You are on page 1of 32

GEURIAK 5 URTE

2014 - 2019

Errotik
herrira
HEGO URIBE ESKUALDEKO
LEHEN EUSKARAZKO
KOMUNIKABIDEAREN
LEHEN BOST URTEEI
BEGIRADA

datutegia
elkarrizketak
herritarrak
lantaldea
komunitatea
erronkak
etorkizuna

alazne aiestaran
ibai villapun
aitor albizua
jone guenetxea
iker bizkarguenaga
lontzo sainz
janire egaña

peio molinuevo
alain celaá
antton irusta
nagore ferreira
ainhoa etxabe
arkaitz sagasti
alberto agirregoikoa
gaizka uriarte
iratxe alaña
olatz zarraga
laura martin
gaizka ibarretxe
2 GEURIAK 5 URTE · 2014-2019 GEURIA #54 · 2019.06.27

AURKIBIDEA
3 EDITORIALA
4 IBILBIDEA
6 ALAZNE AIESTARAN
8 HERRITARREN BERBAK
10 IBAI VILLAPUN
12 JONE GUENETXEA
14 HERRITARREN BERBAK
16 DATUTEGIA
PAPERA
WEB GUNEA
SARE SOZIALAK
DIRU ITURRIAK
20 AITOR ALBIZUA
21 JANIRE EGAÑA
22 IKER BIZKARGUENAGA
24 HERRITARREN BERBAK
26 LONTZO SAINZ
28 LANTALDEA
29 EDUKI DEIGARRIAK
30 KOMUNITATEA
GEURIAK 5 URTE · 2014-2019 GEURIA #54 · 2019.06.27 3

EDITORIALA

Eta hemen gaude


G euria - Hego Uribeko herri komunikabideak bost
urte bete ditu eta, aitzakiari helduta, eskuan duzu
tokiko kazetaritzan aritzen den hedabide baten
lehen bost urteei eskaini diegun begirada orokorra. Hori
abiapuntua izanda, komunikazioa, gertukoa eta komuni-
Aipatu, Geuriak bere ibilbidean mugarri asko izan
dituela, hala nola, jai-herrikoietan, Korrikan, #M8an
edota udal-hauteskundeetan egindako jarraipenak,
baita iazko Berba eta irudia monografikoa eta apirileko
Hiru buruko munstroa dokumentala ere. Azken bi hauek
tatea terminoak ikuspuntu ezberdinetatik jorratzen di- Hego Uribetik egindako lanak, eskualdeko mugak
tuzte eskarmentua duten zenbait profesionalek: Alazne gainditu eta Euskal Herrian sona eduki dutenak.
Aiestaran, Ibai Villapun, Jone Guenetxea, Aitor Albizua, Eta hortxe dago Geuria gaur egun, begi aurrean
Janire Egaña, Iker Bizkarguenaga eta Lontzo Sainz. duzun monografikoak marrazten duen errealitatean:
Ikuspuntu freskoagoa eskaini dute Hego Uribeko he- Hego Uriben badu euskarazko komunikabide bat, bizi-
rritarrek. Guztira, Geuria komunikabidearen hogeita bi rik dagoena, euskaraz informatzeko eskubidea berma-
irakurle, parte-hartzaile eta euskal komunitateko kide- tzen duena, kazetaritzan egunerokoan sendo jarduteko
ren hitzak jaso ditu monografiko honek. ahalmena duena, eskualdeko euskal komunitatearen
Datutegia deritzon atalean, datu gordinak hausnarke- tresna bilakatu dena. Eta aldi berean, hauskorra, azale-
ta labur batekin lagundu ditugu. Papera, web gunea eta ko kritika errazen jomuga, euskaraz bizitzeko eskubi-
sare sozialen hainbat eta hainbat datu jaso ditugu, 2014an dearen defentsa pedagogiko handia egin behar duena,
komunikabidea sortu zenetik gaur egunera artekoak. egun batean bai eta hurrengoan ere bai. Handle with
Horiek hamaika irakurketa egiteko bide ematen dute eta care etiketa jarrita beharko luke. Baina, tira, panorama
lagungarriak izan daitezke komunikabidearen ikuspegi honetan ezer gutxi berri egunero euskaraz jaiki, bizi
errealago bat edukitzeko. Arlo ekonomikoa jorratzea ere eta oheratzen direnentzat.
aproposa iruditu zaigu diru iturrien joerak adieraziz oina- Eta orain zer? Aurrera ez doana, atzera baitoa. Nahi
rrizko datu zehatz batzuk emanda. eta nahi ez. Bost urteren ondoren, bidegurutze berriak
Azkenik, langileen hitzak ere jaso ditugu, baita bost ireki dira, aurrerapausoak emateko aukerak komu-
urteotan bidelagun ditugun kolaboratzaile, parte-har- nikabidea modu egonkor batean haz dadin eta euskal
tzaile, iragarle eta babesleen zerrenda luzea ere. Guztira, komunitatean gehiago eta hobeto eragin dezan. Ondo
hogeita hamabi orrialde gertuko kazetaritzaren egungo bidean, 2024an hamar urte beteko ditu Geuriak. Bai-
egoeraren eta etorkizunera begira dituen erronken ingu- na galderak asko dira eta potoloak: egungo ekonomia
ruan hausnartzeko aukera ematen dutenak. ahulean, nola biziraun? Komunikabide handiei nola
Behin horiek esanda, Geuriak bost urteko ibilbidea aurre egin? Estruktura txiki batek luze iraun al dezake
bete duela ospatzen dugu, ospatzeko modukoa da eta. piztuta eta eraginkorra izaten? Horien argibide zarete
“Ez al zenuten espero, bada, honaino heltzea?”, galdetu monografikoan modu batera edo bestera parte hartu
ziguten joan den hilabetean Galdakaon, eta ez dut gogo- duzuenok. Hogeita hamabi orrialde hauetan galdera eta
ratzen zehazki zer erantzun genuen, halako zeozer uste erantzun asko daude, irakurri, ulertu eta interpretatu
dut: “Ez genuen ezer espero. Bide berri bat ibili behar ge- nahi dituenarentzat eskuragarri. Eta horixe bera da
nuenez, pausoz pauso aritu izan gara bost urte hauetan, Geuriak egingo duena: orain arte egin bezala, herrita-
bide berri guztien antzerako sentimenduakin: bertigoa, rrei entzunez erabakiak hartu, tentuz, sendo eta artez,
ilusioa eta lana moduko faktoreak. Eta horiek bere horre- beti ikuspuntu positibotik, eraikitzailetik eta herrigin-
tan mantenduta heldu gara honaino”. Bertigoa errespetu tzako eragile gisa. Geuriak badu izena eta izana. Badu
bihurtu da, ilusioa biziberritu eta lana biderkatu, proiek- berezko nortasuna. Badu oraina eta etorkizuna. Hemen
tua hazi egin denaren seinale. gaude.

Helbidea: Basozelai kalea 11, -3 · 48970 Basauri (Bizkaia) Koordinatzailea: Jon Villapun - jon@geuria.eus Edizio honetan lagun izan ditugu: Bost urte hauetan bidelagun Webgunea: Jon Villapun - jon@geuria.eus
Bidalketak: 42 Posta Kutxa · 48970 Basauri (Bizkaia) Erredakzioa: Maider Ibañez - maider@geuria.eus eta izan ditugunak. Horien guztien izen-abizenak, elkarteak edo Diseinua: Alejandro Prieto | Maketazioa: Geuria
Kontaktua: 94 440 66 92 · info@geuria.eus Etxahun Gonzalez Sarria - etxahun@geuria.eus erankundeak jaso ditugu omenaldi gisa 30. orrialdeko zerrendan. Inprenta: BEPSA | Banaketa: Euskalkorreo + Geuria
LG: BI-1366-2014 ISSN: 2529-9042 Aleak: 20.000 Publizitatea: German Castañeda - german@biba.eus Argitaratzailea: Ameba Kultur Elkartea
Administrazioa: Ibai Villapun eta Willy - willy@biba.eus Azaleko argazkia: Zan Ilic · Unsplash Edukiak: Creative Commons BY-SA

Erakunde laguntzaileak Udal erakunde laguntzaileak Hedabidearen bazkidetza

Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Toki Komunikabideen


(Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak) Aldizkari honek Bizkaiko Foru Aldundiaren Arrigorriagako Basauriko Etxebarriko Galdakaoko Ugaoko Zaratamoko Zeberioko Bateragunearen bazkide da
diruz lagundua laguntza jaso du Udala Udala Udala Udala Udala Udala Udala hedabide hau
4 GEURIAK 5 URTE · 2014-2019 GEURIA #54 · 2019.06.27

IBILBIDEA eta mugarriak

2014 2015 2016


KOMUNITATEA KOMUNITATEA KOMUNITATEA
2012-2014 herri bilerak Arrigorriagan, Hileroko bilerak + SARE SOZIALETAN ERAGIN
Galdakaon eta Basaurin PuntuEus komunitatearen parte #HandiEgitenGaituena bideo bilduma
Bideo karratuak
Hego Uribe eskualdeko euskaldunon datu KOMUNIKABIDEA
basea osatzen hasi + GEURIA.EUS KOMUNIKABIDEA
.net domeinutik .eus domeinura + PAPEREZKOA II. URTEA
KOMUNIKABIDEA 12 orrialdetik 16ra, Edukiak herrika an-
+ GEURIA + PAPEREZKOA I. URTEA tolatu, Paper aldaketa
Hego Uribeko herri komunikabidearen pape- Korrika 20 Berezia
rezko edizioaren kaleratzea Hauteskundeak Berezia + GEURIAK 2 URTE BEREZIA
GEURIA logotipoa zehaztu Komunitateari protagonismoa ematen dion
+ GEURIA.NET paperezko edizio monografikoa
Atari digitalaren sorrera PROIEKTUA
Doako harpidetza PROIEKTUA
PROIEKTUA Banaketa kanpaina Arrigorriaga, Galdakao, Ugao eta Zarata-
Basauriko Udalaren babesa moko Udalen babesa

Tokikom - Tokiko Komunikabideen Bateragu-


neko bazkide egin

Geuria.eus domeinua Sare sozialetan


.NETetik .EUSera bideoen bidez eragin
Geuria 001 lehen azala

WEBGUNE BERRIA DUGU

geuria.eus
ALBISTEAK - ARGAZKIAK - BIDEOAK - ELKARRIZKETAK - ERREPORTAJEAK

Bidearte Hiribidea, 10, Basauri


PINTXO ETA GOSARI BEREZIAK
Hanburgesak ostiral, larunbat eta jaiegun bezperetan
Geuria
GEURIAK 5 URTE · 2014-2019 GEURIA #54 · 2019.06.27 5

2017 2018 2019


KOMUNITATEA KOMUNITATEA KOMUNITATEA
+ GIZARTERATZE JARDUNALDIAK Euskaraldia Hego Uribe Sare sozialetan eragin
Bilera irekiak Arrigorriaga, Basauri,
Galdakao eta Ugao herrietan. Guztira 30 KOMUNIKABIDEA KOMUNIKABIDEA
lagunen hausnarketa Geuriaren inguruan + PAPEREZKOA IV. URTEA PAPEREZKOA V. URTEA
Komunitate atal berritua M8 BEREZIA
KOMUNIKABIDEA Hitz Bitan atala HIRU BURUKO MUNSTROA DOKUMENTALA
+ PAPEREZKOA III. URTEA Zuztarluze atal berritua
16 orrialdetik 32ra PROIEKTUA
Geuria Txiki umeentzako jokoak + BERBA ETA IRUDIA BEREZIA Babesle-Iragarle figura sortu
Zuztarluze gazteentzako jokoak Zinema, antzerkia eta telebista. Basau- Tokikom jardunaldien antolakuntza
Komunitatea atala riko antzerki eskolatik 'Handia' filme-
Kolaboratzaile berriak raino

+ 1937KO BONBARDAKETAK BEREZIA + GORA SAN FAUSTO! DOKUMENTALA


Bonbardaketen 80. urteurrenaren harira, 1968-2018. Basauriko San Fausto jaien
paperezko edizio monografikoa historia jasotzen duen dokumentala

+ SEMAFOROA BERDE KANPAINA PROIEKTUA


Hego Uribeko euskara ulermenaren datuak Etxebarri eta Zeberioko Udalen babesa
jasotzen dituen kanpaina
TOKIKOM SARIAK 2018
+ GEURIA.EUS BERRIA Eduki Onenari Saria eta Portada Onenari
Erabilgarritasuna, karga-denborak eta Sarian finalista
praktikotasuna hobetzen atari digitala

PROIEKTUA
Bizkaiko Foru Aldunduaren eta Eusko
Jaurlaritzaren babesa
Tokikom Sariak. Eduki Onenari Sarian
finalista

Tokikom Saria 2018 Hiru buruko munstroa


Gizarteratze-jardunaldiak
dokumentala
Hego Uribe eskualdean Eduki Onenari Saria

Socialen
Lagunak
Socialen
Lagunak 5€
5€

+ i n f o : w w w . s o c i a l a n t z o k i a . e u s
6 GEURIAK 5 URTE · 2014-2019 GEURIA #54 · 2019.06.27

BERBAZ

ALAZNE AIESTARAN EHUn Tokiko hedabideen irakaslea

" Gainontzeko hedabideetan agertzen ez


diren ahotsei lekua egiten zaie tokikoetan,
eta herritarrek asko baloratzen dute hori
testua · argazkia dutela. Euskaraz sortutako informazio gehiena tokiko
etxahun gonzalez sarria hedabideek sortzen dute. Bestetik, justizia kontu bat ere
bada. Zergatik ez dugu ba euskaldunok gure inguruko in-
Kazetari ermuarra formazioa euskaraz irakurtzeko eskubidea izango?

doktorea da komunikazio Alazne Aiestaran (Ermua, 1972) doktorea da komuni-


kazio zientzietan eta irakaslea ere bada Euskal Herriko Zerk bereizten du tokiko hedabide bat?

zientzietan eta hainbat Unibertsitatean. Tokiko hedabideen esparrua ondo baino


hobeto ezagutzen du: Ermua eta Mallabiko Drogeteniturri
Irakurleekiko gertutasunak, zalantzarik gabe. Informa-
zioa milaka lekutik iristen zaigu egunero eta geroz eta
ikerketa egin ditu aldizkariko zuzendaria izan da urte luzez eta egun kola-
boratzaile gisa ari da bertan. Bestetik, tokiko hedabideen
zailagoa da edukien uholde horretan irakurleen arreta
bereganatzea. Tokikoek aukera ederra dute hor: jendeak
euskarazko tokiko irakasgaiko irakaslea da Gizarte eta Komunikazio Zien-
tzien fakultatean. Bere doktorego tesia Deba-barreneko
askoz ere errazago irakurriko du bere herrian gertatutako
zerbait ehunka kilometrotara gertatutako zerbait baino.
hedabideen inguruan sei herri aldizkari aztertuta egin zuen. Ikerketa horretatik Gure ingurukoen nondik norakoak kontatzen dituzte to-
ateratako ondorioez eta tokikoek egun bizi duten panora- kiko hedabideek, ezagunek egin dutena, auzokoari gerta-
maz berba egin dugu berarekin. tu zaiona, egunero ibiltzen zaren kaleetan bizi dena. Eta
hori da benetan interesatzen zaiguna. Gainontzeko heda-
Zer nolako garrantzia dute tokiko hedabideek euskal bideetan agertzen ez diren ahots horiei lekua egiten zaie
kazetaritzan? tokikoetan eta herritarrek asko baloratzen dute hori.
Erabatekoa. Izan ere, euskarazko eguneroko nazio mai- Kazetariaren eta herritarren arteko lotura berezia sortzen
lako prentsak ez du tokiko informazioaren esparrua nahi du horrek.
bezala betetzen. Berria da Euskal Herrian euskaraz dau- Maila lokalean kazetariak erreferente bihurtzen dira
kagun egunkari bakarra eta ezinezkoa du tokian tokiko herritarrekiko. Eduki bat sinatzen duen izenaz harago,
egunerokoa gertutik jarraitzea. Hutsune hori euskarazko irakurleak badaki egilea nor den. Kazetaria irisgarria da
tokiko hedabideek bete behar dute. Eta jakina betetzen herritarrentzako eta herritarrak irisgarriak dira kazetaria-
GEURIAK 5 URTE · 2014-2019 GEURIA #54 · 2019.06.27 7

AIPUAK_ Kasu askotan, maila nazionaleko hedabideen intere-


sa pizten dute halako istorioek. Ohikoa da ETB bezalako
hedabide batek tokiko erredakzioetara deitzea kontaktu Ziur naiz bost urte hauetan
"Kazetaria irisgarria da herri- eske. Eurak bestelako esfera batean daude eta kosta egi- orain arte euskara arrastorik
tarrentzako eta herritarrak ten zaie halako istorioetara heltzea.
izan ez den etxeetan euskara
irisgarriak dira kazetariaren- Beste hedabideentzako informazio hornitzaileak sartu duela Geuriak lehenen-
tzako. Gertutasunak konfiantza bihurtzen gara orduan. goz
Euskarazko kazetaritza produkzioaren zatirik handie-
sortzen du bi aldeen artean eta na hortxe dago, tokiko hedabideetan. Bigarren mailako
horrek izugarri aberasten du produkziotzat jotzen dira askotan, baina errealitateak
tokiko komunikabidea" erakusten du herritarren artean eta hedabide handietan
interes maila handia sortzen dutela. Nire ustez tokiko he-
dabideetan izugarrizko konplexuekin jokatu dugu orain Txalotzekoa da ale bereziak
arte. Gure txikitasunean aritu gara, bigarren mailakotzat
hartu izan den informazio lantzen dugulako, baina iker-
sortzeko Geuriak egiten duen
"Bigarren mailako produkziotzat keten datuek erakusten dute ezetz, herritarrek uste baino ahalegina. Halako produktuek
jotzen dira askotan tokiko heda-
hobeto baloratzen gaituztela. balio erantsia ematen diote toki-
bideak, baina errealitateak era- Tokikoak politikoki lerrotuta daudela pentsatzen due- ko komunikabideari eta kalitatea-
kusten du herritarren artean nik egon daiteke, diru laguntzak direla eta ez direla. ren berme argia dira
Burututako ikerketek baina, ez dute errealitate hori adie-
eta hedabide handietan interes razten. Tokiko hedabideen ardatza oinarri sozial zaba-
maila handia sortzen dutela" la eta plurala duten elkarteak eta norbanakoak dira, eta
hauen helburua herrigintza sustatzea eta euren aburuen
berri ematea da. Gainera, tokikoek zabaltzen duten infor-
mazioa kontrastatzea oso erraza suerta dakioke irakur- Produktu osoagoak eskaini dai-
leari, beraz, nekez ibiliko da kazetaria sasi egietan. Jakina
udalen diru laguntza jasotzen dutela tokikoek, eta hori ez
tezke komunikabideen indarrak
Hedabide lokalak primerako es- da ezkutatu beharreko zerbait. Tamalez, toki gehienetan batuta, eta erabiltzen diren ba-
kola dira, bertan sartzen zaren hala izan behar du euskarazko komunikazio proiektu ba- liabideei etekin handiagoa atera
tek iraun dezan eta nire ustez diru partida horiek berma-
momentutik denetik egitea toka- tuak egon beharko lirateke beti. Errealitate linguistikoak
tzen zaizu eta hala eskatzen du. Dena den, eskualde bateko kolore po-
litikoa oso bestelakoa izaten da herritik herrira eta, den- arrastorik izan ez den etxeetan euskara sartu duela lehe-
boran zehar, aldakorra herrian bertan. Horrek ere orekatu nengoz. Egiten duzuen aldizkaria erakargarria da eus-
dezake hedabidearen joera. Nire ustez Euskal Herriko he- kaldunentzako eta baita erdaldunentzako ere. Erdaldun
rentzako. Gertutasunak konfiantza sortzen du bi aldeen dabiderik zintzoenetakoak dira tokikoak. batek ez du Espainiako egoera politikoaren analisi bat ira-
artean eta horrek izugarri aberasten du tokiko komunika- kurriko euskaraz, baina ziurrenik ahalegintxo bat egingo
bidea eta hedabidearen eragin eremua. Gaiak anitzagoak Etorkizuneko kazetarien irakaslea zara. Zer mezu he- du auzokoa herriko egunkariko azalean ikusten duenean.
eta benetakoagoak dira, eta produktua erakargarriagoa da larazten diezu ikasleei? Eta hori gertatzea hilero ahalbidetzen du Geuriak. Beste-
denontzat. Bi aldeen arteko konfiantza horri lotuta, uste Gaur egun kazetaritza euskaraz ikasten dutenek, euren tik, txalotzekoa da ale bereziak sortzeko egiten duen aha-
dut kazetariak ere kontu handiagoarekin lantzen dituela jardun profesionala euskaraz egin nahi dutenek, aukera legina. Halako produktuek balio erantsia ematen diote
gaiak. gehien duten tokia tokiko hedabideak dira. Kuantitatibo- tokiko komunikabideari eta kalitatearen berme argia dira.
ki askoz ere gehiago dira sektore honetan aritzen diren
Nolakoa da kazetariaren lana? hedabideak maila nazionalean aritzen direnak baino. He- Zer garrantzi du eskualdeko ereduak?
Lana zuzenean egin beharra dago. Hau da, oso gutxi dira dabide ‘txiki’ hauek, gainera, primerako eskola dira, ber- Bakarka egin ezin diren hainbat gauza eskualdeka bilduta
tokiko informazioaren alorrean jasotzen diren prentsa tan sartzen zaren momentutik denetik egitea tokatzen erraz egin litezke. Eta informazio aldetik, zer esanik ez.
oharrak. Informazioa kalean bilatu behar da, elkarrizke- zaizu eta: informazio politikoaren jarraipena egin, kultu- Gaur egun hilabetekari direnak astekari izatera pasa li-
tak aurrez aurre egin behar dira, eta hori oso jardun polita rala, kirolak... Argazkiak eta bideoak egitea ere tokatuko tezke, herri bateko istorioak eskualde osoan irakurri ahal
da kazetariarentzat. Lan handia da, baina oso atseginga- zaizu, webgunea eguneratzea, sare sozialak kudeatzea izango lirateke, horrek sortzen duen aberastasunarekin.
rria da jendearekin kontaktu humano hori izatea. Maila eta egunkaria maketatzea. Konplexuekin bukatu beharra Produktu osoagoak eskaini daitezke indarrak batuta, eta
nazionaleko gaiek geroz eta oztopo gehiago jartzen di- dago. Ikasleei galdetzen badiezu non egin nahi duten lan, erabiltzen diren baliabideei etekin handiagoa atera. Baina
tuzte iturriengana heltzeko: bitartekariak, prentsa ardu- EITB, RTVE, La Sexta eta halako hedabide erraldoiak aipa- noski, gertatzen da, eta normala da hala izatea, hedabi-
radunak, bozeramaileak... Tokiko hedabideek gertaeren tzen dituzte beti. Ez dago gaizki, inondik inora ere, baina deotan lanean ari den jendeak inplikazio handia duela eta
protagonistekin hitz egiteko aukera izaten dute gehiene- argi izan behar dute tokiko hedabideen proiektu asko leku proiektua bere egiten duela. Ondorioz, asko kostatzen da
tan, eta hori da, azken finean, benetako kazetaritza. aproposak eta duinak direla kazetari gisa aritzeko eta ibil- etapa bat itxi eta berri bat abiatzea.
bide profesionala bertan garatzeko.
Eman dezake herri batek ez duela nahikoa eduki inte-
resgarririk sortzen. Bost urte bete ditu Geuriak. Zer iruditzen zaizu Hego
Jakina baietz! Zure herri inguruko egunerokoa gertutik Uriben garatu duen proiektua?
jarraitzen hasten zarenean konturatzen zara auzokoek Izugarri pozgarria da Geuria bizi bizirik dagoela ikustea.
gauza harrigarri pila egiten dituztela, baina inork kon- Nik badakit zer den euskara nagusi ez den toki batean
tatzen ez dituenez, hiruzpalau kaletara bizi direnek ez euskarazko kazetaritza egitea, eta Geuriak egin duen la-
dute ezagutzen. Istorio horiek informazio bihurtzen ditu nak meritu handia du. Duela bost urte sortu zen Geuria,
tokiko hedabideak eta orduan bai, oihartzuna du herrian. eta ziur naiz denbora tarte honetan orain arte euskara

Jarrai gaitzaizu Facebooken


KAFETEGIILABEA

IGANDE
TORTITAK GUZTIETAN
KREPEAK

ETXEKO TARTAK RABAK


Pedro Bilbao, 1. Basauri (Miradoreen aurrean)
8 GEURIAK 5 URTE · 2014-2019 GEURIA #54 · 2019.06.27

HERRITARREN BERBA
dugu etxean eta batzuetan ez gara kon-
turatzen zenbateko lana duen horrek eta
GALDERAK zein garrantzitsua den hori baloratu eta
bizirik mantentzea. Agian iruzkin bezala
bai esango nuke interesgarria izan daite-
1. Geuriak 5 urte keela herriko aldizkariek indarrak batzea
bete ditu. Geu- denak bide berean lanean aritzeko.
ria aipatzen di- 6. Herri komunikabideen aldekoa naiz, OLATZ ZARRAGA ELLAKURIA
zutenean, zer da kazetariak ezagunak ditugu, guk GEURIA ZARATAMO · 21 URTE
burura datorkizun informatzeko erabiltzen dugun bezala, TURISMOAN GOI-MAILAKO ZIKLOA
lehen gauza? guk ere egunen baten euren beharra izan-
GAIZKA URIARTE ZEARRA go dugu zerbaiten berri emateko, eta ho-
rregatik zaindu egin behar dugu herriko 1. Eskertzekoa da eskualdean aldizkari
GALDAKAO · 39 URTE kazetaritza. Ez Geuria bakarrik; herrian bat izatea eta gainera euskarazkoa.
2. Zer da gehien KAZETARIA dauden aldizkari, irrati zein bestelakoak
gustatzen zaizuna zaindu behar ditugu, idazten dutenek ere 2. Gertukoa dela eta fidatzekoa. Gauza
Geuria komunikazio bizi dituzten albisteak direlako, beraz, asko saldu nahi dizkigute urte hauetan
inplikazio osoz idatzitako zerbaiten ber- guztietan, eta egia merezi dugu.
proiektuan? "INTERESGARRIA LITZATE- mea.
KE HERRI KOMUNIKABIDE 3. Gertuko kazetaritza garrantzitsua da

3. Garrantzitsua GUZTIEN INDARRAK BATZEA" beharrezkoa den bezala. Gauza asko


gertatzen ari dira egunero eta norbai-
al da zuretzat to- tek kontatu behar ditu.
kiko kazetaritza? 1. Izenak berak izanaz hitz egiten digu.
GEURE HIZKUNTZAN, Geure inguruaz, 4. Geuriak euskara, herrigintza, herri
geure albisteez eta geure egunerokoan ga- eskolak, elkarbizitza, eta beste hainbat
rrantzizkoenak diren kontuez. Sarritan kontzeptu biltzen eta bultzatzen ditu.
4. Zertan lagun- kanpora begiratzen pasatzen dugu denbora Gaur egun apenas gogoratzen dugu nor
tzen du Geuriak gehiena eta gertu zer gertatzen ari den ere garen, nori eta zeri esker garen...
gizartean? ez dakigu, horretarako, inguruan dauden
komunikabideek, eta noski, GEURIA horie- 5. Aldizkari konpletoa da. Eskualdeko
tako bat da, gure errealitatera gerturatzen herri guztietako albisteak ditu, garran-
laguntzen digute. tzi handia edo gutxiago izan arren. Ma-
5. Zer hobetu, al- rrazki eta jolasak ere denbora pasatze-
datu edo gehituko 2. Erraz irakurtzen den Euskarazko kazeta- ko modu onak dira.
zenuke Geurian? ritza dela, albiste lakrimogenoez nekatuta
gaudenontzat, norberaren herri eta ingu- 6. Aldizkariak egon badaude, baina gu-
ruan albiste diren kontuak, kuriositateak, txi dira benetan gauzak diren bezala
bertako jende ezaguna albiste izatea, niri kontatzen dituztenak. Hego Uribeko
6. Zergatik go- behintzat, asko gustatzen zait. Ondoko he- gertakizunez informatuta egotea bada
mendatuko zenioke rrietan zer ari den gertatzen ere jakin de- asmoa, irakurri Geuria.
lagun bati Geurian zakegu modu eroso batean. Horrez gain,
hilabetean zehar agendan markatutako eki-
informatzea? taldiak zeintzuk diren ere baliagarri ikusten
IRATXE ALAÑA JAUREGI
ditut. BASAURI · 44 URTE
GIZARTE HEZITZAILEA
3. Lagun, familia edo auzokideek kontatzen
dizkigutenei ziurrenik jaramon gehiago
egiten diegu, beste edonork esandakoari 1. "Geuria da" kanta herrikoia. "Geuria
baino. Horrela ba, bertoko jendeak bertoko da, da geuria / geuria da, da geuria [...]
ingurua ondo baino hobeto ezagutzen due- geuria da, da, da, da, Euskal Herria".
HERRITARREN IRITZI nez, askoz fidagarriagoa iruditzen zait hori,
GUZTIAK GEURIA.EUS orokortasunetik hitz egiten duen kazetaria- 2. Euskara hutsean argitaratzen dela eta
ri entzutea baino. eskualde osoaren berri ematen duela.
ATARI DIGITALEAN
IRAKURGAI 4. Arlo ezberdinetatik herria bizi manten- 3. Bai. Gure ingurune hurbilenean gerta-
tzen. Gogoan dut txikia nintzenean Gal- tzen denaren gainean informatuta ego-
dakao, adibidez, oso hila zegoela, jendeak tea guztioi gustatzen baitzaigu.
lan egiteko herria uzten zuen, eta gauean LAURA MARTIN
bueltatu lo egitera. Orain, gazte jendeak 4. Nire ustez , Geuriak hainbat onura es- ARRIGORRIAGA · 44 URTE
ekimen ugari ditu, askotan oztopo gehie- kaintzen dizkigu. Batzuk aipatzearren, BEGIRALEA ETA AUXILIARRA
gitxo aurkitzen dira aurrean baina gauzak kohesioa; hau da, eskualdeko auzotar
egiteko gogoa dagoela iruditzen zait. GEU- guztiekin elkartzen gaituelako eta horren
RIA ere, gazte ekimen baten ondorio da, ondorioz, ikusgarriago eta sendoago egi- 1. Nire AEKko euskara taldea, bertan
herrietan zerbait mugitzen ari denaren sei- ten gaituelako. Bestalde eta hizkuntzari hasi nintzelako Geuria jasotzen.
nale eta mugimendu horri oihartzuna eman dagokionez, geure euskarari ematen dion
behar zaio. Komunikabideak arerio baino, bultzada. Horrez gain, askotariko edu- 2. Tokiko berriak euskaraz irakurtzeko.
lagungarri dira ekimenen berri emateko, kiak; aniztasun hori ezagutzeak gure
mugimendua emateko gizarteari eta kon- herrien aniztasunaz eta ondasunaz kon- 3. Noski! Tokian tokiko berriak gustu-
tzientziazioa ere bultzatzeko. Esango nuke tziente egiten gaituelako. Eta ziur nago ko ditut: zer gertatzen den nire herrian
Auzolanaren oinarria herritarron arteko el- horrek guztiak herri hobea egiten gaitue- edo non ospatuko den hurrengo jaia...
kar ezagupenean dagoela eta horretarako, la. Azken finean, horrelako hedabideak
GEURIA edo BINKE bezalako aldizkariak, herritik sortu behar dira , hau da , herri- 4. Niretzat oso garrantzitsua izan da
behar beharrezkoak dira. tarrok elikatu behar ditugu. Beraz, auzo- euskarazko hiztegia edukitzeko... Edo-
tarrentzat mesedegarria da. zein berriri buruz hitz egiten du eta ho-
5. Ez naiz ni kritikaren aldekoa. Meritu oso rrek asko lagundu dit.
handia dauka GEURIAko lantaldeak egi- 5. Nire iritziz jada nabarmen hobetu da
ten duenak, hainbat tokitara joan, askotan urte hauetan. Hori dela eta, gaur egungo 5. Agian txikiagoa izatea paperezko
nahi bezain besteko laguntza ekonomikorik maila jarraitzea arrakasta itzela izango li- egunkaria, poltsan hobeto eramateko!
gabe, kalitate oso handiko publikazioa dela tzateke.
iruditzen zait. Noizbait ikus-entzunezko- 6. Euskaraz delako, gure herrietan zer
ren bat ere argitaratu du, inoren inbidiarik 6. Hego Uribe eskualde mailan dugun gertatzen den jakiteko oso erabilgarria
izan ezin dezakeena. Aldatuko nukeena da euskarazko komunikabide bakarra dela- delako eta noizean behin pertsona eza-
irakurlearen erosotasuna, erraz jasotzen ko. gunak agertzen direlako.
GEURIAK 5 URTE · 2014-2019 GEURIA #54 · 2019.06.27 9

eta kultur ondarea jakinarazteko ere


baliatuko nuke, eskualdeko ohituren
eta euskararen testigantzak...uste
dut horretarako badaukagula urteetan
egindako ikerketa lana argitaratuta
eskualdeko udalok zuztarretatik aho-
ra izeneko proiektua, honek zein beste
edozein ekimenetatik eratorriko lanek
geure ondarea jakinarazten lagundu
ahal digute.

6. Formatu erakargarria, freskoa, ani-


tza eta hurbila daukalako.

IZASKUN SOTO LOPEZ GAIZKA IBARRETXE CERRADA AGURTZANE EMALDI


ZARATAMO · 23 URTE ARRIGORRIAGA · 37 URTE ETXEBARRIA
ARKITEKTURA MASTERREKO IRAKASLEA ETXEBARRI · 52 URTE
IKASLEA EUSKARA ETA HEZKUNTZA
1. Euskarazko aldizkaria. Euskaraz hilero TEKNIKARIA
dohan jasotzen dugun aldizkari bakarra

"ETXEA, KALEA, AUZOA, delako.


"EUSKAL KOMUNITATEA
PLAZA, ESKOLA... HORI 2. Alde batetik euskaraz idatzita egotea eta OSATZEN ETA SENDOTZEN
DA GEURIAREN bestetik inguruko herrietan gertatzen ari
denari buruzko berriak jasotzea.
LAGUNTZEN DU"
GERTUTASUNA"
3. Bai. Telebistan, irratian edo egunkarie- 1. Eskualdeko euskarazko erreferentea
1. Gertutasuna. Etxetik urrun egonda tan albiste orokorrak, bai atzerrian zein datorkit burura, gure errealitate hurbi-
etxeko gertakarien berri jasotzeko au- inguruan gertatutakoak azaltzen dizkigu- la euskaraz jasotzeko tresna erakargarria. MIKEL ORTEGA PEÑA
kera izatea asko baloratzen da. Komu- te. Baina normalean gure inguru hurbileko GALDAKAO · 48 URTE
nikabide guztiek aukera hori ematen berriak ez dituzte aipatzen. Eta niri behin- 2. Alde estetikoari erreparatzen badio- SUHILTZAILE KABOA
dutela pentsatuko duzue, eta bai, eman tzat Hego Uribeko herrietan gertatzen ari gu, kolorea, irudi erakargarrien presen-
ematen dute, baina ez eskala berdi- denaren edo gertatuko denaren berri iza- tzia...edukiei begiratuz gero udalerri
nean. Hau da, etxeari erreferentzia tea ere interesgarria iruditzen zait. bakoitzean gai desberdinak, berritzai- 1. Euskara hutsez plazaratzen den al-
egiten diodanean etxea berari deritzot, leak eta hainbat gizarte-balio kontuan dizkaria dela. Gaur egun, ez da harri-
etxe aurreko kaleari, auzoari, herriko 4. Garrantzitsua eta aberasgarria irudi- dauzkatenak argitaratzen dira. garria izango baina, garai batean, sal-
plazari, auzokideei, eskolari... benetan tzen zait euskaraz izatea. Gure hizkun- buespen bat edo beste salbu, euskaraz
gertu-gertuko gertakariei. tzan egindako edozein gauzaren alde nago. 3. Bai. Egun bizi dugun mediatizazioak irakurtzeko aukerak murritzak ziren.
Euskara zabaldu eta indartu behar dugu- urrunera begiratzera behartzen gaitu,
2. Sare sozialetan inolako esfortzurik lako. Beste aldetik, gai desberdinak jorra- globalak diren gaietara eta hurbileko 2. Gertutasuna. Eskualdekoari buruzko
gabe gertakarien berri izateko auke- tzen dituelako: politika, gizartea, kirola, perspektiba galdu egiten dugu, dauka- berriak dira eta. Webgunean ere, ira-
ra. Ez dakit gehien gustatzen zaidana kultura, berdintasuna, enplegua... Azken guna gehiago preziatzen lagundu ahal kurtzeko aukera izatea aipagarria da.
den baina bai baloratzen dudan zerbait, aldi honetan, nork gobernatzen duen ja- digu honek guztiak, beti ere argitara- Dena prezio berean,dohanik.
hots, egungo gizartean Facebook-en kitea, zer nolako ekintzak egin edo egingo tzen den horrek irakurleen artean aha-
bidez eskualdeko berriak jaso ahal iza- dituzten berri izatea, berdintasunaren ar- lik eta interes zabalena pizten badu. 3. Jakina! Beste hedabidetan gehien ira-
tea oso erosoa dela uste dut. loan zer egiten ari diren ikustea, kirola eta Egungo bizimoduko arlo askotan ger- kurtzen ditudan berriak, inguruko uda-
udara begira kontzertuak, jaiak... tatu ohi zaigu hau: aisialdian bidaiekin lerriei buruzkoak dira eta.
3. Bai, oso garrantzitsua, eta are ga- esaterako.
rrantzitsuagoa Zaratamo bezalako he- 5. Ba egia esan ez dakit. Badakit web orria 4. Arlo askotan. Inportanteenetarikoa
rri txiki bati erreferentzia egiten zaio- baduzuela eta sare sozialetan zaudetela 4. Eskualdean euskal komunitatea dena aipatzearren, euskararen erabilera
nean. Izan ere, askotan herri txikiak (Facebook) eta agian erosoagoa dela ber- osatzen eta sendotzen laguntzen du normalizatzeko baliabide bikaina da.
ahaztuta gaudela uste eta sentitzen tan irakurtzea, baina ni klasiko bat naiz eta dudarik gabe. Euskalgintza arloan es-
dugu, eta horrelako aldizkari batek egunkariak, liburuak paperean irakurtzea kualdean ekimenak aurrera ateratzeko 5. Paperezko bertsioan ezer ez. Aldiz-
kontrakoa erakusten digu, gure he- gustuko ditut. Berdin mantenduko nuke. tresna gisa baliatu beharko litzatekeela karia baino egunkaria ematen duen
rrian, gure egunerokotasunean gerta- uste dut. arren, erosoa da erabiltzea. Webgunea
tzen dena ere komunikatzeko beharra 6. Beste komunikabideetan albiste berdi- oso txukuna da. Erakargarria eta erabil-
dagoela. nak ikuspuntu desberdinekin (segun non- 5. Tira ba ez dakit... euskarara hurbil- garria da oso.
dik datozen edo nork idazten duen) ikus tzen ari den edonori Geurian bidea apur
4. Herriei eta herritarrei indarra eta edo entzun ditzakegu. Baina interesatzen bat erraztea, adibidez ale bakoitzean 6. Geuria gomendatuko nuke aldizkaria
ahotsa izaten laguntzen die. Herrigin- bazaigu gure inguruko herrietan gertatzen artikuluren bat modu errazean argitara- irakurtzea hausnartzea baita. Gure in-
tza bultzatzen du, aurretik aipatu be- ari dena, uste dut Geuria dela aldizkari edo tzea, hiztegi lagungarria batekin edo... guruan gertatzen dena ulertzeko oina-
zala, herriko eta eskualdeko kontuak komunikabiderik hurbilena eta onena. Bestetik Eskualdean dugun hizkuntza rria da eta.
dituelako oinarri; eta gertakariak aza-
leratzeaz gain, pertsonak ere azaltzen
dituelako. Gainera, eskualdeko lehen
aldizkaria euskaraz izateak hizkuntza
asko indartzen du.

5. Ez nuke aldaketa handirik egingo,


egia esan. Ondo funtzionatzen duela
esango nuke. Sare sozialak eta web-
gunea eguneratua eta ondo antolatuta
egotea garrantzitsua deritzot, eta ho-
rrela mantentzen duzue. Zeozer gehi-
tzekotan, bururatzen zait, eskualdean
aurki daitezkeen lan-eskaintzak edo
lan-eskariak agertu zitezkeela atalen
batean.

6. Konfiantzagatik, eta herriko ger-


takarien berri jasotzeko bidea delako.
Komunikabide handiagoek hedadura
handiagoa dutelarik, gertuko informa-
zio hain zehatza komunikatzea ez dute
posible. Bestalde, euskaraz idatzita
egotea ere kontuan hartzekoa da.
GEURIAK 5 URTE · 2014-2019
10 GEURIA #54 · 2019.06.27

BERBAZ
testua etxahun gonzalez sarria
argazkia david herranz

Arimaz eta pentsaeraz gaztea bada ere, ilea zuritzen hasi


zaiola esan ohi du. Jakituriaren seinale, akaso. Izan ere,
hogei urtetik gora daramatza komunikazioan lanean:
kirol eta musika kazetaritzan, komunikazio proiektuen
kudeaketan eta prentsa-buru enpresa pribatuan. Egun,
BIBA! agentzian komunikazio aholkulari ari da, esatera-
ko, Bilbao Mendi Film eta Basque Dok moduko proiek-
tuetan bidailagun dute. Geuriaren parte ere bada Ibai
Villapún (Basauri, 1979). Administrazio lanetan lagun-
tzeaz gain, proiektuaren erronkak, jomugak eta etorriko
direnak planifikatzen eta aurreikusten ditu. Ez da marka
makala. Bost urte beteko ditu aurten Geuriak eta besteak
beste, hedabidearen sorreraz, egiten duen kazetaritzaz
eta erronka ekonomikoez aritu gara berarekin.

Zergatik existitu behar du tokiko hedabide batek


Hego Uribe eskualdean?
Lehenengo begiratu batean, ondoriozta genezake gure
eskualdearen oinarria gehiago dela administratiboa kul-
turala baino. Uste genezake Zeberioko batek ez daukala
zerikusi handirik Etxebarriko batekin, edo Galdakaoko
batek Ugaoko batekin. Baina, aldi berean, Hego Uriben
badira hamaika lagun herri batean bizi eta albokoan lan
egiten dutenak edo senitartekoak dituztenak eskual-
deko beste herrietan... Eskualdearen kontzeptua, edo-
zein modutan, oso modu pragmatikoan ikusten dut nik.
Gehiago dira komunean dauzkagun gauzak ezberdinta-
sunak baino. Tokiko hedabide baten helburuak ez luke
izan behar eskualde nortasun artifizialak sortzea, baizik
eta herritarren interes edo kezka nagusiak artikulatzea
modu eraikitzaile eta erabilgarrian.

Eta zergatik euskaraz?


Euskaraz informazioa jasotzeko eskubidea bermatze-
ko, hizkuntza normalizaziorako bidean aurrerapausoak
ematen jarraitzeko eta uste dudalako euskarak ekar di-
tzakeen mugek, aldi berean, beste kazetaritza mota bat
egiteko aukera baliatu dezaketela. Eta azkenik, baina ga-
rrantzitsuena: etorkizunean gero eta euskaldun gehiago
izango ditugulako.

Zer nolako garrantzia du herrien eta eskualdeen ikus-


pegiak halako proiektu batean?
Erabatekoa. Tokiko euskarazkoak, komunikabidea izan
aurretik, herri eragile eta komunitatearen beste agente
bat behar du izan. Lurraldearekiko erroak, erantzukizuna
eta lotura ezinbestekoak dira. Ezin da herria erredakzio-
tik begiratu, albiste-iturri soil moduan. Kaletik sentitu,
usaindu eta bizi behar da komunitatearen parte izateko
eta hortik abiatuta kazetaritza egiteko.

IBAI VILLAPUN Komunikazio aholkularia Zer zailtasun ditu Geuriak Hego Uriben?
Ez dut inongo sekretutik esango Hego Uribe ez dela eus-

"
kararekiko eskualde bereziki friendlya esaten badut.

Eskualdearen kontzeptua
Baina kontuz! Uste dut bertokoek beste eskualde batzuk
(Uribe Kosta, Aiaraldea edo Bilboko zonalde batzuk) gu-
rea baino euskaldunagoak direnaren ideiaren zama era-
man dugula urteetan zehar, baina oso antzekoak direla

oso modu pragmatikoan


esango nuke. Dena den, oso baikorra naiz zentzu horre-
tan. Euskarak gero eta atxikipen gehiago dauzka, beste
modu batera izan ez daitekeen bezala. Eta gurean ere
horrela izango da urteak aurrera joan ahala. Beste gauza

ikusten dut: gehiago dira


bat da hizkuntzaren erabilera edo euskal kulturaren sus-
tapena, baina onarpen aldetik gauzak gero eta errazagoak
izango direla uste dut.

komunean ditugunak Eta nola eragin ingurune erdaldun batean?


Bilatu behar duena da audientzia zabalarentzat erakar-
garria, erabilgarria eta onuragarria izatea. Euskaldun,

ezberdintasunak baino
ia-euskaldun eta, zergatik ez?, erdaldunarentzat ere bai.
Zaila dirudien arren, badaude horretarako formulak, eta
Geuriak horietako asko erabili ditu: diseinu erakarga-
rriak, komiki tirak, argazkiak, bideoak, umeentzat edu-
kiak (gurasoentzat ere, amu)...

Zeintzuk izan dira Geuriaren lorpenak bost urteotan?


Proiektuari eman zaion egonkortasuna (aurretik ez da

BIBA! agentzian koordinatzaile eta komunikazio izan eskualdean tokiko euskarazko komunikabiderik lau
urteren muga pasatu duenik); hazkunde iraunkorra eta
aholkulari gisa aritzen da kazetari basauriarra. kontrolatua; lehen urteetako lan isila eta harreman pu-
blikoak balizko kritikak emaitzekin isilarazteko; eta ko-
GEURIA komunikabidea sorreratik ezagutzen du munikabideak izan duen izaera herrikoia (kaletik egin da
kazetaritza eta herritarrei eman zaie hitza, beste interes
edo presio batzuk alde batera utzi behar zirenaren peda-
GEURIAK 5 URTE · 2014-2019 GEURIA #54 · 2019.06.27
11

AIPUAK_ garrantzitsuagoa, adibidez. Geuriak Hiru buruko muns-


troa sareen bitartez (Facebook, Youtube eta bere web
ataria) argitaratu zuenean grazia egin zidan beste tokiko "TOKIKOEK Bilatu behar
Tokiko euskarazkoak, paperezko komunikabide batek nola jarri zuen albistea-
ren izenburuan: “Youtuben argitaratutako dokumental duTENA DA audientzia za-
komunikabidea izan au- batek [...]”. Hau guztia Netflixen garaian. Azken zortzi
urteetan mugikorretatik egiten den informazioaren kon- balarentzat erakarga-
rretik, herri eragile eta tsumo globala %5etik %28ra igo da. Geuriaren kasuan
rria, erabilgarria eta
komunitatearen beste
portzentaia hori %80tik gorakoa da egun. Prest dago,
beraz, etorkizuneko erronkei aurre egiteko. Baina horrek
onuragarria izatea"
agente bat behar du izan ez du esan nahi paperezko euskarriak zentzurik ez dau-
kanik. Sarean modu batera komunikatuko da eta gai edo
formatu batzuk lehenetsi beharko ditu (argazkiak, bi-
deoak, zuzenekoak...) eta paperean, beste batzuk, agian
atenporalagoak baina sakontasun handikoak.

Erronka ekonomikoei buruz galdetuko banizu, bidera-

Geuriak transbertsali- garriak al dira komunikabide tradizionalak?


Edozein komunikabide finantzatzea oso zaila da gaur
"Hiru buruko munstroa
tatea bilatu du bere ildo egun. Euskal Herrian gehientsuenek menpekotasun bezalako dokumentala
egiten duen komunikabi-
handia daukate erakunde publikoen diru laguntza edo
editorialean, muga ho- publizitatearekiko eta hori ez da goi mailako kazetari-

riek modu naturalenean


tza independentearekin bateragarria izaten. Baina bes-
te finantzazio modu batzuk agertu dira azken urteetan, deak ekarpen handia egi-
hausteko nahia. Hiru
irakurle edo babesleen mikro mezenasgoarena kasu.
Oraindik ekarpen txikiak dira komunikabide gehienen
ten dio tokikoak duintze-
Buruko Munstroa doku- finantzazio nagusiaren baitan, baina horiek sendotzeko
komunikazio-kultura zabaltzea eta pedagogia egitea ere
ko erronkaRI"
mentala horren adibide beharrezkoa da. Euskarazko produktuen kasuan, egun,
oraindik ezinbestekoak ikusten ditut diru laguntzak gaz-
da telaniazko merkatuarekin lehiatu ahal izateko.

Iragarleek pentsa lezakete euskarazko hedabide bat Aldi berean, kazetaritzak eta komunikazioak inoiz
izanik, publizitatearen irismena urriagoa dela. baino indar gehiago duela uste duzu?
Arestian izandako komunikazio-kulturaren zabalkun- Kazetaritzak, bere jatorrizko adieran, ez dauka aspaldiko
gogia eginda). Geuriaren finkatzea guztion erantzukizu- deari heldu beharko genioke hemen ere. Azaleko klitxe indarra. Gizarte mailan gutxietsitako ogibidea izatera iri-
na zenaren ideia sustraitzea lortu da. asko dago honen inguruan eta hori aldatzeko erantzuki- tsi zen, boterea fiskalizatzeko indarra galdu zuen eta lan
zuna komunikazio korporatiboaren inguruan lan egiten baldintza prekarioak nagusitu ziren, beste komunikazio
Geuriak duen kazetaritza egiteko moduaz eta oroko- dugunona da, neurri handi batean. Komunikazioaren kanal batzuk bultzatutako intrusismoaren aurrean. Behin
rrean tokikoenaz galdetuko banizu... gizartean bizi garen honetan, oraindik desinformazio hori esanda, kazetariak eta komunikabide zintzoak inoiz
Klitxeei heltzen badiegu, esango nuke Geuriaren fun- handia dago. Youtuben ateratzeak ez zaitu dirudun egin- baino beharrezkoagoak dira fake news eta azpiegitura
tzionamendua ez dela, lerro nagusietan erreparatuz gero, go eta paperezko 150.000 aleko tirada duen egunkari ba- handiek kontrolatutako erabiltzaileen datuen garaian.
tokiko estandarretara %100ean egokitzen. Komunikabi- tean zure publizitatea ateratzeak ez du bermatzen zure Eta ez bakarrik kazetari bezala aritzeko, baita komuni-
de berria da, bost urte besterik ez ditu, gaur egun jaio dela negozioak gora egingo duenik. Publizitatea (edo edukiak) kazio korporatibo lanetan aritzeko ere. Kazetariak badu
esan dezakegu, ez du konbertsio digitalik egin beharrik erosterako orduan ez da bakarrik zenbat lagunengana sare sozialetan, prentsa ohar edo newsletterretan lan
izan, oraindik ez du bere burua askotan birziklatu beha- heltzen garen kontutan izan behar, baizik eta zein au- egiteko dohain berezia edo hartzailearekiko (izan eros-
rrik izan. Salbuespenak salbuespen, eta ez dut inor ha- dientzia-motara iristea komeni zaigun. Geuriaren adibi- lea, izan komunikabidea) gertutasuna garatzeko. Social
serretu nahi, tokikoen maila (gaztelaniazkoak barne) ez dera bueltatuta, Hiru buruko munstroak 30.000 lagunek media eta e-marketingaren egungo kulturek eragindako
da gustatuko litzaigukeen bezain altua izan urte gutxira baino gehiagok ikusi dute. Jai herrikoien, Korrikaren edo ogibide berrietan, aldiz, askoz ere itxurakeria handiagoa
arte. Dela giza baliabide urriengatik, dela diru laguntze- Albert Riverak Ugaora egindako bisitaren bideoek gazte- ikusten dut kasu gehiegitan. Oraindik sinesten dut kaze-
kiko edo erakunde publikoekiko menpekotasunagatik... laniazko komunikabide jeneralista askoren audientziak tariek asko daukagula esateko.
Baina gaur egun egoera azkar aldatzen ari da: gero eta berdintzen edo gainditzen dituzte. Mesedegarria litza-
tokiko komunikabide gehiagok erakusten dute goi-mai- teke tokikoen -euskarazkoen eta gaztelaniazkoen- be-
lako kazetaritza egitea posible dela eta gai garela erronka netako irismena eta edukien kalitatea modu garden eta
handiei heltzeko. Gainera, tokikoen profesionalizazioak inpartzialean neurtzea.
lan-aukera asko eskainiko dizkie etorkizuneko kazetari
gazteei. Komunikazioaren negozioa beti existitu da, baina
gero eta negozio txikiagoa da.
Zerk ezberdintzen du Geuria beste komunikabideeta- Facebook, Amazon, Netflix, Instagram edo Youtuben
tik? Edo ez da oso ezberdina? negozioa ere komunikazio-negozioa da. Aktoreak aldatu
Hiru buruko munstroa bezalako dokumentala egiten dira, komunikazio kanalak ere bai, baina komunikazioari
duen komunikabideak ekarpen handia egiten dio toki- buruz hitz egiten dugunean, horiek ere badira, eta ez dira
koak duintzeko erronka horri. Askotan, iraganean, eus- negozio makalak. Beste gauza bat da negozio horien ete-
karazko produktuek gure txikitasunean eroso egoteko kinak zenbaten artean eta zein proportziotan banatzen
joera okerra indartu izan dute. Geuriak transbertsalita- diren.
tea bilatu du bere ildo editorialean, muga horiek modu
naturalenean hausteko nahia, aipatutako dokumentala
horren adibide garbiena izan daiteke.

Galdera potoloa: Kazetaritza egiteko era etengabe ari


da aldatzen. Norantz begiratu beharko luke Geuriak?
Geuriak komunikazioa kontsumitzeko joera globalei be-
giratu behar die, Hego Uriben hanka bat duela. Hau da,
lehenengo eta behin bere audientzia ezagutu behar du,
kalean eta kontsumo ohiturek ematen dizkioten esta-
tistiken bitartez. Baina, aldi berean, mundu zabalean
komunikabideek eta komunikazioak etengabe bizitzen
dituzten azken aldaketen berri izan behar du, horietako
asko gurera ekarri eta komunikazio azpiegitura handie-
kin bere txikitasunak ematen dion bizitasuna baliatuta
lehiatzeko.

Horren garrantzitsuak al dira sare sozialak? Edo ko-


munikabideok sare sozialetatik aldendu beharko gi-
nateke?
Sare sozialak komunikabide batek sortzen duen infor-
mazioa zabaltzeko beste baliabide bat besterik ez dira.
Garrantzitsua, baina batzuetan, ez newsletter bat baino
12 GEURIAK 5 URTE · 2014-2019 GEURIA #54 · 2019.06.27

BERBAZ

JONE GUENETXEA TOKIKOMeko presidentea

" Gainontzeko hedabideok gure egiten


ditugu Geuriaren arrakastak, horrek
gogorarazten digulako denok garela
halako lan txukunak egiteko gai
testua etxahun gonzalez sarria Zergatik gara beharrezkoak tokian tokiko hedabi-
argazkia anboto komunikabidea deak?

Tokikomeko presidentea Bi arrazoi nagusi nabarmenduko nituzke. Batetik, he-


rritarrek euren inguruko informazioa eskuratzeko du-
izateaz gain, Anboto Jone Guenetxea Arrinda (Abadiño, 1978) Anboto komuni-
kabideko zuzendaria da 2008az geroztik eta tokian tokiko
ten tresnarik funtsezkoena gara. Datuek erakusten dute
jendeak gero eta gehiago kontsumitzen duela tokiko
hedabideko zuzendaria hedabideak biltzen dituen Tokikom elkarteko presidentea
2017tik. Kazetari abadiñarrak eskarmentu handia du to-
informazioa. Zergatik? Informazioaren uholdea bizi du-
gun garai hauetan gure inguruan gertatzen dena eta gure
da kazetari abadiñarra. 17 kiko hedabideen arloan, bertan burutu baitu bere ibilbide egunerokoan eragin zuzena duena inporta zaigulako

urte dituen durangaldeko


profesionalaren zatirik handiena. Tokikomeko presiden- gehien. Eta hori da guk egiten duguna. Tokiko hedabi-
te izendatu zutenean argi utzi zuen Bizkaiko euskarazko deok gainontzeko hedabideek lantzen ez dituzten gaiak

komunikabidearen hedabideen presentzia indartzearen aldeko apustua, eta


Geuriaren bosgarren urteurrena ospatzea albiste pozgarria
lantzen ditugu, herriaren egunerokoan murgilduta gau-
delako, gertaerak bertatik bertara bizi ditugulako edota
zuzendaritzan dihardu dela dio, “Hego Uribe eskualdeko herritarrentzat, jakina,
baina baita gainontzeko hedabideontzako ere. Bost urte
horien protagonistak gertukoak ditugulako. Landutako
eduki askok maila nazionalera salto egiten dute ondoren,
hauetan Geuriak izandako bilakaera itzela izan da eta be- tokiko informazioak muga geografikoak gainditu eta he-
reziki aipatzekoak dira eguneroko lanaz aparte egin dituz- dabide ‘handientzako’ informazio hornitzaile ere gare-
ten ale edo produktu bereziak”. Tokikoen egungo erreali- naren seinale. Bestetik, euskaraz bizi nahi duten horiei
tateaz eta erronken inguruan berba egin dugu berarekin. euskaraz informatuta egoteko eskubidea bermatzen die-
GEURIAK 5 URTE · 2014-2019 GEURIA #54 · 2019.06.27
13

AIPUAK_ Ingurune erdaldun batean, nola eragiten du tokiko


euskarazko kazetaritzak?
paperean eta webgunean eduki multimediaren alde egin
behar dugula uste dut. Mobile journalism ereduan treba-
Herritar askorentzat gure lana da euren etxeetan sartzen tzen ari gara gu: kazetari batek mugikor batekin bideoa
Tokiko elkarteen eta den euskara bakarra, eta hori bada zerbait. Dela buzoian
hartu dutelako, toki publikoetan hartu dutelako edo seme
egin, editatu eta sarera kalitatezko eduki multimedia bat
igo ahal izatea da honen helburua.
herritarren erreferen- alabek eskolatik eraman dutelako. Bestetik, euskarazko
tokiko hedabideen inguruan egindako ikerketek diote Eta sareko edukien hedapenerako, sare sozialak aipa-
te gara: guk haiengana erdaldun kopuru jakin bat erakartzen dugula euskarazko
informazioarekin. Zergatik? Pertsona erdaldun horri in-
tu behar ditugu halabeharrez.
Jakina! Webgunera datorren bisitarien erdia baino gehia-
jotzen dugu eta haiek, teresa piztu dion gai zehatz horri buruz guk bakarrik ida- go Facebooketik dator, eta Instagramek ere gero eta

gugana. sinergia horrek tzi dugulako. Baliteke pertsona hori eduki osoa ulertzeko
kapaz ez izatea, baina baliteke titularra ulertzeko gai iza-
jende gehiago erakartzen du. Klik batera dagoen edukiz
josita daude gure sare sozialak eta, gainera, komunika-
izugarri aberasten du tea edo ondokoari galdetzea ea zer jartzen duen bertan.
Sare sozialetan ere gaztelaniazko iruzkinak egiten dituz-
tzeko eta elkarrizketak ahalbidetzeko tresna itzela da.
Lehia ere handia da, gaztelaniaz eta elebidunak diren
tokikoen proiektua te gure postetan, eta euskaraz erantzunda, mezua uler-
tzeko kapazak dira. Gauza hauek oso garrantzitsuak dira
hedabideekin, horretarako, gertutasuna gako bihurtu
da. Tokikook elkarrizketa eta gertutasun horren bitar-
euskararen normalizazioari dagokionez, eta gainera age- tez desberdintzea lortu dugu, komunitatearen fidelta-
rian uzten du tokiko hedabideok benetan herritarrentza- suna lortu dugu. Gainera, sare sozialen bitartez heltzen
ko interesgarriak diren edukiak lantzen ditugula. zaigun informazio uholde horretan euskarak bere tokia
izatea ahalbidetu dugu, eta horrek ere gainontzekoetatik
Gazteek zer nolako garrantzia dute tokiko hedabi- ezberdintzen gaitu. Bestetik, Interneten lehenak izatea-
Diru laguntzak eta fi- deontzat?
Oso garrantzitsua da herritarrek bere sentitzea hedabi-
ren lehia horretan, ez dugu ahaztu kalitatezko edukiak
eta kontrastatutako informazioak eskaini behar ditugula
nantzaketak eskualdea dea, eta umetatik landu beharreko zerbait da hori, etor- beti.

hartzen duen proiektu


kizunean eurak izango direlako gure kontsumitzaile eta
informazio iturri nagusiak. Etxe askotan familiak modu Tokiko hedabideen bideragarritasun ekonomikoari

globalago batera bide- naturalean transmititzen dio umeari gure produktua,


baina egia da ere beste etxe askotan ez dela hori gerta-
buruz galdetuko banizu...
Krisi ekonomikoak gogor jo zuen bai tokikoan eta bai
ratzea eraginkorragoa tzen, senideak erdaldunak direlako edo beste arrazoiren
bat dagoelako tarteko. Baliteke umeek gure aldizkaria
orokorretan, baina gehiago igarri genuen tokikoan. Zail-
tasunen artean bizi izan gara beti eta aurrera egiten as-
da, eta irismena handia- bere osotasunean ez irakurtzea, baina inportantea da
existitzen dela jakitea eta horretarako gure presentzia
matu dugu, trebeak gara horretan. Hala ere, tokikook
bereziki zaindu behar dugu arlo komertziala: publizita-
goa bermatu behar dugu inguruko eskoletan. Durangaldeko
eskolek bisitak egiten dituzte Anbotoko erredakziora, eta
tea astiro suspertzen ari da, baina oraindik ere aurreiritzi
asko dago euskarazko hedabideen irismenaren inguruan.
erronka bera luzatzen diegu beti: ‘Hartu egunkaria, bota Guk gure lanarekin erantzuten diogu horri, gero eta ka-
gainbegiratu bat eta ziur nonbait ezagunen bat aurkitzen litate handiagoa baitu, bezeroek merezi dute eta zentzu
duzuela’. Ez du hutsik egiten. Bada modu bat belaunal- horretan eskertzekoa da tokiko komertzioek gertuko he-
gu. Informazioaren uholdea aipatu dut, baina informazio di gazteenak gurera erakartzeko. Gazteak dira etorkizu- dabideetan egiten duten apustua. Bestetik, webguneko
horren gehien gehiena gaztelaniaz dago. Guk kalitatezko na eta funtsezkoa da gure hedabidea euren erreferentea publizitatean lan handia egin behar dugu oraindik: jen-
informazioa lantzen dugu egunero, euskaraz, eta horrek izatea, urte batzuen buruan, elkarte bateko kide, idazle, deak nahiago du papera, nahiz eta irismenik handiena
izugarrizko garrantzia du bizi garen tokiko hizkuntzaren musikari, kirolari, politikari edota iritzi emaile izango sarean lortzen dugun.
normalizaziorako. Guk egiten duguna ez du beste inork direlako eta gure ateak irekita izango dituztelako, behar
egiten. dutena ezagutzera emateko. Martxan jarritako azken proiektu gehienak, herrika
baino, eskualdeka edo bailaraka jaio dira, saretuta.
Hedabide nazionalek ere badute tokiko informaziora- 17 urte ditu Anbotok. Ia bi hamarkadako ibilbidearen Bide onetik goaz?
ko tartea. ondoren, zeintzuk dira hedabideak dituen erronkak? Indar txikiak batzeko beharra eztabaidaezina da. Argi
Lantzen dute bai, baina agerikoa da ezberdintasuna. Guk Eman dezake hedabidea hazi dela hazi behar zuen bes- dugu hedabide bakoitzak bere berezitasunak dituela eta
kaletik egiten dugu lan, ez dugu urruneko bulego batetik te, baina erronka ugari ditugu, arlo askotan lantzeko. horri eustea garrantzitsua dela, baina elkarrekin joan
idazten. Bertokoak gara, berton bizi gara eta herritarrak Alde batetik, oso argi dugu papereko edukiek eta sareko ezean zailtasun izugarriak izango genituzke hainbat ar-
ezagutzen ditugu. Horrez gain, tokiko hedabideok kaze- edukiek geroz eta lanketa berezituagoa behar dutela, eta lotan. Lehena, eta garrantzitsuenetako bat, arlo eko-
taritza egiteko dugun modua ere nabarmenduko nuke: hausnarketa handian murgilduta gaude. Bateragarriak nomikoan. Diru laguntzak eta finantzaketak eskualdea
elkarlanean oinarritutako kazetaritza, alegia. Profesio- dira biak, noski, baina edukiek oso ibilbide ezberdina hartzen duen proiektu globalago batera bideratzea era-
nalez osotutako lantaldeak egiten du eguneroko lana, dute batean eta bestean. Webguneko datuak gorantz doaz ginkorragoa da, eta irismena handiagoa. Sasoi berrietara
bai, baina kolaboratzaile, iritzi emaile, iritzi sortzaile eta etengabe, kontsumitzaileek denbora errealean nahi dute etengabe moldatzeko eta erronka handiei aurre egiteko
hamaika elkarteren laguntzarekin. Tokiko elkarteen eta edukia eta kazetariok ezin dugu berdin idatzi astekari- ere, ezinbestekoa dugu indarrak batzea.
herritarren erreferente gara: guk haiengana jotzen dugu hilabetekari batean edo sarean. Internetek berehalako-
eta haiek gugana jotzen dute, eta sinergia honek izuga- tasuna eskatzen du eta testua baino, irudiak, argazkiak,
rri aberasten du tokiko hedabideen proiektua. Jendeak bideoak, grafikoak... Paperean funtzionatu dezake lau
badaki lantalde baten atzean herritarrak daudela, ezagu- orrialdetako elkarrizketa bat, webgunean ez. Horrek bai-
nak, eta haientzako komunikazio kanal erabilgarria izan na, ez du esan nahi elkarrizketa edo erreportajea egiteari
gaitezkeela, izan irakurleen talde batentzat, kirol talde utzi behar diogunik, formatua aukeratzean dago gakoa.
batentzat edo musika taldea osatu nahi duen bizilaguna- Herritarrek asko estimatzen dute papera, jasotzen du-
rentzat. ten ale horren parte sentitzen baitira. Utz ezazu banatu
barik buzoi batean eta segituan duzu deia erredakzioan!
Hego Uribe eskualdean Geuriak hartu zuen ardura Diseinu erakargarria eduki sakonekin uztartu behar dugu
hori, duela bost urte.
Sekulako albiste pozgarria izan zen tokiko kazetaritzan
ari garen gainontzeko hedabideontzat. Bizkaian tokiko
hedabideak indartzea bada Tokikomen helburuetako bat,
eta Geuria bezalako proiektu batek asko aberasten du
gure ekosistema. Geuriari esker, Hego Uribe eskualde-
ko zenbait herritan euskarazko informazioa kontsumi-
tzeko aukera dute, kasu askotan lehen aldiz. Hizkuntzaz
harago, zenbait herritan bertoko informazioa jarraikor-
tasunez lantzen duen hedabide bakarra da Geuria, eta
hori aukera eta indargune ederra da. Bestetik, egunero-
ko lanaz gain, bereziki nabarmentzekoak dira Geuriak
noizean behin egiten dituen produktu bereziak. Horren
adibide argia da iaz egin zenuten Berba Eta Irudia mo-
nografikoa: tokiko planoa orokorrarekin uztartu eta eus-
kal kulturgintzarekiko interesa duen edonorentzat eduki
interesgarria osatu zenuten. Horrelako lanek argi uzten
dute tokiko ikuspegitik abiatuta interes orokorreko ka-
litatezko edukiak landu daitezkeela, eta merezita irabazi
zenuten Tokikomen Eduki Onenaren saria. Gainontzeko
hedabideok gure egiten ditugu zuenak bezalako arrakas-
tak, poztasunez, eta guk ere antzeko zerbait egin dezake-
gula gogorarazten digute.
14 GEURIAK 5 URTE · 2014-2019 GEURIA #54 · 2019.06.27

HERRITARREN BERBA
GALDERAK 6. Hego Uribe eskualdeko biztanlea iza- dut. Horrez gain, irakasle izanda aipa-
nik, bere informazio bidea Geuria izatea tu beharra dut, zenbaitetan ikasleekin
gomendatuko nioke bertatik jasoko bai- euskara lantzeko erabili dudala: hiz-
1. Geuriak 5 urte titu eskualdean gertatzen diren albisteen tegia, albisteen egitura eta ulermena,
bete ditu. Geu- berri. Aipatuko nioke, Geuriak gai des- denbora pasak... lantzeko.
ria aipatzen di- berdinak lantzen dituela, kultura, politi-
ka, jaialdiak, kirola, eta abar, informazio 5. Haurrentzako tartetxo bereziren bat
zutenean, zer da globala lortuz bere eskualdeko gertakizu- uztartzea. Irakurmena sustatzeko eta
burura datorkizun nen gainean. bizi diren edo alboko herrietan gerta-
lehen gauza? tutako egoerekiko interesa pizteko.

6. Geuria egunkariaren bidez, gertuko


informazioa jasotzen duzulako.
2. Zer da gehien
gustatzen zaizuna
Geuria komunikazio
ESTI LARRABIDE
proiektuan?
SAGASTIZABAL
BASAURI · 26 URTE
BANKARIA
3. Garrantzitsua
al da zuretzat to-
kiko kazetaritza?
"JAIETAN GEURIAK ARGI-
TARATUTAKO BIDEO HURA
4. Zertan lagun- MOMENTU AHAZTEZINA DA
tzen du Geuriak NIRETZAT"
gizartean? AITZIBER COBO MARTINEZ
ZARATAMO · 25 URTE
1. Orain dela bi urte, Basauriko jaietako San
Fausto egunean, Geuriak sare sozialetara
LH IRAKASLEA
5. Zer hobetu, al- bideo bat igo zuen: egun hartan, euria zela
datu edo gehituko eta, ez zen ospatu sokatira txapelketa, bai-
zenuke Geurian? na, hala ere, lagun batzuekin batera euripean
"hiztegia, albisteen
hasi ginen dantzatzen. Geuriako kazetariak
momentu hura grabatu eta bideo alai bat egitura, ulermena... BEGO GONZALEZ GARCIA
egin zuen. Momentu benetan barregarria eta IKASLEEKIN LANTZEKO ZEBERIO · 43 URTE
6. Zergatik go- ahaztezina izan zen hura eta horregatik da- AISIALDIA, INTERPRETEA
mendatuko zenioke torkit burura Geuria aldizkaria aipatzen de- ERABILTZEN DUT GEURIA"
lagun bati Geurian nean.
informatzea? 1. Geuria entzutean, guztiona eta guz-
2. Geuriak bi ezberdintasun garrantzitsu ditu tiontzako den egunkaria datorkit burura. 1. Geuria hitza entzun eta geure berriak
bestelako hedabideekin alderatuta. Alde ba- Herriko eta inguruko herrien informa- etortzen zaizkit burura, geure errealitatea
tetik, hurbileko komunikabidea da, hots, zioa jasotzeko aukera eskaintzen digulako ezagutzeko era bat, gertuko informazioa
Hego Uribeko gertakizunak soilik jorratzen ulertzen dut guztiontzako egunkaria dela: eta gainera euskaraz!!
ditu. Gainera, herritarrok albisteen parte albisteak, jaiak, gertakizunak... Zure he-
gara eta bertako kazetariak eskualdeko gaz- rrian gertatu edo gertatuko dena alboko 2. Euskararen aldeko apustu ausarta egin
te ezagunak dira. Beste aldetik, euskarazko herritarrek ezagutzea interesgarria dela izana. Gaur egun, euskara gero eta pre-
eskaintza egiten duela, eta hori bereizgarri pentsatzen dut. Beharbada herrira hurbil- senteago dago gure jendartean, baina
HERRITARREN IRITZI garrantzitsua da; izan ere, Hego Uribe es- du daitezke haien intereseko ikuskizun, oraindik gutxi batzuk euskaraz irakur-
kualdean ez dago euskarazko eskaintza duen jaialdi... batera. Eta hori herritarron ar- tzeko ohitura dute. Euskaraz mintzatzen
GUZTIAK GEURIA.EUS bestelako aldizkaririk. teko harremanetan aberasgarria dela uste gara, euskara bultzatzen dugu, euskaraz
ATARI DIGITALEAN dut. bizi nahi dugu, baina batzuetan erosota-
3. Bai. Herritarrok gure inguruan gertatzen sunera jotzen dugu eta gazteleraz aritzen
IRAKURGAI diren berrien gaineko informazioa eduki 2. Gehien gustatzen zaidana, herri orori diren komunikabideei kasu egiten diegu.
behar dugu, eta Geuriak eskualdeko albisteak eskaintzen zaion tartea da. Hego Uribeko Geuriak aldiz, gogoratzen digu informa-
bakarrik ematen dituenez, bai Basauriko, herritarrok prestatzen ditugun ekitaldiak, zioa euskaraz eta era sinplean ere zabaldu
zein inguruko herrietako gertakizunen be- jaiak, gertatzen diren arazoak edo egoerak ahal dela.
rri dugu. Gertuko informazioak ematen digu bertan islatzen dira eta herrikoentzat ez
gure eskualdearen gaineko ezagutza. ezik, alboko herrietakoentzat ere interes- 3. Estatu eta mundu mailako berriak en-
garri suerta daitezke. tzun eta irakurtzeko aukera anitza dugu,
4.Geuria aldizkariak gure eskualdean euska- gertukoak berriz eskuratzeko ez dugu
razko komunikabide eskaintza egotea lortu 3. Zalantzarik gabe, bai. Askotan mundu- hain errez, ezta askoz gutxiago ere gure
du. Hori lortzea oso zaila da, izan ere, Hego ko beste puntako arazo edo berri gehia- herrietako bitxikeriak. Informazioa bote-
Uribe eskualdean gaztelania da nagusi. Hala go ezagutzen ditugu gure begien aurrean rea dela diote, zenbat eta aukera gehiago
ere, bereizgarri horrek ematen dio Geuriari gertatzen direnak baino. Jakina garrantzi- beraz, hobeto, ezta?
bere nortasuna, eta horri esker albisteak eus- tsuak direla, baina lehendabizi gertu du-
karaz irakurri nahi ditugun herritarroi aukera gun errealitatea ezagutzea ezinbestekoa 4. Euskarari, zalantza barik, fabore handia
hori ematen digu. Beraz, bertako kazetarien dela esango nuke. Askotan inguruan zer egiten dio, eta nola ez, euskaldunoi. Baina
lanari esker, herriak Geuria identifikatzea, gertatzen den, baten batek laguntza behar horretaz gain, gure herrietako zuzeneko
sare sozialetan jarraitzea, eta albisteak eus- duen... ez dakigu eta beharbada hurbil di- gaurkotasuna ematen digu. Gure egune-
karaz irakurtzea lortu dute. Hego Uribe es- tugun kasu horietan laguntza jaso zein rokotasunean buru belarri sartuta egoten
kualdeko albisteak argitaratzen direnez, eman genezake. Gizarte hobea eraikiz de- ohi gara, eta askotan ez gara ohartzen ezta
herritarrok gure inguru osoko informazioa non artean. gure ondoan gertatzen ari denaz ere. Geu-
jasotzen dugu, hots, ez du axola zein herri- riak informazio hori gerturatzen digu.
takoa zaren, guztion gaineko datuak edukiko 4.Alde batetik, zonalde bereko herritarroi
dituzu. Horrek asko laguntzen dio herrien ar- jakinaren gainean egoteko aukera ematen 5. Ikuspegi feministagoa, emakumeen
teko elkarkidetzari, guztiak eskualde beraren digu, hau da, toki bakoitzeko lehen es- presentziari eta bisibilizazioari garrantzia
parte sentitzen baikara. kuko informazioa jasotzen dugu. Hurbil handiagoa emanez, adibidez.
gaudenon arteko komunikazioa oso abe-
5. Nire ustez Geuria taldea primerako lana rasgarria delakoan nago. Askotan, alboko 6. Ez nioke gomendutako Geuria aukera-
egiten hari da. Hala ere, gustatuko litzaidake herrietan burututako ekimenak ezagutzea tzea beste bat baino, baizik eta “beste”
igotzen dituzuen argazkiak mobilean deskar- eta horietatik ideiak hartzea gure herrian horretaz gain, Geuria ere irakurtzeko,
gatzeko aukera izatea. proposatzeko aparteko aukera dela uste geuria delako.
GEURIAK 5 URTE · 2014-2019 GEURIA #54 · 2019.06.27 15

6. GEURIA delako gure herriei buruzko inpresioa eta maketazioa oso atsegina
albisteak profesionaltasunez, euskaraz iruditzen zait. Irakurtzeko gogoa ema-
eta euskal ikuspegiz ematen dituen ba- ten du, koloreekin eta bestelako detai-
karra. letxoekin. Oso egokiak eta oso onak
iruditzen zaizkit landutako ale bereziak
ere. Gerra Zibilarena, adibidez, klasean
erabili dut ikasleekin.

6. Euskaraz bizi nahi baduzu, euskaraz


irakurtzea lehenengo urrats ezinbes-
tekoa da, zalantza izpirik gabe. Geuria
aldizkariak aukera hori ematen digu.

IGOR ZABALLA HORTALA


UNAI ZUBILLAGA
ARRIGORRIAGA · 51 URTE
ETXEBARRI · 24 URTE
EUSKARA IRAKASLEA
ZERBITZARIA
1. Artandape aldizkaria aspaldian desager-
tu ondoren, Hego Uribeko euskaldunok
tokiko eta euskarazko komunikabideen TERESA CAMPOS
"GEURIA beti dago mo- aldetik gabezia handia genuen, eta, zo-
rionez, GEURIAk ezin hobeto bete du hu-
ARRIGORRIAGA · 43 URTE
mentu garrantzitsue- ARKEOLOGOA
tsune hori. Oso hedabide profesionala da.
netan: hauteskun- Gure etxean hasiera-hasieratik hasi ginen
jasotzen, eta egun ezinbesteko irakurgai 1. Geuriaren berri izan nuen lehenengo
deak, proiektu berriak, bihurtu zaigu. aldia. Euskaltegian esan ziguten aldiz-
jaiak..." kari bat martxan jarriko zutela, ale osoa
2. Iruditzen zait GEURIAk bete-betean is- euskaraz, eta pentsatu nuen bazela ga-
latzen dituela euskarazko komunikabide raia horrelako ekimen bat abian jartze-
SARA BRIZUELA CLICNH
1. Ba oso originala izango naiz eta batek bete behar dituen ezaugarriak: lehe- ko. Beste komunikabideetan bazeuden ZEBERIO · 25 URTE
“euskara” esango dut. Euskaltegian nik, kalitatezko produktua da; bigarrenik, euskarazko edukiak, baina ez zieten ERIZAINTZA IKASLEA
ikasten hasi nintzenean Geuria ira- euskararen normalizazioarekin konpro- behar zuten garrantzia ematen, forma-
kurtzen ere hasi nintzen. Oraindik misoa du; hirugarrenik, informazio zehatz lismo hutsa zen.
Etxebarri proiektuan ez zegoen arren, eta askotarikoa ematen du; laugarrenik, 1. Euskaltegiko klaseak datozkit burura,
beste herriei buruz irakurtzen nuen. iritzi-aniztasuna eskaintzen du; bosgarre- 2. Hurbil ditugun gertakariei eta ekime- bertako irakaslearen gomendioz egin
Nire asmoa euskaraz irakurtzea baino nik, hurbila, erakargarria eta modernoa da; nei buruz berba egiten duela. Gogoko bainintzen harpidedun.
ez zen, praktikatzeko. Orain, ordea, eta, azkenik, musu truk iristen da poston- dut gure herriko bizilagunek zer egiten
etxebarritar euskaldun gisa irakurtzen tzira (hau pagotxa, hau!). duten jakitea, zertan egiten duten lan 2. Eskualde oso bat batzen duen egi-
dut. edo zer asmo duten... Benetan, izugarri tasmoa dela. Hau bereziki interesgarria
3. Bereziko garrantzia du, GEURIA baita interesgarriak diren pertsonak ditugu iruditzen zait Zeberio moduko herri ba-
2. Hurbiltasuna. Beti dago momentu Hego Uribeko herrien gaineko informa- inguruan! tentzat, bi eskualderen artean dagoena.
garrantzitsuenetan, hauteskundeetan, zioa euskaraz eta euskal ikuspegitik ema-
elkarteen proiektuak ikusgarri egi- ten duen bakarra. 3. Bai, dudarik gabe. Batez ere herriko 3. Bai noski, gure komunitatearen egu-
ten... eta nik, Etxebarriko Jai Batzor- identitatea sustatzeko eta gure nor- nerokotasunaren isla baita.
dekidea izanez, jaietan egiten duen 4. GEURIAk funtzio garrantzitsu bi bete- tasuna ez galtzeko. Bilbo hain hurbil
lana aipatuko nuke. tzen ditu: batetik, ohiko komunikabideen egonda, gure herrian gauzak egiteko in- 4. Euskararen alde egiten duen lana
gisara, herritarrak informatzen ditu, eus- teresa eta ahalmena galtzeko arriskuan azpimarratuko nuke. Bestalde, komu-
3. Jakina, nazkatuta nago Bilbori bu- karaz, gainera, eta, bestetik, ezinbesteko gaudela uste dut. Horregatik, funtsez- nitate sentsazioa sortzen ere laguntzen
ruzko berriak irakurtzeaz. Gustatuko tresna bihurtu da Hego Uriben euskara koa iruditzen zait gertuko kazetaritza du, alboko herrietako nondik norakoak
litzaidake jakitea zer gertatzen den normalizatzeko, euskal hizkuntzan ira- egitea. ezagutzeko modua izanik.
herrian, eguneroko berriak. Ez beti kurtzeko aukera paregabea baita.
hiriburuetan gertatzen dena eta hortik 4. Nire ustez egunero jasotzen ditugun 5. Euskarriei dagokionez eta inguruko
sortzen duten sentsazionalismoa. Zo- 5. Gure eskualdean euskarak normalizazio- kanpoko gertakari politikoek, sozialek beste proiektuekin alderatuz, Geuria
rionez, gero eta ohikoagoa da gertuko prozesuan pauso sendoak emango baditu, eta prentsa arrosako informazioek ez nahiko osatua dagoela deritzot.
kazetaritza. euskaraz bizitzeko aukera gehiago eskaini dute gure eguneroko bizitza islatzen.
behar zaie hiztunei. Beraz, nik konpromi- Are gehiago, ez dute nire nortasuna is- 6. Garrantzitsua da hedabide bat bai-
4. Lehen esan dudan bezala, uste dut so handiagoa eskatuko nieke Hego Uribe- latzen. Baina Geuriak lantzen duen ho- no gehiago erabiltzea informatzeko
aipagarria dela elkarteen eta herriko ko udalei GEURIA komunikabidea sendotu rrek zentzu handia dauka niretzat. eta horien artean ezin ditugula ahaztu
proiektuei ematen zaien garrantzia. dezaten, egunkariaz eta sareko informa- hurbilekoak, gure komunitatearen par-
Beste komunikabide batzuetan ez da zioaz haragoko erronkei heltzeko: GEURIA 5. Ez dakit zer hobetuko nukeen, baina te sentitu eta gure balioekin bat egiten
hori gertatzen, eta gertatzen bada, bi- Telebista eta Irratia. oso argi dut zer nabarmenduko nukeen: duen proiektuari babesa emateko.
garren, hirugarren edo azken planoan
jartzen dute, soberan dagoen lekua
betetzeko. Bestalde, jakina, euskara
bultzatzeko oso aurrerapauso handia
da komunikabide euskalduna izatea.
Herrian euskararen egoera hain larria
izanez, asko eskertzen eta nabaritzen
dira horrelako proiektuak.

5. Etxera bi aldiz heltzen zait egunka-


ria: bat tolestuta harpidetuta egotea-
gatik eta bestea tolestu gabe. Lehe-
nengoa irakurtezina denez, bigarrena
da irakurtzen dudana. Amak eskertzen
du sudokuak eta horrelako denborapa-
sak egiteko uzten diodalako, baina oso
deserosoa da irakurtzeko.

6. Bertako berriak argitaratzen dituz-


telako, interesatzen zaizkigun gaiei
buruzkoak, herrian gertatzen dena,
euskaraz. Eta erdaldunei ere gomen-
datuko nieke, “spam” moduan: den-
bora-pasak eginez hasten da euskara
pixka bat irakurtzen, gero berri bat...
Amarekin funtzionatzen ari da.
16 DATUEN BILKETA · 2014-2019 GEURIA #54 · 2019.06.27

DATUTEGIA Papera eta edukiak

Gehiago eta sakonago


Argitaratutako edukien kopuruak Bideo gehiago sortzeaz gain, Etxera, puntuka eta postaz: hiru
gora egin du, baina erronka nagusia ekoizpen landuagoen bidean modu horien bidez jasotzen da
gertakarien jarraipena egitea da sakontzea da asmoa paperezko edizioa

EDUKIAK 2014 (URR-ABE) 2015 2016 2017 2018 2019 (URT-MAI)


ALBISTEAK 147 612 754 817 1.141 529
ARGAZKIAK 226 1.151 1.876 4.322 6.453 3.152
BIDEOAK 5 70 87 76 106 36
ORRIALDEAK 12 12 16 32 32 32
ATALAK 6 8 9 9 12 14

ATALAK
IRITZIAK: SEXU TXOKOA, HEMEROTEKA, IRITZIAK, IRAKURRIENAK, HAUXE BAI JENEROA, KOMIKIA
HERRIAK: ARRIGORRIAGA, BASAURI, ETXEBARRI, GALDAKAO, UGAO, ZARATAMO, ZEBERIO
AISIA: HITZ GEZIDUNAK, HITZ GURUTZATUAK, KEKRUZ, SUDOKUAK
GEURIA TXIKI: UMEENTZAKO DENBORAPASAK
KOMUNITATEA: HITZ BITAN, BABESLE-IRAGARLEAK, BANAKETA PUNTUAK, BILERAK ETA EPEAK
KONTRA: HALAPORAI KOMIKIA, AZAL-ILUSTRATUA, IRITZI ZUTABEA
ZUZTARLUZE: HERRIETAKO EUSKARAREN ONDAREA GAZTEEI TRANSMITITZEKO JOKOAK
AGENDA: HEGO URIBE ESKUALDEKO EKINTZEN ZERRENDA
BESTELAKOAK: SAKONEAN (ERREPORTAJEAK), BERBAZ (ELKARRIZKETAK), BEREZIAK

BANAKETA 2014 2015 2016 2017 2018 2019


ESKURA 3.400 3.350 2.700 1.200 800 -
ETXERA - - - - 42.000* 15.500
PUNTUKA 4.500 4.500 4.000 5.300 5.600 3.800
> PUNTUAK 181 223 245 261 332 323
POSTAZ 100 150 300 500 600 700
GUZTIRA 8.000 8.000 7.000 7.000 7.000 20.000
URTEAN 24.000 81.000 77.000 77.000 225.000* 220.000
*Lau hilabetetan 44.000 aleko banaketa masiboa egin zen Hego Uribe eskualdean

HARPIDETZAK 137 245 436 486 553 566

B isualki erakargarria, irakurterraza eta norberak bere


burua bertan islatuta ikus dezala, bai bere herriaren
tartea duelako, bai atalen bat gustuko duelako... Eus-
kal komunitaterako komunikabidea da Geuria, hori da bere
oinarria: gure artean loturak sortu, elkarren berri izan, la-
Hamabi orrialde zituen lehen Geuriak. Hamabi-
tik hamaseira eta hamaseitik hogeita hamabira. Beti
hilabeteroko maiztasunarekin. Eta zergatik ez hama-
boskaria edo astekaria? Askotan jarri dugu galdera hori
mahai gainean, baina komunikabidearen parte direnen
guntza eskaini eta jaso, aberastu eta aurrera egiteko eragilea aldetik erantzuna beti bera da: digitala da egunerokoan
da Hego Uribeko komunikabidea. Era berean, komunitatea denok lotzen gaituena eta horretan hazi behar dugu
ireki eta ahalik eta herritar gehien erakartzea ere badu hel- luze eta zabal; paperezkoaren maiztasuna handitzeak
buru. Euskaraz berba egiteko gai ez diren -eta euskaraz gu- kostuak biderkatuko lituzke eta ez litzateke posible
txi ulertzen duten- askok hilero paperezko edizioa ‘irakur- izango horren zaindua egitea.
tzen’ dute, gogo onez gainera. Eguneko egunkaria biharko ogitartekoa biltzeko
Datutegiak jasotzen dituen banaketaren datuei erre- dela dio Martxelo Otamendik. Egia da gaur egun pa-
paratzen badiegu, banaketa orokorretik zehatzago batera perezkoak pisua eta presentzia izaten jarraitzen duela,
egindako garapena ikus daiteke: hasieran eskura eta pun- baina derrigorrez egunerokoari webgunean egin behar
tuka banatzen zen paperezkoa. Iaz, Gizarteratze-jardunal- diogu tartea. Euskarri guztien arteko orekan eta euska-
dietan hala proposatuta, lau buzoneo masibo egin ziren, eta rri bakoitzari bideratutako formatuak erabiltzean datza
aurten, bide beretik jarraituta, hileroko buzoneo partzialak gakoa. Akatsak akats, bide horretan lanean dihardu
egiten dira herrietan, hilero kaleak aldatuz. Doako harpi- Geuriak: paperean sakonean landutako zenbaki berezi
deen kopurua eta postaz bidalitako aleak gero eta gehiago bat urtean argitaratzeko konpromisoa du, ikus-entzu-
dira. Horiek dira ale bakoitza modu eraginkorrean eta eko- nezkoen bitartez istorioak kontatzeko erronkari berriki
logikoenean aprobetxatzeko modua. Hego Uribeko eskola heldu dio eta sare sozialetan zuzeneko estekak, argazki
eta ikasketa zentro guztietan Geuria jasotzen dute, eta as- bildumak eta bideoak tartekatzeko oreka interesgarri
kotan lanak egiteko erabili ere bai! baten bila dabil.
DATUTEGIA · 2014-2019 GEURIA #54 · 2019.06.27 17

Web gunea

Egunerokoei estu heltzen


% 81ak mugikorraren bidez Ikustaldiak ia hirukoiztu egin ziren Erabiltzaile bakoitzak bi minutu
irakurtzen ditu geuria.eus atari iaz eta aurtengo erronka datuak inguru ematen ditu gurean atari
digitaleko edukiak. bikoiztea da. digitalera sartzen denean

P
1M* aperezkoa lasaiagoa eta digitala az-
karragoa. Horrelakoak dira gaur egun
Geuriaren euskarri fisiko eta digita-
lean aritzeko darabilzkigun tempoak. Egia
esan, gureak eta komunikabide gehiene-
500K* nak, baina hilabetekari bat izanik, digita-
lak eskatzen duen bizitasuna handiagoa
da. Hori guztia datuetan ikus daiteke: atari
digitalak duen trafikoa gero eta handiagoa
da, aurten milioi bat ikustalditik gora iza-
teko aurreikuspena dugu. Hezur-haragizko
erabiltzaileak erreferentziatzat hartzen ari
DATUAK 2014 (URR-ABE) 2015 2016 2017 2018 2019 (URT-MAI) dira Geuria komunikabidea, horien adieraz-
IKUSTALDIAK 12.156 52.691 81.778 189.325 519.452 418.181 garri, udal-hauteskundeetan egindako lana,
Korrika 21aren bideoak, M8aren jarraipena,
ERABILTZAILE 3.028 18.928 30.995 41.733 68.083 54.319
eskualdeko jai-herrikoien argazkiak, bes-
SESIOAK 5.118 28.698 47.497 68.856 133.438 109.380 teak beste.
DENBORA 2' 41'' 1' 46'' 1' 30'' 1' 32'' 1' 49'' 1' 49'' Taulako datuen iturria Google Analy-
tics neurgailu digitala da. Horren arabera,
geuria.eus web guneko erabiltzaileen % 61
GAILUAK (%) emakumezkoak dira, % 25a 24 eta 35 urte
bitartekoak, eta 34 eta 45 adin tartekoak
MUGIKORRA 40 46 65 73 77 81
%31 dira. Gehienek (% 81) mugikor batetik
ORDENAGAILUA 55 49 30 24 20 17 egiten dituzte kontsultak Facebook bidez
TABLET 5 5 5 3 3 2 webgunean sartuta (% 39) edota modu zu-
zenean geuria.eus-en sartuta (% 37).
Nabarmentzekoa da web gune batek
NONDIK (%) dakarren lan tekniko guztia Geuriako lan-
taldeak egiten duela: zerbitzaria, maketa,
GOOGLE 18 19 22 26 18 18
diseinua, datubasea eta erabilgarritasuna,
FACEBOOK 43 47 48 41 39 44 besteak beste. .NET izatetik .EUS izate-
TWITTER 4 7 7 6 5 4 ra igaro ginen, web guneak goitik behera-
ko berrikuntza izan zuen 2017ko udan eta,
GEURIA.EUS 34 24 22 26 37 34 ondo bidean, aurki etorriko dira beste au-
BESTEAK 1 3 1 2 1 1 rrerapauso batzuk, hala nola, erabilgarrita-
suna hobetzea, karga denborak laburtzea,
diseinu erakargarriagoa egitea eta nabiga-
IRAKURRIENAK tzeko erraztasunak sortzea.
2014 Albistea Itziar Ituño Goya sarietako bi kategoriatan hautagaia da Gure eguneroko kazetari lanean erabat
ezberdintzen dugu web gunerako egiten
2015 Argazkiak Basauriko sanfaustoetan kuadrillen jaitsiera 100 argazkitan duguna eta paperezko ediziorako egiten
2016 Programa Su Ta Gar, Ken Zazpi eta Reincidentes Galdakaoko santakurtzetan duguna, eta horretan sakontzen jarraituko
dugu. Hego Uribe eskualdean gaztelaniazko
2017 Programa 150 jarduera baino gehiago, Galdakaoko jaietako egitarauan
komunikabideekin lehian dagoen euskaraz-
2018 Bideoa 2.000 lagunek salatu dituzte Basaurin adin txikikoen kontrako sexu abusuak koa edukitzea lortu dugu. Euskaraz infor-
2019 Albistea Galdakaon EAJren jaitsiera, EH Bilduk gora eta Auzoaken sorpresa matzeko eskubidea izateaz gain, albiste ja-
kin baten berri lehen aldiz euskaraz izateak
duen balorea ikaragarria da. Bost urte atzera
*Iturria: Google Analytics (2014-2019) *K = Mila *M = Milioi Urteko ikustaldiak 2019 osorako aurreikuspena begiratuz gero, pentsaezina ere bada.
18 DATUTEGIA · 2014-2019 GEURIA #54 · 2019.06.27

Sare sozialak

Berritu, zabaldu eta hazi


Komunikabidearen irismen digitala Facebook, YouTube eta Twitter Sare sozialetan kazetaritza
eta herritarrekin dituen interakzioak darabiltza Geuriak; Instagram, formatu berriei heltzeko erronka
urtetik urtera gero eta gehiago dira Whatsapp eta Telegram, ez plazaratu du lantaldeak

I nstagrama ireki behar duzue”, diosku kola-


boratzaile batek: “Gazteak bertan daude eta
Geuriak ere bertan egon behar du! Azkar!”.
Sare sozialak informazioa zabaltzeko bide bat
dira, sare horietan parte hartzen duten herrita-
FACEBOOK
JARRAITZAILE
AGERRALDIAK
2014 (URR-ABE)
667
77 K
2015
1.010
746 K
2016
1.385
1,1 M
2017
1.758
1,4 M
2018
2.586
1,9 M
2019 (URT-MAI)
3.149
1,2 M*
IRISMENA 34 K 501 K 676 K 788 K 1,2 M 781 K*
rrengana heltzeko. Eta modu horretan darabiltza
Geuriak: albisteak, argazkiak eta bideoak zabal-
ENGAGEMENT 3K 33 K 42,8 K 65 K 97 K 57 K
tzeko tresna gisara.
Geuriak gero eta jarraitzaile gehiago ditu, BIDEOAK (YOUTUBE + FACEBOOK + TWITTER)
baita agerraldiak, irismena eta interakzioak ere.
Ederto. Baina kazetaritza eta komunikazioa une IKUSTALDIAK 1K 52K 98K 151K 294K 206K
oro aldatzen ari diren bezala, sare sozialak ere DENBORA (MIN) - - - 107K 220K 282K
etengabe aurrera doazen komunikazio tresnak
dira eta sarri komunikabideekin eurekin talka
YOUTUBEN HARPIDEDUN - - - - 256
egiten dute interes berdinak dituztelako helbu-
ru: edukiak sortu, zabaldu eta publizitatea lor- TWITTER
tu. Horregatik, komunikabideak bere bidea argi
eduki behar du eta sare sozialen jokoan azti ibili, JARRAITZAILE 140 300 468 614 809 887
ahalik eta etekinik handiena ateratzeko, baina IKUSTALDIAK 53K 296K 335K 460K 660K 365K
euren esklabo bihurtu barik.
Egungo mundu digitalak gu guztiok jaten
ENGAGEMENT % 1,2 % 1,3 % 1,7 % 1,5 % 2,1 % 1,9
gaitu: denbora gehiago ematen dugu pantaila
bati begira, pertsonei begietara begira baino. Eta GOOGLE 2018 2019 (URT-MAI)
horrek alarma bat izan behar du kazetaritzan.
Sare sozialak ez dira errealitatearen isla, inondik AGERRALDIAK 309 K 218 K
inora. Gure herrietako errealitateak milaka dira, CLICK 18,2 K 13,4 K
aberatsak, sakonak eta korapilatsuak. Eta horiek
arimaz eta bihotzez kontatzeko jendearekin bizi
CTR 6,3 6,1
behar du komunikabideak. Algoritmo batek ez POSIZIOA 10,2 10,1
dakielako zifratik harago joaten, gu geu garelako BARNE LOTURAK 562K
gure buruaren jabeak eta askatasun hori delako
komunikabideak duen gauzarik preziatuena. KANPO LOTURAK 851K
Hasierara bueltatuta. Bada oraindik ez dugu INDEXATUTA 11K
Instagramik, ezta whatsapp edo telegrame-
ko talderik ere. Baina lasai, helduko dira heldu
beharrekoak. *K = MILA *M = MILIOI
DATUTEGIA · 2014-2019 GEURIA #54 · 2019.06.27
19

Diru iturriak

Oreka baten bila


Urtetik urtera diru sarrerek gora Diru sarrera pribatuen igoerak Publizitate sarrera pribatuak
egin dute, batik bat, publizitate eta hedabidearen burujabetasunaren publikoak baino handiagoak dira
zerbitzuen bidetik bidea indartzen darrai gaur egun

2 012tik 2014ra bitartean izan ziren haus-


narketa saioetatik bi ondorio nagusi atera

54 78 91
ziren: lehena, Hego Uribeko komunika-

19
bideak euskaraz, eskualdekoa eta herrikoia izan

<

<
% < % %
behar zuen; eta bigarrena, denboran iraun behar
zuen, gizartean errotu eta egonkortu. Esaten

diru sarrerak * IRAGARLE*


erraza bai; egiten, ordea, ez. Lanaren estrate- 1 2
giarekin aritu izan da Geuria bost urteotan: la-
PUBLIZITATEA PUBLIZITATE
naren bidez erakutsi eta proiektuari babesak
PRIBATUA
gehitu. Horrela, urtetik urtera, gero eta erakunde
gehiagok babestu dute proiektua. Salbuespenak
salbuespen, lanak bidea argitu eta erraztu du
proiektuak oreka ekonomikoa lor dezan. Horren
adibide dira azken bi urteen alderaketaren on-

58 43 33
doko datuok: diru sarrerek nabarmen egin dute

44
gora, batik bat, lan komertzialari esker, publi-

% <
<

zitate pribatua publikoa baino handiagoa da eta


proiektuaren autofinantzaketa %43koa izan da % %
2018an.
BABESLE-*
2
ZERBITZUAK ELKARTEAREN AUTOFINAN-
EKARPENA TZAKETA -IRAGARLE

*1 2017 eta 2018 urteko alderaketa datuak dira honako hauek *2 2017 eta 2018 urteko iragarle eta babesle-iragarle kopuru osoak

Geuriako bideo guztiak


Smart TBetan ikusgai,
YouTube bidez
Jaiak - Albisteak - Ekitaldiak

HARPIDETU

Geuria
HEGO URIBEKO HERRI KOMUNIKABIDEA
GEURIAK 5 URTE · 2014-2019
20 GEURIA #54 · 2019.06.27

BERBAZ
egun batean jasotzen dugu guk. Baina, zer nolako infor-
mazioa? Historiako gizarterik informatuena garela diogu
behin eta berriz eta, aldi berean, desinformatuena ere ba-
garela uste dut.

Komunikazioak bizi duen paradoxa. Inoiz baino gehia-


go, inoiz baino gutxiago.
Informazioaren saturazioa bizi dugu sarean, irratian, egun-
karietan, telebistan... Ehunka hedabide daude gauza bera
kontatzen dutenak, eta horrek informazioaren eraginkor-
tasuna zailtzen du. Hein handi batean, albisteen errepika-
tzaileak bihurtu gara: albiste agentzia batek hau esan du,
hedabide horrek hori esan du, nazioarteko komunikabide
honek hau dakar azalean... Eduki horiek irakurri eta be-
rregiten ditugu, pieza berri batean eurek kontatu dutena
berriz ere kontatzeko. Jendea aspertu egin da eredu horre-
kin. Zentzu horretan, erabateko garrantzia dute tokian to-
kiko hedabideek. Albistea bertatik bertara bizi dezaketen
kazetariak behar ditugu, gertukoen ahotsak jaso eta za-
balduko dituztenak. Izan ere, estatu mailako hedabideon
beste arazoetako bat zentralismoa da. Pentsatzen dugu
Madrilen esandako edo gertatutako zerbaitek izugarriko
interesa piztuko duela Arrigorriagako bizilagun batengan,
eta ez da horrela. Ordea, albistearen erdigunean irakurleak
ezagutzen duen auzokide baten izena eta argazkia jartzen
badugu, orduan bai posible da irakurlearen arreta gurega-
natzea. Horretarako bertan egon behar du hedabideak, eta
tokikoek hori dute, bertan daudela.

SEReko De buenas a primeras saioan hedabide-entzulea-


ren arteko distantziak laburtzekotan zabiltzate.
Estatu mailako hedabidea gara, baina tokiko hedabideen
esentzia hori gureganatu gura dugu. Europar Batasuneko
ordezkari politikoak Parisen batu direla klima krisiaz ezta-

AITOR ALBIZUA SER irratiko kazetaria baidatzeko? Ba guk Huelvako nekazari bati deitzen diogu:
‘Huelvako Ramonek dio lehorteak direla eta azken 30 ur-
tetako uztarik txarrena izan duela. Badajozeko Carmenek

"
ere antzeko zerbait bizi du’. Izen abizenak jartzen ditugu

Geroz eta gehiago ahalegin-


albisteen atzean. Erredakzio bileretan gauza bera galde-
tzen dut beti: kontatuko dugun hau nire lagunei inporta
zaie? Nire amari? Amamari? Ez? Ba pentsatuko dugu nola

tzen gara tokikoen esentzia


kontatu behar dugun edukia interesgarriagoa egiteko. To-
kiko hedabideek lantzen dituzten albisteetan errazagoa da
hausnarketa hori egitea: Udalak zera esan duela tabernen
ordutegiari buruz? Pasatu zaitez kale nagusiko sei taberna-

gureganatzen
tatik, eta hitz egin ostalariarekin eta bezeroekin. Ziur zure
irakurleak kafea hartzen duela horietako batean.

Eta zuek nola lantzen duzue gertutasun hori?


Esatariak baino, irratsaioko protagonistak entzuleak
bihurtzen ditugu. Zergatik entzun behar dute nire saioa
dorioztatu dugu. Gure edukien artean herritarrei zuzenean eta ez beste batena? Nire informazioak benetan mere-
Cadena SERek goizetan eragiten dien informazioaren gabezia handia sumatu dugu.
Pentsa, estatu mailako hedabideok ematen dugun infor-
zi duelako. Egunerokoan aplikatzen ez diren gauzez hitz
egitera ohitu gara, eta horrek ez dauka zentzurik. Eguneko
emititzen duen De buenas a mazioaren %80 informazio instituzionala da, eta horrek gaiei eta arazoei aurpegia jartzeko ahaleginetan ari gara gu:
primeras irratsaioko gidaria politikarien bozeramaile izatetik hurbil eta herritarren-
gandik urrun kokatu gaitu. Kazetarion helburua ez da hori
Trumpek zerga berezia jarri diela Espainiako olio-produk-
tuei, joan gaitezen orduan olibak lantzen dituen langile ba-
da Aitor Albizua kazetari izan behar, inondik inora ere. Aitzitik, gizartearen bozera- ten etxera. Berarekin hitz egin eta gero, zabaldu dezagun
arrigorriagarra maile izan behar dugu, norbanakoen eta kolektiboen alda- telefono linea egoera berdinean dagoen horrek deitu de-
rrikapenak, desadostasunak, arrakastak eta porrotak lehen zan. Bilboko auzotarrak gaueko festa giroak sortzen duen
lerrora ekartzen dituztenak. Horretan asmatu dute tokiko zarataz kexu direla? Joan gaitezen gu diskoteka inguru ho-
komunikabideek, eta hedabide handiek arlo humano hori rretara, bizi dezagun bertatik bertara zer gertatzen den eta
testua etxahun gonzalez sarria nola berreskuratu behar dugun hausnartu dugu. hitz egin dezagun kaltetuekin. Hau guztia posible egiteko
baina, enpresa zuzendariek kazetaritza mota honen aldeko
Existitu den gizarterik informatuena eta, aldi berean, de- Nola iritsi gara egoera honetara? apustua egin beharko lukete. SER-en ari gara apurka apur-
sinformatuena ere bagarela uste du Aitor Albizuak (Arri- Kasu askotan, erredakzioak geroz eta pobreagoak direlako. ka norabide horretan, eta audientzia datuek bide onean
gorriaga, 1992). “Informazioa dago nonahi, baina oro har Esku, begi eta ahots gutxi daude informazioak behar bezala gaudela erakusten digute. Sei hilabetetan 60.000 entzule
oso errepikakorra eta arrotza da herritarrentzat”, uste du kontatzeko. Herritarrekiko gertutasuna galdu dugu, alegia, izatetik 110.000 entzule izatera igaro gara gure saioa emi-
Albizuak. Estatu mailako hedabide gehienak politikarien auzokoaren etxera joan eta bere arazoak bertatik bertara titzen den ordu tarte horretan. Nolanahi ere, estatu mai-
bozeramaile bihurtu eta norbanakoen ahotsez ahaztu ote entzutea ez da normalean maila nazionaleko albistegietan lako hedabide handiek ez dute inoiz tokiko hedabideek
diren beldur da kazetari arrigorriagarra. Egoera horretan, gertatzen den zerbait. Errazagoa eta merkeagoa da politi- duten gertutasun hori izango, ezin dugulako toki guztie-
tokiko hedabideek jokatzen duten papera nabarmendu kari batek prentsaurreko batean esan duena jaso eta hori tan egon. Tokikoek eremu txikiago batean jarduten dute,
du Albizuak: “Geroz eta garrantzitsuagoa bihurtzen ari da komunikatzea. Arlo politikoan hartutako erabakiak ga- kontrolpean dute eskualde bateko egunerokoa. Benetako
albistea bera gertatu den lekuan hedabidearen presentzia rrantzitsuak dira jakina, baina, politikarien adierazpenei kazetaritza egiteko aukera ederra dute hedabide handiek
bermatzea, herritarrak albistegien eta informazioen prota- baino, tarte handiagoa eskaini behar diogu hitz horiek gure utzitako hutsune horretan.
gonista bihurtzea”. Zentzu horretan, lantokia duen Cade- egunerokoan izango dituzten ondorioak aztertzeari. Nola
na SERek azken urteetan burututako hausnarketaren berri igarriko dugu etxeko hozkailuan legebiltzarrean hartuta- Entzuleekin konektatzea lortu duzuela uste duzu?
eman digu Albizuak: “Herritarrentzako tresna erabilgarria ko erabaki hori? Hor dago gakoa. Komunikabide handiak Esango nuke baietz. Oso atseginak eta eskertuak dira gu-
izan nahi dugu berriro eta horretarako informazioaren eta ohartu gara horretaz eta gure espazioak birformulatzen ari rekin. Oso goiz hasten dugu gure saioaren emisioa, egu-
entzulearen artean dagoen distantzia ezabatu behar dugu. gara behin eta berriz. Euskal Herrian kasu, Teleberrik ‘ger- nak oraindik argitu ez duenean, eta gaua nahiko bakartia
Herritarren ahotsak erdigunera ekarri behar ditugu. Hori tutik’ tartea sartu du albistegian eta irratiek ere ‘gertukoa’ da. Zergatik zaude itzarrik? Lanean zaude, ezin duzu lorik
da tokiko hedabideek egiten dutena”. Eraldaketa prozesu hitza erabili dute publizitate mezu gisa. Hala ere, oso zaila egin eta isilean egon behar duzu zure ondokoa lo dagoelako,
horretan, De buenas a primeras saioa jarri zuen martxan iaz. dute ikuspegi nazional batetik benetako gertutasun hori norbait zaintzen ari zara... Gu hauen konpainia bihurtzen
lortzea. gara, euren egoera berean dauden pertsonen berri ematen
Espainiako hedabide handiek hausnarketarako garaia diegu. ‘Aizu, zu bezain izorratuta gaude gu’. Zuzenean era-
izan duzue. Informatuta bizi gara? giten dien aktualitateaz hitz egiten saiatzen gara eta asko
Hala da. Izan ere, historikoki herritarrekiko eduki dugun Aurrekoan irakurri nuen: duela 100 urte bizi izan zen per- eskertzen digute ohiko politika kontuak beste alde batera
zerbitzu publikoko izaera galtzeko bidean ibili garela on- tsona batek bere bizitza osoan jasotako informazio guztia uztea.
GEURIAK 5 URTE · 2014-2019 GEURIA #54 · 2019.06.27
21

karrik. Orduan, Galdakaokoak ez direnentzako, normala


denez, baliagarriagoa eta erakargarriagoa da Geuria.

Uste duzu oztopo izan daitekeela Bizkaian bertako biz-


tanleok ez garela eskualde bateko herritar sentitzen?
Izan daiteke. Momentuz Galdakaoko batek beti esango
du galdakoztarra dela, eta berdin gertatzen da eskual-
deko gainontzeko herrietan: Basauriko bat basauriarra
da, Arrigorriagakoa arrigorriagarra eta abar. Galdakao-
ren kasuan, ez da inoiz lotura berezirik izan Basaurirekin
edo Arrigorriagarekin edo Zaratamorekin. Eta Usansolok
gehiago jo du Arratiarantz.
Gaur egun gurean oso arraroa da herritar bat hegou-
ribetarra dela entzutea. Baina horrek ez dauka garrantzia
handirik. Herritarrok jakin behar dugu inguruko herrian
zer ari den gertatzen. Askok badakite zer pasa den Esta-
tu Batuetan edota Txinan, baina inguruko herrian ideiarik
ere ez. Eskualdeko nortasuna gehiago trinkotu behar dela
uste dut. AEKk zein bertan lanean ari garen guztiok beti
izan dugu eskualdeko izaera oso trinkotua. Guk transmi-
sio hori bai egiten diegu gure ikasleei edo gugana datozen
bezeroei. Herri mailan, ez dakit zer pentsatzen duten he-
rritarrek.

Eskualdeko ikuspuntua, beraz, AEKk eta Geuriak.


Hala da. Zentzu horretan, bi erakundeok bide bera jarrai-
tzen dugu. Eta euskara sustatzearen alde egiten ari garen
lanari bizitza eman eta sortzen diren aukera berriengana
hurbiltzea ere oso garrantzitsua da. Esaterako, herrian
apurka-apurka badoaz gauza berriak sortzen eta ekainean
Bagabiz Euskara Elkartea eratu dute Galdakaon. Horrela-
ko aukerak baliatu behar ditugu euskararen erabilera gu-
rean bultzatzeko eta horrek ondo egingo lioke behintzat
euskal komunitatea trinkotzeari begira. Euskara bultza-
tzeko ahaleginetan, euskararen alde eta euskaraz aritzen
garenok bide bera hartzea ezinbestekoa dugu.

Euskararen erabilerari dagokionez, zein da egoera


gaur egun?

JANIRE EGAÑA Hego Uribeko AEK


Azken neurketen arabera, orain dela urte batzuk, % 10ean
zegoen. Baina, 2018an azterketa soziolinguistiko batek
azaleratu zuen euskararen erabilera % 3an zegoela (ez

"
Galdakao herrikoa bereziki, baizik eta zonaldekoa). Oso

Euskararen alde eta


datu baxuak, jakinda biztanle gehienek euskaraz ikasi
dutela txikitatik. Erdiak baino gehiagok euskaraz bada-
kigu. Dinamika berriak sortzen dira, baina nik uste dut
etorkizunean dagoela gakoa, eta gazteengana zelan hel-

euskaraz aritzen garenok


du aztertu behar dugu. Gazteek ez dute komunikaziotzat
hartzen euskara, ezta euskarazko komunikabideak kon-
tsumitzean ere, eta hori arazo handia da.

bide bera hartu behar dugu Lehen komentatu duzu: Bagabiz Euskara Elkartea era-
tu duzue zenbait herritarrek Galdakaon.
Bai. Euskararen erabilera eta presentzia handitzeko,
Galdakaoko euskal hiztunen komunitatea trinkotzeko,
euskararen inguruan hausnartzeko, sektorearen elkarla-
AEKko irakaslea zara Galdakaon. Ikasleekin erabiltzen na bultzatzeko, eta euskaraz ditugun jarrerak aldatzeko
AEK Euskaltegiko irakaslea duzue Geuria?
Bai, ikasleekin erabiltzen dugu Geuria. Hezkuntza aldetik
eratu dugu Euskara Elkartea. Galdakaora mugatuta dago,
uste dugulako pauso txikiak emanez hasi behar dugula.
da Janire Egaña Galdakaon. tresna bezala erabiltzen dugu, eta etekina ateratzen dio- Elkartea eratu berria da eta lehendabizi loratu behar da.
Eskualdeko ikuspegia dugu bai gu aldizkariari eta bertan publikatzen diren albiste, erre- Hori bai, nire iritziz, eskualdeko izaera izan beharko luke
portaje eta elkarrizketei. Barandiaran AEK Euskaltegian, Euskara Elkarte batek, baina lehenengo txikitasunetik
AEKk zein GEURIAk adibidez, gaiaren arabera, eta momentuaren arabera, lan- hasi behar handitasunera heltzeko. Lagungarria da on-
ketak egiten ditugu, eta gero, hezkuntza arloari dagokio- doko herrikoekin elkarlanean aritzea, ikuspuntuak zabal-
nez ere, oso polita egiten zait umeentzako tartea ere ba- tzeko, herrian soilik ez gelditzeko, noizean behin gauzak
dagoelako. Ez dira soilik albisteak, eta euskaraz jolasteko komunean egiteko. Eskualdean Euskara Elkarteak egon
aukera ere badute txikienek -eta ez hain txikienek ere-. izan dira. Basaurin Euskarabila desagertu berri da eta
testua maider ibañez Nik uste, hezkuntzatik aparte ere tresna bezala erabili Arrigorriagan Abarrak Elkartea dago.
beharko genukeela Geuria. Zabaldu beharko genukeen
Galdakaoko Barandiaran AEK Euskaltegian bildu gara Ja- zerbait da. Herritik sortua herriarentzako. Zer nabarmenduko zenuke Geuria komunikazio
nire Egaña irakaslearekin (Galdakao, 1968). Bere lanto- proiektutik?
kia, bere bigarren etxea ere izan daitekeena. Orduak eta Hortaz ikasleek Geuria kontsumitu dezaten bultza- Oso aldizkari ona da eta ez da inguruko gaztelaniazko al-
orduak ematen ditu euskaltegian, bere ikasleek euren tzen duzue. dizkarien antzekoa. Ohiko albiste instituzionalez gain,
etxeetan, “eta batez ere kalean”, euskararen erabilera Bai. AEK Euskaltegiko eskoletan zenbait ariketa egiten albiste propioak ere lantzen dituzue: elkarrizketak edota
handitu dezaten. Euskararen erabilera maila “oso baxua” ditugu Geuria erabilita. Izan ahozkotasuna lantzeko, be- erreportajeak. Eta gainera, gure gizarte hurbilean gerta-
dela dio Egañak (azken datuen arabera, % 10 ingurukoa). rridazketak egiteko edota hitz-gezidunak klasean bertan tzen direnak kontatzen dituzue, edozein dela gaia. Hala
Euskara normalizatzeko eta bultzatzearen bidean batera egiteko. Batez ere Geurian agertutako gaiak hartzen di- ere, Geuria gehiago zabaldu daitekeelakoan nago. Bost
doaz AEK zein Geuria, eskualdeko ikuspegia duten bi era- tugu hizpide eta horri lotuta, hurbileko berriak direnez, urte iraun izanak –eta luzerako izan dadila– merezi du he-
kundeak. Geuriak beteko dituen bost urte hauetan zehar besterik gabe, solasaldiak egiten ditugu. rritar gehiagorengana iristea.
bidelagun izan dugu Janire.
Galdakaon euskarazko bi komunikabide daude... Geuriak gizartean zertan laguntzen duen galdetuko
Aurten Geuriak bost urte beteko ditu. Geuria entzu- Geuria eta Binke. Batak ez du bestea solapatzen, baina banizu.
tean, zer da burura datorkizun lehenengo gauza? berez badirudi herrikoek hurbilagoa ikusten dutela baka- Informazioa euskaraz jasotzeko kristolako aukera da.
Bai, poztekoa den berria, benetan! Nire ustez lorpen han- rrik udalerrikoa den hori. Baliteke jendeak ustea euska- Ikasle batzuek, esaterako, gazteleraz irakurri ohi dute,
dia dago horren atzetik. Hori da burura datorkidan lehe- razko aldizkari bakarra existitzen dela, udalerrikoa, baina baina albisteak euskaraz ere irakurtzean, bi hizkuntzatan
nengo gauza. Atzean lanketa izugarria egon da eta den- errealitatea da bi daudela: eskualdekoa eta herrikoa. Guk jasotzen dituzte eta hori aberasgarria da eurentzat. Nik
bora pasatuta iraun izanak eta proiektuak indarra hartzea Euskaltegian biak zabaltzen ditugu, eta gure ikasleen ar- gehienetan euskaraz irakurtzen ditut albisteak eta Geuria
kristoren lorpena izan da. tean batzuk eskualdekoak dira, ez dira galdakoztarrak ba- erabiltzen dut horretarako.
GEURIAK 5 URTE · 2014-2019 GEURIA #54 · 2019.06.27
22

BERBAZ

IKER BIZKARGUENAGA GARAko kazetaria

" Geuriak lortu du eskualdean erreferente


izatea. Berebiziko garrantzia du Hego
Uriben halako tresna bat izatea
testua maider ibañez bizi izan nuen, eta unibertsitate ikasketak bukatutakoan,
Gararen Gasteizko erredakzioan praktiketan lan egiteko

Ogibidez kazetaria, izatez Enpresen Administrazio eta


pertsona bat behar zutela irakurri nuenean, izena eman,
azterketa egin eta hautatu ninduten. Eta horrelaxe hasi
GARA egunkariko kazetaria
Zuzendaritzan lizentziatua, Iker Bizkarguenagak (Ba-
sauri, 1978) Gara egunkarian egiten du lan. Hainbat ur-
nintzen, Gasteizen, praktikak egiten. Gertuko batzuei
zaila egin zitzaien orduan erabaki hura ulertzea, baina
da Iker Bizkarguenaga
tetan sail desberdinetan arduradun izan ondoren (Euskal
Herria, Ekonomia eta Iritzia), orain Eguneko Gaiak deri-
nik argi neukan nahiago nuela GARAn lan egin banku,
kutxa edo horrelako beste lekuren batean aritu baino.
basauriarra eta Eguneko
tzonak idazten ditu, "politika arlokoak eta gizarte-gaiei Gaiak idazten ditu gaur egun.
buruzkoak, batez ere. Orain, egia esan, gehiago goza-
tzen ari naiz lanarekin, gustuko dudana egiten dudala-
Beste hedabide batzuetan izan zara lanean?
Lanean ez, lanean GARAn bakarrik ibili naiz. Baina ko- Kazetaritzaren erronkekin
ko: idaztea, alegia", dio. Gara egunkariaren gaur egungo
egoeraz, prentsa lokalaz edota prentsa askatasunaz aritu
laborazioak egin izan nituen bere garaian Basauriko El
Social-en. Kataluniako L'Accent aldizkarian ere artiku-
batera, Egin, Mozal Legea
gara berarekin. lu batzuk idatzi izan ditut. Eta prentsa idatziaz aparte,
Radio Vitorian, Info7 Irratian, Bizkaia Irratian, Hamaika
eta #EspolioGara kanpaina
Gara egunkariko kazetari basauriarra zaitugu.
Hala da. 2003ko martxoan hasi nintzen Garan lanean.
Telebistan eta Euskal Telebistan kolaboratu dut, tertulia-
kide bezala. Gaur egun ETB1eko Egun On Euskadi saioan
izan ditu, besteak beste,
Egia esan, oso modu bitxian heldu nintzen bertan lan egi- aritzen naiz noizean behin. hizpide solasaldian
tera, ni berez Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzan
lizentziatua naizelako. Baina Gara beti izan dut oso ger- Zure ustez, kazetari batek non du erantzukizun
tuko. Egin egunkaria irakurtzen nuen, txikitatik, eta ha- gehien: komunikabide handietan ala txikietan?
ren itxierak sekulako mina eragin zidan, Euskal Herriko Nire ustez hedabide handietan edo txikietan lan egiteak
jende askori bezala. Horregatik Gararen jaiotza zirraraz ez du erantzukizuna aldatzen, azken finean, norberak
GEURIAK 5 URTE · 2014-2019 GEURIA #54 · 2019.06.27 23

bere lanarekin duen ardura neurtu behar duelako. Erres-


petua, lehenik eta behin, bakoitzak bere buruarekiko
AIPUAK_ kaini dituzte azken urteetan egitasmo berriak abiatzeko.
Euskal Herri osoan tokiko hedabide digital asko sortu
izan behar du, bere profesionaltasuna zaindu behar du, dira, eta zorionez horietako asko, gehientsuenak akaso,
hori delako kazetari batek duen gauzarik preziatuena.
Profesionaltasunik gabe ez dago sinesgarria izaterik, eta
sinesgarritasuna, haus- euskaraz. Paperezkoak ere bai, batzuk. Egoera, noski, ez
da leku guztietan berdina, eta tamalez, askotan, hedabi-
sinesgarritasunik gabe, akabo kazetari ibilbideari. Hortik
aurrera, hobe ahalik eta jende gehiagorengana heltzea,
narketak eta informa- de hauek lan boluntarioak ateratzen ditu aurrera, insti-
tuzioen babesik gabe. Baina oro har sektorea norabide
noski, baina erantzukizuna berdina da The Guardianen,
Garan edo Geurian.
zioa ulertzeko gakoak onean ikusten dut. Gure eskualdeari dagokionean, nik
uste dut Geuriak lortu duela erreferente bihurtzea, eta
eskaini behar ditugu ka- euskaldunon artean ezinbesteko tresna bilakatzea. Hego
Kazetari bezala jardun duzun hedabideen artean zein
da gehien bete zaituena? zetariok Uriben horrelako tresna bat izateak berebiziko garrantzia
duela uste dut. Gauza bera esan daiteke Bidebieta Irra-
Hedabide bakoitzak badauka xarma berezia. Irratia beti tiaz.
izan dut oso gustuko, etxean beti izan dugulako irratia
piztuta, haurra nintzenetik. Telebistak duen irismena, Enpresen ondorengotza ideologikoa egotzita ordain-
eta zuzeneko emanaldiek eragiten duten urduritasun du behar du Garak Egin egunkariaren gain zegoen zo-
gozo hori, ez dute beste hedabideek eskaintzen, oso po- rra.

kazetari batek profesio-


lita da. Baina ni egunkariarekin geratzen naiz, paperare- Bai, Gararen kontrako jazarpen estrategia bat badagoe-
kin. Agian niri idaztea asko gustatzen zaidalako izango la uste dut, egunkaria sortu zenetik martxan dagoe-
da. Batez ere, kronikak idaztea izugarri gustatzen zait,
literatura egiteko aukera ere ematen baitizu. naltasuna zaindu behar na gainera. Gogoratu behar dugu orduan Jaime Mayor
Oreja Barne Ministroak oso hitz gogorrak erabili zituela

Zein da gaur egun zure eginbeharra Gara egunkarian?


du, hori delako duen gau- jaio berria zen egunkariaren kontra, eta Baltasar Garzon
epailea 2000. urtean hasi zela Garari Eginen zorra ezar-
Hainbat urtetan sail desberdinetako arduraduna izan on-
doren (Euskal Herria, Ekonomia eta Iritzia) orain Egune-
zarik preziatuena tzeko saiakera egiten. Azkenean 2003an lortu zuen zor
hura gure gainean jartzea, eta ordutik 16 urte eman ditu-
ko Gaiak deritzen horiek idazten ditut, politika arlokoak gu zor horren aurka borrokatzen. Horrek gure lana erabat
eta gizarte-gaiei buruzkoak batez ere. Orain, egia esan, baldintzatu du urte hauetan guztietan, eta orain, zorra
gehiago gozatzen ari naiz lanarekin, nik idaztea gustu- ordaintzeko agindua eman dutenean, egunkariaren bi-
ko dudalako, eta lehen, nuen ardurarekin, sailetako ku- deragarritasuna kolokan jarri dute. Egoera oso larria da,
deaketa lanak egiten nituelako gehiago. Norbaitek egin
behar ditu lan horiek, noski, eta tokatzen zaizunean to- Mozal Legeak izugarri eta horregatik gaude babesa lortzeko kanpainan mur-
gilduta. 'Ondorengotza ideologikoa' terminoa bera ere
katzen zaizu, baina aukeran, hobeto nago horrela. La-
saiago ere bai.
murrizten du adierazpen izugarria da, gure ildo editorialagatik zigortu baikaituz-
te. Bestetik, kontuan hartu behar dugu Gararekin bate-

Zelan aldatu da kazetaritza eta kazetarion lana azken


askatasuna. Ez dira garai ra, proiektu berdinean, beste hainbat hedabide daudela,
hala nola Naiz, Kazeta, Mediabask, Naiz Irratia, Hamaika
urteotan?
Kazetaritza asko aldatu da urte hauetan, ni hasi nintze-
onak gure ogibiderako Telebista, Zazpi Haizetara... eta honek guztiak eurei ere
eragiten diela.
netik izugarri. Interneten aroak, eta hedabide digitalen Gararen egoerak, oro har, prentsa askatasunari eta
sorrerak eta garapenak, sekulako astindua eman diote adierazpen askatasunari eragiten die, eta beste hedabide
sektoreari, prentsa idatziari batez ere, eta aldaketa ho- batzuentzat ere abisua izan daiteke, ziurtzat ematen diren
rretara egokitu behar izan dugu denok. Horretan ari gara gauza batzuk auzitan gera baitaitezke agintean daudenek
oraindik, egunetik egunera gauzak aldatzen ari direlako.
Argi daukagu etorkizuna transmedia izango dela, egun-
Egunkaria, ardI beltza, hala erabakitzen badute.

karietan ere bai, eta gu geu ere, paperean idazteaz gain


dagoeneko hasi gara formatu digitalean idazten (Nai-
kale gorria, ateak ireki... Prentsa askatasuna kolokan dagoela ondoriozta deza-
kegu askotan.
zen, gure kasuan), irratian parte hartzen (Naiz Irratian)
eta bideoak ekoizten. Prentsaren sektoreak krisia bizi
Eta gaur egun hainbat Tamalez adibide asko ditugu Euskal Herrian prentsa as-

kazetari auzipetuta. PREN-


katasuna kolokan dagoela ondorioztatzeko. Lehen ai-
du, aspalditik, baina ni baikorra naiz eta aurrera atera- patu dugu Egin eta Egin Irratiaren itxiera, baina beste
ko garela uste dut. Azken finean, jendeak informatzeko
beharra izaten jarraituko du, eta gure egitekoa da besteek TSA ASKATASUNA KOLOKAN hedabide batzuk ere itxi dituzte azken bi hamarkadetan:
Euskaldunon Egunkaria, Ardi Beltza, Kale Gorria, Ateak
ematen ez dutena eskaintzea: sinesgarritasuna, haus-
narketa, sakontasuna, kritika...
DAGO Ireki... Gainera, gaur egun ere, duela aste batzuk, Argia
aldizkariko kazetari bat eta Hala Bedi Irratiko beste bat
auzipetuak izan dira beren lana egiteagatik. Mozal Le-
Teknologia berriek eta sare sozialek kazetarion lana geak bere aldetik izugarri murrizten du adierazpen aska-
oztopatzen dute? tasuna... Ez dira garai onak gure ogibiderako, baina au-
Teknologia berriak eta sare sozialak tresnak dira, eta gi» ere egon daiteke eskuragai, eta jendeari zaila egin rrekoak ere ez ziren izan, eta guri bidea ireki zigutenak
tresna gisa ondo edo txarto erabil daitezke. Kazetariok dakioke albiste askoren artean diskriminazio lana egitea. ez ziren horregatik kikildu. Eta gizarteak erasoei aurre
ere bai. Ni sare sozialen zalea naiz, besteak beste nire Zer sinetsi, zer ez... Hor kazetariok gure papera jokatu egiteko modua argi dago zein den: adi egotea, behar de-
lana errazten dutelako, baina sareetan nola aritu jakin behar dugu, sinesgarriak bagara erreferenteak izango nean kalera ateratzea eta, tokatzen denean, elkartasuna
behar da. Ez dut txarto ikusten herritarrek eurek infor- gara eta jendeak gugana joko du. Baina hori gure lana da, adieraztea.
mazioa sareetara igotzea, alderantziz, kazetariontzat eta ez badugu lortzen ezin diegu errua sareei edo tekno-
erronka da zerbait gehiago eskaini behar izatea, herritar logiei bota.
horiek eskainiko ez dutena. Eta hor daude lehen aipatzen
nituen kontuak: sinesgarritasuna, hausnarketak eta in- Prentsa lokalaz galdetuko banizu...
formazioa ulertzeko gakoak eskaini behar ditugu guk, Prentsa lokalari dagokionean ere, lehen aipatutako tek-
profesional gisa. Izan ere, batzuetan informazio «gehie- nologia berriek eta ingurune digitalak baliabide asko es-

Balendin Berriotxoa 14 / 946 53 45 31

Artisau-Gozotegia eta Okindegia Ogi berezietan aukera zabala,


dendan eta enkarguz
24 GEURIAK 5 URTE · 2014-2019 GEURIA #54 · 2019.06.27

HERRITARREN BERBA
6. Lehenago aipatu dudan bezala, era-
gite-maila handiagoko berriak uneo-
ro eta nonahi aurki ditzakegu. Maila
GALDERAK lokaleko notiziak jasotzeko berriz,
zailtasun handiagoak ditugu eta Geu-
riaren bitartez gure herrietan eta in-
1. Geuriak 5 urte gurukoetan gertatzen dena ezagutu
bete ditu. Geu- dezakegu.
ria aipatzen di-
zutenean, zer da
burura datorkizun
lehen gauza?
ANTTON IRUSTA
USANSOLO · 56 URTE
2. Zer da gehien PEIO MOLINUEVO IDAZLEA
gustatzen zaizuna ARRIGORRIAGA · 23 URTE
Geuria komunikazio IKASLEA
proiektuan? "USANSOLOKO ALBISTE
BATEKIN EGIN NUEN TOPO
"HEGO URIBE GERTATZEN ETA ESAN NUEN: GEURIA
3. Garrantzitsua
al da zuretzat to-
DIREN GAUZA 'TXIKIEN' GUREA DA!"
kiko kazetaritza? AHOTSA DA GEURIA"
1. Gainbegirada egin eta pentsatu
nuen: kontxo, kontxo, itxura ederra
4. Zertan lagun- 1. Hego Uriben gertatzen diren gauza “txi- zeukak! Ireki eta gozo-gozo irakurtzen
kien” ahotsa dela esango nuke. ALAIN CELAÁ jardun nuen. Redios! Hego Uribeko al-
tzen du Geuriak
ETXEBARRI · 28 URTE bisteak zekartzan, batzuk laburrak eta
gizartean? 3. Bai, nire iritziz ezinbestekoa. Komuni- HOTEL HARRERAGILEA beste batzuk luzeagoak. Jarraian Usan-
kabide handiek maila globaleko notiziak soloko albiste batekin egin nuen topo
kaleratzen dituzte batik bat eta gehienetan eta orduan esan nuen: Geuria Geurea
5. Zer hobetu, al- maila lokaleko albisteak ez dira inon plaza- da. Gertuko dut Geuria eta egia esan
datu edo gehituko ratzen. Hori dela eta, herrietan gertatzen
diren gauzek eta egiten diren ekintzek ez
"INSTAGRAMA ZABALTZEA Usansolori buruzko albiste eta berriak
txukun-txukun idatzita daude. Horixe
zenuke Geurian? dute inongo lekurik horrelakoetan. Baliteke IDEIA ONA LITZATEKE, baietz!
berri hauek egunero inguratzen gaituzten GAZTEAK BERTAN DAUDE"
eragin handiagoko berrien jakin-min eta 2. Aldizkariak dituen atalek oreka han-
6. Zergatik go- intriga berbera ez piztea, hala ere gertuen dia dute. Eta batez ere, ARGAZKI ede-
daukagunaren berri izatea bestea bezain ko- 1. Hurbiltasuna. Inguratzen gaituen rrez eta ikusgarriz hornituta daude.
mendatuko zenioke menigarria da. zonaldeko informazioa modu eragin- Jendea ekarrarazten duzue, batez ere
lagun bati Geurian kor batean ezagutzea. Gure inguru- testu laburrak eta argazki ikusgarrie-
informatzea? 4. Gure kasuan, Arrigorriagako Gaztetxean nearen errealitatea ezagutzea ahoz- kin txukuntzen duzuelako aldizkaria.
edo Arrigorriaga Harrera Sarean egiten di- ahokoa ez den modu batean zaila Aisia, Agenda, Hitz bitan...
tugunen berri emateko oso baliagarria zaigu egiten zaigu.
Geuria bezalako komunikabide bat, eskual- 3. Aldizkaria arrakastatsua izango
de mailan gure ekintzak ezagutarazteko 2. Tratatzen dituzten gaietako aniz- bada, ahalik eta hur eta gertuen izan
(honetarako prestutasun handia erakutsi tasuna eta pertsona-mota guztiek es- behar du, derrigorrean. Euskara abera-
digute beti) eta modu berean, gu ere gure kaintzen dituzten iritzi desberdinak. tsa darabilzue, eta ulertzeko modukoa;
inguruan gertatzen ari denaz jabetzeko. ez da erraza izaten, ez. Gertukoa duzue
Gauza eta gertakizun txikiak, izaera umil 3. Gure ingurunea ezagutzeko eta zeharo eta horrek bizipoza dakar, za-
HERRITARREN IRITZI hori izate hutsagatik ez dute esan nahi ga- errealitatearen analisi bat egiteko lantzarik gabe.
GUZTIAK GEURIA.EUS rrantzitsuak ez direnik eta lan horri ahotsa beharra dagoela uste dut.
ematea benetan eskertzen diogu Geuriari. Gure herri eta komunitateetan dau- 4. Geuria aldizkaria irakurtzen duda-
ATARI DIGITALEAN Gainera hau guztia Euskaraz egiten da eta den iritzi eta 'arazo'ak ekiditeko eta nean, Hego Uriben ikusten dut neu-
IRAKURGAI hori ere zoriontzekoa da gure eskualdeko denon artean ingurune osasuntsu bat re burua eta ondoko herriek dituzten
euskararen egoera traketsa ikusita. Bestal- sortzeko aukera ematen duen aldiz- kezkak eta nahiak jasotzen ditut. Hego
de, Arrigorriagako Gazte Asanbladak komu- kari bat izatea garrantzitsua da. Uribe osatzeko komunitatea ezinbes-
nikatiboki, gazteengana heltzeko gaitasun tekoa da aldizkaria eta komunikazioa
handiagoa du sare sozialen bitartez. Geu- 4. Nire ustez, Geuriaren errezeta errazten du. Gainera, aldizkariak he-
riari esker, adin-muga hau gaindi dezakegu modu arina eta identitatea sortzen rrigintza suspertzen du eta komunika-
edade ezberdineko irakurleengana heltzen duen hizkuntza batean identifika- zioa sendotu.
baita eta honek hutsune hori betetzea ahal- tu daitekeen komunitatea sortzea
bidetzen digu. da. Garai hauetan gure lantokian, 5. Paperezko edizioa maite dut eta
gure ikasgeletan eta gure lanbide in- esku artean izateak nolabaiteko inte-
5. Nik Geuriarekin dudan harremana bi era- gurunean euskararen sustapena ja- resgunea sortzen du. Orriz orri idaz-
takoa da: alde batetik irakurlearena eta bes- rraitu behar da. Geuriak modu erraz ten hasten naiz, poliki-poliki eta iritzi
teetan, kolaboratzaileei gure ekintzak ka- eta dinamiko batean honetan lagun- artikuluak gustuko ditut. Ni neu gaur
leratu ditzaten txapa ematen dienarena. Bi tzen du. egun duzuen aldizkari formatuarekin
parte-hartze moduetan pozik nago, irakurle identifikatzen naiz. Badakit atal ba-
zein txapa-emaile bezala ez naiz kexu. Dena 5. Agian sare sozialetan sistema zuze- koitza non dagoen eta irakurterraza
dela, Arrigorriagako Gazte Asanbladatik na- nago bat erabiliz edota perfil berriak eta praktikoa da
torrenez eta eskualdeko Gazte Asanblada irekiz (Instagram, adibidez). Horrela,
ezberdinak ezagutzen ditudanez, badakit gazte gehiagorengana irits daitekeela 6. Lanean zuengatiko kanpaina egi-
herri batzuetako Gazte Asanbladen jarduna uste dut. Modu honetan gazte askok ten dut eta beste eskualdeko lagunek
ez dela normalean publikatua izaten. Ez diot Geurian eskaintzen diren albiste eta esaten didate haien tokian ez dutela
inondik inora Geuriaren hutsegitea denik informazioetan interes gehiago izan- halako aldizkaririk. Ez hori bakarrik,
baina alternatibak eraikitzen diharduten go lukete. nire batxiko ikasleekin irakurketa or-
gazteekin lotura estuagoa bultzatzen saia- dua dugunean, zuen aldizkariko iritzi
tuko nintzateke, gaur egun gure eskualdean 6. Gaur egun komunikabideetan de- artikuluak irakurtzen ditugu. Hego
bizi duguna loraldi bat dela esango bainu- magogia eta interes asko dagoela uste Uribe eskualdean euskaraz bizi nahi
ke eta honek ere hauspotze komunikatiboa dut. Horregatik, informatzeaz gain duen nonori gomendatuko nioke zuen
behar duelako. ere olgatzen diren komunikabideak aldizkaria. Euskara ederrean egina, bi-
egon daitezela eskertzen da. zia eta irakurterraza.
GEURIAK 5 URTE · 2014-2019 GEURIA #54 · 2019.06.27
25

2. Tokian tokikoa, garaian garaikoa eta 2. Eragile eta kolektiboen presentzia.


euskaraz dela. Beste komunikabide batzukaz alderatuta,
gure herrietako asanblada eta talde pol-
3. Erabat. Kasu, Albert Rivera herrira tikoek leku eta tratamendu nabarmena
etorri zenekoa. Herritarrek izan zuten daukie Geurian. Orain arteko hedabideak
jarrera eredugarriaren isla objektiboa Udalen propaganda zabaltzeko besterik ez
helarazi zenuten Geurian. Gizartean dira izan, iritzi disidenteak oztonduz.
errotuta dauden "bertoko" beste ko-
munikabide batzuek ez zioten gertaka- 3. Bai! Bilbo hiriaren gerizpean bizi gara,
riari trataera bera eman. urbe hain frenetikoa da... Lekuko ko-
munikabide barik inor-gitxik kontatuko
4. Herrigintzan hainbat aktore egon leuke Galdakaoko azken okupazioaren
ohi da. Euskara hutsez agertzeko era- epaiketa edo Arrigorriagako asanbladaren
ALBERTO AGIRREGOIKOA GOTI
bakia hartzen duen proiektu orok badu urteurrena. Ni Arkotxan bizi naz, imaji-
NAGORE FERREIRA bere baitan sistema errotik aldatzeko natu ahal dozuen moduan, gure herritxoa UGAO · 60 URTE
GALDAKAO · 41 URTE premia eta funtsa. Duela 5 urte, hein ez da existitzen medio gehienentzako. EUSKARA IRAKASLEA
handi batean erdaraz bizi den eskual-
KOMUNIKAZIOA dean euskaraz informatzeko erabakia 4. Geuriak eragin zuzena deko gure ko- 1. Lehenengo, nondik atera ete duzuen
hartu zuen Geuriak eta erabaki hori da munitatean, askok nabarituko ez daben Geuria izena. Eta, horren ostean, ber-
1. Hurreko informazinoa, Galdakaoko izaera eraldatzailea ematen diona Geu- arren. Lehenik eta behin, eskualde ho- toko euskarazko komunikabide baten
eta inguruko herrietako informazinoa, riari berari. Hortaz, funtsean, Geuriak netan gero eta euskara gehiago entzuten beharrizan itzela genuela eskualdean
beste leku batzuetan topetan ez doda- geure inguruan euskara prestigiatzen da, urte askotako lanaren emaitza. Bide eta ze ondo bete duzuen eremu hori.
na: hori da bururura etorri jatan lehe- laguntzen du, alegia, dagokion lekuan horretan sakontzen segitzen dau Geuriak,
nengoa gauzea. jartzen. egindako lanari errekonozimendu eta 2. Berehalakotasuna. Etxepean ger-
bultzada emonez. tatutakoaren edo auzoan izango den
2. Beste komunikabide batzuetan ez 5. Euskaraz informatzea ez da helmuga Bestalde eta gorago aipatu dodan mo- ekimenaren berri sare horren bitartez
dagozan albisteak, alkarrizketak, erre- izan behar. Gizarte ekimen indartsua duan, gure herrietan lan egiten daurien beste inondik baino arinago ailegatzen
portajeak, eta abar, leiduteko aukera ardatz liteke Geuriaren inguruan. eragileen jarduna zabaltzeko Geuriak egi- zaigula. Bestetik, paperezkoaren disei-
izatea. ten dauen lana be goraipatzekoa da. He- nua eta erakargarritasuna.
6.Beste gauza batzuen artean, 3. galde- rrigintza edo munizipalismoaren bidean
3. Sano garrantzitsua da, hutsunea ran erantzun dudanagatik. hau bezalako lanabesak behar doguz, ins- 3. Gure ingurukoen bizipenek pizten di-
handia egon da eskualdean oraintsu tituzio, alderdi politiko eta enpresen iru- gutelako jakin-minik handiena: zelako
arte. Galdakaon Binke! be badaukagu diak zuritzeko panfletoen ordez. proposamenak dituzten ondoko herri-
orain. Nabarmen hobetu da panorama koek, non-noiz izango dugun halako
azkenengo aldian, poztekoa da bene- 5. Geuriak itzelezko lana egiten dau ekitaldi ezaguna, zein lagun edo ezagun
tan be. oraintxe berton. Formatu txukuna deko agertzen diren argazkietan...
bai paperean zein digitalean, oso atsegi-
4. Danetariko arloak jorratzea, hurre- na da irakurtzeko. Maiztasuna eta albiste 4. Eskualdea egiten (nahiz eta eskual-
koak, gure eguneroko bizimoduagaz kopurua aproposak iruditzen jataz be- de naturala beste bat izan), ez garela
zerikusia daukienak... sano garrantzi- bai. Ezer gutxi aldatzeko beraz, hartuta- herri isolatua jabetzen: Ondo-ondoko
tsua da. Eskualdean, batak bestearen ko norabidean aurrera segitzea besterik jasoeren berri izaten dugu eta, bestetik,
barri izateari garrantzi handia emoten ez. Horretarako, eta proiektua apurka- urruntxoago dauden herrietako berriek
deutsat, komunidadea egiten da holan. apurka sendotzeko asmoz, Geuriako lan ere interesa eragiten digute; ugaotarron
Eta bide horretatik beste proiektu ba- taldearen baldintzak hobetzea eskatuko kasuan Galdakaoko urliaren lanak edo
tzuk sortu leikez. Sano aberasgarria da. nieke Udalei, ekonomikoki zein bestela- Etxebarrin izan daitezkeen berendia-
ko baliabideak helaraziz, adibidez. Eragile ren ekimenak, esaterako. Euskara er-
5. Zeozer aldatzekotan maiztasuna al- politiko eta sozialei, proposatuko nieke daldunengana ere heltzeko lagungarri
datuko neuke, astekaria balitz... Oste- Geuriara jotzeko informazioren bat zabal- da. Sarri ez dute euskara askorik jakin
rantzean, nik gustura leidu eta ikusten du gure badabe. Herritarroi gure aldetik, behar Geuria “irakurtzeko”, goiburu
dodaz barriak bai webgunean, bai sare Geuria irakurtzeko ohiturarik ez dekienei handiak, argazki ugari, erakargarria, gai
sozialetan be. bereziki, ba aukera bat emoteko, ez zarie ezagunak... edonork begirada bat egite-
ARKAITZ SAGASTI damutuko! ko moduan ematen dizkiguzue berriak.
6. Nik gomendatuko neuskiona da GALDAKAO · 35 URTE
Geuria ere leidutea, bertan topauko KOLEKTIBO SOZIALETAKO KIDEA 6. Geuria hedabide formala da, informa- 5. Elkarte eta eragileen bisualizazio
dabezalako bere herriko eta inguruko zioaren tratamendua eta forma erabat handiagoa, benetako auzolana eurek
herrietako personak, lekuak, jazoerak, profesionalak dirudite. Gaien artean, po- egiten baitute, herritarren egitasmoak,
anekdotak, gatazkak, historia, kolo- litika, gizartea, kirola, jaiak, kultur eki- gogoak eta indarrak bideratuz.
reak... eta hori benetan eskertzekoa 1. Berba bat aukeratzekotan, "geurea" menak eta abar jasotzen direz. Pentsa
da, sarritan behar dan beste baloretan litzake... Hurbila dalako, gure herri eta liteke gainontzeko komunikabideak be- 6. Hortxe topatuko dituelako inguru-
ez badogu be. auzoetako albisteak, gure jai-giroak eta zalakoa dala, baina hau geurea da. Geure minguru hauetako gorabeherak eta
herriko eragileen egunerokoa topatzen herriak, geure auzokideak, geure arazoak, bizipenak, argazkiak eta bideoak, ko-
dalako hamen. Izena ederto aukeratu geure ikuspuntuak dira... eta ez dozuz mikiak zein iritzi sakonak, dena geure
dozue egia esan! beste inon topatuko! hizkuntzan jasoa.

BASOZEL AI KAFETEGIA

COFFEE G A R A I
E S T. 2 016 E S T. 2 016
AINHOA ETXABE CHAMORRO
UGAO · 39 URTE
ADMINISTRARIA ZORTZIKO PLAZA 5, BASOZELAI. BASAURI. 944 74 44 06

1. Izenordain bihurkari orok adierazten


ASKOTARIKO SANDWICHAK · URTEBETETZEAK ETA ENKARGUAK.
didana, alegia, gertutasuna eta kideta- GOSARI BEREZIAK 8:00ETATIK 11:00ETARA ASTELEHENETIK OSTIRALERA.
suna. Geuria, zeuria, neuria, denona,
herriarena.
26 GEURIAK 5 URTE · 2014-2019 GEURIA #54 · 2019.06.27

BERBAZ
testua maider ibañez

Hiru hamarkada egin ditu Lontzo Sainzek (Basauri, 1966)


EiTBn lanean. 1989an iritsi zen Euskal Irrati Telebistara
eta ordutik bertan dabil. Gaur egun Transformazio Di-
gitalerako zuzendaria da. Kazetaritzaren bilakaeraz, ka-
zetarion lanaz, teknologia berriez eta sare sozialez, ger-
tuko kazetaritzaz, tokiko hedabideez eta Geuriaz berba
egin dugu.

30 urte bete dituzu ETBn lanean.


EiTBra heldu aurretik, ikasten ari nintzela, praktikak
egin nituen Deia egunkarian eta jaietako gehigarrien
egile zein herri ezberdinetan (Basauri, Galdakao eta
Arrigorriaga inguruetan) berriemaile izan nintzen hi-
labete batzuetan. Ondoren, EITBko bekak atera zituen
EHUk, horietara aurkeztu eta hautatu ninduten. Gero,
kazetaritza ikasketak amaituta, oposaketa atera zen
EiTBn: garai hartan hainbat postu eskaintzen zituzten
eta horietako bat lortu nuen. Ordutik EiTBn nago.

Zein lan egin dituzu EiTBn?


Bada, denetarik egin izan dut. Lehenengo kazetari beza-
la aritu nintzen erredakzioan, gero Politika arloko buru
izan nintzen, bateragile, koordinatzaile, editore... Ha-
mar urte eman nituen albistegietan, gero bost urte eman
nituen EITBko prentsa-buru bezala, eta gero beste ha-
mabost urte eman ditut Interneteko kontuetan, batetik
bestera. Adibidez, eitb24.com ataria sortu genuen infor-
maziorako, eta gero ibili nintzen Social Media delakoan:
SEOa, analitika, eduki automatizatuak... Hau da, urte
hauetan guztietan egon diren beharretan buru-belarri.
Eta, amaitzeko, duela urtebete eskaini zidaten Trans-
formazio Digitalerako sortu behar zuten zuzendaritza
berri baten ardura. Hori onartu eta gaur egun horretan
ari naiz.

Eta zertan datza Transformazio Digitala?


Hedabidea inguru digital berrira egokitzean datza. Duela
hamabi urte Bilboko EITBko egoitzara lekualdatu gine-
netik produkzio sistemak digitalizatuta ditugu. Baina,
gaur egun, Transformazio Digitalaren oinarrian daude
pertsonak, lan egiteko moduak eta prozesuak. Ni pro-
zesuetan aritzen naiz: nola lan egiten dugun gaur egun
eta nola lan egin beharko genukeen. Nire betebeharra da
LONTZO SAINZ EITBko Transfromazio digitalek
eguneroko lanetan aritzen direnei eten bat egin dezaten

"
laguntzea, pausa bat har dezaten eta bere lan ohiturak

Herritar guztiak ez dira


zuzendu ditzan. Zuek inor baino gehiago ezagutzen du-
zue zer den kazetaritzan ibiltzea, eta egunerokotasunak
jan egiten zaitu askotan. Norbaitek ez bazaitu bahitzen,

kazetariak: batzuk
uste duzu esku artean duzuna dela inportanteena eta ga-
rrantzitsua da ere arnasuneak izatea.
Albistegietan hasi gara esku hartzen: kazetari, la-
guntzaile, errealizazio, produkzio, administrazio edota

lekukoak dira eta beste


Dokumentazio departamentuan. Gutxi gorabehera, 300
bat lagun egon gaitezke transformazio prozesuan la-
nean.

batzuk kazetariak gara


Azken urteotan kazetaritza bera eta kazetarion lana
asko aldatu da.
Ikaragarri aldatu da. Pentsa, ni hasi nintzenean tele-
tipoak moztu egiten nituen. Nik bizi izan dut erredak-
zioan idaz-makina tradizionaletatik ordenagailuetarako
saltoa edota Interneterako konexioa zuen erredakzioko
ordenagailu bakarra. Gaur egun informazioaren uholde
eta magma horretan, kazetariaren lana da jendeari tres- Uste duzu irakurleek gero eta gehiago estimatzen di-
nak ematea, ahalik eta ikuspuntu zabalena izan dezaten. tuztela bideoak eta argazkiak, testuen gainetik?
Are gehiago komunikabide publiko batean: gertaeren
testuingurua ematen eta informazio baliagarria sortzen
Informazioaren alorrean bideoak sekulako ikusgarri-
tasuna dauka eta inolako zalantzarik gabe bideo baten EITBko Transformazio
lagundu behar dugu. Kontuan eduki behar dugu herri-
tar guztiak ez direla kazetariak: batzuk lekukoak dira eta
balioa ez du inork ukatuko. Baina begira ni nondik na-
torren eta zuek non zaudeten, hasiera batean zer ziren
Digitalerako zuzendaria da
beste batzuk kazetariak gara. Ezberdindu behar direla
uste dut.
agerkariak edo astekariak, gaur egun erabat diferenteak
dira. Ni mundu horretatik nator eta asko baloratzen dut
Lontzo Sainz. Kazetaritzaren
Kazetariok badakigu hori, baina herritarrak benetan
oraindik ere testuak daukan indarra, batez ere albisteen
alorrean. Badaude hainbat eta hainbat gauza testu baten
bilakaeraz, sare sozialez
jakitun dira? bitartez jasotzeko errazagoak direnak bideo baten bidez eta GEURIAz aritu gara
Herritarren lekukotzak oso inportanteak dira, baina ka-
mera edo mugikor batekin sute bat grabatzen duen hi-
baino. Eta kontrara ere bai, noski. Argi dago gaur egun
bizi dugun aro digitalean bideoa dela erregea. Esaterako, berarekin
ritar bat ez da kazetaria. Lekukotza bat emateko beste gazteen artean bideoa nagusi dela ezin da ukatu.
modu bat daukan herritarra baino ez da. Kazetariak irudi
edo lekukotza horiek kontrastatzen ditu, sinesgarri- Horretan ere teknologia berriak eta sare sozialak ka-
tasuna ematen die eta beste bide batzuk bilatzen ditu. zetarion osagarri bilakatu dira.
Adibidez, iturri ofizialetara joz. Kazetari baten atzetik Hala da. Ikuspuntu estrategiko ezberdinak daude en-
lan gehiago dago. Batzuek badakite hori, baina beste ba- presa periodistikoetan. Nik gogoratzen dut 2015ean Fa-
tzuek, ordea, ez. Kazetariak profesionalak gara. cebookek Instant Articles atera zuela. Hau da, komuni-
GEURIAK 5 URTE · 2014-2019 GEURIA #54 · 2019.06.27 27

AIPUAK_ Euskal hiztunok beharrezkoa dugun komunikabidea


da, batez ere euskara gure eskualdean normalizatze-
ko. Baliteke gaur egun gazteek Geuriaren paperezkoa

Asko baloratzen dut ez kontsumitzea –normalean egunkaririk ez dutelako


irakurtzen-, baina oso txukun eginda dagoela deritzot.
gaur egun ere oraindik Kristoren meritua dauka egiten duzuen lanak. Badakigu
edukiak euskaraz sortzeak zenbateko ahalegina eska-
testuak daukan inda- tzen duen, eta txalogarria da paperezko edizioarekin zer
nolako emaitzak lortzen dituzuen: Izugarriak!
rra, bideoa erregea izan
arren Gertuko kazetaritza egitea garrantzitsua da?
Inkesta bat egingo bagenu eta kalean “gertuko kazetari-
tza estimatzen duzu?” galdetuko bagenu, jendeak baietz
erantzungo luke. Gauzak eginez erakutsi behar ditugu.
Gertuko kazetaritza egiten duzunean konturatzen zara
benetan oso gauza hurbilak ateratzen direla. Agian ez du

Jendeak kalitatea es-


oihartzun handirik izango, baina oihartzun nahikoa lor-
tzen duenean, eta ikusten denean gertuko istorioa dela,

kertzen du eta horrek kalitatearekin egina, gehiago estimatuko du herrita-


rrak. Teorian, kazetariok sentimenduetatik urrun egon

eramaten zaitu errefe- beharko genuke, baina ni ez nago ados. Guk istorioak
kontatzen ditugu, eta istorioetan arima, sentimendua,
rente izatera atxikimendua edota pertenentzia egon behar du. Jen-
dearengandik gertu egoteko beste modurik ez dago.

Geuria bezalako hedabide lokal batek zertan lagun-


tzen du gizartean?
Herri sentimendua sortzen laguntzen du. Inork ez be-
zala ulertzen ditu gauzak herriko komunikabide batek.
Euskal hiztunok beha- Herrigintza oso hitz potoloa da, baina tokiko hedabide

rrezkoa dugun komuni-


batek, eta Geuriak kasu honetan, horretan laguntzen du.
Gainera, Geuriak meritu handiagoa du euskaraz infor-

kabidea da Geuria, batez mazioa sortu eta zabaltzen baitu. Euskaldunok errefe-
rente batzuk izatea ahalbidetzen du, beste hizkuntzetan
ere euskara gure eskual- dauden bezala, eta horrek sekulako balioa dauka.

dean normalIZAtzeko Hedabide handiak (EITB, kasu) eta tokiko hedabi-


deak (Geuria, adibidez) osagarriak dira?
Bai, zergatik ez? EITBn Tokikomekin bildu izan gara.
Egia esan, orain arte oso gauza gutxi egin ditugu elka-
duenarekin harremanetan jarri eta baimena eskatu, eta rrekin, baina harremana egon badago. Elkarlanerako
ziurtatu irudi horiek bereak diren edo beste bide batetik esparruak egon daitezkeela uste dut. Esate baterako,
hartu dituen; kazetariaren kontrako irainei zelan aurre Valentzian esperientzia hau ezagutu dut: tokiko irratiek
egin; edota hanka sartzerik eginez gero, onartzea. Jen- À punt kate publikoarekin bat egiten dute tarte batzuk
deak eskertu egingo du hori. Horrelakoak azaltzen dira elkarrekin egiteko: batak informazio lokala ematen du,
dekalogo horretan. eta besteak informazio zabalagoa.
ko zuzendaria Azken urteotan tokiko hedabide asko sortu dira Eus- Interneten publizitatea sartzeari dagokionez, zer
kal Herrian. Asko gainera euskaraz, tartean Geuria. uste duzu?
Nola ikusten duzu tokikoen egoera gaur egun? Hori da benetako erronka gaur egun. Beti esaten da In-
Nire iritziz, gauza bat da boluntarismotik sekulako me- terneteko publizitateak goranazko joera duela, baina bi
kabide baten albisteak Facebooken bertan irakurtzeko ritua izatea eta beste gauza bat da zenbaitentzako bizi- plataformentzat bakarrik: Google eta Facebook. Egia da
aukera. Munduko komunikabiderik inportanteenak sar- modua ateratzea horrenbeste gustatzen zaigun profesio eurentzat negozioa primerakoa dela, baina gainontze-
tu ziren horretan. Hala nola, The New York Times, The honetatik. Nik uste dut Tokikom tresna izugarria dela. koentzat oso latza da. Are gehiago euskarazko publizi-
Washington Post, The Guardian edota BBC. Handik bi Sekulako balioa dauka guztion artean egin den ahalegi- tateari dagokionean. Gure kasuan, EITBn aurrekontua-
urtera ikerketa bat egin zen eta ikusi zen komunikabide nak, bateragune horretan elkarlanean aritzeko. Etorki- ren zati txiki bat baino ez da publizitatea, baina tokiko
horiek ez zituztela euren albisteak Facebook Instant Ar- zuna oso lotuta dago tokikoek egiten duzuenarekin: ger- komunikabideetan oso garrantzitsua da hura lortzea.
ticles-en argitaratzen, marka eta ospe kontuagatik. Ho- tukoari garrantzia ematea, baina betiere kalitate puntu Instituzioen aldetik laguntza jasotzea ondo dago, baina
nek zer esan nahi du? Albisteak sare sozialetan zabaltzea hori bilatuta. Gauza ezberdinak egiten saiatzen zarete, tokikoek lortu behar duzuena da horrengandik ahalik eta
ondo dagoela, baina guztiok nahi dugu erreferente izan. beste komunikabide batek egingo ez lituzkeenak. urrunen egotea horren menpe ez egoteko.
Komunikabide publikoek neurtu behar dugu non dagoen
oreka hori. Noraino gure edukiak garraiatzeko modu bat Geuriak, Hego Uribeko lehen euskarazko hedabideak,
diren sare sozialak (hori inork ez du ukatuko), baina aldi bost urte beteko ditu.
berean, erreferentzialtasuna ez genukeen galdu behar Oso berri ona! Duela bost urte Geuria proiektuaren aur-
mundu zabal honetan. kezpenean izan nintzen eta ilusioa bazegoela ikusi nuen.

Eta nola lortzen da erreferente izatea?


Webguneetatik zuzenean jasotzen den trafikoa gero eta
txikiagoa da. Erabiltzailea komunikabidera heltzen da
bilatzaileen edo sare sozialen bidez. Hortaz, erreferen-
tzialtasuna galdu egiten dugu. Baina egoera horri nola
buelta eman? Konklusio batera heldu ginen: kalitatea ja-
rri behar dela edukietan. Jendeak kalitatea eskertzen du
eta horrek bihurtzen zaitu erreferente. Adibidez, egun-
kari batzuk ordainpeko edukiak jarri dituzte webgunean,
eta irakurleak erakartzeko konturatu dira kalitate handi-
ko produktuak eskaini behar dituztela, bestela jai.

Sare sozialetara itzuliz, kazetariontzako dekalogoa


argitaratu zenuten.
Bertan gomendioak eman genituen. Hala nola, kazeta-
ri batek bere twitter profil pertsonalean idazten duena,
noraino identifikatu daitekeen bere komunikabidea-
rekin, nahiz eta iritzi pertsonala adierazi. Oreka bilatu
behar da, baina jendeak beti identifikatuko zaitu. Bes-
tetik, kazetarien kasuan konprobatu behar duzu sare so-
zialetan ikusi duzuna benetakoa den edo ez; gero leku-
kotza bat egotekotan (grafikoa izan zein ez), berau egin
GEURIA #54 · 2019.06.27
28 GEURIAK 5 URTE · 2014-2019

LANTALDEA nor gara gu

MAIDER IBAÑEZ ESPINOSA


Kazetaria
Euskara. Informazioa. Komunitatea. Hiru ardatz ho-
riek dira niretzat Geuria. Hego Uribe eskualdean eus-
karazko hedabide bat aurrera ateratzea ez da bide erra-
za izan, baina ezinezkoa ere ez: emaitza zure aurrean
duzu. Izatez eskualde –nahi eta nahi ez gure eskualdea
dena– erdalduna da gurea, eta euskara hutsezko komu-
nikabide bat sortzea erronka potoloa da, bertigoa ere
eman digula ezin ezkutatu. Orain informazioa badago
euskaraz, eta euskaldunak ere egon bagaude. Urratsa
eman besterik ez dago, eta hortxe hirugarren arda-
JON VILLAPUN GEURIAko koordinatzailea tza: komunitatea. Hego Uribeko euskaldunon komu-
nitateak, Geuriak bezala, pausoak eman ditu eta ko-
munitate horri esker posible izan da honaino iristea.

" Lantaldea bidelagun


Hemendik aurrerako bidean ere euskaldunon komuni-
tatea handituko da, eragileon lanari esker.
Proiektuaren hastapenak bertatik bertara ezagutu-
ta, Geuria nirekin batera hazi dela esango nuke. Kaze-

ederra da: beti laguntzeko


tari bezala hazi naiz Geuriarekin. Gertuko kazetaritza
egiteak ahalbidetu dit inguruko egoerak eta pertsonak
ezagutzea, ulertzea eta elkarrekin bizitzea. Hortaz,
izan daitezela beste mila kilo urte, Geuria!

prest, irribarretsu eta


indartsu aurrera egiteko
urtetatik kazetari lanean aritu denaren burua, erritmoa eta
tempoak norberak aldatzea zaila da, baina bi semek gaita-

Aurreko orrialdeetan tokiko suna soberan dute dena hankaz gora jartzeko, ezker-es-
kuma, goitik behera eta berriro buelta. Hortaz, Geuriak ere
kazetaritzari buruz luze irakasten dit lana beharrezkoa den distantzia batekin har-
tzen, perspektibaz begiratzen eta taldeka balorazio sako-
aritu ondoren, honakoak nak egiten aurretik dugun ibilbideari modu onean ekiteko.
Eta, bai, kazetaria izanik, kazetari lana dut gustuko,
Geuriako langileen hitzak baina kazetari askori gertatzen zaigun moduan, ni ere gero
eta gehiago nabil bestelako kontuetan. Maider Ibañezek
eta Etxahun G. Sarriak egiten dute komunikabidearen ka-
zetari lana, ni laguntzeko nago: baten telefono zenbakia
ETXAHUN GONZALEZ SARRIA
Lehen pertsonan idatzitako eman, bestea nor den esan, jorratu beharreko gaiak nola Kazetaria
bideratu... Argi dut kazetaritza lanak ez duela erosoa izan
bizipenak kontatu dituzte behar, baina bide horretan bidelagun onak eduki behar
ditugu, eta Geuriako lantalde zabalaren sinergia horretan
“Noraino iritsi naiteke?”, pentsatu nuen Geuriako ka-
zetari bezala lanean hasi nintzen lehenengo egunean.
honako lerroetan datza -baita Tokikomeko eta gertuko bidelagunena ere-. Erantzuna ez dut oso argi oraindik, baina okurritzen
Izan ere, ez da egia oilarraren goizeko kukurrukuak esna- zaizkit denbora tarte honetan kazetari bezala asebete-
tzen gaituela. Oilarra kazetariok esnatzen dugu, tabernan ta sentiarazi eta harritu nauten zenbait une. Hiru Bu-
Ez daukat Geuriak bost urte bete dituen sentsaziorik. Atzo azken tragoa ere gure kontu, bazkari arinak eta begi-zu- ruko Munstroa dokumentala da horietako bat. Horre-
hasi ginela esango nuke, euskarazko komunikabide bat lo galantak. 24 orduz gara kazetariak, senaren zama beti lakorik egin genezakeenik ez nuen espero. Baina egin
sortzeko eztabaida eta mahai-inguruekin. Esaten dute bizkarrean. Baina irribarrea ez galtzean dago sekretua: genuen, eta ondo eginda. Kazetari batek herriarekin
denbora azkar doala, carpe diem eta bla bla bla... bada niri etorriko dira eta badatoz ekaitzak, berri txarrak, ezuste- izan behar duen erantzukizuna zein den ikasi nuen
azkar joan zaizkit azken bost urteak, baina ondo aprobe- koak eta disgustoak! Baina bihar beti argitzen du egunak orduan.
txatu ditudala esango nuke. Duela bost urte hasi genuen eta lorpenak behar bezala ospatzen ere irakasten digu Kazetaritzak gizarte hobe bat eraikitzen ere lagun-
bidea ez da erronka makala, baina pausoz pauso betetzen Geuriak. Hortaz, laburrean, proiektuaren koordinatzai- du dezakeela ikasi dut bertan: ikasi, frogatu eta egin.
ari garen sentsazioa dut: euskarazko komunikabide duin lea, noizbehinka kazetaria, paperezko edizioaren maketa- Herritar ikaragarriz inguratuta bizi garela eta albiste
bat dugu, une jakin batzuetan goi-mailako edukiak argi- tzailea, gailu teknologikoen arduraduna eta webmasterra pozgarriak existitu existitzen direla. Horiek bilatu eta
taratu ditugu, egunerokoari heltzeko gaitasuna dugu eta, naiz. Saltsa ederra. kontatzen dituen norbait baino ez genuen behar. A!
apenas konturatu barik, eskualdeko euskal komunitatea Berria eta ETB bezalako komunikabideetan lan egin Eta kazetaritzak ez duela ordutegi finkorik. Kazetaria
saretzen ari da Geuria. Komunikabideak nortasuna duen ostean, plazera ere bada tokiko batean aritzea: eskuan zara eguneko 24 orduetan: festan zaudenean, terrazan
seinale. duzun tokiko kazetaritzari buruzko edizio hau egitea gure eserita zaudenean, baita lo zaudenean ere!
Eta Geuriatik aparte -edo Geuriarekin batera, hobe esku dago, Hiru buruko munstroa dokumentalari heltzea, Ez dakit noraino iritsiko naizen, baina ohartu naiz
esanda- azken bost urteetan bestelako mugarri batzuk ere formatu berriak probatzea... Onerako eta txarrerako gu zertan nabilen: bizi naizen toki eder (gehienetan) eta
izan ditut, aipagarriena, bi seme izan ditugula. Hamazortzi geu geure buruaren jabe. beldurgarri (batzuetan) honen istorioa idazten.
eduki
GEURIAK 5 URTE · 2014-2019 GEURIA #54 · 2019.06.27 29

deigarriak

Hiru buruko munstroa


Basaurin izandako sexu abusuen
inguruko dokumentala, ordubeteko
iraupena duten hiru ataletan

Hamaika testigantza, modu gordin,


eraikitzaile eta argigarri batean
GERMÁN CASTAÑEDA Gizartean eragin handia izan du ikus-
Zuzendari komertziala entzunezkoak eta 30.000 herritarrek
baino gehiagok ikusi du

Banakako aholkularitza,
egokitutako aurrekontua
eta inbertsioa errentagarri
bihurtzea dira arlo komer-
tzialeko hiru ardatzak Berba eta irudia
Zinema, antzerkia eta telebistaren
munduen hausnarketa eskualdeko
ikuspegitik abiatuta

2018ko Tokikom Sarietan


Eduki Onenari Saria jaso zuen
monografikoak

Jai-herrikoien
jarraipena
Ehunka bideo, argazki, barre eta
algara. Unean uneko jai-herrikoien
WILLY jarraipen azkarra eta dibertigarria
Sail komertziala
Geuriako erredakzioak egunerokoan egiten duen lanaren
Jaiak barrutik bizi eta formatu
ildo beretik dihardugu arlo komertzialeko langileok ere. erakargarrietan agertzea, edukien
Nahiago dugu esatea Geurian ez dugula publizitate soila kontsumo erraz baten mesedetan
saltzen, baizik eta gure iragarleak eskualdeko herrita-
rrengana modu eraginkor batean iristeko lan egiten du-
gula.
Halaber, Geuria bezalako proiektu batek eskualdeko
merkatarien publizitatea euskaraz sortzea eta irakurtzea
ahalbidetzen du, euskaraz bizi nahi dutenen harrotasune-
rako. Hizkuntzaren normalizazioan garrantzia handia du
horrek.
Banakako aholkularitza, bezeroaren beharretara ego-
kitutako aurrekontua eta iragarleak egindako inbertsioa
errentagarri bihurtzeko jartzen dugun ahalegina. Horiek
dira Geuriaren arlo komertzialaren hiru ardatzak. Denbora
tarte honetan gero eta enpresa gehiagok guregana jo dute:
erakunde, dendari zein ostalari. Gugan konfiantza jarri
duten horiengatik jarraitzen dugu lanean, eta etorriko di-
renegatik ere bai!
GEURIAK 5 URTE · 2014-2019
30 GEURIA #54 · 2019.06.27

KOMUNITATEA 5 urte

KOLABORATZAILEAK HILERO PARTE HARTU DUTENAK

ENERIZ URRUTXURTU, JANIRE LOPEZ, DANI MAIZ, LEIRE PALACIOS, IRANTZU CHAURRONDO, ANA ZAMBRANO, GONTZAL MARTIN, ARKAITO, IVAN PEREZ,
SAIOA HERNANDEZ, KARMELO AIESTA, ANDER ARRIETA, AMAIA GOIKOETXEA, SARA LAVADO, ISKANDAR HAMAWY, GARBIÑE UBEDA.

IRAGARLEAK PROIEKTUA BABESTU DUTENAK

AEK, ARTES GRAFICAS SAN FAUSTO, EUSKALTEL, AZKUE FUNDAZIOA, HAZI-EUSKO LABEL, UDAGOINEKO OSTERA, BILBAO-BIZKAIA UR PARTZUERGOA, BIZKAIKO
BERTSOLARI TXAPELKETA, BASAURIKO UDALA, SOCIAL ANTZOKIA, EH BILDU, PUNTUEUS, BIOTERRA, BIZKAIKO FORU ALDUNDIA, TOKIKOM, ARRATE SUKALDEAK,
EUSKALTEL, EUSKO LABEL, ZIRT ZART, BASAURIKO MERKATARI ELKARTEA, BEPSA, GANGUREN TABERNA, UNTZIGAIN, BAI HORIXE, ARRIGORRIAGAKO UDAL EUS-
KALTEGIA, BASAURIKO UDAL EUSKALTEGIA, GALDAKAOKO UDALA, KARRIKA JATETXEA, GARAI TABERNA, GURE HERRIA ZARATAMO, ERRETOKI ARIN, BONBOI
TABERNA, COLOMBIA EUSKADI, EGUZKIBEGI IKASTOLA, HUTS TEATROA, MORGAN HASTEN, ETXEBARRIKO UDALA, TXANOGORRITXU HAURRESKOLA, IBAIZABAL
IKASTOLA, ARMIÑE GOURMET, EXCELSIOR, ZEBERIOKO UDALA, THOMAS TAVERN, PETIT KOMITÉ, ON KAFE, ALKIZABAL, KOALA, EMAKUMEAK ANIZTASUNEAN,
HAIZEBARRI TABERNA, ETXEBARRI KAFETEGIA, HELEN OKINDEGIA, BEHARGINTZA BASAURI-ETXEBARRI, KUKULLAGA IKASTETXEA, ZINEGOAK, ARRIGORRIAGAKO
UDALA, EAJ, UGAOKO UDALA, VASPROJECT, ARKAKUSO, NIKO, PINPILINPAUXA, AIARA BAR, ARTUNDUAGA JATETXEA, DEPIKOTEO, FREDY HANBURGESAK, KAFE
HELMUGA, KAKARRALDO, LUBAKI, NAIA-LUA TETERIA, TABOADA BASERRIA, DOG & FOX, UGAOKO BATZOKIA, BAR TXOKO, MAKATZA, BAR NERVIÓN...

PARTE-HARTZAILEAK PROIEKTUAREKIN HARREMANETAN EGON DIRENAK

MIKELATS KULTUR ELKARTEA, HERRIKO TALDEAK, SAN FAUSTIN, JOSU ZABALO, ETXERAT, ALAZNE MOLINUEVO, USANSOLO HERRIA, MONIKA MENA, LONBO ARETOA, SAGARRAK EKOLOGISTA TALDEA,
MUNDUAZ BLAI ELKARTEA, HEGO URIBEKO BERBALAGUN, EUSKARABILA, BASAURIN BE BAGARA, BIZKOTXALDE IKASTETXEA, ARIZKO IKASTOLA, AEK, GENTZANE JIMENEZ, ASIER MARTIN, SOCIAL ANTZOKIA,
ERRUBEN DEL CURA, GAZTEINFO UGAO, ARRATE ARBAIZA, AZUCENA CABEZUDO, JAVI ORUE, URBI INSTITUTUA, IÑAKI ODRIOZOLA, ARRIGORRIAGAKO GAZTEGUNEA, BASKONIA MENDI TALDEA, GURE
ESKU DAGO, GANGUREN MENDI TALDEA, PADURA MENDI TALDEA, AMEZTI MENDI TALDEA, ZUTARRI MENDI KIROLEN ELKARTEA, TXIFUMENDI TALDEA, UGAO MENDI TALDEA, ZIRT ZART BASAURI,
UGAO-MIRABALLESKO HISTORIA EZAGUTZEKO ZENTROA, ITZIAR ITUÑO, ARITZ LOPEZ GARAI, IZASKUN LANDAIDA, BASAURIKO MERKATARI ELKARTEA, KULTUR BASAURI, BIKI POZO, ITZIAR ELORRIAGA,
TXUSEN LAGUNAK, MAZ BASAURI, MARIENEA, ROCKEIN, JON MARTIN, DANBOLIN TXISTU ELKARTEA, AITOR IDIAKEZ, JANIRE EGAÑA, MIREN URRETXU, PACO SERA, AITZOL AYO, RAFA SERNA, AZUCENA
CAMPO, ENRIKE JAIO KULTUR ELKARTEA, AITOR BRIONGOS, BRIDGESTONE, SONIA JIMENEZ, JOSEBA IBARRA, LEIRE AMARIKA, ARKAITZ ESTIBALLES, ITXASO FERRERAS, RUPER ORDORIKA, SAIN BON EDDA,
GALDAKAO GOGORA, EMAKUMEAK ANIZTASUNEAN, FRANCY FONSECA, AINHOA GALDEANO, BASAURI KIROLAK, NAGORE FERREIRA, EUNATE BARROETA, KIKE AMONARRIZ, LUDI VIGUERA, SAIATU, JAVI
CONDE, KALEARTEAN, IRUNE JIMENEZ, MARAKA, UZTAIBEDAR EKOIZLE TALDEA, OIHANE EZKERRA, BEÑAT ZARRABEITIA, KOLDO ETXEBARRIA, BASROLLER, PIRU GAINZA TORNEOA, ANDRES DE REGIL,
ANDER GOMEZ MIRANDA, EDURRE DANTZA TALDEA, AGINTZARI DANTZA TALDEA, BASAURITAR DANTZA TALDEA, ANDRA MARI DANTZA TALDEA, KAREAGA AUZO ELKARTEA, SORGINA KULTUR ELKARTEA,
EUSKAL HERRIKO DANTZA AGERKETA, KEPA OGIZA, PILI CASTRO, ARPELA EUSKARA ELKARTEA, JOXE ROJAS, ABARRAK EUSKARA ELKARTEA, KARMELO AYESTA, MIKEL URRUTIKOETXEA, DANEL ELEZKANO,
ASIER OGIZA, KOLDO ETXEBARRIA ‘KURRUS’, ARRIGORRIAGAKO LIBURUTEGIAK, JANIRE VILLAR, BIZILAGUNAK, BURDIN HESIA UGAON, IÑAKI GARCIA URIBE, U113 TRIATLOI TALDEA, SAN JOSE IKASTETXEA,
TALKA ETA MUGARRI GAZTEGUNEAK, JULEN OVEJERO, UNAI ETXEZARRAGA, KEPA AJURIA, GALTZAGORRI ELKARTEA, GORKA MENENDEZ, BIDEBIETA PILOTA ESKOLA, USANSOLOKO PILOTA ESKOLA, MIKEL
KARRILLO, BASAURIKO EMAKUMEEN TALDEA, ETORKI DANTZA TALDEA, HILARIO MOZO, BASAURI SKATE ELKARTEA, GAIZKA TOVAR, BASAURIKO MUSIKA ESKOLA, UDALTALDE 21 NERBIOI-IBAIZABAL,
GAZTEK-ABI, SOKARRI, UNAI ETXEBARRIA, AHOTSAK.EUS, BENTAKO LAGUNEN AUZO ELKARTEA, ABUSU SAREAN, GALDAKAOKO OSTALARITZA ESKOLA, SAREA ABESBATZA, BASAURI KORAL ELKARTEA,
ZIRZIRA, SOINU BIDEA, HODEI MISSING, JOSE ANTONIO CHICA, BASAURI ESKUBALOI TALDEA, FETITXE, GALDAKAOKO GAZTE EGUNA, BENGOETXE BHI, ELEXALDE BHI, EGUZKIBEGI IKASTOLA, BIZKAIKO
BERTSOZALE ELKARTEA, TXEMI MERA, MIKEL GARATE, ADISKIDE PILOTA ELKARTEA, JUAN LUIS IBARRETXE, SORAYA GONZALEZ, UJABA JAI BATZORDEA, LOS VISITADORES MOTORZALE ELKARTEA, ZUZTAR-
LUZE, ARRIGORRIAGAKO CLOWN ETA PAILAZOEN NAZIOARTEKO JAIALDIA, KANTU KOLORE, OLABARRIETAKO AUZO ELKARTEA, GALDAKAO KANTARI, URBI TRIATLOI TALDEA, SAN ANTONIOKO JAIAK,
ETXEBARRIKO JAIAK, ARANTZA ULIARTE, BEGISARE ELKARTEA, RAUL DE LA CRUZ, ARRIGORRIAGAN ORTUAK, MAIDER LEGARRETA, KIROLGEST, JULENE URRUTIKOETXEA, RUTH MANZANO, ARRIGORRIAGA-
KO ESKOLA, UGAOKO ARRANTZA ELKARTEA, MARI MAR LOPEZ, ARRIGORRIAGAKO KIROLDEIA, JARO KIROLDEGIA, MUSIKA BIZIAN, ETERNAL RUNNING, ONDAREAREN EUROPAKO JARDUNALDIAK, BELDUR
BARIK, KEPA APERRIBAI, ZARATAMOKO ESKOLA, LAB SINDIKATUA, FUNGIPEDIA, MAITE IDIRIN, UR APALATEGI, NAGORE MIERES, JON ARRETXE, GOIO RAMOS, JUANMA IPIÑA, ASIER GARCIA, GORANE
INTXAURRAGA, IRMA RUTKAUSKAITE, ALVARO SAIZ, IBAI ATUTXA, JOSI BAZTERRETXEA, ALEX DE LA HUERTA, KOLDO FERNANDEZ (ARGAZKILARIA), ENEKO AMEZKETA, ARKAITZ ZIPITRIA, BAIETZ 365
ARRIGORRIAGA, HIGHLIGHTS TALDEA, UMOREA LABUR, AITOR ARENAS, JULEN GOIKOETXEA, MUNDU BAT GALDAKAO, SERSO SAN JOSE, GBGE, ZURRUMURRU ARRAZISTEN AURKAKO SAREA, AZTARNAK
KOLEKTIBOA, ARRIGORRIAGAKO GAZTEGUNEA, LATTEATU IRRIBARRE BAT, LAURA RODRIGUEZ, EUSKAL HERRIKO DOWN SINDROMEA FUNDAZIOA, IBAI GOMEZ, ANA MEZO, BASAURIKO UDAL EUSKALTE-
GIA, ETXEBARRIKO EUSKALTEGIA, 163DIAS, KARMELE LOPEZ DE ABETXUKO, GALDAKAO ATLETISMO TALDEA, ARTUNDUAGA ATLETISMO TALDEA, ARRIGORRIAGAKO INSTITUTUA, ETB, UPO MENDI PILOTA,
UMORE ONA SD, URTZI ZARATE, ANTTON IRUSTA, TXARRASKA GAZTETXEA, KEPA MAREN MARKEZ, GALDAKAO METRO L5 PLATAFORMA, MARI PAZ LOSADA, BEHAGINTZA, EMAKUME MASTER CUP, IKER
AMARIKA, HARILE KULTUR ELKARTEA, ORTUONDO GAZTETXEA, ARRIGORRIAGAKO GAZTETXEA, GALDAKAOKO GAZTE MUGIMENDUA, SARA MEDIAVILLA, ONGI ETORRI ERREFUXIATUAK HU, SAMSARA
NEPAL, BEA DE FRANCISCO, BEGO ORRANTIA, LAMINTXU GAZTE ASANBLADA, PADURA SASKIBALOI TALDEA, ENEKO BEASKOETXEA, ASIER OLABARRIA, KEBASQUE TALDEA, ARKOTXAKO JAI BATZORDEA,
AITZIBER BERRADE, XABIER ZABALO, AMAIA SIERRA, AGUS BARANDIARAN, PETO LEZAMETA, CRISTI HORNO, EH BILDU, JESUS ANGEL RUIZ, CD BASCONIA, KAIOLA FESTIBALA, INDEPENDENTISTAK SAREA,
AITOR MONTES, AYSELEN BIDAIA, ENEKO CASADO, IDOIA ESTEBAN, OIHANE LOPEZ, ANABEL SANZ, ATZEKABE TALDEA, URIBARRI INSTITUTUA, JABI ARTETXE, JON GARCIA TAGLE, SAN MIGEL KANTARI,
BASAURIKO OINARRIZKO LANBIDE HEZIKETA, IBAIZABAL SASKIBALOI TALDEA, CHRISTOPH NEVEN, ARATZ GARMENDIA, KUKURRUSTU KIROL KLUBA, ZIZPA GAZTE KONPARTSA, MONICA BLANCO LOPEZ,
MATXALEN LARRAZABAL, EIDER AZPIRI, BALENDIN ENBEITA BERTSO ESKOLA, KEPA LARREA, NAIARA AMOR, EGUZKIÑE GEZURAGA, AITZOL ZL, FATIMA SORADO, BIZKAIKO ELIKAGAIEN BANKUA, CAYETANA
LOPEZ-TAPIA, MALMASINGO LAGUNAK, JOSI SIERRA, ASIER IBARRETXE, RITXI ZARATE, GOGORA INSTITUTUA, PACO ETXEBERRIA, JOSU TXUEKA, EDUARDO MADINA, YOLANDA LARREA, BASAURIKO
OROIMENA, KARLOS MOLINUEVO, IZASKUN BERNAOLA, SAROA BIKANDI, EUSKARALDIA, APERRIBAI IKASTETXEA, ANDRA MARI INSTITUTUA, BASANDERE ELKARTEA, ABUSU ARRANTZA KLUBA, SAREA
SOUND SYSTEM, BIZI HAZIAK (ANA ETA IAGO), NAHIA OTEGI, BARRUALDE-GALDAKAO ESI, BV FOTOGRAFOS, ARITZ URTIAGA, ITSASO URIONABARRENETXEA, MIKEL ITURBE, IÑIGO CABACASEN SENIDEAK
ETA LAGUNAK, PROBIDENTZIA IKASTETXEA, AMAIA ETXEBARRIA, AINHITZE BUSTINZA, ETXEBARRI MARTXAN SAREA, KUKULLAGA IKASTETXEA, DONEZTEBE ABESBATZA, EUSKOBOX, EÑAUT BARANDIARAN,
IKER MENDAZA, NIEVES SEBASTIÁN, IKER MARTINEZ DE LAGOS, IRAIA BITERI UGARRIZA, GORKA SANTOS, KIRIKI, MARKEL HERNANDEZ, CESAR GUTIERREZ MORENO, BESAGAIN PILOTAZALE ELKARTEA,
GALDER GOBANTES, UNAI SCARICARE, ANE LEGARRETA, WIKIEMAKUMEAK, INURTXI EMAKUMEEN TALDEA, DORREA XAKE KLUBA, GAIZKA BARAHONA, ZEBERIO HARANA, AINHOA ISASI, KEIMA, YERI
OSPINA, JOSEBA URRUTIKOETXEA, ELENA CABALLERO ‘LA BASU’, MARIASUN BORDE, MARI SIMARRO, PEDRO ETXEBERRIA, JAVI LANDETA, MARIASUN BERNAOLA, GUIOMAR RODRIGUEZ, EHUNEKO BAT,
MR PONGO, PENTSIONISTEN MUGIMENDUAK HEGO URIBE, IBRAHIM ALLA, MANUEL MORENO, AKABU TALDEA, MIRAQUEFOTO.ES, ARKAITZ SOLLANO, ARKAITZ ESTIBALLES, SONIA VILLAMOR, JESUS
EGUZKIZA, IRATXE FRESNEDA, ARITZ GALARZA, AGARE LOPEZ, JOKIN OREGI, ALEX PASCUAL, ENEKO LARRAZABAL, RUBEN ONTIVEROS, MIRIAM MIRANDA, IÑAKI GARCIA, FELIX DIEZ, BEATRIZ ZABALA
ALONSO DE ARMIÑO, BILBAO FILM COMMISSION, BILBOKO UDAL ARTXIBOA, MIKEL ORTEGA BERGARA, FATIMA VILLA, UGAOKO TXOSNA BATZORDEA, ESKURATU-EDESA ELKARTEA, INDARTSU KLUBA,
NUUK ETXEBARRI, EDER OLIVENCIA, KALLERA ASANBLADA FEMINISTA, IÑAKI GUTIERREZ, MADDI ZABALO, JON IPIÑA, BASAURIKO ETA ARRIGORRIAGAKO IKASTETXE EZBERDINETAKO ZAINTZAILEAK,
ANTXON MONTERO, GALDAKAOKO MUGIMENDU FEMINISTA, MILAN MAHARJAN, URRIKO MARTXA, HEGO URIBEKO ERNAI, JOSU GOIRI, ZEBERIOKO ZUBIALDE ESKOLA, AINHOA SAINZ IPIÑA, ARRIGORRIA-
GAKO HARRERA SAREA, PEIO MOLINUEVO, SERGIO VEZ, GALDAKAOKO DA CAPO MUSIKA BANDA, GALDAKAO MIKOLOGIKOA, IÑIGO RIKI, AINARA GARCIA, NEREA BARRONDO, ALBERTO RECIO, PEPE
GODOY, MUMIA TALDEA, JUAN MANUEL ETXEBARRIA, KOLDO SAN MARTIN, ALEX ‘WELDER’ DIAZ, PATRICIA LOPEZ, EZ NAIZ ISILDUKO PLATAFORMA, IÑIGO ISUSKIZA, EH ITZULIA BASQUE COUNTRY, ARITZ
MILLAN, ARMANDO ASTARLOA, GURASOLAGUN, NAGUSIA KIROLDEGIA, AIURI PBO, SOLOARTE IKASTETXEA, ARGIZAI ESKAUT TALDEA, MOMOAK TALDE FEMINISTA, GALDAKAOKO IRAKURLE TALDEA,
ETXEBARRIKO HELDUEN ESKOLA, UGAO EMAKUMEEN FUTBOL TALDEA, ENARA MENOYO, AINIZE PEREZ, ETXEBARRI SIRIAREKIN BAT, LORENA VELEZ, ALVARO RABELLI, GALDAKAOKO TOPAGUNEAK, AITOR
GONZALEZ ITURBE, ARRATE ORUETA, SILVIA DEL AMO, BASOZELAI-GAZTELU IKASTETXEA, KISKALI TALDE FEMINISTA, MARIJE OLANGUA, KIRAN BHATTI, UGAO-ARRANKUDIAGA-ZOLLOKO MUGIMENDU
FEMINISTA, TXIMU TXIRAPOZU, GASCA-KO LANGILEAK, LORENA FERNANDEZ, ANDONI CINTADO, LAURA MARTIN, IUS PEREZ, KATARZYNA SZARKOWSKA, ANDONE SOLDEVILLA, TXEMI HAZAS, NEREA
RODRIGUEZ, JEAN P. ROUSSEAU, LIBE GARCIA HERNANDEZ, IMANOL CASAN, SORTU, PABLIOI 6 LABORATEGIA, MAXIMO MORENO MUSIKA ESKOLA, LABAYRU FUNDAZIOA, AINGERU GARAY, JULENE
URRUTIKOETXEA, IZASKUN EGAÑA, ZEBERIOKO GAZTE ASANBLADA, JULEN ROZAS, LORENA FERREIRO, MANUELA EGUIGUREN ELKARTEA, BASAURI BEA, FOLKLORE BIZIAN, OXABI, JON GOMEZ GARAI,
USANSOLO UFS, KARIMA YELAOUI, MARISA GAMARRA, IÑAKI GARCIA ‘NAX’, GURE INDARRA JUBILATUEN ELKARTEA, ASUN ETXEBERRIA, FEDE ZABALA, ANTON IDIRIN, IÑAKI ARANBURU, JOSEBA IBARRETXE,
IGOR ZABALLA, TERESA CAMPOS, GAIZKA IBARRETXE, AITOR PALOMERO, ESTI LARRABIDE, IRATXE ALAÑA, LURDES ITURBE, AITOR ALBIZUA, ALAZNE AIESTARAN, IKER BIZKARGUENAGA, JONE GUENETXEA,
LONTZO SAINZ, AGURTZANE EMALDI, ALAIN CELAÁ, JOSEAN PRADO, UNAI ZUBILLAGA, GAIZKA URIARTE, MIKEL ORTEGA PEÑA, AINHOA ETXABE, ENEKO UGARTE, ALBERTO AGIRREGOIKOA, ARKAITZ
SAGASTI, AITZIBER COBO, IZASKUN SOTO, OLATZ ZARRAGA, BEGO GONZALEZ, SARA BRIZUELA ETA ASKOZ GEHIAGO! MILA ESKER GUZTIOI!
GEURIAK 5 URTE · 2014-2019 GEURIA #54 · 2019.06.27
31

Babesle-iragarleak
DOAKO

GALDAKAO
ETXEBARRI
ARRIGORRIAGA

BANAKETA
PUNTUAK

BASAURI
Udala / Euskara zerbitzua
Marienea / Social Antzokia
Artunduaga kiroldegia
BASAURI

Urbi kiroldegia
Ibaigane Kultur Etxea
San Miguel Kultur Etxea
Taberna Mayor
Pozokoetxe Kultur Etxea
Basozelai Gizarte Etxea
Kareaga Gizarte Etxea
Basauri-Ariz anbulatorioa
Arizko dorretxea
Behargintza / Musika Eskola
AEK Bolintxu euskaltegia
Udal Euskaltegia
Hizkuntz eskola
Ikastetxe / Institutu guztiak

museo el barco
GALDAKAO
Udala / Esan Bulegoa
Torrezabal Kultur Etxea
Balendin Berriotxoa 14
946 53 45 31 Txapelena Baserria
UGAO

Gorosibaiko Herritar-Etxea
BASAURI

Bekeako Herritar-Etxea
Indarra Herritar-Etxea
Aperribaiko liburutegia
Usansoloko ludoteka
Balendin Berriotxoa Kalea, Urretako kiroldegia
18 Basauri / 944 26 49 28 Anbulatorioa
Helduentzako Heziketa
AEK Barandiaran
ZARATAMO

Santamañe gaina Elkartea


Maximo Moreno M.E.
BAR TXOKO Udal Euskaltegia
Ikastetxe / Institutu guztiak
Arkotxa, 34, Zaratamo
626 01 11 87

ARRIGORRIAGA
Udala / Lonbo aretoa
Kultur Etxea / Gaztegunea
Udal Kiroldegia
Arrigorriaga BHI / LHI
Udal Euskaltegia
AEK Euskaltegia
BASAURI

UGAO
Udala / Jane Jauregia
Udal liburutegia
El Jaro kiroldegia
Osasun-Zentroa / Kultur Etxea
Ugao HLHI / Institutua
Ikasleen Gurasoen Elkartea

ETXEBARRI
Uribarri 11, Basauri Udala / CIME
Bekosolo liburutegia
San Antonio liburutegia
Mugarri / Talka
Udal Kiroldegia
Kukulluga HLHI
Barandiaran HHI
Udal Euskaltegia

TAB OADA ZARATAMO


Udala / Elexalde K.E.
Arkotxako Kultur Etxea
Moiordingo Liburutegia
Berritzegunea
Osasun Zentroa
Zaratamo HLHI

ZEBERIO
Udala / Liburutegia
KZ gunea / Osasun Zentroa
IZAN BABESLE-IRAGARLE! 95 € / URTEAN = IRAGARKIAK + BANAKETA PUNTU IZAN + DESKONTUAK Haurreskola / Zubialde eskola
BASAURI GALDAKAO
ZARATAMO ETXEBARRI
ARRIGORRIAGA UGAO
ZEBERIO HEGO URIBE
HERRI KOMUNIKABIDEA
DOAN · #054 · 2019.06.27
GEURIA.EUS

izaskun soto
agurtzane emaldi
mikel ortega
esti larrabide
aitziber cobo
bego gonzalez
unai zubillaga
igor zaballa
teresa campos
sara brizuela

jon villapun
maider ibañez
etxahun g. sarria
germán castañeda
willy