You are on page 1of 3

NEKE OD MOGUĆNOSTI "JET GROUTING" TEHNOLOGIJE

Osiguranje dubokog iskopa AB dijafragma


kojI štiti iskop u blizini objekta koji je u blizini postoje}ih objekata

Osiguranje iskopa zemlje za potrebe izvođenja podzemne železnice

Osiguranje iskopa od vode Vodonepropusna zavesa


za potrebe izvođenja šahti od šipova za zaštitu od vode
Konsolidacija zidova šahte Obezbeđenje temelja
viadukta šipovima kao zaštita iskopa

Ojačavanje temelja objekta Konsolidacija šipovima


oko stubova mosta

Vodootporna dijafragm Konsolidacija iskopa za tunel


kao zaštita rečnog nasipa sa oblogom od šipova
Progresivno obezbeđenje svoda tunela u nekoherentnom tlu

Vodootporna dijafragma

Konsolidacija za potrebe Obezbeđenje klizišta


postavljanja cevnih instalacija