You are on page 1of 6

6-30-2019

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej 7-7-2019


Tel: 586-977-7267 • Fax: 586-977-2074
Emergency tel: 586 909-7868
Website: www.parisholc.org • Email: info@parisholc.org
www.facebook.com/parisholc

3100 18 MILE ROAD • STERLING HEIGHTS, MICHIGAN 48314

DUSZPASTERSTWO
PROWADZĄ:
Refleksje duszpasterskie
KSIĘŻA CHRYSTUSOWCY
"Ku wolności wyswobodził nas ks. Andrzej Maślejak
Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie proboszcz
poddawajcie się na nowo pod jarzmo Ks. Robert Wojsław
niewoli". (Gal 5,1) wikariusz
Ks. Siarhei Anhur
Oto argumentacja św. Pawła dlaczego wikariusz
należy przyjąć Chrystusa do swojego
serca. Któż z nas nie chce żyć w
wolności? Któż z nas nie zadaje sobie SIOSTRY MISJONARKI
pytania, co robić, aby być człowiekiem CHRYSTUSA KRÓLA DLA
wolnym? POLONII ZAGRANICZNEJ
s. Aleksandra Antonik
Skoro wolność przynosi Chrystus, to co musze zrobić? Poprosić, aby mnie przełożona
prowadził przez życie. Chrystus taką prośbę człowieka przyjmuje na s. Małgorzata Polańska
poważnie. On nie chce abyśmy żyli w niewoli grzechu, ale w wolności. On
prosi nas, abyśmy Mu zaufali, a nie oglądali się do tyłu, bo "ktokolwiek NIEDZIELNE MSZE ŚW.
przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa sobota - 4:00pm
Bożego". (Łk 6, 62) Saturday - 5:30pm
A co w takim razie z trudnościami, dolegliwościami i przeciwnościami in English
życia? Mistyczka Alicja Lenczewska w swoich duchowych dziełach napisała, niedziela - 8:00, 9:30,
że to wszystko mamy przeznaczyć na wynagrodzenie za grzechy własne i 11:15 (z udziałem dzieci),
innych ludzi. 1:00, 7:00
(z udziałem młodzieży)
A potem zapytała: "A co możemy zrobić dla Ciebie Jezu? - Opatrywać moje
rany, które ciągle ludzie Mi zadają. I krwawią. Jestem Cierpiącą miłością. Bitą CODZIENNE MSZE ŚW.
i poniewieraną przez własne dzieci. Możesz swoją czułością złagodzić mój ból. W CZASIE WAKACJI
I schronić Mnie w swoim sercu, bo wielu Mnie wygnało. Miłość musi być od poniedziałku do soboty
ofiarująca się, a nie pożądająca. Wtedy jest czysta i piękna - taka, jaką Ja was o 9:00am;
obdarzam. w piątek o 7:00pm
w sobotę bez zmian
Co czyni miłość - Ona czyni piękno w ludziach - na ich twarzach i w ich
sercach. Panie naucz nas kochać, aby Twoje Piękno zstapiło na nas i uczyniło Biuro Parafialne czynne:
nas podobnymi Tobie". od poniedziałku do piątku
Cały czas dorastamy do bycia odpowiedzialnymi chrześcijanami. Pozwólmy 10:00am - 2:00pm
Chrystusowi, aby On działał w naszym zyciu, bo wtedy dosięgnie nas Boże w soboty
Miłosierdzie, czyli przebaczajaca miłość, 10:00am - 12:00pm
która czyni człowieka wolnym.
Ks. Andrzej Maślejak - Proboszcz
2 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

1:00 +Z rodziny Janiszewskich i Kabatów


1:00 - O Boże bł. dla Małgorzaty i Marcina w rocz. ślubu
1:00 - O zdrowie i Boże bł. w dniu urodzin dla Madalyn
NIEDZIELA 30 CZERWCA Bratke - od dziatków
8:00 +Felicja Kondracka 1:00 - O zdrowie, Boże bł. i opiekę MB Fatimskiej dla
9:30 +Aleksander, Anna i Jan Bielak Stefanii
11:15 +Beata Press 1:00 +Paulina Wilżak
1:00 - O Boże bł. dla Kasi i Lecha w 12 rocz. Ślubu 1:00 +Marianna Cepińska
1:00 - O Boże bł. i opiekę NMP na podróż dla Ireny i jej 7:00 +Zygmunt i Kazimiera Ochwanowscy
rodziny oraz dla Ewy i Agaty z rodziną
PONIEDZIAŁEK - 8 LIPCA 2019
1:00 - O Boże bł. dla Kasi i Tomka
1:00 +Edward Kwaśniewski 9:00 +Amlia Sandel
1:00 +Paulina Wilżak
1:00 +Monika i Tomasz Pelak WTOREK - 9 LIPCA 2019
1:00 +Józef Żyłowski i z rodz. Żyłowskich 9:00 +Krzysztof Deda (w rocznicę śmierci)
1:00 +Stanisław Kolenda i z rodz. Kolendów
1:00 +Zbigniew Frącz (4 rocz. śmierci) ŚRODA - 10 LIPCA 2019
1:00 +Helena Blarowski (15 rocz. śmierci), za zmarłych z
rodziny Marek 9:00 - Za Parafian
1:00 +Urszula i Aleksander Łojewscy CZWARTEK - 11 LIPCA 2019
1:00 +Danuta i Ignacy Kitliński
1:00 +Alina Korczyńska (1 rocz. śmierci) 9:00 - O szczęśliwą operację dla Ireny
1:00 +Aniela Wach (1 rocz. śmierci)
1:00 +Irena Rzecka (1 rocz. śmierci) - od córki PIĄTEK - 12 LIPCA 2018
7:00 - Krzysztof Gurne - od ony i syna 9:00 - wolna intencja
PONIEDZIAŁEK - 1 LIPCA 7:00 - O Boże bł. i potrzebne łaski dla Jadwigi i Jana
Jarnutowskich z ok. 50 rocznicę ślubu
9:00 +Zofia i Franciszek Kałucki, dusze w czyćcu
cierpiące SOBOTA - 13 LIPCA 2019
WTOREK - 2 LIPCA 9:00 +Henryka, Józef Pabian i dusze w czyśćcu
9:00 +Józef, Rozalia, Bronisław, Katarzyna, Roman cierpiące
Chryczyk 4:00 +Edward Kondracki
5:30 - wolna intencja
ŚRODA - 3 LIPCA
NIEDZIELA - 14 LIPCA 2019
9:00 - Za Parafian
8:00 +Jadwiga Kalinowska
CZWARTEK - 4 LIPCA
9:30 +Władysław Mierzejewski (6 rocz. śm) - od córki z
9:00 - O Boże bł. i potrzebne łaski dla Malviny rodziną
7:00 - O powołania kapłańskie i zakonne i o jedność 11:15 - O Boże bł. dla członków Arcybractwa i ich rodzin
parafii 1:00 - O pomyślne rozwiązanie dla Diane
PIĄTEK 5 LIPCA 1:00 +Beata Press
9:00 +Janina i Henryk Mikuła 1:00 +Paulina Wilżak
7:00 - Za konająych i cierpiących od Arcybractwa 1:00 +Krystyna Maluga (13 rocz. śmierci)
7:00 - O Boże bł. dla członków Grupy Modlitewnej 1:00 +Wanda Augustyniak (w rocznicę śmierci)
7:00 - O Boże bł. dla Harly, Agaty, Łukasza i James 7:00 +Anna i Władysław Szaflarski
7:00 +Stefan Gust
7:00 +Zygmunt Binkowski - od Z. Rakowiecki II SKŁADKA
7:00 +Leokadia Harko i za zmarłych z rodzin Komajda i Dzisiaj II składka zostanie zebrana naPeters Pence, a
Harko w niedzielę 7 lipca na Missionary Coop. Plan
SOBOTA - 6 LIPCA Bóg zapłać za wszelkie ofiary.
9:00 +Ks. Prałat Stanisław Milewski (5 rocz. śmierci), i za
SKŁADKA CSA - 23 CZERWCA 2019
zmarłych rodziców Jadwiga i Stanisłw Milewski
4:00 +Tadeusz Krzyżowski DEDYKACJE ZEBRANO DO ZEBRANIA
5:30 - Za Parafian
NIEDZIELA - 7 LIPCA
CSA $51,224.00 14,934.00 $36,290.00

8:00 +Tomasz, Bronisława Żak


9:30 +Józef, Zofia Pakowscy
11:15 +Zofia, Stanisław, Roman Sałata Bóg zapłać za troskę o Kościół
1:00 - O Boża bł. i opiekę MB dla Koła Żywego Różańca
PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS 3

INTENCJE PAPIESKIE NA LIPIEC 2019


Intencja powszechna: Aby osoby wymierzające
I CZWARTEK MIESIĄCA sprawiediwość kierowały się uczciwością i
4 lipca przypada pierwszy aby .obecna na świecie niesprawiedliwość nie miała
czwartek miesiąca – dzień, w ostniego słowa
którym modlimy się o
powołania kapłańskie
i zakonne. Zapraszamy na Pierwszy piątek miesiąca lipca
Mszę św. o godz. 7:00pm i adorację Najświętszego W pierwszy piątek lipca będziemy
Samentu. gościć w naszej parafii ks. Augustine
Mundackatt V.C z Indii. Ks.
Augustine odprawi w pierwszy
I PIĄTEK MIESIĄCA
piątek o 7:00 wieczorem Msze św.
W tym tygodniu, 5 lipca przypada I piątek miesiąca. uzdrawiajacą. Jest on znanym
- Całodobowa Adoracja Najświętszego Sakramentu charyzmatycznym kapłanem
- Litania do Serca Pana Jezusa 6:40pm - Okazja do przepowiadającym Ewangelię na
spowiedzi świętej pierwszopiątkowej rano od godz. całym świecie. Wiele znaków i
8:30am i wieczorem od godz. 6:00pm uzdrowień ma miejsce w czasie jego głoszenia rekolekcji
- Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną. czy też odprawiania Mszy św. uzdrawiajacych. Serdecznie
zapraszamy.

HEALING MASS AND ADORATION


Lead by: Fr. Augustine Mundackatt V.C.
Fr. Augustine is the Global Evangelization Director of
Vincentian Congregation, St. Joseph Province in India.
He is also serving as the Director of Vincentian Retreat
Center in Goa and Vice Provincial of the Congregation.
Previously, he was the Editor of Vachanolsavam (a
popular Indian Catholic Renewal magazine, which is
I SOBOTA MIESIĄCA published in multiple languages) and Director of Retreat
Centers in Calcutta, Kottayam, etc. Responding to the
6 lipca z okazji pierwszej soboty miesiąca World Evangelization call of Pope John Paul II over 20
poświęconej Niepokalanemu Sercu NMP years ago, he has travelled to more than 30 countries
zapraszamy na śpiewanie godzinek o godz. preaching the Gospel. Many Signs and Healings have
8:30am. been reported during the retreats and Healing Masses
lead by him.
Tuesday, July 2, 2019 @ 2:00 PM
Bl. Solanus Casey Center (St Bonaventure Monastery)
NABOŻEŃTWO FATIMSKIE 1780 Mount Elliott Street, Detroit, MI 48207
W piątek, 12 lipca zapraszamy na Contacts: Bl. Solanus Casey Center (313) 579-2100
nabożeństwo fatimskie. Procesja z figurą Fr. George (313) 949-5650
Matki Bożej Fatimskiej i modlitwa Sally McCuen (313) 579-2100 Ext. # 149
różańcowa po Mszy świętej o godz. 7:00 Friday, July 5, 2019 @7:00 PM
wieczorem. Our Lady of Czestochowa Church
Contacts: Parish Office (586) 977-7267; (586) 909-7868
Joji Thomas Moozhayil (586) 879-7587, (586) 863-8427
ZAPISY NA KATECHEZĘ 2019/2020
W biurze parafialnym jest już możliwość zapisu dzieci
na lekcje religii na następny rok. Przypominamy WAKACYJNE ZMIANY
rodzicom, że każdego roku na nowo należy wypełnić MSZE ŚW. od poniedziałku do czwartku godz. 9:00 rano,
kwestionariusz. piątek - godz. 9:00am; 7:00pm
ZAPISY DO PRZEDSZKOLA 2019/2020 soboty i niedziele Msze św. bez zmian.
Przedszkole oglasza zapisy na rok 2019/2020 oraz
program wakacyjny. BIURO PARAFIALNE
Szczegoly w przedszkolu: 586-795-0443 od poniedziałku do piątku od 10:00 rano do 2:00 po
południu, w soboty od 10:00 do 12:00
4 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

POSŁUGA W KOŚCIELE MODLITWOM POLECAMY


LEKTORZY - Sobota/Niedziela 7 - 7 - 2019 CHORYCH I CIERPIĄCYCH
4:00 - H. Jagłowska Irena, Antoni Popławski, Józef
5:30 - A. Mirek
8:00 - D. Mandziuk, A. Szklarska Wasilewski, Anna Celińska, Maria
9:30 - B. Kawalek, B. Dulemba, A. Karlic Rożek, Barbara Grudka, Eleonora,
11:15 - J. Jakubowicz, S.J. Ledzińscy Teresa Szymański, Anna Rusinowski,
1:00 - O. Ośko, T. Sliwecka-Plachynska, M. Grot Krystyna, Helena Czapla, Magdalena
7:00 - J. A. Wróbel Rożek, Barbara W, Marek N, Krystyna,
Sobota/Niedziela 7 - 14 - 2019 Łukasz Siedlaczek, Stanisława Mandziuk, Morgan
4:00 - A. Marchel Czerwiński, Lidia Krzyształowicz, Halina Bazarewska,
5:30 - J. Lewczuk Mieczysław Basak, Dorota Kuniec, Halina Konwiak,
8:00 - M. Mikołajczyk, R. Lisiak Roma Muszyńska, Izabella, Paweł Kuniec, Maria,
9:30 - S. Dobrzyński, A. Martusiewicz, M. Grot
11:15 - J. Jakubowicz, S.J. Ledzińscy Elżbieta, Urszula Derecka, Sławomir, Jakub M, Helena
1:00 - J. Majcher, S. Bis, J. Gmurowska Redziniak, Peter B, Stanisław Radzik, Janina
7:00 - P. Skwarek Pienkowska, Siery, Bronisława Macek, Marian B.,
KOLEKTORZY - Sobota/Niedziela 7 - 7 - 2019 Sohayla Babbie, Helena Janda, Marian, Ryszard,
4:00 - chętnych zapraszamy do zakrystii Zbigniew Bartnik, Bolesław Leśniak, Fran Gun, Ryszard
8:00 - E. Filip, Z. Ziarnowski Nytko, Izydor Szklarski
9:30 - S. Kwiek, J. Madurski, E. Niemczyk, A. Nytko Prosimy o podawanie do biura lub do zakrystii imion i
11:15 - M. Bieciuk, R. Kogut, Z. Wolan, K. Zadrozny nazwisk bliskich chorych i cierpiących z naszych rodzin.
1:00 - T. Byra, S. Królczyk, J. Put, J. Wolkowicz
7:00 - chętnych prosimy o zgłoszenie się do zakrystii
KOLEKTORZY - Sobota/Niedziela 7 - 14 - 2019 Stacje Drogi Krzyżowej
4:00 - chętnych zapraszamy do zakrystii
8:00 - K. Koplejewski, G. Mikołajczak, I. Szklarski Serdecznie witamy w parafii Karolinę i Tomasza
9:30 - J. Ryzner, Z. Skorupa, J. Szwakopf, M. Wach Samoszuk z Pracowni Szkła i Metalu w Lublinie, którzy
11:15 - M. Przydział, J. Rakowiecki, J. Sokołowski, Z. Wolan zainstalowali sześć kolejnych Staci Drogi Krzyżowej.
1:00 - T. Byra, S. Królczyk, J. Put, J. Wolkowicz Fundatorami Stacji są następujące osoby:
7:00 - chętnych prosimy o zgłoszenie się do zakrystii Stacja V - Janina Michael Rymar
Stacja VI - Barbara Arnold Słomiński
Stacja VII - Adam Syguliński
Stacja VIII - Fundator Anonimowy - Jako wotum
wdzięcznosci za otrzymane łaski
Stacja IX - Eugeniusz Regina Dulemba i Stanisław,
Bożena, Alexander Dulemba
Stacja X - Teresa Malesa
Dobrodziejom naszego Kościoła i Parafii serdecznie
dziękujemy za ufundowanie Stacji Drogi Krzyżowej.

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
W najbliższym czasie sakramentalny związek
małżeński zawrzeć mają:
Michael Zygadlo & Aliecia Jame La Victor
Łukasz Słomiński & Lilian Chirinos
Ktokolwiek wiedziałby o istniejących przeszkodach
w zawarciu małżeństwa proszony jest o zgłoszenie
w biurze parafialnym.

SAKRAMENT CHRZTU ŚW.


XI PIESZA POLONIJNA PIELGRZYMKA Przez przyjęcie łaski sakramentu
W dniach 23-25 wyruszy XI Piesza Polonijna chrztu świętego w ostatnim czasie do
Pilegrzymka Maryjną pod hasłem ”Z MARYJĄ wspólnoty Kościoła został włączony:
SŁUCHAĆ JEZUSA CAŁYM SERCEM”. Zapisu można Oliver Marek Reilly. Życzymy
dokonać w zakrystii lub w biurze parafialnym. Koszt od Bożego błogosławieństwa na każdy
osoby dorosłej $30.00, a od dziecka $20.00. Dotakowo dzień i opieki Matki Bożej dla całej
koszulka $8.00. ZAPRASZAMY rodziny.
PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS 5

Podziękowanie od Sióstr Felicjanek z Haiti LIDERZY:


W ubiegłym tygodniu Misja Sióstr Felicjanek na Haiti Sekretarka -
doświadczyła wielkiego błogosławieństwa. Odwiedziła s. Aleksandra Antonik - (248) 979-6002
nas rodzina państwa Purzyckich z waszej parafii, z córką
Katarzyną i jej koleżanką, Emilią Skwarek. Codziennie
Finanse - Magdalena Hondo - (586) 651-0553
znosząc cierpliwie upał, służyli naszym podopiecznym z Koordynator do spraw Katechezy
wielkim poświęceniem. Pan Zbyszek z pomocą żony,
Małgosi, skonsultował ponad 100 osób, dorosłych,
s. Aleksandra Antonik - (248) 979-6002
młodzież i dzieci. Jestesmy również wdzięczne Pani Organistka - Justyna Pal - (586) 258 - 9586
Małgosi za jej obecność w kuchni, gdy przygotowywała
nam polskie jedzenie. Dziewczyny też nie miały czasu na Zakrystianka -
odpoczynek: po wielu godzinach spędzonych z naszą s. Małgorzata Polańska (248) 224-8946
mobilną Przychodnią Matki Angeli w górach, udzielały
się jeszcze popołudniami w pracy z dziećmi i tam, gdzie
tylko było coś do zrobienia. RADA DUSZPASTERSKA:
Wspaniałą niespodzianką było dla nas to wszystko, co Przewodniczący: Marcin Zając
otrzymałyśmy od Was. Szczególnie dziękujemy za leki,
które bardzo wzbogaciły naszą aptekę. Ofiarowując je, Zastępca: Marek Bieciuk
pomogliście ogromnej liczbie ludzi uniknąć bólu. Sekretarz: Katarzyna Berry,
Większości naszych pacjentów nie stać na kupno leków,
nawet gdyby były dostępne. Dziękujemy za mydełka, za Brygida Czaczkowska, Barbara Fiśkiewicz,
rzeczy dla dzieci i wszystko inne, co ofiarowaliście. Kamil Foryś, Lech Olszak, Wojciech Orlik,
Dziękujemy za wasze wsparcie duchowe, za to, że
możemy być dzięki Wam rękoma Jezusa dla tutejszych Paweł Rakowiecki, Maria Szaflarska,
ludzi tak potrzebujących Jego miłości. Wiemy, że Bóg Mateusz Wasiołek, Zbigniew Ziarnowski
wynagrodzi waszą hojność, bo zawsze tak czyni.
Wierzymy, że za kilka miesięcy będziemy mogły osobiście
podziękować i opowiedzieć więcej o naszej misji.
Modlimy się tu za naszych dobroczyńców każdego dnia. RADA FINANSOWA:
Niech Bóg Wam błogosławi! Przewodnicząca:
Wdzięczne, Siostra Inga i Siostra Marilyn, Jacmel z Haiti Margaret Parker
(248) 980 - 2797
Zastępca:
Jola Lewczuk (586) 484-2657
Jerzy Ryzner

ZESPOŁY DZIAŁAJĄCE W PARAFII


Zespół Dziecięcy „Hosanna”
Komisja Chrześcijańskiej Pomocy sobota 12:00pm - ks. Sergiusz Angur SChr
Otacza opieką najbardziej potrzebujących w naszej Zespół Młodzieżowy „Credo”
parafii. Niedziela - 5:30 - Justyna Pal
Kontakt: Chór Parafialny - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Kordynator - Barbara Słomińska (248) 467-6778 Zespół Taneczny „Mireczki” Grupa I (4-5 lat)
czwartek - 5:30 - 6:15pm (sala Jana Pawła II)
Zespół Taneczny „Mireczki” Grupa II (6-8 )
czwartek - 6:15 - 7:00pm (sala Jana Pawła II)
Przedszkole parafialne Zespół Taneczny „Mały Dunajec” (9-13 lat)
ANGEL’S CORNER CENTER czwartek - 7:00 - 8:30pm (sala Jana Pawła II)
Justyna Pal - (586) 258-9586 Grupa dorosła „Dunajec” (18-30 lat)
Wtorek & Czwartek - 8:30-10:30pm
Sala Jana Pawła II – Rezerwacje - biuro parafialne Kozice i Capy (30 + lat) wtorek - 6:30-8:30pm
Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333 - 4469
6 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

WITAMY W PARAFII MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W STERLING HTS. MI


Wszystkich, którzy pragną dołączyć się do wspólnoty Matki Bożej Częstochowskiej prosimy o kontakt z biurem parafialnym.
Przynależność do parafii jest dobrowolna, ale też jest wyznaniem swojej wiary w Boga i poczuciem przynależności do wspólnoty
Kościoła. Należą do niej ci, którzy:
 regularnie uczestniczą w życiu religijnym przez udział we Mszy św.
 wspomagają wspólnotę parafialną swoją ofiarą i poświęcają dla niej swój czas i talent
 zapisali siebie i swoją rodzinę na listę parafian.
Osoby ubiegające się o Sakramenty powinny przynależeć do naszej Parafii. Dotyczy to również tych, którzy potrzebują zaświadczenia,
aby być chrzestnym lub świadkiem Bierzmowania. Jeżeli zmieniacie Państwo miejsce zamieszkania lub telefon, prosimy o podanie
aktualnych danych do biura parafialnego.

NABOŻEŃSTWA SAKRAMENTY
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU CHRZTU - w każdą sobotę po Mszy św. o godz. 4:00pm
od września do maja: lub w niedzielę po Mszy św. o godz. 1:00pm
W środy i piątki od 6:00- 7:00pm oraz Katechezy przygotowujące rodziców i chrzestnych - każda
Pierwsze Piątki miesiąca całodobowa od piątku (9:30am) trzecia sobota miesiąca po Mszy św. o godz. 4:00pm
do soboty(9:00am) w kaplicy św. Maksymiliana. Wymagane papiery:
LITURGIA GODZIN  formularz wypełniony w biurze parafialnym
Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziałku do soboty  kopia aktu urodzenia dziecka
o godz. 8:45 am  zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że mogą
NOWENNA DO ŚW. ANTONIEGO pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego
We wtorek po Mszy św. o godz. 9:00am BIERZMOWANIA - dwuletni cykl katechez
NOWENNA DO M. B. CZĘSTOCHOWSKIEJ przygotowujących młodzież w klasach VII i VIII
W środę o godz. 6:40pm I KOMUNIA - dwuletni cykl katechez przygotowujących
MODLITWA O POWOŁANIA I ZA POWOŁANYCH dzieci w klasach II i III
W czwartek po Mszy św. o godz. 9:00am POJEDNANIA - codziennie pół godziny przed Mszą św.
KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W I piątek miesiąca od godz. 6:00pm
W niedzielę po Mszy św. o godz. 1:00pm i w I piątek
miesiąca o godz. 3:00pm CHORYCH - w pierwszy piątek miesiąca, w sprawach
nagłych o każdej porze
NABOŻEŃSTWA FATIMSKIE
od maja do października każdego 13 dnia miesiąca MAŁŻEŃSTWA - Należy zgłosić się do biura
parafialnego przynajmniej sześć miesięcy przed
LITANIA DO NAJŚW. SERCA JEZUSOWEGO planowaną datą ślubu, aby sporządzić protokół
W każdy piątek o godz. 6:40pm a w I piątek miesiąca akt i przygotować potrzebne papiery.
ofiarowania się Najświętszemu Sercu Jezusowemu
I SOBOTA MIESIĄCA
Godzinki o Niepokalanym Sercu Maryi o godz. 8:30am
a po Mszy św. o godz. 9:00. Różaniec i adoracja do
KAPLICA ŚW. MAKSYMILIANA
godz. 11:00am. Kaplica św. Maksymiliana jest otwarta codziennie od Mszy
św. porannęj o godz. 9:00am do Mszy św. wieczornej o
RÓŻANIEC godz. 7:00pm. Można się spotkać z Jezusem, poświęcając
W październiku codziennie pół godziny przed Mszą św. swój czas na adorację Najświętszego Sakramentu.
poranną i wieczorną a w niedzielę o godz. 7:30am.
Dla dzieci w środy o godz. 6:40pm
DROGA KRZYŻOWA PROGRAM RADIOWY KSIĘŻY
W Wielkim Poście w piątki o godz. 3:00pm i 7:00pm.
Dla dzieci w środy o godz. 6:40pm CHRYSTUSOWCÓW
RORATY Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM
W Adwencie w środy o godz. 6:00am. Ze stacji WNZK 690 AM
prowadzony przez ks. Roberta Wojsława SChr
WYPOMINKI
W listopadzie pół godziny przed Mszą św. poranną
i wieczorną. SKLEPIK PARAFIALNY
MODLITWA O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE Jest otwarty w każdą niedzielę po każdej Mszy św.
I piątek miesiąca godz. 7:00pm Można zakupić ciekawe książki religijne, dewocjonalia,
kasety z piosenkami religijnymi oraz filmy DVD
o tematyce religijnej i patriotycznej.