You are on page 1of 22

I Will Sing Forever

I will sing forever of Your love, O Lord


I will celebrate the wonder of Your name
For the word that You speak is a song of forgiveness
And a song of gentle mercy and of peace

Let us wake at the morning and be filled with Your love


And sing songs of praise all our days
For Your love is as high as the heavens above us
And Your faithfulness as certain as the dawn

I will sing forever of Your love, O Lord


I will celebrate the wonder of Your name
For the word that You speak is a song of forgiveness
And a song of gentle mercy and of peace

I will sing forever of Your love, O Lord


For You are my refuge and my strength
You fill the world with Your life-giving spirit
That speaks Your word
Your word of mercy and of peace

CODA:
And I will sing forever of Your love, O Lord
Yes I will sing forever of Your love, O Lord
Lord Have Mercy

Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy.

Christ have mercy, Christ have mercy, Christ have mercy.

Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy.

GLORY TO GOD

Refrain:
Glory to God, Glory to God
Glory to God in the Highest
And on Earth, Peace on Earth
Peace to people of Goodwill.

We Praise you, we bless you, we adore you, we glorify you.


We give you thanks, for your great glory
Lord God Heavenly King, O God Almighty Father

Glory to God, Glory to God


Glory to God in the Highest
And on Earth, Peace on Earth
Peace to people of Goodwill.

Lord Jesus Christ, Only begotten son


Lord God, Lamb of God, Son of the Father.
You Take Away the sins of the world, receive our prayer.
You are seated at the right hand of the father
Have mercy on us.

Glory to God, Glory to God


Glory to God in the Highest
And on Earth, Peace on Earth
Peace to people of Goodwill.
For you alone are the Holy One, You alone are the Lord
You alone are the Most High, Jesus Christ
With the Holy Spirit in the Glory of God the Father.

Glory to God, Glory to God


Glory to God in the Highest
And on Earth, Peace on Earth
Peace to people of Goodwill.

A—men.
RESPONSORIAL PSALM:

Gospel Acclamation

Alleluia, alleluia, alleluia,


Alleluia, alleluia, alleluia
Spaeak lord your servant is listening
You have the word, you have the word
Of everlasting life.

Alleluia, alleluia, alleluia


Alleluia, alleluia, alleluia
Paghahandog sa Sarili

Kunin Mo, O Diyos, at tanggapin Mo


Ang aking kalayaan, ang aking kalooban
Isip at gunita ko, lahat ng hawak ko,
Ng loob ko ay aking alay sa 'Yo

Nagmula sa 'Yo ang lahat ng ito


Muli kong handog sa 'Yo
Patnubayan Mo't paghariang lahat
Ayon sa kalooban Mo
Mag utos Ka, Panginoon ko

Dagling tatalima ako


Ipagkaloob Mo lang ang pag-ibig Mo
At lahat ay tatalikdan ko
Tatalikdan ko
PRAYER FOR GENEROSITY
Dearest Lord, Teach Me To Be Generous
Teach Me To Serve You As I Should
To Give And Not To Count The Cost
To Fight And Not To Heed The The Wounds
To Toil And Not To Seek For Rest
To Labor And Ask Not For Reward
Save That Of Knowing That I Do
Your Most Holy Will

HOLY

Holy Holy Holy, Lord God of Host.


Heaven and Earth are Full of your Glory
Full of your Glory.

Hosanna in the Highest


Hosanna in the Highest
Blessed is he with comes in the name of the lord

Hosanna in the Highest


Hosanna in the Highest
Hosanna in the High-est
Hosanna in the High----est.
Pananagutan

Walang sinuman ang nabubuhay, para sa sarili lamang


Walang sinuman ang namamatay, para sa sarili lamang

Chorus:

Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa


Tayong lahat ay tinipon ng diyos
Na kapiling niya

Sa ating pag mamahalan at panglilingkod


Kay kanino man
Tayo ay magdadala ng balita na kaligtasan

Chorus

Sabay sabay mag aawitan


Ang mga bansa
Tayo tinuring na panginoon
Bilang mga anak
Acc:
When we eat this Bread
And Drink this cup
We Proclaim your Death o Lord
Until you come again
Until you come Again
We Proclaim your Death o Lord.

OUR FATHER

OUR FATHER WHO ART IN HEAVEN


HALLOWED BE THY NAME
THY KINGDOM COME, THY WILL BE DONE
ON EARTH AS IT IS IN HEAVEN.

GIVE US THIS DAY OUR DAILY BREAD


AND FORGIVE US OUR TRESPASSES.
AS WE FORGIVE THOSE WHO TRESPASS AGAINST US. Hmmmm
AND LEAD US NOT INTO TEMPTATION
BUT DELIVER US, DELIVER US FROM EVIL… hmmm

FOR THE KINGDOM, THE POWER AND THE GLORY ARE YOURS
NOW AND FOREVER, AMEN.
KORDERO NG DIOS NA NAGAALIS NG MGA
KASALANAN NG SANLIBUTAN.
MAAWA KA SA AMIN.

KORDERO SA DIOS NGA NAGAWAGTANG


SA MGA SALA SA KALIBUTAN, KALOY-I KAMI.

AGNUS DEI QUI TOLLIS PECCATA MUNDI


DONA NOBIS PACEM, DONA NOBIS PACEM
DONA NOBIS PA ---CEM.

AMEN

AMEN, AMEN
AMEN, AMEN
AMEN, AMEN
AMEN, AMEN
Lead me Lord

VERSE 1:
Lead me Lord, lead me by the hand
And help me face the rising sun
Comfort me through all the pain
That life may bring
There's no other hope
That I can lean upon

VERSE 2:
Lead me Lord
Lead me all my life
Walk by me, walk by me across
The lonely road that I may face
Take my arms and let your hand
Show me the way
Show the way to live inside your heart
All my days, all my life

CHORUS:
You are my light
You're the lamp upon my feet
All the time my Lord
I need You there
You are my life
I cannot live alone
Let me stay
By Your guiding love
All through my life
Lead me Lord

VERSE 3:
Lead me Lord
Even though at times
I'd rather go alone my way
Help me take the right direction
Take Your road
Lead me Lord
And never leave my side
All my days
All my life

You are my light


You're the lamp upon my feet
All the time my Lord
I need You there
You are my life
I cannot live alone
Let me stay
By Your guiding love
All through my life

You are my light


You're the lamp upon my feet
All the time my Lord
I need You there
You are my life
I just cannot live alone
Let me stay
By Your guiding love
All through my life
All through my days
Oh lead me, Oh Lord
Lead me Lord
Awit ng Paghahangad lyrics

O, Diyos, Ikaw ang laging hanap.


Loob ko’y Ikaw ang tanging hangad.
Nauuhaw akong parang tigang na lupa
Sa tubig ng ‘Yong pag-aaruga.

Kita’y pagmamasdan sa dakong banal


Nang Makita ko ang ‘Yong pagkarangal.
Dadalangin akong nakataas aking kamay.
Magagalak na aawit ng papuring iaalay.

Refrain:
Gunita ko’y Ikaw habang nahihimlay,
Pagkat ang tulong Mo sa tuwina’y taglay.
Sa lilim ng Iyong mga pakpak,
Umaawit akong buong galak.

Aking kaluluwa’y kumakapit sa ‘Yo.


Kaligtasa’y tiyak kung hawak Mo ako.
Magdiriwang ang hari, ang Diyos,
Siyang dahilan. Ang sa iyo ay nangako,
Galak yaong makakamtan.
(Repeat Refrain)

Umaawit, umaawit, umaawit akong


buong galak.
Anima Christi

Soul of Christ
Sanctify me
Body of Christ save me
Water from the side of Christ
Wash me, Passion of Christ
Give me strength

Chorus:
Hear me Jesus
Hide me in thy wounds
That I may never leave thy side
From all the evil that surrounds me
Defend me and when the call of death arrives
Bid me come to thee
That I may praise thee
With thy saints forever
Here I am Lord

I, the Lord of sea and sky,


I have heard My people cry.
All who dwell in dark and sin,
My hand will save.
I who made the stars of night,
I will make their darkness bright.
Who will bear My light to them?
Whom shall I send?

Here I am Lord, Is it I Lord?


I have heard You calling in the night.
I will go Lord, if You lead me.
I will hold Your people in my heart.

I, the Lord of snow and rain,


I have born my peoples pain.
I have wept for love of them, They turn away.
I will break their hearts of stone,
Give them hearts for love alone.
I will speak My word to them,
Whom shall I send?

Here I am Lord, Is it I Lord?


I have heard You calling in the night.
I will go Lord, if You lead me.
I will hold Your people in my heart.

I, the Lord of wind and flame,


I will tend the poor and lame.
I will set a feast for them,
My hand will save
Finest bread I will provide,
Till their hearts be satisfied.
I will give My life to them,
Whom shall I send?

Here I am Lord, Is it I Lord?


I have heard You calling in the night.
I will go Lord, if You lead me.
I will hold Your people in my heart.
Mariang Ina Ko

sa'king paglalakbay
sa bundok ng buhay...
sa ligaya't lumbay
maging talang gabay

Mariang ina ko, ako ri'y anak mo


kay kristong kuya ko, akayin mo ako
kay kristong kuya ko, akayin mo ako

maging aking tulay


sa langit kong pakay
sa bingit ng hukay
tangnan aking kamay

mariang ina ko, ako ri'y anak mo


kay kristong kuya ko, akayin mo ako
kay kristong kuya ko, akayin mo ako

sabihin sa kanya
aking dusa't saya
ibulong sakanya
minamahal ko sya

mariang ina ko, ako ri'y anak mo


kay kristong kuya ko, akayin mo ako
kay kristong kuya ko, akayin mo ako

Stella Maris

Kung itong aming paglalayag


Inabot ng pagkabagabag
Nawa'y mabanaagan ka
Hinirang na tala ng umaga

Kahit alon man ng pangamba


Di alintana sapagkat naro'n ka
Ni unos ng pighati
At kadiliman ng gabi

KORO:
Maria sa puso ninuman
Ika'y tala ng kalangitan
Ningning mo ay walang pagmamaliw
Inang sinta, Inang ginigiliw

Tanglawan kami aming ina


Sa kalangitan naming pita
Nawa'y maging hantungang
Pinakamimithing kaharian

(KORO) Maria sa puso ninuman


Ika'y tala ng kalangitan
Ningning mo ay walang pagmamaliw
Inang sinta, Inang ginigiliw

In him Alone

In Him alone is our hope


In Him alone is our strength
In Him alone are we justified
In Him alone are we saved

What have we to offer


That does not fade or wither
Can the world ever satisfy
The emptiness in our hearts
In vain we deny

(REFRAIN) In Him alone is our hope


In Him alone is our strength
In Him alone are we justified
In Him alone are we saved

When will you cease running


In search of hollow meaning
Let His love feed the hunger
In your soul till it overflows
With joy you yearn to know
(REFRAIN) In Him alone is our hope
In Him alone is our strength
In Him alone are we justified
In Him alone are we saved

DESCANT:
In Him alone is our hope
Unto Him I pour out my heart
He alone will save me
With His love and mercy.

RECETIONAL SONG:
ALL MY DAYS

REFRAIN: Till the end of my days, O, Lord,


I Will Bless Your name, Sing Your praise,
Give You Thanks, all my days

1. You have made me little less than a God,


And have lavished my heart with your love.
With dignity and honor You’ve clothed me,
given me rule over all.

(refrain) Till the end of my days, O, Lord,


I Will Bless Your name, Sing Your praise,
Give You Thanks, all my days

2. You have blessed me with good things and plenty,


and surrounded my table with friends.
Their love and their laughter enrich me;
together we sing Your praise.

(refrain) Till the end of my days, O, Lord,


I Will Bless Your name, Sing Your praise,
Give You Thanks, all my days
3. Your sun and Your moon give me light,
And Your stars show the way through the night.
Your rivers and streams have refreshed me. I will sing
Your praise

(refrain) Till the end of my days, O, Lord,


I Will Bless Your name, Sing Your praise,
Give You Thanks, all my days

4. How great is Your love, O Father,


That You sent us Your Savior Son. His death and His
rising will heal us, and draw us all unto You.

(refrain) Till the end of my days, O, Lord,


I Will Bless Your name, Sing Your praise,
Give You Thanks, all my days