„A háború olyan komoly dolog, hogy azt nem lehet a katonákra bízni!

A népek közti barátság olyan fontos, hogy azt nem lehet a diplomatákra bízni! A népek történelmének megismerése olyan fontos dolog, hogy azt nem lehet a szaktudósokra bízni!”

Az Arvisurák a 24 Hun Törzsszövetség sámánjainak rendszeresen írt és őrzött hagyománya. Először Arvisura-Anyahita, azaz a magyarok Nagyboldogasszonya kezdte el lejegyezni, még az özönvíz előtt, őseink akkori hazájában, az azóta elsüllyedt Ataiszon. A feljegyzések tőle kapták a nevüket, melynek jelentése Igazszólás. Az Arvisurákat agyag, kő vagy aranylapokra vésték rovásírással, melyet szintén ő tanított meg az emberiséggel. Így aztán a hagyomány továbbra sem szűnt meg, mert a bevatott köpontokban kiképzett rovósámánok azóta is folyamatosan megörökítik a hunokkal és rokon törzsekkel kapcsolatos minden fontos eseményt – napjainkban is! 1998-ban látott napvilágot Paál Zoltán: Arvisura – Igazszólás című kétkötetes monumentális gyűjteménye, a Püski Kiadó jóvoltából. Ez a hun-magyar törzsek Ószövetségének is tekinthető, mert a több mint 6000 évre visszatekintő írott, igaz történelmünket foglalja magában. Ez pedig nem holmi nacionalizmusból eredő elfogult kijelentés, hiszen a Bibliához hasonlóan az Arvisura is többszörösen kódolt szöveg, azaz túl az elsődleges mondanivalóin, a sorok mögött is fontos információk bújnak meg, mégpedig a teremtéstanra, a kozmikus tudásra vonatkozóan, melyet még csak kevesen látnak és értenek. A kiadás alapjául szolgáló tekintélyes mennyiségű kéziratot a manysi nép fősámánjának unokája, Szalaváré Tura adta át a palóc származású Paál Zoltánnak, aki maga is rovósámánná vált. Az Ural környékén őrzött rovások az egykori leghíresebb Beavatott Központ, Ordosz begyűjtött anyagából származnak. Természetesen ebben a könyvben nem szerepel az összes létező rovás, csupán annak mindössze körülbelül 10-15 százaléka. Ezek többségét ugyanis még nem engedélyezték kiadni, hiszen olyan információkat tartalmaznak, melyre a mai emberiség még nincs felkészülve, megérve és sokakban ellenérzéseket váltana ki. Márpedig az Arvisuráknak nem ez a célja és rendeltetése.

Az Arvisurák keletkezési körülményei A hun-magyar és más rokon népeknél az volt az örök szokás, sőt törvény, hogy a törzzsel, rokon népekkel kapcsolatos fontosabb eseményeket, történéseket mindig le kell jegyezni, hogy az utókor számára az – mind pozitív, mind negatív értelemben vett tanulságul - örökre megmaradjon. Ezeket az eseményeket sohasem rögtön a megtörténtüket követően jegyezték le, hanem csak 10, 20, sőt 30 évvel később. Ennek oka az volt, hogy ekkorra már az esetlegesen negatív töltetű események kapcsán is lecsitultak annyira az érzelmek, hogy teljes tárgyilagossággal, tényszerűséggel voltak képesek leírni ezeket a dolgokat. Így már talán érthető az, hogy miért éppen Arvisura, azaz igazszólás a neve ennek a gyűjteménynek. Ezek a jegyzetek un. rovásírással kerültek lejegyzésre, általában agyag vagy fémlapokra. Azokat a példányokat, melyeket a távolabbi utókornak is meg kívántak őrizni, - s melyek emiatt a beavatott központokban kerültek tárolásra, többnyire aranylapokra rótták. Ezek 72x72 cm nagyságú, 1,5 mm vastag aranylemezek. A rovást csakis erre speciálisan kiképzett rovósámánok végezhették. Mivel az egyes törzsek ezeket az információkat időnként egymásnak is továbbadták, ugyanakkor többen többféle rovásjeleket is használtak, így a rovásírás tudományát egy többéves komoly tanulási folyamat kellett, hogy megelőzzön. A rovásokat tartalmazó lapokat egy kimondottan erre a célra épített helyen a Szellemi Központban, avagy az Élet Templomában őrizték. Beavatatlan személyek soha nem férhettek hozzá. A rovásírások elkészítéséről és őrzéséről tehát csak a beavatottak tudhattak, a közismert történelmi személyek közül pl. Kőrösi Csoma Sándor vagy Julianus barát nézhetett bele ezen gyűjteményekbe. Ezek a Szellemi Központok felbecsülhetetlen nagyságú művelődési értékeket és leleteket tároló gyűjtőhelyek, hiszen az esztelen háborúk rombolásaitól csak ilyen módon lehetett megőrizni az utókor számára a minden idők állandó értékeit jelentő bizonyítékokat, iratokat, a tudást. Egykor ilyen Szellemi Központ volt többek között a mezopotámiai Nippur, az egyiptomi Karnak, Hetevarett, majd ezek megszűnését követően Ordosz, vagy a mai Tbiliszi környékén fekvő Magyarka. Később Atilláék honvisszafoglalását követően egy ideig országunk területére, Budára menekítették az ordoszi szellemi központot. Őrzéséről 10.000 harcos gondoskodott egészen István király uralkodásáig. Az uruki-mani hit feladásával, a római egyháznak történő behódolással idegen papok árasztották el országunkat, akik a pápa dekrétumaira nemcsak hogy megsemmisítettek szinte minden ősi magyar emléket és rovásírást, de sajnos a szellemi központ kincseinek megszerzésére is erősen fájt a foguk. Ezért István parancsot adott unokaöccseinek, Endre, Béla és Levente hercegeknek, hogy az Élet templomának kincseit menekítsék ki Ural-Budára a rokon manysikhoz. A manysik pedig eleget is tettek a feladatuknak. S mivel a sámánhit szerint a világhónapok váltása idején (2160 évenként) az egyes rokon népek át kell, hogy adják egymásnak a szellemi központ őrzésének feladatát és a rovásírás jogát, így Szalaváré Tura eljött Magyarországra, s megkereste az erre alkalmas beavatottat, aki Paál Zoltán, ózdi vasgyári munkás lett. Ma is léteznek ilyen Szellemi Központok, a Föld 9 különböző pontján, (titkos, megközelíthetetlen helyeken, barlangokban) őrzik őket, s majd csak akkor kerülhetnek napvilágra, ha az emberiség elér egy bizonyos szellemi fejlettségi szintet, azaz már nem csak az aranyat, hanem a tudás értékét fogja látni benne. Mint említettem, az események csak évtizedekkel később kerültek írásba, mint ahogyan megtörténtek. Joggal kérdezheti mindenki, hogyan lehetséges ez, hisz az illető akkorra már csak foszlányokban emlékezhetett az egészre. Tulajdonképpen nem is nagyon kellett nekik emlékezniük, hiszen ehhez segítséget kaptak, mégpedig a fenti szellemi világból. Paál Zoltán is említi, hogy az „adások többnyire éjszaka jöttek”. Ilyenkor ő csak megfogta a ceruzát és az elkezdett írni. Gondoljunk bele: ez a könyv kb. 1400 oldalas, telis-tele van évszámokkal, töménytelen névvel és számadattal. Erre tíz-húsz év távlatából egy normál képességű ember aligha emlékezhet! Viszont - ez nagyon fontos – éppen emiatt akárkiből nem is lehet rovósámán, hiszen ehhez rendelkezni kell bizonyos

tulajdonságokkal, amivel csak a beavatottak bírnak, tehát erre születni kell. Mikor Tura, a manysi sámán megitatta őt egy bizonyos fajta sámánitallal, Paál Zoltánnál ekkortól kezdődően olyan képességek jelentkeztek, amit maga is alig tudott elhinni. Ez a hagyomány azonban ma is folytatódik, most is élnek köztünk rovósámánok, akik szintén így dolgoznak, azaz időnként ha érzik, hogy jön az adás, akkor ceruzát fognak, s az írni kezd. Magyar kutató az inkák földjén TITKOS INDIÁN KINCSEK A TÁLTOSOK BARLANGJÁBAN (a Delta c. folyóirat egy régi számának cikke) Újsághírek szerint a perui Andokban inka barlangrendszert találtak. Hasonlót már sokat ismernek a szakértők, de most páratlan felfedezést tett egy magyar kutató. Az Argentínában élő Móricz János az egyik indián törzs bizalmából Ecuadorban olyan barlangrendszerbe jutott el, ahová félezer éve nem tette be idegen a lábát. „Táltosok barlangja” nevet adta neki s eddigi kutatásaival sok ezer éves, páratlan értékű régészeti leletekre bukkant. Érdekességek az Arvisurából Honnan ered a "kötélnek áll" szólásunk? Régi őseink folyamatosan tartották a kapcsolatot egymás között, rendszeres látogatásokat tettek a rokon törzsekhez, hogy információt cserélhessenek. Ilyen kalandozás közben esett meg velük a csodaszarvasként ismert történet is (i.e. 2610-2605). A valóságban azonban érdekes folytatása volt, hogy hogyan léptek házasságra az alán Dúl-Béga fejedelem lányaival és udvarhölgyeivel. A vezérek még csak-csak választhattak is maguknak rangban hozzájuk illő leányt, azonban a vitézek hetvenketten voltak, míg a leányok csak harmincan. Ezért a következőképpen oldották meg a párválasztást: kihúztak egy jó hosszú kötelet, amelyre egyenlő távolságokra összesen harminc csomót kötöttek. Minden csomó mellé állítottak egy-egy leányt a kötél egyik oldalára, majd azok egyenként szólíthattak egy-egy daliát a kötél másik oldalára, vagyis ők választhattak párt maguknak. Amelyik legény nem akart a nyilvános párválasztáson „kötélnek állni”, az menyasszony nélkül maradt. Amikor minden leány talált kedvére való ifjút, akkor az öreg Dúl-Béga fejedelem megáldotta őket, s a kalandozó csapat gazdag hozománnyal megrakodva tért vissza hazájába, az így megszerzett asszonyokkal együtt. Mi múlhat egyetlen egy szavazaton? 992-ben összehívták a birodalmi Nagyszalát Veszprémben, az aranyasszonyok székhelyén, mivel el kellett dönteni, hogy a keleti, avagy a nyugati kereszténységhez csatlakozzunk-e. A tanácskozáson részt vett többek közt Gélyza nagyfejedelem, Csák sámánfejedelem, Erdeljü Gyula lovasfejedelem, Vászoly főtáltos, továbbá Jirkó Kun-magyari fejedelem, Koppány Badzsir-magyari fejedelem, valamint a Káma melléki magyarok részéről jelen volt még Szala vitéz is. A vendégeket Vajk és anyja, Sarolt fogadta és látta vendégül. Igen komoly ellentétek merültek fel közöttük, ezért még 12 napi tárgyalás után sem tudtak megegyezni. A szavazás első körében Piroska ifjúsági aranyasszony (Vajk-István nővére) nem tudott részt venni, mivel (mint beavatott és képzett gyógyító) éppen egy agyműtétet hajtott végre Nyitrán. A voksok így fele-fele arányban támogatták a keleti, illetve a nyugati egyházhoz történő csatlakozást. Hogy a mérleg eldőljön valamely irányban, a tanácskozást áthelyezték Nyitrára, s a szavazást - már a Piroska részvételével – megismételték. Piroska pedig úgy látta, hogy Rómával talán jobban járunk. Nos, ha akkor ő másképp gondolta volna, talán a mi történelmünk is másképpen alakult volna! Valóban olyan „szent” volt-e Szent István és Imre? A történelem órákon azt tanultuk, hogy Vajknak, azaz Szent István királyunknak (969-1038) csak egy egyenesági leszármazottja volt, Imre herceg (1007-1031), akit egy vadkan tépett szét még mielőtt utódot nemzett volna. Nos, a rovásokból megtudhatjuk, hogy a valóságban ez nem egészen így történt. Imre igen gyakran

Viszont a kis Pósa hátán már ott volt az anyajegy. hanem ezüstben? Atilla királyunk 413-ban jött a világra. de hamar elnyerte annak bizalmát. Mikor Imre született. 996-ban meghalt. 1230 és 1235 között részt vett a bugáti sámánképzésen (Bajdar sámán néven). A gyerekek neveltetését nagybátyjuk. hogy Anonymus nem volt más. még mint vándorló mesterlegény. hogy Pósa András. hogy Imre valóban az ő fia. Piroska 1240-ben meghalt. mikor Csege 26 évesen. Mikor 988-ban megszülte Vajk gyermekét. és a Gömör-megyei Radnót községben született 1210-ben. mivel Sarolt sosem ismerte el őt örökösnek. Béla közötti levelezéseket. Dzsingisz kánnak az volt a terve. De Vajknak is volt Imrén kívül még egy utódja. Boszniában ki is végezték. A rovásokból megtudhatjuk. Zoltán néven erdélyi kisfejedelem lett. Eszerint Pósa András a rimaszombati cserepesekhez került mesterséget tanulni.egyik egyenesági leszármazottja. Pósa Pállal együtt ők szervezték meg a király és családja védelmét. s bizony a szerelmi kapcsolatuknak hamarosan élő bizonyítéka is született. így Vajk felhagyhatott a Gizella gyanúsításával. Csege apja. hogy a Nagyvízig (azaz Európa nyugati partjáig) minden területet elfoglal. Azt is megtudhatjuk. hogy a hódításokban a magyarok is segédkezzenek. Temes törzsfőnök követelte. így Csegét Vidhez adták feleségül. Ugyanis az Árpád-házi uralkodóknak (mivel beavatottak voltak). Vajknak csalódottan kellett tudomásul vennie. és világhódításait követően 453-ban. Együtt is töltötte vele minden szabad idejét.betért palócföldi útjai során egy Jéne nevű rimalány házába. 1025ben halt meg Torda mellett. és úgy becézte. ahol előkelő helyezést ért el. Ezután a nagybátyja kancelláriájában dolgozott. s később ott élt. A nagybátyja házában találkozott IV. miután a Krimhildával érkezett német vendégek megmérgezték őt. Azonban egy kis hiba csúszott a dologba. és ott neveltette fel. Endre legbizalmasabb embere. A három koporsó eredetileg . Atilla királyunk nem is arany koporsóban nyugszik. Még a Gizellával kötött házassága előtt nagyon szerelmes volt a Lebéd-házból származott Csege nevezetű ifjúsági aranyasszonyba. Hunyor utódai hármas-koporsós temetésben egyeztek meg. Pósa András a mongol üldözőket félrevezette Zágráb felé. Úgy hívták. Ebben az időben Pósa András intézte a Dzsingisz kán és a IV. Ettől kezdve Pósa a mongolok ellen hangolódott. a Maros egyik mellékágában térhetett meg őseihez örök nyugovóra. mivel Pósa második felesége szülés közbeni gyónásnál elárulta egy német papnak a mongolok terveit. mivel az ország érdekében ezt tartotta megfelelő frigynek. akik 1271-ben. Ezért a hazugságáért a mongolok vezetése 1270-ben halálra ítélte őt. Kilenc testvérével együtt korán árvaságra jutott. a besenyőkkel vívott hősi harcban. így bosszúból Köttöny hírvivői kivégezték az asszonyt. Ki volt valójában Anonymus? A híres Gesta szerzőjének kevesen ismerik valódi kilétét. hogy az apának bemutatták a gyermek anyajegyét. hogy róla bizony hiányzik ez a családi ismertetőjel. az volt az első dolog. hogy vegye feleségül a lányát. január 25-én feleségül vette Radnóti Piroskát. hogy Tünde. az országbíró Pósa Pál (másnéven Tomaj fősámán. aki az Aranybulla megszerkesztésében is részt vett) rendezte el. II. hogy Vajk tulajdonképpen csak ekkor nyugodott meg afelől. Közös gyermeküknek Vajk a Hargita alján építtetett várat. Szanka sámán ölben és lépésben mérte ki Atilla nyughelyének a rajzát. Sarolt felvitette a csecsemőt Esztergomba. majd 1236. Mikor egy csecsemő megszületett. Ekkor már kiszemelte a fiának Gizellát. hogy csak akkor engedett anyja házasítási tervének. ezért elvárta. de a hódításokat követően e területek ellenőrzését az Árpádházi királyokra akarta bízni. II. Béla kiskirállyal. igaz házasságon kívül és már az apja halálát követően: egy Radnót nevű kisfiúcska. nem messze a Tiszától. A muhi csatát követően Boszniában várták a királyt és Dalmácián át Veglia szigetére menekítették a családjával együtt. Ám Vajk annyira szerette Csegét. mindig volt egy bizonyos anyajegy a hátukon. akit palóc névadó szerint Pósának hívtak. Kubiláj tatárokat küldött a felkutatására. s 3 fiúk született. mint a fent említett Pósának – így voltaképpen az Árpád-háznak . ám Sarolt (950-1012) ebbe nem egyezett bele. A székely Radnai havasok alatti kastélyban éltek.

a betakarított javak igazságos elosztása a közösségen belül. s ezekbe minden törzs a legkiválóbb fiait küldte. Érdekes. az nyerte el a fősámáni-fejedelmi méltóságot. a hegyláncolat északi részén szőke fajúak. valamint elsajátították a rovásírást is. s egyéb tudományokkal. s emiatt a kínai császárok. de a körülötte elfekvő fennsík még most is őrzi Ordosz nevét. hiszen százezer számra voltak állataik. A törpék békés természetűek. igen magas fokú. Eszék és Maros 451-ben. de a húsukat nem eszik meg. Nekese pedig maga ajánlotta azt fel. Így történt. ugyanis akkori szokás szerint azt előre elkészíttették. Ezek közül is kiemelt figyelmet szenteltek a lóápolásnak. akik feladata a fontos történések kő-. így választva el birodalmukat az ordoszi hun törzsszövetségtől. a déli részén pedig barnább bőrűek élnek. Valójában kik a sámánok? Sajnos a közhiedelemben elég ostoba kép alakult ki a sámánokról. és meghirdette a „béke és rokonság” elvét.Deédes úz aranyasszony három férjéé volt. 5 évig tartó sámán-iskolát végeztek. Később újabb háborúk törtek ki. és nagyasszonyaik . így például a vetés. A mi sámánjaink azonban nem ilyenek voltak! Sőt. a Catalauni csatában elesett. ez azonban nem ment olyan könnyen. hogy végleg elkülönüljenek. Eszék. Érteniük kellett az orvostudományokhoz és az állatgyógyászathoz. hókusz-pókuszoló. a Földközi-tengerrel közel egyvonalban. Ezt követően a két nép sokáig nyugalomban élt. hogy abból sokszor háború keletkezett. a gyermekek világrahozatalának megkönnyítése. s az egész település tisztán tartatásának felügyelete. az emberek többsége e szó hallatán egyből holmi maskarába öltözött. hogy újabb kalandozásokat vezessen a kinajok földjére. attól nyugatra helyezkedett el. időnként a transz állapotában rángatódzó varázslókra gondol. aratás megszervezése. mivel azonban ő ellene volt az erőszaknak. Lakosairól a következőket rótták le: „A síkságán törpe népek. inkább békességre törekedett a szomszédokkal. Nekese. Atlantisz a mai Atlanti óceánon. Az ő feladatuk is nagyon fontos volt. Mi célból építették fel a kínaiak a Nagy Falat? Őseink . A fősámán mellett másik fejedelem volt a fővezér. az úz kovácsok tárkányvezére csináltatta magának a vas koporsót. A törzsszövetség minden időkben rendelkezett továbbá . az egykori paradicsomról. s így sikerült az ezüst koporsót az aranyba beletenni. Igaz Ordosz városát ma már Paotou-nak hívják.szintén képzett .rovósámánokkal. Az ő vetélkedésük győzteséből került ki az aranyasszony. vagy fémlapokra való lejegyzése volt.mikor még Ordosz vidékén éltek – először csak kalandozások útján jutottak el a kinajok földjére. ám a kettő korántsem egy és ugyanaz. Megismerkedtek a törzsszövetség hitvilágával. beszélte a nyelvüket. s aki ezen az első lett. felépíttették a nagy falat. hogy a kínaiak a mai napig is megkülönböztetett tisztelettel adóznak e vidéknek. ahová szintén a legjobbak juthattak be. ezért már nem volt szükség a koporsójukra. Bóta jól ismerte a kinajokat. a csecsemők és frissen szült asszonyok gondozása. Hol volt Atlantisz ? Igen sok legenda kering az elsüllyedt földrészről. a lakóépületek. Ekkor Daróc letörte az ezüst koporsó lábait. A nőknél is folyt úgynevezett rimalányképzés. mint ahogyan a Hoang Ho-folyó is őrzi Hangun nevét. A legyőzöttek agyvelőit kiszívják. Később azonban a kinajok terjeszkedése miatt olyan közelségbe kerültek. s ezek hadban állnak egymással. még fővezéreket és sámánokat is adtak egymásnak. mivel az arany koporsót sehogyan sem sikerült az ezüstbe beleilleszteni. Daróc sámán feladata volt a három koporsó egymásba illesztése. Egy Bóta nevű ifjú nyert jogot arra. hanem ezüst koporsóban fekszik. sőt erősen keveredtek egymással. így elhatározta. hogy véget vet a háborúskodásnak. hogy az ő három koporsójukba fektették a királyt. De itt rögtön álljunk is meg. Atilla így – szemben a hiedelemmel – nem arany. magyari vezér az ezüst koporsót és Maros vezér pedig az aranyat. Az ötéves képzés után mindig vetélkedőt tartottak. valójában ugyanis két eltűnt földrészről is szó van az Arvisurában: Atlantiszról és Ataiszról.

akik a melegebb vidékeket elárasztották. Hoztak magukkal olyan. és a tóból levezető folyócskán a tengerbe szöktek. másrészt az itt élők dolgos munkájának a gyümölcse volt. az égi beavatottak vezetője elmondta. Amikor Kaltes-asszony bolygójára visszamentek volna. Azóta már nagyon elszaporodtak. hogy meggyőződjenek róla. az Arvisurából ennek a magyarázatára is fény derül. amelyen a szíriusziak is képviseltették magukat: „az égi járműveiken az első. Ezen kiművelt emberek gondolkodása révén Ataiszban és Atlanticban egy műveltebb embertömeg alakult ki. segítőink hozták ide őket. de persze belőlük aztán sokféle törzs és nemzettség alakult ki. mekkora darabja maradt meg a süllyedő Atlantisznak. e. ami egyrészt az igen kedvező földrajzi viszonyoknak. Az asszony-hadsereg győzött. mert nem szerettek dolgozni. Az akkori rovásokat megörökítők úgy hívták őket. 1685-ben Tuliás indult el kalandozó útra. vérfrissítésként küldött kaltesi (szíriuszi) csoport érkezése a Hol-ütődés előtt 1136 évvel történt. de visszamaradtak az ataiszi tengerben. Két nagyobb népcsoport. Mivel ezen látogatásra 12 személy érkezett (a Szíriuszról). viszont az életet élvezni annál inkább. az elfogyott szaporodást célzó anyagot maguk . ráadásul igen szaporák voltak. 5070-től. e. Kr. a digók). amely az igen gyakori kétneműségi kóros elváltozást megakadályozhatja. s a leghangosabb népség. Nézzük csak. jó minőségű szaporító anyagot. „ A 152. Vajon miért? Nos. hanem annak ezernyi ágabogát is. Az összesereglett papnők között ez olyan közkedveltségre jellemző igényt támasztott. Rövid tanácskozás után engedélyezték a Ménes birodalombeli fejedelemi lányoknak ezen arbag beavatkozási műveletet. ahol azok jó nagyra megnőttek. Ezeket a delfineket aztán egy tóba telepítették.” Régebben csak kétféle vércsoport létezett a földön? Pontosabban. de még találtak egy kis darab szárazulat maradványt. Ataisz süllyedése hetven éven át tartott. hogy a társbolygóról hozott szaporítóanyag már elfogyott. hogy Arvisura-Anyahita leszállása óta nemcsak a 4 vérnem szerinti besorolási eljárást dolgozták ki. a delfinek észrevették a készülődésüket. Miért nem találnak a tudósaink evolúciós őseit a delfineknek? Ezek a bámulatos emlősök az állatvilág csodái. mit rótt le Sikila aranyasszony a Havaruti nagyszaláról. A nem cselédsorban élő törpék a melegebb földek felé vándoroltak. hogy azokkal szórakozzanak. s ez irányú igényeiknek rendszerint igen erős hangot is adtak. ahonnan játékosan magasra szökdelve eljöttek ugyan búcsúzni. ám az evolúciós őseikre irányuló kutatások sorra csődöt mondanak. A titkon jelentkezők száma egyre nőtt. Kr. mint ahogyan a pulikat is! A következők olvashatók a rovásokból: „Az égből jötteknek nem csak a puli volt a kedvencük. 5000-ig. Ezért az asszonyaik törpe férfiakat fogadnak fel cselédségre. mely 12 évig tartó hajózásnak az volt a kiemelt célja. és a férfiak a horog alakú havas hegyekbe vándoroltak. Atlantisz középső síkságán a harcias nők háborúságra léptek a csekély létszámú férfiakkal. Tenisur. azaz négy vércsoportban megindította az emberiség fejlődését. aminek használatával megszüntethető a rendellenesség. e. A legnagyobb Kaltes-asszony szekerén kis úszómedencében delfineket is hoztak magukkal. Arvisurában egy másik érdekességet olvashatunk: „a Kr. Az égi-bölcsek vezetője ezt helytelenítette.vezetésével közösségben élnek. és javaslatot tett ennek megváltoztatására. 3970-es évek táján nagyon sok volt a kétnemű újszülött. Némelyikük még az emberekkel is szót tudott váltani.” A földrész süllyedésekor az itt élők fokozatosan települtek át az európai és az észak-afrikai kontinensekre. Az óriások viszont a sok háborúskodás miatt férfi munkaerő hiányában szenvednek. mivel azok a törpék cseléd sorsát meg akarták szüntetni. Ataisz a Csendes óceán közepén a mai Hawaii-szigetektől délnyugatra feküdt. a szíriusziak megjelenése előtt létezett a kétféle vércsoport. Tuliás jelentése szerint ekkor már a földrész nagyrésze a víz alá került. zsidók. Ez a hely volt az a sokat emlegetett paradicsom. az agabák és a hunok éltek itt. hogy "sáskanépek"(ide tartoztak az arabok. Ez alatt a 10 uralkodó embercsoport a földiekkel társas emberi viszonyba lépett és 2x2. miszerint e rendkívüli intelligenciával megáldott élőlények bizony a Szíriuszról származnak.

hisz a mai napig nem tisztázott a köztudatban. hogy a hármas királyi koronát összeszerelik. azaz próbálják megfejteni a Szent Királyi Koronánk rejtélyét. és csak pontosan egy évvel később a Rómától kapott koronával keresztény királlyá. Ha már itt tartunk. így segítve az uralkodót a fontos döntései meghozatalában. hiszen először az Uruki koronával koronázták magyar királlyá 1000. ezek a kövek nem akármilyen tulajdonságokkal rendelkeznek. hogy valami titokzatosság bizony erősen körüllengi "őszentségét". feltétel nélküli szeretet vallását képviseli.és Lebéd-házi fejedelmeknek ajándékozták. amelyeket azután hihetetlen ügyességgel és ravaszsággal tüntettek el a fosztogató zsoldosok elől. Megtanulta a különböző indián nyelvjárásokat is. amely az ősmagyar. jogutódként. Mint az a nevükből is sejthető. 8508-ban. amelyeket elődeik természeti katasztrófák. valójában a Szent Korona három különböző korona igen gondosan megtervezett és kivitelezett összedolgozásával készült. Annak idején az inkák nagyon sok föld alatti szállító és hadiutat építettek ki. például a Rio Grande del Norte. Felhasználták azokat a barlangokat is. hiszen annak idején ezt maga Gilgames készíttette. Másik a Dukász Mihálytól kapott zománcképes korona. ami értelemszerűen a Római egyházat képviseli. hogy valójában mikor is történt az a bizonyos koronázás. Éveken át tanulmányozta a dél-amerikai múzeumok. létezett valamikor egy „nagy menedékhely”. A spanyol hódítók megjelenése. s ezután látott neki az alapos kutatásnak. így vízözön (az indián legendákban „nagy víz”) idején készítettek menedékül. augusztus 20-án. Azzal a céllal dolgozták össze eggyé. Legújabban teljesen sértetlen föld alatti „városra” bukkant Móricz János. drágakövekkel telerakott. akiktől számos hasznos információt hallott arról. gondolatrezgésre hajlamos követ".közt előállították. Nos. oldalfüggős. Több éves szívós munka eredménye volt ez a felfedezés. és örömmel állapították meg.és homokkő falaiban. Ám az iszlám erőszakos hittérítése és nyomása miatt. Az inkák ezek nagy részét templommá. A tudósok már jó néhány hasonló jellegű barlangot tártak fel. majd a spanyolok . Lászlót 1077-ben a Gilgames koronával koronázták királlyá. 9 hónap múltán a hibamentes szaporodás megtörtént. azzal ugyanis szinte mindenki egyetért. Az elkészült szent koronával aztán Lászlót ismét megkoronázták 1087-ben. A szent korona tervezője és készítője Dajka beavatott aranyműves volt. ami azt jelenti. Rokonszenves. Kr. az Álmos. vonzó egyéniségével baráti kapcsolatot teremtett több indián törzzsel. a Vas megyei Horvátnádaljáról (ma Körmend) származó argentin kutató. 1000-ben vagy 1001-ben? Nos a válasz nagyon egyszerű: mindkét dátum helyes. pontosabban Arvisura-Anyahita hozományaként kerültek Ataiszra. a Rio Selado és a Rio Mancos kanyonjainak tufa. e. hogy ezek a kövek bizony a Szíriuszról származnak. ekkor döntöttek úgy. ahová őseik a „nagy víz”. s egyben a legmegdöbbentőbb tény a koronánkról. A legtöbb Napisten-templomot is összekötötték egymással a föld alatt. s a harmadik a pápától kapott liliomos aranykorona. Az első és egyben legrégebbi az aranykeresztes.” Mitől egyedülálló a világon a Magyar Szent Királyi Korona ? Az utóbbi időkben egyre többen foglalkoznak a koronakutatással. Számos rejtekhelyüket a mai napi sem sikerült felfedezni. Ez jelenti a legeslegnagyobb értéket. vagyis amitől egyedülálló az egész Földön: a koronába beépítettek 12 úgynevezett "beszélő. amely a Bizánci egyházat képviseli. és éppen ebből ered a hármassága. mérhetetlen pusztítása és népirtása idején főpapjaik vezetésével e helyekre igyekeztek összegyűjteni a még megmenthető értékeket. s ezzel koronázták meg Jézust is 29-ben. No és a másik rejtély. hogy egyetlen kétnemű utód sem született. szent helyekké alakították át. tömör arany Uruki sámánkorona. had tegyünk említést István királyunk koronázásáról is. ugyanakkor egyik rejtélye is. hogy ily módon is hirdessék: hazánkban minden vallásnak békésen meg kell férnie egymás mellett. könyvtárak forrásmunkáit. A korona viselője (aki csakis beavatott lehetett) ugyanis telepatikus kapcsolatba került általuk a 24 Hun Törzsszövetség többi beavatottjaival.

az őserőben kell lennie. fennmaradt mondáit. Hosszú hónapokon keresztül tanulmányozta az ecuadori indián törzsek életét. minek is köszönhette Móricz János. mert a barlangrendszer folyosói nagy területet hálóznak be. Érthető volt a bizalmatlanság egy „fehér emberrel” szemben. segített mindennapi munkájukban. hogy elvigyék a „szent helyre”. életével fizet merészségéért. hogy végül 1969-ben maga az akkori államelnök. Sokáig úgy látszott. Kutatott a cuscoi Naptemplom föld alatti járataiban is. 1969. Elmondták. merre is lehet ez a hely. A kutató nem csüggedt. 1968. Nayambi és a varázsló Yukma. s állandó kutatási engedélyt és segítséget biztosított számára. s a kivezető és szellőző nyílásokon át figyelik a vidéket. hogy azokon át el lehetett jutni Cusco városába. Sajnos. Esküvel ígértem meg. A jibaro törzsfőnöktől és a varázslótól megtudta. Azt azonban nem tudták megmondani. José Maria Valesco Ibarra fogadta. ahová az indiánok a természeti katasztrófák idején menekültek.pusztításai elől menekültek. életem feláldozásával is megőrzöm titkukat. sziklák hasadékaiból. 1965ben Bolíviában. Kutatási eredményei mind jobban azt bizonyították. mert annak további részét omlás zárta el. s a bonyolult. dolgozott. . örök nyomokat hagytak az őslakókban. hogy a keresett helynek Ecuador és Peru határán. amikor jibarók törzsfőnöke. amelyről az a legenda. Móricz külön szerződést kötött az indiánok jogainak biztosítására. hogy ezen az alagúton át közlekedtek hajdan a papok a a cuscoi Naptemplom. s nem árulom el kincskeresőknek az utat…” Visszatérve az őserdőből a kutató. hogy ez merre lehet. hogy esetleg arra érdemtelenre pazarolják szeretetüket. Területük határait törzsön kívüli ember nem lépheti át. majd egy bélák nevű törzs főnökével tért vissza. 1967. az indiánok engedélyével az ecuadori hivatalos szerveknek megemlítette a barlangrendszer létezését. „…Mindig végtelen hálával gondolok indián testvéreimre – írja levelében -. a magyar kutató alig néhány száz métert tudott csak előrejutni az alagútban. magukkal hozva legértékesebb ősi értékeiket. Baráti kapcsolatai végül is sikerhez vezették. és a varázslók tudnak. s vállalták a kockázatot. hogy expedíciót vezethessen a barlangok feltárására. titkos jeleket messziről nem mutatja fel. de nem beszélhetnek róluk. magukhoz kérették. 1970 és 1971-ben pedig Ecuadorban végzett alapos kutatásokat. A döntő fordulat 1967 szeptemberének egyik napján következett el. Öt napos kimerítő út után érkeztek el Santiago és a Coangos folyók közötti területre. nem sikerül megtudnia. A mai napig sem lehet pontosan tudni. aki oda behatolni próbál. akik bizalmukba fogadtak. Itt Nayambi rövid időre eltávozott. hogy a kutató is velük tarthat. és minden eseményről beszámolnak. a spanyolok megjelenésekor vonult vissza önkéntes „száműzetésbe”a titkos menedékhelyre. Járt a Titicaca tónál. majd a Tihuánaku romvárosban. A titokzatos törzs visszavonultsága ellenére is mindenről tud. A folyosók bejáratait mérgezett nyilakkal felfegyverzett őrök fák üregeiből. Móricz János céljainak ismertetése után a bélák főnöke beleegyezett. 1966-ban Peruban. A közelében levő hegyekben található barlangokról azt regélik az indiánok. hogy meggyőződtek baráti szándékáról és készek arra. de nem nagyon akartak hitelt adni beszámolójának. sőt még a törzsi versenyeken és vetélkedőkön is részt vett. hogy a többi törzzsel nem érintkeznek. és védik ezt a helyet. Csak szinte emberfeletti kitartásának köszönhette. Móricz János elment az indiánok közé. szokásait. Másrészt időnként a többi törzs vezetői és varázslói találkoznak velük. hogy a bélák „az istenek által kiválasztott szent törzs”. sziklaszirtek rejtekhelyeiről figyelik mintegy ötszáz év óta változatlan éberséggel. hogy az indiánok megmutatták neki a barlangrendszert. A Cuscohoz közeli Sakszauáman sziklavárban meg is találta az egyik föld alatti barlang bejáratát . A bélákról tulajdonképpen csak a törzsfőnökök. hiszen a spanyolok kegyetlenkedései kitörölhetetlen. velük élt. mert a bélák őrei elpusztítják az illetéktelenül behatolót. Vállalták azt. Egyre többet hallott az őserdő mélyén levő föld alatti rejtekhelyről. Sakszauáman és a Machu Picchu-i erődváros között. Először 1964-ben Argentínában és Paraguayban.

Gránitlapok fedték a folyosók és a termek padozatát is. és egy 5 méter széles 1. Ezután a barlangrendszer közelében tábort vertek. amint a lámpák fénye két hatalmas oszlopra s a körülöttük lévő hét. amely egyszer csak kiszélesedett.és madárszobrocska hevert szétdobálva. Jó néhány teremben megmunkált gránittömb és -laphalmazra leltek. lába alatt a gömbölyű Föld.7-1. Karjaiban gyermeket tartott. Azóta 1970-ben és 1971-ben. kőből faragott székre esett. ezután kb.” A tíznapos kutatás során megállapították. Megfelelő eszközök híján nem is mertek belebonyolódni a föld alatti járatok szövevényébe. Mintegy 80 métert kellett kötélen leereszkedni. 1000 méteres tengerszint feletti magasságban voltak. a Bak.4-1. A barlangrendszer-feltárást nagymértékben akadályozta. hogy a barlang természetes képződésű andezit falait gránittal erősítették meg. geológusok.és mellékfolyosót tártak fel.és teherautókat. de innen már csak gyalog mehettek tovább. a turista szövetség küldöttjei. Az egyik sarokban 180-190 cm-es. bikaszerű állatok és férfialakok rajzai. legutóbb idén . amelyről Móricz János így ír: ’…megilletődve mentünk a sok ezer évvel ezelőtt épített. és El Pescadoba öszvérekkel utaztak. hogy legalább a barlangrendszer jelentékenyebb részét feltárják.6-2 méter között változó magasságú folyosón haladtak tovább. hogy nagyon nehéz megközelíteni. melynek bejáratát rengeteg törmelék borította. Nagyon érdekesnek találták. Móricz Jánost nem kedvtelenítette el. az Egyenlítő. átvizsgálják. Ezek szimmetrikusan. Limonban otthagyták a személy. íráshoz hasonló jelek. hogy a nagy költségekre hivatkozva nem kapott további segítséget. Kissé mellette. Az egyik járat egy nagy. a szellőző kürtők következtében tiszta.és a Ráktérítők vonalaival. 100 métert mentek egy alacsony és keskeny folyosón. Nagyon kár. biztonsági okokból. filmek és diapozitívek bizonyítják. Lenyűgöző látvány volt. 4 méter széles és a törmeléktől 1. a másikban a fél Holdat tartotta. Erről több út ágazott el. amely úgy nézett. gránittal burkolt padozatú folyosón. rézből és kőből készült állat.A „Móricz 1969” elnevezésű ténymegállapító expedícióban részt vettek a CETURIS (Turisztikai és Idegenforgalmi Hivatal). a Guajare hegyhátat el nem érték.8 m magas kapuhoz értek. s egy tágas terembe értünk. hogy korunk egyik legjelentősebb régészeti felfedezéséről van szó. Móricz János az egyik nehezebben megközelíthető – veszély esetén könnyen lezárható – szellőztető kürtőt választotta lejáratnak. az expedíció technikai felszereltsége nem volt alkalmas arra. hogy a hivatalos szakértők. amíg a jiberók földjét. egy menekülő nőt ábrázoló szobor csodálkoztatott meg bennünket. aki kezében a ma ismert földgömbtől alig eltérőt szorított magához. Ezután egy hétszer forduló. Az expedíció tagjai számos fő. Az emberke egyik lába pontosan az Egyenlítőn volt. 8-10 ezer éve kezdték kialakítani. Az expedíció Guayaguilból Cuencába majd Limonba ment. Egy másik teremben vésett követ találtunk. hogy a 20 fokos. s a helyszínen készült fényképek. friss levegőjű barlangrendszerben régebben hosszú ideig tevékeny élet folyt. Körülöttük több. Ekkor kb. Körülöttük medvék. 20x12 méteres terembe vezetett. és furcsa. mert féltek. ahol a falakon több helyen látható volt a Göncöl-szekér és a Dél-Keresztje csillagkép. A kövek simára csiszolt felületei pontosan illeszkedtek egymáshoz. ami hirtelen kiszélesedett. és elkezdődött az expedíció legizgalmasabb fejezete: a barlangba való leereszkedés. Levegőben álló embert ábrázolt. stb. aki egyik kezében a Napot. mintha valami borzalmas dolog elől menekülne. Louis Ortega főmérnök megállapítása szerint a barlangrendszert kb. Tres Copalest Puntilla de Coangest kenun közelítették meg. hogy eltévednek. mindegyikkel szemben egy-egy folyosó sötét nyílása tátongott. hogy a bizonytalan politikai helyzet miatt Móricz János egyelőre nem kapott további támogatást. filmesek. aranyból készített csontváz feküdt. Az indiánok kérésére ugyanis. annak ellenére. melyek kisebb-nagyobb termekbe nyíltak. határozott rend alapján kötik össze a termeket és vezetnek tovább. A szintkülönbségeket gránitlépcsők hidalják át. Sajnos.

akik a többiektől eltérően temetkeznek és kopjafát állítanak a halottaiknak. a kukoricakötés. a Turán című. csak úgy hirtelenében odadobva. hogy a keleten maradt és a mongolok által legyőzött magyarok rokonai. pedig nagyon fontos volna. Ez a sajátosan elkülönült népcsoport az egyetlen Nepálban. amelyek jelentősen elősegítenék a dél-amerikai kontinens történelmének alaposabb megismerését. hisz kinek kellenek ilyen iszonyú nyomorban élő. Kazahsztán tiszteletbeli konzulátust tart fenn a magát a Nagykunság központjának tartó Karcagon. a magyarság eredetkutatásával foglalkozó tudományok lapjában szép tanulmány jelent meg Benkő Mihálytól. Akinek pedig nincs múltja. A régi mazsar temetőkben faragott kopjafák láthatók. szerencsétlen rokonok! Csakhogy a történelem . Kazahsztánban a kazah törzsszervezetben is létezik. Rengeteg használati tárgy is található itt. csak mi nem akarunk emlékezni rájuk. annak nincs múltja. annak jövője sincs. akik úgy tudják magukról. A természet egész egyszerűen így működik! Amiről földrajzi neveink mesélnek . hogy feltárják titkukat. magasabb matematikai képleteket. Ősi formájában öröklődött át náluk napjainkra a nomád pásztorvilág. Valószínűnek látszik. ahol még hagyományos módon dolgoznak. A földművelésük mikéntje is sok hasonlóságot rejt. hogy a világ régészei és történészei mielőbb megismerjék a barlangrendszer létrehozásának okait. nem vesz róla tudomást. de vannak lemezek. Megállapításai szerint a föld alatti járatok összes hosszúsága több száz kilométerre tehető. A feltárás közben rátaláltak egy olyan folyosóágra is. Itt sok-sok aranylemez látható gondosan elrendezve. amit véleményem szerint a „könyvtár” névvel lehet illetni. s feldolgozzák az ott található adatokat. Hogy csak néhány példát említsünk. hogy honnan jött. De idézzünk itt ismét a kutató legújabb leveléből: „… Valóban létezik a barlangrendszerben egy központi hely. hogy a föld alatt több út vezet a Lojai tartomány felé. hogy amire nem akarunk emlékezni. Ennek a népcsoportnak az anyagi. SZENT-MIKLÓSSY FERENC Az Arvisurák igaza Ma is élő rokon népcsoportok Sok írást találni manapság egyes a "magyar"-hoz döbbenetesen hasonló hangzású névvel bíró népcsoportokról. a rómaiak által használtakhoz hasonlítanak. nem tetszik . valóban ez a kényelmesebb megoldás. ha a gyökereit kitépik. A sámánisztikus temetkezési szokásuk még ma is él. tele képírással. aki a Mongol-Altájon élő mazsaroknál járt. amelyek szerintem képleteket tartalmaznak. Az ősi magar közösségek egyedüli vezetője a sámán. a járom és a faeke ugyanolyan.tetszik. azt meg nem történtté tehetjük! Aki nem tartja tiszteletben történelmét és az őseit. A Duna TV és az MTV2 többször is vetített filmet a Nepálban élő magarokról. felborulva kétkerekű kocsik. Persze. szárítás. hisz a fának sem nőhet lombja. amelynek időközben a „Táltosok barlangja” nevet adta. Ősi történeteiket rézlemezekre és kövekre leróva őrzik. és tekintélyes pozíciót foglal el a "Mazsar" törzs. hogy az inkák föld alatti hírvivő útjai is kapcsolódnak ehhez az építményrendszerhez…” A kutató jelenleg hihetetlen erőfeszítések közepette folytatja munkáját.februárban indián barátaival többször felkereste a barlangrendszert. Kutatásai igazolják. amelyben egymásra halmozott aranylemezek sokasága várja szépen elrendezve.nem úgy működik. szellemi kultúrája és hitvilága nagyon közel áll a honfoglaló magyarokéhoz. Ezek az emberek a mai napig hűen őrzik emlékezetükben a közös származásunkat. a hagyományos használati és dísztárgyaival együtt. mint bármely magyar faluban.

akiknek az alapításhoz valamilyen úton-módon sok köze volt. hogy betekintést nyerhetett a CIA teljes földrajzi névtárába is. fejlett civilizációt képviseltek. és ezeknek hatvan százaléka ráadásul magyar családi. Buda. hogy csak néhány példát említsünk: Debrecen. hogy léteznie kellett egy idegen. Miskolc. vagy akár Dunnaaranyasszony után a Duna. Keve nevét őrzi Kevevára. különleges kőóriások a Húsvét-szigeteken. A legtöbb újonnan kialakított település viszont bizonyos személyekről kapta a nevét. akik segítettek a földi embereknek. Machu-Picchu. az inkák városa. könnyen elindulhat a válaszadó úton! A Sirius rejtélye . melyeknek a fennmaradt magyar műveltség élenjáró hordozójának tekinthető. a Bretagne fenyveseinek és hangamezőinek közepén álló Carnac ősi sugárútja. Ha például azt mondjuk. azt mondják a rovások. vagy éppen Jászjákóhalma. hogy az újonnan birtokba vett területeken ugyanazokat a neveket adták a folyóknak. A mai Magyarország területén hemzsegnek az ilyen típusú földrajzi nevek. illetve egy perui nagyváros neve? Ha valaki még ezek után is hitetlenkedik. Bizonyára sokan eltűnődtek már utazásaik során. Már Ataiszon is létezett Tigris nevű folyó. Copán. Így például a kiváló építőmester. ajánljuk. Kerkaszentkirály. ami azonos a mai Kievvel. És valóban. és igen művelt. Szalajkavölgy. Hiszen ezen építmények megalkotásához mesteri szinten kellett érteni a matematikához és a csillagászathoz. Kheopsz fáraó piramisa. hogy léteznie kellett évezredekben mérendő világ-műveltségnek. Ezáltal az öt földrész 184 országában. hogy honnan a csudából származhatnak egyes települések igen furcsának tűnő nevei. vagy járványok miatt újabb területekre kellett vándorolniuk szokásuk volt. 100 km-re Cuzco-tól Peruban. hogy ismerkedjen meg Dr. a dél-angliai Dorset egyik domboldalára vésett Cerne Abbas-i óriás. melyek alakszerkezeti azonos párjai mind megtalálhatók a Kárpát-medencében is. amiket már korábban is használtak. azaz az Istenek városa Mexikóban. de hiszen ki ne hallott volna már ezekről a titokzatos építményekről? Erich von Däniken svájci kutató azt feltételezi. Tisza. Talán akkor valóban ők adták át az ehhez szükséges tudást? Tényleg az ő utasításukra készültek a piramisok titkos kamrái? És valóban rejtegetnek benne olyan írásokat. az talán jobban megérti. Vámos-Tóth Bátor Tamana-kutatásával. Még bőven lehetne folytatni a sort. miközben beutazta a fél világot. Ez a zseniális ember 1976 óta folytat nyelvészeti. vagy Kuszkó vezér. Az eljegesedés miatt menekültek át később Ataiszra. mint például Lesencetomaj. a Nazca-vonalak Peruban. Dorozsma nevű település és Gara nevű zúgó. s olyan szerencsés helyzetben volt. amelyek az emberiség eredéről szólnak? Nem kívánunk felelni ezekre a kérdésekre. Aki már ismeri az Arvisurát. maja királyi város a dzsungelben Hondurasban. hétezer olyan 3-4-5 névelemből álló nevet. hogy az utolsó jégkorszak beköszönte előtt őseink itt éltek a mai Kárpát-medencében.Amikor őseinknek a természeti katasztrófák. hogy Vízkaja sámán. és a többi gizai fáraó hagyatéka Egyiptomban. településeknek. Titokzatos építmények Teotihuacan. hegyeknek. névszerkezetet gyűjtött össze. névelemző munkát. illetve személynév is!!! Ez a tény azt üzeni nekünk. földönkívüli eredetű civilizációnak. de ha valaki megismeri az Arvisurát. ugye beugrik róluk egy öböl. Mátra. Wiltshire-ben a Salisburysíkság közepén álló Stonehenge Angliában. Persze ez ugyanúgy áll határainkon kívülre is.

de pályája hosszabb. sőt szerintük az egész világegyetemben rengeteg értelmes faj létezik. egy ózdi. így Tura azt a megbízást kapta. Benne van minden dolgok csírája. A manysik egyébként még a mai napig is őrzik a medvetor hagyományát[5]. a teremtésről. Ők a következőket mesélték Robert Temple amerikai orientalistának a világ keletkezéséről: "A teremtés kiindulópontja a Sirius Digitariának nevezett kísérője. Ez alkalommal tehát szintén eleget tettek ennek az ünnepi hagyománynak. a manysi[1] (vogul) nép sámánjával. Csak néhányan maradtak meg. 50 fős ejtőernyős beavatott partizáncsoport érkezett a Sajó-Vág vidékére egy különleges megbízatással. A fősámán elérkezettnek látta az időt. az Óm jelzést. Ez élete legnagyobb fordulópontját jelentette. de az Arvisurákon keresztül a szellemisége továbbra is itt maradt közöttünk. aki élte a munkások mindennapi életét. mint a Digitaria. mert ekkor ismerkedett meg Szalaváré Turával. De vajon honnan tudhat ilyen dolgokat egy civilizálatlan természeti nép? Hiszen a mi csillagászaink csak az 1860-as évektől tudnak a Sirius A-ról. stb. azonban István király idején a kereszténység felvételét követően a rovások komoly veszélybe kerültek. de közben ő hősi halált halt. világháború végefelé behívták munkaszolgálatra. aki a manysik fősámánja volt. Ők őrizték a hun népek rovásírással írt sokezer évre visszanyúló gyűjteményét. köztük Szalaváré Tura. Paál Zoltán is eleget tett . Némi megfigyelést követően meg is szöktették őt egy arra alkalmas pillanatban. rokon népekről. hogy ismét továbbadják az Arvisurákat. aki szintén nagyon fontos küldetés miatt vállalta a viszontagságos körülményeket." Mellesleg a dogonok igen sokat tudnak más bolygókról is. Mikor ott is nehezebbé vált a helyzet. Paál Zoltán egy alkalommal lelőtt egy medvét. ősföldrészekről. Mikor Szlovákiában. A dogonok szerint a Digitaria a legkisebb és legnehezebb csillag. palóc munkás család gyermekeként. hogy a régmúltban idelátogatott szíriuszi segítőink adták a szájukba ezeket az információkat. Ugyanolyan irányban és ugyanannyi idő alatt kerüli meg a Siriust. őstörténelemről. Szalmi feladata volt hogy egy különbéke megkötésének feltételeiről tárgyaljon a magyar vezetőséggel. így mást kellett keresnie. Béla és Levente hercegek így kimenekítették azokat a baskírokhoz. A megvakított Vászoly fiai Endre. Tura miután küldetését teljesítette. mivel látta rajta a beavatottak jelét. Az 5 nap alatt Tura igyekezett minden tudást átadni neki. Ha viszont feltételezzük. Timbuktu városától délre. A két férfi között aztán igen meghitt barátság alakult ki. a dogonok. az "emmaya". akkor pedig a manysikhoz került ez a gyűjtemény. ami különleges jelentőséggel bírt Tura számára. a Bandiagara fennsíkon él egy törzs. és maguk közé fogadták. de négyszerte könnyebb a Digitariánál. Tura felfigyelt a közeli munka-szolgálatosok között Paál Zoltánra. Jó ezer évvel ezelőtt ezeket Budán őrizték. Turát – aki Gyarmat törzsének az utolsó papja volt! . Sztrecsnó környékén állomásoztak. vagyis jóval távolabb van tőle. Igor Szalmi[2] kapitány vezetésével egy kb. mert a sámán hagyomány szerint mindig egy ötnapos medvetor[4] alkalmával adták át a sámánok egymásnak a rovásírás jogát. a Sirius B-ről és azok tulajdonságairól. Ez a csillag nagyobb. hogy ezen gyűjtemény másolatát hozza el és adja át egy arra érdemes magyar embernek. főként báró Kemény Gábor külügyminiszterrel[3]. A Siriusnak a Digitarián kívül még egy kísérője van.A mai Mali Köztársaság területén. fogságba esett és egy légitámadás során sajnos meghalt. talán már nem is olyan meglepő az egész! Paál Zoltán és a rovósámánok munkája Paál Zoltán 1913-ban született. az Arvisurákat. A csoport Ózd környékén súlyos harcokba keveredett és sokuk fogságba esett vagy meghalt. A dogonok között ez a tudás ősidők óta apáról fiúra száll.a nagyapja nevelte fel. s őt is ebben a szellemben tanította. amely a Sirius körül kering. Szőnyi Mártonnak akarta átadni. és Paál Zoltánt Baraca (jelentése:tigris) néven rovósámánná avatták. A II. Saját tengelye és a Sirius körüli mozgása biztosítja a világmindenség teremtő erőinek továbbélését.

Atilla. minden 2160. mint a fűszerekkel erősített vörösbor. hogy miért éppen őt szemelték ki erre a feladatra. Az előbbiekben már említésre került a bizonyos Óm jelzés. finnugor szakos tanár volt. és telepatikus kapcsolatot tudnak tartani a beavatottakkal. hol sárgában. A Vándor-lélek a halál alkalmával kiszáll a testből. hogy majd tapasztalni fogja és ez időnként terhes is lesz a számára. illetve a rovás jogát. és ez gyakran találkozik más emberek lelkeivel. hogy azokat a teámba keverve. s melynek legmagasabb fokozata a 25 karát. De mi is ez pontosan? A manysik szerint minden embernek két lelke van: Lélegzés vagy Élet-lélek és Szabad-lélek vagy Vándor-lélek. ködszerű háttérben egy fényes kereszt alakot látnak a homlokukon. aki magyarul is tudott. Létezik azonban egy harmadikféle lélek is. Mikor pedig azzal mentegetőzött. Anyahita. a nyelvüket nem értem meg teljesen. Is. húsz és harminc év múlva le kell majd írnia mindent a tanultakról. hogy Tura 9.feladatának. A cári időkben kicsit délebbi vidéken éltek. Ekkor inkább kissé feljebb vonultak a hidegebb vidékekre. számuk kb. hogy az események után tíz. Ettől olyan képességek jöttek elő belőle. Ménes. s ami karátban vagy karéjban mérendő. akkor Tura azt kiáltotta. s azt válaszolta. hogy ebben a piszkos háborúban sok embernek egy lelke sincs. és csak kevés embernek adatik meg. méghozzá oly módon. népességük azóta ismét nőtt. amelyekről korábban fogalma sem volt! Ő maga így vallott eme élményeiről: „Megittam a felkínált teát. Mindenekelőtt azzal a kötelességgel jár. Képesek a gondolatátvitelre. az semmi? Végre egy igaz ember!” Tehát Tura látta rajta az Óm-jelzést. 1982-ben eltávozott a fizikai létsíkról. Manapság kb. évben születik egy. . ami olyan ízű volt. A könyv kiadását már sajnos nem érhette meg. Buddha. hol zöldben. Jézus. Tura a medvetor szertartásának keretén belül megitatta Paál Zoltánt a sámánok italával. amit Árnyék-. mintegy 5000-re fogyatkozott. de Turának olyan sámánszerei vannak. hol kékben. a kiválasztottak jele. tértől és időtől függetleníteni tudják magukat. de látom a gondolataikat! Ezt magyarázza meg valaki!” A beavatottságnak egyébként különböző fokozatai vannak. Messziről egy csillogó fény közeledett felém narancsszínű gomolyagban… Én soha nem hittem a babonákban és kísértetekben. sámánpróbán győződtek meg. hogy egy lilás. Baraca ezzel nyert jogot arra. hol ezüstös fényekben látom a világot.vagy Óm-léleknek is neveznek. Ilyen beszélő sámán ugyanis csak kb. Mohamed. s emiatt már a találkozásukat megelőzően figyelemmel is kísérték. majd olyan hőség öntött el. azaz Arvisurát kell írnia. Amikor Szalaváré Tura át akarta adni az Arvisura örökséget. minden 10 millió emberből születik egy Óm-jelzéssel! i [1] A manysi nép az Ural lábánál. éveken keresztül írta az Arvisurákat. Etana. Az Arvisura tanúsítja. hogy tulajdonképpen a keresztelő szertartása is innen ered: a szentelt vízzel a gyermek homlokára rajzolt kereszt alakkal ezt az Óm-jelzést imitálják. Sámán-. ami a beavatottságuk fokát mutatja. hogy „Hát az a három lélek. Ez isteni eredetű lélek. Az Élet-lélek miatt álmodik az ember. A legmagasabb (24-25 karátos) beavatottsággal bírtak pl. Tura megnyugtatta. majd új élet születésekor abba átköltözik. Ennek során kiderült. stb. de mindig zárt ajtókat talált. Paál Zoltán tréfával próbálta elütni ezt a dolgot. A kéziratok kiadásával többször és több helyen is próbálkozott. és nem egészen értette. Hol meg ránézek a szlovákokra és cipszerekre. az Ob vidékén élő rokon népcsoport. Paál Zoltán először tiltakozott. miért neki lenni pont három. hol rózsaszínben. akik ezáltal különleges képességekkel rendelkeznek. illetve érzékelni. Marta a torkomat. hogy ő csak egy ózdi vasgyári munkás. Ezt az égi eredetű lelket csak a sámánok és beavatottak képesek látni. majd a szemem elkezdett káprázni és rámborult az ezüst-köd. melyről az un. azonban a halál beálltával ez megszűnik. de borzasztó nagy üldöztetésnek voltak kitéve. ii [2] Igor Szalmi egy karjalai születésű. Minden testrészemben megborzongtam. hogy a Vízöntő világhónap beszélője és a 993 rovósámán egyike legyen. Szunnyadás vett rajtam erőt. míg Paál Zoltán 21 (!) karátos beavatott volt. mint amilyet egyes injekciók után éreznek az emberek. Ez nevezik Óm-jelzésnek.

iii

[3] Mindez a magyar hadifoglyok 1917-es segítségéért cserébe történt volna. Ha 1944. augusztusában a Horthy rendszer kiugrott volna a háborúból, akkor ÉErdély és Székelyföld egy része visszakerült volna Magyarországhoz. Sajnos a magyar tisztikar gyávasága vagy érdeknélkülisége miatt ez meghiúsult. iv [4] A medvét egyébként égi eredetű állatnak tartották, Kemi asszonyt, az égiek szobalányát tartják a medve szülőanyjának. A medvét abának is nevezték, és ezt, illetve a medvetorok szokását a mai napig is őrzik egyes hazai települések nevei, mint pl. Abafalva, Abaújvár, Abádszalók, stb. [5] Készült egy háromrészes dokumentumfilm az Ősök ösvényén címmel, Halmy György rendezésében, melyet az MTV először 1995-ben vetített le. Érdekes volt látni, hogy ebben a filmben, illetve a könyvben lejegyzett medvetor a megszólalásig hasonlóan zajlott le, pedig térben és időben egész távol történtek egymástól.

Mit nem tudunk az igaz szólásról?

Kisfaludy György cikke az Ufómagazin 2002/2 számából.

Bizonyára sok olvasónak megfordult a fejében, hogy egy újságíró miért üti bele lépten-nyomon az orrát olyan dolgokba, amihez vajmi keveset ért. Nos, az újságíróknak pontosan ez a dolga. Olyan témákat is észrevenni és megírni, ami "nem tartozik senkire". Ez mindenkire tartozik. Egy ilyen történetet szeretnék most elmesélni. Azt is kérdezhetik, miért olyan csapongó témájúak a cikkeim. Nos, azért, mert a világról szólnak. A világ pedig nagyon heterogén. Ezért lettek a szaklapok. Igen ám, de a szaklapok jelentős részét kisajátították a nagy mogulok, és ezért egyre szűkül a szaklapok szerzői köre. Olyan az ember érzése, mintha egy csapda zárulna az emberi értelemre, ami lassan még valami sűrű ragaccsal is megtelik. Akárhány figyelő lát ufókat, azok újra és újra "semmivé lesznek" ebben a ragacsban, és ma is minden kutató azzal kezdi a mondókáját, hogy a tanú színjózan volt, vagy rendőr, katona vagy legalábbis valamilyen hivatalosnak gondolható személy. Ha három részeg lát egy gyilkosságot, akkor a tettest elítélik. Ha háromszáz színjózan lát egy nagy űrhajót, azok akkor is a Vénuszt látták, ha éppen észak felé volt, és akkora, mint egy sportcsarnok. Nos, így vagyunk a történelemírásunkkal vagy a nyelvünkkel is. Aki alaposabban utánaszaglászik, az olyan érdekességekkel találkozik, amelyek sehogyan se illeszthetők be abba a nagy kamukéróba, amit nekünk történelemnek vagy nyelvészetnek szántak. Szorgalmas kis emberek ezer éve munkálkodnak azon, hogy semmit se tudjunk meg nyelvünk vagy génjeink valódi eredetéről, de a figyelmes olvasók bizonyára rakosgatnak már magukban néhány olyan dolgot, amiről már nagyon szeretnének megtudni valami igazat. Egy kedves tévéoperatőr barátom Dél-Amerikában egy hatalmas barlangban járt, és ott, ahol egy nyolcvanfőnyi angol kutatócsoport semmit érdemlegeset nem talált, látott valamit. Látta a hunok aranylemezeit, méghozzá olyan halomban, annyi tonnányit, hogy elállt a lélegzete. Azok az indiánok vezették oda, akiktől még a nagy macsók is rettegnek. Tilos volt fényképeznie. Arra gondolhatnánk, hogy gonoszok, buták és primitívek, de sok leckét adhatnának a művelt Nyugatnak emberségből. Ugyanitt egy hatalmas ufót is látott, amelyen rovásírással egy felirat volt. Az indiánok azt mondták neki, hogy az van odaírva, hogy "visszatérünk". A hatalmas -és még ma is működő- járműhöz be nem mehetett, de látta, hogy olyan egységes volt, mint egy monolit. Olyan volt, mintha mindent egy darabból öntöttek volna rajta. No, s ami még borzasztóbb: az indiánok azt állították, hogy ők a hunok leszármazottai, és egy-egy valódi hun reflexíjat szorongattak a kezükben. A dolgot még azzal is tetézték, hogy amikor a táncaikat akarták filmre venni, akkor teljes kalotaszegi népviseletbe öltözve táncoltak elő a kunyhó mögül. Mindez akár mesének is tűnhet, de bizony

birtokunkban van egy olyan ötszáz éves könyv (is), amiben a hunok történelmi feljegyzései lapulnak óspanyolul. No és az sem mellékes, hogy itthon is megvannak azok az aranylemezek, és az ezek nyomán (ezekkel párhuzamosan) született eredeti rovásiratok, és egyéb bizonyító ereklyék is. Ezeket a feljegyzéseket arvisuráknak hívják, ami egyszerűen annyit tesz mai nyelvünkön, hogy igazírás. A meglévő, úgy tízezer oldalnyi feljegyzés Kr.e. 4042-től indul, és bár kissé már nehézkes a nyelvezete, de egy kis gyakorlattal még bármelyik magyar megértené. Ennyit a nyelvünk nagy ívű evolúciójáról. Ez az irat 6042 éves, és hogy, hogy nem, még ma is elég jól érthető minden magyarnak. Az ötszáz éves Balassit már kiválóan értjük, de a mi szegényes magyar nyelvünk valahogy az ómagyar Mária-siralom óta olyan elképesztő fejlődésen ment át a jövevényszavak és a nyugati kultúra mindent elsodró értelme miatt, hogy mire eltelt néhány száz év, már a maihoz hasonlatos lett a nyelvünk. Visszatérve az Arvisurára, abban olyan elemeket is találtam, amelyek rendszeres Földön kívüli kapcsolatra utalnak. Kilenc évvel ezelőtt beállított hozzám egy tévérendező, és arra kért, hogy segítsek neki. Csak évek múlva tudtam meg róla, hogy a hun ősök tudásának beavatottja, és őrzője, de az igazi titkos anyaghoz már nem tud hozzájutni, mert meghalt az a nagy rovósámán, aki mindennek teljes birtokában volt. Azt hallotta rólam, hogy ismerek olyan parafenoméneket, akik talán meg tudják idézni a nagy sámán szellemét. Akkoriban alapítottuk éppen együtt sok kutatóval a Parakutatási Tudományos Társaságot, és valóban kapcsolatban álltam néhány megbízható paratehetséggel. Ez nagyon síkos talaj, de nosza, összejött a találkozás. Bejött egy lélek, de arról tudósított, hogy nem lehet a kérésünket "csak úgy" teljesíteni. Mégis mondott valamit, amitől viszont mindenki visszatáncolt. Azt mondta, hogy én meg tudom oldani, ha hívom az Istent. Ez csak nekem nem volt meglepő, mert a médiumok majdnem kiszaladtak ennek hallatán. Leírtam hát a nazírok titkos jelét (a sajátomat), és ennek meglepő eredménye lett. A ceruza írni kezdett, és azt kérdezte, hogy kivel akarok találkozni? Leírtam: Pál Zoltán. Azonnal kijavított: Paál. A tévés kolléga személyes ismerőse volt, így olyan ellenőrző kérdéseket tett fel neki, amiről csak ketten tudtak. Mindenre pontos válaszok érkeztek. Mondta (írta), hogy hol vannak az arvisurák, de azt is, hogy nem lesz könnyű, mert az özvegye semmiféle módon nem fogja nekünk odaadni. Vele jött Magor is, és egy asztalon lévő ősi ábrába simán belejavította azt, amin előtte már sokan gondolkodtunk. Az a Magor ősapánk volt ő, akinek a mondáink szerint Hunor volt a testvére. Akkor még eléggé jól megértették egymás nyelvét, miután egy volt az édesanyjuk, és édestestvérek voltak. A dolog itt számomra megszakadt. Már el is felejtettem. Sose vettem túl komolyan a szellemeket. Eltelt néhány év, és teljesen váratlanul odajött hozzám Szombathelyen egy hölgy, és a kezembe nyomott egy hétszáz oldalas kéziratszerű könyvet, azzal, hogy itt vannak a kért arvisurák. Kicsit megszeppentem, és meginogtam szkepticizmusomban. Azon tűnődtem, honnan tudja, hogy ezt nekem kell átadni. Egy-két óra múlva elkészült a fénymásolat, és az előadás végén már a kezemben is volt. Hazafelé egész úton olvastam, és hazaérve olyan fontosnak ítéltem meg az anyagot, hogy több másolatot is készítettem róla. Még mikrofilmen is megvan. Ebből egy példány eljutott egy számomra ismeretlen úriemberhez, aki fellelkesülve megszerezte a többi kéziratot is, és eljuttatta az egészet a kiadásig. Két vastag kötet lett belőle, úgy 3500 oldal. Aki szemfüles, még találhat belőle példányokat a magyarság irányultságú könyvesboltokban. Az elhunyt nagysámunk háromlelkű volt, mint Hermész Triszmegisztosz vagy Jézus. Szóhoz se engedték jutni. A kéziratjellegű első kiadást megjelenés előtt bezúzták. Műve mégis megvan. Az arvisura olyan égi kapcsolatról ír, amelyek távoli bolygókhoz vezetnek, és kiderült, hogy a Sánta Kata irányában sok rokonunk él. Ezek ma is magyarul írnak (a székely rovásokhoz nagyon hasonlatos írásjelekkel), de csak néhány tolmácsuk képes a hanggal való beszédre. Ez nem jelenti azt, hogy némák lennének, csak más bolygókon használatosabb a metakommunikáció. Ők főképpen szemtől szembe metakommunikálnak. Őseink

Kaltes asszony bolygójának mondták a bolygót, ahonnan gyakran érkeztek vendégeik, akik technikát és tudományt tanítottak nekik. A Szíriusz Bétát -amely nem egészen csillagképi "állócsillag"- még nem annak hitték, ami, vagyis még nem fedezték fel a lényegét. Népünk már akkor is "sánta Katának" nevezte, mert ez nem más, mint a Szíriusz csillag társcsillaga, amely az égen -látszólag- hol közelíti a Nagy Kutya (Canis Maior) csillagkép legfényesebb csillagát, hol pedig távolodik tőle. Ez a látszólagos égi mozgás abból ered, hogy egymás körül keringenek. A dogon mondák szerint ez nem is kettős, hanem hármas csillag, csak a harmadik olyan halovány, hogy eddig nem szúrt szemet a csillagászoknak. A Szíriusz A és B 49,9 év alatt kering egyet egymás körül. Mozgásukban van még egy furcsa imbolygás is, amit az a barna törpe okoz, amelyik tömegével és keringési idejével még egy jellegzetes periódust hoz létre a hármas csillagrendszer égi viselkedésében. Ezt további 14 bolygó is modulálja keringésével. Ezért sántikál Kata. Ezt száz éve már az asztronómusok is észrevették. A dogonok "teljességgel nevetséges állítása" a Szíriusz ötvenéves periódusáról pedig megmaradt a "néprajzi érdekesség" szintjén. A Nagy Kutya a déli égbolt csillagképe, de ilyenkor télen nálunk is látható. Dél felé eléggé alacsonyan látszik, de olyan fényes csillag, amelyhez mérhető a környezetében nem látható. Távolodik tőlünk, és jelenleg kilenc fényévre van, vagyis a legközelebbi csillagok közé sorolhatjuk. Ugyanígy az Aldebaran is sokszor szerepel az ókori feljegyzésekben. A közeli csillagrendszerek közül tudomásom szerint csak a 61 Cigny környezetében nincsen élet, a másik öt legközelebbi csillag környezetében élnek emberhez hasonló lények. Kettő körül szürke bőrűek (a kis szürkék) élnek, a másik három rendszerben pedig hozzánk testileg is sok mindenben hasonló civilizációk találhatók. A "szőkék" főképpen a Szíriusz rendszer negyedik bolygójáról, az Ammáról szokak időnként a Földre látogatni. Az arvisura szerint tízévente indítanak ilyen expedíciókat, de azt "mondják", hogy ez csillagrendszereink folyamatos távolodása miatt egyre ritkulni fog. Napjainkban a Földet olyan teljes lézeres védőháló védi, amely miatt bizonyos mértékben megfogyatkozott az idegenek baráti látogatása. Természetesen az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy nem minden látogató viselkedik a Földön barátságosan. Sok ufós műsorban láthattak erre bizonyítékot. előfordult, hogy a Földről rálőttek egy ufóra. Azt bizonygatták, hogy egy rakéta volt, de bizony látszott alul a felhőkön egy atomrobbantás hevesen szerteterjedő gyűrűje, és ezt követően egy nagy sebességgel távozó fénypászma, de sehol se látszott a rakéta hajtóművének kondenzcsíkja. Ez abból a kis malőrből eredt, hogy röntgenlézerrel lőttek rá az ufóra, amit ennek ellenére sem sikerült leszedniük, mert az meredek szögben hátrálni kezdett. Ez a fegyver két lézertükör között elsütött atomfegyver iszonyatos röntgen- és gammasugár-nyalábját irányítja egy célzótükörre, és innen a céltárgyra. Ilyen szögben se űrrepülőgép, se semmiféle földi jármű nem tud kitérni egy hasonló támadás elől. Egyszerűen csak azért, mert 11 km6sec sebességgel haladva nem lehet másodpercek alatt hátrafordulni. ezt egy földi jármű sem bírná ki, az utasokról nem is beszélve. De térjünk vissza eredeti témánkhoz. Egy kis részletet mutatok az arvisurából. Az ebben leírtak olyan sok érdeket sértenek, hogy ezért ezt senki se tudhatta meg. Ebből van vagy tízezer oldal, amit sokan olvashattak már. Az idézet egy olyan izgalmas dolgot mond el nekünk, amely rávilágít arra, hogy nekünk hunoknak miért süllyesztették el a teljes történelmét. "Féltek, hogy az özönvíz megismétlődhet, s ezért az Ataiszhoz hasonló, Zagroszról elnevezett hegyvidékre vándoroltak. Úr-Kámának meghagyták, hogy ők is költözzenek a hegyvidékre árvíz esetén, és figyelmeztessék erre utódaikat. Ez történt a 7758. tűzszerzési évben. Úr-Kámának a fia, Urnina még tengerparti hajósvezér volt, de a templomgazdaság olyan jó módot teremtett, hogy a fia, ÚrGana már király lett a Káldi-föld parvidékén. Kaltes asszony szekerén újabb égiek érkeztek, és Úr városaának közelében leszálltak a tengerre. Oánész kiúszott a partra. Felső teste emberi volt, mely alul haluszonyokban végződött. Az emberek először féltek tőle, de ő fénylő ékszerekkel kedveskedett nekik. erre Úr népének ifjai kenyérrel és hússal kínálták, melyet ő szívesen elfogadott. Később társai is követték a szárazföldre, s szintén csillogó ékszereket hoztak a nádhajók

illetve a 432000-t. Sok fiuk és leányuk született. hogy közülük itt valaki elpusztult. hogy már 540-szer fölkeressék Joli-Tórem bolygóját. Földünkön az emberiség elszaporodása mindig táplálkozási nehézségeket okozott. Birodalmát apró gazdaságokra osztotta. és az isten fiainak nevezték őket. Pulikkal juhokat őriztettek emberi segítség nélkül. A megoldást a számok hozták. De egy alkalommal kilenc égi lakó itt maradt Földünkön. Amikor például a megengedett étkezések száma a Rát-Tigris völgyében elérte a 4320-at. a 43200at. Az okosabb földművelés. Buda halála után Samasna Pistijét az Úr hegyén épült templomban királlyá kenték a pateszik. A sok áradást a gyakori szüléseknek tulajdonították. Erre is megtanították a pateszik gyermekeiket. A nagy földrengések. hol nagyobb özönvíz keletkezett. Buda leánya. aki tengernyi szenvedés után végre feleségül vehette Arant. Tűzokádó és szikraszóró gépeikkel ámulatba ejtették Úr város népét. amelyekkel a magukkal hozottak úgy eljátszottak. amíg el nem érkezett a Nippurban is följegyzett titokzatos 4 320 000-es életforgási szám. Amit így meglátnak. a Rát folyó felé pedig elkezdték keresni a csatornázás lehetőségét. A felbátorodott nép minden jóval elhalmozta őket. A Kaltes asszony bolygóján lévő kilenc ismeretlen hatalmat úgy magyarázta Oánész. Mire eljött a 12. Voltak olyan kis halaik. megtanulták a földiek nyelvét. Volt rá eset. Ezeknek a csodaszerkezeteknek a kezelésére megtanították a földieket is. Égi eredetű tudásuk lehetővé tette. akkor üvöltő vízisárkányok jelentek meg az égbolton és megcsapkodták a Földet. Minden ilyen látogatás előtt 800 égi lakó dolgozott Kaltes asszony egy-egy szekerén. tehát a mennybe mentek. Ten vitéz férfi népét felbujtotta.kikötőibe. A gyilkosság után Aran tenger gazdagságával hazatért Úr városába. hol kisebb. a nagyobb állatszaporulat és Úr csatornázása meghozta gyümölcsét: nagyon meggazdagodtak. a Világholdévet meg tudja érteni. Ha nem özönvíz jött. Aran Ten vitézhez. gyümölcseikből és állataikból aztán vittek Úr templomának. Ilyenkor a visszatérők Kaltes asszony szekerén valakit magukkal ragadtak. amennyit a földi ember értelme fel tud fogni. és néha nem ették meg legyőzött ellenségeiket. Az ilyenre azután azt mondták: jók voltak. mintha barátaik lettek volna. a másik három nap a saját földjeiken igyekeztek kipróbálni. Ettől kezdve a földiek is elkezdtek okosabbak lenni. Ilyen földi látogatások addig történtek. eljegesedések után olykor alig maradt ember. A földműves nép három nap Úr város földjein tanulta a papoktól a földművelés okosabb módját. Az égből mindig kilencen jöttek. Fölmentek a templomba és valami szerkezetekkel az eget nézegették. Erről az óriási időről. és ez kilenc égi mester létezését bizonyítja. hogy ez Kaltes asszony kilenc csodája. igen elszaporodott utódaik életét. és az ötödik holdtöltén ők is bemerészkedtek a csatornába. és a földi lakók közül választottak maguknak párt. hogy ölje meg Ten vitézt. Úr városának felnőtt lakói eleinte csak nevettek gyermekeik és az Égből jöttek barátkozásán. Terményeikből. csapdákkal és kövekkel vadászni. De a folyó minden gyermeke születésekor kiáradt. és ezért Aran bátyja. sőt Úr . akit a bölcsek jóslata szerint az égiek igértek neki. Az ilyen ember elmondhat annyit. De később megtanultak rájuk dorongokkal. de az égből jöttek egyre nagyobb sikerrel tanították meg a földieket a védekezésre. Ezek szerint kilenc égi mester volt Kaltes asszony bolygójának a mozgatója. Akkor csodát láttak: reggelre eltűntek az idegenek uszonyai és alsótestük is emberivé változott. A pulikat eleinte égi szőrpamacsoknak nevezték. azt bizonyára beírják az Élet könyvébe. aki a 4320 és az azt felező 2160-as szám lényegét. holdtölte. Megtanították az embereket a föld művelésére és az állatok megnemesítésére. mert olyan okosak. a földi növényzetet az égiek magvakkal nemesítették. hogy nem is állatok. Nemsokára csakugyan megérkezett Samasna Pistije. Az uszonyok persze lábra szerelhető alkalmatosságok voltak. és várta azt a férfit. Samasna Pistije igen bölcs és okos uralkodó volt. a gyakran kiáradó Nagy folyó ifjú királyához ment férjhez. Azóta csak Kaltes asszony-féle gyöngyszemecskével figyelik a Földön maradt. A Föld lakói valamikor a fákon épített fészkekben kerestek menedéket a nagy testű állatok elől. Egy-egy nagy állat elejtése dús lakomát biztosított. Ifjaik látni szerették volna a világot. de még annak töredékeiről is csak olyan ember beszélhet.

bizony a forrósághoz is közel kerül. (reggel. illetve a teremtéstanban). Azt hitték róla. azaz kifejezi a teljességre. át tudnak változni pl. sőt éppen ellenkezőleg! Nagyon úgy tűnik ugyanis. Ismerték továbbá a saját halálukat (mint Jézus is). fölkerekedtek. akit Széth. Ugyanakkor nagyon szerények és szegények. mivel bennük az örökkévaló Atyaisten Szelleme él. gyógyítottak. hiszen a táltost ily módon juttatták a személyes örökléthez. a révülés. részeg. manysi RÉ=hőség. jövőbe látnak (mint ahogy Jézus is előre megmondott dolgokat). vagy éppen láthatatlanná tudnak válni (jógiknál is megszokott jelenség). a skandináv Ymir-t is. vagyis ekkor kaptak beavatást. illetve Dionüsszoszt is. Ez a Nappal való szoros kapcsolatukra is utal egyben. a halhatatlanság itala. fejedelmei eredetileg táltosok voltak. II. forróság. azaz RÉt. Másik ilyen különleges képesség volt. Rákóczi Ferencről Észak-Magyarországon úgy tudták. Az elaggott Samasna Pisti sírt örömében. amikor nevelt fiai. hanem Isteni kiválasztáson alapult. megérzik az emberek gondolatait. A manysik Napistene az ÉgAtya 7." Táltosok. Gyakran meg is fürödtek a tejben vagy a tejtóban. bölcsességük is korán megmutatkozott. akkor össze tudta magát rakni. Samasna Pistije elrendelte a Nagyvíz vidékének meghódítását.Különleges képességekkel rendelkeznek: értik az állatok nyelvét. Egy taktaszadai hiedelem monda szerint: . meleg!) Aki tehát a térfenntartó Napszeránnal van kapcsolatban. mert táltos volt. Ők egyszemélyben voltak papok. A magyarok királyai. teljes szavakkal. hogy azért nem fogta a golyó (lepattant róla!). orvosok és hősök. A tej szavunk kapcsolatos a teli. Itt NEM arra kell gondolni. hogy megtévesszék azokat az embereket. ami többnyire elragadtatást jelentett. De nemcsak őt. fia az első sámán is. ragyog.nevében meg is akarták hódítani. Ez hasonló az egyiptomi Ozirisz történethez. álmot tudnak fejteni. hanem ők ÉLTÉK azt. (A hetes szám a Tórem mitológiában is előjön. hisz maga a RÉvülés szó is magában foglalja a NAPistent. mellesleg ők vele azonosítják Jézus személyét. vagy Orpheuszt. hogy ezzel éppen egy nagyon is pozitív dolgot tettek. sámánok és mágusok nem beszéltek Jézus tanításairól. A táltosok jellemzői: . ha a testét szétszaggatják. a környezetükben élők tartották el őket. . feldarabolják. révbe ér. minden hetedik életévükben történt valami fontos dolog velük. hogy 7 évig szopott. hogy amikor feldarabolták. regölés. akik nem voltak méltóak a titkok megismeréséhez. látják a földbe rejtett kincseket. mert ez volt az élet vize. vagy az óind Purushát. ebből származik aztán a HŐS szavunk. hogy ez egy gonosz cselekedet volt. hogy visszavegyék Ten vizét birtokát. Magyar vonatkozásban erre tipikus példa volt Koppány esete. Gyermekként hamar megtanultak beszélni. Szegények maradtak. Azért is rejtőztek ilyen álca mögé. A hagyomány szerint tejen éltek 7 éves korukig. Ilyen különleges képesség volt pl.Már születésekor megkülönböztető jegyeket visel magán: hat ujjal vagy foggal születik. amikor kapcsolatba kerültek a szellemi világgal. a tökéletességre való törekvést. akik Ten és Aran házasságából származtak. sámánok. A hagyomány szerint a tudós csak úgy válik táltossá. akinek szintén négyfelé vágták szét a testét. Amikor az önálló gazdaságok száma elérte a 4380-at. megküzdöttek a gonosszal a népük védelmében. csillag alakú anyajegy van rajta. bőségteremtésre (mint Jézus a hallal és borral). az égi kapcsolat záloga. vagyis a királyság nem örökletes volt. prófétálnak. átláttak a falakon. madár alakba. De előbb elsajátították Úr templomának rovásismeretét. A táltosok tehát azok akik a Szent Szellem ajándékaiban részesülnek. hanem a kínai Pan Ku-t. A hetes számnak különleges jelentősége volt az életükben. mágusok Az egykori magyar táltosok. s ennek köszönhette rendkívüli erejét. képesek voltak un. a gonosz sötét megtestesítője darabolt fel.

Sém = szem. A táltosok szent fája – az égigérő fa – magyar neve EGYFA volt. csírája. Én úgy néztem a szememmel. Romulus jósbotját a Palatinuson őrízték. mint Noé fiai. Az édesapja akkor mondta. rátaláltak a vastag hamuréteg alatt. Indiai hagyomány szerint Buddha is mágikus kapcsolatban volt a vele egy órában született lovával. Hiszen ők azok. ahogy a templomok neve az EGYHÁZ lett. Tehát ők is táltosok voltak. stb. Az sem véletlen. Ugyanolyan áldozat volt ő. egy mag. égigérő fa. Mikor aztán a barbárokat elűzték. akik áldozatot hoznak azért. azaz akár több napon át egy tetszhalálszerű állapotban voltak (ekkor értek RÉvbe). Egyszer csak egy gyönyörű nagy fényesség ereszkedik a felhőbűl lefelé. udom. táltosokkal rendelkezik. A régi magyar „ügy”. kérem. Felszállt. A táltosok fája. majd 21 éves korában haza fog gyönni. azaz a kígyós bot. finn. A gyerek letette az ételest az út közepire. hiszen az árpa. Egyben ő volt az első magyar táltos is. mi ketten. hiszen az Atyaisten nemzette. A kupa = fejtető (kupán váglak). s közelebbi kapcsolatba kerülhettek általa Istennel. mégpedig kupából. ha sámánokkal. tehát míg az emberiség őse Ádám. a Sanyi gyereknek megfogta a kezit. mint az egyiptomiaknál Ozirisz. Atillának . illetve beleegyezésével végzeték ki. Az Ádám névhez hasonló szó (pl. s szellemi ereje örökre segítségére lett a magyaroknak. hogy Romulus nagyon istenfélő volt. Gyakran mindkettejüknek csillagjel volt a homlokukon. mikor leülnek jósszékükbe. addig a magyaroké pedig Álmos. Lituusszal jelölik meg az égtájakat a madárjósok. Ők általuk ültetődött el tehát a magyarság magja. vagyis görbe jósbotot hordott magával. Táltos kard vagy táltos bot. Ezért . Plutarkosz írásában ugyanis ez olvasható: „Egyébként abban mindenki egyetért. odem) több rokonnyelvünkben is „álom” jelentésű. Mátyás királynak és II.. amelyet Hermész kapott Apollóntól. vagyis a koronacsakrára történő utalás.: Ramthának . Olyan hét-nyóc év körül vótam.” A beavatás közben rejteztek. A hagyomány szerint a táltos és a táltos lova egy időben születtek. sámánfa.. helyesebben feláldozták. Mohamednek. Ilyen szent kardja volt pl. nyoma veszett. mágusokkal. Noé fiai.. Hasonlóan. Foggal született gyerek volt. Ezek a nagy lelkek áldozáskor az oltáron bemutatott áldozatot követően áldomást ittak. melyben benne rejlik az élet csírája. Mint a fentiekből jól látható. bizony nagy áldás az egy népnek.” A táltosló. A sámánok közül sokaknak meglékelték a koponyáját és a helyére valamilyen fémlemezt tettek. foggal született gyerek. nyírfa). mint pl. Szent Lászlónak. Hét esztendős vót. Tátott szájjal lestük azt a nagy fényességet. hogy a fiát Árpádnak nevezték. Nagy fényességbe van. Ügyek. Oszt akkor mán emelkedett felfelé. Rákóczi Ferencnek is. akik szintén az élet csíráját jelentették a földi emberiség történelmében. Útként szolgál a felső világba. hogy táltoslova volt Koppánynak. hiszen ezen a csakrán keresztül van kapcsolata a beavatottaknak Istennel. „igy” szó szentet jelent.Atlantiszon. azaz az Ég-Atya bocsátotta le nekik. Álmos tehát a Nap gyermeke volt.. „egy”. de valószínűleg Romulusnak is volt. Táltos bot: a caduceust. Arthur királynak.. sőt még a jósláshoz is értett. Oszt szaladgáltak a tudós asszonyhoz. A fényesség odalép elénkbe. vagyis ezzel ő halhatatlanná vált. Álmost is saját kérésére. Khám = (visszafelé olvasva) mák és Jáphet = (több nyelvben. és úgynevezett lituust. mint gabona. s ezért is adtak Csillag nevet a lovaknak. s bár minden más elhamvadt és megsemmisült. majd kigyütt a helyibűl. A gyereknek nagyon jó helye van.- - „Vittük az ebédet. de mikor a gallok elfoglalták a várost.. A tudós asszony aszonta: . A népi emlékezet megőrizte. A fiú is olyanba. világfa (tölgyfa.a hunok királyának. szanszkrit) gabona jelentésű. Lestem én. nem tett kárt a tűz benne.Csak imádkozzanak a jó Istennek maguk. Elinkbe. hogy az emberiség előrébb tudjon haladni a lelki evolúciós fejlődésében. Ezt Numi-Tórem. aki a Nap népét vezette ide a Kárpát-medencébe. ezzel a koronacsakrájuk nyitottabbá vált. A gyerek felszállt kérem.

illetve gara-úzok. tehát egy hatalmas földrészt képzeljünk el. Az utolsó jégkorszakot megelőzően őseink a Meleg Vizek Birodalmában. de i. A köztudatban él is néhány ilyen ősi földrész neve. mégpedig a Fekete. Így vették ezt ezt át mágusainktól. a Földet időnként megrázó kataklizmák bizony többször átrajzolták a bolygó felszínét. melyet ekkortól már Múnak neveztek. védd! Szent célon függjön szíved. hogy valójában tudnák miről is van szó. (További szavaink ezzel a szógyökkel: KOPonya. év számításánál tartanak! A hirtelen beköszöntő hideg elől azonban el kellett menekülniük. Küzdj. a jót neveld. azaz a kegyhely az isteni titkok elsajátításának helye. Nevét a Tórem mitológiából ismert Atya-Istenről.540 körül kezdett el süllyedni. . akik jól értettek a hajóépítéshez – a kataklizmák következtében a Csendesóceánból újonnan kibukkanó földrészre. püspököknek és kardinálisoknak a fején fejcsúcsfedő. ZSÚP. a sakák (a majdani szkíták ősei). azaz palócok. Kaukázusból. Ezen tözseknek aztán számos nemzetségük alakult ki az idők során. KUPa. vagyis a megvilágosodás helye.e. Kr. Ezért van az. A magyarság szempontjából a legfontosabb földrész azonban Ataisz. Ez tehát valahol az Atlanti óceán közepe táján terült el.000 körül már biztosan víz alatt volt. illetve ezért alakult ki egyes indián törzseknél a skalpolás szokása. KÁPlár. az indijók. Már Ataiszon is éltek magyarok. . az úzok (a majdani pal-úzok. azaz a mai Kárpátmedencében éltek. Mú süllyedése valószínűleg i. Atlantisz. KOP-pány. azaz grúzok ősei).504. Mivel történelmünkben kiemelt jelentőséggel bírt. 22. s a szerzetesek ezért borotválják koponyacsúcsukat. mint néhány más nép a Pamírból. az agabák. csakúgy. KUPola. Még mielőtt eltűnt volna a habok alatt már létezett a Föld ellenkező féltekén egy másik – talán a legismertebb – ősi földrész.törj. Lemúria volt. ám e név mögött nem egy bizonyos törzset kell érteni. KOBak. Különböző törzsek éltek tehát itt. ezért van a rabbiknak.és Fehér-hunok. Ezért csináltak koponyából kupát.e. …) A kupa neve másként kehely. vegyük hát sorba őket. bár a folyamat sok éven keresztül zajlott. a környező szigeteken pedig az as nép (a majdani aztékok ősei). a jelenlegi Hawaii-szigetek képezték az észak-. elméd! Gyógyítgasd mély sebét fajodnak.e. KAPitány.készítettek sokszor kupát koponyából. Azon fejlettebb népek. KUPak. Bár jóval kisebb volt Lemúriánál. ám még ez is magában foglalta Ausztráliát és az egész környező szigetvilágot.Ataisz őshazánk A történelem előtti időkben több kontinens is létezett a ma ismerteken kívül. 11. A legrégebbi. Ata-Isisről kapta. Elhelyezkedése a mai Csendes-óceánra és Indiai-óceánra tehető. Ebből a földrészből azonban megmaradt egy jókora szárazulat. stb.000 körül kezdődhetett el. papoknak. sokkal inkább egy . Mú egykori maradvány szárazulatára Ataiszra menekültek. 30. a maják. KÁPoszta. KÚP. KOPár. „Irtsd a gonoszt. északkeleti csücskét. így ezzel a hellyel ismerkedünk meg kicsit közelebbről. CSUPor. feltehetően a mai Bermuda-háromszög volt a nyugati széle és kb. Szintén a Csendes-óceánon volt található. KOPasz. anélkül. hogy a szavárdmagyarok 2004-ben már a 21. amit ismerünk ezek közül.áldozz – s követni fognak!” (Tompa Mihály) Elsüllyedt földrészek . Nem tudni pontosan mikor kezdett el süllyedni.

melyről ezt rótták le őseink: „A Magyarok. Földalatti alagút-rendszereket építettek ki. akik fővárosukat Kosztrómát a Hangun torkolata mellett építették fel. ahol a kézművesek megmunkálták azokat. az egyistenhívőknek nevezett jó emberek.) Itt sohasem volt tél. valamint a Kékleny hegység feletti területen a sakák. Ildu városában – ami egyfajta közös törzsi szálláshely volt . B.tartották az ötévenkénti ifjúsági vetélkedőket. s egyfajta szellemi minőségről van szó. A hegyoldalak erdőségeiben fakitermelés folyt. akikhez más törzsek gyermekei is csatlakoztak. Kr. amely a fekete és fehér hunok fővárosa volt. ahol a győztes fiú vagy lány kiválaszthatta jövendőbelijét. Míg az agabák főként kereskedelemmel foglalkoztak. így a klíma ideális feltételeket biztosított a mezőgazdaság számára. Arvisura. hiszen a domboldalakon teraszos földművelés. szerszámkészítésben és állattenyésztésben voltak járatosak. indijók. Ezen egyistenhívők követői nem képeztek külön törzset. . ám valamennyi igen fejlett volt.gyűjtőfogalomról. az emberek rendkívüli jólétben éltek. mint ahogyan mai hazánkat a Duna. Ezzel átellenben terült el Dorozsma. addig a hunok inkább a kézművességben. 4000-4040 begin_of_the_skype_highlighting 40004040 end_of_the_skype_highlighting. hanem a jó embereknek a vallási közösségébe tartoztak. melyek szinte az egész földrész területét – különösen a hegyeket összekötve behálózták. Ezen közösségnek tagjai soha nem háborúskodtak. hanem az Anyahita által lerótt egy igaz Isten hitében nevelték fel gyermekeiket. A földrészt a Kékleny-hegység a Gara-zúgóval szinte kettéosztotta. s így minden szükséges élelmet meg tudtak termelni. míg a síkságokon csatornázott öntözéses gazdálkodás folyt. Fentebb.e. A hegyekre különböző szent kegyhelyeket építettek és itt voltak az egyes törzsek vezéri székhelyei is. innen a rönköket a folyón úsztatták le a Hun-tóhoz. Bár a különböző földfelszín miatt különböző kultúrák alakultak ki. A folyó jobb oldali részén éltek az agabák és úzok. Így az Anyahita kegyhely és JoliTórem dombjai között megtelepedett egyistenhívőket magyaroknak nevezték. s ezekben földalatti raktárakat is létesítettek.” (1. az Indus folyó feletti részen éltek a maják.

A Napot tekintették a legfőbb istenségnek. aki mindenek felett álló személy volt. Gyarmatbirodalmakat alapítottak a mai Egyiptom területén (Hikszosz-óm). az időt holdévekben.A legokosabb ifjakat az un. hiszen a csillagok járásából némileg előre tudták jelezni a várható időjárást is. böszörmények békében éljenek. Mivel nem ismerték az évszakok váltakozását.e. amit a népesség növekedése miatt. 3. Ataiszon tehát rendkívül fejlett. A közösen választott NAGY KÁLL a három pont alapján uralkodott. A Mezopotámiában . Mindannyian értettek a kézművességhez. Helyettese a KIS KÁLL volt. illetve a nem várt estleges járványok. Hitközpontjuk a Bálvány hegyen. A KÁLL köteles mindenki panaszát meghallgatni és uralkodni. valamint a Fejedelmek és Királyok Tanácsa javaslatára alkotmányos pontokba foglaltak. 2. Később ezeket a helyeket be is népesítették. Földmunkát végzőket cselekedetükben békén kell hagyni. s a törzsi szellemi központokban rendszeresen összegyűjtötték azokat. Dorozsmában az Öregek Tanácsa. 6000-ben jött létre az igen életképesen működő KÁLL Alkotmányos Intézmény. Az ősi társadalmak közül ez volt az egyetlen közösség. A Bálványon foglalkoztak a az égbolt megfigyelésével is. rendezett közösségi és társadalmi életformát alakítottak ki. Kr. továbbfejlesztve az őshaza kultúráját. A különböző törzsek időről-időre agyagtáblákra rótták a legfontosabb eseményeket. bár ekkor még csak három pontban határozták meg az alkotmányt: 1. növényeket vittek magukkal Ataiszból. hiszen a fokozatos felmelegedés következtében újabb és újabb földdarabok váltak lakhatóvá. 24 lapátos vitorlásaikkal többször neki is vágtak az óceánnak. Tudományok várába küldték tanulni. ahol a legfontosabb törvényeket a hun fővárosban. azaz holdtöltétől holdtöltéig számították. Várakban dolgozó tárkányok. a 24 hun törzs Vezéri Tanácsa. hajóépítéshez. földrengések miatt célszerű volt folyamatosan feltérképezni és nyilvántartani. míg tudományos központjuk az Anyahita hegyén alakult ki. Állatokat. Isteni származású uralkodóikat kúp alakú hegyek alá temették. s persze az otthoni kultúrát és hitvilágot is.

így egyre több ember vándorolt el valamely újonnan alapított városba. Pedig egyre több és több bizonyíték lát napvilágot arra vonatkozóan. mint szellemi szinten egyaránt. hogy olyan területről van szó. s ez a folyamat kb. Ataiszon közben a felmelegedés miatt egyre nagyobb lett az aszály. mégis a legnagyobb rendezettséggel és szervezettséggel működik. e.a Szíriusz-rendszer is. Mindezt azonban abszolút segítő szándékkal tették. nagyobb tudásuk segítségével igenis beavatkoztak a földi emberek életébe. Az öregek tanácsa ekkor úgy döntött. s valamennyien tengerre szállnak. hogy egyes földönkívüli civilizációk küldöttei megjelentek időnként a Földön. hogy más bolygók civilizációi is jártak már itt és fejlettebb technológiájuk. immár hosszú-hosszú évmilliók óta. 5070-5000-ig. hogy Ataisz hamarosan el fog süllyedni. Nem magától! Csak a nagyon kicsi és butuska gyerekek hiszik azt. Ezek hatására e csodálatos földrész süllyedni kezdett. Sokan elpusztultak. az özönvíz. hogy az emberiség ilyen hihetetlenül rövid idő alatt eljutott a kőbaltától a mai fejlettnek mondott technológiákig. 5070 körül a Föld óriási méretű kataklizma előtt állt. . hiszen valójában ő egy magas szintű szellemi lény. hiszen nemhogy az akkori emberiségnél. bár a legtöbben egyszerűen a szőnyeg alá igyekeznek seperni a dolgot.(Anina-óm) megtelepedettek magukat Úr népének. akinek feladata az univerzum egy bizonyos szektorának a felügyelete. a rokon törzsek némelyike pedig sumírnak nevezte. Mindenkit szeretnék óva inteni attól a hibától. gyakorivá váltak a vulkáni tevékenységek. Az utolsó hajók elindulását követően jött a szörnyű földrengés. Sokan sokféle verziót legyártottak már erre vonatkozóan. Kr. illetve Peru (Kuszkó-óm) területén is. hogy kapcsolatban léptek a Jó és Rossz Szellemekkel. akik a fenti sorokon elmosolyodnak. esetenként pedig igen nagy ellenállást vált ki. A sámánok elmondták. fogadalmat tettek. netán felháborodnak. hogy Kaltes asszonyt egy fejkendős néniként képzelje el. akiktől megtudták. annak ellenére. Többször és több helyen található utalás az Arvisurákban is arra vonatkozóan. Egyre több földrengés rázta meg Ataiszt is. Ebben a bizonyos szektorban található .többek között . szeretném emlékeztetni: az univerzum. tűzokádat. hogy örökké keresni fogják az ataiszi népek megmaradt ivadékait. hogy nem vagyunk egyedül. sőt még a mai Mexikó (Indijó-óm). Ezen idegeneket csak mint Kaltes-asszony Birodalmából származó embereket emlegetik a rovásokban. mivel érzik. de akik meg tudtak menekülni. Kr. e. ha a fejüket egy párna mögé elrejtik. hogy hogyan lehetséges az. hogy az eddigieknél is nagyobb hajókat építenek. hogy emberi aggyal szinte felfoghatatlanul hatalmas. Azokat. és nem látnak semmit. s leginkább erről a helyről érkeztek látogatók Joli-tórem (azaz a Gaia-ként is ismert szellemi lény) bolygójára: a Földünkre. Ardvisura-Anyahita és a szíriusziak Számos kutató és szaktudós elgondolkodott már azon. De alapítottak településeket Dél-Ázsiában (Parszi-óm). de a mai legfejlettebbnek mondható civilizációknál is sokkal előrébb jártak – mind technikailag. mintegy 70 éven át tartott. ami még nem általánosan elfogadott.

500 körül említik. Mindegyik csoport hozott magával különböző gabona.és egyéb vetőmagvakat.) A legelső földönkívüli leszállást az Arvisurák Kr.000 évvel járnak előttünk. oldalon. Magóg. amelyen egy Ardvisura-Anyahita nevezetű nőszemély is utazott. s így kerültek a földünkre pl. Saka. hogy bővebb terméshozamot érjenek el. Leszállásukkor ugyanis az ataiszi Kékleny-hegység köveinek mágnesessége miatt a járművük meghibásodott. Ekkor kezdte el leróni a Kaltes-asszony birodalmának hitvilágát és tudományát. hogy egyes törzsek egymással háborút viseljenek. illetve tchnikailag kb. vagy hogy egyes betegségeket gyógyítani tudjanak. Így tehát az egyistenhit és a világ teremtésének tana is a szíriusziakon keresztül került hozzánk. Az Anyahitáról elnevezett hegyen lévő templomgazdaság szentélyében éltek. a másik megtanította az őslakosokat az öntözéses földművelésre. Házasságukból sok gyermekük született: Armogur. Anyahitának a szintén kaltesi származású Armogur volt a férje. Azonban Ardvisura-Anyahitáék hamarosan óriási méretű feladatot vállaltak magukra Ataiszon. ám később a vérfrissítés miatt szükségessé vált. de külön ünnepe van a Gyertyaszentelő Boldogasszonynak (február 2. Boldogasszonyunk – Arvisura Anyahita A római katolikus felekezet minden év augusztus 15-én fényes külsőségek között ünnepli meg hazánkban a Nagyboldogasszonyt. csak mintegy fejjel magasabbak. A beavatottakkal mindig tartották. majd újabb csoportok érkeztek több hullámban is. Mivel a Földön a pólusváltással járó kataklizmák kényszerítő hatása miatt eléggé elvadult állapotok uralkodtak. 13. no és a rovások szerint szellemileg. Mitra. Iréne. Érdekes. Tünde. Él és Van. A 3 nő és 5 férfi kezdetben csak egymással házasodott. lakóházak építésére. fejlődésünk irányát.). A legkisebb fia születését követően Anyahita a lábaira lebénult. így voltaképpen minden mai földi vallásnak az alapja innen ered. hisz a kényszerítő körülmények miatt még akadtak emberek. Úr (Úz). Éa (Éva). Nem egyszer néhány állatkölyköt is magukkal hoztak. csak kétféle vércsoport létezett a bolygónkon. – s a mai napig is tartják . a . Az idők előrehaladtával a két bolygó közti távolság azonban egyre nőtt. Mielőtt beavatkoztak volna az emberiség biológiájába.a kapcsolatot. ami az emberiség kultúrájának fejlődéséhez szükséges volt. hogy a földiekkel is keveredjenek. Piroska. e. s terjedt el az egész Földön. Ugyanígy azt is megtiltották. hogy ezek a kaltesi emberek biológiailag nagyon hasonlítanak a földi emberekhez. Agaba. az első pulikutyák vagy éppen delfinek is. azonban más módszerekkel mind a mai napig is figyelik viselkedésünket. akik rávetemedtek erre.hogy akkor őket sem látja senki! (Erről bővebben a Teremtéstan – a rejtett kozmikus tudás c. így a látogatások száma is egyre csökkent. ám a hajót – a megfelelő alkatrészek hiánya miatt – nem tudták megjavítani. ám a velük való keveredés folytán már négyféle vércsoport alakult ki. fejlődést elősegítő szándékkal érkeztek ide. gyógynövényeket. Uruk. Gyermekei közül az egyik a fejedelmi hatalmat szilárdította meg. Hiszen az Anyahita által lerótt hitvilággal és tudományokkal kapcsolatos rovásokat lemásolva továbbadták azt minden törzs számára. Tőlük származik az első képírás vagy éppen az újszülöttek névadása is. ezek a földönkívüliek kifejezetten tanító. s gyakorlatilag minden olyan dologra. Bár személyi sérülés nem történt. Mindketten Óm-jelzésű beavatottak voltak. különböző kézműves mesterségek elsajátítására. míg a többiek is kivették részüket a munkából: megtanították az embereket az állattenyésztésre. A csoport tehát kénytelen volt ittmaradni. Elsődleges céljuk az emberevés megszüntetése volt. 10. s a hegy falának ütköztek. Különös jelentőséggel bírt azon idegen „égi-szekér”. azaz űrhajó érkezése.

). Egyértelműen megállapítható.Gyümölcsoltó Boldogasszonynak (március 25. és megszervezte az egyes törzsek közötti kereskedelmet. ninivei Istárt. Piroska. A Magyar néphitben ő volt a szülés védelmezője és a vizek védője.) a Havas Boldogasszonynak (augusztus 5. hogy Anyahitának. Boldogasszony napján ezért tilos volt mosni. Különösen erős volt a kultusza Babilónban. Anyahitát a legkisebb fia születésénél gyermekágyi bénulás érte. és soha nem felejtették el az igazságot. Mitra. assuri. Ez a népes család volt az. ám már nem tudtak visszamenni a bolygójukra. Ezen elnevezések alatt mindig Mária tisztelete folyik. Fő feladatuknak tekintették. hogy új nevet vegyen fel. [1] Imádták az uruki. Így Ataiszban maradtak. Iréne. Amikor Van fejedelemfi 20 éves lett. Ezek többségét még az erőszakos térítéssel katolikussá tett. Anyahita mindegyik gyermekét megtanította az Égiek jeleivel történő írásra. Úr (Úz). E történetet ismervén cseppet sem meglepő. azaz a Boldogasszony alakjával. állattenyésztést. hiszen e nagyfokú vallásos tiszteletben részesített Mária ismertetőjegyei. e. Legkisebb fiát magánál tartotta és tárkánnyá képeztette ki. Él és Van (Aton). Több gyermekéről is említést tesznek: Armogur. tulajdonságai döntő többségükben nemcsak nem egyeznek. Anyahita magával hozta a Kaltes-asszony földjéről származó Egyistenhitet is. de régi isteneikhez továbbra is szívósan ragaszkodó európai népek a klérussal kialakult kompromisszum nyomán menekítették be a hivatalos egyházba Mária neve alatt. hogy a Mária-kultusz esetében nem Jézus anyjának a felfokozott tiszteletével állunk szemben. így kiérdemelte. azaz a Szíriusz rendszerből érkezett. Saka. Tünde. hogy a jelenleg a Szent Koronánkban lévő 12 beszélő kő is Anyahita hozományaként került Ataiszba. Őseink rovásaiból a következőket tudhatjuk meg róluk: Arvisura-Anyahita csoportja Kaltes-asszony bolygójáról. 8508-ban történt.). a Nagyboldogasszonynak ekkora kultusza keletkezett. a Kisboldogasszony és a Sarlós Boldogasszony ünnepe egészen 1948-ig egyben hivatalos állami ünnepnap is volt. agadei. amelyik az ataiszi őslakók és menekültek között megteremti majd a jólétet. A nagy köd miatt űrhajójuk a Kékleny-hegységben balesetet szenvedett. Mária neve alatt lényegében ősi pogány istennők kultusza folytatódik tovább. Már a sumérek és akkádok is tisztelték az ég királynőjét (Baudug istennő). és a környezetükben élő régi kaltesi eredetű népek mellett találtak új otthonra. Éa (Éva). Elsőszülött fia. Magóg. Uruk. a Kisboldogasszonynak (szeptember 8. hogy a TEN létezését Kaltes-asszony földjéről hozták magukkal a beavatottak. Magyar a kaltesi gondolatok tanítása mellett megalapította a róla elnevezett Ősmagyar-Egyházat. Agaba. míg leányát Éát hívták – férjhezmenetelét követően Kisboldogasszonynak. Ekkortól Atonnak hívják. Utódait magyaroknak nevezték. Közülük a Nagyboldogasszony. A fedélzeten tartózkodó utasoknak ugyan nem esett bajuk. Őseink szentnek tartották a vizet és ezt gyakran az anyaisten vagy a teremtő nőies felével hozták kapcsolatba. Be akarta bizonyítani utódainak. Kedden. aki Ataisz birodalmában megszervezte az államot. hogy a barlangokban és a fákra épített indalakásokban élő őslakók között megszüntessék az emberevést. Külön érdekessége a történetnek. de számos kultuszhelye volt Mezopotámiaszerte. hogy az Égből eredő hitvilág lesz az. a szellemi és ügyességi viaskodásokon elsőként végzett. erőteljes hasonlóságot mutatva a későbbi Mária-kegyhelyek gyakorlatával. Ennek minden tanítását szintén lerótta az Arvisurákban. hanem kifejezetten ellentétesek a Bibliában szereplő Máriáéval. bevezette a földművelést. [1] . így ők fokozatosan lerótták az édesanyjuk és a többi Égi jövevény minden tudását. a Sarlós Boldog-asszonynak (július 2. Nevét számos nép emlékezete és mitológiája a mai napig is megőrizte. Ezzel szemben a beható vizsgálatok egészen más eredményt mutatnak. Mindez Kr.) is. Ki is volt ő valójában? Paál Zoltán Arvisura-gyűjteménye szerint ArvisuraAnyahitát nevezték így.

[3] Templomai Iránon kivül Örményországban. Az elámiak Szala. Később. 436-358) sok templomot is felállítottak a tiszteletére (Susa. ősi kozmikus istennővel Danu-val azonos. a férfiak magja és a nők méhe tisztítójának. [7] Etimológiailag és szimbólikusan a perzsa víz és termékenység istenségéhez. habár a Zoroaszter vallásban Ahura Mazda leányaként említik. Anahidát "Élet-adónak". hogy tiszteletből áldozathozatalban vegyenek részt. [4] A görögöknél Anaitis a vizek és a termékenység főistennője. Ugyanezt az istennőt Szíriában. fényes ruhájú leánynak képzelték. [4] Az ír mitológiában is meg lehet őt találni. A száz nőstény hód prémjéből készült bundája úgy ragyog. Szekerét négy egyforma fehér ló húzza. Babilon). gyeplővel a kezében ül egy harci szekéren. Mellkasát kiemeli szoros. a "legfenségesebbel" is. mintha aranyból és ezüstből szőtték volna. században). vagy Anakhita néven tisztelik a vízforrások és termékenység istennőjét. e. szoptató mellek tejgyarapítójának. aki a legfőbb istennő a krisztus előtti örményeknél. Anahitát Ishtar istennővel kezdték azonosítani. melyet nyolcszögletű formában száz csillag ragyog körbe. Arduinna-val. Amikor Perzsia leigázta Babilóniát (az i. . Anahita nagyon népszerű volt. arany színű palástban. a nők védelmezője. Szép nyakát aranylánc ékesíti. valamint a háború istennője is. mint a női termékenység istennőjét buja szertartásokkal ünnepelték. Eredetileg a tisztaság jelképe volt és szép fiatal. [5] A Zoroaszterek könyve. valójában Anaeanak is nevezték. néha vizeskancsóval a kezében. Aredvi is őrzi kultuszát (Irán). illetve Astarot néven tisztelték. aki harminc hódnak bőréből készült öltözékben. sűrűn ráncolt talárt visel. napján tartották. Olyan arany koronát visel. Kangavarban található és II. Gyógyítónak nevezik. Ardvi istennőt a csillagok anyjának hitték. Valószínűleg ő volt a házastársa az ősi kozmikus istennek. Ami a legkülönösebb. A legfontosabb tiszteletére rendezett ceremóniát Navasard 19. Elsősorban mint az anya figuráját imádták. mint Anu vagy Aine. Artaxerxes idején épült. csinos és gyönyörű szűz. Drága arany hímzéses. Így beöltözve. Szent állatai a galamb és a páva voltak. ami az ősi örmény naptár első hónapja volt. e. s ezek során két indiai könyvben és több különböző feliraton talált hivatkozásokat őseinkre vonatkozóan. Csodálatos fehér karjai egy kanca mellső lábaihoz hasonlatosak. és mindenek előtt a Vizek Őrzőjének. hogy ő az. Ecbatana. az emberiség. az otthon. a Toramana hun király nevét viselő 3 feliraton. Nevének jelentése: "a szeplőtlen. [3] A perzsa mitológiában egy a Mount Hara-ból fakadó folyó." Szűzként ábrázolták. és Anahitát Tanais-nak is hívták. a Felhő és a Jégeső.Ardvi Sura Anahita az ősi perzsa víz. Anahid ünnepségeit tavasszal és ősszel tartották. [6] Ardvisura-Anahita az Avesztában Jivanji Jamshedji Modi az Indiát meghódító hunokkal kapcsolatos kutatásokat is végzett. Így a Vishnu Purána és Kalidas RaghuVancá-ja is ír a hunokról. Ardiuzur a vizek szelleme. Anahitát néha Mithra házastársának is tartják. Tőle függ az emberiség jóléte s csaknem isteni hatalommal felruházott nőnemű mesés lény. az Eső. aki megtiltja az asszonyoknak. a haza és a világ segítőjének. mintha csak szalagok folynának. Négyszögletű arany fülbevalót visel. díszítésektől ragyogó öve. Anahitához kapcsolják Anahid/Anahith személyét is. termékenység istennője. "Arany Anyának" és "Az emberiség jótevőjének" is nevezték. aki sok ősi keleti vallásban megjelenik. a gyerekszülések vezetőjének. [4] Ez az épület Anahita templomaként ismert. Artaxerxes király uralkodása alatt (i. Ezek a Szél. repülnének rajta körül. Kappadóciában és Pontusban is voltak. és gyémánt fejdíszt viselve. pompás négyes fogaton jár. Feliratok tanúskodnak továbbá őseinkről a Skandagupta bhitarii „Győzelmi oszlopán”. 6. Sokak szerint Anu a legelső. az Avesta szerint Aredvi Sura Anahita egy magas. Föníciában és Kánaán területén Anath. Neve és szerepe hasonlóságot mutat a kelta kozmikus istennővel. [3] A parszi mitológiában Anahid vagy Náhid a női szellem.

” Döbbenetes a hasonlóság a két ellenfél imádsága között. Tevét. a Turkok (akik a Hunok) nagy tiszteletben tartották a tüzet.” És végül álljon itt egy idézet az Arvisura – Igazszólásból is. mint a világ alkotóját. Add meg nekem azt a kegyet. Egy Istent imádnak. 1000-ét és 10. melyek egyébként ékírásos leletek hadi győzelmi oszlopokon. add meg nekünk azt a sikert. Ez olvasható az Aban-Yasht-ban: „Lóháton fohászkodott hozzá. Él és Vanisten hívők minden tanítását átvették. vagy Bölcsesség-Urának a mágusai és Zarathustra próféta hitéből megalkották az Avesztát. Suva déli. Ekkor Hajós fejedelem vezetésével útnak indította a legjobb hajósait. a vizet és a földet. ArdvisuraAnahita azonban nem adta meg ezt a kegyet nékik. hogy a második háború történetét maga Zarathustra idézte fel. hogy győzedelmes lehessek Vaesáka vitéz hunjai felett a Xshatró-Suka magas várának kapujánál. Érdekessége a dolognak. Uruk-ómban milyen időjárási viszonyok és életkörülmények uralkodnak.000 bárányt.” Élet a gyarmatbirodalmakban Ataisz utolsó fejedelme 12. aki áldozatokat hozott. Ardvisura-Anahita. ökröt és juhokat áldoznak néki. mivel Ataiszon az egyre növekvő felmelegedés miatt mind nagyobb lett az aszály. könyörgött buzgón. Buda pedig nyugati irányba vette az útját hajóival.000-ét és végtelen számát Irán országa népének. 100-át és 1000-ét. Armogur elrendelte. A visszatérő fejedelem jó híreket hozott. Nem sokkal később Agaba és .illetve Jasodarman és Mandasor két feliratán. tőle várták a segítséget! Magának a műben leírt vallási szertartásnak a mikéntje is szinte azonos. Buda és Kuszkó folytassák a felmelegedés következtében lakhatóvá vált területek felkutatását. 10. szentséges Ardvisura. a magasan felnyúló Asa-szent Khangában. 10. aki Babilon városában egy városrésznyi gyógy-kolóniát létesített. akit úgy tekintenek. hogy mind az irániak. Armogur volt. mind a hunok ugyanazon a közös valláson voltak! Deguignes bizonyos kínai forrásmunkák alapján összeállított művében (Histoire Generale des Huns) a következőket írja a hunok vallásáról: „Ami a vallásukat illeti. Kuszkó keleti. ami pedig egyértelműen azt támasztja alá. hogy 10 fia közül Suva. az Ahura-Mazda. mely egyértelműen bizonyság arra nézve. jóságos jótevő. Ardvisurához a hős harcos Tusa… És kéri őt: Ó te jóságos jótevő. „A Gilgames családjából származó Mani arbag-gyógyító.000-ét. médpedig az Ardvisura-Anyahita által az Ataiszra hozott hitrendszerhez! Így már jobban érthetők a fentiekben leírtak is. Mint írástudó beavatottnak feltűnt. kérve óhaja teljesítését. hogy az Ataiszból megmenekült Úr. A szentséges ArdvisuraAnahita teljesítette ezt az óhaját néki. Azután ezt kérték tőle: Ó. Papjaik azt állítják.” Egy másik részben ez áll: „Hozzá fohászkodtak (Ardvisurához) Vaesaka vitéz hunjai Xsathró Suka magas várának kapujánál a magas Asa-szent Kanghában. hogy győzedelmeskedjünk a hős harcos Tusa felett és hogy megölhessük az 50-ét és 100-át. hogy valamennyi vallás gyökere tulajdonképpen ugyanoda nyúlik vissza.000ét és végtelen számát Turán-birodalma népének.000-ét. és hogy én megölhessem 50-ét és 100-át. a levegőt. 1000 ökröt és 10. igen sok életmentő gyógyítót képezett ki. áldozva 100 paripát. hogy nézzék meg. melyet egyre gyakoribb földrengések is kísértek. 100-át és 1000-ét. mely az irániak és a hunok között zajlott le. hogy a prófétálás adományával rendelkeznek. Mindketten ArdvisuraAnahitához szóltak. A Zend Avesztában szintén utalásokat találhatunk két nagy háborúra. 1000-ét és 10. így 12. adományokat adott.

. s a Hunnor-tó környékén egy lovas pusztán újabb várost alapítottak. illetve hogy legyen elég hely a tekintélyes lóállományuk számára. Magya elrendelte. hogy véghezvigyen ahhoz. azaz gyarmatbirodalmakat hoztak létre. A több. elterjesztését. Nagyon sok hajó a tengerbe veszett. feléptették Paripa és Dabósa városokat. hogy Anyahita leszármazottja rendkívül nagy jelentőségű dolgokat kellett.népe is elindult Kuszkó nyomában. Az őshazájukban elpusztult Uruk város emlékére ekkor Anina-ómot átnevezték Uruk-ra. Mikor a hunok megtudták. s az Etil folyó partjánál megalapította Mari városát. egymástól távoli helyekre vetődtek. Armogur fia. Arant és Enéhet. hogy három férfit az ő törzsükből is feláldoztak. háborogni kezdett a tenger és vulkánok törtek ki. azonban a környéken egyáltalán nem volt építésre alkalmas kő. Sajnos a gyarmat kifejezésnek mára már kicsit negatív hangzása lett. Ataisz pusztulását követően 19 évvel a hunok egy része ismét tovább vándorolt kelet felé. Az így kialakult ország a Marina nevet kapta. és az ottani rokon törzseknél telepdett meg. A gazdagabbak letelepedtek Dabósa-Magyarka-Hunnor városok vonalában. majd több napon keresztül szakadt az eső. A felavatási ünnepségen Buda éppen a kegyhely zárókövét vitte a helyére. Ebből is arra lehet következtetni. amit Magya fejedelem második fiáról Hunnornak neveztek el. Hosszú és fáradságos munkával helyreállították az özönvíz okozta rombolásokat. az egyes törzsek hajóit pedig különböző helyeken vetette partra a víz. hogy a nevét a mai napig is megőrizte a legnagyobb város! Anina-óm A mai Tigris és Eufrátesz folyók termékeny síkságán már jóval korábban is létrehoztak településeket. a Hangun folyó nagy kanyarulata felé. s ott megalapították Magyarka városát. A következő évszázadokban a hunok folytatták a vándorlásaikat. azonban akkor ez korántsem a más népek leigázását jelentette. hogy a hunok hagyják el a várost. hogy a kegyhely elkészülhessen. Az ataiszi rokon törzsek tehát szétrajzottak. Sute leánya. A gyakori járványok. A temetési szertartás közben Úr népének szokása szerint emberáldozatot is hoztak. Buda első felesége Suhan. majd annak halálát követően északabbra vonult népével. méghozzá néhány ezer kilométerre az egykori Ataisztól. hogy megtaláljuk a nyomát. Így Eridő hajósfejedelem vezetésével 24 hajón hoztak kifaragott építőköveket. El is volultak a Nagyhegyen (mai Kaukázuson) túli síkságra. sokkal inkább a kultúra. mestereket Ataiszról. s a helyzet Úr város környékén is javulni kezdett. akik Magóg fekete hunjaival együtt a Tigris folyó túlsó oldalán már korábban letelepedtek.000 évvel lerakta az első Uruk-törzsbeli város alapjait a szavárd hegyvidéken. akik széttelepültek a környező erdős vidékeken. Ezeken a helyeken különböző Ómokat. Magya fejedelemhez ment feleségül. de megfogadták. Agabáék is csak nehezen tudtak megmenekülni. Népét mariknak nevezték. Ataiszról állatokat is vittek oda. Később Buda újra nősült. s Eridő hajósvezér lányát Marit vette el.e. s hogy számukra is biztosítsák a letelepedés feltételeit. Buda Kr. mikor megrendült a föld. mely később fontos beavatott központ lett. míg a szegényebbek folytatták útjukat keletre. aki felnevelte férje első házasságából született két lányát. Nem kell sokat keresgélnünk a mai térképen sem ahhoz. s megindult az özönvíz. Mikor csökkent a felmelegedés. Később ez a hely elsivatagosodott. Időközben ide újabb és újabb csoportok érkeztek. Húga. Buda egy kegyhelyet szeretett volna emelni Anyahita-Anina tiszteletére. mint ahogyan Ataisz süllyedni kezdett. a Fidzsi-szigeteken. 5070 környékén alapította meg ezen a vidéken Úr városát. és a szélsőséges időjárás miatt Uruk népe gyakran elvándorolt északabbra. a tudás átadását. melyek hamar elszaporodtak a környéken. Az özönvízzel járó kataklizma során Ataisz süllyedésnek indult. még az építkezés közben meghalt. akit szintén Marinak hívtak. Nippur pateszi már a nagy Özönvíz előtt 35. Ekkor az addigiaknál is jóval erősebb rengés rázta meg a földet. hogy örökké keresni fogják egymást! A déli irányban elinduló Suva egy később visszaküldött jelentésében egy mesés szépségű szigetről írt. mint tíz évig tartó építkezésben Góg fejedelem és fia Magya fehér hun törzsei is segítséget nyújtottak. szerszámokat.

bőségben éltek. Ten halála után Aran Samasna-Pistihez ment feleségül. aki apja városa mellett felépítette Ősten kegyhelyét. ennek a végeredményeként keletkezett aztán a Szahara. ezért az általa. Arannak az Égi származású Ten vitéz volt az első férje. Aran ekkor már özvegy volt. Mivel Ménes irányítása alatt nagy jólétben. hogy menjen el vele Urukba. Nem sokkal az özönvíz után Buda fejedelem elküldte Larsa hajósvezért Samasna-Pistiért. Az élelemhiány miatt gyakran betörtek az újonnan épült etruszk telepekre és Ménes . megválasztották őt királyukká. s hozzá ment feleségül Samasna-Pistihez. letelepedtek Afrika északi részén is. Ezeket a visszaköltözőket elnevezték szumíroknak (egyes törzsek csúfosan suméroknak). s azt papi várossá tette. Buda lánya. akiket sokatmondóan csak sáska népeknek neveztek. Ezek miután elárasztották a Földközi-tenger egész vidékét. aki látván. Mértéktelen erdőírtást végeztek. Az ő házasságukból született első fiukat Ménesnek nevezték. akit Buda halála után Uruk első királyává kentek. ahol városállamokat alapítottak. aki a Turra hegyeiből hozott kövekből felépítette Ten várost. aki a birodalom nyugati oldalának biztosítása végett megalapította a maga lovas-fejedelmi birodalmát.Szumir fejedelem ökrös fogatokon visszavezette őket Uruk birodalmába. mert szeretné ha beszámolna neki az ataiszi meneküléséről és a sziget pusztulásáról. hogy az urukiak nem használnak lovakat. Ménes birodalmára nézve állandó veszélyt jelentettek az Atlantiszról menekülő különböző tengeri népek. Hikszosz-óm Buda fejedelem lányának. illetve a hunok által használt egész lóállományt átengedte Ménesnek.

Ménes legkisebb fia. melynek . Ő volt Karnak főpapja és Nippurban tanult. Szakhara mágus lányát. Tébát. egészen a folyó . hiszen néhány Szíriuszról jött vendég is részt vett rajta! Az Élet Temploma sokáig Nippurban volt. Parszi-óm Samas törzsének tagjai nagy viszontagságokat követően az Indus torkolatvidékén értek partot. Hor-Aba legnagyobb fia. Hor-aba és Khadafi voltak. majd amikor azt veszély fenyegette.túl a témák egyébként is nagy jelentőségén – igen nagy hordereje volt. NapKira az apja hódításai nyomán új várost alapított.birodalmába is. Ménes birodalmában. Innen a folyó mentén felfelé vándoroltak. Ménes fiai: Nap-Kira. Téba szentélyében temették el. ő mezítláb. Hor-Abát. egy durva köntöst a vállára vetve elindult. A város felszentelésekor meghalt Ménes.Toth. majd később pedig Hetevaret uralkodói várost és Bothon-Esthon birodalmai felett uralkodott. Narmen szintén létrehozott egy új települést. Athotis Anu városát építette fel. amit apósa után Szakharának neveztek. de alapított egy tengeri birodalmat is és kereskedelmi kapcsolatot épített ki Etur fejedelem népével. aki papnak tanult. Kadhafi mágus Hetevaretben uralkodott. . és új fejedelmi várost hozott létre. A majdani Észak-Egyiptom uralkodója Seth. a szellemi központot áttelepítették Karnakba. Szalajkát vette feleségül.000 évről szóló feljegyzéseket őríztek. ahol Amun papjai 45. Osiris (Őrsúr) fogadta örökbe és nevelte fel. Havarut városában került sor Kr. mivel neki nem volt gyermeke.e. 15 éves korában elvette Amun főpap lányát feleségül. Halála után ráhagyta a birodalmát. amelyet szellemi központtá varázsoltak. Felépítette az új Meni fővárost. Narmen. 3970-ben a soros birodalmi nagyszalára. Esthon és Bothon területét kisebb királyságokra osztotta fel. hogy végigjárja a királyságokat és meggyőzze a veszekedőket az egyesülés szükségességéről. Amikor a Vörös-föld és Fekete-föld között háború dúlt. On napisten városát. de Egyiptom majdani egyesítése – a jelenlegi történelemkönyvek állításával ellentétben . Dél-Egyiptomé pedig Hórusz volt. majd újabb várost alapított meg: Amun-ómot. azaz Tudó nevéhez fűződik. Ménes csak az első birodalmat alapította meg.

forrásvidékéig Itt a kellemes éghajlatú Pamír aljában telepdtek meg. ahová csak egy ajtón lehetett bejutni és az esti járás-kelést csak a királynak volt joga engedélyezni. Harapi király birodalmában viszont minden városban épületráépítéssel ellátott vendégfogadók voltak. Deguignes az alábbiakat írja az Indiában megjelent hunokról: „A Hunok története egy kevésbé méltányolt nép története. Hazai írók. A fokozatosan visszahúzódó tómeder iszapos talaja kiváló termőföldet biztosított a mezőgazdaság és az állattenyésztés számára. megismerve a titkos hágókat és ösvényeket. mondáink. magyarokat. mint Bonfinius Antal. azaz ez az elnevezés magában foglalja a tulajdonképpeni hunok mellett még a fehér-hunokat. Samasna-Pisti sírva menekült Ataiszból egy félig kész bárkán. Hunok. A pateszi és a Lugal vendégét éjjel-nappal szemmel tartották. Vendégeket azonban nem volt szabad senkinek sem fogadnia. ahol az éjszakát eltölthette. mivel Káldor király temetésén többek között az ő szamárfogatának gyermek hajtóját is lemészárolták. Kézai és egyéb krónikák Árpád honfoglalását úgy írják le. A Pamír környékén élő parszi-szkítákkal keveredve. Thuróczi János. Harapi király birodalmában aztán igen magas szintű kultúra bontakozott ki. bulgárokat. Corvin Mátyás kortársai. Európában és ugyanúgy Afrikában… Birodalmuk a rómaiakénál sokkal nagyobb kiterjedésű volt. Beavatottjaik más írásmódot szerkeszetettek a saját használatukra. Később Harapi király az emberáldozatos temetkezési mód miatt elhagyta Úr városát.” Deguignes azonosítja a Hun népet a Hiong-nukkal. amely nevek alatt szereplő népeket más-más kutatók hol hunoknak. Léh városában is a folyóközi szokásokhoz tartották magukat. hogy a magyar hun eredetű nép. mint Urukban. fejlett építményekben éltek az emberek. kazárokat és besenyő népeket. avarokat. A varázslat művészetét még jobban kifejlesztették. hogyan vándoroltak el eleink a közös ázsiai őshazából. mint a . Már városkapukat is építettek. A hunok viszont a hegyek között keletebbre vándoroltak. amely nép különböző időkben hatalmas monarchiákat alapozott meg Ázsiában. Ezért népének felével elhagyta a Tiris menti síkságot és az Indus folyó vidékére költözött. hol pedig szkítáknak nevezték. Éjjelre mindenkinek el kellett hagyni a várost és az őrségek senkit nem engedek be. amelyeket esténként lezártak és csak kivilágosodás után nyitottak ki. ahol a rokon indijó menekültek laktak. A tornyos kapukon őrség állt. magyarok és a védikus civilizáció Hunor és Magor meséje évszázadokon át tanította őseinket a hunok és magyarok testvéri voltára. s főként tutajos kereskedelemmel foglalkoztak. akik csakis a királynak engedelmeskedtek. valamint arra. Béla névtelen jegyzője szerint a magyarok a hunoktól származnak. Minden lakásba vizet vezettek be és minden embernek külön helyisége volt. Kényelmes lakásokban. hagyományaink. A samas törzs ifjú sámánjai közül sokan elpusztultak. amely elnevezést bizonyos gyűjtő fogalomként használja. a Tárem-tó (Tarim-medence) partjára vándoroltak. és megalapították Léh városát. valamint hazai és külföldi tudósok egész serege állította és állítja. I. mire ki tudtak kötni. Hiteles történészek feljegyzései.

Figyelemre méltó. ami monda és legenda köntösben jelentkezik. ezeknek lett a királya később Attila. hogy a hunnak nevezett népnek csak egy része hagyta el Szkhítiát és költözött Nyugatra. sz. Ne hagyjuk hát figyelmen kívül hagyományainkat! Tanulmányomban a hun-magyar rokonságról tanuskodó mondáinkat. (Például. mert pontatlan. de hinduizmusról nem. hogy a magyar őshaza a mai Nyugat-Kína. Ilyen alkalmakkor elengedhetetlenül felvetődik a kérdés: Okos dolog-e elrugaszkodni hagyományainktól. a kereszténység felvétele óta számtalan latin szó épült be nyelvünkbe: templom. Gautama és mások által hírdetett materialista tanokról. Itt is azt olvassuk. Advaita filozófiáról vagy akár a Csárvaka. Ez a megjelölés azoktól a mohamedán népektől származik. Említés történik . hogy Sajnovics. az ún. Ősi indiai könyveket tanulmányozva nyomon követtem a hunok.semmi. hogy mondáink. Visnu-hitről. ezért eleink több mint valószínű. szent stb.magyarok második bejövetelét. Ebben a hun rokonságban hittünk. Azóta is folyik a vita. A hindu megjelölést szándékosan kerülöm." (Az Árpádok nyomában. mígnem némely XVIII. hogy egy nép múltjának kutatásában nem elegendő a csupán nyelvészeti összehasonlítás. pontosabban az ephtaliták vagy fehér hunok és egy águk. hanem sok-sok egyéb eredet-elmélet is létezik. s az ősi. tudatosan szembehelyezkedik mindenféle hagyománnyal. Ma már tudjuk. Svéta fehéret jelent. az nem lehet tudományos. hogy Álmos Attila örökségét átvenni indult az új haza felé. mert hiszen e felfogás szerint . hogy a védikus vallás és kultúra hatása alatt éltek. a magák vagy magarok történelmét. 1977) A politikai érdekek mellett ez a felfogás indokolta. regéink és hagyományaink egytől egyig tévesek? Sajnos sokan úgy vélik. hol nagyobbodott -. hagyományainkat veszem alapul. amikor leírja. Dümmerth Dezső szavaival: "Ma világszerte vannak. Habár Anonymus ezt nem mondja. mely előre kész programmal. milyen sok helyütt írnak a Védák a hunokról. s hogy a régi mondáink és történetíróink szava igaz. ám ma már nemcsak finn és török. Dél-Szovjetunió.) S mivel a jelek arra mutatnak. mégpedig azért. a görög Prokópisz és a gót-római Jordanes is részletesen megemlékeznek a hunokról. Az Attilánál követségben járó Priszkhosz rétor nyomán már a VI. A védikus civilizáció egyedülálló irodalma. akik úgy vélik. Eszerint már a puszta indok nélküli tagadás is tudományosnak. így keletkezett a hindu név. ősapáink hitétől? Milyen jogon állíthatjuk. ami monda. de mivel a mohamedánok az "sz"-t "h"nak ejtették. Beszélhetünk brahmaizmusról. Időszűke miatt most csak néhány művet idézek (hamarosan megjelenő könyvemben részletesebb leszek). és azt cáfolni igyekszik. Én úgy vélem. Csak az utóbbi években sikerült lassan visszakanyarodni az évezredes hagyományhoz. így a túlsó parton élőket szinduknak nevezték. Hunfalvi (azaz Hundorfer) és mások piromániában szenvedtek. eleve nem lehet igaz. kereszt. oltár. Védák svéta huna-ként. "Ha tehát az onugorok még Attila életében is Szkítiában maradt hunoknak számítanak. miután a legújabb kutatások egyre inkább bizonyítják.hol kisebbedett. ebben éltünk mindaddig. akik a Szindu folyótól nyugatra éltek. A hun rokonságot legtöbben merőben megtagadták. hogy tudományos vizsgálat csak az lehet. Kutatási területem az óind vagy ún. Örökségi jogról beszél a Zágrábi és a Váradi krónika is. félreérthetetlenül utal rá. Ugyanakkor még Attila életében megemlékezik Priszkhosz a hunok előbbi hazájában maradt népekről. akor a magyar krónika hun történetének magja történelmi valóság kell. illetve Kelet-Afganisztán területén létezett . ami legjellegzetesebben rányomja bélyegét egy népre. dicső magyar múltat beledobták az Akadémia szemeteskosarába. védikus civilizáció. Bp.-beli tudós komoly kísérletet nem tett hagyományaink megcáfolására. az onugorokról. hogy legyen" (Dümmerth Dezső). olykor pedig szita (szittya?) húnaként ír a hunokról. felvilágosultnak számít. Ez a folyó képezte akkor a határt. hogy a mindenkori uralkodó vallás és civilizáció az. században egymástól függetlenül két szerző. hogy az utóbbi kétszáz évben akadémiai tatárjárás pusztította hagyományainkat.

Ezekután az ephtaliták fokozatosan beleolvadtak a kései óind társadalomba (mindezt egy másik dolgozatom anyaga hivatott igazolni). hogy a magyar nyelv a szanszkrit nyelvvel is őseredeti kapcsolatot árul el. hogy a svéta vagy fehér hunok népét a Kétu nevű bolygó folyásolja be leginkább. Először vereséget szenvedtek Szkandhagupta császártól.) írja. ám később az északi határvidékre vándoroltak. illetőleg védikus kultúra-eredetüket. az akkori India szívébe. hogy a hunok a történelem előtti korokban India uralkodó rétegét képezték.: az Arvisurákban szereplő fekete és fehér hunok) . Szerinte a hunok a Taklamakan sivatag észak-nyugati határán éltek. hogy a hunok magától az isteni Nandini vagy Szurabhi tehéntől erednek. míg a török qára szó feketét jelent. s csak jóval később. 24. a Krisztus utáni V. hihetetlen. fej. szerves részét képezték a védikus civilizációnak. India Attilájának haláláig virágzott. hogy a hunok.a védikus civilizáció szerves részét képezték. Bp.azaz északi-kurukként írnak a hunokról. 51. A 16. ugyanis ebben a nyelvben a legbonyolultabb bölcseleti meghatározásokra. s királyuk megjelent a híres rádzsaszúlya ünnepségen. Értékes. numizmatikai) bizonyítékok alapján arra a következtetésre jutottam. s (újra) megalapították indiai birodalmukat. Ezekután lássuk.a kámbódzsa. Ez a kapcsolat igen ősi. amely egészen 542-ig. hogy a hunok . talán a Rg Védában megörökített . mely filozófiai munkák megírására a legalkalmasabb. ha valamely üstökös farkát meteorcsapat keresztezi. milyen egyéb nyomok mutatják a hunok-magyarok indiai múltját. E mű szerint a hunok Észak-Nyugat Indiában éltek. Ayingar elmélete szerint a Védák először uttara. s több mint valószínű. mert ez a híres eposz közli a két királyfi és a csodaszarvas történetét. A Védák értelmező szótárában pedig a következő információt találtam a magákról vagy magarokról: észak-indiai harcos nép. üstökösök stb.-ban (455-ben) vonultak vissza délre. hogy a hunoknak két fő csoportja létezett. vagy a geográfus Orosziusz huni-jai. Brahmánda és Bhagavata Puránák szerint 11 hun király 300 éven át uralta Indiát. 1942. s akkor éri nagy szerencsétlenség őket. igazságokra. művében (Nemesdedinai Zsuffa Sándor. hagyományai. Először is a Rámájanáról kell szólnom. A Mahábhárata. hala vagy hára vöröset. azt állítván. mint az óind birodalom uralkodó rétege. A Védákban többször is közölt Parasurám történet (isteni inkarnáció. Kezdjük hát a nyelvészettel: Egyik kutatónk írja A magyar nyelv nyelvrokonságai c. népművészete és zenéje között. tételekre.): "Az ismert nyelvek közül a védikus szanszkrit a világ egyik legfejlettebb nyelve. Mihirkula. Az ilyen és ehhez hasonló információk (részletes felsorolásukra majd csak könyvemben kerül sor) azt sugallják. mint a kínai törnénetírók hszuingnu-jai.43. a különféle bolygók. valamint a magyar nép és a védikus civilizáció hitvilága. hatásáról tanít. szokásai. de 465-ben bevették Pataliputrát. a világ leghosszabb és legősibb eposza szintén sok értékes információval szolgál a hunokról. ám később távoztak Indiából. fejezetben azt írja. Evégett megpróbáltam párhuzamot vonni a magyar és szanszkrit nyelv. török és egyéb törzsek mellett . verse). sőt. Csodálatos. egész összefoglalásokra is egy-egy kifejezést lehet találni. A Matszja. Időszűke miatt ezekre most nem térhetek ki. sz. hogy a húnok (az akkori) ÉszakIndiában éltek.a hára hunokról is. Váju. s kiűzte őket Indiából) és egyéb ( pl. mennyi hasonlósággal. A 14.44. Ayingar szerint tehát a Mahábhárata. kiknek papjai a napot imádták. a Védák híres törvénykönyve (X. hogy ez a megjelölés ugyanazt a népet jelöli. Így megállapíthatjuk. a fehér és a színes (Megj. fejezet arról tesz említést. a Puránák és az Aitáréja Bráhmana uttarakurukként ír a transzhimalájiai hunokról. Mítikus eredetet tulajdonít nekik. hogy értékes ajándékokkal halmozza el barátját. Varáhamihíra Brhat Szamhitája az asztrológiáról. a császárrá kikiáltott Judhisthirát (Szabhá Parva. ezt a részt hívják a Védák Uttarakurunak. aki egymagában hadat üzent az uralkodó rétegnek. a hunokra vonatkozó feljegyzéseket találtam még különféle oszlopok és templomok felirataiban. A Manu Szamhita.

Baja. vonatkozású szókészletével mutatnak szoros kapcsolatot. Bod. Székely stb. Pl. A Duka Tivadar által kiadott Körösi Csoma életrajz függeléke mint Csoma Sándor eredeti gyűjtését közli azt a kb. Pl. kivétel nélkül. átá . Buda. Vajna. szenvedő. sem ott a segítő igékre az összetett múlt vagy jövő idők formálásában. földrajzi stb. s csak most kezdi igazolni őt a tudósvilág: "Saját nemzetének pedig a szerző büszkeséggel jelentheti. növényi.égni. Barta. Sánta. A szanszkrit és a magyar nyelv közötti ősi kapcsolat nem csalóka látszat.udvar.arany. szem előtt tartván nemzeti eredetük. családi.. dvára . arthak . Vegyük először is a lélekvándorlást. mert ez képezi a védikus filozófia és vallás talán legjellemzőbb tantételét. mivel a szanszkrit nyelv alkotása (más indiai nyelvekkel egyetemben) nagyon párhuzamos a magyaréval." Így szól Kőrösi Csoma a szanszkrit és magyar nyelv hasonlóságairól. A magyarral rokon hangzó szanszkrit szavakat most nem sorolom fel." A tibeti szótár előszavában eképpen ír híres tudósunk. Az úttörő Kőrösi után több magyar kutató foglalkozott a szanszkrit és magyar nyelv összehasonlításával.kulacs. Halálos ágyán Kőrösi nyomatékot adott annak a meggyőződésének.. agni . viseletük és nyelvük szempontjait. s nincs szükség sem itt. amelyeket mi szanszkrit szavakkal egyező magyar szavakkal fejezünk ki. hanem főleg a szerkezeti egyezés bizonyítja. kivéve a személyes névmások esetét. és az igegyökből segédige nélkül. hogy a szanszkrit tanulmányozása sokkal hasznosabb a magyarokra.isten. mondáink szerint Attila Álmosként született újra. akiről sokáig azt hitték. Buda. s csupán egy szótag egyszerű hozzáadásával többféle igealakokat formálhatunk: tudniillik cselekvő.történelmi események idejéből származik. a régi magyar hit szerves része. Bardócz. míg népies változata a "ko". Tisza (Indiában Tiszta folyó) és Bihar. hogy hazánk ősi helységnevei. Indiában szereplő. téves nyomon járt. Ez utóbbi India egyik államának neve is. illetve Fercsi. Több szólásmondásunk ("hálni jár belé a lélek") valamint meséink mind a mai napig frissen őrzik őseink hitét a lélekvándorlásban. óhajtó.atya. Bodala.érték. Mondáinkban. leányka stb. Én még megemlíteném a szanszkrit és a magyar kicsinyítőképzők teljes azonosságát. fiúcska. 250 szanszkrit szót. Csorja.kút. mint bármely más európai nemzetre nézve. A nyelvi hasonlóságokról még órákig lehetne beszélni. ezt is dióhéjban. pejkó stb. de néhányat érdemes megemlíteni. Beder. E párhuzamosságnak feltűnő bizonyságul álljon a következő példa: A magyarban előragok helyett utóragokat találunk. mégpedig azért. Az ehhez írt jegyzetekben olvashatunk a Körösi által kiemelt. Bede. amelyek a magyar nyelv törzsi. stb. vallásos kultúrájú nép életében: ista. Bálya. azokat. Ezek megfelelője mind megtalálható a magyar nyelvben is. Példák erre: . melyek a legfontosabb jelentőségűek egy civilizált. Bihar. Ferkó. kúp . melyet az Encyclopedia Britannica szerint a fehér hunok alapítottak. hirany . magyarral egyező családnevekről: Bala. Dr. Hari. Binde. mint a szanszkritban. szokásaik.bálvány (!). melyek Indiában is népszerűek: Attila. Réka stb. meséinkben ez természetes jelenség. vagy azonos hangzású és kiejtésű szó. balavan .. isan . ahogy az okvetlenül megkívántatik az európai nyelvekben. Tóth Jenő indiai tanulmányai ideje alatt például kb. mint . mert azt nemcsak a néhány azonos hangzó ("cs".bika. illetve a folyók és hegységek nevei szanszkrit eredetűek: Déva. melyeket a magyarral egyeztethetőnek tartott. igen ősi időkre mutatnak. Kőrösi Csoma Sándor. "gy". Béla. 1300 olyan szót gyűjtött. hanem valóság. Így van ez úgy a magyarban. A szanszkrit nyelv a "ka" és a "dzsi" kicsinyítőképzőt használja (példák!). "ty". valamint Lackó. öcsi etc. brikha . Karcsi. amikor őseinket az ujguroknál akarta keresni. mely különben eltér a nyugati Európa nyelveitől. A mítoszokban az emberi testből a halál pillanatában kiszálló lélek ismét egy új."miképp a meggyilkolt királyleány. mert azok a fogalmak.. Mucsi.: napocska. A magyarok dús forrást fognak találni tanulmányozásában. Kartal. de időszűke miatt térjünk át a magyar és védikus hitvilág tanulmányozására. állati testbe költözik. Buda. Temesvár. bácsi. viszaható formákat.t. Vida. Mind a mai napig használunk olyan jó pogány magyar keresztneveket. kalasha . Buja. "ly").

Eredetiségéből ezerévnyi érintkezés..akárcsak az indiai bráhmanák -. erről így nyilatkozott Kodály Zoltán: "Zenénk törzse éppoly rokontalan Európában. Az utóbbiak a Napot tartják eredetüknek. mágikus szavaknak (mantrák). a sikeres gyógyulást.. lábukat pedig szépen csilingelő kösöntyűk ékesítették. rózsafüzér szem. gyökereken éltek. Indiában sokan mind a mai napig így tesznek. Az indiai hunok szövő és hímző technikája. formákban születnek meg. az enyhébb vétkeket elkövetők pedig szelídebb formákban. A pendely vagy szoknya-gatya. Több feljegyzés szerint (Bonfinius) táltosaink vegetáriusok voltak . mint pl.. A 108-as szám szintén nagy jelentőségű a védikus vallásban.. idegen hatás sem tudta kiforgatni" (Magyarság a zenében. Kézai Simon történetíró szerint a magyar nép 108 tiszta nemzetségből áll. hanem madár alakú. Deben Bhattacsárja. hogy zenénk csak Európában idegen. a lobogó ujjú fehér ing és a kis mellényke mind-mind teljesen ismertek az észak-indiai népviseletekben. (Ipolyi Arnold "Magyar mitológia") Mint már említettem. A táltos vagy tátos szó egyébként igen érdekes.. mézen. felsőbbrendű égi szellem. s Ibn Ruszta.).. A Védák szerint a harcos nemzetek vagy a Raghu. van a bűvös.vagy pedig Szúrja-vamszához tartoztak. Érdekes. csakra. ki a Napot. De a magyarok nemcsak a napot és a tüzet. hogy a székelyek és magyarok hajukat mind leborotválták. hogy a hunok egy copf kivételével körbeborotválták hajukat. valamint Gardhizi arab fordításában maradt ránk. a lótuszszerű nagy virág és az ún. Ethele király címere a koronás turul volt. hogy az indiaiakhoz hasonlóan őseink is ilyen mágikus szavak hatásának tulajdonították elért eredményeiket. mint nyelvünk. s az "asvamédha-jagja" néven ismerték. mennyei. aki az UNESCO megbízásából a világ majd mindegyik népének zenéjét tanulmányozta.. ezért azt imádják. "a megholt leányból rózsa lesz"." A honfoglalás előtti magyarok legrégebbi részletes leírása arab nyelvű. Priszkosz történetíró is tanúsítja. Erre utal Anonymusz is. Észak-Indiában viszont nagyon is .de imádják egyedül és istennek nevezik azt. Eszerint a magyarok tűz és nap imádó népek voltak. a nap szimbóluma. Az eredeti magyar népviselet is igen hasonlít a közép-ázsiaira. farkas stb.. Dzsajháni bakharai tudós és államférfi tollából származik. akárcsak Garuda. a csángó dalban pedig "a megholt kedves mint gerlice jő elő". Úgy a magyar. mert feltételezhető gyökere. a védikus papokat és a kozmoszt teremtő félistenre utal. K. a védikus értelmező szótár szerint a magarok papjai a napot imádták. Ez a védikus civilizációban is kötelező viselet volt. a hatvanas évek végén egy gyönyörű dupla albumot jelentetett meg a székely-magyar. aki világosan divina visio-ról beszél. s csak egy varkocsot hagyott a feje búbján.. mint pl. ezek csak nálunk és az indiai művészetben honosak. vagy akár a nyílvessző célbatalálását. Ezzel kapcsolatban Theophylaktos történetíró eképpen ír: "A magyarok tisztelik s énekkel dicsérik a Napot s a tüzet. Dugonocs-Apor Péter jegyzeteiből is kiderül. Ami pedig a zenénket illeti. valamint a batikolt munkák rajzai és motívumai Európában csak nálunk mutatnak csodálatos egyezést. A kapudíszek és hímzések diszítőelemeiben sűrűn fellelhető a pávamadár.Z.. Tudvalevő. ellenben a csapodár. Eleink hozták Európába a gombot (pitykét). képében. mint pl... pl. bűvös számnak számít (108 Upanisad. úgy véli. hűtlen nő "gyümölcstelen szederfává lesz". a megmaradt varkocsot pedig felkötötték. a tat Brahmára. sőt.A bűnösebbek torz kinézésű vadállatokként. mint a védikus vallás Garuda madara. hogy a magyar táltosok lóáldozatokat végeztek. Huszka. amit ma is imádnak Indiában. Ez a rituáció szerves része volt a védikus civilizációnak. írása). Nepálban és Bali szigetén.. béka. Krisna barátnői rangos cím stb. Ez szerintem nem más.. A történelemkönyvekben olvashatjuk.jávorcsemete elősarjad". lepke stb. hanem a szent Turul madarat is imádták. galamb. illetve a csángó népzenéről. Sokak szerint. hogy a lázadó Vata szkhíta módra leborotválta a haját. eget s földet alkotta. mint a védikus ősvallásban nagy szerepe volt. kígyó. Az ősi magyar hit szerint a turul nem fizikai állat. s főként joghurton. mint amilyenek a ráolvasásokban is előfordulnak.

A folyó melletti termékeny síkságon bőségben éltek és rendkívül ügyes kereskedők voltak. tatár. Agaba vezér nagyon boldog volt. és mindőjüket felszabadították. suoma. így azok nyugat felé húzódtak. akikkel a majd ezer év elteltével még mindig megértették egymást. Rögtön meg is hívta magához a hunok küldöttségét. azonban ezt medvetor keretén belül kell megtenni. A hunok az ataiszi katasztrófát követő évszázadokban egyre tovább vándoroltak kelet felé. A hunok az ajnókat azonban nem taszították szolgasorba. mordvin. Időnként óriási utakat tettek meg. komi. Ekkor a hunok is feladták eddigi elvüket és megindult a nagy medvevadászat. kaza-hun. mert igyekeztek felkutatni a megmaradt többi ataiszi törzset. hogy az egykori ataiszi rokon törzzsel ismét találkoztak. vepsze. mind a tengereken. mely szövetség tagjai: a türk. kabar. s sokszor már az embereket is veszélyeztették. mongol és avar törzsek voltak . úz. Az ilyen bánásmódot a jürcsikek megtagadták. hanem engedték. hogy közéjük benősüljenek. mely később hosszú időre a birodalom beavatott központja lett. azaz a Sárga-folyó) folyó torkolatának közelében. A következő években egymással barátságban éltek. hogy az Istenek elrendelése szerint a medvéknek kegyetlenkedésük miatt bűnhődniük kell. a citera pedig nem más.hu Agaba-óm Az agabák hajói az özönvíz lecsendesülése után ugyancsak partot értek. kun. Mindkettő felépítése hasonló: rezgőhúrok stb. manysi.Agabát (jelentése:öreg medve) megválasztották fősámánnak . hogy a rendelkezésemre álló idő rövidsége miatt mindez felületesnek hangzik. észt. hogy senkinek nem esett semmi baja tőle. manzsu. baskír. A cimbalom a kasmíriak népi hangszere (szantúr). Mivel az áttelepülés miatt hirtelen sokan lettek. mégpedig a Hangun (Huang-ho. jász. meggyőző érveket kívánunk felsorolni az ősmagyarok védikus kultúrájának igazolására. mind a szárazföldön. s ezért hálából nekik ajándékozták Ordosz vidékét. ezért az ajnók a hunok segítségével kiűzték onnan őket.A mitológiájuk egyeztetésével egységes Tórem-hit rendszert alakítottak ki .Megalakult az Öregek Tanácsa . és akkor ezzel a Tóremeket ki tudják engesztelni. melyek szerintem egyáltalán nem idejét múltak: "Keressetek. hogy a szentnek tartott. A bajt csak fokozta. bolgár. Agabáék elértek a Hangun nagy kanyarulatához. A Hangun folyónál a jürcsik és ajnó népek háborúban álltak egymással és a hunok a jürcsikek mellé állva megnyerték a csatát. Ősi magyar hangszer a kagylókürt is.civilport. Eközben a kinajok az elsokasodott agabákat elűzték a tengerpartról. Lehet. Ekkor már mintegy ezer év telt el Ataisz elsüllyedése óta. Az agabák és úzok azonban nem nem tartották ezt bűnnek. csuvasz. kutassatok. mert az egész világ egyetlen nemzete sem talál annyi kincset kultúrájának gyarapítására. újgur. ahol a hunok éppen a szokásos Bálvány-hegyi vásárt tartották. télire éhínség fenyegette őket. összeházasodtak. A 24 napon át tartó medvetor során nagyon fontos intézkedéseket hoztak: . mint szitara. aminek az lett az eredménye. hogy az úzok vezére. Az úzok közreműködésével felépítették Ordoszt (=farkasverem). A rendkívül bölcs Agabának azonban nagyszerű ötlete támadt: azzal állt elő a hunoknál. Itt később megalapították Agaba városát. Hamarosan megjelenő könyvemben részletes. ugyanakkor a medvék igen elszaporodtak a környéken. mari. mint a magyar az ősindiai kultúra tárházában!" Forrás: www.Újjászervezték a 24 Hun Törzsszövetséget. vót. Így a két rokon nép a legmagasabb szinten kötött szövetséget egymással. lett. a hunok látták. melyet Indiában ma is használnak.ismerősnek hangzik. Mikor elejtettek egy vérengző medvét és elfogyasztották a húsát. Végül is Kőrösi Csoma Sándor szavaival szeretnék búcsúzni. égi eredetű medve vadászatát a hunok tiltották.mandala. Úzon feleségül vette a bölcs Agaba leányát. mígnem ők is elérték a Hangun vidékét.

azt igen nehéz megítélni.Beindították az ötéves sámámképzéseket . amely az úz (azaz az azóta csak keveset változott palóc-magyar) nyelv lett . ám a Hungária elnevezés akkor sem a hun. ám ezt korántsem tekinthetjük bizonyosnak – sőt: itthon a magyar népcsoportot finn-ugor nyelve miatt e népek közé soroljuk. A hunok Észak-Kínát.. a hsziungnuktól. Tongwanchenget. A kínaiak szerint a hunok leszármazottai a mai magyarok.) E Közép-Ázsiában lévő területekről eredeztethetők az avarok is. magyarok… Vannak elméletek ugyan a hivatalosan el nem fogadott török származásunkról is (a hunokat is általában török nyelvűnek tartják).Meghatározták a birodalmi közös nyelvet. és akkor ez nagy szenzációt keltett a régészek körében.10 évenként kalandozások indítását határozták meg.Az eddig használt képírást elhagyva egységes rovásírást alakítottak ki . avarok. . ez lett az első medvetoros év (a 2004. medvetoros év.Újra kezdték az idő számítását. Ez a település a világon az egyetlen olyan romterület. Zhang Tinghao igazgató ugyanis bejelentette: az ázsiai hunok (más néven: hsziungnuk) máig fennmaradt egyetlen fővárosát. akik a kínai forrásokban szerepelnek mintegy ezer éven át. A nomád törzs eredete ismeretlen. 4040-ben volt. és a 6004. Előzőleg közel ezer évig borította be a települést a sivatag homokja. A romváros számos értékes lelettel és tudományos felfedezéssel szolgálhat a hunok eredetét. uar-hun népnévből származó név. éppen ezért térjünk inkább vissza Kínába! A napokban a Xinhua hírügynökségnek nyilatkozó. hanem az onogur népnévből eredeztethető a szakértők szerint. A Várkony a varhun. azaz az Arvisura-igazszólások rendszeres rovását . tűzszerzési év. a holdév számításból áttértek a medvetoros évek számítására. melynek elsődleges célja a rokon ataiszi törzsek megkeresése volt.Elrendelték az őstörténelmünk.512. a romvárost néhány éve fedezték fel. Hogy a különbség mekkora volt a nyugati és keleti (illetve a kínai források szerint az északi és déli) hunok között. évünk a 15. magyarok eredetét aligha lehet könnyen eldönteni. (Az ogurok egyébként népként is feltűntek Ázsiában. a kínai források például a mai Kína területéről eredeztetik őket. Pár éve fedezték fel a hunok fővárosát A hunok. ami akár a „hun” népnévvel is kapcsolatban állhat.e. Hunok. az „ogur” pedig csuvas-török. Tongwanchenget. Tongwanchenget szeretnék a világörökség részévé nyilváníttatni. aminek a tavaszi napforduló jelenti az új év kezdetét) . Az avarok emlékét őrzik a mai Magyarország Várkonyra végződő településnevek. hogy a világörökség részévé nyilváníttatja az ősi hun fővárost. Világörökség lesz a hunok fővárosa? Kínában a magyarokat tartják az utódoknak A kínai Sanhszi (Shaanxi) tartomány arra készül. Az onogur szó egy összetétel: az „on” tizet jelent a különböző török nyelveken. méghozzá a nyugati hunok szállásterülete környékén. akik magukat uar-hunnak nevezték. amely törzset is jelenthet. A nyugati hunok megkülönböztetendők az ázsiai hunoktól. bolgár-török eredetű szó. amelyet a hunok hagytak maguk után. Közép-Ázsiát és Európa nagy részét is meghódították egykor. kultúráját illetően. Mivel ez a medvetor Kr. a Sanhszi tartomány kulturális örökségeiért felelős hivatalnok.

akik mindenáron fenn akartak maradni a sivatagban – magyarázta Hou Yongjian. A mai Kína területén. általában a Tiszát feltételezik végső nyughelyeként. A palotanegyed mellett egy belső és egy külső negyedből. Többek között az ő hatásukra. rokonainak a lakhelyei. Az északi hunok nyugatra vonulnak Az északi hunok ekkor nyugatabbra vonultak.Tongwancheng felépítése azoknak az embereknek az eltökéltségét bizonyítja. Három részből áll a város Tongwancheng városa három részből áll. Az ötödik században végül átkeltek a Dunán és a Rajnán. A hunok később számos kínai területet vetettek uralmuk alá.A hunok miatt építették a Nagy Falat A törzs egyébként körülbelül ezer évvel ezelőtt tűnt el. időszámításunk szerint 89 és 91 között. föld és rizsföldeken átfolyatott víz segítségével jött létre. A második század végére a hunok létesítették az első rabszolgatartó rezsimet a mai Kína területén. nyomásukra támadtak a gótok a Római Birodalomra. Hanwu császártól Kínában. hogy miattuk építették fel a Nagy Falat is. KözépÁzsiába. a hsziungnuktól. hogy „egyesüljön minden nemzet” – építésén állítólag százezer ember dolgozott.) Százezren dolgoztak Tongwancheng építésén A hunok Ázsiában maradt részei viszont Tongwancheng városában alakítottak ki fővárost időszámításunk szerint 419-ben. ám az időszámításunk előtti első században vereséget szenvedtek a nyugati-han dinasztia fejétől. a nem kínai népek közül a hunok építették ki a legfejlettebb várost. „rizses” folyadék összetapasztotta a homokot és a földet. s ezzel megindították az első nagy népvándorlási hullámot. A falak 16-30 méter vastagok voltak. Ezután a hunok kettészakadtak. amely egykor a Chang'an nevet viselte. illetve han népesség uralma alatt).A város elrendezése különleges: az északnyugati rész magasabban fekszik. amely a hunokhoz fűződik. így szinte kőszerű építőanyaghoz jutottak a hunok. A köznép a „külvárosban” lakott. A víz szerepe volt ebben a legfontosabb. majd a Dontól keletre és a Volga vidékére költöztek. és még ma is megtalálható – legalábbis romokban. A hunok az időszámításunk előtti harmadik században bukkantak fel. s Attila vezetésével birodalmat alapítottak. először az Ili folyó völgyébe. Tongwanchenget többek között azért is szeretnék most a . Időszámításunk szerint 374-ben az eredetileg északinak nevezett hunok tovább vonultak nyugatra. amely Európára zúdult. A palotanegyedben található a császári palota. A település – amelynek a neve körülbelül azt jelenti. a délkeleti viszont alacsonyabban. a Shaanxi Normal University professzora. A világon egyébként Tongwangcheng az egyetlen főváros. Országukat Daxia (Dahsziának) nevezték és ez az állam szintén az ötödik század táján létezett. A belső negyedben a kormányzati hivatalok helyezkednek el. a Kína északkeleti részében lévő Sanhszi tartományon belül. továbbá a hivatalnokok és a királyi család tagjainak. mert a „ragadós”. A települést egyébként hosszas kutatás. A hsziungnuk feltételezések szerint török nyelvűek voltak egyébként. A falak anyaga különleges: homok. többek között repülőgépes felmérés és távolsági érzékelők segítségével fedezték fel. A város egyedi jellege elvitathatatlan a professzor szerint. A hely mindössze 500 kilométerre van Xi'antól. és hat feudális kínai dinasztia idején volt főváros. majd a harcok folyamán a kínaiakkal (ezúttal a keleti hanokkal) szövetkező déliek legyőzték az északi hunokat. (Attila sírját régóta keresik a régészek. A kínaiak annyira tartottak a hunoktól. A hunok ezután az európai történelmet alakították át. Az 1600 éves romterület Jingbian megyében található. s hamarosan az egyik legnépesebb etnikai csoporttá váltak a mai Kína területén (ám ez a vidék akkor még nem volt a kínai.A város négy sarkán őrtornyok vigyáztak a biztonságra.

a Mongol Autonóm Körzetben. 984-re azonban a város elnéptelenedett. ma Kína Sanhszi (Shaanxi) tartományában van.mondta Hou Yongjian. a suona. A város egy kelet-nyugati tengelyen rendeződik el. ahonnan Helianbobo a katonai parádékat nézte. Számos tudós úgy tekinti. és három részre tagolódik: a külső városra. április 20. A palotaváros pedig a császári város "legbelsőbb szentélye" volt. aki évek óta folytat a helyszínen terepkutatást és ásatásokat. Tongwan akár a hun szívósság jelképének is tekinthető. "A várost a sivatagnak egy olyan pontján alapították. hogy helyreállítják a városfalat és a város számos épületét is. Ezek a tornyok jelképezik a helyreállítási munkák megkezdését. A Dahszia (Daxia) hun királyság fővárosa. fehér agyagot.beleértve a sivatag erdősítését. Az állattenyésztéssel és növénytermesztéssel foglalkozó vidékek . (Múlt-Kor történelmi portál) Tongwan az egyetlen hun főváros. Az ilyen technikával készült földerődítmény erőssége akár a kőfalak szilárdságával is felvette a versenyt" . ahol megfelelő édesvíz-lelőhely állt rendelkezésre. és híres fúvóshangszerünk. mert a néhány éve felfedezett települést erősen fenyegeti az elsivatagosodás. 36 x 20 x 12 centiméteres téglákat fehér agyagból vetették. amit valaha a nomád hunok a mai Kína északi határain élveztek. egy olyan kegyetlen vidéken. A próba-helyreállításokat régészeti feltárások alapján végzik. Tongwan. A Xinhua szerint ezt a véleményt számos magyar kutató is osztja (neveket a kínai hírügynökség nem említett). több mint ezer évig a sivatag homokja alatt pihent. Meggyőződésük továbbá. és homokkal és mésszel erősítették meg. ragacsos rizskását és oltott mészt kevertek össze. A romos Tongwan még ma is tanúskodik arról a jólétről. amely épségben maradt ránk. Mongóliában. Oroszországban és Észak-Kína. A várost 1996-ban helyezték magas szintű állami védettség alá.állítja Dan.állítólag ezt bizonyítják ortodox keleti hitünk sámánisztikus vonásai. De sok hun túlélte az évezredek viharait. de ÉszaknyugatKínában. Többszöri próbálkozás után sikerült az eredetiekhez hasonló téglákat égetni. A történészek szerint 431 körül Tongwanban és környékén mintegy 40 000 hun nomád és han pásztor élt.orgnak. hogy a rejtélyes körülmények között felszívódott hunok utódai a magyarok . vagyis Belső-Mongólia területén egy hangszer a hujia (hudzsia) őrzi a hunok emlékét.nyilatkozta Gao Zhan. a Tongwan Város Műemlékvédelmi Hivatalának vezetője a China. Helyreállítják a hunok fővárosát 2004.könnyen lehetett a város vízellátására. "Tongwant a terep adottságait követve építették. majd teljesen betemette a sivatag. A nyugati részen a fal 1630 centiméter vastag. A kormányhivatalok és a nemesek rezidenciái a külső városban kaptak helyet. Az ősi város. A magyarok a leszármazottak? „Mint nemzetiség a hunok eltűntek. hiszen itt élt maga Helianbobo. A téglákat a Yongan-torony stabilizálására használták.világörökség részévé nyilvánítani a kínaiak. délkelet felé lejt. papírvagdosó szenvedélyünk. a Sanhszi Egyetem professzora. majd a rétegeket egymásra döngölték. és arra készülnek. ezért a város északnyugat felé emelkedik. Sikerült például rekonstruálni a „Yong'an Emelvényt”. "A városfalat rétegekben emelték.mondta Dai Yingxin régész. a belső városra és a palotavárosra. A külső város az egyszerű emberek lakóhelye volt. A felújítás következő szakaszában a város délnyugati részén lévő. 31 méter magas kilátótornyot fogjuk restaurálni" . hanem annak természeti környezetét is helyreállítják . vagy akár a várárok feltöltésére használni" . Daxia császára szemlélte a parádézó hun csapatokat. ahol Helianbobo. melyet Helianbobo hun vezér épített 419-ben. hogy a mai magyarok a hunok leszármazottai” – nyilatkozta a Xinhua hírügynökségnek Wang Shiping.csatornákon át vezetve . mint a sivatag" .A szisztematikus helyreállítás egyébként már megkezdődött Tongwanchengben. az ujgurok is játszanak ilyen zenei instrumentumon. Homokot. A kis híján 20 000 négyzetkilométeres Tongwan az Ordos-fennsík déli határán fekszik. Kínai régészek elhatározták: nemcsak a teljes várost. a Sanhszi Történeti Múzeum szakértője.A kínai tudósok hangsúlyozzák. A világos színű. Az északon futó folyó vizét pedig . hogy a hunok kultúrája számos országban hagyott nyomot maga után. Ez a tájolás védettséget adott a hűvös téli szél ellen is. "A felújítási munkák részeként restauráltuk a Yongan-tornyot.

de voltak.ez az erős. Az 5. "Tongwan az egyetlen hun főváros. Két évnyi terepmunka és előtanulmányozás után 2002 tavaszán kezdték meg egy erdőtelepítési központ létrehozását az egykori város területén. A rákövetkező években a kínai dinasztiák közötti kapcsolat egyre erősödött.mondta Xing Fulai. Véleményét azonban megerősíti Qi Sihe. 3. miért tűnt el ez a hatalmas.mondta Xing. első Tongwan Város Helyreállításáért Nemzetközi Fórumon határozták meg. hogyan lehet a legjobban konzerválni a hely régészeti értékeit" . és uralmuk alatt tartották a mai Kína jelentős részét?" . nomád nép oly hirtelen.találkozásánál fekvő Tongwan felemelkedése és bukása azt is példázza. 5. mely arra ad majd választ. az északi és déli dinasztiák (a 386-589 közötti kor) szakértője. "Tongwan egyedi építészeti motívumai hazai és külföldi kutatók figyelmét is magukra vonták" . de komolyan fenyegették az ország belsejének erős. századig. a Belső-Mongóliai Egyetem munkatársa.idézi a kínai újság Lin professzort. amely épségben maradt ránk. A Társaság aktív résztvevője Tongwan újraerdősítésének. földrajzi. majd felépíttette a csodálatos kínai Nagy Falat. kb. hogy az emberi tevékenység hogyan befolyásolta az érzékeny ökológiai egyensúlyt. De a múlt emlékei a magyarok vallásos életében is megmutatkoznak. csoportjaik más népekbe olvadtak be. Attila királysága kérészéletűnek bizonyult ugyan. Rabszolgaságra alapuló birodalmuk végül elbukott" mondta Zhou professzor.mondta Lin Gan professzor.részben állandó. akik majd' egy évezreden át nyargalásztak Ázsia. "A vereséget szenvedett hunok 89 és 91 között észek felé. Mások Közép-Ázsiába vándoroltak. bátor nép folyamatos csatározások közepette a mai Kína északkeleti és északnyugati vidékei felé vándorolt az i. akik eljutottak egészen Európáig is. A Csin-dinasztia első császára az ország egyesítése után birodalmi katonasággal vette űzőbe a hunokat." A kínai hírportál Tongwan ismertetése után érdekes eszmefuttatásba kezd a hunok későbbi sorsáról. a hunok egy része pedig beolvadt a hanok közé. Történelmi ismereteink szerint . Még a szavak utolsó szótagjának . szibériai nomád népektől erednek. hanem természeti környezetét is. századra a hunok megszűntek önálló népnek lenni. "A három-négyszáz éven át tartó.folytatja a China. században az Attila vezette hunok a Duna partján alapítottak birodalmat. e. "A gótokat követve a hunok is eljutottak Róma falai alá. részben vándorló dűnéken . A természeti környezet fejlesztésével egyre több látogatót tudunk majd a helyszínre csábítani. folyamatos háborúskodás után a hunokat külső és belső feszültségek is gyengítették. A munka menetét és céljait a tavaly szeptemberben tartott.állítja Wang Shiping. Jelenlétükkel nem csak a Selyemút kereskedelmi forgalmát veszélyeztették. Már elkészült Tongwan helyreállításának programja. s ez a birodalom igen nagy jelentőségű volt az európai történelemben" . századtól az i. a Don és a Volga völgyei felé indultak" . hogy a magyarok a hunok leszármazottai" . Bár a magyarok általában hűségesek a keleti ortodox egyházhoz.és Európa-szerte. hogy Tongwan összességében és egyes díszítőelemeiben is különbözik a Középső Síkságnak (a feudális Kínának a Sárga-folyó középső és alsó szakasza mentén elhelyezkedő. a Pekingi Egyetem történésze."sok magyar népdal hasonlít a Sanhszi északi részén és Belső-Mongóliában énekelt dallamokhoz. "Az utóbbi években . 1000 évvel ezelőtt. és teljes gőzzel folyik a kutatómunka. sz." "A magyaroknál a suona fúvóshangszer és a papírkivágás művészete is emlékeztet a Sanhszi északi részén megfigyelhető szokásokra. régészeti és néprajzi értéke" .nyilatkozta Zhu Shiguang. "Ha valaki megáll Tongwan városában.org . Juhász Ottó is.olvasható a cikkben. A 6. a Sui és a Tang dinasztiák szakértője. Ma a kutatók között általános vélemény. sok olyan sámánisztikus szokást is gyakorolnak. akik előtt feltárulhat Tongwan ökológiai. "Sőt. feudális országait is. szinte adódik a kérdés: hová az ördögbe tűntek ezek a nomád harcosok. az Ősi Fővárosok Kínai Társaságának elnöke. melyek a Kína északi részén élő. Légifelvételek és próbaásatások bizonyítják. és körültekint." ." Tongwan városának nem csak az épített értékeit akarják helyreállítani. a Saanxi Régészeti Intézet munkatársa. és a kínai újságnak nyilatkozó egykori magyar nagykövet.folytatja Sihe . fő területeinek) a tipikus fővárosaitól. Megőrzésével és kutatásával talán arra a kérdésre is választ kapunk. a Sanhszi Történeti Múzeum munkatársa. hogy a terület váljon hivatalosan is a világörökség részévé. Ezért a Sanhszi Egyetem és a Loess-fennsíki Erdőtelepítés Japán Egyesülete közös programot indított a terület újrafásításáért. "A helyhatóság szeretné elérni. mégis sok hun maradt Európában.megindult a fatelepítés az egykor kopár sivatagi tájon. Wang egy számunkra meglepő megállapítással támasztja alá elméletét: szerinte "a magyarok általában véve nem hasonlítanak a többi európaira".

5 pavilont emeltek a Holdanya. Leghűségesebb sámánifjai lettek a testőrei a Napisten templomának. Kuszkó népe a magas hegyvidékről lefolyó patakok mentén terjeszkedett a keleti síkságok felé. s a mai Peruban értek partot. A Nahua törzs piaikjai Tonan földanyát tisztelték. A herunok akkor főként halászattal foglalkoztak. Csillagtejút. A Karib törzsnek az volt a felfogása. Nagyszellem-egyistenhívők voltak és Manitunak tetsző életet éltek. A Bálványhegyi mintára megalkották az idők múlását jelző berendezéseket. s a dámszarvast tisztelték. de a Nagyszalában hajlamosnak mutatkoztak más Égiek tiszteletére is. míg asszonyaik lépcsős földműveléssel. úgy az értékeket mentve értesítették a törzsszövetségi harcosokat. A Manitu törzs a patiszu belső törzse volt. mint ahogyan Ataiszban is. a Sanhszi Történeti múzeum munkatársa. földindulás. A hunok kedvelt hangszerén. . mivel azok a csúcsra vezető barlang-rendszerrel volt ellátva. hogy minden törzstagbeli saját maga vívja meg végső harcát Halál piaikkal. amelyet a hun-keveredésű Herunok legtöbbször kecsuánnak gúnyoltak. a komik közül valók voltak. a Napistennek fényes kegyhelyet építettek. Villám-Tórem és a szövetségi Nagyszala-Tanács tiszteletére. mert hitük szerint csakis a Szivárvány-hídon mehetnek fel a lelkek az Égiekhez. Ezek az objektumok vallási és védelmi célokat is szolgáltak. a jaguárt. Legnagyobb létszámban Kecső törzse menekült meg. Ezek piaikjaiknak az volt a tanítása. amelyik Kecső-Kapac-féle nagycsaládjába később Béla fősámán benősült. Jianqun szerint továbbá "sok magyar kutató vallja. hogy az egész hegyvidékre kiterjedő barlangrendszereket építettek ki. Ráten-Tóremnek. akik mindig a barlangrendszer veszélyben lévő pontjára vezényelték a legnagyobb védő erőt.kiejtése nagyon hasonlít az észak-sanhszi dialektusra" . A Hirig-manaj törzs tagjai a gerincüket törték a Halál viaskodás előtt a nagy vadászmezőkre távozni akaróknak. Az utolsó hun című regény szerzője. hogy az emberek a Mama-Alpa által eldobált kövekből. míg az asszonyok a pálmafa magjaiból lesznek. a nádsípon (huija) ma is játszanak Kína belső-mongóliai tartományában. A Jaguár törzs már Kuszkó körül alakult meg. mindenki a hegyekre menekült. kulturális szokásaik nem tűntek el nyomtalanul" . de Mongóliában és Oroszországban is" . A Hun-tóban és az Indus tóban készült fedett bárkákba menekültek és ott várták a jobb sorsukat.mondja Zhang Mingqia. A Vótiták a vótok beházasodásából keletkeztek a vili törzsből. Kuszkó-óm Amikor az özönvíz elöntötte Ataiszt. azaz órákat is. hogy Magyarország megalapítása szoros összefüggésbe hozható a hunok leszármazottaival. egy folyó forrásvidékénél megalapította Kuszkó városát. Az Algokun törzs szent állata a kígyó volt. Az Elete törzsbeliek. A legszebb azonban a Szivárvány-híd tiszteletére épült. Óriási volt az égszakadás. hanem azok jóindulatára bízták magukat. A legelső dolguk az volt." "Bár a hunok önálló népként megszűntek létezni. A rimaleányok ezekkel pontosan tudták számolni az időt. A Leguán törzs tagjai helyeselték. Kuszkó a magas hegyek között kötött ki. hogy az emberek barlangból jöttek elő és minden bajban legjobb. Így a Nagyvíz emlékére kiépített rendszer biztosította a sokezer éves értékek megmentését.zárul a kínai online napilap cikke. "Népdalaik például nagyban gazdagították a mongol népzenét. Ez a név rajtuk maradt. Nem ölték meg szent állatukat. Manitu segítségével. ők alkották a menekültek magvát. Bármelyik lépcsőszerű kegyhelyet közelítette meg ellenséges szándékú csoport. amíg a Nagyvízből lassan kiemelkedő Újföld vidékére nem értek. Az Asték törzs As fejedelem-asszonynak volt a tisztelője. Kecső törzse a Kuszkó alapítású szent várost és a hosszú hegyvidéket soha nem hagyta el. ha oda menekülnek. Napisten helyett a koronás kígyó volt a védőjük. Félelmükben becsukták a bárka ajtaját és Kuszkó irányítása mellett 300 napig eveztek. s hosszú vándorlás után egy arra alkalmas helyen. színarany borítású falakból. a Kínában állítólag jól ismert író. Az Irokéz törzs Joskehé műveltség istenét tisztelte.folytatja a nálunk eddig ismeretlen hasonlóságok sorolását Gao Jianqun.

Ennek a biztatásnak az okát már a 60-as években abban a tényben jelölték meg. hogy sok ezer évvel az első bevándorlások után a mai időszámításunk szerint Kr.u. 10 éven át Dr. Ezen törzsek mindegyike a hegyek gerincén jött létre. Ilyenek voltak a Parszi. hogy a barlangok felső nyílásain és fagyökereken becsurgó víz keltette őket életre. Szibérián keresztül vándoroltak az Újvilágba a legkorábban Kr. egyiptomi. Matematikus egyetemi kollégáimmal az egyezéseket ún. hogy itt magyarázatul csak a közös tőről származás jöhet szóba. ha vakmerő és kalandos vállalkozás eredményeként is. 9 ezer évvel. A fehérbőrű és az indián tudósok abban teljesen egy véleményen voltak. de végső soron mégis csak a Jóisten kegyelméből. Az Uzitó törzsbéliekhez az úz és kabar sámánok csatlakoztak és a tűz megszerzésének éltető erőt tulajdonítottak. valószínűség számítással gondosan ellenőriztük. és meggyőzött. Ezekből a telepedési térképekből jól kivehető. Az Ataisz és Amu elsüllyedt gyarmatról megmenekülteket As gyűjtőnéven. még mohácsi kisdiákként kezdtek az indiánok komolyan érdekelni. 1965-től. az Indijó-óm belső magja pedig a patiszu uralkodásának központja lett. A 70-es évek kutatásai azonban bebizonyították. akik az ataiszi ősföld Indus folyója környékéről Kuszkó vezetésével és az indijó hajósokkal szárazföldet értek a nagy kataklizma után. írói nevén Fehér Szarvas (az indiánok között a 30-as években kutató magyar ember) személyes irányítása mellett további értékes ismereteket szereztem róluk. A kanadai Yukon territórium Csendes óceáni oldalán érték el a nyugati partokat. Dr. hogy a magyarok és az Észak-amerikai indiánok általam vizsgált népcsoportjainak kultúrájában föllelhető nagyon gyanúsan közeli vagy teljes mértékű megegyezéseknek oly magas a számuk. vízi úton az Észak-amerikai kontinens indiánjai. etnográfus) reagált köszönettel. akik a Gandás féle kunokkal és a hokjen-fokjen törzsekkel házasodtak össze. Manitu-óm. Kuszkónak az indijó-óm településéből 146 házasodási törzs keletkezett Manitu. A Makah és a feketelábú törzsek az ősvízből. majd kétfelé válva elindultak kelet felé. Aztán kb. kínai. hogy az északi és déli részből álló. Később négy törzs lettek. ahonnét először kelet. az örökkévaló Nagyszellem tiszteletében. Hamarosan rádöbbentem arra. Maja ivadékai közül sokan a Maja törzshöz pártoltak. Az eddigiekből világos. a hegycsúcsokról és fennsíkokról származtatják magukat. hogy érdemes ebben a témában tovább kutatnom. aki 20 gyermeket nevelt fel. Ezek az őskori mamutvadászok Ázsiából. Simon Péter: Ősi magyar nyomok észak-amerikai indián földön Kamasz korom óta. kanadai tartózkodásom során 20 éven át tanulmányozhattam tervezőmérnöki és oktatói munkaköröm hivatalos idején túli időmben az Észak-amerikai indiánok életét. magas kultúrát képviselő . de a Panama csatorna elkészültéig gyalogosan is átjárható Amerika bizonyos területein (mint például a Maya-föld Mexikóban vagy az Inka-föld Peruban és Ecuadorban) minden általunk ismert ősi – mezopotámiai. hogy az amerikai migrációs kutatások kétséget kizárva bebizonyították a régebben őslakóknak vélt lakosság ázsiai eredetét. akik meglátogatták azokat.és Pamírszkíták. A Nagyvíz örökké élt az As és Maja népek tudatában. Több jeles amerikai és kanadai „sápadt arcú” kutató (régész. biztató hangon. görög és egyéb – kultúrák előtt ezer évekkel már más magas kultúrájú népek éltek.A Mundán törzsbéliek is ugyanezt mondották. zsidó. míg a Marja és Amu szigetvilágból megmenekülteket Maja közös néven hívták. A kutatások során előkerült leletek és az indián törzsek emlékezetében még élő adatok alapján pontosan föltérképezték és kronológiailag jelölték az amerikai földrész ezen újabb betelepedését is. később dél felé kezdték lazán feltölteni a mai Észak-Amerika területét. az Ataiszból megmenekült emberek képzeletében. Ezt aztán évek során számtalan ottani újságban megírtam és hirdettem. Borvendég Deszkáss Sándor. Ehhez a törzshöz tartozott Maja is. Utódaiból sok kiváló hajós származott. 100 és 1200 között érkeztek az amerikai földrészre tengeri. hogy a 60-as évek végéig az amerikai tudósok még csak a régebben átjárható Behring szoros bevándorlási útját valószínűsítették. hogy a már említett ősi. Az eredmény nagy biztonsággal kizárta a véletlen egybeesések lehetőségét. Napisten hívők lettek és Kukulkán öröktűz tudását átvették. antropológus.e. s végül már mind a 18 törzs 8 felé osztódott.

és a magyar. hiszen pontosan Peruba. mint egy évtizeden át. Talán azért. ha ott az alapszabálytól eltérően mégis léteznek részünkre „rácsodálkozni valók”. Nyelvi sajátosságok: Itt – ha megengedik . és a most említett magyar nyilatkozatok egyenesen mosolyt hoztak arra a bizonyos valamikori síró szememre is. Ez különösen fontos nekünk. jelképi és diszítőmotívumi aspektusokat csak néhány jellemző. – kiváló humángenetikusunk a gének bizonyító erejével kijelenti a finn rokonság tarthatatlan voltát. és bizakodással töltöttek el. és a Magyarok Világszövetsége előadói termében a fülem hallatára az én régi tételemet erősíti. Nálunk ebben az időben III. Az akkor általuk megismert és tovább használt maya naptárban megjelölték az odaérkezésük évét. majd tolték birodalomra települtek rá. és magukkal hozott friss ázsiai tapasztalataikkal ötvözve átvették annak kultúráját. az új jó hír Amerikából. Szinte alig telik el néhány rövid hónap. és az északiak a legkésőbbi időkben. az irigységet gyökerestől sikerült a lelkemből kigyomlálniuk. Ezt a szabályt kb. Aztán fél éve megérkezett a nem várt „evangélium”. Dr. valamint az amerikai indiánok genetikai rokonságát. ami szerint a 90-es évek régészeti és genetikai vizsgálatai során az amerikai szakemberek előtt a régebbi tétel már finomabb megközelítésben fogalmazódott meg. hétfői napon Dr. hiszen a magyarhoz nagyon közeli nyelvet beszéli ott néhány törzs. Most már az indiánokat nem csupán valamely Ázsiából betelepülő népnek.népek kivételével a többiek mind jóval később érkeztek és mindannyian északról délre vándoroltak. Akkori érzésemet ez a közismert szólás fejezi ki a leghívebben: „Az egyik szemem sír. hogy minden igazi tudományos munkához alapvető szerénység szükségeltetik. Ők az egy évtizeddel előbb tett megfigyeléseiket és konklúzióikat még tovább finomították a közelmúltban. Béres Judit Ph. Dr. amikor Amerikából jött a jó hír. A következőkben a megszabott idő keretein belül csak arra van lehetőségem. 5 hónapja éltünk az Újvilágban. Nem véletlen tehát. És szinte már kacagott. újságcikkben és könyvekben hirdetek? Ezt már csak azért se tehetem. mert valamikor mégis sikerült nekik a már elfoglalt területeken is keresztüljutniuk. Legkevésbé az aztékok hagyománya hasonlít a többi indián nép és a magyar nép sajátosságaira. Mindössze 11 esetben fordul elő. Szombat volt.India kutató. Szabó István Mihály – mikrobiológus. nagyszabású nemzetközi génkutató munka eredményeként az Észak-Mexikótól délre eső indiánokra vonatkoztatják az „amerikai ugorok” megnevezést. amikor is egy összehangolt. Árpád magyarjai már rég letelepedtek a Kárpát medencében.” Hogyne mosolygott volna az egyik a magammal hozott csodálatos kutatási anyag láttán. és rövid időn belül a mai Mexikó területét hódoltatják. Feleségemmel a reggeli mellett magyarul arról tanakodtunk. magyarul „amerikai ugorok”-nak nevezték. hogy az aztékok a legutoljára érkezett ázsiai telepesek. hogy mindannyian arról beszélnek. Én azonban a családommal 1985-ben visszatértem Magyarországra. Ez a mi időszámításunkban az 1168-as esztendő. Egy egész nemzet őstörténetével kapcsolatos vizsgálódások pedig az oda merészkedő kutatótól mély alázatot követelnek.először röviden beszámolok az első döbbenetes kanadai nyelvi élményemről: Kb. Meggyőződésem. az „amerikai turániak” megnevezéssel illetik. amiket én már évtizedek óta szóval. hogy későbben érkezett törzsek a szabálytól eltérően sokkal délebbre helyezkednek el. Aradi Éva . Általános szabály.D. amikor is a finnugorosok egyedül üdvözítő és tudományosnak kizárólagosan kikiáltott tételével szemben itthon mozdulni se látszott semmi. István. zenei. ifjú Árpád-házi királyunk egy évtizedes országlásának a hatodik évébe lépett. amikor ők Amerika földjére lépnek. Ennek egyetlen akadályát . 600 eset igazolja. Ellenkezőleg: Boldoggá tettek az Amerikából jött új kutatási hírek. a Közép-ázsiai turáni és ugor szórvány népek. aki az első indián betelepülő hullámra egyenesen az „amerikai ugorok” kifejezést használja. hanem nyíltan „American ugors” -nak. De valóban sírt a másik szemem még több. teológiai. Ez azonban teljesen logikus. Ők az ősi maya. és leendő családi házunk vétele előtt egy rövid időre albérleti megoldást választottunk. bizonyítja havonként kétszer. Így töltötték fel lassan az egész Észak-amerikai kontinenset. hogy a legdélebbre lakók érkeztek a legkorábban. kiragadott példával illusztráljam. Ezek mind az itthoni őstörténet jegét hivatottak megtörni! Na tessék…! Most irigy és féltékeny legyek azért. a másik meg nevet. hogy kutatási anyagomból sorjában a nyelvészeti. Ezek az új tudományos fölfedezések azonnal kitörölték a bánatos szememből is a könnyet. a ház tulajdonosai korán reggel rokoni látogatásra indultak. mert számos emberi gyarlóságaim közül áldott szüleimnek ezt az egyet. Pontos adatunk van az aztékok Mexikóba érkezéséről. ha tudjuk azt. hogy miként indulhatnánk minél előbb kirándulni. Eddig jutottak el tehát az amerikai tudósok a 80-as évek derekára. az Észak-amerikai indiánokat pedig az „American turanics”. Ecuadorba és Brazíliába vitt az útjuk ezeknek a kiemelkedően penetráns törzseknek.

hogy kirándulást tervezünk. amikor dakota kislányként nevelkedtem és az anyanyelvemen beszéltem. Négy – öt kísérlet után megszégyenülten kértem tőle elnézést. az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Ezt a „legyent” később több. ők is így tanulták a századelőn. Olyan ez az én fülemnek. hogy 1910-ben. mely régen a négy magyar szinonim szava volt. az érzelmek titkos rezdüléseit.Igazán röstellem. – És azt meg honnét tudja. 90 év körüli ember is megerősítette.Mindezek után hallgassuk meg. – Hirtelen Kosztolányi sorai szökkentek az agyamba: „Mint aki a sínek közé esett”…Az elképedésem ijesztő és döbbenetes volt. az anyanyelvemen nagyon sokszor képtelen vagyok érzéseimet és gondolataimat teljes pontossággal visszaadni. és szerkezete olyan időkre nyúlik vissza. Amilyen biztos volt a próba eredménye. Fiatal lányként a fehérek közé kerültem. Arra sosem volt szó házigazdáinkkal. Mivel hazafelé a lakotákkal rokon oglalák földjén jöttünk át. meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem. akkor csak nyugodtan menjenek. és nálunk is élő szóval fejezték ki ugyanazt. hogy a hetente kétszer megjelenő bejárónő éppen akkor is ott serénykedett. Tehát a jelentés: „Egy pár x egy pár legyen négy”. Végül is éppen azt szeretném kérni. Apám elmondta. de viszonylag fiatal… Bátran kijelenthetem. s hogy hagyhatjuk el a házat bezáratlanul. a lényegét. nagy és praktikus. Később játékba kezdtünk. a teljesség igénye nélkül. Ön azt állítja. valahogy így:(énekelve) „Ketó ketó hetyen topa. ez a nő figyel bennünket! – szólalt meg a feleségem. hogy kirándulásra készülődnek. hogy mondjátok ti a saját nyelveteken azt. és egy indián kisfiútól megkérdeztem: „Mondd. az négy). hiszen most egy másik. .Te. A mi nyelvünk gazdag. hogy folytassák csak azt a mi drága anyanyelvünkön. szenyéri iskolájában így tanulta ezt az egyszeregyi részletet: „Kétszer kettő legyen négy”. Pedig nekünk volt sokkal több okunk a meglepődésre. A „ketó” értelmezése nekem se jelentett gondot. hogy a mi angol nyelvünkön a legtöbbször képtelen . Kevéssé ismert. hogy régi és kortársi ismert egyéniségek hogyan nyilatkoztak a magyarok és az indiánok nyelvéről. Ehhez képest ( s itt bocsánatot kérek a tisztelt Hallgatóságtól) sokszor úgy érzem. Ez a művelet a legkisebb érzelmi rezdülést is képes kifejezni és hűségesen visszaadni. hogy ismeretlenül így megzavarom Önöket a beszélgetésükben. "On pár on pár lecsen topa” volt a meglepett gyerek válasza. amiért ilyen próbára tettük. . következetesen és szilárdan fejlődött nyelv.” Apám úgy tántorgott ki az ajtón és a fűben négykézlábra ereszkedve skandálta a hallottakat.” George Bernard Shaw: Az angol írófejedelem drámáit a magyar közönség is ismeri és szereti. ami angolul így hangzik: two by two is four (kétszer kettő. hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet. Akkor a takarítónő elénk állt és könnytől csillogó szemmel mondta: . mint a régi időkből visszaszállt álom. Őszintén mondom. és csak a mondandójuk értelmét tudtam kihámozni. hogy egyszer a dakoták földjére léphessek. hogy a kulcsot bárkinek átadhatjuk. hogy az író komoly energiát fordított a magyar nyelv tanulmányozására. némelyiknek a jelentését is csak sejtem. sőt hajlékonyságával és alakíthatóságával erős a hangzatokban. ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket. Azt illusztrálta. megálltunk. . A máskor mindig diszkrét bejárónő most szemlátomást mindig a közelünkben szorgoskodott. A magyar nyelvben a propozíciók használata helyett a legtöbb szó végét óriási variációban változtatni lehet. Önmagában. Az „on” szinte a világ valamennyi nyelvén egyet takar. és nem tudják. hogy ki fogja bezárni a kaput. és azért izgultunk. melyben ésszerűség és számtan van. hogy megértette a beszélgetésünket? – kérdeztem hitetlenül. Az egyszeregyet dalolva fújták. ketó ketó hetyen topa. hiszen nekem is van kulcsom a házhoz. hogy el szeretnének menni. Egyszerűen azért.Hát persze. hogy az én népem nyelvét újra hallhatom…! – Asszonyom. . hogy a topa a négykézlábra esett ügyetlent jelenti.abban láttuk. A Dakota indiánok lakota törzsénél tett látogatásomkor nyelvész és történész apámmal együtt vettem részt a kisiskolás indián gyerekek anyanyelvi számtanóráján. hogy meddig tart a takarítása? – Azt nem értettem meg. Egyik régi rádiós nyilatkozatában így nyilatkozott: „…egy igazán tehetséges angol írónak az előbb már említett hatalmas előnyök ellenére is leküzdhetetlen nehézségekkel kell szembenéznie. de azt igen. olyan türelmetlenül vártam. rövid történetet.De ha tényleg el akarnak menni. amikor a legtöbb most élő európai nyelv még nem is létezett. De most kimondhatatlanul boldog vagyok. A sok ismerős szó csengése és az angol nyelvben teljesen ismeretlen szóvégi változtatás azonban egészen elbűvölt. én majd bezárom az ajtót. mert ezen a különös. Sorjában idézek néhány jellemző mondatot megnyilvánulásaikból. és a bejárónőtől vártuk az értelmezését. A magyarok nyelvéről: Sir John Bowring: (Korának híres angol nyelvésze) „A magyar nyelv… egészen sajátosan fejlődött. Elmondtunk egymásnak egy kitalált. Az anyanyelvemen ma már a szavakat is nagyon keresgélem. Már nagyon elfelejtettem a dakotát. A pár magyarul most is kettőt jelent.

hogy a tanácstüzet csak négyen. ami egészen más dolog. Azonnal felpattant két ember. Ennek a magyarok szeretetéről éppen nem híres diplomatának a véleménye különösen érdekes. és helyet adott kettőnknek. Ezt ugyanis magyar füllel is megértettem: . aki ősi japán családból származott. Ma már tudom. Amikor ez már sokadszor fordult elő. hogy az elvárásom túl nagy volt. képi megjelenítő. mivel érzelmi szálak biztosan nem kötötték a magyarsághoz.)” Palmerston (Magyarországi angol nagykövet 1848-ban). telivér indián tudós asszony azok közé tartozik. magyarázó mondattal lehet visszaadni. hogy miért tesz így. tekintettel arra. akik csak őt tartották igazán illetékesnek.” Nemzetközi vélekedések az indiánok nyelvéről: Senora Maria de la Cruz. de valami általunk nem ismert nagyon ősi műveltséggel a környező népeket és országokat századokon át teljes tiszteletadásra tudták kényszeríteni. (I am just going and going around the bush. a tanácstűzhöz. hogy kitűnően szót ért az indiánokkal. szebbek. kísérővel érkeztem. hogy magyar füllel helyenként határozottan érteni lehet őket. Emellett angolul is megtanult. Sacajawea válasza meglepte Clarkot. és a modern japán nyelven kívül a japán ősi nyelvet is beszélte. anyanyelvünkhöz rendkívüli módon hasonlító nyelven beszél. amikor megegyeztek abban. ill ja füsti Hezod – Rakattu ja dizet. hogy biztosan odatalálnék. Az indián beszéd szavait – melyeket mesterien forgatnak és árnyalnak azáltal. legkevésbé pedig az indián nyelveket. akik a spanyol mellett megőrizték anyanyelvüket. pontos. hogy népi nyelvük rendkívül kifejező és a dalaik ősibbek. hogy mindig mindent azonnal és pontosan fog fordítani. és csodálatos filozófiájukkal a fehér ember sekélyes gondolkodásában új távlatokat nyitni. heten. ill ja füsti hezod” „Wakonda Dédpa. verbita pátert hosszú várakozás után engedték misszióba. mert az angol kifejező ereje összehasonlíthatatlanul gyengébb az indián nyelvekben rejlő erőnél. Együtt ment Dél-Amerikába azzal az egyetlen Japánból származó misszionáriussal. amivel a nyelvzseni és angolul kitűnően beszélő tolmácsnő az illető indián szóvivő néhány szavát több hosszú angol mondattal adta vissza. az expedíció indián tolmácsa és scoutja. cserkésző vezetője: Clark beszámol arról. hogy ezen a világ minden csücskén beszélt nyelven végre képes leszek őseim kultúráját közkézre adni. Ez a hasonlóság olyan erős. ahová akarok. A páterek későbbi közös álmélkodására a rendkívül rossz nyelvérzékű és spanyolul szinte semmit se tudó japán pap egészen rövid időn belül többször is bebizonyította. mely szerint Móricz János és később annak honfitársa. att mö nek Atonhe! – Wakonda Dédpa. kifejezőbbek a mieinknél.) A legidősebb indián a lobogó tűz másik oldalán calumet-jét (békepipáját) magasra emelve így kezdett énekelve fohászkodni: „Rakattu ja dizet. értelmet módosító képességét az angol nyelv még annyira se képes kifejezni. Én a hűséges. és ahelyett. Akkor még nem tudtam. ragozó. hogy csak a legjobb indulattal. vagy kilencen ülhetik körül. „… a Habsburgok keleti birtokán élő magyar nép… nem csak kontinensünk egyik legerősebb államát alkotta évszázadokon át. a gondolattal teljesen megegyező fordítást vállaltam. att mö nek Atonhe!” Az indiánok nyelvét és az angolt egyaránt beszélő kísérőmet csak később kérdeztem meg a hallottak angol értelméről. melynek azonban a nyelvészeti oldala se kevésbé érdekes!) Zenei vonatkozások: Amikor először alkalmam nyílt indiánokkal formális tanácskozáson részt venni. hogy a nő teljesen őszinte és megbízható. tömörségét. Sir Boyl azt is tudni vélte. (Ezt majd a későbbiekben a teológiai résznél még érintjük. A nahuatl indián nyelv lenyűgöző kifejező erejét.vagyok a közlendőm belső lelkiismeretem szerinti pontos visszaadására. Csizmadia István beszámoltak nem mindennapi tapasztalatukról: Ecuadorban néhány indián törzs a magyarhoz.” Móricz János és Csizmadia István: A 60-as években a kanadai sajtóban nagy port vert föl az a hír. hogy spanyolul ők is csak nagyon gyéren beszéltek. mint a spanyol…” Clark (a Lewis and Clark Expedíció egyik névadó résztvevője) és Sacajawea. (Ettől kezdve egy zenei példával foglalkozunk. csak járom és járom az utam akörül a szólásmondásunkban szereplő bizonyos bokor körül. módosító végződéseket ragasztanak – az angol nyelvben csak több hosszú. hogy többször tapasztalta Sacajaweanál azt az őt egyre jobban bosszantó szokást. hogy a legtöbb szóhoz rövid. A válasz: „ – Szóról szóra egy nyelvet se lehet igazán lefordítani. Spanyolul azonban olyan nehezen tanult. az egyik esti tábortűznél megkérdezte tőle. és a többi atya segítségébe ajánlva engedték el a misszióba. (Most erről önkéntelenül eszembe ötlik a párhuzam az Önökkel már megosztott indián bejárónős esetemmel!) Rostás Sándor. 1974-ban a CBC-nek adott interjújában a következőket mondta: „…mint született indiánt és a mexikói kultúrák kutatóját engem az lelkesített az angol nyelv tanulásában. hiszen tudta.

és lándzsájával a Négy Égtáj felé sújtania.Kr. kisebb termetű rokona a Kerecsensólyom. és az északiak skalpolási szokásának kérdéseit. legközelebbi. A Turulmadár jelentése: a turáni népek összefogásának jelképe. hogy a magyar fajú népek legősibb szellemi elöljárói az Ázsiában végig föllelhető „sámánok”-hoz hasonló szinten látták el tisztüket. Itthon megjelent egy gyűjtemény Bartók Béla összegyűjtött leveleiből. Az évszázados harcok során azonban két-három törzs harci szokásként átvette a skalpolást fehér ellenfeleiktől. Ábrázolásánál mindig a Nap és a sárga vagy arany szín szerepel. add nekünk Szellemedet!” Vagyis ugyanaz. .A 7 és a 3 x 3 = 9 az indiánok szakrális számai a már említett 4 mellett. a törzs különféle területeiről összehordott halomra. 1168-ban mutatják be először. Teológiai vonatkozások: Az indiánok egy Isten hívők voltak. Cziffra György egyaránt meg voltak győződve arról. de negyedik a ráadás!” A beavatási szertartás során minden törzsfőnek vagy népvezérnek először a napba kellett néznie. A magyarok Turulmadarának madártani megfelelője ugyanez a Havasi Sólyom. Nekünk most itt az idő szorításában tovább kell lépnünk. Másrészt az ókorban az egész eurázsiai kontinensen elszórtan mindenütt emberáldozatokat végeztek. hogy egy összehordott dombon a Négy Égtáj felé kellett kardjukkal sújtaniuk. Az orvosságos emberek magaslatokon imádkoztak. majd közvetlen utána magyarul: (A fenti szöveg eredetiben. . Jelentése: az Észak-amerikai indiánok összefogásának jelképe. hogy Bartók utolsó nagy álma az indián és a magyar népdal közös eredetének bizonyítása volt. de az általam Amerikában föllelt adatokból egészen biztos. minden díszítő motívumuk erre a három szakrális számra épül. Amint később látni fogjuk. „Bouass. a Nagyszellemet. száll a füstje Hozzád – Nagyszellem Dédapa (Öregisten). Ezért helyesebb a régen általánosan használt „táltos” megnevezésük. A magyarok Boldogasszonyát az egész Kárpát Medencében máig is ugyanígy 7 névvel tisztelik. Ennek az utolsó oldalain az olvasó megtalálja a Seattle-beli Wood professzorral folytatott levelezését. majd magyarul énekelve). amikor a krisztusi etalont még nem is ismerték az emberek ők már eljutottak a világosság tornácára. Az első szakrális szám az indiánoknál a 4. küldd el hozzánk Szent Lelked!” (Mármint hogy mi is bölcsek lehessünk és jó döntést hozzunk!) Most a nyelvi szempontokon túl nézzük csak a fohász dallamát még egyszer indiánul. a táltosok dombokon imádkoztak. Nála legalább nem használják a „sámán” kifejezést.u. Az első fehér-indián csatákban a holttesttel mindig tisztelettel bánó indiánok a spanyoloktól látták először ezt a test csonkításának megélt és részükre érthetetlen eljárást. mégpedig 3+1 formájában. Hát bizony itt nem sok kétség adódik. A sas ábrázolás teljesen hibás és túlhaladott. csak elment a híre az indiánok között. . A magas helyek itt is mindig prioritást élveztek.„Megrakták a tüzet. vagy meglévő dombra kellett fölmennie. Perzsián kívül a legismertebb Ibn Kab mór-arab történetíró közlése. A magyarok a 4-en kívül szintén a 7-et és a 9-et használták szakrális számokként. az indiánok Boldogasszonya 7 minőségben szerepel. melyet mára sajnos még a legkiválóbb kutatók is mintha elfelejtettek volna. Nem kétlem. a házunk előtt . Már ezekből is kitűnik. Erről sok érdekes bizonyítékot gyűjtöttem össze. Az ezen megütköző spanyol hódítók azonban egyrészt kegyetlen népirtásuk magyarázatául és ellensúlyozásául erősen eltúlozva adtak hírt erről. hogy a magyar és indián népzene pentatonitásában egy tőről fakadt.Itt az ideje. a Happy Lady. amit bármely fontos tanácskozás előtt minden tisztességes magyar pap ilyenkor fohászként mond: „Teremtő Atyánk. a Világmindenség Teremtőjét. vagyis a Boldogasszony ábrázolásánál mindig a hold kísérete és a ruha kék színe a jellemző. hogy a mohácsi festői Dunaparton. Az aztékok a többi indián előtt teljesen ismeretlen emberáldozati rítust mint legkésőbbi bevándorlók – ahogy láttuk . Hérodotos ugyanerről a Hispániáról írja. ennek hiányában magas fákra másztak. és a Nap képében tisztelték Őt. Ezt a szokást Ázsiából frissen hozták magukkal. Legfontosabb jelképek: Az indiánok Thunderbird-jének (Mennydörgésmadár) ornitológiai megfelelője a Havasi Sólyom (Falco rusticolus altaicus). ha Bartók. aztán egy. hogy a hadjáratok során az elesett harcosok fejbőrét lenyúzzák és egymás előtt kérkednek velük. A magas helyek egyébként is prioritást élveztek. Nem csoda. könyvemben megtalálhatók. hogy tisztázzuk a mexikóiakkal kapcsolatosan folyvást emlegetett véres áldozatok. Ugyanígy fest a kép az indiánok „orvosságos emberé”-vel. Történelmünkben a magyar királyok felavatásának egyik döntő momentuma volt. mely szerint a mórok Hispániába vonulásukkor emberáldozatok véres helyeire bukkantak. vagy ezek hiányában magas fákra másztak. Kodály és világhírű zongoravirtuózunk.Hiába tértem haza Magyarországra. A népvándorlás és honfoglalások korára azonban a magyar szellemi vezetők már régen túljutottak ezen a szinten és „táltosok”-ként már abban a régi világban. A „Bouass (Happy Lady). melynek édes. melyek az „Aki Őelőtte Jár” c. Pontosan ezek érvényesek az ősmagyarokra is. A magyaroknál ugyanez a 3+1 szerkezet lelhető fel: „Három a magyar igazság.

Micsoda kimondhatatlan bölcsesség és ezer évek letisztult filozófiája szól hozzánk ebben a nómenklatúrában. A 13 tablós kiállítási anyagon ki-ki maga győződhet meg a két rokonnép ősi kincséről. kapkodtak a fényképezőgépeik és a videóik után. nómenklatorikus értelemben azt sugallják. Alaposan szemlélve kitűnik. a Mohácsi Csata megtalált sírjai körül nemzetközi szinten kialakított zarándokhelyet is megmutatjuk ilyenkor nekik. de az elpusztult lovaknak is méltó emléket állítottak. ún. 2 szülőre és négy gyerekre utal. akárcsak a nemzetségfánk a házunk előtt. A magzat a fogantatás pillanatától teljes értékű ember és megismételhetetlen személyiség. Pedig csak a fehér ember aggatta rájuk ezt a totem kifejezést. vagy házfalára. pontos forrás megjelölésekkel. A szimbólum ugyanis a legkisebb családi taglétszámra. hogy a már elfeledett ősi tudásból vagyunk képesek valamit újból birtokba venni. Testvéreim . A totemtarsolyokat a mai keresztény indiánok is előszeretettel viselik. a 7-esen és a 9-esen alapul. hogy ez az első hely a világon. el szoktuk vinni őket székelykaput és kopjafát nézni. A dakoták magukat a saját nyelvükön egyszerűen emberek -nek hívják. ahogy ők minden hosszabb mondandójuk után teszik. ahol a székely faragóművész a Turulmadarat ábrázolta. A gyermekek a kis emberek. Ez és a Boldogasszony megléte a magyarázata annak. A székelykapukon azonnal föllelték és fényképezték a sajátjuknak vélt és náluk „a legkisebb család”-nak nevezett faragott. lábuk a földbe gyökerezett. megölve a keresztény arató-vető indiánokat… Ez tehát az úgynevezett totemtarsolyokkal kapcsolatos tényállás. Ha csak ennek az egy titokzatos ember kifejezésnek a misztériumát képesek leszünk mostanában igazán megérteni. Az alatta lévő sorban mégis ez áll: „Mély fájdalmunkra csak 10 hónapra élhetett velünk. nagy tiszteletben tartott Mennydörgésmadarukat háromszor is kifaragták!? – A totemtarsolyt és a totemoszlopot. melyekből van néhány a városunkban is. A totemoszlopoknak titulált gyönyörű faragványok pedig nemzetségfák és családfák. Mindannyian elmondták. Ezek ugyanis minden időben egy-egy példamutató embertársuk ereklyéjét rejtették. hogy az ellenfél tiszteletén túl nem csak az elesett embereknek. Az anya testrészének bizonyos ködös és vitatott időpontig személyes önrendelkezésre eltávolítható „sejtburjánzása” náluk ismeretlen fogalom. hogy Magyarországon.: ugyanezen év június 8-án.most a szívemben újra csend és béke honol !” . a jobboldala a magyar motívumokat ábrázolja. Ha már olyan messziről jöttek.mondom én is zárszóként igazi amerikai testvéreink szavaival.” Itt bizony nincs áltatás. Szinte úgy érezzük. Évek óta érkeznek hozzánk az indián látogatók magyar csodát látni. és Magyarország minden fenyegető demográfiai jóslat ellenére m e g m e n e k ü l ! „Hau Kola! Minotakíjja!” „Beszéltem. Diszítőmotívumok vonatkozásában: Az ábrák magukról beszélnek. nálunk „rozetta”-ként ismert motívumokat. A dakoták elnevezési rendszere csodálatos erővel sugározza ezt az ősi és Isten eredeti elgondolásával harmonizáló meggyőződést a magyar szülőknek és a már régóta várt új magzati törvény alkotóinak egyaránt. hogy a jezsuiták már az első években meg tudták szervezni katolikus mintaállamukat Dél-Amerikában. Az ősi indián motívumok ismert értelme tanúságos és néha egészen lenyűgöző. hogy indián származásúak. megh. Aztán a Csatatéri Emlékhelyet.:1969. a Nagy Vízen túli emlékhelyen az ő Thunderbird-jüket.kitalaltkozepkor. vagy felnőtt emberével. Ezt a jelet festi még a mai napig is a lakodalmas menet az újházasok sátrára. hitem szerint gyermekkacagástól lesz újra hangos e Kárpátoktól koszorúzott táj.html) . egy óceánon. a 4-esen. amit később fehér katonaság zúzott szét. Ez olyan tisztán él bennük a mai napig is. a magzatot pedig ( és most kapaszkodjanak meg kedves hallgatóim!) a titokzatos ember-nek szólítják. elkergetve a szerzeteseket. Ez rendkívüli módon egybevágott indián filozófiájukkal. Azoknál a kopjafáknál.hu/simon_peter_osi_magyar_nyomok. Hogyan is értsen meg a mi globalizált világunkban valaki például egy ilyen gyermek sírfeliratot: „Little Moon (Kis Hold) szül. az indiánoknál „A legkisebb család”-nak nevezett motívumot. magyar kopjafáink édes testvérei. ahol látják. mintha valami közük volna a totemizmushoz. Az alábbi véleményekben és viselkedési módokban minden indián látogatónk eddig megegyezett. május 6-án. Minden tabló baloldala az indián eredetű. de mindegyikük a három szakrális számon. mint kifejezéseket még feltétlenül meg kell vizsgálnunk. totemoszlop áll. A gyermek személyiségét ugyanis a fogantatás pillanatától egyenlőnek tartották a megszületett. (Forrás: http://www. mert elnevezési.nálunk is egy szép nagy nemzetségfa. hogy miden motívum (magyar és indián egyaránt) nem csak megegyezik. A szenteknek és ereklyéiknek tisztelete az indiánoknál teljesen általános. Hangosan álmélkodtak azon. A székely kopjafákról is azt hitték. hogy a fehérbőrű temető látogatókat időnként furcsa töprengésre kényszerítik. Csak egy példát említek: a nálunk „Rozettá”-nak. Tehát a mi fogalmaink szerint egy hónapot és két napot élt. teljes személyi egyenrangúságot kölcsönözve már előre is a születendő gyermekeknek a felnőttekkel.

vagy éppen a Húsvétszigeteken. hogy a konkvisztádorok bizony jócskán megkéstek. A tudósok által leginkább elismert expedíciója a húsvét-szigeteki volt az 1950-es években. távoli tengeri utazásokhoz. már majdnem áthajózott az egész Atlanti-óceánon. Norvégiában. A Rá I. Thor fantáziája új elméleti utakat nyitott meg az emberi kultúrák terjedéséről a földön. amikor elszakadtak a kötelek. Azonos módszerrel építettek nádhajókat. hogy netán e két nép legrégibb írástudói egy ma már letűnt közös forrásból vették át az írás eszméjét. hogy a távhajózást illetően nagy vállalkozásaik lehettek. A tudósok megállapították. „hajót” jelentő. Ezekről lenyűgözve írta Heyerdahl. vagyis a legrégibb sumérok és egyiptomiak szemmel láthatóan azonos hajótervezési örökséget vettek át. Ez is azt igazolja.. Így például Egyiptomban. archeológus 1914-ben született Larvikban. a sumérok egykori birodalmában. Ez arra is enged következtetni. s hogy e kultúrák netán valamilyen közös gyökérből eredtek. hogy a szimmetria és a részletek tekintetében sosem látott még ennél mesteribben összedolgozott növényszárakat.Nádhajókkal az őseink nyomában Thor Heyerdahl norvég felfedező. Heyerdahl elméletét. az ott élő emberek pedig igen szakképzettek voltak e téren. olyan berdiből készített hajóval. az Indus-völgyében. miszerint e népeknek szoros kapcsolatban kellett állniuk egymással. Meg volt győződve róla hogy Dél-Amerikába Polinéziából jöttek a bevándorlók. egymástól távol eső pontjain milyen feltűnően hasonló kultúrák virágoztak egykor és egy időben. melyek kemény próbát álltak ki a nyílt tengeren. nádhajó. hogy a Föld bizonyos. megépülhetett a Rá I. Miközben a világ jelentős részét beutazta. és nem fordítva. Ezeket már a predinasztikus időkben. melyek alapján meg tudták építeni az egykori ősi egyiptomi papírusz. Az egykori Mezopotámia területén élő mocsárlakó arabok ma is könnyű kis nádcsónakokkal közlekednek. s ezzel az expedíció félbeszakadt. A két expedíció 1969-ben és 1970-ben volt. épületeket. hieroglifikus írásjele azonos az egyiptomiak legősibb hieroglifáiban szereplő „tengerészet” értelmű jellel. Ám a következő évben a Rá II-n sikeresen tették meg az utat Afrikától egészen Amerikáig. Hála ezen pontos ábrázolásoknak. majd a Rá II. A húsvét-szigeteki nádhajók is azt jelzik. a fáraók uralkodása előtt is használták. és feltűnően hasonló használati tárgyakat készítettek. feltűnt számára. Igen jól ismertek az egyiptomi hajóábrázolások. hogy a két folyó közt éppen olyan nádhajókat építettek. Marokkóból indulva 57 nap alatt szelték át az Atlanti-óceánt annak a hipotézisnek az alátámasztására. illetve az egykori sumér nád hajók másait. nádhajókkal véghezvitt expedícióival igyekezett bebizonyítani. kivéve a titicaca-tavi és a húsvét-szigeteki . és ezt bizonyítandó a gyakorlatba ültette azt. A mezopotámiai művészetről kevesebb ilyen lelet maradt fenn. Az 1977-es Tigris expedíciójával Heyerdahl az Indiai-óceánt hajózta körül. s a nádhajók használata az egész Nílusvölgyében elterjedt. Igen nagy történelmi tettet hajtott végre amikor 1947-ben Peruból a Csendesóceánon át Polinéziába vitorlázott az ősi módszerek szerint épített háncshajóján. amit egykor a sumérok használtak. elvitorlázva keletről nyugatra. hogy a sumérok legrégibb. de néhány dombormű világosan megmutatja. hogy az ókori Egyiptom lakói eljuthattak Amerikába. amely a szigetek hatalmas szoborfejeinek rejtélyét próbálta felfedni. Az előkerült régészeti leletek között akadtak olyan pontos rajzok és leírások. A kalandor a második világháború után fedte fel elméletét az emberi letelepedések folyamatáról. a Titicaca-tó környékén élő népeknél. ahogy azt addig tartották. mint a Níluson. Amíg alternatív elméletei elismerést és szkepticizmust váltottak ki a tudósok körében. a világszerte híressé vált. s a mintegy 8000 km-es utat 101 nap alatt tették meg. Balsafából ácsolt tutajukat Kon-Tiki-nak nevezték el.

többnyire városokról. hogy a mezopotámiai hajóépítés fejlődése minden tekintetben azonos az ősi egyiptomival. amit még homály fed. hősökről nevezték el őket. ahol a történelmi időkben épültek nádhajók. Munka közben az arabok arabul. a magasan fekvő Titicaca-tónál élő ajmara. A hajóknak – akárcsak ma is – nevük volt.” – írja Heyerdahl. akkor talán magyarázatot talált volna a fenti rejtélyre. Sárga zászló jelzi azokat a helyeket. mint a kínai az angoltól. mind a piramisok elterjedésének helyei azonosak az ataiszi gyarmatok területeivel! . illetve a mai napig is használják őket. úgy tűnik. Tanulmányában beszámolt egy bizonyos típusú hajóról. de mégis tökéletesen megértették egymást. a többi szín azt mutatja. ahol a közelmúltig. hogy a tengerről érkező civilizált tengerjárókkal kezdődött. mintha ezek a civilizációk ebben az időben az űrből pottyantak volna a bolygónkra. A rajz érdekességképpen a piramisok elterjedését is mutatja. Ez azonban nem igazi kezdet. s e két nyelv annyira különbözik egymástól. melyet „tengerbíró hajóként” vagy „istenhajóként” is jellemez. Egyiptomhoz és Sumérhoz hasonlóan. hogy milyen sűrű köztük a területi egybeesés. mint hogy Heyerdahl az igen nagy volumenű munka miatt a Dél-Amerikában élő ajmara indiánokat is segítségül hívta a hajói megépítéséhez. aki ha ismerte volna az Arvisurákat. Rendkívül nagy méretűek voltak és még életmentő csónakokat is vittek magukkal szükség esetére. Talán a legmélyrehatóbban egy bizonyos Armas Salonen kutatta a sumérok hajózási tudományának történelmét. mi sem bizonyítja jobban. kecsua és uru indiánok még ma is pontosan olyan vízi járműveket építenek. Ez valaminek a folytatása. Erről a témáról tanulmányt is írt. nádhajók voltak. A Tigris expedíció során az Indus-völgyében is megálltak. Érdemes összehasonlítani a két ábrát.nádcsónakokat. királyokról. melyen az egykor elsüllyedt Ataisz gyarmatait jelölték be. mivel a nád ősi ismerete volt a közös nyelvük. hiszen világosan látható. S hogy mennyire egyformán dolgoznak ezek az egymástól távol élő hajóépítő mesterek.” Az alábbi ábra a nádhajók elterjedését szemlélteti. „Az igazi rejtély az. mint inkább felbukkanásában rejlik. melyhez az adatokat a sumér és akkád ékírásos agyagtáblák szolgáltatták számára. Álljon most itt egy rajz az Arvisurából. s hogy az első hajók. az Andokban. ennek a harmadik nagy kortárs korai civilizációnak is hiányoznak a világos helyi gyökerei. Ezt a típusú hajót használták a félistenek és az isteni ősök még Úr alapítása előtt. Vajon miért? Úgy tűnik. Úgy tűnik. az ajmarák ajmarául beszéltek. s melyet magurnak neveztek. hatalmas dinasztia egyik ága. Ott. hogy az emberiség történetének nincs egy általunk ismert kezdete. hogy egyszerűen egy hajózható nagy folyó termékeny partvidékét választotta új otthonául valamely régi. mint az ősi egyiptomiak és mezopotámiaiak. melyről Heyerdahl a következőket írja: „Az Indus-völgy titka nem annyira eltűnésében. s jól látható. melyet azzal kezd. hogy mind a nádhajók.

bárhová kerültek az istenes papjaik útján mindig kapcsolatban maradtak régi birodalmukkal. Ilyen egyszerű módszereknek az egymástól független felfedezése nem volna meglepő az Afrika északi partján elterülő országokban. tűzokádat és mennyek szakadása. hogy eredjenek. majd facsónakokon elkezdtek más településeket is felkeresni. a nagy szobrokat tartó legrégibb megalitikus templomteraszoknál.Bahreinban. amelyet szívesen elfogadott. rés vagy hézag nélkül illeszkedjenek a szomszédos tömbhöz.” „Kaltes asszony szekerén újabb égiek érkeztek és Úr városának közelében leszálltak a tengerre. valahonnan máshonnan kellett hogy ideszállítsák a hatalmas tömböket. Ezután a dél-amerikai hajóépítőknél látta ugyanezeket az ismertetőjegyeket. Ebben a szörnyűségben a Kuszkó-féle nádhajók mind odavesztek és Agaba két kézműves vitorlás hajója is csak nagy nehezen tudott megmenekülni az özönvízből. íme néhány idézet: „De mire a következő holdtöltén az ős Agaba elindult Kuszkó után a kézművesekkel. hogy egészen pontosan. Felsőteste emberre hasonlított. hogy hogyan készítik az indus-völgyi emberek a vályogtéglákat. Egyeseknek a sarkait lekerekítették. Vályogot használtak az olmékok. Heyerdahl látta. Ezeket a köveket derékszögben vágták ki és nem volt két azonos köztük. az amerikai civilizáció ismeretlen eredetű alapítói a nap felé forduló templompiramisaik építésénél. Könnyű nád-. Föníciai eredetű égetett agyagpecséteket találtak. a La Venta melletti parti mocsarakban. Később társai is követték és még csillogóbb ékszereket hoztak a nádhajók kikötőibe. melyek típusuk és díszítésük szempontjából semmiben sem különböztek a mezopotámiai pecsétektől.” „Az Anyahita-Arvisura-hívők csoportja idők multával annyira átalakította az immár négyvérűvé vált ataiszi embereket. mintha csak lézersugárral dolgoztak volna. hogy a mexikói civilizáció alapítói is ezzel a módszerrel építkeztek az Atlanti-óceán túlsó partján fekvő dzsungelben. Heyerdahl „ismerős” faragott kőtömböket talált. Az emberek először féltek tőle.És bizony az Arvisurában is találhatunk utalásokat a nádhajók használatára. de mindegyiket úgy faragták.” A nádhajókon kívül azonban számos más lelet és felfedezés is arra enged következtetni bennünket. a Gran Canaria Múzeumban vannak kiállítva egy sereg tipikus mexikói égetett agyagpecséttel együtt. de az már meglepő. jött a szörnyű földrengés. hogy ezen kultúrák valamilyen közös forrásból kellett. ahol bőven . Erre Úr népének fiai kenyeret és húst vittek cserébe. Ami érdekes a dologban. Ugyanilyen falakra először a Húsvétszigeteken bukkant Heyerdahl. hogy minden tekintetben okosabbak voltak a jégár elől menekülteknél. hogy ilyen mészkövek Bahreinon nem léteznek. míg alul hal teste volt. Nemsokára Oánész kiúszott a partra. de ő fénylő ékszerekkel kedveskedett nekik. demonstrálván megdöbbentő hasonlóságukat. ahol ismeretlen kőfaragó mesterek alkalmazták ezt a technikát. majd a Marokkó atlanti-óceáni partján fekvő Lixus templomfalainál is.

vályogtéglákból építkeztek. melyek tetejére templomot raktak. Ebben azt állította. s a növény innen került Egyiptomba. Túlságosan keveset tudunk. amely valódi. A különlegesen díszített kerámiakorsókat. És a perui pre-inkák is vályogtéglákból építették a part mellett álló és a nap felé forduló zikkurat formájú piramisaikat.” De hogy egy hazai vonatkozású példát is említsünk. sőt még a keresztet meg a vallást is. Clevelandben megjelent egy nagyon érdekes újságcikk egy vele készített interjúról. azonos azzal. alig lehet megkülönböztetni az óvilágiaktól. amelyeket a fonalkészítésnél használtak." „Mivel az emberi faj korára vonatkozó eddigi nézetek teljességgel helyteleneknek bizonyultak. amit Amerikába vittünk. mint ami vadon nő Amerikában és amelyből tulajdonképpen nem lehet fonható szálat kinyerni. hús-vér madárra ugyan igen kevéssé emlékeztet. és nem szabad vakon hinnünk a civilizáció korára és elterjedésére vonatkozó feltételezésekben. . és Vancouverbe került. akik magyarul beszélnek. a Kolumbus előtti Mexikó és Peru gyapottermelői valamiképpen hozzájutottak az óvilági gyapothoz. mikor és milyen úton-módon volt alkalma "megállapodni" a századunk közepetáján tevékenykedett Kisjankó Bori matyó hímzőasszonynak a több mint félévezreddel előtte. Amikor azonban a spanyolok Mexikóba és Peruba érkeztek. Pap Gábor Hazatalálás c. és a tudósok rámutattak arra. Ázsiából kaptuk. 1953-ban azonban szerencsésen kiszabadult az országból. dupla lánchengeres szövőszék. hogy a megszőtt anyagból olykor azonos ruhákat is készítettek. Az összes óvilági gyapot kromoszómái különböznek az amerikai fajtáétól. 3 hónapon át kínozták. amíg a helyi „barbárokat” fel nem fedezték a „civilizált”. amelyet az ősi Egyiptomban és Mezopotámiában használtak. helyi fajtával és egy tökéletesen fonható növényt kaptak mely – egy dupla kromoszóma számú hibridben – mindkét fajta kromoszómáit tartalmazta. s 22 évet töltött kint orvosként. ahogyan a nyugati világ ragaszkodik ahhoz az elképzeléshez. a világ túlsó oldalán működött prékolumbián mexikói fazekasmesterrel. azt keresztezték a vadon növő. mert ehhez aztán még a botanikusok is hozzászóltak. miszerint Amerika európai alkotás. hogy Ordosz környékén él egy bizonyos csoport. A Peru északi partján emelkedő Cerro Colorado piramis 4800 m2 területen fekszik. amelyet a spanyolok érkezésekor az inkák használtak. A tudósok szerint először az indus-völgyi síkságon termesztettek használható gyapotot. egészen addig. Van abban valami vallási fanatizmus. hogy ugyanazt a "kétpúpú" madarat hozzák létre. Az indus-völgyi gyapotszállítók láttán ismét az ősi Mexikó és Peru jutott Heyerdahl eszébe. de egymásra annál inkább. Mind a mai napig rejtély a tudósok előtt.” Ordoszi magyarok Szajkó József misszionárius atya 1930-ban ment Kínába. 1949-ben a kommunizmus hatalomra jutását követően letartóztatták. bizony óvatosan kell mozognunk. keresztény úttörők. nem ugyanaz. amelyet tökéletesen megvédett a tenger. És még ez sem minden. az ősi építészek hatmillió vályogtéglát használtak fel építéséhez. a mexikói őserdők és a perui sivatag pre-kolumbián civilizációinak az alapítói óvilági stílusban. A teljesen ellentétes környezet és éghajlat ellenére.volt fa és nád. mivel kémkedéssel vádolták. Próbáljunk elfogulatlanabbak lenni! A hajózás és írás tudományát. mindkét helyen hatalmas megművelt gyapotmezőket találtak. könyvéből idézve: "Nehezen magyarázható meg példának okáért. amellyel azt akarják bizonyítani. Egy kromoszómakutatás szerint az ősi mexikói és perui nép által termesztett gyapot nagyon különös fajta. hogy az Atlanti-óceánt a spanyolok és vikingek szelték át először. hogyan lehet a függőleges keretű. A botanikusok joggal tehetik fel a kérdést: hogyan került az óvilági gyapot a mexikói és perui kultúra alapítóihoz? Heyerdahl szerint: „Van valami nevetséges számos történész és antropológus kétségbe-esett törekvésében.

sokkal több europid vonást hordoznak. gölög .bátor. szokásaikat és mindenről minél előbb tudósítsam a magyar kormányt. életmódjukat. nagy levelét. Sok mindent felejt az ember. vagy őseinket. Állandó mozgásban vannak. majd átadták a magyar kormány pecsétes. szemük szintén inkább europid jellegűnek mondható. Elmondotta. Érdy Miklós New Yorkban élő orientalista kutató. sar . Megtanulta a nyelvüket. mint a többi mongolé. ezen kívül legfeljebb zöldségfélék termelésével. Kérte.000 főre tehető. Ez a kormányirat hivatalos megbízatást tartalmazott. arszlan . részlet A „VASÁRNAP” beszélgetést folytatott Szajkó József atyával.Az ordoszi testvéreinkről szeretnék beszélni. Népdalaik feltűnően hasonlítanak a magyar népdalokéra (pentaton dallamúak). akik a többiektől igencsak eltérő nyelvjárást beszélnek. Lehetnek kétmilliónyian. szokásai és teljesen elzárkózva is él. Tibet és Mongólia határának összeszögellésénél fekszik.Az a terület – folytatta érdekes nyilatkozatát József atya – ahol ez a nép él. Ásatásai során ugyanis elvetődött egy Mongóliához tartozó területre. Külső embertani jellegük is más. Meglepve csak hallgattam. de olyan elváltozott tájszólásnak éreztem beszédét. A Sárga-folyó itt nagy hurkot alkot. és alig várta. április 19. hagyományaikat. . Életmódjuk nomád.oroszlán. ami magyar vonatkozású. amikor Kínában a jól ismert francia tudóssal. hogy megkérdeztem. 500 családból álló ős-mongol törzsre. Pater Licent jezsuita atyával találkoztam és magyarul kezdett el hozzám beszélni. Tanulmányútjukat követően arra a következtetésre jutottak. és én vagyok az első Magyarországról való ember. Szomszédaitól elütő a nyelve. Állattenyésztéssel foglalkoznak. amikor egy nap a holland konzulátusra kérettek és ott szigorú személyazonossági igazolást kértek tőlem. akivel életében találkozik. . 100.kék. derítsem fel állapotukat. bátor . valamint Dr. amely ezt a nyelvet beszéli. Pogányok.ujj. azt azonban sohasem lehet elfelejteni. kök . vajon valóban élnek-e ott ilyen emberek. hogy utazzam el Ordósra a kormány megbízásából. hogy egy magyar emberrel találkozva próbát tegyen. Az ott lévő városról az egész területet Ordósnak nevezik és jelzik. .borjú. orruk.gyümölcs. Magyarul beszélt.sárga. hohhuti professzor és tudós is a segítségére volt. nem keveredik a szomszéd népekkel.Mindezt azonnal megírtam magyarországi rendtársaimnak és barátaimnak. Több pekingi. de rábukkantak egy kb. S bár közvetlenül nem tudták megérteni egymást. mert egyes szavakat tisztán megértettem. de azok a francia atyák. nyelvüket. Különös nép. azt állították. Apraja-nagyja. Magyarország melyik részén tanult meg magyarul? Legnagyobb meglepetésemre azt válaszolta.alma. balt . A többi mongoltól minden tekintetben elkülönülnek. Roppant vendégszeretőek. keressem fel az ordósi magyar testvérnépet. hogy ez a nyelv valószínűleg a magyar nyelvhez hasonló. mégis vannak szavaik. Pater Licent szerint ettől a néptől származtak a magyarok. bőrük is jóval világosabb. rokonainkat. Mai lélekszámuk kb. hogy sohasem járt Magyarországon. 1936-ban Sanghaiban tartózkodtam. A nagyhitű francia geológus végezte a kínai ásatásokat és neki köszönheti a tudományos élet a pekingi ősember feltárását. Bárdi László pécsi történész is vele tartott. stb.kölyök. és már régóta várt arra. és a folyó által körülölelt területen élnek. azt hittem. melyek feltűnő egyezést mutatnak a magyarral: alim . akik már régen ezen a vidéken dolgoztak. Nem tudott kiigazodni a nyelvükön. amelyen olyan népet ismert meg. mondjon el valamit kínai tapasztalataiból. . dzsimsz . hogy egy magyar emberen ezt a próbát megejthesse. hogy utánajárjon. arcuk nem olyan lapos. uj . hogy bár szín-magyarul beszélő népet nem találtak.Ennek nyomán indult útnak 1989-ben Dr. Katolikus Magyarok Vasárnapja 1953. Kína. bjarú . történetüket.balta. fiúk. hogy kísérletként szólt hozzám ezen a nyelven. lányok lovon száguldoznak – mondotta Pater Licent.

a magyar kutató alig néhány száz métert tudott csak előrejutni az alagútban. majd a spanyolok pusztításai elől menekültek. A közelében levő hegyekben található barlangokról azt regélik az indiánok. derűs erővel ez a meggyötört magyar barát. 1965ben Bolíviában. A legtöbb Napisten-templomot is összekötötték egymással a föld alatt. . s ezután látott neki az alapos kutatásnak. A kutató nem csüggedt. Először 1964-ben Argentínában és Paraguayban. Számos rejtekhelyüket a mai napi sem sikerült felfedezni. Annak idején az inkák nagyon sok föld alatti szállító és hadiutat építettek ki. mert annak további részét omlás zárta el. A Cuscohoz közeli Sakszauáman sziklavárban meg is találta az egyik föld alatti barlang bejáratát . Egyre többet hallott az őserdő mélyén levő föld alatti rejtekhelyről. majd a Tihuánaku romvárosban. Legújabban teljesen sértetlen föld alatti „városra” bukkant Móricz János. A 8 évig tartó japán megszállás. Sakszauáman és a Machu Picchu-i erődváros között. Sokáig úgy látszott. fennmaradt mondáit. mérhetetlen pusztítása és népirtása idején főpapjaik vezetésével e helyekre igyekeztek összegyűjteni a még megmenthető értékeket. merre is lehet ez a hely. 1970 és 1971-ben pedig Ecuadorban végzett alapos kutatásokat. hogy ezen az alagúton át közlekedtek hajdan a papok a a cuscoi Naptemplom. ahová őseik a „nagy víz”. majd az utána következő kommunista rémuralom lehetetlenné tette. Hosszú hónapokon keresztül tanulmányozta az ecuadori indián törzsek életét. hogy még ma is ott élnek a Sárga-folyó kanyarulatában… . Az Argentínában élő Móricz János az egyik indián törzs bizalmából Ecuadorban olyan barlangrendszerbe jutott el. ahová az indiánok a természeti katasztrófák idején menekültek. hogy azokon át el lehetett jutni Cusco városába. Felkészültem a hosszú útra. Megtanulta a különböző indián nyelvjárásokat is.és homokkő falaiban. akiktől számos hasznos információt hallott arról. hogy megközelítsem Ordóst. 1967. 1969. az őserőben kell lennie. a Vas megyei Horvátnádaljáról (ma Körmend) származó argentin kutató. amelyeket azután hihetetlen ügyességgel és ravaszsággal tüntettek el a fosztogató zsoldosok elől. Felhasználták azokat a barlangokat is. . így vízözön (az indián legendákban „nagy víz”) idején készítettek menedékül. például a Rio Grande del Norte.Minden vágyam és reményem az. Hasonlót már sokat ismernek a szakértők. könyvtárak forrásmunkáit. páratlan értékű régészeti leletekre bukkant. szokásait. 1968. amelyeket elődeik természeti katasztrófák.mondja szelíd. hogy a keresett helynek Ecuador és Peru határán. a magyar jezsuita misszió akkori főnöke a legnagyobb örömmel adta beleegyezését ehhez a szép feladathoz. hogy az ordósi testvéreket felkeressem… Magyar kutató az inkák földjén TITKOS INDIÁN KINCSEK A TÁLTOSOK BARLANGJÁBAN Újsághírek szerint a perui Andokban inka barlangrendszert találtak. ahová félezer éve nem tette be idegen a lábát. A tudósok már jó néhány hasonló jellegű barlangot tártak fel. Éveken át tanulmányozta a dél-amerikai múzeumok. vonzó egyéniségével baráti kapcsolatot teremtett több indián törzzsel. aki talán még vissza sem nyerte régi önmagát a hét hónapig tartó szakadatlan tortúra után – hogy visszatérhetek a szabad Kínába. amikor kitört a japán-kínai háború. A spanyol hódítók megjelenése. de most páratlan felfedezést tett egy magyar kutató. a Rio Selado és a Rio Mancos kanyonjainak tufa. „Táltosok barlangja” nevet adta neki s eddigi kutatásaival sok ezer éves. Azt azonban nem tudták megmondani.. Kutatási eredményei mind jobban azt bizonyították. Rokonszenves. és boldogan már éppen indulóban voltam. 1966-ban Peruban. szent helyekké alakították át. És ott az első utam az lesz. Pedig bizonyos. amelyről az a legenda. Kutatott a cuscoi Naptemplom föld alatti járataiban is. nem sikerül megtudnia. Sajnos. hogy ez merre lehet. Az inkák ezek nagy részét templommá. Több éves szívós munka eredménye volt ez a felfedezés. létezett valamikor egy „nagy menedékhely”.Páter Szarvas. Járt a Titicaca tónál.

1000 méteres tengerszint feletti magasságban voltak. hogy végül 1969-ben maga az akkori államelnök. segített mindennapi munkájukban. de innen már csak gyalog mehettek tovább. hogy expedíciót vezethessen a barlangok feltárására. minek is köszönhette Móricz János. mert a barlangrendszer folyosói nagy területet hálóznak be. Vállalták azt. s a kivezető és szellőző nyílásokon át figyelik a vidéket. velük élt. hiszen a spanyolok kegyetlenkedései kitörölhetetlen.6-2 méter között változó magasságú folyosón haladtak tovább. s vállalták a kockázatot. Itt Nayambi rövid időre eltávozott. és elkezdődött az expedíció legizgalmasabb fejezete: a barlangba való leereszkedés. geológusok.8 m magas kapuhoz értek. majd egy bélák nevű törzs főnökével tért vissza.4-1.7-1. hogy esetleg arra érdemtelenre pazarolják szeretetüket. aki oda behatolni próbál. dolgozott. Esküvel ígértem meg. „…Mindig végtelen hálával gondolok indián testvéreimre – írja levelében -. A folyosók bejáratait mérgezett nyilakkal felfegyverzett őrök fák üregeiből. hogy a bélák „az istenek által kiválasztott szent törzs”. hogy a többi törzzsel nem érintkeznek. ami hirtelen kiszélesedett.és teherautókat. Ekkor kb. akik bizalmukba fogadtak. Móricz János elment az indiánok közé. és minden eseményről beszámolnak. A titokzatos törzs visszavonultsága ellenére is mindenről tud. hogy meggyőződtek baráti szándékáról és készek arra. A döntő fordulat 1967 szeptemberének egyik napján következett el. mert a bélák őrei elpusztítják az illetéktelenül behatolót.Érthető volt a bizalmatlanság egy „fehér emberrel” szemben. biztonsági okokból. Csak szinte emberfeletti kitartásának köszönhette. Limonban otthagyták a személy. s állandó kutatási engedélyt és segítséget biztosított számára. Nayambi és a varázsló Yukma. amikor jibarók törzsfőnöke. Másrészt időnként a többi törzs vezetői és varázslói találkoznak velük. Tres Copalest Puntilla de Coangest kenun közelítették meg. és egy 5 méter széles 1. Baráti kapcsolatai végül is sikerhez vezették. sziklák hasadékaiból. amíg a jiberók földjét. és védik ezt a helyet. A „Móricz 1969” elnevezésű ténymegállapító expedícióban részt vettek a CETURIS (Turisztikai és Idegenforgalmi Hivatal). Területük határait törzsön kívüli ember nem lépheti át. Ezután a barlangrendszer közelében tábort vertek. hogy az indiánok megmutatták neki a barlangrendszert. titkos jeleket messziről nem mutatja fel. sőt még a törzsi versenyeken és vetélkedőkön is részt vett. Erről több út ágazott el. és El Pescadoba öszvérekkel utaztak. magukhoz kérették. életével fizet merészségéért. Az indiánok kérésére ugyanis. Körülöttük . sziklaszirtek rejtekhelyeiről figyelik mintegy ötszáz év óta változatlan éberséggel. Ezután egy hétszer forduló. örök nyomokat hagytak az őslakókban. és a varázslók tudnak. Az expedíció Guayaguilból Cuencába majd Limonba ment. Móricz János céljainak ismertetése után a bélák főnöke beleegyezett. hogy elvigyék a „szent helyre”. a spanyolok megjelenésekor vonult vissza önkéntes „száműzetésbe”a titkos menedékhelyre. Mintegy 80 métert kellett kötélen leereszkedni. A bélákról tulajdonképpen csak a törzsfőnökök. A mai napig sem lehet pontosan tudni. Öt napos kimerítő út után érkeztek el Santiago és a Coangos folyók közötti területre. s nem árulom el kincskeresőknek az utat…” Visszatérve az őserdőből a kutató. filmesek. de nem nagyon akartak hitelt adni beszámolójának. melyek kisebb-nagyobb termekbe nyíltak. stb. magukkal hozva legértékesebb ősi értékeiket. Móricz János az egyik nehezebben megközelíthető – veszély esetén könnyen lezárható – szellőztető kürtőt választotta lejáratnak. a turista szövetség küldöttjei. a Guajare hegyhátat el nem érték. A jibaro törzsfőnöktől és a varázslótól megtudta. életem feláldozásával is megőrzöm titkukat. ezután kb. ahol a falakon több helyen látható volt a Göncöl-szekér és a Dél-Keresztje csillagkép. az indiánok engedélyével az ecuadori hivatalos szerveknek megemlítette a barlangrendszer létezését. 4 méter széles és a törmeléktől 1. 100 métert mentek egy alacsony és keskeny folyosón. s a bonyolult. de nem beszélhetnek róluk. melynek bejáratát rengeteg törmelék borította. hogy a kutató is velük tarthat. Elmondták. Móricz külön szerződést kötött az indiánok jogainak biztosítására. José Maria Valesco Ibarra fogadta.

az Egyenlítő. Louis Ortega főmérnök megállapítása szerint a barlangrendszert kb. csak úgy hirtelenében odadobva. az expedíció technikai felszereltsége nem volt alkalmas arra. tele képírással. aki egyik kezében a Napot. gránittal burkolt padozatú folyosón. Kissé mellette. a rómaiak által használtakhoz hasonlítanak. hogy a hivatalos szakértők. 8-10 ezer éve kezdték kialakítani.” A tíznapos kutatás során megállapították. Ezek szimmetrikusan. hogy a föld alatt több út vezet a Lojai tartomány felé. Levegőben álló embert ábrázolt. de vannak lemezek. amelyben egymásra halmozott aranylemezek sokasága várja szépen elrendezve. Az emberke egyik lába pontosan az Egyenlítőn volt. amelyek jelentősen elősegítenék a dél-amerikai kontinens történelmének alaposabb megismerését. De idézzünk itt ismét a kutató legújabb leveléből: „… Valóban létezik a barlangrendszerben egy központi hely. annak ellenére.medvék. átvizsgálják. Nagyon kár. határozott rend alapján kötik össze a termeket és vezetnek tovább. bikaszerű állatok és férfialakok rajzai. friss levegőjű barlangrendszerben régebben hosszú ideig tevékeny élet folyt. Megállapításai szerint a föld alatti járatok összes hosszúsága több száz kilométerre tehető. A szintkülönbségeket gránitlépcsők hidalják át. felborulva kétkerekű kocsik. s egy tágas terembe értünk. mert féltek. aranyból készített csontváz feküdt. kőből faragott székre esett. Lenyűgöző látvány volt. hogy legalább a barlangrendszer jelentékenyebb részét feltárják. hogy a bizonytalan politikai helyzet miatt Móricz János egyelőre nem kapott további támogatást.és mellékfolyosót tártak fel. hogy a 20 fokos. aki kezében a ma ismert földgömbtől alig eltérőt szorított magához. amely egyszer csak kiszélesedett. Rengeteg használati tárgy is található itt. a Bak. Kutatásai igazolják. és furcsa. Móricz Jánost nem kedvtelenítette el. SZENT-MIKLÓSSY FERENC . 20x12 méteres terembe vezetett. lába alatt a gömbölyű Föld. rézből és kőből készült állat. Egy másik teremben vésett követ találtunk. hogy a barlang természetes képződésű andezit falait gránittal erősítették meg. a szellőző kürtők következtében tiszta. Gránitlapok fedték a folyosók és a termek padozatát is. Az egyik sarokban 180-190 cm-es. Karjaiban gyermeket tartott. s feldolgozzák az ott található adatokat. s a helyszínen készült fényképek. amelyről Móricz János így ír: ’…megilletődve mentünk a sok ezer évvel ezelőtt épített. hogy a világ régészei és történészei mielőbb megismerjék a barlangrendszer létrehozásának okait. filmek és diapozitívek bizonyítják. Nagyon érdekesnek találták. Megfelelő eszközök híján nem is mertek belebonyolódni a föld alatti járatok szövevényébe. mindegyikkel szemben egy-egy folyosó sötét nyílása tátongott. A barlangrendszer-feltárást nagymértékben akadályozta. hogy az inkák föld alatti hírvivő útjai is kapcsolódnak ehhez az építményrendszerhez…” A kutató jelenleg hihetetlen erőfeszítések közepette folytatja munkáját. pedig nagyon fontos volna. íráshoz hasonló jelek. amelyek szerintem képleteket tartalmaznak. a másikban a fél Holdat tartotta. legutóbb idén februárban indián barátaival többször felkereste a barlangrendszert. amelynek időközben a „Táltosok barlangja” nevet adta. Valószínűnek látszik. hogy nagyon nehéz megközelíteni.és a Ráktérítők vonalaival. mintha valami borzalmas dolog elől menekülne. A feltárás közben rátaláltak egy olyan folyosóágra is. Jó néhány teremben megmunkált gránittömb és -laphalmazra leltek. hogy feltárják titkukat. magasabb matematikai képleteket. hogy a nagy költségekre hivatkozva nem kapott további segítséget. amely úgy nézett. amint a lámpák fénye két hatalmas oszlopra s a körülöttük lévő hét. Körülöttük több. hogy korunk egyik legjelentősebb régészeti felfedezéséről van szó. amit véleményem szerint a „könyvtár” névvel lehet illetni. Itt sok-sok aranylemez látható gondosan elrendezve. A kövek simára csiszolt felületei pontosan illeszkedtek egymáshoz.és madárszobrocska hevert szétdobálva. egy menekülő nőt ábrázoló szobor csodálkoztatott meg bennünket. hogy eltévednek. Az expedíció tagjai számos fő. Az egyik járat egy nagy. Azóta 1970-ben és 1971-ben. Sajnos.

ahol a Nílus áradásának napján. a 70. 300 lovas kíséretében megindultak a Híres-Kapu irányában.Havaruti Nagyszala Titkos rovások / 4(C). Itt nyert elhelyezést a 300 lovas Sikila. Hét beavatott volt a vendéglátójuk. amikorra a városszentelési ünnepélyt kitűzték. Minden beavatottnak a Nílus áradásának időpontjára meg kellett érkeznie On városába. amelyet a 12 személyes családi tűzőrző-helyből építettek újjá. Bármilyen kedves vendégek is voltak.és templomszenteléssel. a birodalmi Nagypalota is felépült. Dániel[II. Az ünnepségek elmúltával. a beavatottak létszáma 21-re nőtt. Ekkor Sikila és Kissi is azt jelentették a férjeiknek.) A 40.t. oroszlános-kapukkal látta el. mint a legmagasabb képzettségű arbag-pateszi a hosszú élet titkáról és a rákos elhalálozásról tartott beszédet. amelyen a várost felszentelték. A lovaskíséretek. lovaskísérettel Havarutba lovagoltak. akit Aháj indulásuk előtt. Töröngöly. köztük Aháj tárkányfejedelemmel és egy Kissi nevű ifjúsági aranyasszony arbag-rimalánnyal. Maga a Kegyhely csupán 25 személyes volt. medvetoros évben Nimród 8 fejedelmes Birodalmában felépült az új főváros. Esthon és Sába ura és a 21 beavatott a Mindentudó rovó-deákkal vett részt a megnyitáson. e. Bothon. Három nappal a Nílus áradása előtt érkeztek Hetevaretbe. Mire rovó-deákjainak és pateszijainak temploma kész lett.] beavatott vendégül látta az Ordosz.] az ünnepélyes megnyitás után Karun kérésére. A Lóvárosból jött Arpach[III. hanem az egyetlen beavatott képességgel bíró fiát küldte el. ahol szintén három napig vettek részt a Nagyszala megbeszélésein. Nimród és Magyarka térségből érkezőket. 3981-3965. Nimród már nem tudott eljönni a havaruti Nagyszalára. Nemere vette el feleségül. Ezen rendkívüli eseményt kötötte össze Nimród a város. hogy a Nagyszala ünnepségein kisgyermek születését várják. Mivel Temere lovasbaleset következtében meghalt. ebben az Égiektől tanult gyógyítási módok legfőbb tanításaként a mértékletes és változatos életmódot és étkezést javasolta . Sikilát az új lovasfejedelem. hogy a templom. A Havarut-Nagyszala megnyitása a 25 személyes kegyhelyen történt. Tardos és Pilis beavatottakkal együtt. tűzszerzési évben a Nagyszalát ünnepélyesen megnyitották. ahol Kadhafi[I. székihun lovasok kíséretében. a 24 Hun Törzsszövetség beavatottjainak elhelyezése pedig Hétváron volt. a legmagasabb képzettségű beavatott fejedelem összehívta az ataiszi népek Nagyszaláját Ménes birodalmába. Sikila nagyon összebarátkozott Dan beavatottal. Húsvét napjának hajnalán érkeztek Ninivébe. Ezen százévenként összehívandó Holdhónapi összejövetelnek az idejét a 70. m. Hetevaret térségében Havarut felé. Az ezen alkalomra épített Havarut városában volt a legnagyobb ünnepély. Mielőtt a város névadása megtörtént volna. papok és papnők csupán a fedett oszlopcsarnokban tartózkodtak. Sikila vezetésével Nemere lovasfejedelem indult el 100 lovassal. ahol birodalmának a beavatottjai várták a Nagyszalára érkezőket és 12 beavatott jelenlétében az egyigaz Isten templomát felszentelték. nejét.]. (59-75. Ganna és Lagas beavatottakat az ünnepélyes megnyitás után Kadhafi Kadlarsa végvárban helyezte el szálláson.é. Arvisura / részletek Sikila és Töröngöj rovása Kr. Ez annál is inkább esedékes volt. a másik újváros. Mire az oroszlános kapuk leleplezését akarták elvégezni. A többi Ménesbirodalombeli beavatott és kísérete előrement és Anu kegyhelyén készítette elő a Nagyszala továbbfolytatását. Még a Melegvizek Birodalmából is megérkezett Tardos és Pilis ifjúsági beavatott az ahájok földjén keresztül.és városszentelési ünnepélyre beavatottaikat küldjék el. a 9324. amelyet egy Ninive nevű beavatott építő tudós tervezett Buda kőfaragó fejedelem nemzetségéből. medvetoron vett el feleségül. ahol a Sós-tavaknál Karun beavatott fejedelem várta őket. medvetoros év nyarára jelezték. hogy az ünnepségekre előkészülhessenek. mert Havarut. azt az építő tudósról már mindenki csak Ninivének nevezte. Nimród lovasokat küldött Ordoszba. Bábel. a Nagyvízről szállított ételekkel kedveskedve nekik. Innen a harmadik napon Anu kegyhelyre lovagoltak. A várost az oroszlánvadász Nimród jelképével.

Ekkor a 12 érkező Égi-beavatott. A lovasság és az élelmező csoport tagjai kezüket felemelve üdvözölték a tőlük magasabb növésű. Mivel a “Fűben-Fában-Kövek-Vizek sokaságában van az orvosság".Kaltes-asszony szekerén érkező. nekünk is meg kell tanulnunk az “Egyen meg a rák" rossz kívánsággal megnevezett betegség gyógyítását. Égi-tudású férfiak. előre is köszönjük az Égiek segítségét! A két fejjel magasabb kaltesi küldött átölelte Havarut és Karun beavatott fejedelmeket és a többi beavatott felé meghajolva mosolygott. amelynek alkalmazása új gyógymódot teremtett. üdvözölte az Égieket: . Az Égből jöttek tanítása nyomán az emberevés mellett a túlzott húsfogyasztást is megtiltották. valamint az emberek egymástól és az élet nehézségeitől való félelme miatt keletkező és gyógyíthatatlannak hitt betegségből úgy gyógyíthatjuk meg az emberiséget.A tisztátalan ételek fogyasztásától. gyakori volt az éhezés.és kenyérsütés bevezetését. tűzszerzési évben hozott gyógyszereink már elfogytak. óriási hangzavar keletkezett. Étkezés közben a tízezer tűzszerzési évvel magasabb műveltségű és tudású vendégek. arbag tudományunknak gondoskodni kell arról. örömmel üdvözlünk benneteket a Nagyszala tanácskozásain és a segítséget hozó nagyobb tudásotokat örömmel véve. A többi beavatott az Égiek által hozott étkezési meglepetésekkel a szakácsok helyiségébe ment. Szitás és kádas fürdők és a mértékletes életmód alkalmazása az életkort 45-60 tűzszerzési évre emelte fel. Amikor ide ért a beszédében. Minden templomgazdaságban bevezették az arbag gyógymódokat. növényi anyagok és gyümölcsök gyakori fogyasztásával. Lépcsős. csupán galamb. Az állatok zsír készlete mellett a papi gazdaságban megjelent az étolaj előállítása. nyúl és fürj hetenként egy-egy napi fogyasztásával és minden más hús fogyasztásának megszüntetésével minden ember szervezetében ellenanyag fejlődhet ki. Amíg az emberiség csupán vadászzsákmányból és gyűjtögetésből élt. a gondolatrezgések átvitelére való finom . hogy egy hatalmas Égi-Madár fülelsértő számunhangok mellett a füves legelőre leszáll. Arvisura-Anyahita magával hozta az Élet-gyökeret. és Havarut vezetésével még 12 Joli-Tórem Földjén élő legmagasabb fokozatú beavatott Havarut új Kegyhelyére távozott. Mivel a 8508. Kürtök és dobok hangjai mellett étkezésre szólították a Nagyszalu tagjait. A pateszik és a beavatottak templomgazdaságaiban a növényi eredetű ételek fogyasztása mellett az életkor már 35-50 tűzszerzési év volt. Égőcsipkebokrok bogyóinak levével. hogy elejét vesszük a gyors halált okozó kóros jelenségnek. Az ehető gyökérfélék és a mesterségesen ültetett gyümölcsök fogyasztása mellett az életkor 4055 tűzszerzési évre nőtt. ahol előkészítették az ünnepi lakomát. ahol Havarut fennhangon. Karun arbag pateszi folytatta az “Egyen meg a rák" betegség elleni védekezésről szóló előadást: . Havarut a beavatottakkal együtt az érkezők felé ment.a résztvevőknek. A vadászat és nagyállat-tartás mellett az emberek átlagos életkora 2535 tűzszerzési év volt. Elkezdődött a gyógynövények gyűjtése az Égiektől megtanult arbag-gyógyítási módok szerint. A földre lapult lovasok is bátorságot kapva Karun beavatott fejedelmi személy jelzésére követték a vendégfogadásra indult menetet az Égi-Madár felé. pusztára szóló hangon. 12 főnyi küldöttséget. Havarut a kegyhelyről kiszaladva látta. majd öntözéses gazdálkodással az Égiektől kapott nemesebb magvakkal bőségesen ellátták a templomgazdaságokat és a kása ételek mellett elkezdték a lepény. Az ataiszi tudományok a megszelídített állatoknak tenyésztésével életbőséget teremtettek. Megkezdődött az emberek és az állatállomány részére a tartalékolás és ezzel kezdetét vette az emberevés megszüntetése. és lehetővé vált a tartalékok gyűjtése. Az őrlovasok és a kísérő személyzet részére étkező sátrakban terítettek. hogy az Égiek által hozott gyógyító cseppek helyett hasonlót készítsünk. míg a beavatottak és a vendégek részére a szent-sátorban lévő szövetség ládájára hordták az enni-innivalókat. A nyershús fogyasztóknál elterjedt “Egyen meg a Rák" nevű betegség az Élet-györekének ésszerű fogyasztásával gyógyítható.

Atlantic-Földjének a súrlódás következtében beállott elsüllyedését mi sem akadályozhatjuk meg. A különböző fokú . mert ezen embertelen ítéletek mindig csak az uralkodó rétegek érdekeit szolgálták. tűzszerzési évben törvénybe iktatott Ibos-napi. ami a Ti jólétetekben zavarokat fog okozni. A csillagok járása szerinti névadásokat azonban ne hagyjátok abba. Sőt. viszont Joli-Tórem Földjének a forgása lelassult. Gondolatrezgések alapján értesült róla Kaltes-asszony Földjének központja.Nagyon örülnek a bölcseink annak. ezért útba indítottak bennünket. Amu főpap utódai fogják őrizni. amelyek nálunk kiválóan beváltak. A Vízöntő Világhónap kezdetén a beavatottak hatására ráeszmél földetek emberisége.000 évvel magasabb műveltségünk és tudásunk nekünk is rohamléptekkel nő és apró lámpácskáink átjátszó állomásként fognak működni. és a mi Égi rendeltetésű szokásainkat fogjátok követni. előkészítettük a magunkkal hozott gyógyszereinket.Az Úr város körzetében való legutóbbi leszállásunk alkalmával elhoztuk a Templom-gazdaságokban történő irányított. sőt annak vége felé fokozódni fognak. tűzszerzési évben. hogy az emberi fejlődésetek következő lépcsőfokaként olyan maradandó építési remekműveket alkossatok. évben helyeseltük a havaruti Nagyszala megrendezését. hogy a beavatott társadalom igénybe vehesse. Ennek a lappangó betegségnek a gyógyító cseppjeit most elküldték bölcseink. hogy az Úr város környéki Templom-gazdaságok termelési módjait a Nílus áradásának Ibos-napi számolgatásával Ti is átvettétek és a Nílus mentén 1 napi járóföldön elért bő terméssel csökkentettétek az éhség miatti emberevést. továbbá a halálos ítéleteket eltöröltük. tervszerű.Magatokra azonban soha nem fogunk hagyni benneteket. mert a Hold-Anya egy Üstökös vagy más Égi-test hatására eltávozhat a társutas szolgálatból és Kaltes-Anyánk földjéhez újból közelebb kerülhettek.Ezenkívül elhoztuk a Kaltes-Birodalombeli építési tudomány alkotásainak vázlatait. Ataisz bölcseinek a régebben számított Tűzszerzési időszámítása 380 napról fokozatosan 370 alá csökkent és jelenleg 365-366 napos időszaknak felel meg. A beavatottak minden Nagyszalán folytassák az emberséges életért való küzdelmet! . mióta Hárpia-Tórem társutasként a HoldAnyát hozzátok szegődtette. a mai megbeszélést is hallgatva. mert a 10. A Ti időszámításotok szerint 10 000 tűzszerzési évvel ezelőtt a JoliTórem bolygóján még szokásos háborúskodást már megszüntettük. tehát a Nílus áradás számítás Ibos-napi bevezetése utáni 266. hogy az “Egyen meg a rák" nevű betegség gyógycseppjei. Most a közöttünk lévő távolság folyton nő és a Halak Világhónapjában már csak Kaltesasszony lámpácskáira szerelt műszereinkkel tudjuk társbolygónk életét figyelni. már elfogytak és a beavatottak sem tudják ezt a betegséget a társbolygónkon gyógyítani. Ezért a tudósok-bölcsek sokasága sajátítsa el a mi építkezési módunkat! . Most Kaltes-asszonyunk Földjének tudósai azt kívánják. az asztalfőn a Nagyszalu beavatottjaival kicserélték a gondolataikat és véleményüket: . amit az Úr város melletti leszállás alkalmával küldtünk.Égi járművünkön még el tudtunk jönni Joli-Tórem társbolygónk beavatottjaihoz. amelyet az emberevő társadalom nem fog megérteni. hogy a kisebb tudású emberiséget a hatalmon lévők szolgaságba és örökös félelembe taszítsák. Hold-Anya hatására a Ti földeteken az ár-apály miatt fölgyorsult az élet. A süllyedés fokozatos bekövetkezése miatt még sok ember fog Bothon-Esthon és Káldia felé menekülni. hogy háborúval nem lehet megoldani semmit. . . azaz nálatok a Nílus áradásához kötött időszámítást helyesnek tartjuk.A 9324. és az igen fejlett híradó dobozaink segítségével. Sajnos. Az ember-ember elleni érdekek ráerőszakolása miatt keletkezett az “Egyen meg a rák" és a többi hozzá hasonló betegség.dobozkáikat elhelyezve. Az Égitestek járása és a Ti bölcseitek számítása szerint háborúskodások még a halak 2160. Fokozatosan abba kell hagyni a fölösleges öldökléseket. hogy hozzánk hasonló építkezési módokat vezessetek be a birodalmaitokban. . mert a 20-25 év alatt megsemmisülő épületek a meghosszabbodott életkor miatt nem szolgálnak ki egy emberéletet. bőséget adó gazdálkodás tudományát. A 9538. évi Világhónapban is lesznek. Ezen jó gyógyszereket.

Így az Égi származású beavatottak a haladás útjára fogják serkenteni Joli-Tórem földjének emberiségét. Túl nagy mozgási lehetőséggel nem kell a lopósokat jutalmazni. . hogy családjukat megmentsék az éhségtől. Valaki majd megtalálja a módját annak. hogy az elfogottakat Tot szolgálatába kell venni és munkavégzésük szerint kell őket élelmezni. Menjetek a kísérő lovasaitokhoz és a Felséges néphez. hogy a Turra hegység térségében megtörtént az aranycsöpp éjszakája és ősidők óta bekövetkezik az áradás. A beavatottak egyszerű eljárással meg tudják mondani. Tardos és Aháj lovascsoportja viszont azon a véleményen volt. Útközben a Nagyszala törvények szerint egy alapkő letételt kell megejtenünk az újabb templom és papszentelés miatt. mert akkor a belső gazdaságok biztosította jólétben számuk mindinkább szaporodni fog. sok fával tüzeltek. amely megszüntette az emberevést és idővel elküldi hozzátok a Szeretet gondolatát az Örök-Béke ígéretével. hogy munkájuk szerint élelmezési anyagokkal kell kárpótolni a bejötteket. Az emberevés után még lesz gyűlölködés. Ugyanis az idő hidegebbre való fordulásával. Útközben közölte Karunnal.A most gyakorivá vált “Egyen meg a rák!" rossz kívánságú betegségre a szűkebb beavatott társadalomnak elhoztuk a gyógyító cseppjeit. hogy befejezhessétek a pusztító háborúk kegyetlenségeit. Anu 25 személyes kegyhelyén minden beavatott elmondta véleményét arról. hogy miként vélekedjenek a süllyedő Atlanticról elmenekülő barna bőrű emberek elhelyezéséről. A Ti gyógyító tudományotok is fejlődni fog a háborúskodásaitok befejezéseképpen. hogy a Kaltes-asszony Földjéről jött beavatottak segítségével a legmagasabb kaltesi tudománnyal. Ibos napjától Iboska napjáig áldjátok az Urat. majd 30 nap múltán befejeződik az áradat. a vadászok és harcosok élete pedig csak jobban veszélyeztetve lesz. gátolni fogják a fejlődést. . háromnapos ünnepélyre. Meggondolatlan erdőirtások miatt a homokos altalaj sok helyen futóhomokká változott. hogy a három birodalomba lopási szándékkal vagy élelem kéréssel bejötteket hogyan bírálják el. Az a vélemény alakult ki közöttük. de azok nem lesznek gondolat-rezgések átjátszó-állomásaként felműszerezve. mint örökké élő hírvivőink és híradóink az Életfátok szerint újjá fognak születni és a mi gondolatainkat magukévá fogják tenni. Havarut útközben megbeszélést tartott a Nimród-Uruk-beli beavatottakkal. Az uruki Templomgazdaságok jó tanácsokkal látták el az Atlanticról jövő menekülteket. Azonban ez sok esetben nem járt sikerrel. amely megtermékenyíti földjeiteket a bőség reményében. a férjével. Sikila tudatta Töröngöllyel és Nemerével. A Vízöntő Világhónapjában a szeretet minden nép életében diadalmaskodni fog. s létszámuk is csökken.beavatottak.Most pedig. ahol Karun átadta az Uruk városi írnok-képzősök által küldött ajándékokat. Az úr-szolga viszonyban minden fegyveres élete veszélyeztetve van. hogy ezen Földünket illető eseményt Anu kegyhelyén meg kell beszélni. Anu újonnan épített kegyhelyén az előre beütemezett ügyek megbeszélése mellett a jólét és éhség kérdését a beavatottak között szavazásra tették fel: a 21 . hogy melyik fénylő lámpácska kaltesi és melyik Joli-Tórem földi eredetű. elmondom. mint rossz emberi tulajdonságok. de egy magasabb fokú beavatott a gyűlölködés helyett életre fogja hívni Kaltes-asszony Földjének szeretethitét. mert a csatornás öntözéses gazdálkodást csak sok munkával és türelemmel lehetett megvalósítani. de a gyűlölködés és az irigység. Ezen az Anu kegyhelyi tanácskozáson főként arról volt szó. mint minden Nagyszalában. mivel ezen menekültek fázósak voltak. és Égből származó békevágyunkat hirdessétek! Az íjászok 500 fős csoportja a Nimród-Ordosz birodalombeli 300 fő lovassal előkészítette az új Anu kegyhelyet az újabb. Így értünk Anu 25 személyes kegyhelyére. hogy a dúsvizű folyók között öntözéses csatorna-gazdaságokat létesítsenek. a szent munka Életet-adó feltétele. gondolatok átvitelével foglalkozik. Négy nap múlva megszületik a termékeny áradat és bőséges lerakódás kezdődik. hogy ezen rettenetes betegséget Joli-Tórem Földjén megszüntessétek! Erről annak idején minden beavatott értesülni fog! Kaltes-asszony lámpácskáit is utánozni fogják.

beavatott és kaltesi küldött 11-11 arányban pártolta az úr-szolga és munkaadódolgozó elképzelést. csillagjósok. hogy Sikilát és Kissit hordszéken vagy fejedelemasszonyi utazókasban szállítsák. A kegyhelynek szépen kiépített oszlopos csarnoka volt a Szentéllyel és nagy oszlopos állásai szérűkkel. Nagy-Tot (így nevezték a kaltesi beavatottak vezetőjét) az évezredek tapasztalatait figyelembe véve azt mondta: . Érdekes. míg szállásokról a Templom-gazda gondoskodott. hogy az elvégzett munka arányában élelemmel és ruházattal lássák el az éhező lakosságot. a két vélemény közül az egyiket el kell fogadniuk. Végül a kaltesi beavatott azt hangoztatta. Az Anu kegyhelyén tartott megbeszélések alatt már minden talpalatnyi termőföldet elárasztott a megtermékenyítő áradat. akik tengeri népek kalózainak fogságából szabadultak ki. Útközben az újabb vendégeket Sikila tájékoztatta az építkezési módok fejlesztéséről. A döntés végül úgy szólt. Mivel mind a két csoport is kifejtette véleményét a maga igaza mellett. Anu kegyhelyről harci szekeret küldött értük Havarut. . hogy Bothon. hogy egy harmadik lenne a legjobb. addig a 24 Hun Törzsszövetségiek Őrsur egypergős távolságra lévő várába lovagoltak szállásra. csupán a kijelölt évszázados rovó. Az emberevés után az éhséget is csökkenteni kell az időjárás és háborúskodás okozta veszélyekkel együtt. mert minden elképzelés a gyakorlatban azon fog múlni. hogy akik nem jelenhettek meg. Nagyarányú építkezésekkel munkát kell adni a rászorultaknak. hogy az éhezőket mind a gazdasági. aki a Nagyszalát megörökíti. a Szeretet tanának megértése után az emberiség rájön arra. ki lesz a következő Nagyszaláig a legerősebb fokozatú újszülött beavatott. Amíg a házigazdák és urukiak az Indusvölgyiekkel Anu-ban maradtak. tanácsokról. Esthon és Sába fejedelme is szavazzon. A lopások. Mutatványos emelvényeken jövendőmondók. Ezért azt javasolta. hazug vagyonszerzések nem teremtenek örökéletűeknek gondolt jólétet. hogy ezen legégetőbb kérdést eldöntsék. A legszebb asszonykorban lévő Sikila volt a legerősebb olyan beavatott. úgy hogy a 800 ló és a 30 dísz-szekér nyugodtan elfért a kegyhely térségében. hogy a földi emberek milyen műveltséggel járulnak hozzá az emberi nem tovább éléséhez. Kos és Halak Világhónapjának öldöklő évezredei után Joli-Tórem Földje elérkezik a Vízöntő Világhónapjába. Havarut beavatott fejedelmi személy gondoskodott arról. ezt csak a békességes munka és a természet titkainak kifürkészése adja meg. hogy az Atlanticon túlról és az Aranypartról érkező beavatottak méltó fogadtatásban részesüljenek. új csoport érkezett Kadhafi hajósparancsnok vezetésével. Mivel 25-en vannak. Mindenki kíváncsi volt. hogy lényegében mindkét véleményt pártolni tudja. A Havarut kegyhelyén történt döntéseket a két Atlanticon túli és Aranyparti beavatott magára kötelezőnek ismerte el. csupán Töröngöly beavatott rovósámán. Arról szigorú törvény rendelkezett. Tehát Anu-ban elfogadták. Az étkeztetések a vendégházakban történtek. de lehet. Mivel a Havaruti-Nagyszala beavatottjai közül Sikila volt JoliTórem Földjének legerősebb beavatottja. Hajnal hasadtával.A nagy Mindenség minden mozzanata hatással van az emberiségre és az Égitestek megnyilvánulásaira. mind építkezési munkákban szolgálatba kell állítani és gondolatrezgésekkel Joli-Tórem földjének összes beavatottját ezen döntésről értesíteni kell. hogy 13-12 arányban az úrszolga viszonyt tartották elfogadhatónak. akinek gondolatrezgései bejárták a Földet. Anu kegyhelyén ünnepélyesen fogadták a három előre jelzett távoli beavatottat. pontosan értesültek az Égiektől kapott észrevételekről. örülve annak. Így a gondolat felvevő beavatottak pontosan értesültek a Nagyszala minden egyes mozzanatáról. A Bika. A társföldünkön élő különleges képességű beavatottak gondolatrezgésekkel örökös kapcsolatban állottak Joli-Tórem földjének beavatottjaival. bűvészek és ifjú táncosok szórakoztatták a vendégek és a kíváncsiskodók sokaságát. hogy a beavatottak közül soha senki egy emlékbotra való sort sem ír le. amikor az emberevés megszüntetése. mire Őrsur várának kakasai megszólaltak. hogy a másodszor háromnapos tanácskozás alatt senki sem rótta le az eseményeket. reggeli fürdés után nála jelentkeztek. Így történhetett. hogy az öldöklések helyett mindenkinek dolgoznia kell.

Így a Nagyszala ügyrendje zavartalan volt. így ezeknek a termelésére kellett a Nílus mentén is átállni. Töröngölynek Nippur és Ordosz rovásrendszerével agyaglapra kellett karcolni a napirendi pontokat. Égből jött vendég előadta. hogy minden érdekcsoport harcosaiból közös hadsereget alkottak. Azt is elhatározták. Őrsurban a Nagyszala hatodik napján a legutolsó kaltesi látogatáskori kertgazdasági tudást egészítették ki. amelynek eltartásáról a vitázóknak kellett gondoskodniuk. Azt is megbeszélték. majd szórakozó kedvük is sok kiadással járt. .hogy Kadhafi hajósai az érkezőket a kalózok fogságából kiszabadították. tűzszerzési évtől a 9 538. hogy 10 000 évvel előbb az ő Földjükön is akadtak még a hatalmaskodók között nézeteltérések. mivel a nagy lovas birodalmak jobban tudják biztosítani a nyugodt működésüket. mert a Töröngöly vezetése alá tartozó írnok-sereg minden órangos-pergő eseményeit az étkezési szünetek alatt agyaglapokra véste. Pintorban. mivel a közös hadseregnek mind az élelmezését. a Kaltesasszony birodalombeli megbízott. hogy gondolatrezgések segítségével Karunnal megértessék Kaltes-asszony földjének legújabb találmányait. Utána a Sikila és Töröngöly által vett gondolatrezgések lerovása történt a három folyóvölgynek a nyelvére a sajátos rovásaik alapján. Így mindkét félnek érdeke volt. a kövek tartósabb összeillesztését. Esthon és Sába fejedelme átadta helyét az új beavatottaknak. de most nem küldtek a pulihoz hasonló nyájőrző állatkákat. A kis Ahájnak és Kissi aranyasszonynak minden hajnalban aranylapokra kellett leróni a Nagyszala döntéseit. Ezért Nippurban. de előreláthatólag a ma még kicsiny Karnakba fog ezen központ menekülni. Az érdekellentéti vidékekre ezen csapatokat küldték. A tengeri népek emberevő hada a beavatottak központját áthelyezésre készteti majd Ordoszba. Ezenkívül Agadi. A Nagyszala hetedik napján a társbolygónkon történő állattenyésztés fejlettségét mutatták be. hogy a megbeszéléseket maguk is érzékelni tudták. hogy azt a Nippurból küldött írnok-sereg Bothon-Esthon és Sába beavatottjai részére a Nílus-menti képrovásokra átültesse. A 8 470. Előtte Sikilának megerőltető szellemi munkát kellett végeznie. Ninive. Ezen tárgyalások 5 pergőig tartottak. Erről a Töröngöly vezette írnoksereg uruki. de a beavatottak irányítása mellett minden vitás kérdést tárgyalásokkal rendeztek. míg maguk lovas csoportjaik élén biztosították az Ibos-Iboska napok közötti megbeszélések zavartalanságát. vagy az agabák által delfinnek nevezett értelmes halféleségeket. Ordosz és Eturia rovás-mesterségét is továbbfejlesztik. Ekkor a Bothon. csupán a házfiasítási feltételek fejlődését ismertette Tenisur Sikila által. Mindannyian tudjuk. Tenisur. hogy Joli-Tórem földjének még nem keveredett lakóit hogyan vonják be az építkezés és fémmegmunkálás titkaiba. tűzszerzési évig összehasonlították. Templom-gazdaságaik pedig megtanították a Föld lakóit az emberibb életre. mint a Nippur birodalmában termő kalászok. Az ataiszi népek az Égiektől kapott szellemi életet támogassák. bothoni és ordoszi írásjelekkel agyagtáblákat készített. Az ajándékba hozott búzakalászok sokkal nagyobb súlyúak voltak. ugyanúgy az árpakalászok súlya is nagyobb volt. Urban és Urukban írnok-képzést tartanak fenn. A Nagyszala nyolcadik napján az ásványokból történő fémtárgyak előállításáról volt szó. hogy most a beavatottak szellemi központja Karun beavatott vezetésével Nippur kegyhelyén van. hogy a magvakat szaporítsák. Egyik rendbiztosítási intézkedésük az volt. A termények magvait az ataiszi beavatottak között szétosztották. s az eddigi döntésekkel egyetértenek. hogy társföldünk mennyit fejlődött a termelvényekben a mi Földünkhöz képest. hogy sérelmüket nyomban elintézzék. hogy a központi irányítási nyelv továbbra is az uruki beavatottak nyelve marad. mind a kulturális igényét ki kellett elégíteni. Mindhárman értésére adták társaiknak. Megbeszélték az építkezéseknél előforduló erőátvivő gépeket. de Sikila már hajnalban tájékoztatta őket. mert az megszüntette az emberevést. Már pedig az ifjú harcosok jó étvággyal bírtak és vetélkedő. A Hetevaret és Anu kegyhelyek után újabb 3 napon át Őrsúr birodalmának 25 személyes beavatott kegyhelyén folytatták Tenisur vezetésével a Nagyszalát.

inkább hatalmas új hajlékokat emelnek a felnövekvő ifjúságnak. Minden nép az Égi eredetű Haladásnak állít emléket és saját jólétéért munkálkodik mindörökké! . Dolgos nép más népekre fegyvert nem emel és hadakozási játékokkal nem tölti az idejét. Felsőőrs. Ahogy Kaltes-asszony Földjén is győzött a népek békevágya és az irgalmasság. amelyet Aháj az alábbiak szerint tömörítve lerótt: . Az Égiek hatására eljön majd egy olyan korszak a Vízöntő Világhónapjában. de Aran és társai elhozták onnan az olajvesszőket és a szőlőhajtásokat. ahol a beavatottak tábora díszes vendégsereggel várta Sikila aranyasszonyt.Nyolcadik nap naplementekor Sikila beteg lett. Az embertelen hatalmaskodókat túléli a népek ítélete. de a Tenisur által hozott csodagyógyszerektől hamar meggyógyult. hogy az emberek mihozzánk hasonlóan békességben fognak élni.A nagyszájú hatalmasok elgondolásaik érdekében a népeket egymás ellen uszították. Ur. Amikor valaki részegítő italát a földre öntötte és részegen ordítva az ellenfélnek mondott másik ország szegényeire rontott. . Gizella és Gazella kegyhelyek szomszédságában a legújabb Gizeh-kegyhelyre mentek.Hazug ígéreteket soha el ne higgyetek. . Etur. mert aki sokat ígér. ahol Sikila Töröngöly és Aháj rovó-deákok társaságában összeállította a Szakharai-Nagyszila napnak a szokásos 5 pergős napirendi folyamatát. de ott is akadtak józanok. hogy azzal az élelem-bőséget fokozni tudjátok! . akik megálljt kiáltottak és megfordulva a hajcsárokra rontottak. mikor meghallotta Sikila fontos szerepét a Nagyszalában. Sikiláék lovaskísérete Szakkarába ért az újonnan épített Kegyhelyre.Ataisznak a jégkorszakok miatt el kellett pusztulnia. Gizel. mert könnyű annak ígérgetni. Eturt díszes hordszéken vitték a sábaiak a felszentelt Gizeh kegyhelyre. a Kos és a Halak csillagzatának hatására még olyan. akik a Ti munkával szerzett gyümölcsötöket akarja szétosztani. Most ezen vesszők és más termelvények további nemesítésére hoztak Kaltesi eredetű nemes ágakat. Gyönyörű jövő ígéretével közelítik meg elméteket. az erős hitű népek békevágya győzni fog és a rozsdának indult fegyverekből kiváló földművelő szerszámokat készítenek.kissé elgondolkozott és visszafordult -. Ugyanis a minden 24 év körül átépítendő kegyhelyeket egymástól látótávolságra építették. Sokan meghaltak. Gizeh. Az agyatok Életfájával megtanult gondolkozásotok Égiektől származó józansága a Ti javatokat akarja! Az Életfátok minden ágát és gyümölcsét az emberiség javára fordítsátok! . de az eddig félrevezetett többség győzött. Mivel Ninivétől Szidonig közel száz főnyi 24 Hun Törzsszövetségi kísérő lovas jelentkezett. hogy hamar felgyógyult leányát fontos döntések közepette találta és örömmel adta át Sikilának szülőföldje ajándékait. hogy az öldöklés mind nagyobb méreteket fog ölteni.Miként a kaltesi népeknél az Úr tiszteletére emelt hajlék az elmúlt nemzedék Élet-dombja fölé emeltetik.Sajnos. Mivel az Égitestek állása hatott az emberek idegrendszerére. Az elaggott Etur. az mindig keveset ád. aki Karun beavatott fejedelem társaságában hordszéken érkezett. Előőrs. Aradnál közös megbeszélés alapján Aháj tárkányfejedelem az utazási kíséretben elfáradt garaúzokat és ahájokat az erős honvágyuk miatt hazaengedte Eturiába. Mire teljes ragyogásában felkelt a Nap. még egyszer látni akarta kedvenc leányát és Kadhafi hajósainak révén Őrsurba érkezett. akiket ugyanúgy leitattak . Így Őrsurtól elindulva az embercsapáson Alsóőrs. ahol Tenisur megtartotta a következő évezredekről szóló előadását. nagyon boldog volt. többé nem háborúskodtak és mindenki igyekezett munkával megteremteni a jólétet. de folyton csak a maguk jólétével törődnek. ugyanúgy a termőföldre hordott emberöltős romhalmokra új népek özönlenek. Joli-Tórem Földjének az Égitestekhez való viszonya a Bika. Ezért távolról jött embereknek soha ne higgyetek. mivel egy magas fokozatú beavatott csakis újonnan épített kegytemplomban szállhatott meg. Az áradásos folyópartról Sikila szállására lovagoltak. Giz. A lovaskísérettel indult csoport estére érkezett meg Szakar és Zakar kegyhelyen át Szakkara új kegyhelyére.

Mivel Bothon. hogy a régebbi csoportokban. Eleinte kisebb. A főpapi vendégszállásról jelezték Tenisur megérkezését az Égi küldöttek társaságában. hogy ugyanúgy. Kaltesasszony birodalmában sem volt mindenki teljesen egészséges ember. mindegyik magával hozta deszantját és pergőjét. Tenisur. Azért vizsgálták meg oly gondosan a tökéletesen egészséges küldötteket. amely minden idők legszervezettebb ünnepélyének ígérkezett. a 25 személyes beavatott tábort Égi járművökön fogják a Ménes város melletti Abodba szállítani. ahol Abod városában előkészítették a pusztaszeri lovasversenyt. mint ahogy jelenleg is nemesített magvakat osztottak szét a beavatottak között. Ugyanis a kaltesi birodalomban csak az olyan egyének vállalhattak hosszabb Égi-járműves utazásokat. a Ménes Birodalombeli papnőkkel és rimalányokkal a tanácskozás rendje lehetőségeit latolgatták. akik minden tekintetben kiállották a megterhelő repüléseket. Mivel ezen csoport 4 férfiből és 3 papnőből állott. amelyet füvesítéssel láttak el. mivel megérkezett Kadhafi kíséretében a 24. Így a Kaltes-asszony Földjéről érkezők vérfrissítők lesznek. s ezért az elszaporodó emberiség fejlődése várható. Esthon és Sába fejedelmei a várt beavatottak megérkezése után nem vettek részt a kegyhelyi tanácskozásokon. melyet mindig a Ménes városa melletti Pusztaszeren tartottak meg. hogy a Templomgazdaságok pateszijeit és a lugalok csoportját erről és a többi tárgyalásokról értesítse. Közben a rovók által lejegyzetteket végigtárgyalták. hogy eddig a kaltesi embereket azért küldték. míg a hűsítő italokat az apród-papnők szolgálták fel. Tenisur mindjárt elsőként küldetésének a legkényesebb feladatát adta elő. mint eddig. hogy az emberi nem fejlődését a legszívósabb fiatalsággal gyorsítsák meg. hogy a korcs és . A 24 beavatott Szakhara kegyhelyének oszlopcsarnokában várta a harsonás jelzést. hogy az értelmesebb emberiség Joli-Tórem Földjén is kifejlődjön. Az Étkezési szünet előtt elmondta a beavatottaknak. és az utat biztosították. mivel 100 közül 1-2-nek nem született gyermeke. amelyeket Kaltes-asszony Földjéről a beavatottak társadalma küldött. kivételes képességű emberek voltak. A pusztaszeri viaskodás miatt Abod városát három év alatt építették fel.Töröngöly ezen beszéd tartalmát a várakozó Ahájnak kegyhelyük nyílásán kiadta és az írnok-sereg azt minden nép nyelvére rovásba vette. reggelenként százas csoportokban elindultak. játékos állatkákat is hozott az ifjúság magával: Pulikat. Sikila vezetésével bőséges étkezéssel kedveskedtek a Ménes birodalombeli papnők és az arbag rokonsági kegyhegy Tűzőrző leányai. ezért lovasaik élén Ménes városa elé lovagoltak. Elcsodálkoztak Kaltes-asszony Földjének magasabb fejlettségén és ennek kapcsán a további fejlődés lehetőségéről tanácskoztak. Ménesnek az egyik unokája bevezette a Vanisten napi lovassági versenyt. előttünk 10 000 tűzszerzési évvel sajnos ott tart. mint minden kegyhelynél. Társföldünk. A lovasok. Az Égi-járműveken visszaérkezők jelentései alapján megvizsgálták Joli-Tórem földjének sok lakóját. a kaltesi beavatott arról beszélt. beavatott fejedelmi személy Atlantic menekültjei közül. Szakkara 25 személyes kegyhelyén új vendégek jelentkeztek. A látogatások után megállapították. Itt Abod fejedelmi ifjú lovassági gyakorlóteret építtetett és mellette ezen alkalomra előkészíttette az árnyas ligetek kegyhelyei közötti versenypályát. Az orvosok minden jelentkezőt megvizsgáltak és a küldötteket vércsoportonként fele-fele arányban állították össze. hogy azokat Joli-Tórem Földjén elterjesszék. akik minden követelménynek megfeleltek. hogy a Joli-Tórem Földjére bizonyosan megérkezzenek. tehát ilyeneket nem küldhettek oly hosszú útra. Megjegyezte. Mivel Sikilát minden nap kioktatta Tenisur a másik napi megbeszélés tervezetéről. A későbbiekben magvakat és gyümölcsfák szaporító vesszőit hozták. Ezen hajós csoport beavatottja élénk kereskedelmet folytatott a süllyedő Atlantic térségében. A mindenkori harmadik napi Nagyszala rovót is magukkal viszik. hogy Joli-Tórem és Kaltes-asszony Földjének ember társadalma 2-2 vércsoportból áll. delfineket és más kedvenceket. amellyel az egyes szakcsoportok megbeszélési idejét szabályozták. és azok a templom-gazdaságok környékén elszaporodtak.

Némi bosszúvágy is serkentette húszéves-hiúságukat. A három Égi-Birodalombeli papnő gondosan kezelt szaporító anyaggal a már meglévő állatállományt akarja Egi módszerekkel nemesíteni. Ugyanis a Kegyhelycsarnokban a Kaltes-asszony birodalombeli vendégek az ajándék fövegekkel a 10 000 tűzszerzési évvel magasabb tudást át tudták vinni Joli-Tórem Földje beavatottainak tudatába. Ménes utódai közül azonban három karnaki Nazarka a megalázottságukban. 3 maja és 1 indusi papnő jelentkezett. Sikila az étkezés után összehívta a női társaságot és izgatott légkörben folytak a megbeszélések. s így a születési rendellenességeket megszüntethetik. Ugyanis a Kaltes-asszony birodalombeli tudósok szerint a havi vérzést követő.Kaltes-asszony birodalmában az ifjúságtól már ezt a kis emberi örömöt is megsajnálták! Amint az 5 pergős megbeszélésnek vége szakadt. a maja Vuh. Mivel ezen fejedelmi lányok a huszadik vízáradásos Ibos-napi születésnapjukat már megünnepelték. a kezdeti nehézségek után már mindenki megértette egymást. A Ménes-birodalombeli fejedelemi papnőknél nem volt semmi baj. mivel a bűvös fövegek alatt a gondolatokat már csak egy nyelven továbbították. . Sikilának nagyon sok dolga akadt. nap műveletét. Nyomban a pergős szünetben tanácskozás kezdődött erről. hogy a Nílus. Amíg a férfiak lovastáborát a lovassági előkészületek izgalma töltötte el. Ugyanilyen gondolatok miatt Del. Mivel itt semmi tudományos papi intézmény nem működött. Azt és Tis és az indusi Har is csatlakoztak és vállalták a 15. Milyen boldogság még az állatvilágban is. mindenki a pusztaszeri lovasverseny bűvöletében állott. Nazarka szerepet vállaló papnőt megtermékenyít. A 24 Hun Törzsszövetségi asszonyok többségükben kijelentették. volt miről beszélgetni útközben. 1 ráfeni. mert Karnak főpapja csak olyan papnőket engedett el. A Kaltes-birodalombeli papnők a karnaki Ré papnő hajlékában vendégeskedő többi vendég papnővel együtt nyomban megkezdték a megbeszéléseket. nap után Égiáldás fiúgyermeket adott. akik a háromnapos pihenőt már letöltötték.nyomorék születések nagy száma és közlekedési balesetek következményei miatt az új nemzedék születését szabályozniuk kellett. ahol az előző napi lovasok a későbbi vendégek szállásait biztosították. Ráten és Tigris folyóvölgyi beavatottak hozzájárulnak. a Kaltes-asszony Birodalmában bevált módszerekkel a Földünkön nemesítsék. A három Kaltes-birodalombeli papnő a lovasversenyek elmúltával Sikila tudtára adta. hogy az állatállományukat és terményeiket. hogy a természet rendje szerint a nőnemű világ örömmel várja a termékenyítést. mert sokan azt gondolták. hogy a három kaltesi papnő olyan gondosan kezelt és hűtött emberi szaporító anyagot is hozott magával. Utoljára Tenisur elmondta. Így érkeztek Ménes birodalmi fővárosba. Ezt a természetes módszert nem szabad senkitől megtagadni. A második pergő homokjának lefutása után bármilyen nyelven is szólalt meg valaki. törvénybe iktatott három napos pihenők után minden nő 14 napig Égiáldás leánygyermeket. amellyel egy-két folyóközi. hogy tőlük már életrevaló fiú-gyermekek nem születhetnek. saját elhatározásukból ajánlották fel magukat az Égi-tudományok kísérletéhez. mivel köztük ő volt a legtökéletesebb gondolatrezgés továbbító. titoktartás reményében vállalták az Égi tudósok által javasolt mesterséges megtermékenyítést. Sikila egy pergő idő alatt előadta. Szokatlan érzelmek dúltak a különböző fajtájú és tudású emberekben. addig a Ré hajlékában megtörtént a 10 000 évvel magasabb tudású szaporodási eset. Ez a kaltesi látogatás felkavarta az emberek érzelmeit. míg a 15. Annak elfogyasztása után az Élet-italával kedveskedtek. hogy bátyjaik és atyjuk a vagyonfelhalmozás miatt őket papnői szolgálatra kényszerítenék. Az egyébként víg kedélyű Sikila rimalányainak csupán annyit mondott: . kisebb csoportokban megbeszéléseket tartottak. A kegyhelyek ajtajában mindenhol Tenisur csoportja fogadta Joli-Tórem Földjének beavatottjait és az Élet-kenyerével kínálták meg az érkezőket. Éld és Ré papnők mellett az Úr-városi An. de csupán 3 karnaki. hogy vizsgálatuk alapján a 10 000 évvel magasabb tudás magvát a legkitűnőbb képességű Égiektől elültették. amikor egy-egy csikó vagy borjú futkos az anyja körül.

míg hatodik Nimród második fia. míg negyediknek a nyugtalan Kadhafi. Így aztán ráragadt a Molnár név. Tardos. A győzelem jutalmául Harapi esti étkezésül halászételeket rendelt a csoportjuknak. Ebben a pamír-szkíták közül Kas tárkány győzött. mert Joli-Tórem Földjén a Hold-Anya hatására fölgyorsult az Élet és a bátor hajósok hamarabb végrehajtják az elterjesztés feladatát. később azonban a rendfenntartókhoz lett beosztva és itt tanulta meg az Égijárművek kezelését. amelyen 500 lovas vett részt. kezdetleges kocsi-szerkezeteit nem indították. Így a papnők és leányok kedvence az ifjú Molnár lett. s nem tudta senki megfékezni.Mire befejezték a Kegyhelyen a megbeszélést. aki egyébként jövendőmondással is foglalkozott. Mivel Bothon. hogy kocsiversenyt is rendezhessenek. A nézőket felkérték. Csoport-győztesek a kétlovas harci-szekereken: Berenice. hogy az Abod városától látásnyi távolságra lévő Pusztaszer-kegyhelyéig a köveket szállító út mentén a helyeiket kényelmesen foglalják el. amit még Tenisurnak sem lehetett megváltoztatni. örömmel járult hozzá. A másik győztes Kuca beavatott lett Bugátból. A papnők és rimalányok versengésében estére Indus bájnő lett az első.és darakészítőt jelentett. Égi-járművet gondozó kézműves iránt. Az avarok lassú mozgású. de mindegyikben más-más fajta. aki fiatalabb korában maga is híres futó volt. amely a legrégebbi Umma városbeli templom-gazdasági mesterségeknél liszt. Minden 100 lovasból az első 5 lovas került a döntő küzdelembe. Azonban felhívta a figyelmüket. . Másnap reggel megkezdődött a havaruti Nagyszala emlékére a Nagy Süán. hogy fiatal korában lepénysütő volt. akinek az édesapja a parszi szkítáktól jött vőnek Bugátba és az édesanyja. Ham. mert a papnők igen érdeklődtek a szép növésű. A lovasversenyek után a nyugtalan tengerparti szkíták kérték. mert az eddig háttérbe szorult Égi-jármű kezelők 5 főnyi személyzete is vállalkozott a versenyzésre. s így a kaltesi lovas lett az első. Az ifjú kaltesiek is kedvet kaptak a versengésre. Tenisur biztatására hozzá hasonló versenyzővé vált. Sikila közvetítésével azt a választ kapták. de Tenisur. Gyönyörű téli napsütésben kezdődött meg a kordélyosok versenye. férjéül választotta. Harmadiknak Abod futott a célba. Roj és Molnár voltak. majd a végén harci szekerekkel. Annál is inkább. az Atlantic felől jött vitéz. ahol a lovasok ünnepélyesen fogadták őket. először kordélyokkal. Ugyanis korábban szép fasort ültettek Abod és Pusztaszer között és a fasor két oldalán jövő-menő két utat jelölték ki az építési anyagot szállítók részére. Arpah. mert a 20 kordéllyal szemben most 60 harci-szekér versengett. Tenisur mindegyik győztesnek átadott egy-egy kis csomagot. Esthon és Sába fiataljai még nem ismerték ezen előzködési módot. Ezen bizonyos kaltesi versenyző Szakarában kapta a nevét. Mivel az édesapjával együtt sok kenyérmagot őrölt. mert az volt a legvadabb paripa. A Kaltes-asszony birodalombeli bölcsek csak fitymálva nézegették a készülődést. ezért az Uruk birodalombeli Ganna beavatott azt mondta: bizonyára kiváló molnár volt az Égieknél. Felkérte a megajándékozottakat. Kadhafi. Jászó. hogy a dobozokat csak közvetlenül az ültetés előtt bontsák fel. Harapi Kaltes-asszony Földjén építési tudós volt. amelyben kaltesi magvak voltak. Har. majd ha a termelvények megteremnek. akinek a visszamaradásához a kaltesi irányító-központ is hozzájárult. A szekér-versenyek már népesebbek voltak. hogy ezen Égi-magvakat. az utolsó lovaglásban Aháj lesz az első. de a cél előtt Har papnő lova beleharapott Aháj lovába. mindenki élénk figyelemmel kísérte az előkészületeket. Ötödiknek Kapac beavatott. az ifjú Dobok lett. hogy a most hozott ajándékok a Vízöntő Világhónapjára elterjednek. a kaltesi vendégek előálltak az Égi járművel és a résztvevőkkel együtt az új Abod városba repültek. aki nemrég érte el a beavatottság szintjét és Töbet küldte el a havaruti-Nagyszalára. Böngyér. A győztes papnő viszont Harapit választotta férjéül. egymásnak adják át. Az egész napos versengés után már úgy látszott. . hogy tévedek. Dániel. Tehát a gyorsasági egylovas kordély versenyen kettős szkíta győzelem született. mint az ifjúsági lovasverseny győztese. Reméli.Lehet. hogy minél kevesebb sérülés történjen. akit ezután a mi nyelvünkön Harapinak neveztek. A legdélcegebb vendég kaltesi egy Har nevű papnőnek a tartalék lovát választotta. Egyszerre csak 5 szekeret indítottak. Hani.

Az utóvéd 100 lovas éppen felnyergelt. Amíg Berenice azt a parancsot kapta. 30 főt őrizetes munkára fogtak. a beavatott nézők és vendéglátók tanácskoztak.A versenyzők minden forduló után a beérkezés sorrendjében már három lóval ellátott harci-szekereket kaptak. addig Uszurinak a legfőbb feladata az lett. míg 6 személy élelmet vitt Szakszinba. Igen sok ember és gyermek éhen pusztult. Esthon és Sába fejedelmi személyei is kijelentették: Erre a célra ők is tartalékoltak díszes tárgyakat. Bothon. aki már dolgozott Szakara mágus ültetvényein. A legjáróképesebb ártatlanokat tíz napi élelemmel útba indították lakhelyükre. majd megkezdődött az ünnepi lakoma. Dániel. Ugyanis az élet ott sem csak táncolásból. hogy fejlessze ki Úr városa és a róla elnevezett Berenice között a tengeri hajós kereskedelmet. amelyekkel a versengőket megjutalmazhatják. Poliszár. de a lustább természetű embereket munkára kényszerítenék. Tenisur azt mondta. meglehetősen tudott a volt gazdái nyelvén beszélni és elpanaszolta. A vendégek szorgalmasan rótták: “Kadhafi. s így minden résztvevőt megjutalmazhatnak. a Vörös-tenger partján akarnak pamír-tárkányok segítségével egy kikötőt építeni. azalatt templomi karok énekeltek és a templom csarnokban a szokásos táncokat mutatták be. jelentette Karun és Havarut fejedelmeknek a megtörtént esetet. A másodszori fordulón Berenice. hogy Molnárnak. Reggelre megoldódott a csere. a Nagy-Süánt és vásárosok. Mivel a magtár őre reggelre a papnők gondozása ellenére is meghalt. Káli hátvéd parancsnok 100 lovasával nyomban a rablók után lovagolt. a szekérversenyek győztesének a felesége akar lenni. a 2 főbűnöst 24 fő bíró ítélete alapján vízbeölték. Bothon. Azt válaszolták rá. Ennek hamarosan híre ment és rögtön jelentkezett Sába papnő is. hogy a pamír és parszi szkítákkal a kereskedelmi kapcsolatokat kifejlessze. csillagjósok vetélkedője után még Napkara AranÖsten birodalmát is felkeressük. mert a külső magtárakat a homokbuckás vidékek éhezői megtámadták. a Sikilával történt megbeszélés értelmében jelentkezett az Égi-járművön való eltávozásra. hiszen ha Abod vidékére jöttek volna dolgozni. A háromlovas futamban Molnár lett a győztes és Berenice második. s így az ataiszi népek hírszerzői lettek. börtönbe zárták. mivel mind az újonnan elnevezett Molnárnak. hogy a szemes terményeket az éhezők elrabolták. mert Molnár helyett Ré papnő öccse. amikor az életben maradt termény-raktár őre lóhalálában jelentette. mind Berenicének a pótlásáról gondoskodni kellett. s ez megmenthette volna az embereket az éhhaláltól. erőművész mutatványosok. Mindkét esetben megbeszélésekre volt szükség. Így 4 fő börtönbe került. Ehhez az elgondoláshoz Harapi és felesége. hogy a raktárost megölték. énekesek. Atotis és Hóraba birodalma után megtartottuk Pusztaszer nagy ünnepét. hogy miért lopnak és gyilkolnak. Berenice helyett Bábel és Uszuri beavatottak is jelentkeztek cserébe. Tenisur a kaltesi járművön a beavatottakkal a kis Tébába repült. Amíg a versengés folyt. míg a többit dologra fogyták. sípolásból és . hogy a pamír-szkíta Berenice felesége akar lenni és az édesanyjának birtokán. hogy nekik még vannak olyan ajándéktárgyaik. Így a kétlovasok között Arpah lett az első. hogy ezen események a régi időkben Kaltes-asszony birodalmában is előfordultak. a második Dániel. Az ünnepségek befejezése előtt Ré karnaki papnő bejelentette Sikilának. Az Indus mindkét oldalán kereskedelmi szállásokat építettek ki az Uszuri szárazföldi kereskedelmi karavánok részére. aki beleszeretett az egyik kisebb termetű kaltesi papnőbe. Végül a beavatottak tanácsa Uszuri mellett döntött. Akikre rábizonyult. Káli és Kuca vezette a rabok kihallgatását. Har beavatott is csatlakozott. Roj. Arpah és Molnár versenyzők érkeztek elsőnek. Esthon és Sába ifjúsága ünnepelt és vidám hangulatban lovagoltak Pusztaszerről a Narmen fejedelemfa által épített Tébába. hogy ünnepelhessük a Nagyszalát!" Az ünneplésbe azonban egy kis hiba csúszott. a munkájuk fejében kaptak volna sok élelmet. Mikor 3 nap múlva Káli a 100 lovasával Tébába érkezett. Kézrekerítették mind a 40 rablót és megkötözve Abodba szállították. Abod fejedelme. hogy messze a Nílustól nagy szárazság uralkodott és kiégtek a terményeik. Abod fejedelme azt válaszolta. A győztesek ünneplése után ünnepélyes ebéd volt.

Az Agadi városából küldött rovódeák beavatottsága révén került Karun csoportjába. amíg az ifjúság ünnepi étkezését meg nem nyitotta. hogy az Élistenbirodalmában egy igen értékes beavatott született.össze a többszöri eljegesedés elől menekülő beavatottak tábora. hogy az édesanya és Mária Tenisur pártfogoltja. Ugyanis a beavatottak titkos jele egy lilás ködképen fénylő keresztalak volt. míg kényelmes vadász homokfutón az elaggott Nimród kürtösei jelezték a vadászok Nagyfejedelmének érkezését. Ezen a mulatságon mind a 24 kegyhelyhez tartozó helység egy-egy jellegzetes énekes-táncos mutatvánnyal versengett. Karun kiadta azon rendelkezését. Abod fejedelme üdvözölte a vendégeket. hogy a 30 személyt munkára fogták. az elkísérte férjét a havaruti Nagyszálára. Minden fogást megízlelt. útközben feleségét is magához véve. valamint a különböző tájakról küldött beavatottakat az új 24 kegyhely körzetében szállásolták el. Áldott állapotban lévő felesége koraszülés állapotába került. Amíg minden résztvevő beérkezett Tébába. Ebből megállapíthatta Karun. Tenisurnak a rendelkezései szerint ápolták mindkettőjüket. de inni csupán az Égiektől hozott üdítő-italt ízlelte meg és engedélyével megkezdődött a kakasrikkantóig tartó vígalom. a karnaki és a kaltesi papnők a koraszülött gyermeket gondozásukba vették.dobolásból áll. A Pusztaszer 5 fajta versenyében győztes lovasok és pap-sámán mágus-pateszi tárkány képzősök ifjúsága pihenőt kapott. hogy a kis Mária igen hasonlított az anyai ősanyjára. Még Narmen idejében sok toronnyal ellátott kegyhelyet és keremet ligeteket alkottak az Égiek tiszteletében elmélyülők részére. hogy a gyermeket megmentsék. Ekkor. . Igen érdekesnek találták a beavatottak. Az új aháj kőfaragók által épített Tébában olyan templomban folytatódott a Nagyszala. Az északról és délről menekültek kegyhelyeit. Ninivei díszes szekéren érkezett az előcsapat. s az életben maradásához megvolt a remény. A kis leányka olyan gyenge szervezettel rendelkezett. ahol 25 beavatott helyett már a kiképzett karéjban 120 beavatott fért el. Most a nyilvántartások szerint Agadi körzetben a Mari-birodalombeli Féranban volt található. A templomi áldás után Téba lakossága az újszülöttet és édesanyját ajándékokkal halmozta el. Tenisur szerint ettől a megmentett kisdedtől egy nagyon híres nép fog származni. Az egynapos gyermeket a karnaki kistemplomba vitték. A lefogyott és a csontjukra száradt bőrű kisgyermekek nem tehetnek arról. Tébában is új templomot építettek a Nagyszalában résztvevők számára. hanem a földi terményekért meg kell dolgozni. míg a szentélyben S vezető fejedelmi személy helyezkedhetett el. Papnők éneklése mellett a Kaltes-birodalombeli szokás szerint tartott a beavatott-keresztelő. a könnyelmű emberiség a bő esztendőkben nem tartalékol elég élelmet a szűk esztendőkre és ekkor éheznek. Nem ritka büntetés az életfogytáig tartó szabadságvesztés. Iboska napjáig Tébában pihenjen és szavárd lovasok kíséretében. hogy az édesanyával együtt Karnak arbag-szállásán maradt és a papnők mindent elkövettek a megmentéséért. hanem az elkövetett károk és gondatlanságból okozott emberhalál miatt a bűnösöknek az elkövetett bűnük terhét viselniük kell. egy utazókosárban térjen vissza Mari városába. Az utolsó 100 lovas még csak ébresztőt tartott. amikor újabb lovasok jelentek meg Abod felől. A havaruti Nagyszala emlékére az újabb átépítésig Mária-kegyhelynek nevezték. a nyugtalan fiatalság vadászatot tartott és közben egy Nippurból jött rovó-deák sérüléseibe belehalt. Ardvisura-Anyahitára. amelyet Tenisur áldott meg. hogy könnyelmű szüleik nem biztosítják a fenntartásukat. A régi ataiszi Nagy-Féran 24 személyes nyilvántartásában a Mária név a születési napon szerepelt. Ellenben Kaltes-asszony birodalmában nincsenek halálos ítéletek. A győzelmi est örömében Tenisur addig nem indult el Égi-járművével Tébába. A megszületett kislányka Óm-jellel bírt. Ezen újszülöttnek az emlékére a tébai papnők egy kegyhelynek az alapjait rakták le. Hajnali megbeszélések után kiválasztott szónokokkal indultak el a Nagyszalára. akiknek utódai az Ősök megmenekített rovásait őrizték. Másnap reggel még életben találták az újszülöttet. Itt gyűlt. Azt Tenisur is helyesnek találta. Úgy látja. így az elvitt élelem és a további élelmi segélyek értékét ledolgozhatják. ahol Tenisur vállalta a kislány feletti védnökséget és az újszülöttnek az Agadi-Féran szerint a Mari-birodalombeli Mária nevet adták.

Örült. hogy a jövő-menő közlekedési alkalmatosságokat más-más útvonalon mozgatták. az új nemzedéknek is magának kell új életet teremtenie. Lábaikat fadézsákban mosogatták meg pusztaszeri szokások szerint. azon az Arvisura-Anyahita által földjükre hozott 24 bíró ítélkezett. hogy arbag kísérettel még megjelenhet a HavarutNagyszala utolsó napjaiban ott. Abod fejedelem tisztelettel üdvözölte. Boldogság sugárzott Nimród arcán. Olyan jó kedve támadt. 10 000 tűzszerzési évvel magasabb fejlettségről beszélt. A legkényelmesebb lakhelyeket Nimród és Abod kíséretének biztosították. Ezen kisebb-nagyobb települések helyét úgy határozták meg. kurd származású arbag-mágus csodaszereivel meggyógyította. a legszebb. Tenisur. ezen baleseteket úgy csökkentették. hogy erdőségek. Amikor Abod kíséretében Nimród ninivei küldöttsége megérkezett a tébai Nagyszalára. Tenisur a Kaltes-asszony bolygóján. A legtöbb bűnt azonban a nemzedékváltások okozták. Ezért az újabb nemzedék mindig okosabbnak tartja magát. mint egy 3 nemzedéket megélt idősebb ember. mint az idősebbek. hogy öregkori betegségen esett át. megkésve. Új igazság nincsen. Az egykori fiatal vadász társa. valamint háborúskodások már 10 000 év óta nem fordultak elő. A harmadik napi Nagyszala előadásokra Nimródot és Abodot is felkérték. Ahogyan minden kiscsikót is befognak munkába.Kényelmes. Utolsó nemzedék az. nem beszélve a levegőben röpködő járművekről. aki Ninivéből hozott ételféleségekkel megvendégelte az ifjúságot. alkotnia kell. melegvizek és tavak. Természetesen. egy már 25 tűzszerzési évet megélt ifjú többet tud alkotni. hogy a természetbarátok. A mágusok tanácsa a nagyszámú családja kérésére úgy ítélte meg Nimród állapotát. életének során dolgoznia. hogy az újonnan megszületett emberiség nem tud olyan újat mondani. Aki valami kihágást követett el. Mivel földi és vízi járműveik igen sok balesetet okoztak. Pedig Kaltes-asszony birodalmában is megszületett olyan. de egy Zagrosz-hegységből jött. sokak által bebizonyított igazság. aki az öregebb . Havarut és Karun mellett foglaltak helyet a 25 karéjos díszhelyen és éppen a nemzedék-váltásról vitáztak. ami egyszer már meg nem történt volna. Dobok 24 lovasával apja közelében haladt és az arbagok napi jelentését a rovó-deákokkal mindig ellenőriztette. Így sem előzés közben. Ahogyan itt a Ménes-birodalmában a kiscsikók sem élhetnek folyton szabadon. A kíséretükbe szegődött Abod fejedelem a havaruti Nagyszala eddigi eseményeiről tájékoztatta Nimródot. Nimród diadalmenetben indult a lovas sereg közepén Aran egykori birodalma felé. hogy a kurdok hegyi-ünnepélyének lassú topogóját is eljárta a ninivei síposok és kürtösök harsonái mellett. igaz. csak újonnan felnövekedett ifjú nemzedék. a nagy vadászt. Ez az újonnan épített oszlopcsarnokos fogadó szállás a 100 főnyi utóvédnek lett a telephelye. Abodi dombos kenyérrel. Lopások és gyilkosságok. sem géphibából eredően súlyos balesetek nem történtek. amit az ifjúság a saját verejtékével hoz létre. Nimród elmondta Abod fejedelemnek. a lovasokat. a kaltesi birodalomban már kiforrott. Minden lélegzetvételnyi megállóban kupolás várótermek és városok épültek. pusztaszeri fonott kaláccsal és Amun-papjainak üdítő italával terítettek Nimród kíséretének és a 24 kegyhely díszedényeit rakták a vendégek elé kézmosásra. A nagy kürtölésre felébredt a győztes ifjúság és díszes felvonulással üdvözölte Nimródot. de a 8-10 pergőnyi munkát mindenkitől megkövetelték. Itt. hogy az Ibos-Iboska napok közötti Nagyszilán még részt vehessen. Így mindig az a legújabb. KaltesBirodalombeli tudós és Egyisten hívő papokkal még találkozhat. amikor a győzelmi arany-kelyheket a pusztaszeri NagySüán győzteseinek. ahol a nagy vadász győzelmeit aratta. hogy kisebb fia. Dobok vadász is részt vett a Nagy-Süánon és a győztesek között ünnepelték. s így igen gyakran nézeteltérések keletkeznek. Turra hegyi sóval. Kaltes-asszony Birodalmában is minden élő személynek. Nagyon örült annak. hogy édesapja az Égi-járművön érkezett. Joli-Tórem földjének minden zugában is a felnőtt nemzedék javítások helyett új lakhelyeket teremt. turisták és a sportoló-vetélkedő ifjúság kényelmesen és jó helyeken élhessen. de emlékül átadta. aranyozott hordszéken ült az agg Nimród. szekereket és kordélyokat a karnaki lóállásban szállásolták el. tengerek mellett építették ki a fedett városaikat és szállásaikat.

nemzedékek sírhalmát feldúlja és az útra veti! Az ilyenek nem gondolnak arra, hogy minden embernek inkább több a haragosa, mint jó barátja, és ő is így járhat! Tenisur után Karun beavatott fejedelmi személy emelkedett szólásra és a Surupakban lévő titkos feljegyzésekről beszélt: A mesélt, regélt és nemzedékről-nemzedékre örökségül hagyott idők számításában, a rovópapok mindig az igazságot keresték. Eddig a legmegbízhatóbb feljegyzések a tűzszerzési hegyi-ünnepélyek rovásai voltak. Ugyanis a tűzőrző lányok egyik hegyi ünnepélytől a másik hegyi ünnepélyig őrizték az örök tüzet. Ezen agyaglapos feljegyzések megállapították, hogy az 1856. tűzszerzési évben a Hárpia-Tórem - Kaltesasszony viadalában vágták az isteni torzsalkodók Joli-Tórem Földjéhez a Hold-Anyát Kr. e. 11 652-ben, de Kaltes-asszony és Joli-Tórem azt kis ütődéssel eltérítette. A másik kísérletnél, a 2066. tűzszerzési évben összeütközés nem történt, hanem a második Özönvíz öntötte el az alacsonyabban fekvő szárazföldeket. Legmegbízhatóbb az idők számításában az első Özönvíz ideje, tehát a tűzszerzési hegyi-ünnepély alkalmával történő 1856. évi hegyileányvásár.) A beavatottak feljegyzései alapján 432 000 evéses nemzedékváltás előtt, azaz 21 500 hegyi ünnepi évvel az első Özönvíz előtt 10 család uralkodott Joli-Tórem Földjén. A magasabb kultúrájú, Kaltes-asszony Földjéről jött 10 családos csoportok 19 644 hegyi ünnepi évvel hamarabb jelentek meg Égi-járműveiken Joli-Tórem Földjén, 2000 tűzszerzési évenként újból jöttek családos csoportok és a régebbi családoktól magasabb tudásukkal átvették a hatalmat, de mindig úgy, hogy a korábbi családok hatalmon lévőivel újabb uralkodó családokat hoztak létre. Ezen családok uralma független volt az időjárások katasztrófát okozó kilengéseitől. Ardvisura-Anyahita, az Ősanya csoportja hozta magával az Égiek egyistenhitét. Gyermekei közül első fia a fejedelmi hatalmat szilárdította meg, a második a biztonságos-földművelést, míg a harmadik az állatok megszelídítését hajtotta végre és így megszüntették Joli-Tórem Földjén az addig szokásban lévő emberevést. Többi fiai: Úr, Él és Van az édesanyjuk irányítása mellett az Égiek hitét rótták le Ardvisura-Anyahita tanításai alapján, az 5 Égi férfiú ellenőrzése mellett. Megszerkesztették Úr, Él és Van rovásai alapján a 3 x 8 személyes NagyFérant, vagyis az Égi szokások szerinti Névadást. Ezek közül az Úr által lejegyzett 8-as Féran most is látható Surupak titkos feljegyzéseiben. Az Él által lejegyzett Féran Agadi városának templomában látható. A Van fejedelemfi által lerótt harmadik 8-as Féran most Hun-Ómban látható a beavatottak Kegyhelyén, amelyet aztán törzsekre bontottak fel. Az Ardvisura-Anyahitától származó utódokat ezen Féranban lerótt nevekre keresztelték a beavatottak Óm-jele alapján. Mindhárom Féranban szereplő beavatottak Anyahitától származtak és ezek közül az évszámmal megjelöltek 24 karéjos beavatott utódok voltak. Sikila élénk közvetítése alapján sem értette meg mindenki a Nippur birodalombeli Karun érdekes előadását, ezért Havarut beavatott fejedelem, a vendéglátók jogán emelkedett szólásra: - Az a bizonyos 432 000 nap nagyon csalóka szám, még a Kaltes-asszony birodalombeli, vendégségbe jövőknek is. Ugyanis a legrégebbi korszakokban a JoliTórem birodalmában élő emberiség nagy vadászatok mellett napjában csak egyszer étkezett. A bőséges vadász-zsákmányon addig rágódtak, amíg csak tartott. A hús-zsír étkezés mellett a növényi termékek csupán mellékes ételeknek számítottak. Bőséges étkezés után csak napkeltével ébredtek fel. A kaltesi emberek szerint Joli-Tórem földjének forgása gyorsabb volt, mint jelenleg. Ezért a 380 napos földforgás mellett a mi feljegyzéseink szerint az utolsó eljegesedés, azaz a Hold társutas összeütközése az első kaltesi nagy tudású ember megjelenése előtt 1136 évvel és 320 nappal történt. Ezen idő alatt uralkodott a 10 család, átlag 110 évi eltéréssel. Az újonnan jöttek vették át az összeházasodások révén az irányítást. Utána a jelenlegi Ibos napjáig 8282 Nílus áradás következett be. Ezen idő alatt Joli-Tórem Földjének forgása lelassult az ár-apályok miatt, a 380 nap helyett 365 vagy 366 napból áll az áradások közötti napok száma. Viszont mikor a csillagok járása szerint elérjük a Halak után a Vízöntő

Világhónapját, 40 544 Ibos napnak kell bekövetkeznie, hogy az ÉletTemplomának barlangi feljegyzései szerint elérjük a 48 000 éves feljegyzési időt. Nimród, aki élénken hallgatta mindkét előadást, megjegyezte: - Most aztán végképp nem érti az egészet senki! Tenisur, a maga 10.000 évvel magasabb műveltségével Sikila által az estig tartó vitát a továbbiakkal egészítette ki: - Valóban, az Égi-járműveken az első, vérfrissítésként küldött kaltesi csoport érkezése a Hold-ütődés előtt 1136 évvel történt. Tehát a barlang jelzések hűen tükrözik az érkezés utáni 432.000 gyorsforgású napot. Ez alatt a 10 uralkodó embercsoport a fóldiekkel társas emberi viszonyba lépett és 2 x 2, azaz 4 vércsoportban megindította az emberiség fejlődését. A Hold-ütődés után bekövetkezett eljegesedés alatt ezen kiművelt emberek gondolkodása révén Ataiszban és Atlanticban egy műveltebb embertömeg alakult ki, akik a melegebb vidékeket elárasztották. Ettől kezdve a kaltesi tudományok átadását meggyorsították. Most pedig, a növekvő távolság miatt mind ritkábban fogunk eljönni. Előrelátásunk szerint a Vízöntő Világhónapjában itt is beköszönt a Béke. Karnak és Téba szabír és aháj település volt Ménes birodalmi vezetéssel, de a látótávolságra épült 10 faluban mindenütt más-más törzsbeliek laktak és mindegyik helységnek külön kegyhelye volt. Téba, Amu-Óm, Ön és Ten kegyhelyein 3-3 napos, főként hitvilági egyeztetések voltak, amelynek a végén aztán Nimród kérésére nagyobb vadászatot tartottak. Erre az időszakra a 300, majd 500, végül a 800 lovas kíséret az Ősten-Birodalmában ütötte fel a sátorfáját. Megkezdődtek a nagy vadászatok, amelyek 12 napig tartottak. Tenisur kedvenc érdeklődését kielégítette. Megkérte Sikilát, hogy a rovódeák csoporttal végeztessen el az Úristen, Élisten és Vanisten hitvilágú lovasok között névgyakorisági összeírást a közkedvelt nevekre vonatkozólag. Az áradási iszap felszáradása után készültek el vele és mindhárom csoport Féranja szerint a két nagyszülős Nimród nevű lovasok neve volt a leggyakoribb. A vadászat központját a Magyarabok vidékére tették, mivel ezen szelíd hitvilágú törzsnek nem volt szabad állatokat ölni, így a dúvadak nagyon elszaporodtak. Amíg a nagy vadászat lezajlott, Sikila gondolat-rezgések közvetítésével a kaltesi papnők sütés-főzési szokásait On és Ten papnőinek átadta. Egy-két napon belül a nőtársadalom szépen megértette egymást. A gyermekáldásból kirekesztett papnők hosszú tanácskozás után az emberiség fejlődéséért az Égi-módszerekkel való mesterséges megtermékenyítést választották. Mivel mindannyian 20-30 tűzszerzési év közötti korúak voltak, már a szülői beleegyezést is mellőzték. Fiútestvéreik javára vagyonukról a papok előtt tett nyilatkozatukkal már 20 éves koruk körül lemondtak, s így nyugodtan várhatták a nagyobb Életfával bíró gyermekeiknek a születését. Mire Ten kegyhelyén a második holdtöltén megrendezték a vadászatok eredményeinek nagy ünnepélyét, 50 papnő részesült Égi-megtermékenyítésben. Erről a papnők és Sikila csoportja is mélyen hallgatott, csupán Sikilának volt joga, hogy a rovások szokása szerint tíz év után a 4. Arvisurában erről megemlékezzen. A vadászati nagy ünnepély egyik szokása az volt, hogy a 24 legtöbb vadat elejtő hősnek méltányos kívánságát teljesíteni kellett. Győzelmi mámorukban a legeredményesebb Nagyvadászok mindannyian a gondozott és szép TenBirodalmi papnők közül kértek feleséget. Mivel a lovas, kordély és harci-szekér győztesek kiválóan edzett férfiak voltak, senki sem csodálkozott, hogy a kiképzett szép fejedelmi papnők az Égimegtermékenyítés általi gyermekei kiváló képességekkel születtek. Kóros és az eddigi gyakorlat szerint kétnemű még véletlenül sem akadt közöttük, amit Sikila tízéves Szakar-Gizella településen történt tartózkodása alatt a Tenisur által elrendelt jelentések beérkezése alapján megfigyelt. A havaruti Nagyszala elrendelte, hogy ezen Arvisurát titkos Arvisuraként kezeljék és csak a Vízöntő Világhónapjában hozzák nyilvánosságra, mivel akkor már érthetők lesznek a bennelevők. A nagy vadászatok után Sikila és Töröngöly a Nimród-féle csoporttal Szakarába távozott fejedelmi hordszékeken és Almaszüret havának 21. napján megszületett a legmagasabb fokozatú beavatott utolsó kislányuk: Gizella. Töröngöly halála

után Sikila idősebb gyermekei etruszk, aháj és szabír lovasok kíséretében megjelentek Szakarában és a hőslelkű édesanyát Agadiba szállították. Innen gyermekei egy része Sikilát Szatambul aháj településen át legnagyobb fia Melegvizű-Birodalmába, Tardos nevű településre szállította, ahol Tisza nevű unokájának a településén halt meg, életének 65. tűzszerzési évében. Hosszú életét annak köszönhette, hogy az Égiek rendelkezése szerint gyökerekkel (Orhoda), gyümölcsökkel táplálkozott és minden szitás-pénteken egy galambot vagy egy nyulat, ritkább esetben 1 fürjet fogyasztott el. Havarut, Amu, Őrsúr, Szakara 3-3 napját, pusztaszeri Nagy-Süán napját, majd utána Téba-Karnak, Amun-Óm, Óm és Ten 3 x 3 napos szaláját és az Ősten birodalmának vadászatait 10 év alatt lerótta, amelyből kitűnt a Kaltes-asszony birodalombeliek 10.000 évvel magasabb tudása, a megszületett gyermekek képességeinek kibontakozása, amely tudás Joli-Tórem Földjén a hatalmas építkezésekkel maradandót alkotott. A 70-ik medvetoros évben Ibos napjától Iboska napjáig tartó havaruti Nagyszala eseményeit Sikila minden tudásával lerótta, hogy annak részleteit a Vízöntő Világhónapjában annak titkosságát feloldva közölni lehessen. Mind Temere, mind Nemere halotti porát emberfejes rátóban gyermekeik Tisza mágus birodalmába hozták, ahol ünnepélyesen a Kun dombok alá elhelyezték. Ezzel jogot nyertek arra, hogy utódaik a Tisza partjai mellett élhessenek. Mellékfolyói, mint az emberi Életfák, jelezték, hogy a környékén utódaik örökké élhetnek. Tenisur beszédeit a rovódeákok segítségével minden beavatott lerótta és annak számszerű adatait Joli-Tórem minden vidékére elvitték. Az Égiek 10.000 tűzszerzési évvel magasabb tudományával született kaltesi gyerekek közül egy sem akadt kétnemű, ezért Sikila megörökítette: - Joli-Tórem birodalmában a védettséget biztosító barlangok és cölöpvárak mellett az újonnan születettek közül minden 20 ember közül 1 kétnemű akadt. A Kaltesi látogatások után ezen szám a kétezer tűzszerzési éves látogatások után fokozatosan 30, 40, 50, 60, 65, 70, 80, 90, 95 és 100 emberpalánta közül már csak 1 kisgyermek volt kétnemű, s így a Csíra csúfolódási szokások is megszűntek. Pateszik, papok és sámánok az ilyen újszülötteket arbagoknak, naziroknak és a nazarkáknak járó tisztelettel különleges kiképző helyekre utalták. Pilis beavatott tudott Sikila letelepedéséről Tardos beavatott birodalmában. Amikor Dömös fia nagykorú lett, népes lovassereg élén megjelent Tardoson és fia számára megkérte Sikila kezét. Ekkor Pilis a feljegyzéseit a Tardosban elhelyezett rovásokkal összehasonlította, mert bevallotta, hogy nemcsak az elaggott Nimród, hanem ő sem értett meg mindent. Sikila elmagyarázta, hogy a kaltesiek első leszállásakor a Föld még 380-at fordult addig, amíg elkövetkezett a tűzőrző leányok hegyi ünnepélye. Ezen eseményt a Turra-hegység barlanglakói figyelték meg a Nílus áradásával kapcsolatban. Így a barlanglakók 21 500, azaz két tömény és 1500 Nílus áradás után merészkedtek ki a védett barlangból. 19 644 Nílus áradás után már a hegytetőkön építettek gerendavárakat és megfigyelték az egyenletes, 380 napból álló évet. Mindezeket a bölcsek a Hold koccanásáig számolták. A Holdnak az Atlantichoz való csapódásakor Kaltes-asszony Földjéről 1136 Nílus-áradási hegyi ünnepélyes évvel érkeztek emberek Kaltes-asszony szekérén. Ettől az időtől kezdve kezdtek cölöpvárakat építeni és a Nílus áradás utáni porhanyós felszáradás után kezdték el a kaltesiek tanácsa után a szemes-magvakat termelni. Az 12 évre való termést a cölöpvárakba szállították, kiegészítésként halásztak, vadásztak. A következő Kaltes-családok 1136, 1027, 925, 823, 721, 629, 417, 215, 113 és 11 Nílus-áradási évvel érkeztek a Hold ütődése előtt. A 11 évvel hamarabb érkezők már jelentést hoztak arról, hogy a csillagjósaik egy Joli-Tórem Földjét érő csapást jeleztek. Ezért azt javasolták, hogy a Kaltesi keveredésű Égi-eredetű emberek a Nílus forrásvidékének irányába vándoroljanak. A kaltesi családok utódai elvégezték ezen megfigyelésüket, hogy a 2-2 vércsoport és annak ezernyi Élet ága-boga alapján a kétneműek és a nemtelenek csoportja 200 emberről 100 emberre csökkent. Az Életfa-tudás megemelkedett az agyvelő megnagyobbodásával. Az ataiszi beavatottak már könnyebben megfigyelték, hogy a Föld forgása 380-ról 365-re, vagy 366-ra csökken évenként. Ekkor

Hol leszünk mi már akkor? . Amikor a Hold-csapódás megtörtént. Ezért volt szükség arra. Így mind Tardoson. A 24 Hun Törzsszövetség Vanisten Féranját Ordoszól hozta el Sikila. változatos fogásokat nevezték el evési-évnek. Amíg Ordosz és Hunor vidéke ragaszkodott a csillagok járása szerinti névadáshoz és törzsenként új Féran névadókat rótt le. Sikila fia. Magasan járt a nap. nimródi megnyilatkozásában . úgy a 380 földfordulatos év újból bekövetkezhet. de a nagy Mindenségben váratlan események előfordulhatnak! Mivel mind Sikila. amely nem a csillagok járása szerint lett leróva és az Úristen hívőknek csupán a Melegvizek Birodalmára vonatkozó neveit tartalmazta.Aranyos nászasszonyunk. mind Pilis látása gyengült.Tudjátok. Gizella ezen tardosi Féranról és a Vanisten Féranról agyaglapos másolatokat készítettek. amikor az asszony-népek némileg megpuhították forró-köveik segítségével a vízben főtt húsdarabokat. a Nílus áradása alatti időben a legalkalmasabb helyen összejönnek és megtárgyalják a várható eseményeket. hogy JoliTórem Földjét újabb nagy csapás ne érje. hogy szerintem már senki sem emlékszik a lényegre. Agyaglapos jegyzeteiket a Szövetség Ládájában helyezték el és ebből a késői utódok tanultak.Nálunk is gyorsan fejlődik a tudás. . addig Uruk birodalma ettől eltéréseket engedélyezett és férfi vagy nő. amikor egy-egy tarajos-agyaras nagyvadat elejtettek. A Vízöntő Világhónapja végén újabb változás következhet be.Nagyon régi megfigyelések szerint Pilis-kegyhelytől északabbra emberemlékezet óta mindig földrengésmentes volt a dombos-hegyes vidék és a hegytetőkön soha nem volt áradás. vagy pedig megsütötték azokat. mert a Hold árapály mozgása megindította a fejlődést. Ezen megbeszéléseket minden 100 évben megismételték. Mondd el nekünk. majd 113 és 11 évvel hamarabb Kaltesiek érkeztek Ménes későbbi birodalmába.mondta oktatólag Sikila utódainak mindig előre kell haladni a korszakváltozásokkal! Társföldünk beavatottjai a nagy távolságok ellenére meg tudták állapítani a Holdnak a Földünkhöz való csapódását.megindult az emberi agyak gyors fejlődése. Tardos vállalta. esetleg feleség uralom szerint minden család maga adta meg az újszülöttek neveit. Egész nap aztán holtra ették magukat és jóllakottan aludtak el. Ugyanis Magyarka Egyisten hívői az uruki Féran Magyarkára való kiterjesztését elfogadták. Ezen eseményeket mindig a Nagyszala papjai végezték és a 100 évenként az Ibos szentély papjai hívták össze a mindenkori Nagyszalát. ahová a korábban érkezett beavatottak ezen három alkalommal is összejöttek és Joli-Tórem földjének beavatottjait értesítették egy új jégkorszak kezdetéről. Másnap már olyan dolgokat magyaráztak ébredés után az alacsonyabb fokozatú beavatottak. hogy mit róttál le a nippuri-deákok segítségével! . Legérdekesebbek Tenisur búcsúszavai voltak: . Abban is igaza volt. . hogy EsthonBothon birodalmában egy évnek elkezdték számolni a Nílus áradásait: Ibos napjától az Iboska napjáig. Dömös és menyasszonya. magyarázd meg most utólag a minden beavatott által lerótt 432. Sokan az ötszöri étkezés során a különböző. Ilyenkor a vadászcsoport napokig ette a nagyvadat. valamint az öröklődés folytán semmi új dolog nem történhet. 215. a legrégebbi időkben az emberek sokat éheztek és boldogok voltak.000-es számot. mind Pilisen a . hogy minden száz. ami Kaltes-asszony Birodalmában. csillagok járása szerinti évben. Ekkor eldöntötték. de ők minden evést továbbra is egy évnek számítottak. mert a megbeszélések után azt mindenki másféleképpen gondolta. Ha Hold kísérőnkkel történik valamilyen esemény. vagy pedig Ataiszban már egyszer meg ne történt volna. Ezen szokásuk aztán az Égből jött emberek magasabb tudásával megváltozott. . s így a deák rovásokban magas élet-éveket róttak le. Így könnyebben elkerülhetjük a gyakori özönvizeket. Uruk birodalmának bősége már többszöri étkezést biztosított. s mi mindent el fogunk követni. A változtatható uruki Féran felét Tardos fejedelmi ifjú jegyezte le a tardosi Féranban. hogy a Vanisten 8-as Féranját és Uruk híres 18-as Féranját megörökíti. hogy az Életfa fejlődés.Tenisur igen okosan megvilágította helyzetünket . Ordosz térségében pedig egyik Medvetor havától a másik Medvetor haváig.mondta Pilis nagy okosan.

Ezen Szentélyek megépítése feljogosította a Melegvizek Birodalma lakóit. innen indítottak újabb és újabb kalandozásokat a térség különböző irányában. avagy 4 évenként a 366 napos évet további tárkány napokkal. hogy későbbi időpontban összehívhassák a sorsdöntő. azaz a lovas ügyességi. hogy a 100 évenkénti Nagyszala az ataiszi törzsek bármelyik birodalmában összehívható. valamint a Fekete-tenger vidékére. v [II. Pilis fia. kalandozást indítsanak valahová. Azonban a 24 Hun Törzsszövetség azért volt a törzsek szövetsége. Többször vezettek kalandozásokat az uruki népekhez is. Ezen úgy próbáltak segíteni. hogy akár 24 véleményű is lehetett. Dobok és Dániel (vagy Dan) Nimród fiai voltak. hogy az Öregek Tanácsával egyeztetve. Miután Ordosz lett a 24 Hun Törzsszövetség beavatott központja. rokonlátogatások Mikor egy-egy sámán. amelyet gyakran kiegészítettek. s kirajzottak a Kaukázuson keresztül a Káspi. Kezdetben ezek elsődleges célja a rokon ataiszi népek felkutatása volt. Gizella menyasszonyával úgy döntött: legjobb lenne a 365. vagy olykor egy-egy balul sikerült kalandozás adott okot a belviszályra. medvetoros évig kötelező kalandozást vezetett Kerka rovó és ifjúsági fősámán vezetésével. Vagyis számot .] Bábel. gyorsasági versenyeket és szellemi vetélkedőket. Az ordoszi központtal azonban mindig fenntartották a kapcsolatot. 4040-ben megalakult 24 Hun Törzsszövetség már a 20. hogy egyre több rabszolgát és hadifoglyot vittek haza magukkal. [III. továbbá a kereskedelmi kapcsolatok kiépítése. vi Kalandozások. Dömös. a végzős ifjúság számára mindig megrendezték a szokásos Nagy Süánt. Emiatt az otthonmaradottak zúgolódtak. az időjárás megváltozása miatt fellépő éhínség. medvetoros évben (Kr. hiszen hiányzott a munkáskéz. A Havaruti Nagyszaláról lejegyzett Szala-rovásokat mind Tardoson. A 70. illetve beavatott képzés véget ért. A nyertes fiatalok ilyenkor jogot nyertek arra. Ezért a sámánokat sok törzs számánoknak nevezte. tehát sokkal régebbről. Az Árpád-ház kialakulása valójában már tőle származtatható. sokan pedig oda is vesztek a viszontagságos úton.és Aral-tó. Leginkább a legelő és termőföldek mindenkori állapota. az ordoszi Féran titkos jegyzetei alapján kiegészíteni. Egyrészt emiatt. Ekkorra már az ataiszi eredetű népek soksok törzsre osztódtak. mind Pilisben elhelyezték a beavatottak Szentélyében. Tabira. s a velük történt fontosabb eseményekről lerótt Arvisurákat oda mindig visszajuttatták. a nagyszámú ifjúság színejava nagyon sokáig távol volt az otthonától. Eközben a 24 hun törzs időnként egymással is viszálykodott. e. másrészt az egyre nagyobb népszaporulat miatt egy-egy törzs néha felkerekedett és a kalandozások során szerzett tapasztalatok alapján elvándorolt és messzebb telepedett le. hogy az otthoni munkaerő némileg pótolva legyen. 3970-ben) Tenisur javaslatára eldöntötték. mint a magyar törzsszövetség honfoglalásának kora. Ezzel viszont alaposan kiváltották a meglátogatott népek gyűlöletét és bosszúvágyát. A legemlítésreméltóbb kalandozások. e. A kalandozások időtartama is egyre hosszabbra nyúlt.beavatottak Kegyhelyén volt egy 8-as és egy 4-es változtatható Féran. ám sok esetben az ifjúság mérhetetlen kalandvágya volt az útrakelésük mozgatórugója. Így alkották meg a Pilis-Férant emlékeztetőül. amelyről minden évben beszámoltak Ordosznak. rokonlátogatások az alábbi helyekre történtek: Kerka kalandozása a Melegvizek Birodalmába A Kr. medvetoros évtől a 38. mivel még Kuszkó utódaival is tartották a kapcsolatot. azaz a mai Csendes-óceánon is. hajóikkal többször átkeltek a Nagyvízen.] Arpach vagy másképpen Árpád Ménes testvéröccse volt. 24 Hun Törzsszövetségi Nagyszalát. Ezen rokonlátogatások és kalandozások során bejárták szinte a teljes Eurázsiát.

Hunor. míg Kerka lovasaival Hunnia melegvíz-források birodalmába kalandozik. kács (vándorló-pap). Kerka egyetértésével szamárcsikókat is hagytak itt. duru (szövetségi-pap). bőd. amely szerint soha nem fogják észak felől a Rima folyó vonalát átlépni. a 4020. míg a hadifogoly medvesek őket bolhádoknak csúfolták. míg télen egy sziklafal barlangjába lehetett görgőn begurítani. Ezt a házikó típust is átvették mind a medvesek és a bolhádok. barus (jövendőmondó-pap). (bőségpap). A Kőtetőn egy nyári ünnepélyen vettek részt. A daliás Kerka 100 kiképzett sámán-pappal és tárkánykézművessel érkezett a Hun tó melletti Hunnorba. s még a tarkós hegységiek is kimerészkedtek a barlangok és lakógödrök világából. ulcsák (nemzetség-pap). és számszerű rovás jelentéseiket a számán-központ részére az ordoszi 24 karélyos szentélybe küldték el. amelyet nyáron napos helyre görgettek. Minden csoportban volt ifjúsági fősámán. bacsa (ellátópap). A folyócskának is a Hangony. pateszi (öregistenidő-pap). Három medves ifjú halála után az ellenfél belátta. szécs (aranyasszony-pap). mivel az ott bővelkedő vörösagyagból való habarcs sárga színű volt. gyula (szerződési-pap). hogy tudják öntözéses földmegmunkálással és állatok szelídítésével biztosítani a megélhetést.adtak tapasztalataikról. e. A bolhádokkal ezért kénytelenek voltak egyezséget kötni. Mindegyik csoport 100-100 főnyi kiképzett ifjút kap. amelyeket Gula pateszi igyekezett uruki módon földek megmunkálására betanítani. az úzok vadjuhok szelídítésével. Három holdtölte után Szurdok és vitézei megértették. A csatlakozó kísérő lovasokkal együtt már 400 főre emelkedett a lélekszámuk. tárkány (kovács-pap). Biring bacsa-sámán a talpas és boldoganyás házak építésére oktatta a tarkósokat. hogy az Ataiszban felvázolt melegvíz-forrásokat felkeressék. továbbá 4-4 harsány (kispap). Ilona aranyasszonynak nyári lakásként a Sajó melletti szent forrásnál építettek egy boldoganyás házat. . amelyiknek padlásán őrség tartózkodott. s így a bolhádok is sokkal inkább biztonságban érezhetik magukat. bán (őrségpap). amelyet megközelítettek. A kabarok vaddisznók háziasításával. akiket Ordosz. hogy a férfinépség az ún. azaz Sárga folyó nevet adták. ahol minden kalandozó elkelt. Magyarka vagy Dabósa központban képeztek ki. vastag izomzatú. Mivel Úzonnak kedve támadt egy időre itt megtelepedni. hogy a jobb fegyverekkel érkező úzok náluk erősebbek. a kalandozók őket a tapolcai törzshöz hasonlóan Tarkósoknak nevezték. Kerka csatlakozói megpróbálták a lovakat szaporítani a széki hunoknak gondos vezetésével. hogy a völgy belső településein is igen nagy a férfihiány. Jelekkel elmondották. vajda (kalandozópap). jaku (összekötő-pap). vajon milyen élet van a jégár megszűnése után. s így mindnyájan házasságra léptek. Viroláj az északi Marinába. Ezért az úz harcosokat szívesen fogadták. s rimolán (rimalány). kende (napisten-pap). medvesekkel vívott harcokban esett el. abakán (öregtanács-pap). Mivel ezek hajlott-nyakú. egy hegyen füstöt láttak gomolyogni. regős (tanító-pap). hogy azokat a felmelegedett vidékek megművelésére használják. dalacs (katona-pap). azaz gondozó-papnők. Az ellenséges törzset medveseknek nevezték. horka (bírósági-pap). kiderítsék. arbag (gyógyító-pap). Az ordoszi nagyszalában a résztvevők vállalták. Tehát soha nem fognak az Agaba feleségéről elnevezett Rima-asszony síkságra vonulni. Nehezen értették meg egymást. igric (éneklő-pap). erős emberek voltak. nazír (istenidéző-pap). a kazahunok pedig nyulak ketrecezésével értek el szép eredményeket. Minden gerendát az erdőségekből úsztattak le a nagy esőzések alkalmával és a gázlóknál azokat kifogták. az első Nagyszalát. boksa (tudóspap). A függőhidas gázló melletti torkolatvidéken összerakott talpasházak csoportjának az Ordosz nevet adták. Ezért a 20. magóc (varázsló-pap). Sőt a faragható kövek barlangjai alápincézésszerűen boldoganyás házak alá kerültek. ahol a havazás nem temette be. A Sajó folyó nagy kanyarjánál. Szurdok vitéz elfogott egy leányt fagyűjtögetés közben.) megtartották a birodalmi összejövetelt. hogy Uzapani a kurdszumérföldre. medvetoros évben (Kr. a Kőtetőn egy talpas házat készíttetett.

mint pl. e. hogy feljegyzésre került az indulók névsora is. 4020-ban is küldött kalandozókat Agaba a Melegvizek Birodalmába. a kalandozók azonban már csak 12 hőforrást találtak. Talán feltűnik. Dorog. Kr. e. Felesége. Léta. Tépe. de már tudom. Szoboszló eredetéről. a melegvizes forrásoknál az Égiek 24 Törzsszövetségének népei örök menedéket találnak!" Rokonlátogatás a Meleg Vizek Birodalmába Már a jégkorszak elmúltával. mivel azok nagyobb szókinccsel rendelkeztek. majd a róla elnevezett folyó partján egy búcsúzó medvetort tartott. Már akkor sem nagyon értettem. hogy ha a magasabb tudású ataiszi népet üldöznék. főként a környéken lakóknak. egész otthonosan érezte magát a részére kijelölt hegyvidéken és sok boldoganyás házat építtetett díszes kapukkal mind a száz vitéze részére. Biked birodalmában Pilis. Harkács. Csapó. így őt választották meg a rokonlátogató csoport parancsnokának. s ezek között olyan neveket találunk. Érdekes megjegyezni. a Hunnor városi ősistenanya nevét viselő Ilona aranyasszony kisleányával. mert a kazahun vitézei mindenáron erre a jó legelőjű vidékre vágytak. Az ősi leírások az utolsó jégkorszak előtt 120 hőforrásról számoltak be.a szülővárosunk. Ekkor még találtak visszamaradt hunokat. vagyis a Tarkós törzsek hiányait vállalkozó szellemű ifjakkal feltöltsék. Böszörmény. hogy ezek ma mind egy-egy település nevei. hogy az őslakó tarkósok az ordoszi kalandozók beszédét elsajátították. Kerkáékkal megkezdődött az újbóli visszatelepítés. Ilona aranyasszony Parajdon épített központi sátorpalotát. Így későbbi kalandozó lovasaink a nyelvüket mindig megértették. Minden századik év táján Ordoszból újabb csoportok indultak nyugat felé. ha a megszelídített háziállatok nem látták el friss hússal a kis közösségeket. s a nevéről Parajdnak nevezte el a települést. Ezt a tervet annál is inkább támogatták. Agaba még életében elrendelte az ifjúság kalandozását. mivel a hírek szerint az előző évben egy komoly játvány sepert végig a környéken és a lakosság mintegy fele életét vesztette. Balmaz. miszerint minden 20. Annak idején azt tanították velünk – sőt még nemrég a gyermekeimnek is .A harmadik medvetoros év végeztével már csak akkor kellett vadászatra menniük. Kerka beavatott ifjúsági fősámán utolsó látogatása során minden településre alkalmas helyet felkeresett. 5 évet engedélyeztek arra. amelyek egyre szervezettebbek lettek. A sámánok tanácsában a következő parancsot hagyta: “Észak. A Kr. hogy a szellemi áramlatok elől való kitérés során később legyen hová áttelepülni. melyet Kerka ifjúsági fővezér vezetett. A szigorú telet Biked melegvizes tavánál töltötte. Ezen hegyes vidéket elnevezték “Ilona országának". Hortobágy. kelet. Balog a Melegvizek Birodalmába akart menni. Uzonykával visszamaradt. akiket vastag nyakuk miatt tarkósoknak neveztek és akikkel még megértették egymást. hogy nevét a Sobieslaw szláv eredetű névről kapta. 3760-as lovasversenyen Balog lovasfejedelem lett az első. dél és nyugat felé való kalandozásnál a Tarkós leszármazottakat mindig keressék fel és Ordoszban ezen látogatásokat a beavatottak a titkos-rovások gyűjteményében megörökítsék! Mivel az időt megállítani nem lehet. Parajd ulcsáksámán. Nánás. hogy csak átrázás volt az egész. aki a székihunok fővárosából indult el. az utánuk következő beavatottak látni fogják. hogy az őslakó tarkósok és a beolvadt kalandozók betegségek és vadászatok miatt megcsökkent létszámát. Kaba. Ilona aranyröges országában. Salsa és Tapolc gyermekei annyira elszaporodtak. hogy 240 hátrahagyott ifjúval építsék ki a 24 Hun Törzsszövetség melegvíz források környéki új szállásait. hogy egy magyar várost miért szláv névről kellene elnevezni. mert a többit a lezúduló jégáradat és hordalék betemette. stb. illetve 100 évenként kisebb-nagyobb csoportokat kell indítani a Melegvizek Birodalmába. hiszen az Arvisurákban ott szerepel Balog csapatában . Józsa. Ezek az emberek a hegyek melegvízű barlangjaiban vészelték át a jégkorszakot. szükség volt tehát a létszámpótlásra.

Amikor Balog fejedelem észrevette az asszonyokat. A képzés végén megtartott Nagy Süánon Bóta nyert. A házszentelőre Balog lovasfejedelem is megérkezett. mivel nagyon veszekedősek voltak. hogy a települések nevüket többnyire az azt alapító emberről kapta. hogy sámánképzésre jelentkezzenek. A Tenisur melletti kövekből a Keve vezette magyarkar kőfaragók egy Kővárat építettek. 3870-ben bekövetkezett halálakor Pusztaszeren. hogy a rokonlátogatásra érkezett lovasokról elnevezett új települések nevét megváltoztassák! Balog lovasfejedelem Kr. Ezen határozatok mindig az Öregek Tanácsának javaslatából indultak ki. azaz névadó naptárát is. Tárkányok. Tardos. Pilis. míg Sáta az ifjú fősámán. e. Ettől a kis jövevénytől kapta a százados falu a Debrecen nevet. A KÁLL várában mindenki köteles hun-törzsi nyelven beszélni. ahol egy kis dombocskán tisa. s így hátráltatták őket az úton. 5. A mindenkori KÁLL köteles a nép panaszát meghallgatni. ahol még némileg módosult az indulók összetétele. Ekkor bővítették ki az alkotmány 3 pontját 5 pontra. 3880-ban érkezett meg a Melegvizek Birodalmába. Béke és rokonság a kinajokkal Az Öregek Tanácsa az 1560. Ozora. szörnyen mérges lett. Agaba elképzelésének megfelelően tehát 270 év alatt újból benépesítették a hunok ősi otthonát. hogy soha nem fogják megengedni azt. Timár egy halakban gazdag tó partján 10 tizedes falut épített fel. medvetoros évben egy bizonyos Bóta és Sáta nevű testvérpárt választott ki az úzok törzséből. Ilyen állapotban Balog nem volt hajlandó tovább bajlódni velük. mintegy 140 fővel. mert már mind a hárman gyermeket vártak. Sajnos Kevére egy nagy kő rázuhant az építkezés végén és szörnyethalt. 3. hogy a mescserek ajándékba adott szánkóján elrejtettek három asszonyt a prémek közé. böszörmények munkáját védelmezni kell. illetve ők gyakorolták a KIS KÁLL-ra háruló végrehajtó hatalmat. nagykorúságáig Szabolcs és Pilis fejedelmeket rendelték. Balog lovasfejedelemre. mint Kiev. Ezért tiszteletére az ezen a helyen kiépült falut Kevevárának nevezték el. már vásárjoggal felruházott . így aztán ő lett a 24 Hun Törzsszövetség vezére. innen pedig a radomák földjén át a Tenisur folyóhoz értek. e. A Pusztaszeren alkotott. a beavatott jelzéssel született leánykát Debrecenkének nevezték el. Alig költöztek be. 4. ikergyermekei születtek.) Almavirágzáskor Tisa jakusámán folyójához érkeztek. a második gyermeket pedig Debrecennek. A pusztaszeri 8-as törzsszövetség 5 pontos vérszerződését Ordosz. A NAGY KÁLL helyetteséül KIS KÁLL-á a kiskorú Tímár csikóst választották. Ekkor a 8 törzs: Úzon. Itt vették észre. e. Ordoszból Marinán keresztül először Magyarkára ment a kalandozó csoport. s azt is tudjuk belőle. hogy egyforma nevű ember ne kerüljön közéjük és elhozták magukkal a Melegvizek Birodalma településeinek eddigi Névadó-Féranját. Semte. a Melegvizek Birodalmát. Mivel igen sokat szenvedett .egy Szoboszló nevezetű ezredes is. az abban az időben létrehozott Debrecen. az újonnan érkezett 8-ik törzzsel együtt megtartott tanácskozáson Balog lovas fejedelmet választották meg a Melegvizek Birodalmának NAGYKÁLL-jává.városból irányította a Melegvizek Birodalmát. Békés erdélyi fazekas fejedelemnek Kr. Magyarka és Úr is jóváhagyta és szentesítette. Később ezen alkotmány újabb és újabb bővítése következtében jött létre az Aranybulla. A kalandozásra olyan lovasokat választottak ki. Rügyfakadáskor a rimalányok közül Debrecenke férjhez ment Timár tárkányhoz Naményben. A Ten folyó forrásvidékén haladtak végig. Veszély esetén a bők minden férfit 44 éves korig seregbe való szolgálatra szólíthatnak fel a KÁLL rendelkezése szerint. Mivel a gyermekek éppen Debrecen napján születtek. Védnökségül. 2.és égerfából egy gerendavárat építettek. és ott már 7 törzset talált. Azt is megfogadták. (Mai nevén ez nem más. Békés-Bő és Balog voltak. illetve kibővített alkotmány 5 pontját az alábbiakban határozták meg: l. melyet a 8 törzs választások során szentesített. A Melegvizek Birodalma Kr. Tisa. Paraszti munkát végző embereket munkában békén kell hagyni. 3770-re kaza-hun vezetéssel virágzó birodalommá vált.

ezért ajánlatosnak tartanák. azaz száz évre kötötték meg. medvetoros évben: 1. 4. hogy ők nagyon sokat rettegtek a hun ifjúság kalandozásai miatt. Ezért aztán a hun síkság déli részeiből gyakran jöttek Ordoszba és egy alkalommal Bóta is kedvet kapott. valamint a prémes állatok tervszerű befogását és a prémek kikészítését. hogyan készítik a kinajok a szép. Amennyiben gyilkosságok. Az igen gazdag menyasszony hozományának felhasználásával az úz törzs számára bőséget teremtettek. úgy Ordoszban mindhárom népből összeül egy Tanács és a béke jegyében a vitás kérdéseket rendezi. Bótát nem csupán a hasonló véleménye. ha csökkentenék a rabló kalandozásokat és jószomszédi viszony alakulna ki közöttük. A mindig békességben élő és szaporodó kinajok földművelését a hun törzsek ifjai a Hun síkságon sajátítsák el a békesség szerződése alapján. mert céltalan ez a sok öldöklés. amelynek a főbb pontjait Bóta az alábbiak szerint alkotta meg az 1565. nem helyeselték a kalandozásokat. színes cserépedényeket. dolgos szakembereket kitüntető bánásmódban részesítették. aki igyekezett megtanulni a kinajok nyelvét.árva gyermekként nőttek fel. hogy a 24 Hun Törzsszövetség vezető embere hozzájuk érkezett. Nagyon érdekelte. A szerződés egyik legfontosabb pontja az volt. Már az első év végén eljegyezte a fejedelem legkisebb leányát. húsz medvetoros év alatt rokonságba került egymással. hogy az új házasok szabadon választhatnak lakóhelyet. Minden új dolgot megmutattak a 3 évre érkezőknek. Bóta úgy intézkedett. csereképpen egymás tartományaiba küldjék kézművességet tanulni. Úzdra költöztek. hanem a józan és bölcs megfontolás is arra késztette. Ezek a fényes fegyverek minden hetedik napon . A nagy és eredményes szervező munka után Bóta a családjával együtt Ordoszba költözött. A kinajok megértették vele. s mindkét fél részéről sok a veszteség. Bóta is elindult a cserepesekkel Kancsós tartományba fazekas mesterséget tanulni. hogy éljenek és a Hun síkságon mindhárom népnek a szabad költözködést biztosítani kell. A nagy csoportokban érkező kinajok nem gyilkolták le Agabáék egész népét. 5. Bóta későbbb megszervezte az Öregek Tanácsának kívánsága szerint a hun kereskedelmi állomásokat egészen a rokon Almák-Atyjának birodalmáig. a karcsú Deb-Cen leányzót. agabák és hunok békességben kell. Most felkérik Bótát. hogy a “Béke és Rokonság" elve alapján tartsák meg a jószomszédi viszonyt. Ott aztán rögtön összeült az Öregek Tanácsa és rovásban is lefektették a “Béke és Rokonság" vérszerződést. Maga az ifjú vezér. hogy rovásba fektesse a kinajok kérését s így a tárgyalásainak eredményeit Ordoszba vihesse. 3. 2. Amint a kinajok hírül vették. Az esküvő után az úzok szálláshelyére. amely egynapi járóföldre volt Ordosz felett. Ugyanis a kalandozások alatt sokan meghaltak és nem akarták. hogy ifjaikat kölcsönösen. amikor a kinajok nem ellenségként fogadták a kalandozó lovasokat. Mivel a gazdag tartomány fejedelmének sok szép leánya volt. meghívták a fővárosba egy békés tárgyalásra.és fegyverkészítő tudományát és a vadászatot. hanem a “Béke és Rokonság" szerződés értelmében rokonokként kezelték őket. sőt a földjüket művelő embereknek is megengedték. hogy más gyerekek is árvaságra jussanak. A kinajok felkérik a hun törzseket egymás viszonyainak jobb megismerése végett. Minden egynapi járóföldre hun szállást létesített. szívesen látták vendégül Bótát. amely a Hangun völgyét lakta. rablások vagy harci események történnek. Így a három nép. ahol a kereskedőket éjjeli szállással és meleg étellel látták el. Ugyanakkor a kinajok megtanulják a kabarok üst. hogy vendégségbe menjen a Hun síkságra. hanem a kétkezi. hogy kevesebb árva és özvegy legyen a Hangun völgyében. ötször húsz. Eljött az első tavasz. hogy békében dolgozzanak. hanem a békességet keresték a kinajokkal. mint az ifjúság vezérét. A Hangun völgyében a kinajok. hogy térjenek át fazekasaink a színes edények készítésére és a kabarok ezután a kinajok példája nyomán kezdjenek el bronzból új fegyvereket készíteni. Ezt a törvényt öt emberöltőre.

hogy Agaba egykori rendelkezése szerint meg kell keresni a rokon törzseket. Bóta végérvényesen Ordoszban maradt. de annyiban szót fogadott Bótának. öt fia és három lánya. hogy a kalandozó ifjúság elinduljon a hajóikon elmenekült rokon nép felkeresésére. Sáta meghalt. hogy a nagy kalandra indulókat elkísérjék. állataival. a nagy iparos központban telepedjenek meg. s hogy ennek eleget téve ő maga is el szeretne indulni a déli Nagyvíz felé. Ezeken a részeken az ifjú vezérek szállás. medvetoros év nyarán a kinajok azt a szörnyű hírt hozták. A kinajok nagy veszteségei miatt a “Béke és Rokonság" vérszerződése kedvezően éreztette hatását. az úzok leányaiból sokan férj nélkül maradtak. hogy senki ne fogyasszon halat a Hangun partján és aki csak teheti. mert a hun szövetségből sokan áttelepedtek. Az 1755. medvetoros évben újabb sámánképzést indítottak Ordoszban. Öt év elteltével ismét sor került a sámánok versenyére. hogy a lakosságot megmentsék az éhenhalástól. a pusztaszeri Nagy Süán győztesének. hogy a kalandozókat észak felé irányította. mint általában minden fiatal. így ez feljogosította a leányzót arra. nehogy a “Béke és Rokonság" vérszerződését véletlenül is megsértsék. a titkos menyaszony minden törzsből kiválasztott 2-2 leányt. Mindenek előtt megtartották a pompás és fényes esküvőt. Bóta így eleget tett a nők kívánságának is. vagy a sámánifjak által épített kereskedelmi szállások felé. Ezzel az észak felé való húzódással Bóta még azt is elérte. Elrendelte továbbá. míg a kinaj lakosok létszáma a felére csökkent. Bóta irányítása alapján a feketehalál elől való menekülés ürügyén Onga a Hun Törzsszövetség számára két hatalmas kereskedelmi útvonalat épített ki. A kalandozásra vágyó ifjúság boldogan követte Bihar vezér felhívását és egy tyumen harcos jelentkezett a nagy kalandra. ahová minden törzs el is küldte legtehetségesebb fiataljait. Amikor a bátyja. Onga.és vásárhelyeket építettek. amelyen az ifjú vezéren és a sámán ifjakon kívül először vettek részt nagyobb kalandozáson a rimalányok is. mivel a fősámáni széket is megörökölte. hogy a meleg déli részeken felütötte fejét a feketehalál nevű betegség. hogy a sámán és a vezéri ifjak a szálláshelyekről pontos képet adtak. Amikor az öregedő Bóta meghalt. A szépséges Dala-Kerulen pedig Bihart választotta férjének. A kinajokat élelmiszerekkel segítették. Ugyanis az úz asszonyok panaszkodtak. Ekkor Bóta a sámánképzésben végzett sámánifjakkal közhírré tétette a fenyegető veszélyt és elrendelte. viszont el kellett sajátítaniuk minden . a kalandozás híve volt. Ugyanis Bihar titkos szerelme. Lovaglásban Urga-Balzsán leánya legyőzte a törzsszövetség ifjait. Egy évig tartott a felkészülés. hiszen ott is laknak ataiszi népek. s így az ifjúság kalandozási szenvedélyét mindig az új szállások és vadászterületek megismerésével vezette le. Ekkor élte Ordosz a fénykorát. és a folyók már hemzsegnek is a halottaktól. Biharnak azonban Ordoszban már volt egy titkos menyasszonya. A kinajok egy szép emlékművet emeltek az ordoszi sírja fölé. különösen a kevert lakosság a Hun-síkság igen termékeny vidékére. utána azonban az Öregek Tanácsa hozzájárult ahhoz. melyek a Turgai kapuban találkoztak és ezzel meghatározták a 24 Hun Törzsszövetség vándorlási útvonalát is.megjelentek az ordoszi vásáron és elárasztották velük a 24 Hun Törzsszövetség szálláshelyeit. aki megszervezte az élelmező és betegápoló leányok seregét. az egyik szépséges rimalány volt. vagyonával vonuljon az északi erdőségek közé. Másik nagy érdeme volt. hogy a 24 Hun Törzsszövetség szálláshelyei csak egytized veszteséget szenvedtek. hogy az Arvisura törvények szerint maga válasszon férjet. hogy mivel sok legény hozott a kinajoktól fiatalasszonyt. Rima. Bihar kalandozása az indijókhoz Az 1205. amelyet Pusztaszeren rendeztek meg. A fővezérnek járó tisztséget átengedte Ongának. hogy az elődei kalandozásaiból még élő hadifoglyok váljanak szabadokká és Úzdon. valamint az egész hun törzsszövetség siratta. Ezért Bihar az Öregek Tanácsa előtt arra hivatkozott.

mivel még indulás előtt két szép fiúcskával lepte meg édesapját és férjét. Mivel az új település fiatalokból állott.kalandozáshoz szükséges tudományt. Foglyaiknak megkegyelmeztek. Ezek mind gyarapították vagyonukat. s hamarosan kegyelemért könyörögtek. hogy a kiváló kabar kovácsaik segítségével állítsanak emlékoszlopot a szerettei tiszteletére. azaz a húszezer főt. így a lovaglást. Bihar vezér az ifjúság tyumenjével elment egészen a Nagy-Vízig. Szokás szerint véreskard-futárral küldték szét a hírt. hogy régi ereje visszatért és már nem bánkódott Bihar kalandozása miatt. amit soha “nem esz meg a fene". sőt fehér kásával kínálgatták őket. de az állatállományukat elkobozták a saját élelmezésük végett. Ataisz egykori népével lassan teljesen megértették egymást és a 24 Hun Törzsszövetség ifjai letelepedtek egy kijelölt síkságon. A nagy jéghegyek után a szilaj folyók és szoros völgyek birodalma következett. mégis sokan hazavágytak. hogy az összecsapás elkerülhetetlen. mivel Rima egy mérges kígyó marása következtében meghalt. Azokban az években igen bő termés mutatkozott. amíg lehet. Ez olyan nagy örömet okozott az agg fővezérnek. Hadraba emberei 24 bivalyfogattal hordták az ércet a kiváló kabar kovácsoknak. aki ismerte a nyelvüket és elmondta. a harcot a betegek védelmében és a ló-kuruzslást is. aki ezért felkérte Bihar vezért. Bihar megsiratta titkos menyasszonyát és a gyász eltelte után elhatározta. azaz nem rozsdásodik. A sebesültek között volt egy ifjú. hisz így mégsem szakadt magja a vitéz mongol fővezérnek. hogy a nagy víz mellett élő ataiszi emberekhez tartozik. De nagy bánat érte Bihart. Urga leányának is teljesült a vágya. Nagyon örültek az agaba rokonok a tömérdek lónak. A rosszul képzett sereget azonban meglepte a szokatlan harcmodor. Ők aztán Hadraba fejedelem hegyeit bejárva megtalálták azt az ércet. akik száma egyre fogy. hogy veszélyben az újabb törzsszövetségi . Dala-Kerulen elhagyta Ordoszt és édesapja legszebb völgyébe költözött. Lélekszámuk már elérte a két tyument. mivel öt leány unokája mellett most már két fiú unokája is volt. a hadi-élelmezést. Azonban minden jó hírük ellenére az egyik síkságon nagy sereg gyűlt össze és egyértelművé vált. Hamarosan megszületett a második házasságából is az első fia. volt dolguk a rimalányoknak. élelmezést a betegek részére. Nagy erővel fogott hozzá az új birodalom megszervezéséhez. mert földjeiket könynyebben tudták velük megművelni. mert a napnyugatiak meg akarták semmisíteni birodalmát és már félúton voltak Bihar fejedelemsége felé. hogy a hunokat támogató Hadraba fejedelem feleségét és gyermekeit meggyilkolták. hogy harcostársait a rokonnép leányaival való házasságra bírja. A kiváló kabar fegyverek azonban jobbnak minősültek és legyőzték őket. A bőség és a termékenység látványa annyira hatott Bihar vezérre. A fejedelem a fővárosba vitette a szent oszlopot és szeretteinek emlékére ott felállítatta a palotája előtt. mert egy járványos betegség majdnem kipusztította őket. lándzsákkal és kövekkel támadták meg az ifjúság seregét. Bihar és a tanácsa az őket felkérő törzsfőknek mindig katonai segítséget nyújtott. Ezek eleinte megbámulták a hunok lovas seregét. Bihar aztán e rokon férfi segítségével fel tudta keresni az ataiszi törzset. így igen nagy lett a tekintélyük. így a nagy mongol vezérnek is teljesült a kívánsága. a betegápolást. noha azoknak is javarészük férjhez ment. s mindkét fél nagyon örült a több ezer év utáni viszontlátásnak. A Hangun folyó bal oldalán haladva indultak el Ordoszból. Történt egyszer. Ekkor Bihar a legyőzött fejedelem legszebb leányát feleségül vette. sőt a zsákmányolások miatt nagyon meggazdagodtak. igen nagy lett a szaporodás. akik egy oszlopot készítettek belőle. a hun törzsek szálláshelyeit érintve. Dala-Kerulen egy lovaglás közben szakadékba zuhant és meghalt. hogy fogadalmuk ellenére eldöntötték. mivel közben azt a hírt kapták. ahol már sötétebb bőrű népek éltek. hogy felesége. ezért Bihar engedélyezte a további kalandozásokat. Az egyik nagy törzs fejedelmi családja egy súlyos harc után Bihar vezér zsákmánya lett. s ezzel az Öregek Tanácsának tett fogadalmukat teljesítették. de amikor a nagy síkságra értek. s ebben az agaba törzs is támogatta. hogy a meleg rokoni fogadtatás miatt letelepednek és itt maradnak. Kilenc évvel a letelepedésüket követően Hadraba fejedelem sürgős segítséget kért.

Az állatállomány megnövelésével gazdaggá tette a 24 Hun Törzsszövetséget.164 harcost. titkos parancsa is. Tuliás lett az első a sámánképzés végén megtartott vetélkedőn. Megkezdődött az éjjel-nappali tanácskozás. míg a tábor lélekszáma 65. Urga-Balzsán fővezér szállására. Így azt a parancsot kapta. Bihar székhelyén összeült a VezérekTanácsa. . A ledőlt oszlop eltörte a jürcsik lovas gerincét. Az életben maradt szarvasmarha állomány 4. Mire eljött a hazavonulás során a második almavirágzás ünnepe. Az Arvisura almavirágzás ünnepén indult a hazatérő sereg. 10. kiváló minőségű. A törzsi dalokat rögtön elsajátították. amit soha nem esz a fene. Az új agaba-féle törzs tudósaival az ember és állat-gyógyítást magasfokra emelte. miszerint 12 év alatt – a Nagyfog. azaz a mai Afrika teljes körbehajózásával . 1 tyumen szekeres haddal és élelmező századokkal. Sajnos a mongolok Urga-Balzsán halála óta mind gyakrabban kimutatták ellenszenvüket. Az Öregek Tanácsa nagyon megörült az új. s minden törzs 200 szarvasmarhát kapott. míg az 1250. Bihar újfajta harcmodorától az ellenség hamarosan menekülni kezdett visszafelé. majd a győzelem után Hadraba kétnapos szabad rablást engedélyezett. Biharváron a sámánok 20. hogy az lesz a legjobb.000 szekeret és két szelíd elefántot számoltak meg. melynek során az indijó törzsek településeit érintve az uruki rokon népet kell felkeresnie. míg az 50 legkiválóbb tenyészállatot a beinduló sámánképzés céljaira adták. 20. így állva bosszút rajta.950. aki egyébként kiváló hajós is volt. hogy induljon el egy hosszabb hajós kalandozásra. akik a patkoló kovácsok táborában tartózkodtak. Pusztaszeren felállították a kicsinyített “Dernő oszlopát". mivel a halottakat nem temették el. Mikor a járvány Hadraba birodalmához ért. medvetoros évben meg nem halt.541 főre apadt. Bihar fő érdeme az volt. Ezer darabot útbaindítottak Pusztaszerre. medvetoros évben Riga fősámán fia. s emiatt hamarosan járvány tört ki. Tuliás hajóútja A 2335.112-re csökkent. a sok fehér tehénnek és az öt pár bivalynak. de egy jürcsik rablót Dernő oszlopa agyonütött. amelyen a sámánok azt javasolták. újból elindultak a Hangun folyó bal oldalán a tisztán 24 Hun Törzsszövetség által lakott területen. Három nap alatt 3 tyumen harcos gyűlt össze és Hadraba segítségére siettek. hogy az 1210-től számított 40 medvetoros év alatt bevezette a szarvasmarha tenyésztést. Minden sámán kapott egy tenyészbikát. azonban elkövetett egy nagy hibát.jussanak el a lettek legújabb településéig. Diadalmenetben vonult be Bihar vezetésével a kalandozó ifjúság. A kalandozásból hazaindult tábor 68 215 lélekből állt. amelyet Ordoszban az előzetes tervek szerint igazságosan osztottak szét. szívós tehénnel gyarapította a hunok állatállományát. A kalandozásra indult hunok és az agaba-féle törzs ifjúságából 2 tyumen alakult 20 ezreddel. s megnyerték a jürcsik törzseket Bihar fővezér kurgánjának feldúlására. A kétéves út alatt az induláshoz képest a harcosok lélekszáma 20.000 szarvasmarhát. hasznos állatállománynak. Még a várost védő falakat is lerombolták. Emellett Riga fősámánnak volt egy másik. 250 ifjút képezett ki sámánná.000 lovast. ami kelet felé is terjedni kezdett. Bihar kurgánját a kincseivel és holttestével együtt kirabolták. egy század rimalánnyal s a legyőzöttek kis citeráshadával. 10 fekete bivalyt.birodalom. ha hazamennek a Hangun folyó melletti őshazába. s közben figyeljék meg. hogy az elsüllyedt Atlantiszból maradt-e még valamennyi szárazulat. hogy ki megy és ki marad. 30. A Bihar földjéről jött citerások minden törzsi megmozdulásnál vagy családi eseménynél igyekeztek zenéjükkel jó hangulatot kelteni. s ők egészen a székhelyükig követték őket.

itt kettévált a hajóhad. s két hajójuk is elsüllyedt. Itt a legjobb állapotban lévő öt hajóra új legénységet vezényeltek és míg a többi hajót javították. Mivel a kalandozás elsődleges célját ezzel teljesítették. majd egy évet Nippurban töltöttek. Az agg fősámán hordozószéken vitette ki magát a partra s boldogan ölelték meg egymást Tuliás fiával. mind a kalandozás várható időtartama hosszú. Ám a lettek. ahol már akkor egy uruki gyarmat létezett. Lelkesen készülődtek a kalandozásra vágyó fiatalok egy tengeri útra. hogy az uruki gyarmatbirodalmak között kereskedelmet folytassanak. Küldetésük sikerrel járt. Peruban. majd szárított húsokkal és gabonákkal felpakolva mentek tovább. ám ezért súlyos árat fizettek. de arra mindig szigorúan ügyeltek. Míg 15 hajó legénysége a földeken dolgozott. évben Vizkaja sámán öblében pihentek. Bár a küldetés sikerült. A maradék 18 hajó továbbment. Folytatták útjukat nyugat felé. azaz a mai Szumátrán. Sajnos a havazások miatt már nem tudták megvárni míg teljesen beérik a termés. mivel visszatértük közben viharba kerültek. s a 12. vagy éppen csatlakoztak a kalandozókhoz. Maya hun fejedelmi-asszony fiai voltak az első tengeri kalandozók. ahol szintén elvetették a magvaikat. hogy valahol ezen a környéken láthatják meg Atlantisz maradványát. mivel Habos ordoszi beavatott egy sértődés miatt a mai Ádeni-öbölnél leszakadt és ott Haboshon néven egy gyarmatot alapított. s mivel mind a résztvevők száma nagy volt. lívek. Csaba és Béla Kuszkó földjén Amikor még Alaszka nem szakadt el Ázsiától. s itt is elég nagy számban cserélődött a legénység. Egy évvel később értek Rabatiba (Rabat). hogy a 2400 fős személyzet meglegyen. azaz a Fokföldön kötöttek ki. Itt is kaptak élelmiszert. A kilencedik évben értek a mai Mauritánia partvidékére. A harmadik évben jutottak el az Indus folyó menti Lar tartományba. Út közben többször megesett. Az induló . Itt is részt vettek az öntözéses gazdaságok munkáiban. A régi surupaki feljegyzések alapján tudták. Így a termény betakarítását követően már csak 16 hajóval tudtak továbbindulni. arattak. medvetoros évben a széki-hun Csaba lett az első a vetélkedőkön. évben már az elaggott Riga fősámán városába értek. hogy néhányan lemaradtak. Itt is vetettek. addig Lótanu 3 hajóval elindult. ahol Őrsúr gondoskodása révén szintén bő élelemmel várták őket. ahol hasonló éghajlat várta őket. a hunok Amerikában keresték az őshazát. amiért cserébe a kalandozók kemény munkával segítettek nekik a termény betakarításában. ami a mai Tajvan szigetével azonos. Ám hamarosan újabb hat hajót elvesztettek. csudok és virolájok nagyon kitartóak voltak. s a hatodik évben Magadin (a Madagaszkárszigeten) kötött ki. s így féléretten hordták a hajókra. A következő esztendőben már a Nagyfognál. hogy megkeresse azt. és valóban megláthatták az egykori földrész déli partjának még meglévő szigeteit. Egy évvel később Fanszúr tartományában voltak. mint Urukban. Az első tárkány napjára Kilaji gyarmatára értek. később Mexikónak Ázsia felőli partjainál találtak csak rokonnépeket. Az egyik fele maradt.48(!) hajóval és 2400 fővel indultak útnak. Annál nagyobb volt a termés a következő évben a Nagyfolyó (Niger) torkolatvidékén. Vizkaja rovósámán vezetésével körbehajózták az Atlantiszból megmaradt földdarabot. A 2335. s itt élelmet vettek fel a hajókra. A 11. míg a másik 24 hajó továbbindult a titkos megbízás végrehajtása céljából. ezért fantasztikus szervezés előzte meg az indulást.

hogy minél több aranylemezt hozzanak. Csabát igen meglepte. Az előző útjukon Csabáékkal elutazott Liát és Limát örömújjongás fogadta. Továbbevezve egy lakatlan szigeten vertek sátrat. medvetoros évben indult útnak másodjára Csaba vezér Ordoszból a legnagyobb hajós vállalkozásra. Csabáék kiváló fegyverzetükkel hozzásegítették Tennó vitézeit a győzelemhez. de egy nagy földrengés miatt el kellett menekülniük. hogy a halféleségeket húsokkal is pótolják. Az első kalandozás résztvevői valamennyien jobb körülmények között éltek. majd áthajóztak Ordoszba. Az ötödik évben azonban mind a 24 hajóval befutottak az indijók földjére. hiszen ez alkalommal 24 hajóval mentek meglátogatni az indijók birodalmát. Csaba megszervezte a kunok új településével való kereskedelmet és ígéretet tett a helybelieknek. ezért egy csoportnak vissza kellett térnie érte. csak 70-en jelentkeztek. Létszámuk 15 hajóssal és 5 gyermekkel csökkent. Csónakos halászokat vettek fel a hajóra. Tennó lemondott a kalandozás alvezéri tisztjéről. tavaszig nem folytatták az útjukat. hogy az aranylemezek Ordoszban sokkal többet érnek. hanem addig segítettek nekik új lakóhelyeket építeni. s mivel nagyon sok ifjú úgy döntött. bár a hajósok zömét a kunok tették ki. A partraszálláskor az emberek először menekültek előlük. Amikor a vezérek hosszas vendégeskedés után úgy döntöttek. mint az otthoniak. aki már 8 éve elkerült Ordoszból. Ezért a felszálláskor Majakó. A 2343. Az egyik öbölnél pedig tollas fejdíszű harcosok nyílzáporral űzték el őket onnan. de Tennó alvezér értette a beszédüket. amíg a harcosok egészsége helyreállt. mivel a fokozatos felmelegedés következtében nagyon sok lett a földrengés. ezért vissza kellett vonulniuk a hajóikra. de erről az indijóknak nem kell szólni. Az volt a baj. míg végre Tennó birodalmában kikötöttek. de hamarosan Szőreg felismerte egyikükben egy régi játszótársát. amikor 3-3 gyermekükkel partra szálltak és szép ajándékaikat átadták szüleiknek. Az út visszafelé elég viszontagságos volt. Két évig hánykolódtak a háborgó tengeren. az Enlitthívők főpapja megátkozta Csabát. hogy hazafelé veszik az útjukat. A Birodalmi Nagyszala úgy döntött. akik keleti manzsuák voltak. így aztán csak a 2341. melyek közé minden törzsből kerültek néhányan. Kétévi kincsgyűjtés után indultak vissza.három hajón 72 kalandozó kelhetett útra. 24 lapátos hajóval. Az egyik hajón tűz ütött ki és nagyon megrongálódott. Útközben viharba kerültek. Elmondták. és ezúttal már 48 új. . A tollas fejdíszű harcosok ismét nyilakkal támadtak rájuk. Összehívták a kalandozókat és szigorú titoktartás mellett megtárgyalták. medvetoros év végén értek Tennó birodalmába. hogy maradnak. mint Kuszkó birodalmában. Másodvezér a manzsu származású Tennó lett. Az Öregek Tanácsa Csabát újból útnak indította. Az első úthoz hasonlóan itt is történtek bajok. mivel a kemény telek viszontagságait itt nem ismerték. immár a harmadik alkalommal. Nyolc holdtöltéig kellett várniuk egy kis öbölben. Végül is visszértek Ordoszba. hogy a törzsük egy nagy szigetcsoporton él. hogy a rokon indijók az aranytárgyakat nem sokra értékelik. ahol örömmel fogadták Csaba aranyszállítmányát és a kereskedelmi hajóút terveit. Csaba innen öt hajóval és 120 ifjúval indult el Kuszkó földje felé. mindig friss vizet vettek föl és vadásztak. A manzsuák kérésére. hogy minél több aranyat kell a hajóra rakodni. hogy vissza akarnak térni Ordoszba. Az Öregek Tanácsa azzal a paranccsal látta el. hogy biztosítani fogja a régi hazájával való összeköttetést. Újabb viharok érték őket. A 2350. Végül a 2338. hogy a jóslásra használt. Útközben a szigeteken ahol csak lehetett. de közben kiderült. aki kiváló hajós hírében állott és már sok tengeri ütközetben vett részt. hogy a hajósok hittek az ősi átokban és a legkisebb vihar is nagy zavart keltett a babonaságuk miatt. Égi-eredetű áldozati üstöt egy szigeten felejtették. évben hajójuk befutott Tengeliz kikötőjébe. akit pedig éppen megtámadtak az őslakók. hogy szüneteltetni kell a hajóutakat. A lerészegedett hajósok azonban az utolsó pillanatban elárulták. Tennót vezérüknek választva új gyarmatot alapítottak a szigeten. még a tetőszerkezetek építéséhez is felhasználják. Csabát a rokon indijók cseretárgyaikért el is látták mindennel és a harmadik évben tömérdek aranylemezzel és kinccsel tért haza. medvetoros év végén érték el Kuszkó birodalmát. Melegebb vidékre érve járvány ütötte fel a fejét. Csabának az úton sok nehézsége támadt.

Innen mintegy nyolc év kellett ahhoz. A nanajuz törzzsel együtt keresték az utat. amelyen Viradó patiszu elrendelte a piaik sámánok összehívását. tudományokról. A fősámán mellett másik fejedelem volt a fővezér. 1670) aztán Riga ha nem is szívesen. hitvilágról. Így csak nyolcan indultak vissza Ordoszba.) Aki az első lett. A nőknél is folyt úgynevezett rimalány-képzés. hitélettel kapcsolatos ismereteket szereztek. hogy Béláék elérjenek az indijók Arany-Birodalmába. kereskedelmi és gazdálkodási tanulmányokat. de engedélyezte Béla ifjúsági fősámán kutyaszános. 4. A versenyszámok a következők voltak: lóápolás. de a 145. s jelenlegi szakiskolák hatékonyságával ellentétben ez idő alatt itt . hogy a Nagy-Vízözön óta eddig eltelt 3378 évben milyen események történtek. Az ő feladatuk is nagyon fontos volt. ami négy évig tartott. mikoris a legnagyobb volt az eljegesedés. e. lóápolást. e. átkísérték a Béla által vezetett rokon ifjúságot a befagyott tengeren. Ez a tárkányképzés négy éven át tartott. hogy engedélyezzen egy szánkós kalandozást. de ezen felül gyakorlati képzésben is részük volt. hanem Béla vezetésével a rokon indijókhoz benősülve megtelepednek. csillagvizsgálatról. amely egy 5 éves képzés volt. Az ő vetélkedésük győzteséből került ki az aranyasszony. Arvisurát visszaküldte. Nagy hasznát vették. rege és mondavilágról.) Sámán. e. e. A nanajuzok úgy határoztak. medvetoros évben (Kr. a lakóépületek. (az udmurtoknál a győztest hívták Pünkösdi királynak.10 fiának leszármazottjai sehogyan sem tudtak belenyugodni abba. míg Béla ifjúsági fősámán feleségének nanaju rokonságából 36-an jelentkeztek a szárazföldi kalandozásra. aratás megszervezése. hiszen a bélák törzse valóban a mai napig is ott él. A törzsszövetség minden időkben rendelkezett továbbá . ám a 2390. elsősorban a lovaglás terén. a betakarított javak igazságos elosztása a közösségen belül. medvetoros évtől (Kr. Maya unokái közül Béla jelentkezett a hokjenoktól sámánképzésre és rangelső lévén Riga fősámántól azt kérte. hogy soha többé nem mennek vissza. és az egyik föld alatti alagútrendszerben őrzik az aranylapokra rótt emlékeinket. 1650) csak hárman érkeztek meg és adták le a jelentést. s közben néhányan le is szakadtak.hokjen földön megtelepedett . akik feladata a fontos történések kő-. akadály. tárkány. hogy kettészakadt az északi Föld. (Erről részletesebben olvasható a Táltosok barlangja című oldalon. szekérverseny. ami 3. az nyerte el a fősámáni-fejedelmi méltóságot. szellemi vetélkedések. hogy megtelepedjenek. Külön oktatási rendszert állítottak fel az egyes kézműves mesterek képzéséhez. vagy 5 napos gyorsasági ügyességi verseny. A Maya leszármazottak 24-en. Az itt élő ajnók öt medvetoron át megvendégelték őket. a tél közepén. A 2370.szintén képzett . s mi lett a sorsa Ataisz megmenekült törzseinek. s az egész település tisztántartatásának felügyelete. a csecsemők és szülő asszonyok gondozása. Mikor az Arany-városba értek. Itt rovásírást. Béla fősámán a 2380. Ezt pedig szó szerint kell érteni. miszerint Béla új törzset alapítva kint maradt az indijók Arany-Birodalmában. hogy kelet felé is szárazföldön közelíthessék meg az indijó törzsek birodalmát. Az Aranyos-Hegyeket soha nem hagyták el.rovósámánokkal. medvetoros év (Kr. bár azt teljesen céltalannak tartotta. hogy összefoglalják. a tórem hitvilággal. A 2375. lovasversenyek gyorsasági. hogy a nanajuzok valamennyire értették az ajnók nyelvét és a medvetor-szertartások során megnyerték a segítségüket a nagy vállalkozáshoz. lóbetörés. Béla törzse a Kuszkó és Csaba leszármazottak fejedelmi törzsévé vált. s ahová szintén a legjobbak juthattak be. 1660) a 2385.Maya . hogy Ataisz elsüllyedése után 3300 évvel még mindig megértették egymást(!). orvoslást. a gyermekek világrahozatalának megkönnyítése. Agaba népének leszármazottai nagyon megörültek. stb. s egyben szellemi műveltségi vetélkedő volt. rimalány és beavatott képzések Minden törzs köteles volt elküldeni a legtehetségesebb ifjúkat az éppen akkori beavatott központba sámán képzés céljából. 1665) elején értek a már befagyott hideg tenger partjára. A tanulmányok befejeztét követően rendezték meg a Nagy Süánt. medvetoros évig részt vett a kuszkói Nagyszalában. így például a vetés. már csak 32-en voltak. majd az időjárás még hidegebbre válásakor. rénszarvasos kalandozását. medvetoros évben (Kr. vagy fémlapokra való lejegyzése volt.

Matyó indult el a kalandozó ifjúsággal a jürcsik népek birodalmába. A fiatalság kívánságát az Öregek Tanácsa is elfogadta és Matyót megerősítette fővezéri minőségében. A legalkalmasabb helyen törte át a kőfalat és az előre eltervezett helyen vívta meg az összecsapást. a mongolokat. rabja lett az italozásnak. egy szép rableány leitatta borzasörrel és testvérei segítségével kilopatta Matyót a kalandozó ifjúság táborából. e. mandzsuónokat és szonájokat leigázta. Ezért nagyon elhúzták a . Matyót megitatták sámán-itallal. hogy a székvárosukban az öt tudományágban náluk is folytassanak tanulmányokat. mivel Hunbál a “Béke és Rokonság" szerződés miatt nem engedélyezte a kinajok megtámadását. de előbb mindegyiket kioktatta. A leghosszabb. Ne háborgassák a békés kinajok földművelőit. Józan állapotban tervezte meg a kinajok ellen megindított hadjáratot. hogy a hunok serege a sebezhetetlennek hitt és állandóan erősítgetett kőfalon egy nap alatt át tudott törni és az őrségek leküzdésével diadalmasan haladt a kinaj-birodalom belseje felé. 6 nomád tyument arra képeztek ki. Ezután a küldöttség meghívta a 24 sámán ifjút a kinaj birodalomba. Matyó vezér. Mivel Hunbál fővezérnek nem volt fia. hokjenokat. Matyó volt az első fővezér. Matyó biztosította a küldöttséget. A 30 törzs vezérei azonban mindig kevesellték a kinajok adófizetését. hogy jó fegyverkovács volt. Li-Pang. Részegen vezette az állandó győzelmekhez szokott ifjúságot a hegylakó jürcsik ellen. megírva. Azonban a sok kalandozás során meggazdagodott Matyó nem tartotta be szerető apja intelmeit. Amikor sok zsákmánnyal és láncrafűzött foglyokkal lovagoltak hazafelé. ahol a tanácskozásra érkezett agg Hunbál fővezért Matyó meggyilkolta. hogy a “Béke és Barátság" jegyében fogadja Li-Pangnak látogatását. jürcsikeket. mit kell megfigyelniük a kinajok birodalmában. a kinajok Mennyei birodalmának első fejedelme arra kérte Matyót. mivel Cabaj Fősámán óta a vezető sámánok mind elsajátították a szomszédos kinajok nyelvét. majd egész nap tartó öldöklő csatában megsemmisítette a kinajok seregét a 3834. a Kínai Birodalom császára Bodó fősámán fia. Matyó néhány év alatt fennhatósága alá kényszerítene az összes rokon törzseket. Matyót az ifjúság diadallal vitte Ordoszba. 206-ban Motó legyőzte a kinajokat. hogy fogadja a kinajok vezetőségét. hogy Kr. (Erről a csatáról a kínai történészek is megemlékeztek. Ezért a hunok sarcolásai nem akartak véget érni. Matyó és a törzsek vezérei már előre pontról pontra megtárgyalták követeléseiket. mindig betörtek a kőfalon. medvetoros évben. Matyó sem volt megelégedve a hadisarccal. hogy egy nap alatt átszállítsa a nehézpáncélos hadsereget a Nagy-Falon. A kalandozásra vágyó ifjúság Matyót követelte fővezérnek. hat évig tartó képzésben azonban a beavatottak részesültek. s így óriási területek kerültek Matyó fővezér hatalma alá a Bujkál-tó vidékén túlról egészen Bihar jéghegyéig. Az északi kiszakadt kis törzsek is a hunokhoz csatlakoztak. A kínaiakat igen meglepte Matyó felkészültsége a tárgyaláson. s a vezérek külön portyázással rettenetes pusztítást vittek véghez. a síksági törökök birodalmától Ordoszon keresztül a mandzsu Nagyvízig. Matyó a küldöttséggel útbandította a sámán-utánpótlás ifjait. üljenek össze és a “Béke és Barátság" jegyében kössenek szerződést. s ettől kezdve még a kumisz illatától is undorodott. amelyet a kinajok nyelvén folytattak. a hadisarcot folyamatosan fogják fizetni. akik pedig vonakodtak belépni a hun törzsi szövetségbe. majd a jól kiképzett 30 tyumen harcossal a kinaj Nagy-Fal ellen indult.valódi mesteremberek kerültek ki.) Matyó hihetetlen nagy zsákmány mellett a kinajok nagy fejedelmeit is adófizetésre kényszerítene. aki rögtön hozzákezdett az új haderő kiképzéséhez Pusztaszeren. aki egyben fősámán is lett az édesapja halála után. Ezután a rosszul sikerült kaland után három évig volt fogságban a jürcsiknél. és csak egy tyumen hadifogoly jürcsikért adták ki az apjának. amit Ordoszon keresztül voltak kötelesek szállítani minden évben. A kinajok szinte megdermedtek. Így a hunok hírszerzése tökéletesen működött. s annak ellenére.

A “Béke és Barátság" elvén álló birodalmának széleit a “Nagyvíz" mosta. az eddigi “Béke és Barátság" szerződését egy fontosabb szerződéssel váltotta fel. Így a szép Cen fejedelmi leányka Matyó 25. Matyónak ezzel az volt a célja. Erről a kinaj tömegek tudomást szereztek és a bűnösöket lemészárolták. mennyire haladtak a sámán-tudományok elsajátításában. Ezzel teljesülhet Agaba fősámán tanítása. Hunnor és Magyarka Öregek-Tanácsának szövetsége a Medvés Hegyek (Zagrosz vidéke) és az oroszlános sivatagok birodalmának felkutatását vette tervbe. Matyó végrehajtotta Agaba törvényeit. A folyók közelében csatornázott. drágaköves palotát építtetett Ordoszban hozományként. felesége lett. A kinajok nagy fejedelme gyakorlatilag a hunok adófizetőjévé vált és súlyos kötelezettségeket vállalt. siettetni próbálta a tárgyalások menetét. Ekkor Magyarka közelében már ataiszi rendszer szerinti földmegmunkálás folyt. hogy minden napról maradandó rovást kell készíteniük. Az összehívott Öregek Tanácsa helyeselte Matyó érdekházasságát. Emiatt sok vendég meghalt. Li-Pang halála után Matyó kínai „Mato“ elnevezéssel kinaj császár lett. Li-Pang egy szép. Matyó megkövetelte tanítványaitól. még mielőtt azt a tárkány megvizsgálta volna. A kinajok azonban nem nyughattak. hogy aztán egyenként könnyebben elbánjanak a harcias törzsekkel A kinajok székhelyére küldött Szalajka minden fondorlatról azonnal értesítette az Öregek Tanácsát. a Hangun folyó jobb oldalán és Li-Pang adja hozzá feleségül a leányát. Li-Pang mindig igyekezett kibúvókat keresni és vonakodott a szigorított hadisarc megfizetésétől. Folyton igyekeztek a fehér és fekete hun törzsek között nézeteltéréseket szítani. Később a megkötött szerződés nem teljesítése miatt Matyó a hadisarc növelését sürgette. Uzapani 600 fő lovas kalandozóval érkezett a Van-tó melletti találkozóra. Felújították a kinaj vendégekkel a régi “Béke és Rokonság" örök időre kötött szerződést. míg a szárazabb domboldalakon a lépcsőzetes gazdaságok termelték a növényeket. Ordosz. és Matyó azokat a vendégségbe érkező kinajokkal etette meg. Ezért Matyó az újabb szerződésben már azt követelte. Matyó azonnal kidoboltatta a tárkány vizsgálatok eredményét. aki az előző évben a nagy-süán egyik győztese volt és rimalány fogadalmat tett. Ezért a Nagy-Kőfalat nagyszámú katonasággal erősítette meg. mert romlott húst csempésztek be Ordoszba. hogy a Hangun folyó völgyében élő népek barátságban éljenek egymással. Cserébe Hunbál felnövekvő leányai közül Li-Pang fejedelmi férfi lépett házasságra a sok nyelvet beszélő szépséges Szalajkával. A kinajok azonban nem nyughattak. Minden 24 Hun Törzsszövetségi településen vendégül látták a kalandozókat. Matyó ezzel a fogásával a kinajok vezetőségéről és terveikről állandó tájékoztatást kapott. amely a kinajokkal rokonszenvező fekete-hunok állandó tanácskozó helyévé lett.tárgyalást. hogy a Hun Törzsszövetség későbbi hódítását törvényessé és maradandóvá tegye. de akkorra már sokan betegek lettek. Tehát ezzel a házassággal Li-Pang megoldott egy fontos kérdést. . ezért fontos engedményeket tett. Ezt elnevezték “Matyóvár"-nak. hogy hun földművelők telepedhessenek le újból a Hun-síkságon. Li-Pang türelme fogytán volt. Matyó igen jól kiképzett hadserege újból áttörte a Nagy-Falat. mert újra romlott húsokat csempésztek be Ordoszba. A különböző irányba induló kisebb lovascsoportok a megbeszélés értelmében két évvel később a Van-tó mellett találkoztak. hogy a cserébe küldött sámánifjak a megbízott feladatukat végrehajthassák. Ez az előzködésük egyik legfontosabb bizonyítéka lesz. Időközben Potia garaúz fejedelem harmadik fia. Etur népe: az etruszkok A 20. amelyről Szalajka már előzőleg jelentést küldött. Medvetoros évben Uzapani vezetésével indult el a kalandozók csoportja. Li-Pang szét akarta robbantani a 24 Hun Törzsszövetséget a csatlakozott 6 törzs segítségével. hogy a hunok birodalma az egyik Nagyvíztől a másik Nagyvízig terjedhessen. majd a Hun-síkságot teljesen elfoglalta. Ezért ők vadász zsákmánnyal fizettek a régi telepeseknek.

az ahájoknak pedig valamennyi ifjú lovasa kiesett az előfutamok mindegyikéből. Etur száz családból álló népét az Ida hegységtől elindulva dél felé. (Múlt-Kor történelmi portál) Nagyon keveset tudunk az etruszk kultúráról. Amikor elérték egy hármas hegy alján a nagy meleg tengert. fejedelmi nászon Etur összeadta a szerelmes fiatalokat.Etur fejedelemfi is hozzájuk csatlakozott. Utána a hegységben medvére vadászva két évig vándoroltak. ahol szintén meg kellett pihenniük. Innen egy évig vándoroltak. Adane. a sakák gúnyolódásainak voltak kitéve. Etur garaúz fejedelemfi és menyasszonya. A régészek azt remélik: az etruszk településromok felkutatása után még a legendás király. mivel a szekértáborukkal érkező Mari birodalombeli. Innen északnyugat felé vették az útjukat. Az aháj ifjak úgy döntöttek. Ekkor Etur gyermeknevelés végett két. aki sakaszkíta névadással az Adana nevet kapta. Három hónap múlva. hogy Etur ifjúsági vezérrel mennek a meleg tengerek partjára. akit saka-szkíta névadással Sipinek neveztek és egy évig megpihentek a termékeny tengerparton. Szente fejedelmi lány ezután gyermekszülési betegségben meghalt. hogy a kis Milét és Szirmát felneveljék. Egy év múlva újból elindultak dél felé és egy folyó alatti síkságon megszületett Sikila. Sikila fejedelmi lánynak adott életet. Etur a melegebb tengerek legnyugatibb partjáig akart elmenni. valamint a szabírok is 75 fővel. Etur és Sipi után Milét és Szirma nevű kisfia. de felesége. mert a saka törzsekkel emberáldozatokat követelő összetűzéseik voltak. s akiket a Ráten folyó bal oldalán lakó ahájok csak szkítáknak neveztek és állandóan ellenséges viszonyban állottak egymással. Etur és Samas házasságából született Baratony és Erek. kisgyermeket szoptató aháj nőt hozatott a kamlikjába. . Tuza. majd egy tengeröbölben másodszor is megpihentek. Mivel a saka lovasok a negyedik. április 23. megszületett az ötödik gyermeke. Oroszlán-vadászat közben érkeztek Mari városába. A harmadik nap hajnalán. ötödik és nyolcadik helyen végeztek. akik a Ráten folyó jobb oldalán laktak. Ők Ida hegyétől észak felé vették útjukat. barna szeme lévén. ahol Mari aranyasszony utódainak vendégségét örömmel vették igénybe. mivel az anyjára hasonlítva kék-szemű fiúcska lett. garaúz névadással Tuzának neveztek. aki Anyahita egyisten hite szerint beavatott óm-jelzéssel született. A 12 napig tartú viadalban a garaúz származású Etur fejedelemfi lett az első. Itt az 50-50 főnyi lovas megcsaládosodott és letelepedett. és Etur népét a nyelvjárásuk szerint etruszkoknak nevezték. akik közül aztán Samos leányzót feleségül vette. míg a leánykát Idának nevezték el. melyre Toszkána hegyeiben bukkantak. medvetoros évben a Dabósa és Paripa városok közötti Pusztaszeren tartották meg. mert Szentének megszületett a második fia. Ida. Ezzel jogot nyert arra. aki apja után az Etur nevet kapta. egy nagy tó partjára értek. Úr és Uruk városok térségéből is jelentkeztek lovasok. s közben oroszlánokra és más nagyvadakra vadásztak. Szentének iker-gyermeke született. Itt Szente egy foggal született kislánynak. A soros sámánképzés végeztével a résztvevőknek bizonyságot kellett tenniük felkészültségükről. merre akar kalandozni. Kísegítőként ifjú aháj családok is indultak Eturral a meleg tengerek felé. Így a Ráten folyótól menekülő aháj nők vették a gyermekeit pártfogásuk alá. Itt még csatlakoztak hozzájuk a kurdok is 100 lovassal. Megtalálták a legépebb etruszk várost 2004. így végül a versengők létszáma 1000 főre emelkedett. járványok elől menekülő és főként leányokból álló csoporttal az Ida hegyén megtartott hegyi ünnepélyen leányvásárt tartottak. Ezt a lovas vetélkedőt a 25. Szenzációsnak számít tehát az a hatalmas leletegyüttes. Ezen a lovasversenyen jelentek meg először a Saka törzsbeliek. hogy kiválassza. ezért ezen százfőnyi csoportot Etur-népének nevezték. a meleg tengerparton telepítette le. Porsena pazar sírját is sikerül megtalálniuk. Amikor egy nagyobb hegységhez értek. mivel Szentének egy kisfia született. a saka származású Szente a NagySüán ünnepségei után elindultak 50 garaúz és 50 saka-szkíta lovassal nagynyugat felé új hazát keresni. pedig Róma felemelkedéséig ez a nép uralta a félsziget legnagyobb részét. akit.

500-480 körül készült. de később elfogadta a békeajánlatot. Szabadságra menetelem előtt itt volt egy újabb meglepetés. ez az esztendő nekem a meglepetések esztendeje . fél évezredig. Bonaniné Tamás-Tarr Melinda ETRUSZK ROKONAINK Úgy látszik. a firenzei egyetem várostörténésze. Porsena ostrom alá vette Rómát. azt hiszem. fiatal férfit ábrázoló bronzszobrocskát ma a British Museum őrzi. Az i. Az egyik elképzelés szerint a Bisenzio áradása pusztította és űzte el az embereket" . s ugyanez . Ezen állításának alapjául a két nyelv közötti számos nyelvi. aztán i. azon az eldugott vidéken. amelyet a leletet bejelentő régészek "Toszkána egyik legépebben fennmaradt etruszk városának" neveztek. bár a hivatalos tudományos állásfoglalást képviselők agyonhallgatják. Mario Alinei «Etruszk . magyar-kelta. és visszavonult. Legutóbb egy raktár alapzatát ásó munkások találtak arra a romegyüttesre. amelyen egykor a szardíniai banditák tartották fogva elrabolt áldozataikat. Centauro szerint Chamars valahol Prato város Calvana hegyei. éppen amellett a fal mellett. Annyi bizonyos. amelyet egyenesen az «Il Mulino» könyvkiadó kiadványkatalógusa «Nyelvészet és irodalomkritika» rovata szerzett nekem: ebben a hónapban megjelenő finnugor-eredetet valló nyelvészek idegeit mint jelen sorok magyar-történelem szakos íróját. még többet tudhatunk meg Európa történetének egyik legtitokzatosabb népéről. hogy unalomra még egy másodpercnyi időre sem volt okom. Eredetük az itáliai őstörténetbe nyúlik vissza. és ötezer aranycsirke díszítette. s most ismét különféle hazai és nemzetközi fórumokon újból feléledtek.a Pó folyótól egészen a déli Campaniáig . Bonaniné Tamás-Tarr Melinda) Noha a hír nem új. Az idősebb Plinius szerint Porsena sírja egy hatalmas labirintus volt.Egészen Róma felemelkedéséig Chamars volt az etruszk civilizáció legjelentősebb városállama. az ásatások vezetője a Discovery Newsnak.valamelyik témakörben néhány hónappal ezelőtt írtam egy cikket «Meglepetés» címmel.Itália legmagasabb szintű civilizációját alkották Róma felemelkedéséig. hanem századokkal ezelőtt is már felmerült . Az etruszkok által lucumónak nevezett uralkodó. e. "A város szemmel láthatólag elnéptelenedett. de ezen hangokat csak elfojtották.mondta Giuseppe Centauro. Egyedül gazdagon díszített sírjaik engednek bepillantást egykor virágzó kultúrájukba. tizenkét arany ló.felborzoló. Talán még Porsena etruszk király legendás sírjának helyét is sikerül azonosítani. 900 körülre tehető. A könyv az etruszk őstörténet eddig elért eredményeinek újraértelmezésével. s az eddigi lefordított szövegek pontosabb fordításait és a mai napig még lefordíthatatlannak tartott. és a firenzei Morello-hegy között lehet. könyvéről hírt adó előzetes tájékoztató. vagy csak részben lefordított szövegek megfejtését. századi település a Bisenzio folyó mellett épült. a rosszakat és a jókat beleértve egyaránt. egy arany tyúk. Ezen a területen persze már eddig is bukkantak fontos leletekre. nem indoeurópai eredetű nyelvükről mindössze néhány nyom maradt fenn. amit Centauro Chamars védőfalának vél. tetején piramissal.mondta Gabriella Poggesi. Az etruszkok uralták a félsziget nagy részét kb. Ezek a hasonlóságok tették lehetővé a szerző számára a legjobb etruszk tudomány elért eredményeinek javarészének megerősítésével azokat tovább fejleszteni. születésétől egészen hanyatlásáig" . valamint az etruszk és az ősi magyar tisztségek hasonlósága szolgál.. mert nemcsak jelen korunkban. A legenda szerint a sírt egy aranyszekér. és egymagában reprezentálja az etruszk civilizáció egészét. "Ha a legendát nem is igazolhatjuk. e.» (Fordította © Dr. Kultúrájukról nem maradt írásos forrás. 90-ben több évszázados hanyatlás után . amely az alábbiakat közli: «A szerző bizonyítani szándékozik az etruszk rokonságát a magyarral az európai nyelvek eredetével kapcsolatos kutatásai eredményeként következtetett elmélete alapján. melyek közül a legfontosabbat házépítő munkások találták meg 200 évvel ezelőtt: az i. amelyek már pedzegették a magyar-sumér.római polgárok lettek. a kultúrájuk keletkezése i. Dr. Különös. melynek célja az elűzött Tarquinus Superbus visszaültetése volt a trónra. magyar-japán rokonságot. ki ez utóbbi hivatalos eredet-hagyományon nőtt fel és lett fent említett szakos tanár . Centauro feltevését Chamars ősi városának megtalálásáról viszont nem akarta kommentálni. e. aki Pompeji helyreállításán is dolgozott. Chamarsot legalábbis biztosan megtaláltuk. Az etruszk kultúra szétszórt. Ha a felfedezés igaznak bizonyul.elég ha csak a magyar-etruszk rokonság mellett emlékezünk azokra a hangokra.. 5. Ez volt Itália legnagyobb városa Róma előtt. Lars Porsena innen indíthatta legsikeresebb támadását Róma ellen. e.Mint a magyar egy archaikus formája» c. s azzal az ősmagyarok honfoglalásának dátumának új hipotézisével zárul. egymással laza szövetségben álló városállamai .

mert különböző. amely hamarosan meg kell. egyenesen a paleolitikumtól napjainkig. elő a bizonyítékokkal! Az etruszkok Magyarországról jöttek? Mesének vagy az uborkaszezon tréfájának tűnik. De mindez még világosabbá válik Alinei által néhány éve kidolgozott «Kontinuitás-elmélet»-én keresztül. Még nem láttam a könyvet. Mario Alinei állította fel. Giovanni Semerano elmondta. s arra hivatkozni. igaz. Bővelkedik réshangokban (amelyek Alinei szerint a mai toszkánai dialektusban élnek tovább).50 Euro). hogy a magyar-japán rokonsággal kapcsolatban van egy kisgyermekkori emlékem. Természetesen nyelvi kontinuitásról van szó. Az etruszk nyelv azonban nem. Ám. aki ezen utolsó könyvében csaknem 500 oldalon fejtegeti azt.említette. (Erre majd még visszatérek később. mint a magyar egy archaikus formája). 163 oldal. Ezenkívül napjainkban is találkoztam hazai izgalmas szakemberek által írt szakcikkekkel. Egy ragozó (agglutináló) nyelv. amely legyőzte a halált. hogy ezen kísérlete működőképes volt.) Ezen hírrel felajzottan írtam a kiadónak. hanem azok mindenkor egy meghatározott területen élő népek nyelvei. s nem győzték mindig ismételni. az etruszkok eredetének kutatása ismét divatos témává kezd válni. A világ nagy nyelvcsaládjai nem az utolsó évezredek népeinek vándorlásainak eredménye. itáliai/«italicusok» és kelta nyelvek rokoni kapcsolatban állnak egymással. Éppen. 18. nem tréfa: egy jeles nyelvtudós 500 oldalt szentelt annak bebizonyítására. Görög. Jellemző vonások ezek. amely a toszkánaiakkal akarja elhitetni a magyar eredetüket. Az etruszkok és nyelvük»/«Il popolo che sconfisse la morte. sem a lent említett újságcikket követően. hogy jelenjen. eddig még nem kaptam semmit. A könyv. amely szeptember elején jelenik meg a Mulino Kiadó gondozásában. Úgy tűnik. «amelyek nem lehetnek a véletlenek következményei». amelyek elnevezései hasonlóak a két nyelvben. hogy a «magyarok és a japánok testvérnép». amikor anyai nagyapám mesélt nekünk az első világháborús fogságáról. Alinei most mindezt elveti s Ázsiából Kelet-Európába vezet el bennünket. szíveskedjenek a szerkesztőségbe eljuttatni egy példányt. majd Japánba kerüléséről amíg aztán az amerikaiak haza nem juttatták őt felszabadított fogolytársaival együtt . amelyek arra utalnak e tekintetben. ennek ellenére hasznosabbnak tartják történelmük tanulmányozását. «Rendkívüli affinitások ezek» magyarázza -. Ezt mindenki tudja. Gli etruschi e la loro lingua» c. Tehát el kell törölni az összes ázsiai és európai invázó népeket idoeurópai nyelveink eredetének magyarázatát tekintve. hogy az etruszk a magyarral megegyezik. sőt még szerepüket tekintve is analóg. amelyben a szógyök és a rag/toldalék összeolvadás nélkül kacsolódik. una forma arcaica di Ungherese» (Az etruszk. éppenhogy megjelenik a könyv. mint ahogy mindig is emlegették őket a szakma bennfentesei. ha a nyelvészet meggyőző. semmint a bebizonyíthatatlan eredetük kutatását. s egyikükkel még kapcsolatba is léptem. Így nekilátott az etruszk szövegek fordításának mind a már ismert eddig lefordítottakat. hogy a «titkok népének» nyelve a sztyeppérõl származik. mert eddig még semmiféle reakció nem jelent meg se pro se kontra sem a kiadó sorait. mert mindig is léteztek az illető helyeken. Az elméletet azonban egy tekintélyes olasz nyelvész. hogy recenzió céljából. hogyan igazítható hozzá a történelem? A jelenleg elfogadott elmélet szerint a magyarok a korai középkor folyamán . hogy az etruszk az ókori KözelKelet nyelveinek. mind a számunkra még megfejthetetleneket a magyar nyelvvel való összefüggések figyelembevételével. hogy a magyar felszabadított hadifoglyokat a japánok meleg szeretettel fogadták. Ám Alinei igazi bizonyítékai a tisztségek elnevezései lennének. A «titkok népe». Napjainkban . máris megosztja a tudósokat. Mellesleg megjegyzem. Csupán néhány hete látott napvilágot Giovanni Semerano «A nép. főként a sémi nyelvek keveréke.mint ahogy az etruszkrajongók jól tudják -. Már a könyvcím is magáért beszél: «Etrusco. hogy megérkeztem a tengerparti nyaralónkba. olvasom a «La Repubblica» augusztus elsejei számában Cinzia Dal Maso alábbi cikkét: «A legújabb hír az etruszkokról: a magyarok rokonai» Nem. az utrechti egyetem emeritus professzora. Professzor úr. Az őskortól. hogy még nem is jelent meg a könyvpiacon a beharangozott könyv. könyve (Bruno Mondadori.történik itt olasz honban is. latin.

: helyben keletkezett. «Igen ám.körül Etrúria eredeti területe a Tiberis . hogy a vándorlás jóval korábban ment végbe . hogy az özönvizet túlélő Noé és családja arám nyelven beszélt.. Clusium. tehát anyjuk nevét is viselték. S hogy az etruszkok Magyarországról érkeznének. VIII. aki 1498-ban az etruszk nyelv héber eredetét hangoztatta³. 3. sz. Figyelmet érdemlő az etruszk nők kivételes helyzete. sz. a gyermekek pedig mindkét szülőjük nevét. azt a régészek már jó ideje bizonyították. évezredben.: őshonos. hanem hódító betörő. amelyek megkülönböztetik az összes más finnugor nyelvcsalád nyelveitől. Vetulonia. amelyben a szerző nyíltan beszél a «titkok népének» a KárpátDuna-medencéből való bejöveteléről. Sándor pápa titkára a reneszánsz korában hihetetlenül sikeres könyve révén – amely 17 általa hamisított ókori írást tartalmazott – azt igyekezett bizonyítani.studiolum. és a VI.» Mindenesetre Alinei könyvének még meg kell jelennie és máris megosztja az etruszkológusokat s ez a «titkok népének» szerelmesei számára az egyedüli biztos tény. Vulci). 1. Perusia. Caere. törzsökös eredeti . s valóban. Egyes családi ügyekben önállóan döntöttek. mint a férfiak. s gyökereire nyilvánvalóan büszke Viterbói Annius. "Ellenben ennek az elméletnek nem volt nagy sikere".» Török népek. ősi.»: ( http://www. e. Roselle. geol. Veii. e. (Az államhatalom jelképe a vesszőnyalábba szúrt bárd. a termelőmunkát a szabad parasztok és rabszolgák végezték. jegyzi meg Adriano Maggiani. eleinte választott királyokkal. a jogar és a trónszék. A magyarnak sikerült egybeolvadnia a helyi nyelvekkel. egészen a 20. hanem arám eredetét. «Egy csupán a sok közül: hiszen minden szakkönyvtár rendelkezik egy önálló részleggel. amelyhez tartozik. Politikai szervezetük alapját a tizenkét etruszk szövetsége alkotta (Arretium. minthogy az egyik legjelentősebb etruszk városból származó. VI. A városok a nemzetségi rendszer felbomlása óta «királyságok» voltak.-tól a megerősödött arisztokrácia korlátozta. Tanulság: a magyar nyelv különbözik a közeli nyelvektől mint az etruszk az itáliaiaktól/«italicusoktól»². Az ekkori magyarok és az első etruszkok között szinte két évezrednyi történelem telt el. míg az etruszk a legutóbbi délnyugat felé irányuló magyar vándorlások egyikének köszönhetően kitartóbban őrizte meg sajátosságait. él. Az egymástól időben és térben oly távol álló magyar és etruszk nyelv közötti Alinei által kimutatott hasonlóságok inkább jövevényszavak eredményei lehetnek. akiknek a hatalmát azonban .Arnus -Tirrén-tenger által határolt vidék. Pirgi. keletkezési helyén maradt. s legkorábbi nyelvemlékeik erre a korra vezethetők vissza.-ban érte el tetőpontját.. ³ Sajó Tamás megjegyzése az ő fordítása végén: «Pontosabban nem héber. sz. amely eltért más korabeli népekétől. ² «Italicusok»: a dél-itáliai 'italicus' törzs nevéből az 'italicusok' gyűjtőnevet kapták a görögöktől. Alinei szerint mindkét népnyelv nem autochton¹. sz. VI.Kr. s egyenesen azt hiszem. Tarquinii.) Az arisztokrácia jelentős kiváltságokat élvezett. egy közvetlen eredet gondolata számomra nehezen elképzelhető.: 'autohtón'] gör. századi legjelesebb nyelvészekig.érkeztek a mai Magyarország területére.. Kezdve egy bizonyos Annio di Viterbóval. A Kr. Ez az elmélet visszaszáll a hatvanas évekre. 2. mely népek a Fekete-tengeri északi sztyeppékről érkeztek Európába. mondja Alinei. e. a bíborszínű tóga. a velencei egyetem etruszkológiai tanszékének docense.» (Fordította © Dr.Bonaniné Tamás-Tarr Melinda) ---------------------------------------------------------------------------------------------------¹ Autochton: [e.ban hatalmuk Itália-szerte számottevő volt. hogy a Krisztus előtti III. a magyar nyelv sok török nyelvi elemet tartalmaz. amikor Tiberistől az Alpokig Itália egyharmadát uralták. Cortona.com/etruszk/ ) * Etrúria (ahogy annak idején én tanultam): Kr. s a bárka megfeneklése után közvetlenül az Ararát hegyéről vándorolt Etruriába*. a mai Toszkánába. az úgynevezett kurgán-betöréssel. amely az etruszkok eredetéről szóló könyveknek tartanak fenn. de ma már sokan úgy gondolják. . bennszülött.folytatja Alinei -. Hugh Hencken «Tarquinia and Etruscan Origins» című könyvében teljesedett ki. éppoly szabadon viselkedhettek. VII. részt vehettek a nyilvános játékokban (gladiátori viadalokon). Volsini.

és ennek megfelelően megbecsülnünk. A két kötet 900 oldal. amíg Alinei haza nem tért Olaszországba. Ezért az etruszkok nem haltak ki. Mi ma nem állhatunk értelmi és érzelmi kapcsolatban kőkori. helyettük. Hisz a mai verzió szerint Árpád előtt nem voltak magyarok itt nálunk. Azért dolgozik. nem mondhatja ki helyettünk. [szándékosan nem közlöm a teljes nevet] nyelvész. Ezen bőven keresztül ment a sztyeppei műveltség is. Mégsincs egyedül abban. de ezt a kockázatot vállalnunk érdemes.. hogy elég lesze csak az etruszk anyagot körüljárni. Nem tagadom. vagy esetleg később az egészet.. hogy más nép részévé válva új életet kezdhetnek.. római feljegyzések szerint etruszk villámjósok ajánlották fel segítségüket. Nos. politológus barátomtól. hogy szülőföldünk történelme akár 40 000 évvel ezelőttől is .tovább élt immáron a latinok neve alatt. hogy a hazai kutatóink az Árpád előtti Kárpát-medence történelméről hallani sem akarnak. Szívesen küldök Önnek egy példányt A magyar ókor első kötetéből. L. és a magunkénak tekinthessük akárhány ezer év történelmét Magyarországon is. de csak akkor.. Végtére is.--------------------------------------------------------------------------------------------------Íme egy kis ízelítő az egyik hazai . épp a napokban kaptam meg címét M. Alinei jó nyomon jár. mert ezt nekünk nem tanítják. És mégis igaza van. vannak a nyugatiak számára nehezebben emészthető fejezetei is a könyvnek.¹ Eszerint az etruszkok saját maguk szabta végzetük beteljesedése ellen semmit sem tettek.saját s igen izgalmas irányzatot képvisel az otthon megszokotthoz képest. immár lélekben latinná alakulva újra kézbe vették a város sorsának irányítását.Hogy a Disciplina Etrusca még a korai kereszténység időszakában is mennyire eleven volt. hogy a Kárpát-medence kőkori történelmét folyamatosnak tekintve. amiről írok.. a Kárpát-medencében Kr. persze nálunk is.a miénk ugyanúgy.. Hangsúlyozza. e. Az egészséges népi öntudatot a történelem is formálja. Titokzatos etruszkológusom viszont jogosan azt gondolja. e. hanem a sztyeppére. Befejezésül itt van két kis részlet az ígért könyvből: «.most még egyelőre a neve legyen titok.. Belenyugodtak abba. mint maga a «titkos etruszkok» . hogy ugyanúgy tisztelhessük.. Addig is könyvem angol előszavát mellékelem szeretettel. de hozzáidomulva a latinokhoz. 2200 és IV. aki egy egyetemen dolgozott vele Utrechtben. Magam éppen most készülök felvenni a kapcsolatot Alinei professzorral. végtére is az indoeurópai és sémita elszármaztatások erőtlennek bizonyultak. hogy egyben láthassa azt. bronzkori leleteinkkel. Igazából fel sem tudom fogni.. hogy ez a törekvése vitákat okoz majd. ebben nagyon tudom őt támogatni. átprogramozott nép. A latinok hálából úgy elfelejtették okosabbik felüket. Biztos abban. A magyar közvetítésű sztyeppei eredet valóban fantasztikusnak hat. de ő is engem. de a "fejvesztést" jelentő mozzanatot nem vállalhatja fel. Béla között éppen 29 alkalommal. és még Árpád is csak beolvadhatott e nyelvi. az etruszkok és mi is annak leszármazottjai és örökösei vagyunk. hogy tudniillik nem közvetlenül ránk hivatkozik.. akik enélkül semmire sem mentek volna. De természetesen nemcsak magunkat. 500 táján észlelhető egységes európai műveltségre (nem civilizáció!) és egységes nyelvre gondolván arra kell következtetnünk. újkőkori. hogy a Kárpátmedencében ősidők óta mindig magyarul beszéltek. hogy akkor a kelták. Emiatt azt a sajátunknak kell tekintenünk. Ennek fényében lesz majd eldönthető. Az Ön által ajánlott cikket már megjelentettük magunk is a történelemmel foglalkozó honlapunkon is..mint ahogy írja nekem . mint agymosott. hogy Alinei nyugati létére ekkora rizikót vállalt: Árpád honfoglalása előtt 2000 évvel magyar jelenlétet Etrúriában feltételezni .» Az érintett etruszkológus . Alinei indítékain nem vagyok meglepve. miközben velük. annak bizonyítéka..hát ez arrafelé égetnivaló bűn lehet. mikor a nyugati gótok Rómát ostromolták. ahogy azt Európa más népei kétségek nélkül gondolják. megindultak a latin világbirodalom létrehozásának rögös útján. műveltségi közegbe. ha a Kárpátmedencét nem az európai ősműveltség terepének látjuk. Társadalmunk egészségesebb mentális állapotára vágyva mindenképpen.. hiszen ha az Kr. hogy 408-ban. hogy kétezer évvel később újra fel kell .etruszkológussal váltott levelezésből: «Köszönöm jelentkezését. bennünket az őseurópai nép leszármazottainak tekint. Teljes műveltségük – általuk .

A történet ismerős már korábbról is.fedezni őket. amely kísértetiesen hasonlít a Pilisre. gyönyörű erdőség – a megejtő látvány hihetővé teszi. hogy a maga által kijelölt népi kor elérése után önként eltűnjön az árnyékvilágból? Népi élete alkonyán. Jónéhány lappal fentebb éppen erről szólt egy gondolat. keze nyoma előtt. azt láthatjuk. Napsütésben ragyog a Bolsena-tó. hogy mindketten némán álltunk. hogy alaposabban és közelebbről láthassuk meg azt. Hitük szerint egy másik világban élték tovább földi életüket ugyanolyan kényelemben. Ezt éppen késői adatok erősítik meg. mert emezek megokosodva úgy kifosztották és feldúlták a Világot. hisz a Kr. században . csak ruhát cseréltek volna. magyarul népként megfogalmazva közös életét. a Tell Halaf-i Tesup. mintha számomra az etruszkok nem is tűntek volna el.» --------------------------------------------------------------------------------------------------¹ Kenediné Szántó Lívia: Az etruszkok nyomában.a jelek szerint nem a megfelelő alanyt érte. nem bizonyít¹"– mondja Szántó Lívia. ahol a holtak birodalma állt. Talán nekik csak átköltözést jelentett a másik domboldal kevésbé faragott. hogy az etruszkok ide helyezték legősibb istenségük – Fanum Voltumnae – lakóhelyét. netán előkép az ókorból. hogy Bolsenától Orvietóig az egész táj megszentelt liget volt? A Tinia-oltár csak valószínűsít. méltó egy Pantokrátor jelenlétéhez. hogy Veii. az etruszkok viharistenének. megemésztéséhez. o. mint korábban a fényesben. mert a feláldozás után már senki sem akar egykori valójukra ráismerni. u. túl sok a halál. Hát mégis lehetséges lenne. egyetlen szó nélkül baktattunk fel a palota tornyába. században valóban komorak már a színek. Hullámzó dombok. közel háromezer évvel ezelőtt kőbe vésett neve olyan megilletődést váltott ki belőlünk. Ha utólag megállunk egy pillanatra. hogy egy lélekben emelkedett. Jupiter és Zeusz elődjének a bolsenai múzeum udvarán álló. 53-56. a III-II.) Nem tartom kizártnak. Ez az elénk vetülő kép etruszkjainkról valószínűleg még igen sokáig nem hagy békén bennünket. szinte újjászületésként is felfogható. hogy a francia Blochnak és az orvietói Bizarri professzornak is igaza van? Lehet. korábban nem vitt-e hasonló szerepet. kiművelt nép a közös tudat szintjén. ott akkor úgy látszott. az biztos. sok. (Tinia ugyanakkor a hettita Tesup. Feláldozásuk . 1977. Corvina. sőt mi több.profán elképzelés nyomán ." Gondolatokba mélyedve. Volsinii elemi erejű szakrális hely. de hogy most a közelben jártunk. szinte ugyanez történt Asszíriában is. azok azonban nem javultak meg ettől. Glastonbury után ide. önfeláldozásról szóló sötét gondolatai vetődnek elém. hiába való volt. az urartui Teseba² azonosa. önkéntes eltűnéséről. mert a világtörténelemben most hallhatunk először egy nép saját maga számára kijelölt életkoráról. --------------------------------------------------------------------------------------------------«…Tiniának. Éppen kedves etruszk rokonaink ügyeit is szeretnénk rendbe tenni. Ezért talán nem is volt számukra olyan nagy szörnyűség új név alatt újra megjelenni. Budapest. a rómaiak évtizedekig tartó makacs ostroma erre mutathat. Most újra Pap Gábor Pilis-szindrómában írt. mint egy ember életének megállóit felvetítse valamiféle égi megállókhoz népe sorsát? Képes legyen arra. A régész az ablakra mutatott. mintha áldozni készülnénk. Egy Krisztusi gondolat. műveltségüket a durvalelkűek ölébe borították.. durvábbra vett kövei közé. amit ott látni kell.. hogy etruszkként valóban eltűntek. IV. Volsiniibe is el kell menjünk. Az előbbi történet viszont megdöbbentő. Meglehet. hogy még ma is azt nyögjük. feldolgozásához a felismerés e rövid ideje biztosan nem elég. saját maga szabta népi életének beletörődéssel tudomásul vett befejeződéséről. "Itt találták Bolsenában?" "Igen. Áldozni egy rég letűnt nép hite. "Lehet.

bizonyára a felismerés íratta velem». hogy Esküló népét (Eskló) megvédjék az elsüllyedt Atlantiszról menekült geri-beri (görög) féle népek szorongattatásától.hát persze. de ott akkor mégis újra friss eszméket és gondolatokat. illetve Giotto (1267-1337) firenzei festők munkásságához köti. * Szerzői megjegyzés: Ez «kicsit fellengzős. hogy az engedjen a követelésnek. Dr. .* ------------------------------------------------------------------------------------------------¹ Kenediné Szántó Lívia: Az etruszkok nyomában. Firenze.hogyan lehetséges az. gyorsan elterjesztette a magyar lélekhez is közelálló időtlen. A fényre. de talán nem átkoznak el érte. 1998. az itáliai művészet nagy megújhodásának kezdetét a 13. század végétől keltezi és Cimabue (1240/50-1302 után). A reneszánsz kezdetét Giorgio Vasari (1511-1574). 1977. az újetruszk világváros és a körülötte lüktető táj évszázados szárnyalása a szellem műve volt. 408ban. A legkiválóbb festők. hogy egy kipusztítottként. 109-110. A fiatal ezerháromszázasok új csodát hoznak Európába. Corvina. Budapest.római időszámítás szerint Krisztus születése előtt 800-ban. . A hosszú csend.): Az itáliai reneszánsz.éppen Toszkána. Mecsek. Mondja meg nekem végre valaki. tisztaságra.net/ Pannon vezér honfoglalása A 3240. Éppen Toszkána. ez etruszk örökség soha ki nem halt tulajdonosa hirdette meg szellemi szabadságharcát a már majd ezer éve sötétséget tanítókkal szemben. A geri-beri népek elhízott tömegei ész nélkül menekültek előlük dél felé a rokonaikhoz. Kulturtrade Kiadó. ami ezután következett majd ezer évre rá még egyszer újra megszakadt. Budapest. o. Medvetoros évben . csak a kőfaragók hódoltak meg előttük.Pannon ifjúsági vezér megjelent ezen a tájon négyezer lovasával. Budapest. beleszeretett Esküló . nem sokkal a gótok római fosztogatása előtt papjaik. 159. hogyan képes négyszáz évvel állítólagos eltemetése után szakrális központjának visszaállítása érdekében olyan nyomást gyakorolni a római világbirodalom császárára.Constantinus. Ráérzett erre Hunyadi Mátyás király Magyarországa is. eltüntetettként nyilvántartott nép. Dante. és a kibomló reneszánsz lelkületében újra viszontláthatjuk külsőre megváltozott rokonainkat változatlan szellem kíséretében. Etrúria szellemi és vér szerinti örököse. ² Kenediné Szántó Lívia: Az etruszkok nyomában. ³ Rolf Toman (szerk. Bonaniné Tamás-Tarr Melinda http://www. a római császár újra engedélyezi Volsinii évenkénti etruszk összejöveteleit. Corvina. o.³ Az országot ezúttal Toszkánának hívják. amely végül Olaszországot is egyesülésre vitte derűs szellemével.osservatorioletterario. táltosaik májjóslási szolgálatukat ajánlják fel. Pannon vezér egy dombocskán ütötte fel vezéri szállását. új mecénások is kerülnek. o. . Elemi erejű kinyílása újra emberivé változtatta a halott földrészt. szobrászok és építészek című munka híres 16. beolvadtként. 5. majd Petrarca. Igen. az inkvizíciók égett hústól bűzlő korától megundorodottak végre friss levegőhöz jutottak. Pannon vezér és öccse. . akik a káspivári Saka-szkíta birodalomból jöttek kalandozásra. századi szerzője. amit harcostársai Pannon-halmának neveztek el. Sőt. szellemük erejével felszámolták az intézményesített keresztény terrort. megújhodásra vágyók. Boccaccio.hadd ébredjek fel . 1977.

Aranyos-széken már előzőleg is voltak hun települések.leányaiba. az újabb településeket Kr. hogy Ordosz parancsa szerint a kisebb kalandozásokat visszaverik. Veszprém lett a legelső és jogot nyert arra. harcosaik száma 1 töményre emelkedett. ezért az ordoszvidéki. nem fogadták ellenségesen a végvári vitézeket. Pannonföld közepe táján felállítsa az új sámánközpontot. a legbiztonságosabb helyen. ami az új település szempontjából fontos volt. e. Kr. Veszprémnek első dolga volt. Mivel Kalugának csak egy leánya volt. A Kőszeg tornyának környékén lakó tarkós őslakók. Encs vitéz őrségparancsnokkal napnyugat felé lovagolt és egy árvizes folyónál a . Kanizsa. a meghódolást. Soha nem hagyják el Pannonföldet. Ebben az Arvisurában megalkották Pannonföld törvényeit Agaba fősámán elvei alapján. Elhatározták. és Kaluga vepsze törzsbeli fősámán leányát. hogy szervezze meg Pannonföld biztonságát. Aranyos-széken. még azon évben. hogy visszaemlékezése alapján. Mecsek Eplény fiának adta át a fősámánságot. Veszprém lesz az új Égi-Birodalom fővárosa. e. Kőszegi végvári vitéz a legszebb tarkós leányt elvette feleségül. A második csoport egy döghalál járvány idején. Devecser pannonföldi fejedelem megbízta Veszprémet. Pannon törzsei között az avarok voltak a legszaporábbak és Pécs-Tórem városában. de a nagy hódítók ellen mindig alkalmazzák az őslakók régi törvényeit. a 24 Hun Törzsszövetség minden törzséből. Ezzel megpecsételődött a pannon és a tarkós népeknek a hegyvidéki barátsága. Az ezt következő télen immár asszonyaikkal együtt közel 12. sz. 799-ben PécsTórem városának nevezték. Suprun egy kabar tizeddel. részben megcsaládosodott harcosnak minden felszerelést megadtak. Amikor megérkeztek Pécsre. e. Pannon után legvitézebb fia. Csanak lett Pannonföld fejedelme. Veszprém az ordoszi sámánképzésen is első lett. A következő télen már mind a 6000 lovas megcsaládosodott. míg a nyári tisztálkodást ruhaégetéssel egybekötve a széki-hunok elnevezése szerinti Bolhás-tó mellett végezték vallási szertartás keretében. A hatezer főnyi visszamaradt. Az Ordosz birodalmi Veszprém városának mintájára felépítették 100 vepsze harcos segítségével és az ifjú fősámán törzsének ácsaival Vepszerém városát. Biked népe az 1 tömény. Gyömörébe és Indijába. E település mesés gazdagsága és a termő gyümölcsösök vonzó hatást gyakoroltak az Isis-lakók híveire. A fentiekre nézve megkötötték a vérszerződést. Kiépítik a 24 hun törzsszervezetet tizedekre lemenőleg. mivel már Pécsett is érték támadások. meleg tavat Balatonnak hívták. hogy Ordosz nagy törzseinek menedékhelyét kiépíthessék. így a tíz év alatt sokan elvándoroltak Pécs-Tórem városába minden kincsükkel együtt. azaz 10 000 lovast a vezérükről pannonoknak nevezte. A kiképzett rimalányok mind a fejedelmi és fősámáni udvarokba mentek férjhez és aranylemezes Arvisurákban örökítették meg Pannonföld Ordoszhoz való szellemi kapcsolódását.000 ezer. 773-ban a Nagyszalát Pécsett megtartották. A sámánképzésen 48 ifjú közül Csanak fia. előtt 2810-ben történt kalandozásakor kis csoportjával megjelent a védelmet nyújtó hegyek között. a tizedik évben Ordoszból. Amikor Kr. Pejt rimalányt vette feleségül. Kr. Pannonföld-Birodalmának új sámánközpontját. Veszprém. Mecsek fősámánsága mellett. mivel Bihar ifjúsági vezér i. vepszeföldi elnevezésével a kellemes. Mivel a Pécs-Tórem-hívő saka-szkíták voltak többségben. Ruma és Suprun engedte vérét Pejt aranyasszony díszes edényébe. örömmel fogadták a nagy aranykincsekkel érkező. ifjúsági versenyen győztes fejedelmi házaspárt. az új központ helyzeténél fogva könnyebben védhető. hanem apró jószágaikkal kedveskedtek nekik. Minden újabb ötéves sámánképzés után kisebb csoportok érkeztek Káspivárból. A vepsze törzs minden családi fészkében épült szitás-fürdő is. e. 1610-ben érkezett Aranyosszékre a parszi-szkíták és székihunok törzséből. A szeld-hun halászok elnevezése azonban nem tetszett nekik. akik főként Barca síkságán és Aranyosszéken telepedtek le. tegezükben ékeskedő nyílvesszőiket. 728-ban. Bihács. a Mecsek fejedelemről elnevezett hegy környékén nagyon megsűrűsödtek háromkaréjos kegyhelyeik. látva Suprun vitézeinek fényes fegyverzetét. hogy a 24 fős ordoszi beavatott sámánképzésen képviselje Káspivár-Birodalmát. mesés kincseivel és száz fős vepsze törzsbéli lovaskísérettel két évig jött Ordoszból. 24 Hun Törzsszövetségi lakos került át Biked-birodalmába.

Háromszor 24. A kabarok a széki-hunok nyelve szerint tótoknak nevezték a menekülőket. de csak ellovagoltak mezei munkásaik mellett. A győztes Rómától Kr. A Tengeri-Népek (vagyis az Atlantiszról menekült népek) támadásai Kr.e. akik ezért igen haragudtak a többiekre. 1265-ben megalakult a Mantovai titkos Szövetség ezen 12 Nép szétesésének megakadályozása végett. Kalandozásaik során már találkoztak ezzel a néppel. e. csehek és marótok. Az etruszkok oly nagyot alkottak a bronzgyártás. Suprun kabar vasgyártói nagyon összebarátkoztak a káldorokkal és a Sakaszkítáktól átvették Suprun tornyának őrzését. várkörüli munkálkodásra. Sopron vezért Soprontornyánál temették el. Az uralkodók mindig a pannon-kelta vezetőrétegből kerültek ki. azaz 72 Lukumó-papkirályt képeztek ki. Esztorás töményéből Encs és Ibos vonalára káldorokat vezényeltek. mivel a marótok cselédségéhez tartoztak és soha nem támadták meg őket. Arnó avar vezér Kr. Egy holdtölte után Suprun tömény vezér és Bándor káldor vezér szerződést kötöttek. 1700 körül. amely szerint Dunna istenasszony folyója mindkét oldalának termékeny partját birtokba veszik és minden vitás kérdést vérontás nélkül tárgyalnak meg. A 3328. szobrászat és festészet terén. A kabarok sok esetben összeházasodtak a káldorokkal. A kabarok igen elszaporodtak Sopronban és vasművelésük miatt a káldor kereskedők sokszor kimmereknek nevezték őket. Újabb érclelőhelyeket kerestek és fellendítették a vaskészítést. míg a szikul vitézek csupán szőröknek. Utána még 9 tized kabar őrséget vezényelt Encs vitéz parancsnoksága alá. u. Kr. hogy a szomszédaik között kétféle nép van. 700-ban a Dunnaasszony folyója melletti Káldor fővezérséget is átvette. 88-ban állampolgári jogot kaptak. Medvetoros év tavaszán menekülők érkeztek Detrekő vezér Sasvárába. amikor a római Pannónia megerősödött. az ide-oda vándorló pannon fősámánság a Mátra vidékére költözött. Esztorás jelentésében rovásokban közölte édesapjával. míg egyes asszonyok a gyermekeikkel együtt szluvákoknak csúfolják őket. a Duna vonalán egy percig sem volt békeszerződés szerinti állapot. Káspivár és Ordosz sámánközpont is rovásba fektette az új nép érkezését. Mivel a Kövezsd és Augustus római császár között kötött szerződést a rómaiak nem sokáig tartották be. A Rasna szövetség megalakulása Kr. Később Kr. hogy a menekülőket Sasvártól északra telepítsék le. . 703-ban lett a fejedelme és Kr. csak ezután jöhetett el a Rasna-Szövetség fénykora. 1145-ben megszűntek. egy évi béklyós. Esztorás sokáig uralkodott és Sopron város híressé vált a visszaszivárgott kabarok harci játékairól. Ekkor a vasgyártó kabar koholókat és pesteket káldor kézműves szokás szerint újjáépítették. e. mint addig még egyik nép sem. Innen vonul tovább az Apó síkra és az Apó (a későbbi Pó) folyóhoz. Az új káldor-pannon örök szövetségnek Esztorás az ordoszi sámánképzésből történő hazajövetele után Kr. akik mezei cselédeiket tótoknak hívják. akiket a szikul vitézek tótoknak neveztek. Ezeknek nagy része az Apó síkságán tartalék földművelő lett. e. 185ben. 1480-1465 között érkezett 12 családdal és megalkotta a Rasna Szövetséget. a Fekete-tenger északi részéről Rasna avar fejedelem vezetésével 12 törzs érkezett Erdélyen keresztül az Eszter félszigetre (Ister). mint a 24 Hun Törzsszövetség népei. A kabar ácsokkal felépítette Encs várát és megszervezte a teljes ellátásukat. e. e.magaslati dombon őrtornyot építtetett és elnevezte Encs-tornyának és magát a folyót Encs folyónak. akik megteremtették az összeköttetést a káldor sereggel. e. a fegyvereket pedig közösen készítik a káldor-pannon szövetséges törzseknek. Suprun jelentése alapján Veszprém. A pannonföldi Oregek Tanácsa elrendelte. mert sokkal szőrösebbek voltak. Közben folytatódott a káldorok folyamatos bevándorlása és benépesítették a ritkán lakott termőföldeket.

Az Arnó-család azonban ragaszkodott Piroska kövéhez. e. 12. 6. így többségre tettek szert. 50-ben. e. e. 1475-től rótták le a Rasna-Törzs-Szövetséget megalapító 12 Nép történetét. majd ennek 25 éves uralma után a szkíta Gyöngyös vezér táborába menekítették Piroska kövét. de a vasgyártók és a fegyverek készítői. 396-390-től fokozatosan felőrölte a Rasna Szövetséget. Felsina és Mantua leégett. 800-ban Pannon vezér birodalmat alapított a Duna középső folyásánál. amelyek a következők: 1. A zagroszok a jürcsik avarokkal Marsa és Bottóban kaptak helyet. Etur-népe (etruszkok) a Kaláb-Kampány térségétől mindenütt megtalálható volt. 5. amelynek gondolatrezgési parancsai szerint a Melegvizek birodalmához könnyebben el lehet menekülni. mint a tengeren. Veji a Rasna Szövetség középpontjába esett és sok tengeri kikötővel rendelkezve hatalmi központtá változott. A kurdok között sok volt az arbag-gyógyító. ha élni akartak. Az északi Etruszkföldet a gallok gyakran felgyújtották és Marsabottó. Kr. A dahák és hegyi-avarok Bolsenában telepedtek le. 4. 11. Ordoszban Hóhanza lett a fejedelem. Az Atlantiszból érkező latinok uralomra jutásuk után az őslakó törzsekkel együtt az ő nyelvükön etruskusoknak nevezték el a Rasna Szövetséget és ez rajtuk is maradt. 1465-1190 között Kortonváron tartották. e. ezért az Arnó család Kortonvárába vitte Piroska kövét. Végül Sulla az etruszkoknak polgárjogot adott. 265ben a Volsini vallási központot teljesen feldúlták. e. fegyvereket kellett készíteniük a latinoknak hódításaikhoz. Medvetoros évében nagy veszély fenyegette. Így a 10 tengeri-Nép Szövetsége Kr. e. Később a megbízottak Pisina kikötőjében megjelenve megbeszélésre hívták Felsinába az Arnó-családot és javaslatot tettek a 2 beszélő köves birodalom egyesítésére. hanem “Misa" néven egy városnak építették fel. Az etruszkok gyakran fellázadtak Róma önkénye ellen. Marsabottót már nem is építették két városként újjá. Piroska kövét Kr. amellyel megalapozták a Rasna-Birodalmat. A Hikszosz-Főniceai hajósokat Volterába szállásolták el. A kínaiak fondorlatos politikájukkal kettészakították a törzsszövetséget. az Arnó-család várában. 3. pedig ez újabb 800 évre biztosította volna megmaradásuk lehetőségét. Az ahájok a tengerparti kikötő táján telepedtek le. megalakulásuk 3990. Az Apó síkságtól Campányig terjedt az ösz-szövetségi terület. 9. e. e. 10.Tarhum után Veji lett a Rasna-Szövetség székhelye. Harcaik egyik oldalon nem sikerültek. Összesen 12 rovásgyűjteményben Kr. A tirén-etur hajósok Keréta térségéből Pompeibe hajóztak. 7. de előbb Kr. Az eturok utánpótlása a hajósok révén folyamatos volt. A káspivári Szkíta birodalomban ekkor Csécsi széki-hun vezér uralkodott. . majd Volsinban. felépítették Felsint. Az avarok főhadiszállása Kortonavárban és Firenzében. 88-ban Piroska kövét ide menekítette a 12 család. az Arnó völgyében volt és Kr. mivel Tarhum Róma kezére került a sokszori békekötés ellenére is. A szabírok beházasodtak Vejibe és felállították a vallási központot. 2. A szavárd-magyarok az oszét-zagroszokkal Populónában vasat gyártottak és fegyvereket. Az Arnó család ekkor Sóvárra költözött. A gallok betörései egyre sűrűsbödtek. A pelazgok az Adrin tenger mellett nyertek szállást. Kövezsd vezér szerepe A 24 Hun törzs szövetségét Kr. Amikor Kr. s a sziklavárbeli családokba benősültek. érintkezésbe lépett az Arnó-leszármazottakkal Kortona várában. Itt várták meg a 24 Hun Törzsszövetség előretörését. Halasra és Pongóba. 88-ban innen vándoroltak Sóvárba. A lüdök hajósait Ceri és Cerveteri térségébe irányították a kikötőkbe. A déliek vezette Rasna Szövetség ezt elutasította. 8.

Csécsit kínai orgyilkosok ölték meg. Testvérét a latin gyermekek csak Rémusnak nevezték és hiába tiltakozott ellene. 25-ben meghódította Kínát. Egy síkul gazda vette szolgálatba a fiatalokat. közvetve tehát az egész Szkíta birodalom ellen is készülődtek. A rómaiak ugyanis a káldor-pannon szövetség miatt Pannónia ellen. A görögök ellen győztes sereg Romulust az uruki hagyományok szerint királlyá koronázta. akik az “Élet Temploma" érdekeit mindig tiszteletben tartották Romulus és Remus A 20-25 évente induló rokonlátogatók minden 100. mind az ordoszi sámánképzésen. akik a patrícius hegyi-szent ünnepélyen a két Farkas testvérhez feleségül mentek. a jeges korszakok előtti őshazájukban. amellyel majd minden királyt megkoronáztak. Ez a név ráragadt és besorozott katona korában is ez lett a neve. Medvetoros év Aranyasszony-havának 28. Kortonvár-Istenfiak ünnepén. Az Arnó nemzetség ezen eseményt a 12 nép minden fővárosában megünnepelte. kiüldözte őket a hegyekbe. Rémus pedig a helyettese. Rögtön az elnyomott kínai és hun földművesek élére állt. nem tudott változtatni rajta. akik közül Barna-Farkasnak iker fia született a 3265. Kövezsd a hun birodalmat újból egyesítette Ordosz székhellyel. Útközben azonban két táborra oszlottak és 25 lovas Göröcön át Arnó-Valetri birodalmába lovagolt. s elindították az elnyomottak forradalmát. hanem emerről az oldalról a római légiók is veszélyeztették. mivel a sikulok azt egy vadászaton elejtették. e. hogy a káldorok (kelták) kiűzése után Pannonföld a Római Birodalomhoz fog tartozni. Vejuli Lukomónak volt két csúnya leánya. Négy fia: Bakát. Szemöldöküket azok is vörösre festették. a másikat Kék-Farkasnak nevezték. az akkori Rasna fővárosba. A Kr. Ezeknek az anyafarkas nevelte gyermekeknek híre ment a Rasna-szövetségben. ezért a családapa kitagadta leányait a családi tűzhelytől. Ezzel megvetették a Római Birodalom alapjait. Így lett Romulus Róma első királya. 29-ben az utódai ellenben megegyeztek a rokonságukba kerülő uralkodó házakkal. Ennek a szerződésnek a szövegét Ordoszban az “Élet-kegyhelyén" Eged sámán örökítette meg. Az örömapa módfelett megharagudott. e. hogy a Melegvizek Birodalma környékén maradnak. Kövezsd első lett mind a szkíta. Kövezsd Kr. Ősi szokás szerint Rimus-Rómus névre keresztelték őket. Kövezsd Kr. úgy esküdtek bosszút. Veji várába vitette az unokáit. Eged. 798-ban útbaindított rokonlátogatók között sok volt a székihun lovas. 18-tól 25-ig az Úz Kitaj-Birodalmat. hogy ő bizony csak Rimus. Kr. mely szerint Romulus és Rémus Nimród családjának Gilgames-ágából származik.Az akkor igen gyakori gyermekharcokban Rómus lett az első. e. évben felkeresték a Rasnaszövetséget. Azok megegyeztek a császárral. Kortonából elhozták azon rovást. . Meghódította a Huanghó alatti területétől kiindulva és élete végéig uralma alatt egyesítette kínai elnevezéssel az egész KínaiBirodalmat. 25-tőt-18-ig a Kinaj Birodalmat hódította meg. napján. a parsziszkíták földje pedig a nyugati Szkíta birodalomhoz.Birodalmát (amibe beletartozott a szkíta-jász síkság is) nemcsak a kínaiak. Az áruló Hóhanza félelmében vízbe ölte magát. akik úgy döntöttek. mivel beavatottak voltak. Koncsur és Kövezsd az apjuk vérével vörösre festette a szemöldökét. akit a latinok Romulusnak hívtak. Az ikres fajtájú Farkas-hadból két lovas telepedett le. hogy leányaik csupán rokonlátogatáson lévő harcosokhoz mentek feleségül a Szent-ligetben. Az egyiket Barna-Farkasnak. e. majd Kr. mert a zsoldosok jegyzékébe is így vették fel. Dunna asszony folyója lett a két birodalom határa. u. Kövezsd vörösszemöldökű császár megbízásából Eged a Szkíta birodalom legnyugatibb részébe költözött. az egyébként Arnó nemzetségbeli Vejuli-Lukomó az Aranyasszony tanácsára elment a Síkul hegyekbe és a leányainak megbocsátva tévedésüket. Felesége meghalt és a két árvát egy törött lábú farkas szoptatta. Az Alba-Sikul nemzetség hozta le a hegyekből a Gilgames koronát. Majd követeket küldött Rómába. hogy a szerződés teljesítéséről évről évre jelentést tegyen az Öregek Tanácsának.

Mindketten "tüzes szekéren" emelkedtek az egekbe. Kr. Saka-szkíta lovasok kísérték el őket a Magyarka-Hunor-Ordosz (a Selyemút) kereskedelmi útvonalon. 296-ban legyőzték a keltákat. Ezt követően beavatott ifjúsági fejedelemmé vált és az Égiek szellemében oktatni kezdte az érdeknélküli Szeretet vallását. Isten fia lévén 25 karéjos beavatott volt. Húsz év múltán ezt Öregek Tanácsának nevezték. Mivel Romulus beavatott volt. tavaszán Kápua alól Róma ellen indult. ahol a kis beavatott harcos csatákat vívott a főpapokkal és az írástudókkal. Szülei sírva keresték. Etana uruki királyhoz hasonlóan az Égiek magukkal ragadták. Kr. Romulust senki nem látta többé a Földön. Romulus és Illés próféta története között. Az etruszk villákban dorbézoltak hikszosz és líbiai katonái. akik a hegységekbe vendégségbe hívták őket. Jahve egy igaz isten hitében nőttek fel. Minden Curiának csak egy szavazata volt a királyválasztáson. és a főpap jóakaratú támogatása mellett 5 órás nagy szellemi csatában legyőzte az írástudókat. hogy az élet titkaival megismerkedjen. hogy párhuzamot. Joszész. e. amely 100 tagú Szenátust alkotott. 12 éves korában a Jahu hitűek magukkal vitték Józseffel és Máriával együtt Jeruzsálembe. Rómában is értesültek erről. Itt kapta a törzsi névadó szerint a Jézus nevet." Nem állhatom meg. József Herembetel hikszosz-szabir templomában kapott ácsmunkát. Katonái azt hitték. és egyszercsak váratlanul felemelte a kezét. Nagy tudása révén Karnak bölcseihez küldték továbbképzésre. Éppen szekerén állt. de azután a király egy felhőbe került és nem volt többé látható. Az Arvisurák szerint ekkor jött el Mazarehi aranyasszony Ordoszból és ő volt az. e. Kr. 304-ben eltulajdonították a papságtól a megszerkesztett Naptár titkát. Ekkor Hetevarett templomának csoportja hazafelé indult. de bűnei miatt . de azok lehurrogták. Élelmezésük megkönnyítése végett feldúlta a környező falvakat. Proculus Julius szenátor magyarázta el a döbbent katonáknak. Vitézei amíg tudták. és szövetséget kötött velük. hogy mikor. hogy Romulus Qurinius néven az istenek közé emelkedett. Nippurban beavatott fejedelemmé kiáltották ki. Itt újabb 5 évi képzést kapott a Gilgamestől származó beavatottaktól. e. Jézusnak négy öccse volt Jakab. Az etruszk és síkul rovásokból megszerkesztette a latin ABC betűit. megszervezte a 10 nemzetséges Curiákat. és a szekér dübörögve emelkedett a legmagasabb felhők fölé. Júdás és Simon. ahol 5 évig tanult. Ekkor megszerezte a bölcsek-kövét. s ezért rendelték el a kisdedek megölését. Titus Lívius történetíró Róma története című művében így ír Romulus égbe történő elragadtatásáról: "Egyszer Romulus király szemlét tartott csapatai fölött a Mars mezőn. 211. hogy énnekem az én Atyámnak dolgaival kell foglalkoznom?" Már tizenévesen áttérítette az összes hikszosz-szabir és zsidó ifjakat a többisten hitről az egyisten hitre. Az egyik kelta támadás miatt Eturiába is behatolt Róma. 10 Curia alkotta a Tribust. mint első választott király. hogy serege jóllakhasson. 716-tól 690-ig uralkodott. e. valamint 3 leánytestvére. Attól a naptól fogva. de Jézus visszasomfordált a Nagy-Templomba. Hannibál Kr. aki az újszülöttet családjával együtt Hétvár-Hettevarett kegyhelyére menekítette. hogy Messiás fog a földre érkezni.Romulus. ne vonjak. Itt elcsodálkoztak az úzok agyagtábláin. szemmel követték őt. hogy szólni kíván. amelyre évenként az eseményeket lerótták. ahol találkoztak az oscusoknak nevezett úzokkal. Mint legerősebb szellemi képességű ifjút Ordosz BeavatottKözpontjába irányították Partikánnal együtt. aki fénnyel és gazdagsággal borítja el a Föld lakóit. Romulus gyakran rendezett ünnepi játékokat. így Romulus király már 300 szenátor tanácsára döntött. de hirtelen rettentő tűzvihar támadt. Apja. Körülvette a várost. Mindannyian vallásos nevelést kaptak. s azt is tudták. A 20 éves fiatalok megválasztották a Fiatalok Tanácsát (100 tagú vezető-testület). Jézus élete az Arvisurákban Az ataiszi csillagjósok már Etana szumír király mennybemenetelekor megjósolták. Tanítása szerint egy Isten van. élete végén. Jézus azt mondta nekik: „Nem tudjátok-e.

Az uruki-mani bibliában olvashatóan Nazír a papoknak. Itt 3 évig tanított és betegeket gyógyított.valljuk be . 29-ben pedig megalapította az uruki „Egyisten-hívők közösségét. Ezeket Uruk bölcsei megőrizték. további információt. Ezen leveleket az Uruki-Szent könyvben megörökítették és a Szentélyben elhelyezték örök emlékül. Tátong bizony. hanem szereti az igaz embereket. az Istenfiát halála után nem sok idő múltán látták Urukban az első gyülekezete előtt megjelenni. kiteljesedjék. Ezen emlékezetes eseményről Susa városában is találtak feljegyzéseket. a Ravaszság és az Erő Istensége. ami a császáré és adjátok meg az Istennek. ahol megtalálta az eddig legvastagabb Élet-gyökerét. Van rá esélyünk. Egyszerűen ezt kívánta az érdekük. ahonnan pedig Jeruzsálembe kísérték. mígnem az 553-as zsinaton azt a német-római császár parancsa szerint ki nem törölték belőle. Mindezeket uruki és agadi nyelven foglalták rovásba. vagyis az őt követő igehirdetőknek engedélyezte a nősülést. Az Úristen-hívők birodalmának ifjúsága elkísérte Agadiba. Az Égi eredetű tanoknak nagy tábora keletkezett.túl azon. mert ő már születésünk előtt szeretett minket. ami az Istené! Az Atya parancsa pedig az. hogy Nazírt. hiszen eredetileg ezek a leírások is szerepeltek benne. Nyék papjai azt hirdették. Ezért az Urukban maradt.gyakran megbünteti. A pápa mégsem engedi meg a papok házasságát. Erre az ünnepre Úr város ifjúsága is eljött. Nekünk embereknek. de . amit a keresztre feszítése és halála után Bizánc is elismert. Az Istentől eredő szeretetnek győznie kell! Az Égiek ezt kívánják! A Szent-Láda titkos szabályai szerint elnyerte a Messiás nevet. az Isten fiainak szeretnünk kell egymást. Az érdeknélküli szeretet-vallást a Nyék törzs is teljesen átvette és a legfanatikusabb hívői lettek. hogy a beavatottak által használt gyógyszereket magával vihesse. A Deszant rovások Templomában egy külön teherhordó szamarat kapott ajándékba. hogy a Jézusról kialakított képünk amennyire csak lehet. Urukban a Jahu hívő fiatalok ujjongó örömmel fogadták. 3 évi tanítás után Jézust a római időszámítás szerint 754. mintsem hogy ilyen fontos információkat . Ez volt az első egyházközség. Domonkos egyházi körökben Gáspár-Gábriel pátriarka révén tudatta a bizánci császárral. Nazír a szírekkel és urukiakkal is levelezett. Szeressük az Istenünket. hogy még az ellenségeiteket is szeressétek!" Judás volt az egyetlen tanítványa. az Él-isten birodalmába. az Egyistent hívő ősmagyar vallást. Jézus a Szeretet. amely hite lényegében megegyezett az Arvisura-Anyahita által hirdetett Egyisten hittel. királlyá kenték.pusztán néhány ember ostoba szeszélye és érdeke miatt . hiszen az Isten annál sokkal bölcsebb. április 3-án Poncius-Pilátus helytartó engedélyével az írástudó bölcsek feszítették keresztre. A legnagyobb Zikuratban az Ifjúság-Ünnepén hirdetni kezdte az érdeknélküli Szeretet isteni Égből eredt vallását. aki írni tudott. Hiszen 12 éves korától egy óriási szakadék tátong ránk a szent könyv lapjai közül. Jézus. de kikötötte az örök-törvényt: „Adjátok meg a császárnak. évében megkezdte a Deszant-könyvek rovását. illetve az Atya ezen tulajdonságainak . amelyet vándorútján gyógyításra felhasznált. hogy a magyarság nem népet jelent. hanem vallást. mivel a műveltebb tanítványai mind cserbenhagyták. Jézust 29 éves korában mint legképzettebb beavatottat Urukban lugallá kiáltották ki és a Nagy-Templomban egyházfejedelemmé felszentelve. hogy Isten áldásaiban részesüljünk. A zsidó farizeusok és bölcsek soha nem ismerték el Jézust zsidó származásúnak. A Szeretet tanának hirdetése miatt Jézus 33 éves korában a zsidó vezetés a római helytartótól kérte a keresztre feszítését. életének a 26.valójában az sem sokat ír róla.veszni hagyna. érdeknélküli szeretet hitében lévő tanítványainak Agadi rovásokkal leveleket írt. Hazafelé a TibetLéh-Harapi-Uruk útvonalra irányították. Hirdette. Jézus élete – néhány hiányzó láncszem Jézus életét szinte kizárólag a Bibliából ismerjük. az összes teremtéstanra és reinkarnációra vonatkozó résszel együtt. hogy az Égi-Atya nem haragos és kegyetlen Isten. A miénk azonban most azt kívánja. Ezen egyházközséggel Jézus állandóan leveleket váltott. Az alábbiakban . amit az Arvisurákból megtudhatunk róla szeretnék közzétenni néhány feledésbe ment.

Je Szu.e. éppúgy. vagy éppen Zarathustra is. ami azt jelenti. Megválasztása i. aki képes bemutatni.azaz az Istenségek (kerubok) között hivatalosan. 3500 körül történt. Feleségét Annának hívták. mert a világi hatalommal nem akart élni. segítségével mintegy 300 ember vált halhatatlanná. lélekcsoport vezetője. magyar. hogy meglássa. azaz Isten idéző pap. más-más néven nevezték. Ez a következőket írja róla: "Ehnaton fáraó létrehozott egy misztériumiskolát. ami lehetővé teszi. Hogy mennyire nem volt közönséges ember. hun. körülbelül 850 évig várakozott. Galilea kormányzója Adiabene Nakheb pártus herceg lett. így egész Galilea és Palesztina pártus kézre került.e. majd a kisded testet öltött. Ez a 300 halhatatlan alkotta a belső kört. … Saját műve segítségével a feltámadáson. azonban a valódi neve Josua Ben Miriam volt. Az eseményt már hosszú idővel lezajlása előtt megtervezték. illetve ekkor lesz újraválasztás. mely időszak után csupán öt és fél éve maradt. Kasjapa (Gautama elődje. de előtte más bolygókon már számos életet élt. A feljegyzések szerint amikor Mária vajúdni kezdett. bevési a tapasztalatot az Akasha krónikába. hogy tulajdonképpen "két Jézus" is élt egyszerre. Mivel sikerrel járt. mely igen naggyá növekedett. a gyermek súlytalan volt. 1200 inkarnációja volt a Földön. az egy élő szentet Mária fényként hordta ki. Persze másmás népek.e. Jelenleg Ő ÉL . s annak mindenhol nyoma is maradt. vajon képes-e elvezetni őket a halhatatlanság állapotába. mint bármelyikünk.) Később mivel Heródes egy jóslat alapján törvényes fiait legyilkoltatta. mah. ezért a "királyok királya" elnevezés is. nem pedig az égbeszálláson keresztül halhatatlanná tette önmagát. hogy pontosan hogyan kell egyszerű földi halandóból halhatatlanná válni.: Marduk fáraó (élt 3600 évet). Jézus származása többszörösen összetett dolog. Egy másik írás Jézus mennybemeneteléről szól. hogy a következő lépcsőfokban lehoznak valakit. mely fokozatot az Ordoszban történt sámánképzését követően nyerte el.000 évvel). Ehnaton tizenkét évig oktatta őket. ezek közül az első a szíriuszaiak emberiség-megteremtésével kezdődött. vallásokban is ismerték. … József a külső körből származott. (Héber nevén: Joakim). s kb. 2030-ban. hogy egy testet hozzanak létre Jézus számára. akinek Jeruzsálemben is hatalmas palotája volt. majd súlya lett. és valóra váltja azt. a 300 halhatatlan egyiptomi csatlakozott a Tat Testvériséghez és durván Kr. hiszen tanításaival szinte az egész világot bejárta. Ő volt a Földön pl. Ez egyértelműen beszámol róla.508-ban (az Arvisurákban is ismertetett Kr. Jézus szülőanyja az Esszénus Testvériség belső körének tagjai közé tartozott. és interdimenzionálisan gyermeket nemzettek. hogy a kozmikus tudományok mestere cím viselője. Kr. Miután Ehnaton eltávozott. A bába megérkezett. azt jól lehet érzékelni Drunvalo Melchizedek: Az élet virágának ősi titka című könyvében leírtak alapján. és ő a fényből öltött testet.508 előtt 432. Isa próféta. Jézusnak kb. Kimutatható az írások alapján a szkíta. 1350-500-ig. egyszerű halandóként kezdte életét a Földön. Ő a kék színű aurával rendelkező. üzent a bábáért. pl. a Földön bekövetkezendő tűzözön idején jár majd le a megbízatása. Ekkor jött a Földre Jézus. ezt elutasította. 256-ban. Bizonyos ismeretek szerint volt egy . hogy tudata a rendkívüli magasságokból leereszkedjen a földi világunkba. … Mária és József összekerült egymással. kusán. s egyben az egyik szelíd minőségű. az ő előtti Buddha).53-ban a hunok legyőzték a rómaiakat Carrhaenál. Valakinek véghez kellett ezt vinnie.képviselője. Azután az Izraelben található Masada nevű helyre vándoroltak és megalapították az Esszénus Testvériséget. Más kultúrákban.13. e. Amikor Jézus megérkezett. amely az Egy Törvénye nevet viselte. Mint tudjuk. demokratikusan megválasztott vezető. hogy a testet öltött Jézus fénnyé változott. Mária. Az egyiptomi terv részét képezte. anyja Mária is Josuának szólította. s nem sokkal később a szobában nagy fényesség támadt. Jézus egy Messiás. 445. kus és szabír vér is Jézusban. Kettejük frigyéből született a pártus hercegnő Mária (Jézus édesanyja. úgy Jézus ténylegesen átvehette volna a Jeruzsálemi trónt. Zeusz. Jézust.e. A bába megfogta." A pártus birodalmat a hun mah nemzetség alapította i. és a fénnyel távozott Jézussal kapcsolatban egyes körökben olyan információ is létezik. Nazír.e. s a végrehajtás pontos folyamatát bevéste az Akasha krónikába. I.

Sírja ma is látható Kashmirban. Steiner. amely tehát tizenkét esztendőn át az egyik Jézus-fiúban élt. könyvéből): "Az Akashakrónikából megtudta. míg a két iskola együtt avatatta a Kozmikus Tudományok Mesterévé (az Élet-Templomában). ráadásul értelemszerűen a japán Sintó vallástól eltérően. Az Ősmagyar egyház később a Mani által alapított egyistenhívő vallásrendszerrel ötvöződött. 30 éves koráig sok helyen tanult. mindemellett azonban . hogy magyar. mint alelnök. hanem a békességre törekvő embereknek a gyülekezetét”. két Jézus-fiú született. köztük a jégkorszak előtti ősi földünkre.mintha csak ikrek lettek volna . Meglehet.a testvérét is megmentette." A hiányzó 18 év alatt első beavatását a Kheopsz alatti beavatóalagútrendszerben kapta. amelyek oktatására maguk a rabbik lettek volna illetékesek. Feltámadását követően szinte az egész Földet bejárta. Kora minden nagy vallási címét birtokolta. az izraelita nép írástudói előtt bebizonyította. Az unokája. tudást vitt oda. ami miatt a lakosság Jézus halálát követelte. buddhista zsinaton. éppen Jézusnak a sírja. ahol a rabbikat a zsidók templomában azokról a tanokról oktatta ki. még részt vett a IV. Tibérius . nem törzset. A két Jézus történetnek egy másik változatát ismerhetjük meg Rudolf Steinertől. hiszen Inriski más kultúrát. hogy Ő egy kerub. de csak az egyikükben testesült meg az Ige . nagyon jól ismeri a zsidó tanokat és az ősi héber törvényeket. Inriskit (INRI) názáretinek. hogy az egyistenhit milyen széles körben elterjedt. aki világhírű teozófus. Az Oscus táblák is tanúskodnak arról. s ott is temették el 120 évesen. Srinagar városában. hogy a vita egyik oka. Minden nagy vallás felavatta prófétájává vándorlásai alatt. hogy betekintést tudott nyerni az Akasha krónikába. mert tökéletesen tisztában volt Jézus valódi kilétével. leszármazottai ma is ott élnek. hogy itt van a sír. aki .Zarathustra szellemi lényege. akibe tehát beköltözött Zarathustra szelleme. azzal. Szülei később az írástudó rabbik gyülekezetében találtak rá. az Inriski számláján gyűlt össze. kivéve a kereszténységet. ugyanis elég csapodár szellemű ifjú volt. az Ős-magyar vallás beleolvadt az uruki-mani vallásba. Hiszen a legtöbb vallás tudja. átköltözött a másik. ha úgy tetszik. aki addig egészen más szellemben gondolkodott. s Mária ezt a beültetett magzatot hordta ki és hozta a világra).nem is egyezett bele az ítéletbe.mivel ismerte a családjukat . … Azonos nevű ellenpárja.kihasználva a megtévesztő hasonlatosságukat. Zarathustra-énje. A sámán-keresztény iskolát illetve a másik oldalról a Chakrasamwara-tantra gyakorlatsorozatot végezte el. Ezt a hitrendszert vitték tovább Ataisz elpusztulását követően a különböző gyarmatbirodalmakba. az igazi Jézust nevezzük betleheminek.) Mani és az Ős-magyar vallás Az ősi egyistenhitet még Anyahitáék hozták magukkal a Szíriusz-rendszerből. míg az öccsét. szintén tizenkét esztendős Jézus-fiúba. Tanításuk szerint: “Az a szó. Steiner szemében ez cáfolhatatlan bizonyítéka volt annak. Jézus elsősorban az emberiség bűneinek és karmikus bűneinek megváltása miatt vállalta a keresztrefeszítés kínjait. utolsóként Indiában élt. (Kasmír egyébként ma vitatott hovatartozású terület India és Pakisztán között. Hogy világosan ketté tudjuk választani őket. Előbbiben a Messiás címet nyerte el. Ezt a fiút szülei tizenkét éves korában Jeruzsálembe vitték. Inriski Japán területére menekült. ahol a korabeli vallási szokásokat máig gyakorolják. . már csak azért sem. Magyar alapította meg Ataiszon az első Ősmagyar-egyházat.nagyobb korában borzasztóan hasonlított hozzá (mivel a szíriusziak Jézusról egy klónt állítottak elő. A következőket írta az ebbéli tapasztalatairól (idézet Peter Krassa: Akasha krónika c. a Kárpát-medencébe is. Mindazok a problémák. Ám csak a külső jegyeit illetően. népet vagy népfajt jelent. ahol azonban egyszer csak eltűnt. hogy Zarathustra szelleme valóban a "nátáni" Jézus-fiúba költözött. Pilátus azonban mégis keresztre feszíttette. olyan képességekkel rendelkezett. egy Singo nevű faluban. 108 éves korában.nála tíz évvel fiatalabb testvére. A két legnagyobb iskola amit elvégzett a hun és a buddhista iskola volt. Az uruki-mani hit az uruki-mani . mert egyéb tulajdonságait tekintve bizony hagyott némi kívánnivalót maga után.

az Újszövetséget pedig a második és harmadik században állították össze. hamar észrevette. hogy a tudását Égből eredőnek vallotta. Mani szerint az Isten létezésének tudata senkit nem jogosít fel arra. akik közül a legkisebb. Tanításának óriási tábora lett. Legénnyé ütésekor felvette a Nazír szerzetesek daróc ruháját és mezítláb vándorolva az érdeknélküli. hogy később Buddhától kezdve minden próféta az Arvisura-Anyahita által hozott. korszerű állattenyésztésre és fejlett iparra tanították. Mivel a testi-lelki betegeket meggyógyította. A “Jeruzsálem-vagyonközösség" eszméje Maninál megértésre talált. Egy hatalmas. erősen tiltakozott az egyházi vezetők hatalmaskodásai ellen. azaz Ujgúrföldön ez államvallássá is lett. amelynek egész lakossága a Mani által megreformált hitre tért át. később pedig a hitélet vámszedői börtönbe vetették. Ezekben a külön férfi és női kolostorokban a szegények mellett az előkelőség gyermekei is felnevelkedtek. hogy ne dolgozzon. mivel 277-ben őt is meggyógyította. Hirdette a Jézus által hozott. hogy az Ószövetség végleges megszerkesztése a jamnai iskolában történt. Mani tudta. Agadei és ordoszi rovásokkal is írt és új írásrendszert fejlesztett ki. Mani az akkori kor legműveltebb beavatottja volt. azaz felekezeti döntőbírónak 7 fia volt. Ez a kis Mani a bölcsek között nevelkedett. Királyokat. Főként a Magyar Törzsszövetség leányai keresték fel az igen gazdag berendezésű és kitűnő képzést adó kolostorokat. igaz szeretet tanítást kezdte hirdetni. Ez a nagyműveltségű. így igen közkedveltté vált. Domitiánus uralkodása alatt. hiába volt arbag-gyógyító. “Társbolygónkhoz hasonlóan mindenkinek munkát kell végeznie. világhírű tudós volt az egyedüli olyan vallásalapító. ezért a tanításai gyorsan elterjedtek. Mani 216-ban született. melynek létrehozója Mani uruki esperes volt. hogy a vallások ürügyén maguknak gondtalan jólétet teremtsenek. ebből táplálkozott. de soha nem követelte meg a tizedek fizetését." Ezért a tanáért. Miután befejezte 236-ban az uruki patesziképzést. Vándorlásai között eljutott Biku ujgúr kán országába. Babilonban 9 év gyakorlati idő után. gyógyító munkája mellett hirdette az Égi-eredetű tanait. Egy nagyhírű gyógyintézetet állított fel és igen sok életmentő gyógyítót képezett ki.és újtestamentumban is. 72 könyvecskéből álló Szövetségi-Szentírás könyv-gyűjteményt írt. de a hatalmon lévőknek nem tetszett az. Bízott az isteni jóság győzelmében. Ennek legértékesebb része a Názáreti Jézus levelei voltak.biblia alapján hirdette tanait. amelyek közül az elsőt 29 tavaszán agadei rovással alkotta Uruk város beavatottjain keresztül a gyülekezetének. A Magyar Törzsszövetség vezéri törzsei már 180-ban tagjai és hívei voltak az uruki-mani hitnek. Mani kezdeményezésére kolostorokat építettek. ahol a népet földművelésre. Ezért megkövetelik híveiktől a tizedeket és szertartási járulékokat. Égi eredetű tanításokat használta fel. “Kik követnek engem?" – címmel. mágusokat és a népi vallások követőit gyógyították. 81-96 között. aki az Úr. Itt 24 karéjos beavatottá vált és 241-ben arbag-gyógyító orvos lett. papokat. Él és Vanisten tanait összefoglalta és írásba is fektette. Amikor létrehozták a munkától függetlenített papi és püspöki rendet. Babilonba vezényelték orvosképzésre. hogy népek nyomorából a maguk jólétét megteremtsék. Él és Vanisten hívők tanításaiból vették át. A Gilgames leszármazottak valamennyien áttértek a Mani őspörös által tanított uruki-mani hitre. az érdek nélküli egyistenhívő keresztény egyháznak. Mivel nagy nyelvtudással bírt. de egy légiós parancsnok meggyógyításakor Aurélius Probus császár. s ez alól még a papok sem lehetnek kivételek. Mani őspörösnek. Ugyanígy megtalálta ezeket a gyökereket az ó. 250-ben kezdte meg az önálló működését. mert dologtalanul senki a más munkájából nem élhet!" Azt vallotta: “Egyes vallások hidetői csupán arra törekszenek. A Keleti-Limes ideiglenes vezetői örök fogságra ítélték. Az ingyenélő hatalmasok azonban összefogtak ellene. s a Zaratustra próféta hitéből megalkotott Avesztát is az Ataiszból megmenekült Úr. . Az egyszerű emberek elkezdték hirdetni a tanait. a Gilgames család leszármazottjaként. Vezető vallási állásokat szerveznek. minden országból száműzték. de a jótékonykodó gazdagok “szeretetlakomái" ellen szót emelt. Vallotta a jónak és a rossznak az örökös harcát egy emberen belül. Kizárólag növényi táplálékon élt. Megalapította az általa elnevezett "Uruki-Mani keresztény egyházat" és az összes keleti egyházat egyesíteni akarta. az Égből eredő “Szeretet-Egyházát". Mani hamarosan világhírű lett.

Aurélius Carus 282-283 között volt katonacsászár. Halálát többször is kihirdették. Sahpuhr perzsa király rokonszenvezett a tanaival. Ezek a mandeusok szívvel-lélekkel szolgálták a 24 Hun Törzsszövetség céljait. nagyon felháborodott a császár kérkedésén és gyógyítás helyett inkább a börtönt választotta. Akit Mani meggyógyított. . ezért Mani a perzsákhoz menekült. de ha félhalottakhoz vitették. Utóda. újból börtönbe csukták. 216-290 között élt. Ha valaki gyógyíthatatlan betegségben szenvedett. aki a mennyei eredetű uralkodók tizedének fizetését megszüntette!" Diokletiánus 293ban még a híveit is elégetésre ítéltette.melynek már maga az elnevezése is gondolkodóba ejtő -. Krisztus előtti Keresztek 1952-ben tárták fel Palenque-ben. domborművel ékesített óriási kőkoporsóra leltek. Ennek padozata alatt találtak egy 24 méter mélyre vezető lépcsősort. a király arany fizetségéért cserébe engedélyezte. csakhogy nem egy. a kép középső részén egy kereszt-ábrázolás látható. hiszen az egyik domborművön Pacal uralkodó és Chan Balum éppen áldozatot mutat be a kereszt előtt. a kripta falait díszítő festmények sok szempontból egyiptomi jellegűek voltak. S hogy a dolog még különösebb legyen. Amikor azonban a Manda-magya-mandeus tanokat kezdte hirdetni. amikor a keresztény vallás az Újvilágban. Híveinek lázongásai miatt egyik börtönből a másikba vitették. E rendkívül érdekes lelet aztán a „palenque-i asztronauta” néven vált közismertté. az örökös kínzások közepette. Császárrá tételekor azt hangoztatta.szabadon engedte. I. hogy belebetegedett. Csőrös király ugyanis élve megnyúzatta. az uralkodó végelgyengülése miatt bekövetkezett haláláért is őt okolták. s a keleti országrészekben ez lett a leginkább elterjedt. 700 táján készült (Pacal i. szalmával tömette ki a bőrét. így a maja birodalomban sem jelenhetett még meg. de az. de még ott is gyógyított. ha gyógyításai sikeresek voltak.sz. mivel az egyik börtönből a másik börtönbe vitették. Itt. de a szegények ezt nem hitték el. Elég nagy port vert fel akkor ez a felfedezés. egy villám csapott belé. I. amikor a békekövetségbe elindult. s itt több keresztábrázolás is látható. majd városról-városra hordatta és fára akasztva ilyen feliratú táblát helyezett rá: “Így jár az. hogy “Legyőzhetetlen Napnak vagyok a parancsolója". Csökönyössége miatt úgy megverték. De hogyan került kereszt Kolombusz előtt az Újvilágba? Hiszen ez a dombormű i. az ősi vallási központban. benne Pacal uralkodó maradványaival. Nem sokkal később azonban Aurélius Probus császárt megölték a katonái. a kereszt nyilván vallási szimbólum is volt. végén egy kis kamrával. 603-683 között élt). Véletlenül sikerült volna éppen ilyen alakú díszítőelemet használniuk? Talán igent is válaszolhatnának erre a szakemberek. mivel egyrészt a temetés módja. a Feliratok templomát. Bahram azonban börtönbe vetette. Amikor a perzsák ellen indult háborúba. másrészt pedig a dombormű emberalakja mögött. az egyik legfontosabb maja szertartási központban a Kereszt Templomá-nak nevezik az egyik épületet . ha csak erről az egy esetről lenne szó. akik Mani megírt könyveit terjesztették. Még így is. Az emberi szeretet vallásának megalapítója minden hatalmon lévőnek sértette az érdekeit. hanem sok kereszt készült Kolombusz előtt úgy az Újvilágban. azt megjutalmazták. A római légiósok között is sokan voltak Mitrasz hívők. azaz 74 éves korában halt meg. Mani élete utolsó percéig gyógyította az arra rászorulókat. sz. melyben egy faragott fedelű. mint a Föld szinte minden helyén! Szintén Palenquében. Hozzá is elkérték Manit a perzsáktól. Ezen uruki-mani keresztény vallást a rómaiak nyelvén mandeus egyigaz Isten vallásnak hívták. annak még a légiós katona családja is mandeussá vált. hogy Mani meggyógyíthassa.

ne ártsanak senkinek. különös módon. u. piramisokat építtetett. fejük pedig fedetlen. hogy mit ír a Kuszkó birodalmában (a mai Peru területén) már többezer évvel ezelőtt is követett rendről: „Mama-Alpa elrendelte. Garcilaso de la Vega. Cuculcan fontos épületeket emeltetett. mint az aztékoknál a Quetzalkoatl. Jóval később érkezett Cuculcan. Cieza de Leon a következőket mondja róla: „Sok helyütt elmondták nekem.” . keletről. Mongóliában a Huni folyó közelében. Ez persze nem zavarta a spanyolokat: darabokra törték a márványszobrot. aki messze földről érkezett. s ezekben hozzá hasonlító kőszobrokat állítottak fel. Az Újvilágban igen nagy területen elterjedt különböző legendák szerint ők tanították meg a népet az írásra. szeretetteljesen jóságosan beszélt hozzájuk. hogy Tupi-mama. intette őket. a lelet eredete pedig a Kr. egy aranyozott tarsolylemezt találtak. I. Intette a népet. hosszú szakálluk volt. s elrendelték.” De nézzük bele az Arvisurákba is. hanem inkább szeressék egymást és mutassanak könyörületet. a Szivárvány-híd Ajtó-őre csak olyan lelket engedhet be a Szivárvány-hídra. Egész Középés Dél-Amerikában élt egy elképzelés. vonásai és ruházata. hogy a yucatáni szigetek indiánjai a kereszt jelét. Chiapas püspöke és mások bizonnyal állítják. Perui hadjáratai alkalmával Francisco Pizzaro – saját hadseregének szeme láttára – megfojtotta az uralkodót. ami lényegében kultúrateremtő félistent jelent. A legenda szerint valamennyien lengő köpenyt. századra vezethető vissza. lábukon szandált viseltek. a jóságos Föld-anyának kereszt alakú. azt beolvasztották… Furcsa módon nemcsak a szobrok emlékeztetnek a keresztény szentekre. Az egyértelműen hunok által felállított egyik kőoszlop oldalán jól látható a kereszt. hogy legyenek jók egymáshoz. megszerkesztette a maják naptárát. majd egy gipszből készült Krisztus-szoborral egészítették ki. hogy az emberek hogyan éljenek. szent jelével. A két félisten nevét "Tollas Kígyónak” szokták fordítani. hogy ne használjon fegyvert. Ilyen kultúrhérosz a majáknál Itzamna. az óceánon át. a bennszülöttek esőért imádkoztak hozzá. akit tanítványai kísértek. kezében botot tart. napjáig ősvízzel a Bölcs Férfiak megkereszteltek Mama-Alpának. A „cuculcan” név maja nyelven ugyanazt jelenti. utakat építtetett. hogy a nép vallja meg bűneit és böjtöljön. fehér köpeny borítja. Tiszabezdéden történt. a nagy kövekből való építkezésekre és sok egyéb dologra. csillagászok kísérték. Az Újvilágot diadalmasan meghódító spanyol konkvisztádorok. akit a Napisten kegyhelyén életének 12. amint egy lépcsős piramis tetején áll. arcszíne. egy félvér inka herceg ezt írja: „Pedro Matiz. hanem a legendák is. s Merida város főterén állíttatták fel. ahol az inkák által istenként tisztelt Kon-TikiViracocha szobra állt. ne bántsanak senkit. mint istenüket imádják. amely valószínűleg még az Etelközben készülhetett. amilyennek a festők szent Bertalant ábrázolják. Ezt a kőkeresztet a keresztény papok elkobozták. napjától a 24. Sok helyen templomokat emeltek neki. embereket tanított. ahol egy csodaszép ötvös remekművet.” Egy azték kódex ábrázolásán Quetzalkoatl isten látható. miképpen hozott törvényeket. majd a spanyolok beléptek Cuzco templomába. s ami arany volt rajta. valamint szandálja pontosan olyan volt. uralma alatt a nép békében és bőségben élt. híres felfedezés Magyarországon. Az egyik ilyen ábrázolás egy a hetvenes években egy közös magyar-mongol kutatás során került felszínre. Ő volt az első pap. mintegy húsz ember kíséretében. Egy másik. testét keresztekkel díszített hosszú. hogy valamikor egy jóságos „szent” vándorolt a nép között. kereszténységre valló jelenségekkel is találkoztak. De említsünk meg néhány magyar vonatkozású példát is. A krónikások szerint a szobor haja.Cortez a Yucatán-félszigeten egy ősi templom udvarán kőkeresztet talált. A történészek ezt a szentet kultúrhérosznak nevezik. Quetzalkoatlt is építőmesterek.

Égi-dicséretek éneklése után a Táltos megáldotta az Ősmagyar-Egyház tagjainak az Úr színe elé való jövetelét. Többékevésbé minden nép ezen kulturáltabb népektől vette át ezt és fejlesztette tovább. illetve érzékelni. Ezért ezen közösségnek a tagjai nem veszekedtek és nem háborúskodtak. Mivel Ataiszban mindegyik törzs olyan nyelven beszélt. százados településeken a táltos vezetésével az Ősmagyar Egyház vezetői a Templomajtóban várták az egyház hívőit és azokat megölelték. hogy a TEN létezését Kaltes-asszony Földjéről hozták magukkal a beavatottak és ezen . Ezt az égi eredetű lelket csak a beavatottak képesek látni. Minden közösségnek megvolt a templomba-meneteli himnusza és a táltos éneklésével a gyermeksereggel együtt foglalták el a 10 vagy 100 karéjos helyeiket. mint minden alkalommal a tizedes. Csupán a beavatottak maradtak meg az egy igaz Isten hitén. e. és csak kevés embernek adatik meg. mind Ordoszban. akik ezáltal különleges képességekkel rendelkeznek. Ennek egyik legfontosabb mozzanata az volt. méghozzá oly módon. A szentelt vízzel azért rajzolnak egy kereszt alakot a gyermek homlokára. Képesek tértől és időtől függetleníteni magukat.” Tehát Arvisura-Anyahita hozta magával a Kaltes-asszony földjéről származó Egyistenhitet is. Az Új-kenyér ünnepén. hogy egy lilás. hogy a TEN létezését Kaltes-asszony földjéről hozták magukkal a beavatottak! Az alábbi Arvisura-idézettel még a Kr. 5000 előtti időkbe jutunk vissza Ataiszra. hanem mindannyian a jó-emberek Ős-magyar Egyházának követői lettek. miszerint ők ún. és telepatikus kapcsolatot tudnak tartani egymással. azaz Atyapapnak a beszédét mindannyian megértették. csakúgy. Utódait magyaroknak nevezték és soha nem felejtették el az igazságot. Be akarta bizonyítani utódainak. táltosok. mit mondanak még az Arvisurák: „Arvisura-Anyahita feljegyzéseit tovább folytatták és az Agaba-Szavárd népek között az egy igaz Isten hitét Ataisz elsüllyedése után mind Ordoszban. Az Arvisura tanúsítja. míg a nőkkel szemben a mindenkori aranyasszony és a bába. De a többi nép hitvilágát sem sértették meg. az őshazánkba: „Ezen a vidéken Anyahita tanítása szerint egyisten hívő jó emberek éltek. Óm-lélekkel rendelkeznek. akikhez más törzsek ifjúsága is csatlakozott és a jó és rossz szomszédi viszonyt az Égiek törvényei szerint rendezték. Elöl ültek a gyermekek. Soha nem felejtette el az igazságot. A férfiak előtt az Ősmagyar-Egyház táltosa ült az ifjúsági táltossal. Legkisebb fia. hogy az Égből eredő hitvilág lesz az. Magyar a kaltesi istenhit tanítása mellett megalapította a róla elnevezett Ősmagyar-Egyházat. A pap mindig magvetőként dolgozott és a gyermekeket a hit. Ennek minden tanítását szintén lerótta az Arvisurákban. remény és szeretet hirdetésével nevelte. Nippurban és Karnakban róni kezdték a Kaltes-asszony birodalmából hozott Isten-világ létezéséről való tudást. mert ezzel az Ómjelzést imitálják! Nézzük. Van fejedelemfi 20 évesen kiérdemelte az Aton nevet. mind Zagrosz-ómban meghonosították a beavatottak. akik a kereszt-alakú névadó medence mellett ültek. Az Östen tisztelete ezen Templomban történt. ködszerű háttérben agy fényes kereszt alakot látnak a homlokukon. mivel egyek voltak a hitben és a szeretetben. hogy tulajdonképpen a keresztelő szertartása is innen ered. Ezek nem képeztek külön törzset. bátok és tárkányok is részt vehettek. Ez isteni eredetű lélek. a beavatottakról. Újabb éneklés után a Táltos felment az Égieredetű szószékre és az Arvisura-Anyahita által lerótt és VAN fejedelemfi által sokszorosított Östen igéjét hirdette. hogy az idős. ezért Joli-Tórem hegyének kőfaragói Anyahita és Armogur vázlatos tanácsai és Kaltes-asszony Földjének szokásai szerint Templomot építettek. balra minden esetben a férfiak és jobbra a nők. hogy mind Zagrosz-ómban. Az ő elsőszülött fia.De honnan is származik maga a keresztelés szokása? További érdekességek olvashatók ezen ősi rovásokban pl. Egymást a Magyarok-Östenének tanítása alapján szerették. mivel ezzel az Égi-beavatottságukat jelezték. de az aratási-ünnepen a pateszik. Ezt nevezik Óm-jelzésnek. amelyik az ataiszi őslakók és menekültek között elindítja majd a fejlődést.

6. azaz Tardion. alul középen egy keresztábrázolással Ír templomrom mellett talált. Az egyetlen hatalmas hívás újra meg újra felcsendül. Az egyenlőszárú a vízkereszt. hogy miért. 8. 4. Mit is jelent tehát a kereszt? Először is meg kell különböztessük az egyenlőszárú és a nem egyenlőszárú kereszteket. kereszténység előtti kőkereszt (Inishmacsaint island) Kubában talált sziklarajzi kereszt Pre-inka keresztábrázolás Kopt kereszt-medál. századból. A világosság birodalmának küldötte volt. hanem közvetlenül Istenhez kapcsolódik. 2. századi. Utána az ősöktől örökölt szent egyházi énekeket felállva zengedezték. akár a nyugalom és béke értékes portékáját" ." Így tolmácsolta Mani hívását és üzenetét Amin Maalouf libanoni szerző "Les Jardins De Lumiere" (Fénykertek) című könyvében. akik eljöttek és akik . Az érdek nélküli szeretet vallását. A világosságnak ezt a hívását és üzenetét Mani közel 40 éven át tárta az emberek elé. és keresik a visszavezető utat a világosság birodalmába. Ennek a különös embernek és tanításainak szenteltem a következő sorokat. az i. hegedőseinek hangjai mellett történt.üzeni Mani. "Engedjétek tovahaladni a fény tanát. 3. hogy a test elporladhat. a mai emberek többségének viszont már fogalma sincs róla. Mert sokan keresik a világosságot saját lelkükben. az a tűzkereszt. illetve Tűz. de az Ősten egyházát fenntartó lelkek örökké itt vannak közöttünk. a kereszténység előtti időkből (Etiópia) Mongóliában talált hun kőoszlopon lévő keresztábrázolás. 7. amely végül el fogja nyelni a sötétség birodalmát. Az Istentisztelet végén a Táltos mindenkivel a Templomajtóban kezet fogott vagy megölelte. miközben sok országot és vidéket járt be hosszú vándorlásai során. a hegyen épült templomban legkorábban a reggeli Istentiszteleten a kispapok a gyermekeket oktatták. akik tudják és tanítják. Az 1000 lakosú fejedelmi városban. Szerencsére azért még vannak. az uruki-manicheus kereszténységet. 1. 9. Őseink még értették. amelynek végén a Táltos az Égiek nevében megáldotta az Ősmagyar-Egyház híveit. "Babilon országából jöttem. a teremtéstant.sz I. a küldött Az érdek nélküli szeretet vallása Egy vallást sem üldöztek oly kegyetlenül és könyörtelenül. 5. utódaiknak csak a javát akarják. Tiszabezdédi tarsolylemez. hogy Mani tanítása ismét a régi fényében ragyogjon. Minden egyházi megmozdulás a fejedelem síposainak. hogy hívást bocsássak a világra. de szülői jóságukkal vigyáznak minden lépésünkre. A meghalt ősök tiszteleteképpen a mindig jelenlévő ősök lelkei itt vannak közöttünk. azaz Tachion őselemek szimbólumai.” A kereszt mint szimbólum. Mani szerzetének XXI. Ennek megértéséhez viszont ismerni kell az időfizikát. amelyiknek pedig túlnyúlik az egyik ága. a jelenben ható iskolája Magyarországon 12 éve megnyitotta kapuit a viszálymentességet keresők előtt. egy a sok közül. A Világosság Egyházát. tehát nem pusztán az egyes vallásokhoz.Östen-hit a Joli-Tórem Földjén való embereket az emberevés vadságából kiemelte. Ezek a teremtés folyamatának egy-egy fázisát jelölő Víz. mint Mani vallását. 10-11. A nagy érdeklődés keltette reménység miatt elérkezett az ideje. Kelta keresztek Képek jegyzéke: A palenque-i asztronauta A Kereszt Temploma – Palenque Chan Balum és Pacal ábrázolása. közepén a kereszttel Mani. Ezzel nem győzte hangoztatni. és a magyarság megismerhesse a mai kor nyelvén tolmácsolva az eredeti kereszténység misztériumait. Az ősök lelke soha senkit nem bánt. majd később a Főpap végezte el az Ősmagyar-Egyház nagy Istentiszteletét és a Főpap az Aranyasszonnyal együtt elvégezte a beavatottság jelével az újszülöttek Névadását.

Egyes tudósok szerint Mani "korának utolsó nagy gnosztikusa". nélküle mégis képtelen létezni. ahol a mikrokozmosz részesült a szellemben és az isteni természet szellemterében. A földi embernek e feladatnak kell szentelnie magát. hogy ebben a dolgozatban tiszta képet adjak. akik kifogyhatatlannak bizonyultak a megsemmisítő kommentárok írásában. mert elérkezett az az idő. Ezen nem kell csodálkozni. a mi időnkben újraéledt az érdeklődés iránta és tanítása iránt. de azzal a különbséggel. Mani. Mani hívása világos és átható. a világosság nagy küldötteinek. szerzetét. mert véleménye szerint tévútra vezető és az igazságtól eltérő kijelentéseket tartalmazott. hogy bennük az igazság csak töredékesen található. A manicheus egyház azonban mindezekkel dacolt. akit arra hívtak el. világosságról és sötétségről. Még a keresztény evangéliumokat is tisztátalannak tartotta. Mani is beszél az anyagvilágban fogságban lévő. Jóllehet már nem részesül az ősforrásban. akit ikertestvérének vagy társának is nevezett. Mani is már ifjúságától fogva tudatában volt különleges küldetésének. ahol az eredeti emberiség egy része fogságban van. ahonnan valaha kikerültek. Buzgó valláskutatóknak köszönhetően Maniról nagyon sokat írtak. amíg az emberiség az ellentéteknek és a sötétségnek ebben a világában bolyong. igazságról és hazugságról. A múlt században azonban eredeti manicheus szövegeket is találtak. Az "apostolos" szó (görögül küldött. amikor az egyetemes igazság áttör a sötétségen. A szellemlélek és a Szent Szellem egyesült benne. Huszonnegyedik életévében következett egy második kinyilatkoztatás a "benne lévő másikról". hogy ő a világosság egyik apostola. vagy követ) olyasvalakire utal. amelyek lehetővé teszik. Maninak az volt a megbízatása. Világosan beszél a két természetrendről. Ezután tanulmányozta valamennyi akkori vallást és filozófiát. Ellenfeleinek megsemmisítő praktikái elől azonban írásainak csak egyike-másika tudott megmenekülni. kettősek. Megkísérlem. Maninak természetesen szemére vetették. egyházát és tanát jobban megértsük. amelyben feladatát felismerte. De a két elvről szóló tanítása egy különleges fajta dualitásra vonatkozik és mélyebb jelentése van. Buddha. hogy azokban is sok gyom burjánzott el. halandó lényhez kötözött világosságszikráról. Isten és az anyag két elvéről. hogy új kor kezdődött. Tanításai a gnózisban. Ez a mikrokozmoszában lévő szellemlélek. Mani egyike volt a Gnózis. Ugyanúgy a dialektikus ember is látszatember csupán. hogy tanai dualisztikusak. csaláson és félrevezetésen és sok ember szívét megérinti. Zarathustra és Hermész Triszmegisztosz mellett van. az isteni természettől elválasztott világgá lett. Korábban ellenfeleinek műveire kellett hagyatkozni. aki vezette őt hosszú utazásában. Ezekből világosan felismerhető. mert felfedezte. Az ellentétek világa a dialektikus természet. és szabadítsa meg őket a gyomtól. hogy üzenetét legnagyobb részt írásban is lefektette. .mindaddig jönni fognak. Úgy mondják. Az egyik a világosság birodalma. A világosságszikráknak vissza kell térniük a világosság birodalmába. több mint 1200 évig. belső kinyilatkoztatás. az eredeti szellem-ember árnyék lénye. hogy tanítása megfelelt az eredeti gnosztikus gondolkodásnak. amelyek aztán keveredtek az eredeti tiszta kereszténységgel és Jézus üzenetével. szembehelyezkedve a világosság birodalmával. vagyis küldött. hogy az eredeti ember újjászülessen és visszatérhessen egykori hazájába. aki korának valamennyi vallását és a korábbiakat is tanulmányozta. Úgy vélte. Mint minden küldött. a közvetlen istenismeretben gyökereznek. Bár a múltban megkísérelték Mani hívását és személyét kitörölni a történelemből. A szellem eredeti fényvilágának mintegy árnyképévé vált. A másik a sötétség birodalma. hogy az Ószövetséget el is utasította. Ettől a pillanattól kezdve tudatában volt annak. hogy Manit. hogy a nagy vallásokból hozza ismét napvilágra az egyetemes igazság maradványait. amikor ismét fel kell hangoznia egy minden elhajlástól és tévelygéstől mentes hívásnak. Helye Jézus. megállapította. hogy Isten és a világosságbirodalom üzenetét elvigye az emberekhez. Ezt a tudati nézőpontot tizenkettedik életévében megerősítette benne egy mély.

de ugyanakkor gyógyító. "Semmi sem maradt fenn Mani könyveiből. A máglyák aztán megtették a magukét. bátor hitéből." Az elmúlt ezer év folyamán hívása elhalt. Hihetetlenül sokoldalú férfiú volt. Jóllehet kiváló emberi és isteni adományokkal volt megáldva. művész. hogy tanításai kiváltképp személyes kinyilatkoztatásokra támaszkodik. festő és tehetséges író is. emlékezetét s követői közül a tökéleteseket. és tevékenységét elhalványítsák. a büszke asszonyokat. Szülei fejedelmi nemzetségből származnak (apja neve görögül Patak. Kínában a világosság Buddhája melléknevet viselte. hogy újból a teljes világosságba állítsa őket. a világosságról és sötétségről szóló szubtilis finom vallásából nem maradt fenn egyéb. hogy azokkal az embereket fogságban tartsák. elavult kultuszokhoz ragaszkodtak. ember és természet közötti összhangról tanúskodó üzenetéből. hogy tisztaságát az igazság elveszítette. vagy Pataki). Ezt a megjelölést választotta.Mani felhívása. hogy szükségesnek tűnt őt az emberek emlékezetéből is kitörölni? "Babilon országából jöttem. hogy a fennálló vallások az igazságot csak töredékesen és tökéletlenül tükrözik. világvallást alapított.Kőrösi Csoma Újgúriába . akiről Jézus azt mondja: "Elküldöm nektek a vigasztalót a Paraklétát". mindent megrontó eretnekség volt. A világosság követe volt. nagy karizmával megáldva. És ugyanez a sötét tűz emésztette el írásait. mégis inkább fényhordozóként tett benyomást az emberekre. hogy kihámozta és összerakta belőlük az igazság töredékeit. szenvedélyes kereséséből az istenség. Hívása és tanítása ellentétben állt ugyanis az ő dogmáikkal és az igazságot nélkülöző tanaikkal. akik a régi. De mi tette őt olyan veszélyessé. Maninak a szépségről szóló vallásából. Kínától Spanyolországig. amelyeknek a mai korban sértő kicsengésük van. . hogy Mani személyét az ismeretlenség homályába taszítsák." Kedves olvasó. gyűlöletté változott. Ezért kell az emberiséget újra összekötni a tiszta. hogy elhozzam az üzenetet a világnak. Mani. Hangos szóval hirdette. a Gnózis nagymestere. Jézus Krisztus apostola". akik megtagadták. A világ fejedelmei elátkozták. teljes igazsággal. Azt vetik a szemére. "Les jardins de lumiere" című műve utóhangjában Amin Maalouf megkapóan és tisztán adta vissza ezt a drámát. és követőikre is hasonló sors várt. Egyiptomban Jézus apostolának nevezték. hogy nevét leköpdössék és meggyalázzák. Ezek olyan szavak. és a féligazság végül is hazugsággá vált. másrészt ellenfelei szinte megsemmisítő gyűlölséget zúdítottak rá. Azt is nehezményezik. amelyet több mint ezer éven át hirdettek és követtek az Atlanti-óceántól a Csendes-óceánig. mert önmagát Krisztus és mindenekelőtt a Szent Szellem tiszta apostolának tekintette. hogy Jézus minden tanítását mennyei Atyjától kapta? És Hermész Triszmegisztosz nem látomásban kapta-e az egyetemes igazságot? Mani a gyülekezeteinek szóló leveleit a következő szavakkal kezdte: "Mani. De ez a remény gyorsan elkeseredett. Mindazok ellene fordultak. tanítása és nem utolsósorban személye az akkori világból mély döbbenetet váltott ki. megsemmisíteni és a feledésnek kiszolgáltatni. hogy tanítása különböző tanok elemeinek az összeillesztése volt.) Ennek a hatalmas áramlatnak csak néhány tanúbizonyságát találták meg újra néhány évtizeddel ezelőtt. számukra ő lett a hazug démon. mert Róma és Perzsia inkvizítorai szövetkeztek abban. az elmúlt 2000 évben sok küldöttet semmisítettek meg. De vajon nem ez-e a helyzet minden küldöttnél és követnél? Az írások nem arról szólnak-e. Egyrészt sok barát és követő vette körül. művészi érzékkel és odaadással teli műveiből. mint Mani vallását. Mani "királyfi" volt. Reménysége három világtenger partjain virágzott. (Álmos királyunk a honba való visszatérés útján Kijevben megállt seregével. de ugyanakkor úgy is tekinthetjük. Az egykorú feljegyzések egyszerűen "manicheus fészeknek" nevezik a visszatérőket. mint "manicheus" és "manicheizmus" fogalmak. Egy vallást sem üldöztek azonban annyira könyörtelenül és kegyetlenül. Mindig és mindenütt megkísérlik a világosság üzenetét a világból száműzni. a bosszúsággal teli edény és szikrázó haraggal nevezték tébolyodottnak. beleértve Egyiptomot és szinte az egész arab világot. Mani különlegesen tehetséges szónok volt. üzenete gyáva babona. a parakléta. Számukra hangja alattomos ámítás.

A magyar lélek: úrlélek. mikor ez ellen vét. tökéletessé. a munkában is. vagy lényeges. mozgalmak történetében. Magánál nagyobbnak csak az Istent ismeri el. képezi magát foglalkozásaiban . . az erkölcsi világrend törtvényeit megsérteni: ez a bűn. megszámlálhatatlanul sokan jutottak börtönbe. 7. a napsugaras sík mezőkön s dombok és hegyek ölén. a faj ellen és mint ilyennek büntetése: pusztulás. a munkában a Tudás. A magyar lélek a legmagasabb rendű. megerősödvén a jóban. Az egyetlen hatalmas hívás újra meg újra felcsendül. 16. amely végül el fogja nyelni a sötétség birodalmát. lelke teljes erejével törekszik. a bűn: előérzete a rossznak. 1. Az ősmagyar vallás hit és erkölcstana Szépvízi B. Éppen ezért idegen Isten imádása a legnagyobb bűn és veszedelem. kárhozat.és Erkölcstana (1925) I. a dús földeken. sokan keresik a világosságot a saját lelkükben. a természet útjait keresztezni. nagyszülői. a melyeket mindig jól meg tudott választani és szerezni: mint a természeti veszélyekkel telt lakó.bölccsé. 14. aki a lelki életben maga a Becsület. 10. Csak el kell mélyednünk a gnosztikus művek. ahol 80 éven keresztül a manicheus filozófia államvallás volt (762-842). vagy lényegtelen az erény. Sokan. A csatában is. Ha pillanatnyi. amit megérez a szíve. legértékesebb emberi fogalom. a rossz a bűn büntetése. 11. világos. mik nélkül az emberiség ahogy meg nem lehetett eddig soha.és harchelyein teljes testi és lelki erőben születik és edződik. az erkölcsi világrend az Isten lelke. a bűn elkárhoztat.igyekezett. minden lelki és testi megmozdulásában: az Isten van a magyarral s általa. az Isten dolgozik. vagy kárhozunk el. a harcmezőn pedig Hadúr. A Föld különböző fajai az éghajlatok és földviszonyok szerint alakultak ki s ezekhez képest keletkeztek a különböző vallások. gnosztikus filozófiájukat. Az erény: előérzete a jónak. Hogy testileg-lelkileg e szerint élhessen: erre teste. józan értelmével született. mint szükségest és teljesítendőt. 15. 3. Béla: Az Ősmagyar Vallás Hit. A magyar ember testalkata a teremtés mintaképe. 12. E nélkül másik létfeltétel: a munka is hiábavaló. Keresik a visszavezető utat a világosság birodalmához. népművészetük csak múzeumban látható. 6. a melyre nemes jó szívével. harcba száll: isteni parancsot teljesít. 5. nő fel. vagy megbüntet érte az Isten. tanítása mellett . mert elérkezett az ideje annak. Gyorsan pogánnyá minősítették őket. A természet útján járni. mint minden a világon. Az ember Isten része s a nagy világegyetemnek: Istennek a hatalma alatt áll. mert hálátlan és oktalan árulás Isten ellen. 4. az erkölcsi világrend szerint élni: ez az erény. A magyaroktól elvették írásukat. A természet az Isten teste. benne és érte az Isten harcol. vagy a bűn: földi életünkben üdvözülünk.szülői. egész környezetének példája. Mikor teremtmény a Teremtő tervei szerint él: önmaga és faja javára van. Megszégyenítő következmények: évszázados hazugságok és a feledés homálya. Ha hosszantartó. rokoni. Az erény üdvözít. Általános elvek és igazságok. A magyar faj úgy Ázsiában. Pogánnyá váltak hivatalból. mely előbb-utóbb bekövetkezik. becsületéért dolgozik. 9. A vitézség a lét legfőbb feltétele. 8. ezen lázadása már önmagában hordozza a büntetést. a Gnózis fényébe. Általánosság nincs! A természet élete nem minden földrészen egyenlő s az ennek megfelelő erkölcsi világrend is ehhez viszonylik. A magyar tehát mikor földjéért. a túlvilági életben és maradékainkban is megjutalmaz. azonképpen meg nem lehet a jövőben sem soha. máglyára. s majd ez a nép és ez a hit megérkezett a Kárpát-medencébe. 13. Tehát a jó az erény jutalma. 2. Szeretnénk Manit a teljes világosságba állítani. oda.

Aki idegen Istent imád. nem szabad idegen Istent elfogadni. Isten a fajok. tisztaságával és belátásával kell felderíteni az igazságot és meg kell nyugtatni. másokat zavarva és kínozva. mely dicsőségessé. köztük a Hold és a Föld is: a mi nagy magyar szentjeink nagyságát. 35. Koppány. 27. az Isten részében. 32. ki becsületben eltöltött munkásélet után köztiszteletben hal meg: rokonai és ismerősei előtt szent. míg az erkölcsi világrenddel ismét összhangba nem kerül. nemzetnek nincs nemzeti vallása. megtalálja saját természetében. mint a csillagos ég ragyogó seregei! Ez is mutatja. a nemzetek vallását a fajok vérében és lelkében nyilatkoztatja ki. Kisebb csillagaink: hőseink. Hunor. vagy erőben. értjük meg és imádjuk. Magor. különösen a gyermekekkel. 31. tehát az igaz Isten útján jár. teremtő forró szívét és mindentudó bölcs értelmét szemléljük. csak egy. 22. lelkében a maga faji. 29. jóságát és dicsőségét sugározzák. a józan magyar ész teljes fényével. 20. Dózsa. semmiféle címen.. természet szerint kell is folynia. valamely természeti testben. megzavarta az erkölcsi világrendet. Árpád. özvegyekkel. nemzetek romlása és pusztulása. vigyáznia kell. 18. hogy büntetése a pusztulás és örök kárhozat. tehát az igaz Istenével. vagy feloszlik. életrevaló testű és lelkű fajnak. Rákóczi. mindaddig. mint az anyagot közvetlenül kormányozó erkölcsi erőben megzavarodva. 19. az Istent imádja. S mikor a szent Napban Istennek a mindenható. nemzetnél ez akkora bűn. . nemzetnek saját külön nemzeti vallása van. vergődik a világmindenségben. az erkölcsi világrend. 30. 23. 24. nemzeti vértanúink s a névtelen hősök. félkegyelműekkel és a féktelen indulatúakkal szemben. jelentik. legragyogóbb csillagaink voltak és lesznek: Ming-Ruth (Nimród). Amelyik fajnak. kinek léte erénye a szülőknek. Az ember csak fokozatokon át juthat el a teljes mindenható Istenhez. mert ebben a megfeledkezésben van a vallások elferdítése s az emberek. 26. életrevalóságra. naggyá és boldoggá teszi azt. Mert az az isteni test. Fajnál. A létért. millióan és millióan. aggokkal. a legtisztább s Istenhez legközelebb álló kis magyar. hatalmassá. 28. míly közel állunk Istenhez. emléke bemocskolja a lelkeket s úgy anyagában. az az isteni lélek: az ember. az letért a természet útjáról. Atilla. Olyan faj. Erős. 21. ellentétbe jut a természettel és az erkölcsi világrenddel. hatni. nehogy csupán bálványt imádja s nehogy megfeledkezzék a mindenség örök Istenéről. míg valami alakban és módon vissza nem zökken a természet kerékvágásába. a munka után való megélhetésért és becsületért kisebb-nagyobb harc a fajon belől is foly. A legkisebb ember is. 25. Azok a nagylobogású lelkek. A nemzeti vallását elhagyó fajta a föld férgeit is megfertőzi sírjában. Senkiért és semmiért a világon. egészséges. a parancsát. Kossuth s még többen. De mikor valamelyik megnevezett fokozatban. semmiféle érdekből. mint meleg és fényes sugara a Napnak. mint a csatatéren való harcban valók. ha a világ boldogságát hoznák is. hálára kell kötelezni az embereket. 33. Nincs több Isten. kiknek szavában Isten szava zendül s kiknek tettei a magyar faj tettei: nekünk szentek. Szívünkben legelső helyen álljon a gyermek. Ez ösztönöz nemes versenyre. 34. A magyar szentek megszámlálhatatlanok. árvákkal. legkiválóbbjainak a lánglelke lobogásában tisztán és világosan: felismerheti faji Istenének a lelkét. mely a természet. nemzeti vallását.17. Legnagyobb. az ég legnagyobb és legragyogóbb csillagai. De a fajon belőli létért való küzdelemben a jóságos magyar szív minden szeretetével és irgalmával. mert nincs boldogság lelked boldogságán kivül s mert csak egy pusztulás van: fajod elhagyása. De minden fajban más és más törvények szerint él s mindenik fajnak ez a természeti és erkölcsi törvénye az ő szent Istene. a melyben egy-egy szikrányi Istenlélek magában is ég. úgy a szellemi. vagy ha pusztulással fenyegetnének is.

Négy gyermekig a szülő. azt megérni neki is joga van és arra hivatott. vagy őt elöli. korlátlanul. Húst enni nem természetellenes dolog. állati ösztönökre izgatván az ember is. tehetetlen gyermek lesz a világon. ami tehát ezután is megmaradhat. 47. 45. annál is inkább természetellenes vétek. A négyes gyermekszám tehát a legkisebb köteles szám. hogy legyen. 49. A harcosoknak a tökéletes magyar életben meg kell szokniok a lótej és kancaturó evését. a szegénynek dolgoznia kell a magyar gyermekek javára. Ha egy országban mégis több volna az ember. fiatal állatok leölése. mert így az élelmüket. ami ellentmondás a mai társadalmi életrendszereknek. a világ legkitartóbb harcosai. teljes emberi boldogság aligha remélhető. 10 évenként kétszereződés. a gazdagok testéről a tiszta ruha s torkuk száradjon el és gyomruk ne vegyen be ételt! Ily bűn: a gyermektelen szerelem is. legigazságosabb birtokjog a közbirtokjog. gyümölcsnek tekintvén a kenyérmagvakat és a gumókat is. Miként az embernél a gyermeket. egy az anya helyett s úgy az apa. A közbirtok különösen alkalmas nagymérvű állattenyésztésre és gyümölcstermesztésre. A Föld emberies és okos beosztással ezerszerte több embert tud eltartani. hogy a 10 éven aluli gyermekek élelméről. hogy valaha valaki. Ezen felül minden gyermek fokozott érdem. mert semmiféle teremtmény. másrészt. egy-egy község közalapításával megteremtendő. tehát a föld testi és lelki szenvedései őt nem sújthatják s gonosz. Mert elérhetetlen lehet az. hogy másutt se legyen! 37. 53. mint az anya után egy-egy fajszaporulat kell. új földeket kell foglalni s erre a gazdagok a szegényeket kötelesek felfegyverezni. ártatlan. A gazdagnak adóznia. mint amennyi jó birtokviszonyok mellett is megélhet. melyek kis helyen nagy tömegeknek adnak bőséges táplálékot és jó ruhát. 48. míg éhes. a nagy emberek arcáról a bőr. mert az ember természetes tápláléka a tej és a gyümölcs. azonfelől a gyermektelenek kötelesek gondoskodni a gyermekekről: négy gyermekig. mert Isten szép világában kifejlődni. részint. Kettős fegyverrel kell kényszeríteni minden nagykorút arra. mely mindenféle birtoktörtvény mellett is ősi erejében megmaradt eddig. tehát amíg ember lesz. hogy éppen az ember a saját emberi fajtája boldogságának a legnagyobb ellensége -. hivatásától erőszakkal. 50. rongyos. bár csak részben is. reá hárítja. mindig magukkal hordozzák s őket kiéheztetni soha senki nem tudja. 44. de inkább csak férfiú s a férfiak között is leginkább a harcos egyék húst. A közbirtok az államok magántulajdon-rendszere mellett is fenntartandó és ahol nincs. Éhes és rongyos magyar gyermeknek lennie nem szabad! S példát kell adnunk. A magyar fajnak minden évben népszámlálást kell tartania s minden évben legalább 10% szaporulatnak kell lennie születés útján. ruhájáról gondoskodjék. 41. ésszerűen el nem vonható. 46. a fiatalt különösen kímélni kell. műveltségről. intézmény az emberi nyomort megszüntesse a földön . 43. különös nagy ok áldozatul nem kívánja őket. amíg utódról nem gondoskodott. 40. 39. magot nem termett. . Birtokügyekben a székely szokás tartandó fenn. miként az ősök. az állatnál és a növénynél is a kicsinyt. Mert mindaddig Istenről. mert a húsban az állat akarja tovább folytatni az ő életét. A fényűzési adó az övék.hiszen az egész ismert világtörténelem azt mutatja. 51. égjen le a műveltek. Addig. államról s más hasonló nagy és szent dolgokról nem beszélhet senki. vagyon és erő arányában.36. míg a földön csak egy éhes és rongyos gyermek is lesz. mint amennyi a Földön él. tehát Isten ellen való bűn. 38. de ebben a bűnben a gyermek nem bűnös. A legfajfenntartóbb. 55. Fiatal fák pusztítása. vagy valamely eszme. 42. hacsak valami elkerülhetetlen. aki az élet súlyát. 52. Egy gyermek az apa helyett van. 54.

mint a turániaké. a 24 Hun Törzsszövetség 265-ben felbontotta a szerződést. szerszámok. s így összesen 48 tömény. annak a törvénynek a meghozatalában az illető részt nem vehet. ha egy ország népe igen elszaporodott. Megindult a tartalék alkatrészek. isteni törvény szerint a bűnbocsánat önmagának ellentmondó képtelenség s felbátorítás újabb bűnök elkövetésére. valamint követelték tőlük az Aranyröges Birodalom kiürítését. igyekeznek a megzavart fajt uralni. vagy erősek. Amit pedig idegennek adunk a tőle vásárolt ruhaneműért és más dolgokért. úgy a 24 Hun Törzsszövetség felvonultatja az egész ataiszi eredetű seregét . Emiatt bejelentették jogos igényüket Pannonföldre. ha legtisztább egyedei kerülnek is közéje. avval fajtánkat szűkítjük meg. Éveken keresztül folytak az előkészületek. Bűnbocsánat nincs! Mert amint a megtörténtet meg nem történtté tenni soha a világon nem lehet. mert ha volna is abból valamelyes pillanatnyi nemzeti haszon. a fajra annál súlyosabban nehezedő óriási kár és veszedelem mellett. 62. hogy helyes birtokbeosztás mellet sem tudnak jól megélni és ha a szomszéd országok is oly népesek. 59. selyemhernyót. vagy legalább is becsült ember: természeti. kendert és csalánt termelni. s ősi természeti. vandálokkal. Aki akármely törvény hozatalánál egyénileg érdekelve van s elveiből az látszanék.56. károsítjuk meg. és engedély nélküli latinosításba fogott. hogy saját érdekét a közjavának nem tudja. Azért. az elenyészik ama messze kihaló s minél messzebbre. Bagamér ifjúsági fősámánt jelölte ki utódjául. fehér. s a amint a becsületét vesztett ember sem lehet többé becsületes. mert ez a nemzet. 371-ben a végzős ifjak Kabarföldre lovagoltak. ha a tiszták kerülnek bele. átkelőhelyeket megtisztítsák. Hunok és úzok honfoglalása – Atilla király Mivel Róma folyamatosan felrúgta a Sziszek-Egyezményt. Bármi okból való néplétszámcsökkenésnél idegenek betelepítésével. megalázása az erényeseknek. 58. hogy a határokat kitolni nem lehet: kerekedjenek fel az elszaporodottak s vonúljanak a Földnek lakatlanabb. fegyverek gyártása is. érzelmi és szövetségi. 364-ben a tárkányok elindultak a Kárpátok felé. mely az idegen hatásban van. a maguk és övéik ruháját. hogy amennyiben ennek nem tesznek eleget. 60. ludat. A Földön egy fajnak több országa is lehet. és a juhok gyapját feldolgozva. Felhívták a figyelmüket. hogy a szorosokat. aki meghirdette az egyik nagyvíztől a másik nagyvízig tartó harcot.és ágyneműjét elkészíthessék s így idegenre ne szoruljanak. 57. 63. vérbeli törvényeik szerint az új viszonyok szerint éljenek. vagy nem is akarja alárendelni. információt szerezni. egységes viszonyban maradva az őshazabeliekkel. hogy Ordosz környékén ekkor már egyre gyakoriabbak voltak a földrengések és a kinajok is komoly veszélyt jelentettek. Emiatt a sámánközpontot is szükségessé vált áthelyezni a Melegvizek Birodalmába. vagy élhetetlenebb népü helyére s alkossanak új hazát. A fehérnépek tartsák szent kötelességüknek minél több lent. az utakat rendbetegyék. 65. Az idegenre való rászorulás az idegen előtti megalázkodás és avval szemben való lesüllyedés: szégyen. 64. s ott szövetséget kötöttek a Meleg Vizek birodalombeli törzsekkel. Az idegen. ami egyike a legnagyobb bűnöknek.a Melegvizek Birodalmának felszabadítása céljából. Hunyor a fiát. akik pedig kapcsolatot létesítettek a gótokkal. Ha az idegennek nem tiszta egyedei kerülnek a fajba. fajok ősösztönei más irányba törekszenek. úgy. A nagy nyelvtudással rendelkező beavatottak hun-rasna-pannón-kabar ifjai közül jónéhányat elküldtek Bizáncba és Rómába puhatolózni. 377-ben . mint ősi földterületükre. azaz 480 000 fős sereg állt a rendelkezésükre. beolvasztásával történő népszaporítás mindenképpen kerülendő. a magyarok Istene elleni bűn volna. récét tenyészteni. 61. hogy azokat. magukkal meggyengítik azt. Ezen döntést támogatta még az a tény is.48 tömény lovasságot . A Rasna-etruszk szövetség szintén a hunok mellett állt. Egy évvel később kezdték meg a törzsszövetség vezetőrétegének képzését. gyepidákokkal.

az alsó és középső szinteket megtöltötték a Karnakból. Szellemi erejüket kellett igénybevenni. a Róma körüli zűrzavarok miatt. Buda ifjúsági fősámán vette át a 410-430 között kiképzett sereg irányítását. akiket Dengeziknek és Elláknak neveztek. a sámánképzős résztvevők pedig elvándoroltak a Turgai-kapuhoz. Réka egy évvel később ikerfiúkkal ajándékozta meg őt. illetve az etruszk városoknak megkegyelmeztek. A gótok az engesztelésük jeléül egy nőt. nyugati és vízigót törzsek ezt a lázadást elfojtották. A gót vezérek nagyon gyűlölték. hogy Róma népe megdermedt. Aladár kiváló ifjúsági tárkány-fejedelem volt. I. Mivel Atilla 24 karátos beavatott (egy istenség) volt. 435-ben érkezett meg az úzok seregével együtt. illetve Dengezik a fővezér. aki édesanyjával együtt kitartott amellett. Az Öregek tanácsa is igen nagyra értékelte Deédes eme tettét. hogy mindent a helyére rakjanak. majd egy gát áttörésével ráengedték a vizet. Bátyja. Deédes aranyasszony vezetésével újra elindulhattak Éciusz ellen. Bagamér fiát választotta férjéül. Sajnos. akiknek a következő év tavaszán kellett volna megérkezniük. hun tömény székihunjai lenyilazták. a beavatott központ. hogy kihirdették a rabszolgák felszabadítását. az ő hiányuk miatt 451-ben a catalaunumi csata eldöntetlen maradt. 430-ban Atilla Etilvárról indult el. az ifjú vezérek azonban a gótok unszolására siettették a Nagyvízig való csata elindítását. s Pusztaszeren telpedtek meg. de a hunok 3 előőrs törzse. Leó hajlandó volt 10 000 belső szolga népet és kincsek tömegét Atilla serege részére átengedni. Pannónia elfoglalásával nagy zavar keletkezett. 453 tavaszán sok germán törzs fellázadt Atilla zsarnoksága ellen. A temetést végző rabszolgákat lenyilazták. Természetesen a rasna katonák is a hunok mellé álltak és velük együtt olyan hatalmas hadsereg szerveződött. mivel nem a férfiak hadakozási vágyának. Azokat a foglyokat szabadon engedték. Buda Ordoszból indult el. akiket Deédes aranyasszony (Atilla unokahúga) vezetett. vagy sem. Buda öccse. de azoknak. ezért ellene hangolták a harcosokat. Ezért hát békét kötött velük. Amikor Budavárra érkezett az ordoszi sámánközpont és a 24 Hun Törzsszövetség beavatott tábora. Az ellenálló itáliai városokat 452-ben a földig lerombolták. és Szakszinban fejedelmi esküvőt tartottak. és a vezéri tanács úgy döntött. Krimhilda Ildikót küldték neki ajándékba. A következő év tavaszán azonban. 435-ben a kabar-úz kézművesek segítségével felépült Budavár. A temetés után nagy káosz vette kezdetét. ha nem rombolják le Rómát. a keleti. negyedik Pusztaszeren ütötte fel sátorfáját. Az ottani oskusok (úzok) magukkal hozták Gilgames koronáját és az Arnó-nemzetség Atillát az eljövendő “Világ-Urává" koronázta. hogy vissza kell vonulniuk. a diadalmas hun seregnek már csak a roncsait találták. A jászok hívására elfoglalta a Jász-síkságot és az új.aztán megkezdődött a hunok honfoglalása. Krimhildát és kíséretét a 2. amit még az is tetézett. és Atilla vetélytársa Éciusz megfutamodott. akik Budát meggyilkolták és feltüzelték Atillát a harcra. halálakor egy fényes csillag hullott le az égről. . hogy senki ne árulhassa el Atilla nyughelyét. 434 tavaszán az altáji Kabar-síkságon telepedtek meg. akiket valemely nő férjül választott. Az emberek összevesztek azon. Deédest küldte maga helyett tárgyalni a békezászlóval érkező pápa csoportjához. nagy kísérettel együtt. akik férjet és munkaerőt kértek tőle. A nézeteltérés olyan erős volt. hogy hamarosan a fegyverek is előkerültek. hogy Aladár legyen-e a nagyfejedelem és Ellák a fősámán. és a sámánképzősök a Szárazér egyik ágában temették el. Mire Deédes és Nekese tárkány-fejedelem odaért Pusztaszerre. Atilla holttestét hármas koporsóba fektették. Pusztaszer lovasversenyén Réka a győztes Atillát. Buda szigorúan ragaszkodott a 48 tömény és a 2 besenyő tömény teljes beérkezéséhez. 666 nap kellett hozzá. hogy meg kell várni azt az 5 tömény harcost. Az esküvőjük lakomáján Atillát megmérgezték. Az eltemetetlen halottak miatt kitört a “Csorna-betegség". Ataiszból és Ordoszból hozott Szent-Könyvekkel. akik a hadisarc fizetését vállalták. a rasna-hírszerzés előrejelzésének megfelelően. 430-ban. hanem a nők kívánságának tett eleget. Buda legnagyobb fia. hogy a sámánközpontot Era és Pilis birodalmában állítsák fel. Atilla 433-ban Bagamér halála után fővezér lett Pusztaszeren. Mivel Atilla éppen kissé mámoros állapotban volt. Az aranyasszony rengkívül diplomatikus volt.

Dengezik tőle kelet felé az Etilig. Dengezik népe Kutriguriába a Tenisur-parti fővárosba (Dnyeper) Aladár népe pedig az Etil mindkét partjára vándorolt és ott összeolvadt a Magyarok Törzsszövetségével. de a dörgő hangja még ekkor is megmaradt. Addig az ő vándorló lelke nem lehet nyugodt. évben a dicsőséges. hogy a megkezdett nagy csatát ők nem tudják befejezni. aki akar. Etilváron sem volt nyugodt Atilla vándorló lelke. lévén. Atilla családfája . majd kihirdették az Öregek Tanácsának döntését. Buda özvegye. Atilla megmérgezéséből tanulva bevezették a kettős-fejedelemséget. Mint minden nagy lélek. akiket le is győztek. Ezért a birodalmat pillanatnyilag egymás között osztották fel: Ellák kapta a Tiszától nyugatra eső részt. és a 12 Bugát vidéki széki-hun törzs szállásait. 469-ben Pusztaszer őrségében Atilla dörgő lelke riasztotta fel Babajt a gótok támadása miatt. Babaj a csata után elvérzett. Csaba a Tiszától Jászvásárig. lemondtak a világuralmi törekvéseikről. maradjon Budán. Amikor Szekeszárd kiadta. Sajnos. hiszen az tovább vándorolt a 12 széki-hun nemzetség vezéreibe.hogy rendet teremtsemek. míg Aladár az Etiltől a Bajkál-tóig. amíg népe Budavár birodalmába vissza nem tér. hogy az uruki-mani keresztényekhez tartoztak. Ellák megmaradt népe Magyarkára. Atilla erős hangjának irányítása mellett a felbujtók ellen fordultak. de Atilla háborgó lelke a bosszúálló csapatokat tovább vezette és a déli Bolgárországban a gyilkos gót vezért megölték. E szerint. Csaba ifjúsági fővezér pedig Budavárban. Atilla lelke még 24 éven keresztül vándorolt. A fejedelmi ifjak belátták. menjen Aladárral. mind a 108 nemzetség Jász-síksági. Dengezikkel és Ellákkal a Keleti-hun birodalomba. Deédesék is ittmaradtak az úzokkal. nyugaton pedig Győrt jelölték ki. Réka-asszony Bíkís-besenyő országban. hogy Atilla nyughelyét keressék meg. Bejárta a külső és belső őrségeket. mert testének maradványai Budavár alatt nyugodtan pihennek és kegyhelyéhez a 24 Hun Törzsszövetség népei folyton visszatérhetnek. mivel ők. amelyiknek fővárosa Avarbástya lett. Atilla dörgő hangú lelke beismerte. hogy az okos Buda elképzelése volt a helyes. Az avar és a rasna-etruszk szabad harcosok Győrtől Encsvárig védjék meg Atilla örökségét. a 24. tündöklő képét elvesztette. de Dunnaasszony.

elfoglalták egész Pannonföldet. Telenának a kezét is. a magyariak ifjúsági vezére letelepedési engedélyt kért a töménye részére. Közben a németek kiüldözték szálláshelyeikről a tótokat. A Bugát és Káspivár birodalma között letelepedett avarokra pedig az altáji törökök támadtak rá. Baján fővezér a szövetséges perzsák biztatására 567-582 között bevonult a Jászsíkságra és teljesen magához ragadta a hatalmat Atilla volt birodalmában. Tanulva Atilláék hibájából az avar vezetők sohasem találkoztak idegenekkel. amihez Bajánék hozzá is járultak. Alpár. ott viszont a hun törzsekkel konfliktusba kerültek. Birodalmát dél felé terjesztette.Baján avarjainak honfoglalása Amikor 453-ban a hunok a Jász-síkságról visszavonultak a kettős hun-birodalom keleti részére. Az ott élő népek mind elismerték az avar fennhatóságot. 562-63-ban megtámadták a frankokat. megelőzve ezzel az esetleges vezérgyilkosságokat. elhagyták a Hangun folyó és Ordosz vidékét. Az avarok visszavonultak Bugátba. hogy engedjék meg számukra az átvonulást a területükön. s azok kérlelték az avarokat. mivel Bajánék – bár az avarok Égi eredetű egyisten hívők voltak – nem szóltak bele más törzsek hitéletébe. aki azt javasolta. az Encs vidékéig. A Tisza mellett pedig egy magyari tömény lovastábort alapított Alpár elnevezéssel. csak Deédes aranyasszony és Csaba maradt Atilla nyugati birodalmában. A kinajok nyomására mind a keleti. kérdésessé vált. így innen a kazárok birodalmába menekültek. hogy mely törzsekkel védjék meg ezen déli határokat. Amikor 580 tavaszán Alpár megjelent a Győri Nagy-Szalán. mind a nyugati avarok elmozdultak törzshelyeikről. Sirmium elfoglalását követően az avarok már a görögöktől is hadisarcot követeltek. Mivel azonban a görögökkel folyó harcok elég sok áldozatot követeltek. s szállásterületnek kaptak egy egynapi lovaglásnyi területet. vagyis a magyari harcosok zöme ekkor telepedett le a Jász-síkságon. hogy engedélyezzék a Pannonföldön átvonuló szlávoknak a külső kurgánokban való . 550 körül azonban innen is tovább vonultak nyugat felé. s hamarosan a görögökkel lett közös a határuk. Alpár megkérte Baján legkisebb húgának. nem helyeselte Baján tervét. Ez volt a magyariak tömegesen történő első bejövetele.

Eraviszkó özvegyét 795 telén Ajiló longobárd főnemes kérte feleségül. Pedig ezek békességre törekvő emberek voltak. Bős tudun 9 leányának római. de a súlyos vereségek visszatartották az újabb háborúktól. Megtámadta az avarok Encs-őrségét. mint örökséget fogja megszerezni.letelepedését. Újabb veszélyt jelentett az avar birodalom számára. mivel valamennyien uruki-keresztény hívők voltak. s mindegyikőjüket felkoncoltatta. Ezen terület meghódításának ellenében a frankok elismerték az Encs folyó egykori határvonalát. hogy ez nagyon elhamarkodott cselekedet volt. Gyeló. mind Rómához Károly folyamatos szerződésszegése miatt. A hittérítés eredménye pedig az lett. Az avarok hiába fordultak mind Isztambulhoz. Kis Pippin a II. Pribina. ez a honfoglalás a birodalom minden területére és tevékenységére kihatott. melynek eredményeként Baján mégis engedélyezte a szlávok átvonulását. mikor Nagy Károly frank birodalma keleti irányba kezdett terjeszkedni. hadseregét arra utasította. s a Bibliával a kezükben. Úgy gondolkozott. mivel a szlávok fiatalabb korosztálya a bizánci és a római uralom alá menekült a határvédő szolgálat elől. Minden uruki . Az előre eltervezett gyilkosság után minden vő követelte a felesége utáni jussát. Az esküvő után Bős tudunt Kalágé főutcáján az itáliai vendégek meggyilkolták. a karatán besenyő törzs a kisebbségi szlovén nyelvet vette fel. Ettől a császárság elbizonytalanodott. de Oposur fia. Ellenségei Alpárt hamarosan meg is mérgezték. „békesség néktek” jelszóval fogadták a támadókat. hogy a szláv népeket megtéríti és az avarok ellen fordítja. mind kézműipari vonalon fejlettebb volt. ha az avaroknak magas adót fizetett. így Károly csúfos vereséggel fordult vissza. A későbbiekben csak tervezgették Avarfia megtámadását. Emiatt aztán a Nagy-Szalában heves vita zajlott le. hogy végre adófizetőjükké váljanak az avarok. Erik bevonult a bójokkal Bécsbe és Győrbe. Marót. a legyőzött frank sereg maradványa pedig megfutamodott. A görög-perzsa háborúkat Bizánc csak úgy tudta kivédeni. mivel az uruki-mani keresztények műveltsége mind szellemi. akik mindezen csöppet sem hatódtak meg. Ráadásul. viszont az igen népes családjaik az avar birodalom szélein maradtak. mivel az avar többség Alpárékat leszavazta. Zalán és Glád kérőkként jelentkeztek. hogy támadják meg az avarok Kampós őrségét. hiszen seregének 9/10-e elpusztult. felvette a bizánci hitet és önálló államot alapított. Ezért Károly nem is vett részt többé háborús cselekményekben. Braszláv. A csatában minden avar határvédő elesett. Ezzel a magyarkai bevonulással némileg enyhült a római és bizánci térítések okozta veszteség. A római pápaság viszont úgy döntött. s ekkor inkább megfutamodtak. hiszen Bizánc és Róma befolyása a térítések miatt folyton nőtt. Veszprém és Kanizsa vonalában minden terményt felperzseltek. 670 táján a magyarkai uruki-mani hívők is elhagyták a ogur-bolgár államszövetséget és a keleti avarok birodalmában is többségbe kerültek. s nevetve verték őket agyon. Az avarok azonban Pannonhalma. A székelyek három tyumenje azonban Magyarváron megsemmisítő győzelmet aratott a frankok hátbatámadásával. a biztonság szempontjából azonban sohasem voltak pótolhatók ezek a veszteségek. Isztriát 776-ban elfoglalták a frankok. hogy az uruki keresztény vallású avar birodalmat tegye a hűbéresévé és a pápai tized fizetőjévé. E szerződés értelmében 8 évig nem is volt határkérdés az avarok és frankok között. A bakátból elmenekült Béla törzs vezetésével a nyugati avar birodalom segítségére siettek. Később rájöttek. Eraviszkó. Ezután Regensburgba távoztak. vagy bizánc hitén lévő kérői révén. hogy ha harccal nem tudta meghódítani az avarok birodalmát. 791-ben Károly fia támadta meg az isztriai őrséget. Verőce törzsének egyes részei pedig horvátokká váltak. Károly ekkor az összes uralma alatt lévő keresztény uralkodók segítségét igénybe véve készült újabb hódítására. hiszen mindkét vallási vezető Bős tudun megöletését szorgalmazta. Jenő hadvezér megsemmisítette Károly hadseregét az Encs és Ibos folyó között. Kocel. mint közös avar-longobárd birtokot. Ám hamarosan megjelent a keveváriak tyumenje. A pápaság azonban titokban azzal bízta meg Károlyt. ahol pedig a kabar őrség futamította meg a szétzilált seregét. hogy a déli bolgárok teljesen elszlávosodtak. Ekkor nagy sietve Sopronba mentek. Baján tévedését a katonai védelem terén csak 10 év munkájával lehetett helyrehozni. Győr. 792-794 között Erik. Kuvrát bolgár fejedelem 635-ben fellázadt az avarok ellen.

Illig ugyanis azt állítja. Illig figyelme akkor terelődött ebbe az irányba. A 800-as szolnoki Nagyszalán világosan láthatóvá vált. Legfeljebb egy időre. hogy teljesen ki lehessen tőle hasalni. hogy a Karoling korból egyszerűen nem léteznek régészeti leletek. akik megérdemlik rabszolgasorsukat. Azt szokták mondani. illetve a Magyarok a kitalált középkorban címmel. számunkra. s talán valóban megsemmisítették még az adott korszakban keletkezett írásokat. Sokan elmenekültek az otthonukból. Ezen a téren valóban el kell őt ismernem. amivel végigfosztották országunkat.templomot kiraboltak. pénzérméket. s igen nagy alapossággal részletezte ki azokat. s csak egy kis csúsztatás van a dologban. illetve csak nagyon kevés. mert így nemes egyszerűséggel le lehet tagadni az egészet. hogy a Sátánnak azért dől be mindenki olyan könnyen. A németek híres precizitásával kezdett el utánajárni minden fellelhető írásos és nem írásos emléknek. magyarok számára pozitív képet nyújt. hogy a sötét középkor nem is létezett. történészeket. Erik 15 nyári szekéren 4 ökrös vontatással vitte a rabolt kincseket Károly birodalmába. mivel a naptár meghamisításával mintegy 300 évet egyszerűen betoldottak. mert nagyrészt igazat mond. mikor régész kutatóként feltűnt neki. Ám mikor kiadásra került a Magyarok a kitalált középkorban c. amely a finnel csak csekély közös vonást tartalmaz. Azt is kijelenti. s így a 611-911 közti korszak pusztán fantomkorszak. már gyanús volt. mint dölyfös pogányokat. létezett Nagy Károly. Saját véleményem szerint pontosan ez a fantomkorszak elmélet az a bizonyos banánhéj. miszerint a magyar nyelv kifejezetten és határozottan egy önálló nyelv. amit elkövettek a népünk ellen. is. hogy miért volt szükség éppen a mi népünkkel kapcsolatos dolgokat egy újabb könyvben így kiemelnie – éppen egy német szerzőnek… Az Arvisurák tanúsága szerint létezett ez a korszak. Nemrégiben jelentek meg Heribert Illig német szerző könyvei. A római pápa főpapjai Judás módjára osztozkodtak az uruk keresztények templomi kincsein. információnak. így semmi sem maradhat titokban. Bár igyekszik nem állást foglalni. és úgy mutogatták Károly birodalmában. és sok ellenállót megöltek. hogy népünk semmiképp sem lehetett képzetlen. tudatlan nomád nép. hogy azt minden körülmények között igyekeztek eltussolni. . Kielemzi. Amikor megjelent a Kitalált középkor. de örökre nem.Elég nagy port vertek fel ezek a könyvek. ám az éppen elég ahhoz. hogy írmagja se maradjon mára. De Isten mindent lát és mindent tud. melynek során az uruki egyház híveit erőszakkal kereszteltették meg római módon. hogy a magyarok. Újabb Nagyszala összehívásáig Pannonföld visszafoglalása nem lehetséges. Sajnos létezett a bizánci és római egyházfők mérhetetlen hatalomvágya és kincséhsége. szkíták. A maradék kincsekből pedig felépítették az Ácheni dómot 807-814 között. s elismeri a rovásírás magyar voltát is. hanem épp ellenkezőleg. és ha az avarok ellenálltak. hogy Ataisz népeinek a Melegvizek Birodalmához való jogát fegyveres harccal érvényesíteni már nem lehet. avarok és hunok tulajdonképpen egy ugyanazon népet jelentik. a Kitalált középkor. ám a felsorakoztatott kutatási eredményei sok. Kis Pippin és létezett az sok kegyetlenség. Ezek az események akkora szégyenfoltot jelentenek az egyház számára. s igencsak megosztotta az eddig is megosztott szakmabelieket. eseményei pedig csupán kitalációk. rabszíjra fűzték őket. könyv is. még magam sem gyanakodtam. Így elég egyértelműen alátámasztja azt. “Szentháborút” indítottak. stb.

Ennek megpecsételésére Berény feleségül vette a manysik fővezérének. mert akkor az egyikük kezébe kerülhetne mindkét hatalom. akkor a kabarok fővezért és fordítva. A Rakacával tartó kabarok beolvadtak a manysik asszonyuralmi népébe. akik tartották ősi férfiuralmi szokásukat. bevezették a feleség fogalmát.A magyar népcsoport kialakulása A 4220. A kabarok . mind a férfiuralmi berendezkedést. Rakaca úgy vélte. Ám ezután a kabarok háromfelé szakadtak. sz. A manysiknak két elkülönült nemzetsége volt ekkoriban: a marami-por. Berény még két fontos intézkedést hozott. Megdöbbenéssel vették tudomásul. 180) a kabar Rakaca nyert jogot arra. Végül Berény ifjú fejedelem úgy döntött. a férfiakat és nőket egyenrangúként kezelve. Szállásaikat és földjeiket feldúlták. hogy a kalandozásokból magukkal hozott sumérföldi rabszolganőket felszabadította. akik a Turgai kapuban és az Ural környékén élő manysiknál találtak menedéket. asszonyokat és a gyermekeket elpusztították.tagjai a 24 hun törzs szövetségének ekkor az Altáj északnyugati lejtőin. hogy birtokaik megsemmisültek. és a merija-mos féle népek. az öregeket. de közös jellemzőjük volt az anyaközpontú. Rakaca nagyon áhítozott egy győztes kalandozásra.akik sem beolvadni. így elsorvadna a törzsszövetség. medvetoros évben (i. hogy népe . A szabad kabarok. Az egyik. hogy életbenmaradásuk egyedüli útja a manysikkal való egyesülés. A népek viszont nem keveredhetnek. így . sem visszatérni nem akartak . Töredékük menekült csak meg a “kabarvészből". Távollétükben a tatárok egy korábbi sérelmük miatt rajtaütöttek az otthonmaradt kabarokon. hiszen a manysik is tagjai voltak a 24 hun törzs szövetségének. A másik.fejedelemmé választották. visszahúzódtak az Altáj vidékére. A szövetség lényege az volt. ezért közös akarattal megszüntették Rakaca fővezérségét és öccsét . hogy amikor a manysik adnak fősámánt. hogy megszüntette mind az asszonyuralmi. barátságos asszonyuralmi közösség. Ezt azonban nem mindenki osztotta.egyfajta szövetségre lép a déli manysikkal. és az azt követő síkságokon éltek. ezért az altáji kabarok egy évig csak fegyvert készítettek. hogy kalandozásokat vezessen. Kámának a lányát. Rakaca a kalandozások eredményeként rengeteg rabszolganőt hozott magával sumérföldről. A következő év tavaszán hatalmas ifjú sereggel elindultak a sumérok földjére.Berény néven .

lehetőséget adott arra. mivel nem őt tették meg kisfejedelemmé. nanáj törzsektől Ordosz és Káspivár térségén át egészen a pannon ifjak földjéig egységes lett a Hun Törzsek Szövetsége. Később Magyar hatalma egyre nőtt. hanem Uruk-Dargin fiát. magyaroknak nevezni. Ugyanis Udin. a kisfejedelmi részt. és javasolta a manysiknak az asszonyuralom megszüntetését. hogy a kabarvész után nőhiányban szenvedők feleséget válasszanak maguknak. Karit vette el feleségül és Pannónia mellé költözött. Hunyor és Magyor a két fejedelmi lányt megszöktette. Részt vett a bugáti sámánképzésen és Ordoszban fősámánná tették. Sámánképzés ürügyén Ordoszban biztonságban éltek. Bősárkányt vette el feleségül. Semmilyen törzsi szövetséghez nem csatlakozott. Megszerették egymást. Ezek a törzsek félkaréjban vették körül a Déli Uralt s képezték alapját a magyar törzsszövetségnek. ezért ők az Ural felé húzódtak. Igyekezett egy erős. Dul fejedelem a szelíd természetű Magyort később megszerette. A Rómával való szövetséget még Hunyor nagyfejedelem hozta létre. felesége halála miatt újból megnősült. manzsu. Öt év múltán egy ligetes erdőben történt vadászatukon asszonyokra és vígan játszó leányokra bukkantak. és arra kérte. Jó tulajdonságai miatt megszerezte a kinaj trónt is Huó császár néven. Uruk-Dargin nagybátyjuk Káspivári birodalmába menekültek. Hunor és Magyar Hangun. Házasságukból Megyerjának ikrei születtek. új szövetséget is kialakítani a hun népekből. Két fia már Pannonföld Pécs-Tórem városában született: Ruga és Upor. Megyerját vette el feleségül. Élete végén. Bagamér öccse. A fősámáni vetélkedőn Jákó úz sámán győzött és Bagamér húgát. s letelepedett feleségével a turgai kapu közelében. Magyar folytatta apja munkáját. a káspivári . Elment Ordoszba. Gyermekeit Megyerja nevelte. A japon. majd Huó néven császárrá koronázták. Káma fejedelem székvárosát. Kincses birodalma az Etil folyóig terjedt. Hunyor harciasabb természetű volt. inkább maradjon birtoka közelében. hogy ne járjon kalandozásra. ill. ezért elfoglalta nagyapja. A kínai császár lányát vette el feleségül. Káspivárból Magyor fejedelem leányát. s megismerték ott Dul alán fejedelem két szép leányát. Új központot hozott létre a mai Alma-Ata közelében Altáj-Buda néven. Ojbárszt. mert hirtelen meghalt. a Béla folyó környékére vándoroltak. s a Meótiszban elrejtőztek. A magyarok törzsszövetsége és honfoglalása Hangun. Magyor megfogadta a jó szót. Ekkor újra egységbe szervezte a 24 Hun Törzsszövetséget. Mohón vetette bele magát népének eggyé kovácsolásába. de amikor Megyerja meghalt. Bagamér követte. az ifjú sámánok a féltestvéreik részéről üldözésnek voltak kitéve. Hunyort a fejedelmi székben fia. Udin sértődöttségében. Felesége halála után újból megnősült. Felajánlotta neki fele birodalmát. a 24 Hun Törzsszövetség nagyfejedelme méltóságos. s emiatt megszerezte a kínai trónt is. Magyar halála után kezdték az így kialakult új népet őróla magyariaknak. Pusztaszeren megnyerte a Nagy-Süánt és vele együtt a fővezéri méltóságot. míg a másikat nagyapjukról Magyornak nevezték. Sokan azonban ragaszkodtak hagyományaikhoz. igen kiváló uralkodó volt. a 24 Hun Törzsszövetség nagyfejedelme kiváló uralkodó volt. Hunyor napjáról az egyiket Hunyornak. Ezért lovasai békességben éltek. azok a manysik pedig. Huó császár azonban nem sokáig örülhetett fiainak. A kínai császárlánnyal történt esküvője utáni második évben koronázták meg. Elvegyültek köztük. kivonult Ordosz térségéből és a Káspivár birodalmában lakó jász fővezér leányát. majd fia a nyugati lázadók ellen a római birodalom segítségére siettek. de ezt az egyre jobban szétszóródó törzsekből már csak részben sikerült megteremtenie. akik Magyar hívei lettek. de még Ordosszal is tartották a kapcsolatot. Berény fia.

Enéhet. ezért a magyarokat a Megyer Törzs vezetésével a kaukázusi Magyarkára telepítették. hogy mint rokon-népek törzsei nem fognak harcolnak egymás ellen. Megyerjának ikrei születtek tőle: Hunyor és Magyor. Hála előtt egy kisfiúnak adott életet. Magyor tehát letelepedett feleségével a Turgai kapu közelében. A Kazár Birodalom nem mert ellenük fellépni. mivel Nyék vezér leányát vette . Végül harmadik gyermekként 820. Enéhtől már született 3 fia és egy leánya. Nurát vette feleségül. BagamérBalambér vállalta a honfoglalás megindítását. ugyanakkor Lebédet sem sérthették meg egy visszautasítással. Utána a rimalányok vezére. Ezt követően az Öregek Tanácsa engedélyével Álmos végre feleségül vehette gyermekeinek anyját. Amikor 862-ben Ügyek meghalt. Bizonyka is meghalt. meghódította a birodalmat és az ugor népekkel. akikhez 875-ben a Kürt tiszta kabar törzs is csatlakozott. s a Meótiszban rejtőztek el. akit Áldornak nevezett el. Ügyek első felesége a kaspivári legszebb lány. s ő nevelte fel Álmost is. Kücsikét feleségül ajánlotta Ügyek kagánnak engesztelésképpen.Magyor fejedelem leányát. Álmos tönkreverte a kazár haderőt. Később. 875-ben Enéh Asszorügyekre költözött Kusály és Gyula fiaival. Sajnos a felesége. Részt vett a bugáti sámánképzésen és Ordoszban fősámánná választották. mert a menekülő avarok csapatai a Magyar Törzsszövetséget nagyon megerősítették. A Magyar Törzsszövetség 181-ben alakult meg. ezért utána a fia. medvetorán egy élő fiúgyermekük született. A kazároknak sehogyan sem tetszett. akit Árpádnak neveztek el. Álmos. Mivel azonban Ügyek már nem kívánt újból nősülni. és arra kérte. ezért lovasai békességben éltek. hogy ne járjon kalandozásra. A kazahunok vezette Kazár Törzsszövetség miután megszabadult az avaroktól. míg Árpád Kevevárában maradt. Ezen szövetség ifjúsági fejedelme Béla volt. a rimalányok vezére. köztük a magyarokkal is szövetségre lépett. azonban már volt egy korábbi kapcsolata. fia. ezért Uruk-Dargin nagybátyjuk Káspivári birodalmába menekültek. Megyerját vette el. majd fiai Ruga és Upor a római birodalom segítségére siettek. de 860-ban a Szuvári csatában Ügyek fia. mivel első két gyermekük halva született. Semmilyen törzsi szövetséghez nem csatlakozott. Ezért a kazárok büntető hadjáratot indítottak. Így aztán a halálos fenyegetés miatt 864-ben csatlakozott az Álmos vezette Magyar Törzsszövetséghez a Kéri. Hunyor Maturit. de Álmos nevű fiuk életben maradt. így Udin. A Rómával való szövetséget még Hunyor nagyfejedelem hozta létre. Hunyor viszont harciasabb természetű volt. A kazárokkal folytatott csatában Ügyek második felesége. így Kücsikét Álmos vette el feleségül 861-ben. Árpád a Nyék törzs vezére lett. Kücsike halála után. az igen gazdag Bizonyka lett Ügyek második felesége. a rómaiak szerződésszegése miatt kialakult helyzet rendezése miatt Hunyor fia. hogy e tiltott szerelmétől. mikor a nyugati népek fellázadtak ellenük. Megfogadták. bár az Arvisura törvényeknek eleget téve elvette feleségül Lebéd lányát. a kazárok vezére az Arvisura törvények értelmében egyetlen leányát. és Káld király nagyobb leányát. Ügyek már aggódott. ezért Kazáriában kegyvesztetté vált. Oly annyira. Magyor pedig Irgizát. Dul fejedelem a szelíd természetű Magyort később megszerette. Kücsikét a kazárok ölték meg bosszúból. csupán sámán-tizedet adtak Asszorügyek részére. aki az árva Áldort is felnevelte. A szülők halála után az ifjú sámánok a féltestvéreik részéről igen nagy üldözésnek voltak kitéve. A békekötés után Lebéd. Huba lett a vezér. a Kürt törzséé pedig Áldor. Emese volt. Lebéd is eljött a legjobb lovasaival a temetésére. Birodalma az Etil folyóig terjedt. 849-ben látta meg a napvilágot Enéh 3. Keszi és Gyarmat törzsekkel. Álmos hivatalos feleségét. Dél felől az arabok erősen veszélyeztették a kazárszövetséget. hanem maradjon a birtoka közelében. hogy magvuk szakad. Fel is ajánlotta neki a fele birodalmát. Elment Ordoszba és Pusztaszeren megnyerte a Nagy-süánt és vele együtt a fővezéri méltóságot. hogy Ügyek szálláshelyei után nem fizettek adó-tizedet. aki 245-ben részt vett az uruki bölcsek képzésén. 875-ben meghalt Kéri vezér is. Emese a szülés után meghalt. Gyula-Duló fejedelem lányait vették el feleségül.

A Nyék törzs vezéri teendőit ekkor Árpád első fiának. mert a szlávok nagy nyomása alól csak így felszabadulhatnak fel.Az Álmos vezette Nyék. mert Előd 875-ben elesett és fél tyumenjét feleségére Illmérkére hagyta.000 lovassal rendelkezett Töhötöm vezetése alatt.Az Árpád vezette Kéri. a Kéri és Keszi magyarok törzse. A Keszi törzs már kiheverte a kazár mészárlást és szintén 10. kabar földre vitték és az ottani sámánok halálra ítélték. Mire harmadszor kelt fel a Napasszony. 2 tárkány. Szeret és Barkó törzseknél: 2 harcos. Tarján és Jenő magyari törzsek. aki mint özvegyasszony Oleg vikinghez ment feleségül. amely félredobatott. A többség azonban leszavazta Árpád tervét az Öregek Tanácsában. . Megyer. akik elmondták. és ezeken át akart bevonulni a Jászsíkra. . utána a bolgárokat is átvitte a Duna bal oldalára és a Nyék. 26 öreg és 9 gyermek útközben. hogy foglalják el a Jász-síkságot. valamint a Kun-magyari tárkány törzsnél a veszteség: 1 harcos. Mivel Gyula hajnal-hasadtáig sem tudott fejedelmi apja ellen ítéletet hozni. a bolgárokbesenyők vérengzéseibe haltak bele. Kusid vezérnek a Lugos melletti csatájában 216 harcosa. Laád vezérnek engedte át. A besenyő és a bolgár harcosok észrevették a Magyar Törzsszövetség mozgását. 2 876 öreg és gyermek halt meg. hogy az utakat megtisztítsa az esetleges akadályoktól. A Kéri törzs 1 tyumen lovassal. Eltűnt és visszavándorolt 4 139 lélek. Gyarmat. ezért az árván maradt utóvédek szekereit feldúlták A besenyő rajtaütésnek óriási veszteségei voltak mind magyar. Tarhos. A rokonlátogatása végén Árpád feleségül vette Eperjest. valamint a Jenő törzset üldözőbe vették. az egyiknél a Barkó törzsbéli Cicás rimalány halálát lelte. Ezenkívül: 1 tárkány. hogy elfoglalja Atilla örökségét. aki minden tisztségéről lemondott.000 lovassal rendelkezett. míg Levente 1104 lovast és 85 tárkány kocsit vesztett el. A honfoglalásról pontos statisztikát készítettek a rovósámánok. Verecke kabar fejedelem követeket küldött Kassáról. A felvonulás nem az etilközi megbeszélés értelmében történt. a szépséges Abacilt. Szeret törzsét Borgó hadnaggyal a Borgó-szoros felé irányították. 3 tárkány. 185 szekértörés mellett 8 345 ló pusztult el . amelyik a Jenő törzset átvitte a bolgár partra. a kunmagyari Ogúz törzs vállalta. A kabar harcosok panaszt emeltek Álmos ellen. akik a kazárokkal szemben Előddel vereséget szenvedtek 875-ben. tehát összesen a szokásos 21 lélek és 3 szekértörés. mind kabar részről. 12 öreg és 6 kisgyermek. hogy 891 őszén a morva papok hódításra buzdítják a szláv népeket. Bizánc hirtelen békét kötött Simeon cárral és Tas vezért a Dunának szorították. A felvonulási terv szerint 10. amelyeket a rokonlátogatások során eddig is használtak. akik a hágókat megtisztították. 1 rimalány. akitől 4 fia: Laád. Álmos szekérhadának elindulása után csak kevés harcos védte az elvonulók szekértáborát. a veszteséget szenvedett kabar törzsek Álmost – a saját kérésére – kivégezték. a Kürt-féle tiszta kabar törzs és a kovácsok Tárkány törzse. Tarján. Bizánc árulása miatt a Jenő törzs 2230 lovast vesztett.A Kurszán vezette Megyer. Jenő és Oguz törzseknél: 4 023 harcos és tárkány. Ugyanaz a görög hajóhad. A munkácsi szoroson keresztül vonultak be. Verecke kabar fejedelem egyetlen leányát. míg a pusztaszeri zendülésnél 16 harcos vesztette életét. Az agg Tétény fejedelemmel együtt felkérik a magyari féle népek szövetségét. Huba vezetésével az uzsoki szoroson haladt át a tiszta kabar Kürt törzzsel együtt.feleségül. a régi kabar harcosok az Arvisura törvényekre hivatkozva elrabolták. 15 öreg és nyolc gyermek. Jászvásárra visszaköltözött 230 Lélek. Üllő és Jutas született. Emiatt Kücsike fia. A Gyarmat törzs szintén csak fél tyumennel indul el. Abacil a 888-as évi járványban hunyt el. Áldor csak fél tyumennel vonult be az uzsoki szoroson. ragaszkodott a három megszokott szoros használatához. Keszi és Kürt törzseknél. aki a sámánképzésen a Levente nevet nyerte el. Gyarmat fél törzse összekötőként Kevevárban maradt. 892 tavaszán rokonlátogatás címén a Nyék és Tárkány törzs az ifjú Árpád vezetésével Kassa kabar szállására lovagolt. Ő adta a tárkány tyumenek másik felét. Ekkor Álmos összehívatta az Öregek Tanácsát és a Vezérek Tanácsát. ezek szerint: . ahol a Nyék. tehát 29 lélek és 9 szekértörés. Mivel Árpád lett a tárkány-fejedelem.

vagy maradt le az induló létszámból. A visszafordulók közül többen kijelentették, hogy a biztonságból visszahagyott Gyula törzsben akarnak élni. - Tehát az Álmos vezette déliek csoportjával együtt a veszteség: 11 586 lélek, 185 szekértörés és 8345 vegyes ló. Tehát javarészt saját törzsbeli felvonulókkal együtt 457 632 személy indulási létszámából aratásig csak 446 046 lélek érkezett meg a rimalány-jelentés alapján. A honfoglalók 445 422 lélekkel indultak 12 210 felvezetővel.

Álmos-István családfa

Árpádházi családfa-I. (Ügyek - Géza) - Géza-Csantavér

Árpádházi családfa-II. (Géza - II. Béla) - Vajk-István király

Árpádházi családfa-III. (II. Béla - III. András) - II. (Vak) Béla

Árpádházi családfa-IV. (IV. Béla - Nagy Lajos) - Árpádházi Szent Margit szerelme

- Piroska, Ilona, - II. Zoltán, Imre, Judit (Vajk-István Pósa (Vajk-István - II. Géza testvérei) utódai) - Orseolo Péter - I. Endre (András) - I. Géza - Lam herceg - II. István - Aba-Sámuel - I. Béla - I. László - (Könyves) Kálmán - II. László - III. István - IV. István - III. Béla - Géza herceg

- Levente herceg - Salamon

- Anonymus (Pósa - Imre király András) - III. László

Décsa-Gelyza és Csantavér-Sarolt

Taksony még kisfejedelem korában Tónuzaba lányát vette feleségül, s így a keleti irányzat híve lett. A 951-ben született kisfiukat Décsának keresztelték, de Budavárán Gelyzának nevezték. Gelyza első felesége Szavárdi-Vászoly főtáltos ikertestvére, Söpte Szavárdi volt, akitől három fia született: 968-ban Vászoly és Vazul ikrekként, majd őket követte Zerind. Később valamennyien többször is megkeresztelkedtek, s így újabb neveket is vettek fel. Ily módon Vászoly még felvette a Mihály és Vazul neveket, míg az ikertestvére, Vazul a Mihály és Béla neveket kapta. Zerind második neve László lett. Vászoly már kora gyermekkorától ellene volt a nyugat felé való fordulásnak. Töhötöm fia, Harka Tarhos leányát, Uzonykát vette feleségül. Első fiuk Kolozsi Gyula (925-961) volt, akinek két fia és két lánya született: Szabolcs (948-987), Sarolt (950-1012), Karold (953-982) és Erdeljü Gyula (960-1015). Sarolt az első házasságából nagyon hamar megözvegyült, s a Söpte Szavárdi halála miatt szintén özveggyé vált Gelyzához ment feleségül. 969-ben született meg Vajk nevű kisfiuk, rajta kívül pedig Piroska, Ilona, Judit nevű lányaik maradtak életben, további négy lányuk korán meghalt. Géza már kisfejedelem korában úgy gondolta, hogy a nyugati kereszténységgel kell megegyezésre jutnunk, máskülönben az avarok sorsára jut a Magyar Törzsszövetség. Nagy Ottó kezdeményezésére, az utána trónra lépő II. Ottóval lépett szövetségre a terjeszkedni kezdő bajorokkal szemben. Ottó elküldte Brunó püspököt, aki Géza fejedelmet és a kis Vajkot is nyugatiasan Istvánnak keresztelte meg. Szintén ekkor történt Vászoly Mihállyá és Vazul Bélává keresztelése. Brunóval együtt már lovagok és hittérítő papok is érkeztek. Géza megfogadta, hogy ha kell fegyveresen is terjeszteni fogja az országon belül a keresztény vallást. Elrendelte a pogány rovások és az uruki-mani bibliák elégetését. Engedélyezte az istentiszteletek bevezetését, a pogány oltárok ledöntését és a táltosok elhallgattatását. Aki pannon földön nem volt hajlandó megkeresztelkedni, azt az érsekség lovagjaival levágatták. 990 tavaszán, az almafavirágzás ünnepén Gézát a Turfánból hozott Gilgames koronával az uruki-mani szertartás szerint uralkodóvá és a Jász-síkság nagyfejedelmévé koronázták. Ezzel az uruki-mani gondolatkörrel Géza nyugat-európai értelemben keresztény uralkodóvá vált. Géza 997-ben hunyt el, váratlanul. Sarolt ettől kezdődően teljesen átvette a hatalmat. Keleti vagy nyugati kereszténység? Az 5032. medvetoros évre (992-re) összehívták a birodalmi Nagyszalát Veszprémbe, a mindenkori aranyasszony székhelyére. Arról kellett határozniuk, hogy a nyugati vagy a keleti kereszténységhez csatlakozzunk-e. A tanácskozáson részt vett többek közt Gélyza nagyfejedelem, Csák sámánfejedelem, Erdeljü Gyula lovasfejedelem, Vászoly főtáltos, továbbá Jirkó Kun-magyari fejedelem, Koppány Badzsir-magyari fejedelem, valamint a Káma melléki magyarok részéről jelen volt még Szala vitéz is. Vajk ifjúsági fejedelem az akkor 4 éves kisfiával, Zoltánnal és szerelmével, a Lebéd-házból származó CsegeTünde ifjúsági aranyasszonnyal érkezett a nagyszalára. A vendégeket anyjával, Sarolttal együtt ő fogadta és látta vendégül. Csantavér, azaz Sarolt a keleti kereszténység híve volt, lelkében inkább az érdeknélküli uruki kereszténység híve volt. Koppány az Árpád-ház rangidőse volt, a fejedelemségben őt illette az utódlás. Nem tartotta helyesnek, hogy idegen népek isteneinek legyünk a szolgái. Vajk folyton azt hangoztatta, hogy nem állhatunk meg a fejlődésben; minden új csak jobbat hozhat. Az országot csak úgy tudjuk megvédeni, ha mindenki felveszi a keresztény hitet. Az nem baj, ha a bizánci, a római vagy az uruki papok másmás névre keresztelnek valakit. Vagyunk olyan gazdagok, hogy a hittérítők éhségét ki tudjuk elégíteni. Gelyza már a megnyitó beszédében is azt mondta, hogy Bizánc és Róma versenyt indított, hogy az uruki-mani hitűek vajon melyik irányzathoz fognak csatlakozni. Az Érdeknélküli Szeretet Egyházát, mint megvetett uruki-mani hitet mindkét helyen gyűlölik. Úgy vélte, hogy elég gazdagok vagyunk ahhoz, hogy gyűlölt mani-hitűként bármelyik jármot, akár a bizáncit, akár a rómait a

Hogy a mérleg eldőljön valamely irányban. részint Bizáncban. Rendkívüli képességei már fiatalkorában megmutatkoztak. mint az avarokat régen. hogy Fekete-Arnó örökségeként az összes Arnó ivadékot mozgósította. 19 évesen már minden nyugati nyelvet beszélt és neki volt a legkiválóbb telepatikus képessége. részint Rómában nevelkedett. és az uruki püspökség eredeti székhelyére. A voksok így fele-fele arányban támogatták a keleti. Géza javaslatára felépíttette az esztergomi székesegyházat. Budavár Beavatott Központja és Géza azt a parancsot adta Turu Domonkosnak. A kérdés csak az. hogy metropolitává nevezzenek ki valakit. hogy II. akivel gyakran játszott. hogy besenyőkun kísérettel még Turfába. az Úr városából Urukba menekített. a tanácskozást áthelyezték Nyitrára. ahová üzenetet vitt Géza fejedelemtől. Ezért a következő éveket Rómában töltötték egyházi továbbképzésen. s ennek partján épült fel Tata szálláshelye. mivel (mint beavatott és képzett gyógyító) éppen egy agyműtétet hajtott végre Nyitrán. Domonkos 954-ben született. a trón mellett Doboka állott díszőrséget s Domonkossal együtt ő tette a király fejére az uruki koronát. Domonkos és Doboka a felszentelésüket követően hazamentek. aki a Vatikán könyvtárosa. s annak első érseke lett 974-ben. Piroska pedig a nyugati kereszténységre szavazott.immár a Piroska részvételével – megismételték. aki az 1000-ik év húsvétján Domonkost felszentelte érsekké és Dobokát pápai ajtónállóvá. hogy részt vegyenek azon az ünnepségen.és Lebéd-házi fejedelmeknek ajándékozták. hogy az új királyt Derencsény beavatott fejedelem fiának. A Vatikánban mindannyian elmélyültek Szent-Péter egyházának tanulmányozásában. A kis Vajk nagyon szerette Domonkost és csak Tatának szólította. uruki szertartás szerint. azaz a Dunna-tavát kapta adományul. Születésétől fogva figyelemmel kísérte Vajkot. Bizáncban azonban nem járultak hozzá. amelyet Gilgames készíttetett. s a szavazást . Ígéretet kapott a pápától. amelyen Vajkot az uruki koronával megkoronázták Erre a koronázási ünnepségre 1000. Fekete Arnó udvarában. hogy a 996 tavaszán képzett fejedelmi ifjak és papok kíséretével Bizáncba menjen. A koronázási dombot oroszlános címer díszítette. s az avar nemzetiség kanonokja volt. uruki szokás szerint. Domonkos érsekségének uruki keresztény jellege volt. Béla kanonok Turu-Domonkos püspököt bejelentette II. illetve a nyugati egyházhoz történő csatlakozást. Ezen a koronázáson csak a kettős nagyfejedelmi ház tagjai vettek részt. Turu Domonkos munkássága Egy dologban egyetértettek a Veszprémi Nagyszalán egybegyűltek. Domonkos érseknek kell megkoronáznia. vagy magas beosztású egyházi embert küldjenek Budavárra. A régi Duna folyamból megmaradt Tata-tavát. hogy melyik lesz számunkra az előnyösebb. Szilveszter pápánál. Az ő segítségével tettek lépéseket ahhoz. nehogy teljesen idegen papok lepjék el a magyar népet. hogy Vajk-István részére a pápai királyi koronát elnyerjék. augusztus 20-án került sor. Domonkos volt olyan bátor. Úr városába is elment vallási tanulmányokat folytatni. uralkodói korona megmaradt koronázási abroncsát a beszélő kövek sokaságával. Szilveszter kíséretében részt vehessenek a Ravennában tartandó . A szavazás első körében Piroska ifjúsági aranyasszony (Vajk-István nővére) nem tudott részt venni. Az iszlám erőszakos hittérítése és nyomása miatt – jogutódként – az Álmos. hogy népes küldöttség élén Vajk ifjú fejedelem részére királyi koronát akar kérni és népével az uruki-mani keresztények táborával csatlakozni akar a Szent-Péter alapította római katolikus egyházhoz. és az uruki-mani keresztényektől megkapta a fejedelemmé avatási. A koronázást követő napon Domonkos és Doboka vissza is indultak Rómába. Turfánban tanfejedelemmé avatták. majd a magyar népnek küldött koronával. 29-ben Jézust is ezzel koronázták uruki királlyá.nyakunkba vehessük. Egyik legfontosabb teendője az volt. Közben megismerkedtek Bélával. így dőlt el a mérleg.

A nagyszámú lovagi személyzetet fizetni kellett. hegyvidéken a nyest-adót. utána indította lovagjait és Vazul szemét. Mivel II. Ekkor Istvánt Esztergomban fővezérré övezték és pajzsra emelték. Bevezette a füstpénz adót. Vereséget szenvedett.zsinaton. A királyi koronát Domonkos hozta Anasztáz-Asrik érsekkel. mert a Vatikánban napirenden voltak a lopások és ármánykodások. s még II.hogy csakugyan ne lásson. egy szabályos kereszt alakot!) Ezek szerint az egykori feljegyzések szerint Tonuzaba és felesége elásatása Géza lelkét terhelte. Ezen uruki korona telepatikus parancsa miatt került a másik korona Esztergomba. Sík vidékeken 1 véka köles vagy gabona és dombos vidéken 1 korsó bor vagy mézes sör volt a megszokott adó. István mint fiatal fejedelem. az országalmát. hogy ha a térképen ezt a négy várost összekötjük. minden összeesküvőnek kitolatta a szemét. szinte megdermedt a sok drágakővel ékesített színarany koronától. hogy birtokain nem akar keresztény hittérítőket látni. Szilveszter is beavatott volt. amikor Vazul Csákvárra tartott. Amikor mindez István tudomására jutott. Erre a sváb lovagok megszállták a várát. hogy Tonuzabát és Vászoly Vazult megbosszulják és Saroltot megöljék. hiszen Zoltán az unokaöccse volt. Vecelin. akkor megkapjuk a kereszténység szimbólumát. így a lengyelek számára egy másikat kellett készíttetni. és kifejezetten azzal a céllal őrízgették. Ajtony 1002-ben áttért a görög-bizánci hitre. Koppány felnégyelése Saroltét. szabadon hagyott fejüket pedig szétverték a pallosukkal. és a másik liliomos koronát átadta Domonkosnak. ezért inkább áttette a székhelyét a Karas partjára. Ráadásul gyakoribbá . Győr és Gyulafehérvár kapujára szögezték.Győrt Gyulafehérvárral és Veszprémet Székesfehérvárral. Vászoly-Vazul megvakíttatása pedig Gizelláét. a zászlós lándzsát Doboka pápai trónálló Urhida 24 lovasával. augusztus 20-án került sor Esztergomban. Ez az eltűnés azért nem volt feltűnő. Doboka fővezért egy 10 000 lovasból álló sereggel küldte ellene. Hunt. A kereszténység elterjesztése Tonuzaba besenyő vezér hallani sem akart a kereszténység felvételéről. juhászoknál a bárányadót. A tolvajoknak levágatta a fél karjukat. II.kitolatta. Holttestét négyfelé vágták és Székesfehérvár. 1001. Ugyanakkor a lengyelek is jelentkeztek királyi koronáért. hogy ha egyszer a Jász-síkságon királlyá akarnak koronázni valakit. Szilveszter az uruki koronát megáldotta. (Az esemény iróniája miatt megjegyzendő. Fiú és Szentlélek nevében. Gizellának bűnös lovagjai szolgálataikért nem is kaptak nagyobb birtokot. a két Pázmány és Orci pedig lovashadsereget szervezett és a kabar-palóc könnyűlovasságukkal elindultak Veszprém felé. . akkor az ezzel a rejtegetett avar lugal-koronával történhessen. az abádi révnél két gödröt ástak és a fogoly Tonuzabát. Húsz pallosos lovag aztán nyakig betemette őket. Ajtony azonban nem akart háborúskodást. Az apostoli áldással ellátott liliomos aranykoronát Fekete-Arnó családja adományozta a pápaságnak. feleségével együtt a gödörbe állították. a királyi pálcát és más kisebb kegyékszereket. Koppány és Vérbulcsú nagy haddal elindult Veszprém ellen. gulyásoknál az ököradót és a csikósoknál a lóadót. Gizella ezért. . egy díszes jávorszarvasos Turfáni ládában pedig a karpántos királyi palástot. Népükkel egy halom földet hordattak rájuk. hogy Istvánt királlyá koronázzák vele. Lengyelország helyett. Vérbulcsú megkésett. Az épületfa adót a Dunán Csepelre vagy Kalocsára. az apostoli királyi gyűrűt. majd megkeresztelték őket az Atya. Bazeliosz császárral is találkozott. Ajtony azonban egyre többet követelt a Maros menti sószállítás részesedéséből és a hittérítést sem nézte jó szemmel. Veszprém. ezért különféle adóztatási nemeket vezetett be. azonban az Arnó család inkább elrejtette azt. ezért Koppány egymaga vette fel a küzdelmet. Erre a koronázási szertartásra egy évvel az uruki szertartás szerinit koronázás után. . majd egész napos örömünnepet tartottak. „csak” egytizedes falukat. Vászoly-Vazul főtáltos a Budavár Beavatott Központban Sarolt és Gizella előtt kijelentette. Holttestük fölé nagy tüzet raktak. a Tiszán és a Maroson pedig Szögedre kellett tutajon leúsztatni. Ebből építette Géza Székesfehérvárt és Esztergomot.

Az ország főurait feleskették. hogy a németek be akarják keríteni az országot. hogy Atának szólította. István halála után. Vele együtt sok olasz és német lovag jött a királyi udvarba. azaz az Árpádházi királyok jellegzetes anyajegye. Fejedelmi származású harcostársai is felfigyeltek a jelzés hiányára. és visszatér a régi rend: lopás miatt egy-egy ökör. akiket a . Ilona Orseolo Otto. hogy Koppány a felnégyelését megelőzően elátkozta István utódait. Egy feltétele volt. azokra várfogság büntetése várt. ezért mindenki Endre és Béla hercegeket támogatta. Ezt követően csak latin betűkkel lehetett írni. a sószállító út megbízott felügyelője. A trónörökösnek számító kisfiát Delján Péternek hívták. amely a királyt egykor szidalmazta. Kisfiának annyira elnyerte tetszését Aba. elűzték a bolgár fejedelmi udvarból. hiszen 1022-ben ő értesítette a Budavári Beavatott Központot arról. Amikor a gyermek a világra jött. Mikor Aba egy vadászat alkalmával megsérült. a fülek levágása ezentúl megszűnik. akiknek a legfőbb tisztségeket adta. hogy Aba keresztelkedjen meg. a szemek kitolása. Pétert pedig csak egy kis „csicsergő madárkának” tartották. Ilona egyben hírszerzést is végzett. ezért az Álmos-Lebéd-házi hercegek nem is ismerték el még fővezérnek sem. akadály nélkül foglalta el a trónt. Piroska gyógyító kezei közé került. Ajtony legyőzésével megszűntek az ellenségeskedések. öngyilkos lett. Helyi belviszályok miatt aztán Péter a magyar királyi udvarba került. Ekkor István elküldte Csanádot a seregével. egy-egy tinó vagy egy-egy kakas beadása lett a büntetés. két püspököt is megfosztott méltóságától. Az ellenzék István régi táborából szerveződött. Ezért a kettős fejedelemségben csak a pápaság és a Római-német Császárság elnyomásra törekvő képviselőjét látták benne. Akiket pedig rovás bűnén kaptak. így Pétert tette meg hadserege parancsnokául. és hogy maga a Beavatott Központ is veszélybe került. nemhogy királyuknak. hogy ezzel az áldozattal feloldozhatja bátyját a Koppány elleni vétke alól. Az uruki-mani és törzsszövetségi lovas versenyen azonban Péter elég rosszul szerepelt. velencei Dogé-hoz ment feleségül. 1038-ban azonban Péter. A pártküzdelmek azonban hamar elkezdődtek a magyar törzsfők és Péter idegen származású hívei között. István folyton betegeskedett. majd később Istvánnak is. Egy év múlva megszületett a fiuk. annak ellenére. bemutatták az apjának. Súlyos adókat rótt ki. Ekkor vette fel a Sámuel nevet. hogy nem volt Gilgamesjelzése. Csanád levágta a fejét. hogy végre teremtsen rendet. Ezt követően új törvényt hoztak. s azt a tarsolyában hazavitte. miszerint a kézlevágás. Úgy remélte. Judit az ősi fejedelmi hiten nőtt fel és erősen vallásos volt. Péter.váltak a besenyő betörések. Orseleó Ottó velencei Dogéhoz ment feleségül. Az Anasztáz-Astrik vonal inkább Orseoló Péter trónigényét támogatta. Egy évvel később megszületett a fiuk Orseolo Péter. amely harcokban áldozatul esett Buda fejedelemfi. Ilona. s Piroska hamarosan hozzá is ment feleségül. Mikor megtudta. Ajtonyéknak nem sok esélyük volt az óriási túlerővel szemben. Büszkén mutatta meg Istvánnak a nyelvet. az özvegy királynét pedig az uradalmai és kincsei nagy részétől megfosztva Veszprémbe száműzte. hogy az ország védelmét kelet felől biztosítsa. Orseolo Péter István középső nővére. s lett belőle Aba-Sámuel. míg Szolnokot kiskirálysággal tüntette ki. hogy éppen várandós volt. Mivel azonban nagyon erélyes nőszemély volt és mindenáron vissza akarta állítani a kisebbségben lévő magyaros-bolgár nyelv használatát. Gizellát. hogy István után Péter királyságát ismerjék el. a kijelölt utód. István király testvérei Piroska először a bolgár Gábriel Radomir trónörököshöz ment feleségül. majd a nyelvét is kivágta.

Endre (András) István király féltestvérének. Endre. Judit-Máriával jegyezte el. Endre mindjárt a koronázás után. Pozsonykeszitől a Tiszakesziig tartó rész parancsnokságával. de az olaszokat sem szívelték. A nyugalmi időszakokban az ifjú herceg kiépítette Bélabányát és a Selmec. a vegyes házasságból származó németek szövetkezni kezdtek a keleti magyar tömegekkel. érdeknélküli vallás visszaállítását követelték. Vata és a besenyő társadalom a régi közösséget és az uruki keresztény. aki legyőzte Pétert. I. Henrik pártfogása alá vette és mindent megtett azért. a papi tizedeket. Endre Kijevben állapodott meg. Öccsét. daloló olaszok kezdtek kiszorítani a hatalomból. mivel az élvonalbeli lovasság is a veteránok családjainak elgondolását támogatta. nemhiába volt korának beavatott fejedelme. Béla és Levente cseh. Henrik 1045ben újból Magyarországra jött és Aba-Sámuel halála után ismét visszatette a királyi koronát Péter fejére. A tiszántúli. III. ahol feleségül vette Bölcs Jaroszláv fejedelem leányát.és ezüstbányákat. vagy robotmunkát végezni sem akartak. Anasztáziát.csicsergő. Pétert azonban III. Endre király a német párthoz közeledett és a fiát. érezve az igazságtalanságot. Ezek. Termény beszolgáltatást. Salamont III. aki a kölcsönkapott lengyel és kievi csapatokkal védte nyugatról saját tárkányaival az ország határát. III. hiszen kétféle követeléssel állott szemben. békési. mert az ország javait felfalták előlük. aki Németországba menekült. Nem volt könnyű dolga. A főurak Péter kizavarása után megnyugodtak. I. bihari és erdőelvi pásztorokkal betört a Jász-síkságra és az uruki kereszténység visszaállítását követelték. a papi birtokokat és megölni az idegen származású papokat és urakat. 1046-ban a Péterrel elégedetlen főurak hazahívták Endrét. A külső ispánságokban az uruki hívők nem akarták a nyugati származású papok részére befizetni a tizedeket. mivel Péternek olyan terve is volt. Vászoly-Mihálynak igen erős Gilgames-jelzése. Béla és Levente hercegeket. rögtön az ország védelmének megszervezéséhez fogott. Mivel azonban a németek kisebb része már összeházasodott a magyar törzsfőkkel. Endrének egy háromlevelű lóhere jelzése volt. Az egyház ellenük fordult. Megindult az arany-ezüst bányászat és a pénzverés. hogy Aba-Sámuel ül a trónon. Péter a lázadást még leverte. hanem veterán harcosként az önkéntes alamizsnaadást pártolták. német . 1041-ben az elégedetlenkedők Péter királyt elűzték. aki fellázította a besenyő társadalmat. hogy visszahelyezzék a királyságába. kegyetlenkedve megvetették a magyar előkelőséget. Béla herceget megbízta a nyitrai országrész vezetésével és a Csörsz-vonal nyugati részének. mivel az uruki egyház eltörölte a dézsmát és az egyházi tizedeket. Ezért megkezdődtek a csatározások. A megvakított Vászoly gyermekei. Az egyházi és nyugati körök megbékítése érdekében I. Szolnok erdőelvi kiskirálynak a helyére Vata. amelyek sorsát a Csörsz-vonal tárkányai döntötték el Béla javára. s velük már nem bírt el. azaz beavatott anyajegye volt. A magyar urak a német-olasz uralom lerázását és a magántulajdon helyreállítását követelték. Henrik kétszer is betört a német lovagokkal Bécs felől. amelyet a sima uruki koronával és István király székesegyházának koronadíszével hajtottak végre. Endre. El akarták törölni az adót. jóllehet némi gőggel. Mindhárom fia is örökölte ezt. A király a sebei következtében 1045ben meghalt. majd lengyel földre menekültek. Henrik leányával. A német sereg és hajóhad nem tudta áttörni Béla pozsonyi központtal irányított védelmi vonalát. Pétert elfogták és Vazult megbosszulva kitolatták a szemét. valamint a Körmöc vidéki arany. ám a főurak hazahívták Vászoly lengyel földre menekült fiait. A házasság után a német kapcsolatok jobban elmélyültek. Erdeljű Gyula leszármazottja került. hogy a daloló olaszokkal és a kegyetlenkedő németekkel kiirtja a magyar előkelőséget. Endre. Ezért a németek a magyar előkelőséghez kezdtek húzni. Ezen gondtalan és biztos megélhetést biztosító belső ispánságokban a megszokott beszolgáltatási rend elmaradása miatt Endrét a klérus Béla herceg ellen fordította. de Béla herceg csapatainak szívósságán a támadások összeomlottak.

Ildikó-Ibolya aranyasszony önkéntes tűzhalállal hősi halált halt. Mindhárom fia is örökölte ezt. ahol az apátságban meghalt. Aladár. de szélütésében erősen hátráltatva alulmaradt a harcban és leesett a lováról. A Levente-intézmény Levente herceg hadsereg szervező munkája olyan hírnévre tett szert. Bagamér. Ez a 30 ember képezte az un. Buda. amit a Beavatott Központ minden egyes költöztetésekor elvégeztek. Hunor. A belső öt ember kiválasztotta maguk közül a legerősebbet. Bénultsága ellenére mégis lóra szállt. ahol a belső kör tagjai 20 évenként találkoztak. s melynek során az önkéntes áldozat immár a szellemi szinten segítette a felbecsülhetetlen értékű kincs szállítását. Nem véletlen tehát. Ez egy régi szokás szertartási rendjéhez tartozó dolog volt. azaz rendelkeztek az Árpádházi királyok egyedi anyajegyével. Közben pedig állandó telepatikus kapcsolatban álltak egymással. A besenyők Kipcsák fejedelem vezetésével fogadalmat tettek rá. azaz a Beavatott Központban tartózkodtak. (A történelmileg ismert személyek közül még Jézus. aki mindkét fivére (I. amit meg is kapott. Amikor a gyűjtemény az aranykincs nagy részével megérkezett Füzesgyarmatra. A trianoni békeszerződés megtiltotta Magyarországnak az általános hadkötelezettségen alapuló hadsereg fenntartását. Vászoly-Mihálynak igen erős Gilgames-jelzése. Beavatott fejedelmet általában 20 évenként választottak. Endre is elmenekült. majd I. Természetesen ez nem jelenti azt. Béla) hadseregét megszervezte. Ők mindig a legvédettebb helyen. Ők lettek a hadseregek vezetői. század elején szervezett katonai intézmény rendszer is róla kapta a nevét. hogy az Arvisura anyagokat továbbszállítják Kievből a manysikhoz. hogy az Égiek szellemi vezetőnek küldték. azaz beavatottságot jelző anyajegye volt. akkor az előző fejedelem bekerült az Öregek Tanácsába. aki a világ összes beavatottját összefogta szellemi szinten.segítségért folyamodott. Alattvalói a német barátság miatt elfordultak tőle. Mikor új beavatott fejedelmet választottak. Endre hívei és a németek vitézül küzdöttek. Ennek alkalmával csak olyan ifjakat tett meg tizedesekké. Megtiportan Zircre vitték. Ugyanilyen áldozatot hozott annak idején Jákó fősámán. A beavatott rendszer központi magját az öt legerősebb fokozatú beavatott képezte. hogy esetenként ne lettek volna átfedések. függetlenül attól. ám mégis külön. akiknek Gilgames-jelzésük volt. Andrásnak háromlevelű. amikor Ordoszból szállították át a gyűjteményt Budára. Amikor Levente herceg értesült felesége haláláról. hiszen ő volt kora beavatott fejedelme. hogy arra még hosszú évszázadok múltán is emlékeztek. az összes többi beavatott pedig a külső körbe tartozott. a felesége. ami teljesen független volt a világi társadalmi rendszertől. Ilyen beavatott fejedelem volt Levente is. Innen a tihanyi apátság templomába vitték és ott temették el. Így a katonai . Ez a rendszer még Ataiszból származik. A hibásnak vélt feljegyzésekről újabb Arvisurákat rótt és 1047. Levente herceg István király féltestvérének. Álmos. de Béla hadvezéri tudása hamar kibontakozott és kiverte a németeket az országból. Ezek mindegyikéhez is tartozott 5-5. Bélának négylevelű lóhere jelzése volt. belső kört. hogy melyik törzsből származók voltak. A beavatottak a 24 Hun Törzsszövetség keretein belül egy külön hierarchiai rendet képeztek. s ő lett a beavatott fejedelem. és mások által kerültek megválasztásra. Levente volt tehát a kora legerősebb fokú beavatottja. Ez azt jelentette. Lebedvár fellegvárában halt meg. Főtáltosként Levente őrizte az Arvisura anyagokat a Szent-Illés székesegyház altemplomában. a sorban a következő legerősebb szintű beavatott. Levente herceg volt az. és Vászoly-Mihály is). Levente főtáltos inkább az ősi hitet képviselte és leginkább az Arvisura kincsek áttelepítésével volt elfoglalva. húsvétján az összes Arvisura másolatot Endrevárába küldte. s valóban apját ő követte később a beavatott fejedelmi poszton. Endre. búskomor lett és örök nőtlenséget fogadott. míg Leventének pedig csillagjelzése egy fáklyavégen. hogy egy a XX.

Nagyon megfontolt. Arnulf belgalimburgi herceg leányát vette feleségül. Ebből a házasságból született Kálmán és Álmos herceg. Sinneadenét vette feleségül. törvénycikk. vármegyénként egy testnevelési felügyelő és járásonként egy testnevelési vezető elnevezéssel álcázott hivatásos tiszt közvetítésével végezte munkáját. A leventemozgalom nem is volt népszerű. Béla fia Lengyelországban született. és sokszor értelmetlen fizikai megpróbáltatásoknak tették ki a rájuk bízott fiatalokat. Hiába koronázta meg a főnemesség 1074-ben Fehérváron. Ennek az ország népe örült a legjobban. mert már régen Gézát szerették volna látni a királyi székben. hogy a jövendő uralkodó eltüntette elődjét és sok esetben saját maga tette a fejére a királyi koronát. A leventeintézmény kettős irányítás alatt működött. A szakbizottság vegyesdandár-kerületenként egy kerületi testnevelési felügyelő. akik közül négyen a Lebéd-házba mentek férjhez. július 18-án rendeletileg. Zsófia halála után I. 14-én Mogyoródnál győztek. Nagy Károly ivadékát. Mindebből az következett. évi LIII. akik a katonaságnál megszokott gépies engedelmességet. hanem bűnbánó szerzetesként uralkodott. hogy levente szervezet egyre inkább a hadsereg bujtatott kiképzőterepe lett. amikor a kormányzó 1941. a leventekötelezettséget kiterjesztette az iskolai ifjúságra is a levente kiképzési kötelezettséget. Mogyoródon emléktemplomot emeltetett. Géza újra megnősült. és adandó alkalommal az elmaradásokért őket büntették pénzbírsággal vagy elzárással. Az egyesületek gyakorlatain való részvételt a hatóságok a szülőkön kérték számon. Géza I. Ráadásul a militarista szellemnek ellenállni tudó cserkészetet magát is a Levente alá rendelték 1939-ben. amivel a keresztényeknek kedvezett. Géza azonban Béla természetét örökölte. A nyugati szokásokat figyelembe véve I. le akart mondani a koronáról. Gézának erős fenntartásai voltak az uralom elfogadásában. életévének betöltéséig. évi II. Az 1921. németek és csehek egymást mészárolták. Később azonban ő is küzdelmet folytatott a trónért. III. "Legfelsőbb Elhatározás" útján "az ifjúság katonás szellemű neveléséről és a testnevelés erőteljesebb végrehajtásáról" címmel szabályozta a kérdést. A leventeoktatók gyakorta tényleges tisztek voltak. de nem hadvezérként. I.előképzés legfontosabb színtere Magyarországon a leventeintézmény lett. Régen az volt szokásban. a testnevelési törvénynek nevezett leventetörvény értelmében a "testnevelésben" az iskolát elhagyó ifjúság minden férfitagjának kötelezően részt kellett vennie 12 éves korától 21. és apátságot alapított Garamszentbenedeken. ő fejezte be a váci székesegyház építését. Az uralmat ugyan elfogadta. A honvédelemről szóló 1939. A felszínen nyílt a kultuszminisztérium alá rendelt Országos Testnevelési Tanács (OTI') irányította. Az új feleség Lam herceg feleségének féltékenysége miatt 1077-ben visszament Bizáncba. hogy a pápaság és a püspöki kar hivatalosan nem ismerte el királynak. óvatos volt. Csoportját "a testnevelési és sport vonatkozású ügyek intézésére". Géza és László hercegek az ország urai lettek. Géza és öccse László egyesült seregei 1074. hogy a zsidók szombaton nem dolgoztak. tc. hogy vonzóbbá tegyék. a cserkészet néhány megoldását próbálták átvenni. ahol a magyarok. míg a rejtett katonai szervezetet a tanács tábornoki rangú társelnöke vezette. Zsófia hercegnőt. Rövid uralkodása alatt sokat tett az egyház megerősítéséért. Az ő nevéhez fűződik a vasárnap áthelyezése szombatra. A Királyi Tanács véleménye szerint I. egy bizánci patrícius leányt. lévén. A . Részt vett az apja és az I. Géza is államérdekből nősült. ezért vezetői. de nem sok sikerrel. ketten pedig kiskorukban haltak meg. fegyelmet várták el. és ha győzött is. engedékeny volt a megkegyelmezésben. Géza halálának az volt az oka. valamint hat leánygyermek. Apja halála után elfogadta Salamon királyságát. A katonai előképzés 1941 nyarán nyerte el végleges szervezetét. Felállították a Honvédelmi Minisztérium VIII. Endre közötti harcokban. mert a megkoronázott király még élt.

ahol a Szentföld felszabadítását megkezdhetik. Lam herceg I. Mindenkit elküldött az ágya mellől és halkan közölte velük végakaratát: „Ne higgyetek a papoknak. mert azok csak a saját hasznukat nézik!” 1077. GátFüzesgyarmat és az Urálbérc Örege között sokszor volt úton. mivel ezen hely soha nem volt veszélyeknek kitéve. Ezt a nép még egyszerűbben udvari és kézműves rovásoknak hívta. A sima abroncskorona Urukból került Tuspába és az Álmos-ház tulajdonába. április 25-én szörnyű kínok közepette hunyt el. hogy béküljön ki Salamonnal és adja át neki a királyi koronát. majd utána 4 évig Kálon végezte el a tárkányképzést. Lam épp ezért javasolta már 1080-ban I. mert ellensége lett a keresztény túlkapásoknak. Lam herceg már tárkányképzős korában is a közös Álmos-Lebéd-ház külügyeit irányította. mindenki azt hitte az udvaroncok közül. A Gilgames-koronát mindig a legbiztosabb helyen. 8-as szaporodási törvényt kövesse és a Csákok mintájára ne engedje kipusztulni az Árpádházat és hogy keresse az urukimani keresztényeknek a régi sámánizmussal való megegyezését. Nagyállattartásban pedig bevezette a párosrovások rendszerét. amit aztán minden király a saját ízlése szerint díszített. László király soha nem volt féltékeny az öccsére. A nyugatiaknak meg kellett tanulniuk. Szakszin és Magyarka térségével tartotta a kapcsolatot. Lam herceg 20 éves korában végezte el a Szakszinban megtartott 5 éves sámánképzést. László minden erejével Bizánc megbékítésére törekedjen. hogy vadászat közben valahol meghalt. a nyugati papság és a pápaság hívása után megjelentek az első keresztes hadak. I. A fent említett un. Géza és I. Amikor Kálmán uralkodása alatt újból esedékessé vált a Szentföld visszafoglalása és Palesztina felszabadítása az arab világ megszállása alól. Béla királynak ugyanis az volt az utolsó akarata. A hírközlési értesítésekben Lam herceg bevezette a palóc rovások használatát. Ekkor kezdett Lam tizedesi intézménye által erőre kapni a Korona elmélet. s ott tartózkodott. míg Lam az ősi Magyar Vallás követője legyen. Lam herceg serege azonban kiűzte őket az országból. Lambert vagy Lampert néven szólították. hogy Endre legyen Róma kereszténységének követője. Vasváron őrizték. hogy Lam a 3 fiús szaporodási elmélet mellett az ősi. akinek létezését Dezső érsek már gyermekkorában sem ismerte el. Géza örömmel fogadta öccseit. sőt az érsek kezét sem. Lam kizárólag a koronázás és a temetések alkalmával járt Fehérváron vagy Esztergomban. Ezt a korona-mítoszt hagyta Kálmán az utódaira. hármas királyság kialakítása miatt Lam herceg javasolta azt is. Csupán I. inkább felépíttette Lam várát. hogy leányai közül valaki majd Bizáncba menjen férjhez. amelyet a Gilgames-jelű tizedesek és utódaik is magukévá tettek.Lam erősen . Béla király és annak környezete tudta. akik Zimonynál fosztogatni kezdtek. amely csak kevéssé tért el a marúzok. mert Lam olyan makacs gyermek volt. hogy még az apja parancsára sem volt hajlandó megcsókolni a papok. A legszükségesebb esetekben a korán elhalt testvérük. amely bennünket a sima gilgamesi koronához kötött. hogy a hármas-királyság eszméjét ezzel is jelképezzük. A rovásírás Lam várától (a mai Hainburg) egészen Magyarkán át Almák-Atyja birodalmáig terjedt.papság minduntalan azt hangoztatta. Bélának az is kívánsága volt. Amikor Szakszinba távozott. Lam Turi. László öccse. Ezért az esztergomi érsekség szóbeli javaslatára Lam nevét még csak ki sem ejtették. hanem minden ilyen alkalommal elfutott az ünnepélyekről. hogy a Magyarkáról hozatott aranyművesekkel a Szent-István-i aranyabronccsal Dukasz Mihály aranyzománcos koronáját az uruki-mani belső Gilgames koronával össze kell szerkeszteni. A latin írás csak Pannonföldre és a püspöki székhelyekre terjedt ki. Lam herceg és László kiskirály Fehérvárra siettek a hír hallatán. Ebben a lelki tusában őrlődött fel Géza. hogy Magyarország nem barbár ország. Az ország népe a papi és hivatali latin írás mellett az ősi rovásírást is használta. hogy a mezőgazdaságok tizedeseinek az elszámolását is megkönnyítse. hogy Lam herceg a hármas királyság összekovácsolásán fáradozik. Állapota egyre súlyosabb lett. daragúzok és székelyek rovásaitól. I. László királynak.

Bolyk. Jósva és Hisnyó. elhatározta. Bolyk. II. István egy francia-normann grófnak az . Lamnak Kolaj nevű feleségétől 12 fia és 6 leánya született. II. aki a keleti kereskedelmet intézte Szakszin. Mintaképül a Selyemút szervezettsége szolgált. szintén fellépett ellene. Leste. Lam a vaskőbánya és vaskohók vidékén és azok kiszolgáló termelőhelyein a gyermekeivel együtt ipari létesítményeket alkotott. és beavatkozott az orosz fejedelemségek közötti harcokba is. Kelecsény. Cserencsény és Zsedény a szüleik mellett tanulták meg elődeik igen nehéz mesterségét. Lam herceg. István 1101-ben született apja. Váradi-Kúriai tanácskozáson sem. vagyis hogy hús nélküli ételeket fogyasztott. a medvetor 5. II. a csehekkel. hogy a Föld gömbölyű. Gencs. míg a fennmaradó tárkánytömény kerület: Dernő. Csetnek. már csak fekvőbetegként töltötte. Lubény. napján hunyt el. még az 1080-as. Csucsom nyugati irányban és délre intézte a tárkány kézművesség és kereskedelmük dolgait. Csucsom. Ladány. Hun szokás szerint Ózd-Vasváron hamvasztották el és legkedvesebb vadászterületén. így a 8-as szaporodási elv szerint neki 16 gyermeke született. Bizánc és Róma papsága a Lambert vagy Lampért néven emlegette a jelentésekben. Ettől egy percre sem tágított. sőt a palóc nép is tisztában volt. Cikó. Bellény volt az. hogy biztosítsa a trónutódlást. A sorozatos külső kudarcok napvilágra hozták az előkelők közötti ellentéteket is. hogy Borisz herceg. csapatai azonban súlyos vereséget szenvedtek. Lam herceg az 1119-ik évet Palóc-Vasváron. Csaszó. Lam herceg a vasművelők birodalmában és azoknak a kisegítő tizedeiben egy-egy községet alapított utódai számára. 1120ban. István rendezett pénzügyeket és erős államot örökölt az apjától. de a köznép és 24 Hun Törzsszövetség népei előtt az uruki-mani neve csak Lam maradt. István II. míg a hercegek ezen csacskaságukért kinevették a püspöki kart. Gortva. Ladány. Oskó. Könyves Kálmán első házasságából. Ezzel sikerült végrehajtani testvéreinek. Ám egyik hadjárata sem hozott számára tartós sikereket. Ebben a besenyő és kun társadalom is nagy segítségére volt. Uza és Kobéla. Magyarka. amelynek Vasvár volt az elosztó központja. Uza és Kobéla fiai között lettek szétosztva. Fiai voltak: Bellény. Csetnek. Fiai között. amivel egyébként László király. Rőce. Kelecsény. Feled. Gézának és Lászlónak az elgondolásait . A külpolitikai helyzet ugyanakkor meglehetősen bonyolult volt. István féltestvére. Apja már négy éves korában megkoronáztatta. Tőlük 24 unokája származott. Derencsény. Dernő. hogy neki pótolnia az öccse veszteségeit is. Dobra. Lam herceg sok munkája közepette is ragaszkodott Álmos és Madaj asszony életmódjához. Imola. II. így a bárók egy csoportja a bizánci udvarban élő Álmos herceg oldalára álltak. Doma. Murány környéki várában helyezték el a porait putnoki emberfejes rátóban. Gencs. A papság Róma elgondolása szerint szigorúan vallotta a Föld korong voltát. amelyeket teljesen kiépített. Lányai voltak: Almágy. Füzesgyarmat és Ordosz irányába. Betlér. aki az ország anyagi helyzetét 43 évi munkájával rendbe hozta. ezért Géza és László király testvéreit is túlélte. Utolsó munkájaként a kézműves társadalom részére megszervezte a heti. a havi és országos vásárok tartását. Unokái: Madaras. akiknek mind csakis az Arvisura naptár szerinti neveket adott. Gócs. és Magyarország ipari és gazdasági ereje. s azt is csak mértékletesen. Csak fokozta a problémákat. hiszen egész életében a tizedek megalapításán dolgozott és tárkányai érdekében az egész országot bejárta. Okolicsány. Imola. Pozsáló. Bebek. Bugyik. Gerlice. Erre István elhamarkodott támadást indított Bizánc ellen. de kísérlete sikertelennek bizonyult.hitte. Könnyű volt neki ezen feladatot végrehajtani. de szellemileg még teljesen friss volt. Rőce. Háborúztak Velencével Dalmácia birtoklásáért. A hármas királyság elve alapján a lóállásokat és azok pihenő helyeit szervezte meg. tárkány ellenőrzés céljából tíz tárkánykerületet osztott szét létesítményeikkel. Amikor Lambert nevű öccse kicsi korában meghalt.

Másodéves korában egyszer nagyon megfázott és Temesvárra. Vajk-István király élete Vajk fiatalkora Vajk Sarolt akaratának megfelelően 985 és 988 között lovas tárkányképzésen vett részt. hogy Nagyváradon. Utána István beült az Ordoszból hozott aranyozott királyi székbe és Domonkos a fejére tette az Úr városbéli. hogy Vajk vegye feleségül a lányát. Az érsek litániát mondott. amely 1131. Csege apja. mivel tönkretette az ő munkáját. Csege-Tünde nagyon fiatalon halt meg 996-ban. Saroltnak azonban egészen más elképzelései voltak Vajkkal kapcsolatban.Alá akarjátoke vetni magatokat királyotoknak? Az ünneplők és a nép azt válaszolta: Akarjuk. de gyermekük nem született. ami a korai halálhoz vezetett. s így a béke is helyreállt. Zoltán fiát ezután az erdőelvi rimalányok nevelték Sarolt rendelkezései szerint. majd föléje a liliomos királyi koronát. mint fővezérnek. A kereszténység elterjesztése Tonuzaba besenyő vezér hallani sem akart a kereszténység felvételéről. jobb kezébe pedig a Ravennából küldött kardot és így lovagolt István a koronázó dombra. A koronázó dombot a Csörsz-vonal tárkányai készítették a 72 tömény területéről hozott 1-1 aranyvékás földből. Csege a testmeleggel való gyógyítást is alkalmazta. szerzetes ruhába öltözve várta a halált. Ez azt jelentette. az abádi révnél két gödröt ástak és a fogoly . Azután a meghívottakhoz fordult és megkérdezte: . majd amikor István felszállt Sólyom nevű kedves lovára. akit Tündének becézett. annyira szerette Tündét. Magyarul hirdette. végül kelet felé sújtott. Ekkor Doboka. Vajk csak ezt követően engedett anyja házasítási terveinek és volt hajlandó feleségül venni Gizella bajor hercegnőt. majd 988-tól 992-ig tárkányfejedelmi tisztséggel tüntette ki Gyula lovasfejedelem. majd északnak. a királynak pedig meg kell védenie az egyház papjait. A király bűnbánattal. István tehát az udvarába fogadta Bélát. Vajk ezután minden szabad idejét Csegével töltötte. évi március 1-jén következett be. Domonkos kezébe adta az országalmát. Zoltánt. Csege 7 hónap múlva világra hozta Vajk gyermekét. Először dél felé. Ezzel azt jelképezte. Erre Domonkos uruki illatos olajjal királlyá kente Istvánt. tőle pedig átvette az aranyos lándzsát a zászlóval. Itt a Jenő törzsbéli rimalány. az arbag-rimalányok gyógyító helyére szállították. István országát általuk kell kormányoznia. A palástot és a kardot István átadta Anasztáz érseknek. gyógyította ki a betegségéből. Kardját átadta Dobokának. a kiséretéből 24 székely vitézt hagyott ott. hogy az aranyasszonynak felajánlott országot minden ellenség ellen védelmezi. amiből hamar szerelem lett. Az első napokban Sarolt hétfátyolos ágyban őriztette a gyenge fiúcskát. Csege. Mikor meglátogatta a kis Zoltánt. Minden reggel át kellett úsztatnia a Maroson. Így koronásan fellovagolt a koronázó dombra Atilla kardjával s a hozzá hű lovasparancsnokokat lovaggá. hogy a népnek ezt a zászlót kell követnie. lovasmutatványok végzése közben ellovagolt Török-Zsadányig és vissza. azaz vitézzé ütötte. 992 és 996 között Vajk-István ifjúsági fejedelem volt. Buda. a megvakított Béla herceg volt. a magyar érsek várta a menetet. A Székesegyház ajtajában Domonkos. elég sokat italozott. Temes törzsfőnök követelte. László király mellé temessék el bűnbánóként. hogy ezt a hitet meg kell tartani.Itáliában élő leányát vette el feleségül. hogy vigyázzanak a kis unokájára. majd Esztergomban neveltette. utána nyugatnak. Erre a sváb lovagok megszállták a várát. Zsombor és Bucna ajtónállók ráadták Istvánra az apostoli pántokkal ellátott palástot. István eléggé rendszertelen életmódot folytatott. Az utolsó medvetoron azt kívánta. Géza az unokája számára egy gerendavárat építtetett és birtokot adományozott. Vajk már benne volt a férfikorban. de mindig ellenállt a házasítási terveknek. és Csege-Tündét a testőrparancsnokságuk egyik tisztjéhez adták feleségül. Így az egyetlen lehetséges utód jelölt Álmos halála után annak fia. A koronázási szertartás Elől 24 pap ment füstölőkkel. Urhida.

és visszatér a régi rend: lopás miatt egyegy ökör. Vászoly-Vazul megvakíttatása pedig Gizelláét. Ezt követően új törvényt hoztak. Ajtony azonban nem akart háborúskodást. utána indította lovagjait és Vazul szemét. majd megkeresztelték őket az Atya. Vérbulcsú megkésett. Doboka fővezért egy 10 000 lovasból álló sereggel küldte ellene. Béla és Levente hercegek tegyék át a székhelyüket a kievi Szent-Illés székesegyház uruki-manihista keresztény kolostorába és szállítsák el a Budavári Beavatott Központot Abavárról . Az idősödő István Miután Ilona hercegnő figyelmeztette Budavárát a német veszélyről. a szemek kitolása. majd egész napos örömünnepet tartottak. a két Pázmány és Orci pedig lovashadsereget szervezett és a kabar-palóc könnyűlovasságukkal elindultak Veszprém felé. Bevezette a füstpénz adót. amely a királyt egykor szidalmazta. Akiket pedig rovás bűnén kaptak. hiszen Zoltán az unokaöccse volt. A tolvajoknak levágatta a fél karjukat. gulyásoknál az ököradót és a csikósoknál a lóadót. a sószállító út megbízott felügyelője. Vecelin. Az épületfa adót a Dunán Csepelre vagy Kalocsára. Ajtony 1002-ben áttért a görög-bizánci hitre. hogy végre teremtsen rendet. hogy birtokain nem akar keresztény hittérítőket látni. ezért Koppány egymaga vette fel a küzdelmet. amikor Vazul Csákvárra tartott.hogy csakugyan ne lásson. . (Az esemény iróniája miatt megjegyzendő. s 1035-ig minden kincset és rovástitkot ide gyűjtöttek össze. Ekkor István elküldte Csanádot a seregével. de szerencsére a segítség időben érkezett. Gizellának bűnös lovagjai szolgálataikért nem is kaptak nagyobb birtokot. juhászoknál a bárányadót. hegyvidéken a nyest-adót. Bazeliosz császárral is találkozott. Büszkén mutatta meg Istvánnak a nyelvet. Koppány és Vérbulcsú nagy haddal elindult Veszprém ellen. miszerint a kézlevágás. A nagyszámú lovagi személyzetet fizetni kellett. Már Egernél megtámadták őket a pénzéhes püspökség lovasai. ezért inkább áttette a székhelyét a Karas partjára. Csanád levágta a fejét. s azt a tarsolyában hazavitte. Ajtony legyőzésével megszűntek az ellenségeskedések. a Tiszán és a Maroson pedig Szögedre kellett tutajon leúsztatni. majd a nyelvét is kivágta. feleségével együtt a gödörbe állították. Koppány felnégyelése Saroltét. Ebből építette Géza Székesfehérvárt és Esztergomot. Vászoly-Vazul főtáltos a Budavár Beavatott Központban Sarolt és Gizella előtt kijelentette. Ráadásul gyakoribbá váltak a besenyő betörések.Tonuzabát. amely harcokban áldozatul esett Buda fejedelemfi. a fülek levágása ezentúl megszűnik. Ekkor Istvánt Esztergomban fővezérré övezték és pajzsra emelték. ezért különféle adóztatási nemeket vezetett be. Fiú és Szentlélek nevében. azokra várfogság büntetése várt. Ajtonyéknak nem sok esélyük volt az óriási túlerővel szemben. Gizella ezért. Holttestét négyfelé vágták és Székesfehérvár. Veszprém. hogy Vászoly fiai. Holttestük fölé nagy tüzet raktak. . . s még II. hogy ha a térképen ezt a négy várost összekötjük. Ezt követően csak latin betűkkel lehetett írni. Amikor mindez István tudomására jutott. Endre.Győrt Gyulafehérvárral és Veszprémet Székesfehérvárral. Sík vidékeken 1 véka köles vagy gabona és dombos vidéken 1 korsó bor vagy mézes sör volt a megszokott adó. egy szabályos kereszt alakot!) Ezek szerint az egykori feljegyzések szerint Tonuzaba és felesége elásatása Géza lelkét terhelte.kitolatta. Vereséget szenvedett. Húsz pallosos lovag aztán nyakig betemette őket. Ajtony azonban egyre többet követelt a Maros menti sószállítás részesedéséből és a hittérítést sem nézte jó szemmel. István azt javasolta. Hunt. minden összeesküvőnek kitolatta a szemét. már 1015ben megkezdték az első aranylemez gyűjtemény elszállítását Abavárra. Győr és Gyulafehérvár kapujára szögezték. István mint fiatal fejedelem. Népükkel egy halom földet hordattak rájuk. hogy Tonuzabát és Vászoly Vazult megbosszulják és Saroltot megöljék. akkor megkapjuk a kereszténység szimbólumát. „csak” egytizedes falukat. Ekkortól a területet védett nádorispáni területté nyilvánították. szabadon hagyott fejüket pedig szétverték a pallosukkal. egy-egy tinó vagy egy-egy kakas beadása lett a büntetés.

aki Sarolt nagyanyja tetszését is nagyon megnyerte. Csege. hogy vigyázzanak a kis unokájára. De nemcsak komoly testi. Vajk csak ezt követően engedett anyja házasítási terveinek és volt hajlandó feleségül venni Gizella bajor hercegnőt. A Gizellával kötött házasságából sokáig úgy tűnt. hogy ily módon minden vallási kötöttség nélkül. annyira szerette Tündét. más-más várban. Az első napokban Sarolt hétfátyolos ágyban őriztette a gyenge fiúcskát. és nagyon sok gyermeke született. Csege-Tünde fiát II. Zsadány-Domonkost bízták meg a nevelésével. A temetése augusztus 20-án volt. Istvánnak az volt a kívánsága. Halmágy nevű lányok. Benedek-Bence váci püspök látva István keserűségét. Az unokáival szemben mindig lágy szívű király mindegyiküket birtokkal és hozománnyal látta el. igaz szívű emberke. Zoltánt a köznép csak Erdeljü Zoltánnak hívta. Minden reggel át kellett úsztatnia a Maroson. Doboka. hanem ilyen jókedvű. hogy nem marad utód. Csege a testmeleggel való gyógyítást is alkalmazta.Füzesgyarmatra. hogy láthatta Imre egyetlen fiát. játékokkal halmozta el. és Csege-Tündét a testőrparancsnokságuk egyik tisztjéhez adták feleségül. majd Esztergomban neveltette. Zoltán 1025-ben Torda mellett. Zoltánt. egyet gondolt és elhozatta a kis Pósát a nagyapjához. Temes törzsfőnök követelte. És bár a bolondulásig szerette Zoltánt. bár Astrik és utódjai nem voltak hajlandók elismerni őket. amiből hamar szerelem lett. hanem lelki fájdalmai is voltak. II. Vajk-István király utódai Vajk Sarolt akaratának megfelelően 985 és 988 között lovas tárkányképzésen vett részt. gyógyította ki a betegségéből. Zaránd. Búcsúzóul azt mondta neki: „Aranyos kisunokám! Te soha ne akarj király lenni. augusztus 15-én hunyt el. egy besenyőkkel folytatott hősi harcban vesztette életét. Vajk ezután minden szabad idejét Csegével töltötte. István király 1003-ban a sószállítás parancsnokává tette. Szeresd a mese tarkavirágú rétjét. Uzonyka. végül 1038. Saroltnak azonban egészen más elképzelései voltak Vajkkal kapcsolatban. akit Tündének becézett. akit már soha többé nem látott. Éljél soká és szeretettel gondolj a sokat szenvedő nagyapádra!” – megsimogatta és sokszor megcsókolta unokáját. Valamennyien életre való utódjai lettek. de tőle nem született gyermeke. A Gilgames eredetű sámánkoronával már előbb megkoronázott ifjúsági fejedelem már 19 éves korában bejelentette apjának az első fia születését. hogy mindegyik unokáját mutassák be neki 5-6 éves korukban. ám a túlzott nőszeretete miatt a sószállótás parancsnokságából mégis inkább a tárkányfejedelemséghez helyezte át. Ő 1008-ban született és Veszprémben élt. . Ekkor már István sokat betegeskedett. Itt a Jenő törzsbéli rimalány. örömteli. Tette ezt azért is. Csege apja. mint Árpád-házi utódokra. Csege-Tünde nagyon fiatalon halt meg 996-ban. Legkedvesebb unokája a kis Piroska volt. TuruDomonkos fiát. Egyedül az 1007-ben megszületett Imre herceg. Géza az unokája számára egy gerendavárat építtetett és birtokot adományozott. Másodéves korában egyszer nagyon megfázott és Temesvárra. lovasmutatványok végzése közben ellovagolt Török-Zsadányig és vissza.maradt életben. Hosszasan eljátszott a kisfiúval ás sok ajándékkal. István Imre herceg számára egy görög főúri leányt. hogy a vérvonaluk meg ne szakadjon. de mindig ellenállt a házasítási terveknek. Mikor meglátogatta a kis Zoltánt. Iréne hercegnőt kérte feleségül 1019-ben. más-más lányoktól születhessenek unokái. Vajk már benne volt a férfikorban. mert a születendő gyermekeik – három fiú és két leány – sorban meghaltak. Zoltán emiatt igen gyakran tiszteletét tette az apjánál és immáron 40 (!) utódot mutatott be neki. mivel szinte a hasonmása volt. mert hivatalosan elismert utód nélkül csak rájuk számíthatott. és ettől az időtől kezdve ezt a napot István király napjának nevezték. az arbag-rimalányok gyógyító helyére szállították. hogy Vajk vegye feleségül a lányát. Déva. Zoltán valóban mindent megtett. A Hargita alján építtettek számára várat. a kiséretéből 24 székely vitézt hagyott ott. Zoltán várában 37 év alatt 5 fia és 3 lánya született: Barót. Súlyos lábfájásával még sokáig szenvedett. akik Erdélyben maradtak. s ott biztonságban voltak. Selyk fiúk és Kovászna. Zoltán fiát ezután az erdőelvi rimalányok nevelték Sarolt rendelkezései szerint. Csege 7 hónap múlva világra hozta Vajk gyermekét. kacagó. Nagyon örült a szíve.

Koppány vezér halálhírére kilencvenezer besenyő harcos esküdött fel arra, hogy beváltja Koppány átkát, azaz megölik majd István valamikori fiát. Az ifjúvá nőtt Imrének egyetlen szenvedélye a vadászat volt. 1031-ben a bosszút esküdött besenyők az őrízetükre bízott erdőségben egy vadcsapdát ástak, amelybe egy dárdákkal megsebzett hatalmas vadkant eresztettek, majd a vermet ágakkal, avarral lefedték, hogy ne látszódjon. Imrét vadászatra hívták és a verem felé terelték. Bele is zuhant a verembe és a felbőszített vadkan szétcibálta. Ezzel Koppány átka beteljesült. Imre a palócföldi útjai során igen gyakran betért egy Jéne nevű rimalány házába. Szerelmi kapcsolatuknak hamarosan élő bizonyítéka is született, de már az Imre halálát követően: egy Radnót nevű kisfiú, akit palóc névadás szerint Pósának hívtak. István tulajdonképpen csak ekkor nyugodott meg afelől, hogy Imre valóban az ő fia. Ugyanis az Árpád-házi uralkodóknak (mivel beavatottak voltak), mindig volt egy bizonyos anyajegy a hátukon. Mikor egy csecsemő megszületett, az volt az első dolog, hogy az apának bemutatták a gyermek anyajegyét. Mikor Imre született, Vajknak csalódottan kellett tudomásul vennie, hogy róla bizony hiányzik ez a családi ismertetőjel. Viszont a kis Pósa hátán már ott volt az anyajegy, bizonyságául a beavatott származásának. Bár Pósát hivatalosan nem ismerték el örökösnek, azonban nevét mégis beírta a történelem nagykönyvébe, hiszen az ő egyenesági leszármazottja volt az a Pósa András, akit később Anonymusként ismerhettünk meg. Idős korára István már sokat betegeskedett. De nemcsak komoly testi, hanem lelki fájdalmai is voltak. Benedek-Bence váci püspök látva István keserűségét, egyet gondolt és elhozatta a kis Pósát a nagyapjához. Nagyon örült a szíve, hogy láthatta Imre egyetlen fiát. Hosszasan eljátszott a kisfiúval ás sok ajándékkal, játékokkal halmozta el. Búcsúzóul azt mondta neki: „Aranyos kisunokám! Te soha ne akarj király lenni, hanem ilyen jókedvű, örömteli, kacagó, igaz szívű emberke. Szeresd a mese tarkavirágú rétjét. Éljél soká és szeretettel gondolj a sokat szenvedő nagyapádra!” – megsimogatta és sokszor megcsókolta unokáját, akit már soha többé nem látott. Súlyos lábfájásával még sokáig szenvedett, végül 1038. augusztus 15-én hunyt el. A temetése augusztus 20-án volt, és ettől az időtől kezdve ezt a napot István király napjának nevezték. Aba-Sámuel Vajk nővérének, Piroskának 992-ben Pata nádorispánnak a kisfián, Abán kellett elvégeznie egy koponyaműtétet, mivel játék közben a gyermek leesett egy szikláról, s a feje súlyosan megsérült. Addig nem is ment el mellőle, míg a mosolygós kisfiú meg nem gyógyult. Amikor pedig a megromlott politikai viszonyok miatt a bolgár államban arról szónokolt, hogy a bolgár nép ragaszkodjon a régi, magyarhoz hasonló nyelvéhez, a szláv irányzatú uralkodóház az orthodox papok tanácsára Piroskát elzavarta a bolgár fejedelmi udvarból. Kisfiát a trónörökösnek számító Delján Pétert is magával hozta. Ekkor Piroska újból a Beavatott Központba került, ahol a nádorispán öccse, Aba könyörgött a szépasszonynak, hogy menjen hozzá feleségül. Piroska azonban – részint a nagy korkülönbség miatt – hallani sem akart erről. Aba azonban egy vadászat alkalmával megsérült, és ismét az aranyasszony gyógyítói kezei közé került. Közben pedig annyira megnyerte a kis Delján Péter tetszését, hogy a kisfiú már Atának hívta, így végül Piroska mégiscsak férjhez ment a daliás Abához. Egy feltételt szabott számára, hogy keresztelkedjen meg. Így vette fel az Aba mellé a Sámuel nevet. Piroskának és Aba-Sámuelnek két (?) fiúgyermeke született, az idősebbet Rozgonynak, a fiatalabbat pedig Abasárnak hívták. Mikor Orseolo Pétert elzavarták, Aba-Sámuelt ültették a trónra. A koronázásába azért egyeztek bele a közrendek és a magyar törzsfők, mert Aba-Sámuel Árpád bátyjának, Kurszánnak a véréből származott. Pétert azonban III. Henrik pártfogása alá vette és mindent megtett a királyságába való visszahelyezése érdekében. Az úr-szolga viszony megszüntetése után a magyar főurak elhatározták, hogy elteszik láb alól az új királyt. Aba-Sámuel azonban hamar rájött az ellene tervezett merényletre, és 46 összeesküvőt kivégeztetett. A főúri

hatalmat megsértő Aba-Sámuel ellen a magyar főurak III. Henrikhez fordultak és felajánlották neki a hűbérességüket. Az áruló főurak a besenyő lövőket Bihar és Erdőelve tartományába vezényelték és az őrizetlenül maradt határon III. Henrik csapatait átvezették a gyepűkön. Győr mellett, Ménfőnél ütköztek meg AbaSámuel seregével. Itt a főúri lovassági csapatok átpártoltak a német sereghez és Abát sebesülten, menekülés közben megölték. Piroska és Aba fia, Abasár későn érkeztek. Piroska is súlyosan megsebesült, s eszméletlen állapotban szállították Abavárra, ahol aztán sikerült felépülnie. Aba-Sámuel egyik legnagyobb tévedése az volt, hogy a nyugati mintára megalkotott magántulajdont megszüntette és a magyarok közös vagyonát vissza akarta adni az államvezetésnek. Ez a főurak és a főpapok birtokát veszélyeztette. Még Aba-Sámuel uralkodás alatt olyan egyezség jött létre, hogy Aba-Sámuel feladja a Bécs-kurgán területét a németeknek egészen a Lajtáig, ha nem avatkoznak bele Magyarország belügyeibe. Az átadás 1043-ban meg is történt, de a mainzi érsekség szellemi irányítása alatt lévő német-bajor érdekképviseletek egy pillanatig sem tartották be a megállapodást. Népünk a védelmezőjét látta Aba-Sámuelben, ezért halála után is nagy tisztelet övezte. A nép azt mesélte, hogy a ködmöne, szemfedője évek múltán is épségben maradt, a sebei pedig behegedtek. Piroska többet nem hagyta el Abavárat, a visszamaradt Arvisura anyagát rendezgette, majd annak teljes elszállítása napján, sebfertőzés következtében 1048-ban halt meg. A Képes Krónika – annak ellenére, hogy elég ellenséges hangvétellel beszél Aba Sámuelről - mégis megemlíti, hogy mikor néhány évvel a temetése után felnyitották a sírját, „szemfedőjét és ruházatát épségben, sebhelyeit begyógyulva találták”. I. Béla István uralkodása idején Béla herceg is csatlakozott az Arvisura kincsek kimenekítéséhez és a rovásemlékek lemásolásához. A Kevevárából (Kijevből) történő elszállítás után az összes lemásolt Arvisurát ő hozta haza és gondoskodott a Domonkos-rendben való elhelyezéséről. Béla a bátyja temetése után bevonult Fehérvárra, ahol királlyá választották, s a püspöki kar jelenlétében koronázták meg 1060 decemberében. A vezető törzsfők is elérkezettnek látták, hogy érdekeiket valóra váltsák. Aki kérésének Béla nem tudott eleget tenni, az Salamonhoz és a német segítséghez csatlakozott. A németek fellázították a nemességet az uruki egyház követelése miatt, akik az uruki-mani biblia terjesztését, s a harácsoló papság leöletését kérték. Ekkor a haladékot követelő német lovagok győztek, a lázadók nagy részét szétverték és megfutamították. Egy Kevevárából visszajött rimalányt is foglyul ejtettek, aki azt követelte, hogy vezessék be a rovások vésését a nemzeti öntudat emelése végett. Miltény lánya ellenállt a sok csatlósnak és sebzett, bilincses lábáról inkább lerágta a húst, de nem vett magához ételt, így öt nap múlva meghalt. Béla király sírt a fejedelmi lány temetésén. Béla Lengyelországba ment, ahol Kázmér herceg testvérét, Riehát, vagy közkedvelt nevén Rixát kérte meg feleségül. Ezt követően a lengyel hadsereg mindig készenlétben állt Béla megvédésére. Az országban hívei nagy hatalomra tettek szert. Mivel felesége révén lengyel biztatást és segítséget kapott, ellene volt a túlzott német barátságnak. „Valamit valamiért és semmiért semmit!” – mondogatta, vagyis a papi rend legyen mindenben a nép segítségére, hogy megkönnyítse az

életét. A külföldről jött papság csak enniinni és mulatozni akart, folyton dorbézolni jártak egymáshoz. A gazdag vidéki papok bevételéhez hasonló jövedelmeket követeltek a szegényebb vidékeken is, amit a nép nagyon megsínylett. Béla a panaszkodók mellé állt, s védelmébe vette a falvak elnyomott népét az uzsorások ellen. A szabad ország, szabad nép elvével németellenes hangulat kezdett uralkodni. Az újabb német vendégeket szerették volna kiűzni az országból. A Csák-had 12 nemzetsége is Béla mellé állt. A mainzi és salzburgi érsekség viszont a külföldi klérust támogatta követelésében. Béla a rendbontók ellen megtorlással élt. A lázadók leverése a nagybirtokosok diadalát jelentette, és Béla híveinek hatalmaskodását vonta maga után. Amíg Béla uralkodott, IV. Henrik lovagjai 12 alkalommal törtek be az országba, de a besenyők a támadásokat mindig visszaverték. Háromévi munka után teljesen rendbe hozta az országot. Legfontosabb cselekedete az volt, hogy egybeolvasztotta az uruki-mani és a római katolikus kereszténységet. Egy kikötése azonban volt, amit a papság is elfogadott, hogy a papok nősülését az uruki szertartás szerint kell elvégezniük. Ugyanis az urukiak csak egyszer engedték meg papjaiknak a nősülést, ha azt gyermekáldás is követte. Béla szenvedélye az építkezés volt. Saját maga Dömösön építtetett magának egy nyári lakot, ahol összeomlott egy saját készítésű alkotása, amely alatt súlyosan megsebesült. A Lebéd-ház tagjai azt állították, hogy felbérelt német építészek rongálták meg az állványzatot, hogy az Béla királlyal együtt leszakadjon és a király meghaljon. Béla azonban még így sebesülten is hadba szállt. Végül a balesetéből származó vérmérgezésben halt meg 1063. szeptember 11-én (megj.: érdemes odafigyelni erre a dátumra!). István király féltestvérének, Vászoly-Mihálynak igen erős Gilgames-jelzése, azaz beavatott anyajegye volt, nemhiába volt korának beavatott fejedelme. Mindhárom fia is örökölte ezt, Bélának négylevelű lóhere jelzése volt. Salamon Salamont az apja már 5 éves korában, 1057-ben királlyá koronáztatta. Ez azonban ellentétben állt az Árpád-ház alkalmassági törvényével. Ugyanis amikor Salamon Szakszinban járt küldetésben, a szokásos pénteki szitásfürdésnél a fürdősök és gyúrók keresték rajta a hercegek Álmos-házi anyajegyét, az un. Gilgames-jelzést, de Salamonon semmit nem találtak. Ezért újból kibontakozott a fejedelemi ifjak egymásközti harca. A Lebéd-ház Géza, László és Lambert hercegeket segítette, mivel I. Endre fiai, Salamon és Dávid hercegek közül egyiknek sem volt Álmos-házi anyajegye. Béla halála után az ÁlmosLebéd-ház törvényei szerint Salamon került - de most már jogosan a királyi székbe. Az Endre uralkodásának végén kialakult német barátság meghozta a sikert Salamon uralkodásában. Az őt trónra ültető Nordheimi Ottó vezette sereg megtette a kötelességét, ezért IV. Henrik helyett Salamon megkapta anyjától „Atilla kardját". Így a magyar királyi udvarban a német vendégek hatalma még jobban megnőtt, mint Péter korában. Salamon, aki csupán 10 éves volt, amikor újból Fehérvárra került a királyi székbe, igen szerette unokatestvéreit, Géza, László és Lam hercegeket, akik serdülő ifjakként főként az erdőelvi kiskirályságban készültek a királyi hatalom átvételére. Az ország társadalma a lovagias Béla fiai köré csoportosult. Salamon felé csak kevesen tartottak, s ez megnövelte féltékenységét, amit a német lovagrend szándékosan szított. Vid ispán szerint amikor VII. Dukasz Mihály bizánci császár békekövetséget küldött a magyarokhoz, azok Gézánál álltak meg, Salamont figyelemre sem méltatták. A feszültség köztük egyre nőtt, 1073-tól már nyílt belháború zajlott. 1074-ben még Salamon diadalmaskodott, azonban rá egy évre már Géza győzött, s Salamonnak menekülnie kellett. Kénytelen volt elismerni Géza királyságát. Géza után László került a trónra, aki a Visegrádi vár alsó tornyába záratta. Amikor István király szentté avatása folyamatban volt és 1083. augusztusában felnyitották sírját, a fedelét nem tudták felemelni. Caritas somlyai apáca azt üzente, hogy látomása szerint addig nem is nyílik ki a fedél, amíg Salamon

Felesége nem fogadta szívesen a trónját vesztett királyt. I. az ifjúság úgy megverte őt. sőt szóba sem állt vele. Nem tartózkodott sokáig az Árpád-ház örömünnepén. hanem szerzetesként Fehérvárra ment és jelentkezett László királynál. László király elrendelte a hármas királyi korona összeszerelését. . Ezért a köznép eleinte a tárkányok és kézművesek királyának nevezte őt. ahol görög kereskedőkkel lépett érintkezésbe és Bizánc szolgálatába állott. Ekkor Salamon hátat fordított a nyugati világnak és keletre ment a kunok és az úzok országába. Lam a Királyi Tanács tudta nélkül Salamont egész vándorútja alatt kísértette. Pólából hazahozták az elporlasztott holttestét és László király parancsára Visegrád-Salamon tornyának árnyékában temették el. felkeresték Tuspában az uruki-mani püspökséget. de ott csak a könyörtelen emberirtást és az elsivatagodásból eredő pusztulást láthatták. Ezek a gyógyító görög szerzetesek ajánlották be őt a görög császári haderőbe. így felesége újra férjhezmenési terveket szőtt. János püspök még élt és beleegyezett abba. hogy kötekedő természete miatt egy dalmát borkimérésben Salamont megölték. hogy a szerzetesek gyógyították a sebeit. László kért egy kis gondolkodási időt. Salamon halála után Dajkáék elvégezték az utolsó simításokat is az új koronán és 1087. A hármas korona képi programjának megtervezésével és elkészítésével egy Dajka nevű beavatott aranyművest bíztak meg. már a temetésére sem maradt pénz. Lam herceg is részt vettek. Géza öccse. I. tavaszán az urukimani. Bátyja királysága alatt ő volt a hercegség ura. Az elaggott Vata fia. A Vének Tanácsa azonban felkérte a korona elfogadására. 1085ben Bodon azt jelentette. ahol esetleg Dalmácia uralkodója lehet. több nyelven beszélő tárkánnyal együtt menjen Pólába. mind elitta. Ám még az egyházi emberek rábeszélésére sem volt hajlandó arra. így a hajósok a tengerbe dobták. lévén hogy amikor László király került a királyi székbe. Ekkor Dajka csoportja már 10 aranyművesből állt. amit Lam hercegtől kapott. Azonban hadserege Rozsnyó mellett vereséget szenvedett. Mivel az arab és örmény kereskedők Magyarkát és a Van-tó környékét nyugodtnak ítélték. II. Salamon azonban nem adta fel a reményt. Salamon így kénytelen volt BesenyőFehérvárra menni. de Szakszin ellenezte a velük szövetségben álló hercegek megtámadását. László királyunkat a hármas koronával a 24 Hun Törzsszövetség királyává koronázták. Salamont a királyi szentté avatás szertartására szabadon engedték a visegrádi vár Salamon tornyából. A kunnal történt elhíresült párviadalát követően László Szakszinba lovagolt és a húgához. aki a Szent Jobb Apátságba küldte őt. aki Magyarkáról jött az országba. Lam herceg javasolta az esztergomi várba való áthelyezésüket. amihez 1086-ban kezdtek hozzá. Amikor a kocsmai verekedők a holttestét a tengerbe dobták. János püspök temetésén László és öccse. Ekkor valóban megnyílott István király koporsója. aranyasszonyának havában. hogy a Fehérváron lévő (római-etruszk) koronával addig megkoronáztassa magát. hamarosan német földre távozott. Sereget szervezett.börtönben van. Ezért Lam herceg kútásó tárkányai kiengedték őt a börtönből. ahol megmaradt híveivel együtt felderítő csapatvezérként dolgozott. és álruhában bejárták az arabul tudó beavatott csoport tagjaival a nagy Gilgames országát. Az összes aranyat. Amikor azonban Salamon meghalt. amíg Salamon él. Jánost iktassák be az új magyarkai uruki-mani püspöknek. István király napján a főnemesség beleegyezésével I. majd az ország helyzetére való tekintettel engedett a rábeszélésnek és 1077. de amikor megjelent a magyar városrészben. Ekkor újra megfutamodott és Vidinbe ment. azaz a sima Gilgames koronával Vasváron megkoronáztatta magát öccsének. Lam hercegnek a várában. Piroska-Porvához is ellátogatott Asszor-Ügyekre. Bödönben. a tized őrség kihalászta. A győztes hadvezér László nem igazán vágyakozott a királyi trónra. hogy egy Bodon nevű. hogy kisebbik fiát. Egy rabló kun csoporttól elszenvedett veresége után a görög császári haderők kinevették és halálhírét keltették. Lam herceg megbízta. László I.

mind többen hangoztatták. Gyakorlatilag ezzel a testvérpárral ugyanaz a csodaszarvas jelenet történt meg. pl. Lászlóék még tartották a kapcsolatot a keleten maradt rokon népekkel. hogy László király Piroska nevű leánya ízig-vérig Magyar Törzsszövetségbelinek vallotta magát. Amikor Salamon ellen kénytelen volt hadat viselni. hogy „Bizony nem szarvas volt az. László igen sokat tett az állam megerősítéséért. Lam herceg és Rozsnyó tárkányfejedelem nem szüntette be a rovások formájában történő üzenetközlést sem. vitézi ruhában egyedül lovagolt a pozsonyi vár alá. ami annak idején Hunorral és Magyarral. Piroska Kommenosz János görög császárhoz ment feleségül Bizáncba. Géza a királlyá koronázását követően Lászlóval együtt felkeresték egyik győzelmük helyét. a papi nőtlenség kérdésében. és nem ellenezték a regős énekeket és meséket sem. Nagyváradon László összegyűjtötte a még életben maradt rimalányokat. Iréne-Piroska császárnőnek 4 fia: Alexiosz.Nyugati körökben. a népét megelégedetté és boldoggá fogja tenni. amit lakószobájában állított fel. . és beavatkozott a lengyel trónharcokba. I. mert úgy látta. Erre Rozsnyó elmesélte neki. sem Lam hallani sem akart. nyarán a cseh hadjárat idején megbetegedett és meghalt. Hirtelen egy szarvas tűnt fel előttük. majd a cseh belviszályokba is. Hadat viselt az oroszok ellen. I. Izsák. 1192-ben avatták szentté. a Gilgameshez hasonlító. László igyekezett semleges maradni a pápaság és a császárság küzdelmében. mert ott a szabir maradványokat nem gyilkolhatom le!” Lászlóból hiányzott Salamon vad haragja és bosszúállása. mire az a Dunába szökkent. László rheinfeldi Adelheid hercegnőt. akinek ugyanolyan Gilgames-jegye volt. Horvátországot és Boszniát. A vitézek rányilaztak. hogy megvívjon az ismeretlen vitézzel. sőt a tizedeseknek is kötelező volt katonai kiképzésük második évében megtanulni a rovásokat. hogy Lászlót az angyalok tüzes karddal védelmezték. László király 1095. Mánuel és Andokinosz. Ebben az időben a székelyek tárkányfejedelme Rozsnyó vitéz volt. és latin betűkkel is átmásolták az Arvisurák tartalmát. hogy honnan szerezte az övéhez hasonló Gilgamesjelzést. A rovások segítségével tartották a kapcsolatot kelet felé és az Élet-Templomával is. Ez lett Lam herceg külügyi hírközlésének a nyelve is. Erről sem László király. hogy ő. egy kitömött oroszlánt kapott ajándékba. Házasságukból csak leánygyermekeik születtek: Telena. hogy a szakszini beavatottak szerint mindig eszében legyen. akik a rovásokról újabb másolatokat készítettek. Rozsnyó tárkányfejedelem társai csak rovásokkal továbbították üzeneteiket. ismerve Magyarország jó gazdasági helyzetét. Megakadályozta. László. Az Oltban történt fürdés közben László egyszer megkérdezte kedvenc tömény vezérétől. Béla és Levente írnokserege révén fennmaradt a sok ezer éves múltunk tudata. Rudolf ellencsászár lányát vette feleségül. Nem véletlen. Ugyanakkor szembefordul VII. hogy ettől fogva László vált ezen erők birtokosává. szabályozta az igazságszolgáltatás intézményének működését. agancsain a gyertyák fényes tollak”. Salamon elindult. Ahogyan László mondta: „A Szentföldi csapatok fővezérségét soha el nem vállalhatom. valamint 4 leánya született. mint Géza. és nagyon komoly hírszerzési munkát végzett a magyar Királyi Tanács részére. hogy a Szentföldre menő hadaknak László király legyen a vezetője. merthogy nem ismerte fel unokatestvérét. szarvai tele voltak égő gyertyákkal. de nem volt olyan óvatos sem. ami azt jelenti. Endre. László azt mondta. Lam és László csak rovásokkal tartotta a kapcsolatot. Igonka és Piroska. Már ezen 8-as szaporodási elven is látni lehetett. hogy amikor Szakszinban járt. de riadtan fordult vissza. Gergely pápa irányzatával. s az erdő felé iramodott. Dekrétumokat adott ki a magántulajdon védelmére. 1091-ben elfoglalta Szlavóniát. Ott Iréne néven is megkeresztelkedett. legyőzhetetlen hadvezér. Benne gilgamesi erő rejlett. A váradi és a királyi kúria viszont csak latin nyelven továbbította László király intézkedéseit. bár mindketten jól ismerték a latin nyelvet. mint Lászlónak. a bátor hős. egy sor intézkedést hozott a hitélet fellendítésére és az egyház fejlesztésére. hogy az apátságok Róma fennhatósága alá kerüljenek. az Isten fia I. hogy ő Vajk és Csege-Tünde unokájának a fia. hanem Isten angyala. Megszervezte a váradi és a zágrábi püspökségeket.

1345 farsangján a székelyek és a magyarok Laczfy András vezetésével a tatárok ellen vívtak. Egy éjszaka. Uruk és Tuspa városából elhozta az uruki-mani Biblia egyik fogalmazványi példányát. amikor Úr. azok pénzt szórtak eléjük. említés se tétessék!" . Szent László csillagának figyelmeztetésére aztán a legátus mégis meghozta pozitív döntését. aki nem volt más. Az ő nyolcszögű patkója nyomát őrzi a szikla Patkóskőn. hisz elmondása szerint a székelyeket egy hatalmas termetű vitéz. László imájára a pénzérmék mind kővé változtak. mint mindig. Szentkúton. Átdolgozta és kiegészítette Szent István és László módosított törvénykönyvét. nehogy a serege megálljon azokat felszedegetni. hogy a serege szomját olthassa. azaz a föld felett lebegni. Azt látta.bár fizikailag halott volt már . Szent László királyunkat imádkozás közben többször is látták levitálni. és két órahosszáig ott tündökölt. mind a levitálás kapcsolódik azon képességéhez. 1094ben uruki-mani püspök lett Váradon azzal a kikötéssel. amikor vizet fakasztott a sziklából. hegyeket mozgatott meg ezen képességével. Jászón. a kenyérrel és hallal pedig un. most is azon volt. I. mikor szokása szerint belépett a váradi templomba. ahol éhínség sújtotta őket. Pogányhavason pedig a völgyi pocsolyát varázsolta „szépvízzé”. Kálmán csak könyvet hordott mindenüvé a hóna alatt és ettől megpuklisodott és rosszaságában sántítani is kezdett. aki elrabolta a váradi püspök lányát. Hatalmas szakadékokat tudott átugrani. az egyik csata közben egy pusztába jutott a seregével. aki egy fehér táltosparipa volt. bőségteremtést végzett. Okosság és józanság áradt a könyveiből. vörös csillag jelent meg az égen a monostor felett. a kezében pedig harci szekercével vezette a csatában. Pl. Kálmán hercegnek szenvedélye volt a könyvek gyűjtése. Szent László is az elementáloknak parancsolt. Tordán. E ló patája nyomán forrásvíz fakadt: Püspökfürdőn. és még jónéhány egyéb helyen hasadék támadt mögöttük az imája folytán. ezért ragasztották rá a "Könyves" előnevet. mint a magyarok Boldogasszonya. László király ekkor . Búcsúszentlászlón. ami főként László királynak volt az érdeme. Tordán. amikor a tatárokat üldözték éppen. Ekkor hat óra tájban egy hihetetlenül erős fényű. hogy hogyan lehetne elhúzni. ugyanis a fejereklyéje egyszerűen eltűnt a templomból. hogy halála után újabb Árpád-házi püspök már nem lesz. s csak harmadnap talált rá a sekrestyés izzadtan és csatakosan. Feje fölött pedig szépséges koronás asszony lebegett. Mivel azonban Lászlónak csak leány gyermekei voltak. A négy elementál – a Levegő (Szilfek). ezért az ereje még a halála után sem hagyta el őt. Mani bibliától kezdve arab tudósok bölcseleti könyvéig három helyiségnyi könyvet szerzett. Szent László egy mágus volt.mégis együtt harcolt a híveivel. Máskor pedig. Kálmán herceg az Árpád-ház uruki-mani öspöröse volt. azaz ivóvízzé. (Könyves) Kálmán I. a Víz (Nimfák) és a Föld szellemei (Gnómok). László királyunkat 1192-ben avatták szentté.Számos legenda fennmaradt Szent László híres Szög nevű lováról is. hogy Szent László megdicsőült testtel csodálatosan ragyogva lebeg a légben. a Tűz (Szalamanderek). forgószél módjára vágtatott. Géza idősebb fia. kamarása kint várakozott. Megszüntette a boszorkány-égetéseket. hogy imádkozzon. mert az uruki és római katolikus egyház Magyarországon egyesül. elodázni a kihallgatás folyamatát. László imádságára szarvasok és bivalyok egész csordája jelent meg a táborban. mivel nincsenek. amelyben ez állott: "Boszorkányokról pedig. mert Ózd leánya. ezért uralkodnia kellett. Vácszentlászlón. így ő is. s mint ilyen ő is képes volt materializálásokra. ezt számos más történelmi személy is megtette. magas lovon. abban agadi írással megmutatta Kálmán püspöknek Jézus szabír nyelven írt levelét. Kolaj. Mint ahogyan Jézus a vizet borrá változtatta. Elunva a hosszas várakozást felkelt és benézett. A szertartás alatt a pápai legátus. Ebben Lam felesége is segítségére volt. Mind a materializálás. hogy képes volt parancsolni az egyes természeti elemek szellemeinek. a fején aranykoronával. Mivel László egy nagy lélek. Egy tatár fogoly elbeszélése is alátámasztotta ezt. S ezzel a lóval vette üldözőbe László király azt a kunt.

hogy mint a a 24 Hun Törzsszövetség tagjai. október 10-én érkezett meg Budára. azaz a két óceán közötti teljes terület elfoglalásában. Lam herceg a fehérvári királyi temetkezőhelyen Szent Imre mellé temettette. hogy a mongol szövetségesek felhívást intéztek a magyar törzsszövetség felé azzal. A testvérek egyike. vegyenek részt az egyik nagyvíztől a másik nagyvízig. Roger gróf leányával kelt egybe. valamint László és Zsófia. február 3-án hunyt el. pedig Kálmán megkoronázása után megosztotta az országot az öccsével. azt gondolva. amely az alábbiak szerint szólt. Mivel kerel-palóc nyelvjárással beszélt. Házasságuk nem volt hosszú életű. „Égi eredetű Kabul kagán. Eufémiának is született még egy Borisz nevű fia Kálmántól. hiszen Pósa Andrást küldték el rá. Amikor András a nagybátyjánál járt Budán. pedig Kálmán király nagy reményeket fűzött hozzá. Kuma-Magyarföldön keresztül jött vissza Jászvásárra. Kálmán 1116. László még 1112-ben meghalt. Eufémiát vette nőül. Ezen IV. ahol András Bajdar sámán néven szerepelt és igen előkelő helyezést ért el. bizony nem lett volna annyi sikere! László király kezdeményezését folytatva az új és a régi Szlavóniában és Horvátországban is megszervezte a belső rendet. II. az Égi eredetű Agaba-Bilge parancsára az egyik Nagyvíztől a másik Nagyvízig kell kiterjesztenünk a Hun Törzsszövetség határait. ahol megtörtént a házasságkötés és a királynő koronázása. mert az adriai tengerparti Dalmácia városait elszakította Velencétől. Lam herceg mozgósította az uruki keresztényeknek a bevándorolt kun és úz vitézekkel és a kuma-magyar tárkányokkal kevert seregét és Pozsonynál csúful megverték V. s Pósa Pál vállalta a gyámságukat. István. Zsófia nevű nővére a Bebek-hadba ment nőül az Abák nemzetségébe. Henrikhez futott és Salamonhoz hasonlóan hűbérül ajánlotta az országot. mivel I. akinek hamar elnyerte a bizalmát. majd 1235. 1097-ben a menyasszonyt Magyarországra engedték. Kálmán a házassága tekintetében is az olasz viszonyokhoz és a pápasághoz próbált igazodni. A 11 éves László minden tekintetben nagybátyjára. akit azonban soha nem ismertek el törvényes utódjának. Bélát szintén megvakíttatta. Gyulát Pósa Pál a jászvásári domonkosoknál neveltette.Öccsét. Endre legbizalmasabb embere Pósa Pál volt. mert rendkívül eszes fiú volt. Álmos hercegnek a lelkében azonban elhatalmasodott a hatalomvágy. Ebből a házasságból született Kálmán utóda. a kis Pósa András a Gömör-megyei Radnót községben született 1210-ben. De most végre kell hajtanunk Agaba-Bilge parancsát! Napnyugaton Béla király uralkodjék!" Ez gyakorlatilag annyit jelentett. Álmos herceget Horvátország királyának tette a Királyi Tanács. Béla királyunk is képviseltette magát. Mohamed zöld hite. 1235-ben Csadaj mongol vezér elindított egy ötéves sámánképzést Bugátban. Kálmán Álmos herceget megvakíttatta a lázadás bűntette miatt. Mennyei eredetű Kutula kagán elgondolása szerint. gyakran találkozott Béla kiskirállyal. Feleségét házasságtörésen kapta és hazaküldte Szuzdalba. Testvérét. megbocsátást és dicsőséges mennybemenetelt ígérve öldöklő híveiknek. Sok dicsőséget szerzett a magyar fegyvereknek. Magával hozta Csadaj fősámán szövetségi felhívását is. s a szuzdali fejedelem leányát. aki az Aranybulla megszerkesztésében is fontos szerepet játszott. Henriket. Amikor Buzilla királyné meghalt. mészárolnak és lopnak. Kis unokaöccsei gyakran meglátogatták a budai palotájában. sőt cselekedetével még Szent Istvánon is túltett. mert Álmos herceg 5 éves kisfiát. Kálmán ismét házasságra adta a fejét. Kitajek sárga hite. A főúri csoportok azonban Kálmán ellen uszították. Végül Álmos herceg V. Ugyanis ez a kilenc testvér nagyon korán árvaságra jutott. Anonymus (Pósa András) II. Ha Lam herceg megfontoltan elő nem készítette volna a hódításait. Hazudnak. Ennek fejében a mongol vezetés az így kialakuló . A képzés 1230-1235 között zajlott. András pedig a rimaszombati cserepesekhez került mesterséget tanulni. A mi békességre törekvő Égi eredetű népeink ezt tűrték. hogy imaszerű mormolásukra képzelt isteneik mindent megbocsátanak. Róma fehér hite kéjelegve gyilkol bennünket. Álmos hercegre hasonlított.

IV. IV. A Bizánc helyett Erdélybe bevonult Kadan is visszafordult. évre szóló üzenetével. IV.nagybátyjához küldte Boszniába. mert András folyton úton volt Jászvásár és Buda között. január 25-én megnősült. májusában meghalt. majd az úz csákányosok elkísérték a királyt Nyitráig. Pósa András a harcos járőrnek minden tagjával tudott beszélni. Béla titkos tanácsosa lett. vagy mongol követ kaphatott. Azonban egy kis hiba történt. sehonnan sem kapott segítséget. mert 1240-ben nem hajtotta végre Csadaj parancsát. Innen II. de az minden segítséget megtagadott tőle.óriási birodalom nyugati részének kormányzásával a mindenkori magyar királyt. ezért Köttöny hírvivői kivégezték az asszonyt. Ilyen pajcát csak olyan sámán. Ezen levélváltásokat Pósa és Köttöny intézte. aki legalább öt nyelven beszélt. Mivel a nemesek vonakodtak részt venni a mongolok elleni csatában. Béla a tatárjárás után Pósa Andrást papneveldébe küldte. Bélát rávenni. Gyorsposta futárral hír érkezett Ogotáj nagykán haláláról és a mongol vezérek torzsalkodásairól. mint szövetséges vezetőt bízná meg. A mongol harcosok megcsókolták az aranypajcát és Csadaj nevét tisztelettel kiejtve ellovagoltak. a . Ebben arról is értesítették Bélát. mert nagybátyja látása már igen meggyengült. Ekkor Pósa András a mongol tervek ellen hangolódott és jelentése alapján az Aranyasszonyok kegyhelyének szigetén a felbőszült nemesség és papság Köttönyt és udvartartását kivégezte. Ekkor érkezett meg Pósa András Csadaj fősámánnak az 1240. Béla tudott róla. Radnóti Piroskát vette feleségül. majd Csadaj kérésére két évre Karakórumba vezényelték. A dalmát városokban nem volt biztosítva az életük. A gyerekeket a székely-úz rokonság nevelte. sőt zsarolni kezdte. hogy ő nem akarja meghódítani Magyarországot. Annak halála után 1260-ban utódjává tette a püspöki székben. A közismert palóc Gesta. Az országépítés befejezésével amikor már Pósa András látása is gyengülni kezdett . hogy Batu kán a német síkságon nyugatnak tart. A csákányos vitézek kenyéradójuk. Boszniában várta a királyt a két Pósa és Dalmácián át a palóc csákányosokkal Veglia szigetére menekítették családjával együtt. IV. Dzsingisz kán hangsúlyozta. a nyékiek. ezért Batu kán minden hadműveletet megszüntetett. Miután Pósa első felesége meghalt. Ekkor is a csákányos vitézeinek kellett kimentenie az osztrákok keze közül. Frigyes osztrák császárhoz ment. Ezt követően András a Pósa Pál által megszervezett kancelláriában dolgozott. 1236. hanem a Nagyvízig minden területet magáévá akar tenni. majd utána megtette belső titkárának és a Kancelláriába osztotta be. helyeselte is a nemesség eredetéről szóló megemlékezést. Piroska azonban 1240. hogy ő is induljon meg a nyugati kereszténység világának meghódítására. A megbékélés végett Pósa András ekkor fejezte be a kerel-úz jellegű palóc Gestát. ő pedig Dunna asszony folyama mellett induljon meg nyugat felé. akik 1271-ben Boszniában kivégezték. és 1240-ben elfoglalta Kevevárát. Batu kán 1237-ben átlépte a Volgát. Béla mellé álltak. Béla a nyugati hatalmakhoz és a pápához fordult segítségért. Sopronnál és Zágrábnál újból harcra került sor az úz csákányosok és a betolakodó osztrákok között. az erőtlen nemesi sereg gyávasága miatt közrefogták a királyt és kiszabadították a mongol sereg gyűrűjéből és környezetével úz-földre menekítették. azaz Kievet. hogy sámánképzésen megfigyelő szolgálatra kapott parancsot. IV. mert mérgezéstől kellett tartani. A mongolok megkérdezték tőle: „Merre menekült a szószegő király?" Pósa András megadta az irányt Zágráb felé. a székelyek. ahogy a mongol tervek szóltak. aki a harmadik gyermeke születésénél gyónás közben elárulta a gyóntató német papnak a mongolok terveit. de annak nem volt semmi eredménye. A székely Radnai havasok alatti kastélyában 3 fiuk született. míg Kadan Bizánc felé vonul. és mint az Árpád-ház püspöke. Kubiláj tatárokat küldött a felkutatására. azaz nem tudta IV. A mongolok vezetése 1270-ben halálra ítélte Pósa Andrást az aranypajcával való visszaélés miatt. egy palóc vitéz-sámán előkelőség lányát vette feleségül. Pósa András Dalmáciában bevárta a mongol portyázókat és Csadaj fősámán arany pajcájával igazolta. Hódításuk után pedig ezen területnek ellenőrzését az Árpád-házi királyokra bízza. Gyakorlatilag ő szervezte a két uralkodó közötti levelezéseket. a király úz csákányosait fegyverbe szólította. mert nagyot csalódott a keresztény világban.

de az egyházi törvények szerint mégis a király fiának tartották. Béla csapatai támadásba lendültek és vereséget mértek a Borisz oldalán megjelent csapatokra. Bár Kálmán nem ismerte el fiának. II. Lam herceg fiát és feleségét Dajkari Rimaszécset az alvidéki udvarába rendelte és Dajka aranyműves sok ezeréves tanítását a magáévá tette: " Amelyik nép megtagadja múltját. míg 1215-ben Turcsi rimalányt Karakórumba küldte. 1220-ban II. Pósa Pál legfontosabb feladata a budavári királyi Kancellária megszervezése volt. Lett." IV. Ennek eredményeképpen később ebbe a grófi családba nősült be. Még egy fia született volna. 1190-ben elsőnek őt küldték Bugátba sámánképzésre. Vepsze. Sambe. Ungika Dzsingisz-kán legkisebb fiához. hogy a fiataloknak megszületett az első fiuk. Borisz. Marikat. Komik és Udmurtok lakta területeket. Itt felkereste a hegyi avarokat. Később. a Baskír-magyarokat és Manysikat. Imre király 1196-ban Turcsi rimalányt. annak öt fiút és három leánygyermeket szült. Bábahiány miatt azonban ő meghalt. az elbukik!" A Csák nembéliekhez hasonlóan szigorúan betartotta az ősi 8-as szaporodási elvet: Géza. Béla azt remélte a Gestától. Zsór és Livek lakta részeket. amelyeket a papság a rovások kiirtása során megsemmisített. majd II. az ősrégi Magyarkát. A Bizáncban nevelkedett III. Utána felkereste a Mescser. 1200-ban Zernye rimalányt. majd később. Emese leánya.madzsarok és a badzsirtok Gestája is kikerült Kambalukba. Árpád. Kabul kagán 1140-ben Füzesgyarmaton járt és azt a javaslatot . István még megélte. Az Élet-Templomában elhelyezte a magyar nyelven írt legújabb Arvisurákat és a Hantik földje után az Emba folyón át a Kazár tengerre hajózott. Mindezeken kívül a Gesta szemrehányást is jelentett a nyugati világnak. akiknek igen sok gyermekük volt. Korának egyik legkiválóbb egyházi és világi szónoka volt. mert teljesen megsemmisítették a rovásokat. 1195-ben a Kurszán nembéli Üröm vitézt. Csuvaszokat. Béla tájékozódás céljából felvette a kapcsolatot a mongolok törzsszövetségével. akinek nagy ősükről a Géza nevet adták. Tolujhoz ment feleségül. Bellényt. Fiai közül Möngge és Kubiláj lett a Mongol Törzsszövetség uralkodója. Csud. László és István fiai után Piroska. Kubiláj édesanyjához. az elzavart Eufémia királynő Oroszországban született fia azonban anyjának kolostorba vonulása után a trónt követelte. Pozsonyban az agglegény szentgyörgyi és bazini gróf a fiává fogadta. a megvakított fiút a király 1129-ben az udvarába hozatta és Uros szerb zsupán leányát kérette meg számára feleségül. Lam herceg családja a titkosszolgálatuk segítségével biztonságba helyezte a gyermeket a pécsváradi kolostorban. gara-úzokat és Kuma-Magyarország fővárosát. István. Végigjárta a Suomi. 1205-ben a Csák nembéli Masát. ahol a palóc Gestához befejezésként Ungika szojorgaktani a Gesta rovóiról az alábbiakat tette hozzá: „A Palóc névadó szerint Pósa Pál 1176-ban Gyertyaszentelő napján született Radnóton a Pósa nembéli Bátka-Bolyk vitéztől és Andrási Katalintól. a Csák nemzetségből. Vak Béla és Belos Ilona házasságát gyorsan megkötötték és II. Lengyel-orosz segítséggel indultak Magyarország ellen. Görögországból hazahozatta az apja. mivel II. Béla jobbkeze és hírhozója. Endre a Deédes nembéli Mohos vitézt és a Csák nembéli Ungikát küldte Bugátba és Karakórumba. Istvánnak nem volt utóda. Pósa Pált keresztfiává fogadta. Álmos holttestét és azt Szent István és Kálmán mellé temettette el. majd Álmos herceg Zsófia és Gertrúd leánya született. Álmos herceg névadásával bizonyítani akarta az Álmos-ház folytatását. Moksa és Merja Mordvinokat. aki így a környezetében nőtt fel. A Szakszinban kiképzett Bene sámán volt előbb II. Viroláj. 1210-ben a Pósa nembéli Gácsot. (Vak) Béla Miután a kis Bélát megvakították. Vót. A vak és magatehetetlen király élénk figyelemmel fordult a múlt felé. hogy felkelti a főpapok érdeklődését azon Arvisura nyomok iránt. II.

nem igaz a szent keresztre tett eskü viszonzása. II. Bizánccal is hat éven keresztül kellett hadakoznia. Az udvaroncai ilyenkor lepték el olyan birtokigényekkel. még hatalmasabb sereggel tér vissza. a Rurik családból vette feleségül a Királyi Tanács döntése alapján Eufrozina hercegnőt. hogy a térítést nálunk. Budavár alagút-rendszerében is gyakran megfordult és a kijárattal szemben igen szép lakot építtetett az Aranyasszony és a rimalányképző részére. Konrád német. aki bízott a Szent István keresztjére tett esküben. mert orosz testvérharcában támogatni kellett a rokonságát. Lajos francia király seregei vonultak be. magyaroknál kell megkezdeniük. Az Endre. Gézához. akik abban a tévhitben voltak. mint dédapja I. Ekkor II. A vak királynak ő volt a felolvasó nádora. hogy a magyar és mongol törzsszövetségeket egyesíteniük kellene és akkor beteljesülhetnének a 24 Hun Törzsszövetség céljai. Géza hazatért és megígérte rokonainak. Gézának is sok gondot okozott Borisz. ezért uralkodásának utolsó éveiben búskomorságba esett és II. Géza. mámoros állapotban a nem remélt dolgokat is aláíratták vele. Béla és Levente korában lemásolt ősi rovásokat szívesen hallgatta a rimalányok szájából és sokat elgondolkozott. majd 1155-ben békét kötött velük. II. Budavár után meglátogatta Avarbástya és Kurszánvár alagút-rendszerét. Béla jobbkeze lett. először III. II. Géza Vak Béla és Ilona fia. de rokonsága hallani sem akart az engedékenységről. magával hívta Törtelen aranyasszonyt és a Szent István keresztje alatt megkérdezte: . rosszul lett és gyengülni kezdett. ahol hirtelen rosszul lett és 33 éves korában. mivel a férfiakban nem bízott meg. Géza uralkodása alatt sokat fejlődött az ország. Konrád és Henrik orvul támadó seregei ellen. Ilyen eset volt.Késő estig volt a vacsorán. A vármegyék száma 72- . Béla levelezéseit intézte. Az ezt követő években pedig a keresztes hadaktól volt hangos az ország. Béla nagyon érezte vakságbeli hátrányát a többi uralkodóval szemben. Bene sámán felesége Törtelen aranyasszony volt. Gyakori mulatozásai mellett. február 13-án Törtelen karjai között halt meg.Kicsinyke volt azon esküre hozott kereszt. Könyves Kálmán külföldön született fia. Ő ad nekem jó tanácsot!" Volodimir Szent István keresztjére megesküdött. ellensúlyozva a nyugati körök ellenséges magatartását. Rendes viszonyok között a király elé sem mertek volna lépni. amelyet rendben tartottak ugyan. Ezért az ő segítségükre nem számíthatott. akit már 11 éves korában megkoronáztak. mivel eddig soha nem tartotta be a szavát. Így történt. Mivel Törtelen a szerb és a görög nyelvet is beszélte. gyermekeit vitte el Budavárába. A megvert és szorongatott Volodimir kegyelemért esengett II. amire csak áhítoztak. hanem II. Engedékeny természetű király volt. . amikor Izjaszláv sógorának nyújtott segítséget a halicsi Volodimirrel szemben. a por és az enyészet lett úrrá. aki szintén igényt tartott a magyar trónra. Én most nagyobb kereszthez megyek vecsernyére. Géza azonban nem vette sok hasznát az Eufrozinával kötött házasságának. István. Géza nem nézett tétlenül. II. akit 1152-ben Przemysl várába üldöztek. ezért II. ha kijózanodott. hogy visszaadja Eufrozina rokonainak minden kincsét és területeiket. Géza követeinek azt mondta: . II. ahol a szent keresztre tett esküjét lebecsülte. amit II. Istvánhoz hasonlóan a borban keresett vigasztalást. Géza Szent István keresztjével vér nélkül is győzött. azon a helyen. majd lefekvéskor szörnyethalt. hogy ha Volodimir nem tartaná meg az esküjét. hogy II. 1141. Most magammal viszem a csatába. II. Törtelen először II."Mitévők legyünk? Itt kérdezem Szent István keresztje alatt. majd VII. majd II.tette Bene sámánnak. Vallásos és lovagias uralkodó volt. Géza. Géza Fehérvárra lovagolt. ahol tanácskoztak. Volodimir azonban hallani sem akart a területek visszaadásáról. Béla újjáépíttette a leégett pannonhalmi apátságot a bencés monostorral együtt és részt vett a felszentelésén. mert egyik Nagyvíztől a másik Nagyvízig terjedhetnének a Hunok Birodalmai. Ezért a békés átvonulás helyett fosztogatás és gyilkolás kísérte útjukat. Mikor visszatért. s így újból kapcsolatba kerültek az orosz uralkodóházzal. de az épületek régen elkoptak fölül. s az ősök tiszteletén kiképzett tárkányos és lovas seregek győztek III.

László és István hercegek is. hiszen nincs arcuk. aki így akarta rákényszeríteni. hogy majd Mánuel támogatásával hűbériségbe taszítják az országot. László karácsonyi misét hallgatott. hanem fénylények. Így . megillette őt a korona. hogy Bizánc támogatásával szerezte meg a trónt. Félő volt. Aludva nyugszik. ahol II. Még halála előtt fiát. hiszen Istenfiúi jogkörben gyakorolta a hatalmát. II. Igaz. Gézának adta az Úr. azaz teste fehérben. László és István hercegek is. mire az esztergomi érsek ekkor egyházi kiközösítéssel sújtotta II. ám a korabeli öröklési rend szellemében rajta kívül még Géza két fivére. A Képes krónikában rendre visszatérő kifejezést használnak II. A Képes Krónikában a II. amit tett. Azonban László király 1163. ő honosította meg a cisztercita és johannita rendet. hogy ez ugyanaz a jelenet. és ereje teljében járó védelmezőt adott neki. A magyar urak a hatalmas katonai túlerő láttán hajlandók voltak elismerni királyuknak testvérét. Istvánt megkoronáztatta. II. S aki még tüzetesebben megvizsgálja a képet.” Ám azt el ne felejtsük. hogy Fehérváron nyugszik. hogy egy ártatlan árvát akar megfosztani az apai örökségétől. hogy Géza ekkor (1141-ben) mindössze 11 éves! Ám fiatal kora ellenére valóban erős és bölcs volt. Vegyük észre. III. merthogy az ő teste is romlatlan állapotban van. A királyságot ugyanis FIÁNAK. Géza koronázását bemutató képen egy kisfiú hozza a kardot a számára és egy fehér táltosparipát vezetnek elé. hadd érezze meg. megillette őt a korona. László és István is jogot formáltak a trónra. besenyők. István II.” „Az Úr pedig letekintett Hungáriára. Géza még halála előtt királlyá koronáztatta a fiát. A börtönből való szabadulás után a kápolnába sietett. László újból lecsukatta az érseket. azaz egy Istenség volt. III. szász és szláv telepesek érkeztek az országba. Gézára. mohamedánok. miszerint teste Albában nyugszik.re nőtt. Amikor Lukács az ellenállásának hangot adott. Lászlót. hogy vonja vissza. Magyarország biztos kezű fenntartója. de vele szemben ott álltak az erejük teljében lévő nagybátyjai. ha még méltónak tartod a királyi székre. mint azelőtt volt. III. ki ellen vétkezett!" Ekkor II. Istvánt. Lukács érsek ugyanis II. László Bár II."Uram Jézus! Fordítsd meg a király szívét. de vele szemben ott álltak az erejük teljében lévő fivérei. Az Ausztriában tartózkodó III. István érdekében erősen kifogásolta. és az Úr fényessége megjelent fölötte. verd meg 40 nap alatt. az isteni sugallattól szíve azonnal megerősödött és maga is erősebb lett. aki II. azaz fényben nyugszik. május 31-én halt meg. hogy a koronát a király fejére tévő két alak bizony nem közönséges ember. felerősödött a bevándorlás. Ezt többnyire úgy fordítják. Géza a halála előtt a fiát. mint mikor az Atilla kardját megtalálják. Istvánt koronáztatta királlyá. III. Lászlót bitorlónak nevezte. Lukács azt is kifogásolta. flamand. Géza halála után az országból száműzött István herceg bizánci seregek segítségét igénybe véve támadt az országra. A kiközösítés miatt az oltárhoz lépett. Sándor pápa avatkozott bele a viszályba és Lukács kiszabadult. hogy Lukács esztergomi érsek nem volt hajlandó megkoronázni őt. az láthatja. László ekkor lecsukatta. Váratlan gondot jelentett azonban. Így Lukács ellenállása miatt Mikó kalocsai érsek koronázta meg II. Lászlót. Igaz. holott az alba pusztán fehéret jelent. Ezt írja mellé a Krónika: „A királyt pedig karddal övezték fel. László herceget. Lukács érsek azonban hajthatatlan maradt. ahonnan mindent ledobált és így imádkozott: . ellenben ha nem. Egyház és államszervező munkája is jelentős volt. Lukácsot II. január 14-én váratlanul meghalt. II. László haragjában kardot rántott ki rá. Géza híve volt. 1162. Végül III. Géza lovagias király volt.

amit a király bűnbánata miatt feloldott. majd Bizáncba száműzte. Boldogan nézte a megtért királyt.Lukács a szemét lehunyta és fennhangon azt mondotta: . március 4-én éjjel váratlanul elhunyt. Nem ölte meg. így végül 1163ban sikerült legyőznie nagybátyját. ekkor ő dühödten újból háborút kezdett. rendkívül népszerűtlen volt magyar földön. István tudakolta: . hogy lemond a trónigényéről. békét kért. Az Ágnes-féle avarbojok élén III. Ekkor III. Istvánt. az ellenkirály IV. Istvánt. de arca hirtelen sápadttá vált. 1172. István azonban nem tartotta be az ígéretét. Istvánt is megkoronázta.hamarosan trónviszályok kezdődtek. és Zimony várába húzódott vissza. Istvánra. hanem testvérét. Törtelen aranyasszony titkosszolgálata jó előre értesítette III."Az Égiek tudomásomra hozták. Kortársai ugyanis rossz természete miatt nem voltak jó véleménnyel róla. Amikor Mánuel nagy sereggel jött ellene. Az utolsó alkalommal végleges vereséget szenvedett. Mánuel a szeldzsuk törökök mozgolódásai miatt nem tudta visszafoglalni a Szerémséget. Lukács ünnepi hálaadó szertartást végzett a megtért király jelenlétében. amelyhez a besenyő és székely határőrség is csatlakozott. Új püspököket csak magyarok közül volt hajlandó kinevezni. Egyre többen álltak III. István nem hallgatott a vasvári döntésekre. mert bérelt besenyő harcosokkal feldúlatta azokat. amit a bizánci seregeivel felszámolt. István bevonult Esztergomba. Ágnes királynő gyermeket várt és még gyermekágyi lázában is azt kiabálta: . István Horvátország és Dalmácia ellen fordult és visszafoglalta a tengerpartot. Lászlót fogadta el uralkodójuknak. bizánci segédlettel többször is rátört az országra. Ez Mánuelt nagyon meglepte és segédcsapataival az erdélyi falvakon állt bosszút."Miért változott meg a tekinteted?" "Tudod-e mit látok én?" . de szavát vette. . mely esemény ezúttal a lakosság együttérzésével is találkozott. A magyar előkelőség azonban nem Istvánt. István határszéli bázisával. A Dunántúlon megkezdték a felkelést. István IV. István már 1154-ben Bizáncba menekült és többször is görög hadakat vezetett hazája ellen. mivel az érsek megkerülésével nevezett ki püspököket. hogy ingatag természete miatt az öccsét akarja Mánuel a trónra ültetni. István mellé. István is a felkelők fogságába került. Lukács érsek beavatott volt és jó kapcsolatokat tartott fenn Szakszinnal és Magyarkával. ezért az esztergomi érsek egyházi átokkal sújtotta. Lukács esztergomi érsek ezen alkalommal is megtagadta a koronázást. Mérgében még a jegyességét is felbontotta Jaroszláv fejedelem leányával. A király maga is előmerészkedett Pozsonyból és a nagybátyját csatára kényszerítette. Mikó kalocsai érsek azonban IV. mivel a béke ígéretét nem tartotta meg. ezért Lukács érsek az elgondolásainak mellőzése miatt egyházi átokkal sújtotta 1171ben. Nem bírt azonban a korábban megkoronázott király. István nagyon kapkodó lett. III. III. Törtelen kérésére Lukács érsek meghagyta IV. István ekkor megesküdött arra. elvéve azoktól. hogy nem adományoz el egyházi birtokokat és nem fog kinevezni újabb püspököket. mivel az após jelöltje vallási okok miatt összeütközésbe került még Lukács érsekkel is. István budavári tanácsadóinak és az igen szaporodó Csák-nembélieknek sok egyházi és magán birtokot adományozott. hogy görög módra megmérgezték a királyt. őt azonban hamarosan megmérgezték." III. akik nem művelték jól a földjeiket. elfoglalta a Szerémséget és Zimonyt. 1163-ban foglalta el a trónt.Az udvar Esztergomban Béla öccsének a táborát gyanúsította. IV. hogy szertelenséged miatt és zavarodottságodban az Istenek haragja miatt 1 éven belül meg fogsz halni. III. István herceg bizánci segítséggel rátört III. Ekkor a kiátkozás alól felmentették. III. A főurak azonban csakhamar összeesküvést szőttek ellene."Megmérgezték a férjemet! Meggyilkolták a férjemet!" . A király Pozsonyba menekült. III. mivel az apostoli királyi tevékenységről már Kálmán király is lemondott. amit a Királyi Tanács is helytelenített. mint Mánuel igazi pártfogoltja. megtámadta a Szerémséget és elfoglalta azt. majd az egész Pannonföldet elfoglalták és maga IV.

Ekkor Zimonyba ért Törtelen aranyasszony Bizáncból jövet és IV. birtokot és sok pénzt kapott az apjától azért. III. akitől László nevű fia született. s 1165. András az . István azonban nem engedte. hogy a romokban álló várból a holttestét kidobták és temetetlenül hagyták. IV. Tényleges részt a hatalomból csak 1194 után kapott. Konstanciát vette nőül. Három fia született Géza hercegnek. és inkább a trónra tört. András várakat. Géza elmenekült Ausztriába és utána csehföldre. Eufrozina királynét és Géza öccsét elfogatta. április 11-én meghalt. Ha királyok nem is lehettek. Margitot vette feleségül. Istvánt ideiglenesen elföldelték a Miltény-nembéliek kegyhelyén. hogy a III. hogy Mánuelnél kegyvesztett lett. Zimony várának védői ugyanis ki akarták tűzni a fehér zászlót. Az ott született kislányukat Iréne névvel tisztelték meg Iréne-Piroska császárnő emlékére. András tovább késlekedett. István korában megszokott módon uralkodjon. István Zimony várában maradt. Egyik águkat Rákóczinak nevezték. Lam herceg utódai úgy döntöttek. Amikor Zimony vár sáncai már romokban állottak. Béla királynak. úgy birtokot kaphatnak. amikor III. Béla 12 esztendei fogság után 2. Ekkor a Sztambul melletti Árpádvárost 31. hogy ők magyar királyfiak. Eufrozina királynő Jeruzsálem görög kolostorában halt meg. Istvánt ereinek elkötése közben megmérgezték. II. saját emberei végeztek vele. görög névadással újból megkeresztelték őket. akiket az Álmos. István azonban még így sem nyugodott bele abba. Béla alatt történt meg a mongolok terjeszkedése. Még a leghűbb barátai is azt magyarázták. Rákóczi Ferenc családja ebből az Árpád-házi vérvonalból származik. Béla leányát. Béla öccse) Eufrozina királyné hozzászokott. Béla rábízta Horvátország és Dalmácia kormányzását. mert mindannyiukat felkoncolják. kérésére III. Amikor helyzete tarthatatlanná vált. Béla. nagykorúsága előtt meghalt. István harcosai annyira gyűlölték. majd bezáratta.aki ott az egyik kolostorban telepedett le. Istvánnak a méltó helyére való temetésére. 1196 tavaszán bonyodalom nélkül foglalta el a trónt. Izsák III. IV. II. de fejedelmi méltóságra kiválóan alkalmassá váltak.000 vitéz élén a Szentföldre küldte Gézát. III. aki Géza családjával jó viszonyban volt. A fia részére akarta a trónját biztosítani. Árpád és Zoltán névre keresztelt meg. Lukács érsek Törtelen aranyasszony kérését támogatta és megadta engedélyét IV. A görög császár halála után az új császár. mivel Imrének fia született. akik azonban kiszolgáltatták őt III. hogy keresztes hadjáratot szervezzen a Szentföldre. hogy uralma már nem kell senkinek és hiába erőszakoskodik.István életét és Bátka tárkányfejedelem Bizánc városába kísérte. Béla nem tűrte. Géza fiaiban azonban tovább élt a tudat. hogy maradványait Fehérvárra kell szállítani az Álmos-ház temetkezési helyére. Imre király Imrét az édesapja még 1180-ban királlyá koronázatta. Később is hiába sürgette a pápa Andrást a keresztes hadjárat beindítására. Endre és IV. ezért trónkövetelőként a német császárhoz futott. amelyet III. Ám ezt szerette volna minél inkább elodázni. István ostromolt. Testvére. hogy amennyiben a királyi igényükről lemondanak. a megsebesült IV. Imre menyasszonya. Ezt azonban III. Géza herceg (III. A tatárjárás után felszólította a kereszteslovag Géza herceg családját. Mikor Barbarossa Frigyes keresztes hadakat vezetett a Szentföldre. amikor édesanyja megkezdte ellene szervezni az udvart. de később bizánci lakóhelyükön. Bizáncban telepedett le és Árpád-város Arad részében élt harcosai között. ezért a királynő Géza öccsét akarta hatalomba helyezni. IV.160-an elhagyták és a 72 Szent-Korona megye területén királyi birtokot kaptak. Barbarossa Frigyes leánya. A hadjárat után Géza herceg görög földön. amit III. ezért Imre az aragóniai király leányát. Béla minden évben királynői járadék címén bőven ellátott anyagiakkal.

III. aki engedelmességet követelt. Folytatta apja hódításait. László A három éves korában királlyá koronázott László az édesanyjával. bár tudta beosztottjainak ármánykodásait. hogy az Új Égi Birodalommal lépjenek szövetségre. 1197-ben fegyverrel támadt a bátyja ellen. Nem volt zsarnok. Halálát érezte a nagy vadász-király. Nem büntette meg a főpapság és főurak pártoskodását. ez a nap volt életem legboldogabb napja!" . ezen cselekedet annyira felbosszantotta.Sajnos ez a boldogság nem tartott sokáig. Az egyházi orvosok nem tudták Imre király hirtelen jött baját megállapítani. A kis király a koronázása emlékére édesapja örökségeként az ajándékpénzeiből az Imre-városi gyermekek részére játszóteret létesített. Imre király a beavatottak szerint Szent Lászlóhoz hasonló lovagias király volt. Kostanciának azt mondta. mert ezzel azt gondolta. Üröm vitézt.Atilla és Álmos vére ellen. és azért rendelte öccsét a kiskirály gyámjává. László azonban az egyházi orvosok tudatlansága miatt járványos betegségben 1205. ezért Pesten a kecskeméti kapu közelében maradék zsebpénzéből is létesített egy játékteret. május 7én Bécsben meghalt. és utódjainak meghagyta.Édesanya. mert a pénzre éhes egyház a kincstári járadékot a királynétól és a kiskirálytól megtagadta. Azonban a pápai intelmek ellenére sem érezte biztonságban magát Kostancia és a kiskirály. A két sereg Varasdnál találkozott. hogy javaslatára az új Kancellária hivatalnokai a játszótereket rendbe hozták és egész nap a gyermekekkel játszottak. s győzelmet is aratott felette. és bűnnek nevezte Andrásnak a keresztes hadak vezetésétől való vonakodását. Fehérváron székelt és törvénynapokat tartott. de aki apja végakarata előtt is meghajolt. László halálával kapcsolatban mindenki mérgezésről beszélt. 1204. III. a megkoronázott királya ellen ki meri a kezét felemelni? Ki meri a Turulysasos uralkodói rendet megsérteni? Ki mer apánk akarata ellen cselekedni?" Ekkor öccsét megragadta és a meglepett lázadók szeme láttára Andrást bilincsbe verette és fogságba vetette. Imre nevelője a spalatói érsek is Imre mellé állott. András ekkor újabb sereget gyűjtött és megindult Imre ellen. és a pálcájával fenyegetőzve ezt mondta: ". szeptemberében kisfiát.összeesküvésbe a püspökök nagy részét beszervezte. hanem még többet akart annak ellenére. Lászlót és Kostancia királynőt támadókat sújtsa egyházi átokkal. Lászlót királlyá koronáztatta és Andrást tette meg fia gyámjául és országának kormányzójául. amikor este erőszakkal hazavitte: ". hogy a III. hogy apjuk végrendeletében Imrére hagyta a királyságot. András herceg azonban semmire nem volt tekintettel és szétromboltatta a játszótereket . Sajnos a csodára éhes pesti kézműves gyermekekkel a testőrei összeverekedtek. Ekkor a király egy nádpálcával a felkelők közé ment palóc csákányosai kíséretében. hogy Andrást megbénítja. míg feleségét minden kincsétől megfosztva hazaküldte apjához. A Bugátba és Kambalukba küldöttek és III. Ezzel a tettével az eddig boldogan játszó gyermekek gyűlöletét váltotta ki. András területén. III. hanem igen bőkezű még öccsével szemben is. A pesti gyermekek felkeresték az új kancelláriát. Határozott fellépésű. hanem ragaszkodott az Endre által vezetett keresztes hadak küldéséhez. ahol minden gyermeket megvendégelt. míg András királyfi. ezért híveikkel együtt Bécsbe távoztak a Pósa és Kurszán-nembeli vitézek kíséretében. Imrének jó kapcsolatai voltak Rómával. mert az Égiekben mindkét oldalról fellángoló akarat naggyá fogja tenni Magyarországot. mivel azok. Ezért a Szeldzsuk Szultánság beavatottjainak jóakaratát meg kell nyernünk. így a hatalom immár megoszlott. támogatta az egyház politikai törekvéseit. a gyám. 1204 szeptember 10én Imre király Joli-Tórem ispotályában hunyt el. Ince pápa utasította a kalocsai érseket. a Kurszán-házból lett sámánt. Azonban Andrásnak nem volt elég a dalmát és horvát területeken lévő hercegség. Imre elődeitől eltérően nem vakíttatta meg Andrást 1203-ban. s rendre beavatkozott a szerb és bolgár viszályokba. Béla király kívánságára a továbbiakban is küldendők részére pénzfedezetet biztosított. Kostancia királynővel Imre-városba ment lakni. . az Égi eredetű emberiség 1 tömény évvel műveltebb tömege a haladást szolgálja és az uruki-mani szeretetegyház igazi céljait igyekszik megvalósítani. III.

őszén Pósa Pál parancsot adott. Csák és Pósanembéli gyermekekkel együtt Budavár. Béla és Mária királynő végső elesettségükben az Istennek ajánlották fel a Veglia szigetén megszületendő gyermeküket. Kurszán-város és az Imre városrész gyermekhada és lakossága. Ungika aranyasszonyt. A Szent-Imre székesegyházban ravatalozták fel. mint a királyi házaspár képviselőjét. ahol az uruki-mani keresztény hit már régen államvallássá lett. akik közül egy bogárfekete szemű. A Kancellária is részt vett az otthoni nevelésében Homoródka aranyasszony által. s annak idején az ujgurok fejedelemasszonyává fogja tenni. Margit hercegnő 1242. Itt tanult meg írni. megkéri a nagykán édesanyját. A király nem sérthette meg az Árpád-házat. Kálmán herceg fiát. A magyarkai gyorsszekér járaton megérkeztek a menyasszony hozzátartozói. és több unokája is részt vett. Itt vett búcsút az első gyermekszerető királytól a Kurszán. A kettős koporsóban hazaszállított kiskirályt Bécstől Imre-városig az országutak mentén zokogó gyermekek sokasága követte. Margit elnevezte táncosát Bogárkának. Mocsi és Büri. A kis Margitot a szülői ház mellett Veszprémben nevelték. Árpádházi Szent Margit Ungika Szojorgaktani és Homoródka aranyasszony levélváltása alapján IV. olvasni és imádkozni. hogy Homoródka biztatására vígan táncolt a kis hercegecskékkel és bizony észre sem vették. nagyon szép ifjú herceget ültettek a kis Margit mellé. ezért képviseltette magát Mocsi és Büri hercegekkel és a kis hercegekkel. itt ugyanis nem tiltott a papok nősülése. Pest. aki megtanította az Árpád-háznak a titkos királyi rovására. hogy a kakas megszólalt. Ezen gyermek-követelés az ott járt esztergomi érsek tudomásra jutott és elrendelte a kiskirály holttestének hazaszállítását. ahol Szent István bazilikájában temették el. Betegségére hivatkozva felszólította Homoródkát. Margit elpirult és a Tündérke megígérte. A királyi család azonban vonakodott megjelenni. Bogárka tánc közben elmondta. Margit először vonakodott ezen részt venni. Bevallotta Margitnak. Béla királyt is meghívta. hogy járuljon hozzá a házasságukhoz. A fejedelmi esküvő nagyon tetszett a kis Margitnak. de Homoródka és István bátyja kérésére a többi fejedelmi ifjak társaságában táncra kerekedett. étel és vers után megszólalt Lam hercegék „Purdé-Murgé" bandájának táncra való felhívása. de aztán olyan jó kedve kerekedett. Sőt a budavári ifjak pajkossága miatt megkóstolták a misebornak elnevezett Tokaji bort is. hogy szíveskedjék István herceget és a kis Margit hercegnőt elismerni a fejedelmi esküvőn. amellyel Margit a későbbiekben a bátyjával. Ennek kapcsán jött el most a magyarkai uruki-mani püspök leányának az esküvőjére. Csepely tárkányvezért. Ezért ők a Nyulak szigetének hívták lakóhelyüket. késő tavaszán tartotta esküvőjét János magyarkai püspök leányával és erre az esküvőre nagybátyját. A magyarkai fejedelem udvarában tűrhetően megtanultak magyarul beszélni. míg a fiú Margitot Tündérkének. mivel a meghívás a Kancellárián keresztül történt.követelve a kiskirály hazahozatalát. Istvánnal levelezett. Pestről egy csoport kőfaragót telepítettek a szigetre. a „Misebort". ilyen lakomán még soha nem vett részt. Csepely tárkányvezér 1252. akik között. Bár a kis Margit csak kóstolgatta a szentnek hitt új italt. Először a felnőttek erről hallani sem akartak. január 18án született egy nagy tengeri vihar alkalmával. de aztán Bogárka szeme állandó bátorítása mellett mindinkább belejött. hogy a kis leányka részére Lam herceg kézművesei a Domonkos-rend irányítása mellett egy apácakolostort építsenek. akik régi szokásuk szerint nyulakat is tenyésztettek. Margitnak még soha nem volt ilyen boldog éjszakája. Avarbástya és Kurszánvár gyermekeinek sokasága. hogy ennek a boldog éjszakának . Sok felköszöntő. mint utólag kiderült Csadaj fia. Atilla. hogy nagyon megszerette és amint hazaér. Erre az Imre-városi és Pest szegény gyermekei minden pénzecskéjüket összeszedték és most már a Szent-Imre székesegyház apátját keresték fel. Eleinte kissé zavartan ment. hogy Möngge nagykán neki adta az ujgurok birodalmát. énekelni és táncolni. Mivel a 15 éves hercegecskének nagyon furcsa neve volt (Ongikán). IV. Innen a kiskirály koporsóját az út mentén síró gyermekek sokasága Fehérvárra kísérte. V. hogy nincs rá pénz. Möngge nagykán elismerte a Gilgames-ház tagjaként. 1242.

januárjában Veglia szigetén.Ekkor Margit sírva borult a vőlegénye karjába és István bátyjával együtt mindhárman zokogtak. mint a pápa beleegyezésével elvált embernek nagyon tetszett Margit. IV. de Margit csak a Krisztus menyasszonya akart maradni. ha már az igazi vőlegényéhez nem akarják férjhez adni. aki a másodszori férjhez adáshoz sem járult hozzá Anjou Károly királyfival. hogy a mai éjszakán testvérekké lettek és egész életükben. Onnan többé ki ne jöjjön. Margit részéről az apácarendhez való ragaszkodást misztikus magatartásnak nevezte. Segítse meg az én kis Bogárkámat! . aki csak egyszer csókolta meg a kis Tündérkéjének a kezét. mint az édesanyjának. Ezért Margitot kínozni kezdték és rosszabbul bántak vele. Mindketten magyarkai uruki-mani hiten fognak élni. a kolostori apácák életére ítélték.Téged jobban szeretlek Bogárka az életemnél. hogy Ottokárhoz. hogy a szent életű Margit . A Domonkos-rendi apácakolostor helyzete rosszabbra fordult. Szent Erzsébethez hasonlóan hálás volt a megaláztatásért. de a lány hallani sem akart a szülei adás-vételéről. ha az esküjét megtartja. Örült. hogy a nem teljesen kész Domonkos-rendi apácakolostorba kell az ártatlan leánykát vinni. Béla és Mária azonban nem mondott le cselszövéseiről. aki örök búcsút mondott az Égiek leányának. ha éjjelente felkelt és az oltárnál imádkozhatott. Több kérőt elutasítottam már. és szerelmétől méltóképpen elbúcsúzott. Midőn 1275-ben a Domonkos-rend tartományfőnökét jelentéstételre szólították fel. Kicsi szíve legnagyobb titkát kinek árulhatta volna el. Csepely esküvője után nem sokkal a kis Margit édesanyjának bevallotta. Az ártatlan kislány örökre megundorodott anyjától. még a gondolatban sem hagyják egymást cserben. hogy a királyi ház képviseletében megtartott esküvőn örök hűséget esküdött Csadaj mongol fősámán unokájával. Az édesanyja.az emlékére feleségül fog menni Ujgurföldre. Margit szerinte lelki rokona volt SzentErzsébetnek. István éppoly fekete bárány lett a családban. vagy máshoz férjhez kell majd mennie. mint egy szolgálóleánnyal. október 3-án visszavett a zárdától minden kedvezményt. de a szüleim még születésem előtt felajánlottak az „Isten gyermekének". a Gilgamesházból származnak és ő olyan szép simaarcú legényt még nem látott. Ottokárnak. a dölyfös Mária királynő haragra lobbant és nyomban intézkedtek Béla királlyal. Bogárka és Tündérke a sárkányos hajóra való várakozás közben megesküdtek. Istvánnak 1271-ben a pápához küldött kérésére Fülöp esztergomi érsek és a püspöki kánon összeült Marcellus fráter jegyzőkönyv-vezető segédletével. a híres császárlánytól. Örök rabságra. Bogárka meg akarta szöktetni Tündérkéjét. István nagyon okosan megszervezte a női ruhába öltözött Csingisz kán utód látogatását Margitnál. Magyarország trónja Anjouknak való átjátszásához! Ekkor a királyi család 1269. V. mivel 18 éves koráig Margitot többször össze akarták házasítani Ottokár cseh királlyal és más királyfiakkal. V. aki az egyik testvértalálkozóra magával vitte az Aranyasszony szigetére és beszélgetést kérve a két hű szerelmes találkozott egymással. Csadáj unokája. hogy mennyit éhezett 1242. ezért én egész életemben csak neki szolgálhatok. mert szerinte még a pápának sincs joga őt férjhez kényszeríteni. Ujgurföld fejedelme érezte Margit nagy szerelmét. Már 10 éves korától apácaként imádkozott a keresztre feszített Krisztushoz. mert Ungika aranyasszony többszöri sürgetésére sem voltak a szüleim hajlandók hozzád feleségül adni. aki elfelejtette. A mi szerelmünk a sírig fog tartani. Az ujgur népet Gilgames parancsa szerint fogják vezetni. bár a szülei az „Istennek ajánlották föl" de már szó volt a királyi családban arról. Segítsen meg az Égi-Atya bennünket. holott csak egy kis megértést és szeretetet várt az édesanyjától. hiszen ők is a mi Nagy Családunkból. mindhalálig óvni fogják egymás életét. de el fogják ismerni lelki atyjukként a római pápát. aki egyébként Béla király kitüntetettje volt. de Margit azt mondta: . meglátogatta Istvánt Erdélyben. Marcellus fráter. A Domonkoszárdának kezdettől fogva büszkesége volt. úgyis „Isten gyermekének" ajánlották fel. Az én tízéves koromban tett ígéretem örökre szólt és csak téged tartalak egyedüli férjemnek. A sokszori zaklatás miatt 18 éves korában boldogan tette le a szüzességi végső fogadalmat. mint Margit.

Margit egy alkalommal halálsápadt volt. István parancsára mindenütt megkondultak a harangok. élükön az esztergomi érsekkel nézték végig a szertartást.legendáját és cselekedeteit összeállítsa. Ajkay Alinka azt vallotta: „Meggyulladó vággyal szerette az Istent!" Felvizi Szabina. azaz próbálják megfejteni a Szent Koronánk rejtélyét. hanem a Gilgames családbeli szerelméhez maradt hűséges. piszkos ruhában feküdt a ravatalon. Szülei látni sem akarták. mert a sok imádkozás után megadta az Isten. Gyakran Szerennay Erzsébetet kérte fel ostorozásra. misztériumokat fogott fel a Turul nemzetség ősanyjától. engedélyezze az Ujgurföldre való férjhez menését. Minden eseményt a bátyjával tárgyalt meg. Az Árpád család céltudatos ellenállásával akadályozta meg a nyugati királyi családokba tervezett férjhez adását. Barátnője nem volt. Csodálták a lehűléstől megmerevedett királylányt. mert hallgatást fogadtak neki. a büszke császárleány. a tatárjárás utáni időkben egyfalus kis birtokokat kaptak.Amikor délről támadtak az egyesült keresztény hadak azon célból. hogy valami titokzatosság bizony erősen körüllengi „őszentségét”. mivel a pápaság tervei szerint nem ment nőül Anjou Károlyhoz. Istvánnak az Erzsébet nevű leánya együtt lakott a kolostorokban. Margit önmagával szemben nagyon szigorú volt. Mivel Margit kérésére Géza herceg volt családtagjai nagyrészt hazatelepültek. hogy az édesapja és Mária királynő. Olimpiádész asszonyért futottak és annak simogatására magához tért. Olimpiádész asszony. Margit gondos és szeretetteljes lelki vezetésben részesült. aminek az élén Bogárka is hősi halált halt. Margitot alázatosnak mondta. Felvizi Szabinát vagy Budaméry Erzsébetet szólította magához. alázatos volt. mert feltámadás jele van fénylő arcán!" Kelet-Magyarország területén V. 4 éves kora óta lelki nevelője. hogyha életükben nem is. mint az életében és így szólt: „Ne sírjatok. aki látomást látott. de nem mondhatok többet!" Sáros. A római Szentszék azonban nem találta kielégítőnek az első bizottság működését. Margit és V. amikor az apja és István bátyja között kitört a háborúskodás. Azzal ugyanis szinte mindenki egyetért. hogy a nyugati hadak vegyék át a támadások vezetését. Anna hercegnő leánya. Különösen akkor. Bodon-Vidinnél megjelent Csadáj unokája is a seregével. Jó képességű. . A magyar Szent Korona igazi rejtélye Az utóbbi időkben egyre többen foglalkoznak a koronakutatással. hogy a Magyar Királyság kérését teljesítsék. Lelkében várta. Ezért az országot bejárva az összes püspököket és espereseket az ügy mellé állásra serkentették. sokan szentnek tartották. A Napot és a Holdat együtt látta imájában és lelkiekben látta a Föld keletkezését a regevilág szerint. Az összes tanúvallomásokat 1275-re állították össze. legkedvesebb hívei lettek Margit szentté avatásának. s amennyiben ő elfoglalt volt. Margit állandóan imádkozott és vezekelt. Utána az ujgur hadak visszavonultak. Így a királyleány szerelme valósággá vált. de halálukban eggyé váljanak. A hamvasztásos temetkezéssel elporlasztott ifjú mongol-ujgur herceg urnáját Margit holtteste mellé helyezték. Sajátmagának volt leginkább a kínzója. ezért 1276-ban Rómából olasz papokat küldött ki a pápa. Még Olimpiádesz asszony is úgy látta. Csupán a főpapok és szerzetesrendek küldöttei. a Lam hercegi leszármazott mondta: „Sok mást is tudok. akit a királyleány csak anyámnak szólított. A később valló apácák eddig azért nem beszélhettek Margitról. Vasfűzőt csináltatott magának és állandóan azt viselte. Magyarka és Turfán népét a római katolikus egyházba akarta beterelni és kiharcolta a kispapok nősülési engedélyét 1275-ig. halva mintha szebb lenne.

Elméletek A Szent Korona történetével kapcsolatban két fő vonalra oszthatók a vélemények. Ha ez így van. azaz az államalapításnak sincs hozzá semmi köze. a kétféle elmélet szöges ellentéte egymásnak. művészettörténeti. akkor vajon kinek a számára készült és hogyan került a magyarokhoz? Pap Gábor kiváló kutatónk hívta fel a figyelmet arra. hogy ki és mikor készíttetett. A Magyar Szent Korona ábrázolása a Fugger-Krónikában Megválaszolatlan kérdések Először azonban tekintsük végig. majd avar tulajdonban volt. amely értelmében a Kárpát. amit nem tudják. De vajon miért adta a pápa a magyaroknak a koronát.a mai Dukász kép helyén . így István király sem viselhette azt. A magyarok koronája minden jegyében közép-ázsiai jegyeket mutat. mint ma. Dukász Mihály bizánci császár adományozott I. kormeghatározó összehasonlító. Hiszen minden elmélet kialakulásához kell. nyugat-. hogy semmiképp sem készülhetett két különálló koronából.medence a korona tulajdonává vált. Ezt igazolta Csomor Lajos igen összetett. Ennek során megállapította. Nagy Károlyék hadjáratai során tonnaszámra hordták ki az avaroktól elrabolt aranyat. Szilveszter pápának. S mivel Dukász Mihály az 1070es években uralkodott. az egyik tábornak IS. ugyanakkor Géza helyén Buda képe kellett hogy álljon. hogy annak legyen valamilyen alapja. hogy a korona nem lehet sem bizánci. hogy halála után is azzal együtt temették el. s a kutatások szerint a magyar korona is közöttük volt. néprajzi. hogy a Szent Koronának nagyon fontos képi programja van. sem dél-. III. De vajon ki és mikor tervezte meg ezt a képi programot? Csomor állítása szerint a Szent Korona előbb hun. meg a másik tábornak IS. holott a lengyelek már korábban szintén bejelentették ugyanezen irányú igényüket? 1038. Részben ez a . aki annyira ragaszkodott ehhez az ereklyéhez. Révai Péter koronaőr állítása szerint a Korona hátulján . Szilveszter pápa István koronázásához. Valószínűleg ezzel koronázták meg aztán Nagy Károlyt is. s ő vitette el Rómába II. néhányat azóta kicseréltek. mitológiai. aki majdan Istvánnak adta azt. később a Frank Birodalomba került. ami a tárgy teljes egészére kiterjed. az eredetileg sokkal hamarabb is elkészülhetett. A másik csoport véleménye szerint azonban eleve ezt a koronát küldte II. Ez egy Ég és Föld között megkötött szerződés. Általában a köznapi életben is erre a koronára mondják. hogy latin nyelvű feliratok vannak rajta). Gézának. vagy északeurópai készítésű. hogy a legnevesebb koronaszakértők vizsgálata milyen fontos részleteket tárt már fel. Mint látható. ha mindenkinek igaza van. s Istvánt is megkoronázhatták vele. hogy Szent István koronája. Az eredeti koronán azonban valószínűleg nem ugyanazok a zománcképek szerepeltek.eredetileg egy Mária kép volt. Márpedig mi van. A zománcképeken használt technika miatt nagy biztonsággal állítható. egy latin részből (lévén. Ottó német-római császár szabadította ki a föld alól. hogy a korona csak kaukázusi ötvösműhelyben készülhetett. ötvöstechnikai elemzése is. Pap Gábor elemzése szerint pedig Konstantin helyén Atilla. Mivel tehát a Dukász kép később került a koronára. Ezen elmélet szerint a korona két fő részből áll. amelyet VII. valamint egy görög részből (görög nyelvű feliratokkal). Az egyik csoport szerint István királyt nem ezzel a koronával koronázták meg. augusztusában István király az országot a Szent Korona képében Szűz Máriának ajánlotta fel. Ez a tény a kutatókat arra engedi következtetni.

fajától. Azzal a céllal dolgozták össze eggyé. már azelőtt is. hogy a pápa megáldotta volna. ugyanakkor egyik rejtélye is. s később számos történelmi személyünket koronáztak meg vele. hogy ily módon is hirdessék: hazánkban minden vallásnak békésen meg kell férnie egymás mellett! Hiszen Isten csak egy van. Ezt a típust csak egyetlen egyszer használhatta a király. hogy Magyarországon minden jog a Szent Koronához. és éppen ebből ered a hármassága.szerződés magyarázza a korona szentségét is. hogy a koronáknak többféle csoportja van. Felvetődik a kérdés. amely a Bizánci egyházat képviseli. A Gilgames-korona Első királyunk. Ez jelenti a leges-legnagyobb értéket.többen is említést tesznek a Szent Korona eredetére vonatkozóan. összetevője eredményezi ezt a képességét? Továbbá honnan. s majd csak 1978-ban szolgáltatták vissza nemzetünknek. illetve van egy harmadik csoport. melyeket akár hétköznap is a fejükre tehettek az uralkodók. De vajon mi lehet az oka. sok-sok drágakővel díszített uruki korona. s miután a beavató szertartás véget ért. hiszen annak idején ezt maga Gilgames készíttette (a feljegyzések szerint Gilgames Kr. hogy akkor vajon mi adja a magyar korona szentségét? A Szent Korona a II. De valószínűleg valami többről lehet szó. és egyik vallás sem közösítheti ki a maga számára. az Álmos. 3578-ban született). tömör arany Uruki sámánkorona. Sajnos sokáig csak múzeumi tárgyként mutogatták. oldalfüggős. Másik a Dukász Mihálytól kapott zománcképes korona. István idején még nem volt meg ez a hármas koronánk. míg végül a jelenlegi helyére.és Lebédházi fejedelmeknek ajándékozták. s a harmadik a pápától kapott liliomos aranykorona. a pápa abszolút nem is diszponál a korona szentsége fölött. a magyar Szent Koronát. a beavató korona. a koronát el is zárták egészen a következő koronázásig. Sőt. sokkal inkább élő minőségnek. melyeket csak ünnepnapokon volt szokás hordani. feltétel nélküli szeretet vallását képviseli. Vannak un. amely az ősmagyar. drágakövekkel telerakott. közjogi méltóságnak. Márpedig a magyar korona mindig is szent volt. Ám az iszlám erőszakos hittérítése és nyomása miatt. a korona választott magának királyt. addig nálunk mindig fordítva történt. mint személyhez kapcsolódik? Szintén Pap Gábor mutat rá arra is. amelyből azonban a legújabb történelemből csak egyet ismerünk. vannak országló koronák. a Parlamentbe nem került. Míg más országokban az uralkodóknak választottak koronát. Ezen feljegyzések szerint a ma is ismert ereklyénk három különböző korona igen gondosan megtervezett és kivitelezett összedolgozásával készült. Ez egykor köztudott volt az Ős-Magyar Egyház tagjai között. ami értelemszerűen a Római egyházat képviseli. Az első és egyben legrégebbi az aranykeresztes. Létezett azonban az a tömör arany.az Arvisurákban . épp ezért fogadtak maguk közé bárkit. hiszen a szent jelzőt semmire sem szokták ok nélkül ráragasztani. jogutódként. Holott a közjogban a magyar korona – a világon teljesen egyedülálló módon – sohasem számított tárgynak. Márpedig ha a Szent Korona ilyen beavató korona. házi koronák. vajon az ereklye milyen tulajdonsága. nemétől és vallásától függetlenül.e. melyet a Nimród-Gilgames-Árpád vérvonalbeli fejedelmek koronázásához mindig is . kitől és milyen módon kaphat beavatást az ereklye viselője? Osztyák-szamojéd (szölkup) sámán agancsos vaskoronája és a Magyar Szent Korona Lehetséges válaszok Az ősi rovósámánjaink által írt feljegyzésekben . világháború végén az amerikaiak kezébe került.

Szilvesztert döntése meghozatalában. amelyet úgymond a pápa küldött Istvánnak. Rémus pedig a helyettese. mivel az etruszkok tisztában voltak vele. a hadisarcot vállalóknak és az etruszk városoknak megkegyelmeztek. neves történelmi személy is ettől a koronától kapott beavatást. akkor a szertartást ezzel a rejtegetett avar lugal-koronával lehessen elvégezni.e. illetve ekkor került a magyarokhoz az a liliomos aranykorona. hogy egyházi továbbképzés céljából menjen el Rómába. Ez az uruki korona telepatikus parancsa irányította II. A koronázás másnapján Domonkos érsek visszaindult Rómába. hogy Romulus és Rémus széki-hun származásúak. hogy Vajk-István részére a pápai királyi koronát elnyerjék. 1480-1465 begin_of_the_skype_highlighting 1480-1465 end_of_the_skype_highlig hting között Arnó avar vezér vezetésével újabb 12 család érkezett ide. amely Kr. 1145 után élte a fénykorát. s hogy Nimród családjának Gilgames-ágából származnak. utána beavatott fejedelemként Nippurban Krisztussá. Később. a Fekete-tenger északi részéről Rasna avar fejedelem vezetésével 12 törzs érkezett Erdélyen és az Eszter (Ister) félszigeten keresztül az „Apó” síkságra. Urukban pedig királlyá koronázták.használtak. hogy az valójában a rokon Rasna Szövetség tulajdona volt. Ott ismerkedett meg egy Béla nevezetű férfival. mint addig még egyik nép sem. „Mikor a város közelébe értek. 753. hogy Rómától Kr. e. július 1-jén vezették be a királyságot. Kr. Ezt kifejezetten azzal a céllal őrizgették. Az ősi feljegyzések megemlítik. s nem Lengyelországba. A rasna-szövetségbeli etruszk vitézek Atilláék mellé álltak és olyan hatalmas hadsereg szerveződött. Az ő segítségével tettek lépéseket ahhoz. az Albahegység síkul és oskus lovasai ellepték a veji Szent-ligeteket. amelyet II. aki a Vatikán könyvtárosa. az indus-völgyi tanulmányútjáról visszatért. Kr. Az etruszkok oly nagyot alkottak a bronzgyártás. II. 1700 körül. augusztus 20-án Istvánt ismét megkoronázták. Istvánt 1000.e. Amikor a hunok az ellenálló itáliai városokat 452-ben földig lerombolták. Szilveszter kíséretében részt vehessenek a Ravennában tartandó zsinaton. immár a . hogy miután Jézus Harapi Birodalmából. Eszerint Romulust a görögök elleni győzelmét követően az uruki hagyományok szerint ezzel a koronával királlyá koronázták. Magukkal vitték a Gilgames-koronát is. szobrászat és festészet terén. Ennek a szövetségnek a tulajdonát képezte tehát a liliomos aranykorona. Mivel Éciusz ekkor is megfutamodott. De még számos más. hogy Róma népe megdermedt a látványától. mely döntés szerint a liliomos korona Esztergomba került. Ennek is köszönhető. Hogy ez mit is jelent pontosan. a későbbi Pó folyóhoz. Szilveszter pápától ehhez ígéretet is kaptak. augusztus 20-án magyar királlyá koronázták az Uruki aranykoronával. amit később Fekete-Arnó családja a pápaságnak adományozott. Érdekes adalékokkal szolgál az Arvisura a Gilgames-korona kapcsán Romulus és Rémus történetéhez is.e. Ugyanakkor a lengyelek is jelentkeztek királyi koronáért. hogy ha egyszer a Jász-síkságon királlyá akarnak koronázni valakit. szinte megdermedt a sok drágakővel ékesített színarany korona kisugárzásától. Miután megkaptuk a liliomos koronát. István király koronázása István király idején tehát még csak a Gilgames-korona volt meg. Így lett Romulus Róma első királya. mégpedig ezzel a bizonyos uruki zikkuratban őrzött Gilgames koronával. Még mielőtt a pápa koronát küldött volna Magyarországra. s ezután még 6 etruszk királyt választottak és koronáztak meg ezzel az ereklyével. Magukkal hozták Gilgames koronáját és az Arnó-nemzetség Atillát az eljövendő “Világ-Urává” koronázta”. Erről a koronáról azonban nem árt tudni. és együttesen alapították meg a Rasna Szövetséget.e. Szilveszter is beavatott volt. Mivel II. 1001. a következőket kell tisztán látnunk: Kr. Géza fejedelem idején a Budavári Beavatott Központ azt a parancsot adta TuruDomonkosnak (későbbi nevén Domonkos érseknek). hogy II. s egyben az avar nemzetiség kanonokja volt. Szilveszter ott megáldott. a hadjárat következő napján az úzok kerültek napos szolgálatba. 88-ban állampolgári jogot kaptak.

valóban igazuk lehet annyiban. A Korona drágakövei közé Dajka beavatott azért rejtette el a beszélő. Igen figyelemreméltó az a szertartási leírás. Márpedig ha ezt valaki tudatosan tette. azaz a Kaukázus vidékén. azt pedig István így is megkapta. Magyarka körülbelül a mai Tbiliszi területén volt. (De mint látni fogjuk I. gondolatrezgésre hajlamos kövecskéket. április 25-én elhunyt. e. ami szerint: a Föld. „Ekkor ráadták Istvánra az apostoli pántokkal ellátott palástot… Utána István beült az Ordoszból hozott aranyozott királyi székbe és Domonkos a fejére tette az Úr városbéli. Termés. illetve a fejébe vette. Dajka sámán és aranyművesei nagyon aprólékos és precíz tervezés után készítették el az ereklyét. De mindenképpen fontos lehetett.” Mint az a fenti idézetből kiderül. Dajka ekkor Magyarka Beavatott Központban tevékenykedett. Bölcsesség és Béke biztosítéka a mi hármas koronánk. „Kálmán király a KÁLL-tanácsban elfogadta a „Koronaelméletet”. a Gilgames pántokkal és az Ibos-csillagra (Kr. majd föléje a liliomos királyi koronát. s vele együtt talán az egész magyar nemzet sorsát is. Életjog. László kiskirály nem akarta magát megkoronáztatni. hogy az uruki korona ekkor is a király fejére kerüljön. talán éppen azért. hogy a két koronát egymásra lehessen illeszteni. Így került sor 1087-ben a jelenlegi Szent-Koronánk használatára. hogy a „maradék” koronát még a későbbiekben is használták . május 1én az uruki Gilgames-koronával királlyá koronázta. hogy ez vajon kinek állt érdekében.) A hármas korona elkészítése Amikor Géza 1077. szintén jogosan teszik azt. de külön-külön mégiscsak az István fejére került mind a Gilgames korona. Érdemes elgondolkodni rajta. amit az Arvisurákban feljegyeztek István keresztény királlyá történő koronázásáról. miután Salamon Pólában vízbe fúlt. amely Gilgames abroncspántos. mint hogy azt a bizonyos képi programot megváltoztassa. mivel László királyunkat a nemesi rendek is királlyá koronázták vele. Ezek után el lehet gondolkodni azon. Hiszen akik tagadják azt. Azért így is marad még néhány nyitott kérdés. mind a liliomos etruszk korona is. Azaz valószínűleg ő volt annak a képi programnak a megalkotója. Márpedig az egész ceremónia lényege a beavatásban rejlik. Mint az a fenti idézetből is kitűnik. De a tizedesek intézménye 1077. Akik viszont ennek fordítottját állítják. valamilyen okból kifolyólag a liliomos korona valamivel bővebb volt a másiknál. István-Vajk és Imre hercegek szentté avatása után László királyunk immár hajlandó volt magát az új Szent Koronával megkoronáztatni. amellyel Dajka beavatott aranyművest bízták meg.pápától hozott koronával. mely programot Pap Gábor művészettörténész olyan kiválóan felfedett. s hogy tehetünk-e ellene valamit? Másik dolog. hiszen anélkül nem valósulhatott volna meg a második beavatási szertartás. ha Salamon király már nem él. Lászlónak szintén. hogy csak akkor koronáztatja meg magát. hogy a Szent Koronánkkal koronázták volna meg Istvánt. 3970-ben) néző beavatott kereszttel összeszerelni. hogy miért is van némi igazság alapja mindkét elméletnek a korona eredetére vonatkozóan. hogy Istvánnak milyen nagy volumenű feladatot kellett véghezvinnie. akkor annak nem volt más célja. Ez a leírás pedig tökéletesen fedi Csomor Lajos állítását a korona keletkezési helyét illetően. hogy azok a 24 Hun Törzsszövetség beavatottjainak gondolatrezgéseit átadják”. Olyannyira. hogy két ilyen beavatásra is szüksége volt. hiszen ha még nem is volt egybeötvözve. hogy a feljegyzések szerint a Gilgames koronából – a szent köveket leszámítva – csak kevés aranyrészt használtak fel a beavatott aranyművesek. hogy akkor még nem volt meg a jelenlegi formájában. „A Dukász Mihály által küldött bizánci koronát volt ideje Dajka beavatott aranyművesnek a beszélő köveink gondos elrendezésével a Fekete-Arnó által Rómából és Firenze városából elhozott koronával. a római Fekete-Arnó féle és a bizánci koronából lett összeállítva”. Ekkor döntötték el a hármas királyi koronának az összeszerelését. Mindezeket figyelembe véve világossá válhat. hiszen a Szent Korona képei közül valószínűleg valóban kicseréltek néhányat.

Kr. a fejdíszt is magukkal vitték. Ordoszban nagyon megörültek a második beszélő boglárnak. Ezek a kövek a Szíriusz-rendszerből. „Amikor a medvés hegyek és az oroszlános sivatag birodalmába mentek kalandozásra. „A legnagyobb erejű gondolatrezgés követ Gilgames örökölte a vitézségéért Árpád kőfaragó fejedelem révén. Mivel a Csaba féle elődök hajóútjai közben több beszélő kő került a 24 Hun Törzsszövetség birtokába. gondolatrezgésre hajlamos követ”. akkor elveszti a beszélő képességét s így megszűnik az összeköttetés a bolygó szelleme és az emberek között.Gilgames ajándéka volt Aranka. az úzokhoz került. visszatértükkor Lia fejedelmi leány is velük tartott. hogy mitévők legyenek. Kr. e. Agaba lánya. Cuscoból) az ordoszi Beavatott Központba Kr. Gizella.amelyek Nimród. A beszélő bogláros fejdísz a 24 Hun Törzsszövetség egyik törzséhez. Sangi és Khadafi kövei voltak . a nagy földindulás. „Amikor Csaba Kr. Ekkor a bogláros menyasszonyi fejdísz megszólalt: Rakjatok meg három hajót mindenfélével és menjetek el Ordoszba. tengerháborgás.kisfejedelmek megkoronázására. ha valamiben fontos döntést kellett hoznia. e. Mikor a kinajok nyomása miatt veszélyessé vált a helyzet.” A harmadik. Ibolya a titkok szentélyében a beszélő bogláron keresztül JoliTóremhez fordult. s telepedtek meg. e. A hetedik. mert ha nem kerül minden negyedik évben új helyre a boglár. e. „Ataisz süllyedésekor. s nem lehet-e még fontos szerepe. Agaba fősámán szintén a bogláros fejdíszhez fordult. 1695-ben rokonlátogatást tett az indijóknál. nyolcadik. Minden negyedik évben egy kegyhelyet kellett építeniük. Máskor mindig őriznie kellett valakinek. 1695-ben. ahol békesség és boldogság vár rátok!" Agaba legkisebb lánya. Ezt mindig nagy titokban tartották. égszakadás alkalmával csak azok a hajók menekültek meg. Piroska örökölte édesanyjától az Ataiszból származó bogláros fejdíszt.Bogács kalandozásakor került Kuszkó Birodalmából (mai Peru területéről. hogy beleépítettek 12 úgynevezett „beszélő. akik a kérésére a legtöbb fiút szülték neki. 8508-ban. Gilgames ezt a fején hordta egy tündöklő hármas koronába építve Az Özönvizek után Gilgames király sok beszélő követ adományozott az ordoszi uralkodóházak részére”. „Az agabák Ataisz pusztulásakor a mai Kína keleti részén értek partot. Azaz mind a tizenkét követ kimenekítették a süllyedő szigetről. Erzsébet és Mari úz származású leányoknak. Vajon hol van most ez a bizonyos maradék Gilgames-korona. Baoto). A második kő . Az összeházasulandó fiatalok mindig ezen fejdísszel esküdtek örök hűséget. 625-626-ban Paszametik fáraó Ordoszba szállítatta a sakaszkítákkal. Mindig az a pár vitte magával . Kr. Arvisura-Anyahita hozományaként kerültek Ataiszra. Az első kő . Később. és még fegyveresen is őrizték.a Karnaki Beavatott Központban őrizték. Az apja ekkor úgy határozott. e. s azok mind valamely ataiszi gyarmatbirodalomra kerültek. Ezt a beszédet azonban csak a menyasszony és a vőlegény hallhatták. negyedik. hogy holdtöltéig mit hoz a jövő. aki újjászervezte a 24 Hun Törzsszövetséget. ha egyszer majd előkerül? A beszélő kövek Azonban az igazi rejtély a koronánkat illetőn – és amitől valóban egyedülálló az egész Földön – az az. amelyeken Joli-Tórem boglárjai voltak elrejtve”. melynek legékesebb köve minden almafavirágzáskor – mikoris az esküvőket tartották – beszélni kezdett és elmondta. ennek cseréje Hétváros Nagyszaláján történt. hogy a leányával elküldi Ordoszba Joli-Tórem kövének mását. ötödik kő . 4040-ben Agabához került Ordoszba (mai Kína északi része. hadd éltesse ez is a két nép összetartozásának tudatát. kilencedik és tizedik köveket .

a szavárd-magyarok tulajdona volt.ajándékba kapta. Nem véletlen .s ezt történelmi adatok igazolják . ahonnan fontos információkhoz juthat. a korona. aki a jelenlegi királyi koronát összeszereltette. bizony alaposan . majd később a magyar kisfejedelmi személyeket megkoronázták. ami ilyenkor keletkezik. Atilla legkisebb fia. Ibolya kövét Agaba és a fősámáni dinasztiák révén hozta magával Buda. Csaba birtokába került 453-ban. Mihály görög császár udvarába ment férjhez 821ben a Piroska-köves hercegnői koronát magával vitte. és időkésedelem nélkül.vagy fluidszálas összeköttetésben állnak annak bizonyos magas szintű szellemi lényeivel. A szavárd-magyarok kövét Dajka aranyműves hozta Vasvárra és adta ajándékba Lam hercegnek.Pintorba. (vagy inkább rendszerekből) származnak. amelyeket aztán a sakaszkíták az uruki-mani keresztény egyháznak ajándékoztak. Ez az időszál bennünket is folytonosan összeköt a Teremtőnkkel. amellyel a királyokat. melyet testen kívüli élmények során is lehet látni. A Habsburg dinasztia uralma idején ez még némelyik királyunkkal is előfordult. Ehhez azonban feltétlenül szükséges. a Szent Korona kövei nem akármilyen tulajdonságokkal rendelkeznek. s azóta is a székelyek tulajdonában volt. A tizenkettedik kő . Aracsilla kincseiből. 625-ben Karnakból elhozott kövek a Havaruti Nagyszala emlékeként kerültek átadásra Paszamatik egyiptomi fáraó igazságérzetéből. Urukba vagy Susára. akinek a legnagyobb leánya II. akkor gyakorlatilag bizonyos kommunikációs csatorna nyílik meg a számára. Akadtak már néhányan a történelmünk során – főként. Gyula. Árpád. illetve beavatták. A székely Zalán.mivel Bizáncban újból megkeresztelték . méghozzá a távolságtól függetlenül. A korona viselője (aki csakis beavatott lehetett) ugyanis telepatikus kapcsolatba került általuk a felső világ bizonyos szellemeivel. De amikor Szent László leányának megkérték a kezét a görög császár fia részére. ezért azok egyfajta idő. akik legutóbb esküdtek a bogláros fejdísz alatt. Ezért ha valaki a koronát a fejére helyezi. Mindhárom követ Domonkos érsek juttatta a korona kincsestárába. A beavatás Mint az a „beszélő. A Kr. melyen keresztül kapcsolatba kerül a másik végponttal. de legalábbis megőrült tőle. Erzsébethez és Marihoz került köveket Madaj-asszony. A Gilgames ajándékaként Arankához. egyfajta beavatást is kap. Abacil és Emese révén kerültek a Magyar Törzsszövetség tulajdonába. És hogy ez hogyan lehetséges? Nos.hogy ezen emberek többsége meghalt. Innen a kövek Aracsilla.Csaba köve. hogy a korona viselője maga is magas fokú beavatott legyen. mi több. Úrba. aki 435-től kezdve Budavár alsó-világát és a fősámáni palotát felépíttette.sokáig az avar törzs tulajdonát képezte. vékony szálnak látszik. Embavér. Ezen keresztül kommunikálni is lehet. Így 6 darab 24 hun törzsszövetségi és 6 darab magyar törzsszövetségi beszélő kő díszíti a Dajka aranyműves által összeszerelt királyi koronánkat. s mivel nem bírták a magas rezgésszintet. és Kurszán nagyanyja hozta magával a Van-tó birodalmából és azokat a Gilgames eredetű koronába helyezték. amit Kuszkó birodalma adott ajándékba. A látók számára ez egy ezüstszínű. ennek kapcsán ismét visszakerült a szent kő a Gilgames-koronába.e. hisz ők még nem álltak megfelelő fejlettségi szinten egy ilyen erős beavatáshoz. A fluidszálak az egész világot áthálózzák. Piroska kövét Szent László lánya ajándékozta a bizánci császári udvarból édesapjának. gondolatrezgésre hajlamos” elnevezésből is sejthető. A tizenegyedik kő . amikor éppen idegen kezekben volt az ereklyénk – akik játékból a fejükre próbálták azt. a keresztelőjén . illetve a beléépített szent kövek más bolygó-rendszerből. mivel csak akkor képes elviselni azt a magas rezgésszintet.

csak Fehérváron és csakis bizonyos ünnepnapon.ezzel tökéletesen tisztában volt. Eszerint a Földünk egy 12 bolygóból álló kozmikus család egyik tagja. hogy egyszerre két ereklyét is használjanak a beavatáshoz. Mivel pedig az energiák eloszlása sem térben. s ő – lévén. mert az ilyen koronaalak azt jelenti. hogy a liliomos korona alatt a király fejére helyezték a Gilgames koronát is. hisz egyfajta védőöltözék szerepét kellett ellátniuk. azaz bizonyos időpontban lehetett megtartani. A királyi öltözékhez tartozott a palást. hogy egy „közönséges” kő ilyen tulajdonságokkal bírjon. telekommunikációs és tömegkommunikációs berendezésünkben. Ezek a planéták . csak az esztergomi érsek – aki maga is beavatott – által. Ilyen volt pl. Frank Dorland kristálykutató szerint a kristályoknak több olyan tulajdonsága is van. Olyan botrányosan meghülyültek. hogy a kristályok képesek gondolatok és érzések megtartására és azok továbbküldésére. melynek során a királyt felszentelt vízzel fürdették le. hogy a Korona tetején lévő kereszt egyfajta antenna szerepét tölti be. azaz jó vezetők. Bármely feltétel hiánya estén a beavatás nem történhetett meg. elektronikus. II. a kristályban tárolt adatok talán ezredévekre aktívak maradhatnak. melyet sem az idő. Amíg a Gilgames koronába voltak beépítve a kövek. így teljesen érthető ez a kötöttség. sőt elengedhetetlen kellékei sokkal inkább ezek a beszélő kövek voltak. Maga az előkészítő szertartás is egy bonyodalmas procedúra volt. etruszk liliomos korona is a birtokunkban volt. Így koronázták meg Istvánt és először László királyunkat is. Majd mikor Dajka megalkotta a Szent Koronát. abba átkerültek a szent kövek is. ebből kifolyólag többé nem volt szükség többszörös szertartásra. és lehetővé tenni számunkra. mintsem maguk a koronák. így az emberi gondolatokat és érzelmeket is. Tulajdonságainak köszönhetően megbújik minden modern számítógépben. Ehhez tartozik még az is. Rudolf vagy V. Mikor már a másik. Azok számára talán érdemes elgondolkodni azon. hogy a természetes kvarckristály képes visszatükrözni a saját tudati állapotunkat. Ferdinánd is. akik rezgéseket képesek fogadni és küldeni. Gondolatainkkal be is lehet programozni a kristályokat. Romulus. Dorland szerint „Miután a kristály állandó anyag. majd szentelt olajokkal kenték be. amelyeket ma még nem értünk és még számos nagy horderejű felfedezés várat magára ezzel kapcsolatban. Jézus. Éppen a fentiek miatt a szertartások megtartásának nagyon merev szabályai voltak. Hiszen a koronázást csak a Szent Koronával. hogy a beavatást kapó. A kristályok olyan lények. sem a természetes kopás nem fenyeget. sem időben nem egyenlő. egy pár kesztyű. tudatalatti. Gilgames. s annak volt egy titkos része. a szertartást akkor is úgy végezték el. Pap Gábor kiválóan rámutat arra is. hogy szabályosan le kellett őket mondatni.meghibbantak. míg az alján lévő csüngők pedig a földelését. Ezért tett Dajka pantokrátor-képet a korona tetejére. hiszen akkor is a kövek nyitották meg a csatornát. sőt komplikált elektromágneses hullámokat is. vagy arra. és az azt végző személy – tehát a király és az esztergomi érsek – mindig speciális öltözékben volt ilyenkor. A magyar király a beavatása során ugyanis óriási mennyiségű energiát kapott a Teremtőtől. valamint egy pár saru. Hite szerint a kvarckristály segíthet a gyógyításban is. illetve tudattalan gondolatainkat a felszínre hozni. Tehát a beavatás legfőbb.” Analógia Az őslakos amerikaiak között él . hogy e fölött az uralkodó felett már csak az Isten áll. homályos intuíciókat gerjeszteni. Információs kristályok Sokak számára bizonyára túl hihetetlennek tűnik az. Atilla esetében). hogy a kristály bizony már manapság is ott található a tudományos fejlődés előterében. hogy a magyar királyokat miért istenfiúi minőségben tűnteti fel számos forrás. Bizonyos számítógépes segítséggel végzett kísérletek bebizonyították. Úgy látja. hogy hozzáférjünk a távoli múlt elfeledett tudásához.és apáról fiúra száll . Ezek mind aranyszövésűek voltak. hogy maga is beavatott volt .egy titkos tanítás. Ez a magyarázata. addig mindenképpen azzal koronázták meg a beavatandó személyt (mint pl.

Állítólag ennek köszönhető. annyiféle fejlettségi szinten állnak a lakói. Azonban a feljegyzések azt nem igazolják. és ezek közül – s ez talán nem is meglepő – a Földünk a legfejletlenebb. miszerint a Szent Koronához szintén tartozott egykor egy nagyobb. hogy valamennyi kristály a Földön kívülről származik. de talán hamarosan elérkezik majd az idő. kristály is (és itt egy másik analógiával állunk szemben. ezért az indián beavatottak elmenekítették. és a világ keletkezéséről. Ha figyelmesen összevetjük a koponyakristályok. 13. A koponyák tudását a beavatottak arra használták fel. amikor – a 13 kristálykoponya összeállásához hasonlóan – a 13 szent kő is egybegyűlik a magyar Szent Koronán. A koponyáknak egészen addig távol kell lenniük egymástól.. ami pedig valamennyiük kollektív tudását tartalmazta. majd szélesebb körben is terjesszék a tanokat. míg az emberiség el nem ér egy bizonyos fejlettségi szintet. Ám ahány planéta. az emberiség fejlődéséről szóló. hogy valóban mind ott is készültek. hogy a kristálykoponyák esetében létezik egy nagyobb. A kristályokat először az olmékok őrizték egy piramis belsejében. kő. A spanyol inkvizítoroknak azonban jobban fájt a foguk ezekre a kristályokra. Így meglehet. a koronát kutató szakemberek elméletei között is találunk olyan állítást. Az első. A többi bolygók mindegyike vette felgyülemlett tudását. tehát egy valóban központi helyen. Az indián monda szerint ugyanis 12 planétából áll ez a bizonyos kozmikus csoport. Sőt létrehoztak egy 13. hogy felépültek a legnagyobb civilizációink: Lemuria. azaz a magyarok Nagyboldogasszonya a Szíriusz-rendszerből hozta ide. hogy mindkét esetben 12-12 kristályról van szó. illetve a koronakristályok történeteit. ami a Szíriusz-rendszer negyedik bolygója. hogy a jelenlegi kereszt nem eredeti ráhelyezéssel. s ezeknek van egy vezérbolygója. Mu. majd a majákhoz és az aztékokhoz került. azt nem tudni. Egyes látó emberek véleménye szerint valóban egy nagy szent kő volt a helyén. lévén a foglalat jóval bővebb. Ezt látszik igazolni az is. s talán legfontosabb. A koponyakristályok 12 különböző bolygóról származnak. mint az összes aranyra együttvéve. és a Föld különböző pontjaira vitték őket. Tudjuk azonban. hisz Jézus tanítványai is 12-en voltak. . hogy mivel Anyahitáék éppen erről a központi helyről érkeztek hozzánk. maga Jézus). azonban valamennyi hozzánk hasonló embereknek ad otthont. Mieyhun (=Ataisz) és Atlantisz. Ez pedig valaha a jelenlegi kereszt helyén állt. s akkor valami fenomenális változás és előrelépés fog beállni a földi emberiség életében. Ha azonban egyszer odajutunk. valamint egyéb – az emberiség előrelépéséhez szükséges – információkat egy-egy kristálykoponyába.bár nem is egy naprendszerben vannak. mint legnagyobb tudással bíró. Hogy pontosan miért. nagyobb kristályt is. azonban bizonyos okok miatt azt levették onnan. s ekkor talán valóban egy új korszak veszi majd kezdetét számunkra. akkor a kristályokat ismét összegyűjtik. a koronaköveket pedig Arvisura-Anyahita. hogy nagy misztikus iskolákat hozzanak létre. érdekes összefüggéseket vehetünk észre. előtte szintén különböző bolygókról gyűjtötték össze a köveket. s visszajuttatták a Szíriusz-rendszerbe. azaz egy-egy „holografikus számítógépbe” táplálta. illetve a 13. majd a Földre küldték azokat. 13. Nos. Azt a vizsgálatok egyértelműen kimutatták. Központi. hanem csak később került föl. vagyis legfejlettebb bolygójuk a Szíriusz-rendszer negyedik bolygója.

.

mind a mai napig épségben megmaradt királyi fejék Európában. A határainkon kívüli magyarság tudatában az anyaországbeliekénél sokkal erősebben él az a tudat. ebből alakult ki a világon egyedülálló Szentkorona Tan. mely szerint a Magyar Szent Koronát II. Szent István Intelmei fiához. amúgy két koronaőr őrzi. melynek analógiái csak Belső-Ázsiában vannak. Ez az ég és a Föld között kötött szerződés a Kárpát-medencét Szűz Mária országává tette. hogy István király koronáját önmaga (pontosabban a mindenkori király) az ország fölé helyezte. együttélő. Egy alkalommal hazaszállítása közben vesztették el. és történt. aki a Magyar Szent Korona uralma alatt került be a Kárpát-medencébe. melyet a régi feudális Magyarország alkotott a Szent Koronáról: a Szent Korona Tan. aki csak névleg uralkodott és 1570-ben le is mondott. mint területet. mely szerint a Magyar Szent Koronához hozzá tartozik a Kárpát-medence egész területe. Ebből következően a Kárpát-medence minden polgára. miszerint az államalapító királyt szentté avatták. Rajtuk kívül csak a nádorispán nyúlhat hozzá. a házi korona. II. és 3. mint "ellenkirályra". Ez a jogi helyzet azért áll fenn. az uralkodói tulajdonságokat és képességeket. melynek értelmében a Kárpát-medence a Magyar Szent Korona tulajdona. sokszor árulások és összeesküvések áldozatává lett. A Magyar Szent Korona a magyar történelem legbecsesebb emléktárgya. az országló korona. mint a magyar nép a Szent Koronát. amely egyetlen nemzeti ereklyéjének ekkora jelentőséget tulajdonítana és olyannyira tisztelné.A TITKOK KORONÁJA A MAGYAR SZENT KORONA Nincs még egy olyan nemzet a Földön. Ennek oka az a jogviszony. hogy zálog tárgyát képezte. de mindig megkerült. föld alatt elásva rejtegették. mert 1038. az uralkodó személyét. . az országot. amikor egyszerűen ellopták vagy titkon őrizték. Szent Istvánnak "Intelmei" szerint a Magyar Szent Korona jelképezi az országot. a Magyar Szent Korona polgára. aki koronázáskor párnán a helyszínre viszi és az érsek helyezi a király fejére. János Zsigmondékra. aki saját akaratából nem koronáztatta meg magát). az apostoli keresztény hitet. az igazságos ítélkezést és a jogi intézményrendszert. 2. A törzsi szervezet felbomlása és a megyerendszer bevezetése szükségessé tette. A koronáknak három típusát ismerjük: 1. Volt eset. vendégként befogadott idegen népeket. A Szentkorona Tan A közvéleményben ma is él az a tudat. Példa nélküli az a szemlélet is. hogy a Kárpát-medence egész szabad lakossága számára István király jogi biztosítékot adjon a kiváltságok megtartására és a király leválthatóságára. Szilveszter pápa küldte/adta Szent Istvánnak. és ezért ezen a jogi helyzeten a földi hatalmak nem változtathatnak. Birtoklásáért trónviszályok dúltak. A Magyar Szent Korona csaknem ezer esztendeje hozzá tartozik történelmünkhöz. európai képviselője egyedül a Magyar Szent Korona. Többször hurcolták ki az országból. melyet az uralkodóknak meghatározott alkalmakkor viselni kellett. a beavató korona. valamint II. az ország védelmét és az országban lakó. augusztus 15-én Nagyboldogasszony napján Szent István magyar király Székesfehérvárott a Mennybe emelt Szűz Mária templomában országát a Magyar Szent Korona képében a Mennybe emelt Szűz Máriának ajánlotta fel. József fejére. az apostolságot. Ennek legegyszerűbb módja ez volt. melyre semmiféle megkötés nem vonatkozik. Imre herceghez a 720-as izlandi alkotmány után a világ második alkotmányának írásban megmaradt emléke. a közigazgatási intézményrendszert. A magyarok királyainak koronája az államiság jelképe lett. A Magyar Szent Koronával ezer év alatt 55 magyar királyt koronáztak meg (csak két király fejére nem tették a Szent Koronát. az első magyar királynak. s a legrégebben használt. A szentkorona-eszme Szent István tudatos politikai és államjogi alkotása. Ezt az uralkodó csak koronázáskor viselheti. A korona "szent" elnevezése abból az áhítatból eredt. mint egy uralom alá tartozó népességet. a társadalmi türelmet.

amely hatálytalaníthatatlansága által legfőbb biztosítéka a magyar közjog folytonosságának" (Kocsis István). A második világháború után Magyarországon a magyar nemzeti öntudat elsorvasztását kormányprogram szintjére emelték. hogy a teljes Szent Koronát II. sem a jogfolytonosság jelentőségét nem tudta felfogni. A Szentkorona-tant soha vissza nem vonta alkotmányosan összeült magyar törvényhozás. ami volt. befogadó . a Szentkorona-tan pedig a történelmi magyar alkotmánynak éppen az a központi elmélete. hogy nem igényli a Szent Korona közjogi tana segítségét. Thietmar von Merseburg (+1018-ban) jelentésében ugyan megemlékezik arról. hogy a mai magyar törvényhozó hatalom nemcsak. mint államjogi rendszer alkalmas arra. "A Szentkorona-tan nem csak emléke egy dicső múltnak. Szilveszter pápa adományozta Szent Istvánnak. amit első királyunk Szent István legendájának Hartvik püspök által Kálmán király uralkodása idején (1095-1116) készített változatában olvashatunk. A törvénysértés jogot nem alapít elve alapján a magyar történelemben mindig . 1865-ben és 1920-ban is . Katona István. évi magyar nemzetgyűlés a jogfolytonosság kérdését érdemben a Szentkorona-tan szellemében tárgyalta.1790-ben.nem kirekesztő -. hanem. 1613-ban Révay Péter koronaőr egyértelműen vallotta. kötelező érvénnyel bíró közjogi tan. a magyar államhatalom alanya. türelmes. aminek hosszú évszázadokon át tekintették. de nem is tekinti élőnek. . 1790 után Weszprémi István. de semmiféle koronáról nem ejt szót. A Szent Korona élő személyiség voltát és a Szentkorona-tan hatályos közjogi tan voltát nem kérdőjelezheti meg az a sajnálatos tény. Ottó hozzájárult István magyar fejedelem királlyá koronázásához. márpedig a Szent Korona a mai magyar társadalom akaratától is függetlenül az.helyreállt a jogfolytonosság csak az 1990-es országgyűlés tagjai nem merték felvetni a jogfolytonosság helyreállításának a kérdését. hogy ma is jogi. illetve hatályosnak. ugyanis ez keresztényi. amely szerint a pápa Asztrik (Anasztáz) püspökkel Szent Istvánnak áldását és egy koronát is küldött.A szentkorona-eszme. Az 1990-ben összeült rendszerváltoztató országgyűlés sem a Szentkorona-tan. ugyanakkor nemzetvédő és megtartó erő is. A Magyar Szent Korona és megítélése a történelem folyamán A magyar középkor a Magyar Szent Koronáról azt vallotta. az idegen hatalom kiszolgálói megpróbáltak mindent megtagadtatni a magyar néppel. Az 1920. a pápa áldását is küldte. társadalmi rendünk középpontjában legyen. ami nemzeti önérzetét megtarthatta volna. hogy III.

Ilyen "hagyományos" nézetet vallott a Benda Kálmán és a Fügedi Erik páros. Később Ludwig Rezső és Csomor Lajos aranyművesek ötvös és aranyműves szemmel vizsgálták meg szent ereklyénket és a következő alapvető természettudományos ténymegállapításokra jutottak: a Magyar Szent Korona egységesen tervezett és kivitelezett ötvösmű. Ekkor egy négytagú mérnökökből álló csoport (tagjai: Beöthy Mihály. ereklyetartók. Raffael. hun és párthus valamint kaukázusi ábrázolási hagyományok szerint. Dukász Mihály és Geobicás képeket sem Ipolyi Arnold. sem nyugat. "görög" és felső. akik nem ismerve a Szent Korona analógiáit taglalgatták annak felső és alsó részét. hogy a Szent Korona alsó és felső részéről írtak volna. E okozott problémát Czobor Bélának. Nyugat-Európába és ki-ki fantáziájának és műveltségének megfelelően minden más helyre tette. hun és párthus viseletek ábrázolásával hun és kaukázusi munkamódszerrel" a IV.Koller József. Ékszerkészlete belső-ázsiai.összebarkácsolták.feltehetően Szűz Mária. valamint a Kovács Éva és a Lovag Zsuzsa páros. miután az az Egyesült Államokbeli Fort Knox-ból 1978 január 6-án visszakerült Magyarországra. A felső pánton eredetileg is nyolc apostol volt. sem dél-. sem Hampel József nem tudta egységes koncepciójába betenni.sem észak-európai készítmény. mintha azt úgy külön készítgették volta és valamikor . A korona hátsó részén elhelyezett Konstantín. Ferencz Csaba. ún. valamint az ordoszi sírleletek között is a Szent Koronánkhoz . Akadtak ügyeletes okos "hagyományos" magyarázók. Hogy az immár szakmailag bizonyítottan egységes korona hol és mikor készülhetett arra is több nézet van. század közöttire. amely szerint Szent Koronánk felső része Szent Bertalan apostol ereklyetartójából készült volna. Csomor Lajos szerint "a Kaukázusban készült hun formában. annak keletkezési helyét pedig Bizáncba. Szent Koronánk részei voltak könyvabroncsok. században. az alsó rész hátsó oldalán levő . Otto von Falkénak és sok más főleg művészettörténész és régészkutatónak.és Uriel arkangyalok képét későbben cserélték ki és másodlagosan tették be a ma látható Konstantín. Mivel a dunhuangi 325-ös barlangban két vezető hun fején. stb. Ferenczné Árkos Ilona és Fehér András) végzett olyan vizsgálatokat a Magyar Szent Koronán. Szakmailag nem lehet sem bizánci. Rómába. kapudíszek. 40 elmélet született .Szent Koronánk eredetére eddig kb.felsorolása aligha több tudománytörténeti érdekességeknél. majd Kopári Dénesnek volt afféle "egyéni" nézete. Dukász Mihály és Geobicás képeket. majd Franz Bock kezdtek alsó ún. "latin" koronáról beszélni ahelyett. E nézetek . Új fordulatot vett a Szent Korona vizsgálata.a késő-középkorban . Sajnos az ilyen konformis nézetek vallók leírásai kerültek be a köztudatba. iráni és mezopotámiai eredetű kaukázusi technikák felhasználásával feltehetően egy kaukázusi ötvösműhelyben készülhetett. Varjú Elemérnek. A Magyar Szent Korona származási idejét a IX. amely megkérdőjelezték a "hagyományos" nézeteket. századtól a XIII.

Amikor október 2-án Rómába érkezett. hogy vehetett vagy készíttethetett magának grúz műhelyben koronát. Szent István egy kardját a prágai Szent Vid székesegyházban őrzik. István volt olyan hatalmas és gazdag király volt. György és Demeter).hasonló kör. Szilveszter pápának. felvetődik a kérdés. A Magyar Szent Korona eszmei tartalma két részre oszlik. amivel Anasztáziusz (Asztrik) apát őt 1000 karácsonyán megkoronázta.. amelyek védőszenteknek bizonyultak egy keresztény uralkodó számára (Kozma. hogy miért nem 12 tanítvány van a Szent Koronán. A Szent Korona valamennyi ábrázolt személye örmény típusú. a második főtanítvány. hogy nem egy ősi hsziungnu (hun) fejedelmi viselet túléléséről van-e szó. de ez valószínűleg . A korona Nagy Károly halála (804) után az uralkodóval 1000-ig Aachen-ben a sírban nyugodott. Ezután következik a kedvenc. Szigeti István szerint Szent Koronánk ott volt az avarok által Kaukázusból elrablott aranykincsek között. 1000 húsvétján III. legklasszikusabb a két angyal ábrázolása. annak nyoma veszett. Csapody Csaba egész egyszerű feltételezése pl. Krisztus székel Mihály és Gabriel arkangyal kíséretében. hogy Jézus messiás. Az országalmán ma Károly Róbert magyar király címere van. A Pantokrátor balján Pált ábrázolja az ikon. a Szent Koronát is magával vitte és átadta II. az alsó rész Isten földi országát jelképezi. E logikusnak látszó feltevés mellett természetesen még igen sok más is létezik. amelyet Nagy Károly zsákmányolt. a kengyel. Leó pápa 800-ban Nagy Károlyt ezzel a koronával koronázta meg. Fülöp. a gyűrű. A koronázási jelvények Magyarországon. A pántokon az Atyától jobbra nem lehet más. Sokan felvetik. aki először ismerte föl. Az országalma egy aranyozott ezüstgömb. A pántok csúcsán felírás nélkül az ég és a makrokozmosz uraként trónol a Teremtő Atya Isten. A középkori templomok bejáratánál általában csak 8 apostolt szoktak ábrázolni. II. hogy a koronázás kelléke volt a ezüstkereszt. kesztyűk. Szilveszter pápa (Gilbert) pedig ezt a koronát küldte el Szent Istvánnak 1000. Feltehető. azért. hogy amikor Nagy Tundum avar kagán Aachenben hódoló látogatást tett és megkeresztelkedett 796-ban a csodálatos avar ékszerek között volt egy drágamívű korona is és hódolata jeléül felajánlotta Nagy Károlynak. Ezek az idők folyamán mind elvesztek. Az országalma és a kard feltehetően későbben kerültek az együttesbe. első királyunk korában a koronázáshoz hozzá tartozott a lándzsa . András. különböző ruhadarabok (ingek. akire az Atya Fia. a karperec. így kultusza az örményeknél is megvolt. más lószerszámok. A felső rész Isten mennyei birodalmának a szimbóluma. rajta az apostoli kettős kereszt. Damján. az országalma. hogy ez volt az eredeti koronázási kard. mert ő külön meghívást kapott.és keresztpántos korona látható. János. Az alsó részen az abroncson felírással (Jézus Krisztus görög nevének rövidítésével) Isten földi birodalmának ura. harisnyák stb. Szigeti István szerint a Szent Korona 310 táján Grúzia keleti részében készült. karácsonyán. III. A nem hiteles hagyomány szerint ilyen kettős keresztet küldött a pápa Szent Istvánnak a koronával és a lándzsával együtt. háta mögött Péter helyettese. a jogar. Középkor forrásokból tudjuk. mint Krisztus földi helytartója. az. Jakab áll. A palástot Szent István és Gizella királyné 1031-ben ajándékozták a székesfehérvári koronázótemplomnak. András látható. hogy ezekkel az avar kincsekkel együtt került Szent Koronánk Aachenbe. A korona tervezője azokat a szenteket választotta példaképnek. mely az Árpád-házi királyok címerkeresztje is lett. aki neki barátja volt. Megmaradt viszont a korona. Péter lábánál testvére. Eredetileg nagyobb volt. a jogar és a palást a magyar királyság első századából származnak. lehet. Ma koronázópalástként átalakított formában ismerjük.ha volt is ilyenünk. ahogy két szerkezeti egység alkotja a koronát: az abroncs és a pántok. szeretett tanítvány. saruk. A Isten égi és földi birodalmának egybeszövése klasszikusan a Magyar Szent Koronában csúcsosodik ki. Leveleinek egy része a kisázsiai egyházakhoz szól. a kard és a palást.) és a koronázási trónus. mert a 12 tanítvány (Júdással együtt 13) csak az Utolsó Vacsoránál volt együtt. Péter. Vannak adataink arról. A korona. vagy valamelyik avar kagán (el)adott neki. Ottó megtalálta Nagy Károly sírját. Krisztus a kereszten függő édesanyját bízta.

aza a Sárga-folyó (Kína). Földrajzi nevek magyarázata Adiglat = Tigris folyó Altáj-Buda = mai Tyumen (Oroszország) Aranyrögös Birodalom = mai Erdély Arpach = Árpádvára (Zab folyónál) As folyó = Ob Bolhás tó = Balhas Bujkál tó = Bajkál Dengisur = Dnyeszter Etil folyó = Volga Hangun folyó = Huang Ho. századi keleti munka. a jogszolgáltatás jelképe. Kék tó = Kukunor Kevevára = Kiev (Ukrajna) Khorezm = Káspivári birodalom Magyarka = mai Tbiliszi (Grúzia) Medvés hegyek = Zagrosz hegység (mai Irán) Meleg Vizek Birodalma = mai Kárpát-medence térsége Nagyhegy = Kaukázus Ordosz = mai Paoto. itt leginkább a Szíriusz-rendszerről van szó. A jogar az ítélkezés. aki részt vett a Havaruti Nagyszalán) Törzsi nevek magyarázata Alánok = jász törzs Beri-beri népek = a süllyedő Atlantiszról menekülő népcsoport Etruszkok = Etur által alapított birodalmi lakosok. Elefántcsont előképeit korai ásatásokból ismerjük. A magyar jogar kristálygömbjébe vésett három oroszlán is az uralkodói hatalom ősi keleti jelképe. amely sajnálatos módon a mohácsi csatamezőn odaveszett. Valaha a koronázási szertartásnak fontos része volt az országzászló. így az alma és keresztje sokkal régebbi lehet. nevét az ataiszi folyóról kapta Joli-Tórem birodalma = a Föld Kalágé = Klágenfurt Kaltes asszony Birodalma = bár több naprendszer is ebbe tartozik.utólagos rátétel. főként gara-úzok Gara-úzok = grúzok Geri-beri népek = görögök vagy éhséghellének (a süllyedő Atlantiszról menekülő népcsoport) Káldorok = kelták Kasszu = kun Pal-úzok = palócok Roxolánok = fejedelmi vagy királyi szkíták Sakák = pamír-szkíták Szarmaták = jász törzs Széki-hunok = székelyek Szittyák = (saka-)szkíták Szokolatók = parszi-szkíták . egyes térképeken Baoto (Kína) Ruma-tenger = Fekete-tenger Sóvár = Salzburg Ten folyó = Don (Ten. Ez a kristálygömb mai ismereteink szerint a világ harmadik legnagyobb átfúrt kristálya. mint személy: Ménes apja) Tenis folyó = Donyec Tenisur folyó = Dnyeper (Tenis mint személy: kaltesi beavatott. az igazságosság. ősi keleti eredetű hatalmi jelvény. Az országalma az országot és a földet jelképezte. A rajta levő oroszlánok csiszolási stílusa alapján legkésőbb IX.

lovas ügyességi verseny és szellemi vetélkedő Nagyszala = birodalmi nagygyűlés Őrsúr = Osiris Tudó = Toth Tyumen = tízezer Viesaka = viadal .Egyéb szómagyarázatok Arvisura = igazszólás Nagy-Süán = ünnepséggel egybekötött. többnapos.

i ii iii iv v vi .