You are on page 1of 2

SC GALPCRIST SRL

CUI 15201240

TG JIU, SLT.CORNELIU BORDEI BL.5 SC.2 GORJ

Către ITM GORJ

Răspuns la P.V. 00045810/12.04.2019

Inspector : JDEICA DUMITRANA

Ca urmare a măsurilor dispuse prin P.V.00045810/12.04.2019, facem precizarea


că societatea noastră a dispus la efectuarea acestora şi anume:

- s-a stabilit prin act aditional la contractul individual de munca al salariatei Bumbu Corina
Elena sporul ocazional pentru munca prestata in zilele de repaus saptamanal in conformitate cu
art.137 alin.3 din Legea 53/2003;

- s-a stabilit acte aditionale la contactele salariatilor care presteaza munca in zilele de rapaus
saptamanal, sporul ocazional pentru munca prestata in zilele de repaus saptamanal in
conformitate cu art.137 alin.3 din Legea 53/2003;

- s-a intocmit act aditional la contactul individual de munca al salariatei Bumbu Corina Elena
,durata preavizului in cazul concedierii potrivit art.75 alin 1 din Legea 53/2003 si durata
preavizului in cazul demisiei conform art.8 alin 4 din acelasi act normativ;

- s-a intocmit act aditional la contractul individual de munca al salariatei Baldovin Marinela
Simona ,durata preavizului in cazul concedierii potrivit art.75 alin.1 din Legea 53/2003 si
durata preavizului in cazul demisiei conform art.8 alin.4 din acelasi act normativ;

- s-a stabilit prin contractele individuale de munca ale salariatilor durata preavizului in cazul
concedierii potrivit art75 alin1 din Legea 53/2003 si durata preavizului in cazul demisiei
conform art8 alin.4 din acelasi act normativ;
- v-a respecta prevederile art119 alin.1 din Legea 53/2003;

- s-a adus la cunostiinta salariatiilor planificarea concediilor de odihna aferenta anului 2019 in
conformitate cu prevederile art.148 alin.1 din Legea 53/2003.

ADMINISTRATOR,