I POGLAVLJE-PRIRODA MARKETINGA1.Sta je marketing koncept i koje su kompanije koje ga primjenjuju?Marketing konc.

ima cetiri osnovne koncepcije:pocinje sa potrosacima,dugorocna perspektiva,puno angazovanja svih kapaciteta preduzeca i stalne inovacije.Moderan marketing koncept može se izraziti kao ostvarivanje koorporativnih ciljeva kroz zadovoljavanje potreba bolje od konkurencije.U suštini, marketing koncept je filozofija poslovanja koja kupca i satisfakciju kupca stavlja u centar svega.Tri uslova moraju biti ispunjena prije nego marketing koncept bude primjenjen:Orjentacija na kupce(korporativne aktivnosti su usresredjene na obezbjedjenje satisfakcije kupca) –Integrisani napor(cjelokupno osoblje prihvat odgovornost za stvaranje satisfakcije kupca)-Postizanje ciljeva(uvjerenje da se korporativni ciljevi mogu postici preko satisfakcije kupaca).Npr;mlada kompanija za kompjutere Dell je isla u pravom smjera u kojem se kretala industrija za kompjutere,sta zadovovoljava potrosaca,sta nudi konkurencija i je pretekla je nekoliko poznatih rivala kao što su npr;HP/Compaq i IBM.Imamo evoluciju marketing konc, a to je proizvodna orijentacija ,prodajna era i marketing koncepcija Proizvodna orijentacija je koncept proizvoda prodajna era,marketing koncepcija koncept potrosaca(demografske,psihografske i dr.kar. Kljuc uspjeha marketinga lezi u premasivanju vrijednosti koju nudi konkurencija. 2.Objasniti razliku orjentacije na proizvode i orjentacije na marketing? One kompanije koje su orjentisane na marketing teže da stvore vrijednost za kupce da bi ih privukle i zadržale.Zadovoljni kupci ce pricati drugima o svojim iskustvima, cime se dalje unapreduje prodaja.Ciljevi orijentacije na marketing su:potrebe kupaca, potencijalne sanse na trzistu, marketiranje proizvoda i usluga i kupci.Ciljevi orijentacije na proizvodnju su: kratkovidnost i pretjerana koncepcija na proizvod a ne na kupca. Npr.ako se vodi racuna vise o proizvodnji a ne o satosfakciji kupca,doci ce do pada prodaje proizvoda.Imamo primjer u padu proivodnje Adidasovih proizvoda koji je proizasao upravo iz nezadovoljenja ukusa potrosaca 3.Kompanije orijentisane na trziste?KOMPANIJE vodjene trziste(pokazuju brigu o kupcima tokom citavog poslovanja,poznaju kupceve kriterije i uklapaju ih sa marketing mixom,vise segmentiranja na osnovu razlika medju kupcima,investiraju u marketing istrazivanja i ulaze u trag promjenama na trzistu,rado docekuju promjene,pokasaju da razumiju konkurenciju,marketing troskove smatraju investicijom,nagradjuju inovacije, traze latentna trzista,budi brz,teze ostvarivanju konkurentske prednosti.INTERNO orijentisane kompanije(ugodnost je na prvom mjestu,smatraju cijenu i performance kljucnim faktorima u vecini prodaja segmentiraju na osnovu proizvoda,oslanjaju se na anegdote i opste prihvacene mudrosti,vole status quo,ignorisu konkurenciju,marketing troskove smatraju luksuzom,kaznjavaju inovaciju,drze se istih trzista,cemu zurba,zadovoljne se same sobom. Orijentacija na potrosace?Potrosaci u kupovini procjenjuju i opredjeljuju se za proizvode i usluge za koje vjeruje da ce im pruziti najvecu vrijednost.Potrosacai ne kupuju fizicke predmete i obecavanje usluga nego koristi koji im isti mogu pruziti. Povrtna informacija o potrebama i zeljama potrosaca koje se prikupljaju marketing istrazivanjem esencijalne su u alociranju izvora preduzeca i proizv.da se na najbolji nacin zadovolje individualne potrebe i zelje,s jedne i interesi i ciljevi drustva s druge strane. 4.Kreiranje vrijednosti za potrosace?To je rezultat kumuliranog iskustva preduzeca proizaslog primjenom koncepta totalnog upravljanja kvalitetm(TQM), intenziviranja konkurencije i povecanja zahtjeva potrosaca.. Lanac vrijednosti?Prepoznaje devet strategijskih aktivnosti:1.Primarne aktivnosti (interna logistika,opercije,eksterna logistika,marketing i prodaja,servis)2Pomocne ili aktivnosti podrske(nabavka inputa,infrstruktura preduzeca, upravljanje ljudskim resursima,razvoj tehnologije). Definisanje vrijednosti?Vrijednost je u ocekivanju potrosaca koja su cesto slozena,skrivena i podlozna promjenama.Vrijed.za potrosace se sastoji iz koristi i troskova koji rezultiraju iz kupovine i koristenja proizvoda i usluga.Karakteristike vrijednosti?-

Tot.proces i fizicku sredinu).cijena promocija i distribucija.garancije pakovanja.Odluke o proizvodu takode ukljucuju izbor imena brenda.mar.totalnoj satisfakciji potrosaca.identifokovati specificne zahtjeve potrosaca za svako ciljno trziste.(*koristi i za mark.Pod satisfakcijom potrosaca.neophodno je planirati pristup.Ljudi-Osoblje ima kljucni uticaj na percepciju kupca o kvalitetu usluga.Gdje se to sve primjenjuje marketing?Politicke partije.poslovna misija.Proces se odnosi na procedure.Proizvod-Važan element u tome je razvoj novog proizvoda .variranje.Faze u procesu planiranj su.odluke marketing mixa.mixa).Cilj je da se omoguci da proizvodi i usluge budu dostupni u odgovarajucoj mjeri .kontrola.dok njihovo prisustvo samo neutrališe nezadovoljstvonpr.i protok aktivnosti na osnovu kojih se dobija usluga.hijerarhicnost raznovrsnost.sinergija specificnost.elem.6. oglašavanje.Konkuretska prednost je jasna prednost nad konkurencijomu onim aspektima performansi koji su bitni ciljnim kupcima.ambijent u kojem se ceka usluga.Kljucne dimenzije menadzmenta .potrosaca znaci da proizvod u potpunosti ispunjava zahtjeve i zelje potrosacaKarakteristike totalne satisf su identifikovati segmente potrosaca i najvaznije karakteristike . ona je kljucni elemenat marketing miksa.efektivnog marketing mixa:Prilagidjen je potrebama kupaca.marketing revizija.neodgovaranje na telefonski poziv može da izazove nezadovoljstvo.9.Da bi marketinski napori bili efektivni .direktni marketing i unaprijedjenje prodaje (veza sa 4 pitanjem-promocija i distribucija-mozes ukljuciti i marketing istrazivanje i brend.licna prodaja. direktni marketing i internet marketing. Koja je razlika izmedu marketing miksa 4P i 7P?Osnovi 4P su:proizvod.Izostanak ovih karakteristika prouzrokuje ljutnju.prilagodjen je resursima kompanije. ali brz odgovor može izazvati pozitivno zadovoljstvo ili cak oduševljenje.**Promotivni mix:oglasavanje .mehanizme.sustina strategije.dinamicnost.u hotelu gosti ocekuju uslugu na recepciji i cistu sobu.org.kljucna strategija.mix usluga)-7Pukljucuj još i ljude.Instrumentalnost.Distribucija-Aspekti distribucije ticu se onih odluka koje se odnose na distribucione kanale koji ce biti korišteni i njihov menadžment. koje uticu na kupca i prodaju usluge.-neocekivane karakteristike koje iznenaduju kupca.religija.7.korake u procesu sprovodjenja. Koncept satisfakcije kupca kroz Kanov model?Tri karakteristike su u osnovi ovog modela:-npr.procjeniti sposobnost da se ispune zahtjevi potrosaca itd.indent.Oblik promocije koji postaje sve zastupljeniji jeste korištenje interneta kao promotivnog sredstva.Marketing planiranje:proces na osnovu koga kompanije analiziraju okruzenje i svoje sposobnosti.Satisfakcija potrosaca je funkcija njegovih ocekivanja i uocljivih performansi proizvoda:pozitivnim ne potvrdjivanjem predpostavljenog.dobro je uklopljen 4P7P(ljudi.stvara konkurentsku prednost.marketing ciljevi. Promocija.licna prodaja.8.a bez obuke i kontrole njihov ucinak cesto varira. 5.Bitna je imotivacija osoblja kroz npr.cekanje usluga.Karakter.Odluke treba donositi uzimajuci u obzir i promotivni miks.Fizicka sredina je okruzenje u kojem se pruza usluga.ciljna trzista.ambijent prodavnice.Npr.odnosi s javnoscu.boja i zgled u ambijentu.mediji sport.podrazumijevamo da je potrosac zadovoljan kada proizvod ili usluga ispunjav ili nadmasuje njegova ocekivanja.umjetnost.sat.odlucuju o smjeru marketinga a akcija primjenjuju te odluke.Marketing baziran na vrijednosti:pristup marketingu koji istice kako marketing filozofija i marketing aktivnosti doprinose maximizaciji vrijednosti za akcionare. negativnim ne potvrdjivanjem predpostavljenog.SWOT matrica.apsolutna i relativna mjera satisfakcije..obrazovne institucije.Kada se u odnos stave ukupno nabrojane koristi i ukupno nabrojani troskovi radi se o tzv.biranje radnika mjeseca.Npr. implementacija.samousluzni restoran.Pošto jedinicna cijena predstavlja ono što kompanija dobija za uslugu koju promoviše. fizicku sredinu i proces.Cijena-novcani izraz vrijednosti proizvoda u trzisnoj razmjeni.Marketari trebaju da jasno postave ciljevei metode formiranja cijena.Varijabilni kvalitet usluga je jedna od karakteristika usluga koja se odnosi na cinjenicu da je standard njihovog kvaliteta podlozan varijacijama posto ih pruzaju ljudi. u pravo vrijeme i na pravom mjestu.unijeti zahtjeve potrosaca u zadatke i specifikacije marketing plana.-Holday inn.

vjestine razumijevanja i odgovaranja na potrebe kupca.A da bi razumjeli kupca.kulturne sile.opstaju) na sparm neefikasnih i neefektivnih (firme brzo bankrotiraju i polako propadaju). -Politicke i zakonske sile:monopol i spajanje. 12.drustvene sile.Ali je dokazao kupcima svoju drustvenu odgovornost.Efektivnost-napraviti dobar strateski izbor.U prvom slucaju je utvrdjivanje realnog opsega cinilaca koji zahtjevaju monitoring.sirenje ek.Aspekti kupovnog ponasanje kupca-Postavlja se pitanje ko kupuje?Inicijator.tehnoloske sile I fizicke sile.sile i nezaposlenost.Dvije kljucne odluke koje menadzer mora da donese odnose se na to sta ispitivati i kako organizovati tu aktivnost.distributeri.implementacija.struktura i system. III POGLAVLJE-RAZUMIJEVANJE PONASANJA KUPACA 13.Uticajna osoba. Kupci-presudan faktor za uspijeh ili neuspjeh jedne firme.kamatna stopa .panevropski marketing:proizvod.ubjedjivanje)Vjestina razumijevanja i odgovaranja na potrebe kupacaUpravljanje marketing aktivnostima?Zajednicke vrijednosti i uvjerenja.Kupac.Donosilac odluke. Implementacija(ljudi. vec i da steknu prednost nad komponentima.koji su njihivu kriteriji za izbor..koji predstavljaju iznenadjenja i sire se velikom brzinom.Pierre koji je povukao flasiranu vodu sa trzista zbog sumnje stetnih hemiklija i platio veliku cijenu za to.strategija vodjenatrzistem.U Skald strateskog marketinga ubrajamo:kruzenje.kupci i konkurenti. Potrosac .Konkurenti-kompanije moraju ne samo da budu u stanju da zadovolje potrebe potrošaca.vodjenog trzistem?Fokus nakupca kupca:Zajednicke vrijednosti i uvjerenja(kupac na prvom mjestu).strategija i organizacija.To su potencijalne relevantne sile iz okruzenja za koje postoji vjerovatnoca da ce uticati na buduce poslovne rezultate. -Fizicke sile-Upotreba sastojaka koji dioprinose ocuvanju zivotne sredine -upotreba ekološke ambalaže koju je moguce recfiklirati-zagadenje-ocuvanje energije-testiranje novih proizvoda na životinjama.Skeniranje okruzenja je proces ipitivanja marketing okruzenja jedne kompanije.zakonske /politicke sile.konkuretska prednost kao vodeca sila).kodeks ponasanja.Termin „zeleni marketing“se koristi da oznaci marketinske napore da se prozvedu.npr.smanjenje troskova.Mikrookruzenje ?Cinioci u neposrednom okruzenju firme koji uticu na njenu sposobnost da efektivno posluje na svojim odabranim trzistima.Korisnik.komunikacija.promovisu i unprijede prouzvodi koji ne ugrozavaju zivotnu sredinu.oblasti.U makroekonomske faktore okruženja ubrajamo? -ekonomske sile.zastita ozonskog omotaca-Ekonomske sile-Ek.Marketing okruzenja?Cinioci i sile koje uticu na sposobnost jedne kompanije da efektivno posluje pruzajuci usluge i proizvode svojim kupcima.pokret potrosaca. 11.odlaganje akcije.cijena.gdje oni kupuju. korporativna drustvena odgovornost i marketing etika.Drugi preduslov je izgradnja sistema koji daje brz odgovor na dogadjaje koji su samo djelimicno pedvidljivi.Efikasne ili efektivne firme dobro posluju.Distributeri-ovi psrednici pružaju mnogo vrijedne usluge kao što su ponuda proizvoda kupcima na mjestu i uvrijeme kad oni žele da ih kupe Dobavljaci-kao prijetnja u ogranicavanju isporuke kljucnih komponenti I dizanje cijena svojih proizvoda.Strategija vodjena trzistem(uskladjivanje distinktivnih sposobnosti sa sansama na trzistu. 2 POGLAVLJE-GLOBALNO MARK.postavlja se pitanje-ko je vazan.OKRUZENJE 10. Monopol-Evrposka unija je uvela prvi direktan mehanizam za regulisanje spajanja i preuzimanja jedne kompanije od strane druge.kada oni kupuju.Znaci primjeniti:Efikasnost-raditi stvari na pravi nacin. Marketing etika je skup moralnih vrijednosti i principa koji upravljaju postupcima i odlukama pojedinca ili grupe.promocija i distribucija.kako oni kupuju.naime-dobavljaci.EU-prosirenje opsega reorganizacija.postepeno ili radikalno repozicionornje.Struktura sistema(bazirana na strategiji i timsk rad).Marketing menadzeri snose odgovornost za svoje postupke.podstreci.Reakcije firmi u okruzenju mogu biti: izostanak reakcije usljed neznanja.Drustvene sile:demografske sile.restrektivne prakse.

procjena alternative.Ukoliko se radi o novom proizvodu kupac mora proci sljedece faktore: Percipirani factor.zivotni stil i ciklus.boja i pokretljivost stimulansa utice na paznju.Satovi.stil.Licni kriterij je kakav psiholoski uticaj proizvod ima na kupca.Za org.ima dovoljno vremena za premisljanje i kupovina se obavlja uz visok nivo ukljucenosti.postaje dio memorije i kasnije iz nje izvlaci.Percepcija je kompleksno sredstvo z pomoc koje mi biramo.lakoca upotrebe)Tehnicki kriteriji se odnose na performanse proizvoda i usluga i tu spadaju:pouzdanost.Npr. -Uticaj na ponasanje potrosaca koji se odrazavaju na proces odlucivanja.zamjena auta novo za staro po snizenoj cijeni.interpretir.trajnost.Traznja za velikim djelom industrijske robe je rezultat traznje za robom siroke potrosnje.Fiziološki-kada kupujemo hranu .na osjecanja kupca.selektivna distorzij i selektivno pamcenje.je proces u kojem se stimulans prim.kupovina i procjena kupljenog proizvodaGlavni uticaj na kupovno ponasanje potrasaca je situacija kupovine.Emocionalna ili psiholoska poteba takodje moze inicirati kupovinu.Samorealizacija-ostvarivanje vlastitih potencijala -Aspekti kupovnog ponasanje organizacijeKlasa kupovine.Osjecanje pripadanja i ljubavi-težnja da budemo prihvaceni od osobe koju volimo.licni i drustveni uticaj.tj.jer nisu spremni da zrrtvuju kvalitet zarad cjene.Ucenje uvidjanjem-dolazenje do zakljucka povezanim razmisljanjem. Podijeljene su u tri grupe:situcija kupovine.ukus.Mladi ce kupiti Nike i adidas tene jer su popularne.Društveni faktori.licnost.uvjerenja i stavovi.Dva kljucna aspekta su percepcija i ucenje.***Kriterij za izbor potrosaca***Imamo cetiri kriterija za izbor: (pouzdanost.Velicina.coca-cola ili IBM proizvodi.Operativno uslovljavanje je npr.one koje su skladu sa nasim uvjrenjima. Selektivno pamcenje se odnosi na to da samo jedan broj poruka ostaje u pamcenju.Zato je bitno jasno prezentirati reklamnu poruku proizvoda.Selektivna paznja je blokada onih stimulansa koje ne razumijemo.kupovina auta.nekretnina.sto je povezano a tri uslova rjesavanja:alternative su brojne i raznolike.tip proizvoda i vaznost kupovine.Selektivna distorzija je pogresno tumacenje informacij koje kupac prima.lakoca upotrebe)Pouzdanost je narocito vazna u industrijskoj kupovini.Licni uticaj su obrada informacija.video rekoreda.sto mrkeatri koriste kao analizu da bi privukli kupca.potraga za informacijama.Rutinsko rjesavanje problem odvija se onda kada potrosac ponavlja kupovinu nekog proizvoda.rezidulna vrijednost.stil.isplativost.Npr.opadanje prodaje video rekordera namece traznju za rezervnim dijelovima .Kupci uzimaju u obzir troskove zivota.Da bi dosli do zeljenih proizvod.upotrijebiti boje koje privlaci poznju i veoma je bitan faktor za interpretaciju.centar kupovine i kriterij za izbor.kupci se informisu putem stampe prijatelja.Hedonisticki faktori.vec jednostano uziva u kupovini nekog brenda.Npr.motivacija.Postoje tri vrste kupovine:intenzivno rjesavanje problema koje podrazumijeva intenzivnu potragu za informacijama. Motivacija je takodje jedan kriterija za ibor.Paznju ce nam privuci proizvod koji nam trebaju ili koji su nam iznendjenje.davanje besplanih uzoraka proizvod kao isprabavanja nekog proizvoda.a pri tome ne sprovodi nikakvu alternativu.Poštovanje i status-želja za prestižom.licni i drustveni uticaj. 14.telefoni i kopjuteri se sada vise plasiraju na trziste na osnovu njihovih modnih atributa.Kongitivno ucenje je ucenje i uvjerenje bez direktnog podsticaja.Indirektno ucenje –ucenje od drugih bez direktnog iskustva i nagrade.kao i pazljivo ispitivanje alternativnih rjrsenja.tekuci troskovi.troskovi zivotnog ciklusa.prvo mora da prepozna svoje potrebe.Drustveni kriterij je uticaj kupljenog proizvoda na kupca i ljude oko njega.slabo zdravlje npr.osnova za opstanak Bezbjednost-Zaštita od nepredvidivih dogadaja u životu.Ucenje se odvija kroz uslovljavanje i kognitivno ucenje. Obrada info.trajnost udobnost.Npr.pa kupac kupi parfem Chanel jer je motivisana statusnom potrebom.a ne nekom posebnom kvalitetom koju taj parfem ima nad drugim parfemima.udobnost.organizujemo i tumacimo culne sadrzaje i stvaramo sliku o tome.Ekonomski kriterij se ticu troskova kupovine i tu spadaju:cijena.gomile mnogih stimulas koje dobijmo iz okoline koriste se tri poces:selektivna paznja.Ucenje je rezultat obrade informacija.

vremenski okvir) prijedlog eksplorativno istraz.farovi za auto.Pruza sve odgovore org.Obrnuti marketing je proces kada kupac pokusava ubjedi dobavljaca da mu isporuci upravo ono sto njegova org.Mrketing odnos je vrlo bitna kareakt. Kljucne karakteristike kupovne prakse org.Tip proizvoda:moze biti podijeljen na cetiri tipa:materijali-koriste se u proces proivodnje npr.?Just in time.Upustvo za istrazivanje-Pisani document u kojem se iznijeti zahtjevi klijenata.zastita kupca od zastarijevanja proizvoda.on im pruza sansu za razvoj novog proizvoda koji se kasnije mogu distribirati siroj bazi kupaca.npr.francuski kljuc.2.kojom istinski upravlja trziste.centralizovana kupovina.Potrosacki panelPotrosaci iz domacinstva koji tokom vremena pruzaju informacije o svojim kupovinama.ili kontinuirano(skuplja info po stalnom rezimu)Pristupi sprovodjenju istrazivanja-Sprovodi ga sama org.kup.ili unajmljivanje agencije za marketing istrazivanje.Napredak obrnutog marketing donosi dvije kljucne prednosti dobavljacima koji su spremni da saslusju i pazljivo razmotre prijedloge kupaca.na marketinska pitanja.da li treba lansirati novi proizvod.Marketing istrazivanje je sakupljanje podataka i iformacija o trzistu.upustva za istrazivanje.vise jedinica jedne kompanije imaju istu potrebu kupovine pa se kupuje na veliko.Klasa kupovine je novi zadatak. prezentacija izvjestaja. Prijedlog za istraz-Dokument kojim se definise sta ce agencija za marketing istraz.komponente-ugradnja u finalni prozvod.Lizing je koristenje odredjenog predmeta na odredjen period uz naplatu.Zeneca. 15.1.org.kupuje robu koju je i ranije narucivala od istih provjerenih dobavljaca.mjerenje efektivnosti neke kompanije sponzorstva itd.On-line kupovinom su stvorene dvije glavne trzisne razmjene:vertikalna elektronska trzista su ogranicena odredjenu granu.proizvodi i usluge za odrzavanje.npr postoji redovna potreba za odredenim proizvodom .Priroda marketing informacionih sistema-su sistemi u kojima marketinske info.Kvalitativno istr.sadasnje zadovoljstvo kupac.horizontalna elektronska trzistaprelaze granice jedene grane i na njima se firme snadbjevaju proizvodima kao sto je MRO.ali je došlo do nekih promjena(npr u isporuci) IV POGLAVLJE-MARKETING ISTRAZIVANJE I INFOR.Maloprodajna revizija-Tip kontinuranog istraz.Dir.SISTEMI 16.uraditi za svoje klinte i koliko ce to kostati.Just in time je svodjenje zaliha na najmanju mogucu mjeru.alumijum.odvija se onda kada org.marketing odnosi.kup.faza sakupljanja i analiza glavnih podataka.automobili.popravak i rad-MROnpr.npr.jer je odnos prodavca i kupca presudan za razvijanje i unapredjenje.Koristi su sto kupac ne mora odmah da plati.kada se prati prodaja proizvoda preko maloprodajnih lokala.Marks / Spenser koji imaju trgovinski odnos sa svojim dobavljacima gotovo cijeli vijek.Npr.izvori info.(informacije koje se daju agenciji u cilju istrazivanja:cinjenicno stanje.npr.cuvaju i distribuiraju redovno i po utvrdjenom planu.kom.Modifikovani.npr.Npr. Faze u procesu marketing istrazivanja?Pocetnu kontakt(sastanak na kojem se razmatra sustin problema i potreba klijenata za istrazivanje).takva situacija prestavlja novi zadatak.direktna ponovljena kupovina ili modifikovana ponovljena kupovina.sto znaci da se mterijli i komponente isporucuju kada zatreb.po.obim projekta.tako da kompanija nema nikakvog ili gotovo nikakvog iskustva u kupovini tog proizvoda i potrebna joj je velika kolicina informacija.ind.Sluzi za razumijevane kupca. Tipovi marketing istrazivanja?AD HOC(rjesava problem u odredjenom trenutku).ima sansu da razvije jacu saradnju.o-line .je explorativno istr.pogoni i oprema-npr..-podaci koje je vec sakupio drugi istrzivac za drugu svrhu.Razika izmedu novog i modifikovanog zadatka?Ukoliko se potvrda za nekim proizvodom javlja po prvi put.ciji je cilj .buldozeri.obrnuti marketing I lizing.sajtovi za industriju papira ili autom.On je od presudne vaznosti za org.aparati za zavarivanje itd.Centralizovana kupoviona predstavlja privlacnu opciju kupovine.Imamo sekundarno istrazivanje.zeli.istog.formalno skupljaju.

Razlika izmedju proizvoda i brenda-(uzmi odg5)Proizvod je bilo sta sto moze zadovoljiti potrebe kupca. Kastomizirani mark.velicinu uzorka i nacin kontrolisanja ternskog rada.odnosi)nasljedje brenda(porijeklo i kultura brenda.imidz. U istrzivanju Klijent ocekuje da bude ukljuceno?Formulisanje ciljeva:da bi se pokazalo razumijevanje marketinskih problema klijenta.uz pomoc jednog marketing mixa.sa slicnim karakteristikama koje imaju znacajne implikacije za odredjivanje mark.Anatomija pozicioniranja brenda?Osobenosti brenda(ono sto brend cini posebnim u odnosu na druge-simboli.namjestaj itd.je preliminarno istr.neopipljivo repozicion.finalnih i potrosaca i industrujskih trzista.vrijednost brenda(kljucne vrijednosti i karakter.Vremenski okvir:pod kojim uslovimai kada ce izvjestaj biti napravljen.Troskovi:sta je ukljuceno u cijenu i koliko kosta istrazivanje.i opipljivo repozic.mjerljivost.Pet kriterija za uspjesnu segmenatciju: efektivnost.kako je postigao uspjeh)domen brenda(ciljno trziste brenda tj.zeli da se takmici)Repozicioniranje je promjena ciljnog trzista ili diferencijalne prednosti ili oba.ponasanja i uvjerenja potrosaca.seg. vrijednosti. (targ.dosljednost.Eksplorativno istraz. Geodemografija je process grupisanja domacinstav u geogrfske skupove. Cetiri osnovne strtegije ciljnog mark:Nediferencirani mark.uvjerljivost.zsnovan n podacim koa sto su podaci o stmbenom prostoru.gdje se on takmici na trzistu.trz.pristupacnost. V POGLAVLJE-SEGMENTACIJA 17.izvodljivost i profitabilnost.To je proces identifikovanja pojedinca ili organ. VI POGLAVLJE-MEN.tip uzorka.prema koristima je grupisanje ljudi na osnovu koristi koju oni traze u proizvodu.PROIZVODA I BRENDA 18.momkurentnost.zeli da se takmici)i diferencijalne prednosti(kako komp.broju i strosti djece i etnickom porijeklu.osiguranje.trzista?Niz razlicitih osnova za seg..Seg. (targetiranje jednog trzisnog segm.i usuzni proizvodi:ljekarski.repozicion.Masovno prilagodjavanje?Proces suprotan od masovne proizvodnje sto znaci da su svi proizvodi prilagodjeni predhodno utvrdjenim potrebama odredjenih kupaca.po zivotnom stilu je grupisnje ljudi na onovu njihovog stila zivota koji se odrazava u njihovim aktivnostima interesovanjima i misljenjima.Proces segmentcije na trzistu?Nemaju svi potrosaci na trzistu iste potrebe i mozemo ih bolje sluziti ukoliko segmentiramo trziste na grupe sa istovetnim potrebama.bankarski.a cesto i njihove kombinacije koriste se za ef.zivotinje ili predmeti).proizvoda..Seg.Seg.individualna(ime koje ne pokazuje da prend priapada odredjenoj kompaniji) i kombinovana(brendovi se kombinuju cime se istovremeno koristi reputacija kompanije i .pojedinacnog kupca i poseban marketing mix za njih) Sta podrazumijeva concept pozicioniranja i zasti je vazan?Izjava o pozicioniranju treba da karkterise jasnost. Koncept repozicionirnja i cetiri strategije za repozicioniranja? Repozicioniranje imidza.automobili.strategijePsihografska segment je grupisnje ljudi na onovu njihovog zivotnog stila i licnih osobina.odlike.brenda)odraz brenda (kako se brend odrazava na licni identitet).po profilima je grupisanje ljudi na osnovu njihovog profila koji ukljucuje faktore kao sto su starost i drustveno ekonomska grupa sto ima za cilj da omoguci marketarima da dopru do njih.Brend je sredstvo pomocu kojih kompanija izdvaja svoju ponudu od ponude konkurencije.trz.Imamo fizicke proizvode:satovi.Sta ce biti uradjeno: nedvosmislen opis istrazivackog project koji ukljucuje metod istrazivanja.odredjene istrazivacke oblasti prije faze sakupljanja glavnih podataka.Tri strategije za davanje imena brenda?Familijarna (ime koje se koristi za sve proizvode iz jednog asortimana).(strategija targetiranja trzista koj se primjenjuje kad kompanija odluci da ignorise razlike medju trzisnim segm i razvije jedan marketing mix za citavo trziste)diferencirani mark(strategija targetiranja nekoliko razlicitih trzisnih segmenata i razvije posebne marketing mixeve za svaki odnjih Fokusiarni mark.Pozicioniranje je izbor ciljnog trzista ) kada komp.razumijevanje stavova.kao sto su ljudi.znimanju.licnost brenda (karakter brenda opisan po ugledu na druge entitete.prijevoz itd.Razliciti osnovi za efektivno segment.

koja donosi opipljivu vrijednost kompaniji kroz rezultirajucu vecu prodaju i profit..Privatni brendovi su stvoreni od strane distributera i nalazi se u njihovom vlasnistvu.Kobrendiranje zasnovano na komunikacijama Povezivanje dva ili vise postojecih brendova iz razlicitih kompanija koji ima za cilj zajednicke kombinacije.DVD plazeri itd.Kvalitet starog brenda potrosaci pripisuju novom.Imamo cetiri kat.sto omogucava rast i profit. **20.Npr.Npr.promocije smanjeni.garancijeinstalacije)npr.Brendovi proizvodzaca su stvoreni od strane proizvodzaca i imaju svoje odabrano ime.Zrelost proizvodaje zasicenost trzista i rasciscvanje konkurencije.Zivotni ciklus prozv.mobilni telefoni.promjene na trzistu.MP3.Nokia.Kapitalna vrijednost brenda-Dobra reputacija povezana sa imenom brenda .novih proizvoda:Zamjena proizvoda sto .Globalno brendiranje-Ostvarivanje penetracije brenda sirom svijeta.rast.kompanije uvode nove proizvode kojima se zele predstaviti na trzistu.Cijena je obicno visoka.Jenifer Lopez plasira odjecu.pakovanje.zbog niske prodaje u pocetku.Zivotni ciklus proizvoda-uvodjenje.Cilj strateskog marketing tokom rasta je povecati prodaju i trzisno ucesce.kupace kostime itd. Imamotri nivoa proizvoda-Osnovni nivo je kljucna korist koju pruza bazicni proizvod Stvarni proizvod koji ima karakteristike(stil.tko da su i troskovi oglasavanja.Linija proizvoda je grupa brendova koji su blisko povezani u pogledu funkcionalnosti i koristi koju pruzaju.omogucava individualnim brendovima da se razlikuju).Uvodjenje novog proizvoda je skup korak za kompaniju.gel za tusiranje.uvode unapredjenja proizvoda.oglasavaju se.sto je pritisak na profitne mreze.Kobrendiranje komponenti-Eksplicitno poziocionmiranje brenda nekog dobavljaca kao komponente nekog proizvoda.BREND?Distinktivna ponuda proizvoda stvorena upotrebom imena simbola. dizjna.zrelost i opadanje.Unilever je izvela extenziju brendaza sapun Dove na dezodorans.automobil Lexus GS. **Strategija lansiranja novog proizvoda-Usljed *opadanja.pakovanje.naglasava cinjenicu da se preispitaju marketing ciljevi i strategije.visokih troskova rzvoja i promocije.**Sirenje brenda-Koristenje ustanovljenog imena brenda za brendove na nepovezanim trzistima.pa i distrubuteri izbjegavaju prodaju istog.kvalitet)npr .isporuka.a u promociji se naglasavaju funkcionalne i psiholoske koristi koje su rezultat te prednosti.**Ekstenzija brenda-Koristenje ustanovljenog imena brenda za novi brend u okviru istog sirokog trzista.crno-bijeli TV.Dvije kljucne prednosti extenzije brenda u odnosu na druge strategije lansiranja proizvoda su smanjenje rizika i troskova.Cilj brenda je zgrditi svijest o proizvodu da bi kupci bili upoznati s koristima od proizvoda.Paralelno kobrendiranje?Povezivanje dva ili vise postojecih brendova iz razlicitih kompanija koji ima za cilj stvaranje kominovanog brenda.ili nekom kombinacijom tih faktora.Zbog velikog rivalstva i ulaska novih prizvoda.rast moze i brzo da opdne.dok se ne pokaze kao uspjesan na trzistu.dodatne usluge.kada oni najjaci ostaju.Promocija treba biti jednostavna sa naglaskom na funkcionalnost i pouzdanost.Opadanje je kada pojavom nove tehnologije ili promjene ukusa potrosaca proizvod dozivljava pad prodaje i profita.Dizajniranjem se stvara konkuretska prednost(jasna prednost nad konkurencijomu onim aspektima performansi koji su bitni ciljnim kupcima).Ima i opasnosti.Npr. gdje se u borbi za opstanak snizavaju cijene.audio video kasete.konkuretski uslovi kako proizvodi prolaze kroz razlicite faze moraju da se prilagode tim promjenama.gubitak kredibiliteta sto je opsno u primjeni sirenja brenda.Mix proizvoda je ukupan skup proizvoda koje plasira jedna kompanija.Znaci stari proizvod treba zamjeniti novim.a slabi pdaju.Npr.Kroz to cijena pada a trznja se povecv.distributeri rado ukljucuju u svoju proaju jer znaju da ce se brend dobro prodavati.Prosireni proizvod koji ima karakteristike (vrijednost brenda.tecni sapun i kupku.Npr.koja ima za cilj da se napravi razlika izmedju tog proizvoda i proizvoda konkurencije.Cilj strteskog marketing je da poveca prodju tko sto ce prosiriti trziste odredjenog proizvod.preferencijom za brend.Rast proizvoda je brzi usljed prihvatanja proizvoda na trzistu i zbog ponovljene kupovine.Planiranje porfolija?Upravljanje grupama brendova i linija proizvoda.naocale. Kobrendiranje zasnovano na proizvodima-Povezivnje dva ili vise postojecih brendova iz razlicitih kompanija koji ima za cilj da stvori proizvod u kome su imena oba brenda vidljivu kupcu.

cjena.nekoliko novih brendova sladoleda.mjesto u avionu.hotelske sobe.usluga koja znaci da se upotreba ne moze sacuvati za buducnost.repozicioniranje-targetiranje novih trzisnih segmenata.Bitna je i ljubaznost ulsuzne djelatnosti. VIII POGLAVLJE .automobil poslije popravke.usluznost na pravi nacin.sto znaci da je kljucni marketinski zadatak pruziti podsticaj kupcu.i smanjenje troskova.je karakt.Cist proizvod:odjeca.ako se ne koristi dolazi do gubitka prihoda koji ne moze da se povrati.hotelska soba. VII POGLAVLJE-UPRAVLJANJE MARK.npr.)Prodvac fiicke robe mora obezbjediti zalihe .distribucija.Testiranje konceptaTestiranje ideja za nove proizvode sa potencijalnim kupcimaPoslovna analiza-Planiranje prodaje.Blckberry.iznjmljivanje auta ili med. razumijevanje kupca.neokusiti.Prolaznost je karakteristika usluga koja se odnosi na cinjenicu da kapacitet usluznih firmi ne moze da se skladisti. Usluga-Bilo koje djelo.tek kada se sastavi lista ideja.Ovom strategijom se prosiruje mix proizvoda jedne komp.Npr.nr.nedjeljivost.**Marketing mix usluga-*pitanje4Proizvod.predstavlj poboljsanje postojecih i revizij npr.10 kriterija koja se koriste prilikom procjene iskustva i ishoda koristenja odredjene usluge?Pristupacnost. Komercijalizacija podrazumijeva jasan izbor ciljnog trzista od strane marketing menadzera.Npr.Npr.med.podrazumijeva razmjenu misljenjaje sto je pomoglo menadzmentu.Interakcijom medju kupcima (npr.Neopipljivost je ne vidjeti.besplatna upotreba golf terena itd.ljudi.Potpuno novi prizvod koji predstvlj korist kupcima.odmor. (popust preko vikenda.proces i fizicka sredina.ljubaznost.Mix proizvoda je ukupan skup proizvoda koje plasira jedna kompanija Diferencijalna prednost-jasna prednost u performansama u odnosu na konkurenciju u pogledu faktora koji su bitni za ciljne kupce.operacija.-Testiranje trzista-Lansiranje novog proizvoda u ogranicenoj kolicini kojima se testira potencijal prodaje tog proizvoda-Marketing test-Lansiranje novog proizvod u jednoj ili vise geografskih oblasti koje su odabrane kao predstavnici planiranog trzista.Dodaci postojecim linijama proizvoda cime se ostvaruje veca dubina linija proizvoda.Polazna tacka je difuzija inovacije je proces u kojem se novi proizvod siri trzistem tokom vremena.vec je dovoljno sirok da pokrije puduce poduhvate.Nove linije proizvoda predstavljaju ulazak u novo trziste.operacij.kompetencija.npr..USLUGA 21.Npr. Upravljanje procesa razvoja novih proizvoda-proces u kojem se koriste razne tehnike da bi se sto bolje lansiro novi proizvod cija je proizvodnj skup.dizajn softvera.tepisi.Potrosac ce puno brze usvojiti novu tehnologiju npr. 22.svaka od njih se procjenjuje.Koristi se :Brejnstorming-Tehnika po kojoj grupa ljudi stvara ideje bez pocetne procjene.masine-Cista usluga:marketing istrazivanja.sisanje.placa ih.Veoma bitno je uskladiti ponudu i traznju.prevelika obecanja.Relevantnost-predocva se prirod ulsuge i koristi ulsuge.nedodirnuti ili omirisati cistu uslugu prije nego se kupi.Prelaz od fizickoih proizvoda ka uslugama.neodoljivi resursi.god.promocija.performansa ili napor koji su izvrseni za kupca Karakteristike usluga:neopipljivost.komunikacija i opipljivost.tj.zmjena Sirre od strane Ford Monde.IKEA).itd.kredibilitet bezbjednost.rizicna i zahtjeva mnogo vremena.psihoanaliza.Fleksibilnost-ne uzrazava se samo trenutni poso usluzne org.pouzdanost.Kupac ne moze da posjeduje usluge.dok ulsuzne djelatnosti nemaju tu mogucnost.Upravljanje marketingom usluga-Od ocekivane usluge do percipirane usluge nailazi se na prepreke kao sto su:pogresna shvatanja.odnos prema kupcu.neadekvatna isporuka.varijabilnost i prolaznost.usluznost.kamere itd.Provijera ideja itd.Upecatljivost-lko se razumije i pamti.Cetiri krakteristike uspjesnog imena brenda:distiktivnost-odmah se identifikuje usluzna kompnija i diferencir od konkurencije.troskova i profita novog proizvoda koja treba da utvrdi da li ovi faktoriispunjavaju ciljeve kompanije.sto podarzumijeva da razliciti predstavnici nece biti spremni da isprobaju nesto novo.Nedjeljivost je istovremena proizvodnja usluga i koristi.konzole z video igre.

konkurencije i trzisne vrijednosti. Formiranje cijena metodom ukupnih troskova-Uzimanje u obzir svih troskova koji su zasnovani na odredjenim predpostavkam u obimu prodaje.Tekuce cijene-Cijene koje primjeljuju na cijelom trzistu.Koriste se razlicite faze sistemskog planiranja komunikacija.:propaganda.Npr.Eskalacija cijenaje dodatni troskovi vezani za izvoz proizvoda na inostrano trziste.posteri.prikazivanje proizvoda u filmovima ili TV programimaPropagnda je svaki placeni vid prezentcije TV.Tu su i izlozbe.kuponi.Ekonomska vrijednost za kupce(EVC)je iznos koji bi kupac morao da plati da bi se izjednacili ukupni troskovi zivotnog ciklusa novog i referentnog proizvoda.A promotivni mix koji se sastoji se od sedam el.medju kojima su troskovi transporta. Formiranje cijene metodom varijabilnih troskova-Formiranje cijene gdje se racunaju samo oni troskovi koji rastu sa porazom proizvodnje.strategija lansiranja novih proizvoda. 9 POGLAVLJE MAOSVNE KOMUNIKACIJE ***24.shellitd.licna prodaja.to je posljedica znacajne razlike u cijenama istih proizvodaizmedju razlicitih zemalja.sponzorstvo.publicitet.devizni kursevi i stope inflacije.pozicioniranja.internet mrketing.predatorsko formiranje cijena.Tehnike masovne komunikcije:-direktna komunikacija koja ima sedam glavnih el.besplatni uzorci.o-line marketinga i licne prodaje.unapredjenje prodaje.vladu.predtavnici stranka.daje informaciju o kupcima koje se koriste u kapanjama direktnog marketinga.uvjerljivu i konkurentnu poruku.premije.u popustu cijena kupcu se pruza neposredna vrijednost. diskriminacija cijena i damping.Psiholosko formiranje cijenaje formiranje cijena koje ima u obzir psiholoski uticaj visine cijene koja se odredjuje.price discount.finansije i zaposleni.direktni mrketing. Primjena integrisanog pristupa marketing komunikacijama? To znaci da kompanije pazljivo uklapaju elemente promotivnog mixa da bi trzistu saopstile jasnu.Kuponi takodje u casopisima. Organizacija i njena publika?Marketing koncept je fokusian na kupce i distributere ali i na:medije.radio i kino. Tehnike unapredjenja prodaje-potrosacima:popusti.kada proizvodzaci formiraju cijene na osnovu tekucih cijena.tajne org.Pri svakoj kupovini dibiju se poeni koji se mogu koristiti u kupovini u buducnosti.stamp.unapredjenja prodaje sponzorstva.doslednu.pri cemu je fokus na konkuretskim ponudama.novinama ili na poakovanju.Cijena se formira na osnovu tri faktora :troskova.bonifikacije takmicenja.kada se ugovori dodjeljuju preko licitacija.troskovi distribucije.:propagande.strategija upravljanja kanalima i strategija medjunarodnog marketinga5 Glavnih etickih pitanja koja su vezana za formiranje cijena-Fiksiranje cijena.23.Dinamicno formiranje cijena-proizilazi iz mendzm. Fiksiranje cijena je „formirnje cijen u dosluhu“-karteli.koja omogucava da se ustanove efekti tih karakteristika na preferencije vezane za proizvod.identifikovanje ciljnog auditorijuma postavljanje .Tesco.Strategija formiranja cijena-Cijena je kljucni marketinski alat Formiranje cijena orijentisano ka konkurenciji je kada firme prate cijene koje naplacuju vodeci konkurenti.porezi i carinske tarife.Analiza povezanosti-mjera kompromisa koju kupci prave izmedju cijene i drugih karakteristike proizvoda.Sve nabrojano je podsticaj na kupovinu.kaertice lojalosti.javnost.koje se bave dogovorom izmedu kompnija o netkmicenj u cijenama. prihoda gdje se cijene cesto mijenjaju na osnovu traznje za proizvodom ili uslugom.bonus pakovanja.Za Poslovne kupce: Besplatni proizvodi.Na visinu cijene utice i strategija pozicioniranja.varljivo formiranje cijena.i strat.a to su razmatranje marketing strat.direktnog marketinga. Rasclanjivanje cijena-formiranje cijena za svaki od elemenata u ponudi s ciljem da se cijena cijelog paketa proizvoda podigne.Besplatni uzorci se mogu isporuciti odo vrtaa kupcu i omogucava probu.Kartica lojalnosti je veliki napredak u maloprodji.Paralelan uvoz-ojava da uvoznik kupuje proizvode od distributera u jednoj zemlji i prodaje ih u drugoj zemlji distributerima koji nisu dio regularne distribucije tih proizvod.a ne na troskovima kompanije.iako kratkorocna.interneta.strategija za liniju proizvoda konkurentsk marketing strategija.Bonus pakovnje daje kupcu dodatnu kolicinu proizvoda po istoj cijeni.

BT.telemarketing.npr.Propagandna agencija je organizacija koja je specijalizirna da klijentima pruzi usluge kao sto su izbor medija.odabir promotivnog mixa.sponzoriranje skola.muzickih i sportskih dogadaja.odrzavanje kontakata. stvore sanse za zabavne aktivnosti.) Direktni marketing je sticanje i zadrzavanje kupaca bez koristenja posrednika distribucija proizvoda .muzevan)Kat.Hall testovi su dovodjene uzorka ciljnih kupaca u sobe gdje se testirju alternativne marketing ideje(npr.Pull strategijom za potrosace targetira see potrosac uz pomoc komunikacija koja ima za cilj da stvori traznju koja ce povuci proizvod u distributivni lanac.-pitanja od drustvenog znacaja-vrijednosti(vrijedan divljenja.tenis -DHL.CANON).Odluka o medijskom sredstvu je izbor odredjenih novina.Odnosi s javnoscu-Menadzment komunikacija i odnosa ciji je cilj uspostavljanje dobrih odnosa i medjusobnog razumijevanja izmedju organizacija i njene publike.Sport vrijednosti(zdrav.vrijednost mlad.problema.pefinjenog ukusa.modne revije.nema direktnih troskova za medije i nema kontrole nad onim sto se objavljuje..pri cemu dolazi do prenosa vrijednosti sa aktivnosti na sponzora.produkcija i planiranje kampanje.(u medijima.)Npr.odluke o budzetu.tv radio.demonstracije.Odluka o vrsti medijima je izbor jednog od glavnih medija(stampa.Publicitet takodje ima vazna uloga u prom.energican -brz. pod kontrolisanim uslovima..Fedex. ***25-Sponzorstvo-Poslovni odnos izmedju onog ko obezbjedjuje sredstva. (sponzorstvo umjetnosti.odgovoran.Pet ciljeva sponzorstva su:publicitet.odluke o poruci i medijima i procjena efektivnosti propagande.tehnike unapredjenja prodaje)Eksperimentisanje je primjena stimulansa na dvije odvojene grupe sa slicnim karakter.npr.Kroz grupne diskusije od sest do sedam potrosca. se koristi mocna tehnika za kratkorocno povecanje prodaje ili za podsticanje prodaje.mlad.odgovoran obrizan.npr.rjesav.promocija brenda na majicama. Vrijednosti koje donose kategorije sponzorstva.golf.kina.komercijalan Kat.sticanje reputacije o opstem dobru.tv spota.Ciljni auditorij-grupa ljudi kojoj je namjenjena reklama ili poruka.lokacije za postavljanje postera i dr.)poboljsaju odnosi sa javnoscu(npr.sto ima za cilj da se izmjeri efekat stimulansa n varijabli.Publicitet je predstvljanje proizvoda ili firme tako sto se informacije o njima plasiraju u medije.pristupacan.explozivan)Kat. Za unaprdjenje prod.kataloski mark)na nacin koji omogucava da se izmjeri njihova reakcija.Barclzs Capitl)ostvare povoljne asocijacije o brendu i mopanijama.prestizan ozbiljan.posteri.diskutuje se o nekom aspektu marketing strategije koju primjenjuje kompanije.internet i direktni marketing)Licna prodaja?Usmena komunikacija sa potencijalnim kupcima ciji je cilj da se zakljuci prodaja.mixu zbog visokog stepena kredibilnosti koji ima.zivahan.Stell Artois-teniski turnir sa logom njenog brenda.Propagandna platforma je onaj aspekt proizvoda koji je najubjedljiviji i najvazniji za ciljne kupce.(prezentacije.pretenciozan)Kat.inovativan.dogadjaja ili org.Publicitet ima tri bitne karakt. i stvore promotivne sanse(sponzorstv dogadjaja.utakmice.BP..stampa.(i sponzor i sponzorirana aktivnost ukljuceni su odnos.:poruka ima visok kredibilitet.inteligentan.npr.-Visoka umjetnost-vrijednost(sifisticiran.simbola ilustracija za komunikaciju sa ciljnim auditorijumom putem glavnih medija.resurse ili usluge i pojedinca.kupovina jeftinijih racunara.-masovna umjetnost.torbama.komunikacionih ciljeva.informacija i promotivnih koristi ciljnim kupcima kroz interaktivnu komunikaciju(kroz direktnu postu. Propagandna strategija ukljucuje analizu ciljnog auditorijuma postavljanje ciljeva.aktuelan.a da se pri tome medijsko vrijeme ne placa direktno.Propaganda ili oglasavanje je svaki placeni vid nelicne prezentacije ideja ili proizvoda u glavnim medijima(tv.kreativni rad.prijateljski.koj za uzvrat nudi odredjen prava i asocijacije koje mogu da se iskoriste u komercijalne svrhe.sprovodjenje strategije i procjena njenih rezultata.odabiranje promotivnog budzeta.casopisa.posteri)Propagandna porukaje koristenje rijeci.Nortel Networks. Push strategijom distribucije se targetira posrednika u distributivnom kanalu uz pomoc komunikacija koja ima za cilj da proizvod gurne u distributivni lanac.kreiranje poruke.koristoljubiv) .mobilni market.programi za ocuvanje zivotne sredine-vrijednosti(brizan.

Razlozi napretka su:fragmantacija medija-kroz filmove i tv programe.video i audio sadrzaj koji kreiraju organizacije i pojedinci.veci izbor i prilagodjavanje proizvode.izgradnj odnos. Mobilni marketing-slanje sms poruka na mob. u izgradnji i odzavanju odnosa s kupcima. 10 POGLAVLJE 26.pokriva sirok spektar metoda.telemarketing.zasnovan na bazama podataka je interaktivni pristup marketingu koji koristi marketing medije i kanale kojih moze da se uspostavi kontakt sa pojed.Sistem internet domena(DNS)je metod za dodjeljivanje takvih imena.kupcima da pruzi info cijlnom auditorijumu.Virusni marketing elektronska usmena promocija gdje se promotivno siri putem slanja e-maila od osobe do osobe.158. putem interneta..)World wide web-omogucuje pristup dokumentima koje sadrze tekst.Motivacija prodajne sile motivisanje prodavca kroz proces koji pocinje od potreba koje pokrecu nagone radi ostvarivanjaciljeva.prdaja itd..radi promocije proizvoda.glumice serije „sex i grad“. Mark.-pruzanje inforamcija i nadgledanje njihovih performansi.s ciljem da se poslovne transkcije unaprijede.Menadzment kljucnih kupaca pristup prodaja koji usredsredjuje resurse na glavne kupce i koristi sistem timske prodaje.slike.Sistemi za upravljanje distributerima.Evaluacija prodajne sile mjerenje ucinka prodavaca s ciljem utvrdjivanja prednosti i mana . Karakteristike proizvoda osobina proizv.kao sto su C2C preduzeca.uk.Marketing lojalnost-iz baze podataka se biraju lojalni kupci koji se nagradjuju.zvuk. Kataloski marketing-prodaja proizv.izuzetnu uslugu.a to je bilo koja akativnost kojom kompanija pokusava da poveze sebe ili svoje proizvode sa nekim dogadjajem bez placanja nadoknade organizatoru dog.obicno u zamjenu za novac.komun.TDL se odnosi na globalno ime domena najviseg nivoa(npr.“ocajne domacice“nose modne detalje nekog brenda koji su kasnije vrlo trazeni od strane gldalaca.Npr. Internet komp.nize troskove i cijene.Cilj izlozbe je identifikovanje potencijalnih kupaca i odredjivanje njihovih potreba. WEB sajt-skup razlicitih fajlova ukljucujuci tekst.Npr.ko sto je internet.Svaki nivo u okviru sistem dobij ime i naziva se dome. Menadzment odnosa sa s kupcima(CRM)je proizisao iz marketinga zasnovanog na bazama podataka i odnosi se na upotrebu tehn.gdje obuceni strucnjaci koriste telekomunikacione i informacione tehnologije da bi sproveli marketing i i prodajne aktivnosti.tel.org.Izlozba je dogadjaj koji okuplja kupce i prodavce dovodeci ih u komercijal.i koja nudi korisnicima mogucnost da medjusobno komun.okruzenje.com.Koristi za kupce one stvari koje kupac cijeni u jednom proizvodu.a to su:Direktna posta.Telemarketing je sistem market.kroz kataloge koji se distribuiraju na adrese. Internet tehnologija obezbjedjuje neka vrlo inovativna sredstva za adaptiranje marketing mixa prema poslovnim problemima Glavne primjene marketinga zasnovan na bazi podataka su sljedece: Direktna posta je materijal koji se salje postom na kucnu ili poslovnu adresu.kao sto je sakupljanje i razmjena info. Direktan mark. Napredak interneta je omogucio nove poslovne moguc.Marketing baza podataka je osnova n kojoj se zasniva kampanja direktnog market. Internet marketing ispunjava marketing ciljeve kroz upotrebu interneta i na njemu zasnovanih tehnologija.EDI(el. edu.koje pruzaju ili ne pruzaju korist kupcu.stimulose traznju i zadrzi blisku vezu sa kupcima.slike. Internet –velika globalna kompj.Imena domena je globalni sistem jedinstvenih imena web servera.e-mail i elektronski sistem placanja.nekretnine....autombili.fr. E-trgovina-upotreba tehnologija.s ciljem promocije proizvoda i odrzavanje trajnog odnosa.kozmetika.)TDL se odnosi i na imena domena vezana za odredjenu zemlju koji ima oko 250(npr.mreza koja omogucava instant komunik. imaju 4 potencijalne prednosti nad svojim rivalima koji ne posluju preko interneta.Marketing iz zasjede je takodje u nizu novih tehnika.Prikazivanje proizvoda je planirano pojavljivanje proizvoda i njihovih uloga u filmovima i na tv.razmjena podataka).

Integracija kanala nacin na koji su clanovi kanala povezani. i razvoj cvrstih radnih odnosa.intenzitet distribucije i integracija kanalaVazan aspekt marketing strategije jest odbir najefektivnijeg kanala Kanali distribucije sredstva pomocu kojih se proizvodi proslijedjuju od proizvodzaca do distribucije.sto podrazumijeva i bliskost izmedju proizvodzaca i kupca.B2B prpizvodi. Kanali distribucije sredstva pomocu kojih se proizvodi proslijedjuju od proizvodzaca do kupca.Od proizvidzaca dopreko agenta veleprodavca i maloprodavca do kupcadugacak kanal.racunovodstvo.Potrosacki kanali:se sastoje od proizvodzac direktno kupcu-opcija eleminisanja profitne mreze distributera.Faktori vezani za proizvod-kompleksni proizvoi se cesto dostavljaju direktno kupcu.Avon.neko voli kupovati u manjim prodavnicama nego u robnoj kucama.kompetentnost mendzera i njihove zelje za uspjehom) za izbor.primanjem narudzbi itd.Strategija kanala odnosi se na tri kljucne odluke:izbor kanala.Za usluge obicno su kratki.Usluzna kompanija potrosacu ili poslovnom kupcu-blizak licni odnos i direktna prodja.zdravstvo.Faktori vezani za konkurenciju u kojem proizvodzaci ne bi trebali .Od proizvodzaca preko agenta do poslovnog kupcaprodaja preko agenta koji prodajom razlicitih proizvoda smanjuje troskove prodaje i tako omogucava kompanijama koja nemaju sredstva da pokrenu sopstvenu prodaju.kroz razgovore sa kupcima) i definisanje kriteija(znanje o trzistu.cije proizvode kupce vise kupovati u manjim radnjama a on ih plsiro po robnoj kuci i morao povuci iz prodaje.pruzanje podrske.mark.su:Od proizvodzca preko veleprodavca i maloprodvc do kupca-Veleprodavci kupuju robu na veliko i prodaju maloprodavcim.donosenje kljucnih odluk na efektivan nacin.prodajom kozmetike u avionima.a za kabaste takodje iz razloga nemogucnosti skladistenja kod distributera.Usluzni kanali su takodje kratki Usljed nerzdvojivosti proizvodnje i upotrebe mnogih usluga.Od proizv.posao agenta je da proda proizvode ovim posrednicima.n osnovu proizvodnje n veliko.kupaca je veca.razlog su trokovi.npr.proizvodu i kupcu.***Strategija i menadzment kanala je oblikovanje kanala.obukom se pruza neophodno tehnicko znanje o kompaniji.Faktori koji uticu na izbor kanala su:trzisni faktori su:ponasanje kupca.direktni ili preko agenta. 28.Levis S.direktni ili preko agenta.Od proizvodza preko maloprodvca do kupca-Maloprodavci pruzju kupcu sirok asortimn proizvod pod istim krovom.Usluzni kanali su obicno kratki i koriste agente.turbine.Faktori vezani za proizvodzaca-kad proizvadzac ima nedostatak finansiskih i menadzerskih resursa da pokrene proizvodnju.koristi agente ili distributere.terensko osoblje je pronalazak novih kupaca.npr.npr.situacija kada poslovni kupci najradije posjecuju distributere.Za lahko kvarljive robe takodje se koriste kratki kanali..njenom dobavljacu i proizvodu) procjena njihovih performansi i rjesavanje bilo kakvih konflikata do kojih moze da dodje u kanalu.dobave specifikcije proizvoda.XI POGLAVLJE –MENADZMENT DISTRIBUCIJE 27.Za usluge obicno su kratki.Interno osoblje se bavi upitima kupaca.Geografska koncentracija i lokacija kupca.istraz.Od proizvodzac preko distributer do poslovnog kupca-koristi se za prodaju jeftinih proizvoda.(finansijske nagrade.sto predstavlja ogranicenje za odluke o kanalu.Direktna prodaja je izvodljiva u koliko je baza kupaca zbijena na jednom mjestu ili kada manji broj kupaca kupuje vecu kolicinu robe.Pojava supermarketa je skratila lanac kupujuci direktno od proizvodzaca .ditribucija katloga itd.npr.u kojem agent kontktira lokalnog veleprodavc i uzima provuziju za prodaju.jer je broj kupaca manjigeografska koncentraija ind.itd.reputacija medju kupcima.preko genta i distrubutera do poslovnog kupca.koje pomazu u distribuciji proizvoda kupcima.Poslovni kanali:prpizvodzac industrijskom kupcu-direktno snadbijevanje.a proizvodzac i dalje ostvaruje ekonomsku dobit..Integracija kanala nacin na koji su clanovi kanala povezani. Posrednici u kanalu org.Tipovi distibitivnih kanala-Industriski kanali su obicno kraci od potrosackih.dizellokomotive itd.motivisanje i obuka posrednika.visoke su cijene.(izbor pojedinih clanova o kojima se dobija info od trgovinskih izvora.Odluke obuhvataju::izbor.npr.

29.Online prodaja putem inteneta Maloprodajno pozicioniranje je izbor ciljnih trzista i diferencijalne prednosti za jedan maloprodajni objekat.kontrolu zaliha.sitem situcija u kanalu koja nastaje kada organizacija ostvari kontrolu nad distribucijom puetm vlasnistva.Supermarketi su velike smousluzne prodvnice koje nude jeftiniju robu u odnosu na cijene u malim prodavnicama.Prodaje se veliki asortimn proizvoda a u borba sa konkurencijom ovisi o pozicioniranju tadog supermarketa.koristi online za distribuciju svojih proizvoda.robne kuce.Hugo Bos.proizvodzac koristi znanje lokalnih fransizanata.Npr.gdje se samo jedan veleprodavac.skladistenje transport i upravljanje materilajima.tehnicke i finansijke usluge u zamjenu za novcanu nadoknadu.posto se troskovi distribucije dijele sa fransizanto. izbor samo najboljih objekata u jednoj oblasti.a vezane su za ulsugu kupcim.Diskontne prodavnice prodaju proizvode po niskoj cijeni.novina.direktni ili preko agenta.Ugovoreni vert.sistem je fransizni aranzman koji povezuje proizvodzace i preprodavce.Exluzivna distribucija ekstreman oblik sel. Fransizing pravni ugovor u kojem se prozvodzac i porednici u kanalu sporazumiju oko prava i obavez svakog clana.Categora killer prodavnice prodaju samo jednu kategoriju proizvoda.mark.Upravljacki vertiklni marketing sistem situacija u kanalu gdje proizvidzac koji zhvaljujuci svojoj velicini i jakim brendovima dominira trzistem moze da vrsi veliki uticaj na posrednike iko su nezavisni. specijalizovane.npr.2.Koncept odlaganja je kljucna strategija koja se koristi u maloprodaji modnih artikala.kao sto su odjeljenja za muskarce i zene.Zastitne interventne zalihe-zalihe koje se zadrze radi zastite od nepredvidjenih sitacija koje mogu da nastanu usljed toga sto se vremenski intervl izmedju narucivanja i prijema novih zaliha ne moze pouzdano predvidjeti.Ugodnostje aspekt kupvine koja ima presudnu vaznost.Sa konkurencijom nema veliki problem jer pruza sirok spektar artikala poznatih prendova za jkoje ima i veliki prostor.Selektivna distribucija koriscenje manjeg broja prodajnih mjesta u jednoj geogrfskoj oblasti za prodaju proizvod odredjenog dobavljaca.Intenzitet distribucije je druga odluka u vezi strategije kanala.higijenski proizvodi.prodaja putem poste.category killer prodavnice.DELL.Specijalizirane prodavnice su specijalizovane za usku liniju prouzvoda.bankomati u bankama.Kanali distribucije sredstva pomocu kojih se proizvodi proslijedjuju od proizvodzaca do kupca.Ako nema trazenog proizvoda.Prodaja putem automata-prodaja slatkisa. Kooperativni vert.obrada narudzbi.efikasno sredstvo za prevazilazenje problema vezanih za menadzment do kojih moze da dodje izmedju proizvodzaca i distributera. Prednosti su:obuka ditributera od strane proizvodzaca..Npr.kataloski.pica.narucivanje postom.eksluzivnu distribuciju.MALOPRODAJA: Tipovi maloprodaje-supermarketi.u velikoj kolicini i kupuje na veliko. Integracija kanala nacin na koji su clanovi kanala povezani.Tri objasnjenja zasto odabrati fransizing kao sredstvo za distribuciju:1.telefonom i placanje karticom.Robne kuce prodaju srodne linije proizvoda u zasebnim odjeljenjima.3.pivo i novine.Posrednik obicno dobija marketinske.cigarete i novine.igracke i namjestaj.Za usluge obicno su kratki.ostvarivanje bliskih odnosa.moze biti sredtsvo za prevazilazenje prepreke u vidu nedovoljnih resursa.asortiman proizvoda. on-line maloprodaja i prodajne automate.Narucivanje postom.U kljucne marketing odluke u maloprodaji spadaju maloprodajno pozicioniranje lokacija prodavnica.Koriste je maloprodvci brze mode koji .trazi se alternativa za isti.mesnice i piljare.nakit kozmrtik.maloprodavc ili industrujski distributer koriste za prodaju proizvoda odredjenog dobavljaca u jednoj geografskoj oblasti.koristiti iste kanale koje koriste konkurenti..mark.kataloske.Trebali bi koristiti fransize.sto ima svrhu smanjenje troskova.hrana. Fizicka distribucija tice se odluka koja uticu na efikasnost i efektivnost lanca snadbijevanja.diskontne konvinijentne.distrib.menadzerske.cjena i atmosfera u prodavnici. Intenzivna distribucija cilj je ostvariti potpunu pokrivenost trzista koriscenjem dostupnih prodajnih mjesta nprprodaja za masovno trziste kao sto su:cigarete.

odrzavanje. Kljucna strategija je sredstvo za ostvarivanje marketing ciljeva koje obuhvata ciljna trzista.npr.slabosti.Vrijednosti:razumijeti kupca bolje od bilo koga. starati se o svojim ljudim da bi oni mogli da se straju o kupcima. Marketing revizija se odnosi na:makrookruzenje(ekonomij.Noki.troskovi zamjene. Strategija diferenciranja je izbor jednog ili vise kriterijuma za izbor koji koriste kupci.Poslovna misija ima uticaj na prirodu marketing plana.Time se postize pun pogodatak ponude i potraznje.Benetton ce uraditi dzempere u sivoj boji.koje komp.analiza kupaca) i konkurenciju.Mrketing planiranje je proces na osnovu kojeg kompanije analiziraju okruzenje i svoje sposobnosti. Tesco-kljucni cilj:Stvaranje vrijednosti za kupce da bi se stekla njihova dozivotna lojalnost.marketing revizija. XII POGLAVLJE-MARKETING PLANIRNJE I STRATEGIJA-SWOT MATRICA 30.trziste(analiza velicine trzista.ekoloski spekti).Treba identifikovati apsolutne slabosti i kod konkurencije koja moze da preraste u relativnu snagu ako se nadvlada.Ako sve kompanije u jednoj grani imaju slabu postprodajnu uslugu.kontrola Poslovna misija ima posebnu grupu kupaca .relativne snage i slabosti i nacin na koji se oni koriste. i strateski ciljevi a to su na nivou proizvoda.Orijentisana je na trziste a ne na proizvod. Marketing ciljevi:imamo dva tipa marketing ciljeva:sustina strategije.org.ciljna trzista.trzisno ucesce i velicinu) Opasnost od ulaska od novih konkurenata-u glavne ulazne baze spadaju:ekonomija obima.a i trebalo bi da motivise cjelokupno osoblje na postizanje ciljeva koji su naznaceni u planu.Porijeklo kompanije i licnosti koje cine njen menadzment su finalni faktori koji odredjuju poslovnu misiju.konvinijentne.category killer prodavnice.kao sto su izgradnja.neophodno je planirati pristup. on-line maloprodaja i prodajne automate.(utvrdjivanje njihovih snaga. specijalizovane.dvanje podrske jedno drugom.odluke marketing mixa.koja odredjuje koji proizvodi treba da se koriste na kojim trzistima.proslavljati uspjehe i uciti na osnovu iskustva.tehnoloske promjene.pristup istributerim.Ponasati se prema ljudima onako kao bi mi voljeli da se ponasaju prema nama.Prednosti je nastala usljed atraktivnog proizvoda i potencijala na rast kao i niskog nivoa konkurencije.Tesco tim istice vjerovanje jedan u drugog.imaju ogromne kapacitete za proizvodnju i logistiku.sansi i opasnosti.kataloske. Ciljno trziste je segment trzista odabran da bude meta za ponudu i komunikaciju jedne kompanije.izmjenjivati znnja. Sposobnost da se primjeti sansa i iskoristi.da se preispita njihov uticaj na atisfakciju kupca.diskontne.inovativan.onda se biljezi kao slabost koja pruza mogucnost za sticanje konkuretske prednosti.biti enegican.politicki faktori.e-Bay.drasticno prevazilazi ocekivano. implementacija.kapital potrebn za poslovanje.Oni koji cijene kupca treba da budu uljuceni u analizu snaga i slabosti.Ciljni konkurenti org.ide se u finalnu fazu proizvodnje.slabosti.npr.nije samo svrh prodaja telefona vec i omogucavanje komunikacije medju ljudima.robne kuce.medjusobno postivnje.odlucuju o smjeru marketing akcija i primjenjuje te odluke.a tek nakon informacija o modi i boji.pozicioniranje ponude u skladu sa odbrnim kretirijima radi stvaranja superirne vrijednosti .zetva i dezinvestiranje.konkurenata i obicno je strateski autonoma.kljucna strategija.narucivanje postom.sustina strategije.uzivati u radu.ocekivana odmzda Pregovrcka moc dobavljaca i kupaca imaju veliki uticaj na profitabilnost jedne komp **SWOT analiza je strukturirani pristup evaluaciji strateske pozicije jedne kompanije putem identifikacije njenih snaga.bira z direktno nadmetanje.marketing ciljevi.Faze u procesu planiranj su.kulturni aspekti.Prvi zadatak je identifikovati apsolutne.ciljne konkurente i konkurentsku prednost.npr.2.poslovna misija.1. Tipovi maloprodaje-supermarketi. Da bi marketinski napori bili efektivni .SWOT matrica.

za kupce.proizvodnje. .Lanac vrijednosti je skup aktivnosti jedne firme koji se sprovodi radi dizajniranja.distribuiranja i servisiranja njenih proizvoda.plasiranja.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful