You are on page 1of 18

LAPORAN BULANAN

REKAPITULASI KEGIATAN UKGS DI PUSKESMAS DAN JEJARINGNYA


PUSKESMAS KUANFATU BULAN SEPTEMBER TAHUN 2017

Kuanfatu Kelle Kusi Kakan Basmut Lasi Olais Taupi Kelle Tunan Kusi Utara Oebo Oehan
No. ELEMEN DATA
L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P
I Total Kunjungan UKGS : 70 63 - - 23 21 - - 51 40 209 178 90 68 - - - - - - - - 36 39
1 Bulan ini 70 63 - - - - - - 51 40 - - - - - - - - - - - - - -
2 Kumulatif s.d. bulan ini - - - - 23 21 - - - - 209 178 90 68 - - - - - - - - 36 39
II Jumlah SD seluruhnya 70 63 - - - - - - 51 40 - - - - - - - - - - - - - -
Jumlah SD/MI yang diperiksa 1 1
Jumlah murid SD seluruhnya 70 63 - - - - - - 51 40 - - - - - - - - - - - - - -
Jumlah SD/MI yang diperiksa : 43 47 - - - - - - 31 33 - - - - - - - - - - - - - -
1 Murid Kelas I seluruhnya 9 11 - - - - - - 6 7 - - - - - - - - - - - - - -
Yang diperiksa 5 6 - - - - - - 3 6 - - - - - - - - - - - - - -
Yang perlu perawatan 2 3 - - - - - - 1 4 - - - - - - - - - - - - - -
Yang dirawat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Yang dirujuk - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 Kelas II seluruhnya 13 9 - - - - - - 7 8 - - - - - - - - - - - - - -
Yang diperiksa 8 4 - - - - - - 6 7 - - - - - - - - - - - - - -
Yang perlu perawatan 4 2 - - - - - - 3 5 - - - - - - - - - - - - - -
Yang dirawat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Yang dirujuk 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 Kelas III seluruhnya 10 10 - - - - - - 11 6 - - - - - - - - - - - - - -
Yang diperiksa 5 8 - - - - - - 7 3 - - - - - - - - - - - - - -
Yang perlu perawatan 2 2 - - - - - - 6 1 - - - - - - - - - - - - - -
Yang dirawat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Yang dirujuk - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 Kelas IV seluruhnya 13 9 - - - - - - 8 7 - - - - - - - - - - - - - -
Yang diperiksa 10 9 - - - - - - 2 7 - - - - - - - - - - - - - -
Yang perlu perawatan 6 5 - - - - - - 2 4 - - - - - - - - - - - - - -
Yang dirawat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Yang dirujuk - 2 - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - -
5 Kelas V seluruhnya 13 14 - - - - - - 5 6 - - - - - - - - - - - - - -
Yang diperiksa 7 11 - - - - - - 4 4 - - - - - - - - - - - - - -
Yang perlu perawatan 4 6 - - - - - - 3 1 - - - - - - - - - - - - - -
Yang dirawat - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - -
Yang dirujuk - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - -
6 Kelas VI seluruhnya 12 10 - - - - - - 14 6 - - - - - - - - - - - - - -
Yang diperiksa 8 9 - - - - - - 9 6 - - - - - - - - - - - - - -
Yang perlu perawatan 5 4 - - - - - - 6 4 - - - - - - - - - - - - - -
Yang dirawat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Yang dirujuk - - - - - - - - 2 1 - - - - - - - - - - - - - -
III Jumlah SMP seluruhnya :
Jumlah SMP yang diperiksa :
Jumlah murid SMP seluruhnya
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jumlah murid SMP yang
diperiksa :
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 Kelas I seluruhnya
Yang diperiksa
Yang perlu perawatan
Yang dirawat
Yang dirujuk
2 Kelas II seluruhnya
Yang diperiksa
Yang perlu perawatan
Yang dirawat
Yang dirujuk
3 Kelas III seluruhnya
Yang diperiksa
Yang perlu perawatan
Yang dirawat
Yang dirujuk
IV Jumlah SMU/SMK/SEDERAJAT
seluruhnya :
Jumlah SMU/SMK/SEDERAJAT
DIPERIKSA : SMU/SMK
Jumlah murid
seluruhnya
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jumlah murid SMU/SMK yang
diperiksa :
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kelas I seluruhnya
Yang diperiksa
Yang perlu perawatan
Yang dirawat
Yang dirujuk
Kelas II seluruhnya
Yang diperiksa
Yang perlu perawatan
Yang dirawat
Yang dirujuk
Kelas III seluruhnya
Yang diperiksa
Yang perlu perawatan
Yang dirawat
Yang dirujuk
V Diagnosa : 25 31 - - - - - - 29 26 - - - - - - - - - - - - - -
1 Karies 12 13 - - - - - - 14 13 - - - - - - - - - - - - - -
2 Penyakit gusi 12 13 - - - - - - 11 13 - - - - - - - - - - - - - -
3 Penyakit pulpa - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - -
4 Penyakit Periodontal - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5 Lain-lain 1 4 - - - - - - 3 - - - - - - - - - - - - - - -
VI Tindakan/Perawatan : - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - -
1 Tumpatan sementara - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 Tumpatan tetap - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 Pencabutan gigi sulung - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - -
4 Pencabutan gigi permanen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5 Lain-lain - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VII Sikat Gigi Massal : 43 47 - - - - - - 31 33 - - - - - - - - - - - - - -
1 Sekolah yang melakukan keg.
Sikat Gigi Massal
43 47 - - - - - - 31 33 - - - - - - - - - - - - - -
VIII Penyuluhan :
Yang mendapat penyuluhan 43 47 - - - - - - 31 33 - - - - - - - - - - - - - -

Mengetahui
Kepala Puskesmas Kuanfatu, Yang Melapor,

Kusi D. Maubanu, Amd.KG drg. Adicakra Suta


NIP. 19791127 200604 1 018
Noebeba Total
L P L P L+P
58 51 537 460 997
- - 121 103 224
58 51 416 357 773
- - 121 103 224
2 2
121 103 224
- - 74 80 154
- - 15 18 33
- - 8 12 20
- - 3 7 10
- - - - -
- - - 2 2
- - 20 17 37
- - 14 11 25
- - 7 7 14
- - - - -
- - 1 1 2
- - 21 16 37
- - 12 11 23
- - 8 3 11
- - - - -
- - - - -
- - 21 16 37
- - 12 16 28
- - 8 9 17
- - - - -
- - 1 2 3
- - 18 20 38
- - 11 15 26
- - 7 7 14
- - 1 - 1
- - 1 - 1
- - 26 16 42
- - 17 15 32
- - 11 8 19
- - - - -
- - 2- 1- 3-
- - -
- - -

- - - - -

- - - - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

- - - - -
- - - - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - 54 57 111
- - 26 26 52
- - 23 26 49
- - 1 - 1
- - - 1 1
- - 4 4 8
- - 1 - 1
- - - - -
- - - - -
- - 1 - 1
- - - - -
- - - - -
- - 74 80 154

- - 74 80 154
- - -
- - 74 80 154
Yang Melapor,

drg. Adicakra Sutan


LAPORAN BULANAN
REKAPITULASI KEGIATAN UKGS
PUSKESMAS KUANFATU BULAN FEBRUARI 2019

Kuanfatu Kelle Kusi Kakan Basmut Lasi Olais Taupi Kelle Tunan Kusi Utara Oebo
No. ELEMEN DATA
L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P
I Total Kunjungan UKGS : - - - - - - - - 31 31 - - - - - - - - - - - -
1 Bulan ini - - - - - - - - 31 31 - - - - - - - - - - - -
2 Kumulatif s.d. bulan ini - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
II Jumlah SD seluruhnya - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jumlah SD/MI yang diperiksa - - - 1 - - - - - -
Jumlah murid SD seluruhnya - - - - - - - - 47 39 - - - - - - - - - - - -
Jumlah SD/MI yang diperiksa : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 Murid Kelas I seluruhnya - - - - - - - - 9 4 - - - - - - - - - - - -
Yang diperiksa - - - - - - - - 3 3 - - - - - - - - - - - -
Yang perlu perawatan - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - -
Yang dirawat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Yang dirujuk - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - -
2 Kelas II seluruhnya - - - - - - - - 4 9 - - - - - - - - - - - -
Yang diperiksa - - - - - - - - 2 6 - - - - - - - - - - - -
Yang perlu perawatan - - - - - - - - 2 4 - - - - - - - - - - - -
Yang dirawat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Yang dirujuk - - - - - - - - 2 4 - - - - - - - - - - - -
3 Kelas III seluruhnya - - - - - - - - 10 10 - - - - - - - - - - - -
Yang diperiksa - - - - - - - - 8 8 - - - - - - - - - - - -
Yang perlu perawatan - - - - - - - - 4 3 - - - - - - - - - - - -
Yang dirawat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Yang dirujuk - - - - - - - - 4 3 - - - - - - - - - - - -
4 Kelas IV seluruhnya - - - - - - - - 10 3 - - - - - - - - - - - -
Yang diperiksa - - - - - - - - 7 2 - - - - - - - - - - - -
Yang perlu perawatan - - - - - - - - 4 1 - - - - - - - - - - - -
Yang dirawat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Yang dirujuk - - - - - - - - 4 1 - - - - - - - - - - - -
5 Kelas V seluruhnya - - - - - - - - 8 7 - - - - - - - - - - - -
Yang diperiksa - - - - - - - - 6 7 - - - - - - - - - - - -
Yang perlu perawatan - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - -
Yang dirawat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Yang dirujuk - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - -
6 Kelas VI seluruhnya - - - - - - - - 6 6 - - - - - - - - - - - -
Yang diperiksa - - - - - - - - 5 5 - - - - - - - - - - - -
Yang perlu perawatan - - - - - - - - 3 - - - - - - - - - - - - -
Yang dirawat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Yang dirujuk - - - - - - - - 3 - - - - - - - - - - - - -
III Jumlah SMP seluruhnya :
Jumlah SMP yang diperiksa :
Jumlah murid SMP seluruhnya
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jumlah murid SMP yang
diperiksa :
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 Kelas I seluruhnya
Yang diperiksa
Yang perlu perawatan
Yang dirawat
Yang dirujuk
2 Kelas II seluruhnya
Yang diperiksa
Yang perlu perawatan
Yang dirawat
Yang dirujuk
3 Kelas III seluruhnya
Yang diperiksa
Yang perlu perawatan
Yang dirawat
Yang dirujuk
IV Jumlah SMU/SMK/SEDERAJAT
seluruhnya :
Jumlah SMU/SMK/SEDERAJAT
DIPERIKSA : SMU/SMK
Jumlah murid
seluruhnya
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jumlah murid SMU/SMK yang
diperiksa :
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kelas I seluruhnya
Yang diperiksa
Yang perlu perawatan
Yang dirawat
Yang dirujuk
Kelas II seluruhnya
Yang diperiksa
Yang perlu perawatan
Yang dirawat
Yang dirujuk
Kelas III seluruhnya
Yang diperiksa
Yang perlu perawatan
Yang dirawat
Yang dirujuk
V Diagnosa : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 Karies - - - - - - - - 13 9 - - - - - - - - - - - -
2 Penyakit gusi - - - - - - - - 6 7 - - - - - - - - - - - -
3 Penyakit pulpa - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 Penyakit Periodontal - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5 Lain-lain - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - -
VI Tindakan/Perawatan : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 Tumpatan sementara - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 Tumpatan tetap - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 Pencabutan gigi sulung - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 Pencabutan gigi permanen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5 Lain-lain - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VII Sikat Gigi Massal : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 Sekolah yang melakukan keg.
Sikat Gigi Massal
- - - - - - - - 31- 31- - - - - - - - - - - - -
VIII Penyuluhan :
Yang mendapat penyuluhan - - - - - - - - 31 31 - - - - - - - - - - - -

Mengetahui
Kepala Puskesmas Kuanfatu, Yang Melapor,
Kusi D. Maubanu, Amd.KG drg. Adicakra Sutan
NIP. 19791127 200604 1 018
Oehan Noebeba Total
L P L P L P L+P
- - - - 31 31 62
- - - - 31 31 62
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - -
- - 47 39 86
- - - - - - -
- - - - 9 4 13
- - - - 3 3 6
- - - - 1 1 2
- - - - - - -
- - - - 1 1 2
- - - - 4 9 13
- - - - 2 6 8
- - - - 2 4 6
- - - - - - -
- - - - 2 4 6
- - - - 10 10 20
- - - - 8 8 16
- - - - 4 3 7
- - - - - - -
- - - - 4 3 7
- - - - 10 3 13
- - - - 7 2 9
- - - - 4 1 5
- - - - - - -
- - - - 4 1 5
- - - - 8 7 15
- - - - 6 7 13
- - - - - 1 1
- - - - - - -
- - - - - 1 1
- - - - 6 6 12
- - - - 5 5 10
- - - - 3 - 3
- - - - - - -
- - - - 3 - 3
- - -
- - -
- - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

- - - - - - -

- - - - - - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - - - - - -
- - - - 13 9 22
- - - - 6 7 13
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - 1 1 2
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - 31 31 62
- - -
- - - - 31 31 62

Yang Melapor,
drg. Adicakra Sutan