You are on page 1of 1

Pyetje: Çfarë është Ekonometria?

Ka shumë mënyra për të përcaktuar ekonometrine, më të thjeshtë të "metodave


statistikore të përdorura nga ekonomistët". Ekonometria është një grup i mjeteve
statistikore që lejon ekonomistët për të testuar hipotezat duke përdorur të dhëna
të vërteta botërore. "A lidhet vlera e dollarit kanadez me çmimet e naftës?", "cilet
stimuj fiskal të vërtetë perdoren per të nxitur ekonominë?", "A ka hendek mes të
pasurve dhe të varfërve që nga Lufta e Dytë Botërore?". Të tjerë shembuj mund
të përcaktojnë atë pak me ndryshe - më poshtë janë disa përkufizime të
parashikuara nga ekonomistët e tjerë.

Përgjigje: Këtu janë disa përkufizime per Ekonometrine që duhet t’i ndihmojë
përgjigjes se pyetjes "Çfarë është Ekonometria?". Ndoshta përgjigje më e
thjeshtë për pyetjen "Çfarë është Ekonometria?" mund të gjenden në
Universitetin "Monash". Ata pohojnë se "Ekonometria është një sërë teknikash
sasiore që janë të dobishme për të bërë apo per te marre " vendime ekonomike".

Çfarë është Ekonometria - Perspektivat tjera


Faqja e internetit Pitmaster.com përgjigjet pyetjes "Çfarë është Makroekonomia"
me përgjigjen e mëposhtme: "[Ekonometria është] aplikimin e metodave
statistikore dhe matematikore në fushën e ekonomisë për të provuar dhe sasinë
teorive ekonomike dhe zgjidhje të problemeve ekonomike."
Fjalor Economist of Economics përcakton Ekonometria si "Krijimi i modeleve
matematikore per te përshkruar modelet matematikore, per të përshkruar
marrëdhëniet ekonomike (të tilla ashtu që sasia e kërkuar e një te mirë është e
varur pozitivisht mbi të ardhurat dhe negative në çmim), testimin rreth
vlefshmërinë se hipotezave të tilla dhe per të vlerësuar parametrat për të marrë
një masë të forte të ndikimeve të ndryshme të pavarura variabile".

Çfarë është Ekonometria - Modelimi ekonometrike


Fjalor Ekonomi definon "ekonometrike Model" si më poshtë: "Një model
ekonometrik është një model ekonomik formulohet në mënyrë që parametrat e tij
mund të vlerësohet nëse e bën supozimin se modeli i është e saktë". Tani ju e
dini se çfarë Ekonometria është, ju mund të dëshironi të vizitoni këto burime të
dobishme për Ekonometria:
Burimeve Ekonometria Qendra ka një marrëveshje të madhe të informacionit mbi
ekonometri tema. Nëse ju jeni një student që është e nevojshme për të
përfunduar një projekt ekonometri, ju lutem shih artikujt në vijim