You are on page 1of 114

EXEKUTORSKÁ

CAMORRA
Add a little bit of body text

DPH V RUKOU JIHÁ D U A F A L E Š N É E X E K U C E

STÁTNÍ TEROR
S. P. E. M
SOUDNĚ POLICEJNÍ EXEKUTORSKÁ MAFIE

aneb jak se češi probudili


v POLICEJNÍM Islámském Státě
PUBLIKOVANÁ VYŠETŘOVÁNÍ

A SOUDNÍ DŮKAZY

O STÁTNĚ - TRIBÁLNÍ

SOUDNĚ - POLICEJNÍ - EXEKUTORSKÉ

MAFII

NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

JAKO SOUČÁSTI
MEZINÁRODNÍHO SPIKNUTÍ CHAZARSKÉ BANKOVNÍ MAFIE
PROTI LIDSTVU

JEJÍCH ZADAVATELÍCH

POLITICKÉM POZADÍ

A MANUFAKTURNÍ TVORBĚ ZÁKONŮ

NA ZAKÁZKU

KORPORACÍ A BANK

OHO
věnováno všem úžasným, naivním hlupáčkům, kteří si myslí, že žijí v
demokracii a volí ve svobodných volbách své svobodné zastupitele
Pět milionů exekucí v desetimilionové
zemi.
70.000 bezdomovců,
200.000 lidí po ubytovnách,
80.000 exekuovaných rodin a
2.000.000 postižených rodinných
příslušníků.
Plus ročně na 1.600 sebevražd z
bezvýchodnosti, beznaděje a ztráty
zbytků důvěry v lidskost a ve
spravedlnost.

To je bilance GENOCIDY českého


národa, prováděné justiční mafií.
Její hlavou a tváří je možná Ústavní
soud, avšak rukama je zcela jistě na
sto padesát neskromných
"soukromých soudních" loupežníků.

A jejich odpovědnost je ... společná.


"Stabilita režimu je tak do značné míry závislá na
tom, jestli na tom budou chudí lidé dost špatně.
Když na tom špatně budou, pak bude snadnější
udržet kázeň i mezi příslušníky vyšších tříd.

Proto je tak důležité ty dole poškodit, zesměšnit,


zbavit důstojnosti, udělat jejich život
nesnesitelným. Čím hůře na tom budou, tím lépe.
Netvrdím, že si to všichni přesně takhle
uvědomují, nicméně jednání mocenské elity
k tomu směřuje. Současný systém neprodukuje
chudobu. Ta tu byla už předtím. Produkuje ale
nesnesitelnost chudoby. Exekuce, to je jenom
vrchol ledovce."

Petr Hampl
AGENTI CHAZARSKÉ ROTHSCHILDOVY MAFIE
SPECIALIZOVANÍ NA
MANIPULACI VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ
A VYKRÁDÁNÍ VEŘEJNÝCH STÁTNÍCH FONDŮ
K NEJVLIVNĚJŠÍM V PRAZE PATŘÍ ADVOKÁTI
K nejvlivnějším pražským osobnostem patří advokáti. Především ti s přesahem z práva
do politiky. Kromě bývalého ministra vnitra Tomáše Sokola, který se vždy profiloval jako
zarytý antikomunista, se ostatní často rekrutují z bývalé líhně KSČ nebo
Socialistického svazu mládeže.

Sám Sokol, který byl porevolučním ministrem vnitra a nyní u něj jako advokáta hledají
“azyl” osobnosti typu tuneláře Radovana Krejčíře, exšéfa Bambini di Praga
Bohumila Kulinského či exministra informatiky Vladimíra Mlynáře ...

Sokolovi se jako právní autoritě například podařilo – i když nechtěně – shodit ze


stolu celý nový trestní zákoník. Jeho článek o kriminalizaci podnikatelů si přečetl
poslanec ODS Marek Benda a jím inspirován navrhl uvedený paragraf vyškrtnout.
Když si toho pak někteří politici všimli a začali bít na poplach, že vyškrtnutí
paragrafu amnestuje tuneláře, raději celý zákoník shodili pod stůl.

Jedním z nejbohatších pražských právníků s velkým vlivem je bývalý komunistický


ministr a polistopadový federální premiér Marián Čalfa. Známé je jeho angažmá při
prodeji Havlovy poloviny Lucerny Chemopetrolu Václava Junka.

Elitním právníkem je také Miroslav Jansta, který začínal politickou dráhu ve


svazáckém Českém vysokoškolském ústředí. Ještě jako člen KSČ byl federálním
poslancem. Pak ale přestoupil do ČSSD a stal se šedou eminencí této strany. V
kuloárech se proslýchá, že Stanislav Gross se bez jeho právní rady neobešel při
rozhodování na vnitru ani ve vládě.
Miliony od sponzorů
Mezi jeho blízké přátele patří i exministr zemědělství Jan Mládek, který bydlí v Janstově
pražském bytě. Jansta byl dříve hlavním právníkem Antonína Charouze a vlastní několik
firem. Letos v září jeho kancelář inkasovala od ČSOB 119 milionů korun za
dvouměsíční pomoc při prodloužení exkluzivní smlouvy banky s Českou poštou.
Od června 2005 do března 2006 pracovala pro úřad vlády.

Díky svému vlivu Jansta také dokáže každoročně získat od sponzorů desítky
milionů korun ročně pro basketbalový klub v Nymburce, jehož je prezidentem.

Bývalý předseda Celoškolského univerzitního výboru SSM Pavel Smutný také


prokázal, že v polistopadové společnosti se odborně a jazykově vybavení právníci s
politickými konexemi neztratili. Působí v pražské advokátní kanceláři Císař, Češka,
Smutný, která se zaměřuje na obchodní a civilní právo. Angažovala se například v
kauzách Komerční banky nebo Čepra.
Lidé, kteří přišli odnikud, najednou disponují mocí a vlivem, vidíte je v blízkosti světových
politiků a diplomatů, na mezinárodních fórech.
Pokud věříte na pohádky, nebo na šťastné náhody, tak věřte dál.
Židozednářské lóže drží ochrannou ruku nad elévy a zajišťují jim kariéru, vliv a ochranu.
Elévové přichází odnikud, nikdo je nezná, najednou získají vliv, moc a peníze.
Dívejte se okolo sebe!
Hlavní důvod mediální a profesní likvidace Adama B. Bartoše
vidím právě v tom projevu u hrobu Anežky Hrůzové. Tam to
začalo, tím totiž proti sobě poštval kabalistické kruhy
židozednářů nejen z pražské lóže, ale i z té vídeňské. Obě dvě
přitom dodnes spadají pod kontrolu domu Rothschild. Stejný
dům ochraňuje Zdeňka Bakalu, stejný dům ochraňoval
Václava Havla. Takových lidí jako byl Leopold Hilsner je i
dnes velmi mnoho. Jsou to neznámí lidé. Po hašelu a vstupu
do lóže najednou jejich kariéra prudce stoupá a nikdo
nechápe, proč tomu tak je. Jeden den můžete být
bezdomovec, prostitutka nebo pornoherec, ale druhý den
najednou dostanete nabídku na práci v bance, v nevládní
organizaci, v neziskovce, v okolí vlády nebo ministrů.
Před 450 lety
přišli do Čech jezuité

Dne 18. dubna roku 1556


dorazilo z Říma do Prahy
dvanáct mužů v černých
hábitech – byli to jezuité. Odešli
do Čech na přání zakladatele
řádu Ignáce z Loyoly, aby tam
posílili katolickou víru. V jejich
čele stál páter Ursmar Goisson z
Lutychu. Prvním českým sídlem
jezuitů se stal dominikánský
klášter u sv. Klimenta v Praze,
nedaleko Karlova mostu ..
... vyvrcholil pražskou
defenestrací roku 1618 a v jejím
důsledku byli jezuité vyhnáni.
Netrvalo ale dlouho a po bitvě
na Bílé hoře v roce 1620 se
vracejí zpět.

... Ve skutečnosti nic takového náhodou není. Možná jste si všimli, že mnoho lidí, kteří mají
toto postavení, nemají před zákonem stejné postavení jako má obyčejný člověk. Marek
Dalík, chvíli ve vězení, záhy propuštěn. Hledají se cesty, jak ho očistit. Roman Janoušek,
chvíli ve vězení, poté propuštěn kvůli zdraví a už se prý do vězení vrátit nemůže, zaznívá v
názorech od soudu. Je mnoho lidí, kteří vidí korupci na úrovni soudů.
Ale existuje vyšší úroveň, ochrana od lóže. Kdokoliv se pokusí odkrýt historické totemy
kabalistických a židozednářských lóží, narazí na mohutnou aktivní reakci a odvetu, která
nevede k ničemu jinému, než k profesní a osobní likvidaci člověka, stejně jako to vidíme u
Adama B. Bartoše.
Pravdu nejde umlčet, ale jejího nositele ano ...

existuje celkem
6 stupňů řízení odporu ve společnosti.
Popis odporového gradientu najdete
na další straně. A kauza Adama B.
Bartoše se dostala na 5. stupeň
odporového gradientu, na stupeň
kriminalizace. Jeho informace vadí,
jeho aktivita ohrožuje kabalistické
uktovení Mah’ralu v Praze a B’nai
B’rith smlouvy Prahy a českých zemí s
rodinou Rothschild. Rozhodli se proto
Adama B. Bartoše úplně zničit. Jeho
kauza je ukázkou toho, jak pracuje
židozednářská moc v Praze na úrovni
soudů.
Stupně řízení odporu ve společnosti
(Odporový gradient)

Ignorace
První stupeň odporu proti vlivu opozičního názoru. Média, televize, noviny, tisk, rozhlas a další, ti všichni nejprve ignorují opoziční názor, který je
mediálně na svém počátku. Když někdo řekne, že migrace Arabů do země je špatná, média to ignorují, je to názor, který není moc slyšet. Média o odporu
vědí, ale zatím jim stačí proti němu bojovat tak, že o názoru neinformují a ignorují ho.

Bagatelizace/Marginalizace
Druhý stupeň odporu. Média již o opozičním proudu musí informovat, protože probublává na veřejnost. Nemá však nijak velkou razanci a média tak
opoziční teze bagatelizují, odsunují na okraj zájmu společnosti, marginalizují tezi. Nejčastěji se používá výraz, že jde o “okrajový názor ve společnosti”,
nebo že tento názor je ojedinělý. Pokud se objeví server, médium, opoziční hnutí, tak se zdůrazní, že má málo členů, sympatizantů, čtenářů, diváků a
tudíž není potřeba se tezemi tohoto opozičního bloku zabývat.

Diskreditace
Třetí stupeň odporového gradientu a tady již začíná jít do tuhého. Opoziční teze je již velmi silná, procento veřejnosti, které tezi nebo skupinu tezí
považuje za správnou a ztotožňuje se s ní, je už vyšší a názor se dostává do mainstreamu, teze ovlivňuje i názory lidí na mainstreamu, především těch,
kteří mají otevřené myšlení. V této chvíli nastupuje diskreditace média, vyrábí se na zakázku kauzy, které mají dokázat nedůvěryhodnost opoziční teze
nebo média. Je vyvinuta snaha o vykreslení opoziční teze tak, aby byla považována za zmatenou, nereálnou, fantaskní, epizodickou, konspirační nebo
propagandistickou.

Dehonestace
Čtvrtý stupeň řízení odporu. Tady už jdou všechny ohledy pryč. Veřejnost nevěří diskreditační kampani namířené proti tezi nebo hnutí, takže přichází
na řadu dehonestace lidí, kteří za hnutím nebo tezí stojí. Pokud jde o odpor proti migraci, média vytáhnou dehonestaci na šéfa strany, aby byl vykreslen
jako zločinec, kriminálník, podvodník, pedofil, rasista, xenofob. Cokoliv, co pomůže zmenšit a snížit podporu veřejnosti a důvěryhodnost dané straně,
hnutí, tezi, projektu, serveru nebo listu.

Kriminalizace
Pátý stupeň odporového gradientu. Zde už končí vliv mainstreamu, ten je nucen se obrátit na režim a spolupracuje přímo s ním na kriminalizaci osob,
které stojí za opozičním hnutím, za opoziční tezí nebo hnutím. Hledají se prostředky, jak doslova klíčovou osobu, která prosazuje opoziční tezi, dostat do
tepláků, tzn. do kriminálu. Pokud se systém řízení odporu dostane až sem na pátý stupeň, je to pro režim velmi zlé. Znamená to, že opoziční teze má ve
společnosti tak obrovskou podporu, že už nelze konat jinak, než kriminalizací osoby, která tezi zastupuje nebo ztělesňuje. Kauza Marine Le Pen je
pěkným příkladem, kdy jí chtějí zavřít za pár fotek na Twitteru.

Likvidace
Šestý a finální stupeň řízení odporu. Všechny prostředky na potlačení opozičního názoru selhaly, je potřeba fyzicky odstranit klíčové osoby nebo
subjekty, které za opoziční tezí stojí. Dělí se celkem na 3 procesy likvidace.

Ekonomická (hmotná) likvidace


Přistupuje se obvykle nejprve k likvidaci ekonomické. Uvalení zničující exekuce majetku, zablokování účtů subjektu nebo vypovězení smluv o účtech ze
strany banky, vypovězení služeb, nájmu, zrušení domény serveru, zabavení serveru nebo movitého vybavení subjektu, počítačů, nábytku, materiálů,
propagačních předmětů, přístupu k webovým službám atd. Subjektu je zabráněno na fyzické úrovni, aby mohl svými opozičními tezemi působit na
veřejnost.

Institucionální likvidace
Jinými slovy jde o soudní likvidaci. Zákaz činnosti subjektu, rozpuštění strany na základě rozsudku, rozpuštění spolku, obstrukce ze strany úřadů, které
úmyslně nepovolují demonstrace s výmluvou, že prostranství je již zamluveno jiným subjektem atd. Systém likviduje subjekt na institucionální úrovni.

Fyzická likvidace
Pokud výše uvedené nestačí, následuje likvidace fyzická, a to nejprve v rodině, obvykle manžel nebo manželka opozičního leadera přijde “k nehodě” a
zemře. Osoba tím dostane “brutální vzkaz” a je jí tím naznačeno, že příště bude na řadě ona. Úmrtí partnera obvykle psychicky člověkem otřese a je
naděje ze strany režimu, že se osoba zhroutí, nebo alespoň se přestane politicky angažovat, že se stáhne. Typickým příkladem byl Gustáv Husák, který po
tragické smrti své druhé manželky Viery při letecké nehodě v Bratislavě se uvnitř partajních struktur KSČ stáhl do sebe, protože psychicky ho ztráta
ženy zlomila. Moc uvnitř strany potom naplno převzala klika okolo Lubomíra Štrougala. Pokud “vzkaz” nezabere, následuje likvidace přímo klíčové osoby,
obvykle formou “nehody”, “sebevraždy”, “nešťastné události”, “infarktu”, “utopením při koupání na dovolené” apod. Např. záhadná autohavárie
Alexandera Dubčeka v listopadu 1992 patří do skupiny šestého stupně řízení odporu. Stejně tak i podivná autonehoda šéfa rakouských Svobodných Jörga
Haidera v roce 2008.
“Ceremonial přijetí a přísaha jezuitů
(skládají ji jezuité nižšího řádu při povýšení na velitele)
        Představený řádu pronáší:

    »Můj synu, byl jsi vzdělán ve způsobech, abys byl mezi římskokatolíky římskokatolíkem a současně mezi
vlastními bratry špionem; dokonce se nebudeš váhat snížit k tomu, abys byl mezi Židy Židem a mohl o nich shromáždit
všechny informace jako věrný voják papeže pro blaho tvého řádu: Nikomu nevěřit, nikomu nedůvěřovat, mezi
reformátory být reformátorem, mezi kalvinisty být kalvinistou, mezi protestanty (tj. mezi těmi, kdo protestují a
nesouhlasí s učením římskokatolické instituce) být všeobecně protestantem, k získání jejich důvěry. Hledej možnost
mluvit z jejich kazatelen a s veškerou silou a prudkostí tobě vlastní opovrhuj naší svatou církví a jejím papežem. Byl jsi
vzdělán v tajném zasévání žárlivosti a nevraživosti mezi národy, žijícími v pokoji a v míru, abys je podněcoval ke
krvavým potyčkám, vtahoval je do vzájemných válek, vyvolával revoluce a občanské války... Ve společenstvích národů,
provinciích a v zemích, které jsou nezávislými a prosperujícími ve vědě, v umění, ekonomice a hospodářství... udržuj
kontakt s revolucionáři tak, abys ty země přivedl k válečným potyčkám. A to vše čiň tajně, společně se svými
jezuitskými bratřími, kteří by mohli být na druhé straně, ale otevřeně proti těm, s nimiž bys mohl být spojen s
jediným cílem, aby církev mohla být vítězem... Při tom všem pamatuj, že cíl světí prostředky...
    Tvým úkolem je být špionem a shromažďovat všechny informace, fakta a statistické údaje ze všech možných zdrojů...
vetřít se do rodin protestantů a heretiků všech druhů a charakterů, stejně jako obchodníků a bankéřů,
zákonodárců, do všech škol a univerzit, do parlamentů a zákonodárných sborů, mezi soudce státní rady s tím, že
»všechno všem« pro papeže, jehož služebníky jsme až za hrob... všechny instrukce jsi získal jako novic, pomocník,
zpovědník i kněz, ale ještě nemáš znalosti potřebné k vedení Loyolovy armády v papežských službách... Musíš sloužit
v pravý čas jako nástroj a vykonavatel svého přímého nadřízeného, protože nikdo jiný, kdo není pověřen svatým
úřadem, nemůže pracovat s krví pohanů, protože »bez vylití krve, nemůže být nikdo spasen.« Proto, abys byl správně
připraven ke své práci a zabezpečil si své spasení, budeš navíc ke své předcházející přísaze poslušnosti vůči svému
řádu, za každých okolností uznávat a oddaně sloužit papeži.
    Opakuj nyní po mně: Já, (jméno), nyní v přítomnosti všemohoucího Boha, svaté Panny Marie, svatého archanděla
Michala, svatého Jana Křtitele, svatých apoštolů, svatého Petra a Pavla a všech svatých nebeských zástupů. ...(dále
kněz přísahá) - slibuji, že nebudu mít své žádné vlastní názory, že uposlechnu každý příkaz od svých nadřízených, že
půjdu kamkoli do světa a udělám cokoli, o co budu svým představeným nebo papežovým agentem požádán, že budu
vyvolávat války - tajně nebo otevřeně - a že budu bojovat proti protestantismu, že budu dělat vše pro to, abych
odstranil protestantismus ze světa, ať jsou to lidé z jakékoli sekty a jakéhokoli věku. ... Dále přísahám a prohlašuji, že
kdykoliv se naskytne příležitost, vyprovokuji válku, skrytě nebo otevřeně proti všem heretikům, protestantům a
liberálně smýšlejícím lidem tak, jak je mi nařízeno, abych je vykořenil a odstranil z tváře celé země. Abych nešetřil
nikoho s ohledem na věk, pohlaví nebo stav...
    ... a budu tyto odpadlíky věšet, upalovat, ničit ohněm a pohřbívat zaživa, vařit, likvidovat, stahovat jim kůži, škrtit
je, párat jim břicha a těhotným ženám párat lůna, zabíjet jejich nemluvňata tím, že je budu vrhat hlavou proti zdi,
abych je roztříštil o zeď za tím účelem, abych zničil navěky toto zlořečené pokolení...
    V případě, že to nebudu moci dělat otevřeně, pak to udělám tajně. Budu tajně používat jed a otrávených nápojů,
škrcení a škrticích provazů, tenkých ocelových dýk nebo kulek bez ohledu na postavení, vážnost, pocty, úctu, hodnost,
důstojnost nebo autoritu člověka nebo lidí, bez ohledu na jejich životní podmínky, veřejné či soukromé, kdykoliv mne
k tomu vyzve agent papeže nebo vedoucí Bratrstva svaté víry, Tovaryšstva Ježíšova.”
krvaví bankéři
soudně-policejní-exekutorské mafie SPEM
Kniha "Žlutý baron" a film "Selský rozum"
o Andreji Babišovi, jeho obsedantním lhaní
a estébácko - kabalistických praktikách
ve firemním fůzování a managementu.

Aplikace vyvolala hned po


svém spuštění obrovský
zájem, který nečekal ani její
tvůrce. Už den po jejím
zveřejnění byla v žebříčku
aplikací pro iOS v App Store
na prvním místě. „Chtěl
jsem pouze udělat aplikaci
pro sebe a své přátele a
vyjádřit tím nespokojenost
se střetem zájmů pana
Babiše. Že si to za včerejší
den stáhne 9650 lidí by mě
nenapadlo nikdy,“ uvedl v
roce 2016 den po její
premiéře pro deník Echo24
"MATRIX AB" Vytrhlík.
film V. Kusáka
Celé natáčení Klusák, jak řekl, vnímal jako souboj o to, jestli se vůbec podaří něco natočit. Na začátku se prý
dohodli, že je ministr s kamerou pustí, kam budou chtít. "Ale potom jsme se vrátili s kamerou a najednou nic
nešlo. Z porady jsme byli po minutě a půl vyhozeni a na poslanecký klub jsme byli vpuštěni, když poslanci
opouštěli dveře..." řekl. Další dohady se týkaly autorizace.
DĚTSKÉ EXEKUCE
aneb
zvrácené praktiky
ještě zvrácenější parodie na stát

, PROTOŽE DLUŽNÍKEM SE STÁVÁTE UŽ TÍM, ŽE SE NARODÍTE....


PEDOFILNÍ OBCHODNÍCI S DĚTMI.
MUSLIMSKO - PEDOFILNÍ LGBT GANG
BARNEVERNET JIŽ OPERUJE V
ČECHÁCH A PLATÍ MINISTERSTVO
SPRAVEDLNOSTI.
Arabské Brno

aneb
arabské podsvětí a rodinné klany v Brně
1. Vazby a propojení arabských rodinných klanů Atassiů, Alkhaliliů, Jalilů,
Addayů, Saidů, Jarvanů, Balouschů a dalších v Brně,

2. strukturu pyramidy arabských firem a segmentů podnikání - bistra,


kebaby, směnárny, cestovky, casina, herny... v Brně,

3. vazby členů správní rady Islámské nadace v Brně spravující mešitu na


Vídeňské i Krpoli s Araby a brněnskými radnicemi,

4. konkrétní smlouvy radnic města Brna pronajímající prostory k


podnikání Arabům,

5. vazby arabů na politiky strany Zelených t.j. kandidátky ve volbách,


projekty arabských úředníků v Brně, přednášky v brněnské mešitě pro
humanitní studenty či starostové a zároveň členi Žít Brno,

6. citace pasáží ze svodek zpravodajských služeb poukazující na


rizikovost arabské komunity natvrdo,

7. analýza finanční stopy t.j. účty, bezhotovostní havala platby, kebabárny


jako záložny peněz pro finanční transfery, černé fondy islámských nadací,
odevzdávání desátků z podnikání Arabů tzv. zakát, halal certifikace,
příchozí peníze ze zahraničí i od státu islámským nadacím nepodléhající
kontrole NKÚ - obrovské bezp. riziko,

8. konkr. informace o muslimských radikálech na území ČR podle


zpravodajských svodek BIS a NCOZ,

9. zachycení Brna v rozparcelování čtvrtí podle národností


spolupracujících arabských klanů např. Masarykova ul. Iráčané, Orlí nebo
Zvonařka Syřané apod.

10. analýzy arabských firem a provozoven, které se často stěhují z místa


na místo (únik před finanční kontrolou), nebo často mění názvy firem -
příčiny, souvislosti, scénáře,

11. kontaktní byty v Brně, ve kterých se střídá trvalé bydliště Arabů


(bílých koňů) vždy po 1-2 letech,
12. časté podnikatelské činnosti arabských firem, které nemusí být
uváděné v obchodním a živnostenském rejstříku - volné živnosti,

13. analýza propojení osob nejznámějších arabských směnárníků v


Brně či vlastníků známých restaurací nebo music clubů např. Caribic
(incident napadení noži třemi Araby 23.12.2017),

14. analýza jednotlivých čtvrtí, ulic a domů: Královo pole, Řečkovice,


Mokrá hora, Lesná, Soběšice, Medlánky, Komín, Ponava,
Žabovřesky, Jundrov, Bystrc, Kníničky, Husovice, Vinohrady,
Obřany, Maloměřice, Líšeň, Podolí, Židenice, Černá pole, Černovice,
Komárov, Nový lískovec, Pisárky, Slatina, Horní a Dolní Heršpice,
Brněnské Ivanovice, Holásky, samozřejmě Brno střed, Staré Brno,
Zábrdovice, Veveří, Štýřice, Bohunice nebo Moravany.
PŘÍPAD ZLOČINNÉHO
SPOLČENÍ ZKORUMPOVANÉ POLICIE,
MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI A SOUDŮ
PROTI
ZDEŇKU RUBICKÉMU
PŘÍPAD SOUDNÍ DEMENCE - PETR KRAMNÝ
Soudní znalec Radek Matlach, jehož posudky v kauze Petra Kramného zpochybnily oficiální
verzi o vraždě elektrickým proudem, dostal zákaz činnosti. Znalec Matlach je obžalován z křivé
výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku (!!!).
KOMENTÁŘ
Podle mnohých jde o profesní likvidaci slušného člověka a odborníka, který se nebál
zpochybnit verzi, která byla uměle vytvořena proti Petrovi Kramnému za účelem dostat ho do
vězení.
Spolu s Matlachem je obžalován i soudní znalec Igor Fargaš. Oba za údajné křivé znalecké
výpovědi a neobjektivní znalecké posudky v kauze Kramný. Petr Kramný byl odsouzen na 28
let vězení za to, že podle rozsudku zavraždil během dovolené v Egyptě svou manželku a dceru
elektrickým proudem.
Verze vraždy elektřinou však byla kromě Matlacha a Fargaše následně zpochybněna skupinou
soudních znalců, povolaných spolkem Šalamoun, kteří tento způsob vyloučili. Podle nich obě
ženy zřejmě zemřely na otravu. Tento názor zastávají i příslušní znalci v Egyptě.
psali jsme:
Trestní oznámení na policistu, který „zpackal“ přepisy odposlechů v kauze Kramný, bude řešit
GIBS
O vině a nevině Matlacha s Fargašem měly rozhodnout revizní posudky vzorků, odebraných
z těl zemřelých žen, které byly uskladněny v Ústavu soudního lékařství v Ostravě. Vzorky však
nechal zničit přes varování Kramného obhajoby přednosta ústavu pan Igor Dvořáček, který byl
v případu osobně angažován a je považován za autora „elektroverze“.
Verze vraždy elektřinou se v případu objevila až půl roku po smrti obou žen, kdy byla jejich těla
dávno pohřbena. Egyptská strana, která provedla první pitvu a (na rozdíl od české policie)
ohledala místo činu, tento způsob smrti označuje za zcela nemožný.
Nyní bude jen obtížné určit, zda Matlach s Fargašem své posudky zkreslili, protože byl zničen
jediný důkaz - vzorky. Igor Dvořáček, který je autorem verze, že Petr Kramný vraždil elektřinou,
vzorky zlikvidoval i přesto, že obhajoba Petra Kramného avizovala, že bude žádat o obnovu
procesu.
Zničil pan Dvořáček vzorky proto, aby nebyl odhalen jeho podvod? Aby byly zničeny jediné
důkazy nejen o vině či nevině Petra Kramného, ale o dalším osudu znalců Matlacha
z Fargašem? Mnohé tomu nasvědčuje. Igor Dvořáček vzorky zničil krátce poté co zjistil, že
zřejmě dostane padáka.
psali jsme:
Exkluzivně: Petr Kramný nevraždil elektrickým proudem, všechno bylo jinak. Důkazy přináší
nová kniha Ondřeje Höppnera
Po angažmá v kauze Kramný došlo k absolutní devastaci kariéry znalců Matlacha a Fragaše.
Druhý jmenovaný přišel o práci, nyní má zákaz činnosti i Matlach. Může jít o pomstu, že lezli
kolegům do zelí? Že jim chtěli hodit vidle do jejich konstrukce s elektřinou, byť neměla žádnou
oporu v realitě a měla sloužit je k odsouzení nevinného člověka, protože to tak chtěla média?
Dehonestace znalce Matlacha mohla ovlivnit i kauzu, ve které dělal znalecké posudky
bezprostředně po kauze Kramný. V případu známém jako „Sestra smrt z Rumburku“
vypracoval znalec Matlach posudky, které usvědčovaly zdravotní sestru Marešovou z vraždy
šesti pacientů.
Ve snaze zpochybnit jeho (nesporné) odborné znalosti byl jeho posudek označen za
„diletantstký“ a sestra Marešová místo doživotní dostala odstupné.
psali jsme: Exkluzivně: Petr Kramný, rozhovor z vězení. Prohlédněte si video, které vrhá na
případ egyptských vražd úplně jiné světlo
Přednosta Igor Dvořáček, autor verze, že Kramný vraždil elektřinou, byl mezitím odvolán
z funkce v souvislosti s údajnými podvody a podezření z napojení na justiční mafii.
V kauze Petra Kramného tak není žádný, ani nepřímý důkaz. Jeho obhajoba požádala o obnovu
případu a soudkyně Gilová si nyní vzala lhůtu na to, aby se rozhodla, zda byla, či nebyla
podjatá.
PŘÍPAD ZLOČINNÉHO SPOLČENÍ A POLICEJNÍ KRÁDEŽE
360.000 Kč V RODINNÉM DOMKU DŮCHODKYNĚ
A DVOU POKUSŮ O ÚKLADNOU VRAŽDU
+ MASOVÉ VRAŽDY STŘÍLEJÍCÍM ŠÍLENCEM
V UHERSKÉM BRODĚ
JUDr. JÍCHA, JUDr. VRÁNA, JUDr. MAKARIUS, Mgr. ZVĚŘINA, JUDr. TKADLEČEK, JUDr.
GABRHEL, plk. ŠABRSULA, por. NÁPLAVA, kpt. KEŇO, Mgr. POTOMSKÝ, Mgr. DEJMEK
(zvaný "Cleanex"), JUDr. ŠÁCHOVÁ, JUdr. PETRÁKOVÁ, JUDr. RIEDLEBAUCH, VOŘÍŠEK
(poskok do počtu), odhadce SCHWARZ ..etc
STANDARTNÍ PŘÍPADY ZVŮLE
ČESKÉ KABALY
SOUDNĚ-POLICEJNÍ-EXEKUTORSKÉ MAFIE
S.P.E.M.
K roku 2018:
327 miliard na
860 000 exekuovaných dává
394 000 průměrně na každého exekuovaného

PROTIZÁKONNÝCH JE V ČR 99% EXEKUCÍ


VĚTŠINA Z NICH JE VYKONSTRUOVANÝCH NA ZÁKLADĚ FALEŠNÝCH SMLUV A DAT, JAK
DOKAZUJE VYŠETŘOVÁNÍ PETRA A MICHALA, KTERÉ POTVRZUJÍ NOTÁŘSKÉ KANCELÁŘE
ANEBO JSOU ADMINISTRATIVNĚ ZCELA NEPŘIJATELNÉ KVŮLI TOTÁLNÍMU
ANALFABETISMU, NEVZDĚLANOSTI A BEZBŘEHÉ STUPIDITĚ ZLOČINNÝCH EXEKUTORŮ !

"V Česku je možné zadlužit děti bez jejich přičinění, je pro ně těžké se vymanit
z chudoby, kumulují se jim problémy spojené se sociálním vyloučením," říká
Martina Veverková, sociální analytička z Charity ČR.
Dodává, že podporují zákon o sociálním bydlení a o zálohovaném výživném, 40
procent výživného prý není řádně hrazeno a doplácí na to samoživitelky. Ani
jeden z těchto zákonů ale politici nepřijali.

https://video.aktualne.cz/dvtv/chudoba-je-dedicna-deti-v-exekuci-je-nekolik-
tisic-mladym-ch/r~d35b56a8208111e88560ac1f6b220ee8/

.. schvalují 25 tisíc zákonů a norem ročně. Kolik z nich je nepotřebných a


zbytečných nikdo není schopen spočítat.
Skoro deset procent Čechů a Češek starších 15 let má nějakou exekuci. Celkem se
jedná o 863 000 lidí a za poslední rok přibylo okolo 31 000 exekucí.

http://pravyprostor.cz/hruzne-exekuce/ody text
Téměř šest miliard korun (6.000.000.000 Kč !!) dluží lidé soudům na justičních
pohledávkách. Jde například o soudní poplatky, pořádkové pokuty nebo
nevymožené peněžité tresty. Soudy agenda vymáhání dlouhodobě zatěžuje. S
ministerstvem spravedlnosti proto panuje shoda na tom, aby justiční pohledávky
začala plošně vymáhat Celní správa.

http://www.ceska-justice.cz/2018/02/lide-dluzi-na-justicnich-pohledavkach-temer-
sest-miliard-vymahat-by-je-mela-celni-sprava/

A pokračuje: „Vyplatili jsme hypotéku a po měsíci na to dům zabavil exekutor.


Hájí se tím, že nevěděl, že hypotéka byla vyplacena. Tak jsme to hned dali k
soudu, kam to příslušelo, a byl vydán zákaz s nemovitostí nakládat. Jenže
exekutor uplatil soudce v České Lípě, což byl jeho kámoš a ten to zdržoval,
protahoval , odkládal, až v roce 2012 se to dostalo na kraj v Ústí nad Labem a ten
to v září smetl ze stolu a vrátil do Lípy , že tam do14 dnů má být soud další.
To se mělo stát do konce října roku 2012.
Ale byl konec roku a nedělo se nic, mezitím jsme zjistili, že exekutor uplatil
úředníka na katastrálním úřadě v České Lípě a ten i přes zákaz soudu přepsal
dům i pozemek na dalšího majitele, a my se akorát můžeme jezdit koukat, jak v
námi zaplaceném domě někdo cizí bydlí a dělá si tam stavební úpravy!“

https://www.krajskelisty.cz/liberecky-kraj/okres-ceska-lipa/3238-vsichni-soudci-
byli-podplaceni-a-ja-prisla-o-vsechno-ctenarka-nam-poslala-otresny-pribeh-o-
zkorumpovane-justici-na-severu.htm

Z nějakého neznámého důvodu se návrh snaží zvýhodňovat procesní


postavení orgánů činných v trestním řízení a naopak omezovat práva
obžalovaných. Komora je v tomto případě zcela nezvykle ostrá: v jejím
stanovisku se objevují formulace jako:
„...zjevné snahy posunout celý trestní proces zcela mimo rámec právního
státu...“, „...úroveň inkvizičního procesu s atributy typickými pro právní úpravu
50. let 20. století...“, „...odchýlení se od zásady spravedlivého procesu...“ a
další.
Náhoda? Nebo to všechno spolu souvisí? Hned na několika frontách se do
českého práva dostávají ryze totalitní principy. Je to zjevná snaha posouvat se
směrem k vyvlastňování, obvinění bez důkazů, okleštění práv obviněných a
odsouzení bez dokazování. Snad je ještě pořád cesta zpět. Jenomže to by
nejprve většina voličů musela změnu chtít, a poté si také uvědomit, co k ní
vede. Tedy uvědomit si kupříkladu to, že bude-li zvolen M. Zeman
prezidentem, bude skrze své zjevné aliance tomuto návratu do minulosti stále
víc umetat cestu.

http://ac24.cz/zpravy-ze-sveta/11885-sichtarova-pravni-rad-vraci-50let
A podle čeho exekutor stanoví cenu dražené nemovitosti?

V České zemi pro exekutora neplatí ani ústava, ani žádná zákonná omezení, tak
proc by ho měl zajímat nějaký (jakýkoliv) znalecký posudek?
Hodnota majetku je kupř. 750 tisíc. On ji ohodnotí na 300 tisíc. Pak to prodá za
200 tisíc a věřitel nedostane ani korunu.
Všichni zůčastnění si však vydělají na této loupeži tučný obolos a dluh zůstane
neumoreny. To je realita v Čechách.
Většinou si to exekutor nechává ohodnotit svým kamarádem znalcem a vždy je
znalecký posudek o 50% nižší než znalecký posudek Vámi dodaného znalce či
znaleckého posudku při koupi či dědictví.
Můj případ a cena nemovitosti se odlišovala o 423 000.
A řešení na tyto hajzly není zákon ...
EXEKUTORSKÁ MAFIE
článek z roku 2009
Mafie původem v StB-KSČ-KGB dnes "ovládá" všechny 3 hlavní pilíře státu a
odhadem 80% tradičních médií + navíc mají i svého presidenta:

KSČ-kontinuální legislativa byla upravena legislativní KSČ-StB mafií pro


beztrestnost mafie (asi 3x "nabobtnalá", nemoderní, nepřehledná, reálně
nevyužitelná či dle "libovolné úvahy" soudce - obvykle každého stupně
opačně a v neprospěch mafií poškozených - státu, firem, občanů).

Do exekutivy bylo okolo 1989 dosazeno asi 100.000 StB pro zajištění
hladkého průběhu privatizace, tuneláže, pumpáže 1000 mld. z bank,
obstrukcí a převzetí majetku = moci = vlády
mladou a vysoce inteligentní garniturou mafie.

Justice z rudé líhně s definitivou je kompletně klientelistická či korupční


(doba klientelizace mladého poctivého soudce do justiční mafie prý trvá cca
6 měs.), každý 6. soudce je sále Husákův KSČ nebo StB "matador". Justiční
mafie zajistila mafii 100% beztrestnost při privatizaci, tuneláži podniků,
pumpáži bank a dnes týmž osobám a bývalým kamarádům a kolegům při
drancáži státních akciovek a penězovodů. Občanská, obchodní a trestní
soudní řízení proti mafii proto jsou u českých soudů obvykle bezvýchodná
(irelevantní), ev. rozsudky EU soudů nejsou respektovány.
Tradiční média byla z asi 80% skoupena našimi oligarchy. Zbývají sociální
média, důsledně zahlcená "bílým šumem" dezinformací trollů + fake-news
velmi úspěšně rozdělující českou společnost podle koncepce hybridní války
Gerasimova (50:50), dokonaleji než osvědčená propaganda a státní
paradigma za Goebbelse (1:100).
SOUDNĚ-POLICEJNÍ-EXEKUTORSKÁ
A BANKOVNÍ
MAFIE
KONTROLUJÍCÍ STÁTNÍ ALFA INSTITUCE ČR

Ministerstvo vnitra
Ministerstvo spravedlnosti
Ministerstvo financí
SCHÉMATA ZMAPOVANÝCH A MEZINÁRODNÍ PROTITERORISTICKOU ROZVĚDKOU
SLEDOVANÝCH POLICEJNÍCH GANGŮ, KTERÉ OBCHODUJÍ S EXEKUCEMI,
ISLÁMSKÝM STÁTEM Z AFGHÁNISTÁNU, SPOLEČNĚ KRADOU ČESKÉ DPH
A TIPUJÍ OBĚTI EXEKUČNÍCH LOUPEŽÍ Z BABIŠOVA SYSTÉMU EET,
KTERÝ BYL K TOMU ÚČELU USTAVEN
viz. FORENZNÍ VYŠETŘOVÁNÍ PETRA A MICHALA "O ČESKÉ MAFII"

Pro ty, co nejsou obeznámeni s detaily je ministr vnitra Jan Hamáček veden čínskou rozvědkou
jako pohlavár čínské Fu-tienské mafie vedený jako HA - MATSH - KIN a je také na jejich seznamu
korupčních jedinců vykrádajících státní veřejné fondy a určených k popravě.
ZAPOJENÍ BÝVALÉHO ESTÉBÁKA A SOUČASNÉHO
ALKOHOLIKA, PLUKOVNÍKA ŠABRŠULY A JEHO
POLICEJNÍHO GANGU DO GANGSTERSKÉHO VYDÍRÁNÍ,
NEZÁKONNÝCH A FALEŠNÝCH EXEKUCÍ S DVĚMA
POKUSY O ÚKLADNOU VRAŽDU A MASOVÉ VRAŽDY V
UH.BRODĚ.

Šabršulovo jméno je v tomto pořadu zmiňováno v


1:00:17
JMÉNA ČLENŮ ZLOČINECKÉHO POLICEJNÍHIO KARTELU
ŠABRŠULA - TKADLEČEK ZE ZLÍNSKÉHO KRAJE
SOUDNÍ MAFIE
A MAFIE MINISTERSTVA
"SPRAVEDLNOSTI"
STÁTNÍ ZÁSTUPCI
XY: ... Ne, nikdy jsem neměl narážky, že za komančů něco bylo lepší. Mluvil
jsem o někom sprostě, ano. Problém je v tom, že já nepotřebuju být
nestranný, soudce nestranný být musí, a takovéhle poznámky vypovídají
něco o tom, kolik péče asi tak věnuje každému rozhodnutí.

Neznám arogantnější lidi, než jsou tyhle jeduplný báby, který studovaly tak
možná VUML a z nepochopitelnýho důvodu u těch soudů trčí dodnes. U
soudu jsem pracoval 4 roky. To co jsem tam viděl za věci nikdy
nezapomenu. Je to ještě mnohem horší, než si člověk dokáže představit.
Naprosto otřesnej přístup, odtržení od reality, inkompetence, korupce
odzdola až nahoru, podprůměrná inteligence některých soudců a soudkyň,
v některých případech hraničící se stařeckou demencí, ale hlavně arogance
a pocit vlastní neomylnosti.

Kolikrát jsem byl svědkem toho, jak se senát domlouval na tom jak
rozhodne, ještě před vlastním jednání. Často se rozhoduje dle zvyku nebo
politického zadání, ne dle detailů aktuálního případu. I soudci, kteří jsou
prokazatelně naprosto neschopní, jsou v podstatě téměř neodvolatení. I
když někdo udělá sebevětší průser, pokud nejde o medializovanou věc,
maximálně se někam na chvíli uklidí. Personál našrot tak, že během líčení
padá ze židle. Fakt vám nepřeju, abyste někdy něco musel řešit soudně. V
takovémhle systému k justičním omylům totiž docházet musí naprosto
běžně, nejsou jen ojedinělým úkazem. Díkybohu existují vyjímky, féroví,
inteligentní soudci a soudkyně, ale na každého takového jedince připadá
odhadem tak pět různých ....
Nedokáže-li státní zastupitelství legitimně zdůvodnit své
mocenské kroky, je tato veřejná žaloba správná. Zneužívání
moci zprvu nastává v případech, kde pachatelé jsou hodni
většinového odsudku – dříve šmelina, dnes korupce.
Pokud je však zneužití moci tolerováno, je otázku času, kdy
postihne kohokoli ve věcech zcela jiných. V listopadu 1989
jsme nedělali revoluci za nekontrolovatelnost prokuratury a
policie a zneužívání moci, ale za svobodu a vládu pravidel,
která nemají být ohýbána.
POLICEJNÍ "MBA" MAFIE
ČLOVĚK NEMUSÍ BÝT MOC INTELIGENTNÍ ABY SI DOMYSLEL,
KDE JSOU KŘIVKY DNES !
V SOUČASNOSTI TYTO GRAFY A STATISTIKY POLICEJNÍ MAFIE INTENZÍVNĚ
FALŠUJE, MINIMALIZUJE NEBO BANALIZUJE KAUZY
PAKLIŽE JE PŘÍMO NESKARTOVÁVÁ.
JE TO STANDARTNÍ PROTOKOL POLICEJNÍHO ZLOČINECKÉHO KARTELU.
POLICEJNÍ ?? AKADEMIE ??
PETR A MICHAL
ORGANIZOVANÝ ZLOČIN V POLITICE, JUSTICI A POLICII

Vzhledem k tomu, že nám FB zcenzuroval dosud natočené díly, a neumožní


nám dále vás informovat o zvěrstvech, která se dějí v České republice,
přecházíme na alternativní způsob poskytování informací všem, komu není
jedno, co se v naší krásné zemi děje.

Zadejte do Google:
1) nikomar belt youtube,
2) klikněte na odkaz, který se objeví,
3) jste na You tube kanále nikomar belt, jsou zde díly 8-17
4) užijte si je. Podle analytiky 42% posluchačů vydrží do konce a 51% odpadne
do 5 minut,
5) ti, kdo vydrží prosíme přihlaste se k odběru našich videí na you tube,
pomůžete nám tak.
Děkujeme
https://www.youtube.com/channel/UCvejd7UQI6_5cENT6-cC46Q
SEZNAM STÁTNÍCH INSTITUCÍ A DELIKVENTŮ ČESKÉHO STÁTNÍHO ZLOČINECKÉHO KARTELU
S.P.E.M.
A DŮKAZY JEJICH TRESTNÉ ČINOSTI.

Zde je jen jeden z mnoha jmenných seznamů (zveřejněný nedávno Ozbrojeným Hnutím Odporu) všech chazarskou
kabalou infiltrovaných státních institucí i konkrétních delikventů v nich zapojených do sítě zločineckého státního kartelu
provázaného s muslimskou mafií a jejich standardizované kriminální jednání, které považují za svou “veřejnou úřední práci”
a jako takovou vám ji předkládají.
Jedinci uvedení v tomto seznamu jsou zodpovědní za ozbrojená loupežná přepadení, ozbrojené loupeže a falešné a
nezákonné tzv. „exekuce majetku“ a násilné a nezákonné transfery soukromého i státního majetku.
Více jak 99% všech exekucí je smyšleno, uměle prefabrikováno včetně uměle zorchestrovaných „finančních problémů
dlužníků“ nebo jednoduše administrativně (amatérsky!) nelegální.
Známe velmi dobře "technologii výroby falešné exekuce" taktéž "technologii praní špinavých peněz" zkrze exekutorské účty.
Většina exekucí velmi lukrativních soukromých firem, vzácného a hodnotného rodinného majetku či úspor je
zorchestrována uměle, nezákonně a podvodně a dále pak organizována státně – tribálně - administrativní mafií, a tedy
samotnými exekutory či jejich rodinnými příslušníky nebo zaměstnanými a vydíranými dlužníky, narkomany a trestně
stíhanými kriminálními živly ve spolupráci s gangstery na finančních úřadech, soudech, a vysokých policejních postech, a
která je řízena samotným premiérem Babišem.
Tato mafie se v celém svém spektru dělí o zisk.
Dalším způsobem zisků této vládní – státní mafie je její velmi nebezpečné napojení na afghánské drogové kartely
(Hamáček=Ha-Matsh-Kin, Chovanec), které zde propírají své a příjmy z podvodů s DPH, s obchodu se zbraněmi, lidmi a
drogami. V tomto směru je prokázáno víc jak 20 milionů měsíčně.
Všichni členové tohoto rozsáhlého vládního zločinného spolčení budou zadrženi, vyslýcháni a spravedlivě souzeni Polními
lidovými tribunály za velezradu, zločinné spolčení a kooperace s mezinárodními teroristickými skupinami. Mnozí z nich také
za obchodování se zbraněmi, drogami a lidmi, a co je to nejhorší, také obchodování s dětmi a lidskými orgány.
Jedná se o následující státní instituce a jedince:

1. Prezidentská kancelář
Orgány exekutorské komory České Republiky
Ministerstvo spravedlnosti
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo financí
Česká kancelář pojistitelů
- šikana a nezákonné vytváření dluhu
- vytváření zfalšovaných exekučních titulů a administrativní napomáhání vymáhání ilegálních a nezákonných splátek exekutorskými
zločineckými gangy
- falšování datace a antidatace případů
- spolupráce s mezinárodními teroristickými skupinami (ISIL, Muslimské Bratrstvo ..aj. a jejich finanční podpora
- čištění peněz skrze tzv. exekutorské účty nejen pro zahraniční drogové kartely
-vědomá a organizavaná krádež DPH ve spolupráci s muslimskými drogovými gangy ISIL
- schvalování proti zákonných a proti ústavních, ilegálních loupežných přepadení exekutorsko-policejním drogovým kartelem

Jedním z objektivně zjištěných a prováděných záměrů je spolu s Hypotéční bankou a.s. a EÚ Praha – západ, opatřit pro zločince z
EK ČR a Hypotéční banky a.s. neoprávněné výhody ve formě „odměn“ a „příslušenství“, které jen jejich přičiněním již
několikanásobně převyšuje nejen jistinu, ale prodlužováním procesu dosahují zvýšování jistiny, a to adolescentně zřetelnými
průtahy v řízeních čímž se tak se snaží „duplikovat“ dluh, a to i po prokazatelném uhrazení.
V mnoha případech pomocí podplacených soudců a státních zástupců doklady o uhrazení či jakékoliv jiné doklady ve prospěch
dlužníka prohlásí zfalšovanými nebo prostě po čase oživí (doblujou) starou a vyřízenou exekuci, pakliže je CO ukrást.

2. Mgr. Marcela Petrošová – soudní exekutor v Přerově


- vytváření zfalšovaných exekučních titulů a nesmyslných splátek s jistinou 0.00,- Kč
- šikana a nezákonné vytváření dluhu a dlužníků dle § 329 odst. 1a)

3. Mgr. Jan Zubek – státní zástupce


- úmysl způsobit jinému škodu nebo závažnou újmu a nebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch a vykonávat svou pravomoc
způsobem odporujícím jinému právnímu předpisu čímž naplnili skutkovou podstatu činu del § 329 odst. 1a) trestního zákoníku

4. Mgr. Ladislav Dejmek, zvaný lokální mafií “Čistič” – státní zástupce


- schvalování a krytí padělání a pozměňování úředních listin exekutory, které odůvodňuje jako: “společensky přijatelné jednání”.
- schvalování a krytí ilegálních a protizákonných vykrádání bytů exekutorskými zločineckými gangy
- intenzívní spolupráce s policejně – exekutorskou mafií (Tkadleček & Šabršula & Makarius aj.) za úplatu a protislužby

5. JUDr. Lubomír Vdovec, advokát


- spáchání trestného činu podvodu a lichvy
- zločinné spolčení za účelem krádeže majetku pod rouškou nezákonných exekucí

6. plk. Bronislav Šabršula, LL.M. vedoucí územního odboru Policie v Uherském Hradišti
- zločinné spolčení s bankovní a exekutorskou mafií za úplatu, procenta a protislužby při nezákonných exekucích majetku občanů
- podpora mezinárodních teroristických skupin ISIL a Muslimského Bratrstva
- organizace a krytí nezákonných a protiústavních operací zločinného policejního kartelu, které jsou posléze kryty dalšími členy
zločineckého kartelu infiltrovanými v GIBS Zlín, kterou přímo koordinuje a manipuluje
- manipulace se svědky, svědeckými výpověďmi, likvidace důkazů trestných činů zločineckého policejního kartelu
7. JUDr.Jaromír Tkadleček, MBA, ředitel krajské Policie ve Zlíně
- zločinné spolčení s bankovní a exekutorskou mafií za úplatu, procenta a protislužby při nezákonných exekucích majetku občanů
- podpora mezinárodních teroristických skupin ISIL a Muslimského Bratrstva
- organizace, krytí a vydávání rozkazů k nezákonným a protiústavním „černým operacím“ zločinného policejního kartelu, které jsou
posléze kryty dalšími členy zločineckého kartelu infiltrovanými v GIBS Zlín, kterou přímo koordinuje a manipuluje
- manipulace se svědky, svědeckými výpověďmi, likvidace důkazů trestných činů zločineckého policejního kartelu

8. Mgr. Simona Krulikovská – vedoucí náhrady škody vzniklé v řízení trestním a civilním
Jan Mencl - podřízený a komplic Jany Krulikovské
- z největší pravděpodobností se jedná o dva akutní dyslektiky, kteří jsou účelově zaměstnaní na Odboru odškodňování MS ČR, a kteří
explicitně nejsou schopni logického chápání souvislostí a lingvistické syntaxe a sémantiky, a jednoduše jen “dělají vizitku”, přičemž
mají ve zločinném spolčení jiné zařazení v rámci soudně – bankovního kartelu.

9. Mgr. Jana Tillová - soudkyně


- protizákonné schvalování několikanásobného vystavování usnesení ve věci zaplacení soudního poplatku za odvolání
- schvalování a krytí falsifikace úředních razítek, podpisů a státního znaku na úředních listinách

10. Mgr. Tomáš Hrnčiřík – státní zástupce v Přerově


- zločinné spolčení del §89 odst.17
- účast na zločinném spolčení a jeho podpora §163 odst.1
- krytí padělání úředních listin, podpisů, razítek a státního znaku

11. Mgr. Martin Schmidt – státní zástupce KSZ Ostrava


- zakrývání důkazů a svědectví o finanční podpoře terorismu ze strany Exekutorského úřadu Přerov

12. Ing. Petr Tichý – spolupracovník JUDr. Vrány. a koordinátor Muslimského Bratrstva v ČR.
- falzifikace dokumentů, razítek a podpisů na exekučních rozhodnutích a dalších klíčových dokumentech, které sloužili k ilegálním
průnikům a útokům na nezadlužené české domácnosti

13. JUDr. Tomáš Vrána – StB spojka mezi českou vládou a Muslimským Bratrstvem
- vytvoření českého zločineckého syndikátu SPEM a jeho uvedení na “trh” pro islámistické organizace
- bezskrupulativní vykrádání českých domácností díky falsifikaci exekucí, razítek a státního znaku
- organizace, najímaní a vydírání vyděračů - nátlakových žoldnéřů z řad “dlužníků” a kriminálních živlů
- finanční podpora mezinárodních teroristických organizací
- finanční podpora a korupce hlavy státu, prezidenta české republiky, Miloše Zemana
- zločinecké spolčení s Vladimírem Mynářem, vedoucím hradní administrativy
- zločinecké spolčení s Českou Národní Bankou, KBC Bank Brussels a jejími pobočkami, Ministerstvem spravedlnosti a Ministerstvem
vnitra jakož i s Ministerstvem financí
- zločinné spolčení s premiérem české republiky Andrejem Babišem a zločineckým, agroteroristickým kartelem Agrofert

14. JUDr. Milan Makarius – ex-exekutor, realitní makléř roku


- neustálé a nelegální používání titulu „soudní exekutor“, neboť byl z funkce soudního exekutora odvolán ministrem spravedlnosti ČR v
lednu 2017.
- nesmyslné úročení nesmyslných a matematicky nejen nepřesných, ale nejasných a neodůvodněných procent, přičemž plete pojmy
úroková míra, úrok komerční, za období aj, čímž dokazuje nedostatečnost své kvalifikace, jakož i průměrné inteligence a vzdělanosti.
- provádění veškerých úkonů v rozporu s pověřením soudního exekutora Obvodním soudem pro Prahu 4 a jednání zcela dle soudem
neakceptovatelného původního návrhu na exekuci oprávněného
- iniciace falešných exekucí, praní špinavých peněz skrze exekuční účty exekutorské komory
- dvojité účetnictví
- vytváření falešných exekucí a korumpování soudců a státních zástupců
- falešná svědectví
- najímaní profesionálních vrahů
- obchod s dětmi

15. JUDr. Ludmila Petráková - předsedkyně senátu Městského soudu v Praze


- zločinné spolčení
- neustálé a opakované postupy v rozporu s o.s.ř. a platnými zákony ČR

16. JUDr. Vladimíra Čítková – soudce Městského soudu v Praze


-zločinné spolčení
- postup v rozporu s o.s.ř. a platnými zákony ČR

17. JUDr. Pavel Riedlbauch - soudce Městského soudu v Praze


- zločinné spolčení
- postup v rozporu s o.s.ř. a platnými zákony ČR

Technická poznímka: JUDr. Ludmila Petráková, JUDr. Vladimíra Čítková a JUDr. Pavel Riedlbauch jsou
odborně nezpůsobilí provádět jakákoliv soudní rozhodování, protože jejich údajné „rozhodování“ je zcela prosté jakékoliv nezávislosti, logiky,
morálky či zákonnosti, nehledě na to, že společně deklarují, že rozsudky je možno dělat a dokonce zapisovat "v bezvědomí".

18. Mgr. David Zvěřina – exekutorský kandidát, kokainista a pomocný policejní psovod, který chodí ozbrojen a vydává se za exekutora
- nelegální opakované používání titulu „soudní exekutor“, kterého nikdy nedosáhl - nesmírné množství gramatických, a to jak
syntaktických, tak sémantických lingvistických chyb, která činí úřední listiny tohoto stvoření naprosto nelegálními dokumenty s
nečitelným jazykem a významy slovních spojení
- číní úkony v rozporu se o.s.ř. a e.ř a ustálenou judikaturou viz. usnesení Nejvyššího soudu ČR
- svědecky doložená loupežná přepadení za asistence Policie ČR a ozbrojené ilegální vstupy do soukromých prostor
- „opravuje“ i usnesení resp. doklady jenž byly v právní moci, a tak zcela nerespektuje rozhodování soudů přičemž jedná svévolně a za
zcela jasným účelem vytvoření nebo prodloužení neexistující exekuce
19. JUDr. Václav Průcha - státní zástupce z KSZ v Plzni
- zločinné spolčení a podpora mezinárodního terorismu a organizovaného zločinu
- číní úkony v rozporu se o.s.ř. a e.ř a ustálenou judikaturou viz. usnesení Nejvyššího soudu ČR
- svědecky doložená loupežná přepadení za asistence Policie ČR a ozbrojené ilegální vstupy do sokromých prostor

20. JUDr. Zdeněk Zítka - exekutor


- zločinné spolčení a podpora mezinárodního terorismu a organizovaného zločinu
- číní úkony v rozporu se o.s.ř. a e.ř a ustálenou judikaturou viz. usnesení Nejvyššího soudu ČR
- svědecky doložená loupežná přepadení za asistence Policie ČR a ozbrojené ilegální vstupy do soukromých prostor

21. Mgr. Martin Tunkl - exekutor


- zločinné spolčení a podpora mezinárodního terorismu a organizovaného zločinu
- číní úkony v rozporu se o.s.ř. a e.ř a ustálenou judikaturou viz. usnesení Nejvyššího soudu ČR
- svědecky doložená loupežná přepadení za asistence Policie ČR a ozbrojené ilegální vstupy do soukromých prostor

22. JUDr. Miloslav Hauerland - exekutor


- zločinné spolčení a podpora mezinárodního terorismu a organizovaného zločinu
- číní úkony v rozporu se o.s.ř. a e.ř a ustálenou judikaturou viz. usnesení Nejvyššího soudu ČR
- svědecky doložená loupežná přepadení za asistence Policie ČR a ozbrojené ilegální vstupy do sokromých prostor

23. JUDr. Juraj Podkonický - exekutor


- zločinné spolčení a podpora mezinárodního terorismu a organizovaného zločinu
- číní úkony v rozporu se o.s.ř. a e.ř a ustálenou judikaturou viz. usnesení Nejvyššího soudu ČR
- svědecky doložená loupežná přepadení za asistence Policie ČR a ozbrojené ilegální vstupy do soukromých prostor

24. JUDr. Vít Novozámský - exekutor


- zločinné spolčení a podpora mezinárodního terorismu a organizovaného zločinu
- činí úkony v rozporu se o.s.ř. a e.ř. a ustálenou judikaturou viz. usnesení Nejvyššího soudu ČR
- svědecky doložená loupežná přepadení za asistence Policie ČR a ozbrojené ilegální vstupy do soukromých prostor

25. JUDr. Vladimír Plášil - exekutor


- zločinné spolčení a podpora mezinárodního terorismu a organizovaného zločinu
- činí úkony v rozporu se o.s.ř. a e.ř a ustálenou judikaturou viz. usnesení Nejvyššího soudu ČR
- svědecky doložená loupežná přepadení za asistence Policie ČR a ozbrojené ilegální vstupy do sokromých prostor

26. JUDr. Kocián - exekutor, Brno


- zločinné spolčení a podpora mezinárodního terorismu a organizovaného zločinu
- činí úkony v rozporu se o.s.ř. a e.ř a ustálenou judikaturou viz. usnesení Nejvyššího soudu ČR
- svědecky doložená loupežná přepadení za asistence Policie ČR a ozbrojené ilegální vstupy do soukromých prostor

27. JUDr. Milanu Usnula, bývalý předseda revizní komise EK


- zločinné spolčení a podpora mezinárodního terorismu a organizovaného zločinu
- činí úkony v rozporu se o.s.ř. a e.ř a ustálenou judikaturou viz. usnesení Nejvyššího soudu ČR
- svědecky doložená loupežná přepadení za asistence Policie ČR a ozbrojené ilegální vstupy do soukromých prostor

28. Mgr. Anna Coufalová, soudkyně Přerov (Vránův kriminální-exekutorský kartel)


- obhajování a krytí protizákonného a ilegálního jednání bývalého plátce teroristické organizace ISIL, exekutora Vrány
- manipulace a úpravy ve spisech svědků, které byly činěny úmyslně a účelně.
- schvalování a krytí falšování úředních podpisů, falšování úředních razítek a státního znaku na úředních listinách
- na Mgr. Annu Coufalovou bylo podáno trestní oznámení za křivé obviňování do rozsudků

29. Iva Šáchová, soudkyně v Uherském Hradišti


- zločinné spolčení
- vytváření rozhodnutí na falešné a protizákonné exekuce majetku doložené forenzním vyšetřováním soudních dokumentů

30. Robert Pelikán, ex-ministr spravedlnosti


- krytí zločinů svých podřízených
- procentuální participace na exekucích lukrativních podniků zfalšovaných a zorchestrovaných kriminálním státním
zločineckým kartelem

31. Pavla Fučíková, ex-prezidentka Exekutorské komory


- nezákonné exekuce a defraudace exekučních titulů
- vedení dvojitého účetnictví svých exekutorských účtů
- praní peněz různých rodinných exekutorských gangů skrze své exekutorské účty i účty svých kolegů

32. JUDr. Vladimír Plášil, LL.M., prezident exekutorské komory, podvodník s kriminální historií
- podřízení, za které jsou zodpovědní bezostyšně lžou do úředních dokumentů, které také falsifikují nebo jakkoliv
mění jejich význam pro dosažení vlastního zisku

33. Mgr. Dalibor Bruk – soudce


- úmysl způsobit jinému škodu nebo závažnou újmu a nebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch a
vykonávat svou pravomoc způsobem odporujícím jinému právnímu předpisu čímž naplnili skutkovou podstatu
činu dle § 329 odst. 1a) trestního zákoníku

34. JUDr. Vladimír Doležel – soudce


- zločinné spolčení a podpora mezinárodního terorismu a organizovaného zločinu
- číní úkony v rozporu se o.s.ř. a e.ř a ustálenou judikaturou viz. usnesení Nejvyššího soudu ČR
35. JUDr. Yvona Ryšánková - soudce
- úmysl způsobit jinému škodu nebo závažnou újmu a nebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch a
vykonávat svou pravomoc způsobem odporujícím jinému právnímu předpisu čímž naplnili skutkovou podstatu
činu dle § 329 odst. 1a) trestního zákoníku

36. JUDr. Karla Musilová – předsedkyně senátu


- zločinné spolčení a podpora mezinárodního terorismu a organizovaného zločinu
- činí úkony v rozporu se o.s.ř. a e.ř a ustálenou judikaturou viz. usnesení Nejvyššího soudu ČR

37. Mgr. Jaromír Synek – pověřený člen senátu


- procentuální participace na exekucích lukrativních podniků zfalšovaných a zorchestrovaných kriminálním státním
zločineckým kartelem
- filtrování informací kriminálním kartelům a osobám s kriminální minulostí

38. Blanka Tomanová - asistentka


- protizákonné schvalování několikanásobného vystavování usnesení ve věci zaplacení soudního poplatku za odvolání:
- schvalování a krytí falsifikace úředních razítek, podpisů a státního znaku na úředních listinách

39. Jan Kněžínek, ministr spravedlnosti


- krytí zločinů svých podřízených
- procentuální participace na exekucích lukrativních podniků zfalšovaných a zorchestrovaných kriminálním státním
zločineckým kartelem
- aktivní participace na ekonomické genicidě českého národa

40. Ministři vnitra:


Stanislav Gross, František Bublan, Ivan Langer, Martin Pecina, Radek John, Jan Kubice, Milan Chovanec,
Lubomír Metnar, Jan Hamáček.

napomozte nám rozšířit tento seznam gansterů českého DEEP STATE o další jména zločinců tohoto obrovského státního zločineckého
kartelu.
Situace byla referována v zahraničních médiích a o této situaci budou avizovány také jiné vlády, protože Česká Republika již dále není
důvěryhodným obchodním subjektem.

DNES UŽ SI MAFIÁNI Z TOP09, ČSSD, KDU-ČSL, PIRÁTŮ, ANO aj. "POLITICKÝCH STRAN" alias KONKURENČNÍCH
KRIMINÁLNÍCH GANGŮ MŮŽOU Z VÁM UKRADENÝCH PENĚZ DOVOLIT BEZ PROBLÉMŮ UPLATIT NEJEN SVÉ
SOUDCE A POLICAJTY, ALE TAKÉ QUAZI-DEMONSTRACE, KTERÉ JSOU POUZE SLABODUCHOU UKÁZKOU
PIVEM, PÁRKEM A JÍZDENKOU ZAPLACENÝCH ČESKÝCH HŇUPŮ A HEJLŮ, VÁŠNIVĚ DEMONSTRUJÍCÍCH PROTI
KONKURENČNÍMU POLITICKO-FINANČNÍMU GANGU,
KTERÝ JE ZA JEJICH ZÁDY OKRÁDÁ TAKÉ :)))!
ZDROJE

1) INFORMACE PŘÍMO OD POSTIŽENÝCH STÁTNĚ-TRIBÁLNÍ MAFIÍ - S.P.E.M


2) VYŠETŘOVÁNÍ PETRA A MICHALA 1 - 18
3) EXEKUTORSKÁ CAMORRA
4) OBČANSKÝ DOZOR NAD SOUDY
5) AERONET (český intel), PP MAGAZÍN a jiná nezávislá média
6) DĚTI BEZ DLUHŮ
7) OHO-XFILES Ozbrojené Hnutí Odporu
8) SPOLEČNOST BÍLÉHO DRAKA
9) OBČANSKÝ DOZOR NAD SOUDY
10) NEDŮVĚRYHODNÍ V TALÁRECH
11) ČESKÝ MAINSTREAM
12) POLICEJNÍ tzv. "STATISTIKY" + tzv. "STATISTIKY" tzv. "GIBS"
13) ODBOROVÁ ALIANCE IZS
14) MOBING FREE INSTITUT
15) OFICIÁLNÍ STRÁNKY LOKÁLNÍCH POLICEJNÍCH GANGŮ A TLUP KARTELU S.P.E.M.
16) ČERNÁ KNIHA POLICEJNÍCH HŘÍCHŮ

Tento dokument najdete na úložištích pro stahování dokumenty a knihy - SCRIBD


JEN pro čtení (stahovat zdarma a nahrávat se může po registraci-30dní ):
https://www.scribd.com/document/414389567/SOUDN%C4%9A-POLICEJNI-EXEKUTORSKA-MAFIE-V-
%C4%8CR
zde jen pro čtení: https://docdro.id/mqeDNrj
Volně ke stažení bude také dostupný na stránkách Ozbrojeného Hnutí Odporu zde:
https://moredeliveryrm.wixsite.com/ohoxfiles
a dalších spřízněných stránkách Resistence-Aliance v ČR a webových úložištích:
https://openload.co/f/73FOjj49Qdg/SPEM_HD.pdf
http://www.filedropper.com/spemhd
https://anonymousfiles.io/WJlPO5mD/ (zde do 9.10.19)

Weby a videa elitních vyšetřovatelů, kteří byli propuštěni na dlažbu (přičemž bylo zlividováno celé oddělení
UOOZ v momentě, kdy přímé důkazy vedly k těmto "vládním" jménům!) pentagonem zednářských
gangsterů:
Babish & Zeman & Hamáček & Chovanec & Plášil .. aj., veřejně působícími zdegenerovanými a
zmutovanými lidskými zrůdami, z nichž jedni otevřeně a bez skrupulí LOUPÍ, KRADOU jak veřejné fondy,
tak soukromý majetek a po té KORUMPUJÍ popř. PLATÍ DEMONSTRACE - pomocí svých ozbrojených
policejních gangů, ilegálních finančních transakcí a nastrčených bílých koňů a tzv. "exekutorů" -, přičemž
ti další v kolegiálních alfa funkcích je otevřeně a bez skrupulí KRYJÍ:

https://www.investigace.com/
https://www.youtube.com/watch?v=H7OypN9WQ4A&list=PLimvKbLcO3oevZi_G4fRlVUpPEFB_DYkO
https://www.youtube.com/channel/UCvejd7UQI6_5cENT6-cC46Q

... na jakou stranu se přidá nastrčená loutka -"čistič" a zednářka Benešová, to rozhodne ona sama ....

Přejeme brzké pochopení a základní orientaci v prostoru


opičácko-vepřích politických a ekonomických gangů a tlup ve vládě ČR,
maskovaných jako "politické strany" a jiné právní osoby
a nárokujících si parlamentní křesla, enormní platy, privilegia a absolutní moc starověkých tyranů.

všechny české partyzány a patrioty Srdečně zdraví Skupina OHO 

Těm skvělým autorům, jejichž citace se objeví v tomto produktu vřele děkujeme za jejich
brilantně exkluzívní vyjádření současné reality
a jejích konsekvencí alias sociálně-mediálního konsenzu zednářské chazarské Kabaly uzurpující Český stát.
Brzy vejdou do dějin.
..... Pravím ti, že odtud nevyjdeš, dokud nezaplatíte do
posledního haléře VŠEM, které jste okradli
a VŠECHNO co jste ukradli....

Dostaneme to z Vás, i kdybychom vám měli


vymlátit vaše slepičí mozky z prázdných hlav
a nezáleží na čase, ani na okolnostech !!

Kdo nevrátí ukradené, bude eliminován.

Tak přísaháme !

Rate