You are on page 1of 13

DCTS Structuri SRL

Strada Duzilor nr. 5 | Sector 2 | Bucuresti | Romania


T (office) +40 314 377 047| T (mobile) +40 721 308 407
F +40 314 377 047
E anamaria.popa@dcts.ro | W http://www.dcts.ro

CLADIRE DE LOCUIT P+2E CU PERETI STRUCTURALI DE ZIDARIE NEARMATA SI


PLANSEE DIN GRINZI METALICE SI BOLTISOARE DE CARAMIDA

EXEMPLU DE CALCUL: APLICAREA METODOLOGIEI DE EVALUARE PENTRU


CLADIRI CU PLANSEE FARA RIGIDITATE IN PLAN ORIZONTAL

CUPRINS
1. METODOLOGIA DE NIVEL 1 ............................................................................................................... 2
 DATE GENERALE ............................................................................................................................ 2
 REZISTENTELE ZIDARIEI ................................................................................................................. 3
 CARACTERISTICILE GEOMETRICE ALE CLADIRII SI STRUCTURII ..................................................... 4
 GREUTATEA DE PROIECTARE A NIVELULUI ................................................................................... 4
 CALCULUL FORTEI SEISMICE STATICE ECHIVALENTE .................................................................... 5
 CALCULUL R3 LA NIVELUL STRUCTURII ........................................................................................ 5
2. METODOLOGIA DE NIVEL 2 ............................................................................................................... 6
 CALCULUL FORTEI SEISMICE SI A MOMENTULUI INCOVOIETOR (DE RASTURNARE) LA BAZA
PERETELUI Z1 ........................................................................................................................................ 6
 CALCULUL VALORII DE PROIECTARE A MOMENTULUI INCOVOIETOR CAPABIL (MRD) LA BAZA
PERETILOR TRANSVERSALI SI LONGITUDINALI ..................................................................................... 7
 CALCULUL REZISTENTEI PERETILOR STRUCTURALI LA FORTA TAIETOARE ................................... 8
 CALCULUL PERETILOR STRUCTURALI PENTRU ACTIUNEA SEISMICA PERPENDICULARA PE PLAN
11

1
DCTS Structuri SRL
Strada Duzilor nr. 5 | Sector 2 | Bucuresti | Romania
T (office) +40 314 377 047| T (mobile) +40 721 308 407
F +40 314 377 047
E anamaria.popa@dcts.ro | W http://www.dcts.ro

1. METODOLOGIA DE NIVEL 1

 DATE GENERALE
- Amplasament: Bucuresti
- Regimul de inaltime: P+2E;
- Anul constructiei: aprox. 1900
- Functiune: cladire de locuit
- Structura: identica la toate nivelurile
- Pereti structurali din zidarie simpla nearmata; caramida plina si mortar de var
- Plansee din grinzi metalice si boltisoare de caramida fara suprabetonare (cu rigiditate
nesemnificativa in plan orizontal)
- Inaltimea nivelului: Hniv = 3.60m
- Inaltimea totala a cladirii: Htot = 10.80m
- Grosimea peretilor: t = 42cm la toate nivelurile
- Starea actuala: in exploatare, complet finisata. Nu sunt vizibile deteriorari/degradari din cauze
seismice si/sau neseismice
- Nu exista planurile initiale ale cladirii si nici informatii privind comportarea cladirii la
cutremurele din secolul XX.

2
DCTS Structuri SRL
Strada Duzilor nr. 5 | Sector 2 | Bucuresti | Romania
T (office) +40 314 377 047| T (mobile) +40 721 308 407
F +40 314 377 047
E anamaria.popa@dcts.ro | W http://www.dcts.ro

 REZISTENTELE ZIDARIEI
 Cladirea fiind in exploatare nu a fost posibil sa se efectueze:
- Decopertari pentru identificarea unor eventuale deteriorari anterioare
- Teste asupra materialelor

 Avand in vedere nivelul de inspectare si testare limitat, s-a considerat:


- Nivelul de cunoastere: KL 1 – cunoastere limitata
- Factor de incredere: CF = 1.35

 Pentru verificarile analitice, rezistentele zidariei au fost luate prin raportare la rezultatele
incercarilor pe constructii similar si prin confruntare cu datele existente in literature (conf. P100-
3/2008):
- Rezistenta medie a zidariei la compresiune: fm = 3.0 N/mm2 = 300 tone/m2
- Rezistenta caracteristica initiala la forfecare (lunecare in rostul de asezare): fvk0 = 0.045
N/mm2 = 4.5 tone/m2
- Rezistenta unitara de proiectare la lunecare in rost orizontal:
𝑓𝑣𝑚 1.33∗𝑓𝑣𝑘 1.33∗(𝑓𝑣𝑘0 +0.7∗𝜎𝑑 )
fvd = 𝛾 = =
𝑀 ∗𝐶𝐹 𝛾𝑀 ∗𝐶𝐹 𝛾𝑀 ∗𝐶𝐹

unde,

fvk = rezistenta medie a zidariei la forfecare

fvk = rezistenta caracteristica la forta taietoare pentru rupere prin lunecare

fvk0 = rezistenta caracteristica initiala la forfecare

d = efort unitar de compresiune

M = coeficient partial de siguranta; M = 3.0 pentru zidarie

CF = factor de incredere; CF = 1.35 pentru cazul studiat

Cu valorile de mai sus, rezistentele de proiectare au rezultat:

 Rezistenta de proiectare la compresiune:

𝑓𝑚 3.00 2.22𝑁 222𝑡𝑜𝑛𝑒


𝑓𝑑 = = = =
𝐶𝐹 1.35 𝑚𝑚2 𝑚2

 Rezistenta de proiectare la forfecare in N/mm2:


1.33 ∗ (0.045 + 0.7 ∗ 𝜎𝑑 )
𝑓𝑣𝑑 = = 0.0148 + 0.23 ∗ 𝜎𝑑
3.0 ∗ 1.35
3
DCTS Structuri SRL
Strada Duzilor nr. 5 | Sector 2 | Bucuresti | Romania
T (office) +40 314 377 047| T (mobile) +40 721 308 407
F +40 314 377 047
E anamaria.popa@dcts.ro | W http://www.dcts.ro

 Rezistenta de proiectare la forfecare (rupere in scara):


0.04 ∗ 𝑓𝑚 0.04 ∗ 3.00
𝑓𝑡𝑑 = = = 0.0296𝑁/𝑚𝑚2
𝛾𝑀 ∗ 𝐶𝐹 3.0 ∗ 1.35

 CARACTERISTICILE GEOMETRICE ALE CLADIRII SI STRUCTURII


 Aria nivelului: Aniv =121.18 m2
 Aria planseelor pe nivel: Apl,niv = 95.70 m2
 Aria zidariei in plan pe nivel (s-au scazut parapetii): Azid,niv = 16.83 m2
 Volumul zidariei pe nivel: Vzid,niv = 75.146 m3

 GREUTATEA DE PROIECTARE A NIVELULUI


 Greutatea volumica a zidariei: zid = 1.8 tone/m3
 Greutatea zidariei pe nivel: Gzid,niv = 1.8*75.146 = 135.2 tone
 Greutatea unitara a planseelor peste parter (nivel 1) si peste etajul 1 (nivel 2):
- Boltisoare de caramida 200 kg/m2
- Profile IPN 25 kg/m2
- Tavan 50 kg/m2
- Umplutura 8cm moloz (medie) 100kg/m2
- Pardoseala (grinzisoare si podina) 50kg/m2
- Pereti despartitori usori 120kg/m2
- Incarcare utila 0.3 * 150 = 45kg/m2

TOTAL: 590 kg/m2

 Greutate unitara a planseului peste etajul 2 (nivel 3):


- Planseu + sarpanta + invelitoare (estimat): 790kg/m2

 Greutatea de proiectare a planseelor:


- Planseu peste nivelul 1 si peste nivelul 2: Gpl,1 = Gpl,2 = 56.5 tone
- Planseu peste nivelul 3: Gpl,3 = 75.6 tone

 Greutatea nivelurilor pentru calculul fortei seismice echivalente:


- G1 = 0.5 * (Gzid,1 + Gzid,2) + Gpl,1 = 135.2 + 56.5 = 191.7 tone
- G2 = 0.5 * (Gzid,2 + Gzid,3) + Gpl,2 = 135.2 + 56.5 = 191.7 tone
- G3 = 0.5 * Gzid,3 + Gpl,3 = 0.5 * 135.2 + 75.6 = 143.2 tone

4
DCTS Structuri SRL
Strada Duzilor nr. 5 | Sector 2 | Bucuresti | Romania
T (office) +40 314 377 047| T (mobile) +40 721 308 407
F +40 314 377 047
E anamaria.popa@dcts.ro | W http://www.dcts.ro

 Greutatea totala a cladirii pentru calculul fortei seismice echivalente:


- Gtot = G1 + G2 + G3 = 2*191.7 + 143.2 = 526.6 tone

 CALCULUL FORTEI SEISMICE STATICE ECHIVALENTE


 Factorul de importanta (cladire de locuit): I = 1.00
 Acceleratia terenului pentru proiectare (Bucuresti): ag = 0.24g
 Valoarea spectrului elastic:  0 = 2.75
 Factorul de reducere pentru cladiri cu nniv > 2:  = 0.85
 Factorul de reducere pentru amortizare:  = 0.88
 Factorul de comportare (zidarie nearmata): q = 1.5
 Coeficientul seismic (aplicat la greutatea cladirii pentru gruparea seismica):
𝛾𝐼 ∗𝑎𝑔 ∗𝛽0 ∗∗ 1.0∗0.24∗2.75∗0.85∗0.88
c= = = 0.329
𝑞 1.5
 Forta seismica totala (forta taietoare de baza):
Fb = c * Gtot = 0.329*526.6 = 173.3 tone
 Distributia fortei seismice pe inaltimea cladirii se face cu relatia:
𝐺𝑖 ∗ 𝑧𝑖
𝐹𝑖 = ∗𝐹
∑ 𝐺𝑖 ∗ 𝑧𝑖 𝑏

Unde zi este cota planseului “i” peste sectiunea de incastrare.

Din calcule au rezultat urmatoarele:

- F3 = 74.1 tone
- F2 = 66.1 tone
- F1 = 33.1 tone

Inaltimea echivalenta a fortei taietoare pentru calculul momentului de rasturnare:

∑ 𝐹𝑖 ∗ 𝑧𝑖 74.1 ∗ 10.8 + 66.1 ∗ 7.20 + 33.1 ∗ 3.6


𝐻𝑒𝑐ℎ = = = 8.05𝑚
𝐹𝑏 173.3

 CALCULUL R3 LA NIVELUL STRUCTURII


Indicatorul R3 la nivelul structurii se determină cu relaţia:

Vadm Fb ,cap
R3  
Vm Fb

5
DCTS Structuri SRL
Strada Duzilor nr. 5 | Sector 2 | Bucuresti | Romania
T (office) +40 314 377 047| T (mobile) +40 721 308 407
F +40 314 377 047
E anamaria.popa@dcts.ro | W http://www.dcts.ro

În care Vadm valoarea de referinţă admisibilă a efortului unitar tangenţial în elementele verticale,
iar Vm este efortul tangenţial mediu. Fb,cap este forţa tăietoare capabilă la bază a structurii şi Fb este forţa
tăietoare de calcul.

2 0 2 314.4(kN / mp)
Fb,cap  Az ,min  k 1   7.45(mp)  42(kN / mp)  1    765.8kN
3 k 3 42(kN / mp)

 k =valoarea de referinţă (forfetară) a rezistenţei la forfecare a zidăriei, ţinând cont de o


degradare de 30% a rezistenţei:

- pentru zidărie cu mortar de ciment:


 k =120x0,7=84kN/mp

- pentru zidărie cu mortar de var:


 k =60x0,7=42kN/mp

Pentru structura analizata se va considera zidarie cu mortar de var.

G 5266(kN)
0    314.4(kN / mp)
Azx  Azy 9.3(mp)  7.45(mp)

 0 =efort unitar de compresiune

Azx , Azy =ariile totale ale pereţilor care au axa majoră pe cele două direcţii principale ale
clădirii

Indicatorul R3 la nivelul structurii a rezultat:

Fb,cap 765.8(kN )
R3    0.44
Fb 1733(kN )

2. METODOLOGIA DE NIVEL 2

 CALCULUL FORTEI SEISMICE SI A MOMENTULUI INCOVOIETOR (DE RASTURNARE) LA BAZA


PERETELUI Z1
Gzid = 7.71 tone (pentru nivelurile 1, 2, 3)

Apl= 5.18 m2 (pentru nivelurile 1, 2, 3)

6
DCTS Structuri SRL
Strada Duzilor nr. 5 | Sector 2 | Bucuresti | Romania
T (office) +40 314 377 047| T (mobile) +40 721 308 407
F +40 314 377 047
E anamaria.popa@dcts.ro | W http://www.dcts.ro

Gpl = 3.06 tone (pentru nivelurile 1, 2)

Gpl = 4.09 tone (pentru nivelul 3)

Gtotal nivel 1, 2 = Gzid + Gpl nivel 1, 2= 10.77 tone

Gtotal nivel 3 = Gzid + Gpl nivel 3= 11.8 tone

NRd baza = 2* Gtotal nivel 1, 2 + Gtotal nivel 3 = 33.34 tone

Azid = 1.19 m2

d baza = NRd baza / Azid = 28 tone/m2

Fb = c * NRd baza = 10.97 tone

Mb = Fb * Hech = 88.3 tone*m

 CALCULUL VALORII DE PROIECTARE A MOMENTULUI INCOVOIETOR CAPABIL (MRD) LA BAZA


PERETILOR TRANSVERSALI SI LONGITUDINALI
(1 − 1.15 ∗ 𝑑 )
𝑀𝑅𝑑 = ∗ 𝑁𝑑 ∗ 𝑙𝑤
2
unde:

MRd = momentul incovoietor capabil

d = d / fd

lw = lungimea sectiunii orizontale a peretelor

Forta taietoare Vf1 corespunzatoare atingerii valorii MRd s-a calculat cu relatia:
𝑀𝑅𝑑
𝑉𝑓1 =
𝐻𝑒𝑐ℎ

unde:

Vf1 = forta taietoare asociata cedarii prin compresiune excentrica

Hech = inaltimea la care se aplica rezultanta fortelor seismice de etaj pentru a se obtine
momentul MRd.

7
DCTS Structuri SRL
Strada Duzilor nr. 5 | Sector 2 | Bucuresti | Romania
T (office) +40 314 377 047| T (mobile) +40 721 308 407
F +40 314 377 047
E anamaria.popa@dcts.ro | W http://www.dcts.ro

Calculul se va exemplifica pentru peretele Z1:

 Transversal:

d = 28 tone/m2
d = d / fd = 0.126 tone/m2
lwT = 1.92 m
NdT = 22.6 tone

(1 − 1.15 ∗ 0.126)
𝑀𝑅𝑑 = ∗ 22.6 ∗ 1.92 = 18.55 𝑡𝑜𝑛𝑒 ∗ 𝑚
2
18.55
𝑉𝑓1 = = 2.3 𝑡𝑜𝑛𝑒
8.05

 Longitudinal:

d = 28 tone/m2
d = d / fd = 0.126 tone/m2
lwL = 1.335 m
NdL = 15.7 tone

(1 − 1.15 ∗ 0.126)
𝑀𝑅𝑑 = ∗ 15.7 ∗ 1.335 = 8.96 𝑡𝑜𝑛𝑒 ∗ 𝑚
2
8.96
𝑉𝑓1 = = 1.11 𝑡𝑜𝑛𝑒
8.05

 CALCULUL REZISTENTEI PERETILOR STRUCTURALI LA FORTA TAIETOARE


Vf21 = valoarea de proiectare a fortei taietoare de rupere prin lunecare in rost orizontal

Vf22 = valoarea de proiectare a fortei taietoare de rupere prin fisurare diagonal

a) Valoarea rezistentei de proiectare de cedare prin lunecare in rost orizontal

1.33 𝑙𝑎𝑑
𝑉𝑓21 = ∗ (𝑓𝑣𝑘0 ∗ + 0.7 ∗ 𝜎𝑑 ) ∗ 𝑡 ∗ 𝑙𝑐
𝐶𝐹 ∗ 𝛾𝑀 𝑙𝑐

unde:

CF = factor de incredere = 1.35

8
DCTS Structuri SRL
Strada Duzilor nr. 5 | Sector 2 | Bucuresti | Romania
T (office) +40 314 377 047| T (mobile) +40 721 308 407
F +40 314 377 047
E anamaria.popa@dcts.ro | W http://www.dcts.ro

M = coefficient partial de siguranta = 3.0

fvk0 = rezistenta caracteristica initiala la forfecare = 4.5 tone/m2

lad = lungimea pe care aderenta este active, determinate cu relatia: lad = 2*lc - lw

lc = lungimea zonei comprimate a sectiunii ce tine cont de efectul alternant al fortei seismice,
𝑀
determinata cu relatia: 𝑙𝑐 = 1.5 ∗ 𝑙𝑤 − 3 ∗ 𝑁 𝑑
𝑑

d = efort unitar normal de compresiune

t = grosimea peretelui de zidarie

Daca lad  0, valoarea de proiectare a fortei taietoare de rupere se poate calcula cu relatia
simplificata:
𝑁𝑑 𝑁𝑑
𝑉𝑓21 = 1.33 ∗ 0.7 ∗ = 0.93 ∗
𝐶𝐹 ∗ 𝛾𝑀 𝐶𝐹 ∗ 𝛾𝑚

 Transversal:

lw = 1.92m

18.55
𝑙𝑐 = 1.5 ∗ 1.92 − 3 ∗ = 0.4𝑚
22.6

lad = 2*0.4 – 1.92  0 , asadar se poate folosi formula simplificata a fortei taietoare de rupere:

22.6
𝑉𝑓21 = 0.93 ∗ = 5.19 𝑡𝑜𝑛𝑒
1.35 ∗ 3.0

 Longitudinal:

lw = 1.335m

8.96
𝑙𝑐 = 1.5 ∗ 1.335 − 3 ∗ = 0.29𝑚
15.7

lad = 2*0.29 – 1.335  0 , asadar se poate folosi formula simplificata a fortei taietoare de rupere:

15.7
𝑉𝑓21 = 0.93 ∗ = 3.60 𝑡𝑜𝑛𝑒
1.35 ∗ 3.0

9
DCTS Structuri SRL
Strada Duzilor nr. 5 | Sector 2 | Bucuresti | Romania
T (office) +40 314 377 047| T (mobile) +40 721 308 407
F +40 314 377 047
E anamaria.popa@dcts.ro | W http://www.dcts.ro

b) Valoarea de proiectare a fortei taietoare de rupere prin fisurare diagonal


𝑓𝑡𝑢 ∗ 𝐴𝑝 𝜎0
𝑉𝑓22 = ∗ √1 +
𝑏 𝑓𝑡𝑢

unde,

ftu = rezistenta conventionala la intindere; ftu = 0.05*fk unde fk = rezistenta caracteristica la


compresiune a zidariei. Pentru cazul studiat vom allege fk = 175 tone/m2  ftu = 8.75 tone/m2
𝑁
0 = efort unitar mediu de compresiune; 𝜎0 = 𝐴
𝑝

Ap = sectiunea transversal a peretelui; Ap = lw*t

b = coeficient care depinde de proportiile panoului h/l, dupa cum urmeaza:

- b = 1.5 pentru h/lw ≥ 1.5


- b = 1.0 pentru h/lw < 1.0
- b = h/lw pentru 1.0  h/lw < 1.5

 Transversal:

ftu = 8.75 tone/m2

lw = 1.92m

t = 0.42m  Ap = 1.92*0.42m = 0.8m2

h = 10.8m  h/lw = 5.6  b = 1.5


22.6
N = 22.6 tone  𝜎0 = = 28.25 𝑡𝑜𝑛𝑒/𝑚2
0.8

8.75 ∗ 0.8 28.25


𝑉𝑓22 = ∗ √1 + = 9.6 𝑡𝑜𝑛𝑒
1.5 8.75

 Longitudinal:

ftu = 8.75 tone/m2

lw = 1.335m

10
DCTS Structuri SRL
Strada Duzilor nr. 5 | Sector 2 | Bucuresti | Romania
T (office) +40 314 377 047| T (mobile) +40 721 308 407
F +40 314 377 047
E anamaria.popa@dcts.ro | W http://www.dcts.ro

t = 0.42m  Ap = 1.335*0.42m = 0.56m2

h = 10.8m  h/lw = 8.1  b = 1.5


15.7
N = 15.7 tone  σ0 = 0.56 = 28.04 tone/m2

8.75 ∗ 0.56 28.04


𝑉𝑓22 = ∗ √1 + = 6.7 𝑡𝑜𝑛𝑒
1.5 8.75

Vf2 = min(Vf21, Vf22)

Valorile obtinute pentru rezistenta peretilor la forta taietoare vor dicta modul de cedare al
peretelui: ductil sau fragil. Astfel:

- Daca Vf1  Vf2  rupere ductila


- Daca Vf1 > Vf2  rupere fragile

Vom determina modul de rupere pentru peretele analizat:

Perete transversal Perete longitudinal


Elem. Vf1 [t] Vf21 [t] Vf22 [t] Vf2 [t] Rupere Vf1 [t] Vf21 [t] Vf22 [t] Vf2 [t] Rupere
Z1 2.3 5.19 9.6 5.19 Ductila 1.11 3.60 6.7 3.60 Ductila

𝐹𝑐𝑎𝑝
Indicatorul de asigurare seismica 𝑅3 = 𝐹𝑏
.

Pentru peretele analizat se obtin urmatoarele valori:


𝐹𝑐𝑎𝑝 2.3
 Transversal: 𝑅3 = 𝐹𝑏
= 10.97 = 0.21

𝐹𝑐𝑎𝑝 1.11
 Longitudinal: 𝑅3 = 𝐹𝑏
= 10.97 = 0.11

 CALCULUL PERETILOR STRUCTURALI PENTRU ACTIUNEA SEISMICA PERPENDICULARA PE PLAN


In absenta sondajelor pentru determinarea conditiilor de fixare la nivelul planseelor, nu se poate
stabili cu exactitate nivelul solicitarilor produse de actiunea seismica perpendicular pe planul acestora.

Avand in vedere ca Solutia de consolidare va prevedea suprabetonarea planseului existent si


deci posibilitatea ancorarii peretilor respective la nivelul planseelor (reazeme simple), s-a efectuat
verificarea peretelui Z1 de pe axul 1, la nivelul 3 (etajul II).

11
DCTS Structuri SRL
Strada Duzilor nr. 5 | Sector 2 | Bucuresti | Romania
T (office) +40 314 377 047| T (mobile) +40 721 308 407
F +40 314 377 047
E anamaria.popa@dcts.ro | W http://www.dcts.ro

w – are valoarea 1 daca peretele este interior si 2 daca peretele este perimetral sau in consola.

Incarcarea seismica normala pe planul peretelui se calculeaza:


𝑎𝑔 𝛾𝑤 ∗𝛽𝑤 ∗𝐾𝑧
𝑓𝑤 (𝑧) = ∗ ∗ 𝑔𝑤 , considerand urmatoarele valori:
𝑔 𝑞𝑤

- qw = 1.5
- w = 2.0 (element fixat pe 2 laturi)
- w = 1.0
- Kz = coeficient care reprezinta amplificarea acceleratiei seismice a terenului pe inaltimea
𝑧
constructiei; 𝐾𝑧 = 1 + 2 ∗ , unde:
𝐻
-
z = cota punctului de prindere de structura a peretelui
𝑧𝑖𝑛𝑓 + 𝑧𝑠𝑢𝑝
𝑧 = 𝑧𝑚𝑒𝑑 = = 9.00𝑚
2
zinf = cota de rezemare = 7.20m
zsup = cota acoperisului = 10.80m
- H = inaltimea medie a acoperisului in raport cu baza constructiei = 10.80m
 Kz = 2.66m
- acceleratie seismica: ag = 0.24g
- greutatea peretelui: gw = 0.42 * 1.8 = 0.756 tone/m2

0.24𝑔 1.0∗2.0∗2.66
 𝑓𝑤 (𝑧) = ∗ ∗ 0.756 = 0.644 𝑡𝑜𝑛𝑒/𝑚2
𝑔 1.5

Momentul incovoietor maxim (la jumatatea inaltimii etajului) este:


𝑓𝑤 ∗ ℎ2
𝑀𝑤 = = 1.04 𝑡𝑚
8
Modulul se rezistenta al peretelui in sectiunea de moment maxim:

12
DCTS Structuri SRL
Strada Duzilor nr. 5 | Sector 2 | Bucuresti | Romania
T (office) +40 314 377 047| T (mobile) +40 721 308 407
F +40 314 377 047
E anamaria.popa@dcts.ro | W http://www.dcts.ro

192 ∗ 422
𝑊𝑤 = = 56448 𝑐𝑚3
6

Forta axiala de compresiune la ultimul nivel:

N = 0.5 * 7.71 = 3.855 tone

Adancimea zonei comprimate se calculeaza cu relatia:

1.15 ∗ 𝑁 1.15 ∗ 3855


𝑥𝑐 = = = 10.4 𝑐𝑚
𝑏 ∗ 𝑓𝑑 192 ∗ 2.22

Momentul capabil perpendicular pe plan este:

MRdT = 0.5 * (42 – 10.4) * 3855 = 60909kg*cm = 0.6 tm

Factorul de siguranta este:

𝑀𝑅𝑑𝑇 0.6
𝑅3𝑇 = = = 0.57
𝑀𝑚𝑎𝑥𝑇 1.04

13