Profil Perniagaan

:
i. Nama perniagaan Perniagaan Merci

ii.

Nama pemilik

Lee Zhee Wey

iii.

Lokasi/Alamat

No. 31, Jalan Radin 3, Bandar Baru Seri Petaling, 57000 Kuala Lumpur.

iv.

Jenis Perniagaan

Milikan Tunggal

v.

Tempoh Perakaunan

1/8/2010 - 31/7/2011

vi.

Tempoh Rekod

1/8/2010 ± 31/8/2010

vii.

Modal Perniagaan

RM 50,000.00

viii. Jumlah Pekerja

Seorang

ix.

Status Perniagaan

Memulakan perniagaan.

x.

Name dan Alamat Bank

AM Bank. No. 42, Jalan Hujan Emas 12, Bandar OUG, 56100 Kuala Lumpur.

xi.

Nombor Akaun

3219940902