BIH

SRB MNE

Uputstva za upotrebu

Kombinovani frižider-zamrzivač ladičar

Kombinovani frižider-zamrzivač ladičar
Zahvaljujemo Vam na poverenju, kojeg ste nam iskazali kupovinom našeg aparata. Nadamo se da će dugo služiti svojoj svrsi. Kombinovani frižider-zamrzivač (u nastavku aparat) sastavljen je iz dva dela: gornji deo je frižider, a donji zamrzivač. Frižider je namenjen upotrebi u domaćinstvu za čuvanje svežih namirnica na temperaturi većoj od 0°C. Zamrzivač je namenjen korišćenju u kućanstvu za zamrzavanje svežih, i dugoročno čuvanje zamrznutih namirnica (do godine dana, ovisno o vrsti namirnica).

Važna upozorenja ....................................................... 3 Saveti za štednju električne energije kod korišćenja rashladno-zamrzivačkih aparata ................................ 4 Opis aparata ................................................................. 5 Postavljanje i priključenje........................................... 6 Upravljanje aparata s elektronskom regulacijom ..... 8 Unutrašnja oprema frižidera ..................................... 13 Čuvanje namirnica u frižideru ................................. 15 Čuvanje namirnica u fijoci FRESH ZONE ............... 16 Zamrzavanje i čuvanje zamrznutih namirnica ........ 17 Otapanje aparata ...................................................... 19 Čišćenje aparata ....................................................... 20 Uklanjanje kvarova .................................................... 21 Informacije o šumovima u aparatu ......................... 23
230462

2

odnosno delove rashladnog sistema. neka aparat miruje u uspravnom položaju približno 2 časa. • Aparat obavezno isključite iz električne mreže (izvucite priključni gajtan iz doze) pre svakog čišćenja ili pred promenom sijalice. Uputstva sadrže i varijantu modela NO FROST. Time ćete sprečiti zagađivanje okoline. Šarka istovremeno ograničava ugao otvaranja vrata i time smanjuje mogućnost oštećenja susednih elemenata. a na njihovo mesto stavite priložene čepiće. za kojeg je karakterističan ugrađeni ventilator i automatsko odmrzavanje. koja je namenjena zaštiti aparata. Tamo ćete naći opis aparata. zamenite je s priloženom. • Deci ne dozvolite da se igraju aparatom. osim onih koje preporučuje proizvođač aparata za hlađenje i zamrzavanje. čišćenja i uklanjanja istrošenog aparata. najpre ga isključite odgovarajućim dugmetom. no usprkos tome ne preporučujemo da ga bez adekvatnog nadzora koriste lica smanjenih fizičkih. koje Vaš aparat možda nema. i ne sme biti ispostavljen padavinama. • Etiketa s osnovnim podacima o aparatu nalazi se u unutrašnjosti aparata. te uputstva za njegovu pravilnu i bezbednu upotrebu. ili na kućište (kod ugradnih aparata) namešteni su štitnici razmaka. • Na uglove vrata (kod samostojećih aparata). moraju stalno biti čisti i prohodni. • Upozorenje: Otvori za zračenje na aparatu. • Skinite ambalažu. • Pre priključenja aparata potrebno se je detaljno upoznati s uputstvima za upotrebu. Ispraznite ga. odnosno lica bez potrebnog znanja ili iskustava. • Aparat ne sme da se koristi spolja na otvorenom. predajte odsluženi aparat ovlašćenim preduzećima za preradu istrošenih aparata za domaćinstvo. • Upozorenje: Prilikom postavljanja. • Pre priključenja na električni napon. • Ako je priključni gajtan oštećen. Uputstva su prilagođene različitim tipovima/modelima aparata. • Šarka za automatsko zatvaranje vrata (imaju samo određeni modeli) tik pred zatvaranje privuče vrata prema kućištu i time sprečava da vrata slučajno ostanu pritvorena.Važna upozorenja • Aparat je izrađen u skladu sa svim propisanim bezbednosnim standardima. • Priključenje na električni napon i uzemljenje aparata moraju biti izvršeni prema važećim standardima i propisima. a zatim prekinite dovod električne energije u aparat. 3 230462 . Ako nalepljena etiketa ne odgovara vašem jeziku. koje morate da skinete. • Upozorenje: U unutrašnjosti aparata ne koristite električne naprave. koji se bez opasnosti od zagađivanja okoline mogu ponovno preraditi. • Za pakovanje se koriste materijali. • Ista preporuka važi i za korišćenje aparata od strane maloletnih lica. • U skladu s brigom za očuvanje okoline. pazite da ne oštetite izolaciju. prijazni za okolinu. stoga mogu sadržavati i opise regulisanja i opreme. Time ćete smanjiti mogućnost nepravilnog delovanja zbog uticaja transporta na rashladni sistem. mora ga zameniti serviser ili stručno osposobljeno lice. odnosno pojedinih delova u toku transporta. • Upozorenje: Za odmrzavanje ne koristite mehanička pomagala ili druge metode osim onih. odmrznite odnosno odmrznite. koje preporučuje proizvođač. pokretnih ili mentalnih sposobnosti. odnosno ugradnom elementu. deponovati ili uništiti. očistite i ostavite vrata pritvorena. • Ako aparat ne nameravate koristiti duže vreme.

Smrznute namirnice odmrzavajte u rashladnom prostoru. ne zapušite ventilatorske otvore.WEEE). Oštećen ili dotrajali zaptivač što pre zamenite novim. 230462 4 . • Raspored polica po prostoru aparata neka bude što ravnomerniji. koji su na snazi u celokupnoj Evropskoj Uniji. Namirnice držite u zatvorenim sudovima. opisanog u uputstvima). Iz zamrzivača izvadite fijoke i vratašca kao što je opisano u uputstvima. a namirnice složene tako da omogućuju nesmetan protok vazduha (pri tome se pridržavajte preporučljivog rasporeda namirnica. Smernica opredeljuje zahteve za sabiranje i rukovanje otpadnom električnom i elektronskom opremom. Hranu ohladite na sobnu temperaturu pre stavljanja u unutrašnjost aparata. Ne otvarajte vrata aparata češće no što je potrebno. ili u prikladnoj ambalaži. Povremeno proverite dali je omogućeno kruženje vazduha pozadi aparata. Održavajte čistoću kondenzatora na zadnjoj steni aparata (vidi poglavlje “Čišćenje aparata”). • Klasični zamrzivač odmrznite kad opazite da se je na rashladnim površinama nakupilo približno 3-5 mm inja ili leda.Ova je oprema označena u skladu s evropskom smernicom 2002/96/EG o otpadnoj električnoj i elektronskoj opremi (waste electrical and electronic equipment . • Pazite da kod aparata opremljenih ventilatorom. te tako iskoristite celokupan volumen aparata. Saveti za štednju električne energije kod korišćenja rashladno-zamrzivačkih aparata • • • • • • • • • Aparat instalirajte na način. opisan u uputstvima.

A Frižider 1 Ventilator 2 Lampica za osvjetljenje unutrašnjosti frižidera 3 Kontrolna tabla 4 Posudica za flaše sa štitnikom 5 Deljive staklene police 6 Pregibni nosač za jaja (zatvoren za 6. otvoren za 12 jaja) 7 Staklena polica za izvlačenje 8 Ladica FRESH ZONE 9 Posuda za voće i povrće 10 Posudica na vratima frižidera (izvedbe: duboka. s poklopcem ili bez) 11 Posudica za flaše s štitnikom B Zamrzivač 12 Ladica za čuvanje namirnica 13 Ladica za zamrzavanje 14 Nožica 5 230462 .Opis aparata Unutrašnja oprema menja se ovisno o modelu aparata. plitka.

i ne postavljajte ga u blizinu izvora toplote. zajedno s ostalim osnovnim podacima o aparatu. • Aparat može stajati samostalno. kojima izravnavate okomit položaj aparata. jer pravilno deluje na temperaturi okoline iz donje tablice. Gornji element nad aparatom mora biti udaljen najmanje 5 cm. Nakon ugradnje. Klasa aparata navedena je na natpisnoj tablici. Klasa SN (sub-normalni) N (normalni) ST (suptropski) T (tropski) Temperatura od + 10°C do + 32°C od + 16°C do + 32°C od + 16°C do + 38°C od + 16°C do + 43°C Postavljanje aparata Kod postavljanja aparata neka sudeluju najmanje dva lica.Postavljanje i priključenje Izbor prostora • Aparat postavite u suvu i prozračnu prostoriju. ili ga možete postaviti uz kuhinjski element. utikač aparata mora biti dostupan! 230462 6 . Iza aparata mora biti dovoljno prostora za hlađenje kondenzatora (odmak od zida. jer ćete time sprečiti eventualne ozlede lica ili oštećenja aparata. preporučujemo ugradnju izolirne ploče. odnosno postavljanja. • Aparat mora stajati ravno i stabilno na dovoljno tvrdoj podlozi. odnosno otvor veličine 200 cm2). Na prednjoj strani aparata nalaze se regulacione nožice (imaju samo određeni modeli). Ako ovo nije moguće izbeći. • Aparata ne ispostavljajte neposrednim zrakama sunca.

Okrenite ih tako da odgovaraju udaljenosti kondenzatora od aparata i pričvrstite na gornju ivicu kondenzatora. Propisan nazivni napon i frekvencija navedeni su na natpisnoj tablici s osnovnim podacima o aparatu. . kojeg postižemo ugradnim aparatom. koji određuju razmak aparata od zida. • Priključenje na električni napon i uzemljenje aparata moraju biti urađeni po važećim standardima i propisima. 7 230462 . no najviše od -6% do +6%. Zidna doza mora imati uzemljenje (bezbednosna doza). u ovlašćenom ćete servisu uz predočenje računa ili garantnog lista dobiti besplatan komplet za ugradnju. i to: . međutim estetski izgled ne bi bio jednak onom. Aparat može podneti kraća odstupanja napona. Priključenje aparata • Aparat priključite na električni napon pomoću priključnog kabela.crni aparat: šifra kompleta 235944.• Samostojećem aparatu priloženi su i čepovi. • Ako samostojeći aparat želite da ugradite u kuhinjski elemenat.beli aparat: šifra kompleta 297102 Samostojeći aparat mogao bi se i inače ugraditi u elemenat.

Kod viših temperatura okoline od uobičajenih preporučujemo uključenje intenzivnog delovanja ventilatora tipkom (D) (samo modeli s tablom za upravljanje I). preporučujemo postavljanje dugmeta termostata na Max. Izbor temperature u aparatu • • • • Željenu temperaturu frižidera regulišete dugmetom (B). Ako je temperatura okolice. 230462 8 . Aparat isključite kad je položaj oznake trokuta na dugmetu u položaju ( ) (aparat je još uvek pod naponom). niža od 16°C. C Narandžasta lampica: svetli kad je uključen ventilator tipkom D D Tipka za uključenje intenzivnog delovanja ventilatora Uključenje/isključenje aparata Aparat uključite tako da dugme (B) okrenete u smeru prema Max. oznake.Upravljanje aparata s elektronskom regulacijom KONTROLNA TABLA I A Digitalni pokazivač temperature (imaju samo određeni modeli) prikazuje stvarnu temperaturu frižidera od +1º do +9ºC u toku delovanja aparata. Temperaturu regulišete u rasponu od Min. Preporučljiv položaj dugmeta termostata je na oznaci Eco. do Max. u kojoj se aparat nalazi. B Regulisanje temperature i uključenje/isključenje aparata.

uključi se zvučni signal. Kad treperenje prestane. koji se isključi kad se vrata zatvore. i ako zamrzavate veću količinu namirnica. Funkcija se koristi za smanjenje rošenja unutrašnjih površina usled temperaturnih razlika među pojedinim delovima aparata i na višim temperaturama okoline. • Ovu mogućnost koristite prilikom prvog uključenja aparata. stoga zavrtite dugme (B) ponovno u željeni položaj. Zatim se prikaže stvarna. Ako su vrata frižidera otvorena više od 1 minuta. • Nakon uključenja aparata. Ventilator deluje samo kad su vrata frižidera zatvorena.• Položaj SF/SC (samo kod određenih modela) . ovaj se isključuje automatski (nakon približno dva dana).prikazuje izabranu vrednost. zadnja vrednost se memoriše. a zvučni signal upozorava na svaku promenu podešene temperature. Uključenje intenzivnog delovanja ventilatora (važi za upravljačku tablu I) Intenzivno zamrzavanje Intenzivno zamrzavanje aktivirate dugmetom (B). odnosno maksimalna vrednost. pred čišćenjem. koja ostane prikazana sve dok se temperatura u prostoru frižidera ne spusti na odgovarajući nivo. (važi za upravljačku tablu I) • Ekran na digitalnom pokazivaču treperi u toku regulisanja. Alarm otvorenih vrata frižidera (važi samo za kontrolnu tablu I) 9 230462 . Pritiskom na tipku (D) uključimo intenzivno delovanje ventilatora (svetli lampica C). • Da bi ponovili intenzivno zamrzavanje. a zatim nazad na SF/SC. Ako izbor ne isključite ručno. • Nakon automatskog isključenja intenzivnog zamrzavanja aparat deluje na regulaciji Max.Položaj SC znači „super cool“ i znači intenzivno hlađenje (važi za modele bez zamrzivača). kad je položaj oznake (trokuta) na SF/SC.Položaj SF znači „super frost“ odnosno intenzivno zamrzavanje (važi za modele sa zamrzivačem). digitalni ekran (A) nekoliko sekundi trepće . . najpre je dugme (B) potrebno okrenuti iz položaja SF/SC u položaj Eco.

230462 10 . koje prikazuju da su frižider i zamrzivač isključeni. dugim 3 sekunde. nakon što ste priključni kabel gurnuli u dozu. Ove vrednosti ostanu prikazane sve dok se temperatura u pojedinom aparatu ne snizi ispod tih vrednosti. • Aparat uključite/isključite pritiskom tipke (E). Uključe se frižider i zamrzivač. • Aparat je fabrički regulisan podešen na preporučljivu temperaturu frižidera +5°C i zamrzivača -18°C.KONTROLNA TABLA II Aparat s ventilom i sistemom NO FROST A Tipka za regulisanje temperature zamrzivača B Digitalni pokazivač temperature zamrzivača: prikazuje temperature od -16°C do -24°C C Tipka za uključenje/isključenje intenzivnog zamrzavanja D Narandžasta lampica: svetli kad je aktivna opcija intenzivnog zamrzavanja E Tipka za uključenje/isključenje aparata (frižidera i zamrzivača) F Zelena lampica: svetli kad deluje zamrzivač G Tipka za isključenje zvučnog alarma i uključenje/isključenje blokade za decu H I J K Crvena lampica: svetli kad je aktiviran alarm Tipka za uključenje/isključenje frižidera Zelena lampica: svetli kad deluje frižider Tipka za uključenje/isključenje intenzivnog hlađenja L Narandžasta lampica: svetli kad je aktivirano intenzivno hlađenje M Digitalni pokazivač temperature frižidera: prikazuje temperature od +1°C do +9°C N Tipka za regulisanje temperature frižidera Uključenje/isključenje aparata Kod prvog uključenja aparata. • Na ekranu se prikaže temperatura u frižideru +9°C i u zamrzivaču 0°C. svetle zelene lampice (F) i (J). na LCD ekranu prikažu se »crtice«. U tom stanju možete pritiskom na tipku (I). dugim 3 sekunde uključiti/isključiti samo frižider (zelena lampica (J) se ugasi).

alarm previsoke temperature zamrzivača / frižidera Ovaj zvučni signal pali se kod previsoke temperature (prekidajući ton). zvučni alarm ponovno se uključi. Crvena lampica i treperenje temperature isključe se automatski. Zvučni alarm se isključi kad zatvorite vrata. • Ako niti 24 časa nakon isključenja alarma temperatura u zamrzivaču ne postigne potrebnu vrednost. Približno 5 sekundi nakon zadnje promene tipke. Kad pritisnete jednu od tipki za regulisanje temperature. 11 230462 . na ekranu se automatski prikaže stvarna temperatura u frižideru.Izbor temperature u aparatu Temperaturno područje regulacije frižidera Temperaturno područje regulacije zamrzivača: +1°C do +9°C -16°C do -24°C + intenzivno zamrzavanje • • • • Temperaturu zamrzivača regulišete tipkom (A). odnosno zamrzivaču. da se spreči nepotrebno delovanje alarma. ekran započne treperiti i prikazuje zadnju izabranu vrednost. kad se zamrzivač/ frižider dovoljno ohlade da više nema opasnosti za kvarenje namirnica. u koracima po 1°C. • Zvučni alarm isključite tipkom (G). Kod prvog uključenja aparat ima 24-časovno zakašnjenje alarma temperature. Prekidajući zvučni signal . U toku regulisanja. a temperaturu frižidera tipkom (N). Ostala regulisanja Neprekidan zvučni signal . i automatski isključi kad se zamrzivač dovoljno ohladi da više nema opasnosti od kvarenja namirnica. aktivira se zvučni signal (neprekidan ton) i zasvetli crvena lampica (H). ili pritisnete tipku za isključenje alarma (G).alarm otvorenih vrata frižidera Ako su vrata frižidera otvorena duže od jedne minute. Temperaturu menjate kratkim pritiscima tipke. a temperatura na pokazivaču treperi. sve su ostale tipke onemogućene.

Blokada za decu Ugrađena zaštita za decu štiti aparat pred nepoželjnim promenama regulisanja temperature. a pokazivač (ekran) treperi i prikazuje najvišu postignutu temperaturu u toku nestanka struje (za frižider najviše do +9°C). Regulisanje se koristi prilikom prvog uključenja aparata. i u slučaju stavljanja većih količina namirnica.nestanak električne energije Ako se u slučaju nestanka električne energije temperatura u frižideru ili zamrzivaču previše poveća. a pritiskom bilo koje druge tipke na ekranu se ispiše signal LL i L. ili čak možda isključenja aparata. pritisnutom 3 sekunde (na ekranima 3 sekunde treperi “LL” i “L”). 230462 12 . proces brzog zamrzavanja se ponavlja automatski. U slučaju nestanka struje. pred čišćenjem. Ako izbor ne isključite ručno ponovnim pritiskom tipke uz simbol. Izbor je namenjen brzom zamrzavanju većih količina stavljenih namirnica. deluje samo tipka za isključenje alarma. Zaštitu uključite/isključite tipkom Alarm (G). Započinje intenzivno hlađenje zamrzivača. aktivira se zvučni signal (isprekidan ton) i zasvetli crvena lampica. Namenjen je brzom hlađenju većih količina stavljenih namirnica. Intenzivno hlađenje Pritiskom tipke (K) aktivira se izbor Intenzivno hlađenje frižidera (svetli narandžasta lampica (L)). a regulisanje se vraća na prethodno izabranu vrednost.Isprekidan zvučni signal . Intenzivno zamrzavanje Pritiskom tipke (C) aktivira se izbor Intenzivno zamrzavanje (svetli narandžasta lampica (D)). Nakon 6 časova automatski se isključi. U tom slučaju deluje i ventilator. mogućnost se isključi sama otprilike dva dana nakon uključenja. no samo kad su vrata frižidera zatvorena. Kad je zaštita aktivirana.

U donjem delu vrata je prostor za flaše. Brzo pokvarljive namirnice držite u stražnjem delu police. Maksimalno opterećenje je 9 flaša od 0. Unutrašnja strana vrata frižidera • Unutrašnja strana vrata frižidera opremljena je policama i posudicama. gde je temperatura obično najniža.. Obezbeđuje vlažnost i smanjuje isušenje.) koje želite staviti u frižider. Zaštićen je protiv izvlačenja.75 lit. i sl. Nosač postavite tako da dužina flaša ne smeta zatvaranju vrata. • Ventilator. možete prednji deo police pomaći za jedan nivo niže i time osigurati potreban prostor.Unutrašnja oprema frižidera (oprema je ovisna o modelu) Polica • Police možete proizvoljno rasporediti po vodilicama u unutrašnjosti frižidera. 230462 Ventilator 13 . Žičani nosač flaša Posuda • Posuda na dnu frižidera pod staklenom policom namenjena je držanju voća i povrća. Možete ga izvući samo praznog. jogurta.rotacija) i istovremenim podizanjem (u smeru strelice 3). izvucite je do tačke gde je vodilica zaustavi. zatim je malo nadignite i izvucite. odnosno 13 kg ukupne težine – vidi etiketu na desnoj strani unutrašnjosti aparata. Ako želite policu izvaditi iz frižidera. omogućuje bolje raspoređivanje temperature i smanjuje rošenje na površinama za slaganje. jaja. Na suprotnoj strani od vrata nastavite z izvlačenjem (u smeru strelice 2. te drugih manjih paketića. i sl. putera. tako da ga u stražnjem delu nadignete i povučete k sebi. postavljen pod stropom ili sakriven iza stražnje stenke frižidera (odnosno sakriven u zamrzivaču). namenjenim držanju sira. vrčeve. konzervi. • Posudu povucite k sebi (u smeru strelice 1) – do ograničenja vrata. Deljiva staklena polica Ako vam je potreban prostor za više predmete (flaše.

limenke.donji predeo vrata: pića. češnjak.. već pripremljene namirnice. flaše.gornji deo: konzervisana hrana. puter. deserti. vina.… . kolači.. repa. hleb. sirevi.gornji/srednji predeo vrata: jaja..srednji deo: mlečni proizvodi. čuvanje smrznutih namirnica (vidi mogućnost “Zamrzavanje i čuvanje zamrznutih namirnica”). povrće.… Predeli zamrzivača: .zamrzavanje. krompir.. paradajz.donji deo: meso. kiseli kupus. delikatesa.… . korensko povrće. tropsko voće. .. gotova kuvana jela.… . luk. mesni proizvodi.Preporučljiv način raspoređivanja namirnica u aparat Predeli frižidera: . sirevi. 230462 14 . Predeli vrata frižidera: .posuda za povrće: sveže voće. pivo. sokovi. salate.

plodovi mora Vreme do 10 dana do 10 dana do 8 dana do 7 dana do 2 dana do 1 dan 15 230462 . gotova jela. Period čuvanja namirnica Preporučljivo vreme držanja namirnica u frižideru Namirnica jaja.Čuvanje namirnica u frižideru Važne napomene za čuvanje namirnica • Pravilna upotreba aparata. • U frižideru ne držite zapaljive. • Ako odlazite od kuće na duže vreme. • Flaše s visokim sadržajem alkohola moraju biti čvrsto zatvorene. voće. sirovo meso u komadima ribe. ili odgovarajuće zapakovane. i slično. koji je označen na ambalaži proizvoda. hlapljive ili eksplozivne tvari. i poštovanje osnovnih higijenskih zahteva namirnica ima odlučujuću ulogu na kakvoću održavanja namirnica. da ne hlape niti primaju vonj i vlagu. sirovo mleveno meso. odnosno na pokvarene namirnice (vidi poglavlje “Čišćenje aparata”). i u uspravnom položaju. mogu uzrokovati oštećenja ili prevremeno staranje. marinade. eterična ulja u kori limuna i narandži. • Poštujte rok trajanja namirnica. odgovarajuće pakovanje namirnica. • Neprijatan vonj upozorava na nečistoću aparata. • Namirnice koje stavljate u frižider. održavanje odgovarajuće temperature. ili zaptivačem vrata. • Neke organske otopine. kiselina u puteru. izvadite iz frižidera svu brzo pokvarljivu hranu. moraju biti u zatvorenim posudama. u dugotrajnom dodiru s površinama iz plastike. dimljeno meso sir korensko povrće puter deserti.

banane. dinje. Vlažnost u ladici ovisi o sadržaju vlage u hrani koja je u njemu.. osetljive na niske temperature. • Otprilike 30-60 minuta pre upotrebe izvadite namirnice iz ladice. . lubenice.. koje nisu prikladne za držanje u ladici FRESH ZONE: ananas. stoga je voće i povrće svežije i izgleda prirodnije. Paketići neka budu odvojeni da ne bi prebrzo došlo do raspadanja zbog bakterija ako se meso pokvari. i od učestalosti otvaranja fijoke. Sprečava truljenje i gubitak mase. uhvatite na sredini (kao što je prikazano na slici) i istovremeno povucite nagore prema sebi.otvorite vratašca fijoke (1). da se na sobnoj temperaturi može razviti odgovarajuća aroma i okus. jer je od toga ovisan kvalitet i trajnost namirnice. • Za optimalno delovanje fijoka mora stalno biti zatvorena do kraja. paprika.Čuvanje namirnica u fijoci FRESH ZONE Fijoka FRESH ZONE omogućuje čuvanje široke palete sveže hrane duže nego u običnom frižideru. da se različite vrste mesa ne dodiruju međusobno. avokado. • Izvlačenje fijoke: . masline. tikvice. proverite dali su sveže. • Kad kupujete namirnice.. pasulj. • Namirnice. sačuvaju ukus i hranjive vrednosti. 230462 16 . krompir. patlidžan. krastavci. • Neupakovanu hranu životinjskog ili biljnog porekla držite odvojeno. okrenite ga nadole i izvucite.izvucite fijoku do položaja kojeg prikazuje slika (detalj A). Namirnice ostanu duže vreme sveže. ili je odvojeno pakujte.

• Pakovanje ne sme propuštati vazduh i vlagu. Nakon isteka tog vremena stavite sveže namirnice u ladicu za zamrzavanje. stoga namirnice ne slažite više od označene granice slaganja (vidi sliku).KONTROLNA TABLA 2: pomoću tipke C. te datumom zamrzavanja.Zamrzavanje i čuvanje zamrznutih namirnica Postupak zamrzavanja • Oko 24 časa pre zamrzavanja svežih namirnica upalite Intenzivno zamrzavanje: . • Izaberite namirnicama odgovarajuću.KONTROLNA TABLA 1: pomoću dugmeta B. koje su za to prikladne i koje dobro podnose niske temperature. . • Naročito je važno da namirnice što pre zamrznu. • Pakovane namirnice označite podacima o vrsti i količini namirnica. Namirnice neka budu kvalitetne i sveže. Kod zamrzivača NO FROST pod stropom mora biti dovoljno prostora za kruženje hladnog vazduha. 230462 17 . koje smete zamrznuti odjedared. Sveže namirnice ne smeju dodirivati već zamrznute paketiće. te ih pravilno zapakujte. paljenje tipke za intenzivno zamrzavanje nije potrebno. stoga preporučujemo da ne pravite velike pakete. • Za zamrzavanje manjih količina svežih namirnica (1-2 kg). • Nakon 24 časa namirnice možete premestiti u ladicu za čuvanje. položaj SF/SC. Po želji možete ladice izvaditi i namirnice smestiti neposredno na rashladne police. i da namirnice pred zamrzavanjem ohladite. Važna upozorenja za zamrzavanje svežih namirnica • U zamrzivaču zamrzavajte samo namirnice. prikladnu ambalažu. te po potrebi ponoviti postupak zamrzavanja. • Količina svežih namirnica. što bi uzrokovalo isušivanje sadržaja i vitaminske gubitke.

230462 18 . Delimično odmrzavanje smanjuje hranjivu vrednost namirnica. Birajte samo odgovarajuće zapakovane namirnice. a naročito voća i povrća. teletina. Preporučljiv period čuvanja namirnica u zamrzivaču Namirnica voće. odnosno odmrznute namirnice potrošite što pre. kolači. masna riba Vreme od 10 do12 mjeseci od 8 do 10 mjeseci od 6 do 8 mjeseci od 4 do 6 mjeseci 4 mjeseca 3 mjeseca 2 mjeseca 1 mjesec Odmrzavanje zamrznutih namirnica Napola odmrznute. Uvek sledite uputstva proizvođača u vezi roka čuvanja i upotrebe namirnica. a pogoršava se i kvalitet već smrznutih namirnica. opremljena detaljnim podacima i pohranjene u zamrzivačima. nemasna riba iznutrice dimljene kobasice. jer je to znak da su bile već odmrzavane. Ne kupujte namirnice pune inja. te već pripremljene hrane. koji se nakon odmrzavanja ubrzano aktiviraju i brzo pokvare namirnice. gotova jela. govedina povrće. U toku prenosa iz trgovine namirnice zaštitite pred odmrzavanjem. Hladnoća naime namirnice konzerviše.navedena je na etiketi s osnovnim podacima o aparatu. Ako je količina veća. Čuvanje industrijski zamrznutih namirnica Rok čuvanja zamrznutih namirnica Na ambalaži industrijski zamrznutih namirnica označeno je vreme i temperatura čuvanja. jer im svako povećanje temperature skraćuje vreme čuvanja i pogoršava njihovu kakvoću. kvalitet zamrzavanja je slabiji. perad divljač svinjetina mleveno meso hleb. ali ne uništava mikroorganizme. u kojima je temperatura najmanje -18°C.

• Isključite aparat (vidi poglavlje Upravljanje – Isključenje/ uključenje aparata) i izvucite priključni gajtan iz doze. Odmrzavanje klasičnog zamrzivača • Zamrzivač odmrznite kad se nakupi približno 3-5 mm debela naslaga inja. a zatim kroz pripremljen otvor u stražnjoj stenki frižidera oteče u posudicu nad kompresorom. Povremena pojava naslaga inja će sama i nestati. izvadite namirnice iz zamrzivača i zaštitite ih pred odmrzavanjem. jer bi mogli istopiti i plastične delove. 19 230462 .) – opasno po život! • Za otapanje ne koristite sprejeve za odmrzavanje. Ako se na stražnjoj stenki unutrašnjosti frižidera nakupi prekomerna naslaga leda (3-5 mm). i sl. odnosno leda. u periodu njegova mirovanja otapa se i u obliku kapljica puzi nadole. • Aparat ne odmrzavajte električnim napravama (fen za kosu. • Pre no što ponovno vratite namirnice u zamrzivač. odnosno štetiti zdravlju. isključite ga i otopite ručno. odakle ishlapi.Otapanje aparata Automatsko odmrzavanje frižidera Frižider nije potrebno otapati. uključite aparat. • Oko 24 časa pre odmrzavanja upalite tipku Intenzivno zamrzavanje (vidi poglavlje Upravljanje. Nakon tog vremena. ovisno o modelu aparata – Intenzivno zamrzavanje)). jer se led na stražnjoj stenki otapa automatski. Led koji nastaje na stražnjoj stenki u toku delovanja kompresora. • Očistite i osušite unutrašnjost aparata (vidi poglavlje “Čišćenje aparata”). da se namirnice dodatno ohlade. Odmrzavanje aparata NO FROST • Odmrzavanje aparata NO FROST je automatsko. • Na dno zamrzivača položite upijajuće krpe za otopljenu vodu i povremeno ih zamenite.

bez prašine ili naslaga od kuhinjskih hlapova. Mogu se čistiti isključivo razređenim tečnim deterdžentom i mekom krpom. ostatcima hrane). nisu prikladne za pranje u mašini za pranje sudova. sredstva za čišćenje nerđajućih površina). Prilikom čišćenja pazite da odstranite sve ostatke sredstava za čišćenje. • Vanjštinu aparata čistite vodom i tečnim deterdžentom. nakon čišćenja postavite je nazad na isto mesto i pazite da bude u vodoravnom položaju! • Naslage inja. Mekom nemetalnom četkom ili usisivačem povremeno odstranite prašinu. stoga ih redovito odstranjujte (ne važi za modele NO FROST). kojoj možete dodati malo octa. Ribanje nije dozvoljeno! • Pod rashladnom pločom koja hladi unutrašnjost frižidera. • Za plastične i lakovne delove ne koristite gruba. da ne oštetite površinu. nalaze se žleb i otvor za otjecanje otopljene vode. odnosno leda debljine 3-5 mm povećavaju potrošnju električne energije. plastičnom slamkom). stoga ih češće pregledajte i po potrebi očistite (npr. Ako ste je skinuli. 230462 20 . rastopine i sprejove. Žleb i rupa ne smeju biti zapušeni (npr. koje imaju ukrasni profil (metalan izgled). police i fijoke. Ne upotrebljavajte oštre predmete. • Lakovane i aluminijske površine možete čistiti mekom krpom i sredstvom na bazi alkohola (npr. abraziona ili specijalna sredstva (kao npr. • Nakon čišćenja uključite aparat i vratite namirnice.Čišćenje aparata Pre čišćenja isključite aparat iz električne mreže (izvadite priključni kabel iz doze). • Posude. • Očistite i posudicu nad kompresorom frižidera. • Unutrašnjost aparata i opremu čistite razređenim tečnim deterdžentom i mlakom vodom. • Kondenzator na stražnjoj stenki mora biti uvek čist. Posebna antibakterijska zaštita u gornjem sloju unutrašnjih stenki aparata sprečava razmnožavanje bakterija i tako održava veću čistoću aparata. za čišćenje stakla).

• Zbog nedostatnog hlađenja kompresora i kondenzatora proverite kruženje vazduha iza aparata. odnosno otklanjanje • Proverite dali je u dozi napon. i sl. • Hrana ili posude dodiruju stražnju stenku unutrašnjosti frižidera. odnosno predugo otvorena vrata. obešena vrata. i dali je aparat uključen. • Duži ispad električne energije. a nadomesti je topliji vazduh iz prostorije. • Nepravilno zatvorena vrata (nešto zaglavljeno između vrata. moglo bi se desiti da ćete pritom imati poteškoće. pregled zaptivača. • Prečesto otvaranje vrata. • Stavljena prevelika količina svežih namirnica. • Stavljanja tople hrane u frižider. plastičnom slamčicom. Hlađenjem tog vazduha stvori se negativni tlak (vakum). • Ako je zaptivač prljav ili oštećen. npr. • Voda teče iz frižidera ako je zapušen otvor za oticanje vode. i vrata možete otvoriti bez problema.). u toku otvaranja vrata određena količina hladnog vazduha iz unutrašnjosti izađe iz aparata. odnosno zamenite.). te očistite kondenzator. očistite ga. Naime. • Učestalog otvaranja vrata. • Previsoka temperatura okolice. • Stavljena prevelika količina svežih namirnica. odnosno osetiti otpor. i sl. odnosno predugo otvorenih vrata. • Ako želite ponovno da otvorite netom zatvorena vrata aparata. pregled zaptivača. Omogućite da vazduh normalno cirkulira oko senzora. obešena vrata. • Predebelu naslagu leda otopite ručno (vidi poglavlje “Odmrzavanje aparata”). • Zapušen otvor očistite. • Prečesto otvaranje vrata.Uklanjanje kvarova Smetnja: Nakon priključenja na električni napon aparat ne radi: Rashladni sistem duže vreme deluje neprekidno: Uzrok. ili ako otopljena voda kaplje pored žleba za skupljanje vode. • Nepravilno zatvorena vrata (nešto zaglavljeno između vrata. Prekomerno skupljanje leda na stražnjoj stenki unutrašnjosti frižidera je posledica: Voda teče iz frižidera: Crvena lampica alarma (samo za zamrzivač): Otežano otvaranje vrata: 21 230462 . koji uzrokuje otpor pri otvaranju vrata. Nakon nekoliko minuta (5-10) stanje se normalizuje. • Senzor u frižideru (A) (samo kod određenih modela) je zatrpano svežim namirnicama. • Slabog zaptivanja vrata. odnosno predugo otvorena vrata.

Ako se smetnje i dalje nastave. dignite ga i skinite. isključite aparat iz električne mreže (vidi poglavlje Uključenje/isključenje aparata). iste jačine. kao ona. A – pomoću šrafcigera (u smeru strelice) pritisnite zub na zglobu i skinite poklopac.Smetnja: Zamena sijalice: Uzrok. Zamenite sijalicu novom (E 14. i zatim ponovno uključite aparat. 230462 22 . • Pregorelu sijalicu ne bacajte u organske otpatke! • Sijalica je potrošni materijal i naša garancija za nju ne vredi! Korisni saveti za otklanjanje kvarova • Ako nijedan od gore spomenutih uzroka nije pravi. izvucite priključni kabel iz doze. koja je fabrički ugrađena ) i vratite poklopac nazad. B – šrafciger ugurajte u otvor na poklopcu. obratite se najbližem ovlaštenom servisu i navedite tip. odnosno otklanjanje • Pred zamjenom sijalice obavezno prekinite dovod električne energije u aparat (izvucite priključni kabel iz doze). model i serijski broj s etikete s osnovnim podacima. koja se nalazi u unutrašnjosti aparata. pričekajte 10 minuta.

Nakon nekog vremena. Ovo nije znak kvara i nema uticaja na životni vek aparata. 230462 23 . . • Povremeno se u toku delovanja aparata pojave i neobični ili glasniji šumovi. i obično su posljedica nepravilnog postavljanja: . • Nakon upućivanja aparata. koji su za aparat neuobičajeni. odnosno dali zveckaju limenke.Informacije o šumovima u aparatu Hlađenje u rashladno-zamrzivačkim aparatima odvija se pomoću rashladnog sistema s kompresorom. jačina tih šumova se smanji. flaše ili druge posude. što uzrokuje određenu razinu šumova.Proverite dali je unutrašnja oprema na svom mestu. .Aparat mora stajati ravno i stabilno na tvrdoj podlozi. pravilnoj upotrebi i starosti aparata.Ne sme dodirivati zid niti susedne elemente. delovanje kompresora odnosno šum pretakanja rashladne tečnosti u toku njegova delovanja je glasnije i izrazitije. Njihova jačina ovisi o postavljanju. KOJE NE UTIČU NA FUNKCIONALNOST APARATA. PRIDRŽAVAMO PRAVO DO PROMENA. koje se međusobno dodiruju.

COMBI 54 GOI 230462/sr (08-10) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful