SADRŽAJ

I. PREDPOGLED 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Javni naslov: Prilozi filozofiji i bitni podnaslov: iz dogođaja “Prilozi” pitaju na jednom putu... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Kazivanje iz dogođaja kao prvi odgovor na pitanje bitka .. Iz dogođaja.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Iz dogođaja.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Za malobrojne – Za rijetke . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Temeljni ugođaj .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Iz dogođaja.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Iz dogođaja.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Pregled .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Iz dogođaja.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Dogođaj – tubitak – čovjek . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Dogođaj i povijest .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Suzdržanost . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Filozofija i svjetonazor . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Filozofija kao “filozofija nekog naroda”.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Filozofija .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Nužnost filozofije . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Nemoć mišljenja .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Filozofija (O pitanju: tko smo mi?) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Početak i početno mišljenje .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Početno mišljenje (Nabačaj) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Početno mišljenje . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Početno mišljenje. Zašto mišljenje iz početka? .. .. .. .. .. .. Pogrešna očekivanja od početnog mišljenja .. .. .. .. .. .. .. .. 9 11 14 11 22 44 33 24 78 28 32 49 54 69 21 35 44 00 89 11 46 59 22 11 22
5

SADRŽAJ

SADRŽAJ

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.

Povijesnost i bitak .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Filozofija kao znanje.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Početno mišljenje (pojam) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Neizmjernost početnog mišljenja kao konačnog mišljenja Početno mišljenje (Pitanje o biti) . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Početno mišljenje (kao osvještenje) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Stil početnog mišljenja . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Dogođaj. Jedan presudan uvid poslije provedbe nazvuka doigre . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Pitanje bytka .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Dogođaj i pitanje bitka.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Dogođaj. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Proizmišljanje bytka i jezik .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Bytak i njegovo izmuknuće (sigetika) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Izmuknuće .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Dogođaj. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Mislilačko djelo u doba prijelaza . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Svako kazivanje bytka drži se u riječima i imenovanjima . Od “bitka i vremena” do “dogođaja” . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Bytak i odluka .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. “Odluke” .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. “Odluka” .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Odluka (prethodni pojam) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Bit odluke: bitak ili nebitak .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. U kojem smislu odluka pripada samom bytku . .. .. .. .. .. .. Zašto se moraju donositi odluke? .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. II. NAZVUK

142 148 154 161 164 178 i193 202 206 221 223 226 230 278 285 308 309 314 318 339 353 362 365 374 385

56. Trajanje napuštenosti od bitka u skrivenom načinu zaborava 142 bitka .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 148 57. Povijest bytka i napuštenost od bitka. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 154 58. Koja su tri oblika zakrivanja napuštenosti od bitka i kako se 161 pokazuju .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 59. Doba potpune neupitnosti i očaranosti . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 164 60. Odakle beznužnost kao najviša nužda? .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 178 61. Makinacija .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 193 62. Napuštenosti od bitka pripadno prikrivanje nje same maki- 202 nacijom i “doživljajem” .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 206 63. Do-življavanje .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 221 64. Makinacija .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 223 65. Izopačenje bytka .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 226 66. Makinacija i doživljaj .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 230 67. Makinacija i doživljaj .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 278 68. Makinacija i doživljaj .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 285 69. Doživljaj i “antropologija” . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 308 70. Ono divovsko . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 309 71. Ono divovsko . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 314 72. Nihilizam . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 318 73. Napuštenost od bitka i “znanost” . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 339 74. “Totalna mobilizacija” kao posljedica iskonske napuštenosti 353 od bitka . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 362 75. O osvještenju znanosti .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 365 76. Stavci o “znanosti” . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 374 77. experiri – experientia – experimentum – “eksperiment” – 385 ἐμπειρία – iskustvo – pokus .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 78. experiri (ἐμπειρία) – “iskusiti” . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 79. Egzaktna znanost i eksperiment .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 80. experiri – experientia – experimentum – “eksperiment” . .. III. DOIGRA

50. 51. 52. 53. 54. 55.
6

Nazvuk.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Nazvuk.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Napuštenost od bitka.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Nužda . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Napuštenost od bitka.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Nazvuk.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

7 15 81. Doigra .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 82. Doigra .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

7 15
7

SADRŽAJ

SADRŽAJ

83. Mnijenje sve metafizike o bitku.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 142 84. Biće .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 148 85. Iskonsko privlaštenje prvog početka znači smještanje u 154 drugom početku .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 161 86. Što povijest metafizike priprema kao ono još netaknuto i za nju samu nespoznatljivo i tako doigrava.. .. .. .. .. .. .. .. 164 87. Povijest prvog početka (povijest metafizike) .. .. .. .. .. .. .. 178 88. Okružju te zadaće pripadaju “povijesna” predavanja.. .. .. 193 89. Prijelaz k drugom početku . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 202 90. Od prvog k drugom početku. Nijekanje . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 206 91. Od prvog k drugom početku . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 221 92. Suočavanje prvog i drugog početka.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 223 93. Velike filozofije .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 226 94. Suočavanje drugog početka .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 230 95. Prvi početak .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 278 96. Početno tumačenje bića kao φύσις .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 285 97. φύσις (τέχνη). .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 308 98. Nabačaj bićevnosti na postojanu prisutnost.. .. .. .. .. .. .. .. 309 99. “Bitak” i “postajanje” u početnom mišljenju .. .. .. .. .. .. .. 314 100. Prvi početak .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 318 101. Zarana mora jasno u sigurnom svjetlu... . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 339 102. Mišljenje: nit vodilja provodnog pitanja zapadne filozofije 353 103. O pojmu njemačkog idealizma .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 362 104. Njemački idealizam .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 365 105. Hölderlin – Kierkegaard – Nietzsche .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 374 106. Odluka o svoj “ontologiji” u suočavanju između prvog i 385 drugog početka. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 107. Odgovor na provodno pitanje i oblik naslijeđene metafizike 108. Metafizička temeljna stajališta unutar povijesti provodnog pitanja i njima pripadna tumačenja vrijeme-prostora . 109. ἰδέα. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 110. ἰδέα, platonizam i idealizam . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 111. “Apriori” i φύσις . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 7 112. “Apriori” . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 113. ἰδέα i οὐσία .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 114. O Nietzscheovu temeljnom metafizičkom stavu .. .. .. .. .. 15
8

115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147.

142 148 Provodni ugođaj skoka .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 154 Povijest bitka .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 161 Skok .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Skok .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 164 Skok u pripremi piitanjem temeljnog pitanja .. .. .. .. .. .. .. 178 Skok .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 193 Bytak i biće .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 202 Skok (bačeni nabačaj).. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 206 Bytak . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 221 Skok .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 223 Bytak i vrijeme .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 226 Bytak i biće i bogovi . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 230 Krševitost .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 278 Bytak i čovjek .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 285 Ono ništa . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 308 “Bit” bytka . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 309 Prekomjernost u biti bytka (sebeskrivanje) .. .. .. .. .. .. .. .. 314 Bytak i biće .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 318 Bit bytka.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 339 Odnos tu-bitka i bytka . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 353 Bivanje bytka kao dogođaj (odnos tu-bitka i bytka). .. .. .. 362 Bytak . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 365 Bytak . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 374 Istina bytka i razumijevanje bitka.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 385 Bivanje bytka: istina i vrijeme-prostor .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Bivanje bytka .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Bit bytka.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Bit bytka.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Bytak . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Bytak i iskonski prijepor (bytak ili nebytak u biti samoga bytka) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 7 Bytak i ništa .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Bytak i nebytak .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Bivanje bytka (njegova konačnost) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 15 IV. SKOK
9

SADRŽAJ

SADRŽAJ

148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167.

Biće jest .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Bićevnost bića razlikovana po τί ἐστιν i ὅτι ἔστιν . .. .. .. .. Iskon razlikovanja onoga što i da nekog bića.. .. .. .. .. .. .. Bitak i biće . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Stupnjevi bytka .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Život.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. “Život” . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Priroda i zemlja .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Krševitost .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Krševitost i “modaliteti” . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Krševitost i “modaliteti” . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Krševitost .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Bitak na smrt i bitak.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Bitak na smrt . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Bytak na smrt .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Bitak na smrt i bitak.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Bivanje bytka .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Bit kao bivanje . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Bivanje i bit .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Uvježbavanje bivanja .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. V. UTEMELJENJE a) Tu-bitak i nabačaj bitka

142 148 154 161 164 178 193 202 206 221 223 226 230 278 285 308 309 314 318 339 353 362 365 374 385

178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186.

“Tu-bitak egzistira radi sebe” .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. “Egzistencija” (“Bitak i vrijeme”, str. 42) . .. .. .. .. .. .. .. .. Razumijevanje bitka i bytak . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Skok .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Nabačaj bytka. Nabačaj kao bačen .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Nabačaj na bytak. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Pitanje bitka kao pitanje o istini bytka. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Što znači tu-bitak? . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Tu-bitak .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. b) Tu-bitak

142 148 154 161 164 178 193 202 206 221 223 226 230 278 285 308 309 314 318 339 353 362 365 374 385

168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177.
10

Tu-bitak i bytak .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Tu-bitak .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Tu-bitak .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Tu-bitak .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Tu-bitak i pitanje bitka . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Tu-bitak .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Tu-bitak i ustojnost .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Tu-bitak i biće u cjelini .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Tu-bitak. O razjašnjenju riječi . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Nema-bitak .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203.

Utemeljenje .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Utemeljenje .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Tu-bitak .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. O tu-bitku .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Tu-bitak .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Tu-bitak .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Tu-bitak i čovjek . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Čovjek i tu-bitak . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Tu-bitak i čovjek . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Tu-bitak i narod .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Tu-bitak – vlasništvo – samstvenost . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Utemeljenje tu-bitka kao dokučivanje u temelju .. .. .. .. .. Transcendencija i tu-bitak i bytak.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Tu-bitak .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Tu-bitak i nema-bitak .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Tu-bitak (nema-bitak) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Nabačaj i tu-bitak .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. c) Bit istine

7 15

204. 205. 206. 207.

Bit istine.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Ono otvoreno .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Od ἀλήθεια do tu-bitka .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Od ἀλήθεια do tu-bitka .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

7 15
11

. . . . . . .... . ....... .. . .... . . ... . .... 318 339 353 362 VII... 148 242.. . .... . . . 285 249.. ... . .. .. . O čemu se radi kod pitanja istine . . . .. .... . 258.. 261.. . ἀλήθεια – otvorenost i krčevina onoga sebeskrivajućeg . . . ......... . Utemeljenje tu-bitka i putovi sklanjanja istine . 259. .. ... Sklanjanje .. . . ... . . . 193 245. . .. ... ... Istina . . .... . . .. ... .. . . . .. 308 250... ..... .. . . .. . .. 233..... . .. .... .. .... .. . . .. .... . .. . .. . ... . 234. .. . . .. . . . . .. ....... . d) Vrijeme-prostor kao bez-temelj 238. . . ... . . .. . . . ... . ... .. .. . ... . .. Filozofija . Budući.. .... Istina i ispravnost .... . ... 226. . . .. . . .. . . . .. . .. Fuga pitanja o istini .. . . ..... . . . . .. 214. . ... . . Filozofija . . ... ... . 222.. .. .. . . ..... .. ... . . .... . ... . ... .... VIII. . .. . 235... . . Istina kao izvjesnost. ... ..... .... . Istina. . .. BUDUĆI 278 248... Tu-bitak i oni budući posljednjeg boga ....... . .. .. . . .. .. ... .. . Temeljni ugođaj budućih . .... ...... ...... . .. . . ... . Bit istine. ... . 221 223 226 230 VI... .. . .. . .. . .. ....... .. .... . ... . .. . ...... .... .. . ...... . . Vrijeme i prostor. ... ... .. . . . . Budući.... .. . . ... Bit istine (njezino izopačenje) . . .. . .. .. ... . .. .. .. . .. . . . .... .. . . ἀλήθεια.. .... . . .. . .... .. ... . .... . Ono divovsko .. . .. .. .... ... ... . . .. . .. . .. .. .. ...... Vrijeme-prostor (pripremno razmatranje)... .. .... 154 161 e) Bivanje istine kao sklanjanje 164 243. . .. ..... ... . . 210. . . . ...... . . . .. .. . .. . . .. . 220...... ...... . . .... . ... .. . .. .. . . .. . . . Uključenje tumačenja usporedbe sa špiljom (1931/32 i 1933/34)u pitanje istine ... . . . . . .. . .... .. ... . ... .. . .. . . . . . ... . .. ... . .. .. . .. . ......... ... .... . .. ... . . ἀλήθεια.. .... .. Ishodište pitanja istine . ... . . . . .. . .. . . .. .. .... . . . 216... . . ... . . . Uskraćivanje .. . . . . Bit istine. .. . .. .. . .. 256..... Ono posljednje . .. .... . . . 221.... POSLJEDNJI BOG 365 253... . . ..... ..... . ... . Obrat u dogođaju ..... .... . .. . ..... 12 208.. .. .. .. 229. . . .. .. . . . . ..... 219. . . .... . ...... . 314 252.. posljednji prosjaj i potpuno urušavanje . . . . ... . . . . .. . . ... . . .. .. . ... . .. ... . . .. . 142 241. ..... .. Posljednji bog . . ... . ... .. .. .. ... ... . .... . .. . ......... .. . . .. .. . .. 224.. . . .... ... . . . .. .. .. .. Prostor i vrijeme – vrijeme-prostor .. .. ... ... .. . 215. .... .. . . . .... . ..... . .... .. .... . .. . ... . . . .. . .. . . .... . . .. .. ... Sklanjanje istine u istinitome .... . . .. . .. . . . . . .. . Naznačivanje bivanja istine . . .. ... . ... . . .. ... ... . ..... . ... . ... .. .. .. . .. ... . . . . . .. . . . .. . .... . .. . .... . .. .. . . . .. .. . . ... Vjera i istina ... .. 239. .. ... . . .. .. 231... .. .... ........ .... . . .. . . . ... . . . . . . . . . . . 202 246.. 225.. . . . ... . . ... . .. ... .. . .. Bit istine je ne-istina ... .. . Vrijeme-prostor kao bez-temelj . . . . .. Bit naroda i tu-bitak .. .. ... .. . ... ..... .. ... . .. . . ... . . . . .. . . ... O povijesti biti istine.... .. 232. . .. . ...... . Bytak ... .. . .. .. ... Krčevina skrivanja i ἀλήθεια ... .. .. ... . . 212... ... .. 211. . . .. .... . .... 237.. .. . . . .. Istina kao bivanje bytka .. ...... . . .. ... . . ........ ... . .. .. . 142 148 154 161 164 178 193 202 206 221 223 226 230 278 285 308 309 314 318 339 353 362 365 374 385 240.. ... . .... .. .. . .. .. ..... ... .SADRŽAJ SADRŽAJ Istina .. 218. . .. . .. . ... .. . .. .. .. ... . ..... . . . .... . .. .. . ....... . . ....... . . . ... . . . .... .. . .. .. BYTAK 7 15 257.. .... .. .. ... .... ....... . . . . . . Istina i tu-bitak . . .. .. . . . .. .... .. .. .. ... .. . postaje ispravnošću .. ... . . . . . . . .... ..... . ..... . .. .... ... . . . .... .... 178 244.. 227. .... . .. ... . .. 209. . .. ..... . .. . . .... ..... Istina i sklanjanje ... ...... . . . .... ... . . 385 255. ... . .. ... .. . . Vrijeme-prostor . . . . Istina i sklanjanje . . O biti istine ..... ... .... . . ...... . .. . .. . . ..... . . Pitanje o istini ... . . . . . . . . .... . . .... ... ... ... . . .... .. ... . .. .. . .... Bit istine. .. .. . ... . . . . Kriza njezine povijesti kod Platona i Aristotela..... ...... .. . .. .. .. . . . 230... . . ... . . Bit istine (otvorenost) .. ... . . . .. . Pitanje o istini kao povijesno osvještenje .. . .. . . .. Mnijenje bytka .. . .... ... . . Kako istina.. . ...... ... . ... .. 206 247. 236.. ..... .. .. ... . .. . 260.. . . . . . .. 223. .. . ... ... 228... .. Bivanje istine . Njihova “zbiljnost” i “porijeklo” . . . ..... ... . . ... . . . ...... ... .. .. . .. . . . . .. ... . . .... . . .. . . .. 217. . ... ... . .. 213. . . Istina i pravcatost . . . 309 251.. .... .. Pitanje o istini (Nietzsche) .. . . . . . ........ . ... . . .. . .... . . . . ... . . .. . .... ... . .. 7 15 13 . .. . .. 374 254.. . .. . . . . . ..

. 278. ... .. . . . . .. . .. 281. . . .. .. . ... . . .. ... . .. . . .... .. ....... ... ... ... ... . . .. .. . . .... .. ....... 265.... .... Svaki nabačaj je bačen nabačaj .. . . .. . .. .. 276..... . .. .. . . ... . . . ..... ....... 267.. . .. .. ..... . ....... .. ... . . . . .... ... .. .. . . ...... .. . . 279. . . . ... . .. ... . ... . ..... .. . . . . . .. .. . . .. . . . ... . ... .. .. . .. . .... . . .. .. . . ... ... . .. 264..... ... . . . . Čovjek. .. . . . ... .... ..... .. 277. 266... .. . . . . . ... .. .. . .. . . .. . .. .. . .... .. .. .. . 271. . ... .. . ......... .. ... .... .... . . ..... 275. . .. ....... . .. . . . Jezik (njegov iskon). .. . ... Iskon umjetničkog djela.. . ... .. .. . ... . ... . Biće . “Metafizika” i iskon umjetničkog djela .. . .. . . . .. . . ..... . ... ... Bytak (dogođaj) . .. . . . .. . .. . kao mjera jednog oblikovanja. ... ..... .... . .... .... 274. . . .. . .. ....... .... . .. ... . . ... .. Bytak (Razlikovanje) . . .. . .. . 272..SADRŽAJ 262. . . ... .. . ... . . .. .. .. .. .. .. . . .. .. . . Bytak i jezik.. . .. . . Tu-bitak . . . 269. Bit bytka (bivanje) .. ... ... “Razlikovanje” . . 14 15 ..... Nabačaj bytka i razumijevanje bitka. . .. . .. ..... .. . . . ... ... .... .. ...... 164 178 193 202 206 221 223 226 230 278 285 308 309 314 318 339 POGOVOR UREDNIKA NJEMAČKOG IZDANJA . ...... . . . . .. .... .. . .... ... . . . . . .. . . . . ... ... 142 148 154 161 Ovdje se ono u dugom oklijevanju suzdržano zadržava. . 362 “Nabačaj” bytka i bytak kao nabačaj .. ... . 273. ... . . . . . .. Biće i proračunavanje ... . ... . .. ... .. . ....... . 270. .. . . .. .... . . . 268. ... . . . . ... .. . ... .. . .. .. .. . . . . .. ..... .. naznačujući. .. .. . Bytak . . . . .. .. . Povijest . No što je s bogovima?...... . .. . . . ... . .. . . .... .. . .... . 280..... . ..... 353 BILJEŠKA PREVODITELJA . ... .. .... ... ... . . . 263.... Bytak i “ontološka diferencija”. Prijelazno pitanje .. .. . Proiz-mišljanje bytka . . .

Überlegungen II. PREDPOGLED * * usp.I. IV i V. VI 16 17 .

Zato odgovarajući podnaslov glasi Iz dogođaja. Ali čak se i uspješan pokušaj mora čuvati svakog lažnog predstavljanja kao neko “djelo” dosadašnjeg stila. 18 19 . Buduće je mišljenje hod misli kojim se prolazi kroz dosada općenito skriveno područje bivanja bytka i ono se tek tako krči i doseže u njegovu najvlastitijem karakteru dogođaja. Filozofija se ne može drukčije javno obznaniti. jer svi su bitni naslovi postali nemogućima zbog istrošenosti svih temeljnih riječi i uništenosti pravog odnosa spram riječi. Više nije riječ o tome da se govori “o” nečemu i da se prikazuje nešto predmetno nego o tome da se bude izručeno do-gođaju. što odgovara promjeni čovjekove biti iz “umne životinje” (animal rationale) u tu-bitak. No javni naslov odgovara “stvari” i utoliko što se u doba prijelaza iz metafizike u mišljenje povijesti bytka možemo odvažiti samo na pokušaj da u pitanju o istini bytka mislimo iz iskonskijeg temeljnog stava.Javni naslov: Prilozi filozofiji i bitni podnaslov: iz dogođaja Javni naslov naravno mora zvučati blijedo i obično i ne kazivati ništa te izazivati dojam da se radi o “znanstvenim” “prilozima” “napretku” filozofije. nego treba značiti: iz dogođaja do-godi neko mislilačko-kazujuće pripadanje bytku i u riječ bytka. u skladu s temeljnim dogođajem onoga što valja proiz-misliti. I time se ne kazuje da se izvještava o njemu.

Tada taj uzdrhtaj jača u moć opuštene blagosti jedne prisnosti onog bogovanja boga bogova iz kojega se.. Vrijeme “sistemâ” je prošlo. mora biti povezano s bezobzirnošću odvraćanja jednoga drugog piitanja i kazivanja. “Prilozi” pitaju na jednom putu. utemeljujuće otvaranje vrijeme-prostora djelovanja istine bytka. Ne nudi se nikakvo utemeljenje koje ne bi bilo zajamčeno u takvom odrješenju. a ipak je prevladan kao početak. tek utire. U međuvremenu. Mišljenje u prijelazu dovodi u dijalog ono prvo bivše bytka istine i ono krajnje buduće istine bytka te u tom dijalogu pušta da dođe do riječi dosada neispitana bit bytka. To kazivanje skuplja bytak na prvi nazvuk njegove biti. 1. Puke preinake onoga što je dosada bilo. Iz te uzajamne dodijeljenosti jednog i drugog početka određena je već i vrsta mislilačkog osvještenja u prijelazu.. iako već kazuju o biti bytka i samo o njoj. No u carstvu onoga što je najdostojnije piitanja djelovanje može biti samo stalno pitanje. filozofija se za svoju bit morala odlučiti u prijelazu k drugom početku iz svjetlosti svojega znanja. tj. Kada to jednom uspije. tj. ostavljaju nas na mjestu. ali ipak već odlučeno. Ali ipak se i već ovdje kao u predvježbi mora pokušati ono mislilačko kazivanje filozofije u drugom početku. događa dodjeljivanje tu-bitka bytku. ne naviješta i ne poučava. a ipak iz te biti odzvanja jedino ono sámo. nazvuk doigra skok utemeljenje budući posljednji bog Taj nacrt ne predstavlja nizanje različitih razmatranja o različitim predmetima. tada će ta bit bytka u svojem uzdrhtaju sama određivati sklop mislilačkog djela. Drugi početak mišljenja ne zove se tako zato što je samo drukčije vrste od bilo koje druge dosadašnje filozofije nego zato što mora biti jedini drugi zbog svojega odnosa spram jedinoga jednoga i prvoga početka. Povijest pritom nije predmet i područje nekog razmatranja nego ono što mislilačko pitanje tek budi i ishodi kao poprište svojih odluka. Nacrt “Priloga” za pripremu prijelaza uzet je od samog još nesavladanog tlocrta povijesnosti prijelaza. “Prilozi” pitaju na jednom putu koji se prijelazom k drugom početku. koje tek dokučuje njegovu jedincatost.I. Vrijeme uzdizanja bitnog lika bića iz istine bytka još nije došlo. Za to kazivanje vrijedi: ovdje se ne opisuje i ne objašnjava. Tako “Prilozi” još ne mogu sklopiti slobodnu fugu istine bytka iz njega samoga. U priznavanju te dostojnosti piitanja filozofija ima svoje vlastito dostojanstvo koje se ne može izvesti niti izračunati. Ako u bilo kojem od svojih skrivenih vremena. on također nije ni uvodno uspinjanje od nekoga dolje prema nekom gore. A svaka se vrsta svjetonazorske skolastike nalazi po20 sve izvan filozofije. PREDPOGLED 1. Kako se može postići taj jedini cilj? Ovdje ostajemo bez preteča i bez hvatišta. u koji zapadno mišljenje sada ulazi.. On je prednacrt vrijeme-prostora koji povijest prijelaza tek stvara kao svoje carstvo kako bi iz svojega zakona odlu21 . Taj put dovodi prijelaz u otvorenost povijesti i utemeljuje ga kao možda vrlo dug boravak u čijoj provedbi drugi početak mišljenja uvijek ostaje samo ono slućeno. kao utemeljenja istine za tu-bitak.. filozofija u prijelazu na drugi početak mora postići nešto bitno: nabačaj. pa i ako bi se odvijale uz najveće moguće miješanje historijski poznatih načina mišljenja. U predvježbi se kazuje jedno pitanje koje nije ciljano činjenje nekog pojedinca niti ograničena proračunatost neke zajednice nego prije svega toga daljnje namigivanje jednog miga koji dolazi iz onoga što je najdostojnije piitanja i ostaje mu dodijeljen. “Prilozi” pitaju na jednom putu. o “do-gođaju”. ovdje kazivanje nije nasuprotno onome što se treba kazati nego je ono to sámo kao bivanje bytka. U znanju prijelaznog mišljenja prvi početak ostaje presudan kao prvi. Sve odluke o njezinu djelovanju donose se iz čuvanja tog dostojanstva i kao načini čuvanja tog dostojanstva. Odrješenje od svega “osobno” spravljenoga uspijeva samo iz prisnosti najranijeg slušanja. Prijelazno mišljenje pruža utemeljujući nabačaj istine bytka kao povijesno osvještenje. jer može opstajati samo na temelju nijekanja upitnosti bytka. Za to mišljenje najjasnije strahopoštovanje pred prvim početkom.

Njemu su potrebni oni koji propadaju i ondje gdje se pojavljuje neko biće već ih je do-godio. No kako biva bytak? No da li biće jest? Iz čega drugoga mišljenje ovdje odlučuje ako ne iz istine bytka.I. Nitko ne razumije što “ja” ovdje mislim: pustiti da iz istine bytka (a to znači iz bivanja istine) nastane tu-bitak kako bi se u njemu utemeljilo biće u cjelini i kao takvo. a da nije zapovijed. To mislilačko kazivanje jedan je naputak. Kazivanje iz dogođaja kao prvi odgovor na pitanje bitka čivala o bezbudućnosnima. neizračunjiva je punina dogođenja. je li to samo izmicanje bytka i žrtvovanje bića u nebiće ili uskraćivanje (ono ništavno bytka) u krajnjem slučaju može postati najdaljim do-gođenjem. koja se uskraćuje historijskome jer ne dopušta da se pojavi ono prošlo već je u svemu premet u ono buduće. Ponekad one utemeljitelje bezdana mora progutati vatra pohranjenoga kako bi čovjeku postao moguć tu-bitak i tako se spasila postojanost usred bića. kako bi u doigri zazvučala sasvim druga pjesma bytka. čemu je on predan kao netko tko je upotrebljavan i zato nema ni volje ni prilike misliti “sebe”. Ono nadaleko prvo pri tome može samo ostati: dovesti bytak u pitanje. Zato se on više ne može misliti polazeći od bića nego se mora proizmisliti iz samoga sebe. To nitko ne shvaća jer se svi samo historijski trude objasniti “moj” pokušaj i pozivaju se na ono prošlo. Ono pokušano čovjek mora moći misliti tako kao da mu se ono približava izdaleka. Kazivanje iz dogođaja kao prvi odgovor na pitanje bitka Pitanje bitka je pitanje o istini bytka. On naznačuje ono slobodno sklanjanja istine bytka u biće kao nešto nužno. Neizmjerno je bogatstvo obostranog odnosa bytka spram njemu dogođenog tu-bitka. bytak mora bivati. Doduše. ono 22 potpuno izmiče slučajnosti mnijenja. jednokratnima. nego pripada jedino onome bezdanom onog udesa kojemu podliježu čak još i bogovi. a usred njega čovjek. jer istina bytka – kao mislilačka. Povijesno provedeno i pojmljeno. No ako dogođaj postaje odbijanjem i uskraćivanjem. A onome tko će jednom shvatiti nije potreban “moj” pokušaj. biće se u svoju postojanost dovodi propašću utemeljiteljâ istine bytka. što misle da shvaćaju jer je naizgled već iza njih. kako bi sámo biće u otvorenosti prijepora između zemlje i svijeta doživjelo obnovu. PREDPOGLED 2. a ipak je njegovo najvlastitije. sebi ih je dodijelio. I zato se ovdje posvuda doista radi o povijesti. jer on sebi mora sam utrti put onamo. Ono što se kaže pitano je i mišljeno u međusobnoj “doigri” prvog i drugog početka iz “nazvuka” bytka u nuždi napuštenosti od bytka za “skok” u bytak radi “utemeljenja” njegove istine kao pripreme “budućih” “posljednjeg boga”. uvijek samo “vječnima”. ono u odnosu na dosadašnje pitanje filozofije o biću (provodno pitanje) postaje temeljnim pitanjem. Zbivanje istine bytka mora se jednim jednostavnim zamahom bitnog mišljenja premjestiti od prvog početka u drugi. ona je ustojno znanje o tome kako bytak biva – možda nije dostupna čak ni bogovima. i budućima. Takvo mišljenje nikad se ne može pretvoriti u nauk. mi ga zovemo dogođaj. 2. tj. koliko je tada blizu opasnost da on uskrati i mora uskratiti do-gođenje jer je čovjek postao slab za tu-bitak zato što ga je pregazila razuzdana sila bješnjenja u divovskome pod prividom “veličine”. Ali ako dogođaj tvori bivanje bytka. A ipak: ako biće jest. I ovdje se u ovom početnom mišljenju može reći samo malo “o dogođaju”. pitanje o istini bytka zadiranje je u nešto pohranjeno. To zahtijeva sam bytak. pretpostavimo li da čovjek poima taj dogođaj i strava plahosti ga vraća u temeljni ugođaj suzdržanosti te time već i izlaže u tubitak? Znati bit bytka kao dogođaj znači ne samo poznavati opasnost uskraćivanja nego biti spreman na prevladavanje. a daje naputak malobrojnima i njihovu znanju kada čovjeka treba vratiti iz smutnje nebića u pokornost suzdržanog stvaranja poprišta koje je namijenjeno prolasku posljednjeg boga. tj. Prema tome. To je bivanje samoga bytka. 23 .

toliko je izvjesno da samo piitanje mora misliti samo na svoju nuždu i zaboraviti sve oko sebe. Ali ipak ostaje zadaća: vraćanje bića iz istine bytka. Doigra je prvo doigra prvog početka. U doba potpune neupitnosti svega dovoljno je za početak samo postaviti pitanje svih pitanja. Ovdje vlada nadilaženje samoga sebe u ono što nas nadvisuje. PREDPOGLED 5. što ono kao pitanje otvara: otvorenost za sebeskrivanje. tj. Pitanje o “smislu bytka” pitanje je svih pitanja. Ali oni tada i ne pripadaju u nevidljivi obruč koji obuhvaća one kojima u piitanju odgovara mig bytka. I ako priprema početak neke druge povijesti. jest i ostaje moje pitanje i moje je jedino. istina. njegova provedba mora biti iskonska. po objašnjenju u “Bitku i vremenu” pitanje o utemeljenju područja nabačaja. 4. Piitanje je oslobađanje za ono što skriveno prisiljava. širenje u ono još neodvagano što treba promisliti. koji sa sobom donose najveću hrabrost za samoću kako bi mislili plemstvo bytka i kazivali o njegovoj jedincatosti. koči. Iz dogođaja Ovdje se sve svodi na jedno jedino pitanje o istini bytka: na piitanje. 5. Ono se čini poput otimanja “znanja” natrag u razmišljanje koje se ne miče s mjesta. ako ne i niječe. kako bi on uveo u igru drugi početak i iz te naizmjenične doigre izrasla priprema skoka. Samo u neposrednom preskoku “historijskoga” postaje povijest. jer mi ne znamo nalog naše povijesti. Mišljenje u drugom početku na jedan je jedini način iskonski povijesno: pokorno raspolaganje bivanjem bytka. Utemeljenje istine kao istine bytka (tu-bitak). ukoliko on mislilački stvara. Pitanje o “smislu”. Doigra piitanja o bytku. U provedbi njegova razvoja određuje se bit onoga na što se tu misli pod “smislom”. Skok otvara bezdan krševitosti i tek tako nužnost utemeljenja tu-bitka dodijeljenog iz bytka. Za malobrojne – Za rijetke 3. Mora se odvažiti na neki nabačaj bivanja bytka kao dogođaj.I. pripremiti tog mislioca dalekosežnim utemeljenjem sigurne spremnosti za ono najdostojnije piitanja. Čini se kao nešto što skučava. Ma koliko nezaobilaznim ostajalo suočavanje s prvim početkom povijesti mišljenja. Piitanje odmah budi sumnju praznog inzistiranja na onome nesigurnom. ukratko o istini bytka. Željeli bismo iz temelja iskusiti bivanje toga nepoznatog u njegovu sebeskrivanju. Piitanje je u svojoj rijetko iskušenoj biti tako posve drukčije nego što to pokazuje privid njegove nebiti. tj. Skok u bytak. A ipak: u piitanju je pokretačka navala onoga da prema nesavladanome. Za rijetke. 25 . Za malobrojne – Za rijetke Za malobrojne. kako bi često nehrabre lišio svake hrabrosti. Iz dogođaja Nazvuk Doigra Skok Utemeljenje Budući Posljednji bog Nazvuk bytka kao uskraćivanja. U doba beskrajne potrebe iz skrivene nužde beznužnosti to se pitanje nužno mora činiti najbeskorisnijim brbljanjem koje se već pravodobno i preraslo. Tragač bytka u najvlastitijoj je prekomjernosti tragačke snage pjesnik koji “začinje” bytak. neodlučenom i neodlučivom. 24 Piitanje o istini bytka ne može se izračunati iz dosadašnjega. Ali mi sadašnji imamo samo jednu dužnost. Kako bi ovaj pokušaj postao poticaj. tj. ono u čemu se održava pitanje kao osvještenje. Pitanje o bitku je onaj skok u bytak što ga provodi čovjek kao tragač bytka. koji s vremena na vrijeme ponovno pitaju. čudo piitanja mora se iskusiti u provedbi i iskoristiti za buđenje i jačanje snage piitanja. iznova stavljaju bit istine na odluku. jer se i odnosi na ono najjedincatije.

koji mislilački pripremaju tu odluku. PREDPOGLED 5. nje same te time odnosa spram bytka – tako da nikada nije moguće neposredno predočavanje nečega danog. jer se – otvarajući bit istine – drže usmjerenima spram temelja (usp. 237.I. Za malobrojne – Za rijetke Jer htjeli smo razviti to znanje da nam ono nepoznato zadano ostavlja volju u samoći i tako prisiljava postojanje tu-bitka na krajnju suzdržanost spram onoga sebeskrivajućeg. Temeljni ugođaj mišljenja u drugom početku titra u ugođajima koji se samo izdaleka mogu nazvati 27 . No ipak se povijesni trenutak prijelaza mora provesti iz znanja da sva metafizika (utemeljena na provodnom pitanju: što je biće?) nije bila u stanju postaviti čovjeka u temeljne odnose spram bića. “Apriori”). Oni su pravi vjernici. utemeljenjem biti istine kao tu-bitka. moraju 26 biti pitaoci. Budući da u filozofskom spoznavanju svaki put dolazi do pomaknuća svega istodobno – čovjekova bitka u njegovo stajanje u istini. U filozofiji se stavci nikada ne mogu nametnuti dokazima. po sebi postojeće – nego je dogođaj vremenskoprostorna istodobnost za bytak i biće (usp. Opstojnost samoga bytka nosi svoju mjeru u sebi. Ali bytak nije neko “ranije” – za sebe. u bivanju bytka (dogođaju) kao sredini. Nasuprot tome. stvaralačka izloženost u biće iz pripadnosti bitku. svatko neka nosi samoću u svoj najveći čas. To znači: odnos spram bytka te prije toga uvijek spram istine bytka mijenja se na način pomaknuća u sam tu-bitak. Pogotovo budući da se u drugom početku odmah – u skladu s piitanjem o istini bytka – mora provesti skok u ono “između”. ostaje nepromijenjeno isti tijekom predočavanja dokaznih povezanosti . njihovo traženje voli bezdan. Svako “dokazivanje” pretpostavlja da onaj tko razumijeva. a niti jednostavno ono o čemu oni kazuju. mišljenje filozofije ostaje začudnim. Blizina posljednjem bogu je zamuknuće. Ono “između” tu-bitka prevladava χωρισμός. Koje kazivanje pruža najviše mislilačko izmuknuće? Koji postupak najprije postiže osvještenje bytka? Kazivanje o istini. Ako nam još jednom bude suđena neka povijest. U tome je sadržano: mislilački utemeljiti znanje o dogođaju. i to ne samo stoga što ne postoje neki najviši stavci iz kojih bi se mogli izvoditi drugi nego zato što ovdje ono istinito uopće nisu “stavci”. 112. Kako bi to i mogla? Već ni volja za to ne nalazi uši sve dok istina bytka i njegova jedincatost nije postala nuždom. ako joj je neka mjera uopće još potrebna. Utemeljenje. Padovi u ustaljene načine mišljenja i zahtjeve metafizike još dugo će ometati i onemogućavati jasnoću puta i određenost kazivanja. Skok u ono između tek omogućava tu-bitak. Vjera i istina). Biti u blizini boga – pa bila ta blizina i najdalja daljina neodlučivosti o bijegu ili nadolasku bogova – to se ne može pripisati nekoj “sreći” ili “nesreći”. ne tako da gradi most između bytka (bićevnosti) i bića kao takoreći danih obala nego time što bytak i biće ujedno preobražava u njihovu istodobnost. No kako da mišljenju uspije ono što je prije ostalo uskraćeno pjesniku (Hölderlin)? Ili njegovu stazu i djelo u smjeru istine bytka trebamo samo oteti zatrpanosti? Jesmo li opremljeni za to? Istina bytka postaje nuždom samo kroz pitaoce. Doigra. I tek “rezultat” dokaznog razvoja može zahtijevati neki izmijenjen način predočavanja ili prije predočavanje onoga što se dotada nije zapažalo. Ma kako ispala odluka o povijesnosti i nepovijesnosti. i to ne u moralno”egzistencijalnom” smislu nego tu-bitkovno. u kojemu oni znaju da je najstariji temelj. onakav kakav predočavajući staje pred sadržaj stavka. jer ona je ono između za bivanje bytka i bićevnost bića. Ali kome je među nama današnjima suđena ta opstojnost? Jedva da uspijevamo biti spremni za njezinu nužnost ili i samo uputiti na tu spremnost kao početak jedne nove staze povijesti. u filozofskoj spoznaji s prvim korakom počinje preobrazba onih koji razumijevaju. onda je neizbježna ova odredba: pripremiti vrijeme-prostor posljednje odluke – da li i kako iskusujemo i utemeljujemo tu pripadnost. To između utemeljuje bićevnost bića u bytku. Ono se u stilu suzdržanosti mora staviti u djelo i riječ. a ne zauzima neko već spremno stajalište. Pitaoci su odložili svaku znatiželju. Pitaoci – osamljeni i bez pomagala neke očaranosti – postavljaju nov i najviši rang ustojnosti u sredini bytka.

koje puštanje ugađa svako održavanje usred bića i svako suzdržavanje spram bića. budući da se u njemu otvara upravo sebeskrivanje bytka i želi se sačuvati sámo biće i odnos spram njega. jer jedina “radi bytka”. ne bytka čovjeka nego bytka bića u cjelini. Za malobrojne – Za rijetke prestravljenje suzdržanost (usp. Predpogled. Predpogled. Prestravljenje je ustuknuće iz uobičajenosti ponašanja u poznatome. vlada okretanje prema oklijevajućem sebeustezanju kao bivanju bytka. divljenja. No tko može ugoditi taj temeljni ugođaj prestravljujuće-plahe suzdržanosti u bitnom čovjeku? I koliko će ih još shvatiti da ova ugođenost bytkom nije temelj za izbjegavanje bića. Ona određuje stil početnog mišljenja u drugom početku. PREDPOGLED 5. U filozofiji se ono bitno. osobno slučajno “svjetonazorsko” “antropološko” shvaćanje o čovjeku. da bi se tako povijesnom čovjeku još jednom dao neki cilj: postati utemeljiteljem i čuvarom istine bytka. da se “briga” može misliti samo u početnom okrugu pitanja o bitku. ne odstranjujući ono ustuknuće. zajedno s njihovom suprotnošću. izvire nužnost zamuknuća. natrag u otvorenost navale sebeskrivajućega. jer to bitno je neprestižno 29 . Posljednji bog) koje u svojem namigivanju ipak – ako se drži u plahosti – postaje najbližim i u sebi skuplja sve odnose bytka (usp. ponovno povuklo u skrivenost. } slutnja Iskustvo unutarnjeg odnosa iskusuje se samo u promišljanju pojedinih fuga u koje se mora uklopiti utemeljenje istine bytka i bivanja istine. Ali plahost se po rečenom ne smije brkati sa stidljivošću.I. 13. A da su baš ugođaji što ih označavaju te riječi. u kojoj se otvorenosti ono dotada uobičajeno pokazuje ujedno kao ono začudno i sputavajuće. Plahost je način približavanja najdaljemu kao takvom i ostajanja u blizini toga najdaljeg (usp. došlo na red. Suzdržanost je sredina (usp. Suzdržanost) plahost (usp. Suzdržanost (usp. nego obratno: otvaranje njegove jednostavnosti i veličine i iskonski prinudna nužnost da se u biću skloni istina bytka. Prestravljenje navodi čovjeka da ustukne pred tim da biće jest. i to je ono što se ovdje naziva suzdržanošću. Ali ono najuobičajenije i zato najnepoznatije je napuštenost od bitka. Ali to prestravljenje nije puko popuštanje niti bespomoćno odustajanje od “volje” nego se. 115. dok mu je prije biće bilo jednostavno biće: da biće jest i da je on – bytak – napustio sve “biće” i što se takvim činilo. Iz nje. pa čak ni samo se razumijevati u tom smjeru. nego iskonskija od svega toga. i ona je puštanje bytka da biva kao dogođaj. Ta postraničnost bitno pripada posrednosti “učinka” sve filozofije. Prestravljenje: Može se najbolje objasniti u suprotnosti spram temeljnog ugođaja prvog početka. biti ono tu kao temelj potreban samoj biti bytka: briga. tom prestravljenju iz njega samog pridružuje njegova najvlastitija “volja”. U suzdržanosti. pred-ugođaj spremnosti za uskraćivanje kao darivanje. pošto je. a nije samo nešto predočavano. dolje) za prestravljenje i plahost. i ubuduće će ostajati bez učinka sve dok oni koji samo “pišu” neku “kritiku” pitanja bitka ništa ne znaju i ne žele doznati o nuždi napuštenosti od bitka. Temeljni ugođaj). mora povući u nedostupnost (za mnoge). ustegnuo mu se. Oni samo izričitije označavaju ono što iskonski pripada njoj. ne kao mala zabrinutost oko bilo čega i ne kao poricanje slavlja i snage. Suzdržanost). 13. Ali objašnjenje nekog ugođaja nikada ne pruža jamstvo da je on zaista ugođaj. Za jedinstvo tih ugođaja ne postoji riječ. baš te plahosti. u okrugu početnog piitanja postali iz temelja nemogući zato što za pretpostavku imaju ideju vrijednosti (αγαθόν) i dosadašnja tumačenja bića i uobičajeno shvaćanje o čovjeku – tko bi se želio toliko osvijestiti da mu se to pojavi bar kao pitanje? Pogotovo se u početnom mišljenju moraju proći okruzi istine bytka kako bi se zatim. i to iz dubine temelja jedinstvenog temeljnog ugođaja. Skok. gotovo skriveno. Predpogled. Tako može suditi bukačko “junačenje”. a ipak bi je bilo nužno naći kako bi se spriječio lako mogući nesporazum da ovdje sve počiva na kukavnoj slabosti. To je toliko nedopušteno da 28 plahost na koju se ovdje misli nadrasta čak još i “volju” suzdržanosti. kada sine biće. Upozorenje koje smo već često ponavljali. Jer u doba jednoga jadno iskazivanog “optimizma” već i same riječi “briga” i “napuštenost od bitka” zvuče “pesimistično”. a ne kao proizvoljno. Provodni ugođaj skoka). 6.

Svi su počeci u sebi ono neprestižno dovršeno. izvan uobičajenosti “bića” i njegovih tumačenja. 30 Mi se. nesposobni u svoj širini izmjeriti sklop mislilačkog prostora i u takvom otvaranju misliti dubinu i visinu bytka. Ono se zbiva i ono sámo je najdublji nalaz kada čovjek postane čuvarom istine bytka. PREDPOGLED 5. to se zbiva kao pozivanje na neko isprazno oštroumlje. koraka što suspreže svaki trenutak. Jer ako se samo tako izrekne. Tko to u mišljenju još može učiniti. Sámo traženje je cilj. A najbespoštednije se upotrebljavaju oni koji tek predodređuju otvorenost ovoga otvorenog i moraju joj dati ugođaj tako što proizmišljaju bit istine i podižu je u pitanje. Suzdržanost. Jer s bytkom i njegovom istinom uvijek se iznova mora počinjati. U njezinu imenu sabire se čovjekova odredba ukoliko se on shvaća iz svojega temelja. to nezaobilaznijim postaje izmuknuće istine bytka hodom piitanja. iz tu-bitka.I. čovjek postaje stražar za tu tišinu. Vlastito utemeljenje tog vrijeme-prostora zove se: tubitak. Oni izmiču historiji. oni bježe u “nove” sadržaje i pridodavanjem “političkoga” i “rasnoga” daju si i priskrbljuju dosada nepoznatu kićenost starih raskošnih primjeraka školske filozofije. A to znači: “ciljevi” su još prepovršni i još se uvijek postavljaju ispred bytka – i zatrpavaju ono nužno. traženje bytka. već krećemo u jednoj drugoj istini (u iskonskije preobraženoj biti “istinitoga” i “ispravnoga”). kao što na osamljenom polju pod velikim nebom sijač teškog. Za malobrojne – Za rijetke i zato mora izmicati u omogućavanje početka. nego jedincati i tako pojedinačan cilj naše povijesti. Naravno. Tko npr. zapinjućeg koraka. Taj je cilj sámo traženje. stražar – to znači briga kao temeljna crta tubitka. pripadati najdaljima. ono samo povećava stalni vašar šarenih “problema” koji se smjenjuju. čuvar. što znači mišljenjem koje postavlja cilj. kojima bijeg bogova u njihovu najdaljem izmicanju ostaje ono najbliže. Lakše od ostalih. prolazi brazdama i zamasima ruke promjerava i oblikuje skriveni prostor sveg rasta i sazrijevanja. jer bogovanju ono otvoreno prvo još ostaje ustegnuto? Taj izraz znači: na raspolaganju za upotrebu u otvaranju toga otvorenog. Pozivaju se na plitke lokve “doživljajâ”. koji je tu-bitak obostrano dogođen dogođaju kao biti bytka i samo zahvaljujući tom iskonu može postati ustojan kao utemeljenje vrijeme-prostora (“temporalnost”) kako bi nuždu napuštenosti od bitka preobrazio u nužnost stvaranja kao obnove bića. No kako istinu bytka sklanja mislilac. Tom se naporu mi čudimo jer ništa ne slutimo o to-me što zahtijeva svladavanje jednostavnoga. premda tek prijelazno. 31 . onoj nužnosti kojoj nisu potrebne štake onoga zašto ni oslonci onoga čemu? Što je nužnije mislilačko kazivanje o bytku. temeljna crta temeljnog ugođaja. A ondje gdje netko smatra da je nadmoćan “doživljaju”. Na “raspolaganju bogovima” – to znači: nalaziti se sasvim daleko i vani. Stvarajući u tom temeljnom ugođaju tubitka. ostaju čak isključeni iz znanja puta mislilaca. onih “prigovora” koji se ne odnose ni na što i nikoga ne pogađaju. ako ne u tešku sporost hoda svojih pitajućih koraka i njihova povezanog slijeda? Neugledno. ne zato što su nadvremensko-vječni nego zato što su veći od vječnosti: udari vremena koji bitku uprostoruju otvorenost njegova sebeskrivanja. No odakle bi dolazio odgoj za bitno mišljenje? Iz nekog predmišljenja i hodanja odlučujućim stazama. Na raspolaganju bogovima – što to znači? Ako su bogovi ono neodlučeno. ide dugom stazom utemeljenja istine? Tko sluti nešto o nužnosti mišljenja i piitanja. tj. Ne postavlja se bilo koji cilj i ne cilj uopće. onda je najbolje da ostane neupitano. Biti tragač. Oni današnji. kao ono najpočetnije svoje snage i kao svoju najvišu budućnost? Kada neko mislilačko pitanje nije tako jednostavno i ne strši tako da određuje volju za mišljenje i stil mišljenja stoljećâ time što im zadaje da misle ono najviše. koji u odvraćanju od njih jedva da su vrijedni spomena. utemeljenje te biti zahtijeva napor mišljenja kakav se morao poduzeti samo na prvom početku zapadnog mišljenja. stražarom za onu tišinu i u tome je odlučan. I uklapajući se u fugu bytka mi smo bogovima na raspolaganju. pjesnik prikriva istinu u sliku i tako je daruje pogledu na očuvanje. ugađajuća sredina prestravljenja i plahosti. Tako početno osvještenje mišljenja nužno postaje pravim mišljenjem. u njoj se tu-bitak ugađa na tišinu prolaska posljednjeg boga.

PREDPOGLED 6. ako se još jednom probije napuštenost bića od bitka. To što temeljni ugođaj drugog početka mora biti mnogoimen ne proturiječi njegovoj jednostavnosti. davno prošla mimo njega. ona promjerava i procjenjuje cijelu vremenitost: vrijeme-prostor djelovanja onoga tu. ali potvrđuje njegovo bogatstvo i njegovu začudnost. može imenovati nekim imenom.I. Ako temeljni ugođaj izostaje. Taj se trenutak nikada ne može doista utvrditi. U drugom početku: slućenje. prolazno. i to u prijelazu prema njemu. a najmanje kada mu je zadana priprema utemeljenja tu-bitka. on se može podnositi kao ukras mišljenja. Temeljni ugođaj Kako stoji – tako gledano – s pitanjem bytka kao pitanjem o istini bytka. Ništa se ne bi razumjelo niti bi ikamo vodilo kada bismo temeljni ugođaj željeli pripremiti i dovesti na vidjelo njegove ugađajuće moći pomoću neke raščlambe i čak “definicije”. U najboljem slučaju. Slutnja – mišljena u smislu temeljnog ugođaja – uopće se ne odnosi. poput obične računski mišljene slutnje. koju sâm objavljuje kao uskraćivanje. Zato čovjek nije u stanju ništa postići. Raspršaj: ne kao puko nestajanje i gašenje. On tek postavlja vrijeme dogođaja. 32 Budući da sada već odavno mnijenjem o “filozofiji” vlada jedan iskrivljen pojam “mišljenja”. slutnju. Slućenje je u sebi držanje ugađajuće moći koje se povratno utemeljuje u samome sebi. 33 . Temeljni ugođaj U prvom početku: divljenje. Jedincata jednostavnost tog prijelaza nikada ne postaje historijski shvatljivom jer je javna historijska “povijest”. samo se zato “o” ugođaju tu i tamo mora reći koja napućujuća riječ. Temeljni ugođaj drugog početka jedva da se ikada. Svako imenovanje temeljnog ugođaja jednom jedinom riječju veže za neku zabludu. samo zato što bi čak i pomama za “doživljajem” pogotovo danas nužno iskrivila sve što se o ugođaju kaže ne uzimajući tu pomamu u obzir. onda je sve iznuđeno kloparanje pojmova i ljuštura riječi. kada joj se on može posredno pokazati. suzdržanost. kao ono područje namigivanja i izmicanja – tišine – u kojemu se tek odlučuje o nadolasku i bijegu posljednjeg boga. plahost. Mislilačko pitanje o istini bytka trenutak je koji nosi prijelaz. Sve bitno mišljenje zahtijeva da se njegove misli i rečenice uvijek iznova poput rude izbijaju iz temeljnog ugođaja. Tako tom trenutku ostaje dana duga budućnosnost. utemeljiti mjesto mislilačkog piitanja ponovno početnog pitanja: tu-bitak (usp. naime tako da ta zadaća opet početno određuje čovjekovu bit. Ona je u sebi istodobno strava i oduševljenje – uvijek uz pretpostavku da ona ovdje kao temeljni ugođaj ugađa i određuje uzdrhtaj bytka u tu-bitku kao tu-bitku. nejasno i tupo nasuprot oštroumlju i točnosti i jasnoći i lakoći “misli”). uskraćivanja – sklanjanje koje oklijeva. koje pitanje u sebi obratno ujedno pita i o bytku istine? Kako dug tek mora postati put na kojemu se i samo nailazi na pitanje istine? Ono što će se ubuduće i uistinu smjeti zvati filozofijom prvo i jedino mora postizati ovo: prvo pronaći tj. No temeljni ugođaj ugađa tu-bitak te time i mišljenje kao nabačaj istine bytka u riječi i pojmu. na-slućivanje. a još manje izračunati. Ali mnogoimenost ne poriče jednostavnost tog temeljnog ugođaja i samo pokazuje u ono neopipljivo svega jednostavnoga. ali ipak se već izdiže iznad sve neizvjesnosti pukoga mnijenja Slutnja polaže početnu u-stojnost u tu-bitak. Ugođaj je raspršaj uzdrhtaja bytka kao dogođaj u tu-bitku. Svaka riječ uvijek je uzeta iz predaje. 6. predodžba i prosudba ugođaja u potpunosti može biti samo posljedica pogrešnog tumačenja mišljenja (ugođaj je ono slabašno. U tu-bitku i kao tu-bitak bytak si do-gađa istinu. Slućenje otvara prostranstvo skrivanja onoga dodijeljenog i možda uskraćenog. Skok). Temeljni ugođaj nama znači: prestravljenje. samo na ono što je buduće i samo predstoji. nego obratno: kao očuvanje iskre u smislu krčevine onoga tu u skladu s potpunom krševitošću bytka. sklanjanje razotkrivanja onoga skrivenoga kao takvog. Samo zato što “psihologija” odavno odbacuje ono što obilježava riječ “ugođaj”.

3. a unutar njega osobito čovjeka. onda spremnost za uskraćivanje može postojati samo kao odricanje. 2. U različitim stupnjevima određenosti miješaju se dvije od tih transcendencija – narodnosne ideje i kršćanstvo. I ta mješavina danas je prosječan i prevladavajući “svjetonazor” u kojemu se na sve i misli i više se ne može doći ni do kakve odluke. zakrivena beznužnošću koja o sebi svjedoči izbjegavanjem osvještenja. Utemeljenje). koja sili biti bića otvara tišinu iz koje postaje moguće razabrati bytak (kao dogođaj). Ono transcendentno (što se netočno naziva i “transcendencija”) je Bog kršćanstva. zaustavljanje trenutka i mjesta prve odluke. biće postaje bivstvujuće. U toj odlučnosti izdržava se i temelji ono otvoreno prijelaza – bezdana sredina onoga između spram onoga više ne prvog početka i njegove povijesti te spram onoga još ne ispunjenja drugog početka. u dogođaju i kao dogođaj. PREDPOGLED 7. a ona mora rasti iz pravoga znanja (pohrane istine bytka). nešto za što se ne živi i ne umire. 34 U biti istine dogođaja istodobno se odlučuje i temelji sve istinito. ili narodnosne ideje i kulturalna politika. I potpuno proizmisliti samu tu daljinu u njezinu bivanju kao vrijeme-prostor najviše odluke. to znači pitati o istini bytka. Ta je daljina istodobno: najdalja i nama prva blizina bogu. Iz dogođaja Koliko je daleko od nas bog. Po njemu se čak lako može steći pregled nad današnjim “svjetonazorima”: 1. samo u radnji prijelaznog mišljenja. o samom dogođaju iz kojega izvire svaka buduća povijest. onaj koji nas imenuje utemeljiteljima i stvarateljima. Iz dogođaja Svako osvještenje tog temeljnog ugođaja uvijek je samo lagana priprema na ugađajući nastup temeljnog ugođaja koji mora iz temelja ostajati slučajan. jer on se u bitnome ipak slaže s onim načinom mišljenja koji je svojstven “liberalizmu”. naravno za neko znanje koje samo kao stvaralačko stoji u istini. daljina neodlučivosti. 7. oklijevajućeg ustezanja koje si kao pripadan već do-gađa tu-bitak. po dugoj navici predočavanja mislimo u onom obliku koji još najbolje naznačuje naziv “transcendencija”. Ta se “transcendencija” niječe i sam se “narod” – vrlo neodređen u njegovoj biti – postavlja kao cilj i svrha sve povijesti. Misli se na nešto što nadilazi dano biće. nebiće klizi u privid bytka. Jer ono sebeskrivajuće te krčevine. ali i nužda napuštenosti od bitka. čija nadmoć nalazi odlučnost u iskrenosti oduševljenja za neizmislivo darivanje uskraćivanja. ali što se treba ozbiljiti “kulturom”. skriva se posljednji bog. 4. nije puka dana i ravnodušna praznina nego sámo bivanje dogođaja kao bit dogođaja. Naravno. Ono transcendentno ovdje je neka “ideja” ili “vrijednosti” ili neki “smisao”. Duga kristijanizacija boga i sve javniji karakter svakog ugođenog odnosa spram bića jednako su uporno i jednako potajno potkopavali preduvjete zahvaljujući kojima se nešto nalazi u daljini neodlučivosti o bijegu ili nadolasku boga čije se bivanje ipak može najprisnije iskusiti. priprema na takvu slučajnost može biti. u skladu s biti ugođaja. ako će povijesti još biti. ovdje nabacivača istine bytka. Ni ondje gdje se niječu posebni načini nadilazećega i nadilaženja ipak se ne može nijekati sam taj način mišljenja. Ta daljina neodlučivosti krajnjega i prvoga ono je iskrčeno za sebeskrivanje. No odricanje ovdje nije puko htijenje da se nema i odlaganje na stranu nego se zbiva kao najviši oblik posjedovanja. Kada se govori o bogu i bogovima. jer njih treba njegova bit? On je toliko daleko da ne možemo odlučiti kreće li se prema nama ili se udaljava od nas. ili kršćanstvo i kultura – ili pak sve tri. No ta odlučnost kao naslućujuća samo je trezvenost patničke snage onoga koji stvara. bivanje je same istine kao istine bytka.I. No ako bytak biva kao uskraćivanje i ako ono sámo treba stršiti u svoju krčevinu i biti očuvano kao uskraćivanje. U bivanju istine bytka. Stvaranje – ovdje shvaćeno u širem smislu – znači svako sklanjanje istine u biću. Taj protukršćanski “svjetonazor” samo je naizgled nekršćanski. koji je naravno već i sam mnogoznačan. Ma koliko ti “svjetonazori” bili različiti i ma koliko se žestoko otvoreno ili potajno među sobom borili – ako se vrtnja u neodlučno35 . U toj se odlučnosti moralo smjestiti sve stražarstvo tu-bitka ukoliko čovjek kao utemeljitelj tu-bitka mora postati stražarom tišine prolaska posljednjeg boga (usp.

Dospije li čovjek tim pomaknućem u dogođaj i ostane li ustojan u istini bytka. Prolazak nije povijest i povijest nije dogođaj i dogođaj nije prolazak. 16. ono otvoreno. koji naposljetku misle da su otkrili nuždu zato što znaju da nuždu trpe. a ipak se sve troje (ako se uopće smiju svesti na neke brojeve) mogu iskusiti i proiz-misliti samo u njihovim odnosima. 36 Dogođaj prevlašćuje boga čovjeku time što čovjeka privlašćuje bogu.I. Tek se u toj istini otvara nužda napuštenosti od bitka. Skok. Ali to se iz temelja onemogućava jer je čovjek u svojoj odredivosti već utvrđen. kao biće spram kojega se i od kojega svaka “transcendencija” određuje. gdje ravnomjerno pritišće smutnja i bog ostaje u bijegu. Zato misliocu valja samo osvijestiti “dogođaj”. “dogođaj” se može proiz-misliti (prisiliti se pred početno mišljenje) samo ako se sam bytak poima kao ono “između” za prolazak posljednjeg boga i za tu-bitak. onda prvo još uvijek stoji samo pred skokom prema odlučujućem iskustvu hoće li se u dogođaju izostanak ili spopad boga odlučiti za ili protiv njega. kojemu čovjek pripada kao utemeljitelj i čuvar time što je kao tu-bitak do-gođen od samoga bytka. Dogođaj ostaje ono najzačudnije. No kako da se čovjeka pomakne iz onoga u čemu je zapeo. Pobuđivanje te nužde prvo je čovjekovo pomaknuće u ono između. Dogođaj je ono između u odnosu na prolazak boga i povijest čovjeka. iz samog do-gođaja. tvrdokorno kao nikada prije? Onda moraju doći pobudioci. Napokon i prije svega. i ne znajući to i ne razmišljajući. I to je nužda napuštenosti od bitka. Ali to “između” nije “transcendencija” u odnosu na čovjeka nego je. čemu prije svega pripadaju vladavina onih “transcendencija” i njihovih mješavina? Ako to treba izvršiti sam od sebe. 8. To najbliže tako je blizu da je sve nezaobilazno bavljenje makinacije i doživljavanja već nužno moralo proći pokraj njega i zato nikad i ne može biti vraćeno neposredno k njemu. 157 i 158. Predpogled. Ali ta se nužda ipak mora iskusiti. nije li tada preuzetnost još veća nego ondje gdje jednostavno ostaje postavljen kao mjerilo? Ili postoji mogućnost da to pomaknuće obuzme čovjeka? Uistinu. Iz te nužde postaje nužnim utemeljenje istine bitka. tj. i to kao ono što bi pak tek trebalo odrediti samoga čovjeka. prvo slažu u tome što čovjeka postavljaju kao nešto čija je bit već poznata. Ali istina bytka kao otvorenost sebeskrivanja ujedno je odmaknuće u odluku o daljini i blizini bogova i tako spremnost za prolazak posljednjeg boga. Krševitost i “modaliteti”) nije ravnodušno međupolje nego odnos spram prolaska. kako se čini. A što ako je čovjek spram nje otvrdnuo i to. nego prvo mora sama postati pomagačicom. Naravno. umjesto da se odredi kao ono što se mora po-maknuti iz dosadašnje utvrđenosti kako bi se tek tako ugodilo za neku odredivost. a odnos spram čovjeka je događajuće omogućavanje utemeljenja tu-bitka te zato nužnosti sklanjanja istine bytka u biću kao vraćanja bića. Iz dogođaja* Bijeg bogova mora se iskusiti i izdržati. To je prevlašćujuće privlašćivanje dogođaj u kojemu se istina bytka utemeljuje kao tu-bitak (čovjek se preobražava. postavlja u odluku tu-bitka i nema-bitka) i povijest iz bytka kreće u drugom početku. Ta opstojnost utemeljuje najdalju blizinu dogođaju. nego ono najbliže onoga još neutemeljenog tu tu-bitka koji je postao ustojan u spremnosti za uskraćivanje kao bivanju bytka. obratno. tek se tada ponovno počinju ozbiljavati “pretpostavke” za neku “povijest”. Toj nuždi isprva ne treba pomoć. PREDPOGLED 8. utemeljenje tu-bitka. tek kada smo ugodili svoju bit na te bezdane između čovjeka i bytka i bytka i bogova. Filozofija 37 . Ali otvaranje krševitosti koje je potrebno bogu (usp. Ta nužnost zbiva se u stalnoj odluci koja vlada čitavim čovjekovim povijesnim bitkom: pripada li čovjek ubuduće istini bitka i tako * usp. Iz dogođaja sti još smije zvati borbom – svi se oni. Taj je dogođaj istina bytka. koji biva kao ništa drugo nego dogođaj. daljina neodlučivosti nije neko “onostrano”. Tek kada shvatimo kako je jedincato nužan bitak i kako on ipak ne biva kao sam bog.

Ono ništavno u bytku i povratni titraj. Poprište trenutka biva iz njega kao prijepor zemlje i svijeta. Ono što se otvara u utemeljenju tu-bitka jest dogođaj. Tu-bitak se zbiva na načine sklanjanja istine iz jamčenja iskrčeno-skrivenog dogođaja. Pregled Bytak kao dogođaj – oklijevajuće ustezanje kao (uskraćivanje).koje je upravo krčeće-skrivajuća točka preokreta u tom obratu. Dovršenje prijepora i sučeljenja. Samo povijest kojoj je temelj u tu-bitku ima jamstvo pripadnosti istini bitka. Što ako zamre borba oko mjerila. tek utemeljujući sámo sebe. Razdvojenost zemlje i svijeta. To područje. jer istina bytka samo u sklanjanju. Prepiranje prijepora je tu-bitak. Prijepor kao prijepor zemlje i svijeta. čovjeka i boga razlaže i slaže i čini ih međusobno podobnima. Bytak biva u istini: krčevina za sebeskrivanje. Temelj temelji kao bez-temelj: nužda kao ono otvoreno sebeskrivanja (ne “praznina”. ukoliko dobiva za zadaću utemeljenje onog područja odlučivanja. Vrijeme-prostor je kao udes istine iskonski poprište trenutka dogođaja. Sklanjanje istine pušta da ono istinito kao biće dođe na otvoreno i prikriveno. Time se ne misli na neku “nasuprotnost”. nešto zorno i neku “ideju”. Istina kao bit temelja: temelj – ono u čemu se temelji (ne odakle kao uzrok). a ono kao utemeljujuće “između” u biću. što se nazivalo područjem odlučivanja. tj. koji dohvaća sve iz temelja. 9. Bivanje ima središte i širinu u obratu. tada je to skriveno kao velika preobrazba. Istina se zbiva kao krčeće skrivanje. Bivanje se jamči i sklanja u istini. Vrijeme-prostor je ono što izviruje za procjene krševitosti bytka. Vrijeme-prostor poprište trenutka prijepora (bytak ili nebitak). prijeporno (bytak ili nebitak). odmah i općenito svi morali i znati i poimati i da bi se morao odigravati u javnosti. Samo se malobrojni uvijek nalaze u svjetlosti te munje. Iz dogođaja iz te pripadnosti i za nju sklanja istinu kao ono istinito u biće ili ga početak posljednjeg čovjeka tjera u prikriveno životinjstvo i povijesnom čovjeku usteže posljednjeg boga.I. Taj obrat zadobiva svoju istinu samo time što se prepire kao prijepor između zemlje i svijeta i tako se ono istinito sklanja u biće. Taj bitak – povijesnost – nikada nije u svakom dobu isti. Putovi i načini sklanjanja – biće. jest tu-bitak. Sada je on pred bitnom preobrazbom. Biće tek tako stoji u bytku. 10. Ono se može provesti samo iz hrabrosti za bez-temelj. nego bez-temeljno neiscrpljenje). ako je takva oznaka uopće dostatna. Većina ima tu “sreću” da se zatječe u nečemu danom i tako daje svoj doprinos u potrazi za korišću za neku cjelinu. Temeljni sklop tog zbivanja je vrijeme-prostor koji iz njega izvire. u kojemu se zadobiva ili gubi pravi povijesni bytak narodâ. nego na domigivanje s jedne strane na drugu u otvorenosti onoga tu. ono između koje. Zrelost: plod i darivanje. U drugom početku predmišlja se ono posve drugo. Iz dogođaja Bytak biva kao dogođaj. one dogođajne sveze kojom ljudsko povijesno biće sebe tek dovodi do samoga sebe. PREDPOGLED 10. i tim je skrivenije što je zbivanje veće. Bez-temelj kao vrijeme-prostor. postoji zabluda da bi bitan prevrat. ako više ne bude volje za najveću različitost putova? Kada se drugi početak još priprema. jednako htijenje više ne bude željelo veličinu. Naravno. Utemeljenje tog područja zahtijeva jedno odustajanje koje je suprotnost samoodricanja. 39 38 .

Bytak (kao dogođaj) treba biće kako bi on. Dogođaj – tubitak – čovjek* 1. to znači: vrijeme kao vrijeme-prostor vraća u sebe bit povijesti.. 9. malobrojni. Dogođaj: sigurno svjetlo bivanja bytka u krajnjem vidokrugu najdublje nužde povijesnog čovjeka. To je “zbiljsko” biće. Dogođaj i povijest Biće jest. I “sudbina” pripada povijesti i ne iscrpljuje njezinu bit. tj. 8. Utemeljenje – ne stvaranje – jest puštanje-biti-temeljem od strane čovjeka (usp. Tubitak je temeljno zbivanje buduće povijesti. Temeljni ugođaj utemeljenja jest suzdržanost (usp. 2. pod čijom vlašću neposredna opipljivost i korisnost i služnost svake vrste (npr.I. pojmljenoj iz bivanja samog bytka. 3. Nedostaju mostovi. bytak. nije prednost. Do-gođaj je sama iskonska povijest. 6. Tek se u tom iskonskom pojmu povijesti zadobilo područje u kojemu se pokazuje zašto je i kako povijest “više” nego čin i volja. Biće može “biti” još i u napuštenosti od bitka. Utemeljeni temelj ujedno je beztemelj za krševitost bytka i netemelj za napuštenost bića od bitka. pojedinačni. Put prema biti povijesti. Tako se ujedno nadaje i znanje o jedincatosti bytka. Nasuprot tome. nego povijesno jer sada bit bytka više ne znači samo prisutnost nego i puno bivanje vrijeme-prostornog bez-dana i stoga istine. Tubitak ima iskon u dogođaju i njegovom obratu. 41 11. u svojoj pripadnosti kao temelj povijesti još potpuno skriveni i dugo začudni. No ta prividna samostalnost bića u odnosu na bytak. 10. Tako se već u “Bitku i vremenu” povijesnost tu-bitka može razumjeti samo iz fundamentalno-ontološke namjere. PREDPOGLED 12. još nisu provedeni odskoci. 7. trenutačan odnos spram dogođaja u pozvanosti njegovim dozivom. Utemeljenje 40 . jer nedostaje i znanje o onome što se zbilo u prvom početku. Mišljenje bytka kao dogođaj početno je mišljenje koje kao suočavanje s prvim početkom priprema drugi. Samo. a ne kao prilog postojećoj filozofiji povijesti. “fundamentalnoontološki” je pripremljen utemeljenjem povijesnosti na vremenitosti. između nadolaska i bijega bogova te čovjeka koji u njemu ima korijene. 5. iako “povijesno”. Ali time se recimo “priroda” ne zapostavlja nego se također iskonski preobražava. ondje). 12. čime se naznačuje da se ovdje općenito bit bytka shvaća “povijesno”. Bytak biva. istine bitka. Dogođaj i tubitak u svojoj su biti.) koji tek time ponovno dolazi k sebi i opet zadobiva samo-bitak. sve mora služiti narodu) samorazumljivo određuju što je bivstvujuće. To zbivanje izvire iz dogođaja i postaje moguće poprište trenutka za odluku o čovjeku – njegovoj povijesti ili nepovijesti kao njezinu prijelazu u propadanje. tj. Zato se on može samo utemeljivati kao istina bytka i u njoj. Tu-bitak kao utemeljenje prepiranja prijepora u ono njime otvoreno ljudski se izdržava i nosi u ustojnosti koja izdržava ono tu i pripada dogođaju. Dogođaj i povijest Povijest ovdje nije shvaćena kao neko područje bića među drugima već jedino u pogledu bivanja samog bytka. ali ukoliko je vrijeme-prostor bezdan temelja. bivao. Prvi početak misli bytak kao prisutnost iz pribivanja koje prikazuje prvo zabljesnuće nekog bivanja bytka. * usp. ipak ne oslanjajući se na neki pojam povijesti. Suzdržanost je odlikovan. Biće ne treba bytak na taj način. ondje).. nego samo znak da ono ima povlasticu slijepog propadanja. ne-biće pod vlašću izopačenosti privida čiji iskon pritom zakriven. kao da je on samo neki dodatak predočavajućeg “apstraktnog” mišljenja. 4. Još izostaje dubina iskustva istine i osvještenja koji bi njima bili dovoljni: snaga visoke odluke (usp. U smislu “pitanja bitka”. na putu je samo mnoštvo prigoda i sredstava za pogrešno tumačenje. pojmljeno iz istine bytka. jedinog vodećeg u “Bitku i vremenu”. a što nije. Tubitak: ono središno-otvoreno i tako skrivajuće između.

gore 5.I. Ovdje treba izbjegavati svaku drugu izvanjsku i “psihološku” predodžbu o “ugođaju”. PREDPOGLED 13. Ta je povijest. posljednjeg boga u biće (usp. usp. tj. neki stil tu-bitka. predavanje o Hölderlinu)** ovdje se misli u ustojnom smislu: jedinstvo ishoda sveg namaknuća te nabačaja i unosa sveg odmaknuća i opstojnost i provedba istine bitka. A to izmuknuće izrasta samo iz suzdržanosti. Zato ugođaj nikada nije tek ono kako. Suzdržanost kao iskon tišine i kao zakon sabiranja. vladavinu. Ali briga – to valja uvijek iznova reći – ne znači tugu i nujnost i mučnu zabrinutost oko ovoga i onoga. 14ff. Za malobrojne – Za rijetke. tj. posljednjeg boga. Ta tišina izvire samo iz šutnje. naime da je ona jedan “ugođaj” ili “stav” među drugima. Suzdržanost u njegovu tumačenju povijesnosti sadržana je uputa u samu bit bitka. ono posve drukčije od onoga što se čini da se sada smatra poviješću: tmurna hajka zgoda što proždiru jedna drugu i nakratko se mogu zaustaviti samo još najvećom bukom? Ako će nam još biti darovana neka povijest. 43 42 . Ugođaj (usp. Ona određuje stil zato što je ona temeljni ugođaj. Briga je kao opstojnost tu-bitka predujmljujuća odlučenost za istinu bytka te ujedno vezanost za ono tu koja rješava ono dodijeljeno. te time utemeljenje tu-bitka. a ne nastoji se stvoriti niti neku teoriju niti filozofiju povijesti. Suzdržanost – kao stil – samoizvjesnost utemeljujuće mjere i gnjevno postojanje tubitka. Tek suzdržanost tu-bitka utemeljuje brigu kao ustojnost koja izdržava ono tu. Suzdržanost ugađa svaki utemeljujući trenutak nekog sklanjanja istine u budućem tubitku čovjeka. Sklanjanje istine i njezino razvijanje u brigovanje i ophođenje. dogođaja. U izreci: “on će se pobrinuti za red” – voditi brigu – dolazi na vidjelo nešto od biti brige: predujmljujuća odlučenost.???. onda to može biti samo skrivena povijest velike tišine u kojoj i kao koju vladavina posljednjeg boga otvara i oblikuje biće. * usp. 193. u odredbu njihova naloga: opstojnost posljednjeg boga. Ona kao temeljni ugođaj ugađa prisnost prijepora između svijeta i zemlje i time prepiranje spopada dogođenja. nego se tek ugođajem mjere razmjeri odmaknuća tubitka i pripisuje mu se jednostavnost namaknuća. tj. Ona ugađa samo kao dogođena pripadnost istini bitka. Tu-bitak i čovjek ** Zimski semestar 1934/35 “Hölderlins Hymnen ‘Germanien’ und ‘Der Rhein’” (Gesamtausgabe Band 39) Samo ta suzdržanost može sabrati ljude i njihovu zajednicu na njih same. bačenost u pravu ustojnost u istini o obratu u dogođaju (usp. o čemu se ondje jedino pita. ukoliko se radi o suzdržanosti kao temeljnom ugođaju. Sve to samo je izopačenje brige ukoliko se o njoj povrh toga javlja još jedan nesporazum. ona se uopće ne može izračunati zbrajanjem sposobnostî duše. str. temelj toga ujedno jest suzdržanost tubitka. tj. Vladavina posljednjeg boga nailazi samo na suzdržanost. Ali briga istodobno nije puki stav volje. koje prati i baca svjetlo i sjenu na sve čovjekovo činjenje i propuštanje koje bi već bilo utvrđeno. i njega. Je li nam još i ubuduće određena neka povijest. ugađa i nosi to utemeljenje. Sabiranje u tišini i sklanjanje istine. Suzdržanost* Ona je stil početnog mišljenja samo stoga što mora postati stil budućeg bitka čovjeka. suzdržanost za nju. a ujedno i najkrhkija spremnost tubitka za do-gođenje. Ona je temeljni ugođaj zato što ona ugađa dokučivanje temelja tu-bitka. Posljednji bog). 13. utemeljena u tubitku. skrivena povijest velike tišine. Samo još u njoj neki narod može biti. Dakle svijetom prvo mora zavladati velika tišina za zemlju. stvara veliku tišinu. Tu-bitak kao prepiranje tog prijepora ima svoju bit u sklanjanju istine bytka. dolje: Utemeljenje. Suzdržanost i briga Suzdržanost je temelj brige. Utemeljenje). onoga utemeljenog u tu-bitku. Suzdržanost je najjača.

Zanijemljenje je početni uvjet za razvoj mogućnosti jednoga iskonskog – pjesničkog – imenovanja bytka. nedovoljno snažan. Suzdržanost: predskok u obrat dogođaja koji se drži sebe (zato ne romantički bijeg ili malograđanski spokoj). 14. tijekom kojega je “znanost” došla do osebujnog tehničkog kulturalnog značenja. gdje se samo ne izriče i ne ponavlja nešto već rečeno i izrecivo. ali zato upravo ne može neposredno utemeljivati povijest. A proizvoljnost je ropstvo “slučajnoga”. Zanijemljenje je dogođaj kao mig i spopad bytka. kada tek riječ opet djeluje. Tako mnogi moraju shvaćati filozofiju. stoljeća. to nije nešto što se povremeno zbiva. najčešće razvučen i kao takav ne znan. dublji oblik kod Fichtea i Hegela) jest sljedeće: jedinstveno sistematsko (matematičko) utemeljenje i razvoj znatljivoga na temelju i kao posljedica ideje znanja kao izvjesnosti (samoizvjesnosti). Oboje imaju svoja različita vremena i unutar povijesti se drže posve različitih stupnjeva tu-bitka.I. Filozofija i svjetonazor Filozofija je beskorisno. Jezik i velika tišina. Filozofija je utemeljenje istine uz istodobnu lišenost istinitoga. Filozofija je uvijek neki početak i zahtijeva prevladavanje same sebe. U tom naumu “znanstvene” filozofije još živi poriv same filozofije da spasi svoju najvlastitiju stvar od proizvoljnosti svjetonazorskog mnijenja koje postaje samoljno i nužno ograničavajućeg i zapovijednog stila svjetonazora uopće. nego iskonski. Da se i kako se ovdje staro provodno pitanje (τί το όν) spasilo kroz novovjekovnu filozofiju. Ono što je kao posljednji pravcati ostatak sadržano u ideji “znanstvene” filozofije (usp. “Svjetonazor” uređuje iskustvo u neku određenu putanju i njezino okružje. pri čemu izostaju neki suvisli govor i iskaz. možda nastavni predmet ili izložak kulture. jednostavna blizina biti i svijetla daljina bića. iako zanijemljenjem dolazi na prvi skok. Suzdržanost. Ali najvlastitija stvar filozofije se zaboravila. Filozofija i svjetonazor Suzdržanost kao otvorenost za zamuknutu blizinu bivanja bytka koja iz daljine neodlučivoga ugađa na najdalje uzdrhtanje migova koji se događaju. početno mišljenje kao nepojmovno). a ipak gospodsko znanje. Filozofija otvara iskustvo. a s druge je strane “svjetonazor” pojedinca kao nadomjestak za nestalo tlo. ipak se promijenivši. najviši nalaz u samom traženju blizina odluci. Svjetonazor se mora odreći novih mogućnosti kako bi ostao on sâm. PREDPOGLED 14. zato svjetonazor sužava i osujećuje pravo iskustvo. To je njegova snaga. Utemeljenje. još trebao održavati vezu “vrijednostî” i “idealâ”. Filozofija se može dugo odgađati i naizgled nestati. Razlikovanje “znanstvene filozofije” i “svjetonazorske filozofije” posljednji je odjek filozofske bespomoćnosti 19. samo ukras. to se ne spoznaje jasno jer filozofiji već nedostaje nužnost i to što ju se “njeguje” ona zahvaljuje svojem karakteru “kulturalnog dobra”. Suzdržanost: stvaralačko izdržavanje u bez-temelju (usp.-242. vrijeme-prostor). možda još jedno nasljeđe čiji se temelj izgubio. Riječ još uopće ne dolazi do riječi. shvaćena izvana. i “ontologija”. ondje gdje se još razumije (Lotze). 45 . Kada će doći to vrijeme? (usp. “spoznajna teorija” ju je pogrešno protumačila. Jer čak i u “liberalnom” svjetonazoru još postoji ta nepopustljivost u tome što on zahtijeva da se svakome dopusti da ima svoje mnijenje. šutnja i jezik Zanijemiti. s njegova gledišta. Svjetonazor je uvijek neki svršetak. Suzdržanost i traženje. i to upravo ondje i onda gdje je i kada ona za malobrojne nužda. 238. Zato je filozofija. Filozofija je htijenje povratka u početak povijesti i tako samonadilaženja. uvijek toliko da se svjetonazor nikada ne dovodi u 44 pitanje. ipak ostaje jedna disciplina među drugima. Filozofija je ono strašno ali rijetko piitanje o istini bytka.

posljedica novovjekovne metafizike. a kamoli bitno. 47 . izviru iz svojega skrivenog temelja (npr.I. Tako se ovdje nalazimo pred neprelaznom teškoćom koja se nikada ne može ukloniti nikakvim mirenjem i nikakvim dogovorom. znanje o tome što ometa i izobličava i želi nametnuti jednu prividnu bit 46 filozofije. njegovo stvaranje nikada ne može ući u bit i postati stvaranje-nadilazeći-sebe jer bi se tako morao dovesti u pitanje sam totalni svjetonazor. Prikrivena. sámo sebe pogrešno tumačilo kada bi se dalo zavesti da ono suprotstavljeno učini predmetom pobijanja i spora. Putovi i odvažaji nekadašnjeg stvaranja uređuju se u divovske razmjere makinacije. PREDPOGLED 14. Naravno. To bi znanje. Filozofija i svjetonazor “Svjetonazor” je. Posvuda nedostaje nužnost onoga što je izraslo. da zauzvrat. Znanje o izopačenome ovdje uvijek mora ostati prolazno. Filozofija kao utemeljenje istine bytka ima iskon u samoj sebi. ali ne i primijenilo – sve je prevedeno u “doživljaj”. suprotno. ona samu sebe mora povući u ono što sama utemeljuje i samo iz toga iz-građivati. sve to dugo će vremena filozofiju kao stvaralačko suutemeljivanje tu-bitka držati daleko izvan uobičajenog i spretnog sveznanstva javnoga mnijenja. Svaki stav koji kao “totalan” polaže pravo na određivanje i davanje pravila djelovanja i mišljenja svake vrste neizbježno mora sve ono što bi se povrh toga još moglo pojaviti kao nužnost ubrajati u ono suparničko i čak omalovažavajuće. Filozofija i svjetonazor tako su neusporedivi da nije moguća nikakva slika kojom bi se ta različitost mogla uprispodobiti. tj. U tome je i razlog što se “svjetonazor” tada pokušava postaviti iznad filozofije. Da “svjetonazor” može biti upravo najvlastitija stvar pojedinca i njegova danog životnog iskustva i najvlastitijeg mnijenja. toliko je ovaj krut u svojoj definitivnosti. to nije nešto zbog čega bi trebalo “žaliti” nego samo naznaka da filozofija ide ususret jednom pravcatom usudu svoje biti. postajući samo još učenošću. iz biti nekog naroda). “svjetonazor” može nastupati kao totalan i brisati svako vlastito mnijenje. Ta kako bi nekom “totalnom” svjetonazoru i moglo odgovarati da bude i samo moguće. naravno. i odnos spram “ideja”). nešto što njega samoga ujedno i podranja i nadvisuje i uključuje u druge nužnosti koje mu se ne mogu prinijeti izvana tako da. To mu uspijeva tim prije što je dublje u međuvremenu morala tonuti sama filozofija. To je uspjelo tim lakše stoga što je sam Nietzsche nijekao filozofiju kao “učenost” i time naizgled stao na stranu “svjetonazora” (kao “filozof pjesnik”!). Ma koliko da je ono bezgranično u svojoj proizvoljnosti. naprotiv. to pripada istoj biti svjetonazora uopće. I sve ovisi o tome da taj usud ne ometamo ili čak potcjenjujemo nekom “apologetikom” za filozofiju. uobičajenost i dostupnost “svjetonazorâ” za mase (kao nadomjestka za “duh”. što je makinacija koja nužno uvijek ostaje ispod njezine razine. Posljedica jest ta da se stvaranje unaprijed zamjenjuje pogonom. “Svjetonazor” je uvijek “makinacija” spram onoga naslijeđenog za njegovo prevladavanje i sputavanje sredstvima koja su njegova vlastita i koja je ono pripremilo. koji dugo nedostaje. Jer s pojavom “svjetonazorâ” mogućnost neke volje za filozofiju nestaje do te mjere da se svjetonazor naposljetku mora odupirati filozofiji. plod novoga vijeka. ali istrošena “vladavina” crkava. Ali ovdje se lako može shvatiti ono uzajamno i samoisto: definitivnost je samo jedincatost proširena u potpunost svevaljanosti. a s time i beztemeljnost stvaralačkoga. Makinativno-doživljajna bit svjetonazora prisiljava razvoj svakog danog svjetonazora da se koleba u najdaljim suprotnostima te se stoga uvijek i učvršćuje u mirenjima. i to makinativno privid je životnosti stvaralačkoga. ravnodušno daljnje bavljenje filozofijom kao učenošću te ujedno posredno i neposredno kao crkvenom i svjetonazorskom skolastikom. jednako kao i vladavina “slika svijeta”. a proizvoljnost je svakome moguće upojedinjenje nečega samo njemu definitivnoga. Sumnja i nepovjerenje spram filozofije svaki su put jednako veliki i jednako različiti. Totalni svjetonazor mora se zatvoriti za otvaranje svojega temelja i dokučivanje carstva svojega “stvaranja”. Ta čudnovata pojava vladavine “svjetonazorâ” pokušala je – i to ne slučajno – u svoju službu staviti i posljednju veliku filozofiju: Nietzscheovu filozofiju. Svaka bi ih slika ipak dovodila još preblizu jedno drugome. Ali svakako je nužno osvijestiti bliženje tog usuda filozofije.

Filozofija* je neposredno beskorisno. 49 . Što smo mi sami? Ovdje zakazuje svaki platonizirajući način mišljenja koji za korpus nekog naroda unaprijed postavlja neku ideju. neki narod koji navodno postoji nju prisili na izopačenje. nekog načina ponašanja. filozofija se tako samo poravnava do ravnodušnosti nekog “postignuća”. povijesno ga utemeljuje u njegovu tu-bitku i određuje za stražarstvo za istinu bytka. 16. Tek tako narod postaje slobodan za svoj zakon koji treba izboriti kao posljednju nužnost svojega najvišeg trenutka. * usp. ali ipak gospodsko znanje iz osvještenja. Samo tako ona može postaviti “narod” u istinu bytka umjesto da. No nema li i filozofija. Narod postaje narod tek kada se pojave njegovi najjedincatiji i kada oni počnu slutiti. “njemački idealizam” i “Nietzsche”. Ali baš ovdje je filozofija (novovjekovna) već na putu prema “svjetonazoru” (nije slučajno to što ta riječ sve više dobiva na važnosti u okružju tog “mišljenja”). Kao totalnim stavovima u temelju im je odricanje od bitnih odluka. Predpogled. naprotiv. što onda on jest? Kako se to može znati? 1. Osvještenje je piitanje o smislu. Iz dogođaja. str. mišljenje o filozofiji ovdje je narodno samo ako pojmi da ona sama mora stvarati svoj najvlastitiji iskon i da to može uspjeti samo ako filozofija uopće još pripada svojemu prvom bitnom početku. “Bitak i vrijeme”) o istini bytka. Što uopće jest neki narod? 2. pravo na “ono totalno”. za tu-bitak. Überlegungen IV. neki smisao i vrijednosti po kojima bi on trebao “postati”. Što je ovaj ili onaj određeni narod? 3. Zato se filozofija “nekog” naroda ne može izračunati ni propisati ni iz kakvih svojstava i sposobnosti. tj. PREDPOGLED 16. raskriva se beztemeljnost filozofije koja se mora vratiti u ono početno kako bi u otvorenost svojega osvještenja dovela krševitost i sebenadilaženje. Filozofija “nekog” naroda je ono slobodno i jedino što u jednakoj mjeri obuzima narod kao što “iz” njega i dolazi – obuzima ga ukoliko se on već odlučuje za samoga sebe. Svaki pokušaj posredovanja – ma s koje strane dolazio – slabi stavove i uklanja mogućnost prave borbe na tom području. jednako je tako važno i znati da se mora izboriti neki najviši rang bytka ako se u igru želi valjano uvesti neki “narodnosni princip” kao mjerodavan za povijesni tu-bitak. Izraz “filozofija nekog naroda” odmah se pokazuje kao vrlo mnogoznačan i mračan. str. Pri čemu još posve po strani ostaje neodređenost govora o “narodu”. 48 Čime neki narod postaje narod? Postaje li narod samo ono što on jest? Ako da. nekog “procesa”. Ne smije nas čuditi što se totalna politička vjera i jednako totalna kršćanska vjera uz svu svoju nespojivost ipak upuštaju u mirenje i taktiziranje. i ona prije svih. Baš kao što to ne možemo zanemariti. Njihova borba nije stvaralačka borba nego “propaganda” i “apologetika”. (usp. nije li to filozofija njemačkog naroda? Ali što se kazuje takvim očitim tvrdnjama? Ništa o biti same filozofije. 23-26???. Naprotiv. No ukoliko se i čim se filozofija vrati u svoju početnu bit (u drugom početku) i pitanje o istini bytka postane utemeljujućim središtem. ako je određujemo kao znanje o biću kao takvom u cjelini? Doista je tako. ono začudno i uvijek neobično. potpuno. Filozofija “Svjetonazoru” se mogu suprotstaviti samo piitanje i odlučnost za upitnost. Filozofija nekog naroda ono je što narod čini narodom neke filozofije. Ta očita pripadnost “narodu” zavodi da se pomisli kako se upućivanjem na nju reklo i nešto o filozofiji ili čak i o stvaranju neke buduće. sve dok mislimo u formi dosadašnje filozofije (metafizike) i shvaćamo je u njezinu kršćanskom izrazu (u sistematici njemačkog idealizma). Filozofija kao “filozofija nekog naroda” Tko bi nijekao da filozofija to jest? I ne može li se to i posvjedočiti činjenicom koja pobija svako protivljenje: velikim početkom zapadne filozofije? Nije li on filozofija grčkog naroda? A veliki svršetak zapadne filozofije. obratno.I. Jer njihova je bit ista. 15. Odakle i kako dolazi do tog postavljanja? Bitno je proći kroz osvještenje narodnoga. 85ff. 7. za što primjeri mogu biti i način oblačenja i pripreme hrane i slično.

kao i njegov način i njegova nužnost i nužda. To što pokreće je bačenost čovjeka u biće koja ga određuje za bacača bitka (istine bytka). Povijest bytka i napuštenost od bitka). iako ne “apsolutno” znanje na način filozofije njemačkog idealizma. osvještenjem njezina prvog početka koji sve prestiže i njegova razvoja do kraja. 227. Budući da je filozofija takvo osvještenje. Nabačaj i tu-bitak) bića na bytak. izdržavajući tu-bitak. ustojno postojimo i utemeljujemo kao istina bytka. No budući da je osvještenje samo-osvještenje te i mi stoga dospijevamo u pitanje tko jesmo. što tek iznuđuje odluku i lučenje čovjeka kao bića od bića i usred njega i opet k njemu natrag. Ali ta nužda različita je u bitnim počecima i prijelazima čovjekove povijesti. Bačeni bacač provodi prvo. još u mraku i zakriven. Temeljni ugođaj prvog početka je divljenje da biće jest. Temeljni ugođaj drugog početka je prestravljenje. To se pitanje mora postaviti radi biti bitka koji nas treba. a ipak je moćan: φύσις – ἀλήθεια – ἕν – πᾶν – λόγος – νοῦς – πόλεμος – μὴ ὄν – δίκη – ἀδικία. sam je nabačaj. i to tako da se tek polazeći od početka to današnje objavljuje u smislu povijesti bitka (usp. 50 Filozofija je fuga u biću kao bytku se pokoravajuće raspolaganje njegovom istinom. Ta je nužda ono što čovjeka pokreće u biću i prvo ga dovodi pred biće u cjelini i u središte bića te tako k njemu samome i time omogućava da povijest počinje ili propada. PREDPOGLED 17. Pitanje glasi: jesmo li mi i kada kako pripadnici bytka (kao dogođaja). i to ne nas kao upravo još postojeće nego ukoliko. Nužnost filozofije Piitanje o istini uskok je u njezinu bit te time u sam bytak (usp. Nužda kao ono pokrećuće. Nazvuk. Utemeljenje) unatražno razmatranje nas kao “danih” nego utemeljenje istine samobitka iz vlasništva tu-bitka. Nužnost filozofije sastoji se u tome da ona kao osvještenje ne mora ukloniti onu nuždu nego je izdržati i utemeljiti. Temeljni ugođaj koji ugađa za nužnost uvijek je u skladu s početnim iskustvom te nužde. ona priprema istinu bitka i spremna je s obzorima i vidokruzima koji joj se pritom otvaraju. međutim. Ta nužda pripada istini samog bytka. Od tog se smjera pitanja – ne samo onoga koji je izričito “znanstvenoteorijski” – mora sasvim odustati. tj. 203. osvještenje nužno postaje pitanjem o istini povijesti filozofije. To pitanje o pripadnosti pitanje je odluke između pripadnosti koja se tek treba odrediti i napuštenosti od bitka kao ograničavanja na nebiće kao privid bića. utemeljujuće bacanje kao nabačaj (usp. kao siromaštvo i slično. i budući da je naš bitak povijestan i to isprva naslijeđen bilujući. Nazvuk) i suzdržanost koja se temelji u takvom prestravljenju kao stvaralačkom. Ona se nalazi izvan svake mogućnosti “pesimističnog” ili “optimističnog” vrednovanja. Nakon dosada rečenoga. kada čovjek uopće tek staje pred biće. To ne znači (usp. Zato je osvještenje – uskok u istinu bitka – nužno samo-osvještenje. ona je nužda u prinudi 51 . Nikada se. 57. pitanje pripadamo li mi bitku u sebi je i pitanje o biti bytka. učiniti je temeljem povijesti. ona unaprijed skače u krajnju uopće moguću odluku i svojim otvaranjem unaprijed ovladava svim sklanjanjem istine u biću i kao bića. Filozofija nikada ne gradi neposredno na biću. Zato je ona gospodsko znanje naprosto. da je sam čovjek bivstvujući u onome što on nije. Najiskonskije. Bitno je osvještenje početka. ne smije izvanjski i kratkovidno shvatiti kao neki manjak. O biti istine). Utemeljenje. A još kraće seže usmjerenost filozofije prema “znanostima” koja se – ne slučajno – uobičajila od početka novoga vijeka.I. Filozofija kao prvo i krajnje osvještenje istine bytka i bytka istine ima svoju nužnost u prvoj i krajnjoj nuždi. Prestravljenje u napuštenosti od bitka (usp. Utemeljenje. U prvom početku. 17. Osvještenje onoga današnjeg uvijek prekratko seže. Nužnost filozofije Sva nužnost ima korijene u nekoj nuždi. koji daje predznak svojega kraja te time kao područje kraja uključuje i ono “današnje”.

što mi. na koga mislimo pod onim “mi”? (usp. a to kretanje je u toj žestini samo onaj prijepor koji u prekomjernosti prisnosti bića i bytka ima svoj temelj koji se usteže? budući da mišljenje mora voditi u bytak i uvoditi u igru svu začudnost bytka te zato nikada ne može počivati na uspjehu nekog učinka u biću. a ne radi istine bytka. PREDPOGLED 19.) 19. 34. Ali ona seže još i natrag u jedno iskonskije područje od onoga koje je u prijelazu morala proći “fundamentalnoontološka” odredba tu-bitka u “Bitku i vremenu”. koji upravo postojimo. Logik*) Na nas same. Nemoć mišljenja razumljena u uobičajenom smislu ima više razloga: 1. osobito ako kao moć vrijedi snaga neposrednog učinka i provedbe. Filozofija (O pitanju: tko smo mi?) je kao osvještenje bytka nužno samoosvještenje. time se samo pojačava. LJ. 18. 18ff. što ako ujedno s iskonskim utemeljenjem istine bytak postaje bivajućiji – kao dogođaj? I ako tako nužda postaje prinudnijom.. još uopće nemamo snage otvoriti se njegovoj istini jer je za to potreban jedan vlastiti rang tubitka. samo je posljedica. To je najskriveniji temelj za samoću mislilačkog piitanja. 4. ona ne nastaje nekim povlačenjem samoga sebe.S. filozofsko se pitanje. promatrano s te strane. Zato se također nikada ne može ni ukloniti “učincima” i “uspjesima” nekog mislioca. što makinacija i doživljaj polažu pravo da budu ono jedino djelotvorno i stoga “moćno” te ne daju prostora pravcatoj moći. No ukoliko sada nakon iskonskog obrazloženja biti osvještenja kao samo-osvještenja ulazimo u područje piitanja i “mi” sami. pretpostavimo li da se posreći neko bitno mišljenje. 67ff. “Über Logik als Frage nach der Sprache” (Gesamtausgabe Band 38) 52 53 . jače pokreće. koja još ni sada nije dovoljno razvijena i uzdignuta u znanje onih koji pitaju. 2. Ondje gdje se ta nužda najviše uzdiže. Osamljenost mislioca. Ali što ako “moć” znači: utemeljenje i učvršćenje u bit iz “sposobnosti” za preobrazbu? Ni tada još ništa nije odlučeno o nemoći i moći mišljenja. str. pogotovo * Predavanje u zimskom semestru 1937/38 “Grundfragen der Philosophie. što se trenutačno ne odvija niti se može odvijati bilo kakvo bitno mišljenje. nego proizlazi iz porijekla iz područja bytka. sadašnje i ovdašnje? Kuda prolazi krug koji opisuje granicu? Ili mislimo na samog čovjeka kao takvog? Ali sâm čovjek “jest” samo kao povijestan nepovijestan. tj. bivajuće – što ako je ona istina samog bytka. Ausgewählte ‘Probleme’ der ‘Logik’” (Gesamtausgabe Band 45. I čime se određuje bit nekog naroda? Odmah postaje jasno: način kako se u pitanju shvati pitano “mi” već sadrži neku odluku o onome * Predavanje u ljetnom semestru 1934. Predstojeće utemeljenje te povezanosti bitno se razlikuje od svake vrste osiguranja “samo”-izvjesnosti onoga “ja” upravo radi “izvjesnosti”.I. Nemoć mišljenja Ona se čini očitom. Mislimo li na sebe kao vlastiti narod? Ali i tada mi nismo jedini. ona proiznuđuje tu-bitak i njegovo utemeljenje (usp. A pravcata moć mišljenja (kao proiz-mišljanje istine bytka) ne trpi pak nikakvo neposredno utvrđivanje i vrednovanje. što se uz sve veće otupljivanje za jednostavnost bitnog osvještenja i uz nedostatak istrajnosti u piitanju svaki razvoj i put odbacuje ako već u prvom koraku ne donosi neki “rezultat” pomoću kojega se nešto može “spraviti” i kojim se nešto može “doživjeti”. ono pokrećuće. nekim udaljavanjem od. nego kao narod s drugim narodima. 37/38 str. ako ovdje uopće ima smisla govoriti o pojačavanju. sada ZS. 3..)* Nužda. može izraziti u obliku pitanja: tko smo mi? Zanemarimo li pitanje o onome tko.. Zato “nemoć” još ne znači odmah i prigovor protiv “mišljenja” nego samo protiv njegovih preziratelja. na koju se često poziva. Filozofija (O pitanju: tko smo mi?) za nužnost najviših mogućnosti na čijim se putovima čovjek stvaralački – utemeljujući vraća preko samoga sebe i u temelj bića.

neovisno o pitanju tko. Doduše. 2. jesmo li mi samo time što onome nam pripada i u što smo zatočeni jednostavno puštamo da ide svojim tokom? U kojem smislu čovjek jest. nešto čemu nedostaje samo još odredba onoga tko. i ta nerazdvojnost samo je opet naznaka skrivene biti čovjekova bitka. Svaki “pogon”. Tako je već naznačeno i to da ne postaje jasno čemu postaviti to pitanje. da li neki narod “jest” on sam stoga što se samo povećava i smanjuje. I ovdje se čini da se najrazumljivije rješenje nalazi u navedenom zahtjevu: trebamo – djelujući – sami biti. U pitanju “tko mi jesmo” leži i stoji pitanje da li mi jesmo. ali samo zato što nastoji – gotovo bez namjere – ostati na površini. PREDPOGLED 19. kao da se odgovorom na njega osim toga daje još jedna obavijest o čovjeku koja je “praktično” suvišna. i zanemarimo li to da te “sastavnice” i njihovo postavljanje kao čovjekovih odredaba ipak pretpostavljaju sasvim osobita povijesna iskustva čovjeka i njegova odnosa spram bića. Očito je da “bitku” naroda pripada “više”. suprotan izravnosti postupanja i djelovanja. Ta su dva pitanja nerazdvojna. Filozofija (O pitanju: tko smo mi?) tko. Ali pitanje o “bitku” čovjeka. Ali ne čini se da je to pitanje stranputica samo zbog tog reflektiranog stava. ali baš se zato pitanje zaoštrava u smislu da li čovjek tada već “jest” ako “jest” i pojavljuje se samo tako. to pitanje ostaje već kao pitanje vrlo sumnjivo. Ali sve dok se bit filozofije nije pojmila kao osvještenje istine bytka te tako nije postala djelatna nužnost samo-osvještenja koje otuda izvire. i ostaje pitanje da li on već time “jest”. Ono se ne može izravno ni postaviti niti odgovoriti na njega. a ne propitivati se i podrivati. Volja za samo-bitak čini pitanje suvišnim. ne može se nijekati da je on na taj način neko biće. pri-sebi smo? Čime i kako čovjek stječe izvjesnost da je pri-sebi. Samstvenost čovjeka – povijesnog kao naroda – područje je u kojemu se zbiva čovjekovo pri-sposobljavanje sebi kada on sam 55 . Te se dvije sumnje spajaju u jedan zahtjev: mi trebamo postupajući i djelujući sami biti. I u tom se pitanju nalazi odraz obrata. dakle prvo imamo “sebe” na oku i na dohvat ruke. I kada ne bi bilo “reflektirano”.I. 3. svako bavljenje nečim pokreće čovjeka. ako nismo mi sami? I kako bismo mogli biti sami a da ne znamo tko smo kako bismo imali izvjesnost da smo oni koji jesmo? Stoga pitanje tko nije neko pitanje koje pridolazi izvana. druge vrste od one za koju znaju puko proračunavanje i njegovanje danog ljudskog bića. potjecalo nastojanje da se nekom danom narodu da “oblik” putem ustanova i “organizacije”? To što se čovjek “sastoji” od tijela – duše – duha ne kazuje mnogo. Ovdje se otvara pogled u posve drukčije povezanosti. kako mi jesmo. Jer time se zaobilazi pitanje o bitku tog jedinstvenog postojanja. kao da je na njemu uvijek samo potrebno neko preoblikovanje poput onoga koje lončar obavlja na grumenu gline. ono zahtijeva stav okrenut prema natrag. Odakle bi npr. nego općenito kao pitanje. postavljeno na taj način. i upravo taj bitak odgovara i na pitanje tko smo mi prije no što se ono uopće i postavi. zasada ćemo ostaviti po strani. 1. to uopće nije jasno. ono bi bilo “teorijsko” mudrovanje koje čovjeka odvlači od postupanja i djelovanja i u svakom ih slučaju slabi. taj je “bitak” 54 u sebi obilježen vlastitim odnosima bitnih odredaba. i to povijesne. postaviti ono “mi” i “nas” takoreći kao nešto dano. nego pitanje tko postavlja pitanje o samo-bitku i time o biti samstvenosti. pojavljuju se bitne zadaće razjašnjavanja koje na kraju nisu nevažne za preuzimanje i provedbu bitka čovjeka i naroda nego tek one o njima odlučuju. Nije dovoljno ni uputiti na neko postupanje i djelovanje. u duhu – animus. a ne samo pri nekom prividu i nekoj površini svoje biti? Poznajemo li sebe – same? Kako bismo mogli biti mi sami. spiritus – πνευμα? Ako se ovdje čini i želi učiniti makar i prvi korak u smjeru neke jasnoće koja seže dalje od puke tupe upotrebe riječi. Kako u slučaju zahtijevanog samo-bitka stoji s onime sámo? Sámo – ne znači li to da sebe postavljamo na početak bitka. kada se ne bi “bavilo” samo “nama”. Pitanje je usprkos onome “mi” ipak usmjereno natrag na nas same i time “reflektirano”. s čime se povezuje teškoća utvrđivanja gdje uopće možemo naći odgovor. Jer što sada znači samo-bitak? Da li čovjek jest. To znači: mi ne možemo. To razmišljanje je jasno. čije “jedinstvo” tek doista ostaje u mraku. Što leži u “duši” – anima – ψυχή?.

Zbiva li se to drugo. Filozofija (O pitanju: tko smo mi?) dospije u otvoreni vrijeme-prostor u kojemu se može zbivati neko osposobljavanje. boljševizam je iskonski zapadna. Samo onaj tko poima da čovjek mora povijesno utemeljiti svoju bit utemeljenjem tu-bitka. onda je to u ruskom narodu. To samo-osvještenje ima iza sebe sav “subjektivizam”. Načelno nema iskustva koje bi čovjeka ikada moglo postaviti iznad njega samoga u neko netaknuto područje iz kojega bi dosadašnji čovjek mogao postati upitnim. Utemeljenje. U osvještenju i pomoću njega nužno se zbiva uvijek-još-drugo.I. Osvještenje kao samo-osvještenje. Zato se čovjekov najvlastitiji “bitak” temelji u pripadnosti istini bitka kao takvog. a 56 odgovarajuće tome i “genij” u umjetnosti. Budući da se samstvenost – poprište trenutka doziva i pripadnosti – prvo mora izložiti odluci. Tu-bitak – vlasništvo – samstvenost). 197. industrija. ako igdje još drijema neke nerazvijena duhovnost. onda se sva iskustva i postignuća provode samo kao izraz sebi “samome” izvjesnog “života” i zato se smatra da se mogu organizirati. daleko je od one clara et distincta perceptio u koju ego uranja i postaje izvjesnim. usprkos suprotnim uvjeravanjima. i to je ostajao platonizam. najdublja bit “liberalizma” koji se upravo zato naizgled može slobodno razvijati i zavjetovati se napretku za svu vječnost. Samo-osvještenje kao utemeljenje samstvenosti nalazi se izvan navedenih nauka. ne bit čovjeka. naime. PREDPOGLED 19. a to je opet zato što bit bitka kao takvog. jer se ovdje bez pitanja i dalje pretpostavlja prikrivena metafizika “tijela” i “osjetilnosti”. “Duh” se pritom uvijek shvaća kao “um”. ali što ne bi nalazilo poprište dogođaja kada ne bi bilo krčevine za ono skriveno. Ne htjeti pitati to pitanje znači: ili izbjegavati tu istinu o čovjeku ili pak širiti uvjerenje da je za svu vječnost odlučeno tko mi jesmo. sve se. Otuda postaje jasno: ono pitanje tko kao provedba samoosvještenja nema ništa zajedničko s nekom opsjednutošću svojim ja i znatiželjnom izgubljenošću u mudrovanje o “vlastitim” doživljajima nego je bitna staza provedbe pitanja o najupitnijemu. A želi li se možda biološki utemeljiti kazivanje ja? Ako ne. ali ukoliko je vladavina 57 . Tu je čak i Kant već bio dalje od tog biološkog liberalizma. tehnika. u prijelazu se ne može pojmiti što mu se sprema. pa i onaj koji se najopasnije skriva u kultu “osobe”. Ono doduše zna da se radi o bitnoj odluci hoće li se postaviti pitanje tko mi jesmo? ili će se ono ne samo zaobići nego uopće nijekati kao pitanje. Razumije li se osoba kao “duh-duša-tijelo” ili se ta mješavina okrene i na prvo mjesto postavi tijelo. Ovdje je pitati pitanje tko mi jesmo doista opasnije od svakog drugog protivništva s kojim se ikada moguće susresti na istoj razini neke izvjesnosti o čovjeku (krajnji oblik marksizma. Sva “pozivanja” na ono prošlo ostaju nestvaralačka ako ne izviru iz krajnjih odluka nego samo služe tome da se one zaobiđu pomoću što više pomiješanoga. Onaj tko se žrtvuje za tu pripremu stoji na prijelazu i morao je posegnuti daleko naprijed te od onoga današnjeg. Filozofija kao samo-osvještenje na naznačen način provediva je tek kao početno mišljenje drugog početka. To je. ne smije očekivati neposredno razumijevanje već u najboljem slučaju samo otpor. to ništa ne mijenja na tome da ovdje vlada zbrkanost mišljenja koje izbjegava svako pitanje. što zapravo treba pripremiti. ona sigurnost u samoga sebe. samo onaj tko stvarajući povlači tugu i radost dogođaja u suzdržanost kao temeljni ugođaj može slutiti bit bitka i u takvom osvještenju pripremati istinu za ono buduće istinito. Gdje je ono počelo. pitanja o istini bitka. kreće putem novovjekovnog mišljenja utemeljenog na onome “ja” i svijesti. u sebi sadrži doziv čovjeku kao doziv koji ga određuje za povijest (usp. onda je preokret ipak samo igra. kao sposobnost da se kaže ja. kako ono ovdje postaje nužno iz piitanja o biti bytka. “osoba”. koji nema nikakve bitne veze sa židovstvom. onog pitanja koje tek otkriva dostojnost najupitnijega. ona se temelji na samo-zakonodavstvu. pa čak ni s rustvom. odumiranje kršćanstva. “genij” i “kultura” predstavljaju opremu i “vrijednosti” koje se na ovaj ili onaj način trebaju ozbiljiti. Stoga “svjetonazor”. što ostaje i bez toga. Kant je vidio: osoba je više nego “ja”. da ustojnost izdržavanja tu-bitka nije ništa drugo nego boravljenje u vrijeme-prostoru onog zbivanja koje se događa kao bijeg bogova. “duše” i “duha”. europska mogućnost: pojava masa. Naravno. ma koliko ono moglo biti neposredno prijeko potrebno.

opravdanju Zapada iz njegove povijesti. Jer početak se nikada ne * o “početku” usp. Početno mišljenje (Nabačaj) uma kao izjednačavanje svih samo posljedica kršćanstva. ali onda je i kršćanstvo u temelju boljševičko! I koje odluke tada postaju nužne?). No opasnost pitanja tko mi jesmo ujedno je. To suočavanje je iskonsko ako je sámo početno. Ponavljanje ovdje ne znači glupu površnost i nemogućnost pukog nastupanja istoga po drugi i treći put. Ali nabačaj se upravo dovodi do temelja i tako samoga sebe prvo mijenja u nužnost. Istina i sklanjanje). početak je utemeljenja istine izborene u nabačaju. Opasnost tog pitanja u sebi je tako bitna za nas da ono gubi privid protivništva novoj njemačkoj volji. rektorski govor iz 1933. predavanje u ljetnom semestru 1932. jer on se upravo ne izdvaja i ne uklanja iz povijesti. Utemeljenje. jer to je samo ono što je prolazno samo jučerašnje. premda prije svoje provedbe još skriveno. No što je početak mišljenja – u značenju osvještenja bića kao takvog i istine bytka? 21. jedini način da dođemo do samih sebe i time prokrčimo put iskonskom spasu. Pošto se razvije. a to je nužno kao drugi početak. Nabačaj razvija nabacivača i ujedno ga hvata u ono njime otvoreno. To hvatanje. “Die Selbstbehauptung der deutschen Universität” (Gesamtausgabe Band 16). Nietzscheovu misao o robovskom ustanku morala). “Vom Ursprung des Kunstwerks” * usp. Samo ono jednokratno je ponovljivo. koje pripada bitnom nabačaju. Početak također nikada nije ni ono “vječno”. Njegova otvorenost postoji samo u utemeljenju koje oblikuje povijest. 244. a ipak nikada ne prelazi u gubljenje samoga sebe i predaju. Tako se može pojaviti dojam da ondje gdje vlada nabačaj postoji samovolja i da se skreće u područje neutemeljenoga. PREDPOGLED 21. ako opasnost može proiznuditi ono najviše. Budući da je svaki početak neprestižan. predujmljujuće kao utemeljujuće i zato neprestižno. Ono u nabačaju nabačeno prevlašćuje njega samoga i daje mu za pravo. Ono početno nikada nije ono novo. Biti nekog takvog nabačaja pripada i to da on u provedbi i razvoju mora samoga sebe postaviti natrag u ono što se njime otvorilo. tj. i 245. nabačaj gubi svaki privid samovlasnosti. to tek iz istine nabačaja postaje shvatljivim. “Der Anfang der abendländischen Philosophie” (Gesamtausgabe Band 35). 20. ali ujedno i skrivenim. Jer najbitnije je to da otvaranje kao krčevina omogućava sebeskrivanje i tek tako sklanjanje istine dobiva svoj temelj i poticaj (usp. s kojom je iz temelja povezan. sebe utemeljujući u sobom iz temelja dokučenom temelju. Nabačaj biti bytka samo je odgovor na doziv. Ali to pitanje kao filozofsko mora se dugo pripremati i ono ne može – ako razumije sámo sebe – polagati pravo na to da nadomješta djelovanje koje je neposredno nužno u trenutku ili da ga želi i samo određivati. onda je boljševizam doista židovski. Samo ono u sebi ima temelj nužnosti da se k njemu ponovno vraća i da se preuzima njegovu početnost. a ono je u temelju židovskog porijekla (usp. Što i tko nabacivač “jest”.I. Početak i početno mišljenje* Početak je ono sebeutemeljujuće predujmljujuće. Utemeljenje 58 59 . frajburško predavanje iz 1935. Početno mišljenje* (Nabačaj) Proizmišljanje istine bytka bitno je na-bačaj. Pogotovo jer pitanje tko mi jesmo mora ostati čisto i potpuno uključeno u piitanje temeljnog pitanja: kako biva bytak? može shvatiti kao ono isto zato što je on predujmljujući i tako svaki put drukčije preseže ono što je njime počelo te prema tome određuje njegovo ponavljanje. on se stalno mora ponavljati i u suočavanju se postavljati u jedincatost svoje početnosti i time svojega nezaobilaznog predujmljivanja.

I. PREDPOGLED

23. Početno mišljenje. Zašto mišljenje iz početka?

22. Početno mišljenje
je proiz-mišljanje istine bytka i tako dokučivanje temelja. U počivanju na temelju ono objavljuje prvo i samo svoju utemeljujuću, sabiruću i zadržavajuću snagu. No kako je proiz-mišljanje bytka neko počivanje? Otvarajući ono najdostojnije piitanja, ono odaje priznanje i time najviše uznosi ono u čemu piitanje počiva, tj. ne prestaje. Jer inače ono, piitanje, kao otvarajuće ne bi moglo počivati. Počivanje znači da piitanje nalazi put u područje krajnjeg titranja, u pripadnost krajnjem zbivanju, a to znači obrat u dogođaju (usp. Posljednji bog, 255. Obrat u dogođaju). Nalaženje puta zbiva se u skoku, koji se razvija kao utemeljenje tu-bitka.

23. Početno mišljenje. Zašto mišljenje iz početka?
Zbog čega iskonskije ponavljanje prvog početka? Zbog čega osvještenje njegove povijesti? Zbog čega suočavanje s njegovim krajem? Zato što je drugi početak (iz istine bitka) postao nužan? Zašto pak uopće početak? (Usp. Überlegungen IV o početku i prijelazu). Zato što nas samo još najveće zbivanje, najprisniji dogođaj, može spasiti iz izgubljenosti u pogon pukih zgoda i makinacija. Mora se dogoditi nešto što nam otvara bitak i postavlja nas natrag u njega i tako nas dovodi k nama samima i pred djelo i žrtvu. Ali sada je najveći dogođaj uvijek početak, pa bio to i početak posljednjeg boga. Jer početak je ono skriveno, iskon koji još nije zlorabljen i trošen, koji, uvijek izmičući, najdalje predujmljuje i tako u sebi pohranjuje najvišu vladavinu. Ta nekorištena moć zatvorenosti najbogatijih mogućnosti hrabrosti (ugođeno-znajuće volje za dogođaj) jedini je spas i kušnja. Iz tog je razloga nužno početno mišljenje kao suočavanje prvog početka, koji se tek treba ponovno zadobiti, i drugog početka, koji
60

se treba razviti; i u toj nužnosti ono prisiljava na najšire i najoštrije i najstalnije osvještenje i sprečava svaki bijeg od odluka i izlaza. Početno mišljenje ostavlja dojam potpune sporednosti i beskorisnosti. A ipak, ako se već misli na korist, što je korisnije od spašavanja u bitak? Što, dakle, početak jest, kada može postati ono najviše sveg bića? On je bivanje samoga bitka. Ali taj početak postaje provedivim tek kao drugi u suočavanju s prvim. Početak – početno pojmljen – je sam bytak. I u skladu s njime je i mišljenje iskonskije od pred-očavanja i suđenja. Početak je sam bytak kao dogođaj, skrivena vladavina iskona istine bića kao takvog. A bytak je kao dogođaj početak. Početno mišljenje je: 1. Puštati da bytak iz izmuknuća kazivanja poimajuće riječi strši u biće. (Graditi na toj planini.) 2. Priprema te gradnje pripremanjem drugog početka. 3. Pokrenuti drugi početak kao suočavanje s prvim u njegovu iskonskijem ponavljanju. 4. u sebi sigetski, u najizričitijem osvještenju upravo kao izmuknuće. Drugi početak mora se proishoditi posve iz bytka kao dogođaja i bivanja njegove istine i njezine povijesti (usp. npr. drugi početak i njegov odnos spram njemačkog idealizma). Početno mišljenje premješta svoje piitanje o istini bytka daleko natrag u prvi početak kao iskon filozofije. Time si priskrbljuje jamstvo da u svojem drugom početku dolazi izdaleka i u svladanom nasljeđu nalazi svoju najvišu buduću postojanost te time u preobraženoj (s obzirom na prvi početak) nužnosti ponovno stiže do samoga sebe. Odlika iskonskog mišljenja njegova je gospodska bit, čime se tek iznuđuje i provodi suočavanje u najvišemu i najjednostavnijemu. Početno mišljenje je gospodsko znanje. Onaj tko želi ići daleko natrag – prvi početak – mora u sebi predmisliti i iznijeti jednu veliku budućnost. Filozofsko mišljenje nikada ne može zahtijevati neodgodivu, svima zajedničku primjenu i usvajanje. Ono ne trpi nikakvo iskorišta61

I. PREDPOGLED

25. Povijesnost i bitak

vanje. Budući da takvo mišljenje misli ono najjedincatije u njegovoj začudnosti, bytak, što je inače ono najopćenitije i najuobičajenije u običnom razumijevanju bitka, to mišljenje nužno ostaje rijetko i čudno. Ali budući da mu je svojstvena ta beskorisnost, ono neposredno i unaprijed mora podržavati i potvrđivati one koji mogu orati i loviti, baviti se obrtom i voziti, graditi i uređivati. Ono sámo mora znati da u svako doba vrijedi kao neisplativ trud. U području drugog početka nema ni “ontologije” ni uopće “metafizike”. Nema “ontologije” jer provodno pitanje više ne određuje mjeru i okrug. Nema “metafizike” jer se uopće ne polazi od bića kao danoga ili znanog predmeta (idealizam) niti se do nečega drugoga tek prekoračuje (usp. Doigra). I jedno i drugo su samo još prijelazna imena kako bi se uopće moglo doći do nekog sporazumijevanja. Koji su putovi i načini prikaza i priopćavanja fuge početnog mišljenja? Prvo oblikovanje fuge (Nazvuk – Posljednji bog) ne može izbjeći opasnost da ga se čita kao širok “sistem”, tj. tako se prima na znanje. Izdvajanje pojedinih pitanja (iskon umjetničkog djela) mora se odreći ravnomjernog otvaranja i oblikovanja cijelog područja fuge. To dvoje u nadopunjavanju uvijek ostaje samo put u nuždi. Ali ima li u doba nužde drugih putova? Kakva je sreća ovdje dana pjesniku! Znakovi i slike smiju mu biti najdublja nutrina, a pregledan oblik “pjesme” uvijek može u sebe pohraniti ono što mu je najbitnije. No što ondje gdje pojam želi promjeriti nužnost, a pitanje svoje staze?

ki stav koji se želi poštedjeti piitanja (odlučnosti za osvještenje i izdržavanje nužde). 2. potcjenjivanje, stoga što se ono mjeri na osnovi običnog predočavanja i na njemu se ne prepoznaje snaga koja utemeljuje vrijemeprostor, pripremni karakter. Onaj tko želi biti čak učitelj u području početnog mišljenja, taj mora posjedovati suzdržanost sposobnosti da se odrekne “utjecaja”, taj se nikada ne smije dati zavarati prividnim uspjehom da se o njemu govori. Ali najtežu prepreku početno mišljenje nalazi u neizrečenom samorazumijevanju koje današnji čovjek ima o sebi. Posve zanemarujući pojedina tumačenja i ciljeve, možemo reći da čovjek sebe shvaća kao dani “primjerak” vrste “ljudsko biće”. To se prenosi i na povijesni bitak kao pojavu unutar stvorene supripadnosti. Gdje vlada to tumačenje bitka čovjeka (a time i bitka nekog naroda), tu nedostaje svaki priključak i svako pravo na neki nadolazak boga, pa čak ni pravo na iskustvo bijega bogova. Upravo to iskustvo pretpostavlja da povijesno ljudsko biće zna da je odmaknuto u otvoreno središte bića koje je napustila istina njegova bitka. Ona zbrka u očekivanjima izvire iz nerazumijevanja biti istine kao krčećeg skrivanja onoga tu koje se mora izdržati u ustojnosti piitanja. Ali svako sabiranje na iskonskiju supripadnost može se pripremiti za temeljno iskustvo tu-bitka.

25. Povijesnost i bitak
Povijesnost je ovdje shvaćena kao jedna od istina, krčeće skrivanje bitka kao takvog. Početno mišljenje kao povijesno, tj. koje suutemeljuje povijest u pokornom raspolaganju. Vladavina nad masama koje su postale slobodne (tj. raspuštene i sebične) mora se uspostaviti i održavati okovima “organizacije”. Može li tim putem ono što se tako “organiziralo” ponovno urasti u svoje iskonske temelje, ne samo obuzdati nego i preobraziti ono masovno? Ima li ta mogućnost ikakvih izgleda s obzirom na sve veću “izumjetničarenost” života koja olakšava i sama organizira onu “slo63

24. Pogrešna očekivanja od početnog mišljenja
Nešto takvo je zahtjev da se neposredno kaže gdje leži odluka (a da se nije izdržala nužda); da se navede što valja činiti, a da se nije iz temelja utemeljilo povijesno mjesto za buduću povijest; da se neposredno postigne spas, a da se on ne može osloniti na neku dalekosežnu volju za promjenu ciljeva. Zabuna u zauzimanju stava spram mišljenja dvojaka je: 1. precjenjivanje, ukoliko se očekuju neposredni odgovori za ne62

I. PREDPOGLED

27. Početno mišljenje (pojam)

bodu” masa, proizvoljnu dostupnost svega za sve? Nitko ne bi trebao potcjenjivati važnost suprotstavljanja nezadrživom raskorjenjivanju, otpora, to je prvo što se mora zbiti. Ali jamči li to, i prije svega jamče li sredstva koja su za to djelovanje upravo nužna, i preobrazbu raskorjenjivanja u neko ukorjenjivanje? Ovdje je potrebna još i jedna druga vladavina, jedna skrivena i suzdržana, dugo osamljena i tiha. Ovdje se moraju pripremati oni budući, moraju se stvarati nova stajališta u samom bitku, iz kojih se opet događa jedna postojanost u prijeporu zemlje i svijeta. Oni koji znaju moraju željeti i ujedno potvrđivati oba – iz temelja različita – oblika vladavine. Ovdje je ujedno i jedna istina u kojoj se naslućuje bit bytka: u bytku bivajuća krševitost u najvišu jedincatost i najpliće poopćenje.

jed, piitanje čija upitnost tjera sve djelovanje u nuždu i biću uspostavlja svijet i spašava pouzdanost zemlje.

27. Početno mišljenje (pojam)
“Mišljenje” je po običnoj, odavno uvriježenoj odredbi pred-očavanje nečega u njegovoj ἰδέα kao κοινόν, pred-očavanje nečega kao općenitoga. No to mišljenje jednom se odnosi na ono pred-ručno, već prisutno (određeno tumačenje bića). Ali stoga je ono uvijek naknadno, time što onome što se već protumačilo samo daje njegovu krajnju općenitost. To mišljenje na različite načine vlada u znanosti. Shvaćanje “općenitoga” je dvoznačno, pogotovo budući da već ni oznaka mišljenoga kao κοινόν iskonski ne potječe od njega samoga nego se promatra polazeći od “mnogoga”, “bića” (kao μὴ ὄν). Polazište u mnogome i temeljni odnos spram njega presudno je i isprva, također i unutar stajališta svijesti, takvo da je ono ono nasuprotno, a da prije toga zapravo nije određeno i utemeljeno u svojoj istini. Ona se prvo treba pribaviti kroz ono “opće”. Potom se to shvaćanje mišljenja spaja s polazištem i zadobivanjem “kategorija” te mjerodavnim postaje “oblik mišljenja” iskaza. To je mišljenje nekoć – u prvom početku – kod Platona i Aristotela još bilo stvaralačko. Ali ono je stvaralo upravo ono područje u kojemu se ubuduće zadržavalo predočavanje bića kao takvog, u kojemu se zatim sve prikrivenije razvijala napuštenost od bitka. Početno mišljenje iskonska je provedba nazvuka, doigre, skoka i utemeljenja u njihovu jedinstvu. Provedba ovdje znači da se oni – nazvuk, doigra, skok, utemeljenje u njihovu jedinstvu – uvijek preuzimaju i izdržavaju samo ljudski, da su oni sami uvijek bitno neko drugo i pripadaju zbivanju tu-bitka. Oštrina kazivanja u tom mišljenju i jednostavnost odredbene riječi mjere se jednom pojmovnošću koja odbacuje svako puko oštroumlje kao praznu nametljivost. Poima se ono što se ovdje jedino i uvijek treba pojmiti, bytak uvijek samo u udesu onih fuga. Gospodsko znanje tog mišljenja nikada se ne može iskazati u jednoj rečenici.
65

26. Filozofija kao znanje
Ako znanje kao pohrana istine istinitoga (biti istine u tu-bitku) odlikuje budućeg čovjeka (u odnosu na dosadašnju umnu životinju) i podiže ga u stražarstvo za bytak, onda je najviše znanje ono koje postaje dovoljno jako da bude iskon jednog odricanja. Odricanje se doduše smatra slabošću i izmicanjem, odustajanjem volje; tako doživljeno, odricanje je predaja i odbacivanje. Ali postoji jedno odricanje koje ne samo da zadržava, nego čak tek izboruje i iz-trpljuje, ono odricanje koje nastaje kao spremnost za uskraćivanje, zadržavanje toga začudnoga. koje takvo biva kao sam bytak, ona sredina spram bića i spram bogovanja koja uprostoruje otvoreno između u čijem se vrijeme-prostoru djelovanja jedno u drugo pretvaraju sklanjanje istine u biće te bijeg i nadolazak bogova. Znanje o uskraćivanju (tu-bitak kao odricanje) razvija se kao duga priprema odluke o istini, hoće li ona još jednom ovladati istinitim (tj. ispravnim) ili će se i sama mjeriti samo po njemu i stoga po onome što je ispod nje, hoće li istina ne samo ostati cilj tehničko-praktičnog spoznavanja (neka “vrijednost” i neka “ideja”) nego postati utemeljenjem bunta uskraćivanja. To znanje razvija se kao piitanje o bytku koje seže daleko napri64

I. PREDPOGLED

30. Početno mišljenje (kao osvještenje)

Ali jednako tako ono što treba znati ne može niti ostati prepušteno nekom neodređenom tinjajućem predočavanju. Pojam je ovdje u iskonskom smislu “ukupnosni pojam”, i to prvo i uvijek u odnosu na prateći suobuhvat obrata u dogođaju. Ukupnosnost se prvo može naznačiti kroz onaj odnos koji svaki pojam bitka kao pojam, tj. u svojoj istini, ima spram tu-bitka te time spram ustojnosti povijesnog čovjeka. No ukoliko se tu-bitak utemeljuje tek kao pripadnost dozivu u obratu dogođaja, ono najprisnije ukupnosnog pojma leži u poimanju samog obrata, u onom znanju koje, izdržavajući nuždu napuštenosti od bitka, stoji u spremnosti za doziv; u onom znanju koje govori time što prije toga šuti iz izdržavajuće ustojnosti u tu-bitku. Ukupnosni pojam ovdje nikada nije u-ključivanje u smislu obuhvaćanja po vrsti nego znači znanje koje dolazi iz ustojnosti te prisnost obrata podiže u krčeće skrivanje.

Ovdje nešto nepobitno postoji samo stoga što se pretenzija na istinu zadovoljava ispravnošću izvođenja i prilagođavanjem nekom usmjerenom i izračunjivom poretku. Ta skromnost temelj nepobitnoga.

29. Početno mišljenje* (Pitanje o biti)
U području provodnog pitanja shvaćanje biti određeno je polazeći od bićevnosti (οὐσία – κοινόν); i bitnost biti u njezinoj je najvećoj mogućoj općenitosti. Obratno, to znači: ono pojedinačno i raznoliko, što dospijeva pod pojam biti i odakle on polazi, proizvoljno je; štoviše, bitna je upravo proizvoljnost bića, koja ipak i upravo naznačuje pripadnost biti. Ondje gdje se, naprotiv, bytak poima kao dogođaj, tu se bitnost određuje iz iskonskosti i jedincatosti samog bytka. Bit nije ono općenito nego bivanje upravo svake jedincatosti i ranga bića. Pitanje biti u sebi sadrži ono odlukovno, koje sada iz temelja prožima pitanje bitka. Nabačaj je rangiranje i odluka. Načelo početnog mišljenja stoga glasi udvostručeno: svaka bit je bivanje. Svako bivanje određuje se iz bitnoga u smislu iskonski-jedincatoga.

28. Neizmjernost početnog mišljenja kao konačnog mišljenja
Za to mišljenje i njegov poredak što ga je ono sámo razvilo ne postavlja se pitanje pripada li njemu neki sistem ili ne. “Sistem” je moguć samo kao posljedica vladavine matematičkog mišljenja (u širokom smislu) (usp. ZS 35/6*). Zato je ono mišljenje, koje stoji izvan tog područja i odgovarajuće odredbe istine kao izvjesnosti, bitno bez sistema, ne-sistematsko; ali stoga ono nije samovoljno i zbrkano. Ne-sistematsko znači “zbrkano” i neuređeno samo ako se mjeri po sistemu. Početno mišljenje u drugom početku ima strogost druge vrste: slobodu udesa njegovih fuga. Ovdje se jedno sklapa s drugim iz gospodstvenosti pitajućeg pripadanja dozivu. Strogost suzdržanosti drukčija je od strogosti “egzaktnosti” odriješenog, svakome jednako pripadnog i ravnodušnog “rezoniranja” s njegovim rezultatima koji su za takve zahtjeve izvjesnosti nepobitni.
* Predavanje u zimskom semestru 1935/36 “Die Frage nach dem Ding. Zu Kants Lehre von den transzendentalen Grundsätzen” (Gesamtausgabe Band 41)

30. Početno mišljenje (kao osvještenje)
je kao provedba i priprema nazvuka i doigre bitno isprva prijelaz i kao takav propadanje. U prijelazu se provodi osvještenje, a osvještenje je nužno samoosvještenje. To pak upućuje na to da se to mišljenje ipak odnosi na nas same te stoga na čovjeka i zahtijeva novu odredbu čovjekove biti. Ukoliko je ona u novome vijeku određena kao svijest i samosvijest, izgleda da prijelazno osvještenje mora postati novo razjašnjenje
* usp. u “Skok”: bytak biti.

66

67

koja je više računska. polovici “Bitka i vremena” ipak ograniči na okružje neke samo drukčije usmjerene antropologije. Jer baš se tako samstvenost ne zadobiva nego se definitivno gubi i iskrivljuje (usp. Tako se otvorenost i utemeljenje samstva javlja iz istine bytka i kao istina bytka (usp. umjetnost stavljanje istine u djelo. “stil” je. Ne na nas da bi otuda utvrdilo mjerodavne odredbe. osobitost tu-bitka kao utemeljenog u samobitku prvo se u prijelazu iz dosadašnje jastvene samosvijesti može i naznačiti samo polazeći od nje. Utemeljenje. Ona se podređuje blagoj mjeri – koju proishodi šutnjom – i u sebi miri ljuti gnjev. Tu-bitak – vlasništvo – samstvenost). valja prepoznati da se samstvenost javlja tek iz utemeljenja tu-bitka. koji se oboje – supripadni – susreću kao različiti iz zemlje kao i od svijeta. Pogled na nas provodi se iz predskoka u tu-bitak. kao da se radi o nekom antropološki egzistencijalnom osvještenju u uobičajenom smislu. na nas na taj način kako bi nadilazeći nas našlo samobitak. 197. Pogotovo budući da se ne možemo jednostavno osloboditi iz današnjeg stanja samosvijesti. Pritom treba imati na umu da je i ta jastvena samosvijest kod Kanta i njemačkog idealizma već dosegnula jedan sasvim drugi lik. Naprotiv. PREDPOGLED 31. osobito vidljiv na polju umjet69 . U tom promišljanju ima nečega ispravnog. koji smo tako već postavljeni u izloženosti u biće. No zapravo je svaki korak nošen pitanjem o istini bytka. kao nešto što se može neposredno dosegnuti u predočavanju onoga “ja” i mi i njihova položaja. Stil početnog mišljenja samosvijesti. Budući da je npr. Dakle upitno je nalazimo li refleksijom na “nas” sebe same. No za prvo osvještenje najprije se moralo uopće pokušati na krajnjim načinima čovjekova bitka istaknuti drukčijost tubitka nasuprot svem “doživljavanju” i “svijesti”. a ipak i ne. ako se i zanemari sve drugo. svako je osvještenje također i samoosvještenje. Prijelazni karakter početnog mišljenja sa sobom neizbježno nosi tu dvoznačnost. ali na nas kao povijesna bića. 31. naše samstvo. Prema tome. Stil kao izrasla izvjesnost provedbeni je zakon istine u smislu sklanjanja u biće. osvještenje početnog mišljenja tako je iskonsko da ono prvo pita kako se može utemeljiti samstvo. Na nas. ja i ti. Osvještenje početnog mišljenja odnosi se na nas (same).I. tu-bitak kao uvijek moj. Ovdje još željeti naći neki “subjektivizam” svaki je put površno. u čijem području “mi”. u kojemu je supostavljena dodijeljenost onome “mi” i onome povijesnome i apsolutnome. Lako je doći u iskušenje da se cijelo osvještenje u I. čovjek – mi – oblikovan kao narod tek dolazi do svojega samstva. i to u nuždi napuštenosti od bitka (najprije propadanje razumijevanja bitka i zaborav bitka). S 68 tu-bitkom odmah je posve dan i premještaj u otvoreno. Utemeljenje. Stil suzdržanosti. iako jedva pojmljen. Tu-bitak – vlasništvo – samstvenost). sjećajuće očekivanje dogođaja. Ukoliko čovjeka nose i njime vladaju povijest i povijesno osvještenje. Stil početnog mišljenja Stil: samo-izvjesnost tubitka u njegovu utemeljujućem zakonodavstvu i u njegovu gnjevnom postojanju. ali ono je ipak neistinito. povijesno postupajući i djelujući. 197. a u djelu sklanjanje u samom sebi dolazi u odnos spram samoga sebe. a ono se provodi kao dogođenje pripadnoga u doziv. uvijek dolazimo k sebi samima. Ta suzdržanost ugađa i sve prepiranje prijepora između svijeta i zemlje. Samo što osvještenje koje se treba provesti u početnom mišljenju ne uzima samobitak današnjeg čovjeka kao dan. temeljno iskustvo početnog mišljenja ipak je biće u smislu današnjeg čovjeka i njegova položaja te stoga “refleksija” čovjeka na “sebe”. Samoosvještenju ovdje ne uči drukčije usmjerena raščlamba ljudskog bića ni naznaka drukčijih načina čovjekova bitka – sve za sebe uzeto kao poboljšana antropologija – nego pitanje o istini bitka priprema područje samstvenosti u kojemu. Nipošto pak nije sigurno da se “samstvo” ikada može odrediti pomoću predodžbe onoga ja. Naprotiv. ima li u skladu s tim nabačaj tu-bitka uopće ikakve veze s razjašnjenjem “samo”-svijesti. jer ona iz temelja ugađa ustojnost. Naravno.

Ali Kant nema puta do biti prostora i vremena. daju ograđenu otvorenost za igru bića koje u sklanjanju svoje istine postaje bivstvujuće kao stvar. ili jednostavno izostajanje bogova. Utemeljenje 71 . Ovdje se zbiva povraćenost u zemlju koja se zatvara. biljka. Ona ravno-dušnost je i područje u kojemu se odigrava svako pred-očavanje. U svemu je uvijek različito predoblikovanje i suoblikovanje spoznaje i bitnoga znanja kao utemeljenje istine. koja će se početna vladavina kraja pokazati kao posljednji bog. djelo. PREDPOGLED 32. (Ono što vrijedi kao bivstvujuće. * usp. “Znanost” kao samo dalek izdanak određenog prožimanja proizvođenja pribora itd. Kada Kant naziva prostor i vrijeme “zorovima”. Približavanje i bijeg. kako to prvi izveo još Aristotel u svojoj “Fizici”. Polazeći od te i same skrivene ravnodušnosti prividnog neodmaknuća i nenamaknuća. to je. mnijenje.I. onda je to unutar te povijesti samo slab pokušaj da se uopće spasi zasebna bit prostora 70 Istina* Ono što se o tome naznačilo predavanjima o umjetničkom djelu i pojmilo se kao “uređenje”. zadobiva i gubi povijest. žrtva. ali toga jedva svjesnom.. u što se sklanja bivanje bytka i podiže se u srca. ništa samostalno i nešto što se nikada ne može dovesti u vezu s bitnim znanjem proizmišljanja bitka (filozofija). a tada se ono otvoreno smatra onime jednostavno danim. stvaranje djelâ.utemeljuje iskonska pripadnost vremena i prostora. jer je zbiljsko. unaprijed pripadnom dogođaju. svaka ispravnost (usp. Jedan presudan uvid poslije provedbe nazvuka i doigre nosti. ustojnosti u dogođaju. U njegovu namigivanju prvi put postaje vidljivim sam bitak. dogođaj kao takav. drži u različitim načinima koji se uzajamno potiču: proizvođenje pribora. Brigovanje se. pojmljeno ne polazeći od svakodnevice. državotvorni čin. odmičuće-namičuća krčevina i skrivanje kao iskon onoga tu. nadolazak i odlazak. premda zapravo pokazuju temelj i bit istine. čovjek. životinja. pribor. biva u svojem temelju koji mi doživljavamo kao dogođenje. makinacija. kako u njihovu jedinstvu tako i u prekomjernosti. mislilačka žrtva. Ali ovdje se ipak ideja stila ne prenosi u proširenom obliku s umjetnosti na tu-bitak kao takav. ono zbiljsko. uz svu različitost. Istina je krčeće skrivanje koje se zbiva kao odmaknuće i namaknuće. čin. Ali sklanjanje se ne drži samo u načinima proizvođenja nego jednako tako iskonski u načinu prihvaćanja susreta beživotnoga i živoga: kamen. Što se inače i dosada mislilo o prostoru i vremenu koji pripadaju tom iskonu istine. odmaknuće i namaknuće se čine kao iznimke i nešto čudnovato. u ustojnom brigo-vanju. Samo što to zbivanje tu-bitka nikada nije za sebe nego pripada raspirivanju prijepora zemlje i svijeta. Usmjerenost na “ja” i “svijest” i pred-očavanje ionako zatvara sve staze i putove. Tko bi mogao oboje: najdalji pogled u najskriveniju bit bytka i najbliži uspjeh pojavljivanja lika bića koje sklanja. to je već posljedica sklanjanja koje zapravo pohranjuje ono iskrčeno-skriveno. Dogođaj. To dvoje. Filozofija: naći jednostavne poglede i poznate likove i dovesti ih na vidjelo. No ona bit istine. uobičajen primjer iz povijesti prvog početka. Utemeljenje: o prostoru). ono prisutno. tj. s čime se samo tek dovode u odnos ono nužno i moguće. u početku i vladavini nad tim zbivanjem. i tom svijetljenju potrebno je utemeljenje biti istine kao krčevine i skrivanja i njezino posljednje sklanjanje u promijenjenim likovima bića. Dogođaj Jedan presudan uvid poslije provedbe nazvuka i doigre Važno je unaprijed sagledati odnos bitka i istine i pratiti kako se odavde. nego iz samstvenosti tubitka. Ali odmaknuće i namaknuće mogu se učvrstiti i u nekoj ravnodušnosti. čime se budi dojam da je ono biće sámo.) Sámo sklanjanje provodi se u tu-bitku i kao on. I to se zbiva. Upravo to pohranjivanje omogućava da biće jest i to da jest biće koje ono jest i može biti u istini još netaknutog bitka i načina kako je ta istina razvijena. makinativno uređivanje (tehnika). i vremena. već posljedica već utvrđene biti bića kao οὐσία i istine kao ispravnosti i svega onoga što iz toga proizlazi kao “kategorije”. 32. za nas u vladanju.

I. PREDPOGLED

34. Dogođaj i pitanje bitka

Kako bytku, preduskačući u njegovo bivanje, stvaramo navalu njegova bića, da bi istina bytka sačuvala njegovu povijesnu istrajnost kao poticaj? Mišljenju ostaje samo najjednostavnije kazivanje najpriprostije slike u najčišćem zamuknuću. Budući prvi mislilac mora to moći.

34. Dogođaj i pitanje bitka
Dogođaj je središte koje nalazi i posreduje samoga sebe, u koje se unaprijed mora u mislima vratiti sve bivanje istine bytka. To vraćanje u mislima unaprijed proiz-mišljanje je bytka. I svi pojmovi o bytku moraju se govoriti s tog stajališta. Obratno: sve ono što se isprva, te u nuždi samo u prijelazu od razvijenog provodnog pitanja prema temeljnom pitanju, mislilo o bytku i ispitivalo kao put prema njegovoj istini (razvijanje tu-bitka), sve to nikada se ne smije prevesti u beskrajnu pustoš neke dosadašnje “ontologije” i “nauka o kategorijama”. Neizrečena slutnja dogođaja na prvi se pogled te ujedno u povijesnom sjećanju (οὐσία = παρουσία) prikazuje kao “temporalnost”: zbivanje bilujuće-čuvajućeg i iduće-izuzimajućeg odmaknuća, tj. otvaranje i utemeljenje onoga tu te time biti istine. “Temporalnost” se nikada ne misli kao poboljšanje pojma vremena, kao obično nadomještanje računskog pojma vremena “doživljajnim vremenom” (Bergson-Dilthey). Sve takvo ostaje izvan spoznate nužnosti prijelaza od tako shvaćenog provodnog pitanja na temeljno. “Vrijeme” je u “Bitku i vremenu” uputa i nazvuk za ono što se zbiva kao istina bivanja bytka u jedincatosti do-gođenja. Tek ovdje, u tom iskonskom tumačenju vremena, pogođeno je ono područje u kojemu vrijeme s prostorom dospijeva do krajnje različitosti i upravo tako prisnosti bivanja. Taj odnos pripremljen je u prikazu prostornosti tu-bitka, a ne recimo “subjekta” i onoga “ja” (usp. Utemeljenje, Prostor). Uz zbrkanost i raskalašenost današnjeg “mišljenja” potrebna je gotovo školska verzija njegovih putova u obliku obilježenih “pitanja”. Naravno, u nekom poučnom osvještenju tih pitanja nikada ne leži presudna mislilačka volja i stil. Ali radi jasnoće prije svega u odnosu na brbljanje o “ontologiji” i o “bitku” prvo treba znati sljedeće: Biće jest. Bytak biva.
73

33. Pitanje bytka
Sve dok ne spoznamo da sve računanje prema “svrhama” i “vrijednostima” izvire iz jednog posve određenog tumačenja bića (kao ἰδέα), sve dok ne pojmimo da se pritom pitanje o bytku čak ni ne sluti, a kamoli postavlja, sve dok djelom posve ne svjedočimo o tome da znamo za nužnost tog nepostavljenog pitanja i time ga već pitamo, sve dok sve to ostaje izvan vidokruga onoga što sebe još predstavlja kao “filozofija”, sve dotada dizanje glasne buke o “bytku”, o “ontologiji”, o “transcendenciji” i “paratranscendenciji”, o “metafizici” i navodnom prevladavanju kršćanstva nema temelja i prazno je. I ne znajući, takvi se ipak kreću na tragu rado napadanog novokantovstva. Jer nigdje se nije proveo neki mislilački rad, nisu učinjeni nikakvi koraci otvarajućeg piitanja. Baš onaj tko je pojmio pitanje bitka i jednom doista pokušao promjeriti njegov put ne može se od “antike” i njezinih sljedbenika nadati više ničemu, osim možda stravičnoj opomeni da piitanje prvo opet premjesti u isti temelj nužnosti, ne one prvobitne, koja je definitivno prošlost i samo je tako bivajuća. Naprotiv, “ponavljanje” ovdje znači puštanje da ono isto, jedincatost bytka, postaje nuždom ponovno, te time iz jedne iskonskije istine. “Ponovno” ovdje znači upravo: posve drukčije. Ali za onu stravičnu opomenu još nema sluha kao ni volje za žrtvovanje, za ostanak na jedva otvorenom sljedećem odsječku puta. Umjesto toga se vlastitoj bespomoćnosti suprotstavlja zavaravanjem samoga sebe i drugih bukačkim zanesenjaštvom za “antiku” koju je iz-trpio Nietzsche. Kako se nasuprot takvom bučenju ističu npr. lik i djelo Hermanna Lotzea, najistinskijeg svjedoka tako lako i mnogo oklevetanog 19. stoljeća?
72

I. PREDPOGLED

34. Dogođaj i pitanje bitka

“Biće” – ta riječ ne imenuje samo ono zbiljsko, a pogotovo ne ono zbiljsko samo kao dano, i to samo još kao predmet spoznaje, ne imenuje samo ono zbiljsko svake vrste, nego ujedno i ono moguće, ono nužno, ono slučajno, sve što na bilo koji način stoji u bytku, čak i ono ništavno i ono ništa. Onaj tko ovdje, smatrajući se posebno lukavim, odmah otkrije “proturječje” i ustvrdi da nebiće ne može biti “bivstvujuće”, taj sa svojom neproturječnošću kao mjerilom biti bića svakako prekratko misli. “Bytak” ne znači samo zbiljnost zbiljskoga, pa niti samo mogućnost mogućega, uopće ne samo bitak danog bića, nego bytak iz njegova iskonskog bivanja u potpunoj krševitosti, pri čemu bivanje nije ograničeno na “prisutnost”. Naravno, bivanje samoga bytka te time bytak u njegovoj najjedincatijoj jedincatosti ne može se iskusiti proizvoljno i izravno kao neko biće nego se otvara samo u trenutačnosti pred-skoka tu-bitka u dogođaj (usp. Posljednji bog, 255. Obrat u dogođaju). Također od bitka bića nikada ne vodi neposredan put do bytka, jer se pogled na bitak bića već zbiva izvan trenutačnosti tu-bitka. Otuda se u pitanje bitka može unijeti jedno bitno razlikovanje koje pridonosi jasnoći. Nikada se ne radi o odgovoru na pitanje bitka nego samo o razvijanju piitanja, o pobuđivanju i razjašnjavanju snage upitnosti tog pitanja, koja uvijek izvire samo iz nužde i zamaha tu-bitka. Pita li se o biću kao biću (ὂν ᾗ ὄν) i u tom pogledu i smjeru stoga o bitku bića, onda se pitalac nalazi u području onog pitanja koje je vodilo početak zapadne filozofije i njezinu povijest sve do kraja u Nietzscheu. Zato to pitanje o bitku (bića) zovemo provodnim pitanjem. Njegov najopćenitiji oblik kod Aristotela je postao izraz τί τὸ ὄν, što je biće, tj. za njega: što je οὐσία kao bićevnost bića? Bitak ovdje znači bićevnost. U tome se izražava ujedno i to da se usprkos odbijanju karaktera rodnog pojma bitak (kao bićevnost) uvijek i samo shvaćao kao κοινόν, ono zajedničko i tako obično za svako biće. Ako se, naprotiv, pita o bytku, onda ovdje polazište nije od bića, tj. uvijek ovoga i onoga, a ni od bića kao takvoga u cjelini, nego se vrši uskok u istinu (krčevinu i skrivanje) samog bytka. Ovdje se ujedno iskusuje i ispituje to (i u provodnom pitanju skriveno) pred74

bivajuće, otvorenost za bivanje kao takvo, tj. istina. Ovdje se su-postavlja pred-pitanje o istini. I ukoliko se bytak iskusuje kao temelj bića, tako postavljeno pitanje o bivanju bytka je temeljno pitanje. Od provodnog do temeljnog pitanja nikada ne postoji neposredan, jednoličan napredak koji još jednom primjenjuje provodno pitanje (na bytak), nego samo skok, tj. nužnost jednoga drugog početka. Svakako se pritom može i mora stvoriti neki prijelaz, tako da se razvijajući prevladava stajalište provodnog pitanja i odgovori na njega kao takvi, i taj prijelaz priprema drugi početak i uopće omogućava da se on vidi i sluti. “Bitak i vrijeme” služi toj pripremi prijelaza, tj. on zapravo već stoji u temeljnom pitanju, a da ga početno ne razvija čisto iz sebe. Za provodno pitanje, bitak bića, odredba bićevnosti (tj. navođenje “kategorija” za οὐσία) je odgovor. U kasnijoj povijesti, poslije Grčke, različita područja bića dobivaju različitu važnost, mijenjaju se broj i vrsta kategorija i njihova “sistema”, ali u bitnome se ostaje u okvirima tog pristupa, bilo da se on smješta neposredno u λόγος ili zbog određenih preobrazbi u svijest i u apsolutni duh. Provodno pitanje od Grka do Nietzschea određuje isti način pitanja o “bitku”. Najrazgovjetniji i najveći primjer te jedinstvenosti predaje Hegelova je “Logika”. Nasuprot tome, za temeljno pitanje bitak nije odgovor ni područje odgovora nego ono što je najvrednije piitanja. Njemu pripada prva i jedina čast, tj. on se sâm otvara kao vladavina te se tako podiže na vidjelo kao ono što se nikada ne može svladati. Bytak kao temelj u kojemu sve biće kao takvo tek dolazi do svoje istine (sklanjanja i uređenja i predmetnosti); temelj u koji biće uranja (beztemelj), temelj u kojemu ono i sebi prisvaja njegovu ravnodušnost i samorazumljivost (netemelj). To što bytak u svojem bivanju na taj način temeljeći biva naznačuje njegovu jedincatost i vladavinu. A ona je opet samo mig u dogođaju, u kojemu moramo tražiti bivanje bitka u njegovoj najvišoj skrivenosti. Sam bytak kao ono najupitnije u sebi ne zna ni za kakvo pitanje. Provodno pitanje, razvijeno u svojem sklopu, uvijek dopušta prepoznavanje nekog temeljnog stajališta spram bića kao takvog, tj. stajališta pitajućega (čovjeka) na nekom temelju koji kao takav
75

I. PREDPOGLED

38. Izmuknuće

nije dokučiv niti uopće spoznatljiv iz provodnog pitanja, ali koji se dovodi na vidjelo temeljnim pitanjem. Premda nikada nije moguć neki napredak od provodnog do temeljnog pitanja, ipak, obratno, razvoj temeljnog pitanja ujedno pruža temelj da se cjelina povijesti provodnog pitanja vrati u iskonskiji posjed, a ne recimo samo odbaci kao nešto prošlo (usp. Doigra, 92. Suočavanje prvog i drugog početka).

37. Bytak i njegovo izmuknuće* (sigetika)
Temeljno pitanje: kako biva bytak? Izmuknuće je osviještena zakonitost proishođenja šutnjom (σιγᾶν). Izmuknuće je “logika” filozofije ukoliko ona iz drugog početka pita temeljno pitanje. Ona traži istinu bivanja bytka, i ta je istina namigujuće-nazvučujuća skrivenost (tajna) dogođaja (oklijevajućeg ustezanja). Sam bytak, upravo kada se doseže u skoku, nikada ne možemo neposredno kazivati. Jer svako kazivanje dolazi iz bytka i govori iz njegove istine. Svaka riječ te stoga svaka logika stoji pod moći bytka. Bit “logike” (usp. LJS 34**) zato je sigetika. Tek se u njoj poima i bit jezika. Ali “sigetika” je samo naslov za one koji još misle u “ladicama” i smatraju da imaju neko znanje samo ako je ono što je kazano dovedeno u red.

35. Dogođaj
Osvještenje puta: 1. Što je početno mišljenje. 2. Kako se provodi drugi početak kao izmuknuće. “Dogođaj” bi bio pravi naslov za “djelo” koje se ovdje može samo pripremiti; i zato umjesto toga mora stajati: Prilozi filozofiji. “Djelo”: zdanje u razvoju koje se okreće natrag u temelj što izviruje.

36. Proizmišljanje bytka i jezik
Običnim jezikom, koji se danas sve dalekosežnije zlorabi i razbrbljava, ne može se kazivati istina bytka. Može li se ona uopće neposredno kazivati, ako je sav jezik ipak jezik bića? Ili se za bytak može izumiti neki nov jezik? Ne. Čak i kada bi to uspjelo, i to bez umjetnih jezičnih tvorbi, taj jezik ne bi bio kazujući. Svako kazivanje mora puštati da ujedno izvire i sposobnost slušanja. To dvoje moraju imati isti iskon. Tako vrijedi samo jedno: kazivati najplemenitiji izrasli jezik u njegovoj jednostavnosti i sili njegove biti, jezik bića kao jezik bytka.Ta preobrazba jezika zadire u područja koja su nama još zatvorena jer ne znamo istinu bytka. Tako se govori o “odricanju od potrage”, o “krčevini skrivanja”, o “do-gođaju”, o “tu-bitku”, i to nije izvlačenje istinâ iz riječî nego otvaranje istine bytka u takvom preobraženom kazivanju (usp. Predpogled, 38. Izmuknuće).

38. Izmuknuće
Tuđica “sigetika”, oblikovana po uzoru na “logiku” (onto-logija) misli se samo prijelazno retrospektivno, a nipošto kao pokušaj da se zamijeni “logiku”. Jer budući da stoji pitanje o bytku i bivanju bytka, piitanje je još iskonskije i zato ga je još manje moguće zatvoriti u neku školsku ladicu i ugušiti. Bytak (dogođaj) nikada ne možemo neposredno kazivati, pa zato niti posredno u smislu pojačane “logike” dijalektike. Svako kazivanje govori već iz istine bytka i sebe nikada ne može neposredno preskočiti do samoga bytka. Izmuknuće ima više zakone od svake logike. No izmuknuće nipošto nije a-logika, koja tek doista i jest logika i to želi biti, samo što to ne može. Nasuprot tome, volja i znanje
* usp. predavanje u ljetnom semestru 1937. “Nietzsches metaphysische Grundstellung im abendländischen Denken. Die ewige Wiederkehr des Gleichen” (Gesamtausgabe Band 44), zaključak i sve o jeziku ** Predavanje u ljetnom semestru 1934. “Über Logik als Frage nach der Sprache” (Gesamtausgabe Band 38)

76

77

I. PREDPOGLED

39. Dogođaj

izmuknuća posve su drukčije usmjereni. A jednako se tako ne radi ni o onome “iracionalnom” i o “simbolima” i “šiframa”, sve to pretpostavlja dosadašnju metafiziku. No izmuknuće zato svakako uključuje logiku bićevnosti, onako kao što temeljno pitanje sebi pripaja provodno pitanje. Izmuknuće izvire iz bivajućeg iskona samoga jezika. Temeljno iskustvo nije iskaz, rečenica, te u skladu s time niti načelo, bilo ono “matematičko” ili “dijalektičko”, nego držanje suzdržanosti do sebe nasuprot oklijevajućem sebeustezanju u istini (krčevina skrivanja) nužde iz koje izvire nužnost odluke (usp. Predpogled, 46. Odluka). Kada ta suzdržanost dolazi do riječi, ono kazano uvijek je dogođaj. No razumjeti to kazivanje znači provoditi nabačaj i uskok znanja u dogođaj. Kazivanje kao izmuknuće utemeljuje. Njegova riječ nije samo neki znak za nešto posve drugo. Ono što ono imenuje, to se i mnije. No mnijenje prima pod svoje samo kao tu-bitak, a to znači mislilački u piitanju. Izmuknuće i piitanje: bitno piitanje kao stavljanje biti istine na odluku. Traženje bytka? Iskonski nalaz u iskonskom traženju. Traženje - već sebe-držanje-u-istini, u otvorenome onoga sebeskrivajućega i sebeizmičućega. Traženje (iskonski) kao temeljni odnos spram oklijevajućeg ustegnuća. Traženje kao piitanje, a ipak izmuknuće. Tko traži, već je našao! I iskonsko je traženje ono obuzimanje već nađenoga, naime onoga sebeskrivajućega kao takvoga. Dok obično traženje tek nalazi i našlo je time što prestaje tražiti. Stoga se iskonski nalaz u iskonskom sklanjanju sklanja upravo kao traženje kao takvo. Priznavati ono najdostojnije piitanja, ustrajati u piitanju, ustojnost.

Nabačaj ima za namjeru ono što se može htjeti samo u pokušaju početnog mišljenja koje zna nešto malo o sebi samome: da bude jedna fuga tog mišljenja. To znači: 1. U razvoju se nije popustilo na strogosti sklopa, baš kao da se želi – a to se u filozofiji uvijek želi – pojmiti ono nemoguće: istina bytka u potpuno razvijenoj punini njegove utemeljene biti. 2. Ovdje je dopušteno raspolaganje samo jednim putem, koji može utrti jedan pojedinac, odričući se mogućnosti pregleda nad drugim i možda bitnijim putovima. 3. Pokušaj mora posjedovati jasnoću o tome da oboje, sklop i raspolaganje, ostaju udes samoga bytka, miga i izmicanja njegove istine, nešto neiznudivo. Mora se pokušati fuga u tom trostrukom smislu, dakle ono bitnije i uspjelile što se daruje budućima, na čemu postoji odskočište što ga ono privremeno dograđuje i ugrađuje kako bi se njime prevladalo. Naravno, ta prevladanost, ako je istinska i nužna, donosi ono najveće: ona prvi put povijesno zaustavlja jedan mislilački pokušaj u njegovoj budućnosnosti, usmjerava ga u budućnost i u nezaobilaznost. Fuga je nešto bitno drukčije od “sistema” (usp. ZS 35/36 i 36*). “Sistemi” su mogući i pri kraju nužni samo u području povijesti odgovaranja na provodno pitanje. Šest udesa fuge stoje svaki za sebe, ali samo kako bi jače naglasili bitno jedinstvo. U svakom od šest udesa pokušava se o istome kazati isto, ali svaki put iz nekog drugog područja biti onoga što dogođaj imenuje. Gledano izvana i u dijelovima, tada se lako posvuda otkrivaju “ponavljanja”. Ali najteže je fugalno čisto provesti ustrajavanje pri istome, to svjedočanstvo pravcate ustojnosti početnog mišljenja. Nasuprot tome, stalno redanje “sadržaja” koji se uvijek prikazuju na drugi način lako je jer slijedi sámo od sebe.
* Predavanje u zimskom semestru 1935/36 “Die Frage nach dem Ding. Zu Kants Lehre von den transzendentalen Grundsätzen” (Gesamtausgabe Band 41) i predavanje u ljetnom semestru 1936. “Schelling: Über das Wesen der menschlichen Freiheit” (Gesamtausgabe Band 42)

39. Dogođaj
Ovo je bitni naslov za pokušaj početnog mišljenja. A javni naslov smije glasiti samo: Prilozi filozofiji.
78

79

Nazvuk i doigra su tlo i polje za prvi odskok početnog mišljenja na skok u bivanje bytka. onda bar po provedbi značiti čovjekov “čin”. 90) može i mora biti hod u dvoznačnosti te riječi: ujedno hodanje i put. Skok prije otvara neprohodana prostranstva i skrivanja onoga do čega mora prodrijeti utemeljenje tu-bitka. Jednako tako: “makinacija” – neka vrsta čovjekova ponašanja. nego obratno: da se čovjek postavlja natrag u bit bytka i otima se iz okova “antropologije”. Preobrazba čovjeka ovdje znači promjenu njegove biti. 41. 81 40. Doigra dobiva svoju nužnost tek iz nazvuka nužde napuštenosti od bitka. “odluka” prvo može i treba ako i ne moralno. dakle put koji sam hoda. Svako kazivanje bytka drži se u riječima i imenovanjima Svaki udes uvijek stoji u sebi. Jer to uključuje piitanje pitanja o istini bytka i “metafiziku”. Mislilačko djelo u doba prijelaza Mislilačko djelo u doba prijelaza (usp. To uvjetuje postupak koji u određenim granicama prvo uvijek mora izaći u susret običnom mnijenju i pridružiti mu se jednim dijelom puta kako bi u pravom trenutku zahtijevao preokret mišljenja. pripadno dozivu dogođaja. Zato uopće nije ni potreban neki promašaj pitanja (unutar područja mislilačkog tumačenja bytka) nego već sama riječ raskriva nešto (poznato) i time zakriva ono što se u mislilačkom kazivanju treba dovesti na vidjelo. mogu pogrešno tumačiti kao izrijek bitka. a ipak se titranja skriveno prepleću i otvarajuće se utemeljuje poprište odluke za bitan prijelaz u još moguću preobrazbu zapadne povijesti. Ta teškoća mora se prihvatiti te se mora pojmiti njezina bitna pripadnost (mišljenju bytka). a to znači njegovo utemeljenje. Fuga – raspolaganje koje si pokorava doziv i tako utemeljuje tubitak. Hoće li ovaj pokušaj jednom naći tumača? Onoga koji može kazivati o putu što ide u ono buduće i priprema ga? No ne onoga koji na tome samo obračunava mnogo toga pripadnog vremenu te tako sve “objašnjava” i – uništava. Überlegungen IV. Na primjer. što pak ne znači da se bytak “antropološki” tumači. Svi ti udesi moraju se izdržati u takvom jedinstvu iz ustojnosti u tu-bitku koja odlikuje bitak budućega. Ali to “obratno” nije jednostavno neki “formalni” trik preokreta značenja u puke riječi nego preobrazba samog čovjeka. Može li se nešto takvo oblikovati u kazivanju tako da na svjetlo dana izađe jednostavnost te zadaće? Odgovara li tome fuga “Iz dogođaja”? Tko bi to znao? Ali samo se stoga treba na to odvažiti.I. štoviše pokušaj da se to učini već znači nerazumijevanje sveg kazivanja o bytku. Doduše. PREDPOGLED 41. Ta teškoća ničim se ne može ukloniti. razumljivi u smjeru svakodnevnog mnijenja bića i mišljeni isključivo u tom smjeru. ukoliko se u dosadašnjem tumačenju (animal rationale) odnos spram bića supomišljao (doduše psihološki skriveno i pogrešno protumačeno). točno poimanje te preobrazbe i prije svega prostora njezina zbivanja. 80 . ali pod vlašću iste riječi. Nazvuk ima svoj doseg u ono bilujuće i ono buduće te stoga svoju udarnu snagu u ono sadašnje kroz doigru. a iznenada i zapravo obratno: bit (izopačena bit) bytka u kojoj su tek korijeni temelja mogućnosti “pogonâ”. Svako kazivanje bytka drži se u riječima i imenovanjima Svako kazivanje bytka drži se u riječima i imenovanjima koji se. dok iznenada ne počne značiti bit samoga bytka. ali nije bio utemeljen i razvijen kao temelj biti. Ona preuzimaju i pohranjuju dozivom pobuđenu pripadnost u dogođaj i njegov obrat te tako dospijevaju pred migove posljednjeg boga. najuže je prepleteno sa znanjem istine bytka.

uvijek se pita isto pitanje o “smislu bytka” i samo ono. što pak uvijek uspijeva samo s jednog gledišta i ispada to oskudnije što iskonskije pogađa mig bytka. iz temelja preobraziti. Put proizmišljanja postaje to neuvjetovanije određen samim bytkom što pravcatije postaje putem prema bytku. nego je priprema ovdje: utiranje puta. Od “bitka i vremena” do “dogođaja” Na tom “putu”. ovdje su rušenja takoreći pravilo! To pak onemogućava i historijski postupak: odustajanje od onoga ranijega kao “pogrešnoga” ili dokazivanje da je ono kasnije “već” bilo “mišljeno” u ranijem. Budući da je u mišljenju bytka sve usmjereno spram onoga jedincatoga. sa svime što je svojstveno tom pustom vremenu. Proiz-mišljanje ne znači iz-mišljanje i samovoljno iznalaženje nego ono mišljenje koje se pitajući suočava s bytkom i izaziva ga da ugodi piitanje. Ali u proiz-mišljanju bytka na odluku se svaki put mora stavljati biće u cjelini. Ovdje nema postupnog “razvoja”. Povijesno ovladavanje poviješću zapadnog mišljenja postaje sve bitnije. tj. Jesu li “historijski” gledano “nove” i “osebujne”. u kojem si do-gođenju čovjek i bog tek postaju “spoznatljivi”. Zemlja koja postaje putem i kao put proiz-mišljanja bytka jest ono između koje do-gađa tu-bitak bogu. No “promjene” nisu uvjetovane izvana. Jer ne trebamo spoznavati nikakve nove predodžbe o biću nego utemeljivati bitak čovjeka u istini bytka i to utemeljenje pripremati u proizmišljanju bytka i tu-bitka. Jer dosada još nije postao moguć nikakav prigovor zato što se pitanje još uopće nije pojmilo.I. Provedba pitanja bitka ne dopušta oponašanje. to ima svoju pravu istinu kao povijest mišljenja koja kod Nietzschea još tek traži ono što treba misliti i još ga nalazi u okružju metafizičkog načina postavljanja pitanja (volja za moć i vječno vraćanje jednakoga). A još manje ima onog odnosa kasnijega spram ranijega po kojemu bi u ovome već bila sadržana odluka o onome. Od “bitka i vremena” do “dogođaja” Tek u bitkovnopovijesnom mišljenju na vidjelo dolazi bitna moć ništa-vnoga i preobrata. Ta prethodna priprema ne sastoji se u pribavljanju pripremnih znanja iz kojih bi se zatim kasnije trebale dokučiti prave spoznaje. od kraja metafizike. ako se padanje i dizanje može tako nazvati. Ali i opet ne tako da je ono mišljeno i što treba misliti samo neka ravnodušna prigoda za neko kretanje misli. 42. nego istina bytka. prisiljavanje na put – u bitnom smislu: ugađanje. jest sve. znanje osvještenja. Zato. 82 U pokušajima od “Bitka i vremena” pitanje je doduše iskonskije postavljeno. u tom se pogledu ovdje uopće ne može prosuđivati. a širenje neke “historijske” ili “sistematske” filozofske učenosti sve nemogućije. jer su jednokratne. 83 . to da mišljenje bytka mora postati ne “nauk” niti “sistem” nego prava povijest te stoga ono najskrivenije. I stoga su gledišta s kojih se pita uvijek različita. ne kao “osobni razvoj” nego kao čovjekov potpuno nebiografski mišljen napor da se sam bytak u biću dovede do svoje istine. ako je ono uopće usporedivo. sam put postaje sve bitniji. supripadni u stražarstvu i nuždini bytka. Ovdje se samo ponavlja ono što se sve odlučnije mora događati od kraja prvog početka zapadne filozofije. ali sve se drži u manjem mjerilu. No put tog proizmišljanja bytka još nije čvrsto ucrtan na nekoj zemljopisnoj karti. prigovorima. i ono što nam se ondje pojavljuje kao “psihologija” i kao samoraščlanjivanje i rastvaranje i “Ecce homo”. “Promjene” potječu iz sve veće bezdanosti samog pitanja bytka. To se prvi put zbiva kao Nietzscheovo mišljenje. Ta zemlja tek nastaje putem i na svakom je mjestu tog puta nepoznata i ne može se izračunati. Ovdje su nužnosti koje se pojavljuju putem svaki put povijesno prve. Svako bitno piitanje mora se. kada god iskonskije pita. PREDPOGLED 42. “Promjene” su tako bitne da se njihovi razmjeri mogu odrediti samo ako se svaki put to jedno pitanje propita polazeći s njegova vlastitog mjesta. čime se njemu oduzima svaki historijski oslonac. doduše.

Doduše. Bytak i odluka Biti upotrijebljen od bogova. a da se novi vijek pritom ipak shvati površno. pred nama je još opasnost jednoga drugog pogrešnog tumačenja koje se. umjesto. ta opasnost lako je shvatljiva. pripadnost čovjeka bytku kao utemeljitelja svoje istine i dodijeljenost bytka u vrijeme posljednjeg boga. polazeći od temelja tu-bitka koji je na djelu. Tada ono što se ovdje naziva od-lukom dolazi u najdublje središte biti samoga bytka i tada nema ništa zajedničko s onim što zovemo donošenjem nekog izbora i sličnim nego kazuje: sámo razdvajanje. Područje odluke kao područje “volje” i “moći” moglo bi se pojmiti u suprotnosti spram “sistema” pozovemo li se na Nietzscheovu izreku: “Volja za sistem je nedostatak poštenja” (VIII. 64)* No svakako je nužno objasniti tu suprotnost. riješenost. skokom dosežemo od-luku. 85 . to područje ne shvatimo na nov način. Jer za njega je “sistem” ipak uvijek predmet “sistemogradnje”. Nietzsche. PREDPOGLED 43. da se veze između riješenosti – istine – tubitka vide sa stajališta moralno shvaćenog rješavanja. ne naiđemo na slobodu kao uzrok i sposobnost te pitanje o odluci ne skrenemo u područje “moralno-antropološkoga”. ako se od početka držimo temeljnog pitanja o “smislu bytka” kao jedinog pitanja. od sebe. Ali ovdje nisu bitni ni ono ljudsko nekoga čina ni njegov karakter procesa. odmaknemo li se u mislima od sebe. Bd. Opasnost da se u tom smjeru “Bitak i vrijeme” “egzistencijalno”“antropološki” pogrešno protumači. VIII. Nietzsche pod “poštenjem” misli na nešto drugo. Jurimo amo-tamo po tom uobičajenom putu pred-očavanja i sve objašnjavamo u njegovu okružju i nikada ne pomišljamo na to ne dopušta li taj put putem neki odskok kojim tek skačemo u ‘prostor’ bytka. Nije dovoljno shvatiti “sistem” samo kao osobitost novoga vijeka. U: Nietzsche’s Werke (Großoktavausgabe). 84 Novovjekovno nastrojeni. Bytak i odluka 43. premda ne i u provedbi prevladavanja. mi mislimo na neko čovjekovo činjenje. A Nietzscheove riječi o “sistemu” doista su se rado rabile kao prozirna opravdanja za nemoć da se misli dalekosežno i da se prate zakučasti tokovi. Ali opasnost pogrešnog tumačenja u temelju je uklonjena. mi mislimo polazeći od sebe i. teško da nam je moguće približiti se bytkovnopovijesnoj biti odluke a da ipak ne pođemo od ljudi. I na kraju. a pojačana je time što se mnogo toga u “Bitku i vremenu” nije svladalo. na provedbu. pred-očavanje predmetnosti predmeta (bitno objašnjenje u Kantovoj odredbi transcendentalnoga). a ne njegova bit. to može biti i točno. Čak i ako ostavimo iza sebe pogrešno “egzistencijalno” tumačenje “odlučivanja”. ali u jednom bitnijem smislu nego što je tu suprotnost vidio čak i Nietzsche. Kada je tu riječ o od-lučivanju. “Poredak” i preglednost (ne ordo srednjega vijeka) tek su posljedice “sistematskoga”. te da pri “odluci” ne mislimo na izbor. u smjeru tog skrivenoga moramo ispitati bit bytka kao takvog. ono luči i tek u lučenju pušta da u igru dođe do-gođenje upravo tog u razdvoju otvorenoga kao krčevine za ono sebeskrivajuće i još neodlučeno. doduše. Ili se bar odbacivao “sistem” kao okvirna tvorevina * F. Leipzig (Kröner) 1919. 64. str. “sistem” upravo pripada uz poštenje. Doduše.I. naposljetku. u smislu “egzistencijalne”. da se istina kao otvorenost i od-riješenost pojmi kao vremenujuće uprostorenje vrijeme-prostora djelovanja bytka. ne samo kao njegovo unutarnje ispunjenje nego i njegova pretpostavka. na neki proces. To ispitivanje bytka provodi otvaranje vrijeme-prostora njegova bivanja: utemeljenje tu-bitka. mora se reći da on nije poimao bit i nije je mogao pojmiti jer je on sâm za svoja pitanja još morao prihvaćati ono shvaćanje “bitka” (bića) na temelju kojega i kao čiji razvoj nastaje “sistem”: predočenost bića kao predujmljujuće sjedinjavanje. Ali tada ne možemo objašnjavati bytak kao ono naizgled naknadno nego ga moramo poimati kao iskon koji tek od-lučuje i do-gađa bogove i ljude. jer odluka dospijeva u suprotnost spram “sistema”. na davanje prednosti jednome i zanemarivanje drugoga te da. naknadnog sastavljanja i uređivanja. uvijek nalazimo samo predmete. Ali čak i ako Nietzscheu priznamo umjerenije shvaćanje o biti sistema. jednako kao što i sa “sistemom” ne prodire u bit novoga vijeka. biti razbijen tim uzdignućem. danas osobito rado brka s prethodnim. obratno. štoviše upravo pomoću “odluke”. Götzen-Dämmerung.

tada se radi o prijelazu iz novoga vijeka u drugi početak. utemeljeno je na nekom sigurnom tumačenju bića nasuprot zadaći piitanja o istini bytka. Sve te odluke. mišljenja od-lukle. neizbježno se pogrešno tumači te tako ostaje zaštićena od sveg opipavanja rulje. ne samo kao ove određene nego općenito kao odluke.I. “Odluke” u korist neke “sistematike” koja pak samo posuđen oblik “znanstvenog” mišljenja prikazuje kao filozofsko. Ako “sistem” sadrži bitnu oznaku noovjekovne bićevnosti bića (predočenost). samoga sebe. tj. Zašto se uopće moraju donositi odluke? Ako se i donose. “Odluke” želi li čovjek ostati “subjekt” ili utemeljuje tu-bitak – trebaju li sa subjektom preživjeti ono “animal” kao “supstancija” i ono “rationale” kao “kultura” ili istina bytka (vidi dolje) u tu-bitku nalazi poprište u nastanku – uzima li biće bitak kao svoje “najgeneralnije” te ga time izručuje “ontologiji” i zatrpava ili dolazi do riječi bytak u svojoj jedincatosti i ugađa biće kao jednokratno – 86 izrađa li se istina kao ispravnost u izvjesnost predočavanja i sigurnost računanja i doživljavanja ili početno neutemeljeno znanje o ἀλήθεια dolazi do nekog temelja kao krčevina sebeskrivanja – učvršćuje li biće kao ono najsamorazumljivije sve srednje i malo i prosječno u ono umno ili ono najupitnije tvori vrsnoću bytka – je li umjetnost uprizorenje doživljaja ili udjelovljenje istine – spušta li se povijest na razinu arsenala potvrdâ i prethodništava ili se diže kao planinski lanac začudnih neosvojivih planina – srozava li se priroda na polje izrabljivanja računanjem i uređivanjem i na priliku za “doživljavanje” ili kao zemlja koja se zatvara nosi otvorenost svijeta bez slika – trijumfira li razbogovljenje bića u postajanju kulture kršćanskom ili nužda neodlučnosti priprema neki prostor odlučivanja o blizini i daljini bogova – odvažuje li se čovjek na bytak te time i na propadanje ili se zadovoljava bićem – odvažuje li se čovjek uopće još na odlučivanje ili se prepušta neodlučnosti koju doba prikazuje kao stanje “najviše” “aktivnosti”. onda je od-luka na neki način “sistematskija” od svakog sistema. Što je ovdje odluka? Ona određuje svoju bit iz biti prijelaza novoga vijeka u njegovo drugo. svode se na jednu i jedinu: izmiče li bytak definitivno ili to izmicanje kao uskraćivanje postaje prvom istinom i drugim početkom povijesti Ono najteže i najuzvišenije odluke za bytak zatvara se u tome da ona ostaje nevidljiva i. Kada se “odluka” postavlja nasuprot “sistemu”. 44. nikada ne želi dovesti u pitanje. Taj izraz ne znači: “istina” “o” bytku. Duga. recimo čak neki slijed ispravnih rečenica o pojmu bytka ili neki neoboriv “nauk” o bytku. Određuje li time svoju bit ili je prijelaz samo mig u njezinu bit? Pojavljuju li se “odluke” zato što mora biti neki drugi početak? I mora li on biti zato što je bit samoga bytka odluka i u razvoju te biti njegova se istina daruje prvi puta u čovjekovoj povijesti? Ovdje je nužno možda čak opširno reći što se ne misli kada se govori o istini bytka. koje su naizgled mnoge i različite. ne samo novovjekovna naviknutost na jednu površinsku značajku čovjeka (kao animal rationale) u čitavom zapadnom mišljenju otežava kazivanje riječi i pojmova jednog naizgled utvrđenog antropološko-psihološkog sadržaja iz jedne posve drukčije istine i za njezino utemeljenje te pritom ne uspijeva izbjeći pogrešno antropološko tumačenje i olako uzvraćanje da je sve naprosto “antropološki”. Onda je još laka ne samo “sistemogradnja” nego i “sistematsko” mišljenje. a pod “odlukom” se misli na bitak za biće. Valjanost tog prigovora tako je bezgranična da mora postati sumnjiva. možda zato što se potajno ipak nije baš potpuno sigurno u čovjekovu antropološku veličanstvenost. onda su one nužnosti našega doba. I uputno je pripremiti iskonsko bitkovnopovijesno tumačenje odluke upozorenjem na “odluke” koje kao povijesne nužnosti proizlaze iz te od-luke. No isprva mislimo “odluku” kao pojavu unutar nekoga ili-ili. Njemu je u temelju pretpostavka da se čovjeka. a ne samo bićevnost polazeći od bića. ona je iskonska odredba bića kao takvog iz biti bytka. tj. PREDPOGLED 44. 87 . tj. ako se izražava.

što nije moguće. A odakle mi to znamo? Mi to ne znamo. Naravno. naprotiv. i to toliko da čak ni prevladavanje “metafizike” ne može bez početnog razumijevanja tog načina mišljenja (usp. a niti pretpostavka. Jer ovdje se već opet pretpostavlja neki pojam “zbilje” i podmeće se kao mjerilo bytku. jer ono što se čini da filozofija jest za onoga tko zna ona jednoznačno više ne može biti. postaje računanje na mehaničkom računalu “aporetike” i “aporetičnog” raspravljanja “po sebi” danih “smjerova” i “problemskih fronti”. No taj izraz ne kazuje niti: “istiniti” bytak. Ali svakako je povijesno bitno osvještenje toga što nije istina bytka. Zbrka dospijeva do vrhunca kada se sada ta “spoznajna teorija” još jednom izdaje za “metafiziku spoznaje”. A “spoznajna teorija” samo je izraz bespomoćnosti novovjekovne metafizike u odnosu na samu sebe. “Bitak i vrijeme” i “O biti temelja”. pripada samo skrivenim trenucima povijesti bitka. Budući da se sve to najčišće provodi kod Kanta. PREDPOGLED 44. te time bit istine kao takve. I zato su se i svi pokušaji da se kaže što nije istina bytka morali pomiriti s time da u najboljem slučaju dobavljaju novu hranu neznalačkoj svojeglavosti daljnjeg pogrešnog tumačenja. i to u javnosti nevidljivoga i nečujnoga. tj. nego sama najdublja bit bytka? Zato što bit bytka biva u do-gođenju od-luke. što se stoga od njega uopće ne može izvesti. u svemu tome se kazuje i to da svako odbijanje pogona filozofije u pravom smislu te riječi ima svoju nužnost samo ako je spoznalo da osvještenje istine bytka uključuje preobrazbu mislećeg stava u mislilački.I. iako ne samo da bytak daje biću ono što ono jest nego prije toga samome sebi iz svoje biti razvija istinu koja mu je primjerena. sam bytak je snižen u istinu bića. “Odluke” Čak i kada bi nešto takvo ikada moglo postati primjereno bytku. a tj. na njegovom 88 se djelu može pokušati učiniti vidljivim nešto još iskonskije. glavnom metodom filozofske učenosti najnovijeg doba. zbiljski jest. Sve dok se bytak poima kao bićevnost. Zašto istina bytka nije dodatak bytku niti okvir za njega. Ali odakle se inače bit te istine. No najgrublje bi nerazumijevanje istine bytka bilo u nekoj “logici” filozofije. napokon njegova bitka “po sebi”. ovdje pokušaj skoka u bytak). može odrediti nego iz samoga bytka? I to ne samo u smislu nekog “izvoda” koji polazi od njega nego u smislu proishođenja te biti od strane bytka. istinski. moralo bi se pretpostaviti ne samo da postoji neka “istina” o bytku nego prije svega kakve je vrste uopće bit one istine u koju dospijeva bytak. nego to ispitujemo i u takvom piitanju 89 . čime mi ne možemo raspolagati ni uz pomoć bilo kakvih “ispravnih” shvaćanja o bytku već što. u ispravnost pred-očavanja. a ta se preobrazba naravno ne može postići moralnim uputama nego mora biti prethodno preobražena. a skrivenost povijesti bitka naglašenijom. možda čak u nejasnom značenju kada se misli na ono što “istinito”. ukoliko su oni pojašnjenja vjere da se nefilozofija poučavanjem može pretvoriti u filozofiju. No upozorenje na to da uobičajeni pojmovi o “istini” i uobičajeno nerazlikovanje “bitka” i “bića” vode pogrešnom tumačenju istine bytka. To su samo posljednji stupnjevi procesa u kojem filozofija gubi svoju bit i izrađa se u najgrublju dvoznačnost. Zapadna povijest zapadne metafizike “dokaz” je za to da istina bytka nije mogla postati pitanjem i uputa je na razloge te nemogućnosti. ukoliko ono može pomoći da se temeljna kretanja u temeljnim metafizičkim stavovima zapadnog mišljenja učine prozirnijima. kao ono nekako “generalno” te stoga kao iza bića umetnut uvjet bića. može se još i sámo izroditi u zabludu ako se želi dopustiti zaključak: zato bi trebalo samo izgovoriti neizgovorene “pretpostavke” kao da se pretpostavke mogu shvatiti a da se ono njima postavljeno nije već pojmilo kao neko takvo. njegove predmetnosti. a prije svega da je uvijek već pretpostavljaju. nešto posve drugo. Ta istina bytka uopće nije nešto različito od bytka nego njegova najvlastitija bit i stoga je povijest bytka ona o kojoj ovisi hoće li tu istinu i samu sebe darovati ili uskratiti i tek tako u svoju povijest doista uvesti ono bezdano. i to i uz opasnost da će se sada takav pokušaj ipak opet čitati kantovski i pogrešno protumačiti i neutralizirati kao samovoljno “kantovstvo”. tj. Vraćanje “pretpostavkama” i “uvjetima” ima smisla i prava unutar bića i tumačenja bića s obzirom na njegovu bićevnost u smislu predočenosti (i već ἰδέα) i zato je u raznolikim preinakama postalo temeljnim oblikom “metafizičkog” mišljenja. njegove predočenosti. i to s punim pravom. Jer ona je svjesno ili nesvjesno povratna primjena “spoznajne teorije” na nju samu.

No povijest se shvaća kao prepiranje prijepora zemlje i svijeta. taj ne sluti sjenu predstojećih odluka. 3. Odluka pada time što se nužnost krajnjeg naloga iskusuje iz najdublje nužde napuštenosti od bitka i ovlašćuje se za postojanu moć. ako je bit bytka uskraćivanje. 5. Oni malobrojni pojedinci koji u bitnim putanjama utemeljujućeg tu-bitka (pjesništvo – mišljenje – čin – žrtva) predutemeljuju poprišta i trenutke za područja bića. 2. mnogi (ne shvaćeni u smislu količine nego s obzirom na njihovu označenost) još stoje dijelom u starim i uvriježenim i planiranim porecima. čija bit kao sama istina sja u tami svojega vlastitog žara. Kako se ta odluka može pripremiti? Imaju li ovdje znanje i volja neki prostor na raspolaganju ili bi to bio samo slijep zahvat u skrivene nužnosti? Ali nužnosti se pojavljuju samo u nekoj nuždi. Nju prožima i njome uvijek različito vlada dogođaj. Oni mnogi upućeni jedni drugima. iznenadna je i raste za sebe. naizgled nepovezanim i međusobno odvojenim pokušajima pobuđivati istinu bytka kao pitanje i nuždu te je pripremati za tišinu bytka. malobrojnih i mnogih je skrivena. Sporazumnost tih pojedinaca. No taj je preobrat samo kratkotrajno-vanjski znak obrata. u čemu se priprema jedno iskonsko sabiranje u kojemu i kao koje postaje povijesnim ono što se smije nazvati narodom. kojemu nedostatno piitanje ostaje jedinom primjerenom blizinom. 4. i priprema neke spremnosti na odluku nalazi se u nuždi da na kraju samo još ubrzava bespovijesnost što nadire i učvršćuje njezine uvjete. ali i odlučno protiv svakog pokušaja da se u pukoj želji za nazadovanjem. čuvanja zemlje i nabačaja svijeta u njihovu prijeporu te ih u provedbi čine vidljivima. Pojedinci.I. “Odluka” bytku otvaramo poprište i to možda neko koje je on tražio. čija ga istina mora jednokratno utemeljiti na jednom jedinom poprištu u jednom jedinom trenutku. Oni mnogobrojniji u savezima kojima je dano da iz poimanja znajuće volje i utemeljenjâ pojedinaca naslućuju zakone preoblikovanja bića. a ne svakodnevni tvrdi pogon uređenja bića) prvo dugo mora najodlučnijim putovima i u promjenjivim. u skladu sa svojim zajedničkim povijesnim (zemljano-svjetovnim) porijeklom. Čime pada odluka? Darom ili izostankom onih odlikovanih označenih koje mi zovemo “budućima” u razlici spram raznih proizvoljnih i nezadrživih kasnijih koji nemaju više ništa ni pred sobom ni iza sebe. Nalog pak u svjetlu i putanji odluke jest: sklanjanje istine dogođaja iz suzdržanosti tubitka u veliku tišinu bytka. iako zapravo želi ono drugo. 91 . Onaj tko ne zna za tu nuždu. pa bilo to i nazadovanje k “najvrednijim” predajama. Istina bytka je bytak istine – tako rečeno. Oni tako stvaraju bivajuću mogućnost za različita sklanjanja istine u kojima tu-bitak postaje povijesnim. malobrojni. I tako sve stvaranje koje utemeljuje tu-bitak (i samo ono. Taj narod u svojem iskonu i svojoj odredbi jest jedino u skladu s jedincatošću samoga bytka. Ti su poreci ili samo još ljuštura koja štiti njihov ugroženi opstanak ili su još vodeće snage njihova htijenja. Znanje o stalnoj obzirnosti onoga rijetkog pripada stražarstvu za bytak. “Odluka” Odluka koja je u skrivenosti i prikriveno već odavno svanula je odluka za povijest ili gubitak povijesti. a ne spravljena. PREDPOGLED 45. kroz koje i za koje dolazi do preoblikovanja bića te tako utemeljenja istine dogođaja. Tim označenima pripadaju: 90 1. preuzeta i provedena iz pripadnosti dozivu dogođaja kao bivanja istine bytka u liku posljednjeg boga. zbuni i oslabi bespoštedna prinuda u nuždu osvještenja. koji biva u samom bytku i baca svjetlo na ono što se ovdje odlukom želi imenovati. to zvuči kao nategnut i prisilan preobrat i možda čak zavođenje na neku dijalektičku igru. 45. Naravno.

“Kultura” i “svjetonazor” političkim instrumentaliziranjem ne gube svoj karakter.I. ukidanje svakog 92 daljnjeg osvještenja. što se može prihvatiti i odbiti. o pripadnosti bytku ili napuštenosti u nebiću. osvještenje je. kao temelj nužnosti filozofije. Samo tu-bitak. tj. svaki put pritiješnjeno u nehtijenju iskonskih ciljeva. “Svjetskopovijesne” zgode mogu zadobiti još neviđene razmjere. Odluka mora stvarati onaj vrijeme-prostor. Od-luka ovdje znači utemeljivanje i stvaranje. biranje se uvijek odnosi samo na nešto unaprijed dano. 46. Sve te mogućnosti vjerojatno još imaju svoju dugu pretpovijest u kojoj ostaju još neraspoznatljivima i pogrešno protumačivima. a nikada “nauk”. poprište za bitne trenutke u kojemu krajnja ozbiljnost osvještenja zajedno s najvećom radošću poslanja izrasta u volju utemeljenja i građenja. ali ujedno uz najveću opasnost da potpuno promaši njezino područje. iskusuje se prestravljenjem u slavlju pripadnosti bitku koja kao namigivanje dovodi na vidjelo napuštenost od bitka. jer održanje naroda nikada nije mogući cilj nego samo uvjet postavljanja nekog cilja. No odakle budućoj filozofiji njezina nužda? Ne mora li tek ona sama – počinjući – probuditi tu nuždu? Ta nužda stoji s ove strane sjete i zabrinutosti. kako ide? Da i ne. nego to što “kultura” i “svjetonazor” postaju sredstvima borbene tehnike za jednu volju koja više ne želi nikakav cilj. To nikada ne govori izravno u prilog nadolasku bitnih odluka. Donosi li odluka još jednom utemeljenje poprišta trenutka za utemeljenje istine bytka ili se samo još sve odvija kao “borba” za gole uvjete preživljavanja i iživljavanja u divovskim razmjerima. što se isključivije svako slušanje i osluškivanje okreće samo još onima divovskima i glasnima i pušta da sve suprotno tome. onda na vlast dolazi nehtijenje cilja. ali to uvijek ostaje samo jedan put priznavanja nužde koje se istodobno provodi na mnogim stazama. ta nužda ne može se ukloniti i čak nijekati razdraganošću nekog navodnog uživanja u “čudima” “bića”. Samo još krajnja odluka iz istine bytka i o njoj donosi jasnoću. Tada sasvim nestaje mogućnost spoznaje da su “kultura” i “svjetonazor” već izdanci jednoga svjetskog poretka koji se navodno treba prevladati. Odluka pada u najtišoj tišini i ima najdužu povijest. Ta nužda. što isprva govori samo o povećanju bjesnila u razuzdanom području makinacija i broja. tj. No ako unutar tih zgoda i dijelom u njihovu stilu dođe do sabiranja naroda odnosno njegova korpusa na njega samoga. koje uvijek djeluju samo u nekom zakutku učvršćenog bića i njegove “istine”. ako se uopće o njemu radi. Odluka (prethodni pojam) Odluka pada u tišini. bilo da važe kao vrijednosti “po sebi” ili kao vrijednosti “za” narod. Takav tu-bitak kao temelj nekog naroda treba najdužu pripremu iz početnog mišljenja. istine bytka u kojoj se tek odlučuje o mogućnosti i nužnosti “kulture” i “svjetonazora”. Odluka (prethodni pojam) O čemu? O povijesti ili gubitku povijesti. tj. S druge strane. PREDPOGLED 46. potone u ništetnost. Zašto odluka. zbog čega? Može li se odlučiti o tome? Što uopće jest odluka? Izbor. Pri tom smjeru odlučivanja nije karakteristično tehniziranje “kulture” i provedba “svjetonazora”. čak i velika tišina. može dovesti do preobrazbe bića iz temelja. A ako uvjet postane onim neuvjetovanim. ne. raspolaganje odn. inače ostaje trajni sumrak u obnavljanjima i prerušavanjima ili pak potpuni pad. No nije li to posvuda i ovdje ujedno preuzetno i nemoguće? Ne dolazi li i ne odlazi povijest skriveno. kojoj također nikakva smutnja nije strana. odustajanje i gubljenje unaprijed i nadilazeći samoga sebe. tako da su “svjetonazor” i “kultura” također samo još oslonci i oružja te “borbe”? Što se tada priprema? Prijelaz prema tehniziranoj životinji koja onime divovskim tehnike počinje nadomještati instinkte što postaju sve slabiji i grublji. ne bi li se tu mogao otvarati neki put u blizinu odluke? Svakako. Odluka i njezina nužnost i čak priprema ostaju tim teže razabirljivima što je više zgodama “svjetskopovijesnih” prevrata potrebna buka. No na takav način pogotovo dolazi do razaranja mogućnosti odlučivanja prijetećom nezadrživošću raskorjenjivanja. 93 .

jer je tu već pripadnost dogođaju. No zbog čega ta odluka? Zato što samo još iz najdubljeg temelja samog bytka može doći neki spas bića. Ravnodušnost kao neodlučivanje. i dokle je “život” ovdje pojmljen? Kao nagon za samoodržanjem. Odluka s obzirom na istinu bitka. U kojem smislu odluka pripada samom bytku Odluka i nužda kao nemir bačenosti bacača. i samo to dvoje. Jer “bitak” ovdje po sebi ne znači prisutnost. Odluka se stoga misli u jednom odlikovanom smislu. Odluka se iskonski odnosi na to da li odluka ili neodluka. piitanje kao iskonskije: dati bit istine na odluku. Bytak i nebytak 48. tj. samo više ništa. spas kao opravdavajuće očuvanje zakona i naloga Zapada. To što je vraćeno u bivanje bitka zahtijeva uvid u pripadnost onoga ništa bitku. jedno ili drugo.I. recimo čovjeka. a nebitak ovdje ne znači potpuno nestajanje nego je nebitak kao jedna vrsta bitka: biv* usp. 95 94 . ravnodušnost? Ali ovdje u onome krajnjemu to nije moguće. od čega potječe i govor o krajnjoj odluci. 146. Bit odluke: bitak ili nebitak* može se odrediti samo iz njihova bitnog bivanja. Dakle ovdje se i nema o čemu odlučivati. i tek tako ono ili-ili dobiva svoju oštrinu i svoj iskon. masovno i udobno ima nagon održati se i upravo to. Ali odluka je dovesti sebe pred ili-ili i time je već odlučenost. a ipak ne. U kojem smislu odluka pripada samom bytku Tko odlučuje? Svatko. Skok. koja je ujedno i najdublje naša. Mora li biti tako? Ukoliko je samo tako još moguć spas? Zato što se opasnost povećala do krajnosti. Ne refleksija. jer je posvuda raskorjenjivanje i. Iz bitne ništavnosti bitka (obrat) proizlazi da on traži i treba ono što se polazeći od tu-bitka pokazuje kao ili-ili. PREDPOGLED 48. Ali što tu znači “život”. već znati dogođaj. I ono obično i nisko. nego njezina suprotnost: o toj odluci. Odluka je odluka između ili-ili. nebića. nego bivanje bitka. zato što se raskorjenjivanje već počinje zakrivati – početak bespovijesnosti već je tu. a ipak upravo bivstvujuće. Što je ovdje krajnje: bitak ili nebitak i to ne bitak bilo kojeg bića. i ne samo s obzirom na nju nego samo iz nje određena. Odluka i obrat. Ali time se već anticipira ono što tvori odluku. ne kao zaključak nego kao odlučnost koja već utemeljuje istinu. Dakle pitanje odluke ne može se postaviti polazeći od takvih razmišljanja. ili? Zašto ovdje dolazi do ili-ili? Ravnodušnost bi bila samo bitak nebića. Odakle ili-ili? Odakle ovo: samo ovo ili samo ovo? Odakle nezaobilaznost onoga tako ili tako? Ne ostaje li ono treće. omama. što je još kobnije. jer “život” je ipak: htjeti bitak. i jednako tako bitak: ništavno. za opstojnost njegove istine potrebno mu je postojanje onoga ništa te time ujedno ono protiv svega ništavnog. Odluka o odluci (obrat). No sama istina već je ono za odlučiti naprosto. Bitno bivanje odluke je doskok k odluci ili ravnodušnost. Odluka i pitanje. stvujuće. 47. Ali zašto i kako priprema te odluke? Borba protiv razaranja i raskorjenjivanja samo je prvi korak u pripremi. Odluka i prijepor. O čemu se odlučuje? O nama samima? Kome nama? U našoj pripadnosti i nepripadnosti bitku. ∗ Čini se kao da je odluka bitak ili nebitak uvijek već odlučena u korist bitka. dakle ne ustezanje i ne razaranje. također i neodlučivanjem i željom da se o tome ne zna. Budući da je bytak ništavan. Odluka pada u tišini. korak u blizinu pravog prostora odlučivanja. izbjegavanjem pripreme. a to znači preoblikuje biće i tako je stvaralačka odluka odn.

što seže daleko preko njega. nego obratno.). što treba shvatiti bitkovnopovijesno. tako “kauzalno” mislimo i shvaćamo slobodu kao neku sposobnost. nego ono neusporedivo? Odluka. sada: predavanje u zimskom semestru 1937/38 “Grundfragen der Philosophie. PREDPOGLED 49. U njoj ono nužno. što “leži” prije “čina”. u slijedu. Nije li i “odlučivanje” još jedan vrlo profinjen oblik računanja? Ili zbog tog privida ne samo krajnja suprotnost. čim se utemelji u tu-bitku. str. gledana kao proces. ne moralno-antropološki. NAZVUK * * usp. Ausgewählte ‘Probleme’ der ‘Logik’” (Gesamtausgabe Band 45. Ono vrijeme-prostor-no odluke kao početak krševitosti samoga bytka. Pripremno uprostorenje. također “Die Begründung des neuzeitlichen Weltbildes durch die Metaphysik” (pod naslovom “Die Zeit des Weltbildes” u: Holzwege (Gesamtausgabe Band 5)) 96 97 .I. bitkovnopovijesno promisliti na nov način (ali ne “ontološki”). predavanje u ljetnom semestru 1935. Općenito: cijelo ljudsko biće. zatim upravo i ne naknadna refleksija. Naravno. kao čovjekov čin. II. usp. “Einführung in die Metaphysik” (Gesamtausgabe Band 40). Zašto se moraju donositi odluke? Zašto se moraju donositi odluke? Što je to – odluka? Nužan oblik provedbe slobode. 151ff.

Definitivno učvršćivanje napuštenosti od bitka u zaboravu bitka. Očaranje i doživljaj. Nazvuk za koga? kamo? Nazvuk bivanja bytka u napuštenosti od bitka. Nazvuk bivanja bytka iz napuštenosti od bitka prinuđujućom nuždom zaborava bytka. Nazvuk uskraćivanja – u kojem zvučanju? 98 99 . ali uvijek izviru iz temeljnog ugođaja suzdržanosti. Koju jednostavnu crtu kazivanja ovdje izabrati i povući bez dodatnog razmatranja? Nazvuk mora obuhvaćati cjelinu rascjepa te prije svega biti raščlanjen kao protuigra doigri. Taj zaborav nekim sjećanjem kao zaborav dovesti do pojave njegove skrivene moći i u tome nazvuk bytka. Kako se to zbiva? (ens creatum – novovjekovna priroda i povijest – tehnika) Raščaranjem bića. ποίησις – τέχνη. koje uprostoruje moć jednom očaranju koje sámo provodi. a ipak postaje moguće prvo namigivanje. naprotiv! Što znači makinacija? Makinacija i postojana prisutnost. Odakle to? Ne možda iz ništavnosti bytka. Doba potpune neupitnosti i nevoljkosti protiv utemeljenja svakog cilja. Kamo makinacija vodi? K doživljaju. Priznavanje nužde. Najviša nužda: nužda beznužnosti. pri čemu mnogo toga nužno mora ostati nerazumljivim i nepitljivim.50. Prosječnost kao rang. Kako se ona treba iskusiti? Što je ona? Sama djelo izopačenosti bytka iz makinacije. Prvo pustiti da nazvuči. Provodni ugođaj nazvuka: strava i plahost.

i samo ono predočeno je bivstvujuće. što znači dovela u jasnoću onoga 101 100 . njemu je samom još potrebno ono što mu dopušta da makinativno – dakle na svoj način – pusti da ono dostojno piitanja važi. Nazvuk* Nazvuk bytka kao uskraćivanje u napuštenosti bića od bitka – to već kazuje da se ovdje ne treba opisati ili objasniti ili dovesti u neki red nešto dano. i nazvuk bytka mora biti povijest. Sve “se spravlja” i “može se spraviti”.II. Ali odnos uzroka i učinka je ono najobičnije i najgrublje i najbliže čime si sva ljudska proračunatost i izgubljenost u biću može pomoći kako bi nešto objasnila. unaprijed se opredjeljuje za makinaciju. ima zadaća koje još nisu riješene. Nihilizam svega toga ima samo zato što makinacija određuje bićevnost bića. mora moći prolaziti kroz povijest potresajući njezinu bit te ujedno znati i kazivati trenutak te povijesti. unutar makinacije svakako ima. tj. poznatih “teškoća” koje postoje samo zato da bi se prevladale. i to tim više. da bi dakle svatko doznao za osamljenost tih osamljenih i pravovremeno bio “slikom” i “zvukom” poučen o njihovu djelovanju. 72. To se prvo zbilo u kršćanstvu i njegovoj dogmatici. ono tumačenje bića kao pred-očivoga i predočenoga. To se doba potpune neupitnosti može nadvladati samo nekim dobom jednostavne osamljenosti u kojoj se priprema spremnost za istinu samoga bytka. To se zbiva ondje gdje je biće postalo i moralo postati ono najobičnije i potpuna navika. a isotodobno ga učini i bezopasnim. ovdje mišljen kao temeljni način predočavanja makinativnoga i zadržavanja u njemu. Ovdje osvještenje dotiče ono zlokobno ovog doba i uz to zna kako je daleko od svake vrste jeftine “kritike vremena” i “psihologije”. koja sve spravlja. i to sve veći i sve nečuveniji “doživljaj” koji sve više nadvikuje samoga sebe. nadražujućega. No budući da u drugom početku bytak postaje dogođaj. 52. Napuštenost od bitka najjača je ondje gdje se najodlučnije pritajila. po kojoj je sve biće u svojem iskonu objašnjeno kao ens creatum i gdje je stvoritelj ono najizvjesnije. a sve biće učinak tog najbivstvujućijeg uzroka. prigoda za proširenje i povećanje. Kao da se kazuje o dobu potpune neupitnosti koje se podvremeno proteže preko onoga današnjeg i daleko prema naprijed. svakome je dostupna javnost onoga tajnovitoga. Pred-očivo prvo znači: dostupno u mnijenju i računanju. “problema”. A sve to mišljeno iz temelja: biće kao takvo je ono pred-očeno. a ne recimo zato što bi ona sama mogla dopuštati neku granicu. Napuštenost od bitka 51. uzbudljivoga. Ali * usp. a zatim: stvorivo u pro-izvođenju i provođenju. što čini nužnim ono makinativno.) A ipak taj govor zvuči kao da je važno samo imenovati ono sadašnje. to je za nju samo građa za daljnji rad i poticaj za napredovanje. Ono što makinaciji naizgled postavlja otpor i granicu. NAZVUK 52. nečega što bi imalo svoje dostojanstvo u piitanju kao takvom i samo tako te bi se time moglo iskrčiti i podići u istinu. dovođenje bytka u istinu njegova bivanja. (Ne misli se na neko označavanje i obilježavanje u smislu filozofije povijesti nego na znanje o povijesti iz trenutka i kao trenutak prvog nazvuka istine samoga bytka. A to je doživljavanje: da iz svega postaje neki “doživljaj”. Jer ta volja. Jer valja znati da ovdje u svoj pustoši i stravičnosti nazvučuje nešto od biti bytka i sviće svijest o napuštenosti bića (kao makinacije i doživljaja) od bytka. No da je upravo ta “volja” ona koja je već unaprijed postavila i snizila ono što smije biti moguće i prije svega nužno. Nazvuk. omamljujućega i očaravajućega. No zato što se tako makinacijom protjeruje i istrebljuje upitnost i žigoše se kao prava đavolska spletka i zato što možda i u temelju to razaranje dostojnosti piitanja nije potpuno moguće čak ni za doba potpune neupitnosti. U drugom početku filozofije drukčiji je teret mišljenja: proiz-mišljanje onoga što se događa kao sam dogođaj. samo ako se za to ima “volje”. U tom dobu više ništa bitno – ako ta odredba uopće još ima nekog smisla – nije nemoguće i nedostupno. Nasuprot tome. Unutar makinacije nema ničega upitnog. to se već unaprijed pogrešno razumije i ostavlja izvan svakog pitanja. Zato upravo ono mora širiti govor o tome da su “stvaralački” ljudi “osamljeni”. “Doživljaj”. Doba potpune neupitnosti ne trpi ništa dostojno piitanja i razara svaku osamljenost. Ima nejasnoća i nerazjašnjenoga unutar pred-očavajuće pro-izvodećega ob-jašnjavanja.

Vrhovno biće kao uzrok sveg bića preuzelo je bit bytka. Sve to nije jednostavno “propadanje” nego prva povijest samoga bytka. tada je postalo čovjekovom spravbom. Bićevnost bića blijedi u “logičku formu”. Nije dovoljno uputiti na ono današnje. Ovdje. To biće.II. u razini ravnanja po biću kao takvom mora postati πρότερον i a priori. naravno. za koju je upravo bićevnost ono najpoznatije i čak mora postati onim najiz102 vjesnijim apsolutnog znanja i naposljetku kod Nietzschea nužnim prividom. na nešto što nam mora biti nemilo? Zato što se beznužnost cijeni kao “dobro”. kako tada stoji s “nuždom”? Ono prinuđujuće. jer ono je sámo ono pravcato buduće. A za to je nužno: 1. Najoštriji dokaz za tu skrivenu bit bytka (za sebeskrivanje u otvorenosti bića) nije samo snižavanje bytka na ono najopćenitije i najpraznije. ukoliko se sada biće shvaća samo u svojoj predmetnosti i njime se samo kao takvim ovladava. Poimamo li ovaj veliki nauk prvog početka i njegove povijesti: bit bytka kao uskraćivanje i najviše uskraćivanje u najvećoj javnosti makinacijâ i “doživljavanja”? Imamo li mi idući uho za zvuk nazvuka. odmah pomisli na “manjak” i “zlo”. prepušta ga njemu samome i tako pušta da postane predmetom makinacije. povijesti koja prikriva samu sebe. 2. I sam bytak bitno se određuje kao to sebeustežuće skrivanje. Čovjek je tako zaslijepljen onim predmetno-makinativnim da mu izmiče već i biće. I prijelaz se mora iskusiti u cijeloj svojoj širini i mnogolikosti (o tome usp. u ono mislivo nekog mišljenja koje je sámo neutemeljeno. Überlegungen IV. Oni se održavaju samo neprekinutim dotokom onoga što je korisno i što se može uživati. 96). No kada se radi o onome čemu pripadamo. kada padne riječ “nužda”. povijest prvog početka i onoga što od njega potječe i tako nužno zaostaje. Napuštenost od bitka: da bytak napušta biće. ovdje se čitav bytak ustegnuo i napustio biće. pretpostavimo li da je iz drugog početka postavljeno pitanje o istini bytka i da tako počinje izlaženje u susret prvom početku. kamo smo skriveno prinuđeni. NAZVUK 53. Može li nas (koga?) još jednom spopasti takva prinuda? Ne bi li ona morala težiti potpunoj preobrazbi čovjeka? Bi li ona smjela biti nešto manje od neizbježnosti onoga najvišega začudnog? 103 . da se napuštenost od bitka jednako tako iskusi kao nužda koja strši preko u prijelaz i potiče ga kao do-laz prema onome idućem. da se sjetimo napuštenosti od bitka u njezinoj dugoj i prikrivenoj povijesti. gdje sve biće tek mora iznova izvirati i izazivati začuđenje kako bi djelovanje dobilo svoje velike poticaje. Nužda običnoga i navike. a koliko više tek bytak i njegova istina. naime za stvaranje. Biće sada pušta da bićevnost važi samo kao naknadni dodatak. nužno je pogotovo bytak ono obično i najobičnije. Nužda Zašto se. tako da općenito ispada iz razlike zla i dobra i izmiče svakom proračunu. neshvaćeno suđeno bitno nadmašuje svaki “napredak”. što napredovanjem omogućava povećanje. nekoć spravljeno od boga tvorca. koji. Tada se pokazuje: to da bitak napušta biće znači: bytak se skriva u očitosti bića. i to s pravom posvuda gdje znači blagostanje i sreću. Bytak napušta biće već time što ἀλήθεια postaje temeljnim karakterom bića koji se usteže te tako priprema odredbu bićevnosti kao ἰδέα. Ali čak i to zaostajanje nije neko puko “negativum” nego u svojem kraju tek iznosi na vidjelo napuštenost od bitka. koji mora zazvučati u pripremi drugog početka? Napuštenost od bitka: ona se mora iskusiti i podići u znanje – koje oblikuje i vodi – kao temeljno zbivanje naše povijesti. onim već danim. gdje biće mora biti potpuna navika. Napuštenost bića od bitka: da se bytak povukao od bića i biće je isprva (kršćanski) postalo samo onime spravljenim od drugog bića. Ali napredovanje nema budućnosti. jer ono samo “dalje” vodi ono dosadašnje njegovom vlastitom stazom. A budući da sada u istini bytak “jest” ono najneobičnije. Dokaz se izvodi kroz cijelu povijest metafizike. 53.

blizak “životu” i siguran u “doživljavanje”. Ali ipak se. Ali napuštenost od bytka je isključenost i osujećenje dogođaja. No ima li tvrđeg dokaza napuštenosti od bitka nego što je ovaj: da ljudska masa. NAZVUK 55. ono neuvjetovano. Ali to bi ipak bila neka nužda i neki temelj nužnosti. ono je napušteno od bytka. Napuštenost od bitka Ono što Nietzsche prvi i to u smjeru platonizma spoznaje kao nihilizam uistinu je. a da ga je istina bytka ipak napustila. kako bi se proiznudila napuštenost od bitka kao nužda. ab-solutno. 104 . Zašto nemamo više hrabrosti za to povlačenje i zašto nam se ono odmah čini nečim nevrijednim? Zato što smo se odavno umirili u prividu stvaranja kulture i nerado ga se odričemo. Bit je rastrojena i samo se tako dovodi u istinu kao ispravnost pred-očavanja – νοεῖν – διανοεῖν – ἰδέα. Ali čak ni zaborav bitka (već prema odredbi) nije najiskonskiji usud prvog početka. u takvom pribivanju bića. Napuštenosti od bytka u temelju je raspadanje bytka. i znao da upravo to nije odricanje i gubljenje nego snaga za jasnu odlučnost kao vjesnicu bitnoga. Ali koje zbivanje koje povijesti je ta napuštenost? Postoji li neka povijest bytka? I kako rijetko i jedva ona zakrivena dolazi na vidjelo? 105 55. više nije dostojna niti toga da najkraćim putem bude uništena? Tko sluti nazvuk nekog boga u takvom ustezanju? Što bi se zbilo kada bismo jednom htjeli biti ozbiljni i iz svih se područja prividnog “kulturalnog djelovanja” povukli u priznanje da ovdje više nema nikakve nužnosti? Ne bi li tada morala doći na vidjelo i na vlast neka nužda koja bi prinuđivala? Teško je reći kamo i na što. Biće ostaje ono prisutno. gledano sa strane njemu stranog temeljnog pitanja.II. Nazvuk 54. jer čim je i ono oduzeto više ne nedostaje samo nužnost djelovanja nego i ono sámo. Nazvuk Nazvuk istine bytka i samog njegova bivanja iz nužde zaborava bitka. Biće se tada pojavljuje tako – pojavljuje se sebi kao predmet i neko pred-ručno – kao da bytak ne biva. te do prvog nazvuka dovela najdalju blizinu bijegu bogova. a ono što je zapravo bivstvujuće je ono postojano prisutno i tako sve uvjetujuće i postvarujuće. koja se istutnjava u divovskome i njegovu uređenju. Zaborav bitka ne zna za samoga sebe. nego napuštenost od bitka koju su možda najviše zakrivali i nijekali kršćanstvo i njegovi posvjetovljeni sljednici. razvlaštenje φύσις i onoga ὄν kao ἰδέα. Kako se biće upotrebljava u takvom pojavljivanju napuštenom od bitka (predmet i “po sebi”)? Uoči samorazumljivost i niveliranje i zapravo neraspoznatljivost bytka u vladajućem razumijevanju bitka. To dvoje u temelju je isto. Napuštenost od bitka Što je od čega napušteno? Biće od onoga njemu i samo njemu pripadnog bytka. Biće je ono ravnodušno i nametljivo istodobno. ne trebajući ništa drugo. Iz nje mora zvučati nazvuk i počinjati s razvojem zaborava bytka u kojemu nazvučuje drugi početak te tako i bytak. da bude prijelaz i žrtva. svako od njih za sebe mora osvijestiti da bi izbila najviša nužda. taj je svakako morao provesti to povlačenje i susresti se s onom nuždom kako bi u najdublje iskustvo primio onu nužnost prijelaza. u jednakoj neodlučnosti i proizvoljnosti. No napuštenost bića od bitka stvara privid kako je sada na dohvat i uporabu dano ono sámo. Podizanje te nužde iz njezine dubine kao beznužnost. Deus itd. ens entium. Napuštenost od bitka temelj je zaborava bitka. Ali tako. Napuštenost od bitka Njoj pripada zaborav bitka i istodobno raspad istine. beznužnost u ovoj nuždi. usp. samo površina mnogo dubljeg zbivanja zaborava bitka koje sve više jača upravo dok se traži odgovor na provodno pitanje. on mnije da je pri “biću”. Da se biće kao takvo još može pojaviti. “zbiljskome”. Ali tko sada još stvara. Jer on zna samo za biće.

NAZVUK 56. usp. 9. a to znači da se najprije ispita. 8. što ne sadrži ništa upitno). besvjesnost u pogledu konačnosti i jedincatosti bytka. slijepa pomama za “istinitim” u prividu ozbiljnog htijenja (usp. ništenja samoga bytka. I pritom je to ipak samo način jednoga vrlo upitnog obuhvaćanja jednim još upitnijim po-imanjem. ovdje. 5. Überlegungen IV. U skladu s tim sve se ugrađuje u neki “kulturalni” pogon. Nazvuk bytka želi vratiti bytak u njegovom potpunom bivanju kao dogođaj raskrivajući napuštenost od bitka. zaborav se kao takav tek tim razumijevanjem dovršava i prikriva samome sebi. niže i donje. ἰδέα – κοινόν – γένη). što se sve zove “božansko”. ne postavljaju se iz korijena nego se zaobilaze. a tome odgovara mišljenje u “svjetonazorima” (usp.II. A pritom je opet prva zadaća da se upravo ona bit bytka. u tome se bez ikakvog ozbiljnog pitanja kao u nečemu nepromjenjivom vidi sklopljenost povijesnog tubitka. 83). S time ide i neznanje biti istine. 2. 56. on se temelji u biti bytka: da bytak izmiče biću i pritom ga ipak pušta da se pojavljuje kao “bivstvujuće” i čak “bivstvujućije”. budući da je on ono najpraznije. trajno. obratno. Budući da se to propadanje istine bytka provodi prije svega u najopipljivijem obliku posredovanja istine. ono se jednostavno odguruje kao ono “zlo”. 2. Npr. njegova uobičajenost (neupitno. bijeg u zgode i makinacije. Umjetnost se podvrgava kulturalnom trošenju i ne razumije se njezina bit. Potpuna neosjetljivost za mnogoznačnost u onome što se smatra pripadnim biti. U njemu važi kao nedodirljiva istina o bytku: 1. 10. Zapinjanje u mišljenju i postavljanje “vrijednosti” i “ideja”. 6. narodnosnoga sa svom njegovom mnogoznačnošću. otvrdnuće za sve migove. način utemeljivanja istine. nejakost iščekivanja. Trajanje napuštenosti od bitka u skrivenom načinu zaborava bitka Napuštenost od bytka zbiva se biću i to biću u cjelini te time također i upravo onom biću koje kao čovjek stoji usred bića i pritom zaboravlja njegov bytak. ἰδέα. Trajanje napuštenosti od bitka u skrivenom načinu zaborava bitka No tom zaboravu bitka odgovara vladajuće razumijevanje bitka. Općenito je znakovita pogrešna procjena s obzirom na ono protivno i niječno. Sigurnost u sebe nedopuštanja da se više bude zvan. da prije svakog čuvanja mora biti odlučeno o istini i njezinu utemeljenju. što se zbiva samo tako da se biće utemeljenjem tu-bitka postavlja natrag u bytak otvoren u skoku. kršćanstvo. 107 . npr. i tako na stanovit način s pravom kao ono svemu (naime biću kao “zbiljskome” i danome) zajedničko. iz temelja spozna. npr. polazeći od bića: ὂν ᾗ ὄν. u spoznavanju i znanju. Idolatrija uvjetâ povijesnog bytka. a možda je najdalji premet natrag u puštanje bitka da bude kao dogođaj. Sav mir i suzdržanost čine se kao nedjelovanje i otpuštanje i odricanje. sljepilo spram njezine bitne jezgre. pogrešno se tumači i time umanjuje te se opasnost od njega tek time doista povećava. a velike odluke. rasno. njegova općenitost (ono “najgeneralnije”. Najdublji temelj povijesnog raskorjenjivanja pripadan je biti. 7. izbjegavanje osvještenja. 3. mnogoznačnost uzrokuje nejakost i nevoljkost za zbiljsku odluku. na vlast mora doći pravcato znanje i to znanje o samom bytku. što se sve zove “narod”: ono zajedničko. Način kako se ovdje u vidokrugu provodnog pitanja mora susretati i shvaćati bytak ujedno mu se pripisuje kao bit. Više se ne zna što je uvjet a što uvjetovano i neuvjetovljivo. u ono neuvjetovano. platonizam i idealizam) 4. Otuda odbijanje pravcatog znanja i strah od piitanja. samo još izračunavanje. Ali ovdje se bytak nikada ne iskusuje kao takav nego se uvijek shvaća samo u vidokrugu provodnog pitanja. Doigra. 110. 11. napuštenost od bytka. U tome se pokazuje – posve izdaleka – neznanje o pripadnosti onoga ništa. 106 U čemu se javlja napuštenost od bitka: 1. ako se raskorjenjivanje želi prevladati iz jednog novog ukorjenjivanja. nacionalno. tj.

vrijeme odricanja od borbe za mjerila. ali će se jednom također uhvatiti.II. nejakost za osvještenje. neupitnost da ćemo nekako uspjeti. smrt moralno kršćanskog Boga. Bezodlučnost kao područje neobveznosti makinacijâ. zapuštenost. 14. Napuštenost od bitka zakriva se u sve većoj važnosti proračunatosti. Istodobna “vladavina” bespomoćnosti puke nastrojenosti i nasilnosti uređenja. U tom je dobu “biću”. ali u najdubljem smislu zastiranje nužde. ali nikada tako da bi iz onoga što se zaziva mogla proizlaziti neka snaga oblikovanja koja bi pomamu za proračunavanjem ikada mogla svesti u njezine granice. to zastiranje pocakljeno i pojačano napretkom. Posebno pojašnjenje napuštenosti od bitka kao propasti Zapada. stroj. industrija. pohrana i nužnost pripadaju bytku. To je doba bytka dugog vremena. njegovo pretumačenje (usp. Može li ovdje sjećanje na bile mogućnosti tu-bitka voditi osvještenju? Ili ovdje u tu nuždu mora prodrijeti nešto ne-obično. dakle nipošto ne nešto izvan svakog računa. približena osvještenjem pomračenja svijeta i razaranja zemlje u smislu brzine. ujedno omasovljenost. ovdje nejasno posezanje u načela i pravila. tubitak na osvještenje nihilizma. sve kao odrješenje od temelja i poredaka. Kako se može proishoditi ta nužda kao nužda? Ne mora li netko dati da zasja istina bytka – ali čemu? Tko od beznužnih može vidjeti? Ima li ikada izlaza iz neke takve nužde. Koja su tri oblika zakrivanja napuštenosti od bitka i kako se pokazuju 1. u kojemu istina oklijeva jasno pokazati svoju bit. Nietzscheova upozorenja). izvjesnost “bića”. Dugo oklijevanje istine i odlukâ je uskraćivanje najkraćeg puta i najvećih trenutaka. ne-smislivo? 15. otkrića. 13. izvlašten bytak. Vrijeme opasnosti prolaženja svake bitne odluke. pitanje o biti istine više nije potrebno. 58. zahtjeva masovnoga (usp. sve se mora ravnati po danom stanju proračuna. NAZVUK 58. onome što se zove onim “zbiljskim” i “životom” i “vrijednostima”. proračunatosti. izumi. poziva se na “sudbinu” i “providnost”. pomoću kojega tu-bitak kroz biće dolazi do utemeljenja istine bitka u sklanjanju. Koliko je samo malo čak i njemu i njegovoj snazi uspjelo prisiliti zapadni 108 . Proračunatost – tek došla na vlast makinacijom tehnike. 16. Ili bi tek iz tog znanja trebala proizaći jasnoća o “činjenici” nihilizma? Napuštenost od bitka određuje jedno neusporedivo doba u povijesti istine bytka. koji nisu rijetki upravo pod “vladavinom” proračunatosti. a jasnoća kao prozirnost praznoga. brzine i zahtjeva masovnosti. Povijest bytka i napuštenost od bitka Napuštenost od bitka temelj je te time ujedno i iskonskija odredba biti onoga što je Nietzsche prvi prepoznao kao nihilizam. 57. Zastiranje tog raskorjenjivanja samonalaženjem čovjeka koje je lišeno temelja. pad u bijedu. ali koje tobože počinje ispočetka (novi vijek). koja se kao nužda stalno niječe? Nedostaje htijenje da se izađe. Napuštenost od bitka najdublji je temelj za nuždu beznužnosti. 109 57. slučaj i spopad. Sve su to samo odrazi jednog zamršenog i otvrdnulog iskrivljenja biti bytka. nemoć istine. u “sentimentalnim” trenucima. Koja su tri oblika zakrivanja napuštenosti od bitka i kako se pokazuju 12. trenutačnost. rijetkost. da on nije ono najpraznije i najopćenitije nego ono najbogatije i najviše i biva samo u do-gođenju. stoga sigurnost upravljanja i planiranja. bijeg bogova. Nazvuk. odatle prednost organizacije. U tom zakrivanju radi se o upornom izopačenjivanju napuštenosti od bitka i čini je se nedodirljivom. Zato je još slabija nada da će ovo doba imati volje za znanje temelja nihilizma. pokušaj. pogotovo njegove krševitosti: da jedincatost. odricanje od preobrazbe iz temelja koja slobodno raste. raz-korjenjivanje. ono neproračunjivo ovdje je samo ono što proračun još nije svladao. Napuštenost od bitka. Povijest bytka i napuštenost od bitka). napredovanje u nebiće kao sve veća napuštenost od bytka. gdje se ono veliko raskrečuje u nakaznosti divovskoga. koja se s obzirom na znanje temelji u onome matematičkom. ništa nije nemoguće. suzdržanost i sloboda.

one opet pružaju kolotečinu i okvir masovnome.II. ono što je dostupno svakome na jednak način. tj. što samorazumljivije prisvaja svakodnevicu i takoreći se pokriva novim oblicima uređenja. Upravo to unaprijed kazuje: ništa nije nerješivo i rješenje je samo stvar količine vremena i prostora i snage. otuda zahtjev za proračunatost i brzinu. one se pojavljuju samo zato što već važi broj i ono proračunjivo. Brzina – svake vrste. Odatle zatim pogrešna predodžba o visokom i “najvišem” u izobličenosti najviših postignuća. ona neizdržavanje u tišini skrivenog rasta i iščekivanja. Oni sami sebe postavljaju na mjesto unutarnjega i napokon niječu razliku nekoga unutra i vani. NAZVUK 58. jedincatome (bit bitka). onim što uvijek iznova neposredno i drukčije obuzima i “pogađa”. prolaznost kao temeljni zakon “postojanosti”. Sve to postaje tim zlokobnije što se nenametljivije odigrava. Pustoši koja se time stvara odgovara sve veća nepravcatost svakog stava i ujedno s time razvlaštenje riječi. ne kao puko razmišljanje i čak lukavstvo nekog pojedinačnog djelovanja. ono prazno i-tako-dalje. No za brzinu je ono vječno puko trajanje istoga. Posvuda u tim zakrivanjima napuštenosti od bitka prostire se izopačenje bića. 5. Zahtjev masovnosti. Ne samo da se načelno više ne prihvaća ništa skriveno. 6. napuštenost od bitka. brzini i masovnosti pridružuje se još nešto. čak i pretpostavi li se da bi se ona u nekim granicama mogla i pokazati. Posljedica ogoljenja ugođaja. ukoliko i ono odmah opet postaje problemom. Tome odgovaraju način kako se dolazi do znanja i proračunata. No oni načini boravljenja u biću i “ovladavanja” njime tako su podrivajući zato što se. pomama za nenad-anim. i to u prividu nekog “velikog” zbivanja. i svaki pothvat i svako uprizorenje puca od “doživljajâ”. i to općenito samo posljedica te brzine. mehaničko povećanje tehničkih “brzina”. Proračunatosti. sljepilo spram istinski trenutačnoga. Svi ti znakovi napuštenosti od bitka upućuju na početak doba potpune neupitnosti svih stvari i svih makinacija. što pripada svakom ljudskom postupku. koje nije prolazno već otvara vječnost. Koja su tri oblika zakrivanja napuštenosti od bitka i kako se pokazuju Proračunatost se ovdje misli kao temeljni zakon ponašanja. Ono mnogima i svima zajedničko je ono za “mnoge” što oni znaju kao ono što sve nadmašuje. obratno. potpuno se pokazuje u nesposobnosti da se upravo pravo zbivanje. Ali sada se. pri kojemu uopće više ne može biti stalo do nekog “smisla” jer se oduzima sva sabranost mogućeg osvještenja i osvještenje se općenito prezire kao nešto začudno i lišeno snage. u kojemu tek bljesne bit istine ukoliko se zbije pomaknuće u tu-bitak. Raširenost tih oblika zakrivanja napuštenosti od bitka i time upravo nje same najjača je. No u doba potpune neupitnosti upravo će se gomilati i nametati “problemi”. 2. ogoljavanje. “školovanje” je riječ koja u svojem sadašnjem značenju upravo izvrće naglavce bit škole i σχολή. 3. Ali i to je samo nov znak prevrata koji ne zaustavlja sve veće raskorjenjivanje jer ne dospijeva do korijenâ bića niti to želi zato što bi se ondje morao susresti sa svojom vlastitom neutemeljenošću. Tek se sada sve “doživljava”. Ovdje se radi o najoštrijem – jer je najneupadljivije – protivništvu onome rijetkome. jer isprva niti primjetna. ona vrsta “pitanja” koja nisu nikakva pitanja jer odgovaranje na njih ne smije imati ništa obvezujuće. Nužno brzo zaboravljanje i gubljenje sebe u najbližemu. objavljivanje i poopćavanje svakog ugođaja. brza. javlja prilika za najpliću “sentimentalnost”. masovna raspodjela nerazumljenih spoznaja što većem broju ljudi u 110 što kraćem vremenu. iskusi kao ugađajuća nužda. prepreka pravoj procjeni i utemeljenju temeljnog ugođaja suzdržanosti. na njegovo mjesto stupila je uznemirenost uvijek dosjetljivog pogona. A to “doživljavanje” svjedoči da je sada i sam čovjek kao bivstvujući izgubio svoj bytak i postao plijenom svojega lova za doživljajima. ne mogu nekog dana jednostavno ukloniti kao naizgled samo izvanjski oblici koji obuhvaćaju nešto unutarnje. koje je ujedno prerušavanje sve veće praznine. skriven ostaje pravcati ne-mir borbe. što u odnosu na sve troje naglašeno preuzima prikrivanje i prerušavanje unutarnjeg raspada – to je: 4. nebiće. već presudnije postaje to što se sebeskrivanje kao takvo više ni na koji način ne može pojaviti kao odredbena moć. posve količinsko povećavanje. gonjenog tjeskobom od dosade samim sobom. budući da je biće napušteno od bytka. kao što. 111 . recimo. jer oni su ono prvo i sve. Time se ne misli samo na “mase” u nekom “društvenom” smislu. Riječ je samo još zvuk i glasno poticanje.

na svjetlo dana još ne izlazi makinacija u cijeloj svojoj biti. ondje nužda napuštenosti od bitka uopće nema vrijeme-prostora. Sada čak i “ukus” postaje stvar tog propisivanja i najvažniji je “dobar nivo”. što iziskuje: znanje o biti istine kao onoga što je neophodno znati. jer ono je bitno za bit. U vezi s pitanjem bitka time se ne imenuje neko ljudsko ponašanje nego jedan način bivanja bitka. NAZVUK 61. čak jedino. Samo što je baš i ono sámo moguće samo na temelju nekog tumačenja bića u kojemu na vidjelo dolazi spravljivost bića. Ondje gdje posjed istinitoga kao ispravnoga nije u pitanju i upravlja svim činjenjem i propuštanjem. gdje se sve smatra izračunjivim i gdje je prije svega odlučeno. tko bi se tu još gubio u beskorisnosti nekog pitanja o biti i izlagao se poruzi? Iz zatrpanosti biti istine kao temelja tu-bitka i utemeljenja povijesti dolazi beznužnost. Kada ona dođe do krajnje vlasti. Ostaje pitanje je li uopće još potreban prostor za ono nadprosječno. uzgajanje. čemu tu još pitanje o biti istine? A ondje gdje se čak i taj posjed istinitoga može pozivati na djela. što ćemo ukratko nazvati makinacija. No ipak je obratno. dok čak samu sebe ne uvjeri u to da je sama već postigla i da po želji može neposredno postizati ono što nad-prosjek tvrdi da može ponuditi. kada dolazi do razvlaštenja φύσις. Prosjek postaje sve bolji. korištenje. Odgovor: iz bezgranične vladavine makinacije. gdje je izgubljeno i nikada nije doista utemeljeno znanje da se pravi samo-bitak zbiva u utemeljivanju-nadilazeći-sebe. taj naziv odmah treba upućivati na spravljanje (ποίησις. što mi doduše poznajemo kao ljudsko ponašanje. što zahtijeva: utemeljivanje prostora utemeljivanja i njegova vremena. 61. naime tako da se bićevnost upravo određuje u postojanosti i prisutnosti. tko mi jesmo i što trebamo činiti. lako rukovanje i propisivanje. iako makinacija pogoduje izopačenju bitka. Makinacija* U običnom značenju naziv za jedan “loš” način ljudskog ponašanja i poticanje na to. odnos između ἰδέα i τέχνη). Makinacija 59. 112 113 . zabluda je kada se zaključuje kako će sa što višim prosjekom to viša postajati nadprosječna postignuća. Naravno. Ali u vrijeme prvog početka. Ona ostaje zakrivena u postojanoj prisutnosti. Doba potpune neupitnosti i očaranosti Doba “civilizacije” obično se naziva dobom raz-čaranosti. Ono divovsko. kada sve prožme. Sam je taj zaključak izdajnički znak računskog karaktera tog stava. i zahvaljujući tom poboljšanju sve neodoljivije i neupadljivije osigurava svoju vladavinu. Nazvuk. Odakle beznužnost kao najviša nužda? Bez-nužnost postaje najviša ondje gdje je samoizvjesnost postala nenadmašivom.II. bez prethodnog pitanja. Stalno dizanje nivoa prosječnoga i odgovarajuće širenje i rasprostiranje razine nivoa sve do platforme sveg djelovanja uopće najzlokobniji je znak nestajanja prostorâ odlučivanja. τέχνη). ne postaje li skromnost u prosjeku sve mirnija i opravdanija. i 71. ide uz potpunu neupitnost. i čini se kako ono bolje. Opsjednutost tehnikom i njezinim naprecima koji se stalno međusobno nadmašuju samo je jedan znak te očaranosti. S time je pove* usp. Srednjovjekovni pojam actusa već prikriva početno grčku bit tumačenja bićevnosti. Ali gdje “istina” odavno više nije pitanje i već se pokušaj takvog pitanja odbacuje kao smetnja i neumjesno mozganje. Treba udaljiti i obezvređujući prizvuk. Samo što se mora znati odakle očaranost dolazi. tada više nema uvjeta koji su potrebni da bi se očaranost posebno osjećala i da bi se od nje ogradilo. Naprotiv. da se nešto spravlja sámo od sebe i u skladu je s tim i spravljivo za jedan odgovarajući postupak. u skladu s kojim sve tjera na proračunavanje. čija odredba u početnom grčkom mišljenju doseže vrhunac u pojmu ἐντελέχεια. 70. Ali čak se ni to izopačenje ne smije obezvređivati. 60. Spravljanje-sámo-od-sebe je tumačenje φύσις koje polazi od τέχνη i njezina vidokruga na taj način da se sada već izražava premještanje težišta u ono spravljivo i sebe-spravljajuće (usp. znak napuštenosti od bitka.

a ipak posve i samo ostaje njezinom spravbom. Naprotiv. u srednjem vijeku iza pojma ordo i analogiae entis. Ako se i suzdržimo od grubog tumačenja ideje stvaranja. Makinacija kao bivanje bićevnosti daje prvi mig u istinu samoga bytka. iako ona vlada poviješću bitka dosadašnje zapadne filozofije od Platona do Nietzschea. 4. 3. taj da se ona što se mjerodavnije razvija – tako je u srednjem i u novom vijeku – to upornije i makinativnije kao takva skriva. No što ako iz sveg tog naizgled samo štetnoga i ustežućega proizlazi neki posve drukčiji uvid u bit bytka i sam se bytak raskriva ili pak dovodi u nazvuk kao uskraćivanje? Kada se makinacija i doživljaj navode zajedno. a u novom vijeku iza predmetnosti i objektivnosti kao temeljnih oblika zbilje te time bićevnosti. Zašto čovjek kao “život” (animal rationale) (ratio – pred-očavanje!). širenje i učvršćivanje njezine izopačenosti odvija se u tome da se ona osobito povlači iza onoga što se čini njezinom krajnjom protivnošću. Zašto je Nietzscheova spoznaja nihilizma morala ostati nepojmljenom. 5. tada se ujedno već iz znanja drugog početka pojmila osnovna karakteristika povijesti prvog početka (povijest zapadne metafizike). 2. na doživljaj (usp. 115 . u “Nazvuk” sve o doživljaju). Ukoliko je već za to nužan prijelaz u prevladavanje? (Tu-bitak) 8. Do-življavanje zano to što se sada ono makinativno razgovjetnije probija u prvi plan i priključenjem židovsko-kršćanske ideje stvaranja i odgovarajućih predodžaba o bogu ens postaje ens creatum. to neupitnije biće. Mehanistički i biološki način mišljenja uvijek su samo posljedice skrivenog makinativnog tumačenja bića. Ali i kada u određenim likovima. Zajednički korijen toga dvoga. Sama makinacija izmiče. tada to upućuje na njihovu bitnu uzajamnu pripadnost. To je bitno udaljavanje od φύσις te ujedno prijelaz prema pojavi makinacije kao biti bićevnosti u novovjekovnom mišljenju. Makinacija i doživljaj formularno je iskonskija varijanta formule za provodno pitanje zapadnog mišljenja: bićevnost (bitak) i mišljenje (kao pred-očavajuće po-imanje). Što bezizglednije to raskrinkavanje. 6. to odlučnija odbojnost spram svake upitnosti bytka. čiji temelj još nije dokučen. Tako se priključuje i treći zakon: što je neuvjetovanija mjerodavnost doživljavanja za ispravnost i istinu (te time “zbilju” i postojanost). a. ona se ne prepoznaje ili čak poima kao takva. A to je doživljaj. Kada mislilačko osvještenje (kao piitanje o istini bytka i samo kao to) dođe do znanja o toj supripadnosti. Napuštenosti od bitka pripadno prikrivanje nje same makinacijom i “doživljajem” 1. Veza uzroka i učinka postaje svevladajućom (Bog kao causa sui). A s tim je prvim zakonom makinacije povezan jedan drugi: što se makinacija odlučnije tako skriva. 62. NAZVUK 63. Čini se da je zakon makinacije. to više goni na prevlast onoga za što se čini da je posve suprotno njezinoj biti. Supripadnost toga dvoga poima se samo iz vraćanja u njihovu najdalju neistodobnost i iz rastvaranja privida njihove krajnje suprotnosti.II. Ukoliko oni dovršavaju prikrivanje napuštenosti od bitka. O njoj znamo zaista malo. Supripadnost makinacije i doživljaja. a ipak je iste biti. ali ujedno zakriva jednu jednako bitnu neistodobnost unutar “vremena” povijesti bytka. ali još dugo skrivano izopačenje bićevnosti bića. izađe u javnost tuma114 čenja bića. to je bezizglednije da se s tog stajališta postigne neka spoznaja makinacije kao takve. Što napuštenost od bitka – jednom spoznata – raskriva o samom bytku? Iskon napuštenosti od bitka. Zašto tek za taj prijelaz Hölderlinovo pjesništvo postaje budućim te time povijesnim? 63. ipak bitna ostaje prouzročenost bića. Do-življavanje Biće kao pred-očeno dovesti u odnos spram sebe kao odnosnog središta i tako uključiti u “život”. Na koje se načine napuštenost od bitka mora iskusiti kao nužda? 7. i sam bytak. budući da je ona bivanje bytka. Makinacija je ono rano. kao u novom vijeku.

U skladu sa svojom bezgraničnošću i odsutnošću nelagode. bićevnost kao m a k i n a c i j a i ispravnost bivanje bićevnosti doživljaj napuštenost od bitka beznužnost nazvuk bivanja bytka u napuštenosti od bitka makinacija uskraćivanje očaranje 116 67. To je imenovanje jedne određene istine bića (njegove bićevnosti). i zato im ništa nije tako uobičajeno kao ono “vječno”. No ovdje ne treba misliti na ljudsko djelovanje i bavljenje i njegov pogon nego je ono. Ali makinacija shvaća tu bićevnost dublje. Prvo i ponajviše. ta nam je bićevnost shvatljiva kao predmetnost (biće kao predmet predočavanja). U makinaciji ujedno leži kršćansko-biblijsko tumačenje bića kao ens creatum. NAZVUK 67. što čovjek može dovesti sebi i pred sebe. Makinacija i doživljaj U biti oboga leži to da ne znaju za granice te prije svega za nelagodu. Makinacija i doživljaj Makinacija kao vladavina spravljanja i spravbe. početnije. obratno. 66. 117 doživljaj učvršćivanje očaranje . A ono vječno – ovo vječno – kako ono ne bi bilo i ono bitno? No ako je to. Makinacija i doživljaj Samo ono do-življeno i do-življivo. Makinacija οὐσία (τέχνη – ποίησις – ἰδέα) postojana prisutnost ens creatum priroda povijest kauzalnost i predmetnost pred-očenost do-življaj “Doživljaj” 65. Na njezino mjesto stupilo je pretjerivanje i nadvikivanje i slijepo puko vikanje na druge. makinaciji i doživljaju sve je otvoreno i ništa nije nemoguće. Sve je “vječno”. u svojoj neuvjetovanosti i isključivosti moguće samo na osnovi makinacije. Najdalja im je snaga pohranjivanja. Izopačenje bytka Što je doživljaj? Ukoliko u izvjesnosti onoga ja (zacrtanoj u određenom tumačenju bićevnosti i istine). bilo da se ono sada shvaća vjerski ili svjetovno. jer je dovodi u odnos s τέχνη. a pogotovo ne za plahost. ono pro-diruće u okružju doživljavanja. u kojoj se vici viče na samoga sebe i sebe samoga zavarava o išupljenosti bića. što se nasuprot tome još može navesti? Može li se ništetnost bića i napuštenost od bitka na bolji i veći način pohraniti u maski “istinite zbilje” nego pomoću makinacije i doživljaja? 64.II. Kako pojava doživljavanja podupire i učvršćuje antropološki način mišljenja. može važiti kao “bivstvujuće”. Oni moraju misliti da su u cjelini i da su ono trajno. Ukoliko je doživljavanje neki kraj (jer neuvjetovano potvrđuje “makinaciju”).

Naravno. Doživljaj i “antropologija”* Da se još danas. Proizlaženje “prirodnoga”. koje se time presudno određuje. ima “doživljaj”. NAZVUK 69. posljedični rezultat kojim makinacija dolazi na vlast kao preobražena istina (ispravnost). Ili njemu mora ostati uskraćeno. Na putu prevladavanja metafizike certum se mora protumačiti u odnosu na ono makinativno. to je posve svejedno s obzirom na odlučujuće pitanje: naime pitanje da li se novi vijek pojmio kao neki kraj i pitalo se o nekom drugom početku ili se inzistira na ovjekovječenju jednog * Što je doživljaj! Kako njegova vladavina vodi antropološkom načinu mišljenja! Kako je to kraj. i čak opet. Odnos neodnosnosti. a postati nazvukom istine bytka samo onima koji već prelaze u istinu? 68. Makinacija i doživljaj Koja se krajnost i najveća suprotnost time spoznala u svojoj pripadnosti. jer bezuvjetno potvrđuje makinaciju 119 . Ta dva naziva imenuju povijest istine i bićevnosti kao povijest prvog početka. Ali taj dogođaj napuštenosti od bitka pogrešno bi se tumačilo kada bi se u njemu htio vidjeti samo proces propadanja umjesto da se pomisli na to da on prolazi kroz vlastite i jedine načine otkrivanja bića i njegova “čista” opredmećivanja u određenom pojavljivanju koje naizgled nema pozadine niti uopće temelja. čime se svako združuje sa svakim i postaje si potpuno strano. Makinacija (ποίησις – τέχνη – κίνησις – νοῦς) za svoj dugo zadržavan pandan. pojavljivanje samih stvari. kao takvi zakriveni) naizmjence tjeraju do krajnosti i time razvijaju izobličenja bićevnosti i čovjeka u njegovu odnosu spram bića i samoga sebe do njihove krajnje napuštenosti i sada se u tim izobličenjima tjeraju jedno na drugo i stvaraju jedinstvo koje tek doista zakriva što se u njemu događa: napuštenost bića od svake istine bytka i posve čak i od njega samoga. koji se tek na kraju počeo pokazivati. jer je istina tog istinitoga još neutemeljena? Ali možemo osvještavati to pripadno i pritom uvijek ostajati podalje od bilo koje vrste raščlanjivanja “situacije” blejanjem u samoga sebe. naravno. Kako se makinacija i doživljaj (prvo dugo. doduše tako da to samo-još-nastavi-i-oponašaj ujedno sve manje zna i može znati za samoga sebe u onome što ono jest te se stoga samome sebi čini to stvaralačkijim što više radi na svojem kraju. to “prirodno” više nije ni u kakvu neposrednom odnosu spram φύσις nego je posve prilagođeno za ono makinativno. u jednoj pripadnosti koja tek naznačuje čak i ono što još ne poimamo. bilo prosvjetiteljsko-moralnu. Descartesov korak već je prva i presudna posljedica. 118 69. “antropologija” postavlja kao središte svjetonazorske skolastike. Prvo se treba pokazati makinativna bit u obliku ens kao ens certum. Daljnje posljedice: ono matematičko i sistem i ujedno s time “tehnika”. Ali još nigdje nema znaka za to da bi ovo doba počinjalo postajati svjesno nečega od toga. pripada taj privid lišenosti temelja. bilo kršćansku ili političko narodnosnu. to uvjerljivije od svakog historijskog dokazivanja ovisnosti pokazuje da se još jednom priprema povratak posve na Descartesovo tlo. naime kao izvjesnost. Koji su okovi? Shema potpuno proračunjive objašnjivosti.II. pa čak i do sada. za što je zacijelo pripremljeno prethodnom prevlašću nadprirodnoga. kojemu. štoviše još posve drugo nego strano. Kakvu god frizuru antropologija pritom imala. bilo psihološki-prirodnoznanstvenu. Što se misli pod makinacijom? Ono što je otpušteno u vlastitu okovanost. To otkriće “prirodnoga” (napokon i spravljivoga i ovladivoga te doživljivoga) jednog se dana mora iscrpiti u svojim vlastitim bogatstvima i učvrstiti se u sve pustiju mješavinu dosadašnjih mogućnosti. Doživljaj i “antropologija” Pojavu makinativne biti bića povijesno je vrlo teško shvatiti jer ona u temelju djeluje od prvog početka zapadnog mišljenja (točnije od sloma grčke ἀλήθεια). bilo duhovnoznanstveno-personalističku. Međusobno pronalaženje makinacije i doživljaja u sebi uključuje neusporediv dogođaj unutar skrivene povijesti bytka.

onoga što. tako će se i današnje doba “doživljavanja” još manje obazirati na taj dosadan odraz svoje vlastite površnosti. Razlog što ipak ne izlazi na 121 120 . prenosi na nešto drugo. Ali ovdje se ne radi o preokretu jedne kategorije u neku drugu. ljudima je sve moguće. No kao što je u doba novokantovstva prava povijest vremena zanemarivala još uvijek znatnu učenost i brižnost u radu. ili u krajnjem slučaju kao forme tih kvantiteta. samo ako se sve uračuna u svakom pogledu. koje bi i sámo bilo pred-odžbeno. makinacija jućeg obuhvaćanja svega prije negoli je već shvaćeno u posebnome i pojedinačnom. ono divovsko se raskriva kao “nešto” drugo. Ono divovsko propadanja koje traje od Platona. proračunato. Pred-očavanje kao sistematsko čini taj od-mak i njegovo prevladavanje i osiguranje temeljnim zakonom određivanja predmeta. prostor i vrijeme ne mogu pojmiti drukčije nego kvantitativno. ποσόν – ποιόν. a suvremenici ništa ne slute o toj igri neznanja. u svojoj bitnoj pripadnosti biti bytka. S onim “kvantitativnim” postupa se kvantitativno. tj. što se naposljetku može samo još ako se samoga sebe uvjeri da je vlastito neznanje zapravo prevladavanje predaje. to pred-očavanje nema granicu u danome i ne želi naći nikakvu granicu nego je odlučujuće ono bezgranično. tj. No čim se sama makinacija bitkovnopovijesno pojmi. Već iz toga postaje jasno da se uopće ne radi o nekom preokretu “kvantitativnoga” u nešto kvalitativno nego o tome da se iskonska bit kvantitativnoga i mogućnosti njegove pred-odžbe (proračunjivost) spozna u biti vladavine pred-odžbe kao takve i opredmećivanja bića. 70. Nabačaj pred-očavanja u smislu predujmljujuće-planirajuće-uređu* usp. Kvantiteta – kvaliteta. Ono kvantitativno (quantitas) može se pojaviti kao kategorija jer je ono u temelju bit (izopačena bit) samoga bytka. ali se ujedno kaže da je ono postavljeno u svoje granice i obuzdano određenim principima. ali ta spoznatljivost priprema se bitkovnopovijesnim znanjem da ono kvantitativno vlada svim bićem. o nekom “dijalektičkom” posredovanju formi predočavanja. tj. i danas više nego prije. ničim danim ili što se može dati kao granicom. tu se riječ “mrzi”. nego o samoj povijesti bitka. doduše. Zbog toga se još i danas. Načelno ne postoji ono “ne-moguće”. Pred-očavanje i pred-sebe-dovođenje u sebi uključuje ono “koliko” i “ukoliko”. ali ne kao protječuće i puko i-tako-dalje nego ono koje nije vezano nikakvom granicom danoga. Taj “preokret” pripremljen je u tome što se bićevnost određuje polazeći od τέχνη i od ἰδέα. Kvaliteta se ovdje shvaća kao temeljni karakter onoga quale. ali bit se isprva traži samo u bićevnosti bića kao prisutno-postojanoga. Dakle. samoga bytka. Smatra se čudnovato pretencioznim čak i misliti vrijeme-prostor kao nešto potpuno nekvantitativno. NAZVUK 70. to da ono kvantitativno postaje kvalitetom znači: izopačenost bytka ne spoznaje se. u prividu onoga što biću pušta da bude najbivstvujućije. i osiguraju se uvjeti. pitanje odmaknutosti s obzirom na biće kao pred-met. pun općih mjesta. Tada se pomoć traži u upućivanju na to da se ovdje imenica “vrijeme” npr. to nam je poznato kao “kategorija”. Pritom je sasvim u redu ako neznanje (da ne kažemo neodgovornost) ide dotle da se istodobno sebe hvasta kao prevladavatelja Descartesove filozofije. i to ne misleći pritom na određene prostorne stvari i odnose. Ono više nije ono pred-očivo predmetno nekoga bezgraničnog “kvantitativnoga” nego kvantiteta kao kvaliteta.II. u odnosu na “sud”. tj. Ono divovsko* Prvo ga moramo označiti iz onoga što je najbliže te kao i sámo još neko predmetno dano kako bismo uopće omogućili da nazvuči napuštenost od bitka te time vladavina izopačenja φύσις (makinacije). bîti. i to unaprijed. A pogotovo ne znaju ništa o tome da se napuštenost bića od bitka dovršava u onome divovskom kao takvom. Odavde pak postaje jasno da oni koji razvijaju pred-odžbu (svijet kao sliku) po svojoj “samosvijesti” ne znaju ništa o toj biti kvantitativnoga te zato također ni o povijesti koja priprema i dovršava njegovu vladavinu.

u tom bučnom pijanstvu “doživljaja”. pa bilo to i tako da se u cilj uzdigne nešto što u najboljem slučaju može biti sredstvo za postavljanje cilja i teženje njemu: npr. narod. za ono ne-iscrpno neiscrpljeno. organizirano zatvaranje očiju pred čovjekovom bez-ciljnošću. u najboljem slučaju pušta da on “važi” kao ono najgeneralnije (predočavanja). Nihilizam u Nietzscheovu smislu znači: da su svi ciljevi nestali. njegov se “nauk” o “nihilizmu” primalo na znanje kao zanimljivu psihologiju kulture. to opće govorenje o “providnosti” i “gospodu Bogu”. NAZVUK 72. koji je po Hegelu kvaliteta koja je ukinuta i postala ravnodušnom. Za mišljenje u “ciljevima” (odavno pogrešno tumačen grčkog pojma τέλος) pretpostavljaju se ἰδέα i “idealizam”. 122 . a ono je pak iz prebliske blizine neshvatljivo naviještanje samoga bytka. kao ono najpraznije. ono divovsko kao takvo ono neproračunjivo. I zato se odjednom opet “ima” “ciljeve”. “Jednostavnost” divovskoga samo je privid koji treba zatajiti prazninu. u kojemu je utemeljena bit kvantitativnoga. Jer očito se razmišljalo: kamo bismo došli kada bi to bilo i postalo istinito? I ne sluti se da je pravi nihilizam upravo to razmišljanje odnosno onaj stav i držanje spram bića koji ga nose: sebi se ne želi priznati bez-ciljnost. gdje se prelazi na to da se “kulturalna dobra” (kino i putovanja u ljetovališta na moru) koja su dosada “većini” bila uskraćena učine ravnomjerno dostupnima cijelom “narodu” – baš je ondje. Nihilizam vidjelo kao bytak u tome je što se pred-očavanje. dijeljenje i podjela po stupnjevima (računanje – λόγος. No kako se ona može spoznati i kako o njoj odlučivati ako je već i ono što je Nietzsche prvi iskusio i promislio kao nihilizam dosada ostalo nepojmljeno te prije svega nije prisiljavalo na osvještenje? Zavedeno i načinom samog Nietzscheova obraćanja. Aristotel o ποσόν) bit quantuma u djeljivosti na dijelove iste vrste. tjeskoba pred svakim područjem odlučivanja i njegovim otvaranjem. Ali u uređenju svih tih prividnosti ono divovsko ima vlastitu bit i jedincato je. I zato je baš ondje gdje se vjeruje kako se opet ima ciljeve. “uvijek pripravno” izbjegavanje svake odluke kojom se postavlja neki cilj. što je isto. ali u liku beznužnosti nužde. ma koliko pojedinac u tome mo123 71. Nije bitna značajka “nihilizma” da li se uništavaju crkve i samostani i ubijaju ljudi ili to izostaje i “kršćanstvo” može nastaviti svojim putem. Podjela po stupnjevima i uređivanje? Uređivnje i predočavanje? Kvantum. Budući da ono divovsko nikada ne zna za pre-tek.II. Zašto ono divovsko ne zna za pretek? Zato što ono proizlazi iz tajenja jednoga manjka i tom tajenju daje privid nesputanog objavljivanja nekog posjeda. Ali prije svega je. nihilizam se mora temeljitije pojmiti kao bitna posljedica napuštenosti od bitka. Smjerajući na drugi početak. Nietzsche ovdje misli na ciljeve koji u sebi rastu i preobražavaju čovjeka (kamo?). a da se ono time ne ukida. 72. Što je tada quantitas? I kvantitativno? I ukoliko je ono divovsko ono kvantitativno kao kvalitativno? Može li se to pojmiti iz one odredbe kvantuma? “Dijelovi iste vrste” i “dijeljenje”. Jer bitna jednostavnost proizlazi iz punine i ovladavanja njome. razlikovanje – sabiranje). Dokaz: divovsko uprizorenje za nadvikivanje te tjeskobe. najveći nihilizam. mora mu ostati uskraćeno i ono jednostavno. Kvantiteta i kvantum (neka veličina – toliko i toliko veliko) Velikost – način bitka veličine. povijesno pojmljeno. tj. Tjeskoba pred bytkom još nikada nije bila tako velika kao danas. nego je presudno sljedeće: zna li se i želi li se znati da su upravo to povlađivanje kršćanstvu i ono sámo. ali već se unaprijed križalo pred njegovom istinom. Ono divovsko Po predaji je (usp. uključuje promjenjivost onoga što. gdje se je opet “sretan”. Stoga to “idealističko” i moralno tumačenje nihilizma usprkos svojoj bitnosti ostaje privremeno. način onoga mnogo i malo. otvoreno se ili prešutno držalo dalje od njega kao đavoljeg posla. kao takvo ujedno i uvijek drži bića i odvaja se od bytka ili.

boljševizam). To ujedno znači da je takvo osvještenje znanosti još jedino koje je filozofski moguće. Sva opasnost tog nihilizma u tome je što se on potpuno prikriva te se oštro i s pravom odmiče od onoga što bi se moglo nazvati grubim nihilizmom (npr. No budući da je sada u novom vijeku i kao novi vijek istina utvrđena u liku izvjesnosti. pretpostavi li se da se filozofija već kreće u prijelazu prema Drugom početku. kako god završila. Napuštenost od bitka i “znanost”* Novovjekovna i današnja znanost zapravo nigdje ne seže neposredno u polje odlučivanja o biti bytka. ne može prevladati. vodi pobjedi nihilizma. samo izlike i nelagode u onom području koje se ne želi priznati i ne želi mu se dati važnost kao glavnom području odlučivanja o bytku ili nebytku. Zato je osvještenje novovjekovne znanosti i ukorijenjenosti njezine biti u makinaciji kao nazvuk bytka nezaobilazno u pokušaju upozorenja na napuštenost od bitka. ili čak jedinim mjerodavnim. No zašto onda osvještenje “znanosti” ipak pripada pripremi nazvuka? Napuštenost od bitka početno je predoblikovana posljedica tumačenja bićevnosti bića po niti vodilji mišljenja i time uvjetovanog ranog sloma grčke ἀλήθεια. Najkobniji nihilizam sastoji se u tome da se izdaje za zaštitnika kršćanstva i čak se na temelju socijalnih zasluga želi prisvojiti najkršćanskija kršćanskost. To stajalište. Napuštenost od bitka i “znanost” gao biti iskren. kao uskraćivanje i stoga kao do-gođaj. za osvještenje toga svakako je potrebno neko stajalište s kojega niti je moguće zavaravanje onime mnogim “dobrim” i “naprednim” i “divovskim” što se postiže niti dolazi do pukog zdvajanja koje ne zatvara oči samo još pred potpunom besmislenošću. Bytak je tako temeljito napustio biće i prepustio ga makinaciji i “doživljavanju” da oni prividni pokušaji spasa zapadne kulture i svaka “kulturalna politika” moraju postati najzavodljivijim i zato najvišim oblikom nihilizma. njegovu ponovnom učvršćenju. na temelju kojega sam bytak prvi puta ulazi u znanje. Svaka vrsta znanstvenoteorijskog (transcendentalnog) utemeljenja postala je jednako nemogućom kao i “osmišljavanje” koje danoj i stoga u svojem bitnom sastavu nepromjenjivoj znanosti i njezinu pogonu dodjeljuje narodnosno-političku ili bilo kakvu antropološku svrhu. novovjekovna znanost bitno suodlučuje o napuštenosti od bitka (a to ujedno znači da se ἀλήθεια zapostavlja sve do njezina potisnuća u zaborav). i to nužno. i budući da se ta izvjesnost mišljenja razvija u uređenju i pogonu novovjekovne “znanosti”. naprotiv. koja sama nije bila posebno utemeljena. Kada se dva krajnja suprotstavljena oblika nihilizma međusobno. NAZVUK 73. i to uvijek samo ukoliko znanost polaže pravo na to da se smatra mjerodavnim znanjem. 76. I zato se može i činiti da se nihilizam. Samo što je bit nihilizma tako bezdana (jer on seže do u istinu bytka i odlučivanje o njemu) da mu moraju pripadati upravo ti najsuprotniji oblici. Time se “znanost” te stoga i učvršćenje napuštenosti od bitka koje ona provodi tek sada čine doista definitivnima. 124 73. A to je proces koji nije vezan za pojedinačne ljude i njihove postupke i nauke već. i to vjerojatno u takvom obliku da čovjek samome sebi zabranjuje i pomisliti da je još na djelu nihilizam. Naravno. tj. Stavci o “znanosti” 125 . shvaćen u cjelini i iz temelja. To znanje ne smije se zaustaviti niti pri riječi niti pri prvom pojašnjenju onoga što je mislio Nietzsche nego kao bit mora spoznati napuštenost od bitka. tada ta borba. Ali ono najnezaobilaznije i najteže u tom prevladavanju jest znanje o nihilizmu. koje sebi sámo tek iznova utemeljuje prostor i vrijeme.II. Ta “utemeljenja” postala su nemogućima zato što nužno pret-postavljaju “znanost” i zatim joj samo priskrbljuju neki “temelj” (koji to nije) i neki smisao (kojemu nedostaje osvještenje). a svako se piitanje o istini bytka (svaka filozofija) isključuje iz područja djelovanja kao suvišno i postavljeno bez nužde. Nazvuk. te se u utvrđivanju toga utvrđenoga sastoji utemeljenje novoga vijeka. U temeljnom iskustvu da je čovjek kao utemeljitelj tu-bitka potreban božanstvu drugog boga utire se put za pripremu prevladavanja nihilizma. samo istjeruje unutarnju bit nihilizma u njegov najčišći oblik. najžešće bore jedan protiv drugoga. Ali upravo je to osujećenje mogućnosti (unutarnje) svakog osvještenja mišljenja * usp. a on u obliku sámo sebe neposredno mislećeg mišljenja bića kao pred-očenog pred-meta. jest tu-bitak.

Stavci o “znanosti” kao mišljenja bytka. O osvještenju znanosti Danas postoje dva i samo dva puta nekog osvještenja “znanosti”. Stavci o “znanosti”** 1. koja je izražena u nizu načela. ukratko na to da su sve znanosti lišene istine. science te ga ograničiti na novovjekovnu bit znanosti. što za sve računanje odmah znači i nemoguće (usp. samo površinsko i zapravo samo loše zakriva jedinstvenu bit naizgled iz temelja različitih znanosti. No ima li još “ciljeva”? Kako dolazi do određivanja cilja? Iz početka. poima znanost u njezinu sadašnjem zbiljskom ustroju. sukladno našem povijesnom položaju. To osvještenje ostaje vođeno istim mjerilima kao i prvo te je samo njegovo naličje. prvo mora izdvojiti taj naziv iz povijesne neodređenosti proizvoljnog izjednačavanja s εηιστήμη. strahopoštovanje je nešto drugo negoli pohvalno izražavanje i dopuštanje da važi za “svoje” vrijeme. ali nikada “cilj”. koji je zacrtan u sljedećim načelima. Za karakteriziranje biti te znanosti s obzirom na odnos spram “bića” prevladavajuće je sada uobičajeno razlikovanje na historijske i eksperimentalno-egzaktne znanosti. Jedan poima znanost ne kao sada postojeće uređenje nego kao jednu određenu mogućnost razvoja i izgradnje nekog znanja čija je sama bit ukorijenjena tek u jednom iskonskijem utemeljenju istine bytka. novovjekovna znanost 127 . Prvenstvo postupka i uređenja u cjelini pripreme i stavljanja masa u službu – čemu? Što to prvenstvo mobiliziranja znači? Da se pritom nužno iznuđuje novi soj čovjeka. “Totalna mobilizacija” kao posljedica iskonske napuštenosti od bitka Čisto stavljanje u kretanje i ispražnjenje svih dosadašnjih sadržaja još postojećeg obrazovanja. 74.II. premda posredno i u izmijenjenom obliku suodređuju ono što mi danas poznajemo kao “znanost” i čime se također jedinim možemo baviti. sredstava i područja mišljenja te poboljšavati prošlu filozofiju i u svemu tome se ponašati “prevratnički”. * Rektorski govor iz 1933. 126 76. scientia. Računajući sa stajališta sadašnjega. “Znanost” se uvijek mora razumjeti u novovjekovnom smislu. Ono se nigdje ne kreće u području razjašnjavanja nečega sadašnjeg i njegova neposrednog postizanja. pri kojem “prevratu” (koji nije ništa drugo nego podizanje svih općih mjesta) jedino nenadmašan izostanak strahopoštovanja spram velikih mislilaca zaslužuje da bude nazvan “revolucionarnim”. To utemeljenje provodi se kao prvo suočavanje s početkom zapadnog mišljenja i ujedno postaje drugim početkom zapadne povijesti. Osvještenje “znanosti”. Ali kao osvještenje niti ono nije puko opisivanje nekog danog stanja nego ispostavljanje jednog procesa ukoliko on tjera prema nekoj odluci o istini znanosti. Osvještenje se uopće ne odnosi na neko opisivanje i razjašnjenje tih znanosti nego na učvršćenje napuštenosti od bitka koje one provode i koje se u njima provodi. ako bi se pozivalo na nešto takvo. to je samo protivna posljedica tog zbivanja. Napokon. riskirajući sve. Srednjovjekovni “nauk” i grčka “spoznaja” u temelju su različiti od nje. Tako usmjereno osvještenje znanosti jednako se tako odlučno povlači u nešto što je bilo kao što i. (Gesamtausgabe Band 16) ** usp. sada pogotovo prisiljeno smiješati “svjetonazorsku” juhu pomoću slučajno preuzetih oblika. to osvještenje znanosti gubi se u nezbiljskome. Ujedno se mora učiniti razgovijetnom degeneracija privida znanja (kao pohrane istine) koja se uvrježuje u znanosti te se znanost mora pratiti do u uređenja i pogone (današnje “sveučilište”) koji nužno pripadaju njezinoj makinativnoj biti. NAZVUK 76. premda je to razlikovanje. A što je početak? 75. To osvještenje pokušava shvatiti novovjekovnu bit znanosti po težnjama koje joj pripadaju. jer ne umije to što čini. poseže u nešto iduće. Drugi put. baš kao i ono na “prirodne i duhovne znanosti” koje iz njega proizlazi. Die Selbstbehauptung der deutschen Universität*).

Historija nikada ne može doći do znanja da bi povijesno biće općenito moglo imati neku sasvim drukčiju vrstu bitka (utemeljenu na tu-bitku) jer bi se tada morala odreći same sebe (o biti povijesti usp. Razvoj strogosti neke znanosti provodi se u načinima pristupanja (obzira spram predmetnog područja) i postupka (izvedbe istraživanja i prikaza). nego nužna unutarnja posljedica njezina karaktera kao zasebne znanosti i neotuđiv uvjet njezina opstanka. samo neizbježno zlo kao posljedica napretka i nepreglednosti. Stavci o “znanosti” 2. prevladava čisto “historijska” odnosno “predhistorijska” metoda koja misli posve u kauzalnostima te “život” i ono “doživljivo” čini dostupnim naknadnom kauzalnom računu i samo u tome vidi formu povijesnog “znanja”. To pristupanje svaki put određuje predmetnom krugu neki smjer objašnjavanja koji načelno već osigurava neizostavnost nekog “rezultata”. Svaka je znanost. objašnjenje njezine predmetnosti u fiziološko-psihološkom pogledu. ono je neko positum. Znanost je izvedeno uređenje nekog znanja. ne samo da opravdava nego u bezgraničnom potenciranju i zahtijeva to mišljenje u “kauzalnostima” – što su. 6. 3. Jer kao znanost ona kao svoje unaprijed utvrđeno područje ima ono što je samorazumljivo.. Zato nikada i nigdje ne postoji znanost uopće. 7.II. u povijesti. Misliti da se tom naizgled “slobodnom” kauzalnošću može bolje shvatiti ono “živo” samo odaje potajno temeljno uvjerenje da će se jednoga dana i ono živo staviti pod vlast objašnjenja. a nije ni. Priprema uvjetâ za objašnjenje je istraživanje. 129 . strogo gledano. Time koliko to razumljivo i pretenzija na razumljivost unaprijed određuju područje pojedine znanosti uvjetovana je sveza objašnjavanja i granice koje su joj dovoljne (npr. Svaka znanost u sebi je stroga jednako kao što mora biti “pozitivna” i kao što se mora iz danog pogleda izdvojiti na dano područje. tj. 5. 74f. budući da “slučajnost” i “sudbina” predstavljaju samo odnose uzroka i učinka koji se ne mogu točno i jednoznačno izračunati. To vezivanje znanostî kao uređenjâ ispravnih povezanosti jest strogost koja im pripada. NAZVUK 76. objašnjenje “djela” u “historijskom” pogledu i objašnjenje u “umjetničkom” pogledu). Überlegungen VI. u “metodi”. makinativni ustroj jednog okružja ispravnostî unutar nekog inače skrivenog i za znanost posve neupitnog područja neke istine (npr. “pravu”). 9. i svaka znanost u sebi je “pozitivna” znanost (također i matematika). 2) odvija se kao izgradnja i nadgradnja nekog objašnjavalačkog konteksta koji za svoju mogućnost zahtijeva potpuno vezivanje istraživanja za dano predmetno područje i to u okvirima onog pogleda u 128 kojemu se promatra. (Uvijek nešto proizlazi.. A isključivu vladavinu kauzalnog mišljenja pogotovo potkrepljuje činjenica da se u povijesti kao suodredbeni priznaju “slučajnost” i “sudbina”. Makinativna bit bića. Uređenje nekog znanja (unaprijed iskušena istina biti) (usp. 4. Ono “znanstveno” spoznatljivo “znanosti” je uvijek unaprijed dano u nekoj “istini” o spoznatom području bića koja nikada nije shvatljiva kroz samu znanost. Kao što je “pozitivna”. tj. “Specijaliziranost” nije simptom propadanja i izrađanja znanosti “kao takve”. samo “kada-tada” odnosi u obliku ako-onda (kamo pripada i “statistika” moderne fizike koja nipošto ne prevladava “kauzalnost” već tek iznosi na vidjelo njezinu makinativnu bit) – koje sigurno dovodi do rezultata. objašnjavalačka: ono nepoznato u nekom području na različite se načine i s različitim dosezima svodi na nešto poznato i razumljivo.). pa i takozvana “opisna”. “povijesti”. što uvijek znači njezina napretka. znanosti koje se izdvajaju. iako nije spoznata kao takva. podjele rada. bezuvjetno odgovarajuće nekoj prosječnoj razumljivosti koja se zahtijeva iz biti znanosti kao uređenja ispravnostî unutar ovladavanja i upravljanja svim predmetnim u službi korištenja i uzgajanja. Za znanost biće leži pred njom kao područje.) Osnovna vrsta pristupa u svakom objašnjavanju slijed je i predujmljujući raspored pojedinačnih nizova i lanaca odnosâ uzroka i učinka koji se nastavljaju. tako svaka znanost mora biti i “zasebna”. objašnjenje neke slike u fizikalno-kemijskom pogledu. Po tome “znanost” sama nije znanje (br. 33ff. Taj je korak tim bliže stoga što na strani područja koje je nasuprot prirodi. 23) u smislu utemeljivanja i očuvanja neke bitne istine. 68f. 8. o “prirodi”. “Znanost” je samo formalan naziv čije bitno razumijevanje zahtijeva da se supomišlja znanosti pripadna uređena razdioba na zasebne znanosti. recimo. recimo kao što su “umjetnost” ili “filozofija” svaka u sebi ono što jesu bitno i potpuno ako jesu povijesno. br. Gdje je pravi razlog razdiobe? U bićevnosti kao predočenosti.

Vodeći je obzir na uređenje i pripremu “rezultatâ”. već da su mu i neophodni. ta riječ znači: točno. na njegovo upoznavanje. 16. rezultata za to istraživanje. izmjereno i izračunato. “duhovne znanosti”. Svaka je znanost kao pozitivna i zasebna u svojoj strogosti upućena na to da prima na znanje svoje predmetno područje. Stavci o “znanosti” 10. bitnu preobrazbu znanja i istine. to u biti ne predstavlja razliku. 17. a ta znanstvena ispravnost smatra se istinom nekog znanja. No ako “egzaktno” znači brojčano određeno. zbog čega se i sva opravdanja i “osmišljavanja” te vrste međusobno prepleću i sve se više pokazuju supripadnima. jednostavno primanje na znanje njezinih najjednostavnijih predmeta i njihovih odredaba u aksiomima. tj.II. ostala znanost) ako je njezino predmetno područje unaprijed postavljeno kao dostupno samo u kvantitativnom mjerenju i računanju i kao područje koje samo tako jamči rezultate (novovjekovni pojam “prirode”). 13. Ukoliko “znanost” ima svoju jedinu odgovarajuću zadaću u istraživanju cijeloga svojeg područja. Općenito. Čak je i matematici potrebna experientia. Pojam “egzaktnoga” višeznačan je. nužno moraju ostati neegzaktne. Svaka je znanost istražujuće upoznavanje. NAZVUK 76. Presudno pitanje za znanost kao takvu nije kakav je bitni karakter samog bića koje je u temelju tom predmetnom području nego može li se očekivati da se ovim ili onim postupkom dođe do neke “spoznaje”. onda je egzaktnost karakter neke metode same (čak već njezina plana). a iz sebe i nepromjenjivu bit novovjekovne znanosti potjerale k njezinu krajnjem konačnom stanju. korist za politički odgoj). “znanosti” također nužno iz uvijek novih svrha odmah dobivaju nove “poticaje” pomoću kojih istodobno same sebe mogu uvjeriti da im ništa ne prijeti (naime ništa bitno) i dalje istraživati u ponovnoj “smirenosti”. 11. “liberalna”) znanost može biti “narodnosna znanost”. Nasuprot tome. djelovanje po četvorogodišnjem planu. naime s obzirom na brižnost rukovanja metodom kao poštivanje strogosti sadržane u biti znanosti. a pogotovo njihova neposredna iskoristivost osiguravaju ispravnost istraživanja. da bi bile stroge. brižno. “Eksperiment” je nužna bitna posljedica egzaktnosti i 131 . ali ne može svaka znanost biti “eksperimantalna” u smislu novovjekovnog pojma eksperimenta. Tako je sada bilo potrebno samo nekoliko godina kako bi “znanosti” postalo jasno da se njezina “liberalna” bit i njezin “ideal objektivnosti” ne samo dobro slažu s političko-narodnosnim “usmjerenjem”. Budući da “znanost” nije znanje nego uređenje ispravnostî nekog područja objašnjavanja. Samo posve novovjekovna (tj. na εμπειρία i experimentum u najširem smislu. “Narodnosna” “organizacija” znanosti uopće kreće se istom stazom kao i “amerikanistička”. 12. U tom se smislu od svake znanosti traži “egzaktnost”. mjerna (egzaktna) znanost mora biti eksperimentalna. 14. onda vrijedi sud: neka znanost može biti egzaktna samo zato što mora biti stroga. što je “zadaća” koja može iziskivati još stoljeća i sve definitivnije isključuje svaku mogućnost neke “krize” znanosti. Svaka je znanost stroga. Nasuprot tome. sama znanost u sebi nosi sklonost sve većem davanju prednosti pristupu i postupku u odnosu na samo predmetno područje. Znanost uopće ovdje je posvuda ista i upravo je te različite pripisivane svrhe zapravo čine sve jednoobličnijom. “internacionalnijom”. I zato se sada kako od strane “znanosti” tako i “svjetonazora” jednodušno mora priznati da je govor o nekoj “krizi” znanosti doista bio samo brbljanje. odmjereno. To nije nedostatak nego njihova prednost. No neka znanost mora biti egzaktna (kako bi ostala stroga. 15. U pozivanju na “rezultate” i njihovu korist sama znanost mora tražiti potvrdu svoje nužnosti (opravdava li se “znanost” pritom kao “kulturalna vrijednost” ili kao “služenje narodu” ili kao “politička znanost”. a ne samo načina rukovanja njome. Pritom provedba strogosti duhovnih znanosti uvijek ostaje mnogo teža od izvedbe egzaktnosti “egzaktnih” znanosti. Rezultati. tj. ali nije svaka znanost “egzaktna znanost”. tj. usprkos prividnom neprijateljstvu). pitanje je samo na kojoj se strani veća sredstva i snage stavljaju na brže i potpuno raspolaganje 130 kako bi nepromijenjenu. tj. Ako “egzaktnost” znači sam postupak mjerenja i računanja. Samo novovjekovna znanost na temelju prvenstva postupka pred stvari i ispravnosti suđenja pred istinom bića dopušta preusmjeravanje na različite svrhe koje se može propisati po potrebi (provedba odlučnog materijalizma i tehnicizma u boljševizmu.

One u svojem jedinstvu proizlaze iz novovjekovnog tehničkog znanja. Jer već se. morala spoznati svoju vlastitu nedostatnost. koji se zatim sami nazivaju pravim “nalazima”. Iako je uspoređivanju naizgled stalo do utvrđivanja razlika.). Ali izmjena gledišta tumačenja tada za duže vrijeme opet jamči mnoštvo novih otkrića. Pritom može biti vremena koja se uz prividno isključenje svih “tumačenja” i “prikaza” ograničavaju samo na osiguravanje “izvorâ”. proizvodi i mnijenja kao zgode u njihovu slijedu i različitosti. experimentumu i “eksperimentu” kao pripremljenom pokusu u novovjekovnom smislu. “predhistorija”. Što se manje zapisuje i obračunava i prikazuje sama povijest. Tijekom razvoja historije građa ne samo da raste. ali koju on upravo ne može povijesno znati nego isključivo samo ponovno historijski objašnjavati. što opet jača samu historiju u sigurnosti u njezinu vlastitu naprednost i sve je više učvršćuje u njoj svojstvenom izbjegavanju povijesti. ona ne samo da postaje preglednija i brže i pouzdanije dostupna zahvaljujući pro132 finjenijim uređenjima. sve više ostaje jednaka u izmjeni gledištâ kojima se podvrgava. No sve je uspoređivanje u biti izjednačavanje. Neznana predslutnja nijekanja njezine vlastite biti koje joj prijeti od povijesnoga najdublji je razlog zbog kojega historijsko uspoređivanje shvaća razlike samo da bi ih svrstalo u jedno daljnje i zamršenije područje usporedivosti. novinska znanost i zemljopis postat će njegovim temeljnim znanostima. povratni odnos spram nekoga jednakog koje kao takvo uopće ne dospijeva u znanje nego predstavlja ono samorazumljivo iz čega sve objašnjavanje i dovođenje u odnos dobiva svoju jasnoću. djela. za historiju razlike ipak nikada ne postaju odlučnom različitošću. onda historija u toj jednoznačnosti vodećeg gledišta povrh toga nalazi još jedno sredstvo da se uzdigne iznad dotadašnje historije koja se mijenja u svojim gledištima te da tu postojanost svojega “proučavanja” dovede u odavno željen sklad s “egzaktnim znanostima” te da doista postane “znanost”. što se očituje u tome da postaje podobna za pogon i “institut” (recimo u skladu s uređenjem Udruge cara Wilhelma). Stavci o “znanosti” neka znanost nipošto nije egzaktna zato što eksperimentira (usp. Svaka se “historija” hrani iz uspoređivanja i služi proširenju mogućnostî uspoređivanja. i to ne slučajno. na kojoj se možda najizrazitije može prikazati bit svake historije da nikada ne doseže povijest. Taj se napredak sastoji u uvijek nekoj i uvijek različito prouzročenoj izmjeni gledišta kojima se uspoređivanje vodi. s obzirom na pogon ona je u službi svoje odredbe kao znanost daleko 133 . tj. Novovjekovna je protivnost “eksperimentalnoj” znanosti “historija” koja crpi iz “izvorâ” i njezina podvrsta. Iako teologija “svjetonazorski” ostaje drukčije određena. Valja uzeti u obzir neizbježno povezivanje te “novinske znanosti” u širokom smislu s izdavačkom industrijom. stvara “novinska znanost”. To da se ona uvijek kreće u tom području najrazgovjetnije se pokazuje u načinu kako historijske znanosti “napreduju”. to lakše historija može udovoljiti strogosti koja joj je svojstvena. a zbog čega bi historija. U njoj se još vidi podvrsta. o experiri. Ali čak i to osiguravanje “nalaza” i onoga što se može naći odmah i nužno prelazi u neko objašnjavanje te time i polaganje prava na neko vodeće gledište (najgrublje svrstavanje i uvrštenje nekog nalaza u već nađeno jest objašnjenje). NAZVUK 76. A ako se sada čak neko određeno gledište tumačenja uzdigne u jedino mjerodavno. 77. (Zato čim se “filozofski fakultet” jednom odlučno razvije u ono što sada već jest. što znači jedincatošću jednokratnoga i jednostavnoga. 18. No gledište tumačenja historija nikada ne pruža sama nego je ono uvijek samo odraz sadašnje povijesti u kojoj historičar stoji. nego prije svega postaje u sebi postojanija. a ne temelj iznova izabranog gledišta objašnjavanja. Nazvuk. Time historijski rad postaje sve udobniji jer se treba provesti samo još primjena nekog novog gledišta tumačenja u utvrđenom materijalu. ako ne čak i izrođen oblik historije.II. a što više samo činovi. Tom dovršenju historije u sigurnu “znanost” nipošto ne proturječi činjenica da se njezino glavno postignuće sada provodi u obliku suvremenog izvještavanja (reportaže) i historičari postaju pohlepni za takvim prikazima svjetske povijesti. kada bi ikada mogla doći do toga. Posvuda razgovijetno unutarnje kržljanje tih “fakulteta” samo je posljedica nedostatka hrabrosti da odlučno odbace svoj prividni karakter kao filozofski i čitav teren prepuste uređenju pogonskog karaktera buduće “duhovne znanosti”). Otkriće takozvane nove “građe” uvijek je posljedica. ali uistinu je ona samo posljednja anticipacija biti historije kao novovjekovne znanosti.

II. NAZVUK

76. Stavci o “znanosti”

naprednija od “duhovnih znanosti”, zbog čega je posve opravdano kada se teološki fakultet doduše podređuje medicinskom i pravnom, ali se nadređuje filozofskom. Historija, uvijek razumljena u karakteru novovjekovne znanosti na koji pretendira, stalno je izbjegavanje povijesti. Ali čak i u tom izbjegavanju ona još zadržava neki odnos spram povijesti, a to dovodi historiju i historičara u dvoznačnu situaciju. Ako se povijest ne objašnjava historijski i ne obračunava se na neku određenu sliku za određene svrhe zauzimanja stava i formiranja nastrojenosti, ako se, naprotiv, sama povijest vraća u jedincatost svoje neobjašnjivosti i njome se sve historijsko previranje i svako mnijenje ili vjerovanje što iz nje proizlaze dovode u pitanje i u stanje stalnog odlučivanja o samoj sebi, onda se provodi ono što se može nazvati povijesnim mišljenjem. Mislilac povijesti jednako se bitno razlikuje od historičara kao i od filozofa. On se ponajmanje smije povezati s onim prividom koji se obično zove “filozofija povijesti”. Mislilac povijesti ima središte svojega osvještenja i prikaza uvijek u nekom određenom području stvaranja, odlukâ, vrhunaca i padova unutar povijesti (bilo to pjesništvo, bila to likovna umjetnost, bilo to utemeljenje države i vođenje). Ukoliko se sadašnje i buduće doba, premda na sasvim različite načine, razvijaju kao povijesna – ono sadašnje-novovjekovno ukoliko, ne mogući je izbjeći, historijski odguruje povijest, a ono buduće ukoliko mora skretati u jednostavnost i oštrinu povijesnog bitka – utoliko se danas nužno, gledano izvana, brišu granice likova historičara i mislioca povijesti; to tim više stoga što historija u skladu sa svojim sve izrazitijim karakterom novinske znanosti na temelju svojih reportažnih općenitih prikaza širi zavodljiv privid iznadznanstvenog promatranja povijesti i tako dovodi do potpune zbrke povijesnog osvještenja. A ta se zbrka još jednom pojačava kršćanskom apologetikom povijesti koja se uvriježila i zavladala od Augustinove civitas dei, a u čiju su službu danas već stupili i svi nekršćani kojima je po svaku cijenu stalo do pukog spašavanja dosadašnjega, tj. sprečavanja bitnih odluka. Pravcato mišljenje povijesti stoga će biti prepoznatljivo samo malobrojnima, i među tim malobrojnima samo će rijetki kroz opću zbrku historijskog mnijenja spasiti povijesno znanje u spremnost na odlučivanje jednoga budućeg roda.
134

Još se više od povijesti udaljila priroda, i odvajanje od nje postaje to potpunije stoga što se spoznaja prirode razvija u “organsko” promatranje, ne znajući da “organizam” predstavlja samo dovršenje “mehanizma”. Otuda dolazi do toga da doba neobuzdanog “tehnicizma” ujedno može naći svoje samotumačenje u nekom “organskom svjetonazoru”. 19. Sa sve većim učvršćenjem makinativno-tehničkog znanja svih znanosti sve će više uzmicati razlika prirodnih i duhovnih znanosti s obzirom na njihov predmet i postupak. Prve će postati sastavnim dijelom strojne tehnike i pogonâ, a druge se rasprostiru u obuhvatnu novinsku znanost divovskih razmjera u kojoj se sadašnje “doživljavanje” stalno historijski tumači i u tom tumačenju dolazi do svojega što bržeg i što pristupačnijeg objavljivanja za svakoga. 20. “Univerziteti” kao “poprišta znanstvenog istraživanja i naučavanja” (kao takvi, oni su tvorevine 19. stoljeća) postaju čistim pogonima, sve “bližima životu”, u kojima se ni o čemu ne odlučuje. Posljednji ostatak neke kulturalne dekoracije zadržat će samo dok još moraju ujedno ostati sredstvo “kulturalnopolitičke” propagande. Nekakva bit “universitas” iz njih se više neće moći razviti: prvo zato što to čini suvišnim političko-narodnosna instrumentalizacija, a zatim i zato što se sam znanstveni pogon može mnogo sigurnije i udobnije održavati bez onoga “univerzitarnoga”, tj. ovdje jednostavno bez volje za osvještenje. Za filozofiju, ovdje razumljenu samo kao misleće osvještenje istine, što znači upitnosti bytka, a ne kao historijska učenost koja proizvodi “sisteme”, na “univerzitetu” i pogotovo u pogonu koji će on postati nema mjesta. Jer ona uopće nigdje “nema” neko mjesto osim onoga koje ona sama utemeljuje, ali do kojega ne može neposredno dovesti nikakav put od bilo kojeg čvrstog poretka. 21. Navedena karakterizacija “znanosti” ne proizlazi iz nekog neprijateljstva spram nje, jer takvo neprijateljstvo uopće nije ni moguće. Uz svu svoju današnju divovsku raširenost i sigurnost u uspjeh i udobnost, “znanost” u sebi uopće nema pretpostavke nekog bitnog ranga na osnovi kojega bi se ikada mogla dovesti u suprotnost spram znanja mišljenja. Filozofija nije ni protiv znanosti ni za nju nego je prepušta njezinoj vlastitoj pomami za njezinom vlastitom koristi da
135

II. NAZVUK

76. Stavci o “znanosti”

sve spretnije i brže dolazi do sve upotrebljivijih rezultata i tako tu potrebu sve nerazrješivije dovodi u ovisnost o konkretnim rezultatima i njihovu nadmašivanju. 22. Dođe li, kao što mora doći, do priznanja predodređene biti novovjekovne znanosti, njezina čistog i nužno uslužnog karaktera pogona te za to potrebnih uređenja, onda se u vidokrugu tog priznanja ubuduće mora moći očekivati, čak izračunati, divovski napredak znanostî. Ti napreci dovest će izrabljivanje i korištenje zemlje, uzgoj i dresuru čovjeka u danas još nezamisliva stanja, i ta se stanja neće moći spriječiti ili i samo zaustaviti nikakvim romantičnim sjećanjem na ono ranije i drukčije. Ali ti napreci također će se sve rjeđe još zapažati kao nešto iznenađujuće i upadljivo, recimo kao kulturalna postignuća, nego će se odigravati i trošiti i u svojim se rezultatima nuditi na prodaju u nizu i takoreći kao poslovne tajne. Tek kada odvijanje znanosti dosegne tu neupadljivost pogona, tada je ona stigla onamo kamo sama goni: tada se i sama rastvara u otopinu sveg bića. S pogledom na taj svršetak, koji će biti vrlo trajno krajnje stanje koje uvijek izgleda kao neki početak, znanost je danas u svojem začetku. Samo slijepci i budale danas će govoriti o “kraju” znanosti. 23. “Znanost” tako radi na postizanju stanja potpune nepotrebitosti u znanju i zato u doba potpune neupitnosti uvijek ostaje ono “najmodernije”. Sve su svrhe i koristi utvrđene, sva su sredstva pri ruci, svako uživanje je izvedivo, samo još treba prevladati razlike u stupnjevima profinjenja i osigurati rezultatima najveći mogući raspon najlakšeg korištenja. Skriveni cilj, kojemu hita sve to i drugo, a da o tome ni najmanje ne sluti niti može slutiti, stanje je potpune dosade (usp. predavanje 1929/30*) u okružju najvlastitijih postignuća koja jednoga dana sama više ne mogu sakriti karakter dosadnosti, ako tada postoji još neki ostatak snage znanja kako bi bar u tom stanju prestravio i raskrio sámo to stanje i napuštenost bića od bitka koja u njemu zijeva. 24. No veliko užasnuće dolazi samo iz bitnoga znanja, koje već stoji u drugom početku, a nikada iz nemoći i puke bespomoćnosti.
* Zimski semestar 1929/30 “Die Grundbegriffe der Metaphysik. Welt – Endlichkeit – Einsamkeit” (Gesamtausgabe Band 29/30)

A znanje je pak ustojnost u upitnosti bytka koji čuva svoje jedino dostojanstvo tako da se vrlo rijetko daruje u uskraćivanju kao skriveni dogođaj prolaska odluke o nadolasku i bijegu bogova u biću. Koji budući utemeljuje taj trenutak prolaska prema početku jednoga drugog “doba”, što će reći: jedne druge povijesti bytka?

Raspad i spajanje nosećih znanstvenih fakulteta
Historijske duhovne znanosti postaju novinskom znanošću. Prirodne znanosti postaju strojnom znanošću. “Novine” i “stroj” ovdje se u bitnom smislu shvaćaju kao nadolazeći načini opredmećenja koje je definitivno (za novi vijek tjera prema dovršenju) i koje u sebe usisava svu sadržajnost bića, a sámo biće tek još kao povod doživljavanja. Tim prvenstvom pristupa u uređivanju i udešavanju dvije se skupine znanostî usuglašavaju s obzirom na ono bitno, tj. njihov karakter pogona. Taj “razvoj” novovjekovne znanosti u njezinu bit danas je vidljiv tek malobrojnima i većina će ga odbaciti kao nešto nepostojeće. On se ne može ni dokazati činjenicama, nego samo shvatiti iz nekog znanja o povijesti bitka. Mnogi “istraživači” same sebe još će zamišljati kao pripadnike prokušane predaje 19. stoljeća. Jednako tako, mnogi će u odnosu spram svojih predmeta naći novo sadržajno obogaćenje i zadovoljenje te će se na njega možda još pozivati u nauku, ali sve to nije nikakav dokaz protiv onog procesa u koji je neopozivo uključeno čitavo uređenje “znanost”. Znanost ne samo da se nikada neće moći osloboditi iz toga, nego to oslobađanje također i prije svega nikada neće ni htjeti te će ga, što više napreduje, to manje i moći htjeti. Ali taj proces prije svega i nije neka pojava sadašnjeg njemačkog univerziteta nego pogađa sve što će bilo gdje i bilo kada u budućnosti još poželjeti govoriti kao “znanost”. Ako se pritom još dugo održe dosadašnji i prijašnji oblici uređenja, jednog će dana samo tim odlučnije pokazati što se zbivalo iza njihove prividne zaštite.
137

136

II. NAZVUK

78. experiri (ἐμπειρία) – “iskusiti”

77. experiri – experientia – experimentum – “eksperiment” – ἐμπειρία – iskustvo – pokus
Da bi se pojmu znanstvenog eksperimenta mogla priskrbiti dovoljna određenost u smislu današnje, novovjekovne znanosti, potreban je pregled stupnjeva i načina “iskusivanja”, s kojima je povezan i “eksperiment”. Duga povijest te riječi (a to znači ujedno i stvari) koja odzvanja u nazivu “eksperiment” ne smije zavesti tome da se ondje gdje se javljaju experimentum i experiri i experientia sada želi naći već i poznavanje današnjeg “eksperimenta” ili i samo njegovi neposredni predstupnjevi. Što se jasnije može iskazati ono različito što pokriva ista riječ, to će se oštrije moći shvatiti i bit novovjekovnog “eksperimenta” ili će se bar moći utvrditi pogledi u kojima ta bit jedino postaje vidljivom. Ne prateći historijski povijest te riječi, ovdje po samoj stvari navodimo stupnjeve “iskusivanja” i “empirijskoga” radi pripreme označavanja biti “eksperimenta”. 1. “iskusiti”: na nešto naići, i to nešto što nekoga zadesi; neizbježnost prihvaćanja toga što nekoga pogodi i nešto mu učini, što nas “aficira”, što nas susretne bez našeg doprinosa. 2. iskusiti kao prilaziti nečemu što nas ne “dira” neposredno u navedenom smislu, ogledavanje oko sebe i za sobom, istraživanje i to jednostavno samo u tom pogledu kako izgleda i postoji li uopće i može li se zateći. 3. ali prijašnje prilaženje nečemu na način isprobavanja kako izgleda i kako postoji ako se pridoda ili oduzme ovo ili ono. U 2. i 3. ono iskušeno uvijek je već nešto na neki način traženo i to uz primjenu određenih pomagala. Puko ogledavanje oko sebe i pogledavanje postaje promatranjem koje prati ono što susreće i to u izmjenjivim uvjetima njegova susretanja i pojavljivanja. Pritom se opet ti uvjeti i sama njihova izmjena mogu zateći i dočekati. Ali mogu se i na ovaj ili onaj način promijeniti nekim zahvatom. U posljednjem slučaju priskrbljujemo si određena iskustva određenim zahvatima i uz primjenu određenih uvjeta točnijeg gledanja i određivanja. Povećalo, mikroskop: izoštrenje vida i promjena uvjetâ motrivosti.
138

Instrumenti i oruđa pritom su i sami načinjene materijalne stvari koje su često iste vrste, u bitnome, kao ono što se promatra. Ovdje se već može govoriti o nekom “experimentumu”, a da nema ni traga nekom “eksperimentu” i njegovim uvjetima. To tim više ako se skupljaju promatranja, pri čemu su opet moguća dva slučaja: skupljanje promatranja bez izbora, samo na temelju njihove nepredvidive raznolikosti i upadljivosti; i skupljanje s namjerom postizanja nekog poretka čiji “princip” još uopće nije uzet iz promatranih predmeta. 4. Iskusivanje kao isprobavajuće prilaženje i promatranje unaprijed teži ispostavljanju neke pravilnosti. Ovdje je bitno predujmljenje onoga pravilnog, a to znači nečega što se pri jednakim uvjetima postojano ponavlja.

78. experiri (ἐμπειρία) – “iskusiti”
1. naići na nešto što zadesi; nešto nekoga zadesi, nekoga pogodi nešto što mora prihvatiti; zadesiti se nekome. Ono što zadešava, tiče se, af-fekcija, osjetilni osjećaj. Receptivnost i osjetilnost i osjetilna oruđa. 2. prilaženje nečemu, ogledavanje oko sebe, gledanje za sobom, istraživanje, prehodavanje. 3. prilaženje nečemu kao iz-probavanje, sâm pitati da li kadatada, kako-ako. Kod 2. i 3. već uvijek neko više ili manje određeno traženo. Kod 2. neodređeno što me zadešava, na što nailazim bez svojeg doprinosa. Kod 3. zahvat ili izoštrenje prilaženja, raščlanjivanje, povećavanje određenim pomagalima, instrument, oruđe, i sâm materijalna stvar. Povećalo, mikroskop, izoštravanje vida, uvjeti motrivosti. Skupljanje raznoraznih promatranja i o “pravilnostima” u nekom posve neodređenom poretku, upadljivo. 4. Da prilaženje i isprobavanje pomoću oruđa teži ispostavljanju nekog pravila. Predujmljenje pravilnosti, npr. kada toliko – tada toliko. Kada-tada kao uvijek iznova postojano (όν). Izvršiti probu, isprobati; Aristotel, Metafizika A1: ἐμπειρία, ὑπόληψις, koje uvijek
139

II. NAZVUK

78. experiri (ἐμπειρία) – “iskusiti”

kada-tada. Po-kus, ne samo “probanje” nego predmetno “dovođenje u iz-kušenje”, postavljanje zamke, puštanje u pad, da – da ne! 5. Prilaženje i isprobavanje, težnja pravilima na taj način da uopće ono pravilno i samo ono unaprijed određuje ono predmetno u njegovu području i to područje uopće se ne može shvatiti drukčije nego ispostavljanjem pravilâ, a to je moguće samo tako da se pokaže pravilnost (isprobaju se mogućnosti usklađenosti s pravilima, pokus sa samom “prirodom”) i to tako da je pravilo neko pravilo mjere i moguće mjerivosti (prostor, vrijeme). Što to načelno kazuje za oruđe kao nešto materijalno, prirodno? Tek sada mogućnost, ali i nužnost novovjekovnog eksperimenta. Zašto nužnost? “Egzaktni” eksperiment (mjerni), neegzaktni. Eksperiment je moguć tek ondje gdje se predujmljuje bitno i samo kvantitativno-pravilno određeno predmetno područje; i predujmljenje ga tako određuje u njegovoj biti.

experiri – experientia – intuitus (argumentum ex re)
stoji protiv componere scripta de aliqua re, tj. sastavljanja ranijih mnijenja, autoritetâ, i čisto logičkog razmatranja tih mnijenja kako bi se našlo najuvjerljivije, prije svega ono koje je suglasno s vjerskim naukom odnosno nije mu proturječno (argumentum ex verbo). Usp. srednjovjekovnu prirodnu znanost, gdje se općenito essentia uzima kao ono realno. experiri – tako uopće protiv onoga autoritativno obznanjenog i uopće onoga što se ne može pokazati i staviti na svjetlo, što je nedostupno za lumen naturale (nasuprot verbum divinum, “objavi”). Usp. Descartes, Regula III. To experiri već je predsrednjovjekovno, εμπειρία, liječnici – Aristotel! Kada-tada! ἐμπειρία, τέχνη već neka ὑπόληψις onoga kada-tada (pravilo). Ali sada kroz suprotnost jedno bitno značenje, a pogotovo ako se preobrazba čovjeka: izvjesnost spasa i izvjesnost onoga ja. Ali time tek samo općenita pretpostavka za mogućnost “eksperimenta”. On sâm time još nije dan kao nešto što postaje nužnim i
140

prvim sastavnim dijelom spoznaje. Za to je potreban načelno nov korak. Posebna i neusporediva pretpostavka za to jest – ma koliko to čudno zvučalo – da znanost postane racionalno-matematička, tj. u najvišem smislu ne eksperimentalna. Postavljanje prirode kao takve. Budući da je novovjekovna “znanost” (fizika) matematička (ne empirijska), ona je nužno eksperimentalna u smislu mjernog eksperimenta. Čista je glupost reći da je eksperimentalno istraživanje nordijsko-germansko, a racionalno nasuprot tome tuđinsko! Tada bismo se već morali odlučiti računati Newtona i Leibniza u “Židove”. Upravo nabačaj prirode u matematičkom smislu pretpostavka je za nužnost i mogućnost “eksperimenta” kao mjernog. Sada eksperiment ne samo protiv pukog pričanja i dijalektike (sermones et scripta, argumentum ex verbo) nego protiv bilo kojeg samo znatiželjom vođenog istraživanja nekog neodređeno predočenog područja (experiri). Sada eksperiment nužan sastavni dio egzaktne znanosti, koja je utemeljena na kvantitativnom nabačaju prirode i razvija sam taj nabačaj. Sada eksperiment više ne samo nasuprot pukom argumentumu ex verbo i nasuprot “spekulaciji” nego nasuprot svem pukom experiri. Otuda načelna zabluda i zbrkanost bitnih predodžaba kada se kaže (usp. Gerlach*) da novovjekovna znanost počinje već u srednjem vijeku, jer npr. Roger Bacon raspravlja o experimentumu i experiri te pritom govori i o kvantitetama. Ako već, onda natrag na izvor te srednjovjekovne “modernosti”: Aristotel, εμπειρία. Sada eksperiment protiv experiri. Uloga koju pri postavljanju prirode kao veze postojanja stvarî po zakonima imaju harmonia mundi i predodžbe o ordo, κόσμος, suodredbena je, ali sve se više povlači.
* npr. Walter Gerlach, Theorie und Experiment in der exakten Wissenschaft. U: M. Hartmann i W. Gerlach, Naturwissenschaftliche Erkenntnis und ihre Methoden. Berlin 1937.

141

“uzrok-učinak”. Vlastito djelovanje kako bi se nešto dovelo do danosti. uređenja. predmetnosti. Budući da je egzaktna. odakle. Sada razlika ne više spram pukog govorenja i sastavljanja mnijenjâ. ili postojanje nekog odnosa: ako-onda. odakle puše vjetar. Nasuprot tome gledanje k nečemu i prilaženje tome. Pokazati kako su unutar prirodne znanosti “eksperiment” i “eksperiment” različiti u svojem karakteru. Ali pitanje je “što” i “kako”. NAZVUK 80. experiri – experientia – experimentum – “eksperiment” Temeljni uvjeti mogućnosti novovjekovnog eksperimenta: 1. nasuprot autoritativno obznanjenom i kao takvom uopće ne pokazivom. nešto nekoga zadesi. Pomoću nekog udešavanja. nego spram toga da se samo opisuje i prihvaća i utvrđuje ono što se pruža. bez određenog predujmljenja koje zacrtava djelovanje. mirkoskop) I opet je li taj odnos još kvantitativno određen: ako toliko – onda toliko. Fizikalno tumačenje! Što je “sigurnije”: neposredno naivno opisivanje ili egzaktni eksperiment? Ono prvo. predočenost i ispravnost i istina – činjeničnost. quale. ali ne u zbilji pokazanome. zašto? (Upotreba povećala. “autoritetâ” o nekom stanju stvari. da li jednostavno neko tako i tako. 2. I opis je već “tumačenje”.II. na nešto naići. Samo pod tom pretpostavkom pojedinačni rezultat može polagati pravo na utemeljiteljsku snagu i prokušanost. nešto kao “boja”. preobrazba biti zbilje od bitnosti u pojedinačnost. već prema tome što se traži neko isprobavanje. experiri – experientia – experimentum – “eksperiment” Iskusiti. Ono odlučujuće kod novovjekovnog “eksperimenta”. ili bez njih. “Eksperiment” u novovjekovnom smislu je experientia u smislu egzaktne znanosti. utvrđivanje. pojam prirode. kao “ton”. U srednjem vijeku i ranije već razlika spram λόγῳ nasuprot sermo (componere scripta de aliqua re). pritom uvijek nešto traženo. matematički nabačaj prirode. 3. Tumačenje i tumačenje je različito. proba kao pokus. imao sam svoja iskustva. tj. Priopćenje pripadajuće teorije i pitanja. Ukoliko egzaktna znanost zahtijeva eksperiment? 2. Predumljenje onoga traženog. nasuprot onome samo kazano142 me. “Biološki” eksperiment. nije “aparatura” kao takva nego pitanje koje se postavlja. zato eksperiment. a to znači onoga opitanog kao takvog. 79. Čisto mjerni eksperiment. Općevaljana potkrepljivost (općevaljanost i “objektivnost”). Postojanost okolnostî i instrumenata 2. pred-očenosti. U skladu s tim uređenje i priprema postupka. 5. isprobavanje je li voda topla ili hladna. u skladu s predmetnošću i načinom njegova opitivanja. “Psihološki” eksperiment. 143 . “Psihološki” eksperiment Ne da bi se pokazalo što eksperiment jest (to također) nego da bi se pokazalo koji je drugi smjer i stupanj opredmećenja. kao “veličina”. 4. Što sada gledati? Činjenice Što ne? i Koja je razlika? zakoni Čemu i zašto ovaj “eksperiment”? U kontekstu kojeg se pitanja nalazi? 80. Egzaktna znanost i eksperiment 1. Ali sve to experiri još nije novovjekovni “eksperiment”. Predpitanje: što je eksperiment? experiri i eksperiment 3. Npr. instrumentuma. jer pretpostavlja “manje” teorije! Što znači zahtjev ponovljivosti eksperimenta? 1. priopćenome. “loša”.

Sein und Schein” i zimski semestar 1937/38 vježbe “Die metaphysischen Grundstellungen des abendländischen Denkens (Metaphysik)” i sva povijesna predavanja 144 145 . vježbe “Nietzsches metaphysische Grundstellung. o tome ljetni semestar 1937. DOIGRA * * usp.III.

Zato moramo možda još neuglednije i još odlučnije usmjeriti povijesno osvještenje samo na mislioce povijesti prvog početka i pitajućim dijalogom s njihovim pitanjima nenadano zasaditi jedno piitanje koje će se jednom nalaziti kao posebno ukorijenjeno u jednom drugom početku. Uz to sve o razlikovanju provodnog i temeljnog pitanja. prijelazno izvire iz drugog početka. Doigra Razlaganje nužnosti drugog početka iz iskonskog postavljanja prvog početka. 82. Odluka o svoj “ontologiji”. Ali budući da već to povijesno osvještenje. Pogotovo budući da se izvanjski oblik tih 146 147 . prijelaz na temeljno pitanje (“Bitak i vrijeme”).81. ono previše podliježe pogrešnom tumačenju koje nailazi samo na povijesna razmatranja o mislilačkim djelima čiji se izbor može voditi bilo kakvom proizvoljnom sklonošću. a njegovo poimanje već zahtijeva skok. Doigra je povijesne biti i prvo je premošćivanje prijelaza. kao doigra početaka koji se temelje u sebi i svaki različito pripadaju bezdanu. No doigra povijesti prvopočetnog mišljenja nije neki historijski dodatak i zadatak uz neki “nov” “sistem” nego u sebi bitna priprema drugog početka koja potiče preobrazbu. Sva predavanja o “povijesti” filozofije. odgovaranje na provodno pitanje i pravi razvoj provodnog pitanja. ali to je most koji zamahuje prema obali o kojoj se tek treba odlučiti. Provodni ugođaj: ugoda pitajućeg naizmjeničnog nadilaženja početaka.

Drugim riječima. a to znači održanje dotadašnjih i k tome nužno zbrkanih predodžaba o “metafizici”. Iskonsko privlaštenje prvog početka znači smještanje u drugom početku povijesnih osvještenja (predavanja o “historiji filozofije”) ni po čemu ne razlikuje od onoga što predstavlja samo još naknadnu učenost uz jednu dovršenu povijest filozofije. Iskonsko privlaštenje prvog početka znači smještanje u drugom početku Iskonsko privlaštenje prvog početka (a to znači njegove povijesti) znači smještanje u drugom početku. neštićenog piitanja u bezdanu istine bitka? Što ako “mišljenje” važi samo još kao zaključivanje bez pogrešaka u ispravnom predočavanju predmetâ. ali time što ta inačica biti “metafizike” prije i posve postaje nekim utemeljenjem tu-bitka. Prijelazno mislilački poimati 149 83. kao izbjegavanje onog piitanja. Descartes i novi vijek). što se manje ukrućuje u biće kao koje sebe zatječe. sve rjeđom postaje mogućnost da ta istina kao takva postane utemeljujućom moći i uopće tek spoznata. I tek se tako pokazuje što je bila metafizika. ono već pita polazeći od drugog početka. 84. što znači odricanje od metafizike. nego je potisak u prijelaz i time u znanje da je sa svakom vrstom metafizike gotovo i tako mora biti ako filozofija treba zadobiti svoj drugi početak. Ono što ono čini vidljivim kao odredbu “metafizike”. to se odlučnije filozofija udaljava iz istine bytka. rabiti samo kao historijska i stoga ujedno popravljiva razmatranja i možda otkrića. to već više nije metafizika nego njezino prevladavanje. onda to ne treba značiti neko jeftino “antropološko” usidrenje discipline metafizike u čovjeku nego je tu-bitkom zadobiven onaj temelj u kojemu se temelji istina bytka. to bliže dolazi bitku. one koja je povijest samoga bytka i u sebi nosi odluke svih odluka. taj je prijelaz prevladavanje i to prvo i prvo moguće sve “metafizike”. Ovo pitanje ne želi postići razjašnjenje. a ipak iz temelja različito. prouzročeno od nečega najvišeg svoje biti (srednji vijek). “Metafizika” tek sada postaje spoznatljiva u svojoj biti. što pak znači polaženja od bića i to kao danoga i kao predmeta. (Ne budizam! suprotno). Biće u svojem uzlazu k samome sebi (grčko doba). postavljeno u području prijelaza k drugom početku (usp. No kako je moguće metafizičko odricanje od bića. Mnijenje sve metafizike o bitku Metafizika smatra da se bitak može pronaći na biću. i to tako da mišljenje nadilazi biće. ona “metafizici” zatvara svaki put k nekoj daljnjoj mogućnosti. upravo to nadilaženje bića u bićevnost (ideja). DOIGRA 85. a da se iz njih nikada ne probije mig povijesti. ispituje bit “metafizike” već u smislu prvog prilaženja prijelazu u drugi početak.) Povijesno pojmljeno. Pitanje: Što je metafizika?. Ali ta odredba “metafizike” neizbježno ostaje dvoznačnom utoliko što izgleda da je ona samo jedna današnja drukčija inačica dosadašnjeg pojma koja ništa ne mijenja na stvari. ono dano kao predmet (novi vijek). Ona to jest. Povijesna osvještenja imaju temelj svoje provedivosti u mišljenju povijesti bytka. Ako se “metafizika” učini vidljivom kao zbivanje pripadno tubitku kao takvom.III. No što ako smo izgubili bit mišljenja i “logika” je izabrana kako bi raspolagala “mišljenjem”. Što se isključivije mišljenje okreće biću i za sámo sebe traži neki najbivstvujućiji temelj (usp. a u prijelaznom mišljenju svaki govor o “metafizici” postaje dvoznačan. Ono se provodi u prijelazu od provodnog pitanja (što je biće?. tj. a da se ne potpadne onome “ništa”? Tu-bitak je utemeljenje istine bytka. izlaganje u vezi s “Bitkom i vremenom” i “O biti temelja”). 85. premda je ona sama tek preostatak nemoći mišljenja. bitak) k temeljnom pitanju: što je istina bytka? (Bitak i bytak je jedno te isto. Povijesna osvještenja mogu se. pitanje o bićevnosti. i to čak s nekom korišću. 148 . nepoduprtog. Istina bytka postaje sve zakrivenijom. tako da sada sam bytak iskonski dolazi na vlast i postao je nemogućim neki stav nadilaženja bića. Što je čovjek nebivstvujućiji.

osim ako grčku ἰδέα već poimamo iz 1. Metafizika u svojoj povijesti postaje vidljiva tek kada su se pojmila njezina provodna pitanja i razvio se postupak s njima. bilo to i samo zato da bi se na njoj brusili kako bi iskočila još neka iskra onoga što se može znati i kazivati i za te “mislioce” pisati. nego zato što zbog otpadanja od prvog početka tim piitanjem nikada nije mogla ispitati u temelju traženi bytak te je naposljetku u nelagodi te nemoći spala na “obnovu” “ontologije”. jednostavno ostaju re-aktivni i time načelno ovisni o metafizici te stoga i sami metafizika. kao sveživot u kojemu sve vrije.-4. Govor o kraju metafizike ne smije zavesti na pomisao kako je filozofija gotovo s “metafizikom”. shvaćamo je u njezinu netaknutom temelju. metafizika se sada na kraju mora shvatiti ozbiljno na način koji bitno nadmašuje svako preuzimanje i nasljeđivanje nauka i svako obnavljanje stajalištâ i svako miješanje i pomirenje mnogih takvih. DOIGRA 87. Mi ne možemo shvatiti ono što je sadržano u svemu tome sve dok nam istina bytka nije postala nužnim pitanjem. S metafizikom je gotovo. biće je u prvenstvu 4. koji je već stvaralački i jedino proveo Nietzsche. Što povijest metafizike priprema kao ono još netaknuto i za nju samu nespoznatljivo i tako doigrava 1. (Još manje smijemo pogrešno protumačiti pojedine “metafizike” kao puke igre sa svrhom transcendiranja. prekritički. Ali sve dok gledišta crpimo iz onoga što je moglo i moralo postati vlastitim znanjem metafizike (nauk o idejama i njegova promjena) tjerani smo u ono historijsko.) Naprotiv. sjetimo li se da upravo “pozitivizam” predstavlja najgrublji od svih “metafizičkih” načina mišljenja utoliko što. drugo. još jednom prekriva i da i to “uskrsnuće” metafizike kršćanske crkve još jednom koriste u svoje svrhe. preobražena. naprotiv: ona joj se tek sada mora doigrati u svojoj bitnoj mogućnosti i tako sama filozofija preigrati u svoj drugi početak. nego zahtjev za nečim iskonskijim. Sada nam na kraju sve metafizike više ništa ne kazuju pojedini metafizički pokušaji kao nauci nego “samo” povijest metafizike. Ukoliko povijest poučava? Što se time želi reći? 151 . Ali to “samo” nije ograničenje. u potpunosti ostaju na tlu metafizike i trebaju je. Povijest prvog početka (povijest metafizike) znači: ono pojmljeno premještati u njegovu nemogućnost. upućuju na to da se kraj zapadne metafizike. Tek ako uspije nabačaj povijesti metafizike u tom domašaju (1. Metafizika kao znanje o “bitku” bića morala je doći do kraja (usporedi Nietzschea) jer se uopće i još nikada nije usudila pitati o istini samoga bytka te je stoga i u svojoj vlastitoj povijesti uvijek morala ostajati u zbrci i neosiguranosti svoje niti vodilje (mišljenja). koja je posvuda – također i kao pozitivizam – idealistička. postaje razgovijetno i to da svi pokušaji koji reagiraju protiv metafizike. sve dok nismo utemeljili vrijeme-prostor djelovanja u čijem se domašaju tek treba izmjeriti što se dogodilo u povijesti metafizike: predigra samog do-gođaja kao bivanja bytka. kao ono noćno nasuprot svijetlom itd. nego o prevladavanju metafizike iz njezina temelja. 86.-4. početak prevlasti “metafizike” Richarda Wagnera i Chamberlaina. bićevnost je naknadni dodatak i zato ono “apriori”. uđe u istinu bytka. bytak je sebeskrivanje 3. čime bi se ona upravo iznova ustoličavala. 87. sadrži posve određenu odluku o bićevnosti bića (osjetilnost) te. tj. Je li još nužno posebno štititi tu obranu “metafizike” od brkanja s “antimetafizičkom” tendencijom “pozitivizma” (i njegovih varijanti)? Ne baš. bićevnost je prisutnost 2. Ali za prijelazno mišljenje ne radi se o nekom “protivništvu” spram “metafizike”.). ne zato što je previše. tek sada shvati u njegovoj biti i pusti da ta bit. No baš zato ni prijelazno mišljenje ne smije popustiti iskušenju da ono što je pojmilo kao kraj i u kraju sada jednostavno ostavi iza sebe umjesto da ga iza sebe dovede. preusijano pitala o bićevnosti bića. Promislimo li o toj zadaći drugog početka (pitanju o “smislu” bytka u formuli o “bitku i vremenu”). npr. stalno nadilazi upravo to biće načelnim postavljanjem jedne istovrsne “kauzalnosti”. Svi biologizmi i naturalizmi koji proizvode “prirodu” i ono neracionalno kao nositelja iz kojega sve proizlazi. Povijest prvog početka (povijest metafizike) je povijest metafizike. prvo.III.. 150 Mnogi znakovi.

“Logika” kao nauk o ispravnom mišljenju postaje osvještenjem biti jezika kao začinjućeg imenovanja istine bytka. Okružju te zadaće pripadaju “povijesna” predavanja Okružju te zadaće pripadaju “povijesna” predavanja. Prijelaz k drugom početku provodi lučenje koje se odavno više ne odvija između smjerova filozofije (idealizam – realizam itd. Prijelaz k drugom početku odlučen je. 15.) ili čak stavova “svjetonazora”. Učiniti vidljivom Leibnizovu nedokučivu mnogolikost prvog pitanja. bez potrebe za ikakvim osloncem. s Nietzscheom kao najbližim odvažiti se na suočavanje. To su neki u sebi neovisni. U njoj se vidi odmah i samo odbijanje. Prijelaz luči nadolazak bytka i utemeljenje njegove istine u tubitku od sveg pojavljivanja i razabiranja bića. a povijest prvog početka tako se potpuno izuzima iz privida uzaludnosti i puke zabludjelosti. Od prvog k drugom početku. pravo prevladavanje nihilizma. povlači se u utemeljenje istine bytka. kada će istina bytka postati onim istinitim i odakle će povijest kao povijest bytka krenuti svojim najstrmijim i najkraćim putem. Razumjeti glavne Kantove korake. 90. a ipak tu-bitkom prevladati “transcendentalni” pristup. a ipak ne znamo kamo idemo. a ipak supripadni putovi kako bi se u znanje doigralo uvijek samo jedno jedino: da je bivanju bytka potrebno utemeljenje istine bytka i da se to utemeljenje mora provoditi kao tu-bitak. mišljenje (pred-očavanje). DOIGRA 90. omalovažavanje i čak rastvaranje. dosada u liku bićevnosti ono najopćenitije i najuobičajenije. a ipak postaviti pitanje o “modalitetima” na jedan drugi temelj. Ali što otvara to otvaranje bića o bićevnosti i time o bytku? Potrebna je neka povijest. To je znanje. a to znači neki početak i njegova ishodišta i napreci kako bi se pustilo iskusiti (za početne pitaoce) da biti bytka pripada uskraćivanje. Filozofija kao “filozofija nekog naroda”). 88. a ipak umjesto monas misliti tu-bitak. Prijelaz k drugom početku Pojmiti Nietzschea kao kraj zapadne metafizike nije historijska tvrdnja o onome što je iza nas nego povijesno ishodište budućnosti zapadnog mišljenja. Ti likovi nijekanja ne 152 153 . tek sada dolazi do velikog obasjavanja sveg dosadašnjeg mislilačkog djela. Kao prijelazni ovoga prijelaza. mi moramo proći bitno osvještenje same filozofije kako bi ona zadobila početak iz kojega. 89. opet može biti ona sama (usp. Predpogled. Nijekanje Kako je malo onih koji razumiju i kako ti koji razumiju rijetko shvaćaju “negaciju”. zato što spušta nihilizam još iskonskije u napuštenost od bitka. Obuhvatiti Hegelovu sistematiku nadmoćnim pogledom. odstranjenje. Od prvog k drugom početku. Ono razlučeno tako je odlučno razlučeno da nad tim razlikovanjem uopće ne može biti nekog zajedničkog područja. a ipak misliti sasvim suprotno. a ipak spoznati da je on najdalji od pitanja bitka. čime je prevladan sav idealizam te time i dosadašnja metafizika i metafizika uopće kao nužan razvoj prvog početka koji tek tako opet dospijeva u tamu da bi se samo polazeći od drugog početka pojmio kao takav. u tu-bitak. U toj odlučnosti prijelaza nema pomirenja niti sporazumijevanja nego dugih samoća i najtiših ushićenja na vatri ognjišta bytka. kao dogođaj postaje onim najjedincatijim i najzačudnijim. Propitati Schellingovo pitanje o slobodi. Pitanje o biću mora se svesti na svoj vlastiti temelj. Nijekanje Zbivanje pitanja o biću kao takvom. premda to još ostaje posve potisnuto bljedilom umjetnog privida makinativno doživljenog “bića” (“životna zbilja”). zbivanje ispitivanja bićevnosti u sebi je određeno otvaranje bića kao takvog na taj način da čovjek pritom iskusuje odredbu svoje biti koja izvire iz tog otvaranja (homo animal rationale). Ali bytak. na pitanje o istini bytka. A ono što je dosada tvorilo nit vodilju i horizont sveg tumačenja bića.III.

a zatim posebno tako shvaćeno kao pitanje: što je biće (što je sámo provodno pitanje zapadne metafizike. DOIGRA 91. * usp. oni izraze kao ono mjerodavno. Naravno. 130. No s druge strane gubi se i ono početno početka. pogotovo budući da se i da odmah shvaća u smislu svake vrste odobravanja. i to sasvim različito. koja time kreće). iz čega 155 91. pogotovo kada su prethodno ratio i intellectus dugo bili prisiljavani služiti (kršćanska vjera). izvanjski gledano: od-metanje drugog početka spram prvoga.u tu-bitku. 132. gdje god iz početka postaje neko polazište i napredovanje. Od prvog k drugom početku samo da se često šire. to iskonsko nijekanje iste je vrste kao ono uskraćivanje koje si usteže neko daljnje praćenje jer zna i priznaje neponovljivost onoga što u svojem kraju zahtijeva drugi početak. odloženo. bitan posjed samoga bitka? No ne mora li onda ono “ne” (i ono da) imati svoj bitan lik u tubitku što ga upotrebljava bytak? Ono ne je veliki od-skok u kojemu se doseže ono tu. može izraziti pojedinim koracima i stupnjevima: Iskustvo i razabiranje i sabiranje bića u njegovoj istini učvršćuje se u pitanje o bićevnosti bića po niti vodilji i predujmljenju “mišljenja” (razabiruće iskazivanje). Zacrtana je mogućnost da se onaj karakter mišljenja kao niti vodilje s obzirom na tumačenje bića tek sada doista uzdiže u jedino mjesto odlučivanja o biću. i to ovo drugo još iskonskije od prvoga. koji nisu dalje utemeljeni. Naprotiv. nužno svemu nadmoćno jer ono guta i ono ništa te kao “ne” i protiv uključuje u sebe ili sasvim uništava. “Bit” bytka. Drugi početak iskusuje istinu bytka i pita o bytku istine da bi tek tako utemeljio bivanje bytka i pustio da biće kao ono istinito proizađe iz one iskonske istine. Tražimo li povijest filozofije doista u zbivanju mišljenja i njegova prvog početka i držimo li to mišljenje u njegovoj povijesnosti otvorenim razvijajući provodno pitanje. To uzdizanje onoga što strši u prvom početku smisao je “destrukcije” u prijelazu k drugom početku. U početnome tih početaka svaki je put. ono se povlači u ono nedokučeno početka čim za mišljenje postane mjerodavno provodno pitanje. Od-skok. još nad-visuje i sada i ubuduće sve ono što je jednom proizašlo u njegovom slijedu i postalo predmetom historijskog obračunavanja. nemoguće sve školsko i prava borba je ono prijelazno. koje proizlazi iz početnog iskustva bića kao takvog. kao i svaka ispravnost potječe iz iskonskije istine? I nisu li na kraju to da i ne. Ali je li odobravanje i odbacivanje u području predočavanja i predočavajućeg “vrednovanja” jedini oblik onoga da i ne? Je li to područje uopće jedino i bitno ili ono. naprotiv. učvršćuju u shvaćanju čovjeka kao animal rationale.III. prvo neizrečeno. oni su također ti koji se najneposrednije približavaju uobičajenoj predodžbi riječi “ne”. Sam odskok tek preuzima dosezanje skoka i tako ovdje ono ne prestiže ono da. Od prvog k drugom početku * Prvi početak iskusuje i postavlja istinu bića ne pitajući o istini kao takvoj jer je ono u njoj neskriveno. Ali zato to ne. ali koji također sâm kao skok nema ništa ništetno. onda se unutarnje kretanje tog mišljenja. takvo nijekanje ne zadovoljava se odskokom koji samo ostavlja iza sebe nego sámo sebe razvija tako što oslobađa prvi početak i njegovu početnu povijest te to oslobođeno vraća u posjed početka gdje ono. Skok. Ali pogrešno bi bilo mnijenje koje bi htjelo naći to provodno pitanje u prvom početku i kao početak. Iz prvog početka kreće se učvršćivati mišljenje. Mišljenje prvog početka samo se za grubo i prvo objašnjenje može karakterizirati “provodnim pitanjem”. Tako izostaje pomisao na mogućnost da bi nijekanje čak moglo biti i dublje bîti od onoga “da”. koji “potvrđuje” ono od čega od-skače. koje je ostalo nerazvijeno kroz cijelu tu povijest do Nietzschea. jednako površno kao i ne. Ali svaki put postoji i opasnost da se. Bytak i biće 154 . od kojega se polazeći ono početno ne samo procjenjuje nego i tumači. nikada nije “nijekanje” u običnom smislu odbijanja i čak omalovažavanja. tj. Bićevnost i mišljenje No to se prvenstvo i predujmljujući karakter mišljenja (λόγος – ratio – intellectus). iako samo formularno. biće kao biće.

koji “metafiziku” ujedno iskonskije shvaća i time prevladava. Sada se pojavila mogućnost jednog stanja u kojemu je ratio morao prihvaćati ono što je bilo po volji vjeri. 2. ali pritom ujedno u drugom odvede načelno preko samoga sebe. kako nemoć za metafizičko mišljenje zajedno sa silnicama 19.III. koji posvuda nosi znakove onoga što je sam Nietzsche rano spoznao kao svoju zadaću: preobrata platonizma. ne viši “misliti”. a da ipak ne prodire u ono područje pitanja i ono temeljno stajalište iz kojih se tek može osigurati oslobađanje te zadaće od onoga što je dotada bilo. i to s izmijenjenim očekivanjima o tome što ono može postići. Za Nietzschea “biće” (ono zbiljsko) ostaje postajanje. Odgovarajuće tome. Prvi korak prema stvaralačkom prevladavanju kraja metafizike morao se provesti u tom smjeru da se misaoni stav u jednom pogledu zadrži. Bijeg u “postajanje” (“život”) metafizički je samo izlaz. “Vrijeme” kao imenovanje “istine” bitka. a inače bi ostajalo po starom. u svim mogućim oblicima postalo općim posjedom i “misaonim dobrom” svjetonazorâ masa. Nietzsche u suočavanju s najupitnijim mješancem (iz 3. Nietzsche ostaje uhvaćen u metafizici: od bića k bitku. stekao sigurnost u sebe i tu sigurnost učinio mjerilom sveg učvršćivanja i ob-”razlaganja” (ratio kao razlog)? Sada počinje premještanje težišta mišljenja u samosigurnost mišljenja (veritas postaje certitudo) i stoga se sada u formuli prvo mora postaviti mišljenje. u potpunosti je značajka “fundamentalne ontologije”. i Nietzsche iscrpljuje sve mogućnosti tog temeljnog stajališta koje je u međuvremenu. kako se. DOIGRA 91. nego je sada pitanjem postalo ono što u prvom početku nije moglo postati pitanjem. kako posezanjem natrag u kršćansku predaju zajedno s napuštanjem Kantova stajališta nastaje apsolutno mišljenje njemačkog idealizma. Zašto ne bi i ratio. A prevladavanje: prvo pitati o istini bytka. stoljeća (liberalizam – industrijalizacija – tehnika) dovodi do pozitivizma. istodobno održava predaja Kanta i njemačkog idealizma i pokušava se nastaviti platonističko mišljenje (Lotze i njegova metafizika vrijednosti). ma koliko da Nietzsche sigurno osjeća kako i ta suprotnost mora izgubiti svoj smisao. 156 I ondje gdje Nietzsche protiv “bitka” (bićevnosti) navodi postajanje to se zbiva pod pretpostavkom da “logika” određuje bićevnost. stajalište bićevnosti i mišljenja. A svaki je preobrat pogotovo povratak i upetljanost u suprotnost (osjetilno – nadosjetilno). nego “vrijeme”. i sve to kao zadaća. kako je to on sam prvi najrazgovjetnije vidio. posljednji izlaz na kraju metafizike. “mišljenje” – ratio – um kao nit vodilja i predumljenje tumačenja bićevnosti. ne više najprije mišljenje. a ipak time nošen i vezan. 157 . ukoliko je sve počivalo na njoj i u njoj su bile iscrpljene sve mogućnosti. 4 i 5) Schopenhauerom prepoznaje svoju zadaću u prevladavanju platonizma. Zadržavanje znači: pitati o bitku bića. Od prvog k drugom početku doduše nije proizašlo nikakvo tumačenje bića. 5. ne kao “nauk” i dogmatika. 4. 6. Sada je dovedeno u pitanje vodeće temeljno stajalište zapadne metafizike. Taj naslov postavljen je iz jasnoga znanja o zadaći: ne više biće i bićevnost. o onome što u metafizici nikada nije postalo pitanjem niti je to moglo postati. to isto tražio za sebe. ali zato jačanje važnosti čovjeka kao pojedinca (spas duše). a “bitak” upravo utvrđivanje i činjenje postojanim. međutim. 3. ali nipošto ne samo tako da bi se mišljenje zamijenilo “vremenom” i sve se samo shvaćalo “vremenitije” i egzistencijalnije. isprva još udružen s fides. mijenja se odredba bićevnosti bića u predmetnost: Mišljenje (izvjesnost) i predmetnost (bićevnost) Pokazati kako se otuda 1. kako otuda potječe iskonskost Kantova mišljenja. određuje novovjekovno mišljenje do Kanta. kako neovisno o svemu tome. sama istina. tj. nego bytak. Taj dvostruki prijelazni karakter. kao “putem”. “Bitka i vremena”. U toj povijesti ostaje sve samorazumljivijim i stoga neosviještenim stav provodnog pitanja u smislu formule: mišljenje i predmetnost. nego bitak.

Jer istina bytka i bivanje bytka ono su prvo. upravo θέσει ὄν i ποιούμενον postaje onim što sada za razabiruće tumačenje pruža ono razumljivo i određuje razumljivost same bićevnosti (kao ὕλη – μορφή. Zato je u pozadini – a ubrzo se kod Platona i posebno nameće – τέχνη kao temeljni karakter spoznaje. a to znači: jedno ljudsko predujmljenje (iskazivanja. Sada odnos spram bytka više ne može ostati u odgovarajućem ponavljanju nekog odnosa spram bića (διανοεῖν – νοεῖν – κατηγορεῖν). i to 159 158 . mora tumačiti tako da φύσις nije dovoljno moćna kako bi povrh παρουσία i ἀλήθεια i sama zahtijevala svoju istinu i nosila njezin razvoj? A to je ono što želi i mora postići drugi početak: uskok u istinu bytka. Tako ne smije čuditi. tako da se pomoću njega misli neko najviše biće kao ἀρχή – αἰτία – causa – ono neuvjetovano. temeljnog odnosa spram bića kao takvog. frankfurtska predavanja 1936*) (usp. izgleda kao da nije riječ o spuštanju bitka u čovjekovo biće. Bytak biva kao dogođaj utemeljenja onoga tu i sâm iznova određuje istinu biti iz bivanja istine. DOIGRA 91. Utemeljenje. 97. Nazadovanje u prvi početak više je i upravo udaljavanje od njega. kao u sebi obostran dogođaj kojemu pripada unutarnja nezgrapnost krševitosti te stoga bez-temelj. No sada je nužan veliki preobrat koji je s one strane sveg “prevrednovanja svih vrijednosti”. izvjesnosti) postaje mjerodavnim za tumačenje bićevnosti bytka. nego se mora posebno pojmiti kao posljedica. ono “apriori” samo je zastiranje naknadnosti bytka koja mora vladati ukoliko se u neposredno prvom. štoviše na temelju tog prvenstva. φύσις (τέχνη)). (istina kao ispravnost suda. zauzimanje onog udaljenog stajališta koje je nužno kako bi se iskusilo ono što je počelo u tom početku i kao taj početak. razabiruće-sabirućem prilaženju biću otvara bytak (usp. Istina kao izvjesnost). napokon Aristotela). Uskok u drugi početak nazadovanje je u prvi i obratno. U prvom početku istina je (kao neskrivenost) karakter bića kao takvog. Zapadno mišljenje u provodnom pitanju u skladu sa svojim početkom postavlja prvenstvo bića pred bitkom. usp. a ne ono prema čemu nadilazak treba uslijediti. i u skladu s preobrazbom istine u ispravnost iskaza “istina” postaje odredbom bića preobraženog u ono predmetno. Jer bez tog udaljenog stajališta – a dostatno je samo stajalište u drugom početku – uvijek ostajemo preblizu početku. Ne upućuje li sve to na to da se ipak i φύσις. Od prvog k drugom početku Sada sve jest i bit će drukčije. tj. Usprkos prvenstvu φύσις i onoga φύσει ὄν. 212. istina bytka. u “Skok“: bitak i ono apriori). * Der Ursprung des Kunstwerks (Holzwege (Geamtausgabe Band 5)) Prvi se početak ne svladava. posebno se ne utemeljuje. Naravno. polazeći od drugog početka ono se najpočetnije predujmljenje mišljenja kao niti vodilje tumačenja bića može pojmiti kao neka vrsta nesvladavanja još neiskusivog tu-bitka (usp. τέχνη. tj. Za to je pak potrebna neka viša snaga stvaranja i piitanja. No budući da ono početno predujmljenje iz stava razabiranja (νοῦς – ratio) čovjeka izvodi i uvodi u biće. kao da bi se to moglo u običnom smislu ponovno učiniti “zbiljskim”. na taj način da on sam utemeljuje čovjekov bitak i to čak niti ne neposredno već čovjekov bitak tek kao posljedicu upućenosti na tu-bitak i kao samu tu upućenost. Ali nazadovanje u prvi početak (ponavljanje kao ponovno uzimanje) nije premještanje u nešto prošlo. onaj preobrat u kojemu se ne utemeljuje biće polazeći od čovjeka nego čovjekov bitak iz bytka. kako tada sámo biće u određenom tumačenju postaje mjerodavnim za bićevnost. a sam bytak kao bytak istine. “zbilja” – “bitak” bića) U drugom početku istina se spoznaje i utemeljuje kao istina bytka. usprkos tome što bitno prosijava. Doigra.III. odgovarajuće onome ποιούμενον grčke ποίησις (usp. Drugi početak je uskok u iskonskiju istinu bytka koji preobražava sam bytak. ali ujedno i dublja spremnost za trpljenje i provedbu u cjelini jedne potpune preobrazbe odnosâ spram bića i bytka. No sada također ne važi samo recimo preobrat dosadašnje metafizike nego je s iskonskijim bivanjem istine bytka kao dogođajem i odnos spram bića drukčiji (više ne odnos između ὑπόθεσις i “uvjeta mogućnosti” – onoga κοινόν i ὑποκείμενον). Metafizika je postala nemoguća. “objektivnost”.

Time bi se promašili i bit istine i bivanje bytka. što znači da se hvataju onoga pobijeđenog. Ali koliko je malo onih koji to mogu. suprotnost onom nezbivanju i zato se nipošto ne može objasniti iz današnjih i jučerašnjih nedaća i propusta. Predpogled. iako u obliku njegova preobrata. Za preobrazbu i spas zapadno određene povijesti to znači: buduće odluke ne padaju u dosadašnjim područjima. DOIGRA 94. Suočavanje drugog početka na zavaravajući način ukoliko smo još uvijek natkriveni i pokriveni onime što mu je slijedilo. Samo su se ispravnost predočavanja i njezino 161 . No to suočavanje svakako pokazuje da je dotadašnje tumačenje bića ostalo bez nužnosti. odakle bi uzela snagu za prinudu u spremnost za drugi? I zato je pitanje istine prvi korak prema spremnosti.III. i to otvaranjem istine bytka u njegovoj jedincatosti koja prethodi svim suprotnostima dosadašnje “metafizike”. jer sva protukretanja i protu-sile bitnim su dijelom suodređeni svojim protiv-čega. koji ostaju neiscrpni jer su za svaku bit ono najjedincatije. Zato se provodno pitanje (polazeći od zamuknutog temeljnog pitanja) svaki put mora iz svojega punog sklopa iznova razviti u odgovarajućem smjeru (usp. Neovisno o protusilama i protunagonima i protuuređenjima mora se pojaviti nešto posve drukčije. tj. Samo tada kada nama i zemlji uistinu stoje. 93. One stoje kao smjerokaz i uvijek tvore vidokrug. zbog čega naš pogled ostaje stiješnjen i stjeran u okružje naslijeđenog pitanja: što je biće?. Suočavanje drugog početka s prvim nikada ne može imati smisao dokazivanja da je dotadašnja povijest provodnog pitanja te time “metafizika” bila “zabluda”. Pravo mislilačko suočavanje mora težiti samo tome. ubuduće ga izdvaja iz područjâ “metafizike”. Ona nikada ne oslobađaju neki stvaralački temelj nego ga prije poriču kao nepotreban. duboko skrivena. Početno mišljenje). Ali one zemlji pružaju ono što je u njoj najviše i upućuju u njezine najdrevnije slojeve. nego se mjesto odluke tek mora utemeljiti. Da ta nužda nije imala veličinu porijekla iz prvog početka. Suočavanje s velikim filozofijama – kao metafizičkim temeljnim stajalištima unutar povijesti provodnog pitanja – mora biti takvo da svaka filozofija kao bitna stane kao planina među planine i tako izrazi ono što je u njoj najbitnije. To pitanje istine. napuštenost od bitka koja je. Tek udaljeno stajalište spram prvog početka omogućava sa se iskusi kako je ondje i to nužno ostajalo nepitanim pitanje o istini (ἀλήθεια) i kako je to nezbivanje unaprijed određivalo da zapadno mišljenje bude “metafizika”. Velike filozofije su planine koje strše. u metafiziku svake vrste. I tek nam to znanje doigrava nužnost da se pripremi drugi početak i u razvoju te spremnosti iskusi se najvlastitija nužda u njezinoj punoj svjetlosti. Kada su takve planine ono što jesu? Svakako ne kada smo ih tobože osvojili i popeli se na njih. pustiti da u miru planine dođe do najživljeg rasta u visinu i stajati u okružju tog nadvisivanja. Suočavanje prvog i drugog početka Ne radi se o protukretanju. neosvojene i neosvojive. 160 94. one podnose otvoren pogled i zakrivenost. koja postaje plodnom samo u povijesnom dijalogu mislilaca. bilo u smislu grubog odbijanja. 92. koje je samo jedan bitni lik pitanja bytka. Jer od Platona se nikada nije pitalo o istini tumačenja “bitka”. I zato neko protu-kretanje nikada nije dovoljno za neku bitnu preobrazbu povijesti. da ono više ne može iskusiti ni iznuditi nikakvu nuždu za svoju “istinu” i način kako ona ostavlja nepitanom čak i istinu same sebe. Protu-kretanja se zapleću u svoju vlastitu pobjedu. Zato ni suočavanje nije protiv-ništvo. Drugi početak nije protusmjer prvome nego kao drugi stoji izvan onoga protiv i neposredne usporedivosti. bilo na način ukidanja prvoga u drugome. Drugi početak iz nove iskonskosti pomaže prvom početku da dosegne istinu svoje povijesti te time svoju neotuđivu najvlastitiju drukčijost. kojih se drže još i protukretanja (“kultura” – “svjetonazor”).

poput piitanja. τέχνη ipak mora – i to upravo što upitnijim postaje pitanje. neko polaženje prema biću i tako neko poznavanje bića. štoviše tek je kao takvu čini iskusivom i vidljivom. stalnog pribivanja u otvorenosti (ἀλήθεια) samog bića predstavlja bivanje. LJS 32*). sámo se piitanje. pribivanje. već rano morali navesti kao mjesta utemeljenja “bitka” i po tome se urediti sve znanje? Najstarija prenijeta riječ o biću: Anaksimandrova izreka (usp. 97. i kako onda točno shvatiti ono začudno i jednokratno tog nabačaja? Zašto su se u otvorenosti te φύσις λόγος. mjereni njihovom običnom predodžbom. A ono pak upućuje u bit istine kao krčećeg skrivanja. To nepitano skriva sámo sebe kao takvo i pušta da za početno mišljenje jedino ona nelagodnost uzlaženja. točke preokreta u obratu kao središta koje se otvara. pojmljena i utemeljena kao krčeće skrivanje. Istina bytka nije ništa manje nego bit istine. “Der Anfang der abendländischen Philosophie (Anaximander und Parmenides)” (Gesamtausgabe Band 35) 162 163 . jer sve ono što objašnjava nužno nikada ne doseže početak nego ga samo spušta k sebi. a da se tako ne poima. ἀλήθεια) iskusuju i izražavaju kao uzlaženje polazeći od njega samog. φύσις (τέχνη) φύσις je tako premoćna da se νοεῖν i λόγος iskusuju kao njoj pripadni. prvo se mora uopće pokušati misliti bit vremena tako iskonski (u njegovoj “ekstatičnosti”) da ga postaje moguće pojmiti kao moguću istinu za bytak kao takav. njegove bićevnosti. mora pojmiti kao različito od njega i u nekom smislu samostalno i. jer ljudsko mišljenje pred sobom ipak prvo ima “prirodu”. čak i biću u njegovoj bićevnosti (još ne “generalno”. zbivanje tu-bitka. kao i νοῦς. Da u prvom početku “vrijeme” kao pribivanje i kao postojanost (u dvostrukom i zamršenom smislu “sadašnjosti”) predstavlja ono otvoreno iz čega biće kao biće (bitak) ima istinu. a ne i kao prošlost i budućnost. Prvi početak Prije svega se mora čuvati skrivenost početnoga. Veličini početka odgovara to da sámo “vrijeme” i ona kao istina bitka uopće nisu udostojeni piitanja i iskusivanja. Utemeljenje). Da i ne govorimo o tome da se ovdje nigdje ne radi o “prirodi” (bilo kao predmetu prirodne znanosti bilo kao krajoliku bilo kao osjetilnosti). dakle nisu. A jednako se tako ne pita zašto vrijeme za istinu bitka ulazi u igru kao sadašnjost. To što se nama iz prvog početka za ponovljeno osvještenje prvo naznačuje vrijeme kao istina bytka ne znači da se iskonska puna istina bytka može utemeljiti samo na vremenu. uz-postavljati ga. No čim se iskustvo kao iskonsko znanje samoga bića razvije u piitanje o njemu. Ali već to promišljanje vremena dovodi ga u pogledu onoga tu tu-bitka u bitnu vezu s prostornošću tu-bitka te tako s prostorom (usp. No ujedno ono kao piitanje mora ovladati i jednim aspektom pitanja. No vrijeme i prostor ovdje su. protiv piitanja i bez njega. Bivanje je. 95. idejno shvaćenoj).III. Doduše. što se više dovodi * predavanje u ljetnom semestru 1932. neka (sáma) τέχνη? Budući da φύσις nije τέχνη. uzmičući pred bićem. postavljajući se pred biće kao takvo. 96. iskonskije i potpuno vrijeme-prostor koji nije nikakav spoj nego ono iskonskije njihove supripadnosti. φύσις (τέχνη) potkrepljenje iskustvom predočavanja bića prenosili natrag na predočavanje “biti”. DOIGRA 97. posljednji put u predhermeneutičkoj “fenomenologiji”. A taj se aspekt pak može uzeti samo iz samoga opitanoga. Valja izbjegavati svako iskrivljavanje pokušajima objašnjenja. ako biće kao takvo ostaje ono prvo i posljednje? I ako se postojanost i pribivanje (kao uzlaženje. Ali kako to. Početno tumačenje bića kao φύσις Toliko smo siromašni pravom sposobnošću mišljenja da jedincatost tog nabačaja uopće više ne možemo izmjeriti nego ga proglašavamo onim najprirodnijim.

I sve dok vladavina početnog tumačenja bitka ostaje neprekinutom i dalje se održava na snazi to potiskivanje prostora i vremena u najbližem području u kojemu ih se zatječe te pitanje poput onoga naznačenog naslovom “Bitak i vrijeme” nužno mora ostati nerazumljenim. čemu prostor i vrijeme slijede odnosno prethode. ἰδέα. u postojanosti i prisutnosti. Nabačaj bićevnosti na postojanu prisutnost** Biće je ono što se tako pokazuje. ali ujedno i najnepromjenjivije kod Hegela (usp. ali ne posve iskonski pojmiti). Nabačaj bićevnosti na postojanu prisutnost pred biće kao takvo te time ispituje bićevnost i učvršćuje se u formulu τί τὸ ὄν – dolaziti do izražaja kao ono što određuje aspekt. 150. u ὂν ᾗ ὄν. Tako nastaje privid bez-vremenosti pravog “bića”. Tome što Platon može tumačiti bićevnost bića kao ἰδέα ne pripada samo iskustvo onoga ὄν kao φύσις nego razvoj pitanja po niti vodilji protustava τέχνη koji je od strane φύσις ujedno iznuđen. dakle kao neko “određeno prisutno”. Prisutnost je sadašnjost u smislu sabranosti istrajnosti u skladu s njezinim povlačenjem iz odmaknućâ. prostorno pojmljena. DOIGRA 98. ono stvara “prostor”. no pruža prizor. presijecanje.III. Ali prostor se i ovdje mora pojmiti iskonski kao prostorovanje (kako se ono može naznačiti u prostornosti tu-bitka. a koji tada ipak i pogotovo kod Aristotela predujmljuje tumačenje bićevnosti kao nekoga σύνολον od onih μορφή i ὕλη. to se zbiva na onom putu koji vodi do njih. No odgovor na ta dva pitanja glasi: vrijeme je ovdje zakriveno iskušeno kao vremenovanje. frankfurtska predavanja “Vom Ursprung des Kunstwerkes”. No odakle sada ono čudnovato da se biće takvog bitka (vječnost) smatra besprostornim i bezvremenim. a “trajnost” kao puko trajanje tek je posljedica istrajnosti. οὐσία je εἶδος. Prisutnost je uprostorenje u smislu davanja prostora za biće koje je vraćeno u nju i stoga stalno. 164 165 . Skok. Postojanost je. sámo od sebe. dakle neko uprostorenje. kao ona koja uzlazi (φύσις). μεταβολή. * Der Ursprung des Kunstwerkes (Holzwege (Gesamtausgabe Band 5)) ** usp. i to svaki put u dvostrukom smislu. znalački predpogled na εἶδος i pred-očavanje i dovođenje pred sebe izgleda. Postojanost je istrajnost odmaknuća u bilost i budućnost. No prvo ostaje nejasno kako se ovdje treba razumjeti “vrijeme” i u kojoj se ulozi ispravno razumljeno “vrijeme” ovdje treba pojmiti. kao odmaknuće i time otvaranje. On nije jednake biti kao ono. materijalno tjelesnome. popunjenje i ispunjenje prostora koji se sam nije posebno iskusio. čime je tada postavljeno ono razlikovanje (forma – materia. 98. ukoliko postaju određeni. 1936*). No tako se prostor i vrijeme pripisuju onome najopipljivije prisutnom. jer ono zahtijeva preobrazbu piitanja iz temelja. što sada znači da se baš ono što pripada τέχνη. ali mu je pripadan. Iskon razlikovanja onoga što i da nekog bića Zato se postojanost i prisutnost u njihovu jedinstvu trebaju vremenskiprostorno odrediti. i onim načinima preokreta koji se ovdje pojavljuju. i ono kao takvo biva u biti istine za bićevnost. forma i sadržaj) koje u zametku i u smislu vladajućeg provodnog pitanja vlada cijelim metafizičkim mišljenjem. zbiva u φύσις. Jedinstvo vremenovanja i uprostorenja i to na način pribivanja tvori bit bićevnosti. ako trebaju biti pojmljene u smjeru istine bitka. i to najjače i najsigurnije. koja se zato iskrivljavaju i time zaboravljaju. onome σῶμα. φύσις nije τέχνη. istupa (ἀλήθεια). Bićevnost se tim isticanjem njezina skrivenog područja nabačaja dodjeljuje vremenu. čak nadmoćnim prostoru i vremenu? Zato što prostor i vrijeme ostaju skriveni u svojoj biti i. Vrijeme kao odmičuće-otvarajuće u sebi je time ujedno uprostorujuće. kao i ono njemu. ukoliko se oni sami shvaćaju kao neko biće koje jest na stanovit način.

odsutnost kretanja. kao predmet. usp. μεταβολή. Kretanje kao pribivanje preokretljivoga kao takvog Aristotel prvi grčki poima bit kretanja polazeći od postojanosti i prisutnosti (οὐσία) i za to mora posebno posegnuti za onim κινούμενον kao takvim. τέχνη. Odgovarajućem se piitanju pokazuje: o istini bićevnosti uopće se ne pita. predavanje u ljetnom semestru 1935. tko je na to mislio? Takvo previđanje “metafizičkog” mirovanja u biću kao takvom dovelo je do toga da se bićevnost općenito nije poimala. samo je to grčki i u sebi povezano s φύσις. Kretanje se ovdje ne smije shvatiti novovjekovno kao promjena mjesta u vremenu.III. razvlaštenje φύσις 166 167 . Bićevnost kao postojana prisutnost u tome je još zakrivena. ens “actu” je upravo biće u “mirovanju”. Bitna razlika metafizički i fizikalno shvaćenog kretanja postaje najrazgovjetnijom u pojmu i biti mirovanja. “Einführung in die Metaphysik” (Gesamtausgabe Band 40) vanja u biti “bića” kao “zbiljskoga”. držanja sebe u zgotovljenju i gotovosti. misli li se to brojčano računski: mirovanje je granični slučaj kretanja u smjeru njegova smanjivanja. Što u ovom smislu znači početno razlikovanje onoga ὄν kao “nepokrenutoga” nasuprot “mijeni”? Što znači. ne u “akciji”. preokret. “Bitak” i “postajanje” u početnom mišljenju* “Postajanje” kao proizlaženje i “propadanje” kao nestajanje. Prvi početak 99. ἰδέα. ali da ona upravo miruje i da je to odlikovano mirovanje. platonizam i idealizam. nastajanja i propadanja. i to s pravom ako se pod time razumije objašnjenje koje svodi na neko drugo biće(!). Ali karakter početnoga i ranoga u tom tumačenju bića nije neposredno neko utemeljenje nego. φύσις je uzlaženje koje vlada. nalazilo nedostatnim pa se završavalo na jednom “prevladavanju” koje je tek doista bilo nedostatno. “kretanja”. a ono kao točka prostorno-vremenske mase. odatle gledano. No metafizički je mirovanje u pravom smislu najviša sabranost pokrenutosti. najširi pojam grčke κίνησις. tek on čini to tumačenje doista upitnim. Moglo bi se pomisliti da iskustvo prolaznosti. DOIGRA 100. kao biti pribivanja. Za to se međutim već pretpostavlja tumačenje bića kao εἶδος – ἰδέα i stoga μορφή – ὕλη. Postajanje tada općenito kao mijena pribivanja. Jer tom se novovjekovnom odredbom kretanje određuje od pokrenutoga. tumačenja Aristotelove “Fizike” (marburške vježbe). Zapravo pak kretanje kao takvo treba pojmiti kao način bitka (οὐσία). tumačenje onoga κίνουμενον kao μὴ ὄν kod Platona. Zato što smo navikli shvaćati biće polazeći od tog “zbiljskog” ozbiljenog ozbiljujućega uvijek previđamo temeljni karakter miro* usp. ako oni za utemeljenje uopće pitaju. sabranost kao ono pogotovo mogućnostî u najstalnijoj i ispunjenoj spremnosti. sugerira i zahtijeva da mu suprotstavi postojanost i prisutnost. a i grčka φορά je nešto drugo. iako mu je temelj (tj. istina) skriven. Za mišljenje prvog početka tumačenje je neutemeljeno i neutemeljivo. prestanak. ono u sebi sabrano te u tom smislu posve prisutno. No ipak to tumačenje onoga ὄν kao φύσις (i kasnije ἰδέα) nije bez temelja. neka stvar npr. usp. koja se bitno odnosi na φύσις. Ali zašto se ono što nastaje i propada smatra ne-bićem? Pa samo ako je bićevnost već utvrđena kao postojanost i prisutnost. kao nešto nepojmljeno. Prvi početak* U prvom početku biće se iskusuje i imenuje kao φύσις. obratno. premda κίνησις po “Sofistu” pripada najvišim γένη onoga ὄν? Što razjašnjavanjem kretanja postižemo s obzirom na δύναμις i ἐνέργεια? I kamo vodi njihovo kasnije negrčko nerazumijevanje? 100. a kasnije se to. Zato se bićevnost nije očitala iz bića * usp. tj. 110. to za većinu već vrijedi kao utemeljenje. Da se bićevnost kao postojana prisutnost oduvijek tako poimala. Tako se dolazi do kretanja kao dovršenosti. Fizikalno je mirovanje zastoj. da se zadovoljavalo “supstancijom”. Doigra.

a ne.III. iskonsko sabiranje na samoistost onoga zajednosuprisutnoga i postojanoga.. kao u “Bitak i vrijeme”. koji se ujedno tek treba odrediti (usp. prilično neobrazloženo. bićevnost poima iz νοεῖν istina tog mišljenja nije ono mišljeno kao takvo nego vrijeme-prostor kao bivanje istine u kojemu se mora držati sve pred-očavanje. κοινόν i λόγος kao ἀπόφανσις grčkih κατηγορίαι. za to razlog mora biti u biti prvog početka. Ali odakle je i zašto otvaranje bićevnosti uvijek nabačaj? Ali odakle se i zašto nabačaj odnosi na vrijeme koje sámo nije pojmljeno? Je li to dvoje povezano? (Vrijeme ekstatično i nabačaj utemeljen kao tubitak). i to nikada. sâm bitak čija se istina iskonski propituje. No za pravo razumijevanje tog naslova mora se uzeti u obzir: 1. DOIGRA 101. Ne znači li možda to zakrivanje temelja istine bitka ujedno da je povijest grčkog tubitka određenog tom istinom išla najkraćim putem i sadašnjost se dovršila u jednom velikom i jedincatom stvaralačkom trenutku? Da se. i kod Aristotela su tada ἕν i ὄν. Bitak ovdje znači bićevnost. a oni idući tek postaju nasljednici. iako je bićevnost postavljena u nju (“vrijeme”). odnosno nebića. 168 169 . λόγος. U skladu s tim tada odlikovna odredba za mišljenje bićevnosti (jedinstvo) postaje jedinstvo onoga “ja”-mislim. Zarana mora jasno u sigurnom svjetlu. određuje bi* predavanje u ljetnom semestru 1935. “Einführung in die Metaphysik” (Gesamtausgabe Band 40) ćevnost. U tom je pogledu sve shvaćanje i određivanje (pojam) bićevnosti i bytka neko mišljenje. predavanje u ljetnom semestru 35*). u jednom dubljem i bogatijem smislu to je dvoje spojeno u monadi kod Leibniza. Od toga treba razlikovati “mišljenje” u širem smislu filozofiranja. a ona se pojmila u svojoj vremenitosti. Tu pripada suočavanje s prvim početkom i njegovom poviješću. i pošto se u “Bitku i vremenu” οὐσία prvi put protumačila kao postojana prisutnost. nasuprot tome. A jedinstvo ovdje znači: sjedinjenje.. No u suočavanju s prvim početkom nasljeđe tek postaje nasljeđe. a da se pritom ne spoznaje vremenski karakter tog tumačenja. Zarana mora jasno u sigurnom svjetlu.. A time određen način postupanja s provodnim pitanjem može se naznačiti naslovom: Bitak i mišljenje (usp.. kao u povijesti provodnog pitanja. 2. Tako nešto čovjek nije. biće i jedno. ἰδεῖν um kao onaj stav od kojega se i u čijem se okružju. 101. međusobno zamjenjivi. nego je biće nabačeno na tu bićevnost kako bi se tek u otvorenosti tog nabačaja pokazalo kao biće odnosno nebiće. Mišljenje u smislu pred-očavanja nečega općenito i to kao sadašnjenje te tako zadavanje područja u kojemu se poima postojana prisutnost bića. bićevnost kao ono “generalno” za biće. i to zato što se i dalje drži običnog pojma vremena koji se smatra samo okvirom za ono promjenjivo i tako ipak ne može ništa onome postojano-prisutnom! Mišljenje je ovdje kao νοεῖν. Na početku je biće uvijek određeno i kao ἕν. samoistost onoga ja. Da istina bytka ostaje skrivena. s onim što slijedi prvom početku oklijeva i ono mora izdržati ustezanje bitka sve do napuštenosti od bitka? Prijelaz k drugom početku mora pripremiti znanje o toj povijesnoj odredbi. isključivo slučajnošću što je kasniji. Ali odlučujuće pitanje ipak ostaje: u kojem se području istine kreće raskrivanje biti bitka? Zapravo ni ondje gdje se. Zarana mora jasno u sigurnom svjetlu stajati velika jednostavnost prvog početka mišljenja istine bytka (što znači okolnost da za εἶναι ἀλήθεια njegova λόγος i νοεῖν postaje φύσις i što se na toj okolnosti temelji). jedinstvo transcendentalne apercepcije. i dalje govori o bezvremenitosti “prezentnosti” i “vječnosti”. Ta povijest stoji pod vladavinom platonizma. Osvjetljavanje tog početka moralo se prethodno odreći toga da kao sredstva tumačenja uvede u igru sve ono što je proizašlo tek iz nesvladavanja početka i urušavanja same ἀλήθεια: νοεῖν kao νοῦς onoga ἰδεῖν same ἰδέα. početno mišljenje). To u tolikoj mjeri izostaje da se.

naravno. A u novom vijeku on dobiva svoje odlikovanje u onome ja. Zato je za Fichtea “nauk o znanosti” = metafizika. potonuće u ispravnost prije svega znači da za samu ispravnost njezin vlastiti prostor ostaje neutemeljen i zato stalno uznemiren. ontičko tumačenje. Mišljenje: nit vodilja provodnog pitanja zapadne filozofije 102. prisutnost kao neskrivena sabranost na neskrivenost. zatim za Hegela: metafizika = “znanost logike”. koje potječe od neutemeljene ἀλήθεια. Njegovo porijeklo je ἀλήθεια same φύσις. od kojeg se pojma “znanosti” treba posve razlikovati kasniji pojam (“pozitivnih znanosti” 19. tj. Mišljenje je najava prisutnosti kao takve. Sve se nastojanje prvo neizrečeno usmjerava na to da sam taj odnos. Filozofija je “znanost”. može se razviti u samom početku samo tako da si vlastitim mogućnostima (znanja o sebi – refleksije) iz samoga sebe oblikuje osnovno tlo ispravnosti (odnos subjekt-objekt). No budući da čisti odnos onog jedinstva ja-mislim (što je u temelju tautologija) tako postaje neuvjetovan. Znanje kao sebeznajuće je. učini naprosto temeljem bićevnosti bića i to prihvaćajući početnu odredbu bića kao ἕν. No taj je odnos samo ona staza mišljenja na kojoj ono predujmljujuće-sjedinjavajuće postavlja jedinstvo susrećućega i tako pušta da ono sebe susreće kao biće. to je odlučnije sadašnjosnost kao takva.III. sada je mjerodavno i ujedno sve utemeljujuće biće naprosto. tako da se kao sadašnjost sadašnjosti na stanovit način i na drugom stupnju mora vratiti toj ἀλήθεια. i to ne samo u razmjerno transcendentalnom smislu nego – kao kod Schellinga – tako da se ono drugo samoga ja odredi kao vidljivi duh. Na tom putu identitet postaje bitnom odredbom bića kao takvog. ne misli kao puka praznina. Jednako bitno svjedočanstvo tog položaja mišljenja kao apsolutne niti vodilje shvaćanje je filozofije kao “nauka o znanosti”. i što pravije ono to postaje. od Descartesa sve oštrije postaje odnosom subjekt-objekt. što znači “vrijeme” u jednom iskonskom smislu. U toj povijesti najoštrije se i neuvjetovano izražava vladavina mišljenja kao nit vodilja odredbe bićevnosti. ma koliko da sve ostaje zakriveno u dubljim povezanostima. što ne znači da treba oponašati druge postojeće “znanosti” (umjesto da bude “svjetonazor” ili “umijeće življenja” i “mudrost”). DOIGRA 102. tj. jedine zadaće filozofije. zašto je po Hegelu apsolutno znanje apsolutna zbilja. koje se ubrzo poima kao odlikovan. i mišljenje kao sposobnost pomiče se u “psihološko”. ono zapravo bivstvujuće. i kao to je ujedno u mogućnosti da na svoj način kao znanje uvjetuje svu drugu pred170 metnost. naravno tako da se sada još definitivnije svaka izričita povezanost s njom dovodi do znanja i čak u pitanje. kao “sistema znanosti”. što se. čime se sada još jednom i definitivno identitet diže u apsolutnost indiferencije. No budući da ἀλήθεια ostaje neutemeljena i zato tone u ispravnost. koji je nastao tek otpadanjem od ovoga. Apsolutno znanje. 171 . Tek se s te podloge može pojmiti zašto je sámo znanje temelj bićevnosti i tako pravo biće. ono što posve zakriva i nepitano bićevnosti daje istinu. to znači: sebi samoj sadašnja sadašnjost mjerilo je sve bićevnosti. do u neuvjetovanost identiteta kao takvog. Odnos između ψυχή i ἀλήθεια (ὄν) kao ζυγόν. Tako se ujedno pokazuje kako je u apsolutnom znanju “ispravnost” pojačana do krajnosti. stoljeća). to znači: mišljenje u svojem najvišem liku neuvjetovana je nit vodilja tumačenja bića kao takvog. No gleda li se od početka. naprotiv. to ja-mislim postaje onim: ja iskonski sjedinjavam. Tek se sada pokazuje: nit vodilja nije neko pomoćno sredstvo postupanja u mišljenju nego određivanje horizonta za tumačenje bićevnosti koje leži u temelju. ja mislim jedinstvo (unaprijed). a da ne biva spoznat kao ono što on jest. pokazuje ono jedno odlučujuće: budući da mišljenje neuvjetovano postaje nit vodilja. tj. Mišljenje postaje onim ja-mislim. onaj identitet koji znajući sebe upravo jest u tom znanju. naime posebno sebi pripadan identitet. Biće postaje predmetom. I time se. ali kao takvo se skriva. najviši identitet. što ga je pripremio već Platon. To određivanje horizonta. neuvjetovano mišljenje. u skladu s već vladajućom niti vodiljom. Mišljenje: nit vodilja provodnog pitanja zapadne filozofije Mišljenje na početku razabiranje i sabiranje koje predujmljuje neskrivenost onoga uzlazećega i postojano prisutnoga kao takvog. mišljenje kao mišljenje onoga ja-mislim-nešto.

sebi znajuće pripadnog i zato “bivstvujućeg” identiteta. kao apsolutno se izjednačava s božanskim znanjem kršćanskog boga. a to znači utemeljiti prostor svojega vlastitog djelovanja kao takav. 103. Njemački idealizam je onaj koji. da se bude siguran u samoga sebe. c) Ono “ja”-pred-očavam kao predočavanje sebe tako još ostaje u svakokratnosti konkretno danoga ja. Njemački idealizam Koliko to nije moguće pokazuje Nietzscheovo shvaćanje istine. mjerodavnoga certum = verum = ens. (A = A utemeljeno u ja = ja. onim znanjem koje u jednome zna nužnost odnosa predmeta prema onome ja i toga ja prema predmetu. To apsolutno znanje. a ipak istodobno i najbliže stoga što je pripremila prijelaz k njoj kao kraj. Tako je zapadna metafizika na svojem kraju najdalje od pitanja o istini bytka. taj iskonski identitet ujedno je neuvjetovan. a to znači descartesovski(!) najvišu izvjesnost. predočavam se sebi i tako sam izvjestan samome sebi. Biće je 173 . posve i potpuno kretao stazama novovjekovnog tubitka i kršćanstva umjesto da postavlja pitanje bitka nadilazeći “biće”. za apperceptio. Njemački idealizam bio je preblizu životu i na stanovit je način sam proizveo antifilozofiju pozitivizma koja ga smjenjuje i sada slavi svoje biologističke pobjede. usp. uostalom. do connaissance des verités necessaires kao uvjeta mogućnosti za reflexion. u nezaobilazno utvrđivanje koje je dio samog bića. i to pred-očeno ono κοινόν i ἀεί. Pomaže si tako što samu sebe podiže u neuvjetovanost i sve dovodi pod sebe. što se olakšava time što su. ono predočeno u predočavanju tog boga “ideje”. Zato predočavanje sebe mora postati znanjem o sebi u apsolutnom smislu. DOIGRA 104. obratno. 172 b) predočavanje kao ego percipio. važni su sljedeći koraci: Od ego cogito sum kao prve izvjesnosti. O pojmu njemačkog idealizma 1. ako se u ovim područjima uopće može tako suditi. Ono tako predočeno kao temelj predočavanja grčke ἰδέα tako joj sámo još ne odgovara. Zabluda tog njemačkog idealizma. Istina kao ispravnost ne može spoznati. među ostalim anticipacija tumačenja bića kao pred-meta za predočavanje. tako da ona u toj filozofiji postiže svoju pravu do sebe same dospjelu istinu. za shvaćanje onoga ja kao “ja”. To sebeznanje te nužnosti od-riješeno je od jednostranosti i tako apsolutno. Put prema apsolutnom identitetu tek kod Schellinga. Najnužnija istina je bit istinitoga kao identitas. a ono apsolutno ujedno poima u smjeru kršćanske dogmatike. No ukoliko se “ja” transcendentalno poima kao jedinstvo ja-mislim. Odavde je pokazan put prema iskonsko-sintetičkom jedinstvu transcendentalne apercepcije. zacrtan od Leibniza. za kojega se ona izrađa u nužan privid. a identitas je sama entitas entis i kao unaprijed (qua principium) znana određuje horizont za shvaćanje perceptio i njezina perceptuma. predočenost kao takva za ono ja mislim. pred-očenost. na temelju Kantova transcendentalnog koraka preko Descartesa pokušava apsolutno misliti ego cogito transcendentalne apercepcije. koje je sámo neko ja mislim sebe. Iskon i prvenstvo onoga ego u volji je za izvjesnost. 2. što se zbivalo tek od Descartesa. ali usprkos tome još ne apsolutan. određenog kao “volja za moć”. izričito shvaćanje monas kao monas. viđenost. Idealizam: a) određen tumačenjem onoga ὄν kao ἰδέα. još nije κοινόν i ἀεί. jer se fichteovski ono postavljeno postavlja samo kao ne-ja. nije u tome što je on bio previše “dalek od života” nego što se. kao proizašlo iz onoga ‘ja predočavam predodžbu i njezino predočeno’. a ne ja = ja u posebnom slučaju onoga A = A). 104. dakle učvršćivanja horizonta u apsolutnom znanju. kako tako njoj samoj (tako se čini) ne bi trebao temelj. Odavde do onoga “ja” kao iskonskog. Njemački idealizam Ovdje istina postaje izvjesnošću koja se razvija u neuvjetovano povjerenje u duh i tek tako kao duh u njegovoj apsolutnosti. Augustina u doba kada se još nije razvio “idealizam”. sve uvjetujući. Za izlaganje povijesti “niti vodilje”. na sebe postavljen.III.

obračunavanja onoga što je u njoj ispravno i pogrešno (Nikolai Hartmann). stoljeća ovdje zbila? Koji se zakon kretanja onoga budućega tu priprema? Ne moramo li se tu prebaciti u sasvim druga područja i mjerila i načine da se bude kako bismo još postali pripadnici nužnosti koje se ovdje pojavljuju? Ili nam ta povijest ostaje nedostupnom kao te174 . izmicanje pred istinom bytka koje ne zna za sebe. rano morali napustiti svjetlo svojega života. dospijeva u područje temeljnog pitanja: kako biva bitak? Koja je istina bitka? – naravno. Ali moramo znati upravo to mišljenje njemačkog idealizma. sistematski raširena u bogatstvo povijesnosti duha i njegovih likova. Samorazumljivost bitka sada je. doduše. svaki na svoj način. jedincatosti i konačnosti i začudnosti. kako pokazuje prijelaz u “pozitivnu filozofiju”. obratno. Makinacija kao temeljni karakter bićevnosti sada prelazi u oblik dijalektike subjekta i objekta. npr. što sve ostaje izvanjsko i zato ni ne sluti mislilačku volju koja u “Bitku i vremenu” traži put prijelaza od provodnog k temeljnom pitanju. ne sluteći to temeljno pitanje kao takvo niti ikada mogući priznati bytak u njegovoj najvišoj upitnosti. Nema mosta koji bi odavde vodio u drugi početak. ne zato što je prošla nego zato što je za nas još previše buduća? 106. kod Jaspersa) uzima za mjerilo vrlo upitan pojam mišljenja – i zatim otkriva da se tim mišljenjem “bitak” – u velikoj se zbrci misli na biće kao takvo – ne pogađa. Puko odbijanje “ontologije” bez prevladavanja iz njezina iskona ništa ne postiže i u najboljem slučaju ugrožava svaku volju za mišljenje. zato što. U suprotnosti spram takve “kritike” kao jednostavnog odbijanja “ontologije” mora se pokazati zašto je ona unutar povijesti provodnog pitanja postala nužna (vladavina platonizma). DOIGRA 106. 115ff. 175 105. Jer u njoj se provodno pitanje prvi put poima i razvija kao pitanje te se čini vidljivim do temelja i u svojem sklopu. bilo kao priprema za to. ona se širi na predočavajuće ja i odnos predočavanja predmeta i predočavanja predodžbe. čiji iskon uopće nije opitan i koje se još “kritički” prenosi na “svijest” i subjekt i njegove “iracionalne” “doživljaje”. Ovdje se još jednom pokušalo postići potpuno osiguranje od sve nesigurnosti. U pozadini te čudnovato plitke “kritike” “ontologije” (koja posve zbrkano govori o bitku i biću) nije na djelu ništa drugo nego razlikovanje sadržaja i forme. Hölderlin. ne može voditi nikakvoj odluci. kao povijest prvog početka pita o biću kao biću i u tom smislu i samo u tom i o bitku. koja kao apsolutna odigrava i sređuje sve mogućnosti svih poznatih područja bića.) Koja se skrivena povijest toliko prizivanog 19. naprotiv. usprkos svemu nikada nije odbacio. jer ono dovodi makinativnu moć bićevnosti do krajnjeg. prevladavanje ontologije zahtijeva upravo njezin razvoj iz njezina početka. već se samo stješnjuje u okvir i mehanizam pojma. A između toga su raspršeni pojedini proboji kao Schellingova rasprava o slobodi. za razliku od vanjskog preuzimanja sadržaja njezina nauka. Sva ontologija. koji su. ujedno postao onaj koji je pjevao najdalje u budućnost u dobu u kojemu je mišljenje još jednom težilo apsolutno znati cijelu dotadašnju povijest? (usp.. bilo razvijena kao takva. koja. neuvjetovanog razvoja (podiže uvjetovanost onoga ego cogito u neuvjetovanost) i priprema kraj. dakle radi se o Rickert-Laskovom kantovstvu koje Jaspers.III. na kraju najdublje propatili raskorjenjivanje prema kojemu je gonjena zapadna povijest i koji su ujedno najdublje naslutili njezine bogove. Jer to odbijanje (npr. definitivno smještanje u ispravnosti apsolutne izvjesnosti. Odluka o svoj “ontologiji” u suočavanju između prvog i drugog početka potpuno premješteno u predmetnost koja nipošto nije prevladana time što se “ukinula”. Odluka o svoj “ontologiji” u suočavanju između prvog i drugog početka U prijelazu od prvoga u drugi početak nužno je osvijestiti “ontologiju”. Überlegungen IV. Hölderlin – Kierkegaard – Nietzsche Neka danas nitko ne bude toliko nepromišljen da shvati kao puku slučajnost to što su ta trojica. i to toliko da se mora promisliti zamisao “fundamentalne ontologije”. umjesto da bude položena u plitkost neke neposredne evidencije. melj tubitka. Što se priprema? Koliko je važno to što je najraniji od te trojice. Zato.

DOIGRA 109. važe kao čvrsti i utvrđeni u svojem pojmu. (Kao što ni Nietzsche ovdje ne pita iz temelja). Da ovdje područje istine ostaje zatvoreno za bitak i nepoznato. 3. Najbitnijom odredbom samoga bitka postaje to da je on ono “najgeneralnije”. kako Nietzsche u toj povijesti dovodi do stvaralačkog kraja.III. a njih kao κοινόν. 4. Zbrka se pogotovo pojačava kada se do nekog rješenja pitanja čak pokušava doći pomoću fundamentalnoontološki izrasle “ontološke” diferencije. 109. 108. * predavanje u zimskom semestru 1930/31 “Hegels Phänomenologie des Geistes” (Gesamtausgabe Band 32) * usp. ne kako bi se nejasno igralo sa sada utvrđenim oznakama (biće i bitak) nego kako bi se vratilo u pitanje o istini bivanja bytka te se time drukčije shvatio odnos bytka i bića. ἰδέα Treba pokazati kako se razvojem ontologije u ontoteologiju (usp. i time je za čitavo promišljanje bića kao takvog dan okvir vrhovnog roda. jer one su spojene na naveden način koji je vrlo izvanjski biću. Pitanje o τί ἐστιν uvijek je pitanje o onome κοινόν. Metafizička temeljna stajališta unutar povijesti provodnog pitanja i njima pripadna tumačenja vrijeme-prostora* 1. najviše općenitosti. pogotovo budući da i biće kao takvo doživljava preobraženo tumačenje (sklanjanje istine dogođaja) i više ne postoji mogućnost da se “biće” odjednom ipak prokrijumčari kao “predočeni predmet” ili “dano po sebi” i slično. imenovane u prvom početku. 5. ne u smjeru provodnog pitanja nego za skok u temeljno pitanje. Glavna područja bića samo su specialia općenitosti bića. predavanje o Hegelu 1930/31* i drugdje) zapečaćuje definitivno odmicanje od temeljnog pitanja i njegove nužnosti. što ovdje znači “mitsko” tumačenje? 2. Utemeljenje 176 177 . 107. Tek iz nekog drugog početnog piitanja o bitku i njegovu odnosu spram tu-bitka može proizaći pitanje o onome što je mišljenje u prvom početku nazivalo ἀλήθεια. a pogotovo bytku. tj. Kako iskusiti i pojmiti prostor i vrijeme. kao ranije tumačenje bića kao οὐσία. Ovdje nastaju sama prividna pitanja bez temelja sve dok se u podlozi samorazumljivo zadržavaju nespoznata osnova provodnog pitanja i razlikovanje disciplina. Odgovor na provodno pitanje i oblik naslijeđene metafizike U skladu s Platonovim tumačenjem bića kao takvog kao εἶδος – ἰδέα. Čime zatim prostor i vrijeme postaju okvirnim predodžbama na putu njihova tumačenja s obzirom na μέγεθος. 6. bitak bića uopće postaje κοινόν. Kako se kod Leibniza i Kanta naposljetku pojavljuje podvojenost njihove biti i odnosa spram “ja” i “svijesti”. Jer ta “diferencija” samo je ishodište. Kako se taj pristup zatim preuzima u novovjekovnom “matematičkom” mišljenju. Ukoliko nema mogućnosti ni nužnosti da se prostor i vrijeme (mjesto i sada) misle natrag u njihov iskon (pripadno k ἀλήθεια). Ovdje više uopće nema pitanja o nekom mogućem spajanju Metaphysicae generalis i Metaphysicae specialis. bitka. Kako to dvoje sami ulaze u područje bića kao postojano prisutnoga i dijelom neko μὴ ὄν. koji već i sami. I tako se u razlikovanju Metaphysicae generalis i Metaphysicae specialis odražava karakter provodnog pitanja. ἰδέα je ono tumačenje pojma ἀλήθεια kojim se priprema ona kasnija odredba bićevnosti kao predmetnosti i za cijelu se povijest zapadne filozofije nužno onemogućava pitanje o ἀλήθεια kao takvoj. 7. i uposebljenje.

Skok u pripremi piitanjem temeljnog pitanja. sjedinjavajuće jedno i zato όν. od mnogoga i povratno na nj i samo tako. platonizam i idealizam 110. ἰδέα je ono kamo se vraća ono još izmjenjujuće i mnogo. 3. 7. ta njezina naknadna posljedična odredba kao bićevnost. U bićevnosti (οὐσία) je slućeno ono εἶναι. što nudi vidik za neko gledanje. Ono ἐπέκεινα zato se može odrediti samo kao nešto što sada obilježava bićevnost kao takvu u njezinu odnosu spram čovjeka (εὐδαιμονία). čudnovato. str. bivstvujuće = sjedinjavajuće. naime putem shvaćanja pribivanja: ἐπέκεινα τῆς οὐσίας (usp. ono najbivstvujućije i jedno – najsjedinjavajućije. usp. Ujedno s tim sada postaju razgovijetni i mjerodavni i odnosi same ἰδέα prema ψυχή: a) kao εἶδος prema ἰδεῖν i νοεῖν – νοῦς b) kao καλόν i κοινωνία prema διαλέγεσθαι i λόγος c) kao ἀγαθόν – καλόν prema ἔρως. 179 178 . i ako postoje i mnoge ἰδέαι. Ono pojedinačno i promjenjivo postaje onim μη όν. ona mora. platonizam i idealizam* 1. to je ono “najgeneralnije”! Ali to nije čudnovato nego nužno. Biće je bivstvujuće u postojanoj prisutnosti. 8. izgled nečega.) na način onoga κοινόν. Pojam ἰδέα (εἶδος). tj. ψυχή nije subjekt. a to znači jedinstvo. 5. κοινόν). tj. a nje kao ἰδέα (κοινόν. quidditas) i ότι (existentia) u vremenitosti te ἰδέα (usp. 119. opet mišljeno polazeći od istog bića (pojedinačnoga). prosijavanje vidika u izgledu i to kao ono što prisutno ujedno daje postojanost. ἰδέα. ono kao što nešto sebe daje i spravlja. Premda se ἰδέα odnosi na ἰδεῖν (νοεῖν). biti ono najbivstvujućije na njemu. prema “idealu”. γένη). kao ἀγαθόν. predavanje u zimskom semestru 1937/38 “Grundfragen der Philosophie. U njoj se sabire pribivanje i postojanost u bićevnosti. Tumačenje onoga ὄν kao οὐσία. Ono ἐπέκεινα τῆς οὐσίας kao ἀρχή τοῦ ὄντος u skladu sa svojom odredbom za εὐδαιμονία ima karakter onoga θεῖον i θεός. ono viđeno u svojoj viđenosti (ἀλήθεια). Die metaphysischen Grundstellungen des abendländischen Denkens (Metaphysik). takoreći od bića. ta riječ upravo ne znači ono predočeno predočavanja nego. prosijavanje samog izgleda. a ζωή je temeljni lik bića. ἰδέα. sjedinjava si γένη kao jedinstva i tako iskone odnosno “rodove”. Pošto je ἰδέα jednom postavljena kao bićevnost bića i pojmila se kao κοινόν. Ovdje je iskon razlikovanja na ono τί ἐστιν. ἰδέα je bîti bićevnosti prvo i jedino dovoljna te stoga može polagati pravo na važenje kao ono najbivstvujućije i zapravo bivstvujuće. DOIGRA 110. što svu valjanost utemeljuje. Vježbe u zimskom semestru 1937/38). Ovdje. ἔν. Skok). obratno. a ni kod Aristotela. 6. ono valjano. κοινόν. 4. i kao posljedica toga je ἰδέα u odnosu spram svojega mnogoga (ἔκαστα) ono κοινόν i. Ali budući da se pitanje odnosi samo na biće i njegovu bićevnost. ono kamo vraćeno nešto jest ono biće koje jest. i prema tome je tim obilježjem onoga ὄν kao οὐσία postavljeno nešto bitno: a) biće kao takvo uvijek je ono nasuprotno. bitak. Budući da je tako u ψυχή sabrana bit bića. usp. sama ψυχή jest ἀρχή ζωῆς. ali ne bytak). Ako se bitak tako pojmio (uvijek kao bićevnost. poima bićevnost bića te time εἶναι toga ὄν (bitak. kao ono nekako drukčije. ta riječ upravo ne treba naznačivati odnos spram “subjekta” nego pribivanje. jer od početka se bitak kao bićevnost iskusuje i misli samo polazeći od “bića”. ono nikada ne može naići na sam bytak niti polaziti od njega. 60ff. onda to mnogo kao najbivstvujućije može biti samo * usp. dakle kao uvjet “života”. b) sámo ono nasuprot-kome je ono stalno prisutno i dano i najbivstvujućije i čemu nije potrebno opitivanje bitka. Zato se pokušava nadići bićevnost produžavajući istim putem. tada postaje prvom i posljednjom odredbom bićevnosti (bitka). Ausgewählte 'Probleme' der 'Logik'” (Gesamtausgabe Band 45. prema “smislu”. ono bićevnosti nikada i nikako nije dovoljno. Novovjekovno mišljeno. ὄντως ὄν. Skok.III. u međusobnoj κοινωνία. na taj način da se sámo vrednovanje izdaje za ono najviše. Time je učinjen korak prema “vrijednosti”. pred-met. 2. (essentia. Provodno pitanje o biću kao takvom već je na svojoj granici i ujedno na onom mjestu gdje pada natrag i bićevnost više iskonskije ne poima nego vrednuje. što se u οὐσία potpuno ne ispunjava. uvjet ψυχή i tako sama njezina bit. ἰδέα. Aristotel.

pojedinačna duša i pojedinačni čovjek. realitas kao stvarstvenost. tim tvrdokornije ondje gdje je u platonizmu ἰδέα prošla kroz novovjekovno pretumačenje. upravo je i ono pojedinačno i promjenjivo neko perceptum. Ono ἐπέκεινα τῆς οὐσίας kao ἀγαθόν (to znači: načelno poricanje daljnjeg i iskonskijeg piitanja o biću kao takvom. Na taj način mogućnost da se iznova shvati Platon i da se grčka filozofija shvati kao stupanj neposrednosti. tumačenje “zbiljskoga” s obzirom na njegov “smisao”. dolje). “postojanje”. cogito me cogitare) postaje predočenošću. mišljenje “apsolutnoga”. I tek u tumačenju te ἰδέα kao perceptio platonizam postaje “idealizmom”. bićevnost bića sada (esse = verum esse = certum esse = ego percipio. ideja kao općenitost “pojma“ 4. dakle o bitku) praslika je za sve tumačenje bića i njegove odredbe i oblikovanja u okviru neke “kulture”. protukršćansko i nekršćansko zapadno tumačenje bića i čovjeka unutar njega. svjetonazor. ἰδέα. Gdje “svjetonazor” vlada i određuje biće. Filon. štoviše. 180 14. “zbilju”. ali kao predodžbe i principi “uma” kao ljudskog uma. Sada ἰδέα više ne znači universale kao takvo u grčkom smislu onoga εἶδος pribivanja nego ono perceptum koje je sadržano u onome percipere ega. stvaranje neke ἰδέα. “perceptio” u dvoznačnosti naše riječi “pred-odžba”. DOIGRA 110. ἰδέα kao εἶδος: ideja u prosjaju pribivanja. ἰδέα kao perceptum: ideja u povrtanom zračenju. platonizam i idealizam Pitanje o biću kao takvom (u smislu provodnog pitanja). universale tvori ens qua ens. i s tim se u skladu zatim kod Kanta spašavaju “ideje”. te se u skladu s tim realitas rabi za odlikovanje pojedinačnoga. ono “ja” iskusuje kao najbivstvujućije. ovdje se “bitak” pripisuje pojedincu. ideja pred-očena u pred-očavanju. za existentia. 12. o “idealizmu“: vježbe u ljetnom semestru 1937 “Nietzsches metaphysische Grundstellung. “svijeta”. da se odatle gledano može izdavati za preteču kršćanstva odnosno da se može smatrati prevladanim kao “poganstvo”. i tek tako postaje moguće ono ego cogito – ergo sum. 13. tu je na djelu neoslabljeni i neprepoznati platonizam. o nominalizmu: vježbe u zimskom semestru 1937/38 “Die metaphysischen Grundstellungen des abendländischen Denkens (Metaphysik)”) * Hegelov pojam ideje i prva mogućnost jedne filozofske povijesti filozofije polazeći od njezina prvog kraja U tom pojmu iskonski su dovršeno sadržane sve bitne odredbe njezine povijesti: 1. Augustin 5. 11. Sein und Schein”. i u njegovom liku otada grčka filozofija uopće. tj. ovoga. shvati li se u toj širini. zor bića u cjelini. prastavak mathesisa. najrealnije. res: stvar. Prva kasnija i primjerenija inačica platonizma (nauk o idejama kao bićevnosti bića) nije “idealizam” nego “realizam”. Nominalizmom se pak kao prava realitas navodi stvarstvenost pojedinačnoga. pri čemu valja imati na umu da ta rečenica zapravo znači: izvjesnost matematičkog odnosa između cogitare i esse. ideja kao ono što je u cogito me cogitare (samosvijest) znano (Descartes) 181 . Pojam “idejâ” kod Hegela (usp. procjena po kulturalnim vrijednostima. čudnovato: “realnost” sada postaje naziv za “egzistenciju”. time je nužno teo-logija. (usp. 9. U skladu s time se na temelju različitih pokretača ono pojedinačno. najbližu danost ovdje i sada. tj. ideja kao pojavljivanje 2. Ali svoj okvir i nacrt svojega ustroja ovdje nije našlo tek kršćanstvo i njegovo tumačenje “svijeta” nego i svako poslijekršćansko. apsolutno pojavljivanje apsolutnoga samome sebi kao apsolutno znanje. essentia. pruži okvir i područje utemeljenja za židovsko (Filon) kršćansku (Augustin) vjeru. biće se misli “idealistički”. 10. ontologija.III. ideja kao glavna odredba znatljivoga kao takvog (zbiljskoga) 3. Odavde korak k apsolutnom idealizmu. pravi srednjovjekovni “realizam”. S tim razvojem prvog kraja prvog početka (s platonističkoaristotelovskom filozofijom) dana je mogućnost da zatim on. po “idejama” i mjerenje po idealima.

perceptio i appetitus (Leibniz) 7. Iako Nietzsche iskusuje biće kao postajanje. njegova povijest filozofije. Utemeljenje. ζωή. naravno. Ovim razmatranjima nije stalo do povijesti platonizma u smislu slijeda mnijenjâ različitih nauka kao preinaka Platonova nauka nego samo do povijesti obrade provodnog pitanja pod bitnom vladavinom platonizma sa zadaćom doigre od prvog k drugom početku. ali se pitanje bitka kao takvo nikada ne postavlja. usprkos tome. bićevnosti (bitak i mišljenje). kategorije i znanje uma o samome sebi kod Hegela). u vidokrugu kojega i pred kojim se pojavljuje izgled. vježbe u ljetnom semestru 1937.III. pa i onu prije Platona. 193. osobito str. 17. “idealizam” je. * 15. pojava – privid 182 . ali u temelju. 183 Što pripada pojmu “idealizma“* 1. U cjelini je tome slijedio važan učenjački rad. ali i to se učeno razmatranje još uvijek. Sve te odredbe iskonski sjedinjene u biti apsolutnog znanja koje sebe posreduje i o sebi zna da je dovršenje ne samo svakog oblika svijesti nego čak i dotadašnje filozofije. došao je u posjed jedne nužnosti koja izvire iz biti bićevnosti (ideje). tj. sabrao u supripadnost i to je znanje sebe poimalo kao apsolutno znanje samoga sebe u njegovim stupnjevima i njihovim slijedovima. što pak ne znači da on ne poriče vanjski svijet po sebi nego da je naučavao da je ἰδέα bit onoga όν. platonizam. Platonizam je po tome pojam o onom pitanju o bitku koje pita o bićevnosti bića i tako shvaćen bitak dovodi u odnos s pred-stavljanjem (mišljenjem). Budući da je Hegel tim utemeljenjem “ideje” kao zbilje zbiljskoga svu dotadašnju povijest filozofije. tj. filozofski. 10. Tu-bitak i čovjek. Ono što dolazi poslije Hegela je filozofski gledano posvuda pad i otpadanje u pozitivizam i filozofiju života ili školsku ontologiju. ἰδέα kao pribivanje onoga što i postojanost tog pribivanja (no to pada nepojmljeno u zaborav i pogrešno se tumači kao ens entium kao aeternum!). postaje jasno kakvo je značenje presudnog tumačenja onoga ὄν kao ἰδέα te stoga i pitanja: što se ovdje zapravo zbivalo. a po kojoj su se morali posložiti stupnjevi povijesti ideja. 9. predočenost kao pred-metnost i “samo”-(ja)-izvjesnost kao temelj predmetnosti. platonizam i idealizam 6. pribivajuće. predočavanje koje se stupnjevito razvija. iz mišljenja koje je po Kantu pred-očavanje nečega uopće (kategorije i tablica sudova. nekog percipere. nego ψυχή. Općenito: za čitavu je povijest zapadne filozofije. pred-sebe-dovedivo. a da ona pritom ne mogu razviti svoju metafizičku nosivost. ali još ne utvrđeno u “ja”. * usp. to je ego percipio kao cogito me cogitare. uključujući i Nietzschea. tj. Ali. realitas rei. premda često jedva raspoznatljivo. ἰδέα.). 2. 4. Zatim iz tih mutnih izvora današnja “filozofija” crpi svoje “pojmove” o “idejama” (usp. ono predočeno. bespomoćno i rastrojeno trabunjanje koje dolazi do svojega jedinstva samo iz slijeda filozofâ i njihovih spisa ili “problemâ” jednog za drugim. mjerodavno: bitak i mišljenje. ideja kao perceptio. ono sebe-su-predočavati kao ono čemu se pred-očava. 3. U smislu strogo povijesnog pojma “idealizma” Platon nikada nije bio “idealist” nego “realist”. time je zacrtano: ono perceptum. s tim tumačenjem on kao protivnik ostaje unutar naslijeđenog okvira. DOIGRA 110. Drugim riječima. a znanstveno gledano širenje i ispravljanje mnogih spoznaja o ideji i njezinoj povijesti. Bitak i mišljenje je naziv za povijest mišljenja unutar prvog i drugog početka. ukoliko se i za njega bićevnost mora pojmiti iz “predočavanja” (νοεῖν). ideja kao ono neuvjetovano i “princip” uma (Kant) 8. u spoju s Aristotelovim poticajima iz pojma λόγος kao διανοεῖσθαι. sjedinjena s voljom. 16. “Nietzsches metaphysische Grundstellung. ali ujedno i posljednje i posljednje moguće te vrste. tj. biće se samo drukčije tumači. bila je prva filozofska povijest filozofije. νοεῖν (λόγος). viđena iz njegova piitanja. upravo kao novovjekovni. prvo primjereno opitivanje povijesti. vodi Hegelovim gledištima. 314f. Sein und Schein”. Sjetimo li se sada da vladavina platonizma u različitim smjerovima i likovima vodi i shvaćanje predplatonovske filozofije (i to baš kod Nietzschea).

Posljednji izdanci i posljedice platonizma u današnje doba: a) sve što se zove “ontologija” i želi je odnosno ne želi. χωρισμός je postavljen takoreći kao biće. Gledano od temeljnog pitanja o istini bytka. kojoj pitanje bitka ostaje strano čak i u pravcatom liku dosadašnjeg provodnog pitanja (Dilthey). a to je iskon “transcendencije” u njezinim različitim likovima. koja upravo zato što se shvaća kao preobrat platonizma takoreći na mala vrata pada natrag u platonizam. Ovdje je i korijen za predodžbu a priorija. iako ga određuju samo još negativno. recimo ono na tlu nekog kantovstva. što se zatim ujedno opet i spaja. biće iznad ostalog bića. d) svaka vrsta filozofije “života”. S time se ujedno povezuje i pobliže određuje “ontološka” “transcendencija”. što je doista platonizirajuće(!) pitanje. Iz platonovskog tumačenja bića izrasta način predočavanja koji ubuduće u različitim likovima iz temelja vlada poviješću provodnog pitanja te time zapadnom filozofijom u cjelini. a) “ontička“: drugo biće koje je još iznad bića. njezina preranog pada. 21. c) svi nauci koji teže “vrijednostima”. Ni ondje. kršćanski: ono stvaralačko što je već iznad stvorenog bića. naučavaju ideje i vrijednosti i ujedno naglašavaju “egzistenciju” u smislu filozofije “života”. c) “fundamentalnoontološka” transcendencija u “Bitku i vremenu”. Ta se povijest bitno dopunjava ispostavljanjem povijesti grčke ἀλήθεια. e) “Transcendencija” u sebe posvuda uključuje ishodište od “bića” koje se shvaća kao poznato i blisko kako bi se u nekom smjeru nadišlo. stvoritelj. f) naposljetku Nietzscheova filozofija. ostaje u istom području uvjetâ za “ontologije”. e) pogotovo oni smjerovi koji miješaju sve prije navedeno. Ta povijest zatim vodi odgovarajućem nerazumijevanju pitanja istine. zadovoljava se utvrđivanjem onoga κοινόν i njegovih posljedica. strogo uzevši ne može biti riječi o nekoj transcendenciji tu-bitka. Ovdje posve nejasno ostaje značenje i vrsta razlike. I ta vrsta “transcendencije” prevladana je postavljanjem tu-bitka tako što se unaprijed zaobilazi. “smislu”. njezina preoblikovanja u ομοίωσις i adaequatio i odatle u izvjesnost. što se. počinjući od Descartesa. 184 No budući da sada tu-bitak kao tu-bitak iskonski izdržava otvorenost skrivanja. u metafizici. Sve je to daleko od zadaće da se dovede u pitanje bit istine kao takve u najužem odnosu spram istine bytka i tako samoga bytka. bićevnost kao ono generalno (γένη – kategorije – “iznad” i “prije” bića. “subjektu” isprva brani nadilaženje i prevazilaženje prema “objektu” odnosno čini tu povezanost dvojbenom. transcendencija znači: stajati u istini bytka. platonizam i idealizam 18. naravno tako da se to isprva ne zna i ne ispituje. No s prijelazom k temeljnom pitanju prevladana je sva meta-fizika. u okružju onog pristupa mora nestati predodžba “transcendencije” u svakom smislu. i ono se poima kao odlika tu-bitka kako bi se time naznačilo da on uvijek već stoji u otvorenosti bića. DOIGRA 110. “idejama” i idealima. a priori). gdje se Nietzsche kao prijelazni mislilac 185 . d) Ta se predodžba zatim još često rabi u “spoznajnoteorijskom” razmatranju koje. pozitivizam i biologizam. i protivništvo. ἰδέα. ukoliko je tubitkovna upravo iskonski pojmljena kao razumijevanje bitka. Ali budući da je sada ujedno razumijevanje shvaćeno kao bačeni nabačaj. Ovdje je u najviše načelo uzdignuta krajnja zbrka i odustalo se od svakog pravcatog mišljenja i piitanja. tada ujedno naziva i “bitak”! b) “ontološka” transcendencija: misli se na nadilaženje koje leži u onome κοινόν kao takvom. pretjerujući i kako bi se zbrka još povećala. Ali taj si prijelaz zato mora tim jasnije osvijestiti oblike platonizma koji ga još okružuju i neizbježni su.III. pogotovo ako se i ἐπέκεινα pojmi kao posljedica određivanja same ἰδέα kao οὐσία. 19. 20. b) sva kršćanska i ne-kršćanska metafizika. tj. Time što se ἰδέα odredila kao κοινόν. Ovdje se riječi “transcendencija” vraća njezin iskonski smisao: nadilaženje kao takvo. ono obuhvatno i tako općenito. u posve zbrkanoj upotrebi riječi “transcendencija” ona je (kao Njegova Magnificencija!) = sâm bog. i u skladu s tim nauci koji ih poriču. u tome je sadržano neko zaostajanje u načinu piitanja provodnog pitanja. Pod “transcendencijom” se razumije različito. naposljetku se kod Nietzschea radi samo još o pitanju o vrijednosti istine.

όν. ἰδέα. i to je isprva važnije. suočavanje ga ne ukida nego tek utemeljuje njegovu nužnost za drugoga. vidik s kojim se suočava. ne dolazi do postavljanja nekog iskonski-prevladavajućeg pitanja o istini bytka i o biti istine. kako se ono razmatralo i oblikovalo tijekom zapadne povijesti. ἰδέα biva kao takva i onemogućava svaki korak Bivanje kao prisutnost i postojanost ne daje prostora za neku ne-dovoljnost te tako niti motiva za pitanje o istini tog tumačenja. I zato se prvi početak u suočavanju mora vratiti u svoju nepatvorenu veličinu i jedincatost. Prevladavanje platonizma u tom smjeru i na taj način povijesna je odluka najširih razmjera te ujedno utemeljenje jedne filozofske povijesti filozofije koja je drukčija od Hegelove. No Nietzsche je. toliko da tu-bitak isprva ostaje nerazumljen. f) Tim tumačenjem bića čovjeku se otada dodjeljuje jednoznačno mjesto s obzirom na bitak: kao postojano prisutno. 25. kasniji razvoj svijesti. 23. 22. a ne tumači se platonistički kao kod Nietzschea. ono potvrđuje sámo sebe kao ono što potvrđuje sve biće kao takvo. moramo se pitati: a) u kojem je iskustvu i tumačenju utemeljeno određivanje bića kao ἰδέα? b) U kojoj istini (koje biti) stoji odredba bićevnosti (οὐσία) bića. jer Platonov položaj između pred-platonovske i poslijeplatonovske filozofije postaje vidljivim tek ako se predplatonovska poima iz svojega vlastitog početka. (Ono što se u “Bitku i vremenu” razvilo kao “destrukcija” ne znači razgradnju kao razaranje nego pročišćenje u smjeru oslobađanja temeljnih metafizičkih stavova. pogotovo jer ne postaje očitom neka nužnost njegova utemeljenja budući da izostaje nužda za neku takvu nužnost. A to je opet moralo imati razlog u posebnosti tog tumačenja bića. Sukladno tome. Nietzsche je onaj koji je prvi spoznao Platonov ključni položaj i domet platonizma za povijest Zapada (nadolazak nihilizma). e) To tumačenje nabacuje biće na postojanu prisutnost.III. 24. čovjek je ono što se pojavljuje u odnosu spram toga nasuprotnoga te je u njega i sâm uključen. gdje je tome bio razlog? Može biti samo u tome što je tumačenje bićevnosti kao ἰδέα bilo potpuno dovoljno piitanju o biću i unaprijed je zaprije186 čilo sve drugo piitanje. koji po svojoj biti nuž187 . gore “transcendencija”). a ujedno i najviše zavaravajući izdanak “idealizma” pokazuje se ondje gdje se od njega naizgled odustaje i čak se protiv njega i bori (npr. ὄν. Ostajanje istine bitka i temelja te istine zakrivenima u prvom početku i njegovoj povijesti zahtijeva od ponovnog iskonskog piitanja pitanja bitka prijelaz u temeljno pitanje: kako biva bytak? Tek se polazeći od njega ponovno postavlja pitanje: što je biće? Krajnji. nezaobilazna zadaća početi prevladavati platonizam iskonskijim znanjem o njegovoj biti. postavio u određeno stanje i određene predodžbene smjerove učinio samorazumljivim putovima “piitanja” (usp. došao na trag platonizmu u njegovim najpritajenijim likovima: kršćanstvo i njegova posvjetovljenja posvuda su “platonizam za puk”. DOIGRA 110. Taj idealizam ima oblik biologizma. a ostajala je.) 27. Zato je. kao ἰδέα? c) Ako je ta istina ostajala neodređena. I to je prava prepreka za iskustvo i uskok u tu-bitak. Nietzsche je ostao pri tom tumačenju jer nije prepoznao provodno pitanje kao takvo i proveo prijelaz k temeljnom pitanju. I prema tome u prvom početku leži više nego u Platonovu tumačenju. zašto se o njoj nije pitalo? d) Ako se nije pokazala nikakva nužnost da se tako pita. predmet i “samo”-svijest su pripremljeni. g) Usprkos tome i dalje vrijedi da se ἀλήθεια s početnim tumačenjem onoga ὄν kao φύσις nalazila unutar iskustva i vidokruga. ono istinski bivstvujuće svaki je put ono nasuprotno. Platonizam je u svojoj otvorenoj i pritajenoj vladavini biće u cjelini. Ali sve je to s obzirom na provedbu nazvuka i doigre samo predigra. on u refleksiji može biti ono nasuprotno još i samome sebi. platonizam i idealizam napokon ispetljava iz platonizma i njegova preobrata. Bićevnost kao ἰδέα tako je po sebi ono istinski (ἀληθῶς) bivstvujuće. kada se njemačkom idealizmu osporavala bliskost životu). kako bi se proizvela spremnost za uskok u tu-bitak. S druge strane. Točnije: on je slutio Platonov ključni položaj. No to se izostajanje temelji na napuštenosti od bitka kao najdubljoj tajni sadašnje povijesti zapadnog čovjeka.

odgovarajuće njegovim počecima kod Platona. Apriori se s tom ἰδέα mijenja u perceptio. No u prijelazu je “apriori” samo još prividno “problem“: pojmljen polazeći od dogođaja. Jer s ishodištem u “životu” kao temeljnoj zbilji (“život” kao sve-život i ujedno ljudski “život”) odmah se može utvrditi dvoje: život kao djelovanje i činjenje nastavljanje je i odlaženje te je stoga preko sebe usmjeren prema “smislu” i “vrijednosti”. Tu-bitak je istodobnost vrijeme-prostora s onim istinitim kao bićem. 112. uvijek može priuštiti da također i upravo slovi kao najviši idealizam. Istina bytka i bivanje bytka nije ni ono ranije ni ono kasnije. tj.III. pribivanje je sama φύσις. ali da već ovdje vrijeme služi samo kao broj promjenjivoga. a priori ondje. ali su samo posljedica potpune lišenosti temelja tog “mišljenja” koje posve površno i namjerno slijepo za svoje povijesno porijeklo krivotvori ono opipljivo u ono najviše. i time je rečeno da je bićevnost (κοινόν) kao ὄντως ὄν bivstvujućija i time prva bivstvujuća. Ono što je u “Bitak i vrijeme” postavljeno kao “razumijevanje bitka” činilo se da je samo proširenje tog prethodnog predočavanja. Te dvoznačnosti daju privid širine i dubine. ako je nužno. οὐσία kao “supstancija” tako se prvo postavlja takoreći kao neovisna o vremenu. Apriori ubuduće u metafizici uvijek. Po toj je temeljnoj odredbi bivstvujuće ono što je ujedno. a ipak si. φύσις je mjerodavna i ono “prije nego”. iskonskija bit vremena uopće ne dolazi do iskustva. življenje i doživljavanje. znači prethodnost bićevnosti pred bićem. “Apriori“ Apriori je zapravo tek ondje gdje je ἰδέα. tj. biva kao utemeljujući temelj. uočite Kantovo tumačenje bitka uzroka. odnos bytka i bića je sasvim drukčiji. već prema prilici. no kao prijelaz upućuje natrag u metafiziku. το πρότερον τη φύσει. tako se odmah može uzvratiti. 113. apriori se dodjeljuje onome ego percipio te time “subjektu”. Ono najranije u bivanju je ono sámo kao bivanje bytka. dolazi do prethodnosti predočavanja. kao ono “između” i “središte” samoga bića. gdje je provodno pitanje. kao ono brojivo. sa sumnjivom prednošću da odmah nailazi na odobravanje. što može postići mogućnost onoga ujedno. zatim odredila kao “vječna” (beskonačna) ili “vremenita”. kao ni iskonskija bit prostora. DOIGRA 113. Za metafiziku kasnijeg doba karakteristično je da se za svako razlikovanje bića doduše upotrebljava karakterizacija vremenom. prethođenje i slijeđenje (kasnije uzrok i učinak). Metafizika ne nadilazi taj okvir. Zato se “Bitak i vrijeme” čini nečim samorazumljivim! 111. 188 189 . a ipak je (razumijevanje kao na-bačaj – tu-bitak) nešto posve drugo. prvo-pribivajuće. bićevnosti kao postojane prisutnosti. ali. no uskoro spojena u jedno s ἀλήθεια kroz ἰδέα. ἰδέα i οὐσία no jest i želi biti mnogoznačan. metafizika. Drugim riječima. Ono najranije. a priori – polazeći od pret-hodnoga. s njom kao odredbenom podlogom može bolje doći do svih bitnih odredaba bića. “Apriori” i φύσις tj. iskon. to sve zvuči “realistično”. Iz toga ujedno određuje se ono jedno za drugim. porijeklo. Kako dolazi do takvog pitanja o onome πρότερον? Na temelju te ἰδέα kao ὄντως ὄν. ἰδέα i οὐσία Treba pokazati kako se iz temeljne odredbe bića. kako bi se. ne predodžbenih oblika života i “svijesti” nego do-življavanja i djelovanja. konačna. dakle “idealizam”. forma njegova poretka. dakle vrijeme se rabi kao okvir.

moguća i prenijeta onom “otmjenome”. o vječnom vraćanju predavanje u ljetnom semestru 1937. “Nietzsches metaphysische Grundstellung. Istina kao utvrđivanje i. ali ne za one s obratnim pogledom. VII 190 191 . No iskonskijim od tog pitanja mora postati ono o vrijeme-prostoru. a to znači ujedno njezino prevladavanje i uznošenje. Kada. Pitanje hijerarhije u tom smislu kao prijelazno pitanje. 37/38**). “Nietzsches metaphysische Grundstellung im abendländischen Denken. DOIGRA 114. Kako je to pitanje povezano s metafizikom i temeljnim metafizičkim stavom? O tome usp. kako je prava “istina”. Überlegungen II. IV. V. VI. uvijek nužno za one koji gledaju odozdo prema gore. o volji za moć predavanje u zimskom semestru 1936/37 “Nietzsche: Der Wille zur Macht als Kunst” (Gesamtausgabe Band 43).III. SKOK * * usp. tj. pitanje istine kao početno pitanje o biti istinitoga (usp. Ausgewählte 'Probleme' der 'Logik'” (Gesamtausgabe Band 45) * o “Bytku” usp. utemeljitelj istine. IV. razvoj provodnog pitanja: Čovjek i čovjekov bitak kao pitalac. vježbe u ljetnom semestru 1937. Sein und Schein“ ** predavanje u zimskom semestru 1937/38 “Grundfragen der Philosophie. Die ewige Wiederkehr des Gleichen” (Gesamtausgabe Band 44). O Nietzscheovu temeljnom metafizičkom stavu* O tome pitanje “hijerarhije”. o obome usp. i to ne “vrijednostî” uopće i po sebi nego čovjekova bitka: gospodar i sluga. nužnost odlike i jedincatosti kako bi se provelo otvaranje bitka. budući izjednačavanje.

Za malobrojne – za rijetke. Provodni ugođaj skoka Skok. jednako izvjesno kao što je izvjestan nastavak povijesti kraja. Dogođaje kao takve: dodjeljivanje istine bytku.115. i to mjeren po zgodama “življi” i “brži” i zbrkaniji nego ikada. ono najodvažnije u postupku početnog mišljenja. koja mora ostati začudna svima koji su “bliski životu”.???) u kojoj volja suzdržanosti sebe nadilazi u ustojnost izdržavanja najdalje blizine oklijevajućeg ustezanja. 116. razgaranje vatre ognjišta (istine bytka) kao samotnog poprišta prolaska posljednjeg boga. ulazak bytka u njegovu istinu. Čovjek će se. Povijest bytka u dugim razdobljima. pripremati u vrijemeprostor djelovanja tu-bitka i sabirati se za blizinu bytku. ostati ono najupitnije i prije svega najneraspoznatljivije. ostavlja i baca sve uobičajeno iza sebe i ništa ne očekuje neposredno od bića nego prije svega doseže pripadnost bytku u njegovu punom bivanju kao dogođaj. Sam će prijelaz. Kraj prvog početka još će dugo presezati u prijelaz. a ipak je upravo ugođen onom plahošću (usp. pa čak i u drugi početak. učvršćivanje njezina izopačenja (ispravnosti). Predpogled. 14ff. Tako se skok pojavljuje u prividu onoga najbezobzirnijega. Dok razaranje dosadašnjeg svijeta kao samora192 193 . zna za rijetke dogođaje. Povijest bitka Pojavom spremnosti za prijelaz iz kraja prvog početka u drugi početak čovjek ne ulazi samo u neko “razdoblje” kojega još nije bilo nego u posve drugo područje povijesti. str. koja su njoj samo trenuci. ne poznajući malobrojne i sebe. pad istine. bljesak jednokratne jedincatosti bytka. Korak je odvažaj prvog prodiranja u područje povijesti bitka. napuštenost bića od bitka. 5.

Ovdje je u nezaobilaznoj običnosti bića bytak ono najneobičnije. ono ili-ili kojemu ne ostaje zaklona ni mjesta za uzmak. odgovara jedincatost smrti. jer čovjek je ustojan u bytku: smrt je najviše svjedočanstvo bytka. Bitak postaje ono najopćenitije i najpraznije i najpoznatije te ujedno najbivstvujućije kao onaj uzrok. a pogotovo drugi. čuvar. Propadanje je najdublja blizina uskraćivanju u kojemu dogođaj sebe daruje čovjeku. stražar). Skok zaranje izvikuje svoje pobjede u prazno. i ta začudnost bytka nije neki način njegova pojavljivanja nego on sam. bit bytka sabire se u svoje najviše pozvanje: temelj i vrijeme-prostor djelovanja. tj. 194 U prvom se početku proizmišlja (onim νοεῖν i λέγειν) bitak (bićevnost). Kao posljedica tog početka zatim bitak (bićevnost) postaje ὑπόθεσις. poprište trenutka odluke o blizini i daljini posljednjeg boga. bitak kao essentia. Ali biće je u drugom početku kako bi krčevinu u koju stupa ujedno i nosilo. idea postaje onim a priori predmetnosti predmetâ. proizmišljanje tu-bitka. tu-bitak. Bytak kao do-gođaj pobjeda je nezaobilaznoga u posvjedočenju boga. Najstrašnije slavlje mora biti umiranje nekog boga. Utemeljenjem tu-bitka preobražava se čovjek (tragač. je li čovjeku umjesto opustošenja u trajanju koje se nastavlja dana jedincatost propadanja? Propadanje je sabiranje sve veličine u trenutak spremnosti za istinu jedincatosti i jednokratnosti bytka. a to znači u ponovnim preinakama “metafizike” koje postaju sve grublje i neutemeljenije i besciljnije (novi “biologizam” i slično) ili početi drugi početak. SKOK 117. makar kao uzrok naizgled vladao. Neobičnosti bytka u području utemeljenja njegove istine. točnije ἀνυπόθετον. tj. Ovdje u prijelazu priprema se najiskonskija i zato najpovjesnija odluka. To se može raspoznati u svim preinakama i posvjetovljenjima zapadne metafizike: bitak u službi bića. Ono posve drukčije drugog početka u odnosu na prvi može se učiniti razgovjetnijim jednim kazivanjem koje se naizgled igra samo nekim preobratom. kojim jedinim može početi neki početak. No sada pak. U drugom početku mora se odvažiti za istinu bytka kao utemeljenje. u jednokratnosti njegove povijesti kao do-gođenje privlastiti području odlučivanja o božanstvu i bogovima. ili ostati zatočen u kraju i njegovom području. u tu-bitku. Skok “Fundamentalnoontološko” osvještenje (utemeljenje ontologije kao njezino prevladavanje) prijelaz je iz kraja prvog početka k drugom početku. 195 . No taj temeljni odnos sada doživljava dva tumačenja koja se potom spajaju i miješaju: “bitak” kao summum ens postaje causa prima bića kao ens creatum. dok se zapravo sve preobražava. a koja biva kao krčevina sebeskrivanja. budući da se početak zbiva samo u skoku. “ono apsolutno”. biti odlučan za njegovu dugu pripremu. već i ta priprema mora biti neko skakanje te kao pripremna ujedno potjecati i odskakivati iz suočavanja (doigra) s prvim početkom i njegovom poviješću. tj.IV. U drugom početku sve se biće žrtvuje bytku i tek odatle biće kao takvo dobiva svoju istinu. tj. Ta preobrazba stvara prostor drugih nužnosti odlučivanja o blizini i daljini bogova. I tako bytak vlada radi bića. shvaća se i postavlja u otvorenost svojega djelovanja kako bi se pokazalo sámo biće. No bytak biva kao dogođaj. Ulazak čovjeka u povijest bitka neproračunjiv je i neovisan o svem napretku ili nazadovanju “kulture”. Samo se u tu-bitku bytku utemeljuje ona istina u kojoj je sve biće samo za volju bytka. sve dok sama “kultura” znači učvršćivanje napuštenosti bića od bitka i radi na sve većem zapetljavanju čovjeka u njegovu “antropologizmu” ili čak čovjeka još jednom tjera u kršćansko nerazumijevanje sve istine bytka. onog bytka koji se naznačuje kao trag posljednjeg boga. u čijem svjetlu pribiva sve biće i ne-biće. No taj prijelaz ujedno je i zalet za skok. bytka kao događaja. No uklapa li se biće u fugu bytka. kao stalno prestizan od prvoga. Samo čovjek “ima” odliku da stoji pred smrću. 117.

ἰδέα. nigdje nije iskonski u metafizičkome. Skok je krajnji nabačaj biti bytka na taj način da mi sebe (same) postavljamo u ono što je tako otvoreno. Provodno se pitanje početno ne pita u obliku izričitog pitanja. Ono što leži između Hegela i Nietzschea mnogoliko je. Doigra. Od Descartesa do Hegela ponovno preoblikovanje. Doigra 196 . No ne mora li za odredbu biti bytka ipak neko biće ostati vodećim? Ali što ovdje znači vodeće? Da na nekom zadanom biću odvajamo bitak kao njegovo najopćenitije.IV. povlačenje u svijest i apsolutnu izvjesnost. postajemo ustojni i tek kroz dogođenje postajemo mi sami. bitna priprema kod Platona. ali ne i bitna preobrazba. Nazvuk. 2. Prvi početak). kod Hegela se prvi put provodi filozofski pokušaj povijesti pitanja o biću iz zadobivenog temeljnog stava apsolutnog znanja. Ostajalo bi pitanje zašto nam je biće i u kojem smislu “bivstvujuće”. skrivenost povijesti bitka (usp. Skok u pripremi piitanjem temeljnog pitanja 118. 3. * usp. pritom se na čovjeka ili uopće zaboravlja ili se biće kao ono izvjesno dodjeljuje onome “ja” i svijesti. kako se lako i brzo snalazi s bićem te mu tako ostaje izvlašten bitak. čak još i kod Nietzschea usprkos njegovu otkriću početnih mislilaca kao ljudi od formata. Skok u pripremi piitanjem temeljnog pitanja* Za to je nužno znanje o provodnom pitanju i prijelazu. Kako se neizbježnom čini nepotrebnost istine bitka. 4. u tom obliku prvi početak tada ostaje samo povijestan. onog zbivanja koje je bitno suuvjetovano poviješću provodnog pitanja i njegovim nerazumijevanjem. SKOK 119. pribivanje bića kao takvog u njegovoj istini. iskusuje li se sam nabačaj i opstoji kao zbivanje iz dogođaja ili je pak ono što prosijava u nabačaju postavljeno natrag u sebe tek kao ono što uzlazi (φύσις – ἰδέα) u sadašnjenju koje sebe otpušta. Ali temeljno pitanje i kao formulirano pitanje ima sasvim drukčiji karakter. ali u rezultatu i putovima ipak svime vlada (nauk o kategorijama. teologija). U drugom početku radi se o skoku u proizjapljujuće središte obrata dogođaja kako bi se znajući – pitajući – određujući stil pripremilo utemeljenje onoga tu. ona utemeljena u λόγος (sabiranje) i νοεῖν (razabiranje). 5. Ono nije produžetak formulacije provodnog pitanja kod Aristotela. Sámo provodno pitanje znatljivo je samo u njegovoj dosada skrivenoj povijesti (usp. Ono se može znati samo iz njegova utemeljenja u istini bytka. u skladu sa starošću bitka i njegovom poviješću. No odakle temelj odluke o smjeru i dometu nabačaja? Je li odredba biti bytka podređena samovolji ili nekoj najvišoj nužnosti i tako nekoj nuždi? Ali nužda je uvijek različita. Biće nikada ne možemo pojmiti objašnjavanjem i izvođenjem iz drugoga bića. Ali kako se rijetko čovjek probija u tu istinu. ali se zato tim iskonskije shvaća i na njega se dobiva mjerodavan odgovor: uzlaz bića. preoblikovanje cjeline kršćanskom teologijom. čak ni Kierkegaard. to bi bio samo naknadni dodatak u shvaćanju. Prvi početak i njegov kraj obuhvaća cijelu povijest provodnog pitanja od Anaksimandra do Nietzschea. platonizam i idealizam). Posljedica formulacije pitanja koja sada ponovno uzmiče. i pitanje ostaje samo da li nabacivač kao bacač sam u-skače ili ne u putanju bacanja. Jer ono neposredno izvire iz jedne nužnosti nužde napuštenosti od bitka. temeljno pitanje počinje kao formulirano pitanje. 57. Prije toga je uvijek neki nabačaj. 110. Doigra. Aristotelovo suočavanje s prvim početkom. samom formulacijom pitanja. Put odatle do prve i otada vodeće formulacije pitanja kod Aristotela. onu koja otvara (usp. 1. * Za razliku od provodnog pitanja. kako bi iz nje uskočilo natrag u iskonsko temeljno iskustvo mišljenja istine bytka. 6. Nasuprot tome: istina bytka i 197 119. koji time ujedno i za one kasnije dobiva čvrsto tumačenje. Povijest bytka i napuštenost od bitka). Premještanje u bit bytka i time piitanje predpitanja (bit istine) drukčije je od sveg opredmećenja bića i sveg neposrednog pristupa biću.

prvo se mora pokušati. gledano u vidokrugu puta provodnog pitanja. osvještenje se prvo mora usmjeriti na utemeljenje jednog prostora odlučivanja. te sukladno tome sve što je obuhvaćeno nazivom “egzistencija”. Spopad i izostanak nadolaska i bijega bogova. ma koliko ono bilo sirovo i neprohodno shvaćeno. Bytak nije niti ogromno biće koje uzrokuje sve drugo. Računato iz dosadašnjega. pruža najbliži temelj za utemeljenje tu-bitka. koji je suđen povijesnom čovjeku. uistinu se bitak čovjeka kao povijesni zbiva do-gođenjem koje ovako ili onako zahtijeva tu-bitak. Gdje pak u dosadašnjem smislu. 198 Ovdje se i ne sluti o neusporedivosti temeljnog stava u drugom početku. Budući da sve dosadašnje odluke u području “ideja” i “ideala” (“svjetonazori”. čija žestina i otpornost nije manja od one spopada. tu se. Skok time bit istine biva samo u ustojnosti u tu-bitku. vrijeme kao istina bytka. Ne obznana novih nauka ustajalom čovjekovu pogonu nego pomaknuće čovjeka iz beznužnosti u nuždu beznužnosti kao krajnju. sve ostaje u području “kulture” i “ideje” i “vrijednosti” i “smisla”. O tome da tek skok. ne može se iznuditi mislima. naime značenje utemeljenja otvorenog poprišta trenutačnosti za povijesni bitak čovjeka. tj. najopćenitije svojstvo te time najpraznija odredba bića. Stoga sve dok se razumijevanje tog pokušaja olakšava njegovim tumačenjem kao “filozofija egzistencije”. ovdje ima značenje sasvim drukčije vrste. uvijek dolazi iz izostanka bytka. Spopad bytka. a još manje samu istinu kao istinu bytka. umjesto “vrijednosti” postaviti druge “vrijednosti” ili uopće više nikakve vrijednosti. To nepitano pitanje temeljno je pitanje. ovome se nikada ne očiutuje neposredno. kako misli jedna dugo uvriježena predodžba koja stoji u području propadanja prvog početka. kao da nam je “biće” poznato i samo je još preostalo s njega skinuti ono “općenito”. nego skriveno u načinima sklanjanja istine. to tek početno iskusiti kao pribivanje u različitim likovima. u iskustvu bačenosti u ono tu iz pripadnosti dozivu dogođaja. gledano sa stajališta povijesti bitka i iz početnog mišljenja. 120. O tome je s bivanjem bytka uvijek već odlučeno. Što mislimo tom riječju “skok”. stoljeću. napuštenost od bitka. Mora se učiniti vidljivim da i zašto u provodnom pitanju ostaje nepitanim pitanje o istini (smislu) bytka. Dogođaj se samo naizgled provodi od strane čovjeka.IV. nikada nema neposrednog prijelaza u to pitanje. Drugi početak može htjeti samo to. Skok Kada bismo znali zakon nadolaska i bijega bogova. Tim se shvaćanjem ne želi možda zadržati dosadašnji oblik odgovorâ. tobože poznato “biće” i na ovaj ga ili onaj način obuhvaća. polazeći od provodnog pitanja i njegovim potpunim razvijanjem. Naprotiv. to znači odricanje od nekog važenja i uporabe u smislu nekog “svjetonazora” i “nauka” i obznane. ali svakako se mislilački može pripremiti otvorenost koja kao vrijeme-prostor (poprište trenutka) čini krševitost bytka dostupnom i postojanom u tu-bitku. napuštenost od bitka iznova učvršćuje i beznužnost se takoreći uzdiže u načelo. SKOK 120. * No kako bi to posve drugo piitanje kao opstojnost tu-bitka uopće dospjelo do neke odlučive mogućnosti. sve ostaje nepojmljeno. Jer bytak nije. gledano samo naznačujući. postići neki prijelaz k skoku u temeljno pitanje. Ali spopad bytka. koja se ovdje poput svake druge lako može pogrešno razumjeti? Skok je osvajanje spremnosti za pripadnost u dogođaj. ideje o kulturi i slično) više nisu odluke. “vrijeme”. dogođaj. premda s izvanjskim posudbama od “filozofije egzistencije”. Bytak biva kao istina bića. “Vrijeme” kao temporalnost. 199 . dovodi čovjeka u prostor spopada i izostanka nadolaska i bijega bogova. to bi bilo prvo što bismo shvaćali o spopadu i izostanku istine te tako o bivanju bytka. u sebi rijedak i škrt. “Bitak i vrijeme” prijelaz je k skoku (piitanje temeljnog pitanja). Tako odluka o istini u svakom pogledu pada u skoku u bivanje bytka. ovdje kao pitanje o biti same istine. budući da uopće više ne dovode u pitanje prostor svojega odlučivanja. čime se misli na iskonsko jedinstvo krčeće-skrivajućeg se odmaknuća. dakle ne žele se umjesto “ideja” odnosno njihova iskrivljenja u 19. pa niti zamijeniti. prvo se mora iskusiti nužda beznužnosti.

a na drugu stranu nabačaj bytka. ne mora li se ipak i jedino u vagi odvaživati na ono što se ne može vagati? Biće će u onome najbližem i običnom i neprekidnom uvijek nadmašivati i istjerivati bytak. i na koju će se stranu vaga nagnuti? Na stranu danoga. pritom nejaki da bi još utemeljili neku iskonsku istinu. slučajnosti. i oni različitim stazama. Cijela krševitost bytka time je već suodlučena u smjeru njezine početne očitosti i zakrivenosti. odmaknuće u ono ne-izračunjivo i jedincato. kao pripadno dogođenoga u dozivu. SKOK 121. nego tek skok omogućava izviranje onoga tu. k tome uteg bačenosti nabačaja. Ne zato što bi se bit bytka mogla odrediti polazeći od mišljenja (iskaz) nego zato što se ovdje u znanju o dogođaju može najšire obuhvatiti krševitost bitka i najdalje izmjeriti mogućnosti sklanjanja istine u biću. u koje već “bivstvujući” odnekamo skačemo. bivanje bytka). želi poreći kao nešto ništetno. nužnosti. ono prvo što omogućava sklanjanje dogođenja u napućujućoj riječi (usp. tj. Do skoka uvijek dolaze samo malobrojni. Možemo li odavde izmjeriti neistinu u koju mora dospjeti bytak? Procijeniti njegovu istinu koja kao naličje traćenja biva kao čisto uskraćivanje i za sebe ima jedincatost i potpunu začudnost? Mora se pronaći najtiše i najstrmije staze i bogaze kako bi se izvelo iz običnosti i istrošenosti bytka što već predugo traju i kako 201 . neodređeno more odredivoga. utemeljuje vrijeme-prostor u njegovu sklopu odmaknuća i namaknuća i obuhvaća krševitost bytka u jedincatosti. I to ne kada se razvija sámo biće sabrano u sebi nego kada je biće postalo predmetom i stanjem prikrivajućih makinacija i rastvara se u nebiće. k tome makinacije u koje se stvrdnulo ono na njima ukrućeno. Uvijek su to staze stvaralačko-žrtvujućeg utemeljivanja tu-bitka u čijem je vrijeme-prostoru biće pohranjeno kao biće i time se sklanja istina bytka. A gdje i dok opstaje privid da postoji neko prazno. Najpraviji i najdalji skok je skok mišljenja. I može biti da i drugi početak može zadržati i kao krčevina skloniti dogođaj opet samo u jednom jedinom bljesku. puštajući da se nejakost nabačaja pretvori u neučinkovitost. Bytak i biće Zato bytak kao bivanje dogođaja nije neko prazno. danost. No utemeljenje vrijeme-prostora ne nabacuje neku praznu tablicu kategorija nego je kao početno mišljenje najdublje povijesno. Zato se krčevina i skrivanje. tu čovjek tada stoji samo u onome više ne i još nikada pojmljenom iščekivanju napuštenosti koje je preostalo i tako se još ostavlja i drži kao ostatak od bijega bogova. nužda beznužnosti nailazi na izostanak nadolaska i bijega bogova. 200 Kada izbija. do najoštrijeg i najvišeg grebena koji predstavlja ono uzduž bez-dana onoga ništa i sâm utemeljuje bezdan. kao početno.IV. Bytak i biće Stavi na jednu stranu vage sve stvari i ono dano. No tko važe tom vagom i što je ono dano i što bjesni u makinacijama? Sve to nikada ne doseže istinu bytka nego sebi samo daje privid temelja i onoga nezaobilaznog tako što izmiče istini i svoje prvo. mogućnosti i zbiljnosti njegova bivanja. odgovarajuće onome kako je u prvom početku samo φύσις. određeno iz nužde beznužnosti predujmljuje u nužnosti bitnih sklanjanja istine i vodećeg znanja o njima. što tvore bivanje istine. 121. Krčevina i skrivanje su odmičuće-namičuće sam dogođaj. To je pak uvijek u krajnosti skrivanje. nikada ne smiju shvaćati kao prazan tijek i kao predmet “spoznaje” kao nekog predočavanja. Mišljenje. To izostajanje tim je zlokobnije što se duže i naizgled postojano još održavaju crkve i oblici službe nekog boga. Tko je naručio tu tržnu vagu i tko traži da se sve važe samo njome? Tko preskače to vaganje i usuđuje se na ono što se ne može vagati i vraća biće u bytak? No gdje je prostor da se to proishodi? Ne mora li ipak biti ono što se može vagati kako bi bivala istina bytka. Skok je znajući u-skok u trenutačnost poprišta spopada. kao poprišta trenutka onoga bilo gdje i kada. u sebi provedivo otvaranje neke neposredne dostupnosti bića. slobodi. a i ona jedva i samo za trenutak došla u sabiranje (λόγος). Ovdje se zbiva krajnje traćenje bytka u najobičnijoj javnosti bića koje je postalo ravnodušno.

dolazi do uzmaka pred bytkom i time u njegovu istinu. Otvaranje kroz nabačaj takvo je samo ako se zbiva kao iskustvo bačenosti te time pripadnosti bytku. mislilački kazuje “iz dogođaja”. stiješnjeno u makinaciju i doživljavanje i već ukrućeno u nebiće. Tako se istinom bytka (jer to je ta dodijeljena krčevina) čovjek iskonski i drukčije oslovljava. koje tek tako opet – ulazeći u bytak i njegovu začudnost – razvija namičuću jednostavnost svoje biti i prelazi preko sve makinacije i doživljavanju se ustegnulo u uspostavljanje jedne druge vladavine. Bytak bi mu se utemeljilo poprište njegova bivanja u onome što on do-gađa kao sam dogođaj. Jer bytak nikada nije neka odredba samog boga. nego je to stražarenje utemeljujuće. 134. nego je bytak ono što bogovanje boga treba kako bi ostalo od toga ipak i potpuno različito. kao tu-bitak. što više nabacuje. Odnos tu-bitka i bytka). njezina područja koje si je do-godio posljednji bog. ponovno početne nužde u nužnost nužne obrane. najbezdanije svoje vlastite prisnosti. Skok. Ono mora uređivati istinu bytka i sklanjati je u samom “biću”. Ali tako se on krči kao ono najkonačnije i najbogatije. Ono se događa kao izmicanje koje uvlači u tišinu u kojoj istina po svojoj biti 203 . tj. tj. tj. tako da bacač nabačaja sebe iskusuje kao bačenoga. ono tu se dodjeljuje kao ono što treba utemeljiti. Skok (bačeni nabačaj) je provedba nabačaja istine bytka u smislu ulaženja u otvorenost. naime neistine bytka. čak sámo njegovo početno bivanje.IV. raskriva se da je on sam. To je bitna razlika spram svake samo transcendentalne vrste spoznaje s obzirom na uvjete mogućnosti (usp. Svako slabašno posredovanje i spašavanje samo još više zapleće biće u napuštenost od bitka i čini zaborav bitka jedinim oblikom istine. Kako bi tu bilo još imalo prostora za slutnju da je uskraćivanje prvi najviši dar bytka. Uskraćivanje je najprisnija prinuda najiskonskije. Bitna nužna obrana ne treba se braniti od nužde kako bi je odstranila nego je mora. No kao uskraćivanje bytak nije puko povlačenje i opozivanje nego suprotno: uskraćivanje je prisnost jednog dodjeljivanja. SKOK 123. najopćenitiji i najprazniji krov za sve što ne “nije”. No čovjekovo stražarstvo temelj je jedne druge povijesti. Jer ono se ne provodi kao puko zadržavanje-u-vidu nečega danog. U uzdrhtaju se do-djeljuje krčevina onoga tu u njegovoj bezdanosti. Bytak se mora misliti sve do u tu krajnost. No bačenost se posvjedočuje i posvjedočuje se samo u temeljnim zbivanjima skrivene povijesti bytka i to za nas pogotovo u nuždi napuštenosti od bitka i u nužnosti odluke. Tako “je” bytak do-gođaj do-gođenja onoga tu. U otvaranju bivanja bytka postaje očito da tu-bitak ne postiže ništa osim što hvata povratni titraj do-gođenja. Time što bacač nabacuje. Tako je bytak kao dodjeljujuće uskraćivanje do-gođenje tu-bitka. utemeljena u tu-bitku). do-gađa se kroz bytak. Tim oslovljavanjem od strane samog bytka čovjek se imenuje stražarom istine bytka (bitak čovjeka kao “briga”. 122. to bačenije već bačeni. Samo velikim slomovima i prevratima biće. braneći se od nje. 123. To do-gođenje dolazi pak k sebi kao uz-drhtaj bogovanja koje treba vrijeme-prostor za svoju vlastitu odluku. Bitak (kao bićevnost metafizike) nije ni najviša i najčišća 202 odredba onoga θεῖον i Deusa i “apsolutnoga” niti je. Bytak Usudimo se neposredno reći: Bytak je uzdrhtaj bogovanja (predzvuka odluke bogova o njihovu bogu). onoga otvorenog u kojemu uzdrhtava on sâm. Taj uzdrhtaj širi vrijeme-prostor djelovanja u kojemu na otvoreno dolazi on sam kao uskraćivanje. što pripada tom tumačenju. upravo očuvati i preuzeti je u rješenje u skladu sa širenjem uzdrhtaja. ulazi u nj i tek tako sâm postaje samim sobom: čuvarom bačenog nabačaja. utemeljenim utemeljiteljem temelja. u tu-bitku.

ono najbivstvujućije). Od-maknuće u ono iskrčeno trebalo bi utemeljivati samu krčevinu kao ono otvoreno u kojemu se bytak sabire u svoju bit. samo što još izostaje pitanje nije li ta samovolja najviša nužnost jedne prinuđujuće nužde. kakav odvažaj leži u takvom nabačaju? To znanje. Bytak i biće i bogovi dolazi do odluke može li se utemeljiti kao krčevina za sebeskrivanje. i po tom mnijenju bytak je postao bit samog boga. To stvara dojam da je time bytak (budući premješten u to najbivstvujućije) najviše cijenjen i stoga i pogođen u svojoj biti. koje. koja samo gleda i shvaća što jest kako bi iz tog bića. takva neugledna smjelost. ono je povijesno u tom jedincatom smislu da sâm bytak kao do-gođaj tek nosi svaku povijest i zato se nikada ne može izračunati.IV. Bytak nije i nikada nije bivstvujućiji nego biće. 126. Svi “sadržaji” i “mnijenja” i “putovi” osobito prvog pokušaja u “Bitku i vremenu” slučajni su i mogu nestati. pri čemu se bog poimao kao zgotovljavajući uzrok sveg bića (izvor “bitka” i stoga sâm nužno najviši “bytak”. Bytak i vrijeme “Vrijeme” bi trebalo postati iskusivim kao “ekstatični” prostor djelovanja istine bytka. pohranom bytka. u kojemu kao nešto bitno vlada izopačenje. Jer mišljenje više ne uživa milost “sistema”. njezino bivanje mora se očekivati kao udar. 125. Zato “Bitak i vrijeme” nije “ideal” ni “program” nego priprema početka bivanja samoga bytka. Ali ne ostaje li se tada ipak pri nekoj samovolji? Svakako. u području kojih se s dobom u kojemu ostajemo može spojiti jedna znajuća ozbiljnost koju više ne uznemiravaju dobro i loše. dakle ne iz onoga na što se on odvažuje. “samo” utemeljuje istinu kao vrijeme-prostor djelovanja u kojemu biće može ponovno postati bivstvujućim. Na mjesto sistematike i izvođenja stupa povijesna spremnost za istinu bytka. Taj proboj obuzima svakoga tko je postao dovoljno jak da promisli prve odluke. Takva bit ne može se dokazati kao nešto dano. Budući da je potrebno više takvih pohrana. Ono prvo i dugo ostaje: moći čekati u toj krčevini da dođu migovi. dobroćudnost i nasilništvo. A to prvo zahtijeva da sama ta istina iz svoje jedva nazvučujuće biti ipak već stvori osnovne crte svojega poprišta (tu-bitak) u čijeg se graditelja i stražara mora preobraziti subjekt čovjeka. Ono “trebano” opire se svakom korištenju. To sebeskrivanje je razotkrivanje uskraćivanja. ne ono što mi proizmišljamo nego što se nama. 204 Ali mora ostati proboj u vrijeme-prostor djelovanja bytka. umjetnost mora biti ona koja stavlja istinu u svoje djelo. A ipak je to nerazumijevanje bytka i izbjegavanje pitanja o njemu. nameće u jedno mišljenje koje niti pruža pouku niti daje povoda nekom “moralnom” djelovanju niti osigurava “egzistenciju”. naprotiv. tj. SKOK 126. one nužda koja prisiljava da progovori mislilačko kazivanje o bitku. No tada ono zna i to da je svaki pokušaj da se odvažaj utemelji i objasni izvana. i to posebnih vrsta. jer oni uopće ne “jesu”. Skok Podizanje bivanja bytka u poimajuću riječ. kako bi se u sebi uopće pustilo da iznikne biće. pomogla izaći u bytak i dovela povijest u njezin samonikli temelj. propadanje i spas predaje. Jer ono je do-gođaj do-gođenja tu-bitka. Bytak dospijeva u svoju veličinu tek kada je spoznat kao ono što trebaju bog bogova i sve bogovanje. Bytak “jest” 205 . pretpostavimo li da smo za to postali zreli. prostor-vrijeme prolaska. ono neštićeno usred koje oslobađa vihor do-gođenja. može se izdržati samo u temeljnom ugođaju suzdržanosti. zaostaje za onim odvaženim i potkopava ga. Bytak i biće i bogovi Nekoć je bićevnost postala onim najbivstvujućijim (ὄντως ὄν). ali također niti nebivstvujućiji nego bogovi. U pitanju bitka radi se samo o provedbi toga pripremnoga naše povijesti. 124. u čemu se kao bivanju istine utemeljuje tiho poprište. puštanje da se pripada u ono začudno jednoga drugog početka.

Kada bi se naše piitanje odnosilo samo na tu priznatu (no ipak još ne pojmljenu) ništetnost. povezana s tako najopćenitijim i najpraznijim pojmom “bitka” kao predmeta. pred nama je odmah često postavljano pitanje: kako netko može iskusiti biće kao biće. Dolazi li slutnja bytka samo čovjeku? Odakle znamo za tu isključivost? I je li to slućenje bytka prvi i bitan odgovor na pitanje što je čovjek? Jer prvi odgovor na to pitanje je preobrazba tog pitanja u oblik: tko je čovjek. Ono ništa ono između usred bića i bogova i posve je i u svakom pogledu neusporediv. Što bogatije “ništa”. a u njoj se sluteći može proizmisliti neiscrpnost bytka. No što se time misli? Ostaje li iskustvo bića samo jedan povod. Tom se objašnjenju ništa ne može prigovoriti. Pri čemu sámo nijekanje ima karakter predmetnog iskaza. koju samstvenost čovjek mora izdržati u onoj ustojnosti koja stojeći u tu-bitku pušta da čovjek postane onim bićem koje se pogađa samo tek u pitanju tko. ili se bytak kao bićevnost uzima neposredno “s” i “iz” bića? K tome. a da ne zna za bytak? Ili čovjeku slutnja bytka upravo ne dolazi iz bića nego iz onoga što je još jedino jednakog ranga s bytkom. Ta borba vodi se oko njihova nadolaska i bijega i u njoj bogovi tek boguju i svojega boga stavljaju na odluku. Bytak i čovjek Odakle čovjeku slutnja i predodžba bytka? Iz iskustva bića. Krševitost Ona je u sebi ostajući razvoj prisnosti samog bytka. on je slutilac bytka. pogotovo ako se biće uzima kao ono predmetno i dano. Bytak je uzdrhtaj tog bogovanja. Kada bi se ipak htjelo pokušati nemoguće i bit bytka shvatiti pomoću “metafizičkih” “modaliteta”. ukoliko bytak “iskusujemo” kao uskraćivanje i klonjenje. rado se odgovara. onda ono ne bi smjelo za sebe smatrati da dovodi u pitanje metafiziku te da iskonskije određuje supripadnost bytka i onoga ništa. Prisnost tog uzdrhtaja treba najbezdaniju krševitost. Ono ništa) Kao prekomjernost čistog uskraćivanja. Ta “negativna” odredba onoga “ništa”. Ono ništa Gledan od bića. 127. a ono ništa upravo kao potpuno nijekanje tako shvaćenog bića. moramo pokušati misliti krševitost iz one temeljne biti bytka pomoću koje je on carstvo odlučivanja za borbu bogova. no odbije li se porijeklo “modalitetâ” iz οὐσία. Skok. Zato je do-sežan samo u skoku u napuštenost od bitka kao bogovanje (uskraćivanje). 206 . neko samstvo. Čovjek sluti bytak. i to tako da do-gođenje prvo treba neko sebi-svojno. jer mu ostaje pripadnim. A pogotovo ako se ono čak još i prenosi na sam bytak. glavni povod onog predočavanja bytka. iz onoga ništa? No kako tu razumijemo to ništa? (usp. tada bi se moglo reći: uskraćivanje (bivanje bytka) najviša je zbiljnost najvišega mogućeg kao mogućeg te time prva nužnost. No što bi bilo kada bi sam bytak bio ono sebeizmičuće i bivao kao uskraćivanje? Je li uskraćivanje nešt ništetno ili najviši dar? I je li čak tek zahvaljujući toj ništavnosti samoga bytka ono “ništa” puno one dodjeljujuće “moći” iz čijeg postojanja izvire sve “stvaranje” (postajanje bića bivstvujućijim)? 207 128. To “pojašnjenje” bytka izvodi ga iz njegove istine (krčevine tu-bitka) i snižava na ono naprosto dano po sebi.IV. najpustije opustošenje koje može dopasti biću. svakako je ono “najništetnije”. Naprotiv. 129. 129. jer bytak ga sebi do-gađa. bytak ne “jest” biće: nebiće i tako po običnom pojmu ono ništa. što će kod svakoga odmah i lako izazvati nesklonost. uzdrhtaj kao širenje vrijemeprostora djelovanja u kojemu si sâm uzdrhtaj kao uskraćivanje događa svoju krčevinu (ono tu). Samo tada zavaravajućoj riječi “ništa” oduzimamo ono ništetno i dajemo joj snagu upućivanja na bez-temeljnost bytka. to jednostavniji bytak. Ali prvo valja utemeljiti istinu bytka. od ovih “treban” i onome izmaknut. SKOK 129.

U dogođaju utemeljenja misli se na genitivus obiectivus. 209 . ono i potvrdivoga i zaniječivoga? Ovdje zakazuje sva “logika”. kako se nedostojnim tada mora činiti svako ne i ni! Jer odluka o ni i ne uvijek ovisi o načinu kako se neposredno i bez razmišljanja ono uobičajeno da podiže u ono da naprosto. ono tu. Čovjekova izlaženje u susret prvo zahtijeva najdublju spremnost za istinu. njegova istina. kojega su porijekla to dvoje. tj. I tada se često pokazuje da oni sami nisu čak ni sigurni u svoje da. to se ne može izračunati nego je dar ili ustegnuće samog dogođenja. mora graditi svoju povijest iz tu-bitka. Bi li to trebao biti razlog zbog kojega postaju navodnim hrabrim neprijateljima onoga “ništa”? I napokon. neko određeno područje i okrug kao ni biće kao takvo. “Bit” bytka Treba li se ta bit opisati u nekoliko riječi. da iskonski zabljesne istina bytka. koje je neko dodjeljivanje. a to znači prethodno iz bytka k biću stvarati biće. Zato se u drugom početku mišljenja bytak iskusuje kao dogođaj. do-gođenje utemeljenja onoga tu od čovjeka zahtijeva da izađe u susret. i to tako da to iskustvo kao u skoku preobražava svaki odnos spram “bića”. još i onda ako je bivanje bytka predmišljeno i u osnovnim crtama znano već u sadašnjem osvještenju. Hoće li uspjeti to prevrtanje dosadašnjeg čovjeka. Ali ono bitno. Ne samo kao dosada. naime onaj bitni čovjek i malobrojni njegove vrste. Ovdje se mora misliti toliko daleko. Odsada čovjek. zajedno s njihovom razlikom i suprotnošću? I još drukčije: tko je utemeljio razliku potvrdivosti i zaniječivosti. dogođaj. Obrat i pripadnost istine (krčevina sebeskrivanja) biti bytka. ili bolje rečeno toliko duboko u ono tu. Jer on mora izaći iz sadašnjeg temeljnog stanja u koje je uključeno ništa manje od poricanja sve povijesti. koje svakome ne daje mjeru. ali nezaobilazno samo prethodno mišljeno. onda to možda uspije u formulaciji: Bytak biva kao dogođaj utemeljenja onoga tu. a pogotovo metafizika. Tek se iz iskonske biti istine određuje ono istinito te time biće i to tako da biće sada više ne jest već da bytak izvire k “biću”. To zahtijeva suzdržanost kao temeljni ugođaj koji ugađa ono stražarstvo u vrijeme-prostoru za prolazak posljednjeg boga. za piitanje o biti istinitoga uz odricanje od svih uporišta u onome ispravnome i podešenome makinacije. Naravno.IV. “stvaralačko” kazivanje da teže je i rjeđe nego što bi to htjelo prihvatiti uobičajeno odobravanje uvriježenoga i shvatljivoga i zadovoljavajućega. U drugom početku mjerodavnim za bytak više ne može postati neko biće. ono da i ono ne. skraćeno: kao dogođaj. jer ona poima bićevnost polazeći samo iz mišljenja. Zato se one bojažljive i preziratelje onoga ne uvijek mora tek pitati o njihovom “da”. “Bit” bytka Ako sada napuštenost od bitka pripada “biću” makinacije i doživljavanja. a sámo utemeljenje krči sebeskrivanje. nego tako da bytak. i čak i ako su se ona odbacila. No ovdje sve ostaje okruženo pogrešnim tumačenjima. nosi svaki odnos spram bića posebno. Tek je tada najdublja ugoda oslobođena iz svojega temelja kao ono stvarajuće koje je u najzamuknutijoj suzdržanosti sačuvano od toga da se izrodi u puko nezasitno ganjanje slijepih nagona. Tada bi čak i ono ne i ni bilo ono iskonskije u bytku. bivanje istine u njegovu utemeljenju (ono iskonskije tu-bitka) se do208 gađa. Tek se tada ispunjava puna jedincatost do-gođaja i sve njoj dodijeljene trenutačnosti tu-bitka. Ono suprotno mora ležati u bivanju samoga bytka. smije li onda čuditi kada se ono “ništa” pogrešno tumači kao ono što je samo ništetno? Ako ono da “spravljanja” i “doživljavanja” tako isključivo određuje zbiljnost zbiljskoga. No jedno će razjašnjenje za početak biti od nešto pomoći da bi se prevladalo ono formularno. a temelj je dogođenje kao uskraćivanje. a to doduše znači nešto bitno i za sadašnjeg čovjeka možda već nemoguće. da je bytak nešto zaboravljeno. uvijek se mora imati na umu da nijedna formula ne kazuje ono bitno jer se svaka formula obično uvijek misli i kazuje samo u jednoj razini i jednom pogledu. Bytak postaje onim začudnim i to tako da utemeljenje njegove istine pojačava začudnost te time sve biće tog bytka drži u njegovu zaćuđenju. najprije utemeljenje iskonskije istine u biću jedne nove povijesti. 130. SKOK 130.

166. i. Otuda ono uznemiravajuće i razdiruće tog razlikovanja. Preko-mjernost dogođenja pripada njemu samom. a to znači njezina pravcatog jedinstva. može dovesti bytak pod svoju vlast kada upravo svoju izgubljenost u biće mora dati kako bi postao do-gođen i pripadan bytku. No u prijelaznom mišljenju moramo izdržati to razdiruće: prvo s tim razlikovanjem potražiti prvo razjašnjenje. Bit bytka* Bytak treba čovjeka kako bi bivao. toliko ipak ostaje i kobno. jer tek ono omogućava izviranje prijepora te time i prostora prijepora i svega odstojnoga te ih drži otvorenima. to razlikovanje postaje upravo pravim ograničenjem koje onemogućava piitanje pitanja bytka ukoliko se pod pretpostavkom te razlike pokušava dalje pitati o njezinu jedinstvu. Zato se ne radi o tome da se nadiđe biće (transcendencija) nego da se ta razlika i time transcendencija preskoči i početno se pita polazeći od bytka i istine. To povratno titranje trebanja i pripadanja tvori bytak kao dogođaj. Prekomjernost u biti bytka (sebeskrivanje) Preko-mjernost nije neko puko količinsko previše nego sebeizmicanje sveg procjenjivanja i mjerenja. da bi bivalo. Preko-mjernost. Bytak i biće To se razlikovanje od “Bitka i vremena” shvaća kao “ontološka diferencija”. Bit bytka 131. time što do-gađa tu-bitak. To jedinstvo uvijek može ostati samo odraz razlike i nikada ne može voditi u iskon iz kojega se to razlikovanje može prepoznati kao ne više iskonsko. Bivanje i bit 210 211 . No to razlikovanje odmah je gurnuto na stazu s koje dolazi. a potom ipak preskočiti baš to razlikovanje. Skok. Jer ovdje se bićevnost izražava kao οὐσία. nije ni ono onostrano nekog nad-osjetilnoga. A tim se putem nikada ne može neposredno dospjeti do pitanja bytka. Tako dogođenje u tom darivajućem sebeizmicanju posvuda ima bit sebeskrivanja. Zato su u pokušaju prevladavanja prve formulacije pitanja bitka u “Bitku i vremenu” i njezinih izdanaka (“O biti temelja” i knjiga o Kantu*) bili potrebni mnogi pokušaji ovladavanja “ontološkom diferencijom” i shvaćanja samog njezina porijekla. misli li se iz onoga * Kant und das Problem der Metaphysik (Gesamtausgabe Band 3) što je uobičajeno. predmetnost kao uvjet mogućnosti predmeta. Jer to razlikovanje proizlazi upravo iz piitanja o biću kao takvom (o bićevnosti). No prijepor bytka protiv bića je to sebeskrivanje suzdržanosti jedne iskonske pripadnosti. i to s namjerom da se pitanje o istini bytka osigura od sveg miješanja. Preko-mjernost je sebeizmicanje mjerenja. No pritom se moramo odreći navike da to bivanje bytka želimo utvrditi kao nešto što si svatko u svako doba može bilo kako predočiti. Zato je bio potreban napor oslobađanja od “uvjeta mogućnosti” kao jednog samo “matematičkog” povlačenja i shvaćanja istine bytka iz njegove vlastite biti (dogođaj). kako bi se uopće stvorio prvi vidokrug za pitanje bytka. treba najšira krčevina. nego je kao do-gođenje iznuđivanje bića. ne kao svojstvo. 133. kroz uskok u dogođaj tu-bitka. kao rezultat toga. kojemu. * usp. No ne postaje li bytak ovisan o nečemu drugom ako to trebanje čak tvori njegovu bit. I kako čovjek. Ali u tom sebeizmicanju (sebeskrivanju) bytak ima svoju najbližu blizinu u krčevini onoga tu. A to preskakanje zbiva se i kroz skok kao dokučivanje temelja istine bytka. a čovjek pripada bytku kako bi ispunio svoju krajnju odredbu kao tu-bitak. kao da bi ono moglo biti do-gođenje bez preko-mjernosti. ἰδέα. Drugim riječima. naravno. i naša je prva mislilačka zadaća podići titranje te povratnosti u jednostavnost znanja i utemeljiti mu istinu. a nije samo njezina posljedica? No kako smijemo govoriti o ovisnosti tu gdje to trebanje upravo pretvara ono trebano u njegov temelj i tek ga prisiljava na njegovo samstvo. Jer koliko god da je ono nužno. SKOK 133. 132. obratno.IV.

ipak izdaje za kantovstvo. Ali tu-bitak je prevladao svu subjektivnost. ukoliko navodi na pomisao da bytak biva “za sebe” i tu-bytak dolazi u odnos spram njega. pri čemu se razumijevanje treba shvatiti kao nabačaj. kao već kod Grka. za njega. No ako prije toga pogrešno razumijemo začudnost i jedincatost (neusporedivost) bytka te ujedno s tim i bit tu-bitka. Jedincatost bytka (kao dogođaj). s obzirom na pripremu budućeg mišljenja i samo na nju. jer Kant ostaje jedini koji tumačenje bićevnosti (οὐσία) od Grka dovodi u stanovit odnos spram “vremena” i time postaje svjedokom za skrivene povezanosti bićevnosti i vremena. i to s pravom. tada se mora odreći i toga da se temeljni stav. jedincatost titranja u njegovu čistom sebeskrivanju svaki put osvajamo samo u uskoku. “priroda”. nepredočivost (ne predmet). predmetnost poklapa s bićevnošću – ne pruža li se tu prilika. ispostavljanju transcendentalne snage uobrazbe. no bilo je moguće samo tako da se Kanta silom preusmjerilo k jednom iskonskijem shvaćanju upravo transcendentalnog nabača212 ja u njegovoj jedinstvenosti. znajući da tu ne postižemo ono “posljednje” nego bivanje tišine. iz kojega je i s obzirom na koji došlo do iskrivljenja. Zato ne može doći do utemeljenja tu-bitka. dakle. 135. I tako je knjiga o Kantu nužno posve dvoznačna. Drugim riječima. takvo historijski poredbeno obračunavanje ne pogađa ono bitno. strogo govoreći. a ni ovdje ne svako. ono najkonačnije i najjedincatije kao poprište trenutka velike odluke o izostanku i nadolasku bogova i tek u tome tišinu straže za prolazak posljednjeg boga. tj. ono je povijesna uputa na nešto posve drugo. najviša začudnost i bitno sebeskrivanje. Te su upute valjane samo ako ujedno izdržimo nuždu napuštenosti od bitka i izložimo se odluci o izostanku i nadolasku bogova. Doigra) naprosto je pristup koji u jednakoj mjeri vraća raniju povijest u njezinu skrivenu veličinu. Usprkos tome. i ako povrh toga predmet. bitno. tako se to sada događa i s onim što se treba približiti kao ono drugo. a nabacivanje kao bačeno. buduće: čini se da to nije ništa drugo nego neko “egzistencijalno” ili nekako drukčije modernizirano “kantovstvo”. da je Kant ovdje historijski iskrivljen. onda prelako potpadamo mnijenju da taj “odnos” odgovara onome između subjekta i objekta ili da se čak može izjednačiti s njime. 213 . u skladu s Descartesovim postupkom na vlast dolazi mišljenje kao “mišljenje” i sámo biće u skladu s istim povijesnim razlogom postaje perceptum (predočeno). a ujedno i samo tako drugo piitanje ne suprotstavlja radi usporedbe nego ga provodi kao pokornost spram one veličine i njezine nužnosti. to tumačenje Kanta “historijski” je netočno. nešto pred-očivo. Stoga. važi kao jedino iskusivo biće te se. I to se pokušalo u knjizi o Kantu. ovdje se ne može pitati pitanje o istini bytka. Naravno.IV. Ukoliko se tim uputama postiže temeljni ugođaj suzdržanosti i ukoliko suzdržanost ugađa za pokornost spram tih uputa. Povijesno suočavanje (usp. govor o odnosu tu-bitka spram bytka vodi u zabludu. Odnos tu-bitka i bytka U “Bitku i vremenu” prvi put pojmljen kao “razumijevanje bitka”. makar se naš bitak čovjekom najčešće bavi nema-bitkom. ali je povijesno. što znači pripadno do-gođenju kroz sam bytak. Osim toga. Bivanje bytka kao dogođaj (odnos tu-bitka i bytka) u sebi uključuje do-gođenje tu-bitka. No što ako se “subjektivnost” kao kod Kanta pojmi kao transcendentalna i stoga kao odnos spram predmetnosti predmeta. uvijek je samo biće ono koje može biti predmet. a bytak nikada nije objekt i predmet. mišljenje (λόγος – forme suda – kategorije – um) zadržava prvenstvo u utvrđivanju vidokruga tumačenja bića kao takvog. No kada se tvrdi. to su napuci sukladno kojima se prvo moramo pripremiti kako bismo nasuprot samorazumljivosti bytka naslutili ono najrjeđe u čijoj otvorenosti stojimo. postaje predmetom. ali ipak nije slučajna. 134. štoviše povijesno jedinstven temeljni stav na kojemu se usprkos svim bitnim razlikama prvi put današnjima iz dosadašnjega može približiti odnos tu-bitka i i bytka? Zacijelo. Ali jednako sigurno kao što se Kantovo djelo takvim tumačenjem “historijski” pogrešno tumači. SKOK 135. Bivanje bytka kao dogođaj (odnos tu-bitka i bytka) Naprotiv. tj.

čovjeka za boga. No u drugom početku biće nikada nije ono zbiljsko u smislu ovoga “sadašnjeg”. Bytak Odnos tu-bitka spram bytka pripada u bivanje samoga bytka. bivajućije u bivanju bytka. jer ostaje nedostupnim svem predočavanju. bytak je ono najrjeđe jer je najjedincatije i nitko ne može procijeniti malobrojne trenutke u kojima si on utemeljuje poprište i biva. Ali. to bi bio “bivstvujućiji”. Ali tako ono ne postaje manje bivstvujuće. Njegova istina. Zato je i taj odnos posve neusporediv s odnosom subjekta i objekta. biva samo u sklanjanju kao umjetnost. U toj izloženosti biće je ono istinito. Bytak ne “jest” niti oko čovjeka niti samo i titra kroz njega kao bivstvujućega. Zatim. onda se također. Koliki (svi) sada govore o “bitku”. Samo ondje gdje se bytak suzdržava kao sebeskrivanje biće može nastupiti i naizgled svime vladati i predstavljati jedinu granicu prema onome ništa. jer drukčije iz temelja ne biva. 51f. bytak uopće ne “jest” nego biva.. za iskonski nabačaj istine bytka ono najprolaznije. A to se raspolaganje izdržava samo u tu-bitku. ovdje bi se lako moglo reći: bitak se umjesto s “mišljenjem” sada dovodi u vezu s “osjećajem”. Do-gođaj je tako začudan da se čini kako on postaje cijelim tek kroz odnos spram drugoga. kako smo daleko od biti ugođaja. Ali čovjek je kao tu-bitak bytka do-gođen od bytka kao dogođaja i tako postaje pripadan samom dogođaju. što znači: tu-bitka. Ono zbiljsko poznajemo kao ono pribivajuće. Kako to da čovjek toliko pogrešno procjenjuje bytak? Zato što mora biti izložen biću da bi iskusio istinu bytka. a ono ugađajuće je dogođaj. čini ga onim nasuprotnim. tj. tj.IV. (Ako se bytak nikada ne može odrediti kao ono “najgeneralnije” i “najpraznije” i “najapstraktnije”. bitak događa tubitak i tek tako biva kao dogođaj. što se može reći i ovako: bytak treba tu-bitak. Ono je. naprotiv. No dogođaj se sada pogotovo ne može pred-očiti kao neka “zgoda” i “novost”. Tako se čovjek drži bića i biću je na službi i potpada zaboravu bytka. Govor o odnosu tu-bitka spram bytka čini bytak dvoznačnim. Ali kako osjećajno i izvanjski tu mislimo o “osjećajima” kao o “sposobnostima” i “pojavama” neke “duše”. ne može izdavati ni za ono “najkonkretnije”. 136. obratno. Bytak* Bytak – čudnovata zabluda da bi bytak uvijek morao “biti”. Überlegungen V. Ali ipak: iz temelja je različito ostaviti bytak u skrivenosti i iskusiti bytak kao ono sebeskrivajuće. 34. Tumačimo li pak ugođaj po našoj predodžbi “osjećaja”. No tada je pak najbliža i jedina posljedica ta da se bytak ostavi u skrivenosti i čak zaboravi.) Obostrano raspolaganje tubitkovno se ugađa u osnovnom ugođaju suzdržanosti. * usp. sama istina kao takva. Iskustvo bytka. što on nije utoliko što on uvijek tek sâm do-gađa ono čemu on treba bivati kao nasuprotno. Ako je još dopušteno za prvo razumijevanje karakterizirati bytak polazeći od “bića”. postojano. izdržavanje njegove istine vraća doduše biće u njegove granice i oduzima mu prividnu jedincatost njegova prvenstva. Govorimo li o odnosu čovjeka spram bytka i obratno bytka spram čovjeka. otvoreno i ovo. onda ćemo se pozvati na ono zbiljsko kao ono zapravo bivstvujuće. Naprotiv. pjesništvo. a još manje za spoj tih dvaju u sebi nedostatnih tumačenja. To je temelj i bezdan raspolaganja boga nad čovjekom i. 17f. kao prvo. on uopće ne biva bez tog dogođenja. onda to lako može zvučati kao da bytak za čovjeka biva kao nešto nasuprotno i predmet. SKOK 136. A ipak se sve to temelji u istini bytka. dok bytak biva kao ono sebeskrivajuće. i to iz istog razloga. i što stalnije i duže bio. postaje bivstvujućije. pa i kada nas susreće u postojanosti. a uvijek misle samo na neko biće i možda ono koje im pruža prigodu da se sklone i umire. Bytak biva kao dogođaj. mišljenje. i zato zahtijeva ustojnost tu-bitka koji odbacuje svu prividnu neposrednost pukog pred-očavanja. čin. 215 214 . i to sve naizgled čineći ono pravo i ostajući blizu bytku.

Istina bytka. U drugom početku odvija se krajnje odmaknuće od “bića” kao tobože mjerodavnoga. ukorijenjena u zemlji. bivanje istupa samo kao pribivanje dolazi ubrzo do lučenja između bića i njegove “biti”. bivstvujuće. o istini). kao ja-subjekt.IV. odgovarajući onima koji razumijevaju. pretpostavlja istinu onoga zašto. Istina bytka i razumijevanje bitka Prethodna napomena: shvati li se. Utemeljenje. štoviše bivanje. pogotovo budući da sjećanje ipak može sjećati samo iz i u pozivu na neko sadašnje i sadašnjim bilo. Tada se neizbježno nameću najgrublja pogrešna tumačenja. čiji pojam k tome ostaje mračnim. a da se prije nije poslušalo ono što je o razumijevanju bitka rečeno u “Bitak i vrijeme”. koju naknadnost više ne može opozvati nikakvo uzdizanje do “transcendencije”. To je nov i bitan sadržaj postojanosti i pribivanja koji se trebaju odrediti iz sjećanja i spreme. razumijevanje je kao nabačaj bačeno. jest dogođaj. Sámo biće više nije ono blisko iz kojega se bytak mogao izdvojiti samo kao ostatak što hlapi. U tome leži: onaj koji razumijeva dolazi s sebi kao nekom samstvu tek u nekom otvaranju i sebeizbacivanju i sebeispostavljanju u otvorenost. iz kojega i u koje natrag razotkriveno i sklonjeno biće kao biće tek postaje bivstvujućim (usp. Sjećanje i sprema otvaraju vrijeme-prostor djelovanja bytka kojemu mišljenje mora odreći “sadašnjost” kao dosadašnju prvu i jedinu odredbu. Iskonski iskušena. Bytak. I on je ujedno bivanje istine kao takve. 216 138. SKOK 138. U obratu dogođaja je bivanje istine ujedno istina bivanja. razumijevanje kao neka vrsta utvrđujućeg spoznavanja unutarnjih “doživljaja” nekog “subjekta” te. ma koliko ono još vladalo (usp. (Budući da je ovdje najbliže polje odlučivanja o istini bytka. nije uzrok koji pridolazi. u čemu se i kao što njegovo bivanje otvarajuće skriva. i još ono spremno. ona se ne može proračunati po svojoj prolaznosti nego po svojoj jedincatosti. 137. Pitanje o razlici bitka i bića ovdje ima sasvim drukčiji karakter nego u području pitanja provodnog pitanja (ontologije). Istina bytka i razumijevanje bitka Zbiljsko. Pitanje: zašto uopće jest istina kao krčeće skrivanje?. istina i zašto (poziv utemeljenja). Tako bytak ostaje ponižen u nešto naknadno. kao da je bytak samo najopćenitija odredba inače poznatog bića koja još nije shvaćena. iz njega izvire. Ali to dvoje. Bytak ovdje nije naknadni rodni pojam. napuštenost od bitka) svim mišljenjem. onda je svako poimanje onoga što se misli pod razumijevanjem bitka bezizgledno. što je upravo bivanje bytka kao prisutnost. naskok k drugom početku morao se pokušati kao “Bitak i vrijeme”. Pojam “ontološke diferencije” samo je priprema kao prijelaz od provodnog k temeljnom pitanju. Osim toga. I sama ta dvosmjernost pripada bytku kao takvom. Tako je razumijevanje 217 . a to znači o njegovoj istini. nužno ostaje neiskusivim i nepostavljenim. nije nešto što stoji iza i iznad i obuhvaća biće. kao u prvom početku. su isto. sve je to ipak samo ako je sadašnjenje onoga danog pribivajućega već nošeno i ugođeno sjećanjem i spremom iz čije prisnosti sadašnjost uvijek samo bljesne. pogotovo budući da ono buduće ima samo odredbu da postaje nekim sadašnjim.) No iz običnog se shvaćanja vremena (od Aristotela – Platona) onome νυν želi ostaviti prvenstvo te se tek iz njegove promjene izvoditi prošlost i budućnost. prvo je ono sjećano. Premda ono sadašnje nikada nije ono ništetno i ima udjela u utemeljenju sjećanja i spreme. stršeći u jedan svijet. Samo ondje gdje. Ovdje pitanje o bytku kao takvom. tj. ono je dolaženje u otvorenost (istina) koje se već nalazi usred otvorenog bića. Bivanje je sama istina koja pripada bytku. recimo da razumijevanjem bitka bytak (uz to se još misli na biće) postaje “ovisnim” o subjektu i da se sve svodi na neki “idealizam”. Nasuprot tome treba uputiti na temeljnu odredbu razumijevanja kao nabačaja. Bytak U drugom početku mora se kao ono početno dosegnuti bivanje samoga bytka u njegovoj potpunoj začudnosti u odnosu na biće.

str. Ukoliko se ono što je odavno postalo netemeljno i što je i dalje postojeće i uobičajeno svaki put još može dovesti do spremnosti na spopad. Tu-bitak utemeljuje dogođaj (II. Ovome pripada jedincatost i začuđenje u trenutačnosti nenadano spopaloga poprišta koje se tek tako širi. 144. koji upravo naznačuje bit samoga bitka kao dogođaj koji u sebi povratno titra. tu-bitak. Bit bytka* Do-gođenje tu-bitka od strane bytka i utemeljenje istine bitka u tu-bitku – obrat u dogođaju nikada nije sadržan ni samo u dozivu (izostanak) ni samo u pripadnosti (napuštenost od bitka). nikad ne može učiniti općenitim. 139. Vrijeme pritom kao sadašnjost a prostor. noseći stršeće. Tu-bitak “jest” samo gdje i kada bitak istine. ali tek u bacanju i njime. 516] 141. ma koliko svemuzajedničkim zvučalo njegovo ime. preuzimanje kao iz-trpljenje.IV. gdje i kada biva. Bytak biva kao dogođaj. Bivanje bytka: istina i vrijeme-prostor* Bytak biva. u čemu se ono sebezatvarajuće otvara kao noseći-vezujuće. ἰδέα. 218 219 . Skok i Utemeljenje ** [usp. potpuno drukčiji odnos spram bytka. Bytak i iskonski prijepor. bliže i prisnije od svakog bića. svijet i zemlja – dogođaj. ali ne pad u općenite formalne pojmove prostora i vremena(!) nego povlačenje u prijepor. Dogođaj u sebi utemeljuje tu-bitak (I. prepiranje prijepora) kao sljedeće područje udesa za istinu bytka. za sve tumačenje bića zadržalo samo pribivanje. i[**] to se zbiva u vrijeme-prostoru koji izvire iz odmaknuća i namaknuća same istine. jer je prevladavanje sve subjektivnosti i načina mišljenja koji su njome određeni. U koji se lik spopad bytka prvi put postavlja i pohranjuje. a ipak se svaka vrsta bića po sebi zadržati dalje od njega.). * usp. štoviše obrat uopće. 140. time se suodlučuje o mogućem rasponu istine bytka. U prvom se početku od toga iz neposredne navale na biće kao takvo (φύσις. Bivanje bytka Ako se ne utekne u neko objašnjenje bitka (bićevnosti) tako da se postavi prvi uzrok sveg bića koji prouzročuje samoga sebe. bacač nabačaja je bačen. Pogovor str. To nije rečenica nego nepojmovno zamuknuće biti koja se otvara samo potpunoj povijesnoj provedbi početnog mišljenja. Neki obrat. tj. Skok. Utemeljenje je ovdje obostrano: I. onda to uspijeva samo iz jednog nužnog (koje izdržava napuštenost od bitka kao nuždu) osvještenja koje uviđa ovo: Istina bitka i tako on sâm biva samo gdje i kada tu-bitak. No uistinu prostor nema prisutnosti kao ni odsutnosti. unutar prisutnosti i pripadan joj. οὐσία) kao shvatljivo i mjerodavno * usp. biće jest. Tek iz istine bytka povijesno niče biće i istina bytka sklanja se u ustojnosti tu-bitka. bit istine. II. proveden.). mjesto kao ovdje i ondje. to daje predznak područja za sklanjanje istine boga koji nadolazi i u bijegu je. 265???). Ali on ipak biva. Vremenujuće prostorovanje – prostorujuće vremenovanje (usp. U dogođaju. U razumijevanju kao bačenom nabačaju nužno u skladu s iskonom tubitka leži obrat. ne rastvori li se biće kao takvo u predmetnost i ne objasni li se sada opet bićevnost iz pred-očavanja predmeta i njegova a priorija. Bytak biva kao dogođaj. Ovdje je polazeći od tu-bitka mišljen. Bit bytka bitka kao utemeljivanje njegove istine suprotnost “subjektiviranja”. Zato se “bitak”. Jer to zajedno i sami to dvoje proizlaze tek iz titranja dogođaja. Razumijevanje je provedba i preuzimanje ustojnosti izdržavanja. Sam je vrijeme-prostor prijeporno područje. SKOK 141. treba li sam bytak doći do bivanja. Utemeljenje. a ni u oboma zajedno. začinjući nabacujuće (usp. on sam titra u povratnom titranju.

kao već Platonov “Sofist” i prije njega Heraklit. Ono u nju dolazi kroz i u svojoj povijesti koja se utemeljuje. Bytak kao do-gođaj. no ipak je on. 230. Dakle i mišljenje kao početno drugoga početka može doći u daleku blizinu posljednjeg boga. samo ako se iskusuje kao istinito. SKOK 144. pogotovo budući da je “bilo koje biće”. nego bytak biva vrijeme-prostorno kao ono “između” koje nikada ne može biti utemeljeno u bogu. Istina i ispravnost) Do-gođaj i njegovo udešaj u bezdanu vrijeme-prostora mreža je u koju posljednji bog vješa samoga sebe kako bi je rastrgao i pustio skončati u njezinoj jedincatosti. 144. ne možda bilo koje drugo kao sebi pripadna suprotnost. tvrdeći da su one stvorene za vječnost. niska su i snižavaju bytak! (usp. toga da on samo postoji. 142. a nikada u obliku nekog rezultata. nego drugo znači ono što kao sklanjanje istine bitka pušta da biće bude biće. ali upravo sámo to između i njegovo bivanje koje se kroz tu-bitak u njemu utemeljuje. zašto ne? Prisnost onoga ništa i ono prijeporno u bitku. što nitko ne shvaća i u čemu još tumara čovjek koji je došao do kraja kako bi se samo još omamljivao spravbama svojih makinacija. iskusio nešto bitno. nego bivanje bitka utemeljuje sklanjanje te time stvaralačko pohranjivanje boga koji prožima bytak uvijek samo u djelu i žrtvi. jer vlasništvo je pripadnost u do-gođenje. naime tako da je on treban od samoga bytka kao čuvar poprišta trenutka bijega i nadolaska bogova. negativitet. ukoliko on postaje ustojan kao tu-bitak. Bytak i iskonski prijepor* (bytak ili nebytak u biti samoga bytka) Iskon prijepora iz prisnosti onoga ništa u bytku! Dogođaj. Bytak “treba” tu-bitak kako bi bivao u onoj rijetkosti i jedincatosti i tu-bitak utemeljuje čovjekov bitak. Bit bytka Uzdrhtanje istitraja u obratu. Bytak i bivanje njegove istine čovjekovi su. nije li to Hegelov negativitet? Ne. božanski i čudno i najstranije u svem biću. možda za ono i-tako-dalje koje nije ni dan ni noć. Upravo ne bivanje. dogođaj se nikada ne smije predočavati kao neposredno predmetan. Dogođenje je povratno titranje između čovjeka i bogova. Dakle bytak je ipak ono drugo nasuprot dogođaju? Ne. To skrivanje krči se kao skrivanje samo u najdubljoj krčevini poprišta trenutka. naizgled najviša. nego u tu-bitku. 220 * usp. Zašto ne? Jer bitak kao bićevnost (zbiljnost) iz mišljenja (apsolutno znanje). a ono sámo bytak. Bytak i iskonski prijepor (bytak ili nebytak u biti samoga bytka) Uzdrhtanje tog istitraja u obratu dogođaja najskrivenija je bit bytka. Bitak i nebitak – odluka 221 . Nije moguće htjeti od bilo kojega nasumce izabranog bića odvojiti bytak. to bivanje bytka nije sámo posljednji bog. ali ukinuto u apsolutnom znanju. ukoliko ga čovjek izdržavajući ustojno utemeljuje. temelj mu je.IV. ali ni u čovjeku kao danom i živom. Ne vrijedi prije svega i jedino to da i ono suprotno “jest” i da oboje pripadaju zajedno. Iznenadno gašenje velike vatre koje za sobom ostavlja ono što nije ni dan ni noć. nekog načina pred-očavanja koji se treba proizvesti i koji boga dovodi do sklanjanja. Bytak “jest” čovjekov. samo radi nestajanja i održanja kretanje ukidanja. Naravno. Utemeljenje. a ne može se ni izjednačiti s bytkom. Prisnost onoga ništa u bytku: prvo pripadna njegovu bivanju. Ali to ujedno kazuje: bytak ne biva po milosti čovjeka. uvijek već ono drugo samoga sebe. podobnost pripadno-utemeljujućegsklanjanjućeg tubitka za mig. samo bitnije i ipak opet drukčije. nego ako već 143. Do-gođenje određuje čovjeka za vlasništvo bytka. Zašto? Može li se još tako pitati? Ako ne. Sva takva očekivanja. činu i mišljenju. Bog nije ni “bivstvujući” ni “nebivstvujući”.

Ali baš za Hegela nije samo taj “bytak” određen. Sa svim tim moje piitanje o onome ništa. spoznato da se ono ništa nikada ne može obračunati i odračunati protiv bytka. Tada je. a bavljenje tim rasterećenjem odlikuje “herojske mislioce”. onda to znači i može značiti samo nešto odgovarajuće povezivanju bitka i onoga ništa uopće. 145. Ako se u “Što je metafizika?” navodi rečenica iz Hegelove Logike: “Bitak i ništa je isto”. Postavi li se čak to “ništa” u tom smislu kao cilj. u Heraklitovoj izreci o onome πόλεμος leži jedan od najvećih uvida zapadne filozofije. no ipak bivanje bytka treba tu-bitak i tako čovjekovu ustojnost. Još i danas kod svih “mislilaca” takoreći prethodi izjednačavanje bitka i bića i to na temelju nemoći sve filozofije da razlikuje. prvi stupanj onoga što se ubuduće treba misliti pod bytkom. koja se nalazi bitno iznad svih optimizama bilo kakvog pokazivanja mišića i sveg programatskog herojstva. onda kao dogođaj. naše buđenje i volja iz naše nužde. Kada tako dogođaj zasja u samstvenost. Što smo mi iskonskije mi sami. I prema tome ne “mi” ishodište. tj. Utemeljenje) skriveno otvara ono k-sebi i time bytak kao dogođaj. No odakle prisnost onoga ništa u bytku? Odakle takvo bivanje bytka? O to se piitanje uvijek iznova spotiče. U skladu s tim. možda čak kao ono što treba izbjegavati i nijekati. kako bi bila dovoljno jaka da kao najskriveniji dar iskusi ono ništeće u samom bytku koje nas tek doista užasnute izbavljuje u bytak i njegovu istinu. jer smo dani na odgovornost sebi i sebi izručeni – sebi? Tko smo mi sami? Dakle ipak ne ono naše. koje je više od sveg “pozitivnoga” i “negativnoga” na biću zajedno. ono ništa uvijek se shvaća kao nebiće i stoga kao negativum. dobio se “pesimistički nihilizam” i daje se za pravo preziru spram sve slabašne “filozofije ničega” te prije svega: rasteretilo se svakog piitanja. SKOK 145. Prije je uvijek samo ukidanje i sabiranje (λόγος). nego “mi”: kao izloženi i premješteni. nego je bitni uzdrhtaj samoga bytka i zato bivstvujućije od svakog bića. * predavanje u zimskom semestru 1933/34 “Vom Wesen der Wahrheit” (Gesamtausgabe Band 36/37) 222 223 . ne kao dopuštanje da vrijedi i ono suprotstavljeno. bivanje bytka – obostrano utemeljenje bitka i tu-bitka). nema baš ništa zajedničko. Ali sama istina temelj i to bivanje? Izvire u sebe-držanju-u-istini! Ali kako je taj iskon? Držati se u istini. Ono ništa nije ni negativno niti je “cilj”. Sada ne νοεῖν. “bitak” se uvijek poima kao bićevnost bića i tako kao ono sámo. općenito u dosadašnjem mišljenju. Prijepor kao bivanje onoga “između”. nego sklanjajuća ustojnost. Bytak i ništa postoji neka nasuprotnost kao povratno titranje. otvoren je “temelj” prisnosti. Mislilačko piitanje prvo mora postići iskonskost snage kazivanja da. onda u tome leži naputak za prisnost. Samo ako se piitanje ovdje najdublje shvati. jer je bytak (a to znači ono ništa) ono između za biće i bogovanje i nikada ne može postati “cilj”. i obratno (usp. nego to da mi otvarajući izdržavamo samstvo i u samstvu se (usp. toliko će joj nedostupnim isprva ostati ono “ništa”.IV. Ta je dubina ono odlukovno. Koliko će god budućnosti biti teško odvojiti se od mišljenja “metafizike”. naravno. to je pitanje o temelju istine o bytku. ne-posredno upravo već čisti negativitet predmetnosti i mišljenja (bićevnost i mišljenje). ali u zaboravu tog premještaja. Doduše. no ipak se on nije mogao razviti za pitanje o istini kao ni za ono o bitku (ZS 1933/34)*. nego je to prvo kao ono ne-određeno. Bytak i ništa U cijeloj povijesti metafizike. Bytak nije ništa “ljudsko” kao čovjekova spravba. a sada oslobađanje i bezdan i puno bivanje u vrijeme-prostoru iskonske istine. to smo već dalje napredovali u bivanje bytka. koje izvire iz pitanja o istini bytka.

onda kazuje: biće pripada u bivanje bytka. Bytak i iskonski prijepor. Ono jedno i drugo sami si iznuđuju ono ili-ili kao prvo. onako kako se samo predočava predodžbom nijekanja onoga nešto na temelju kojega se tada kaže: ono ništa ni”je”. dok se misli ne-misaono. silina ploda i veličina darivanja. No odakle ovdje krajnje ograničavanje na jedno i drugo i tako ili-ili? Iz jedincatosti bytka slijedi jedincatost njemu pripadnoga ne i dakle drugoga. ne više oboje u povratnom titranju. 147. što ostavljamo da pred nama leži kao predmet? Biće iz susreta kao “bivstvujuće”. onda bi valjalo reći: ako se bytak postavi kao beskonačan. 148. ma kakav bio. i rečenica: bytak je konačan. Bit odluke 224 . nebitak biva u izopačenju. onda je upravo određen. tome ne pripada bytak. Kreće li se pak u prijeporu onih rečenica. usp. Bytak i nebytak* Budući da biti bytka pripada ono ne (zrelost obrata u dogođaju. ono doista ništetno jest ništavno. Samo zato što bytak ništavno biva. Biće jest 146. Dogođaj kao oklijevajuće ustegnuće i u tome zrelost “vremena”. naprotiv. Ali nebytak biva i bytak biva. koje? Što nama jest biće? Ono nasuprotno? Ono odloženo. Jer ona samo ponavlja ono što je već kazano s “biće”. bytak biva kao ništavan. zašto susret? Kada susreće i kako? Za pred-očavanje? Ili je “biće” ishod bivanja bytka? 225 * usp. Nasuprot tome. ono ništa za predodžbu jednako tako lišeno temelja i prazno. tj. usp. Jer ono bez-konačno ne može se misliti kao nešto bez kraja što otječe. Biće jest Ta “rečenica” neposredno ništa ne kazuje. ali u istini kao krčevini za sebeskrivanje. on za svoje drugo ima nebitak. nego kao zatvoren krug! Nasuprot tome stoji dogođaj u svojem “obratu”! (prijeporno). 47. ako se bez-konačnost i konačnost shvate kao dani pojmovi o veličini. Što znači: pripadno u bivanje bitka? I odmah se postavlja i pitanje: biće. Predpogled. ako rečenica odmah uđe u područje istine: bitak biva. SKOK 148. Skok. misli se samo kao prijelazno osiguranje od “idealizma” svake vrste. A jednako vrijedi za rečenicu: bitak je konačan. onda se potvrđuje njegova bez-danost. Bivanje bytka (njegova konačnost) Što znači: bitak “jest” bez-konačan? Na to se pitanje uopće ne može odgovoriti ako u pitanje nije postavljena i bit bytka. Zrelost je bremenita iskonskim “ne”. Bivajući kao ništavan on ujedno omogućava i iznuđuje drukčijost. I sada je ta rečenica iz nemisaone samorazumljivosti prešla u upitnost. Tek ovdje ono bivajuće ništavno bytka kao dogođaj. ukoliko je to uopće moguće. samo se razlijeva. čak i u oklijevanju ustegnuti i tako namaknuće u odmaknuću. Pokazuje se da ta rečenica nije posljednje od kazivoga nego ono najprethodnije od upitnoga. Ali to naizgled najopćenitije i najpraznije razlikovanje najjedincatija je i najispunjenija odluka i stoga se za njega nikada bez samozavaravanja ne može pretpostaviti neka neodređena predodžba o “bytku”.IV. 144. tj. Postavi li se kao konačan. Posljednji bog). Ali pri tom naizgled najopćenitijem i najpraznijem razlikovanju valja znati da je ono takvo samo za tumačenje bićevnosti kao ἰδέα (bitak i mišljenje!): nešto (proizvoljno i uopće) i ono ne-nešto (ništa). Ta rečenica ne kazuje ništa sve dok se razumijeva neposredno. a nipošto ne puko “ništa”. Jer to drugo je drugo njega samoga. sazrijevanje još ne darivanje. bytak kao dogođaj. Ili se time misli na neku kvalitetu i koju? Pitanje o bivanju bytka nalazi se na kraju izvan prijepora tih rečenica.

Tada je izlaz objašnjenje “bitka” iz najvišeg bića kao od njega spravljenog i mišljenog. Bićevnost bića razlikovana po τί ἐστιν i ὅτι ἔστιν To razlikovanje unutar prvog početka. dakle čega su modaliteti? Je li u smislu i vidokrugu provodnog pitanja prvo dovoljno uputiti na razlike prisutnosti i odsutnosti. “Vrata” imaju svoj što-bitak. dakle koje se pojavljuje u povijesti provodnog pitanja. Doigra. SKOK 150. ostaje prazna skolastika koja je obilježena baš time što ostaje bez vidokruga i osvještenja istine s obzirom na 226 pojmove o bićevnosti u širokom smislu. platonizam i idealizam. ono kamo koraka unatrag. 150. postojanost (v) kao istrajnost i trajanje – da izgled nije odsutan. mora biti povezano s ovdje vodećim tumačenjem bića kao takvog. izgleda – što. νοεῖν. Sljedeći korak koji se u toj raspravi mora učiniti jest: mišljenje grčke οὐσία kao predočavanje. Iskon razlikovanja onoga što i da nekog bića* Biće je pritom već određeno u svojoj bićevnosti i to kao ἰδέα. obratno. 110. koje tvori opstojnost. sve dok “biće” tako ostaje uzeto u predodžbu uopće. 110. usp. jesu li ti “modaliteti” modaliteti zbiljnosti? Oni sami uvijek jedan među drugima. Iskon razlikovanja onoga što i da nekog bića Ili se ovdje. otvoriti prema njegovu vidokrugu i temelju te izdignuti na vidjelo obilježje te οὐσία kao postojane prisutnosti. već rano! Kada? Tada kada se biće protumačilo u svjetlu onoga ἰδέα. ustrojem (štostvo. pogotovo s onom pomamom za bićem uopće i općenito. Ono τί ἐστιν zovemo. To je točno. postojanost (p) ono ispunjavajuće. recimo kod predručnoga i priručnoga? U svakom slučaju. i svako od njih ima i svoj da-bitak i kako-bitak. * usp. naime u slijepu ulicu onoga što je nama danas odavno poznato. Nisu essentia i existentia ono bogatije i posljedica nekoga jednostavnog nego. a i to oskudno. otuda prvo učinjene pitanjem. ἰδέα. Neko puko formalno dijalektičko razmatranje odnosa essentiae i existentiae. a ipak i nije: točno je ukoliko se neizrečeno podrazumijevaju i pred-razumijevaju postojanost i prisutnost. I u tome je uputa na jednu skrivenu sjedinjenu-bogatiju bit bićevnosti. o njemu ništa ne može reći jer ono “bivstvujući” uvijek iz nekog sklanjanja na njegov način pripada bytku? Pogotovo budući da je on sam povijestan i jednom je sâm bio dogođaj? Ne ostajemo li uvijek iznova preduboko u uobičajenim kolotečinama predočavanja. u sebi znači za pitanje bitka? 149. također i “sat” i “ptica”. jednom pojmljena. i sámo opet kao postojana prisutnost. Neposredno predočavanje te razlike i onoga što se u njoj razlikuje vodi u slijepu ulicu. Dakle to dvoje pripada zajedno. da nešto postoji. što je još bitnije. Važnija od imenâ je stvar te stoga pitanje kako to razlikovanje proizlazi iz bićevnosti bića i stoga pripada bivanju bytka.IV. existentia). Doigra. a ono ὅτι ἔστιν “načinom” (da-bitak i kako-bitak. Poima li se njima samo “zbiljnost” ili i mogućnost i nužnost. predavanje u ljetnom semestru 1927. “Die Grundprobleme der Phänomenologie” (Gesamtausgabe Band 24) 227 . essentia). platonizam i idealizam) Formalistično se može reći: svaki “ustroj” ima svoj način i svaki način je način nekog ustroja. Danas se govori kao da je to uvijek bilo poznato. pribivanje (p) davanje prostora. od onoga što jedincatost bytka. Ali ostaje povijesna činjenica da razvoj provodnog pitanja već rano nailazi na to razlikovanje u samoj bićevnosti. izgled. što znači razmatranje koje prihvaća razliku kao jednostavno danu i palu s neba. οὐσία. tako da proziremo još vrlo malo. Nabačaj bićevnosti na postojanu prisutnost. određeno osiromašenje jedne u sebi bogatije biti bytka i njegove istine (njezina vrijeme-prostornost kao bezdan). iz neposrednog “mišljenja” te razlike ne može se pokazati ništa što bi je određivalo kao vidokrug i istinu sve dok ustrajemo u tom mišljenju kao posljednjem i prvom. ἰδέα. 98. Zašto ovdje i u to doba? (usp. na stanovit način samovoljno. Ukoliko su u toj ἰδέα obje vrijeme-prostorne odredbe? pribivanje (v) kao sabiranje onoga što prosijava. a ipak nije točno ukoliko baš one nisu podignute u znanje kao takve i pojmljene kao “vremenski” karakteri jednog iskonskog vremena (vrijeme-prostora) i.

makinacija. 353???). Postoje li. Ali i u drugom početku to razlikovanje ima svoju istinu. 132.IV. do-gođeno i ustojno poprište trenutačnog preokreta za krčevinu bića u dogođenju. uopće stupnjevi te vrste i čak stupnjevi bytka? Sjetimo li se razlikovanja bytka i bića kao dogođenja tu-bitka i sklanjanja bića i uzmemo li u obzir da je ovdje sve posve povijesno te neka platonističko-idealistička sistematika nije moguća jer je nedostatna. Sve u jednom novom novoplatonističkom sistematskom obliku u njemačkom idealizmu. bitna je samo povijesna nužnost u povijesti istine bytka čije doba počinje. Puka predodžba bitka i bića kao razlikovanih sada ništa ne kazuje i vodi u zabludu utoliko što se zadržava u pukom predočavanju. 242. platonizam i idealizam). SKOK 152. povijest) stvori neki vidokrug bitkovnog nabačaja i tako postane moguće iskusiti ta područja na nov način? Tako nešto može postati nužno kao prijelaz. nego “bitak i vrijeme”. Kako stoji s “makinacijom” (tehnikom) i kako se u njoj sabire sve sklanjanje odnosno prije toga kako se u njoj u učvršćuje vladavina napuštenosti od bitka? Bitna je povijesna snaga sklanjanja koja utemeljuje tubitak i odlučnost za sklanjanje i njegov domet za opstojnost dogođaja. “prirodu” i njezino neživo. Skok. ali to ostaje zavaravajuće ukoliko je otuda lako otkliziti u neku sistematiku ranijeg stila. Ako se istina onoga što i da kao odredaba bićevnosti ne opita s njom (vrijeme-prostor). Leibniz: usnule monade ↔ središnja monada. kao što su pribor. Doigra. Svugdje gdje je neko summum ens. da se na način “ontologijâ” različitih “područja” (priroda. Vrijeme-prostor kao bez-temelj). pitano polazeći od istine bitka kao dogođaja. Stupnjevi bytka 228 229 . žrtva i njezina istinosna snaga (iskonskost sklanjanja istine i time uzbivanje dogođaja). no ovdje su stupnjevi “bića” odnosno ne-bića k biću sve do ὄντως ὄν. kada pitanje više nije od “mišljenja” prema bićevnosti (ne bićevnost i mišljenje. str. ἰδέα. prisutnost i postojanost. Stupnjevi bytka* Odakle stupnjevanje? Već na temelju grčke ἰδέα i blizine njoj. No ne ostaje li usprkos tome neki put. ujedno vremenito i prostorno i svaki put polazeći kako od vremenovanja tako i iz prostorovanja ono razlikovanje koje nam je kao što i da bića i previše uobičajeno i neupitno. tj. Skok. Stupnjevi bytka Uvijek svaka od odredaba. to “razlikovanje” imenuje ono područje dogođaja uzbivanja bitka u istini. čin. Bytak i biće. Utemeljenje. prijelazno razumljeni). Ono tu je zbivajuće. “Život” 151. Ono što je u njoj mislilački otvoreno uopće se može ukupnosno misliti samo u cijeloj fugi nabačaja tu-bitka. O biti istine. * usp. Ukoliko sve to potječe od Platona i platonizam je. sve su to uvijek samo stupnjevi bića kao različita ispunjenja najviše bićevnosti. kako to pokazuje već srednji vijek. Bitak i biće* To razlikovanje prvo iz provodnog pitanja o bićevnosti i tu je zapelo (usp. čime biće kao takvo tek ulazi u ono tu (usp. bar pripremni. 152. štoviše tek je sada zadobiva. u njezinu sklanjanju. 110. usp. onda ostaje pitanje kako urediti ono živo. npr. Svaki predodžbeni i računski poredak ovdje je izvanjski. Ali bićevnost se već temelji na skrivenom “razlikovanju” bytka i bića koje se ne može ukinuti. 152. Zatim prije svega novoplatonističko stupnjevanje! Kršćanska teologija – ens creatum i analogia entis. 154. onda sva razmatranja essentiae i existentiae ostaju prazno naguravanje raskorijenjenih pojmova. * usp. Razlikovanje nema više ništa od onog neosnovanog samo logički-kategorijalno-transcendentalno shvaćenoga i trebanoga. Jer sada. Platonovu “Državu”. Utemeljenje. djelo. Ali odakle uvijek ta dvostrukost u vremenovanju i prostorovanju? Iz njihove temeljne biti odmaknuća i namaknuća i to ukorijenjeno u biti istine (usp. 227.

Svijet je “zemaljski” (zemljan). nego je važna odluka u povijesnim nužnostima iz doba povijesti bitka. i u kojem se prostoru taj odnos treba držati? Ono “živo” će. koji ne zna ni za kakvo “pojedinačno” kao samstveno. onda taj udes može. 110. Ukoliko je to točno? Što su nam još biljka i životinja kada oduzmemo korisnost te uljepšavanje i zabavu? Ta živo je ono lišeno napora. ili se ona može. integrirati u utemeljenje tu-bitka? I tako smo na trenutak pošteđeni odluke za bilo kakvu vrstu sklanjanja. napretku znanosti nuditi beskrajne mogućnosti. “Život”* jedan “način” bićevnosti (bytka) bića. sve dok ono živo nije postalo drugim odjekom tubitka? Ali mora li postojati “biologija” ako ona svoje pravo i svoju nužnost izvodi samo iz vladavine znanosti unutar novovjekovne makinacije? Neće li svaka biologija nužno razoriti ono “živo” i onemogućiti temeljni odnos spram njega? Ne mora li se odnos spram “živoga” tražiti sasvim izvan “znanosti”. podrivaju i sklanjanje istine odigrava se prvo i prije svega u njihovu suprotstavljanju. Ali odakle i kakvog je smisla raznolikost sklanjanja? To se ne može objasniti niti se može izvesti naknadnim izračunom nekog plana providnosti. nego kako ona stoji unutar nužnosti da se prevlada napuštenost od bitka odnosno da se iz temelja stavi na odlučivanje? Je li ona povijesni put do kraja. Ali jednako tako malo znači i puko prihvaćanje u predočavanju. 154. usp. 221???f. do pada posljednjeg čovjeka natrag u tehniziranu životinju koja time gubi čak i iskonsku životinjskost integrirane životinje. (Ranije nego siromaštvo svijeta! Omogućava pogrešno tumačenje. Štoviše. ali nema ih niti biće. Život Može se. Skok. naizmjence se nadvisujući. to tjelesno promatrati kao stvar. Prvo zamračenje u pohranjivanju samstva utemeljuje omamu živoga u kojoj se provodi sve uzbuđenje i pobudivost te različiti stupnjevi tame i njezina razvoja. prethodno preuzeta kao sklanjanje. odmah nalaze u vidokrugu nekog tumačenja s obzirom na ono živo).IV. Zemlja je u tom pogledu iskonskija od prirode jer je povezana s poviješću. naravno. biologizam. platonizam i idealizam. a to znači tjelesno. “Život” No ako je “poredak” neki udes koji je podređen tvorbi povijesti i rješenju njezine tajne. postoje i stanovite zadaće koje zahtijevaju takvo promatranje: mjerenja veličine i težine (koja se. Pohranjivanje samstva i prvenstvo “rodnog pojma”. Početno otvaranje bića prema njemu u pohranjivanju samstva. Ali ostaje pitanje da li ono što se ovdje na taj način (mehanički) može ikada vodi onome što se prvo i prije svega mora. osvještenju se ne može podmetnuti bilo koji put sklanjanja (recimo tehnika). štoviše mora i sâm imati neko područje i put. a stvar mehanički. budući da je sve živo organizmično. Ima li prema tome bytak stupnjeve? Zapravo ne. 153. Zamračenje i bit instinkta. poput svega što se može opredmetiti. pretpostavi li se da je nužan neki temeljni odnos spram živoga. a ipak ujedno sve više izmicati što više sama znanost ujedno postaje lišenom temelja. Svijet je viši od onoga samo “stvorenoga” jer je povijesnotvoran i tako najbliže dogođaju. zemlja je svjetovna. Što treba biti tehnika? Ne u smislu nekog ideala. Kamen nije čak ni lišen svijeta. u: Doigra. jer je čak bez zamračenja. što je najteže vidjeti kada je sve usmjereno prema onome napornom i njegovu prevladavanju i kreće se u makinaciji! Može li postojati “biologija” sve dok nedostaje temeljni odnos spram živoga. 152. da se oni. ἰδέα. odnosno onoga pokraj čega prolazimo i jednostavno propadamo. str. 230 231 . Zamračenje i lišenost svijeta. Ovdje valja podsjetiti da je sklanjanje uvijek prepiranje prijepora svijeta i zemlje. Stupnjevi bytka. SKOK 154.) * usp.

Ona može postati pitanjem tek kada istina bytka zabljesne kao dogođaj. za što Kant može biti samo daleka predigra. Kr233 156. čuvamo u prostoru njezine tajne i ne mislimo kako ćemo raščlambom našeg već čvrstog poznavanja njezinih svojstava ugrabiti bytak. i time predodređujući sve što je prethodilo. počivala u bivanju samog bytka. Priroda i zemlja Priroda. Krševitost Da bismo je znali u njezinu sklopu. SKOK 157. 256. A zatim? Je li to kraj? Zašto zemlja šuti pri tom razaranju? Jer joj nije dopušten prijepor s nekim svijetom. tj. ovo u onome. 155. Posljednji bog). bolje rečeno. Taj zaborav nije gubitak nečega što se još treba posjedovati nego preobrazba u jedno iskonskije stanje piitanja. a ona u sebi uključuje potpuno odvajanje od bitka kao bićevnosti i “najgeneralnije” odredbe. životinja). raspravlja o “modalitetima”? 157. Kamen i rijeka ne bez biljke. Otada je ona uskoro postala neko biće. izdvojena iz bića prirodnom znanošću. i tek se iz toga otvara krševitost. Što je ona nekada bila? Poprište trenutka nadolaska i boravka bogova. Ovdje bivaju padovi boga i uspon čovjeka kao onoga utemeljenog u tubitku. To raščlanjivanje i zadržavanje nekog iskustva kao iskustva naprosto bilo je nekada nužno da bi Kant uopće mogao ukazati na ono što treba izražavati “transcendentalna” vrsta spoznaje. moramo iskusiti bezdan (usp. Modaliteti tako zaostaju za krševitošću kao bićevnost za istinom bytka. u kojemu se sabralo sve bivanje. ovdje je presudno jedno: skok u bytak kao dogođaj. Bivanje bytka filozofiji će ostati uvijek zatvoreno sve dok ona misli da se bitak može znati i takoreći sastaviti recimo izmudrijanjem različitih pojmova modaliteta. svaku stvar. naime kao ono što je bogu potrebno stoga što mu pripada čovjek (usp. Posljednji bog. Što da tada očekujemo od svojega prvog opipavanja kada je potrebno još nešto sasvim drugo. Ali ono postižemo samo time što ovo. Ono jednostavno. kada je. i pitanje o modalitetima nužno ostaje ograničeno okvirom provodnog pitanja. o bićevnosti. Kako stoji i pada odluka za “život”? Osvještenje “onoga biološkog”. Ali upravo je za taj skok potrebna najduža priprema. razaranje koje se jednostavno kotrlja prema svojemu kraju. nasuprot čemu je zadaća temeljnog pitanja samo propitivanje krševitosti. a zatim čak i suprotnost “milosti” te poslije tog srozavanja posve izložena stisku proračunavajuće makinacije i privređivanja.IV. biljka. 232 . No ovdje se mora biti naoružan za neiscrpnost jednostavnoga kako ono više ne bi izmicalo pogrešnim tumačenjem kao ono prazno. što se njoj zbiva zbog tehnike? Sve veće razaranje “prirode” ili. Krševitost i “modaliteti” “Modaliteti” su modaliteti bića (bićevnosti) i još ne kazuju baš ništa o krševitosti samoga bytka. jer joj nije dopuštena istina bytka. Krševitost i “modaliteti” Ukrućenje i pad života iz početnog otvaranja. istina) kao pripadan dogođaju. Što znači kada se na kraju analitike načelâ. Odgovarajuće tome nema ni zatvaranja ukoliko se ne uzima i ono živo – “zemlja” (kamen. I čak i da bi se mogli zbiti to upućivanje i njegov razvoj u Kantovu djelu moralo je prethoditi pripremanje kroz mnogo stoljeća. Krševitost ima svoju prvu i najveću mjeru u potrebi boga u jednom i pripadnosti (bytku) čovjeka u drugom smjeru. I naposljetku je još ostao “krajolik” i prilika za odmor i to sada još i izračunato do divovskih razmjera i pripremljeno za mase. još φύσις. Zanemarimo li upitnost iskona modalitetâ. u kojemu se zatvara i jest zemlja? Hoće li se jednom neki bolje opremljen mislilac odvažiti na skok? On će u svojem stvaralačkom osjećaju morati zaboraviti dosadašnji način piitanja o bitku. a i to samo ako se to već pojmilo iz iskonskije zadaće. mora se ponovno naći u svakom biću – ne. životinje. Zašto nije? Jer ta divovština čovjek što je više div to manjim postaje? Mora li se od prirode odustati i prepustiti je makinaciji? Možemo li još iznova tražiti zemlju? Tko će rasplamsati onaj prijepor u kojemu ona nalazi svoju otvorenost.

Ovdje nema istražujućeg raščlanjivanja “struktura”. suzdržanost i uznošenje. Krševitost ševitost je unutarnja. No ἐνέργεια pravcato pojmljena iz nerazvijene φύσις. str. kao zavještaj. Svaka vrsta razvrstavanja i pomicanja i miješanja “kategorija” ovdje zakazuje jer se kategorije izriču polazeći od bića i o njemu. 159. neizračunjiva nezgrapnost do-gođenja. Posvuda gdje se biće treba promijeniti bićem (ne iz bytka) nužna je sila. Iz dogođaja. 158. Gospodstvo je nužnost slobodnoga za slobodno. u koji odnos pripadaju i δύναμις i ἐνέργεια i njihovi kasniji izdanci. Posvuda gdje se biće treba preobraziti iz bytka. za predujmljujuće izražavanje onoga postojanog i prisutnog. zbiljnost kao ἐνέργεια te mogućnost i nužnost takoreći njezini rogovi. predavanje u zimskom semestru 1935/36 “Die Frage nach dem Ding. spopad i slučaj. bolje rečeno biva. također existentia kao temeljna razlika spram essentiae). bivanja bytka kao središta koje se rabi i pruža pripatke te ostaje u odnosu istodobno s prolaskom boga i poviješću čovjeka. a ipak ostaje djelo-tvornijim od njih. Gospod-stvo jest.). koja se u svjetlu μεταβολή raščlanjuje kao bićevnost. koja se dosada uvijek mislila samo iz bića kao danoga). kako se ono utvrdilo tijekom povijesti filozofije da bi postalo takoreći po sebi danom “problematikom”. Tako se prolazak i dogođaj i povijest nikada ne mogu misliti kao vrste “kretanja” jer kretanje (čak i mišljeno kao μεταβολή) uvijek ostaje povezanim s onime ὄν kao οὐσία. Ovdje se događa uskraćivanje i izostanak. u nekoj se “tablici” ni u bilo kakvoj drugoj razdiobi nekog sistema ne može nabrojati i prikazati ono što tvori unutarnju nezgrapnost dogođaja i već u skladu s dogođenjem ostaje zakrivenim ili istupa. iskon u predskoku. na taj način da se ovdje silom ovladava putem moći. 26???f. pripada bivanju samog dogođaja. nego je svako kazivanje o krševitosti mislilačka riječ o bogu koja je upućena čovjeku te time u tu-bitak i tako u prijepor svijeta i zemlje. SKOK 159. Dogođaj prevlašćuje boga čovjeku time što njega privlašćuje bogu (usp. nije sámo zavještano nego zavještava stalnu iskonskost. tj. Ta napuklina raskoljena i tako složno zjapeća kao gospod-stvo. Predpogled. sama suprotnost naprosto i stoga ono što dopušta da se polazeći od toga kao jednoga drugog naznačujući vrati na οὐσία. ali ne polazeći od mogućnosti. ali još manje nekog mucanja u pukim “znakovima” koje se pretvara da o nečemu govori. μεταβολή. tj. To se događa. premda na pravlastiti način svoje postojanosti (naizgled dugo prekinute stalnosti s njim povezanih trenutaka). sloboda i stisak. Tu-bitak i dakle čovjek bezdano je utemeljen u dogođaju ako mu uspije uskok u stvaralačkom utemeljenju. Svaki čin je čin sile. Kao osiguranje ona se uvijek odnosi spram neke suprotstavljene moći i zato nikada nije iskon. Njegova se veličina sastoji u tome što mu nije potrebna nikakva moć te stoga nikakva sila. treba biti utemeljeno. Zu Kants Lehre von den transzendentalen Grundsätzen” (Gesamtausgabe Band 41) 234 235 . Bijeg u “šifre” samo je posljednja posljedica ne prevladane nego upravo pretpostavljene “ontologije” i “logike”. Ali prije svega. Ovdje je jezgra Aristotelove “ontologije”. Krševitost i “modaliteti”* Porijeklo i vladavina “modalitetâ” još su upitniji od tumačenja bića kao ἰδέα. Moć – sposobnost osiguranja nekog posjeda od mogućnosti sile.IV. pogotovo kao φορά. Kazivanje posljednjeg mišljenja stoji izvan razlike pojma i šifre. * usp. Sila – ne-moćna provala jedne sposobnosti mijenjanja u biće bez predskoka i bez iz-gleda na mogućnosti. 7. Ono vlada i biva kao neuvjetovanost u području slobode. nužno je gospodstvo. Krševitost Jedna bitna napuklina je bitak u svinutosti natrag (sposobnost. Za porijeklo je važno prvenstvo “zbiljnosti” (usp. jer nikada ne imenuju i ne poznaju sam bytak. Zašto μεταβολή? Zato što je.

bitak na ništa. naravno. u odlikovanom tu-bitku kao utemeljenju istine bitka. sam bytak. Bitak na smrt i bitak U najzakrivenijim likovima on je poticaj na najvišu povijesnost i tajni temelj odlučnosti za najkraću stazu. na njemu si složiti neki grubi “svjetonazor” i tada taj svjetonazor unijeti u “Bitak i vrijeme”. opet kao nužnosti jedne napukline samoga bitka. koje je postavljeno kao područje nabačaja istine samoga bytka. ovdje se skriva bitna pripadnost onoga ništa bitku kao takvom. objavljuje se vrijeme-prostor. koji biva kao začuđenje. koji se ne misli moralno-osobno nego uvijek iznova i samo “fundamentalnoontološki”. što znači da se uvijek ujedno misli iskonskije i stvaralački se nadilazi samoga sebe. No sasvim je u skladu s tim da se. Ali ta pred-hodnja k smrti ipak ne zato da bi se postiglo puko “ništa” nego. što znači “fundamentalnoontološki”. što ovdje.IV. Dakle ne kako bi se “bytak” zanijekao nego kako bi se položio temelj njegove punobitne potvrdivosti. Bytak na smrt 160. da bi se posve i iz krajnjega otvorila otvorenost za bytak. iz toga napravi jedna “filozofija smrti”. Da je smrt nabačena u bitnoj povezanosti s iskonskom budućnosnošću tubitka u njegovoj fundamentalnoontološkoj biti. veza između odlučnosti (otvaranja) i smrti. jer u toj se “knjizi” i inače govori o onome “ništa”. Samo u takvim područjima može se naslutiti što uistinu pripada onome čime se “ontologija” bavi kao blijedom i praznom smjesom “modalitetâ”. nego upravo suprotno: smrt je najviše i krajnje svjedočanstvo bytka. samo dolazi na vidjelo u jedinstvenoj oštrini. 162. to još nitko nije slutio niti se odvažio misaono tražiti. Pogrešna tumačenja upravo tog odlomka u “Bitku i vremenu” najjasniji su znak nemoći. tj. i to kao bit tubitka! I to kao ne bi bio nihilizam. Bytak na smrt pojmiti kao odredbu tu-bitka i samo tako. Jedincatost smrti u čovjekovu tu-bitku pripada u najiskonskiju odredbu tu-bitka. Zatim bitak na smrt skriva nedokučivu puninu biti “nužnosti”. bitak na smrt ponovno tubitkovno. Ovdje se uzima krajnja mjera vremenitosti i time se dovodi u odnos prostor istine bytka. to pak prvo u okviru zadaće koju ima “Bitak i vrijeme” znači: ona se nalazi u povezanosti s “vremenom”. pred-hodnja. Ali da bi se uopće moglo nešto slutiti o toj najiskonskijoj povezanosti s običnog i istrošenog stajališta običnog mnijenja i računanja. U neobičnosti i jedincatosti smrti otvara se ono najneobičnije u svem biću. dakle da se ovdje nikada i nipošto smrt ne shvaća kao nijekanje bytka ili čak smrt kao “ništa” za bit bytka. obratno. Otuda lako slijedi zaključak: bitak na smrt. razvijen kao odredba biti istine tu-bitka. Sraz nužnosti i mogućnosti. prvo se u svoj oštrini i jedincatosti morao učiniti vidljivim odnos tu-bitka spram same smrti. 161. a nikada antropološki i “svjetonazorski” mišljeno. Ali nije stalo do toga da se bitak čovjeka rastvori u smrt i proglasi pukom ništetnošću nego obratno: želi se smrt uvući u tubitak kako bi se svladalo njegovo bezdano prostranstvo i tako potpuno izmjerilo temelj mogućnosti istine bytka. u sebi sadrži dvije temeljne odredbe krševitosti i njezin je najčešće nespoznat odraz u onome tu: Prvo. naime da je on do-gođen od samoga bytka kako bi utemeljio njegovu istinu (otvorenost sebeskrivanja). ako se ovdje ne misli “fundamentalnoontološki” s namjerom utemeljenja istine bytka. Ta zamisao naizgled osobito dobro uspijeva. Ali to može znati samo onaj koji može iskusiti i suutemeljiti tu-bitak u pravosti samobitka. da se ovdje pitanje o smrti nalazi u bitnom odnosu spram istine bytka i samo u tom odnosu. dovoljno razgovijetan za onoga koji također želi pitati. No bitak na smrt. No kako je jadno i jeftino izdvojiti izraz “bitak na smrt”. Već je to naputak. SKOK 162. ušuljaju i 236 prošire najgora i najbesmislenija pogrešna tumačenja i da se. Bitak na smrt Ono što se pod time pred-mislilo u kontekstu “Bitka i vremena” i samo tu. koja je još u punom cvatu. 237 . da se razumije ondje pripremljeno pitanje.

a novinskim piskaralima pravo da pametuju.IV. ono “između” koje “dogođaju” pruža trenutak i poprište i tako može postati pripadnim bitku. no ipak ga ne možemo izjednačiti s onime ništa. ono povratno titranje bytka i tu-bitka u kojemu to dvoje nisu dani polovi nego sâm čisti istitraj. već bi se poricao. ako “ništa” znači ne-biće. Ali ovdje u ovoj krajnosti riječ se mora poslužiti silom i bivanje ne treba imenovati nešto što opet još leži povrh bytka nego nešto što izražava njegovo najunutarnjije. mogli zastati i predočavati ga. doveo u nabačaj. Skok. ali za nju može znati svaki bitan čovjek među onima koji će stvarati u budućnosti. zadaće koja naravno ne ostaje ograničena na filozofiju. i ako se pogrešno tumači kao da se time želi naučavati smisao bitka uopće i stoga njegova “ništetnost” u običnom smislu. Tako se bytak još uopće ni na koji način ne bi ispitivao. Bit kao bivanje** “Bit” ne više κοινόν i γένος one οὐσία i onoga τόδε τι (ἕκαστον). Bitak na smrt i bitak uvijek se mora poimati kao odredba tu-bitka. onda ne može biti i bitak. “razlikovanje“ 238 239 . Smrt ovdje ne dolazi u područje utemeljujućeg osvještenja zato da bi se “svjetonazorski” naučavala neka “filozofija smrti” nego da bi se prvo došlo do temelja pitanja bitka te se tu-bitak kao bez-temeljni temelj otvorio. a pitanje o njemu time bi potonulo iza prvog početka. tj. No bytak sada povrh takvog “ništa” ne “jest” opet “nešto”. tj. No budući da se istina mora utemeljiti u tu-bitku. do-gođenje. Bit kao bivanje Ali ne mora svatko provoditi taj bytak na smrt i u toj pravosti preuzimati samstvo tu-bitka. bitak na smrt ostaje nedostupan. obratno. bivanje – pri-bivanje). bivanje bytka može se izboriti samo u postojanosti koju ono tu izdržava u tako određenom znanju. Mi kažemo: bytak biva. onda je sve istrgnuto iz bitne povezanosti. Bivanje bytka* Ako biće “jest”. prvi put kreće prema bytku. Ne provodi se ono bitno. koja svaki put uključuje sklanjanje istine u biće. Bitak na smrt ne bi bio pogođen u svojoj bitnosti kada učenim filozofima ne bi pružao priliku za dosadna ismijavanja. inače bi se on morao postaviti kao biće i time kao neko svojstvo i dodatak biću. * usp. što znači: sam tubitak ne iscrpljuje se u tome nego. polazeći od “bića” kao φύσις. kao nečemu što se zatječe. odredaba koje su na početku nužne kada se. Provedba bitka na smrt dužnost je samo misliocima drugog početka. razumio u smislu “Bitka i vremena” (ne recimo zato da bi se smrt učinila “razumljivom” za novinska piskarala i malograđane). 163. naime ukupnosno mišljenje tu-bitka. u sebi uključuje bitak na smrt i tek je tim uključivanjem potpun. No s druge strane moramo se odlučiti na to da bytak postavimo kao ono ništa. 165. 164. u čijoj se krčevini skrivajući raskriva punina bivanja bytka. i pritom ipak opet posežemo i služimo se jednim imenovanjem koje jezično pripada biću (usp. a time bi se također zakrivalo “biće”. nego bivanje kao zbivanje istine bytka i to u njegovoj punoj povijesti. Bit bytka ** usp. takvo pri čemu bismo. bez-dan tu-bitak. nego je ta provedba nužna samo u okružju zadaće utemeljenja pitanja o bytku. Bitak nije. SKOK 165. “Svjetonazorski”. Bit kao bivanje nikada nije samo pred-očiva nego se shvaća samo u znanju vrijeme-prostornosti istine i njezina pojedinog sklanjanja. Jedincatost toga i ono nepred-očivo u smislu nečega samo pribivajućega najodlučnija su zaštita odredaba bićevnosti kao ἰδέα i γένος.

nego biće stoji u bytku i samo u njemu. to je bivanje. U smjeru tog osvještenja prvo se može izložiti povijesni slijed pojmova biti koji su se pojavili unutar povijesti provodnog pitanja kao niti vodilje piitanja o bićevnosti: 1. No bivanje nije samo spoj onoga što i kakobitka i tako neka bogatija predodžba. u skladu s uključivanjem provodnog pitanja u temeljno pitanje. Uvježbavanje bivanja Znanje biti zahtijeva i sámo jest uskok u tu-bitak. essentia srednjega vijeka 4. kasnije pitanje univerzalija). Bit je ovdje samo druga riječ za bitak (razumljen kao bićevnost). 167. Ostaje samo skretanje u επέκεινα. on više sam ne pruža povoda da se sada opet pita još i o njegovom vlastitom “bytku”. štoviše zapravo samo bitku i onome što pripada njemu samom. istini. Pitanje o bitku biti moguće je i nužno samo unutar postavljanja biti kao κοινόν (usp. Zajedno s tim pojmom bivanja sada se mora postaviti i pojmiti i “razlikovanje” bytka i bića te sve ono što se na tom razlikovanju temelji. čim se bytak iskusi i misli kao ono (u jednom iskonskom smislu vrijeme-prostora) istodobno s bićem: kao njegov temelj (ne uzrok i ratio). Ma kako se odgovorilo na to pitanje.IV. ukoliko na “stranu” bićevnosti pada sve “kategorijalno” i “ontološko”. Bivanje ne leži “iznad” bića i od njega odvojeno. dakle o tome što tvori njegovo što-stvo. I u pitanju istine nameće se obrat: bit istine i istina biti. vježbe o Leibnizu) 5. Pojam “biti” ovisi o načinu piitanja o biću kao takvom odnosno o bytku te zajedno s tim o načinu pitanja o istini filozofskog mišljenja. Bytak se ne može prenijeti natrag na bivanje. dijalektičko-apsolutni idealistički pojam biti kod Hegela. što se zbiva kao tu-bitak i njegovo utemeljenje. I odgovarajuće tome bivanje znači dogođaj ukoliko se on događa u onome što mu je pripadno. To ovdje znači “izkustvo”. οὐσία u Aristotelovu izlaganju u Met. nego iskonskije jedinstvo toga dvoga. Bivanje je ono što moramo uvježbati. jer bi ono sámo postalo nekim bićem. ima svoju istinu kao ono istinito. Kada pitamo o “biti” u uobičajenom smjeru. Uvježbavanje bivanja Bit se samo pred-očava. possibilitas kod Leibniza (usp. kako bi se tako pred-očavajući još više udaljio. Čime se ta vrsta naizgled pravcatog daljnjeg piitanja (biće – njegov bitak – i opet bitak bitka itd. kako bismo stajali u njemu i izdržali ga. SKOK 167. Bivanje ne pripada svakom biću. ἰδέα. οὐσία kao ἰδέα 2. Polazeći od bivanja bitka sada se mijenja i ranija “bit”. istini. Stoga se nikada ne može steći pukim općenitim razmatranjem danoga i njegova već utvrđenog tumačenja. sama “bit” uvijek se snižava. Početno mišljenje Čim “bitak” više nije ono pred-očivo (ἰδέα) i čim se prema tome više ne misli apstrahiran od bića i od njega “odvojen” (iz pomame da se shvati što čišće i nepomiješano). o bićevnosti bića. Zbivanje istine bytka. transcdendentalni pojam biti 6. Bivanje i bit* pojmljeni kao zbivanje istine bytka. Predpogled. tada pitamo o tome što “čini” neko biće onim što ono jest.) mora presjeći i ponovno uputiti u pravcato piitanje? Sve dok se ostaje kod οὐσία čini se da se više ne može naći neki temelj piitanja-dalje-ne-više-na-isti-način. * usp. dakle nikada i nipošto neki način bitka koji bi opet pripadao još i bytku ili čak po sebi postojao iznad njega. 166. Z H Θ 3. “uvjet mogućnosti” kod Kanta. 240 241 . stojeći u nj i uklonjeno. uvježbavanje.

pitanje istine kao pred-pitanje 242 243 . UTEMELJENJE * UTEMELJENJE Tu-bitak Istina Vrijeme-prostor * usp.V.

a da ne otpadaju u predmetnost. ugođeno u neočekivane. Tu-bitak i bytak* Tu-bitak znači do-gođenje u dogođaju kao biti bytka. Tu-bitak** Najvećoj strogosti prisnog titranja tu-bitka pripada to da ne broji bogove niti na njih računa. tu vlada izmaknuće (uskraćivanje) bytka. No kako bezdano iskrčena mora biti krčevina za sebeskrivanje da se izmaknuće ne bi površno pojavljivalo kao neko puko ništetno nego vladalo kao dar. bivanje bytka. 448???ff. Jer već je to nebrojanje posljedica jednog iskonskijeg tu-bitka: njegove sabranosti na klonjenje. 121. 169. to kazuje: uskraćivanje kao bivanje bytka najviša je zbilj* usp. Rečeno preživjelim jezikom metafizike.a) Tu-bitak i nabačaj bitka 168. A izmaknuće je stvar tu-bitka. a pogotovo ne s jednim jedinim. on kao izmaknuće. Bytak i biće 244 245 . to nebrojanje bogova daleko je od svake proizvoljnosti puštanja da sve važi. Pripadno uvijek svakome. osvještenje. životinja. ** usp. kroz koju se biće proguralo u pojavu i time predmetnost te je bytak postao naknadnim dodatkom u liku apriorija. kamen i more i nebo postaju bivstvujući. No gdje biljka. Napuštenost od bitka prvo je svitanje bytka kao sebeskrivanja iz noći metafizike. Ali samo na temelju tu-bitka bytak dolazi do istine. Skok.

da iskonskije protumačimo jedan korak u određenom smjeru: prisutnost. Ta oznaka bića smije se misaono pratiti čak do prvopočetnog imenovanja. na cijelo zbiljski dano biće sámo. Nabacujući ono otvoreno za bitak. time što “jest” (takoreći aktivno-tranzitivno) ono tu. Tu-bitak – briga. vremenitom tubitku. ne kao ono prvo i samo namjeravano. Tu-bitak nost najvišeg mogućega kao mogućega i time je prva nužnost. No “svijet” nije kršćansko saeculum i poricanje boga. 173. Tu-bitak je način da se bude koji je. životinjskom. Tu-bitak ne takav koji bi se mogao jednostavno naći na danom čovjeku. predavanje o umjetničkom djelu*). 82f. kojim se temeljem (i njegovim utemeljenjem) čovjek iz temelja preobražava. No kroz cijelu se povijest metafizike provlači običaj. pribivanje od sebe (pri čemu se sve više zaboravlja ἀλήθεια). temelj iskonskije mišljene ἀλήθεια. Tu-bitak kao nabacivanje istine bytka (“tu”). frajburško predavanje 1935 171. a ipak je u * usp. u što bismo upravo iznova mogli naglavačke pasti. u cijeloj povijesti metafizike) znači nešto bitno drukčije nego u drugom početku. Tu-bitak i pitanje bitka U “Bitku i vremenu” tu-bitak se još nalazi u prividu “antropološkoga” i “subjektivističkoga” i “individualističkoga” itd. nego to suprotno posvuda samo kao nužna posljedica odlučujuće preobrazbe “pitanja bitka” iz provodnog u temeljno pitanje. tubitak u povijesti prvog početka (tj. u skladu s tim * Vom Ursprung des Kunstwerks. To znači: po nazivu i stvari. nego iz temeljnog iskustva bytka kao dogođaja proiznuđen temelj istine bytka.V. naravno. Čovjek na tom temelju tu-bitka: 1. Tubitak je utemeljenje istine te najjednostavnije krševitosti. Überlegungen V. čuvar istine bitka 3. Tu-bitak nije način zbiljnosti svakog bića. “Razumijevanje bitka” i na-bačaj i to kao bačen! Bitak-u-svijetu tubitka. vidu suprotnost svega toga. UTEMELJENJE 173. koji nije slučajan. istupanje iz sebe i stajanje bića izvan sebe. stražar tišine prolaska posljednjeg boga. No prvo je sámo utemeljenje tu-bitka prijelazno-tražeće. vremenitost. U metafizici “tubitak” je naziv za način kako biće jest zbiljski bivstvujuće i znači što i danost ili. Potpuno je od toga različito značenje i stvar riječi tu-bitak u mišljenju drugog početka. tragač bytka (dogođaj) 2. ljudskom. ateizam! Svijet iz biti istine i onoga tu! Svijet i zemlja (usp. posvuda gdje se ne znaju niti prvi početak i njegov kraj niti nužnost drugog početka. “Platon“ 246 247 . Tu-bitak* u utemeljenju bivajući temelj budućeg čovjekova bitka. Tu-bitak se odnosi spram istine kao otvorenosti sebeskrivanja. briga. Ali ono tu je otvorenost bića kao takvog u cjelini. da se naziv za načine zbiljnosti bića prenosi na biće sámo i pod “tubitkom” se misli na “tubitak uopće”.. 170. Pad dosadašnjeg “čovjeka” moguć je samo iz jedne iskonske istine bytka. do φύσις i one ἀλήθεια koja je određuje. određen razumijevanjem bitka. Tišina i iskon riječi. “Tubitak” uopće ne znači ništa drugo. I u skladu s tim može se govoriti o stvarnom. Tek sada pad onoga animal rationale. nego on sâm je bitak onoga tu. tako različito da od one prve upotrebe do ove druge ne postoji nikakav posredujući prijelaz. Tako je tubitak samo dobar njemački prijevod za existentia. vremenitost na temporalnosti: kao istina bytka. Tako naziv tubitak posve dobiva pravcati prvopočetni sadržaj: uzlazeći od sebe neskriveno (tu) bivati. 172. Tu-bitak je kriza između prvog i drugog početka.

pripadnoga onoga tu. pojavljivati se u nekom gdje i kada. Ustojnosti pripadaju: 1. tj. valja shvatiti samo u tom odnosu spram čovjeka. ali niti kao karakter bića koji pušta da takvo biće postane predmetom i nalazi se u odnosima s njim. uvijek začudno. Sama ἀλήθεια prva je bićevnost bića. Tu-bitak u smislu drugog početka. nigdje se ne može naći kao karakter susrećućeg i danog bića. tj.V. pri čemu je sadašnjosnost spram bilosti i budućnosnosti stekla na određen način protumačenu prednost (učvršćena u predmetnost. jednostavnost: (nipošto ono “lako” u smislu uvriježenoga niti “primitivno” u smislu onoga što se nije svladalo i što nema budućnosti nego) strast za nužnost onoga jednoga da se neiscrpnost bytka sklanja u okrilje bića i ne odustane se od začudnosti bytka. Tu-bitak i biće u cjelini odlikovanim bitkom i kao sam taj bitak neko neusporedivo biće (ono bivajuće bivanja bytka). koji se inače dosada protezao na sve biće. utoliko što tu-bitak znači temelj mogućnosti budućeg bitka čovjekom. Jer “metafizika” pita polazeći od bića (u početnom. sve stvaranje veže u ono što mu je bitno. treba li se pojmiti bitno i potpuno. 4. No ipak se tu-bitak i čovjek nalaze u bitnom odnosu. tubitak također nije ni karakter čovjeka. što nikada ne zatječemo. koje je stražarstvo naznačeno kao “briga”. Tu-bitak kao bivanje krčevine sebeskrivanja pripada samom tom sebeskrivanju koje biva kao do-gođaj. jačina: (nipošto puki zbroj snaga nego) tu-bitkovno: vještina slobodnog uslišenja najširih prostora stvaralačkog sebenadziranja. 174. Tu-bitak ustojna prinosnost krčevine. pretpostavi li se da sebe poima kao stražara istine bytka. kao da se naziv. ulazak u ono neštićeno. što znači definitivnom tumačenju φύσις) o bićevnosti i nužno ostavlja nepitanom njezinu istinu. pripadan dogođaju kao bivanju bytka. one krčevine bytka u koju se budući čovjek mora postaviti kako bi je držao otvorenom. prisutnost se pokazuje kao jedno određeno prisvajanje istine bitka. U dosadašnjoj i još uobičajenoj uporabi tubitak znači isto što i biti dano ovdje i ondje. objektivnost za subjekt). ukoliko se on poima kao nabacivač bitka i tako izuzima iz svake “antropologije”. što samo dosežemo u uskoku u utemeljenje otvorenosti onoga sebeskrivajućeg. “Temelj mogućnosti” još se izriče metafizički. temelj koji se posebno utemeljuje. ali se misli iz bezdano-ustojne pripadnosti. i čak i ona ostaje nepojmljenom. odlučnost: (nipošto krutost neke svojeglavosti nego) sigurnost pripadanja u do-gođaj. Ta uputa mogla bi izazvati i ojačati pogrešno shvaćanje da se tu-bitak. Sva područja i aspekti metafizike ovdje zakazuju i moraju zakazati ako se tu-bitak treba mislilački shvatiti. u čuvarstvu i stražarstvu onog čovjeka koji za sebe zna da je dogođen bitku. sada takoreći samo ograničava na ulogu oznake za danost čovjeka. blagost: (nipošto slabost obzirnosti nego) darežljivo buđenje onoga zakrivenog i zadržanog koje. u čemu se skriva bytak. čija otvorenost tek uprostoruje prostor za svako moguće ovdje i ondje i uređivanje bića u povijesno djelo i čin i žrtvu. a čovjek ubuduće jest time što preuzima da bude ono tu. neštićenoga. Tu-bitak i ustojnost Ustojnost kao područje čovjeka utemeljenog u tu-bitku. Ustojna prinosnost krčevine sebeskrivanja preuzima se u tragaštvu. 3. 175. Tu-bitak je temelj one ἀλήθεια φύσις. onoga slobodnoga. 248 U drugom budućem značenju “biti” ne znači pojavljivati se nego ustojnu prinosnost kao utemeljenje onoga tu. a to znači istinu bytka. Tu-bitak i biće u cjelini Prva uputa na tu-bitak kao utemeljenje istine bytka dana je (“Bitak i vrijeme”) u prolasku kroz pitanje o čovjeku. Tu-bitak u smislu drugog početka ono je što nam je još posve začudno. Tek iz tu-bitka u tom smislu postaje “razumljivim” tubitak kao prisutnost danoga. koji pita o istini bytka. Ono tu ne znači uvijek nekako odredivo ovdje i ondje nego krčevinu samoga bytka. bivanje one otvorenosti koja tek otvara sebeskrivanje (bit bytka) i tako je istina samog bytka. 249 . UTEMELJENJE 175. 2.

koji se sâm nigdje ne može smjestiti. zaborav bitka. biljni “tubitak”.u njegovoj sklopljenoj moći krčevine. izgubiti ih. Laufende Anmerkungen zu “Sein und Zeit”). Ali kako? Tu-bitak – bitak koji odlikuje čovjeka u njegovoj mogućnosti. Ono tu dogođeno je od samoga bytka. odmiče se od odnosa spram čovjeka i raskriva se kao ono “između”. kojemu se jedinom godi tu-bitak. tu-bitak. kao u metafizici. Tu-bitak. a pritom ipak nije. ne način bitka u gornjem smislu. Najčešće i općenito još smo u nema-bitku. samstvenost. odgurivanje bytka. a ipak način bitka s jedinstvenom odlikom da tek taj način određuje ustroj. oduzimanje = udaljavanje). Otuda govor o tu-bitku u čovjeku kao zbivanju tog utemeljenja. otuda présence. O razjašnjenju riječi U onom značenju koje prvi put i bitno uvodi “Bitak i vrijeme” ta se riječ ne može prevesti. Ali također bi se moglo reći: čovjek u tu-bitku. Nema-bitak Dakle drugdje-bitak. jer ono tu izdržava istinu bytka. ono “najviše”. ujak “jest tu”. dakle tada uopće više nije potreban dodatak “ljudski”. i potom je dogođen čovjek kao stražar istine bytka i tako je on pripadan tu-bitku na odlikovan jedincat način. Sâm se tu-bitak kao do-gođen sebi godi i postaje temelj samstva koji se otvara. Misli li se u tom smjeru. čemu se moguće vraćati samo neposredno. Svaki govor ovdje se može pogrešno protumačiti i nezaštićen je ako ga ne dopadne naklonost onih koji bitnim dijelom puta suprovode piitanje i odatle i samo odatle razumiju ono kazano te prinose predodžbe koje su donijeli sa sobom (usp. naizgled samo “bića” po sebi. 251 176. u tom značenju jednostavno se može izjednačiti s απουσία nasuprot παρουσία. stigao je i prisutan je. ne čovjeka po sebi. U naličju toga izražava se bitan odnos tu-bitka spram bytka. čovjeka. sada se i polazeći od bića – pretpostavi li se da ono već počinje postajati bivstvujućije – mora razviti ono tu. odlučnost i prisnost. 177. čim se tu-bitak poima bitno drukčije. Tu-bitak – što čovjeka ujedno pod njim utemeljuje i nadvisuje. Govor o “ljudskom tubitku” (u “Bitku i vremenu”) dovodi u zabludu utoliko što navodi na pomisao da postoji i životinjski. Ali “biće” nije “čovjek” niti tu-bitak njegovo kako biti (što se tako još lako može pogrešno razumjeti u “Bitku i vremenu”) nego je 250 . Nema-bitak u tom smislu tek ondje gdje je tu-bitak.V. tada u skladu s njim i nema-bitak. Nema-bitak Ali već osvještenje onoga tu kao krčevine za sebeskrivanje (bytak) mora dati naslutiti kako je presudan odnos tu-bitka spram bića u cjelini. A to se događa u nemabitku u skladu sa značenjem: nemati vlast nad svojim sposobnostima. U kojoj mogućnosti? U njegovoj najvišoj. tj. upravo “blizu životu”. Nema: odstranjenje. biće tu-bitak kao temelj nekog određenog. Tu-bitak i sâm znači neko “biće”. u kojem se području ono ujedno postavlja natrag na sámo sebe. tubitak = danost (usp. Tu-bitak: izdržati otvorenost sebeskrivanja. i tek njime stražarstvo čovjeka dobiva svoju oštrinu. što-bitak kao tko-bitak. koje sâm bytak razvija kao otvoreno područje u koje strši biće. ni to u “Bitku i vremenu” nije dovoljno jasno. “Ljudski tubitak” – ovdje “ljudski” ne znači povlačenje granica vrste i poseban oblik “tubitka” uopće (kao danosti) nego jedincatost tog bića. Stoga čim je uspjela prva uputa na tu-bitak mora se slijediti ono bitno što se u toj uputi navješćuje: da je tu-bitak dogođen od bytka i da bytak kao sam dogođaj tvori središte sveg mišljenja. U skladu s tim. Tek tako bytak kao dogođaj posve ulazi u igru. ona se opire gledištima dosadašnjeg načina mišljenja i kazivanja zapadne povijesti: tu bitak. Tu-bitak čovjeka. S druge strane. budućeg čovjekova bitka. naime da bude utemeljitelj i čuvar same istine. Nema-bitak: podržavati zatvorenost tajne i bitka. U običnom značenju ona pak znači npr: stolac “jest tu”. UTEMELJENJE 177. Pitanje tko je čovjek tek sada ima pred sobom probijen put koji ipak prolazi neštićenim područjem i tako se izlaže vihoru bytka.

a to znači. Ex-sistencija metafizički: pri-bivanje. čisto kao čuvanje i stražarstvo bitka. “Tu-bitak egzistira radi sebe“ Ukoliko? Što je tu-bitak. bačen. postavlja ga kao onoga koji je izložen biću (i prije toga istini bytka). Ex-sistencija bitkovnopovijesno: ustojno odmaknuće u ono tu. vodeći. 180. skače. 179. samstvo postaje “sebi” vlastito tek u skoku. jer se može pogrešno protumačiti – “filozofija egzistencije”. Razumijevanje bitka i bytak Iz razumijevanja bitka držati se u njemu. prisutnost. slaveći). tj. str. i to i samo to on “jest” kao ex-sistirajuće samobiće koje ustojno izdržava izloženost. otvara otvorenost. Time što bacač nabacuje. Skok je otvarajuće sebebacanje “u” tu-bitak. Ovdje pak: egzistencija = puna vremenitost i to kao ekstatična. Bačenost se zbiva i posvjedočuje pogotovo u nuždi napuštenosti od bitka i u nužnosti odluke. posve drukčije nego u svakoj konačnosti takozvanog danog stvorenoga i demijurgova proizvođenja. Ono kamo on. odnosi spram tu-bitka i kako se spram njega mora postaviti. po-javljivanje. suprotno uobičajenom mnijenju. utemeljuje se tek skokom. ono najzačudnije i sebeskrivajuće. Tu-bitak kao ex-sistere: uvučenost u otvorenost bytka i stajanje u nju van. Razumijevanje bitka ne čini bytak “subjektivnim”. otvarajući. Biti u odnosu spram onoga što se u njoj otvara (ono sebeskrivajuće). otvaranjem se raskriva da je on sâm onaj bačeni i ne čini ništa osim što hvata povratni titraj u bytku. i to nužno. pjesnički. ali ipak biva prije sveg bića koje u njega stoji. budući da je razumijevanje nabačaj otvorenoga. “Egzistencija“ (“Bitak i vrijeme.V. Tek se odavde određuje ono što. tj. ex-sistere – izloženost k biću. ukoliko se pravost ne razumije moralno-egzistencijalno nego fundamentalnoontološki kao naznaka onog tu-bitka u kojemu ono tu uvijek postoji na neki način sklanjanja istine (mislilački. tubitak. 42) Prvo oslanjajući se na staru existentia: ne ono što. naime čuvarom bačenog nabačaja. i time sâm tubitak dobiva jednu nužnu odredbu. stajati u otvorenosti. No bytak je. Već se duže više ne rabi. nego da. Nabačaj bytka. 182. danost (sadašnjost). On se utemeljuje u skoku. Nedostatno naznačeno u nepravosti. što se naravno nikada ne može pojmiti dosadašnjim “apriori”. i što znači “egzistirati”? Tu-bitak je opstojnost istine bytka. a ipak to nije apsolutno stvaranje nego obratno: bačenost sebebacanja i bacača bezdano se otvara. ali zato prevladava svu “subjektivnost” i smješta čovjeka u otvorenost bitka. “radi sebe”. žrtvujući.i kako-bitak. utemeljenje istine bitka. Nabačaj bytka. “Bytak” nije neka spravba “subjekta” nego tu-bitak kao prevladavanje sve subjektivnosti izvire iz bivanja bitka. tj. trpeći. do-gođen kroz bytak. tj. a ni “objektivnim”. Nabačaj kao bačen Uvijek se misli samo na nabačaj istine bytka. A on je παρουσία. Nabačaj kao bačen To “razjašnjenje” lako bi se moglo navesti kao primjer za to kako se ovdje “filozofira” samo iz pukih “riječi”. Sebe-bacanje. gradeći. dok je inače razumijevanje bitka ono što je temeljno bitno. UTEMELJENJE 182. Ex-sistencija – radi tu-bitka. Sam je bacač. 178. Ali obratno je: nema-bitak postaje nazivom za bitan način kako se čovjek. ono tko i samostvenost tu-bitka. ulazi u njega i time u dogođaj te tek tako postaje sobom samim. 181. 253 252 .

Prethodnu napomenu u “Bitku i vremenu”. Čovjekov bitak kao tu-bitak (usp. Pitanje bitka i pitanje o čovjeku. iako se otvorenost zbiva tek i samo s pomaknućem. Ona obrazlaže i prevladava svu ontologiju. tragač) tvori temelj njegove biti. 254 255 . Pitanje bitka kao pitanje o istini bytka Ovdje se bit bytka ne može očitati ni s nekog određenog bića ni sa sveg poznatog bića zajedno. to se doduše može pogrešno razumjeti kao da ona stoji spremna. polazeći od ἀλήθεια kao temeljni karakter grčke φύσις. kako bi se pripremio preokret i uskok. UTEMELJENJE 186. Što znači raz-voj? Preuzimanje natrag u temelj koji valja otvoriti. stražar. Tu-bitak Nužnost iskonski utemeljujućeg pitanja o tu-bitku može se povijesno razviti: 1. Nema-bitak kao poricanje izloženosti u istinu bytka. iznuđene onim ego cogito. Zadaća u “Bytku i vremenu” pitanje bitka kao pitanje o “smislu bytka”. Tu-bitak 183. Fundamentalna ontologija i antropologija. 2. 186. 3. Štoviše. usp. nešto predočavam – nešto jesam. od pitanja dvostruke repraesentatio. 184. tek s obzirom na bytak. Razvoj provodnog pitanja. “tu-bitak”. 2. treba li se ona odrediti prije bytka bez obzira na njega ili naknadno. Nabačaj na bytak jedan jedini. naravno tako da bacač nabačaja sebe bitno baca u ono otvoreno nabacujućeg otvaranja kako bi u tome otvorenom kao temelj i bezdan tek postao on sâm.V. koja izloženost (čuvar. ukoliko se čovjek iskusuje i njegova bit opstaje kao onaj bivstvujući koji je izložen biću (i prije toga istini bytka). Laufende Anmerkungen zu “Sein und Zeit”). I to “tu” uvijek je samo ono ishodišno otvoreno koje mora računati s ispravnošću pred-očavanja za sebe i njezinom vlastitom mogućnošću. 4. Fundamentalna ontologija ono prijelazno. Potreban je neki iskonski nabačaj i skok koji svoju nužnost može crpsti samo iz najdublje povijesti čovjeka. Čak ni postavljanje one ἰδέα nije očitavanje! Znati to znači prevladati je. 2. ali nužno mora polaziti od poznatoga i uobičajenoga te zato uvijek ostaje podvojena. nešto predočavam – tu-imetak. i to čak stalno. Svaki je put ono “tu” jednako kao i na početku ἀλήθεια nepitano. Što znači tu-bitak? 1. ili nijedno od obojega nego ujedno s bytkom jer pripada njegovu bivanju? Transcendentalni (ali druga “transcendencija”) put samo je pripremni. Ulaženje u otvorenost. Pitanje bitka kao prevladavanje provodnog pitanja. a koje su dotaknuli Leibniz i njemački idealizam: 1. neko očitanje općenito nije moguće. usp. Istina bytka. njegov sklop. 185. Prije nje nema-bitak.

Dokučivanje u temelju: a) pustiti da temelj kao utemeljujući biva. ali upravo zato ne samo u vezi s 1. Utemeljenje je dvoznačno: 1. Taj utemeljujući temelj kao takav se doseže i preuzima. do* usp. Laufende Anmerkungen zu “Sein und Zeit”. nego i od njega određeno. Sukladno tome. Pod naslovom “Utemeljenje” prvo se. Iskonsko utemeljivanje temelja (1) je bivanje istine bytka. Bit temelja iskonski iz biti istine. Suzdržanost: suzdržanost kao temeljni ugođaj. bilješke o tome 1936. 2. 188. 13. u skladu s povezanošću sa “Skok”. biva kao temelj (usp. Predpogled. bit istine i vrijemeprostor). suzdržanost i briga 256 257 . nešto svesti na temelj. Utemeljenje** Dokučiti temelj istine bytka i tako sâm bytak: pustiti da taj temelj (dogođaj) bude temelj kroz opstojnost tu-bitka. b) graditi na njemu kao temelju. istina i vrijeme-prostor (beztemelj). vježbe u zimskom semestru 1937/38 “Die metaphysischen Grundstellungen des abendländischen Denkens (Metaphysik)“ ** usp.b) Tu-bitak* 187. “O biti temelja”. istina je temelj u iskonskom smislu. a) i b). misli na značenje 2. Usp. Temelj utemeljuje.

u mislilačkoj provedbi nazvuka. Naravno. Bit tu-bitka i time povijesti koja je na njemu utemeljena je sklanjanje istine bitka. također niti pomo* za uvodno razjašnjenje tog pojma usp.V. Ali utemeljujući ujedno znači povijesno u našoj povijesti i za našu buduću povijest. 252???). raz-sklapa se vrijeme-prostorno. Samo u dokučivanju dogođaja ustojnost tu-bitka uspijeva na načine i na putovima sklanjanja istine u biće. onda se već s prvim imenovanjem mora provesti onaj naputak po kojemu je tu-bitak bitno drukčiji od samo formalne odredbe temelja čovjekova bitka koja se nas ne tiče. polazimo li od “formalnoga”. te time bit temelja. neizmjeran u svojoj širini i dubini. “Die metaphysischen Grundstellungen des abendländischen Denkens (Metaphysik)”. Tu-bitak se. Bitni trenutak. Nabačaj koji ulazi izvire pak samo iz pokornosti najskrivenijem udesu naše povijesti u temeljnom ugođaju suzdržanosti. postajati povijesnim iz temelja povijesti. tj. O tu-bitku kučivanje u temelju postaje utemeljenjem tu-bitka kao dokučivanja temelja: istine bytka. Tome pripada: izdržavanje nužde napuštenosti od bitka ujedno sa suočavanjem s odlukom o izostanku i nadolasku bogova: prvo zauzimanje položaja stražarstva za tišinu prolaska posljednjeg boga u onoj odluci (usp. Bit bytka. zakon je mislilačkog pristupa u drugom početku. 133. mora biti moguće prvo imenujuće upućivanje u tu-bitak te time i na njega. Skok. ali istine pojmljene kao krčeće skrivanje. Usprkos tome. samo je vrlo površan privid iskonskog odnosa. O tu-bitku* O tu-bitku se može kazivati samo utemeljujući. str. nikada neko neposredno “opisivanje”. Odnos između ratio i veritas iudicii. u biće. usp. za razliku od sistema u povijesti kraja prvog početka. Doduše: ta temeljna “činjenica” naše povijesti ne može se pokazati nikakvom “raščlambom” “duhovne” ili “političke” “situacije” vremena jer već pogled na ono “duhovno” kao i na “političko” zalazi u područje onoga površnoga i dosadašnjega i već je odbio iskusiti pravu povijest – borbu dogođenja čovjeka kroz bytak – te pitati i misliti u stazama raspolaganja te povijesti. UTEMELJENJE 190. Ovdje u okružju utemeljenja i njegova mislilačkog svladavanja ona je veza u kojoj vrijeme i prostor dolaze do pojma svoje biti. i nije se svladao. kao pokorna priprema poprišta trenutka krajnje odluke. Nabačaj tu-bitka moguć je samo kao ulaženje u tu-bitak. posljednjeg boga. Tu-bitak Ako biva samo kao pripadan dogođaju. ne pred-očava se kao predmet. Odavde se određuje lik i vrsta budućega. kao da se on može zateći kao negdje dan. raspravu o “Bitku i vremenu” 1936. što znači kao prva priprema prijelaza u jednu drukčiju povijest čovjeka. ali u pozadini. Taj se odnos u “Bitku i vremenu” vidio. 258 259 . Tu-bitak se iskusuje. pokoravajući se njezinoj najdubljoj nuždi (napuštenost od bitka) i nužnosti (temeljno pitanje) koja iz toga proizlazi. koji postaje vidljiv u povijesti odgovaranja na provodno pitanje (osobito Leibniz). došao je kada ujedno sviće nužda napuštenosti od bitka i traži se odluka. 190. temelj – začinje – nosi bez-temelj i skrivanje bitka ništenje – dokazuje netemelj prikrivanje ( ) ( propadanje ) Postoji neki iskonski bitan odnos između temelja i istine. Taj udes. Pritom su pak vrijeme i prostor iskonski pojmljeni iz istine i u bitnom su odnosu spram utemeljenja. doigre i skoka. mora iskusiti ispunjen. vježbe u zimskom semestru 1937/38 189. već se kao tu-bitak provodi i izdržava pomaknućem ulaženja. Istina.

Ono između koje se ne nadaje tek iz odnosa bogova prema ljudima. način kako svako od njih uvijek ima neko prvenstvo pred drugima. različit je način uslojavanja i prožimanja. istodobno s njim: samopostajanje. Tako je tu-bitak ono između između čovjeka (kao onoga koji utemeljuje povijest) i bogova (u njihovoj povijesti). Tu-bitak i čovjek Bit čovjeka odavno se određuje u smjeru sastavnih dijelova tijelo. knjigu o Kantu) nego sam dogođaj. Proizjapljenje je do-gođenje. pretpostavimo li da pod time ne razumijemo samo neku sposobnost duše i ne samo neki transcendentalni tubitak (usp. pogotovo i prvenstveno proizjapljenje i iz njega uvijek povijesni čovjek i bivanje bitka. u kojemu titra sve uznošenje. “Mašta” kao zbivanje same krčevine. iskon je vrijeme-prostora i carstvo prijepora. što je to isto na višoj razini. mig i ulazak su u sebi supripadna zbivanja pripreme u kojima se. ali isprva i dugo ne prepoznaje taj proboj i naposljetku ga prvi put posve može procijeniti tek iz napuštenosti od bitka. nema pojavljivanja za čovjeka. središte igre doziva i pripadnosti koje se otvara. “umišljeno” u običnom smislu uvijek je takozvano “zbiljsko” dano. približavanje i udaljavanje bogova. koji je već prije utvrđen i otada samo zadržava ono pojavljeno. 193. 261 . Tu-bitak Kao utemeljenje otvorenosti sebeskrivanja. zemlja ← Odavde se već može sagledati kakva je jedinstveno sklopljena snaga nabačaja potrebna kako bi se proveo otvarajući skok kao dosezanje tu-bitka i dostatno pitajući-znajući pripremilo se utemeljenje. on se uobičajenom pogledu na “biće” pojavljuje kao nebivstvujući i umišljen. Tu-bitak je opstojnost bivanja istine bytka. duh. Tu-bitak je točka preokreta u obratu dogođaja. Razvoj tustva onoga tu kao utemeljenje tu-bitka. dovedeno u krčevinu. Ono tu biva i bivajući mora biti preuzeto u bitku tu-bitka. imaginatio.V. To proizjapljenje približavanja i udaljavanja. ali zato u ispravno razumljenom nabačaju koji današnjeg čovjeka dovodi makar i samo u njegovu napuštenost od bitka i priprema nazvuk da je čovjek ono biće koje se probilo u otvoreno. Računa li se otuda. Ali ovdje je sve obratno. UTEMELJENJE 193. 260 ← čovjek ( ) svijet ← ←D bogovi (tu) 192. vlasništvo): 191. Zaista: tubitak je kao nabacujuće-bačeno utemeljenje najviša zbiljnost u području mašte. tek u dogođaju obrata okreću jedni k drugima i jedni od drugih. koje svaki put odlučuje između napuštenosti i proizmignutosti odnosno odande se zakriva u neodlučnost. da sjaji. vlasništvo. sav bytak i njegovo otvaranje tvorevina je koja pridolazi onome tobože opipljivom. svijest u onome ego cogito ili um ili duh ili kako je Nietzsche kanio “tijelo” ili “duša”). Najdublja bit povijesti također počiva u tome da tek proizjapljujuće (istinu utemeljujuće) dogođenje pušta da se pojave oni koji se. gospodsko središte do-gođenja kao privlašćenja onoga pri-padnoga dogođaju. Ovdje više nema “susretanja”. razumljeno kao kraljev-stvo. uobraženo. u ono tu. ono “između”. Jednako tako mijenja se uloga koju preuzima svaki od tih “sastavnih dijelova” kao nit vodilja i smjerokaz odredbe ostalog bića (npr. Samo je “mašta”. otvara dogođaj (usp. nego ono između koje tek utemeljuje vrijeme-prostor za odnos time što sámo izvire u bivanju bytka kao dogođaj te kao središte koje se otvara čini bogove i ljude odlučivima jedne za druge. Tu-bitak je zbivanje proizjapljenja središta obrata dogođaja. duša. naziv koji imenuje iz gledišta neposrednog razabiranja onoga ὄν i bića. međusobno se trebajući. Proboj i napuštenost. naizgled gledan samo sa strane čovjeka. Tu-bitak i čovjek ću neke “dijalektike”.

utemeljujemo i stvaramo i čemu stvarajući puštamo da nas susreće kao navala. a pogotovo da ga ne može svesti na neki temelj (obostran odnos tubitka i bitka). osobito str. subjekt. Hegel). Taj pristup. platonizam i idealizam. Obratno.V. ustojni u tu-bitku. obratno. Kako je lako shvatiti iz tih naznaka. Time je naznačen i iskon toga upitnoga: ono ne izvire iz nekog proizvoljno postavljenog razmatranja i odredbe čovjeka. mora pretpostavljati taj kontekst. i to svaki put u nekom proboju i nekom pomaknuću. Budući da je ovdje duh postao apsolutnim. 263 . ujedno najdublje pitanje o čovjeku. a ipak opet i ne čovjek. 213???f. animus. ψυχή kod Platona i Aristotela (ἡ ψυχὴ τὰ ὄντα πώς ἐστιν. on je u skrivenome morao sadržavati razaranje bića i potpuno potiskivanje jedincatosti i začudnosti bytka te ubrzavati pad u “pozitivizam” i biologizam (Nietzsche) i do danas ga sve više učvršćivati. u skladu s jedincatošću bytka tek otvara nemir bića. 110. “Tijelo” je u skladu s tim privjesak ili podloga i uvijek se određuje samo iz razlikovanja spram duše ili duha ili obojega. ne leži li ta nužnost u biti i u istini samoga bitka i ukoliko.). tu-bitak.. Da li i kako pritom nužno. νοῦς itd. Kantu itd. duha. ako je sam bytak ono najjedincatije i najviše. Apsolutiziranje nije samo znak određenosti protivnikom. spoznato i znano. Zašto i kako upravo u tumačenju čovjeka u kontekstu pitanja o biću dobivaju na značenju ψυχή. ἰδέα. bilo uopće nekako antropološkog. samo to može biti neko istinito. a to znači snaga sklanjanja istine u oblikovano biće. vodi tumačenjem bića kao φύσις te kasnije kao ἰδέα i ἐνέργεια. samo je “re-aktivno”. naposljetku kod Aristotela ψυχή 262 kao οὐσία i ἐντελέχεια ἡ πρώτη. Ono apsolutizira “život” u čitavoj neodređenosti i zbrci koja se u toj riječi može skrivati. osoba? 2. Naše znanje seže samo onoliko daleko koliko se proteže ustojnost u tu-bitku. kritika je ostala neutemeljena i morala je voditi tome da se uskoro preko nje i dijelom pomoću njezinih vlastitih sredstava (transcendentalnog postavljanja pitanja) produžilo prema apsolutnom znanju (njemački idealizam). Nikada ne dolazi do toga da se bitak tako protumačenog čovjeka. čija “istina” opstoji samo u ponovnopočetnoj borbi njegova sklanjanja u ono što je stvorio povijesni čovjek. I time je dosegnuto i jedno jedincato te.. i to ujedno nužno zakriveno. u kojoj se nakon Grka opet čini jedan bitan korak. ono je prije svega upozorenje na to da još manje nego kod njega dolazi do osvještenja provodnog pitanja metafizike (usp. prethodno se jednostavno mora pojaviti pitanje o istini bytka kao temeljno pitanje u bitnoj razlici spram provodnog pitanja. I budući da se na samom početku jednostavno moralo postaviti pitanje o biću i kao provodno je pitanje ubuduće ostalo tako postavljeno usprkos Descartesu. svijest. naravno na taj način da je s nerazjašnjenošću samog postavljanja provodnog pitanja neodređena ostajala i nit vodilja u svojem karakteru niti vodilje te se uopće nije pitalo zašto je neka takva nit vodilja nužna. a da ga kao takav ne shvaća. λόγος (ali ne kao subjekt i duša) i νοῦς u predplatonovskoj filozofiji. očitovano te. οὐσία. I upravo to upitno ja zovem tu-bitak. ja. Tu-bitak ne izvodi iz bića i ne rasplinjava biće u neku duhovnost nego. bilo filozofskog ili biološkog. Samo ono što mi. uvijek je i nit vodilju moralo pružati nešto poput duše. a što ga ipak i prestiže i probija se dalje. mišljenja. u igru mora ući ono što zovemo tu-bitak? Za odgovor na prvo pitanje važno je imati na umu da se izdvajanje i tumačenje tih ψυχή. okretanje u “subjekt” ne mijenja ništa bitno. u različitim inačicama. νοῦς. duh. Jer sadašnje “suočavanje” s njemačkim idealizmom. sada se nadaje nužnost da u suočavanju s dosadašnjom poviješću osvijestimo provodno pitanje i pitamo: 1. nego samo i jedino iz pitanja o istini bitka. Tu-bitak i čovjek Usp. uma. u skladu s tim. ako ono uopće zaslužuje da se tako nazove. UTEMELJENJE 193. predočavanja. ostaje do Hegela i Nietzschea. Kantova kritika čistoga uma. No tada tek istupa ono nepitano i nesvladano da je pri utemeljenju istine bytka na neki način u igri čovjek. I budući da se nije utemeljio taj temelj. sve to ukazuje na to da za odredbu bića kao takvoga u cjelini svaki put u igru ulazi nešto što je sam čovjek. i to u njegovoj ulozi niti vodilje za istinu bića. spiritus. cogitatio. određuje i ispituje iz same te istine te da se tako uzima u obzir mogućnost da na kraju uopće čovjekov bitak ovdje preuzme jednu zadaću s obzirom na bitak koja ga iz njega uklanja – pomiče ga u ono upitno. Doigra.

i zašto on ne bi ostao kakav jest? A kakav je to? Može li se to u-tvrditi? Odakle? Koja procjena po kojim mjerilima? Tubitak je u povijesti istine bitka bitan međučin. Teškoća da se iz nekog takvog pred-očavanja (pričinjavanja) svijeta nađe neki pristup kako bi se tu-bitak učinio iskusivim i vidljivim čini se nesavladivom. a to se mora dogoditi svugdje gdje u pitanje dolazi biće kao takvo te time zakriveno istina bytka. 265 . koja u sebi uključuje pre-vlašćenje (ustojno). tj. Pred-očavanje je k tome stajanje van koje ujedno ipak i ostaje u duši kao neki njezin proces i čin. odgovarajuće početnom tumačenju bića (kao postojane prisutnosti). tako ga utemeljujući. kako bi time samoga sebe izložio u istinu bytka. tj. A to izlaganje sebe i njegova stalnost temelje se u dogođenju. i u takvom procjenjivanju pridaje mu se i tumačenje na koje može polagati pravo samo kao “znanje” nasuprot “činu”. No pripadnost bytku biva samo zato što bitak u svojoj jedincatosti treba tu-bitak te u njemu utemeljenoga i njega utemeljujućeg čovjeka. Ono sámo procjenjuje se samo još po svojoj korisnosti i vrijednosti. čin onoga između u koje čovjek mora biti po-maknut kako bi tek ponovno postao on sam. U pred-očavanju se pokazuje trag tu-bitka. Tu-bitak. Ispravnost kao tumačenje otvorenoga postaje temeljem odnosa subjekta i objekta. upravo ono tu. Pre-vlašćenje samo ondje gdje prije i stalno privlašćenje. temeljeći se na naslijeđenom tumačenju bića (kao postojanost i prisutnost).V. tada moramo potražiti što je to što. temelj za pripadnost bytku. Inače ne biva istina. U prvom predtumačenju (“Bitak i vrijeme”) ona se još može pogrešno tumačiti u smislu slučajnog pojavljivanja čovjeka među drugim bićem. naime s obzirom na njegovo odmaknuće k nečemu. a oboje iz do-gođenja dogođaja. Zato treba pitati: U kojoj povijesti čovjek mora stajati kako bi postao pripadan dogođenju? Ne mora li za to već biti pred-potisnut u ono tu. No ukoliko ono pred-očavajuće pred-očava sámo sebe. Ako se sada predočavanje sasvim uključuje u “život”. krčevina za skrivanje da se bude u ustojnosti samobitka kao utemeljenju istine u biću. Čovjek i tu-bitak Ovdje je i razlog tome što pitanje istine. kod njega upravo nije postavljeno nego se. gore) valja reći: Kada u igru uđe tu-bitak. postaje vidljivo posve i najopćenitije shvaćeno kao nit vodilja. s obzirom na tubitak stajanje van u ono otvoreno. biološki objašnjava kao osiguranje održanja života. to stajanje van samo se ponavlja i povlači se na sebe sámo i ono što odlikuje tu-bitak ostaje iskrivljeno. posve iz temeljnog stajališta u “životu”. snage za piitanje i volje za jasnoću. Čovjek i tu-bitak Zašto tu-bitak kao temelj i bezdan povijesnog čovjeka? Zašto ne neka neposredna promjena čovjeka. pri čemu se sámo to otvoreno jednako kao ni otvorenost ne može ispitati u svojoj biti i temelju. Bitak čovjeka i “život”. A to je “mišljenje” kao pred-očavanje nečega u općenitome te ovdje u najopćenitijemu i stoga krajnje predočavanje. Samstvenost. Pitanje za njegovu istinu ostaje kako se čovjek. Pa kako da u toj pustoši najviše pitanje o bitku uopće postane pitanje! 264 194. osobito budući da se moramo odreći pretpostavke za sve. samome sebi zakriveno. već je u predujmljenju. postajući bivstvujućiji. UTEMELJENJE 194. a ona sama naposljetku kao “ja” tvori ono nasuprotno predmetu. Do koje se moći odavde rasplamsavaju zemlja i tijelo. A u vezi s odgovorom na drugo pitanje (usp. Gdje je drugdje poticaj da se mišljenjem posegne do tu-bitka nego u biti samoga bytka. koje Nietzsche naizgled postavlja iz jedne iskonske snage piitanja i odlučivanja. Pred-očavanje je. koje zbivanje njemu postaje očitim kao bačenost? Bačenost se iskusuje tek iz istine bytka. kao put i carstvo pri-vlašćenja i iskona onoga “pri” i “sebi”. Inače vlada samo ono ništa u najvarljivijem liku blizine “zbiljskoga” i “živoga”. nebića. postavlja natrag u tu-bitak. pojmljen kao bitak čovjeka. onda uspijeva potpuno zakrivanje iskonskog tu-bitkovnog karaktera predočavanja.

To dvoje pripada zajedno: povratno utemeljenje u tu-bitku i istina bytka kao dogođaj. ti i mi i mrvljenje i omasovljenje nisu čovjekov puki neuspjeh nego zbivanje nemoći da se drži i zna vlasništvo. Obratno. Predpogled. prirodnog. No bytak se ovdje ujedno shvaća kao do-gođenje. raspršivanje onoga ja. No na tom se i odgovarajuće prilagođenim putovima bit samstva nikada ne može dosegnuti. I tek to pri-sebi dostatan je razlog da se istinski preuzme ono za druge. u svakom je trenutku dana mogućnost da bude za “sebe”. Tu-bitak i čovjek Tko je čovjek? Onaj koji je bytku potreban za izdržavanje bivanja istine bytka. k “sebi”. stvarajući sâm postaje utemeljiteljem tu-bitka. Samstvenost kao bivanje tu-bitka izvire iz iskona tu-bitka. Tako je vlasništvo ujedno tubitkovni temelj suzdržanosti. A iskon samstva je vlasni-štvo. neprofinjenog i neobrazovanog “čovjeka”. Vlašćenje je ujedno privlašćenje i prevlašćenje. a to ujedno znači i znati da narod nikada ne može biti cilj i svrha i da je takvo mnijenje samo “narodnosno” proširenje “liberalne” misli “ja” i privredne predodžbe održanja “života”. tj. ali nikada tako kao da je samstvo već nešto dano. Filozofija (osvještenje kao samoosvještenje) se samoistost predočavajućega s predočenim shvaća kao bit “samstva”. I naposljetku * usp. Tu-bitak – vlasništvo – samstvenost** Samobitak je bivanje tu-bitka. Odakle taj privid. Ali kao tako potreban čovjek “je” čovjek samo ukoliko je utemeljen u tu-bitku. Tu-bitak i narod* Samo polazeći od tu-bitka može se pojmiti bit naroda. prvo. Nećemo shvatiti ništa od ovdje otvorenog smjera pitanja ako neopazice u temelj položimo proizvoljne predodžbe o čovjeku i o “biću kao takvom” umjesto da u jednome istodobno dovedemo u pitanje “čovjeka” i bytak (ne samo bitak čovjeka) te ih u njemu zadržimo. Ta riječ ovdje se uzima kao kraljevstvo. to se može objasniti samo iz biti samstva. 16. Glas naroda rijetko govori i to samo u malobrojnima. Ali sámo je vlasništvo opet opstojnost obrata u dogođaju. Ukoliko se tu-bitak pri-vlašćuje sebi kao pripadan dogođaju. Ali dolaženje-k-sebi upravo nikada nije neka prethodno odvojena predodžba onoga ja nego preuzimanje pripadnosti u istinu bitka. za “sebe”. Naprotiv. Taj glas upravo ne govori u takozvanom neposrednom izljevu običnog. Samstvenost je iskonskija od svakoga ja i ti i mi. Vlasni-štvo kao vladavina vlašćenja zbivanje je u sebe sklopljenog pri. Tu-bitak – opstojnost onoga tu. uskok u ono tu. tu-bitak dolazi k samome sebi tek time što pri-vlašćenje u pripadnost ujedno postaje pre-vlašćenjem u dogođaj. da se vrati “sebi”. pri “sebi”. 196.i pre-vlašćenja. Budući ** usp. UTEMELJENJE 197. Vladavina vlašćenja u dogođaju kao provlašćenju. Ono k-sebi nema karakter odluke i bez znanja je o zatočenosti u zbivanje tu-bitka. i može li se još postići da zazvuči? 197. Ona se kao takva tek skupljaju u samstvu i tako svako od njih postaje ono “sámo”. “Samstvo” se obično s jedne strane poima u odnosu nekog ja spram “sebe”. Vlasništvo kao temelj samstvenosti utemeljuje tu-bitak. Ukoliko pak čovjek i u napuštenosti bitka još stoji u otvorenosti izopačenja bića. No bit naroda njegov je “glas”. Tu-bitak – vlasništvo – samstvenost 195. on dolazi samome sebi. Jer ono. nije nikakvo svojstvo danog čovjeka i samo je naizgled dano zajedno sa sviješću o ja. Taj odnos uzima se kao predočavajući. i samobitak čovjeka provodi se tek iz ustojnosti u tu-bitku. napuštenost od bitka. ima svoju bit u vlašćenju. 267 266 . Povratni odnos koji se imenuje u “sebi”. Ali to “sebi” i otuda određeno samstvo kao ono samo-isto ostaje prazno i ispunjava se samo iz danoga i zatecivoga i onoga što čovjek upravo radi. Jer taj tako pozvani svjedok već je vrlo profinjen i odavno se više ne kreće u iskonskim odnosima spram bića.V. samo dosada nedosegnuto. Tek ustojnost u tom zbivanju vlasništva omogućava čovjeku da povijesno dođe k “sebi” i bude pri-sebi.

Jer previše je tvrdokorno prvenstvo svijesti kao “ja”. ne u smislu uobičajenih pojmova vremena i prostora nego kao poprište trenutka za utemeljenje istine bytka. Poprište trenutka izvire iz samoće velike tišine. Ono tu je otvoreno. mi znamo malo o biti samstva i o putovima do pravcatog znanja. 110. Protjerani iz nje i teturajući u napuštenosti od bitka. a to po “Bitku i vremenu” znači u bačenom nabačaju. Utemeljenje tu-bitka kao dokučivanje u temelju* Tu-bitak se nikada ne može pokazati i opisati kao nešto dano. dogođaj temelj 200. zbiva se dokučivanje dogođaja kao sklanjanje istine u biću i kao biće i tako je – kada bi ta usporedba uopće još bila moguća. uređuje li se sama po sebi. Samstvo nikada nije “ja”. Po vlastitoj volji može biti puka “svojeglavost”. Nikakvo “mi” i “vi” i nikakvo “ja” i “ti”. * usp.V. u kojoj dogođenje postaje istinom. I naposljetku i taj pojam transcendencije ostaje nasukan u platonizmu (usp. platonizam i idealizam 268 269 . a prije toga je iskušena istina bytka. Može se samo hermeneutički zadobiti. središte njihova prijepora i time poprište najprisnije pripadnosti te tako temelj onoga k-sebi. Domet titranja samstva ravna se po iskonskosti vlasništva te time po istini bytka. S utemeljenjem tu-bitka preobražen je sav odnos prema biću. 198. Najopasniji su oni u kojima je bezsvjetovno “ja” naizgled odustalo od sebe i predalo se nečemu drugom što je “veće” od njega i čemu je dodijeljeno kao dio ili član. nikakva zajednica. Doigra. krčeće skrivajuće između spram zemlje i svijeta. U rastvaranju onoga “ja” u “život” kao narod utro se jedan oblik prevladavanja onoga “ja” uz žrtvovanje prvog uvjeta nečega takvog. što daleko prethodi svakom poznavanju čovjeka. U bytku se biće tek sklanja kao takvo. Tu-bitak na početku stoji u utemeljenju dogođaja. Ali “po vlastitoj volji” je površinska razina koja zavarava. dokučuje istinu bitka i ne prelazi s bića na njegov bitak. uzdrhtaj koji je uhvaćen iz dogođenja i izdržava ga. Tu-bitak je nešto potpuno ne-obično. Samstvenost je uzdrhtaj napetosti prijepora u proizjapljenju. ἰδέα. a ne kao ono nad-osjetilno kao biće. “O biti temelja”). * pustiti temelj da biva. No “trenutak” nikada nije samo neznatan ostatak jedva uhvatljivog “vremena”. Transcendencija i tu-bitak i bytak* Premda se “transcendencija” poima drukčije nego dosada. ὄν kao ἰδέα i što tome i iz toga slijedi. naravno tako da bytak odmah može napustiti biće i ono može ostati samo kao privid. naime osvještenja samo-bitka i njegove biti koja se određuje iz privlašćenja i prevlašćenja. Tu-bitak kao vrijeme-prostor. njezinom se odredbom i tada prelako iskrivljava bit tu-bitka. osim ako samu sebe prvo utemeljuje na tu-bitku. Zato ne proizvoljno. UTEMELJENJE 200. što nije – taj odnos obratan. Tu-bitak Samo-bitak – time prvo uvijek mislimo: činjenje i nečinjenje i raspolaganje po vlastitoj volji. 199. Jer transcendencija i tako pretpostavlja neko ispod i s ove strane i u opasnosti je da ipak bude pogrešno protumačena kao radnja nekog “ja” i subjekta. nikada ne doseže samstvo već ga samo promašuje i ostaje isključena od njega. Ono k-sebi samstva biva kao ustojnost pre-uzimanja dogođenja. Naprotiv. lišena bilo kakvog pri-vlašćenja i prevlašćenja iz dogođaja. samstva i samstvenosti. naime kao nadilazak. Kada se i kako posljednji put iz temelja i zanemarujući sve dosadašnje uvriježeno-usputno mislilački ispitivalo poprište trenutka za istinu bytka i pripremalo njegovo utemeljenje? Što za odgovor na to pitanje proizlazi iz osvještenja osnovnih metafizičkih stavova u povijesti odgovaranja na provodno pitanje? Vrijeme-prostor se treba razviti u njegovoj biti kao poprište trenutka dogođaja. Samstvenost je pripadnost u prisnost prijepora kao izvojevanje dogođenja. osobito budući da se ona može pritajiti u raznovrsnim oblicima.

Tu-bitak i nema-bitak No nema-bitak se može misliti i u jednom drugom i ne manje bitnom smislu. Puki prijelaz k biti kao ἰδέα ne shvaća nabačaj. Što se iskonskije iskusuje bitak u njegovoj istini. a prijepor je uvijek ujedno smutnja. ako se tu-bitak iskusio kao stvaralački temelj čovjekova bitka te se time spoznalo da je tu-bitak samo trenutak i povijest. onda se običan čovjekov bitak stoga mora odrediti kao nema-bitak. A nema opet ne znači ono “drugdje” puke odsutnosti nekoga prije danoga nego je ono potpuno drugo onoga tu. obratno. Smrt je kao ono krajnje onoga tu ujedno ono najunutarnjije njegove moguće potpune preobrazbe. I u tome ujedno leži i uputa u najdublju bit onoga ništa. I svaki put se oboje može izgubiti u pustoši ravnodušnoga i zaboravljenoga. najviši tu-bitak koji u ustojnost postojanja istine uključuje i skrivenost onoga tu. Ono što ovdje stoji u ono tu kao najvlastitija skrivenost. Nužnost filozofije 271 . kao utemeljitelj povijesti i ustojan u onome tu na način sklanjanja istine u biću. tada “kraj” ovdje nikada ne može značiti puki prestanak i nestanak nečega danog. 17. usp. Čovjek je ono nema. nauči slutiti kako se s ustojnim uključivanjem smrti u ono tu na način odmaknuća mora promijeniti bit “kraja” i onoga “ništa”. 202. doduše tako da prvo postaje iskusivim tek biće sámo (naime upravo skriveno ono kao neko takvo i time s obzirom na svoju bićevnost). Njega “nema” u opstojnosti onoga tu i posve je samo pri biću kao danome (zaborav bitka). Kada se ovdje govori o “kraju”. Onome tu kao ono što mu je krajnje pripada ona skrivenost u njegovoj najvlastitijoj otvorenosti. Nema-bitak je iskonskiji naziv za nepravost tu-bitka. Ako je vrijeme upravo kao vremenitost odmaknuće. kao stalna mogućnost nema-bitka. onda “kraj” ovdje znači neko ne i drugo tog odmaknuća. misli i ono ništa samo na običan način. Nabačaj i tu-bitak 201. No gdje se prvi put treba pojmiti tu-bitak. UTEMELJENJE 203. nama posve skriveno. naizmjenični odnos onoga tu spram onoga k njemu okrenutoga nema. to je dublje ono ništa kao bezdan na rubu temelja. 270 ali u toj skrivenosti bitno pripadno onome tu i mora se također izdržati u ustojnosti tu-bitka. Tako nabačaj i njegovo bivanje kao tu-bitak ostaju zaklonjeni prevlašću pred-očavanja. 203. Doduše. Predpogled. koji se drži danoga kao jedinog bića. Naime. Nabačaj i tu-bitak* Tek u otvorenosti onoga između postaju razlikovljivima biće i bićevnost. potpuno pomaknuće onoga tu kao takvog u “nema”. kao i pozivanje na nužnu prethodnu danost “bića”. odraz je obrata u biti samog bitka. ono nema. ondje smrt mora biti određena kao krajnja mogućnost onoga tu. tj. Predpogled. Prisnost bitka ima za bit srdžbu. tako dolazi do odnosa subjekta i objekta i “svijesti” kao ja-pred-očavam te se tako zatim protiv toga naglašava * usp. Nema-bitak. udobno je ono što se kazuje o smrti prilagođavati polazeći od neprovjerenih svakodnevnih predodžaba o “kraju” i o “ništa” umjesto da se. On ništa ne sluti o unutarnjoj vezi onoga nema i odmaknuća sveg bića u njegovoj pripadnosti onome tu. početno mišljenje. Ali osim toga sada se mora utemeljiti upravo čovjekov bitak kao ono što opet pohranjuje i razvija tu-bitak i priprema one koji stvaraju i protiv njih se bori. taj način pogona danoga viđen od onoga “tu” i njemu pripadan. čovjek ga poznaje u različitim likovima smrti. a prije toga se tu-bitak u svoj oštrini razlikovao od svake vrste danosti. Tu-bitak može ustojno postojati samo u najvišem stvaralačkom. Tu-bitak (nema-bitak) Ono tu “je” čovjek samo kao povijestan. Samo običan razum.V. što znači ujedno pre-trpljujućem promjeravanju najdaljih odmaknuća. obratno. Prethodnja u smrt nije volja za ono ništa u običnom smislu nego.

UTEMELJENJE život. frankfurtska predavanja 1936 “Der Ursprung des Kunstwerkes” (Holzwege (Gesamtausgabe Band 5. vlastiti primjerak i bilješke. međutim. Ali ovdje se radi o bacanju samog područja nabačaja i time o iskonskom preuzimanju bačenosti. 9. Laufende Anmerkungen zu “Sein und Zeit” § 44. Die ἀλήθεια. Predpogled.)). Je li onda nabačaj čista samovolja? Ne. što pak u više pogleda promašuje ono bitno. najviša nužnost. 13???. Die Erinnerung in den ersten Anfang. str. tako pitajući. predavanje 1930. (Wegmarken (Gesamtausgabe Band 9)). Ne “objašnjavati” nabačaj. onda se o istini te istine uopće ne može pitati osim ako se misli na ispravnost nabačaja. Pregled. posebno str. Das Da-sein. * usp..V. Ta je re-akcija kod Nietzschea naposljetku najjasnija potvrda za neiskonskost njegova piitanja. str. 27ff. Ausgewählte ‘Probleme’ der ‘Logik’”. predavanja u zimskom semestru 1937/38 “Grundfragen der Philosophie. a to znači u tu-bitak. Jer. c) Bit istine* 204. 5. te mu tako pokazati drugi početak njegove povijesti. uopće se ne može pitati o “ispravnosti” nekog nabačaja. one nuždom nabačaja suizviruće nužnosti pripadnosti samom biću. Za malobrojne – Za rijetke. str.) 272 273 . i to na način bačenosti u ono usred. Ako ovdje istina znači krčevinu bytka kao otvorenost onoga usred bića. 103-122. i ne počinjemo li. Predpogled. Grundsätzliches zur Wahrheitsfrage (Gesamtausgabe Band 45. posebna rasprava kao pred-pitanje. Vom Wesen des Grundes I. S druge je strane. prazan hod u prazninu? Utemeljenje biti je nabačaj. 25ff. a pogotovo ne o ispravnosti onog nabačaja kojim se uopće utemeljuje krčevina kao takva. Bit istine Ne pitamo li tu o istini istine. kao prvo. Vom Wesen der Wahrheit. “ispravnost” neka “vrsta” istine koja zaostaje za iskonskom biti kao njezina posljedica i već zato ne dostaje za shvaćanje iskonske istine. već ga uznositi u njegovu temelju i bezdanu te tamo po-maknuti čovjekov bitak. naravno ne u smislu nekog logičkog niza koji bi se mogao učiniti bjelodanim iz sudova.

5. 9. Otvorenost tek bitni razmjer grčke ἀλήθεια. 206. 7. No nasuprot tome. kojim je razmjerom ujedno naznačeno mjesto za nju kao ono iskrčeno usred bića. ono odredivo samo iz biti. a ona polazeći od bytka. No time iznova pitano: tko čovjek jest. Time je. po svojoj biti onemogućava svako pitanje o odnosu spram drugoga. mišljenoga. 4. 2. i samo je ovdje otvoren i put prema beskrajnom. bilo kao φύσις. istina je iskonska istina bytka (dogođaj). međutim. 8. Ta krčevina biva i jest u ugođenoj stvaralačkoj prinosnosti: tj. I ovdje uistinu na svjetlo dana izlazi samovolja. Ono neštićeno kroz biće. Od ἀλήθεια do tu-bitka* 1. ali tako ne dosegnuto u samome sebi. Ausgewählte 'Probleme' der 'Logik'” (Gesamtausgabe Band 45) * istina i tu-bitak 274 275 . Ono otvoreno: kao ono slobodno smjelosti stvaranja. recimo spram mišljenja. U uobičajenom vidokrugu “logike” i vladajućeg mišljenja nabačaj utemeljenja istine ostaje čistom samovoljom. 207. 3. oboje u sebi supripadno kao krčevina sebeskrivanja. ako se uopće još može upustiti u pitanja o pravu u pogledu samoga sebe. istina “jest” kao utemeljenje onoga tu i tu-bitak. ἀλήθεια odriješena od svakog bića. 205. ἰδέα ili perceptum i predmet. Čije? Samoga bytka. koji svoj prvi početak mora iznijeti na otvoreno drugim početkom i tako ga prevladati. * usp. O tom odnosu može se pitati tek kada se već odustalo od početne biti te ἀλήθεια i ona je postala ispravnost. naizgled temeljitom povratnom piitanju o istini istine istine itd. A za to je pitanje prvo nužno pojmiti ἀλήθεια u njezinu bitnom razmjeru kao otvorenost bića. početno pojmljena kao temeljni karakter grčke φύσις. UTEMELJENJE 207. budući da iz beznužnosti samorazumljivoga izvodi svoje prividno pravo. tako odlučno da sada postaje nezaobilaznim pitanje o njezinu vlastitom bytku koji se određuje njom samom i iz njezina bivanja. Ono pripadno bytku. 6.V. Jer to uvjerenje nema nužnosti jer mu nedostaje nužda. od znanoga. Ovdje se istina shvaća kao predmet proračunavanja i izračunavanja i vjeruje se da se posjeduje posljednja razumljivost jednog svakodnevnog makinativnog razuma. Time istina definitivno odriješena od sveg bića u svakoj vrsti tumačenja. koja u tom pogledu još neodređena. Kritičko vraćanje od ispravnosti k otvorenosti. Od ἀλήθεια do tu-bitka Nužnost nužde. Ono otvoreno* Polazeći od ispravnosti naznačeno samo kao uvjet. No iskonska bit krčevina sebeskrivanja. budući da je tako nešto najdalje od svake samorazumljivosti. To slobodno protiv bića. Vrijeme-prostor djelovanja za smutnju i migove. Sâm taj bitni razmjer određuje “mjesto” (vrijeme-prostor) otvorenosti: ono iskrčeno usred bića. No tek sada zaista pitanje o njezinu vlastitom bivanju. A što je samorazumljivije od “logike”! No bitan nabačaj onoga tu neštićeni je ishod bačenosti samoga sebe koja se javlja tek u bacanju. Od ἀλήθεια do tu-bitka ἀλήθεια. Ono tu kao do-gođeno u dogođaju. pitanje istine u predavanju u zimskom semestru 1937/38 “Grundfragen der Philosophie. ἀλήθεια zahtijeva iskonskije opitivanje o njezinoj vlastitoj biti (odakle i zašto skrivanje i razotkrivanje?). kao ono neštićeno ishoda bačenosti. tj. Tu-bitak temelj čovjeka. a koje iziskuje sama otvorenost bića.

a ipak se iza tih naziva skriva jedno presudno pitanje. koje utemeljuje sámo sebe i određuje vrijemeprostor. stvaralačkoj prinosnosti i tek tako sâm postaje temeljem i utemeljiteljem čovjeka. već stoga jer sama ἀλήθεια u tom početnom tumačenju tvori bićevnost (φύσις. njihovu porijeklu i njihovu temelju. 276 . Kod Platona ἀλήθεια postaje dostupnošću u dvostrukom smislu raspoloživosti bića kao takvog i prolaza za razabiranje. a da. tu-bitak može doći do utemeljenja samo iz krčećeg odnosa onoga tu spram sebeskrivanja kao bytka. na što ne upućuje ništa ako ne moramo pretpostaviti da je ἀλήθεια u predplatonovskoj uporabi imala širinu i neodređenost koja je zahtijevala i odgovarajuće neodređenu dubinu. Ona je bezdana sredina koja uzdršće u prolasku boga i tako je izdržani temelj za utemeljenje stvaralačkog tu-bitka. I ako se ἀλήθεια gleda samo sa “strane” bića kao takvog. No sebeskrivanje. koji sada iznova dospijeva pred pitanje tko je on. ἀλήθεια i u tom pogledu gubi na svojoj iskonskoj dubini i bezdanosti. Već se ovdje mora pitati kako se ἀλήθεια početno iskusivala. gubi se i karakter onoga α-privativum. Već ἀλήθεια i ἀλήθεια nije isto. UTEMELJENJE 208. nikada bytka. 209. sigurno razgorijevanje jednostavnosti jedincatoga kao onoga što je svaki put bitno. Ne dolazi do pitanja o skrivenosti i skrivanju. No tada. ἀλήθεια posvuda ostaje neskrivenost bića. I. je li se uopće tek Platonovim ζυγόν postigla prva odredba. ὁμοίωσις) provesti i preuzeti “neskrivenost”. I budući da tako ἀλήθεια postaje φῶς. iz razloga koji će kasnije postati jasan. i to upravo ukoliko bytak treba istinu i stoga do-gađa tu-bitak i tako je iskonski u sebi dogođaj. Tubitak se temelji i biva u ugođenoj. to je temeljni nauk prvog početka i njegove povijesti (metafizike kao takve). ono slobodno dostupno i što pruža dostup. viđenost. ἀλήθεια – otvorenost i krčevina onoga sebeskrivajućeg Grubo gledano. Štoviše. Istina No bivanje iskonske istine može se iskusiti samo ako je skokom dosegnuto to usred. Istina nam također nije ni ono utvrđeno. Sada je bit istine iskonski preobražena u tu-bitak i sada nema nikakva smisla pitanje može li i kako recimo “mišljenje” (koje početno i podrijetlom pripada samo onoj ἀλήθεια. Sebeskrivanje je jedan karakter biti bytka. tj. tumačena polazeći od njega. Ali ona nije ni puka suprotnost. a time već definitivno utvrdilo i bitno ograničenje. Budući da se taj pristup odnosi takoreći samo na ono “pozitivno” neskrivenosti. još ne dopušta pitanje o njegovu vlastitom bytku i temelju. to su različita imena za isto. pretpostavimo li da se uopće ikada u tom pogledu mislilački opitivala. ostaje nepitano jest otvorenost kao takva. nije dovoljna nikakva “sposobnost” dosadašnjeg čovjeka (animal rationale). a razabiranje činjenjem očitim. Što se ponovno gubi u prvi početak time što se ne pita pitanje o skrivenosti i skrivanju kao takvom? ἀλήθεια ostaje vezana za dostupnost i očitost (δηλούμενον) i ono što u tome. jer ono odmah zaboravlja istinu. Istina je velika prezirateljica svega “istinitoga”. onda se ta dostupnost može zvati i očitošću. ona se kao “svjetlost” odnosi na neskrivenost bića kao takvog i na prolaz za razabiranje i tako samo na područje onih strana bića i duše koje su okrenute jedne k drugima. važenje ispravnostî po sebi kao ideal. naravno. Jer sámo mišljenje sada je u svojoj mogućnosti posve prepušteno iskrčenome usred. onaj sumnjivi potomak valjanostî po sebi.V. tek ona određuje to područje kao takvo. 277 208. kako je daleko sezala njezina određenost. Sama se ἀλήθεια sili u “jaram”. ἰδέα. u onome čega je i za što ono krčevina. a koje pitanje čovjeka iskonskije ispituje kao stražara tišine prolaska posljednjeg boga. zacrtano razumijevanjem bitka (φύσις). naime ograničenje na ono zorno i kasnije pred-metno spram razabirućega. najveća od svih ravnodušnosti i nemoći? Istina je kao dogođaj istinitoga bezdana krševitost u kojoj biće dolazi do razdvoja i mora stajati u prijeporu. Jer bivanje onoga tu (krčevine za sebeskrivanje) može se odrediti samo iz njega samog. uz-laz). naime za sebeskrivanje. također i zanemarujući posebno skrivanje. grubo protjecanje svih mnijenjâ i njihovo ostajanje tekućima. Istina Kako bi nam ona mogla biti onaj posljednji ostatak krajnjeg propadanja platonovske ἀλήθεια (ἰδέα).

ispravnost iskaza. Od ὁμοίωσις do veritas kao rectitudo. Tako stupnjevi: Od ἀλήθεια (kao φῶς) do ζυγόν. ujedno se ovdje istina. biva u njemu kao bit i zato se također može i mora zvati još i tako. svjetlost. ono otvoreno kao ono što se otvorilo i otvara se. a pogotovo ono što mi zovemo ugođaj. nigdje ne izriče. sama ἰδέα kao ono viđeno. i tako sama ἀλήθεια upregnuta u “jaram” ispravnosti. počiva na tom temelju. posljednji prosjaj i potpuno urušavanje 1. Od certitudo do valjanosti kao predmetnosti. nego se otvorenost mora ispitati kao to jedinstveno. ἀλήθεια se više ne može svladati. Platon shvaća ἀλήθεια kao ζυγόν. II. lib. Od ζυγόν do ὁμοίωσις. odlučenje. mora vidjeti i misliti na ono drugo. kroz nju. Kao prvo i zadnje ostaje samo ravnanje po nečemu. istina shvaćena kao jaram prethodni je oblik za istinu kao ispravnost. nego svaka vrsta odnošenja i stava. ἀλήθεια sada kao ζυγόν shvaćena kao odnos razabirućega spram susrećućega. Zabljesnuće bića kao takvog. usprkos jednoj dubljoj povijesnoj povezanosti. 2. ukoliko se jaram shvaća i dokučuje kao sámo ono što spaja. Od valjanosti do važenja. UTEMELJENJE 211. premda se to. 279 . Aristotel. nja ispravnosti. ako se ona općenito jednostavno ne uzima kao nešto samorazumljivo. ἀληθεύειν τῆς ψυχῆς. 3. 3. ἀλήθεια uvijek na strani onoga ὄν. VI. izvjesnosti nekog supostojanja (connexio?). ne samo ono između za ono razabirljivo i razabiranje (ζυγόν). Ne samo razabiranje i spoznavanje. ἀλήθεια postaje dostupnošću. ζυγόν. ἀλήθεια. Kriza njezine povijesti kod Platona i Aristotela. Ostaje samo sjećanje na sliku “svjetla” koje je nužno za “gledanje” (usp.. ovdje se ipak. viđenost bića kao njegova prisutnost (ἀλήθεια καὶ ὄν). rectitudo. i to je razabiranje moguće samo u svjetlosti. mjesta Platon. To znači: time što dolazi do postavlja278 211. Od tu svijetleći kamo? Kamo drugdje nego na razabiranje. srednji vijek lumen!). connexio (Leibniz). i unutar te odredbe sada se iz pojedinog shvaćanja čovjeka (kao duše) i bića mora pokušati dati neko objašnjenje “ispravnosti”. prolazom za razabiranje. ne samo više toga i različito.V. zbog čega ομοίωσις upravo još i jest ἀλήθεια. 210. 4. 2. kraj. usp. Od rectitudo do certitudo. pripada otvorenosti. koja nije stanje nego zbivanje. Tumačenje onoga ζυγόν kao ἀλήθεια je točno. u kojoj stoji biće kao takvo. Ujedno svjetlost u kojoj νοεῖν tek vidi. no mora se znati da se time sama ἀλήθεια tumači u određenom pogledu i sada je presječeno pravo piitanje o njoj. ζυγόν. ἀλήθεια καὶ ὄν – neskrivenost i to bića kao takvog. iskonski mnogostruko-jedinstveno.. shvaća polazeći od iskaza kao συμπλοκή. ali tako da se time ἀλήθεια uzima kao neskrivenost bića kao takvog i kao vidno područje uviđanja i shvaćanja. Učinjen je korak prema ὁμοίωσις. raspoloživošću bića kao takvog. O povijesti biti istine Od Platona ἀλήθεια kao svjetlost. Dakle svjetlost je. ἀλήθεια Kriza njezine povijesti kod Platona i Aristotela. Svjetlost gledana polazeći od bića. Ali polazeći od toga ζυγόν. no svakako je moguće obratno. tj. Otvorenost je: 1. a ne kao temelj slaganja. jaram. osvjetljenje što polazi od bića. Usp. Stoga premda se još može rabiti naziv ἀλήθεια. a ono pak zauzvrat na biće. platonovske ἰδέα. tj. grčki. što je znakovito. Država. Dakle svjetlost je ono što povezuje ὂν ᾗ ὄν i νοεῖν. ukoliko ono kao ἰδέα (ujedno ono “protiv” onoga “α-”). to znači da se ἀλήθεια zapravo gubi. Ali jaram odn. No kasnije se ἀλήθεια kao takva gubi. obgrljaj. ἀλήθεια se u onom ograničenom dvostrukom smislu polaže kao temelj ispravnosti i to tako da se temelj polaže samo u utemeljenosti onoga postavljenog njegove očitosti (na tom temelju). u kojemu biće biva. U odredbi onoga ζυγόν shvaća se istina.

znanje koje je znano kao takvo. pitomiji. No izvjesnost kao izvjesnost onoga ja zaoštrava tumačenje čovjeka kao animal rationale. jer se ἀλήθεια doista grčki uvijek shvaća samo polazeći od bića i njegove postojane prisutnosti. No što znači to što se još kod Descartesa pokušava samu izvjesnost kao lumen naturale opravdati iz najvišeg bića kao creatum creatora? Kakav lik ta povezanost kasnije dobiva? Kod Kanta kao nauk o postulatima! U njemačkom idealizmu kao apsolutnost onoga ja i svijesti! Sve su to samo na temelju transcendentalnoga dublje položeni kasniji oblici Descartesova misaonog tijeka ego. Doigra. i u najboljem slučaju kao ono između. i 91. Sam bitak tek je sada doista shvatljiviji. postaviti na sebe sama. a ipak je sve suprotnost nekog prevladavanja. O čemu se radi kod pitanja istine 1. i sadašnja stoljeća provode to razbijanje. Ono što se utvrđuje kod Platona. Dilthey. O čemu se radi kod pitanja istine 5. razboritosti. Upravo tako snižen ispod sebe um dovodi do privida vladavine (na temelju samoponiženja). No to. Samorazumljivost bytka i istine kao izvjesnosti sada je bez granica. A pogotovo ono doba koje slijedi od sredine 19. 281 . 212. ne posve neopravdano. sada se toliko zaoštrava i podiže u isključivost da je stvoren temeljni uvjet za jedno ljudsko doba u kojemu “tehnika” – prvenstvo makinativnoga. pogotovo tumačeno kao prvenstvo bićevnosti polazeći od τέχνη. 3. a to sada znači onoga što može biti i zvati se bivstvujuće. kako pokazuje povijest. mjernih pravila i postupka pred onim što u to ulazi i čega se to tiče – nužno preuzima vlast. iako može biti samo njezino zastiranje. ostaju bez ikakve slutnje o tome što se u zapadnoj metafizici zapravo zbilo i što se mora pripremiti kao nužnost drugog početka. bez svake začudnosti. ostaje mu (pred-očavanju) samo odnosnost spram sebe samoga kako bi na svoj vlastiti način stekao posjed nad samim sobom. što se posve odaje tek time što bez ikakve povezanosti i samo na riječima pušta da negdje i nekako važi neka “providnost” i neka “sudbina”. No čim se snizio pod samoga sebe. causatum ab ente infinito. i to pred-očavanje onoga ja-predočavam je izvjesnost. jednako kao ona. 90. 280 Nadolazi poricanje sve povijesti kao preključenje sveg zbivanja na ono spravljivo i uredivo. Neskrivenost se mora dokučiti i utemeljiti kao otvorenost bića u cjelini i otvorenost kao takva sebeskrivanja (bitka). nego o uskoku u bivanje istine. 4. za koju mnogi još i danas vjeruju i žele navesti da se povjeruje kako je ona prevladavanje jastvenosti. A to rečeno u (4) neizbježno je jer vrijedi (2). naime najdublja upetljanost u zaborav bitka (usp. um je postao shvatljivijim za samoga sebe.V. toliko da iz tog uspjeha sada općenito uzima mjerilo razumnosti. Ta prividna vladavina jednog se dana mora razbiti. npr. Sada ta razboritost postaje mjerilom onoga što važi i može važiti. Na tom se putu u apsolutno pogotovo pojačava početno predodređeno počovječenje bitka i njegove istine (ja – izvjesnost uma) te se tako naizgled zapravo prevladava. a početno začet zaborav bitka širi se i prostire preko sveg ljudskog ponašanja. poziva na Platona. a ono kao tu-bitak. 213. No time se ratio sam snižava pod sebe sama. Novokantovstvo. UTEMELJENJE 213. kao i Jaspers. koje potvrđuju i filozofije “života” i “egzistencije”. Od prvog k drugom početku). ne o nekom iskonskijem uvidu u bit. stoljeća nema čak ni neko znanje o tom naporu metafizike nego tone u tehniku “teorije znanosti” i pritom se. 2. ens finitum. I sukladno tome o preobrazbi čovjekova bitka u smislu po-maknuća njegova položaja u biću. Posljedica tog procesa je “osobnost”. ali nužno uz stalno pojačavanje “umnosti” kao “principa” makinacije. Ne o pukoj preinaci nekog pojma. Time zaboravljivost bytka postaje načelom. nije dovoljno. Istina kao izvjesnost Ukoliko se ovdje ratio prvo ne želi postaviti nasuprot fides ali se. jer obje. ide ispod svoje vlastite “razine” koja je na početku i bila u neposrednom razabiranju bićevnosti u cjelini.

No ono otvoreno u koje biće uvijek stoji. sve dok naposljetku nije sve otklizalo u neodređenu “svijest” i perceptio. već pripada samom bitku. zbog čega je zatim ubrzo ostao mjerodavnim samo još neki uzročan odnos obasjanja. Pa zar uopće ne možemo dalje od usporedaba? Ne i da. To se može dogoditi samo po “čovjeku”. tumačenje usporedbe sa špiljom*). a gubilo se zbivanje skrivanja te time i nužnost da se ono zasebno utemelji i sasvim shvati u svojoj unutarnjoj povezanosti s bivanjem otvorenosti te napokon i kao prvo da se to jedinstveno utemelji i kao pravlastita bit. obratno. Otvorenost. nedostaje svake volje da se razvijeno pitanje pojmi iz njega samoga i njegove temeljne namjere da dođe do istine bytka i sve se upotrebljava samo za to da se ono odlučujuće svede na ono dotadašnje i objasni se i time odstrani. I ovdje je. time je dana samo prva naznaka biti koja se bitnije određuje kao krčevina za sebeskrivanje. tako nije postajalo jasnim niti se području načelnog iskustva dodjeljivalo bivanje skrivenosti – skrivanje. Tako se u onome što obuhvaća odražava bivanje otvorenoga. i utoliko su prvi koraci za utemeljenje “čovjekova” tu-bitka. kao dosada. uzdrhtanje dogođaja u namigivanju sebeskrivanja. jer. Tako se ona pojavljuje kada pokušavamo uzeti je takoreći za sebe kao neku stvar. Ovdje se nešto pokazuje usporedbom. Zu Platons Höhlengleichnis und Theätet” (Gesamtausgabe Band 34) 283 . Naravno. I stoga prije svega o utemeljenju čovjekova bitka u tu-bitku kao od samog bitka proiznuđenom temelju njegove istine. i naše spominjanje pehara također je usporedba. No koliko je malo i provodna predodžba svjetla mogla izraziti i podići u znanje ono otvoreno i njegovu otvorenost pokazuje se time što se nisu shvaćali upravo “krčevina” i ono “iskrčeno” već se razvijala predodžba u smjeru svijetljenja i vatre i iskre. nije li to ono najpraznije od praznoga? (usp. ujedno se skrivajući. samo bitnije i bogatije. I zato prvi put o iskonskijem štovanju i ovlaštenju samoga bytka kao dogođaja. njegovo obrubljujuće zidovanje nije nešto dano kao stvar. Ili ovdje moramo pomisliti na ideju svjetla i svje282 tlosti u njihovu odnosu spram razotkrivanja kao nekog razabiranja i “gledanja”? Svakako (usp. moramo razumjeti bivanje otvorenosti onoga tu. Naravno. npr. Jednako kao što se ono otvoreno i otvorenost nisu pratili u njihovu bivanju (Grcima je prvo uopće bilo zadano nešto drugo). ne-skrivenosti. posebno se ne prati niti utemeljuje. tu-bitka “u” čovjeku. još i posve neovisno o načinu njezina bivanja. 214. u koje stoji svako neskriveno. * predavanje u zimskom semestru 1931/32 “Vom Wesen der Wahrheit. ni najosjetilniji jezik i tvorevina nikada nisu samo “osjetilni” nego prvo i ne samo “uz to također” razumljeni. 6. Odgovarajuće tome. Bit istine (otvorenost) Iz sjećanja na početak (ἀλήθεια) kao i iz osvještenja temelja mogućnosti ispravnosti (adaequatio) nailazimo na isto: otvorenost otvorenoga. pogotovo kada. šupljine pehara. Zato ni put osvještenja ispravnosti i temelja njezine mogućnosti neposredno nije baš uvjerljiv (usp. Oni su samo odraz onoga iskonskog otvorenoga koje pušta da mu otvorenost biva time što zahtijeva takvo zidovanje (oblik posude) oko sebe i prema sebi. predavanje o istini 1930) jer se ne miče od predodžaba čovjeka kao stvari (subjekt – osoba i sl. šuplja sredina ono je odredbenoutjecajno i noseće za zidovanje zidova i svojih rubova. iskusilo se: skrivenost i njezino djelomično i prigodno prevladavanje i odstranjenje. a oni opet kao zgode. doista je nešto poput neke šuplje sredine. štoviše uopće nije neko biće i čak niti biće uopće. UTEMELJENJE 214. Ali već otvorenost nudi dovoljno zagonetnoga. Bit istine (otvorenost) 5.V. ono skriveno postajalo odsutnim. nego.) i u njemu se sve priređuje samo kao “doživljaji” čovjeka. U grčkoj ἀλήθεια. obratno. doista grčki. Pokušaj toga je uvođenje i razvoj tu-bitka. istina i bez-temelj). i to ne samo najbliže upotrebljive stvari. Ali ovdje prepoznajemo da nije bilo kakva praznina samo obuhvaćena zidovima i ostavljena neispunjenom “stvarima”. čovjeka u tu-bitku vrlo dvoznačni i nespretni. Ali već to što s odstranjenjem (oduzimanje: α-privativum) mora bivati upravo ono otvoreno.

a to znači iz osvještenja nužde bitka kao takvog i njegove istine. 227. neko pribivajuće (usp. Utemeljenje. Naprotiv. plahost. O biti istine. Bit istine Njoj je najdublje svojstveno da je povijesna. Bytak). br. Zato ustojno izdržavanje bivanja istine bytka. Sebeskrivanje bytka u krčevini onoga tu. Ishodište pitanja istine sada se. sve veća raskorijenjenost tjera ili u najgrublju prisilu mnijenja ili u ravnodušnost ili u nejako oslanjanje na ono dotadašnje. 342???). a ipak titranjem proishodi oba. To sámo. 13. No ipak iz toga slijedi suprotno: da to ishodište ima svoju jedinstvenu određenost: naime u nuždi koja ima korijene tako duboko da je za svakoga i nema: da pitanje o istini istinitoga uopće ne iskusujemo i poimamo kao pitanje u njegovoj nužnosti. zato je pogotovo svaka “istina” u smislu istinitoga povijesno neko istinito samo ako je prije toga srasla natrag u neki temelj i time ujedno postala snagom koja unaprijed djeluje. jer se traži i provodi samo ono 284 njome određeno istinito. I tako dolazi do privida da je bit istine na temelju te nedokinute postojanosti čak “vječna”. Što znači to: postavljen pred sebeskrivanje. UTEMELJENJE 217. Zato je tu-bitak ono između između bytka i bića (usp. Zato biva i sve što pripada istini. Gdje se istina zakriva u lik “uma” i “umnoga” na djelu je njezina izopačenost. kada pitanje istine već odavno više nije pitanje. U sebeskrivanju biva bytak. bez-dan) prvo znači da se utemeljuje neka krčevina za ono sebeskrivajuće. Budući da je ta bit povijesna (usp. dugu povijest istine kao ispravnosti: ὁμοίωσις. Bit istine I to osvještenje može samo naznačiti da se nešto nužno još nije pojmilo i zauzelo. Skok. zabljesnuća i preobrazbe i utemeljenja njezine biti ima samo rijetke i daleko raštrkane trenutke. ona razorna moć onoga što je za-sve-valjano. Dogođaj nikada ne leži otvoreno na vidjelu kao neko biće.V. tu-bitak. 216. i uzdrhtanje tog iz-titraja u obratu dogođaja najskrivenija je bit bytka. Tako nešto “darovano” samo čovjeku i kada i kako. čime svatko proizvoljno dobiva pravo i pojavljuje se ono zadovoljstvo: samo neka nitko ne stekne bitnu prednost spram drugoga. Do-gođenje u svojem obratu nije sadržano ni samo u dozivu ni samo u pripadnosti. ustezanje. vrijeme-prostor i uslijed toga tada “prostor” i “vrijeme”. str. 217. Ta je “čarolija” općevaljanosti ono što je učvrstilo vladavinu tumačenja istine kao ispravnosti i učinilo je gotovo nedodirljivom. Jer ona je istina bytka koji “samo” biva. str. suzdržanost. ni u jednome od toga dvoga. Bivanje istine Jedno odlučujuće pitanje: je li bivanje istine kao krčevina za sebeskrivanje utemeljeno na tu-bitku ili je sámo to bivanje istine temelj za tu-bitak. pogotovo ako se “vječnost” zamišlja kao puko trajanje. ili važi oboje. Povijest istine. Ta se bit dugo čini ukočenom (usp. i što u svakom od tih slučajeva pritom znači “temelj”? O tim se pitanjima može odlučiti samo ako se istina poima u naznačenoj biti kao istina bytka te tako polazeći od dogođaja. Stojimo li na kraju tako dugog vremena stvrdnjavanja biti istine i zatim pred vratima jednoga novog trenutka njezine zakrivene povijesti? Izreka: istina je krčeće skrivanje (usp. Istina nikada ne “jest” već biva. Ono “tu” biva i kao bivajuće ujedno mora biti preuzeto u nekom bitku: tu-bitak. postiže se samo nekim pomaknućem čovjekova bitka u cjelini. čini potpuno proizvoljnim. 215. oklijevanje biti stalan u svojemu otvorenom? Suzdržanost i stoga temeljni ugođaj: prestravljenje. 354???). Tom skrivanju potrebna je najdublja krčevina. To se na kraju pokazuje u tome da se čak i ondje gdje se vjeruje kako se poima nešto od povijesne biti istine dolazi samo do izvanjskog “historizma“: misli se da istina ne važi vječno nego samo “na 285 . adaequatio). Ta je razdrtost zagonetka. Bytak “treba” tu-bitak.

ono iskrivljeno i njegove preinake. oklijevajuće ustegnuće kao zrelost. Pitanje o istini je pitanje o bivanju istine. Istina kao bivanje bytka rok”. Krčeće skrivanje biva kao utemeljenje tu-bitka. Pitanje o istini. Ono istinito: što stoji u istini i tako postaje bivstvujućim odn. da bi postalo tako nečim. ono postaje pred-očivim. čime proiznuđeno. Samo se tako utemeljuje neko područje odlučivanja za bitna osvještenja. Utemeljenje i frankfurtska predavanja*). Temelj ovdje: 1. 2. koje tako tek postaje. Bit istine je krčeće skrivanje dogođaja. 220. Istina: krčevina za skrivanje (istina kao ne-istina). za nas je glavno prethodno pitanje kroz koje se prvo moramo probiti. Gdje stoga ispravnost predodređuje “ideju” istine. nebivstvujućim. 3. ukoliko još imamo snage održavati se u njezinoj rijeci. Pregled 287 . (Usp. odvojenu razradu pitanja o istini kao pred-pitanja u usmjerenju na vrijeme-prostor). Istina kao bivanje bytka** Istina: krčevina za sebeskrivanje (tj. tada se time bivanje samo naznačuje time što se imenuje bit. tj. Ali istina ne jednostavno krčevina. 218. Predpogled. 219. tako ovo ostaje neko sklapanje nas od strane povijesti bitka. pretpostavka da je istina ispravnost i valjanost. u što zadržano. što kroza nj strši. u sebi prijeporna i ništavna i iskonska prisnost (usp. Ispravnost je nezaobilazan izdanak istine. plod i darivanje). u čije područje tada ipak opet pada uvriježeno shvaćanje. Ono istinito i biti ono istinito ujedno pri sebi ono neistinito. Površnost tog “mišljenja” zatim se još povećava kada se naposljetku to dvoje pokušava pomiriti. nego na ἀλήθεια kao ime za prvo zabljesnuće same istine i to nužno u jedinstvu s početnim imenovanjem bića kao φύσις. Fuga pitanja o istini Istina je ono iskonski istinito. no utemeljenje dvoznačno. * Der Ursprung des Kunstwerkes (Holzwege (Gesamtausgabe Band 5)) ** usp. Bytak biva kao dogođaj. No naznačivanje biti mora znati da se krčevina za skrivanje mora razviti kako s obzirom na vrijeme-prostor (bezdan) tako i s obzirom na prijepor i sklanjanje. Utemeljenje tu-bitka zbiva se kao sklananje istine u ono istinito. 9. Naznačivanje bivanja istine Kada kažemo: istina je krčevina za skrivanje. No to je mnijenje samo “kvantitativno” ograničenje općevaljanosti i treba mu. UTEMELJENJE 221. Ako biće tako stoji u ono tu.V. dogođaj. zatrpani su svi putovi prema njezinu iskonu. ono u čemu je nešto sklonjeno. vječna valjanost po sebi s onom vremenito ograničenom. Bivstvujućiji od svakog bića je sâm bytak. Pitanje o istini Onako kako je sklopljena njezina fuga. Sama istina je ono u čemu ono istinito ima svoj temelj. 286 221. ne na puko doslovce prevedenu riječ. i to zato što Istina: istina bytka kao dogođaj. u ocrtanom smislu i samo u njemu. nego upravo krčevina za sebeskrivanje. Ono najbivstvujućije više ne “jest” nego biva kao bivanje (dogođaj). Ono istinito je ono najbivstvujućije. Ono istinito omogućava da biće bude bivstvujuće. Utemeljena je mogućnost i nužnost ispravnoga. No to imenovanje ujedno treba naznačiti da tumačenje bivanja istine stoji u sjećanju na ἀλήθεια. Bivanje istine.

i ako biti. Ta odredba još iskonskija u ništenju onoga tu. jer odnos istine spram bića! Prvo (početno) sklanjanje. Bit istine Kako je neznatno naše znanje o bogovima. zna što je ono istinito. koji nadvisuje ono skriveno ne ukidajući ga. 225. toliko da za to jedva netko zna? Ali kako je ona tada još temelj? Općenito gledano? Ali nije li bit bitka jedincatost i rijetkost začuđenja? Prava izopačenost istine u njezinu priopćavanju označena kao zabludjelost.V. bytka. A ipak piitanje ovdje nije puka predigra da bi se nešto neupitno prikazalo kao da se za nj izborilo. Bit istine je krčevina za sebeskrivanje. odgovarajući ništetnosti bitka. Pitanje o istini Pitanje o istini zvuči vrlo zahtjevno i pobuđuje dojam da se. onda bi filozofija pitanje o istini morala pritajiti u nekom koje drukčije zvuči. 223. nešto vrlo privremeno i sporedno za svakoga tko želi izravno zgrabiti i posjedovati ono istinito. u povratnom titranju ništavan i tako prijeporan. do onoga najpovršnijega. ugođaj koji ugađa kao taj temelj. zašto? Pitanje i vjera. prijepor kao prijepor zemlje i svijeta. Piitanje je ovdje početak i kraj. on kao dogođaj biva kao istina. Istina Samo ako stojimo u krčevini iskusujemo sebeskrivanje. nego u što kao ono pripadno. Jer taj temelj je sâm dogođaj kao bivanje bytka. A “istina” se misli kao upitna bit istinitoga. Istina nikada nije “sistem” sklopljen iz rečenica na koji bi se moglo pozvati. čime ovo tek postaje bivstvujuće. Istina: temelj kao bezdan. svedeno na izložbu. Bit istine Bytak: dogođaj. Dvostruko značenje izopačenosti. kako bi se izbjegao svaki dojam da se ovdje obećavaju veliki proglasi. kako je tada s biti? Ne mora li ona onda kao temelj utemeljivati skriveno i u tišini. 222. i to krčeće-skrivajuće. staviti njezinu bit na odlučivanje. Bit istine (njezino izopačenje) Ako istina biva kao krčevina onoga sebeskrivajućeg. iskrivljenje krčevine kao privida biti i stoga to iskrivljenje dovedeno do krajnosti. Bit istine leži u tome da ona biva kao ono istinito bytka i tako postaje iskonom za sklanjanje onoga istinitoga u biću. 224. u istini? No što nam tada iskustvo biti same istine mora kazivati o dogođaju? Kako pak doista možemo izmuknuti tu kazu? Istina je ono prvo istinito. Pred-pitanje o istini ujedno je temeljno pitanje o bytku. 288 289 . Ta prisno-prijeporna bit istine pokazuje da je istina iskonski i bitno istina bytka (dogođaj). pripada izopačenje. usprkos piitanju. Dogođaj nosi istinu = istina strši kroz dogođaj dogođaj. Iskon i nužnost odluke (pitanja). UTEMELJENJE 225. a kako je pak bitno njihovo bivanje i propadanje u otvorenosti skrivenosti onoga tu. Bezdan: kao vrijeme-prostor prijepora. Iskon prijepora – bytak ili nebitak. i ako da. glumatanje? Pozornica – oblikovanje zbiljskoga kao zadaća scenografa! Ako ponekad glumatanje dolazi do moći. Ona je temelj koji povlači natrag k sebi i strši. S druge strane najviša izopačenost ipak baš u prividu izlaganja. ne mora li se onda u njoj proširiti izokretanje biti. naizgled bezazlenom. I kada bi tu bilo nekog izlaza. Temelj ne: odakle. tj. pitanje i odluka. Pitanje o istini (osvještenje). Pitanje: moramo li (bitno) pitati.

i određuje krčevinu te tako ujedno biva nasuprot onome sebezatvarajućem unutar njih.V. svaki put na njegov vlastiti način kao do-gođenje i tom dogođenju pre-vlašćujemo sebe. A uvid u tu vezu sada je tim bitniji stoga što ona ostaje posvuda sačuvana još i u metafizici novoga vijeka. 352???). nikada nije krčevina nego biva kao skrivanje jednako iskonski i prisno s krčevinom. No on ipak treba naznačiti ono začudno što leži u novom nabačaju biti – krčevinu za skrivanje i to kao bivanje u dogođaju. dakle. premda upravo pripada u sjećanje na nju. Zavaravajući izraz: istina je ne-istina. bitno ih preplećući jedno s drugim. još je jedan prizor te unutarnje povezanosti istine i bytka. misli prekratko. čime se u toj vrsti “filozofije” dokazuje ono što je mjerodavno u izvještaju o 290 stvaranju Staroga zavjeta. da li u svakom odnosu spram bića preuzimamo ono sebeskrivanje. te time oklijevajuće ustegnuće. Ali to piitanje o dogođaju ipak se ne treba miješati s onim posve drugim. može uspjeti napuštanje neodređenog i kao takvog uopće ne shvaćenog područja pred-očavanja i do-življavanja i pokušaj ustojnosti tu-bitka. pa i ondje gdje se odavno i čak načelno odustalo od srednjovjekovnog usmjerenja crkve na “vjersko dobro”. Već se u tome naznačuje da se sámo skrivanje iskusuje samo kao ono što treba odstraniti. Sebeskrivanje strši kroz krčevinu i samo ako se to zbiva. To dvoje. nisu dvoje nego bivanje jednoga. skrivanje i pri-krivanje: vladavina netemelja. krčevina i skrivanje. odnosom koji ostaje ispravan samo uz pretpostavku da je omne ens (izuzimajući Deusa creatora) ens creatum. a to sjećanje njemu (usp. pri čemu se “ontološki” gledano i Deus poima polazeći od creatio. Upravo više puta preinačena vladavina “kršćanskog” mišljenja u poslije. posve na istini kao ispravnosti predočavanja (intellectus) sazdanim odnosom bića (ens) s pred-očenošću u intellectusu divinusu. koje se kreće područjem provodnog pitanja (metafizike) i uz to je još iskorijenjeno iz svojega najbližeg grčkog tla. tako da je upravo istina bitno istina bytka. str. Tek kada sebeskrivanje prožima sva područja proizvedenoga i stvorenoga i trgovanoga i žrtvovanoga. time se na kaže ništa drugo nego: on i samo on postaje istina. kojim se ne misli tako daleko naprijed. Puka uputa na ἀλήθεια za objašnjenje biti istine koja se ovdje položila u temelj ne pomaže daleko jer se u ἀλήθεια ne iskusuje upravo zbivanje razotkrivanja i skrivanja i ne poima se kao temelj. 226. I zato piitanje i ne smjera na sámo skrivanje i njegov temelj. da ona ne bi postala prazninom u kojoj se sve pojavljuje samo jednako “razumljivo” i ovladivo. što se mora ukloniti (α-). Krčevina skrivanja i ἀλήθεια Ali ostaje pitanje iskusujemo li mi tu bit istine dovoljno bitno. 291 . Prevlašćujemo samo tako da puštamo da se sámo dano biće proishodi. UTEMELJENJE 226.i protukršćanskom dobu otežava svaki pokušaj odmicanja od tog tla i početnog mišljenja temeljnog odnosa bytka i istine iz iskonskijeg iskustva. istina postaje. kao koji biva ono tu. postaje to što pripada dogođaju. proizvodi. same istine. ako ono prijeporno u svojoj prisnosti prožima ono “tu”. ono razotkriveno postaje bitnim samo kao takvo. tek se tada diže svijet te ujedno s njim (iz “istodobnosti” bytka i bića) stiže zemlja. i zato također. Time što istina biva. dogođaj postaje istina. Svako pitanje o istini. Na kakvu se to ustojnu suzdržanost tu-bitka time po rangu računa ako se ta bit istine treba podići u znanje kao ono iskonski istinito? Tek sada postaje razgovjetnijim i iskon zabludjelosti te moć i mogućnost napuštenosti od bitka. opet ne razotkrivanje. budući da piitanje ostaje određeno polaženjem od φύσις. Dogođaj događa. obratno. Istina. srednjovjekovno tumačenje onoga verum kao odredbe onoga ens (bića). i to čak kao krčevina u kojoj sada uopće sámo skrivanje dolazi na otvoreno. Ali time se skrivanje ne ukida nego tek postaje shvatljivim u svojoj biti. Krčevina skrivanja i ἀλήθεια α-λήθεια znači neskrivenost i sámo ono neskriveno. Čak i ono sasvim drugo tumačenje. biće kao biće. stvara. Sada je na trenutak povijest. čuva i djeluje po pripadnom mu nalogu kako bismo utemeljili krčevinu. Istina kao krčevina za skrivanje zato je bitno drukčiji nabačaj nego ἀλήθεια. Krčevina za skrivanje kao iskonski-jedinstvena bit bezdan je temelja. ostaje previše pogrešno protumačiv da bi mogao sigurno upućivati na pravi put.

Bit istine utemeljuje nužnost onoga zašto te time piitanja. izostajalo je iskonsko shvaćanje ne-istine u smislu skrivanja (a ne recimo netočnosti). Ako je dolazilo do odredaba kao: tu-bitak je ujedno u istini i neistini. 292 293 . To svjetlo je na početku neka svjetlost. usprkos uvidu u nužnost prethodnog nabačaja. Kakvu postojanost ima ta ustojnost? Ili drukčije pitano: tko može i kada i kako biti tu-bitak? Kako ovdje pripremi tog bitka može pomoći početno osvještenje mislilačkog kazivanja? Zašto u ovom trenutku poticaj mora dati to sada. * usp. Ali to uvijek mora završiti neuspjehom. prosijavajući dubinu skrivenosti. koje će ovdje prvo i jedino odlučivati o onome “istinitom”. a ona je istina bytka. predavanje o istini iz 1930. Kako postaviti pitanje o istini. iz temelja kao koji sama bit biva. o njemu se ipak mora kazivati. Zašto bytak? 2. Sámo skrivanje tim svjetlije. Polaziti od bitne dvoznačnosti: “istina” mišljena kao “ono istinito”.V. na kraju od dosadašnjega korak po korak ipak mogao utrti neki put do istine bytka. ali ono istinito je istina kao krčeće skrivanje dogođaja. Kako bi to uspjelo nužno je više ne zadržavati kazivanje o biti bytka. Prvo pitanje (1) u sebi je odredba biti istine. bivanje onoga “ujedno” kao temeljne biti istine. O biti istine* 1.). 5. ali bez sjaja i koje ne zrači. O biti istine No drukčije je kod krčevine za skrivanje. 3. Ovdje stojimo u bivanju istine. 6. “Vom Wesen der Wahrheit”. ali opet ne odvojeno u nekom “spekulativnom” raspravljanju nego u proiznuđenom osvještavanju. 4. onda se ta rečenica odmah uzimala moralno-svjetonazorski. Biva li istina i zašto? Zato što samo tako bivanje bytka. a nije se shvaćalo ono odlučujuće filozofskog osvještenja. UTEMELJENJE 227. održavanom nuždom napuštenosti od bitka. Hölderlin. Kako dugo prenošeni pojam istine kao ispravnosti ne samo da prvo vodi pitanje nego i naznačuje da se odgovor na pitanje mora mjeriti po nekoj ispravnosti te se dakle bit istine može očitati s nečega unaprijed danog koje nam nju prikazuje. Pitanje o istini zbiva se radi bytka. u svojem neponovljivom pjesništvu i djelu naša nužnost? * Ali dosadašnji pokušaji u “Bitku i vremenu” i sljedećim spisima da ta bit istine zamijeni ispravnost pred-očavanja i iskazivanja kao temelj samog tu-bitka morali su ostati nedostatni jer su se još uvijek provodili radi odbijanja te time ipak uvijek imali za orijentir ono što se odbija te time onemogućavali znanje biti istine iz temelja. Istinu u biti prvo razviti kao krčeće skrivanje (prikrivanje i zakrivanje). I makar nova opasnost toliko jačala da sada dogođaj odmah postaje samo imenom i upotrebljivim pojmom iz kojega se želi “deducirati” nešto drugo. Anmerkungen zu “Sein und Zeit” § 44 * Krčevina skrivanja ne znači ukidanje skrivenoga i njegovo oslobađanje i pretvaranje u ono neskriveno nego upravo utemeljenje bezdanog temelja za skrivanje (oklijevajuće ustezanje). * Što znači: “stajati” u krčevini skrivanja i izdržavati je? Temeljni ugođaj suzdržanosti. npr. a to znači pitajuće znanje? Ukoliko je tek sada već prethodni pjesnik. U mojim se dosadašnjim pokušajima nabačaja te biti istine nastojanje razumijevanja uvijek prvo odnosilo na pojašnjavanje načinâ krčevine i preinaka skrivanja i njihove bitne supripadnosti (usp. Krčevina za skrivanje već je povratno titranje obrata dogođaja. Ono odlikovno povijesno jednokratno te ustojnosti. opet misleći da bi se. 227. predavanje 1930. koji treba pripadnost nas kao onoga što utemeljuje tubitak.

ἰδέα. stiješnjeni u ono naslijeđeno koje je kao takvo postalo nespoznatljivim. osobito str. U tome nasuprotnom odvija se sve ono za što čovjek misli da se njega pitalo. Bit istine je ne-istina 7. 36ff. 8. kao bit istine utemeljivati i određivati potragu za onim istinitim i polaganje prava na nj. koja je tek utemeljila takvo pred-očavanje bića i samoga predočavajućega (a ne da ga recimo pretpostavlja). što bi odslikano i prikazano moglo biti ono istinito. da se vidi: mi “nismo” “dali” ništa više. vladajućeg pojma ispravnosti. 40f. Njegova nužnost izvire iz nužde napuštenosti od bitka. platonizam i idealizam). Povijesno nužne staze sklanjanja. a pustoš je skrivena napuštenost od bitka. pri čemu smo “mi” i “ja” tek ono neupitno koje se mirno može ostaviti za leđima. Doigra. tada bi se već moralo javiti pitanje može li uopće ispravnost. cogito – cogitatum. 228. svijest – svjesno). Kako tek u sklanjanju biće postaje bivstvujućim (usp. 12. ono sebeskrivanje koje dolazi u krčevinu kao takvu.V. i da ipak ostaje zakrivena. čovjek stoji i nalazi se odmah i samo u nečemu nasuprotnom (ψυχή – ἀντικείμενον. svjesno proturječno uobličenom. Ujedno se mora pojmiti da se istinom u obratu tek određuje istina biti i bivanja te se zato od početka ne može tražiti i zahtijevati neki pojam “biti” u smislu nekog obuhvaćanja najopćenitijih.)) 295 . valja razmisliti o namjeri te rečenice da se takvim začuđenjem približi začudna bit istine. Odavde gledano. 13. Skok. 294 I ovdje je najdublji temelj za zakrivenost i prikrivenost tu-bitka. štoviše.. U skladu s njom. Jer što je. Istina kao temelj vrijeme-prostora. takva ispravnost nikada ne bi izvodila iz nužde napuštenosti od bitka nego bi je samo iznova zakrivajući potvrđivala i zahtijevala. bez mjerila te prije svega bez volje da se ona ispitaju. * S obzirom na sve veću opustošenost i izobličenost filozofije. da se “mi”. Tu-bitak bivajući kao ono “između”. jednoznačnije i neupitnije od toga da se “ja”. Kada bi samo priznanje sezalo tako daleko. str. 152. ali nipošto ne samo kao neki manjak nego kao ono što pruža otpor. Skok. Sklanjanje kao prepiranje prijepora svijeta i zemlje. Bitak i biće). No što znači da se sada moramo odvažiti na nabačaj biti istine kao krčećeg skrivanja i pripremiti pomaknuće čovjeka u tu-bitak? Po-maknuti iz onog položaja u kojemu sebe nalazimo: u divovskoj praznini i opustošenosti. Time je iskonski odnos istine spram bytka shvaćen kao dogođaj. Posve iskonski pojmljeno. svakome odmah dostupnih svojstava ispravnim rodnim pojmom. Vrijeme-prostor kao poprište trenutka iz obrata dogođaja. frankfurtska predavanja “Der Ursprung des Kunstwerkes” (Holzwege (Gesamtausgabe Band 5. * usp. 9. I zato se ipak ne usuđuje ići tako daleko s osvještenjem. ali zato ujedno bitno odrediva tek polazeći od njega. Da ta premještenost na neki način uvijek postoji. to u bitnome počiva na vladavini ispravnosti. Bit istine je ne-istina* Tom se rečenicom. Kako se tek u retrospektivnom premjeravanju prethodnog puta razvija područje u kojemu se i koje se zbiva kao “razlikovanje” bytka i bića (usp. Tu pripada i vladavina “transcendencije” (usp. nalazimo nasuprot predmetima. Osim toga. UTEMELJENJE 228. Stupnjevi bytka). a to znači nužno povijesno iskušeno. Pravi način postavljanja pitanja jest prijelaz k iskonskoj biti uz pojašnjavanje ishoda. 151. Iz tog nasuprotnoga on uzima i očekuje ispunjenja svojih zahtjeva. može se tražiti nešto više. Istina i nužnost sklanjanja. 10. pa ni samo unutar tog temeljnog stava. otkad jest čovjek i ako je on povijestan. Usprkos tome. u njoj leži najbitniji uvid i ujedno uputa na prisnost i prijepornost u samom bytku kao dogođaju. istina je pomaknuće u premještenost. 11. dugoročno bi se dobilo nešto bitno već kada bi uspjelo postavljanje pitanja o istini iz njegove nužnosti na pravi način. 110. usprkos svom protivništvu onome “ja”. treba izraziti to da istini pripada ono ništavno. po čemu se ujedno može procijeniti već dugo vladajuća raskorijenjenost pitanje o istini.

čime on sâm tek dospijeva u krčevinu (onoga sebeskrivajućeg). Ali zato postaje tim teže. UTEMELJENJE 232. Ukoliko je “ispravnost” bitna ako se polazi od uređenja i sklanjanja (jezik)? 230. istinu i ono istinito i dalje iskonski tražiti i pohranjivati posvuda gdje je uopće ne slutimo. ali neutemeljena. posljedica prisnosti koja u biti istine biva kao krčevina onoga sebeskrivajućeg. utemeljen na ispravnosti kao izdanku istine. Doduše. doduše moćna. iako je za nas to ipak uobičajeno. Što bitnije bytak pripada tu-bitku. a zatim kao govor i kaza. iskonski kao sabiranje. jedva čuje. postaje ispravnošću Pri čemu se istina. nego je taj prijepor. neovisno o shvaćanju samog bivanja. sámo je poniženje. postaje ustojan u onome tu. Za to nije dovoljno sjetiti se samo krčevine i njezina uspostavljanja nabačajem nego prvo toga da krčevina drži ono sebeskrivajuće u otvorenome i omogućava da namaknuće koje iz toga slijedi kao odredbeno ugađa samobitak nabacivača. njezino se porijeklo i mogućnost nečega drugog zapažaju tek teško i polako. Svaki nabačaj ono što je stavljeno u njegovu krčevinu i tako oslobođeno dovodi u povratni odnos spram nabacivača i obratno: on sam postaje nabacivač tek time što na sebe uzima tu vezu. okreće spram svakoga. Ali ono neobjašnjivo (“transcendentno”) tako je samo posljedica pomame za objašnjenjima i. ljudi se okreću onome neobjašnjivom ili tvrde da je ono što se ne može objasniti zbog toga nebivstvujuće. ima svoje porijeklo iz biti istine. da se svako od njih. Tek se tako uopće zbiva pre-vlašćenje bitku i u njemu privlašćenje samom bacaču. umjesto da bude neko više. ukoliko se pokazuje da nabacivač pripada samome onom što je krčevinom otvoreno i dovedeno na vidjelo. Ispravnost dovodi ψυχή do prvenstva. Kako istina. Skriveni temelj svega toga leži pak u prvenstvu i polaganju prava na ispravnost. Istina i tu-bitak Krčevina za sebeskrivanje krči se u nabačaju. To raskorjenjivanje istine odvija se usporedno sa zakrivanjem biti bytka. Sa ψυχή već λόγος. to je iskonskije protivništvo njihova međusobnog nepuštanja. 231. za znanje o onome što nosi odnosno koči sva nastojanja oko istinitoga. To što iskaz postaje prvenstvenim mjestom za “istinu” jedna je od najzačudnijih pojedinosti njezine povijesti. a bacač tog bacanja uvijek je onaj samo-bitak u kojemu čovjek postaje ustojan. Pitanje o istini kao povijesno osvještenje 229. a to pak u nedostatku snage za bit same istine. a također i sama ne doista utemeljujuća. Bacanje nabačaja zbiva se kao tu-bitak. tj. Ovdje se ništa ne može pojmiti pomoću puke izvanjske dijalektike odnosa subjekta i objekta nego sâm taj odnos. Pitanje o istini kao povijesno osvještenje Ovdje se ne misli na historijsko izvještavanje o mnijenjima i naucima koji su govorili o “pojmu” istine. Gdje to objašnjenje doživljava neuspjeh. a zatim odnos subjekta i objekta. Budući da vladavina ispravnosti već ima svoju dugu povijest. uključujući i povratno se odnoseći. ma koliko iskrena bila. ἀλήθεια. i obratno. 297 .V. sada se moraju pokazati taj iskon prijepora i on sam. ἀλήθεια. Nabacivač mora preuzeti uključenje i tek se time izražava bačenost. Istina i ispravnost Prvenstvo ispravnosti utemeljuje i čini samorazumljivim zahtjev za objašnjenjem u smislu izvođenja bića kao proizvodivoga iz drugog bića (“mathesis”. “mehanika” u najširem smislu). 296 232. Ni ono što je stavljeno u nabačaj nikada nije neko po-sebi naprosto niti se nabacivač ikada može postaviti čisto za sebe.

također Aristotel. unatrag i unaprijed. Sebeskrivanje mora dospijevati u znanje kao bivanje samoga bytka kao dogođaja. i u tom pogledu sada mora proizlaziti i jedna iskonskija vrsta sjećanja na povijest prvog početka. te ga upotrijebiti kao uvod u područje tog pitanja i kao vodilicu k nužnosti tog pitanja.. 299 298 . dovodi do sloma. više nije u pitanju ni u kakvom jasnom i nužnom obliku. o isprav* predavanje u zimskom semestru 1931/32 “Vom Wesen der Wahrheit. Zato je prvo nužno uopće izložiti neko zatvoreno tumačenje usporedbe sa špiljom. Uključenje tumačenja usporedbe sa špiljom (1931/32 i 1933/34) u pitanje istine 1. onda se može posredno procijeniti što znači tek mislilački podizati. postavljajući pojam ἰδέα. Filozofija u drugom početku povijesna je u biti. Utemeljenje biti istine kao raskrivanje prvog prosijavanja u ἀλήθεια tada nije samo preuzimanje riječi i njezina prikladnog prijevoda kao “neskrivenost” nego se radi o tome da se bit istine iskusi kao krčevina za sebeskrivanje. No ἀλήθεια je ipak bitna u svem mišljenju i pjevanju (tragedija i Pindar). Nedostaju temeljni stavovi za neki nabačaj onoga što se u usporedbi sa špiljom kazuje i što se u tom kazivanju odvija. stoljeća i ujedno se “istina” dovodi u bitnu suprotnost spram umjetnosti i time supripadnost s njom. a ipak i kako se ona upravo tim piitanjem. tumačenja povijesti pojma istine i osobito tumačenja usporedbe sa špiljom također su oskudna i ovise o tome što je tko prethodno sam preuzeo iz platonizma i nauka o sudovima. 3. tumačenje usporedbe sa špiljom*) kao onaj mislilac kod kojega još posljednje prosijavanje one ἀλήθεια postaje razgovijetnim u prijelazu k istini iskaza (usp.. U početnom grčkom mišljenju nije se činilo ni jedno ni drugo. 233. Zu Platons Höhlengleichnis und Theätet” (Gesamtausgabe Band 34) nosti). I Nietzsche. nadilaženje u činu u vrijeme-prostornosti onoga tu. Najdublji odnos bytka i tu-bitka u svojem obratu postaje vidljiv kao ono što proiznuđuje temeljno pitanje i prisiljava na nadilaženje provodnog pitanja te time sve metafizike. čija existentia imenuje vječno vraćanje jednakoga. Zašto je to tumačenje povijesno bitno? Zato što ovdje još u jednom izvedenom osvještenju postaje vidljivo kako ujedno ἀλήθεια još bitno nosi i vodi grčko piitanje o onome όν. budući da se ipak i istina kao ispravnost i upravo ona mora skloniti u nekom već otvorenome (usp. a ni u prvom početku ne samo nije zbivalo. Sagledamo li povijest te ἀλήθεια polazeći od usporedbe sa špiljom. Budući da sada pak sama “istina” i njezin pojam u skladu s dugom poviješću i zbrkanom predajom. Krčeće skrivanje mora se utemeljivati kao tu-bitak. usprkos Heraklitovoj rečenici o onome πόλεμος i Parmenidovoj poučnoj pjesmi. Pitanje je koja su temeljna kretanja biti istine i uvjeta njezina tumačenja nosila i nosit će zapadnu povijest. oboje kao temeljni načini volje za moć kao biti bića (essentia). I da se to u dosadašnjoj metafizici. Dva odlikovana temeljna stava u toj povijesti obilježavaju Platon i Nietzsche. u kojoj se skupilo mnogo toga. jer temelj i perspektiva nabačaja tumačenja i njegovih koraka kao nerazjašnjeni ostaju pretpostavljeni i pojavljuju se kao nasilni i samovoljni. 4. Ono po čemu se ravna pred-očavanje mora biti otvoreno. Uključenje tumačenja usporedbe sa špiljom. Ujedno se dalje u prošlosti pokazuje: taj slom nije slom nekog uspostavljenoga i čak posebno utemeljenoga.V. 2. razvijati u biti i utemeljivati istinu kao ἀλήθεια. Metafizika Θ IV). 5. uz sve zadrške koje vrijede za takve neposredne pokušaje. tu-bitak i pred-očavanje). nego se nije moglo zbivati. I to Platon (usp. koje bi potjecalo iz pitanja istine. i otvoreno mora biti ono čemu se primjerenost treba objelodaniti (usp. ispravnost i odnos subjekta i objekta. koja tako ima ključno mjesto. UTEMELJENJE 233. Samo ako se to iskusilo i ispostavilo može se pokazati na koji se tada način i u stanovitom smislu nužno mora sačuvati jedan ostatak i privid te ἀλήθεια. kod kojega se zapadna predaja sabire u novovjekovnoj i prije svega pozitivističkoj verziji 19. 6.

sve dobiva neku novu živost. 159 ** F. njegovu rečenicu o odnosu istine (znanja) i umjetnosti. pogotovo ne ako pomislimo na to da Nietzsche ipak na svoj način želi prevladati platonizam. VII. Ono što toliko otežava i gotovo onemogućava Nietzscheovo najvlastitije mišljenje je uvid da bivanje istine znači: tu-bitak. nije mu moglo – ako dobro vidim – postati utemeljenim središtem njegova piitanja. Doduše. našlo ono što je njegovo vlastito i “novo” i to se iskoristilo. * F. i kao to on je. Jer on najčešće tom riječju uvijek misli “ono istinito”. samo neku višu upitnost biti istine. razlikujući ga od njih i dakle ipak uz njihovu pomoć. Bd. Taj pojam istine. “Život” se jednostavno shvaća kao temeljna zbilja i pripisuje mu se općeniti karakter postajanja. koje je za Nietzschea svakako bilo temeljno iskustvo. to se zbiva zapleteno u predaju. I vjerojatno u tome leži korak u Nietzscheovu mišljenju čije razmjere mi još ne možemo procijeniti jer smo mu preblizu i zato još prisiljeni sve promatrati previše u onom vidokrugu (“života”) koji je Nietzsche zapravo želio prevladati. U: Nietzsche’s Werke (Großoktavausgabe). Allzumenschlichen und der Morgenröthe (1875/76-1880/81). Nietzsche ne pita iskonski o istini. onda to nikada ne jamči neki izvjesniji odgovor već. Tim nužnijim za nas postaje da pitamo iskonskije i tako upravo ne padnemo u zabludu da smo time “završili” s Nietzscheovim piitanjem. “istina” ostaje umotana u “život”. U: Nietzsche’s Werke (Großoktavausgabe) Bd. Nachgelassene Werke. tj. usmjeren spram “života” i određen polazeći od naslijeđenog pojma bitka. 471. Ta filozofija treba biti osiguranje opstanka “života” kao takvog. Ono odmaknuto stajanje van u nepoznato. str. pa čak i koliko ona vrijedi (VII. jer on te nabačaje bića razumije kao pokus koji činimo s “istinom”. polazeći od života i s obzirom na život. Sve to što se preuzelo bez pitanja sprečava iskonsko piitanje o biti istine. Ali Nietzsche istodobno “bitak”. Pitanje o istini (Nietzsche) 234. shvaća kao ono “postojano”. nauk o perspektivi nagonâ). povrh toga se posve kreće preuzetim stazama. 2. i ta nam je dostojnost piitanja potrebna. 159)*. 362???) spomenut trostruki zaplet s onim naslijeđenim. str. usp. stoljeća kako bi se. naime tako da ga oslobađa upravo u njegovim neprestižnim mogućnostima. Nietzsche. Začetak tog uvriježenog mnijenja kod Aristotela. Ali je li njemu jasna istina tog shvaćanja “života” i time volje za moć i vječnog vraćanja jednakoga? Na njegov način zacijelo jest. Stuttgart (Kröner) 1921. usprkos svemu čini se da je Nietzsche ipak i bit istine opet uključio u “život”. Leipzig (Kröner) 1919. ukoliko je istina odredba i rezultat mišljenja i pred-očavanja. i gdje pita o biti istinitoga. 3. Ali način na koji suočavanje s Nietzscheom svladava i ne svladava njegovo shvaćanje “istine” mora postati ugaonim kamenom 301 300 . Jer usprkos naznakama “perspektivizma”. jer on 1. UTEMELJENJE 234. Zur Genealogie der Moral. I tako dolazi do toga da se Nietzschea prvo i još dugo ne poima iz njegove najskrivenije misaone volje nego ga se smješta u uobičajene vidokruge vladajućeg mišljenja i svjetonazorâ 19. posve u smislu najstarije platonovske predaje. stajati usred krčevine onoga sebeskrivajućeg i iz toga crpsti temelj i snagu čovjekova bitka. a s druge ipak pita što je istina. XI. Jer on s jedne strane polazi od toga “da mi nemamo istinu” (XI. i to zato što je on bio uhvaćen u gore (str. Ukoliko je ta bit za Nietzschea naravno u samom središtu njegovih posljednjih razmišljanja (usp. 471)**. ako se pita iskonskije. jer bez nje ono istinito ostaje ravnodušnim. Pitanje o istini (Nietzsche) Onaj tko posljednji i najstrasnije pita o “istini” je Nietzsche. ono utvrđeno i tako svaki put “istinito”. Unveröffentlichtes aus der Zeit des Menschlichen. No Nietzsche u svojem osvještenju “istine” ne dolazi do rješenja. a sam život gotovo postvareno središte volje i snage koje želi svoje uzvisivanje i nadvisivanje. no koja ne može zavarati o krhkosti osnova. Pa ipak. a ne iz nekog iskonskog osvještenja na taj način da se to osvještenje istodobno poima kao bitna odluka i o “onome istinitom”. naprotiv. dovodi istinu u odnos sa “životom” (“biološko”-idealistički) kao osiguranje njegova opstanka.V. Doduše. Nietzsche.

Jednako tako govorimo o onome pravcatom kada za nekog čovjeka kažemo da je “pravcat” u svojem činjenju i nečinjenju. No ono pravcato ipak nije jednostavno samo ono “podudarno” s onim što se pristoji. str. kao što i obratno neka neispravna može biti pravcata. 482)*. Neka rečenica je ispravna. “Ehe” [= brak.) smatra dovoljno utemeljenim da bi se odmah poduhvatio naizgled oštrijeg i iskonskijeg pitanja (jer je povezano s “voljom za moć”). dakle ipak odgovarajuće nečemu već postojećem. ona je odbojnost spram života. to je za Nietzschea riješeno. pokazuje kao uvjet volje za moć. uključen u život. naravno drukčije razumljena nego kod Nietzschea. Pravcat je. Ono pravcato je ono što odgovara onome što je ono istinsko i zadovoljava ga. Schillera.] 302 303 . filius legitimus. a ono istinsko se ovdje misli kao ono zbiljsko odnosno ono što se pristoji. zahtijeva otvorenost vrijeme-prostora. recimo sukladno Leibnizovu nauku o monadama. Ali volja za “istinu” prema tome je dvoznačna: kao utvrđivanje. može biti ispravna. A ipak ni to pitanje ni to znanje o tom pitanju nisu iskonski (posve neovisno o shvaćanju “života” i tumačenju “bitka”). Tako gledano. UTEMELJENJE 235. ali ne pravcata. Čini se da se Nietzsche spušta najdublje u bit istine ondje gdje postavlja pitanje: “Što znači sva volja za istinu?” i gdje znanje o tom pitanju opisuje kao “naš problem” (VII. nipošto ono što nije krivotvoreno i nešto što općenito potječe samo od Dürera. primjereno biti. n. mj. zbog čega je ona vrednija od istine. 235. * F. to je Nietzscheovo pitanje. da li snižavajućem. Ovdje “pravcato” još jednom znači nešto drugo.. nego upravo nešto što je u skladu s njim i samo njim. ali i “pravcati” šilerovski izraz. Jer što je istina. 362???f. Ali budući da je “život” već sama zbiljnost u smislu najmnogoznačnijeg idealizma. i ta volja najviše u umjetnosti. suosiguravajućem ili uzvisujućem. Zur Genealogie der Moral. No kako uopće dolazi do mjerila “vrijednosti” za život? Zahtijeva li ono sámo odluke o svojim uvjetima? Koji život? I ako to zahtijeva. Ono pravcato nije samo ono što se pristoji i sukladno je. ili ipak? Neka nepravcata rečenica. pravcatog Nijemca zovemo istinskim. No što je istina i prije svega: odakle znamo što je istina? Ne pretpostavlja li istinu već pitanje što istina jest. osiguranje opstanka života. 482. istina se unaprijed mora shvatiti samo kao puki uvjet. “Pravcati” Dürer”.V. npr. onda je pitanje kako sami uvjeti i odluke o njima pripadaju “životu” i što tada znači “život”. ako nije samo neko brojčano povećanje. dakle ispravnost. onda se istina. n. Istina i pravcatost odlučivanja o tome hoćemo li njegovoj pravoj filozofiji pomoći da dođe do svoje budućnosti (ne postajući “ničeancima”) ili ćemo ga “historijski” svrstavati. umirujućem. možda čak neka rečenica. koja ne potječe od Aristotela. i kakva je to pret-postavka i kako je sustići? Za Nietzschea je istina uvjet života koji je sâm protiv života. Ako je volja za moć htijenje-preko-sebe i na taj je način dolaženje-k-sebi-samom. êhaft – zakonit. koji se odaje pozitivizmu. Naravno. nego ujedno: usklađe* echt. a kao volja za privid kao uznošenje ona je uzdizanje života. Nietzsche. ovdje se pokazuje čitava mnogoznačnost “života” i ostaje pitanje može li se ovdje i kako odrediti neka hijerarhija. pr. ako se taj naziv treba zadržati za odgovaranje nekog izričaja stvari o kojoj je riječ. str. istina nije samo kao volja za istinu jedan uvjet života nego je temelj njegove essentiae kao volja za moć. komad zlata. nego otvaranje i utemeljenje. a tumačenje koje on daje biti (usp. prev. To preko-sebe. Pravcatost dakle znači nešto drugo nego ispravnost. Stoga u pravcatosti leži neko odgovaranje. Njegovo je rješenje: volja za istinu je volja za privid i to nužno kao neka volja za moć. Što ta volja hoće kod nas. Dakle životu je potrebno to protiv čega (što se ovdje javlja? odnos spram “bića” kao takvog koji nije iskušen iz temelja i doveden na vidjelo niti utemeljen na predodžbi i mišljenju?). Istina i pravcatost* Istinsko zlato zovemo pravcatim zlatom. Zato posljednje i naizgled iskonsko pitanje ostaje samo ono o njezinoj “vrijednosti“: u kojem je smislu ona uvjet “života”..

No vjerovanje. Vjera i istina Ovdje se ne misli na poseban oblik pripadnosti nekoj “ispovijedi” nego na bit vjere. Pravcatost duše. U tom značenju ono znači prisvajanje “istinitoga”.V. bez kojega sve “istinsko” ostaje samo prevara? Ovdje se ništa ne može zadobiti bijegom u životu blisku zbiljnost jednog vrlo upitnog “života”. koji je možda zatamnjen u svojoj biti. ono pravcato i ono priprosto i ono jednostavno). Vjera i istina nost u postavljanju mjere. ugođeno-znajuće duge volje. onda je znanje: sebedržanje u toj krčevini skrivanja i stoga temeljni odnos sporam sebeskrivanja bytka i spram njega samog. bitno znanje. ova još iskonskija. Istina Zašto istina jest? Da li ona jest i kako? Kada ne bi bilo istine. Držanje-istinitim mijenjat će se u skladu s onim istinitim (i posve i prvo s istinom i njezinom biti). U tom širokom značenju: odobravanje. pojmljenu iz biti istine. ako se uopće želi izvući iz potpunog sljepila. krčeće skrivanje. Vjerovanje: držanje-istinitim. pogotovo u otvorenom ili prešutnom suprotstavljanju znanju. Ako je bit istine: krčevina za sebeskrivanje bytka. to da ona nekako mora biti? Piitanje kao traženje temelja iz kojega i na kojemu istina treba biti. UTEMELJENJE 237. 237. bit istine? Ali odakle se i kako zbiva taj čovjekov proboj u ono drugo. Kuda tumaramo kada se odreknemo privida i onoga običnog? Što ako bismo ipak dolazili u blizinu dogođaja. što mu se pojavljuje kao njegovo područje. 305 236. nužno mora znati što njemu znači da je nešto istinito i što mu to istinito znači! Bitno znanje je neko sebedržanje u znanju. Time se treba izraziti: ono nije puko predočavanje nekog susretanja nego izdržavanje unutar buđenja nekog nabacivanja koje u samom otvaranju dobiva na znanje bezdan koji ga nosi. Ali to se pitanje ipak čini već vezanim za neko znanje o “istini”. što mu se prije brani i prikriva i od čega mu ostaje samo privid (tu-bitak)? No na čemu se temelji odredba biti istine kao krčećeg skrivanja? Na osloncu na ἀλήθεια. što misli da je on sâm. što se njome određuje? Čovjek. čovjekov bitak! (Ustojnost tu-bitka!) Pravcatost je i bitnija nego čestitost. tada je iskonskije od svakog vjerovanja koje se uvijek odnosi samo na neko istinito i zato. Pravcatost: stvaralačka snaga očuvanja onoga što je nam je dano. na čemu bi počivala i samo mogućnost onoga zašto? Da li se pitanjem zašto već potvrđuje postojanje istine. Moglo bi se htjeti pokušati može li se u pitanju zašto istina jest? istina razviti i tako u svojoj biti odrediti kao temelj onoga zašto. hrabrosti. i odakle pravo na to naslijeđeno. nego iskonski: sebedržanje u biti istine. To znanje. a što on ipak zapravo nije. stvaralačka snaga ishođenja onoga zadanog. Ali što ovdje znači znanje? Koje je pravo znanje? Ono koje zna bit istine i prema tome je tek određuje u obratu iz same te biti. 304 . To znanje tada nije puko držanje-istinitim bilo kojega ili nekog odlikovanog istinitoga. Bitno strpljenje kao najviša hrabrost. Vjerovanje: držanje-istinitim onoga što je naprosto uskraćeno svakom znanju. Čestitost se uvijek tiče samo razvijanja onoga već danog i raspoloživog (usp. po svom iskonu sadržavanje iskonskosti. ali je jamče prenosioci i svjedoci). No odakle piitanje? Nije li tome u temelju neki proboj čovjeka u nešto otvoreno što se otvara kako bi skrivalo? I nije li to. pravcato u razvoju. jednako kao što je ono dano i preuzimljivo. I ovdje postaje razgovijetno: to vjerovanje u svojoj bitnosti ovisi o načinu znanja koji mu se u danom slučaju suprotstavlja. ali ipak još i to pokazuje da biva neko između između nas i bytka i da sámo to između pripada bivanju bytka. Ali što je ovdje “iskonskost”. dovoljno neodređeno i zbrkano i obično da bi to opet činilo upitnim može li se održati neko pozivanje na takvo znanje i mnijenje. Pravcatost i suzdržanost. a ipak ujedno zaboravljeno? Kako dolazimo do stajališta u biti istine. znači držanje-istinitim onoga što izmiče znanju u smislu uvida koji objašnjava (svakako: “vjerovati” nekoj vijesti čija se “istina” ne može provjeriti. Ali tko je nju ikada mjerodavno izmislio.

Otuda jedincatost znajućeg postojanja zadanoga i pridanoga. ukoliko se kao piitanje izlaže upravo u bivanje bitka i iskusuje nužnost bez-temeljnoga. štoviše sámo iskonsko piitanje kao takvo. a ne samo ono istinito. ukratko nas povijesne. ne više smisao držanja-istinitim. Poprište trenutka i prijepor svijeta i zemlje. to iskonsko vjerovanje nema ništa od nekog prihvaćanja onoga što neposredno pruža oslonac i hrabrost čini suvišnom. ne kao ono jednako nego kao ono što iznova preobražava. to vjerovanje je ustrajanje u krajnjoj odluci. Jer to iskonsko vjerovanje i nije neko sebično grabljenje neke samospravljene sigurnosti. jedno-jedincato. već zna. oni koji iz temelja ozbiljno shvaćaju samu istinu. u kojemu se čovjek postavlja van u istinu i izlaže se na odlučivanje bîti. Međuvremenost obrata i to kao za sebe povijesno ustojna! Određuje se kao sada i ovdje! Jedincatost tu-bitka. Naprotiv. poglavlje 5!). Pitaoci te vrste oni su koji iskonski i doista vjeruju. koji stavljaju na odlučivanje da li bit istine biva i da li sámo to bivanje nosi i vodi nas. Vrijeme-prostor i “faktičnost” tubitka (usp. Što se može vratiti. Vrijeme – vječnost – trenutak Ono vječno nije ono što sve dalje traje nego ono što se u trenutku može ustegnuti kako bi se jednom vratilo. Laufende Anmerkungen zu “Sein und Zeit” I. A to je kao nabačajno uvijek neko piitanje. bitno znanje nije “znanje” nego “vjerovanje”. No ta riječ tada ima sasvim drukčiji smisao. Vrijeme-prostor U kojem se pitanju postavlja ono time imenovano. tako da se u toj očitosti prvo ne prepoznaje kao isto! Što je tada o-vjekovječenje? 306 307 . još ne puko protjecanje slijeda po sebi). Prijepor i sklanjanje istine dogođaja. d) Vrijeme-prostor kao bez-temelj 238. nego držanja-sebe-u-istini. dosta zbrkano. djelujemo.V. UTEMELJENJE Uzme li se dakle “znanje” u dosadašnjem smislu predočavanja i posjedovanja u predodžbi. stvaramo. pri čemu se istina. vjerujemo. Vrijeme-prostor kako izvire iz biti istine i kao njoj pripadan. (Još ne “okvir” predodžbe stvari. naravno. Samo to može našu povijest još jednom postaviti na neki utemeljen temelj. tj. kao tako utemeljen sklop odmaknuća-namaknuća (udes) onoga tu. Naravno. koji znamo. bytak. onda.

No kako se još i upravo u novom vijeku s obzirom na vrijeme i prostor zadržava. time se dokazuje ono suprotno. između napuštenosti od bitka i proizmignutosti (uzdrhtanje titraja samoga bytka!). ali ipak upravo prijelazno (usp. sami proizlaze iz vrijeme-prostora koji je iskonskiji od njih samih i njihove računski predočene povezanosti. tada u najboljem slučaju dolazi do one “trivijalnosti” da je ovdje još “iracionalno” iskušeno ono što se kasnije postavlja u svjetlo ratia. Što pritom postiže nominalizam. Ali kako to približiti današnjem i uobičajenom predočavanju? Ovdje valja poći različitim pripremnim putovima. iskon taman. Nezaobilazno je osvještenje porijekla iz povijesti prvog početka (bitak kao bićevnost – postojana prisutnost). naime odgovarajuće tumačenje prostora i vremena. Jer uz zadržavanje poznatih predodžaba prostora i vremena uvijek će se činiti da se tim praznim formama poretka (kojeg?) pripisuje nešto “metafizičko”. Jer one se tek na kraju trebaju shvatiti kao pred-početne za prvi početak. to se prije ne može dostatno zasebno reći nego upravo u poimanju vrijeme-prostora. Blizina i daljina. Za to je nužno Aristotelovo tumačenje. prostora i vremena).). moguće tek pošto se njihovo tlo. Vrijeme-prostor (pripremno razmatranje) 239. Pritom će se pokazati kako ovdje još uopće nije dosegnuta “okvirna” predodžba i to ne može ni biti. obratno. 14ff. prostor kao sensorium Dei. 309 308 . Metafizička temeljna stajališta unutar povijesti provodnog pitanja i njima pripadna tumačenja vrijeme-prostora (odn. Ali to nije moguće jer se nipošto ne radi samo o nekoj preinaci predočavanja i predodžbenog smjera nego o po-maknuću čovjekove biti u tu-bitak. Razvlaštenje grčke οὐσία i pojava substantiae već su dugo pripremani. (Tek se odavde može pojmiti zašto je značaj “Bitka i vremena” prijelazno putokazan. čini se najsigurnijim jednostavno napustiti dosadašnje područje predočavanja prostora i vremena i njihova pojmovnog oblika te početi iznova. sve se to ne smije poimati vremenski-prostorno polazeći od uobičajenih predodžaba o vremenu i prostoru nego. čija istina još nije dokazana na temelju njihove ispravnosti i upotrebljivosti u polju računanja. Ali pitanje je ipak prava i porijekla tih praznih formi. titranje i oklijevanje.) Ali pitanje je kako i kao što vrijeme-prostor pripada istini . Doigra). Vrijeme-prostor je dogođeno proizjapljenje putanjâ obrata dogođaja. str. “Fizika” Δ o pojmovima τόπος i χρόνος. S druge strane. Počne li se s njima. Vrijeme-prostor* (pripremno razmatranje) Prostor i vrijeme. UTEMELJENJE 239. grčko iskustvo bićevnosti. Zu Kants Lehre von den transzendentalen Grundsätzen” (Gesamtausgabe Band 41. * usp. Da bi se pokazalo kako dolazi do toga da prostor i vrijeme postaju okvirnim predodžbama (pojam “ordo”) (“formama zora”) za “matematičko” proračunavanje i zašto ti pojmovi prostora i vremena vladaju čitavim mišljenjem. Zašto je i pod kojim pretpostavkama povijesno nužno razbijanje prostora i vremena? Postoji li neki put nakon dovršenog razbijanja natrag u neki drugi iskon? Čini se da postoji. A to je pak. izgubilo i neposredno se zamijenilo kršćanskim tumačenjem bića. zadržavajući Aristotelove “rezultate”.V. kod Kanta jednostavno pripisan ljudskom subjektu! No sve to bez slutnje vrijeme-prostora. predavanje u zimskom semestru 1935/36 “Die Frage nach dem Ding. Dvoznačnost prostora i vremena kod Leibniza. A vrijeme-prostor pripada istini u smislu uzbivanja bitka kao dogođaja. vraćanje u njihovo porijeklo ipak ne vodi u iskon biti. u njima leži zakrivena bit vrijeme-prostora. svako predočeno za sebe i u uobičajenoj povezanosti. Pritom uopće nisu potrebne “mitske” “predodžbe”. jer ona pretpostavlja pojavu onoga “matematičkog” u novovjekovnom smislu. iznova pokušava jedno metafizičko tumačenje. 108. Doigra. premda τόπος (uprostorujući) i χρόνος (pripadan ψυχή) upućuju natrag u φύσις. Piitanje i mišljenje mora doduše biti početno. “istinu”. Što je sama istina. usp. Doduše.) također i ondje i upravo ondje gdje je riječ o “doživljenom vremenu” (Bergson i dr. praznina i darivanje. obrata između pripadnosti i doziva. i to naravno u okviru čitavog temeljnog stava fizike.

οὐσία! Ma što tada tome pridolazilo u novoplatonizmu. odredbe bićevnosti. 311 . Taj pristup i njegovo tumačenje ostaju. περιέχον. a pogotovo prostor nije “objektivan”. naravno. nasuprot tome. jedincatost i spopad najsvjetlijeg odmaknuća u područje miga iz blagog namaknuća onoga sebeustežućega-oklijevajućega. ne dolaze ni do kakvog vraćanja u nešto iskonskije. kod Augustina. što bi bilo moguće samo iz pitanja o istini bitka. čini da povratna veza predodžaba prostora i vremena na ugođaje nije samo metafizičko tumačenje praznih formi nego ujedno ipak jedno novo “subjektiviranje”. UTEMELJENJE 240. Vrijeme i prostor. Taj iskon vrijeme-prostora odgovara jedincatosti bytka kao dogođaja. On i temeljno iskustvo onoga tu i tako vrijeme-prostora. Usp. Oboje su iskonski sjedinjeni u vrijeme-prostoru. zato razvoj vrijeme-prostora iz poprišta trenutka nije subjektiviranje nego njegovo prevladavanje. ποτέ – kategorije. u srednjem vijeku. a prostor i vrijeme u tom se tumačenju učvršćuju jednako tvrdokorno i samorazumljivo kao i predodžba o bićevnosti. polazeći od kršćanski vjerovane vječnosti i onoga summum ens. 310 i to nužno. 240. predavanje ZS 1935/36. S prisutnošću je postavljen πέρας. Njihova “zbiljnost” i “porijeklo” No koji je put k nekom prvom pred-hodnom i to prijelaznom osvještenju vrijeme-prostora? Od poprišta trenutka tu-bitka. uvod). Tako se s čistim mehanizmom pogotovo ističe proračunjivost. a samstvenost sa svoje strane temelj onoga ja i mi i sve niže i više “subjektivnosti”. štoviše čak su ono što se u φύσις nameće kao ono tako pred-očivo (usp. Vrijeme-prostor kao bivanje istine (bivanje bezdanog temelja) dolazi u znanje tek u provedbi drugog početka. istodobni slom ἀλήθεια i preoblikovanje u ὁμοίωσις (ispravnost). njihove kvantitativnosti i proračunjivosti? Sve potječe od grčkog temeljnog iskustva οὐσία. zakriven u liku nepojmljenog ali uobičajenog imenovanja “prostora “ i “vremena” zajedno. Njihova “zbiljnost” i “porijeklo” “Vrijeme” nije ja-stveno kao što ni prostor nije na način stvari. svaki put u skladu s nužnim putem sklanjanja. prema tome kod vremena prvenstvo onoga νῦν). vrijeme-prostor kao bezdan. posve drukčijoj biti potpuno je začudno. Ukoliko se takvo što zbiva u grčkoj tragediji? Poprište trenutka. temeljni pristup ostaje i podloga je za mathesis. kod Aristotela ποῦ. Nelagoda piitanja o “zbiljnosti” i “porijeklu” prostora i vremena znakovita je za vidokrug u kojemu se provodno pitanje što je biće? uopće kreće. blizina i daljina u odluci. nerazumljivo i stoga proizvoljno. biti istine pripada bezdano utemeljenje onoga tu kojim biće tek utemeljuje samstvenost i sve istinito. Odakle i zašto i kako su to dvoje od davnina zajedno? (ono tu!) Samo površno u skladu s bićevnošću koja vodi? Ali kako ono “i” jest za to dvoje? I je li se o tome uopće pitalo i može li se pitati? Ono “i” uistinu je temelj biti obaju.V. ako ne već načelno. O tome pak treba reći: Budući da je tu-bitak bitno samstvenost (vlasništvo). Prije toga pak ostaje. ali tako da ono sámo nije iskusivo niti utemeljivo. Vrijeme i prostor. Time su prostor i vrijeme neposredno pred-očeni. kada smo tako izmaknuti tu-bitku? Može li se pokušati poći od pitanja “jedinstva” “prostora i vremena” po uobičajenoj predodžbi? (Usp. ono gdje i kada povijesti bitka krčeće-skrivajući se iz dogođenja temeljnog ugođaja suzdržanosti. a vrijeme “subjektivno”. koja se s Descartesom ističe kao bitna nit vodilja odredbe bićevnosti. Usp. A ono. Jer iskusujući nabačaj ovdje se ne zbiva u smjeru predočavanja neke općenite biti (γένος) nego u iskonski-povijesnom ulasku u poprište trenutka tu-bitka. prethodno odbijanje. On sama sebe u svoje otvoreno dovodi samo u zbivanju sklanjanja istine. Pitanje o njihovoj sjedinjavajuće iskonskoj. No odakle potječe prvenstvo praznine prostora i vremena. Sada se. pomaknuće u ono otvoreno koje ograđuje i tvori pribivanje i postojanje. njihove neposredno pred-očene protežnosti.

slijepi su i beskorisni i lišeni zbiljskog filozofirajućeg pitanja. 2.. govorimo o “vremenskom prostoru” od sto godina. pripadno biti istine kao krčećem temelju za skrivanje. nešto mjereno. i 3. Kao što obična predodžba o “vremenskom prostoru” tj. Naprotiv.. ukoliko kao mjerna jedinica nešto obuhvaća. je razjašnjena bit svakoga od njih kao posebna i 2. Iz razmatranja povijesti predožaba o prostoru i vremenu moglo bi se očekivati da baci svjetlo na vrijeme-prostor. nije “prostorno”.V. određenije shvaća polazeći od vrijeme-prostora. Vremenski prostor znači raspon “vremena” koji obuhvaća od sada do tada. Ako se stoga vrijeme-prostor poima kao bez-temelj. recimo u tom da je svaka povijesna zgoda bila nekada i negdje te je dakle vremenski-prostorno određena. na temeljnu bit koja je iskonski jedinstvena vremenu i prostoru. onda se time otvara obostran odnos i pripadnost vrijeme-prostora biti istine. štoviše mogla bi biti i samo jedan izlaz na put što vodi prema biti vrijemeprostora. obratno. a da i ne govorimo o tome da posežu samo za “mjestima” iz konteksta pojedinih pitanja i redaju ih. a on se može pratiti samo ako 1. svaka bit pojmljena u sebi kao izviruća iz nečega iskonskog. kao u riječi vrijeme-prostor. naravno. Štoviše. 313 . Ovdje su prostor i vrijeme samo zajedno upregnuti pošto su prethodno oba bila poravnata na jednaku razinu brojivoga i onoga što omogućava brojanje. a ipak tako da kao korijen treba ono dvoje kao “debla” da bi bilo temelj koji utemeljuje korijen (bit istine). Što se čišće sačuva vlastita bit obaju i što se dublje položi iskon. od nekoć do danas i dr. Naprotiv. to iskonsko nudi zajednički korijen obaju kao neko drugo od njih. Vrijeme-prostor kao bez-temelj 241. Obična i već stara predodžba o “vremenskom prostoru” Ovdje se misli na jednu odredbu samog vremena i samo vremena. svaka bit u sebi u odnosu na drugu ispostavljena u svojoj krajnjoj razlikovanosti. To što se prostor u određenom pogledu predočava kao ordo i kao okvirno polje onoga što je zajedno dano upućuje na to da tako predočen prostor postaje predočiv u nekom sadašnjenju (određenoj vremenitosti). tako je i vrijeme-prostor samo spoj prostora i vremena u tom smislu da bi se vrijeme. vremenskom rasponu ne pogađa ono što znači vrijeme-prostor. Prostor i vrijeme – vrijeme-prostor Prostor je iz temelja različit od vremena. Ali svi ti historijski prikazi. njemu se tek nalazi mjesto u doduše ograničenom području njegove ispravnosti i objašnjava se da su prostor i vrijeme tako neiscrpni u biti kao i sâm bytak. uzeto kao (t) u računu. Vrijeme-prostor kao bez-temelj Bez-temelj je iskonsko bivanje temelja. stoljeća više puta pokušavali. jedinstvo je jedinstvo iskona. činilo četvrtim parametrom i time se postavio četvorodimenzionalni “prostor” fizike. vrijeme-prostor. U riječi “vremenski prostor” stoga se i predočava običan pojam “vremena”. Ali vrijeme-prostor je i u jednom drugom možda zamislivom smislu samo spoj. neko od . Sve drugo je učeni trik koji samo još više zavodi izvanjskom pristupu poput skupljanja navoda i uspoređivanja. a ne. i 4. to dvoje nisu recimo različiti samo po količini “dimenzija” na koje se obično misli nego su iz temelja posebne biti i samo zbog te krajnje različitosti upućuju natrag u svoj iskon. Temelj je bit istine.. 3. a bez-temelj se. Nema razloga da se on svodi na “vrijeme” zato što je pred-odžba prostora neko vremenovanje. Povijest tih “predodžaba” povijest je istine bytka i i može se pokazati filozofski plodnom samo kao ujedno povijest provodnog pitanja. UTEMELJENJE 242. 312 Tumačenje prostora i vremena iz vrijeme-prostora ne želi pokazati da je dosadašnje znanje o prostoru i vremenu bilo “pogrešno”. vrijeme ovdje predočeno kao prostorno. Ali to ne kazuje baš ništa o tome što sâm prostor jest. 242. Time se ne misli čak ni u prenesenom značenju na ono otvoreno vremena koje pripada njegovim odmaknućima i. do. tim prije uspijeva shvaćanje njihove biti kao vrijeme-prostor. 1. koji su se od 19.

“pribivanje”. dolje). on oklijeva. a ipak zapravo ne utemeljuje. Otvorenost krčenja skrivanja zato iskonski nije puka praznina nezaposjednutosti nego ugođeno ugađajuća praznina bez-temelja koji je. Temelj treba bez-temelj. Što je bez-temelj? Koji je njegov način utemeljivanja? Bez-temelj je nemanje temelja. i u provedbi uskoka u njegov titravi obrat. “Praznina” nije ni puko nezadovoljenje nekog očekivanja i nekog željenja. Svakako. ne na odsutnost danoga unutar njih. bivanje istine. ugođen. dogođaja. Ali bez-temelj kao bivanje temelja nije nikakvo puko sebeustezanje kao jednostavno povlačenje i odlazak. a to ovdje znači sklopljen. Bez-temelj je prvobitno krčeće skrivanje. 13. A krčenje. kako bi bilo neko sebeustezanje? Svakako. dakle pribivanje istine. jer neko nošenje. utemeljujući. ali uvijek bivajući u svojoj istini. No bez-temelj je i prije iskonska bit temelja. U sebeustezanju temelj na odlikovan način iznosi na otvoreno. Dogođaj ugađa i prožima bivanje istine. kao temelj u sebeskrivanju. neko sebeskrivanje na način ustegnuća temelja. dogođenja koje titra amo-tamo i koje. Predpogled. 314 Dokučivanje temelja mora se pak odvažiti na skok u bez-temelj te izmjeriti i izdržati sâm bez-temelj. Suzdržanost). kako bez-temelj utemeljuje. Pra-temelj se otvara kao ono sebeskrivajuće samo u bez-temelju. koje se zbiva u sebeustezanju. i to je titranje obrata između doziva i pripadnosti. Jer oklijevajuće ustegnuće je mig u kojemu se proizmiguje tu-bitak. sam bytak. “Nemanje” kao sebeustezanje (oklijevajuće) temelja je bivanje temelja kao bez-temelj. Bez-temelj kao nemanje temelja u navedenom smislu prva je krčevina otvorenoga kao “praznine”. upravo opstojnost krčećeg skrivanja. Istina utemeljuje kao istina dogođaja. to bitnije biva bytak. Pra-temelj. temeljeći se u istini (bivanju onoga tu). Ona jest samo kao tu-bitak. ona je kao bez-temelj prvo temelj koji utemeljuje samo kao noseće puštanje stršenja kroz dogođaj. iskonsko razjapljenje u oklijevajućem sebeustezanju. Bez-temelj izostanak. Bez-temelj je bez-temelj. stoga odlikovan način otvaranja. do-gođenje. i sada treba samo odrediti bit same praznine. ono sjedinjavajuće jedinstvo koje im tek omogućava da se raziđu u svoju lučenost. nije li to odsutnost istine? Ali oklijevajuće sebeustezanje upravo je krčevina za skrivanje. To je dakle pojmljeno polazeći od istine kao temelja: pra-temelj. A to zato što je istina kao krčeće skrivanje istina bytka kao dogođaja. ali ne na način kako pribiva ono dano nego bivanje onoga što tek utemeljuje prisutnost i odsutnost bića. Ukoliko temelj također i upravo u beztemelju još utemeljuje. Temelj: sebeskrivanje u nosećem stršenju. ali svako od toga dvoga biva kao dogođaj. No bez-temelj kao nemanje temelja treba biti bivanje istine (krčećeg skrivanja). Ali ustegnuće nije neko ništa već odlikovan iskonski način ostavljanja neispunjenim. njegova utemeljivanja. Nemanje temelja. a to kao stršenje kroz ono što treba utemeljiti. neko traženje. nije puko zjapljenje i zijevanje (χάος – nasuprot φύσις) nego ugađajući udešaj bitnih po-maknuća upravo toga iskrčenoga koje pušta da ono sebeskrivanje stoji u njega. UTEMELJENJE 242. Ali na koju se prazninu ovdje misli? Ne na ono nezaposjednuto poredaka i okvira za proračunjivu danost prostora i vremena. naime na tek otvoreno one praznine koja je time određena praznina. nego na vrijeme-prostornu prazninu. jest bytak. No ne mora li to nailaziti na neki zahtjev. Bez-temelj je oklijevajuće ustegnuće temelja. Ali budući da je istina krčeće skrivanje bytka. Vrijeme-prostor kao bez-temelj Beztemelj je iskonsko jedinstvo prostora i vremena. biti istine. kao suzdržanost (usp. Što se temeljitije dokučuje temelj (bit istine). tj. držanje sebe pred oklijevajućim uste315 . Zapravo se to uvijek može samo misliti iz pra-temelja.V. u skladu s ugađajućim migom dogođaja. praznim. U ustegnuću se otvara iskonska praznina. neko htijenje. ali krčevina ujedno da bi se u njoj pokazalo oklijevanje. A što je temelj? On je ono sebezakrivajuće – prihvaćanje. što znači: misliti bez-temeljnost beztemelja. u njoj i samo u njoj zadobiva i krčevinu za svoje sebeskrivanje. No beztemelj se potpuno iskrivljuje ne-temeljem (usp. zbiva se iskonska krčevina. i ne samo to.

ono bez-temeljno. To znači: u toj daljini i njezinoj neodlučivosti pokazuje se skrivanje onoga što u skladu s ovim otvaranjem zovemo bog. kao oklijevajuće ujedno je najiskonskije namaknuće. istodobno odmičući i namičući. “Nemanje” temelja. i u kojem su smislu oni razlučeni ovdje upravo sjedinjeni kao bivanje bez-temeljnosti? Ovdje se 316 ne može raditi o nekakvoj “dijalektici” nego samo o bivanju samog temelja (dakle istine). Bez-temelj kao prvo bivanje temelja utemeljuje (pušta da temelj biva kao temelj) na način vremenovanja i prostorovanja. “Praznina” je jednako tako i zapravo punina još-neodlučenoga. u kojemu se drži trenutak te time i vremenovanje (kao iskonski beztemelj? “Praznina”? Niti ona niti punina). Ona biva i prije svake dimenzionalnosti. Noseći ga i puštajući da strši. vremenujući i prostorujući. Zato nazivanje “prazninom” onoga što se u do-gođenju suzdržanosti otvara u oklijevajuće ustegnuće nije primjereno i još uvijek je previše određeno teško prevladivim orijentiranjem po prostoru stvarî i vremenu djelovanja. Sebeustezanje udešava odmaknuće vremenovanja. ali kao sjećajuće-iščekujuću. No ono sebeustežuće usteže se oklijevajući. Ali odmaknućem u ono sebeustežuće (to je upravo bit vremenovanja) već bi sve bilo odlučeno. Tako nešto izvire tek iz sklanjanja istine i dakle vrijeme-prostora u biću i to prvo u onome što je dano kao stvar i onome što se preokreće. dogođaju. ali već stavljena u otvoreno i tako u odnosu spram jedincatosti bytka i njegove neiscrpnosti. već štoviše nužda suzdržanosti koja je nabačaj što u sebi provaljuje. budući da je iskonski sjećajuće-očekujuća (pripadnost bitku i doziv bytka). Ali ovdje je kritično mjesto za pravi pojam o bez-temelju. To namaknuće je obdržaj. Sklop tog bivanja uvijek se iznova mora postavljati u nabačaj: bit istine je krčeće skrivanje. Uprostorenje utemeljuje i poprište je trenutka. istinu bitka. Odakle vremenovanje i prostorovanje imaju svoje zajedničko porijeklo i svoju lučenost? Kakve je vrste to iskonsko jedinstvo da se baca kako bi se razišlo u tom lučenju. Namaknuće je uprostorenje dogođaja. Mig je oklijevajuće sebeustezanje. čime se vrijeme-prostor utemeljuje kao poprište trenutka odluke. Namaknuće utvrđuje napuštenost i ona se mora izdržati. Sâm 317 . obratno. pušta da njegovo titranje strši kroz ono otvoreno. Samo ondje gdje se neko dano zaustavlja i utvrđuje izviru rijeka “vremena” što teče mimo njega i “prostor” koji ga okružuje. iz dogođaja. No istina kao temelj iskonski utemeljuje kao bez-temelj. obratno.V. ugođena je iz oklijevajućeg sebeustezanja. i on sâm biva samo kao sabiranje odmaknućâ. UTEMELJENJE 242. što upućuje na temelj. Sebeustezanje ne stvara samo prazninu lišavanja i iščekivanja nego s njima prazninu koja u sebi odmiče. Ono što se otvara za skrivanje iskonski je daljina neodlučivosti o tome kreće li se bog od nas ili prema nama. temeljni ugođaj najiskonskije pripadnosti. njezina nužda. “Temelj” ne iskonskiji od bytka nego iskon kao ono do čega se doskače u njemu. U njega su ušla odmaknuća. Time oni imaju svoju bit iz onoga odakle je temelj temelj. te predodžbe moraju dobiti svoju odredbu po svojem porijeklu iz prvobitnih vremenovanja i prostorovanja. o čemu valja odlučiti. vremenovanje kao taj udes sebeustezanja (oklijevajućeg) bez-temeljno utemeljuje područje odlučivanja. To namaknuće priznaje mogućnost darivanja kao bivajuću mogućnost. I on sâm utemeljuje kao jedinstvo vremenovanja i prostorovanja. Sjećajuće iščekivanje (koje se sjeća jedne zakrivene pripadnosti bytku. istina je temelj bytka. Ono prihvaća dogođaj i. ono tako daruje mogućnost darivanja i dogođenja. iščekuje neki doziv bytka) stavlja na odlučivanje ono da li i da li ne spopada bytka. Razgovjetnije. njegova beztemeljnost. “Praznina” je ispunjena nužda napuštenosti od bitka. Vrijeme-prostor kao bez-temelj gnućem. daje joj prostor. Vremenovanje i prostorovanje ne mogu se shvatiti polazeći od uobičajene predodžbe prostora i vremena nego. Ta “daljina” neodlučivosti jest prije svakog izdvojenog “prostora” i svakog izuzetog vremena koje teče. No ta napuštenost u sebi. ona sadašnjost koja je uzdignuta i jedina usmjerena spram odluke: trenutak. nije puko potonuće i preminuće u nekom neimanju nego. “Praznina” ne kao ono što ide uz neku oskudicu. noseći ga. odmiče u budućnosnost i time ujedno budi neko bilujuće koje u susretu s budujućim tvori sadašnjost kao ulaženje u napuštenost.

Ako se odmaknuće pokazuje kao sabiranje. Ako je ono vremenovanje i ono prostorovanje iskonska bit vremena i prostora. Jer čini se da je odmaknuće raspršenje. usp. počinjući u drugom početku. iz čijeg titranja oboje proizlaze. bez-temelj koji je tako sklopljen i odgovarajuće ugađa. Bit bytka). Vrijeme-prostor kao bez-temelj je vrijeme-prostor kao jedinstvo iskonskog vremenovanja i prostorovanja iskonski poprište trenutka. tj. a namaknuće kao obdržaj. onda je njihovo porijeklo. Prethodno još treba razlikovati: 1. Prostor uvremenjuje. To suprotno upravo je ono bitno i upozorava na njihovu iskonsku međusobnu upućenost na temelju njihove lučenosti. On je sebeotvaranje onoga sebeskrivajućeg kao takvog i to sebeotvaranje za do-gođenje i kao do-gođenje. rastvaranje odnosno odstranjenje teškoća koje su oduvijek u dosadašnjoj povijesti mišljenja okruživale ono što se zna kao prostor i vrijeme. Odakle lučenost odmaknuća i namaknuća? Iz oklijevajućeg ustegnuća. Utemeljenje. što im daje da izviru u onu nerazdvojnu upućenost. Skok. a ipak u sebi sadrži razvoj u njih i to u nekom većem bogatstvu nego što se dosada moglo pokazati matematiziranjem prostora i vremena.). tj. utemeljenju tu-bitka kao područja odlučivanja za bytak. 378???f. a namaknuće se čini otuđenjem. To izviranje nije pak otrgnuće nego naprotiv: vrijeme-prostor samo je razvoj biti bivanja istine. pravo razjašnjenje. bilujuću povijest od onih τόπος i χρόνος unutar tumačenja bića kao φύσις na temelju nerazvijene ἀλήθεια (usp. tj. nikada ne namičući. Ta bit bytka jedincata i jednokratna i time dostatna najdubljoj biti bytka. nego se samo iz onoga između. iz jedinstva oklijevajućeg ustegnuća. Vrijeme je odmičuće bez-temeljenje sabiranja. razvoj prostora i vremena iz posebno i iskonski pojmljenog vrijeme-prostora kao beztemelja temelja unutar mišljenja drugog početka. npr. Ali taj mig dolazi do namigivanja samo u nazvuku bytka iz nužde napuštenosti od bitka i samo ponovno kazuje: ni iz doziva ni iz neke pripadnosti. beztemeljno. nikada ne odmičući. Odakle. Na sva ta pitanja ostaje ne samo nemoguće odgovoriti nego već i pitati ih sve dok se prostor i vrijeme nisu pojmili iz vrijeme-prostora. koje je bez-temeljna bitna vrijemeprostornost otvorenosti skrivanja. to je pitanje još previše mnogoznačno i pogrešno protumačivo. čije bivanje postaje povijesnim u utemeljenju onoga “tu” tu-bitkom (njegovim bitnim putovima sklanjanja istine). Ali oni i nemaju ništa zajedničko kao jedinstvo nego je ono što 318 ih sjedinjava. o njihovoj “beskonačnosti”. φύσις također jedincata i jednokratna. koji se zahtijevaju u svojoj temeljnoj različitosti. kao doziv u pripadnost samom dogođaju. Namaknuće je beztemeljan obdržaj sabiranja. lučenost u vremenovanje i prostorovanje? Iz odmaknuća i namaknuća. Prostor i vrijeme – vrijeme-prostor. vrijeme-prostor. Bez-temeljenje temelja time nije iscrpljeno u svojoj biti nego se samo učinilo razgovijetnim kao utemeljenje onoga tu. 2. 142. Kako od vrijeme-prostora dolazi do “prostora i vremena”? Postavi li se tako. Vrijeme i prostor (iskonski) ne “jesu” nego bivaju. Vrijeme-prostor u toj iskonskoj biti nema još ništa od “vremena” i “prostora” po sebi koje se obično zna. o njihovu odnosu spram “stvarî”.V. a ono je proizmignuće kao početna bit dogođaja. Ali sámo oklijevajuće ustegnuće ima taj iskonski sjedinjavajući udes sebeustezanja i oklijevanja iz miga. 4. učinjeno vidljivim iz biti bitka. onda u svakom od toga leži nešto suprotno. Vrijeme-prostor je namičuće-odmičući sabirući obdržaj. Prostor je namičuće bez-temeljenje obdržaja. dakle. sve dok se nije iz temelja pitalo pitanje o biti istine kao predpitanje temeljnog pitanja filozofije (kako biva bytak?). 3. pitanje o “zbiljnosti” prostora i vremena. str. Vrijeme uprostoruje. otvara dogođaj i postaje provediv nabačaj iskona vrijemeprostora kao iskonskog jedinstva iz beztemelja temelja (mreža. bez-temelj utemeljujuće. Odmaknuće je beztemeljno sabiranje na obdržaj. 241. UTEMELJENJE 242. ovlaštenje vrijeme-prostora kao bivanja istine unutar budućeg utemeljenja tubitka sklanjanjem istine dogođaja u biće koje se time preoblikuje. onoga tu. Povezanost vrijeme-prostora s prostorom i vremenom i njihov razvoj iz njega jednim je dijelom najlakše pojasniti tako da se po319 . bez-temeljenje temelja: bivanje istine.

“Bitak i vrijeme” o prostornosti tu-bitka. naravno. Iskonskije pojmljeno. 13???f. no ipak je oklijevajuće ustegnuće prvo i najviše zabljesnuće miga. Krčevina se mora utemeljiti u svojemu otvorenom. 320 e) Bivanje istine kao sklanjanje 243. Suprotan put polazeći od “prostora” i “vremena” (usp. Bez-temelj je tako u sebi vremenujući-prostorujući-povratnotitrajuće poprište trenutka onoga “između”. polazeći od stvari. sadrže neko “ne”. Put odavde i put od bića moraju se susretati. Sklanjanje nije naknadno smještanje po sebi dane istine u biću. već zatrpava netemeljem (usp. onako kako u njima stojimo. i 241???. Mora se pokazati u kojoj istini i kako u njoj svaki put stoji biće. posve neovisno o tome što istina nikada i nije dana. Na putu koji polazi od “bića” (ali već ušavši u otvorenost prijepora zemlje i svijeta) zatim je prigoda da se dosadašnje razmatranje o prostoru i vremenu uklopi u početnu raspravu (usp. netom dokučen. neposredno (“logički”) mišljeno. Predpogled. UTEMELJENJE kuša same prostor i vrijeme izdvojiti iz dosadašnjeg tumačenja. dakle predočiti si nešto krajnje uobičajeno? A upravo je to najteže. Prostor i vrijeme – vrijeme-prostor): Suprotnim je putem najsigurnije poći tako da se u nekom tumačenju učine vidljivima prostornost i vremenitost stvari. prvi početak). Za malobrojne – Za rijetke. Bezdan nije ono ne svakom temelju kao lišenost temelja nego ono da temelju u njegovom skrivenom prostranstvu i daljini. Bez-temelj nije “negativan” jednako kao ni oklijevajuće ustegnuće. 386???f. vremenitost kao povijesnost). biva neko “ne”.V. onda se to zbiva samo kako bi se prvo razvilo bivanje istine. Obdržaj namaknuća ima nezatvoreno prostranstvo zakrivenih mogućnosti miga. Ono nije bivanje ako nikada ne biva u sklanjanju. Nabačaj tog tumačenja neizrečeno je određen znanjem o vrijeme-prostoru kao bezdanu. ako se “bit” istine naznači kao krčevina za sebeskrivanje. Dojam da se radi o nekom samorazumljivom opisu po sebi bezopasan je jer put tog tumačenja i želi ispostaviti prostor i vrijeme u smjeru vrijeme-prostora. 5. Ono otvoreno bez-temelja nije lišeno temelja. Prema tome. Ali presudno ostaje pitanje: kako dolazi do onoga što u prostoru i vremenu dopušta matematiziranje? Odgovor je u osvještenju onog zbivanja u kojem se bez-temelj. makinacije i sveg bića kao sklanjanje istine. sámo tumačenje mora pobuditi nova iskustva. koje pripada samom bytku i tako dogođaju. jer nikada se ne može provesti bez nekog potresa. o filozofskoj spoznaji. Sabiranje odmaknuća ima neizmjerenu. str. Ali. djela.). No gdje taj put treba počinjati? Ne moramo li za to prvo shvatiti današnje odnose spram bića. No to najbliže sebeskrivanje samo je tračak bez-temelja i time istine do321 . pribora. Doigra). Ali to je iskonsko ne. Dakle mora biti moguće – doduše s odgovarajućim predskokom u bytak – polazeći od “bića” naći put k bivanju istine i na tom putu učiniti vidljivom pripadnost sklanjanja istini. Mora postati razgovijetnim kako su ovdje svijet i zemlja u prijeporu i kako se taj prijepor te stoga i oni sami razotkrivaju i skrivaju. a to je neko uvijek različito biće (stvar – pribor – djelo). Njoj treba ono što dobiva u otvorenosti. kao koje tu-bitak mora biti utemeljen. doduše oboje. ali ih ipak shvatiti u tom smjeru u njihovu pred-matematičkom obliku (usp. nemjerljivu daljinu onoga pridanoga i zadanoga što mu je dodijeljeno. a to znači: bez pomaknuća temeljnog odnosa spram samog bytka i spram istine (usp. Ali to sklanjanje otvorenoga ujedno i unaprijed mora biti tako da otvorenost postaje bivstvujuća na taj način da u njoj biva sebeskrivanje te time bytak. gore str. u njemu. Sklanjanje pripada bivanju istine.

(O iskonu razlikovanja εἶδος-ὕλη također usp. izopačenje?). potrebno je sklanjanje tog zbivanja. u pribor. UTEMELJENJE 246. dokaz te povezanosti u frankfurtskim predavanjima 1936*). Nijedno od toga dvoga ne zbiva se bez suodređenja drugim. Istina biva samo i već uvijek kao tu-bitak i time kao prepiranje prijepora. ukratko u puštanju jednoga svijeta da svjetuje. Predpogled. Svaka izvedba je opuštenost. Jer sklanjanje istine u biću. 39. Sklanjanje istine kao rast natrag u zatvorenost zemlje. Ali razumijevanje povezanosti koje ovdje bivaju zahtijeva da se iz temelja oslobodimo jednostavnog načina mišljenja na način predočavanja pribivajućega (bitka kao prisutnosti i istine kao prispodobljavanja onome pribivajućem) i da misaoni pogled postavimo tako da on ujedno promjerava cijelo bivanje istine. odricanje (doista pojmljeno.V.. Zbivanje se preobražava u prijepor zemlje i svijeta i tako ostaje sačuvano (zašto). Ali istina biva u najpunijoj i najbogatijoj krčevini najdaljeg sebeskrivanja samo na način sklanjanja po svim putovima i načinima koji sklanjanju pripadaju te koji povijesno nose i vode ustojno izdržavanje tu-bitka i tako tvore bitak naroda. provodi je u činu i žrtvi. usrećenje. Stoga pri tom nabačaju biti istine unaprijed nema mjesta za neko još uvijek lako zamislivo učitavanje platonovskog odnosa. jer bi se moglo pomisliti da istina ikada može već prije toga za sebe biti “istina”. trenutak. nabačaj i izvedba. No uvijek mora biti očuvanje sebeskrivanja. Da se ono ne bi odstranilo. 244. Istina i sklanjanje* Svakom sklanjanju istine u biće pripadaju. 246. osim ako je još veće i bitnije osvještenje utemeljenja tu-bitka kao nužnosti koja iziskuje mir i dugu spremnost za oklijevajuću iznenadnost trenutaka. štoviše da bi se očuvalo. Jer samo tako tubitkovno utemeljena povijest ostaje u dogođenju i tako pripadna bytku. * Der Ursprung des Kunstwerkes (Holzwege (Gesamtausgabe Band 5)) ** usp. No to istinito jest ono što jest samo kao ne-istinito. zgotovljenju. Predpogled. 35. Sklanjanje istine u istinitome Sklanjanje je u temelju očuvanje dogođaja prepiranjem prijepora. djelima. Sklanjanje jednako određeno uvijek postavlja sebeskrivanje u ono otvoreno kao što je i sámo prožeto krčevinom sebeskrivanja (usp. 245. Prepiranje prijepora stavlja istinu u djelo. navedena predavanja). Svaki nabačaj je vihor. Taj rast natrag nikada se ne odvija u pukim pred-odžbama i osjećajima nego uvijek u brigovanju. onoga εἶδος u ὕλη? Ali već formulacija sklanjanje istine u biće vodi u zabludu. titraj. i forma pripadne nepravosti. Istina i sklanjanje** Odakle sklanjanje ima svoju nuždu i nužnost? Iz sebeskrivanja. iz-kusuje je kao stvar. prepiranje prijepora. a oboje uvijek iz razloga nužnosti nekog sklanjanja. u čijoj se opstojnosti izvojuje pripadnost dogođaja. svako na različit način. Početno mišljenje (nabačaj) * Usp. istrajnost. Sklanjanje istine u istinitome gođaja. Očuvanje sebeskrivanja (oklijevajućeg ustegnuća) nije puko održavanje nekoga danog nego nabacujuće vezivanje za ono otvoreno. Učiniti dostupnim sklanjanje istine iz njezinih najbližih načina brigovanja odgovarajuće prostoru i vremenu. Tako istina uvijek biva kao neko sklonjeno istinito. ujedno nebivstvujuće i netemeljno. Dogođaj 322 323 . 21. uz pretpostavku da to ne sklizne u puko održavanje pogona. Sve veća instrumentalizacija tehnike ne samo da razvija nju samu nego pojačava njezinu moć u neizmjerno i nezadrživo. ne podsjeća li to i prerazgovijetno na uobličavanje “ideje”.

radnici u industriji. Überlegungen V. Kakva preobrazba čovjeka ovdje počinje? (Svijet – zemlja?) Makinacija i posao. VII. Opsluživanje koje iziskuje. 44f. Nužno potpadanje kiču i onome nepravcatom.V. posvećeni zarađivanju. njezina bit. 325 324 . Mašinski odgoj. Mašina i makinacija (tehnika) Mašina. Veliki broj. ono divovsko. BUDUĆI * * Der Ursprung des Kunstwerkes (Holzwege (Gesamtausgabe Band 5)) * usp. čista protežnost i sve veće izravnavanje i pražnjenje. frajburška i frankfurtska predavanja*). istrgnuti iz zavičaja i povijesti. VI. raskorjenjivanje koje donosi.”Industrija” (pogoni).. UTEMELJENJE 247. Utemeljenje tu-bitka i putovi sklanjanja istine Iz tog je područja uzeto i zato ovamo pripada posebno pitanje o “iskonu umjetničkog djela” (usp. makinacija i posao. 47f.

Predpogled. Ali mišljenje je samo jedan način na koji malobrojni dosežu skok u bytak. Oni koji se odupiru udaru bytka. uzdrhtaj prolaska odluke bogova. A teško ga se može imenovati jednom riječju. jednako odlučni za darivanje i uskraćivanje što su im suđeni. skok i utemeljenje imaju svako svoj provodni ugođaj i oni se iskonski usuglašavaju iz temeljnog ugođaja. Najtiši svjedoci najtiše tišine u kojoj jedan nečujan zamah okreće istinu iz zbrke svih izračunatih ispravnosti natrag u njezinu bit: držati skrivenim ono nakskrivenije. * Usp. 5. Ali tada se ta riječ mora uzeti u cijeloj punini iskona koja povijesno prirasta njegovu značenju iz proizmišljanja dogođaja. Takvoj pripremi služi početno mišljenje kao izmuknuće dogođaja. 14???ff. Za malobrojne – Za rijetke. osim nazivom suzdržanost. 249. 45. 326 327 . Predpogled. Čuvari istine bytka. No taj temeljni ugođaj ne treba se toliko opisati koliko proishoditi u cjelini početnog mišljenja. Budući* su oni idući kojima se kao unatrag o-čekujućima u žrtvujućoj suzdržanosti upućuje mig i spopad daljenja i bliženja posljednjeg boga. “Odluka” ** usp.248. Budući: polagani utemeljitelji te biti istine koji dugo slušaju. str. u kojoj se biće uzdiže u jednostavnu vladavinu biti svake stvari i daha. Te buduće valja pripremiti. Temeljni ugođaj budućih** Nazvuk i doigra. Budući Oni stranci jednakog srca. bivanje bytka.

A iskustvo te nužde opet ovisi o veličini snage sjećanja. Budući Oni stoje u gospodskom znanju kao istinskom znanju. U njemu budući jesu. Pro-padajući su uvijek pitajući. Traženje tek dovodi tragatelja k njemu samome. neka lišenost. nemoć da se nastavi. Ne-mir piitanja nije prazna nesigurnost nego otvaranje i njegovanje onog mira koji kao sabiranje na ono najupitnije (dogođaj) iščekuje jednostavnu prisnost doziva i krajnju srdžbu napuštenosti od bitka. Čime mora počinjati znanje onih koji istinski znaju? Pravom povijesnom spoznajom. Svi drugi moraju se pro-padanja bojati i zato ga nijekati i poricati. No izopačenost propadanja ide svojim vlastitim i drugim putem. ono bitno u predavanjima o Hölderlinu*) 250. Iskonsko jednozvučje provodnih ugođaja potpuno se ugađa tek temeljnim ugođajem. To znanje zna časke zbivanja koje povijest tek tvori. Samo-bitak je nalaz koji leži već u traženju. trenutka i poprišta u kojima pada odluka o nadolasku i izostanku bogova. Traženje nikada nije neko puko još-ne-imanje. (O ugođaju usp.VI. Bit naroda i tu-bitak* Neki narod je narod samo ako dobiva svoju povijest u nalaženju svojega boga. jednako kao ni za bučni “optimizam” koji usprkos svim uvjeravanjima još istinski neće jer se zatvara za htijenje da nadiđe sebe i samoga sebe zadobije tek u preobrazbi. ono se samo prilagođava postignutom rezultatu. pad je u zamuknutu pripremu budućega. ono ne važi i ne može se neposredno prihvatiti kao uvjet pogona koji se upravo odvija. Tubitak. predavanje u zimskom semestru 1941/42 “Hölderlins Hymne ‘Andenken’” (Gesamtausgabe Band 52). Jer ono je njima samo slabost i neki kraj. Provodni ugođaj nazvuka je strava u napuštenosti od bytka koja se raskriva i ujedno plahost pred nazvučujućim dogođajem. to znači znanjem područja i zadržavanjem (pitajućim) u području iz kojega se odlučuje buduća povijest. Naš čas je doba propadanja. Piitanje te vrste suzdržanost je traženja gdje se i kako može utemeljiti i skloniti istina bitka. Pro-padanje. oni ustojni koji se neizloženi izlažu piitanju. predavanje u ljetnom semestru 1942 “Hölderlins Hymne ‘Der Ister’” (Gesamtausgabe Band 53) Pro-padajući u bitnom smislu su oni koji ono dolazeće (buduće) pro-sijecaju i žrtvuju mu se kao njegov budući nevidljivi temelj. Piitanje o biti istine i o bivanju bytka. prestanak iza privida divovskoga i masovnoga i prvenstva uređenja pred onim što ono treba ispuniti. * predavanje u zimskom semestru 1934/35 “Hölderlins Hymnen ‘Germanien’ und ‘Der Rhein’” (Gesamtausgabe Band 39). Utemeljenje. 328 329 . Prvo i zapravo. BUDUĆI 251. što je to drugo nego odlučnost za krajnje osvještenje? Ta odlučnost izrasta pak iz otvorenosti za ono nužno koje čini nezaobilaznim iskustvo nužde napuštenosti od bitka. 35f. a to je zastoj. Doba pro-padanja mogu znati samo pripadni. Tako gledano. onog boga koji ga sili preko njega samoga i tako ga * usp. i kao tako ugođene njih određuje posljednji bog. Bit naroda i tu-bitak Temeljni ugođaj sadrži duhovni stav hrabrosti kao ugođeno-znajuće volje dogođaja. Ta povijesna spoznaja nikada se ne sastoji u utvrđivanju i opisivanju sadašnjih stanja i situacija zgoda te ciljeva i zahtjeva koje one imaju. To je znanje povrh toga beskorisno i nema “vrijednosti”. Traženje je u sebi buduće i neko dolaženje-u-blizinu bitku. to se ne može izračunati ni iznuditi. Provodni ugođaji su ugođeni i ugađaju u međusobnom jednozvučju. mišljeno u bitnom smislu. u cjelini o gospod-stvenosti znanja. usp. u samstvenost tu-bitka u kojemu se zbiva krčenje i skrivanje bića. Überlegungen V. siguran svjetionik koji svijetli pred svakim obožavanjem i zahvaljujući kojemu smo jedino otvoreni za nazvuk onoga najjedincatijega i najvećega. Tko će doći do tog znanja. traženje je ulaženje u područje u kojemu se istina otvara ili usteže. tj. Oni istinski pro-padajući ne znaju za tmurnu “rezignaciju” koja više neće jer neće ništa buduće. 251. To je propadanje najprviji početak. Strava i plahost tek zajedno omogućavaju mislilačku provedbu nazvuka.

kojim titra jednozvučje blizine bogu koja se niti uzoholjuje niti tone nego si je za jedini prostor svojega titranja uzela čvrstoću najprisnije plahosti. Bit naroda temelji se u povijesnosti sebipripadajućih iz pripadnosti bogu. ujedno u tuzi i u radosti. Ali kako da nađe boga ako nema onih koji ga za njega zamuknuto traže i kao ti tragatelji moraju čak stajati naizgled protiv tog još ne narodnog “naroda”! No sami ti tragatelji prvo moraju biti. Malobrojni od tih budućih jesu već danas. Budući. Poredak je ono najjednostavnije što se pokazuje i rado se pogrešno vidi kao nešto “uz” pojave i “iznad” njih. ali krajnje suprotnosti taj će bog podići nad svoj narod kao putove kojima narod izlazi preko samoga sebe kako bi još jednom našao svoju bit i iscrpio trenutak svoje povijesti. onda nema slobode suzdržanog čekanja i sposobnosti očekivanja nekog susreta i nekog miga. Tu-bitak – prožimanje svih odnosa daljenja i blizine (spopad) posljednjeg boga. Svi oni utemeljuju tu-bitak. i kako je takvo čuvanje uvijek istodobno u odlaženju i dolaženju. pleme. Budući posljednjeg boga u prepiranju tog prijepora izborit će dogođaj i u najdaljem pogledu natrag sjetiti se najvećega od stvorenoga kao ispunjene jednokratnosti i jedincatosti bitka. Malobrojni budući ubrajaju među sebe one bitno neugledne. spopad i mig. u kojemu se povijesno temelji ta pripadnost. Njihovo slućenje i traženje jedva su prepoznatljivi za njih same i njihov pravcati nemir. ne vidi se. Jer njihova je bit. budući prisna prijeporu. tek izvire obrazloženje zašto “život” i tijelo. On nosi jednu izvjesnost koja je pogođena najplahijim i najdaljim migom posljednjeg boga i usmjerena je na upad dogođaja. ali koji u svojoj unutarnjoj ljepoti sabiru prve zrake svjetla posljednjeg boga i odražavajući opet daruju malobrojnima i rijetkima. događa ih i ovlašćuje za sklanjanje svoje istine. pripadaju povijesti i na svoj način opet uzimaju povijest natrag u sebe i u svemu tome samo služe prijeporu zemlje i svijeta. 331 . što je on drugo nego utemeljenje bitka tih bića. sve ono što se samo tješi onime dosadašnjim. nebića u cjelini i rijetkost bitka. Hölderlin je njihov pjesnik izdaleka i zato najbudućiji pjesnik. no taj je nemir mirna opstojnost krševitosti. kao bivstvujući moraju se pripremiti. kojima ne pripada javnost. oni u utemeljenom tu-bitku ustojni suzdržane duše. tj. 330 sklanjanje istine pustit će da ono najskrivenije bude skriveno i tako mu dati jedinu sadašnjost. Hölderlin je najbudućiji jer dolazi iz najvećih daljina i u tim daljinama promjerava i preobražava ono najveće. Plemenitost udesa i krepkost povjerenja u mig. BUDUĆI 252. Samo tada on izbjegava opasnost da kruži oko samoga sebe i ono što su samo uvjeti njegova opstanka obožava kao svoje neuvjetovano. Bezmjernost onoga samo bivstvujućega. Tu-bitak. 252. u onom temeljnom ugođaju suzdržanih kojemu se jedinome otvara i zatvara krševitost bytka. Plod i slučaj. nošeni najdubljom plahošću da ikada budu neko neuvjetovano. onih budućih posljednjeg boga. ujedno blizu dogođaju. Ako se traži i ne nalazi i stoga se sebe gura u prisilne makinacije. Kako se u suzdržanoj zamuknutosti taj mig čuva kao mig. u osnovi: zemlja. Hoće li tada biti kraj doba bogova i hoće li početi pad opet u puki život bića siromašnih svijetom. Uz to će ono masovno otpustiti sve svoje bijesne spletke i otplaviti sve nesigurno i polovično. Taj poredak obasjava sve što susreće i pušta da prvo iskusimo ono jednostavno bitnoga. zbog čega se bogove traži unutar bića. Svijet i zemlja u svojem će prijeporu podići ljubav i smrt u njihov najviši oblik i u vjernost bogu te izdržati smutnju u mnogostrukom svladavanju istine bića. kojima jedinima pri-dolazi bitak (skok) kao dogođaj. rađanje i spol.VI. Iz dogođaja. razjareni gnjev onoga strašnog da je tu-bitak najdublji poredak iz kojega prepiranje tek uzima svoj zakon. Tu-bitak i oni budući posljednjeg boga ponovno postavlja u biće. kojima je zemlja ostala samo još kao ono što se može iskorištavati? Suzdržanost i zamuknutost bit će najprisnija svetkovina posljednjeg boga i izborit će se za vlastiti način uzdanja u jednostavnost stvarî i vlastitu struju prisnosti namičućeg odmaknuća svojih djela. Tu-bitak i oni budući posljednjeg boga Najjednostavnije.

pogotovo na kršćanskog 332 333 . POSLJEDNJI BOG Posve drugi u odnosu na bile.VII.

mora li jedno ili drugo određivati očekivanje što raste? Ili je odluka otvaranje jednog posve drukčijeg vrijeme-prostora za neku. Uskraćivanje je najviše plemstvo darivanja i temeljna crta sebeskrivanja. Ono posljednje zato izmiče svakom računu i zato mora moći podnijeti teret najglasnijeg i najčešćeg pogrešnog tumačenja. a očitost sebeskrivanja tvori iskonsku bit istine bytka. štoviše prvu utemeljenu istinu bytka. najdalje sežući. Kako bi ono inače moglo ostati ono prestižuće? Ako tako slabo razumijemo već “smrt” u njezinoj krajnosti. baš bilo sâm kraj? Što kada bi se povrh toga bytak prvi put morao pojmiti u svojoj istini kao dogođenje. suzdržanosti u istini bytka. nego nešto iskonsko. Ono posljednje je ono što ne samo treba nego sámo i jest najduže pred-hodništvo. najteže sustiže. bijeg ili nadolazak bogova. tišina prolaska posljednjeg boga. Samo tako bytak postaje sámo začuđenje. Uskraćivanje Ulazimo u vrijeme-prostor odluke o bijegu i nadolasku bogova. 334 335 . tj. kao koje se događa ono što zovemo uskraćivanje? To nije ni bijeg ni nadolazak. ne prestanak nego najdublji početak koji se. Ali kako to? Hoće li jedno ili drugo postati buduće zbivanje. punina uslišenja bytka u uskraćivanju. dogođaj? Što kada bi ono područje odluke u cjelini. kako da onda budemo već dorasli rijetkom migu posljednjeg boga? 254. U tome se temelji iskon budućeg stila. a niti kako bijeg tako i nadolazak.253.

njega potrebit postavljati ga u doziv i tako dovoditi pred prolazak posljednjeg boga. jedincatosti izbora najkraćeg i najstrmijeg puta. I u obratu: samo utemeljenje tu-bitka. dogođaj. Što je taj iskonski obrat u dogođaju? Samo spopad bytka kao dogođenje onoga tu dovodi tu-bitak njemu samome i tako provedbi (sklanjanju) ustojno utemeljene istine u biće koje nalazi svoje poprište u iskrčenom skrivanju onoga tu. a time nezaobilazno iznuđeno opustošenje čovjeka nadoknađuje se “doživljajem”. Sve to kao izopačenje mora postati nužnijim nego prije jer i onom najzačudnijem treba to najobičnije i krševitost bytka ne smije se zatrpati izmišljenim prividom nadomjestaka. Obrat je protu-obrat. istina i jezik). Doziv je spopad i izostanak u tajni dogođenja. npr. Tek ono što u takvoj pokornosti započinje i priprema prostranstva u stanju je prijeporu zemlje i svijeta. u sebi ima jamstvo veličine. Ali posljednji bog. Obrat u dogođaju* Dogođaj ima svoje najdublje zbivanje i svoj najdalji proboj u obratu. uskraćivanju. u njihovu porijeklu tamnih. jer sve to posljednji bog mrzi prije svega. koji se iz njega određuje kao tubitak. obrat u sklopu provodnog pitanja. istini onoga tu njime pripremiti poprište trenutka odluke i tako prepiranja i time sklanjanja u biću. Obrat u dogođaju No tu-bitak je dogođen u bytku kao utemeljenje stražarstva te tišine. Bijeg i nadolazak bogova sada se spajaju u ono što je bilo i ustežu se prošlome. naprotiv: sada je sve obuhvaćeno u planiranu upravljivost i točnost sigurnog odvijanja i ovladavanja “bez ostatka”. Tako dogođaj “jest” najviša vladavina kao protuobrat obraćanja i bijeg bilih bogova. Ta nužda mora biti pokorna dozivu vladavine onog namigivanja. Ovdje je porijeklo sveg jezika tu-bitka i zato je u biti muk (usp. mjerenje najdaljeg vrijeme-prostora djelovanja bytka. on opet mora pripadati dogođaju kao skrivena mogućnost utemeljujućeg bivanja bytka. pripada zastiranje nebića kao takvog. U biti namigivanja leži tajna jedinstva najprisnijeg približavanja u krajnjoj udaljenosti. To krajnje bivanja bytka zahtijeva ono najdublje nužde napuštenosti od bitka. No kako bi se u mišljenju božje biti moglo htjeti računati umjesto da se postane svjesnim opasnosti nečega začudnoga i neproračunjivoga? 255. Makinacija uzima nebiće u zaštitu pod privid bića. U tim se migovima domiguje zakon posljednjeg boga. donosi ono podložno i pripadno za mig spopadajućeg dogođenja. što ostaju nepitani i rado se po sebi shvaćaju kao “posljednji” (usp. Obrat što biva u dogođaju skriveni je temelj svih drugih obrata. osamljenosti žrtve. pripremanje spremnosti za namičuće odmaknuće u istinu bytka. krugova i kruženja. * Ovdje se dogođaj promatra u pogledu čovjeka. No ono buduće. onda je o posljednjem bogu naravno svako znanje nemoguće. I u obratu: dogođaj mora trebati tubitak. Obrat biva između doziva (pripadnome) i pripadnoga (pozvanoga). Ako se kroz dogođaj tu-bitak prvo dobacuje sebi kao otvoreno središte samstvenosti koja utemeljuje istinu te postaje samstvom. Ali toj istini bytka. nije li to ponižavanje boga. istina bytka kao uskraćivanje. čak najveće bogohulstvo? No što ako se posljednji bog mora tako zvati zato što na kraju odluka o bogovima dovodi među njih i tako najviše uzdiže bit jedincatosti božje biti? Mislimo li ovdje računski i uzmemo li to “posljednji” samo kao prestanak i kraj umjesto kao krajnju i najkraću odluku o onome najvišem. Krajnjem bogu potreban je bytak. suzdržanost. 337 336 .VII. POSLJEDNJI BOG 255. U obratu se igraju migovi posljednjeg boga kao spopad i izostanak nadolaska i bijega bogova i poprišta njihove vladavine. ne prazne i divovske vječnosti nego najkraće staze. Poziv na do-skok u dogođenje velika je tišina najskrivenijeg sebepoznavanja. Tek sada napuštenost od bitka mora ostati. No odriješenost nije prazna samovolja i nered. krug u razumijevanju). odriješenost i traćenje bytka. zakon velikog osamljivanja u tu-bitku. podređenih. “sreće” i lažnog dovršenja.

hoće li uskok u tu-bitak i time iz njegove istine obrat još postati povijest. Obračunava se samo još obračun uspjeha i neuspjeha makinacija. kraj koji se zahtijevao iz početka. Ovdje se raskriva najdublja konačnost bytka: u migu posljednjeg boga. izmjere i izgrade put natrag iz iskušene napuštenosti od bitka. a nikada prolaznost makinacija koje brzopleto prestižu jedna drugu. mogu postati spremnosti u kojima se obrat dogođaja razvija i sklapa u istinu. Ili pak trenutak pripada samo još najosamljenijim osamljenostima. U zrelosti. 146. čija se “akcija” iscrpljuje samo u slijepom hvatanju za njihovo kratkovidno shvaćeno dosadašnje. “Monoteizam” i sve vrste “teizma” postoje tek od židovsko-kršćanske “apologetike” koja za misaonu pretpostavku ima “metafiziku”. ali prikrivenom gašenju u nebiće. naju* usp. a nije ga zadesio. Smrću tog boga padaju svi teizmi. Ali u to se područje može stupiti samo pripremi li se duga slutnja posljednjeg boga. izmaknut je sav vrijeme-prostor trenutku kao izbljesnuću bytka iz opstojnosti jednostavnog i nikada izračunjivog dogođaja. bilješke u vlastitom primjerku spisa “Što je metafizika?) i izvanjski se objasni riječima. U tome biva ono posljednje. onda je sve protivljenje pitanju o onome ništa isprazno brbljanje koje ostaje lišeno svake mogućnosti da ikada prodre u područje odlučivanja pitanja o najbitnijoj konačnosti bytka. ne ulazi u volju znanja i iskustva. On može još stoljećima svojim makinacijama izrabljivati i pustošiti ovaj planet. U takvom bivanju miga sam bytak dolazi do svoje zrelosti. “panteizam” i “a-teizam”.VII. i samo oni. plodonosnoj silini i veličini darivanja. Mnoštvo 339 338 . Bytak i nebytak. I oni budući posljednjeg boga bit će pripremljeni samo i tek od onih koji nađu. čime jedinim ono opet postaje bivstvujućije u svem onom neizmjernom. 45. u tome se odlučuje budućnost čovjeka. No sukladno bivanju bytka.) Posljednji bog ima svoju najjedincatiju jedincatost i stoji izvan svake računske odredbe. Odavde se može naslutiti prisnost bivanja onoga ništavnoga u bytku. I svako od njih opet samo povijesno u stupnjevima i područjima sklanjanja istine u biću. Skok. Gdje se istina bitka ne želi. Bez žrtve tih povratnika ne dolazi čak ni do svitanja mogućnosti namigivanja posljednjeg boga. tada još razabrati. najskrivenije dogođenje. no kojima ostaje uskraćena utemeljujuća suglasnost začinjanja neke povijesti. Posljednji bog nije sâm dogođaj. Posljednji bog* Svoje bivanje ima u migu. To računanje proteže se u jednu tobožnju “vječnost” koja nije vječnost nego samo beskrajno itakodalje onoga najpustijeg najprolaznijega. spopadu i izostanku nadolaska kao i bijegu bilujućih bogova i njihove skrivene preobrazbe. 142. Bit bytka. Posljednji bog Hoće li se taj doziv krajnjeg namigivanja. ako se desi. ali mu je on svakako potreban kao ono čemu pripada utemeljitelj onoga tu. Zrelost je spremnost da se postane plod i dar. što se misli nazivima “mono-teizam”. Ako se ono samo “logički” izračunava nijekanjem bića u smislu danoga (usp. U području vladavine miga iznova se na najjednostavniji prijepor susreću zemlja i svijet: najčišća zatvorenost i najviši uznošaj. u igri spopada i izostanka sámo ono ne ima različite oblike svoje istine te dakle i ono ništa. drugim riječima ako piitanje uopće ne dođe u područje pitanja o bytku. (Ali ti povratnici također su potpuno drugi nego mnogi koji su samo “re-aktivni”. još ikada otvoreno zbiti ili nužda nijemi te izostaje sva vladavina i hoće li se doziv. 256. divovski razmjeri tog djelovanja mogu se “razvijati” do nezamislivosti i primiti formu neke prividne strogosti. ujedno leži najskrivenija bit onoga ne. Taj mig kao dogođaj postavlja biće u krajnju napuštenost od bitka i ujedno sja kroz istinu bitka kao njezino najprisnije svijetljenje. kaznu pustoši kao takve – veličina bytka ostaje zatvorena jer više ne padaju odluke o istini i neistini i njihovoj biti. piitanje. POSLJEDNJI BOG 256. Predpogled. No samo čista stalnost u nesavladivo jednostavnome i bitnome zrela je za pripremu takve spremnosti. Ti povratnici istinski su preteče onih budućih. Ali ti trenuci. Njima ono što je bilo nikada nije postalo očito u svojem presezanju u buduće niti ono buduće u svojem dozivu bilujućemu. “Odluka” milnije namaknuće i najstrašnije odmaknuće. kao još-ne i ne-više. bitno.

Jer samo ako dolazi iz te nužde. Uskraćivanje kao pripadno dogođaju može se iskusiti samo iz iskonskije biti bytka. stvar. izdržava prolazak. tj.VII. No blizina nazvuči u nazvuku bytka iz iskustva nužde napuštenosti od bitka. a tek s njima slobodu pripadanja slavlju bytka. Krajnja daljina posljednjeg boga u uskraćivanju osobita je blizina. Najveća blizina posljednjeg boga događa se kada se dogođaj kao oklijevajuće sebeustezanje pojačava u uskraćivanje. To je nešto bitno drukčije od puke odsutnosti. kako se ona pojavljuje u mišljenju drugog početka. dakle zapravo ne misli. božje priznanje. U toj borbi za posljednjeg boga. POSLJEDNJI BOG 256. uvijek međusobno odvojeni. Onu pripadnost bytku i tu potrebu bytka raskriva tek bytak u svojem sebeskrivanju kao ona obostrana sredina u kojoj pripadnost nadmašuje potrebu. k obnovi svijeta iz spasa zemlje. ma koliko se bez-božnom i neljudskom računanju i bavljenju nametalo i činilo jedincatim. Ujedno moramo znati i držati se toga da se sklanjanje istine u biće i time povijest očuvanja boga zahtijeva tek kroz njega samoga i način kako on nas treba kao one koji utemeljuju tu-bitak. a potreba nadvisuje pripadnost: bytak kao dogođaj koji se zbiva iz te obostrane prekomjernosti samoga sebe i tako postaje iskonom prijepora između boga i čovjeka. Sve biće. u utemeljenje njegove slobode. zacijelo ostati vrhovi najodvojenijih planina. ne zahtijeva se nekom pločom sa zapovijedima nego iskonskije i bitno tako da njegov prolazak zahtijeva opstojnost bića i time u njegovu središtu čovjeka. Posljednji bog nije kraj nego drugi početak neizmjernih mogućnosti naše povijesti. Posljednji bog bogova nije podređeno nikakvom broju nego unutarnjem bogatstvu temeljâ i bezdanâ u poprištu trenutka zabljesnuća i skrivanja miga posljednjeg boga. ostaje ondje gdje nadire neko ustegnuće i nijekanje kako bi u tome nalazio povod za zdvajanje. pogled i riječ). samostojnim i prvostojnim. Proizmišljanje istine bytka uspijeva tek kada u prolasku boga postane očitom čovjekova ovlaštenost za njegovu nužnost i tako do341 . izdržavanje nazvuka dogođaja kao uskraćivanja i provedbu prijelaza k utemeljenju slobode bića kao takvog. A to uvijek svjedoči o tome da još nismo procijenili puni obrat bytka kako bismo u njemu našli mjeru tu-bitka. što je pak moralo isključivo činiti dotadašnje biće u dotadašnjoj istini. svako u jednostavnosti svoje ponovno zadobivene biti (kao djelo. između prolaska boga i povijesti čovjeka. u kojem ustoju poprište prolaska posljednjeg boga i čovjekovo stražarstvo traže opstojnost kako bi ostali spremni za dogođenje i ne bi osujećivali bytak. Moramo pripremiti utemeljenje istine. koje sebi i svojoj veličini ništa ne prašta. a to znači za utemeljenje istine bytka kao doba tišine njegova prolaska (ne možemo se boriti za samog boga). opstojnost u kojoj tek biće. Ovdje se ne zbiva nikakvo iz-kupljenje. Samo onaj tko misli prekratko. pomoću kojega jedino uspijeva vraćanje bića čovjeku. Tek iz tog tre340 nutka može se procijeniti kako bytak kao područje dogođaja one prinude mora vraćati biće. pribor. tako ga ne zaustavlja nego pušta da se odvija. zapravo obaranje čovjeka. Pročišćeni oblik njezinih bitnih temeljnih stavova moramo uključiti u prijelaz i spremnost. nužno se nalazimo u području kojim vlada bytak kao dogođenja i time u najvećoj daljini najjačeg vrtloga obrata. veza koja se ne smije pokvariti ni odstraniti nikakvom “dijalektikom”. No može li neki čovjek svladati oboje. Priprema pojave posljednjeg boga krajnji je odvažaj istine bytka. da mu je potreban bytak. što znači: ne obara ga na tlo nego ga otima u vis. čovjek postiže da nužnosti zasvijetle. a u tom se svladavanju bića mora provoditi štovanje boga. Uskraćivanje kao blizina neod-klonjivoga čini tu-bitak onime prevladanim. Radi njega dosadašnja povijest ne smije skončati nego se mora privesti svojem kraju. Uskraćivanje sili tu-bitak k njemu samome kao utemeljenju poprišta prvog prolaska boga kao sebeuskraćujućega. nego unošenje iskonskije biti (utemeljenje tu-bitka) u sam bytak: priznavanje pripadnosti čovjeka u bytak od strane boga. tko bi o tome mogao odlučiti i tko bi to znao? I tako će oni koji se sažižu na takvoj povijesti i njezinu utemeljenju. čin. samo je ustoj u dogođaj. a izgleda kao da se time već predodređuje štovanje i time očuvanje posljednjeg boga. To je iskustvo pak prvo buđenje za napad na tu-bitak.

Potrebna je duga priprema za veliki trenutak njegova prolaska. bytak kao ono najprisnije između jednak onome ništa.VII. moraju još jednostavnije. a za tu zadaću sve djelovanje mora poći iz jednoga drugog početka. budući da ono početno izmiče svem zadržavanju i biva samo u nadvisivanju svega onoga što je već kao buduće u njega uhvaćeno i prepušteno njegovoj odredbenoj snazi. zapaljena je baklja i odvažilo se na prvi zalet za dugi trk. Tada je. a ne pratitelji koji ono što se prvi put pokušalo u najboljem slučaju samo “ispravljaju” i opovrgavaju. kako bi se u beskrajnom vremenu iživljavalo u beskrajnim mogućnostima tako otpuštenoga. niti uopće tako nešto. No ono što prisiljava je samo ono neproračunjivo i nespravljivo dogođaja. koji se ne može izračunati i koji također nikada ne može biti nešto tako površno kao neki “cilj”. puna posrtaja i vrlo skrivena. Taj povijesni trenutak nije neko “idealno stanje”. S pitanjem bytka. Više neće biti moguće obrtanje i brkanje zahtjeva i njihovih područja jer je istina samog bytka u najoštrijoj nezgrapnosti njegove krševitosti dovela do odlučivanja o bitnim mogućnostima. onaj prolazak. takoreći neposredno. pripadaju prisiljenima. ne mogu postati bitnom pripremom sraza boga i čovjeka u središtu bytka. Posljednji bog gođenje dospije na otvoreno u prekomjernosti obrata između ljudske pripadnosti i božanske potrebe kako bi pokazalo svoje sebeskrivanje kao središte. samo ćemo teško i polako moći znati ono drugo. Samo što se oni koji stvaraju već iz sata u sat moraju u suzdržanosti brige pripremati na stražarstvo u vrijeme-prostoru onog prolaska. Kraj je ono neprekidno i-tako-dalje kojemu je ono posljednje kao ono početno izmaknulo od početka i odavno. Ono što preuzimaju grabeći baklju ne može biti ono kazano kao “nauk” i “sistem” i slično nego ono morano koje se otvara samo onima koji sami. istina bytka. Ali do tog trenutka. Jer prvo se mora utemeljiti sama istina bytka. bezdanog porijekla. već su previše otrgnuti od svakog rasta i izručeni samo još makinaciji. tj. uz sve izvlačenje sveg “zbivanja” u brzinu. I za njegovu su pripremu narodi i države premaleni. I mislilačko osvještenje ovoga jedinoga: istine bytka. nego je taj trenutak dogođenje onog obrata u kojemu istina bytka dolazi do bytka istine jer bog treba bytak i čovjek je kao tu-bitak morao utemeljiti pripadnost bytku. Blažen je onaj tko smije pripadati zlosreći njegove krševitosti kako bi bio slušač u uvijek početnom dijalogu samotnih u koji namiguje posljednji bog jer je njime proizmignut u svojem prolasku. naime počinje preobrazba čovjekova odnosa spram istine bytka. trenutačnu potpunu raspoloživost i potrošnost bez ostatka. Potječući od jednog stava spram bića koji je određen “metafizikom”. A sve će se javno pak okupljati u svojim uspjesima i slomovima u jata i nadmetati se kako u skladu sa sobom ne bi ništa slutilo o onome što se zbiva. Posljednji bog početak je najduže povijesti u njezinoj najkraćoj stazi. da se bog ne pojavljuje još ni u “osobnom” ni u “masovnom” “doživljaju” nego jedino u bezdanom “prostoru” samog bytka. POSLJEDNJI BOG 256. Posljednji bog nije kraj nego povijanje početka u sebe i time najviši lik uskraćivanja. bit će jedna duga povijest. poreklo svaku upitnost. kako bi sebe pokazalo kao središte sebeskrivanja i iznudilo istitraj te time dovelo do skoka slobodu za temelj bytka kao utemeljenje onoga tu. i to što su kasniji to jači. Bytak kao ono najjedincatije i najrjeđe protiv onoga ništa povući će se iz masovnosti bića i sva će povijest ondje gdje seže u svoju vlastitu bit služiti samo tom izmaknuću bytka u njegovu punu istinu. za taj trenutak. iza njih)-trčećih biti početni. Pred-trkači moraju sve iskonskije od “pred”-(tj. Samo će se između tih masa i onih doista žrtvovanih tražiti i naći malobrojni i njihovi savezi kako bi se slutilo da im se zbiva nešto skriveno. Samo veliki i skriveni pojedinci stvorit će tišinu za prolazak boga i među sobom zamuknuto jednozvučje spremnih. koje je prevladalo pitanje o biću i time svu “metafiziku”. a ipak oboje samo u dogođaju kao koji jest istina samog bytka. jer ono je uvijek proturječno biti povijesti. a to znači svako razlikovanje. Kraj nikada ne vidi sebe samoga nego se drži za dovršenje i zato će biti najmanje spreman i pripreman da bilo očekuje bilo iskusi ono posljednje. Kraj jest samo ondje gdje se biće otrgnulo iz istine bytka. bog je nadmoćan čovjeku a čovjek nadmašuje boga. Svi dosadašnji “kultovi” i “crkve”. 343 . bogatije i neuvjetovano jedincato misliti jedno te isto onoga što valja pitati. Gdje je trkač koji prima baklju i nosi je svojem pred-hodniku? Svi trkači moraju biti pred-trkači. može biti samo jedna staza na kojoj se 342 ipak misli ono nepredmislivo.

bytka koji tek pruža poprište ustoju bića u istinu i dodjeljuje mu sloboštinu da stoji u najdaljoj daljini od prolaska boga. BYTAK 344 345 . sve izvrćući. I možda je to najvarljiviji oblik najdublje bezbožnosti i omamljivanje nemoći za pretrpljenje dogođenja onog međudolaska bytka u tu. i da čeka. sloboštinu čije se dodjeljivanje zbiva samo kao povijest: u preoblikovanju bića u bitnost njegove odredbe i u oslobođenje iz zloporabe makinacija koje. POSLJEDNJI BOG Kako ih malo zna da bog čeka na utemeljenje istine bytka i time na uskok čovjeka u tu-bitak. iscrpljuju biće u uživanju koristi. čini se kao da čovjek mora čekati na boga.VII. VIII. Umjesto toga.

Bytak Ovdje leže blokovi jednog kamenoloma u kojemu se lome stijene najdublje prošlosti. Po tome je filozofija sada prvo priprema filozofije na način podizanja prvih predvorja.). Mišljenje. “Povijesno” ovdje znači: pripadno bivanju samoga bytka. “Biće”. Nabačaj bytka. Mnijenje bitka. Povijest bytka (Überlegungen VII. Prijelazno pitanje (Zašto je uopće biće a ne radije ništa?). Ono neproračunjivo (Überlegungen VII. umetnuto u nuždu istine bytka i tako vezano u nužnost one odluke koja općenito raspolaže bîti povijesti i njezina bivanja. kojemu je odgovor tu-bitak i koji se u takvom odgovoru utemeljuje u jezik budućeg čovjeka. Hölderlin – Nietzsche). Stajalište povijesti bytka. Bitak i razlikovanje spram bića. Proiz-mišljanje bytka. Filozofija Sada i ubuduće bitno shvaćanje pojma filozofije (a time i prethodna odredba pojmovnosti njezina pojma i svih njezinih pojmova) je povijesno (ne neko historijsko).257. 97ff. Povijest. Tu-bitak. Tek tako čovjek stupa na prvo najbliže 346 347 . 258. u čijim se prostorima može čuti Hölderlina. Jezik i kaza. 90ff. Bivanje bytka.

što strogo uzevši izostaje i mora izostajati jer se metafizičko mišljenje zadržava samo u razlici. 259. moraju postati vidljivim iskonsko bogatstvo i opasnost svih opasnosti čovjekova bitka. Hölderlinova jedinstvena pojava u povijesti bytka prvo se mora utemeljiti i moraju se prevladati sve historijske usporedbe u smislu historije “literature” i pjesništva. podiže tu razliku u znanje i tako je po prvi put dovodi u pitanje. prenosi skrivenu povijest metafizike (ne historiju mnijenjâ metafizičkih nauka) u povijest bytka. (Kada ne bi sve bilo izokrenuto u “znanstveno” i “literarnohistorijsko”. i najprije sasvim u smislu predočavajućeg mišljenja. prvo prevladavanje metafizike. To razlikovanje sažima bit metafizike na ono u njoj odlučujuće. No ovdje “tumačenje” ne znači činiti “razumljivim” nego utemeljivati nabačaj istine njegova pjesništva na osvještenju i ugođaju u kojima titra budući tu-bitak. ali ujedno i to i ono buduće vraća u njihovu povijesnu supripadnost.) (usp. Filozofija Filozofija je piitanje o bitku. sva “politička” vrednovanja. čiji se pojam mijenja u skladu s načinom i putem piitanja o bitku. Ono se ne shvaća kao naziv neke “discipline” školske filozofije. trebalo bi reći: mora se stvoriti priprema mišljenja za tumačenje Hölderlina. uz prijelazno nužno zadržavanje njezina imena. Meta-fizika je opravdanje “fizike” bića stalnim bijegom pred bytkom. Überlegungen VI. Razlikovanje bića i bitka premješta se u bezazlenost neke samo zamišljene (“logičke”) razlike. ako uopće unutar metafizike sama ta razlika kao neka takva dospijeva u znanje. Ime “metafizika” ovdje se bez zadrške rabi kao oznaka za cijelu 348 dosadašnju povijest filozofije. Sposobnost slušanja odgovara jednoj sposobnosti kazivanja koja govori iz upitnosti bytka. Toj bitkovnopovijesnoj karakterizaciji filozofije treba razjašnjenje koje si pomaže podsjećanjem na dosadašnje mišljenje (metafiziku). Jer na tom naizgled sitnom i bezazlenom “ontološkom” razlikovanju. Istina. ali tako da je na neki način sam bitak neka vrsta bića. koji ujedno i odmah opet postaje povratkom u biće. ona krčevina onoga sebeskrivajućeg. a nju stavlja u područje prvog početka zapadnog mišljenja bitka koje nosi ime “filozofija”. a ne uzima se u obzir ni njegov kasan i samo dijelom umjetan nastanak. toliko je nužno da pri toj razlici počinje osvještenje. ali od nje nikada odlučeno zbivanje. “Metafizika” je nepriznata nelagoda spram bytka i razlog konačne napuštenosti bića od bitka. svi “estetski” sudovi i užici. o kojemu se njome ni ne može odlučiti. Mišljenje bytka mora posve drukčije od svakog prilagođavanja onome predmetnom pripadati samome onome što se treba misliti. To ime treba reći da mišljenje bitka shvaća biće u smislu bivajuće-danoga kao ishodište i kao cilj za nadilazak k bitku. u čijoj se otvorenosti bogovi i čovjek događaju u svoje su-čeljenje. BYTAK 259. Ma koliko da se ta razlika kao “ontološka diferencija” isprva izvanjski uvodi. Jer ona je najmanje što se mora postići za pripremu prostora riječi. kako bi trenuci “stvaralacâ” dobili svoje “vrijeme” (usp. što opet spominje bogove i čovjeka. u svoje vrijeme mora očuvati u odjeku kako bi on ugodio one temeljne ugođaje koji određuju budućeg čovjeka za stražarstvo nuždine bogova. utemeljenja i razaranja njegove biti. ne u bilo koje pitanje nego u pitanje o onome najupitnijem. tj. Povijesna odredba filozofije ima vrhunac u spoznaji nužnosti da se stvori uho za Hölderlinovu riječ. To mišljenje nikada ne smije uteći u neki lik bića i u njemu iskusiti svu bjelodanost jednostavnoga iz sabranog bogatstva njegove sklopljene tame. razlikovanju koje nosi ontologiju. Tek prijelaz u drugi početak. jer bytak ne trpi vlastitu istinu kao dodatak i nešto pridodano nego sâm “jest” bit istine. 349 . sama otvara bytak kao povijest koju možda moramo misliti ako trebamo pripremiti prostor koji Hölderlinovu izreku. To mišljenje također nikada ne može pratiti rastvaranje u bezobličnost. Ta oznaka može se dvojako tumačiti.VIII. VIII). Filozofija brvno na putu k bytku. To mišljenje mora s ove strane oblika i bezobličnoga (što i jest samo u biću) u bezdanu oblikovnog temelja uhvatiti zavitlaj svoje bačenosti i odnijeti ga u otvorenost nabačaja. VII. To razlikovanje je površno zakrivanje prostora najvišeg mislilačkog odvažaja koji ostaje dodijeljen čovjeku. Überlegungen VI i VII Hölderlin) Ta povijesna oznaka biti filozofije poima je kao mišljenje bytka. Ta dva tumačenja u svojem jedinstvu sadrže bit dosadašnje i buduće filozofije te tako uputu na prijelaz od jedne k drugoj.

samo pitanje o bitku bića. Zato i jest npr. Ali predmetnost kao takva već se po svojoj biti. odvija potpuno razvlaštenje bitka u korist neprijeporne i bezgranične premoći bića. ono πρότερον τῇ φύσει “jest” upravo u smislu φύσις. Ma koliko velik bio Kantov korak. to se najupečatljivije pokazuje ondje gdje se od Grka najčišće postavilo pitanje bitka: kod Kanta. mišljenja koje bitak kao bitak bića misli od bića i prema njemu. Tek kada se subjektum pogrešno protumači u ja kao pojedinačnu danu stvar.VIII. svaki je njezin stupanj određen iz apsolutnoga. Zajedno s otkrićem transcendentalnoga postavlja se iskustvo kao jedino mjerodavno područje bića. U okvirima povijesti bitka ta je odredba samo preinaka postojane prisutnosti u pred-očenosti-sebi subjektuma. ali ona se samo širi u predmetnost samosvijesti i uma. i to kroz dugu povijest između Anaksimandra i Nietzschea. I baš to što se bićevnost utemeljuje u apsolutnoj subjektivnosti kazuje da ovo biće. onako kako bićevnost ostaje ono najbivstvujućije. ma koliko velika ostajala još i razlika apsolutnog idealizma poslijekantovske filozofije spram Kanta. Bitak ima karakter bićevnosti. Bićevnost kao “uvjet mogućnosti” predmeta iskustva te sámo iskustvo sa svoje su strane uvjetovani prvenstvom bića u određivanju toga što se treba smatrati bitkom. “priroda”. za koji se čini da sve želi razriješiti vraćajući se na bitak. a od Descartesa “subjektivan”. on joj je polazište kao određeno tumačenje bića. No unutar onoga opitivanoga i ispitivanoga bićevnost je kao ono najstalnije prisutno u svem biću ono najbivstvujućije i zato uvijek ono ranije u odnosu na svako određeno pojedino biće. doduše. predmetnost predmeta u predočavanju i za pred-očavajuće. da se to prvenstvo bića provlači kroz 350 povijest metafizike kao za nju bitno. u obliku pitanja što jest biće). ta ranijost dobiva drugu razinu i postaje apriorijem na razini pred-očavanja. Ukidanjem u apsolutno znanje čini se da predmetnost nestaje. a pred-očavanje se. Doduše. u smislu bitka (kao pri-bivajućeg uzlaženja). subjektum. Bićevnost se nadaje unutar piitanja koje pita polazeći od bića i natrag prema njemu kao naknadni dodatak uz biće. I on se drži prvenstva bića pred bićevnošću. kao odnosno središte svih predočavanja-sebi odlučuje o bićevnosti i onome što njoj može pripadati. BYTAK 259. Ono ispitivano određuje se kao ono zajedničko svem biću. 351 . Naprotiv. Tako se u apsolutnom idealizmu pokazuje čak i veće prvenstvo bića u odnosu na bićevnost nego kod Grka ukoliko se bytak određuje polazeći od subjekta. uklanjanje “stvari po sebi”) i ne kazuje ništa drugo nego uspostavljanje prvenstva bićevnosti pred bićem. No taj apriori nije recimo za Grke “još” “objektivan”. nemoguće sumisliti Hegelovu “Fenomenologiju duha” upravo u njezinu početku (“osjetilna izvjesnost”) ako se nije već prije apsolutno mislilo uključivanje osjetilnog predmeta u zbiljnost apsolutnog duha. o formama biti i stupnjevima predočenosti. ono “apriorno” (bićevnost u smislu predmetnosti) može se subjektivistički pogrešno razumjeti kao ono “puko” subjektivno. To pitanje odnosi se na biće kao ono opitano i ispituje što ono jest. svaka je predmetnost. a to znači ujedno od objekta. Ali budući da i to pred-očavanje teži sadašnjenju danoga kao takvog. u svjetlu Newtonove fizike. Jer isključiva odredba predmeta iz predmetnosti (tj. sve te razlike ne mogu sakriti jednostavnu jedinstvenost cijele povijesti tog piitanja o bitku (o bićevnosti. ma koliko zbrkano zatim sve tome u polovičnost i ponor “logičkog” i “biološkog” tumačenja apriorija i u tom se obliku još jednom javlja kod Nietzschea. Zato se u apsolutnom idealizmu. ranijost i ovdje znači prvenstvo s obzirom na pribivanje koje doduše nije obično-”vremenito”. Povijest tog pitanja o bitku je povijest metafizike. Biće u Kantovu transcendentalnom piitanju. umjesto da ostane njegova bit. nego nije ni jedno ni drugo. Filozofija Piitanje o bitku isprva je. Što to drugo znači nego: biće je izgubilo svoje prvenstvo pred bitkom? A ipak bi u tom tumačenju ležalo doista pogrešno tumačenje idealizma. Ali od Descartesa apriori nije “subjektivan” nego baš “objektivan”. tj. Da to piitanje o bitku nije nadvladano od bića samo u svojem početku (što je razlog da su razvlaštene φύσις i ἀλήθεια). Čim se bićevnost pojmi kao predmet predočavanja. ali se metafizički (s obzirom na povijest metafizike) shvaća u smislu φύσει ὄν i naposljetku φύσις. promatra se. on nosi objektivnost objekta. ne samo odnosi na predmet nego je njime i određena. ali je ipak vremensko. samo što taj odnos prikriva i pobuđuje dojam da je obratno. No čini se da apsolutni idealizam prevladava prvenstvo bića. a da i ne govorimo o njezinu porijeklu u povijesti bitka. a pred-očavanje postane pred-očavanjem-sebi s obzirom na subjectum. sámo bivstvujuće. snizi na neko zatečeno svojstvo.

Ali bytak. Ne zbiva se preokret nego tek potonuće u nefilozofsko tumačenje idealizma. odlučuju se o svojoj pripadnosti. zbog čega se tada. a to znači pripremu onog čovjekova bitka koji u svojem utemeljiteljstvu i stražarstvu prvo treba postati dovoljno jak i dovoljno znati da bi primio dugo naznačivan.VIII. bogomdanog sudišta mišljenju. Onda je “logično”. ovdje se ne može ostati na tlu metafizičkog pitanja bitka i s tog stajališta zahtijevati neko znanje koje po svojoj biti u sebi uključuje napuštanje tog stajališta. koje se bavljenje mora utjecati u ideju vrijednosti ondje gdje mu je još ostalo toliko razboritosti da spozna kako je i bezuvjetnom potvrđivanju zbiljskoga i “života” (dakle bića) još potreban neki trag nebića. preostaje dvojba je li moguće tako nešto. Pitanje o bitku sada postaje pitanjem o istini bitka. BYTAK 259. više nije u stanju znati kao bitak. koje se. Naravno. Ovdje se doista na putu ispriječila duga predaja metafizike i iz toga izrasla navika mišljenja. 270. onda se “idealizam” uvijek čini filozofski pravcatijim stavom ukoliko u njemu bitak još dolazi do riječi nasuprot biću. a da se ne polazi od bića. No beznužnost je zapravo krajnji oblik te nužde koja se prvo može spoznati kao napuštenost bića od bitka. pojmljenog kao krčevina onoga sebeskrivajućeg i time kao pripadno biti samoga bytka. zadržava ugled apsolutnog. pa i kada se pokušava osigurati opstojnost bitka kao da se radi o biću. To je nužno znati kako se prijelaz iz metafizike u drugi način piitanja o bitku ne bi odmah pogrešno protumačio. Piitanje o bitku na način piitanja o istini bytka više uopće ne dolazi na razinu na kojoj bi neko razlikovanje poput onoga između idealizma i realizma moglo zadobiti ikakav mogući temelj. tj. uprostorenje nekog prostora i vremenovanje nekog vremena koji u povijesti metafizike nisu bili možda samo zaboravljeni ili nedovoljno uzimani u obzir već su. misliti sam bytak u njegovu bivanju. Napustiti stajalište metafizike. da je bitak kao ono općenito zadobiven polazeći od bića. i to već stoga što je neki takav dokaz neke takve “istine” protivan biti tog piitanja. Osim toga. Ali to prvenstvo onoga između ne smije se idealistički pogrešno tumačiti u smislu “apriorija”. u njemu skriveno razvlaštenje bitka čini opravdanim iz bavljenja bićem. stoljeća posve živi od apsolutnog idealizma. Bit istine sada se ispituje iz bivanja bytka. No ipak i dalje vrijedi da se u “idealizmu” provodi filozofsko razvlaštenje bitka (dok se u realizmu provodi ono nefilozofično). Ali “realizam” 19. naravno. jer u njemu dogođajem postaje povijest samoga bytka kao najbezdanijeg jedincatog temelja povijesti. Time je isključena mogućnost neke samo metafizičke prosudbe drugog piitanja. koji mora biti proizmišljen u svojoj istini. Doduše. Bit bytka (bivanje)). doduše. (Genitiv je ovdje duboko vlastit i nipošto se ne može izraziti dosadašnjim “gramatičkim” genitivima. tj. Ustrajava li “razmatranje” povijesti metafizike u okvirima gledištâ “idealizma” i “realizma”. naprotiv. to ne znači ništa drugo nego podlijegati prinudi koja izvire iz jedne posve drukčije nužde. ali još duže uskraćivan udar bytka i sabrao ovlaštenje bytka za njegovo bivanje u jedan jedini tre353 . nego biva kao kao ono jedincato i bezdano u kojemu se odlučuje o nečemu jednokratnom u povijesti (usp. za tu povijest nedostupni. ali također nisu ni nužni. Proiz-mišljanje bytka u skoku doseže bytak kao ono između. i sama ishod početnog razvlaštenja bitka i istine. Pitanje o istini bytka otkriva se kao pitanje o bytku istine. a to znači konačno utvrđeno. Kao to između bytak “nije” neki naknadni dodatak biću nego ono bivajuće u čijoj tek istini ono (biće) može dospjeti u pohranu nekog bića. No drugo se piitanje time također nije ni dokazalo kao “apsolutna” istina. 265. ne “jest” ono općenito i prazno. Filozofija Samo je zbog filozofske naivnosti “spoznajne teorije” i “spoznajnoteorijskog” tumačenja idealizma moglo doći do zablude da je “idealizam” udaljen od realnosti i da protiv toga može pomoći preokret u “realizam”. prijelazno mišljenje uvijek postiže tek pripremu drugog piitanja. Bytak. Bytak.) Sada piitanje o bytku više ne misli polazeći od bića nego je kao proiz-mišljanje bytka (usp. u čijem se krčećem se bivanju bogovi i čovjek pre-poznaju. doduše nužde koju je ishodila povijest metafizike na taj način da se ona kao nužda koja ona jest usteže i pušta da vladajućim stanjem postane beznužnost (u pogledu bitka i pitanja bitka). Proiz-mišljanje bytka) proiznuđeno samim bytkom. pogotovo ako još i “logika”. U prijelazu od metafizičkog pitanja bitka k budućem uvijek se mora prijelazno misliti i pitati. ne mora li možda 352 svako pitanje o bitku neizbježno ostajati neko povratno piitanje od bića. Jer to je piitanje povijesno.

Ono što za one koji su samo kasnije došli ostaje predmet historijske učenosti i istraživanja i naposljetku samo još školske nastave. 354 gašenja svakog prvenstva u doba izračunjive razumljivosti svega. jedan glasi: Bitak i mišljenje. I kako prijelazno mišljenje ne bi također znalo da će mnogo toga. Razlika u pitanju bitka. nego razlučuje dva iz temelja različita dubinska sloja zapadne povijesti. ali sada više ne. sam bytak sebi mora događati mišljenje. povijest metafizičkog mišljenja u njegovim “djelima”. a drugi: Bitak i vrijeme. Ali ta razlika ne povezuje na način odvajanja nešto prošlo i nešto što dolazi. želi li ona ostati povijest. Štoviše. uzašlim u svijetloj dubini. jednu proteklu i jednu predstojeću povijest. čak najveći dio napora koji mu ostaju dodijeljeni. ta se dva naslova u svojem odnosu nipošto ne smiju tumačiti tako da se u drugom samo “mišljenje” iz prvoga zamijenilo “vremenom”. što je od bogova trebano a od čovjeka zaboravljeno i što mi zovemo bytak. Razlika u pitanju o bitku može se u obliku formule izraziti dvama naslovima. Povijest metafizičkog i bitkovnopovijesnog mišljenja događa se istodobno u svojim različitim dobima u skladu s različitim stupnjevima prvenstva bitka pred bićem. Znamo budućnost povijesti bitka da. sada također ne izlazi na svjetlo dana bitkovnopovijesno mišljenje drugog piitanja. naprotiv: to mišljenje sada premješta svoju čvrstu naviku u područja svjetonazorâ i sve većeg poznanstvljenja svakodnevice. bez već zaštitničkog zagovora bića. Ono ostaje skriveno u vlastitoj dubini. U prvome “mišljenje” znači nit vodilju po kojoj se biću postavlja pitanje o njegovoj bićevnosti: predočavajuće iskazivanje. onako kako se već učvrstilo u obličje kršćanstva i kako s njim prelazi u oblike njegova “posvjetovljenja” u kojima opet susreće sámo sebe u liku koji je dobilo svojom kristijanizacijom (koja počinje već kod Platona). u drugom kao bitak čija se istina ispituje. ako prijelaz treba povijesno utemeljivati. U drugom “vrijeme” znači prvu naznaku biti istine u smislu odmaknućem otvorene krčevine prostora djelovanja u kojemu se bytak skriva i skrivajući se prvi se put posebno daruje u svoju istinu. Izvjesno može biti samo ovo jedno: da svako proiz-mišljanje bytka i svako stvaranje iz istine bytka. bacanja i nošenja. nego što ih je povijest metafizike ikada mogla proizvesti. koja je povijesna i luči povijest metafizike od budućeg mišljenja. Prema tome. jednom biti suvišno i pasti među ono usputno kako bi rijeci povijesti onoga jedincatoga omogućilo njezin jednokratan tok. štoviše tek ga otvara. Samo hladnoća smjelosti mišljenja i noć zabludjelog piitanja daju žar i svjetlo vatri bytka. zakriveno u svojoj zatvorenosti u nerastvorenom iskonu nego u jasnoći jedne teške tame sebe samu znajuće dubine. to nipošto ne znači da je odsada istrijebljeno metafizičko (a to znači ujedno umsko. BYTAK 259.VIII. U prvom se bitak razumije kao bićevnost bića. bića pred bitkom. Zato prijelazno mišljenje i ne može jednim potezom na silu otresti metafizičku naviku. u svojoj prvoj provedbi označava prijelaz. Ta kako bi doista povijesno mišljenje i moglo previdjeti da mu je jednako dana iznenadnost neslućenoga kao i neupadljivost polaganog nadilaženja samoga sebe. Povijest metafizike ne prestaje zato što sada prelazi u ono nepovijesno. i njegovom poviješću te biti spremni s najsamotnijima prvoga mišljenja postati još samotniji bezdana koji u drugom početku ne samo nosi već i prožima sve temelje. ono da bi se priopćilo još često mora ići stazom metafizičkog mišljenja. tek mora postati poviješću u kojoj se svako pojedino skuplja u svoju jedincatost i kao tračak nade mišljenja isijava istinu bytka u njegov vlastiti neizmjereni prostor. zato se priprema takvih mislilaca mora sa svom nemilosrdnošću kretati u najjasnijim razlikovanjima. zbog čega i govor o veličini ostaje presitan. logičko) mišljenje. Jer samo takvi jamče hrabrost za ustojnost u području udara onoga najupitnijeg. a ipak uvijek znati ono drugo. Obratno. treba druge snage piitanja i kazivanja. samo ako ih je donio vjetar jedne odluke koja pada izdaleka. Jer ti drugi moraju još uz ono svoje najvlastitije u mišljenje uključivati pitajući razgovor s prvim početkom. Filozofija nutak povijesti. Ali nitko ne zna lik bića koje dolazi. kao od prvog početka zapadnog mišljenja tijekom povijesti metafizike. budući da je u prostoru mišljenja povijesti bitka još samo ta veličina. Da je povijest metafizike (s Nietzscheom) završila. iznikle u osvještenju. zbrke obaju. Usprkos tome. Budući da je tu samim bytkom proiznuđena jedna veličina mislilačke egzistencije čiji lik jedva naslućujemo iz Hölderlinove pjesničke egzistencije i Nietzscheova jezivog lutanja. kao da se isto pitanje o bićevnosti bića sada 355 . prijelazno mišljenje ne smije se ustručavati oskudnosti pripremnih razlikovanja i razjašnjenja.

onaj. Napokon. Ali ti pojedinci sa sobom još donose ono bîlo skrivene povijesti bitka. čija je snaga naravno samo u sljepilu htijenja da se ne pita. oni prijelazni moraju znati ono prvo što sve siljenje na razumljivost isprva ne shvaća: da se svako mišljenje bitka. budući da na neki način označava čovjekov bitak. njihova odredba daje onome “i” u svakome od tih dvaju naslova njegovu vlastitu jednoznačnost. Odrješenje filozofije iz upetljanostî u znanstveno obrazlaganje. “uloga” mišljenja i ona “vremena” uvijek su iz temelja različite. sluteći odluke. jer to bi ih brzo smelo i postali bi neupotrebljivima. u tumačenje kulture. Ono staro.VIII. Nalog onih prijelaznih jest da iz onih koji tako “žarko” žele ono “razumljivo” učine one koji ne razumiju i još se nisu sporazumjeli. Ti još-nesporazumljeni. čije se trajanje ne može izračunati. I to ne možda zato što ovi današnji ne bi bili dovoljno pametni i obaviješteni za ono što se kazuje nego zato što razumljivost već znači razaranje njihova mišljenja. No tako je sve ispalo iz putanje pitanja bitka i ujedno se pokazalo da neki naslov sam za sebe ne može ništa ako nedostaju napor i znanje da se bar protumači što mu je svrha. Ali to staro nije ono antikvarno. ono što se odvažuje izaći u skrivenu budućnost prvog početka i zato uopće ne može biti “novo” već prije mora biti starije od onoga starog. bytak. u služenje svjetonazorima. Prijelazni i po svojoj biti dvoznačni mislioci moraju izričito znati još i to da je njihovo piitanje i kazivanje nerazumljivo za ono danas. A idolopoklonici i idoli potrebni su ondje gdje su bogovi u bijegu i tako navješćuju svoju blizinu. koje se neizbježno širi čim ono početno veliko. sva filozofija. početni su putnici koji dolaze iz najveće daljine i zato u sebi nose najvišu budućnost. Oni to i ne trebaju zapaziti. pri čemu se još i “vrijeme” odmah misli po njegovu uobičajenom pojmu. koji pak. idu u susret. No zaobilazni put to nije u tom smislu da se njime promašio neki neposredni i kraći put k bytku. No ujedno je piitanjem o bitku u smislu naslova “Bitak i vrijeme” stvorena mogućnost da se povijest pitanja bitka u smislu naslova “Bitak i mišljenje” pojmi iskonskije. u metafiziku kao njezinu vlastitu prvu bit što se izrađa u izopačenost samo je poslje357 . Jer razumljivost sve stješnjava u okružje dosadašnjeg predočavanja. kako bi se moglo činiti. koji si još nisu osigurali dogovor o svemu. pritom se ne predajući dvojenju i zdvojnosti. Nastojanje da sebe učini razumljivom samoubojstvo je filozofije. spas se traži u izjednačavanju bitka s tubitkom. postaje razumljiv u svojoj “vremenitosti”. zaobilazni put kojim je metafizika morala poći preko bića kako ne bi dosegnula bitak i tako došla do kraja koji je dovoljno jak za nuždu za drugi početak koji ujedno pomaže vratiti se u iskonskost prvog početka i ono prošlo preobražava u ono neizgubljeno. Budući da sâm “vremenski” karakter bitka zbog nepoimanja pitanja o istini (“smislu”) bytka ostaje posve začudnim. Jer da bi odluka mogla sazrijevati potrebni su raspršeni pojedinci. ἀλήθεια) koji se nije mogao shvatiti i sačuvati. Naprotiv. Idolopoklonici “činjenica” nikada ne zapažaju da njihovi idoli svijetle jednim samo posuđenim sjajem. nikada ne može potvrditi “činjenicama”. sačuvali za pitanje. Već u prijelazu moraju otići oni koji ga međusobno razmjenjuju tako što si. Zaobilazni put tek i vodi u nuždu uskraćivanja i u nužnost da se u odluku uzdigne ono što je na samom početku bilo samo mig jednog dara (φύσις. nego su ono prvo i jedino. i da se ona u povijesti metafizike nužno neispitana istina bitka prvo učini vidljivom u vremenskom karakteru bitka uputom na to da su u biti φύσις. tj. Filozofija umjesto po niti vodilji iskaznog predočavanja treba provesti po niti vodilji vremena. ἰδέα i οὐσία na djelu pribivanje i postojanost. što zbog svoje prve početnosti u svojoj veličini ostaje bez ravna. bićem. tj. bitkovnopovijesno. Ono novo ovdje znači ono svježe iskonskosti ponovnog počinjanja. BYTAK 259. dospije u historijsku predaju i poricanje. što dolazi do izraza i stječe naklonost u nekom pojedinom vladajućem danas i ostaje pritajeni neprijatelj svega što nosi odluku koji i ne poznaje samoga sebe. A ono novo nije ono “moderno”. tj. a ipak se ne susreću. ono čiju bitnost nijedno mlađe nikada ne može nadmašiti. očituje se samo povijesnom suočavanju i osvještenju. A to se znanje nikada ne može priopćiti ni proširiti poput spoznaja o onome danom. 356 Pravcatom prijelazu pogotovo pripada hrabrost za staro i sloboda za novo. Ta je uputa bitkovnopovijesno tim presudnija stoga što se u daljnjoj povijesti pitanja bitka sve više zakriva vremenski karakter bićevnosti tako da pokušaj povezivanja bitka (i bezvremenosti kategorija i vrijednosti) s “vremenom” na bilo koji način odmah nailazi na otpor. koji ne znaju kamo jer su učinili nešto prvo nužno: ne očekuju istinu od nekog bića.

“Bogovima” bytak treba kako bi njime. a ovdje to znači grubim preobratom. Pred-mišljenje kao prvi korak te odluke takve neodlučenosti ne pretpostavlja nekakve bogove kao dane nego se odvažuje u jedno područje onoga upitnoga za koje odgovor može dolaziti samo iz toga samoga. No govor o “bogovima” ovdje ne znači da se odlučno tvrdi kako postoji mnoštvo nasuprot jednom jedinomu nego da se upućuje na neodlučenost bitka bogova. No “bogovima” je svakako potreban bytak. 3. s jedne strane stoga što se uopće polazi izravno od bog-ovskoga kao da je ono “dano”. Jesu li ti blokovi zatvoreni oblici ili neuklopljeni noseći dijelovi nekog nevidljivog mosta. a to znači o onome o čemu treba odlučiti. u čemu oni sami nalaze oslonac. koji im ne pripada. Mišljenje povijesti bytka može se u pretumačenju učiniti četvorostruko upitnim iz njegove nužnosti: 1. već da hini nešto predmetno na čemu se sve mišljenje slama zato što je odmah gurnuto na stranputicu. Tada je tek posljedica tog odrješenja nužno mijenjanje navika u predočavanju onoga što filozofija jest upravo u okružju uvijek postojanog svakodnevnog mnijenja: ne više neko misaono zdanje nego naizgled slučajno odlomljeni blokovi jednog kamenoloma u kojemu se lome stijene najdublje prošlosti. Gleda li se iz vidokruga razlikovanja bića i bitka koje je postalo izričito i uspoređuje li se historijski s metafizikom i njezinim polazištem od bića. ipak pripadali sami sebi. bilo jednoga ili mnogih. 4. Drugi početak iskonskije je preuzimanje skrivene biti filozofije. (U metafizičkom razmatranju bog se mora predočavati kao bićevnost. Ta četiri gledišta samo se naizgled mogu pratiti međusobno odvojeno. a sama ta bit izvire iz biti bytka i u skladu s čistoćom pojedinog iskona ostaje bliže odlučivanju kao biti mišljenja bytka. i zato ono sada i bitak piše kao “bytak”. pripisuje bogu kao pred-met. kazuje se da sve iskazivanje o “bitku” i “biti” bogova ne samo da ništa ne kazuje o njima. To treba naznačiti kako se bitak ovdje više ne misli metafizički. Sve te odredbe ne izviru iz onoga bogovskoga boga nego iz biti bića kao takvog ukoliko se ono. S pogledom natrag na povijest metafizike. Pojmiti mišljenje bytka polazeći od bogova odmah se či358 ni samovoljnim i “fantastičnim”. No baš bytkovnopovijesno mišljenje zna da se u biti pukog preobrata izražava najtvrđe i najvarljivije porobljavanje. Bytak je ono što je bogovima potrebno.VIII. O 1. Ta neodlučenost u sebi shvaća upitnost toga smije li se uopće bogovima pripisivati tako nešto kao bitak. kao ono ne-uvjetovano. ali ni oni ne stoje “iznad” bitka. 2. apsolutno. da ono ništa ne prevladava nego se u preobratu samo ono preobrnuto tek dovodi do moći i priskrbljuju mu se utvrđenje i potpunost koji su mu dotada nedostajali. no još je čudnije što se s druge strane polazi od “bogova” i kao “ishodište” “filozofije” se postavlja jedan “politeizam”. Ali ta neodlučenost ne pred-očava se samo kao prazna mogućnost donošenja odlukâ nego se unaprijed poima kao ona odluka iz koje potječe ono što je odlučeno ili potpuni izostanak odluke. i nuždina bytka označava njegovo bivanje. ali nikada prouzročivo i 359 . a nikada polazeći od onoga tko pita. ono od “bogova” proiznuđeno. a lomitelji i poluga ostaju nevidljivi. Bytkovnopovijesno ispitivanje bytka nije preobrat metafizike nego od-lučenje kao nabačaj temelja onog razlikovanja u kojemu se mora zadržavati još i preobrat. i izričući to već mislimo bit bytka. a da ne razori sve bogovsko. Takvim nabačajem to piitanje uopće dolazi u područje izvan onog razlikovanja bića i bitka. naprosto po sebi mišljeno i ono najjasnije u pred-očavajućem objašnjavanju. Kao mišljenje bytka. kao postojano-prisutno. Polazeći od bogova. bez-konačno. Ukoliko se “bogovima” u takvom pred-mišljenju unaprijed od-kazuje bytak. Nazivom “bogovi” izražava se neodlučenost o tome koji će se bog i da li će se neki bog kojoj biti čovjeka i na koji način još jednom pojaviti u krajnjoj nuždi. Polazeći od čovjeka. BYTAK 259. “Bogovima” bytak nije potreban kao njihovo vlasništvo.) Odricanje bitka “bogovima” prvo znači samo: bitak ne stoji “iznad” bogova. piitanje u drugom početku (bytkovnopovijesno mišljenje) moglo bi se učiniti jednostavnim. kao da se o tome svatko sa svakim slaže. kao prvi temelj i uzrok bića. Filozofija dica drugog početka i isključivo se kao neka takva posljedica može istinski svladati. tko to može znati? Filozofija u drugom početku pita na način ispitivanja istine bytka. to je njihova nužda. predmetno.

tek time počinje bytkovnopovijesno mišljenje. Zašto? Mislimo li ljudsko biće samo dovoljno odlučno. Ono divovsko uvjetovljivo. No ako sada bitak. posve istrošenu i rastrojenu bit u jednoj drugoj iskonskosti. No poimati bytkovnopovijesno mišljenje polazeći od bogova “isto” je kao i pokušaj naznake biti tog mišljenja polazeći od čovjeka. Sve ono davanje prvenstva “životu” i sámo bi propadalo kada ono što je. onda se. Pojmiti bezdan nuždine bytka znači: biti premješten u nužnost da se bytku utemelji istina i da se ne odupire bitnim posljedicama te nužnosti nego da se misli njima ususret i tako zna da ona nužnost izmiče sve mišljenje bytka svakom puko ljudskom uprizorenju. ne tako da bi oni sami morali filozofirati radi svojega bogovanja nego filozofija mora biti ako “bogovi” još jednom dođu u odluku i povijest dosegne temelj svoje biti. mjerodavnim Nietzscheovim postupkom potražiti spas u tome da se “um” (i sve što se pod drugim nazivima kreće u okružju tog “svojstva” živoga bića) “svede” na “život”. Polazeći od bogova. neko biće. samo odgovarajuće tome i sve sljepije svjedočanstvo metafizičke biti čovjeka. a sâm bytak nalazi svoju istinu samo u proiz-mišljanju. neku vrstu veličine. a mišljen je još i u “umnosti” tog živog bića. O 2. U situaci360 ji sve veće i veće zbunjenosti u odnosu na “metafizičku” bit uma moglo bi se u skladu s posljednjim. ona ipak daje prvi oslonac kako bi se “bogovi” mislili kao oni koji trebaju bytak. a da ne potpada zahtjevu za “apsolutnošću”. ona je ipak najjače. jer se ono prvo što zahtijeva nuždinska nužnost mišljenja mora ispuniti u preobrazbi biti dosadašnjeg čovjeka. onda je “bogovima” potrebno bytkovnopovijesno mišljenje. koji je odavno postao šupalj i prazan. čija je povijest nama doduše skrivena. i ako čovjek još jednom treba zadobiti svoju vlastitu. I ma koliko za mišljenje morala ostati tamnom nuždina bytka. nego bi sâm u svojem bivanju mogao iz temelja polagati pravo na čovjeka. navješćuje jedno promijenjeno mišljenje bitka. i svaki napor da se ono kazano u tom početku ugura u neku uobičajenu razumljivost uzaludan je i prije svega protivan vrsti takvog mišljenja. Ono divovsko se određivalo kao ono čime se ono “kvantitativno” preobražava u neku vlastitu “kvalitetu”. No sada odmah postaje razgovijetno i da to određivanje filozofije polazeći od čovjeka nikada ne misli na čovjeka kao takvog po sebi nego na povijesnog čovjeka. Da “bogovi” trebaju bytak. iako se to ne prepoznaje. Time činimo prve korake u povijest bytka. što svako uprizorenje “života” i svako uređenje “svijeta” nastoje zaboraviti i držati u zaboravu. tj. Tako ono divovsko nije 361 . i ako bi se čak i to zadobivanje biti moralo sastojati u tome da bivanje bytka polaže pravo na njega. ali ne zna ni za ateizam u smislu nekog “svjetonazora” ili nekakvog drukčijeg nauka. BYTAK 260. filozofija. čak biće kao takvo. No i ovdje vrijedi da kao ishodište ne može poslužiti nikakvo postojeće i uobičajeno shvaćanje čovjeka. a nikada bit bytka ne traži u samome bogovskom kao onome tobože najbivstvujućijem. daje temelj biti uma i nije nešto proizvoljno.VIII. bytkovnopovijesno mišljenje određuje se kao ono mišljenje bytka koje poima bezdan nuždine bytka kao ono prvo. odnoseći se spram njega kao nekog takvog. to njih same gura u bezdan (slobodu) i izriče ustegnuće svakog obrazloženja i dokazivanja. a to mišljenje je filozofija (u drugom početku). S uvjerenjem samorazumljivosti i lake dokazivosti može se odvažiti na to da se um izdaje kao puko zračenje “života” i time kao ono naknadno te se tako tom načinu mišljenja može pomoći da bez iznimke postane uobičajena sve-opća predodžba. No ako je bytak nuždina boga. kako ga poima novovjekovna odredba u smislu “subjektuma”. kao um. Bytkovnopovijesno mišljenje stoji izvan svake teologije. o njemu “ovisno” ne bi ipak prvo u samome sebi nosilo i prožimalo čovjekovu bit: da je ono usred bića. Ma koliko se ta odredba kasnije pozivala na “život”. polazeći od čovjeka. “Bogovima” je potrebna filozofija. onda ne možemo zanemariti odnos spram bitka. 260. i ako bi sâm bytak mogao utemeljivati istinu svoje biti samo u takvoj preobrazbi čovjeka koja se može odvažiti na iskonsko mišljenje bytka. ali ipak uobičajena i snažna u historijskoj pred-odžbi. no ipak se time ništa ne mijenja na bitnoj odredbi “uma” u smislu razabiranja bitka bića. čak i samo u onoj stoljećima uobičajenoj odredbi kao animal rationale.

Naposljetku. Ono divovsko javnosti kao sažimanja svega supripadnog pod krinku razaranja i potkopavanja svake strasti za bitno sabiranje. “vječnog” “života” po sebi. koga je briga za bytak? Sve trči za bićem. To mnijenje o bytku ne treba tek opširno obrazlagati svoju ispravnost. Ono za čiju su predočivost nužni veliki brojevi i mjere samo je privid onoga divovskog. pretpostavka koja ništa ne donosi. budući da je moguće u svako doba i posvuda u svakoj prigodi u odnosu na svako biće. koji mu doduše pripada. U svim tim međusobno povezanim oblicima divovskoga biva napuštenost bića od bitka. proračunatog pogona. on važi još kao naziv koji više ništa ne naziva. ono ne skače izravno i “neodoljivo” u oči u svakom od svojih oblika. ali je ipak još u upotrebi kao znak za ono najravnodušnije sveg bića. 3. Mnijenje bytka Bytak. upitnost bitka dovodi se potpuno izvan pitanja. ali je sámo kao neuvjetovana vladavina predočavanja i proizvođenja poricanje istine bytka u korist onoga “umnoga” i “danoga”. Jedino nemoguće su riječ i predodžba “nemoguće”. Ono divovsko usporavanja povijesti (izostanka bitnih odluka sve do nepovijesnosti) u prividu brzine i upravljivosti “historijskog” razvoja i njegovih anticipacija. no tako je “ništetno”. poricanje koje ne vlada samim sobom i upra362 vo u najvišoj samoizvjesnosti nikada sebe ne zna. 2. Skrivena povijest bytka ne zna za račun “velikoga” i “maloga” nego “samo” za bytkovnost onoga odlučeno. ako se na kraju još priznaje da on ne “jest” biće. neodlučeno i bezodlučno. on je također samo ono “biće” za koje se ne mora brinuti. Oblicima divovskoga pripadaju: 1. u pogledu bića ono koje je svemu takvome najopćenitije. iako se na prvi pogled zacijelo može činiti “kvantitativnim”. činovi. historijski ga utvrditi za doba divovskosti te to potvrditi pred njim samim u njegovoj “životnosti”. prije svega. uvijek mišljenog “u velikom mjerilu”) i “činjenica”. Pojavni oblici divovskoga različiti su. uvijek uz pretpostavku da ta briga smije mjerodavno odlučivati o tome što jest i treba biti. BYTAK 261. možda još protivni 363 . žrtve) i zato nisu zapravo povijesne nego historijske biti. Kako da nekoga i bude briga za bytak? Gdje se on još zbiva. 4. Ono divovsko zahtjeva za prirodnošću u prividu samorazumljivoga i “logičnoga”. Na divovskome postaje prepoznatljivo da svaka vrsta “veličine” u povijesti izvire iz neizrečenog “metafizičkog” tumačenja zbivanja (ideali. Nju najbolje potvrđuju oni pokušaji koji. Mnijenje bytka neko kvantitativno. Tada bitak. Veličina ovdje znači: uspostavljanje bytka koje se ukorjenjuje u nekom samim sobom utemeljenom temelju i iz kojega mora izvirati ono što želi važiti kao bivstvujuće. Bilo da “vrijednosti” i “ciljeve” postavlja “um” ili da oni izviru iz “instinkta” “prirodnog” i “zdravog” života po sebi. koja se ovdje shvaća u povijesnom (historijskom) smislu. Površne pojave onoga divovskog trebaju učiniti što naglašenije predočivim taj “iskon” u “životu”. Ono divovsko razvija se u računskom i tako uvijek iznosi na vidjelo ono “kvantitativno”. jer ono izražava onu vrstu veličine koja se bitno oslanja na postavljanje pred sebe i predočavanje. ovdje se posvuda “subjektum” (čovjek) razvija u središte bića. doduše tako da sve kulturalne i političke forme oblikovanja na jednak način i jednako nužno dovode na vlast ono divovsko i bave se historijskim računanjem s poviješću i svođenjem povijesti na krinku besciljnosti te posvuda neupadljivo i nesvjesno osiguravaju izbjegavanje bitnih odluka. stvaranja. ostaje prazna “predodžba”. tj. i to više ne samo na način izostanka upitnosti bića nego u obliku uređenog istjerivanja svakog osvještenja temelja neuvjetovanog prvenstva “čina” (tj. U tome leži mogućnost za neku vrstu veličine. Ono divovsko temelji se na odlučenosti i beziznimnosti “računa” i ima korijene u posezanju subjektivnog pred-očavanja za cjelinom bića. neko prevrnuće pred-očavanja koje je. 261.VIII. koje počinje pri nekom razmjerno velikom broju (količini i mjeri). Ono divovsko smanjivanja bića u cjelini pod prividom njegova bezgraničnog širenja pomoću neuvjetovane ovladivosti. Ono divovsko provodi dovršenje čovjekova temeljnog metafizičkog stava koji ulazi u preobrat svojega lika te sve “ciljeve” i “vrijednosti” (“ideale” i “ideje”) tumači kao “izraz” i izrod pukog. U divovskome se pokazuje veličina “subjektuma” izvjesnog u samoga sebe koji sve gradi na vlastitom predočavanju i proizvođenju.

Ovdje je mjesto na kojemu sâm bytak zbog svoje povijesti prinuđuje znanje o bitku u nuždu neke nužnosti odluke i od njega zahtijeva da povrh samoga sebe bude načisto o tome što se u njemu zbiva kao “nabačaj” bitka. Zato se ona nikada ne može rabiti kao dokazna osnova protiv njega. Važno je nešto drugo: u nevođenju brige za bytak prepoznati nužno stanje u kojemu se skriva jedan odlikovan stadij same povijesti bytka. Mnijenje bytka ovom mnijenju. koji bi morao biti bitno više od puke preinake nekog mnijenja o pojmu bytka unutar “subjekta” koji inače nesmetano dalje djeluje? Prozru li se te “pretpostavke”. a shvaćanje bytka prazno mnijenje onoga najopćenitijega i njegovih kategorija)? Zato što i preteško spoznajemo što je za to potrebno: potresanje toga “mi”. odlučilo o bitku i mnijenju bitka. tom praznom imenu žele priskrbiti imalo punine. već da bismo skrenuli osvještenje na to da sve obično mnijenje o bitku (uključujući ontologije i antiontologije) sámo ima za iskon vladavinu bitka i njegove određene povijesne “istine”. ali ipak zarobljeni u njegovu vidokrugu. Biće se shvaća tako. (U antiontologiji je ravnodušnost spram pitanja bitka dotjerana do vrhunca. a da ne govorimo o tome da dokazivanje ikakvih “pretpostavki” na kojima neko mnijenje počiva još ništa ne odlučuje o njegovoj “istini”. Ali zašto se ne potrudimo jednom potresti te doduše najuobičajenije i najdalje “pred” postavljene “pretpostavke” (da je biće ono predmetno. Jer tim se ili-ili. No baš to shvaćanje samo je još jedna posljedica tog mnijenja o bitku. Zašto onda još posvećujemo imalo pozornosti tom ontologističkom nevođenju brige za bitak? Sigurno ne zato da bismo pokrenuli raspravu o nekom konkretnom mnijenju i nauku o bytku ili njegovom odbijanju ili ih čak promijenili. Ovdje je na djelu najravnodušnije i najsljepije poricanje neproračunjivoga.VIII. slaže s mnijenjem koje svaku “ontologiju” kao “racionalizaciju” bitka proglašava nemogućom. doduše tako da subjektni karakter samog čovjeka ima svoj iskon i sâm oslonac svoje neprekinute moći u priznatoj prevlasti tih pretpostavki (zapadno i novovjekovno utvrđenog razumijevanja bitka). Sama “antropologija” i pripada onome što stoji pod vladavinom tog tumačenja bitka. A ono ne shvaća osvještenje kao neku “pogrešku” i “propust”. Kako da tu dođe do potresa. A ništa nije bitnije nego sagledati ono stanje zapadne povijesti u kojemu već stojimo kao odlučujućem i koje bezodlučnošću onoga ravnodušnog mnijenja ne možda samo prikrivamo nego u njegovoj bremenitosti odlukama pojačavamo dotle da osvještenje ili neosvještenje također već padaju u odluku i više uopće ne mogu važiti kao oblici nekog slučajnog promatranja koje se pridružuje ili izostaje. zbog čega tu povijest prepoznaju najmalobrojniji. svaki put na tlu ontologije. Biće se shvaća u smislu predmetno danoga kao ono neupitno i nedodirljivo s čime se ipak ostaje najviše u skladu ako se to dano i pred-ručno posve uredi u ono naprosto priručno. BYTAK 261. a bitak se dopušta samo kao ono što se upravo još može mnijeti u “mišljenju” te se zatim dokazuje da je bitak upravo to najopćenitije. nije ništa manje nego krajnje povećanje moći proračunavanja. i to u posve tehničkom smislu. a pogotovo ne novovjekovnog čovjeka. u kojemu biće u cjelini dolazi do odluke svoje istine. i to tako samorazumljivo da se ovdje još jedva. Osvještenje mora doći do toga da već u potpunu bezazlenost spašena ravnodušnost spram bitka. nego kao povijest. žele nalaziti i priznavati “posebne” nužnosti odlučivanja. a pogotovo kada bavljenje bitkom velikodušno prepušta pojmovnim cjepidlačenjima ponovno školski primjerene “ontologije” ili se. Iz te možda najravnodušnije od svih pojava unutar današnjih zgoda načuti nazvuk odlučujućeg dogođaja. čija “zbiljnost” bitno nadmašuje sve inače “zbiljsko”. i vjerojatno s pravom. da pretpostavke kao takve općenito još nisu prigovor. Pojave u biću ne mogu dovesti u područje istine bytka. a među njima je samo najrjeđi poimaju kao dogođaj koji se već otvara. novovjekovnog čovjeka koji je kao “subjektum” postao riznica onih pretpostavki. postaje jasno da je ona nebriga za bytak u svako doba u pravu. koja svoju školsku “reprezentaciju” dobiva u “ontologiji”. 365 . što znači isto.) 364 Ali ovdje prijeti jedan drugi nesporazum: shvaćanje da bi se sada trebala “pokazati” “antropološka” pretpostavka onog mnijenja o bitku i s tim se otkrićem to mnijenje smatrati “opovrgnutim”. koji bi trebalo samo prekoriti.

No Kantovo 366 tumačenje ipak stoji na “temelju” subjektuma i u okružju pred-očavanja.) Izostanak tog pitanja stalni je poticaj za povijest temeljnih metafizičkih stavova. kojoj ona i pripada. “Nabačaj” bytka i bytak kao nabačaj Mislilački uskok “u” istinu bytka ujedno mora dosezati bit istine. Osim toga. preko čega se potom prelazi u daljnjem putu prema onome što u području nabačaja postaje moguće izgraditi i pohraniti te kao pohrana dobiva pečat bytka. moramo se već pitati i o drugim područjima. zbog čega metafizika apsolutnog idealizma može “konstruirati” samu sebe u povijesti svojega vlastitog razvoja i kao dovršenje metafizike. BYTAK 262. to je ono što mora postići mislilački nabačaj bytka. ne “jastveno”. To općenito može uspjeti samo ako Kanta zapravo već više nismo čitali “subjektivno” nego ga pretumačili u smislu tu-bitka. spoznajnoteorijski. Za iskusivanje bića i sklanjanje njegove istine “nabačaj” je samo ono pripremno. I upravo to da. Jer svaka per-spektiva za svoj obzor već polaže pravo na ono prožimajuće. nego metafizički temeljnom kao subjektum. Time tumačenje Kantova mišljenja može postati bitno jasnije i voditi tome da filozofsko mišljenje čak ni u tom stavu subjekta ne mimoilazi bezdane (shematizam i transcendentalna snaga uobrazilje). Tko ikada želi izaći na oči povijesti bytka i iskusiti kako bytak izostaje u prostoru svoje vlastite biti i dugo ga prepušta izopačenosti. da neka bludnja krčeći sve otima u sebe za mogućnost istinitoga.VIII. Mislilačko ispitivanje kao djelatno odricanje koje se pruža uskraćivanju i tako ga uzima na vidjelo. kako bi čak još i izopačenost sačuvao bîti. kao ono nepitano i neupitno. a da se on nikada nije mogao iskusiti kao nabačaj. od davnina se ionako krećemo u jednom nabačaju bytka. ali to nije spravljanje ni smišljanje u značenju nekog neobuzdanog izmišljanja. koja provodi širenje “bića”. (Istina bytka nije bila moguće pitanje. Oznaka “nabačaja” postaje u najboljem smislu “subjektivno”. na jednom povijesnom putu. neki presjek probija ono što se tek potom obznanjuje u otvoreno kao neko “biće”. poticaj koji kao takav za tu povijest ostaje ne samo mutan nego ga čak nema. “Postići”? Svakako. samo tako vagati i nikada se ne odvažiti na ono najupitnije. korak kako bi se dospjelo u blizinu onog mišljenja koje nabačaj više ne razumije kao uvjet predočavanja nego kao tu-bitak i kao bačenost jedne zaustavljene krčevine čija prva zadaća ostaje jamčiti skrivanje i tako očitovati uskraćivanje. utvrđivati se i postajati ustojnim u bacanju nekog nabačaja. I bit će dobro ako na tom tumačenju bićevnosti kao predmetnosti uvježbamo mišljenje bića kao takvog. “Nabačaj” bytka i bytak kao nabačaj 262. To što se subjektivnost subjektuma naposljetku razvija u apsolutnu samo je mutan znak za to kako nabačaj od početka povijesti bitka postojano biva i navješćuje se kao ono ne-spravljeno niti spravlji367 . nije neka “perspektiva” koja bi se na biće samo nanosila. taj prvo mora moći pojmiti da se nabačaji bacaju u ono što zahvaljujući njihovoj krčevini zatim postaje bićem i čak i bytak trpi samo još kao naknadni dodatak biću koji je smislila “apstrakcija”. No kako takvo shvaćanje Kanta ne bismo pogrešno protumačili kao samo neko čudnovato pretjerivanje nego kako bismo ga ozbiljno shvatili s uputom na ono bezdano. tj. U mislilačkom znanju nabačaj nije ono pripremno za nešto drugo nego ono jedino i posljednje i zato najrjeđe što u sebi biva kao utemeljena istina bytka. tu-bitka. današnjim ljudima ostaje u svakom pogledu teško iskusiti nabačaj kao dogođaj iz biti do-gođenja kao uskraćivanja. Nabačaj bytka može biti bačen samo od samoga bytka. Ovdje nabačaj nije ništa što bi se takoreći samo polagalo “preko” bića. “subjektivistički”. Usprkos tome. pogotovo budući da je čovjek odavno navikao vagati vladavinu bytka utezima za mjerenje sile bića. prethodno i o svemu odlučujući. To je. Te nabačaje po jednoj uvriježenoj navici zamišljamo kao forme predočavanja koje omogućavaju susretanje predmetâ: Kantov transcendentalni uvjet. Za to se ne zahtijeva ništa drugo osim toga da se svaka smetnja drži podalje od bytka i da se zna kako to najmoćnije u okružju ljudskih petljancija postaje najkrhkijim. i za to se mora posrećiti neki trenutak onoga što do-gađa bytak kao do-gođaj.

i to zacijelo definitivno? Još neslomljena. Zato što je bytak postavljen u masku najopćenitijega i najpraznijega više ga nije potrebno čak ni izričito odbijati u korist bića. No koliko smo udaljeni od toga. obrazloženje razlikovanja bitka i bića. kako bismo naišli na sâm bytak kao nabačaj. već bismo morali biti opremljeni da iskusimo ἀλήθεια na način samog početka. 369 . Krizom se nije moglo ovladati pukim daljnjim mišljenjem u započetom smjeru pitanja nego se moralo odvažiti na mnogostruki skok u bit samoga bytka. Zato je na odlučujućem mjestu trebalo prevladati krizu isprva nužno tako postavljenog pitanja bitka i prije svega izbjeći opredmećenje bytka. tj. Dolazi li se iz vidokruga metafizike. Ali ipak je ostajala i ostaje jedna temeljna teškoća: bytak treba biti nabačen u svojoj biti. Doživljavanje guta “život” i sámo se uzdiže u uprizorenje doživljavanja. ali kada bi trebalo ostati pri tome. On prvo bezobzirno žuri u najbliže posljedice tog stanja. Biće je samo još povod za to uprizorenje. To posebno stanje čovjekove povijesti za njega je na “sreću” jedva spoznato. Mišljenje je postajalo sve povjesnije. Tim pristupom naizgled se još sâm bytak čini predmetom i postiže se najodlučnija suprotnost onoga što si je priprema pitanja bytka već otvorila. što je ujedno zahtijevalo iskonskije uklapanje u povijest. a kamoli pojmljeno ili čak prihvaćeno u volju povijesti. Odnos spram početka. pokušaj da se razjasni ἀλήθεια kao bitni karakter same bićevnosti. od koje zapadne temeljne odredbe (prvo još autentične kao οὐσία) zatim proizlaze sve preinake tumačenja bića. Bytak je ograničen na posljednje bljedilo najapstrahiranijeg općeg pojma. Sada se ubrzo može i bez bića i zadovoljava se predmetima. razlikovanje između historijskog i sistematskog razmatranja postajalo je sve krhkije i neprimjerenije. Zato uzalud pretražujemo povijest. i budi se znanje da se neka povijest može spasiti pred onim divovskim nepovijesnosti samo još u prolazu kroz krajnje odluke. sav se “život” i sva zbiljnost nalaze u bavljenju onim predmetnim. Ono 368 “ontološko”. Svakako. ali upravo u prvom dijelu te rasprave još se posve zadržava shema ontičko-ontološko). Ako bi nas ikada mogao pogoditi neki mig u tu bit bytka. Tim “objašnjenjem” filozofija je naišla na jedan kraj. No “Bitak i vrijeme” ipak nastoji dokazati “vrijeme” kao područje nabačaja za bytak. premda kao uvjet “ontičkoga”. njezinu historijsku predaju. tj. No u međuvremenu je biće u liku onoga predmetnoga i danoga postajalo sve moćnije.VIII. Što proizmišljanje postaje ustojnije u bytku. onoga samo “ljudstvenoga” i zato i “tuđega biti”. isprva i nema drugog puta da se pitanje bitka uopće učini pojmljivim kao zadaća. Jednim potezom postupak i uređenje. BYTAK 262. a svaka “općenitost” podliježe sumnji nedostatka snage i nezbiljskosti. Došlo se dotle da se “može” bez bytka. posredovanje i prodavanje postaju bitnijima od onoga na što se sve to odnosi. premda posve poremećena i neprepoznatljiva vladavina “metafizike” dovela je do toga da nam se bytak predstavlja samo kao suproizvod predočavanja bića kao nekog bića. Sam bytak navješćivao je svoju povijesnu bit. Uprizorenje doživljavanja najviši je doživljaj u kojemu “se” skupno nalazi. tada se pitanje bitka nikada ne bi razvilo kao pitanje i time kao proizmišljanje onoga najupitnijeg. i što bi tu još mogao bytak? Ali tu je za osvještenje u vidno polje ušla odlučna točka povijesti. U tome je i razlog što se prvo i unutar nužnosti iskusivanja (proiz-mišljanja) istine bytka naizgled krećemo u pred-odžbenome. ipak shvaćamo samo kao njegov naknadni dodatak i još jednom ponavljamo to “ontološko” (nabačaj bića na bićevnost) kao njegovu samoprimjenu: nabačaj bićevnosti kao bytka na njegovu istinu. “Nabačaj” bytka i bytak kao nabačaj vo i da se on naposljetku ipak objašnjava iz onoga neuvjetovanog. Nietzscheova pobuna samo je preobrat tog stanja. na-bačaj kao do-gođenje. s jedne strane potiskivanjem “temporalnog” tumačenja bytka. to bezobzirnije razvoj pitanja bitka u proizmišljanje bytka mora odustajati od svakog približavanja predodžbama i naučiti da treba pripremiti jednu povijesnu od-luku koja se može pretrpjeti samo povijesno. a ujedno i pokušajem da se neovisno o tome učini “vidljivom” istina bytka (sloboda za temelj u “O biti temelja”. a što znači tako da pokušaj proiz-mišljanja ne prekoračuje svoju vlastitu povijesnu mjeru i time ne pada u ono dotadašnje. koje također i upravo uvjetuje bitak. a sam je nabačaj pak “bit” bytka. tj.

sámo još neshvatljivo razlikovanje. i što se to ostavlja za sobom? U sebeodbačaju on se utemeljuje u onome što on ne može spraviti nego na što se može samo odvažiti kao mogućnost. kao koje se nalazi biće i koje se nalazi kao biće. kako se napokon sam čovjek proglašava jednim takvim (subjektum). kako se i sam bytak kao makinacija izopačuje. ali još posve skriveno. čovjek tek postaje čovjek. kako kroz sav čovjekov napredak prolazi jedan strahovit poremećaj. Svaki nabačaj je bačen nabačaj Mjesto prijelaza mora jednako jasno osvijestiti oboje: ono uvriježeno nabačaja bytka i ono drugo: bytak kao nabačaj. Ali što to znači: bačeni nabačaj? Kada i kako nabačaj uspijeva? Nabačaj: da se čovjek od bića. nego nam tek sam sebeodbačaj mora utemeljivati čovjekovu bit. odredilo je svoju vlastitu bit kao “mišljenje” iz onoga što do-gađa bitak kao do-gođaj. to nije je temelj njegove dosadašnje zapadne povijesti u kojoj se 370 možda još morala skrivati bit povijesti. BYTAK 263. I sve to zato što čovjek nije bio u stanju ovladati povratništvom. kao φύσει ὄν. Time što se odbacuje od “bića”. i to samo zato što se ujedno odnosi spram “bitka” (npr. Zar je čovjek okovan? Time (bićem) svakako. 371 . Su-čeljenje je rastvaranje onoga između. koji se ovdje još uopće ne traži. Su-čeljenje je temelj susreta. umu.VIII. kao neko ζῷον. već kao su-čeljavajuće u otvorenome znati i slutiti da je ono što se tu odbacuje i od čega se odbacuje iste biti kao ono nasuprotno. Dosadašnji čovjek: onaj koji je odmah povratnik u odbačaju. Ali ovdje sve ostaje mračno. Ali povratak! Prvo treba znati kako se dotada boravilo i što se sa sobom donosi te kako se u povratku zatječe ono bivše sputavajuće. A taj je zaborav samo posljedica nemoći da se povratak zadrži. kada i ukoliko mu uspije skok. Jer odbačaj kao bačen već je tada. nego na jednom zaboravu. kako se odbačaj zaboravlja i kako sve postaje danim posjedom koji se može o-pravljati i spravljati. To pak proizlazi iz nemoći da se sebe zadrži u bezdanosti odbačaja. I ostaje pitanje: kako se taj odbačaj na početku zbiva i kako taj početak utemeljuje povijest. i to nikada više. No kako to određenije shvatiti. Neovisno o tome da ona sama ne bacaju ništa više svjetla. Poznavanje bitka ne počiva na nekoj ανάμνησις. iz tu-bitka. kako tada kazati to prvo. istinu. što je zaborav onoga što se dogodilo. k sebi kao nekome tko se u prvom odbačaju pojavio kao ono nasuprotno. a ipak oboje. otima i odbacuje u bytak. No ta nemoć zadržavanja sebe nije slabost već je posljedica nužnosti da se prvo bitak i biće sačuvaju u ono prvo. u tu-bitku. do-gođaj (iskon povijesti). No što ovdje pripada “čovjeku”. Naravno. to “nije” stoga također nije neko puko ništetno. nego uvijek samo ispravnost. koji pogled na bitak čovjek kao povratnik zadržava. zato što je taj odnos spram bytka općenito temelj nekog odnosa u nekom odnošenju nekog stava. kako je tako zatim sve razoreno. Jer samo se tako vraća biću i jest kao povratnik. No proizmišljanje bytka. Kako se zatim taj povratak. No kako to? Odbaciti se. koji tako prvi puta promjerava razlikovanje bića i bytka. ne pripadati ni nečemu nasuprotnom ni sebi. to samo ako se on ne vraća. što određuje bit čovjeka? Čovjeka ne smijemo uzimati kao da je unaprijed dan u dosada poznatim svojstvima te sada na njemu tražiti odbačaj. taj sebeodbačaj? Moramo se čuvati toga da sada potražimo utočište u nekim čovjekovim “svojstvima” i “sposobnostima”. odvažiti se na ono otvoreno. pri čemu se sada bit nabačaja također više ne smije određivati iz onoga predodžbenog nego iz do-gođajnog karaktera bytka. i ona su tek izrasla na nespoznatom temelju odredbe čovjeka kao onoga koji razabire i tako je već vraćen iz odbačaja. kako se tvrdi od Platona. a da ga sam ne može iskusiti i čak utemeljiti. Zato ostaje samo povratak: zadržavanje bićevnosti (ἰδέα). zaboravu povratništva. u koje se zbiva ono suprotstavljanje kao potrebito nečega otvorenog. no ne kao objekt i subjekt. jezik). Kada tako ostanemo lišeni svakog oslonca za objašnjenje. A predočavajuće ravnanje po danome još manje može činiti vidljivom bit istinitoga. npr. Svaki nabačaj je bačen nabačaj Zato nikakvo utvrđivanje danoga ne doseže ono istinito. 263. a da ono nije već otvoreno kao takvo.

proiz-mišljanje. tu-bitak). Überlegungen VII. Razumijevanje bitka je s druge strane (jer se razumijevanje poima kao na-bačaj. A biće? Ne dolazi se više do njegove istine u nekom vraćanju. kako bi se ondje bitak još mogao učiniti “subjektivnim”? 372 373 . krčevina onoga tu. takoreći metafizički retrospektivno. Odbačaj nikada ne uspijeva iz pukog poriva i čovjekove naravi. u prvo zadobivanje. Proiz-mišljanje bytka Važno je ovo: odbačaj i utemeljenje biti čovjeka u začudnosti otvorenoga. ne samo mišljenje uopće. odgovarajuće je i karakteriziranje čovjeka (“ljudski tubitak”. u dug gubitak njegove biti. i stranac si ga donosi u susret do-gođenju i pušta da se u njemu nađe bog. I kada bogovi tonu u neuslišenosti ustegnuća bytka. što bi nakon prije rečenoga bilo doista proturječno. No sada povijesno osvještenje povijesti metafizike pokazuje da provedba provodnog pitanja kroz cijelu njegovu povijest za nit vodilju ima mišljenje (bićevnost i mišljenje). mišljenje u smislu temeljnog stava “mislioca” (filozofa) (mišljenje kao piitanje pitanja bitka). 265. Jer tu-bitak jednostavno “jest” utemeljenje istine bytka kao dogođaja. Tek sada počinje povijest bitka i povijest čovjeka. Kako bismo ovdje izbjegli privid da se za temeljno pitanje sada pogotovo rabi nit vodilja provodnog pitanja. nego takoreći vrhunac njegove vlasti. Gdje treba razbiti subjekt.VIII. 78ff. I sada ipak proiz-mišljanje treba postati hodom u istinu bytka. to ne znači: biti prepušten u ono prošlo i historijski utvrdivo. u kojemu se takoreći izriče potpuna ovisnost bytka o mišljenju? Tako izgleda i tako mora izgledati ako dolazimo iz povijesnog osvještenja provodnog pitanja i njegove niti vodilje. i u prijelazu možda presudan način na koji budući čovjek Zapada preuzima bivanje istine bytka i tek tako postaje povijesnim: proiz-mišljanje bytka. Nabačaj bytka i razumijevanje bitka Razumijevanje bitka ima u načinu uvođenja u “Bitak i vrijeme” prijelazan dvoznačan karakter. Proiz-mišljanje bytka* Time se treba označiti jedan. To bacanje je bačeno u titraju do-gođenja. To kazuje: bitak pogađa čovjeka i dovodi ga u preobrazbu. i to čak u slabijem obliku. ono kazuje dvaput isto. To promjeravanje zabludjele bîti kao povijest čovjeka neovisno o svoj historiji. Postati povijesnim znači: izvirati iz biti bytka i zato mu ostajati pripadnim. No tako samo izgleda. shvaćeno kao ipak neutemeljen temelj transcendentalnoga i općenito pred-očavanja bićevnosti (u prošlost do grčke ἰδέα). I taj uvid pokazuje kako su mišljenje i njegova prevlast (u postupanju s provodnim pitanjem i izboru tog pitanja) naposljetku zatvorili svaki put k pitanju odnosno mogućem prinuđivanju u pitanje o istini bytka. propuštanje kojega uostalom uvijek zbunjuje i osvještenje povijesti provodnog pitanja i njegova izbora niti vodilje. Razumijevanje bitka kreće se u razlikovanju bićevnosti i bića. Razumijevanje bitka s jedne je strane. Iz tog osvještenja izrasta uvid da je prevlast mišljenja (to što je ono sámo postalo niti vodiljom u obliku predočavanja nečega u njegovoj općenitosti) sve više gurala tumačenje bićevnosti bića u onom smjeru u kojemu je zatim napokon moralo doći do izjednačavanja bitka s predmetnošću bića (predočenošću uopće). nego? Kao pohrana stranoga. Razumijevanje bitka koje pripada tu-bitku – takvo izražavanje postaje suvišno. No razumijevanje bitka posvuda je suprotnost – čak još nešto bitno drukčije nego suprotnost – tome da se bytak učini ovisnim o ljudskom mnijenju. Mišljenje se (1) s jedne strane shvaća kao ime za način piitanja i time općenito način odnosa pitajućeg odnosa čovjeka spram bitka bića. 264. a on kao bačen) objava utemeljenja biti istine (očitost. BYTAK 265. tubitak u čovjeku). * usp. na početku moramo provesti jedno razlikovanje. a da još ne izražava iskon razlikovanja iz odlukovne biti bytka.

postaviti neodredivost kao njegovu jedinu određenost. tj. No sámo jedinstvo nije po sebi neka iskonska odredba biti bitka bića. postaje nit vodilja “kategorijâ” (Platon: “Sofist”). Proiz-mišljanje bytka No mišljenje se (2) s druge strane shvaća kao ime za nit vodilju kojom se mišljenje (1) služi kako bi posjedovalo vidokrug unutar kojega se biće kao takvo tumači s obzirom na bićevnost (mišljenje kao nit vodilja onog piitanja). No time se još ne odlučuje ništa o tome je li sada i nit vodilja mišljenja (1) mišljenje (2). pri čemu se ujedno bit unaprijed shvaća kao ono predmetno nekog predočavanja. a to znači odgovarajuće shvaćanje pojmova νοῦς i λόγος. pitanje o bitku postaje pitanjem o istini bytka na taj način da ta istina kao bit istine pripada bivanju samog bytka.VIII. Svako pitanje o bitku stoji u prividu pitanja o onome najopćenitijemu. Početni mislioci nailaze pak nužno na to jedinstvo zato što njima i njihovu početku mora ostati skrivenom istina bitka i zato što je. u prijelazu k drugom početku. A to mišljenje (2) zatim napokon daje i uputu za tumačenje mišljenja (1) kao temeljnog stava filozofije. ono dosada mračno prvenstvo koje posvuda ima ono jedno i jedinstvo u mišljenju bitka. Naprotiv. Heraklitov λόγος postaje λόγος kao iskaz. da bi se uopće shvatio bitak. ne može se. “Mišljenje” (2) u smislu iskaza postaje niti vodiljom za mišljenje (1) zapadnih mislilaca. još i upravo kod Nietzschea vlada jednoznačna povezanost bitka s iskaznom logikom. Ratio postaje “matematičkim” od Descartesa. Bitak se više ne shvaća kao bićevnost bića. gledana polazeći od sabirućeg pred-očavanja (λέγειν). ako λόγος ima prvenstvo. do čega se pak može doći samo shvaćanjem njegovih uposebljenja i njihovih odnosa. ono je jedinstvo samo površinska razina pribivanja kao takvog. Prisutnost se može shvatiti kao sabiranje i tako se pojmiti kao jedinstvo. Sada jednim određenim tumačenjem bitka (kao ἰδέα) Parmenidovo νοεῖν postaje νοεῖν onoga διαλέγεσθαι kod Platona. onoga ja i “samo“svijesti u novovjekovnoj filozofiji. Ali moramo se osloboditi još i toga kako bismo jedino samom bytku ostavili ugađajuće-određujuću moć u označavanju biti mišljenja (proiz-mišljanja). BYTAK 265. To višestruko “moranje” navješćuje pravlastitu nužnost jedne nužde koja sama može pripadati samo biti bytka. Tako se uobičajenim pojmom mišljenja (“logičkim”) opet već prethodno donosi odluka o biti bytka. (S time je povezana osebujna prevlast mišljenja mišljenja i njegova mišljenog kao takvog. a i mora. Spajanje obaju u ratio. potrebno zadr375 . No ipak smo predugo i prečvrsto vezani predajom a da prvo ne bismo posvuda gdje se spominje “mišljenje” pod tim imenom bar supredmnijevali predočavanje nečega kao općenitoga i tako predočavanje jedinstva razlikovanih koja su vrsno podređena. kao naknadni dodatak koji se predočava polazeći od bića i ujedno se ispostavlja kao apriori bića (prisutnoga). upravo zato što je prvopočetno piitanje o bitku doduše došlo do svojega kraja i tako ne u svoj početak. nego iz bivanja samog bytka. izvesti iz logike i uloge niti vodilje pojma λόγος kao iskaza budući da on ipak pretpostavlja određeno tumačenje onoga ὄν (ὑποκείμενον). sada bytak prethodno biva u svojoj istini. Izbor niti vodilje postaje suvišan. ulazi li ovdje uopće u igru nešto poput neke niti vodilje. Razabiranje bitka ovdje se ne određuje iz shvaćanja bićevnosti u smislu onoga κοινόν Platonove ἰδέα. kako se i mora zadržati. štoviše sada je od samog početka nemoguć. u kojem se pribivanju upravo biće već sabralo u svoje “što” i “da”. prevlast koja se pojačava do krajnosti izjednačavanjem zbiljnosti (bitka) kao apsolutnoga s mišljenjem kao neuvjetovanim. Ono grčko tumačenje ὂν ᾗ ὄν kao ἕν. onda se mora zadržati i imenovanje filozofiranja kao mišljenja. tj. sámo ga neposredno predočiti. Jer sada. naravno. kao pročišćeno predočavanje bića koje polazi od njega. to je moguće samo zato što je ta matematička bit od Platona sadržana i kao jedna mogućnost utemeljena u ἀλήθεια same φύσις. Time je uključeno to da je sada i mišljenje (1) isključivo i prije određeno polazeći od biti bytka. priprema se kod Aristotela. Shvatiti to najopćenitije tada i znači samo ostaviti ga u njegovoj neodređenosti i praznini. onako kao kod postupanja s provodnim pitanjem. Dublje gledano.) Ako se sada ovdje u pripremi drugog početka zadržava bit filozofije kao piitanje o bitku (u dvoznačnosti: piitanje o bitku bića i piitanje o istini bytka). Pogotovo ako je mišljenje shvaćeno kao mišljenje bitka: on važi kao ono najopćenitije od svega. kao od Platona. On mora iskonski biti dosegnut početnim skokom kako bi takoreći sam od sebe odlučivao o tome koje biti moraju “biti” mišljenje (1) i mislilac. a 374 ne možda.

naravno. Tom “definicijom” mišljenja pomoću onoga što ono “misli” provedeno je potpuno odvraćanje od sveg “logičkog” tumačenja mišljenja. ali najnužniji privid za koji povijest bytka dosada zna. ne samo izraza nađenoga) pojavljuje kao igrarija koja ne vlada samom sobom i koja se uostalom zatim i mogla izroditi u filozofsku učenost kojom može tumarati svatko kome je dano bilo kakvo oštroumlje. 377 . to ne znači neki nedostatak. No bezdanost tog pušta da se i takozvana strogost logičkog oštroumlja (kao oblik nalaženja istine. u čemu je jedinstvo utemeljeno. proizlazi (postaje) i odstupa. Tek to mišljenje bytka istinski je ne-uvjetovano. do-gađa tek i samo kroz bitak. što znači filozofiju. koja je svoj najviši oblik dosegnula u Hegelovoj metafizici. slično kao i umjetnost. tj. može se pojmiti tek iz drugog početka mišljenja bytka. Tek je sada ona naprosto nedohvatljiva za prosudbe i vrednovanja koji računaju po ciljevima i koristi.VIII. što propada (do-sutno i od-sutno u samoj prisutnosti. No tada se pokazuje i to da se s prvenstvom prisutnosti (sadašnjosti). zlostavljaju kao kulturalnu stečevinu ili naposljetku samo još kao izraz kulture te je podređuju očekivanjima koja nju prividno nadvisuju. Jer to je jedna od najvećih predrasuda zapadne filozofije: da mišljenje mora biti “logički” određeno. “psihološko” ovdje stoji za biološko-antropološko). “Što je metafizika?”) potpada tjeskobi ili bolje strahu da se sada ugrožavaju strogost 376 i ozbiljnost mišljenja i sve se prepušta osjećaju i njegovom “sudu”. imenovanje njegove biti. Proiz-mišljanje bytka. to mišljenje. još dublje biti od “dijalektičkog privida” što ga je Kant iznio na vidjelo u području mogućeg opredmećenja bića u cjelini. pa i ondje gdje misli da može zamijeniti logičko. BYTAK 265. time što se čak tu-bitak. pa i ako smo samo otprilike upoznati s poviješću bytka. odnosa spram bitka. pa zato nikada niti samo “pripremno”. koji je. Parmenid). samo pod pretpostavkom da logičko tumačenje bitka može biti jedino moguće. a zatim jedinstvo upućuje natrag u “vrijeme” (bezdano vrijeme vrijeme-prostora). tj. Anaksimandar. Da bit bytka nikada nije definitivno kaziva. da taj odlukovni karakter čak pripada bivanju bytka i svaki put daje mig na pojedinu jedincatost i najiskonskiju povijesnost samoga bytka. No također je samo naličje te predrasude kada se pak pri odbijanju “logičkog” tumačenja mišljenja (tj. čija jedna ustojnost mora biti proiz-mišljanje. tj. ali uvijek i ujedno u odnosu spram mnogoga kao onoga što nastupa. ako se odvažaj tog bezdanog skoka smije nazvati milošću. kako bi nas htjelo zavarati ono tumačenje (po kojemu je bytak ono najopćenitije i najpraznije). No time što mišljenje (u smislu proiz-mišljanja) dobiva bit iz bytka. zato ono έν. dosegnulo je svoj najvlastitiji i najviši iskon iz same sebe. iz onoga što je u njoj misliti. ako uopće vrijedi. Ta tko kaže i tko je ikada dokazao da je logički shvaćeno mišljenje “strogo”? Pa to vrijedi. samim bytkom. da bytak upravo nikada nije definitivno kaziv. nije ništa drugo nego odvažaj da se bogovima pomogne izaći u bytak. filozofija. Možda je s obzirom na bit bytka upravo “logika” onaj najmanje strog i ozbiljan postupak odredbe biti i samo privid. Sama je “logika” privid kada se radi o utemeljenju biti istine bytka. Bit same “logike”. nešto odlučilo. Heraklit. nije uvjetovano niti određeno nečim uvjetovanim izvan sebe i onoga što je njemu misliti nego je određeno jedino onim što je u njemu misliti. ali uistinu ostaju duboko ispod nje. spuštaju njezinu bit u ono razumljivo i u takvom je izobličenju smještaju u ono što se upravo još može trpjeti i čemu se može podsmjehivati. s obzirom na iskaz (“psihološko” objašnjenje mišljenja samo je privjesak “logičkoga” i pretpostavlja ga. a čovjeku se pripremi istina istinitoga. već naprotiv: znanje koje nije definitivno upravo zadržava bezdan i time bit bytka. Zadržavanje bezdana ujedno je uskakanje u bivanje bytka na taj način da on sâm razvija moć svoje biti kao do-gođaj. koji ipak nije “ono apsolutno”. Iz toga možemo zaključiti. Polazeći od drugog početka također može i mora postati upitnom još i ona neuzdrmana i nikada opitana odredba bitka (jedinstvo). kao ono između za nuždinu boga i stražarstvo čovjeka. usp. Ali proizmišljanje bytka je i odgovarajuće rijetko i možda nam se ta milost tek pruža samo u grubim koracima jedne pripreme. a to je tek doista predrasuda. a da nikada ne bude pogođen bytkom i ne sluti smisao pitanja o bytku. Proiz-mišljanje bytka žati pribivanje kao ono prvo i najbliže njegova uzlaska. To zadržavanje bezdana pripada biti tu-bitka kao utemeljenju istine bytka. da u tom najsamorazumljivijemu leži skrivena najzačudnija odluka.

Pozvanje mišljenja jest spasiti bytku jedincatost njegove povijesti. U metafizici i kroz njezinu povijest ono ostaje zastrto i naposljetku oslabljeno do pukog spoznajnoteorijski sumnjivog prekoračenja granice. Možemo pokušati povijesno izdvojiti taj “dogođaj” u njegovoj jedincatosti tako da ga vidimo usred onoga što je još ono dosadašnje u svojem vrhuncu i najbogatijem razvoju: usred metafizike njemačkog idealizma i usred oblikovanja Goetheove slike svijeta. tj. naime da je Hölderlin upravo nešto “posebno” unutar one povijesti metafizike i umjetnosti. Proiz-mišljanje bytka Gleda li se s tako niskog stajališta. ali ne stražara bytka. Stoga proiz-mišljanje bytka. sposobnost imenovanja i slušanja koji bi dostajali njemu. gdje i kada uspije. a nikada više rasplinjavanje njegove biti u odjeljke rastrubljene “općenitosti” kategorija. jedva je spominjući. i znanje o toj opasnosti mijenja se tako što. premda žele samo biti izdaleka pogođeni udarom uskraćivanja bytka i tako slutitelji. makar je na njega. Već se ovdje zahtijeva skok u bytak i njegovu istinu. udar koji se mora primiti u njegovu najčišćem da. Priprematelji još moraju moći stajati daleko odvojeni od utemeljiteljâ. Jedincatost bytka u prijelazu će od metafizike. No zato znalci znaju da će priprema te povijesti bytka u smislu utemeljenja spremnosti za pohranjivanje istine bytka u tako tek postajućem biću biti vrlo duga i uglavnom nepoznata. ali ni samo ono “izvan” u smislu iznimke. nego je važan neizvodiv udar samoga bytka da sada i otada ona odluka stoji u povijesti Zapada bez obzira na to razabire li je doba koje još traje i može li je ono uopće razabrati ili ne. a što je to “to”? Da je Hölderlin pjevao budućim pjesnicima. Proiz-mišljanje izlaže u onu povijest čiji “dogođaji” nisu ništa drugo nego udari samog do-gođenja. ne dolazimo do nekog drugog pogleda u bit filozofije koji ne bi morao uočiti i ono “titansko”. tada se bitno povećava opasnost nezaobilazne preuzetnosti. Tko bi se čudio ako se ta uputa na ono prvo da povijesti bytka u prijelazu iz metafizike u proizmišljanje bytka smatra posve proizvoljnom i nerazumljivom? No teško da bi bilo od koristi kada bi se na to odgovorilo objašnjavajući kako se moramo odmaknuti od svih načina razmatranja na način “literarne historije”. kako drsko mora biti kada se filozofiji i dalje potvrđuje njezin neuvjetovani iskon. usred onoga što ostaje bezdanima odvojeno od Hölderlina (u “romantici”). da on sam kao prvi “jest”. doći do bivanja u odgovarajuće jedincatoj začudnosti i tami. baš ukoliko ona jest neuvjetovanog iskona i što neuvjetovanije to jest. U prijelaznom mišljenju sve ono što pripada povijesti bitka ima neobičnost onoga jednokratnoga i ovokratnoga. stavljen na odluku blizini i daljini bilih i budućih bogova (stajalište povijesti bytka). Ta odluka prvi put oko samog bytka polaže vrijeme-prostor koji se iz njega proteže u jedno s vremenom što ga vremenuje u iskonskom jedinstvu tog vrijeme-prostora djelovanja. To možemo izreći samo tako da kažemo: da se to događa. Upozorenje pripada u dvoznačnost prijelaza u kojemu osvještenje još uvijek mora doticati ono što se u provedbi prijelaza ubrzo sve više premješta u jednostavno činjenje. historijski “utjecalo”. nositelja imena. 379 . Proiz-mišljanje bytka i ne izmišlja si neki pojam nego se bori za ono oslobađanje od samo-bivstvujućega koje čini po-godnim za odredbu mišljenja iz bytka. U filozofiji ta dvoznačnost zadržava posebnu tvrdokornost jer filozofija kao misleće piitanje samu sebe nužno mora postaviti u svoje znanje. No čak i s razine neke više prosudbe. štoviše sa svake koja se ikada pokušala. prešućuje bitnu ugroženost. bytku. Ali kada se mišljenje u prijelazu iz metafizike mora odlučiti na proizmišljanje bytka. iskustvo da se pod imenom Hölderlina događa ono jedino stavljanje-na-odluku – da se događa. No kako nam to izdvajanje pomaže? Ono u najboljem slučaju samo doseže jedan nov nesporazum. Otada svako mišljenje koje shvaća bićevnost polazeći od bića i od njega apstrahirajući ostaje izvan one povijesti u kojoj si bytak kao dogođaj događa mišljenje u obliku onoga tubitkovnoga i njemu pripadnoga.VIII. BYTAK 265. Smjelost ostaje kazivanje o proizmišljanju bytka ako se ono naziva pomoći u izlasku u prebivalište bogova i začudnost čovjeka (usp. bytak kao dogođaj). Naravno. za koju je on važio kao ono najopćenitije i najuobičajenije. povijesti pjesništva 378 i “duhovne povijesti”. doseže čvrstinu i oštrinu povijesti za koje kazivanju još nedostaje jezik. iako nije važno ono “unutar”. ne možda dogodilo.

Jer ono se u vidokrugu provodnog pitanja. koja nužda tek opet za sebe ugađa pripadno joj “mišljenje” u njegovoj odredbi. Nosi li razlikovanje provodno pitanje ili tek ono. Bytak i “ontološka diferencija“. može imati svoj iskon samo u bivanju bytka. Naprotiv: sada se povećala opasnost da se sâm bitak shvaća i obrađuje kao neko dano za sebe. i ako se to pitanje ne shvaća kao proizvoljno nego se pita kao ono koje povijesno odlučuje metafiziku i odlučuje o metafizici i njezinu piitanju. Odnos spram bića je stvaralačko čuvanje pohrane bytka u onome što se u skladu s takvom pohranom kao biće postavlja u krčevinu onoga tu. Bitak (kao ens qua ens – ens in commune) samo je najrjeđe razrjeđenje bića te sâm još neko takvo i. ipak pred-očava samo neko biće i prikazuje se kao ono najopćenitije sveg pred-očavanja. a da nikada nije spoznat niti slućen kao dogođenje. ono najbivstvujućije 380 bića. “Razlikovanje“ 266. koje kroz nju postaje moguće razabrati kao neko takvo. budući da je zapravo uvijek nužno samo razlikovanje između bića i bića (najbivstvujućijega). provodi razlikovanje? Očito ovo drugo. A sámo provodno pitanje? Ta se pak zadaća ne može zaobići sve dok uopće mora ostati osiguran još neki put koji iz ma koliko oskudne predaje pitajućeg metafizičkog mišljenja vodi u nužno nepitano pitanje o istini bytka. tim začudnije što se odlučnije metafizika ukopava u misaoni karakter bićevnosti. a pogotovo u smislu apsolutnog mišljenja. iako je inače biće kao takvo utemeljeno bytkom. u kojemu se ono razlikovano jednakomjerno postavlja na istu. Ali isprva se čini da ta karakterizacija “ontološke diferencije” kao takve i njezina određenost namjerom prevladavanja metafizike postižu suprotno: pogotovo sada dolazi do učvršćenja u “ontologiji”. iako misleći na bytak. “Ontološka diferencija” je prolaz koji postaje nezaobilaznim ako se nužnost piitanja temeljnog pitanja treba učiniti vidljivom sa stajališta provodnog pitanja. Odnos spram bitka je kao utemeljen ustojnost u tu-bitku. Bytak i “ontološka diferencija“ “Razlikovanje“ To razlikovanje nosi provodno pitanje metafizike: što je biće? Ali to razlikovanje u provedbi provodnog pitanja ne diže se posebno u znanje kao neko takvo ili čak izražava kao nešto upitno. premda i dalje sasvim neodređenu razinu razlikovanosti. ali se ujedno zbog bića. On sâm kao ono krčeće između ulazi u tu krčevinu i zato je. nije se postiglo ništa i ni na koji se način nije pokazalo da je zaživjelo neko znanje i piitanje o bytku. budući da on svako biće određuje da to bude. U prijelazu u tu-bitak unutar piitanja o istini bytka ne ostaje druga mogućnost nego prvo toliko promijeniti predočavanje da se odnos 381 .VIII. sa stajališta predočavajućeg mišljenja kao bitak uopće neko razlikovljivo i razlikovano. u čemu se uvodno može pojasniti priprema temeljnog pitanja (o istini bytka). Isticanje tog “razlikovanja” uopće i može nešto mislilački kazivati samo ako od početka izvire iz pitanja o “smislu bytka”. o njegovoj istini. jedan i najviši način bića. Razlikovanje se uzima kao dogma i ključ ontološkog razmatranja i zaboravlja se ono odlučujuće: prolazni karakter tog razlikovanja. Ali ono ipak smije biti samo ono površinsko (zašto?). a isprva i za razjašnjavajuće osvještenje provodnog pitanja pojavljuje kao nešto posljednje. ako je sam bytak postao nuždom. Pitanje bytka kao temeljno pitanje ne bi poimalo ništa od svojega vlastitog najupitnijega kada ne bi odmah bilo gonjeno na pitanje o iskonu “ontološke diferencije”. tj. iako to formalno shvaćeno i nepromišljeno razlikovanje može biti samo naznaka za to da je odnos spram bitka neki drugi nego onaj spram bića i da ta drukčijost odnosâ pripada razlikujućem samoodnošenju spram razlikovanih. stajanje u istini bytka (kao dogođaja). U tome je ujedno i razlog što ema svijesti o ontološkoj diferenciji kao takvoj. nastoji brižnije služiti jezikom. poslije odlučnog navođenja tog razlikovanja u “Bitku i vremenu”. Razlikovanje “bitka” i “bića”. premda neizričito. Bit i temelj tog odizanja je bytak kao do-gođenje. Bit i temelj tog odizanja ona je tama koja je sadržana u svoj metafizici. Zato se unaprijed odustaje od svakog nastojanja da se to razlikovanje uopće ne provede kao neko pred-očavajuće. koja se pojavljuje kao ἀλήθεια. BYTAK 266. koji proizvoljno naizmjence stoje jedno na mjestu drugoga tako da se. da se bytak odiže od bića. Posljedica se vidi u nadaleko raširenoj zbrci u uporabi naziva “bytak” i “biće”. To vrijedi već za prvopočetno bivanje bytka kao φύσις. Iako se sada. zaboravlja i pretumačuje u najbivstvujućije biće.

Do-gođenje kao od-luka razlučenima donosi su-čeljenje: da to jedno-spram-drugoga najdalje odluke u nuždi mora stajati u krajnjem suprotnosti. Ta riječ mislilački imenuje bytak. Dogođaj je: 1. Kod Kanta se za nju zna u pojmu “transcendentalnoga”. naime ako se treba probuditi sámo pitanje bitka kao pitanje. mora se dovesti do iskustva imenovanjem “ontološke diferencije”. Dogođaj do-gođenja u sebe uključuje od-luku: da sloboda kao bezdani temelj pušta da iznikne jedna nužda iz koje kao premeta temelja bogovi i čovjek proizlaze u lučenost. Bytak (dogođaj) spram bitka odredi kao nabačaj i stoga kao sâm karakter razumijevanja (razumijevanje bitka tu-bitka). iz koje je bogovima potreban bytak. samo poput prvog opipavajućeg koraka na vrlo dugu odskočnu daske. do-gođenje tubitka kroz bogove i privlašćenje bogova samima sebi biva do-gođajem. time ostajemo bitnije izloženi moći bytka nego u svakom ma koliko “životu bliskom” odnosu spram bilo kojega “zbiljskoga”. nošeni “ontološkom diferencijom” u svem ljudskom bitku kao odnosu spram bića. odatle gledano. Ona je nešto prijelazno u prijelazu od kraja metafizike k drugom početku.VIII. a ipak i ne zna. A to. što ona ne može i ne želi biti. to je za naviku historije i sistematike tako začudno da im uopće ne pada na pamet da bi tako nešto moglo biti potrebno. ona dobiva oblik jedne strukture samog tu-bitka. bićevnost shvaća kao predmetnost te jer. Ili se pak taj “nauk” odbija i umišlja se da se time nešto odlučilo o pitanju bitka. koja bitno nadmašuje sva dosadašnja historijska postignuća. 3. 267. pri kojem koraku jedva da se osjeća išta od zahtjeva koji je na kraju odskočne daske nužan za odskok. jer se. kao prvo. str. BYTAK 267. No isticanje “ontološke diferencije” zapravo samo svjedoči o tome da pokušaj postavljanja iskonskijeg pitanja bitka ujedno mora biti jedno bitnije usvajanje povijesti metafizike. ipak su. No također se čini da je “ontološka diferencija” nešto “novo”. Ukoliko se mišljenje upustilo u vladavinu “logike”. i što se i mora nazvati u tom neodređenom obliku. U φύσις je uključeno to da je za najopćenitije predočavanje (mišljenje) bitak ono najstalnije 382 najprisutnije i kao to takoreći praznina same sadašnjosnosti. No te odredbe. do-gođenje. 473???f. u pogledu prevladavanja metafizike (povijesna doigra prvog i drugog početka) mora se razjasniti pripadnost “ontološke diferencije” tu-bitku. Čini se da se za nju zna bar od Platona. No s druge strane. usprkos Aristotelovu nijekanju da ono nije γένος. gdje je ipak samo provedena i takoreći uzeta u upotrebu. to sadašnje svega prisutnoga (predručnoga) postaje onim najopćenitijim te. utemeljuje njegovo bivanje u njegovu vlastitom sklopu koji se može naznačiti u raznolikosti dogođajâ. u početnoj je povijesti samoga bytka. ma koliko odlučujuće ostajale za prvo pojašnjenje posve drugog piitanja pitanja bitka. drugo. Razlog što se to razlikovanje može nazvati područnim sklopom zapadne metafizike. Sjetimo li se tog povijesnog porijekla ontološke diferencije iz same povijesti bitka. * usp. to tumačenje bićevnosti upravo odsijeca svako pitanje bitka. 383 . da u nuždini. na iskustvo da mi. jer premošćuje bez-temelj trebanog bytka. (Ali što drugo želi “fenomenološka destrukcija”?) Zato “ontološka diferencija” i lebdi u neodređenome. onda već znanje o tom porijeklu nužno upućuje na drevnu pripadnost u istinu bitka. Ali sjediniti to dvoje odnosno iz temelja ih već imati u jednome: počinjanje u onome posve drugom i vjernost povijesti prvog početka. onim “najgeneralnijim”. gleda li se s obzirom na upitnost bytka i njegova bivanja. jednako odlučno ovladavanje i potvrđivanje onoga što se međusobno isključuje. on za utemeljenje svoje sebi svojstvene istine proiz-nuđuje tu-bitak i tako omogućava da ono između. štoviše same njegove “temeljne strukture”. Njome se samo imenuje ono što nosi cijelu povijest filozofije i kao to noseće za nju kao metafiziku nikada nije moglo biti ono što bi trebalo ispitati i stoga imenovati. Bytak* (dogođaj) Bytak je do-gođaj. 2. No taj se korak ne čini čak ni kao prvi korak dugoga puta nego kao već posljednji kako bi se smjestilo u kazanome kao određenom “nauku” i “nazoru” i s njim se svašta poduzimalo u historijskom smislu. kazivanje bytka. čovjekova potpuna ugođenost samim bytkom.

Bytak jest. 7. nikada. čije susjedstvo ostaje najpravcatije i najvjernije čuva osamljenost. koja su bila uobičajena do njihova kraja kod Nietzschea (bitak i postajanje). Ni u jednom od tih imenovanja bit bytka se potpuno ne misli. Njoj uopće nisu potrebna odizanja i razlike. biće “jest”. izmaknuće. a ipak se ne može izvesti iz njih nego im je. i zato on nikada ne “jest” neko biće. u bez-temeljnosti svoje biti kao temelj. i zato se nasuprot tome mora kazati: bytak biva. ujedno izmaknuće dogođaja. Bytak je nužda bogova i kao ta prinuda tu-bitka bezdaniji od svega što se smije zvati bivstvujućim i više se ne može imenovati kroz bytak. “kretanja”). da se on izmiče svakom predodžbenom obračunu i biva kao uskraćivanje. bitak je već ovdje najbivstvujućije biće. 8. Tim znanjem o bytku mišljenje doseže tek trag drugog početka u prijelazu iz metafizike. i da biće nije. 385 . Ma koliko bogato sklopljeno i neslikovno bytak biva.VIII. jednostavnost. pa čak niti razlika spram bića. Puno bivanje bytka u istini dogođaja daje prepoznati da bytak i samo bytak jest. odredba bytka kao dogođaja mogla bi se shvatiti i kao neko tumačenje bitka kao “postajanja” (“života”. pojmljeno iz krčevine onoga tu. su-čeljenje. Izbavljenje obilježava do-gođaj u njegovu odnosu spram bića kao takvog. BYTAK 267. i baš mu zato mišljenje bićevnosti koje je zaboravilo bytak pripisuje bićevnost kao najopćenitije svojstvo. Jedinstvo tog bivanja nepredmetno je i može se znati samo u onom mišljenju koje se mora odvažiti na ono neobično ne kao posebnost upadljivoga nego kao nužnost najneuglednijega. nadmoćan. on ipak počiva u samome sebi i svojoj jednostavnosti. Dogođenje tu-bitka čini ga ustojnim u neobičnome u odnosu na svako biće. Bytak (dogođaj) 4. no ipak se u svakome misli “cijela”. crpe svoju bit. osamljenost. ὄντως ὄν. To pripisivanje ima svoje pravo u običnom predočavanju. “života” i “postajanja” o bitku kao bićevnosti. Bytak je potreban. ako je već još moguće obilježiti ga. Ne kaže li Parmenid isto: ἕστιν γὰρ εἶναι? Ne. Da i ne govorimo o neizbježnom padu natrag u metafiziku i ovisnost predodžaba “kretanja”. upravo obratno. postaje ἰδέα. a najmanje ono najbivstvujućije. a ipak nije njegov iskon. koje uskoro postaje onim κοινόν. Ono između neposredovano biva kao temelj onih u njemu sučeljenih. 384 Dogođaj uvijek znači dogođaj kao do-gođenje. Karakter onoga između (bogova i čovjeka) zacijelo bi mogao zavesti na to da se bytak shvati kao puki odnos i kao posljedica i rezultat odnosa odnošenih. u skladu s kojom se on razbacuje samo onim ništa. iz-bavljenje. To određuje njegovu jednostavnost koja nije praznina nego temelj punine što izvire iz su-čeljenja kao prijepor. jer takvo tumačenje dogođaja potpuno bi udaljavalo od njega jer o dogođaju govori kao o nekom predmetu umjesto da pusti da govori sámo to bivanje i samo ono kako bi mišljenje ostalo neko mišljenje bytka koje o bytku ne daje nikakve iskaze nego kazuje u jednom kazivanju koje pripada onome proiz-kazanome i odbija svako opredmećenje i krivotvorenje u neko stanje (ili “protjecanje”) jer se time odmah dolazi na razinu predočavanja i poriče se neobičnost bytka. jer upravo ovdje εἶναι već stoji za ἐόν. Za nju vrijedi: biće jest i ne-biće također “jest” i bytak je najbivstvujućije biće. naprotiv. Protivno tome: bytak jest jedincat. to odnošenje koje odnošene tek dovodi do njih samih kako bi položilo u otvorenost su-čeljavajućih-odlučenih njihovu nuždinu i stražarstvo koje oni ne prihvaćaju tek kao svojstvo već iz kojih. Bytak događa tu-bitak. od-luka. Iz sjećanja na stara razlikovanja. Ali do-gođaj i jest. Jer ona se zahtijeva samo ako se sam bitak obilježava kao neka vrsta bića i time se ne čuva. Su-čeljenje je iskon prijepora koji biva time što izbavljuje užasnuto biće od njegove izgubljenosti u puku bićevnost. u kojemu se otvara bezdani temelj bez-temeljnosti bogova i čovjekova utemeljiteljstva te se bytku dodjeljuje ono što metafizika nikada nije mogla znati. jedincatost. Jedincatost bytka utemeljuje njegovu osamljenost. tu-bitak. kao ono jedincato već se poopćava u ono najopćenitije. 5. Biće pak ne jest. on je nuždina bogova. Ono jednostavno bytka u sebi ima biljeg jedincatosti. καθόλου. 6. “cijela” ovdje znači: svaki je put mišljenje bytka samim bytkom otrgnuto u njegovu neobičnost i lišeno svake pripomoći iz objašnjenjâ bićâ. Po njoj bytak uvijek biva samo posredno kroz prijepor svijeta i zemlje spram “bića”. No iz-bavljenje je.

Volja kao izdizanje-sebe-iznad-sebe stoji u nekoj izdignutosti-iznadsebe. To je doduše točno. a pogotovo ono moguće naprosto. “smisao” (istina) bitka (usp. gore br. Čovjeku i bogovima blagost onoga strašnog u prisnosti svih biti nigdje se ne obraća s bića. Tada se. i uputa na to u svako doba može poslužiti kao prva naznaka bitka i razlikovljivosti bića i bytka. Bytak (dogođaj) Bytak jest – to će reći: bytak biva samo bit samoga sebe (dogođaj).) kazuje kaza “bytak jest”. da jedino bytak ima moć nad svojom biti i upravo stoga ono “jest” nikada ne može postati nešto što samo pridolazi. No kazivanje ne iskazuje o bytku nešto što mu općenito pri-dolazi. BYTAK 267. On biva kao odvažaj. Ali biće se kao neko takvo svaki put razlikuje u pogledu pripadnosti istini bytka i isključenosti iz njegova bivanja. “Bitak i vrijeme”). 387 . koja se treba rastvoriti. Naravno. za koju vrijedi: biće “jest” (dvoznačnost prijelaznog mišljenja). Zato je ovdje iskazni karakter rečenice drugi nego kada se kaže: bytak jest. tu kazu uvijek možemo shvatiti kao sud i iskaznu rečenicu. Jer to kazivanje bytka nema bytak za predmet nego iz njega izvire kao iz svojega iskona i stoga.VIII. No ako biće nije. ali: ono što se ovdje nadaje. dosljedno. ako njega treba imenovati. Dakle ovdje sva “logika” prekratko “misli” jer nîti vodiljom predočavanja bitka više ne može ostati λόγος kao iskaz. metafizički mišljeno. To razlikovanje više se ne može čitati polazeći od bića i nastavljajući k apstrahirajućem poopćavanju njegova bitka. 271. Zato se ne može recimo niti opravdavati uputom na to da “mi” (tko?) moramo razumjeti bitak kako bismo mogli iskusiti neko biće kao neko takvo. A to znači: da je sve preobraženo i brvna koja su upravo još vodila k bytku moraju se prekinuti jer se samim bytkom otvara jedan drugi vrijeme-prostor koji čini nužnima novu izgradnju i utemeljenje bića. ovdje se govori iz najčešće neizričitog temeljnog stava metafizike po kojemu čovjek zatječe biće kao ono najbliže te od njega polazi i njemu se vraća. biva ono moguće. 2). Bytak biva – tako se naravno mora reći kada se govori sa stajališta metafizike. 1 f. uvijek govori natrag u njega. usmjeren prema biću on izvještava o njegovoj bićevnosti. otvara se samo pokušaju. Tu-bitak). No ujedno se kazivanje uvlači u dvoznačnost iskaza. kao njegov najdublji rascjep. nego samo u bytku. No time se ujedno označava temeljni oblik u kojemu se mora držati svako kazivanje “o” bytku. što je ovdje već pretpostavljeno. Biće jest. svaki put različito i kao kakav vihor. bolje rečeno: svako kazivanje bytka. Nešto posve drukčije (usp. tubitkovno (usp. “Biće jest” mora se shvatiti kao iz-kaz koji ima svoju ispravnost. a mišljenje bytka postaje bitno teže. (A metafizika čini ono “zbiljsko” kao biće ishodištem i ciljem odredbe bitka. 386 Što je sada s razlikovanjem bića i bytka? Sada ih poimamo kao samo metafizički shvaćenu i time već pogrešno protumačenu površinsku razinu jedne od-luke koja jest sam bytak (usp. U toj kazi bytak se kazuje iz onoga “jest” i takoreći se govori natrag u to “jest”. Bytak. metafizičko mišljenje bićevnosti. Ali to samo svjedoči o prvom približavanju daljini bytka: da on “jest” uskraćivanje i sámo izbavljenje i kao takav se mora čuvati u dogođaju i zato uvijek mora biti težak i neka borba koja se u krajnjoj dubini objavljuje kao igra onoga bezdanoga. ne može značiti temeljni nacrt u kojemu bi se bit bytka i njegove istine u svojem bivanju mogla poimati na razini povijesti bitka. ali nikada se ne može premjestiti u bivanje bytka. onda to znači: biće ostaje pripadno bytku kao pohrana njegove istine. što je na njemu dano. Iz-kazivanje (λόγος) ovdje ne važi možda samo kao naknadni jezični izraz nekog pred-očavanja nego je sámo iz-kazivanje (ἀπό-φανσις) ovdje temeljni oblik odnosa spram bića kao nekoga takvog i time spram bićevnosti. tako da se u obliku mogućega bytak prvo mora misliti u mišljenju drugog početka. Samo u bytku. neće donijeti ništa drugo nego iskonskije bivanje samog bytka. nego kazuje sam bytak iz njega samoga. I samo u odvažaju čovjek seže u područje od-luke. mora zaključiti: bytak tako postaje bićem te. onim najbivstvujućijim. No od početka pri ovom iskonskijem ponavljanju valja znati da ono zahtijeva i već je postiglo potpunu preobrazbu čovjeka u tu-bitak. I samo u odvažaju on može vagati. Taj položaj iskonsko je uprostorenje vrijeme-prostora djelovanja u koji strši bytak: tu-bitak. Usprkos tome prijelaz u drugi početak ne može se pripremiti drukčije nego tako da u njemu dolazi do izražaja hrabrost za ono staro (prvopočetno) i tako se prvo pokuša da se ono sámo u svojem vlastitom obliku natjera preko sebe: biće. Überlegungen IV. jer istina bytka.) Ono moguće. bitak. Pokušaj mora biti prožet nekom predujmljujućom voljom.

a ipak uvijek uslišavajuće i ustežuće u uskraćivanju kroz do-gođenje. onda se bogovi i čovjek ne mogu prihvaćati kao ono “dano”. a ipak i ne. ne krivotvoreći ga u puki odjek bića. na temelju prevlasti mišljenja (predočavanja nečega u onome κοινόν i καθόλου) bitak kao bićevnost ipak je prisvojio jedno prvenstvo koje zatim izlazi na vidjelo u pojedinačnim odredbama odnosa razlikovanih. Štoviše. Dvoznačnost razlikovanja bića i bitka dodjeljuje ga biću i ipak hini jednu lučenost koja nije utemeljena iz samoga bytka. jer bitak kao “ideju” postavlja za cilj biću te na taj cilj potom takoreći vješa “kulturu”. Ali i tako. No bytak je osujećenje svih “ciljeva” i ustegnuće svake objašnjivosti. bytak mora ostati bez tumačenja. Ali metafizika čini bitak bivstvujućim. niče prijepor svijeta i zemlje. S druge strane. uvijek različiti. ono nikada dano. predoče zajedno potječu iz metafizike. ako se bytak misli kao ono između u koje su prinuđeni bogovi.VIII. To pak znači: do borbe za vlastitu bit. platonovskoaristotelovski mišljeno. koje izvire iz sučeljavajućeg dogođenja i s njim. kao isprva. naravno. shvaća kao neposredno. ali se i ne može dalje objasniti. već po nazivu. Ali. uvijek ono amo i tamo neiscrpnih povezanosti u čijoj se krčevini sklapaju i tonu svjetovi. Bytak je. Bitak je. Povijest metafizike. još jednom biće. i pripada mu kao njegov vrijeme-prostor jest ta da on sebe učini “bivstvujućim” i trpi potvrdu iz bića. Pokušaji da se to dvoje. koje time već unaprijed ostaje utvrđenim kao stvar (dano pribivajuće). Bytak biva kao ono između za boga i čovjeka. Zato uvijek ostaje naopako i razorno za iskonskost i promišljenost grčkog mišljenja kada se ta uzročna povezanost ili čak “transcendentalno” uvjetovanje tumači natrag u grčki shvaćen odnos bitka i bića. čini ga nekim bićem. za predodžbu jednako shvatljiv poput njega. jer samo biće može biti ono zbiljsko. to se najoštrije izražava u ovome: bytak je mogućnost. Ovdje. bezdano dalek svem biću. tj. zemlje se dokučuju i trpe razaranja. samo “apstraktniji”. općenito kao ono “ranije” zahvaljujući svojoj višoj stalnosti i prisutnosti u skladu sa svojom općenitošću). Opasnost bytka koja je najveća. BYTAK 268. Bitak je uvjet bića. uvijek skrivene u bogatstvu svojih mogućnosti. ma koliko nejasno i neizričito se provodilo. i prije svega tako. Riječi “čovjek” i “bog” nepovijesne su ljušture ako u njima do riječi ne dolazi istina bytka. U krčevini skrivenosti onoga između. I tek u vrijeme-prostoru djelovanja tog prijepora dolazi do pohranjivanja i gubitka dogođenja. tako da je to neka nužda za čovjeka. i kasniji načini postvarujućeg uvjetovanja bića u neko takvo od strane bitka zacr389 . ona čak posvuda ima svoje obilježje u tome da se razlikovanje bitka i bića. ali tako da tek taj međuprostor bogu i čovjeku uprostoruje mogućnost njihove biti. čovjek može postati svjestan toga da biće nikada nije dovoljno da bi se samo i slutio bytak. sama metafizika u smislu prvenstva bića pred bitkom. postvarujuće uvjetovanje kao karakter bitka još najprije odgovara njegovoj prvoj početnoj biti (prisutnost i postojanost). Bytak i biće uopće se ne mogu neposredno razlikovati jer nisu ni u kakvom neposrednom odnosu jedno spram drugoga. U nabačaju tog mišljenja oni su. takoreći samo razrijeđeno. 388 268. u otvorenost one krčevine stupa ono što se naziva bićem. Bytak (Razlikovanje) Bytak biva kao do-gođenje bogova i čovjeka za njihovo su-čeljenje. Tek kada se mišljenje odvažilo misliti sam bytak. bilo kao njegov uzrok (summum ens – δημιουργός) ili kao temelj predmetnosti stvari u pred-očavanju (uvjet mogućnosti iskustva ili. “predručno”. do opstojnosti odluke jedne od zakrivenih mogućnosti. odvažaj protiv onoga ništa koji tek njemu zahvaljuje za svoj iskon. svjedoči o toj opasnosti i teškoći da se ona svlada. premda biće kao neko takvo titra samo u dogođenju. neko između koje pjeneći se preplavljuje svoje obale i tek ih iz tih valova pušta da niknu kao obale. Bitak uvjetuje biće na taj način. uvijek pripadne rijeci do-gođaja. Bytak (Razlikovanje) Da bitak jest i zato nijedno biće ne postaje. Bitak važi kao poopćenje bića. Prema tome. jer stalno izvire iz njega samoga. preuzeti kao ono povijesno koje sámo tek iz dogođaja onoga između dolazi do svojeg bivanja.

postavljen iza samoga sebe u posve druge prostore određivanja u kojima neko bitno mjesto ne mogu dobiti ni životinjstvo ni umnost. Tek se nabačajem bytka kao dogođaja sluti i temelj te time bit i prostor biti povijesti. Razlikovanje bytka i bića od-luka je koja pada iz biti samoga bytka i daleko strši i samo se tako treba misliti.VIII. koja je možda samo naizgled tako površinska kako se izdaje: mi se ustručavamo i gnušamo onoga “ništa” i smatramo da se uvijek moramo truditi osuđivati ga. 269. što je uvijek ambicija svakog “svjetonazora”). ono “najbivstvujućije”. njezina je bit da si u mješavini tih načina mišljenja stvara izlaze te se koleba između krajnjih stajališta. Bytak podsjeća na “ništa”. koja uvjetovanost uvijek i stavlja bytak u službu bića kako bi ga zatim ipak. makar utvrđivanje tih svojstava kod danog čovjeka i dalje može biti ispravno (pri čemu uvijek ostaje potrebno pitati tko su oni koji tako nešto nalaze ispravnim i na takvim ispravnostima čak podižu “znanosti” poput biologije ili rasnog nauka te njima tobože podupiru još i “svjetonazor”. pred-očeno kao takvo. Jedna je posljedica tog metafizičkog shvaćanja bitka i bića njihova podjela na područja (regije) i stupnjeve. Platonovu ἀνάμνησις. tako da je u običnom stavu spram onoga ništa pritajen samo običan stav spram bytka i izbjegavanje odvažaja one istine na kojoj se svi “ideali” i “ciljevi” i “poželjnosti” i “rezignacije” slamaju kao maleni i suvišni. ona nije ništa drugo nego dogođenje tog između. u obliku “ideala” i “vrijednostî” (ἀγαθόν je polazište). Bytak Potpunu neobičnost nasuprot svem biću čovjek mora “iskusiti”. ma kako se uzdizao u uvjet. neuvjetovanosti bićevnosti i neuvjetovanosti bića kao takvog. na neki način uzvisila. Ali znamo jednu od njezinih posljedica. njome biti do-gođen u istinu bytka. jer ono ništa ipak je ono ništetno naprosto. Mišljenje u drugom početku ne zna za objašnjenje bitka bićem i ne zna ništa o postvarujućoj uvjetovanosti bića bytkom. 391 . Povijest nije čovjekova povlastica nego bit samoga bytka. nasuprot čemu svako biće sjeća i proslijeđuje na sebi slična. Nasuprot tome. Zato historija nikada ne doseže 390 povijest. No što ako pravi razlog bijega pred onim (pogrešno protumačenim) ništa nije volja za da i za “biće” nego bijeg od neobičnosti bitka. što ujedno sadrži pretpostavku za razvoj misli sistema u metafizici. Bytak. tako je već snižen u sužanjstvo i naknadni je dodatak u odnosu na biće. s tog se stajališta višeznačnim nazivima “idealizam” i “realizam” može pridati jednoznačno metafizičko značenje. Doduše. Povijest se odvija samo u onome između sučeljenja bogova i ljudi kao temelju prijepora svijeta i zemlje. neusporediv je i u metafizičkim se pojmovima i načinima mišljenja nikada ne može shvatiti nabačaj bytka kao dogođenja. Bytak tani su i zahtijevani grčkim tumačenjem. Ovdje se bytak raskriva u onom bivanju na temelju čije bezdanosti oni su-čeljeni (bogovi i ljudi) i oni prijeporni (svijet i zemlja) u svojoj iskonskoj povijesti dolaze do biti između bytka i bića te dopuštaju zajedničko imenovanje bytka i bića samo kao ono najupitnije i najlučenije. ukoliko je s druge strane i istodobno ἰδέα ono νοούμενον. O toj pripadnosti znamo prilično malo. usp. novovjekovno zapadnog položaja. i zato ono ništa pripada bytku. No time što bogovi i čovjek u nuždi bytka dolaze do su-čeljenja čovjek je bačen iz njegova dotadašnjeg. ali najmanje na “biće”. koja izriče takvu naviku) shvati kao neko biće. ona se mora preuzeti kao miraz metafizike čija se povijest ne može odbaciti baš kada u iskonskom nabačaju bytka bit povijesti tek doista ulazi u igru. Metafizika nigdje ne ide dalje od tih načina razlikovanja bitka i bića i shvaćanja njihova odnosa. sada se po formi i zbog duge navike u predočavanju koju je stvorila metafizika te uz podršku upravo time obilježenog jezika i učvršćivanja značenja svaki govor o bytku može pogrešno pretumačiti u uobičajen odnos uvjeta spram uvjetovanoga. koji nabačaj sebe sâm iskusuje kao bačen i svaki dojam spravbe drži podalje od sebe. Ta se opasnost ne može neposredno otkloniti. To stvara naviku u predočavanju koje ubrzo potpada tome da i bitak (kao ono najopćenitije i posve sjećano. štoviše. ukoliko je bićevnost (ἰδέα) ono doista proizvedeno (ποιούμενον) i zato ono što tvori i spravlja biće. ono prethodno viđeno u svem predočavanju. Bytak podsjeća na “ništa”. štoviše. BYTAK 269.

VIII. BYTAK

269. Bytak

Potpuna neobičnost bytka u odnosu na sve biće tada zahtijeva i neobičnost “iskusivanja” bytka; stoga ne iznenađuje ni rijetkost takvog iskusivanja i znanja. Takvo znanje ne može se izravno proizvesti. Umjesto da pobuđujemo pogrešna i neplodna nastojanja oko takvog cilja moramo pokušati jednostavno misliti ono što pripada nekom takvom znanju onoga posve neobičnog. Nazivamo li bytak onim neobičnim, onda biće svake vrste shvaćamo kao ono uobičajeno, pa i kada se unutar njega pojavljuje nešto dotada nepoznato i novo i svrgava ono dotadašnje; uvijek se na kraju snađemo i s time te biće ugrađujemo u biće. Ali bytak je ono ne-obično što ne samo da se nikada ne pojavljuje unutar bića nego se bitno usteže i svakom pomirenju s njim. Bytak je ono ne-obično u tom smislu da ostaje nedodirljivim svakoj običnosti. Da bismo ga znali, zato moramo napustiti svaku uobičajenost. A budući da je ona dio nas i naše je djelovanje, to nikada ne možemo sami od sebe. Sâm bytak mora nas postaviti izvan bića, mora nas kao one opkoljene u biću i od njega izbavljivati iz te opkoljenosti. Ta opkoljenost čovjeka bićem dvostruka je, ona je u tome da on kao sâm bivstvujući pripada biću i među bića, no ujedno i da biće kao neko takvo uvijek ima u okružju neke cjeline (svijeta) otvoreno oko sebe, pred sobom, pod sobom i iza sebe. Ali ta “opkoljenost” ipak ne znači ništa što bi trebalo odstraniti u smislu nekog slučajnog i neprikladnog opterećenja nego ona također pripada onome što tvori suočavanje čovjeka, kao jednog bića usred bića, s tim bićem, a koje suočavanje nije recimo samo način čovjekova djelovanja (u smislu “borbe za opstanak”) nego pitanje biti njegova bitka. No ipak postoji ono izbavljenje od bića koje ne ukida suočavanje već ga obrazlaže i zato mu daruje mogućnosti za utemeljenja u kojima čovjek dospijeva preko sebe. No to izbavljenje događa se samo iz samoga bytka, štoviše on i nije ništa drugo nego ono užasavajuće i izbavljujuće. Izbavljenje postoji u do-gođenju tubitka, doduše tako da se dogođenje izmiče u onome tako se krčećem tu (bez-temelju onoga nepoduprtog i neštićenog). Izbavljenje i izmaknuće pripadaju bytku kao dogođaju. Pritom se ne zbiva ništa unutar bića, bytak ostaje neupadljiv, ali s bićem kao takvim može se zbiti da ono, dospjevši
392

u krčevinu ne-običnoga, odbaci svoju običnost i mora se izložiti odluci o tome kako udovoljava bytku. Ali to ne znači kako se s njime ujednačuje i podudara nego kako ono, biće, pohranjuje i gubi istinu bivanja bytka te u tome dolazi do svoje vlastite biti koja se sastoji u takvom pohranjivanju. A temeljni oblici tog pohranjivanja su otvaranje neke cjeline svjetovanja (svijet) i zatvaranje sebe za svaki nabačaj (zemlja). Tek ti temeljni oblici omogućavaju izviranje pohrane i sami su u prijeporu koji biva iz prisnosti dogođenja dogođaja. Na svakoj je strani tog prijepora po jedno od onoga što metafizički poznajemo kao ono osjetilno i neosjetilno. No zašto upravo taj prijepor svijeta i zemlje? Zato što se u dogođaju događa tu-bitak i postaje čovjekovom ustojnošću, jer je iz cjeline bića čovjek pozvan u stražarstvo bytka. Ali što je s tim prijepornim, od kojega moramo bytkovnopovijesno misliti čovjeka i njegovo “tijelo”, “dušu” i “duh”? Bytak izbavljuje time što događa tu-bitak. Užasnuće tog izbavljenja je neko ugađanje, čak iskonski nacrt samoga ugođajnoga. Temeljni ugođaj tjeskobe izdržava užasnuće, ukoliko to užasnuće u iskonskom smislu ništi, od-bavljuje biće kao takvo, tj. to ništenje nije neko nijekanje nego, kada bi se uopće moglo tumačiti iz zauzimanja stava, potvrđivanje bića kao takvog kao od-bavljenoga. Ali ništenje je upravo sámo od-bavljenje, čime se bytak kao iz-bavljenje prevlašćuje krčevini dogođenoga tu. I opet ništenje bytka u iz-maknuću, bytak biva posve prožet onime ništa. I tek kada smo se oslobodili pogrešnog tumačenja onoga ništa iz bića, tek kada “metafiziku” određujemo iz ništenja onoga ništa i od njega, umjesto da, obratno, iz metafizike i prvenstva bića koje u njoj vrijedi umanjujemo ono “ništa” na puko “ne” određenosti i posredovanja bića poput Hegela i svih metafizičara prije njega, tek ćemo tada slutiti kakvu snagu ustojnosti čovjekov bitak dobiva iz “užasnuća”, sada shvaćenog kao temeljni ugođaj “iz-kustva” bytka. Metafizika nas je, a to ujedno znači i kršćanstvo, dovela u zabludu i naviknula na to da u “užasnuću”, kojemu tjeskoba pripada kao ono ništa bytku, naslućujemo samo pustoš i jezu umjesto da iskusujemo ugađanje u istinu bytka i iz nje ustojno znamo njegovo bivanje. U prvom početku, kada je φύσις zasjala u ἀλήθεια i kao ona, temeljni ugođaj bilo je iz-čuđavanje. Drugi početak, početak mišlje393

VIII. BYTAK

270. Bit bytka (bivanje)

nja povijesti bytka, ugođen je i predodređen užasnućem. Ono otvara tu-bitak za nuždu beznužnosti u čijoj se zaštiti skriva napuštenost bića od bitka.

270. Bit bytka* (bivanje)
Bivanje se zove način na koji bytak sâm jest, naime bytak. Kazivanje bytka. Bytak biva kao nuždina boga u stražarstvu tubitka. Ta je bit do-gođaj kao dogođaj u čijem između prijepor svijeta i zemlje te iz njega i oni sami tek izvojuju svoju bit (odakle i kako prijepor?): bytak, izvojujuće do-gođenje za sučeljenje bogova i čovjeka. Bytak nije ništa “po sebi” i ništa “za” neki “subjekt”. Kao takvo “po sebi” može se pojaviti samo bićevnost, u liku razvlaštene φύσις, kao ἰδέα, καθ’ αὑτό, kao pred-očeno i kao predmet. Svi pokušaji koji žele zatjecati “bitak” i njegove “odredbe” (kategorije) kao nešto predručno potpali su krajnjoj zarobljenosti u predmetnome. Svako kazivanje o bytku (kazivanje bytka, usp. Bytak, 267. Bytak (dogođaj), str. 473???f.) mora imenovati do-gođaj, ono između međuvremenosti boga i tubitka, svijeta i zemlje, te uvijek međuznačno presudno međutemelj kao bez-temelj podizati u ugađajuće djelo. To kazivanje nikada nije jednoznačno u smislu naizgled pravocrtne jednoznačnosti običnog govora, ali jednako kao ni taj govor nije niti samo mnogoznačno i višeznačno nego jedino ustojno imenuje ono između dogođenja izvojevanja. Ono između je jednostavno rasprsnuće koje bytak događa u biću što je dotada bilo nedostupno svojoj vlastitoj biti i još se nije moglo tako imenovati. Ali to rasprsnuće ne raspršuje, i krčevina nije puka praznina. To rasprskavajuće između sabire ono što postavlja u otvorenost svoje prijeporne i uskraćujuće pripadnosti, prema bez-temelju iz

* usp. Bytak, 267. Bytak (dogođaj)

kojega svako (bog, čovjek, svijet, zemlja) biva natrag u sámo sebe i tako bytku ostavlja jedinu odlučenost do-gođenja. Bytak takvog bivanja čak je i u toj biti jedincat. Jer on biva kao onaj udar koji se možda već navijestio kao krajnja mogućnost odluke zapadne povijesti, mogućnost da sâm bytak takve biti izvire kao nuždina boga koji treba čovjekovo stražarstvo. Sama ta mogućnost iskon je bytka. I ono što se ovdje čini zaposjednuto imenom najopćenitijega i nadpovijesnoga, po dosadašnjem mnijenju o bytku, posve je i prije svega ono povijesno i jedincato naprosto. Na što se u svoj toj nepoduprtosti takvog piitanja o istini bytka oslanja pretpostavka da je udar bytka u našu povijest možda već ubacio neki prvi potres? Opet samo na jedno: da je Hölderlin morao postati onaj kazujući koji on jest. Bytak je dogođenje izvojevanja koje svoje dogođeno (čovjekov tu-bitak) i svoje uskraćeno (boga) iskonski sabire u bezdan svojega između, u čijoj si krčevini svijet i zemlja izvojuju pripadnost svoje biti vrijeme-prostoru djelovanja u kojemu do pohrane dolazi ono istinito što u takvoj pohrani kao “biće” nalazi put do jednostavnosti svoje biti u bytku (dogođaju). Na taj način iskazivati bytak ne znači tvoriti neku pojmovnu odredbu nego pripremati ugođaj skoka iz kojega se i u kojemu osvaja sam bytak kao nabačaj za znanje kojemu se njegova bit također dodjeljuje tek iz te istine bytka. Dogođenje i izvojevanje, utemeljenje povijesti i odluka, jedincatost i jedinstvo, ono između u razrovanome, oni nikada ne imenuju bit bytka kao svojstva nego svaki put u cijelom bivanju njegove biti. Kazivati o jednom od njih ne znači samo općenito supomišljati i druga nego ih sama dovoditi do znanja u nekoj povijesnoj jednokratnosti moći njihova bivanja. Takvo znanje ne pruža spoznaje ni o kakvim predmetima, a nije ni neko zazivanje i pozivanje moralnih stanja i stavova nego je prosljeđivanje udara samog bytka koji kao dogođaj utemeljuje vrijeme-prostor djelovanja onome istinitom. Kada bi ovdje išta pomagale zorne usporedbe, onda bi se moglo govoriti o vatri koja svoje vlastito ognjište prvo sagorijeva u gustu čvrstoću jednog mjesta njezina plama, čija se buktinja diže i sažiže se u svjetlost njegova svjetla i u tome omogućava da se zažari tama
395

394

VIII. BYTAK

271. Tu-bitak

njegova žara, da bi kao vatra ognjišta čuvala sredinu onoga između koje bogovima postaje neželjeno, ali nužno prebivalište, a čovjeku pak ono slobodno očuvanja onoga što, zemljano-svjetski, pohranjujući ono istinito, u toj slobodi nastaje i propada kao biće. Samo ako se ono što čovjek kao povijesni zatim zove biće slomi na bytku, koji je bytak nuždina boga, svako se baca natrag u uteg dodijeljene mu biti i tako postaje nešto izrazivo u jeziku i pripadno zamuknuću u kojemu bytak izmiče svakom uračunavanju pod biće, a ipak svoju bit rasipa u bezdano utemeljenje prisnosti bogova i svijeta, zemlje i čovjeka. Bytak, vatra ognjišta u sredini prebivališta bogova, koje je prebivalište ujedno začuđenje čovjeka (ono između u kojemu on ostaje jedan (taj) stranac, upravo ako postaje udomaćen spram bića). Kako naći bytak? Moramo li, da bismo našli vatru, neku vatru zapaliti, ili ne moramo li se radije pomiriti i prvo čuvati noć? Kako bi se zaštitilo od lažnih dana svakodnevice, od kojih su najlažniji oni koji misle da poznaju i posjeduju i noć ako je obasjaju i uklone svojim posuđenim svjetlom.

271. Tu-bitak*
je ono u dogođaju dogođeno. I tek iz takve biti on ima svoje svojstvo utemeljujućeg stražarstva koje uskraćivanju čuva ono tu. Ali tu-bitak je do-gođen kao odreknuće. Odreknuće pušta da uskraćivanje (tj. dogođenje) strši u ono otvoreno svoje odlučnosti. To što odreknuće dopušta to stršanje bitno ga izdvaja iz svakog puko niječućega i nijekanoga. Odreknuće je iskonsko stajanje: nepoduprto u neštićenome (ustojnost tu-bitka). To stajanje odolijeva mogućnosti; ne nekoj proizvoljnoj i ne mogućnosti općenito, nego njezinoj biti. A to je sâm dogođaj kao sposobnost za ono najjedincatije do-gođenja koja se usteže do krajnosti. Takvo ustezanje šalje na odreknuće najžešći vihor i daruje mu blizinu bez-temelja te tako krš bytka. Naravno, to je odlika tu-bitka, da kroz
* usp. Utemeljenje

ono neštićeno i nepoduprto “stoji” do u bez-temelj i u tome nadmašuje bogove. Nadmašivanje bogova je propadanje u utemeljiteljstvu istine bytka. Ali bytak sebi do-gađa tu-bitak za utemeljenje svoje istine, tj. svoje krčevine, jer bi se bez tog krčećeg od-lučivanja samoga sebe u nuždinu boga i u stražarstvo tu-bitka morao sažizati u vatri vlastitog neoslobođenog žara. Kako možemo znati da se to nije već često zbilo? Kada bismo znali, tada ne bi bilo nužnosti da se bytak misli u jedincatosti svoje biti. Tu-bitak utemeljuje kao ustojnost bez-temelj u onom biću kao koje čovjek jest, bez-temelj koji bytak u dogođenju izbacuje, a ipak ga nosi. Ali bitak tog bića određuje samoga sebe tek iz tu-bitka, ukoliko se iz njega čovjek preobražava u stražarstvo nuždine bogova. Čovjek takve i tek buduće biti kao bivstvujući “nije” iskonski ukoliko samo bytak jest. Ali tu-bitkovno određen čovjek ipak je i odlikovan u odnosu na sve biće ukoliko se njegova bit utemeljuje na nabačaju istine bytka, koje utemeljenje predaje čovjeka kao posredno dogođenog u odgovornost samom bytku. Čovjek je tako isključen od bytka, a ipak upravo bačen u istinu bytka, tako da se isključenje kao bitkovno za tubitak izdržava u odkrenuću. Čovjek se nalazi na mostu u onome između, kao koje do-gođaj nuždu bogova dobacuje čovjekovu stražarstvu time što ga predaje u odgovornost tu-bitku. Takvo dobacujuće predavanje u odgovornost, iz kojega izvire bačenost, donosi u tu-bitak odmaknuće u bytak koje nam se površno pojavljuje kao nabačaj istine bytka i u na prvoj i još najviše metafizici okrenutoj površinskoj razini kao razumijevanje bitka. No ovdje nigdje ne ostaje mjesta za tumačenje čovjeka kao “subjekta”, bilo u smislu subjekta kao jastva ili kao zajedništva. Ali odmaknuće nije ni neki čovjekov bitak izvan sebe u obliku nekog odrješenja od sebe. Naprotiv, ono utemeljuje bit samstvenosti koja kazuje: čovjek ima svoju bit (stražarstvo bytka) za svoje vlasništvo ukoliko se utemeljuje u tu-bitku. A imati bit za vlasništvo znači: morati ustojno provoditi privlašćenje i gubitak onoga da je i kako je on onaj dogođeni (u bytak odmaknuti). Biti zapravo, biti poseban vlasnik bîti, te ustojno
397

396

VIII. BYTAK

272. Čovjek

izdržavati i ne izdržavati tu pravost, već prema bez-temeljnosti dogođenja, to tvori bit samstvenosti. Samstvenost se ne može pojmiti niti polazeći od “subjekta” niti čak od onoga “ja” ili “osobnosti” nego samo kao ustoj u stražarstvenoj pripadnosti bytku, a to pak znači iz dobačaja nuždine bogova. Samstvenost je razvoj karaktera biti kao vlasništva. To da čovjek ima svoju bit za vlasništvo kazuje: ona se nalazi u stalnoj opasnosti gubitka. I to je odjek do-gođenja, predavanje u odgovornost bytku. U tu-bitku, spram kojega čovjek postaje ustojan prijelaznom preobrazbom biti, uspijeva samo pohranjivanje bytka u nešto što se tek time pojavljuje kao biće. Kada se u “Bitku i vremenu” kaže da tek prolaskom kroz “egzistencijalnu analitiku” postaje odredivim bitak bića koje nije ljudsko, tada to ne znači da je čovjek ono prvo i najprije dano, po čijim mjerilima ostalo biće dobiva biljeg svojega bitka. Takvo “tumačenje” pretpostavlja da se čovjek još uvijek na način Descartesa i svih njegovih sljedbenika i golih protivnika (kojima pripada i Nietzsche) misli kao subjekt. Ali kao najbliži cilj ipak važi da se čovjek, jer se on prethodno poima iz pitanja bitka i samo tako, više uopće ne određuje kao neki subjekt. No ako usprkos tome tubitak dobiva prvenstvo, onda to znači: čovjek, tu-bitkovno pojmljen, utemeljuje svoju bit i odredbu svoje biti kao vlasništva na nabačaju bitka i zato se u svem odnošenju i svakoj suzdržanosti drži u području krčevine bytka. A to područje uopće nije ljudsko, tj. ne može ga određivati ni nositi animal rationale, a jednako tako ni subjektum. To područje uopće nije neko biće nego pripada bivanju bytka. Tubitkovno pojmljen, čovjek je ono biće koje bivstvujući može izgubiti svoju bit i time je uvijek najnesigurnije i najodvažnije izvjesno u samo sebe, a to pak na temelju predavanja u odgovornost stražarstvu bytka. Prvenstvo tu-bitka nije samo suprotnost svakoj vrsti počovječenja čovjeka, ono utemeljuje i jednu posve drukčiju povijest čovjekove biti, povijest koja se nikada ne može shvatiti polazeći od metafizike, a stoga ni “antropologije”. Time se ne isključuje, već se uključuje to da se čovjek sada procjenjuje još bitnijim za bytak, ali ujedno nevažnijim iz “bića”. Tu-bitak je utemeljenje bezdana bytka putem čovjeka kao onog bića koje se predaje u odgovornost stražarstvu za istinu bytka. Na
398

temelju tu-bitka čovjek se preobražava prvo u onu bit kojoj odnos spram bytka dodjeljuje ono odlučujuće, što odmah naznačuje da govor o nekom odnosu spram bytka izražava ono što zapravo valja misliti kao njegovu suprotnost. Jer odnos spram bytka uistinu je bytak koji kao dogođaj dovodi čovjeka u odnos sa sobom. Zato je taj “odnos”, koji se naznačuje naslovom “Čovjek i bytak” (usp. Bytak, 272. Čovjek, 273. Povijest), okružen raznovrsnim pogrešnim tumačenjima

272. Čovjek*
Tko je pojmio povijest čovjeka kao povijest biti čovjeka, za njega pitanje tko čovjek jest može značiti samo nužnost da se čovjeka pitanjima izvuče iz područja njegova dosadašnjeg metafizičkog boravka, pitajući uputi u jednu drugu bit i time prevlada sámo to pitanje. To piitanje neizbježno još stoji pod prividom “antropologije” i u opasnosti pogrešnog antropološkog tumačenja. 1. Na koje se vrhunce moramo popeti kako bismo dobili slobodan pogled na čovjeka u nuždi njegove biti? Da je njegova bit njemu vlasništvo, a to znači gubitak, i to iz bivanja bytka. Zašto su takvi vrhunci nužni, i što oni znače? 2. Je li se čovjek svojeglavo izgubio u ono “samo” bivstvujuće ili je zato bio odbačen od bytka ili ga je bytak jednostavno izvjesio i prepustio nekoj sebičnosti? (Ta pitanja kreću se u razlikovanju bitka i bića.) 3. Čovjek, misleća životinja, kao dani izvor strastî, nagonâ, ciljeva i vrijednostî, opremljen nekim karakterom itd. To u svako doba utvrdivo, što može biti sigurno u odobravanje svih, pogotovo ako su se svi složili o tome da više ne pitaju i ne puste da bude ništa drugo nego što svaki jest: a) kao što čovjeka zatječemo. b) da ga zatječemo. 4. Čovjek povratnik u odbačaju (bačenom nabačaju); moramo razumjeti bitak ako...
* usp. Bytak, 276. Bytak i jezik, str. 499???f.; Überlegungen VIII

399

Ovjekovječenje je ne-oslobođenost-od-sebe (kao nekog danog) jedne sadašnjosti koja je daleko od povijesti. pa i ondje gdje se misli kako se shvaća sama povijesna zbiljnost i omeđuje se njezina bit. odavde se mora određivati njezina bit. a dijelom “spoznajnoteorijski“: povijest kao utvrdiva prošlost. Ona se danas. Nije slučajno što “novi vijek” pravu vlast daje historiji. U historiji postavljena bezgraničnost poznavanja svega u svim pogledima i svim sredstvima prikazivanja. želi ovjekovječiti ono sadašnje kao ono što je dano. neovisno o historijskom razmatranju i objašnjavanju. već prostire tako daleko da se shvaćanjem povijesti koje je određeno historijom povijest potiskuje u nepovijesnost i ondje se traži njezina bit. Naravno. Utvrđivanje služi zadržavanju koje ne želi toliko spriječiti da ono prošlo otklizi nego. to je stvar samog bytka. predavanje u odgovornost u stražarstvo. pogotovo budući da više uopće ne možemo sagledati koliko historija. Već se prvom rasvjetljavanju tih pitanja ispriječava glavna prepreka da se teško možemo osloboditi historije. uspoređivanje koje misli udaljavajući se od sebe zato što sa samim sobom ne može izaći na kraj. prvi puta. No nasuprot tome je svakako “imao” i “ima” neku povijest. a bitak dostojnim piitanja. bytka kao povijesti. koji se više ne vraća iz bez-temelja i u toj tuđini zadržava daleko susjedstvo bytku. Ali što se pod historijom misli? Utvrđujuće objašnjavanje prošloga iz vidokruga proračunavajućih upravljanja sadašnjošću. način kako si ono prošlo prilagođava kao pozadinu svoje sadašnjosnosti. Čovjek niti “subjekt” niti “objekt” “povijesti” nego samo onaj koji je nanijela povijest (dogođaj) i povučen je u bytak. ono je povijesti naizgled propisan bijeg od povijesti. Ovjekovječenje je kao težnja uvijek posljedica vladavine historije. Biće se pritom pretpostavlja kao ono opravljivo. naprotiv. može biti utemeljena povijest. dakle o metafizici. Historija je u svojim predoblicima. a to znači ujedno u njegovu odnosu spram čovjeka koji je takvom odnosu dorastao. 6. umjesto da pođemo od historijskog (istražujućeg) “subjekta”. koji pripada bytku. Čovjek stražar istine bytka (utemeljenje tu-bitka). štoviše povlače se u skrivenost. ostaje to neprepoznatljivije onima koji su izolirani. Historija je kao to utvrđivanje stalno uspoređivanje. neovisno o predodžbi postajanja i razvoja. okrenemo prema historijskom “objektu” i predmetu. Samo u biti samoga bytka.VIII. vlada ljudskim bitkom. pri čemu pak bytak i povijest ostaju posve skriveni. Povijest je posvuda određena polazeći od onoga “historijskog”. Čovjek kao tuđinac u provedenom odbačaju. raspolaganje svim činjeničnim vodi do izoliranja od povijesti koje. Historija širi iluziju potpune ovladivosti svim zbiljskim. u raznovrsnim prikrivenim oblicima. 7. na početku presudnog razdoblja novoga vijeka. Ali to imanje-povijesti odmah izdaje na koju se vrstu “povijesti” ovdje jedino misli. 401 . svojem razvoju u znanost. to se ne može izračunati. Bytak kao do-gođaj je povijest. No ako čovjek treba biti povijestan i u svijest treba dospjeti bit povijesti. 273. A to znači: povijesti bytka. Predhistorija sada daje historiji valjan karakter. inscenira se i uspoređuje. Ovdje valja tražiti i pretpostavke za historiju. što odlučnije postajalo. onda pogotovo čovjekova bit mora postati upitnom. pozivanje na ono drugo u kojemu se zrcalimo kao oni koji su dospjeli dalje. u činjenju znanosti plitkom i razumljivom do običnog računanja u cijelosti posljedica metafizike. sve to pokazuje prevlast historije. Povijest 5. ukoliko se kreće uzduž svega površnoga i bavi se samom površinom kao jedinom dostatnom zbiljom. Krv i rasa postaju nositeljima 400 povijesti. Oba tumačenja ovise o onome što omogućava “ontologiju” i “spoznajnu teoriju”. spravljivo i utvrdivo (ἰδέα). Način kako čovjek upravlja samim sobom i proračunava se. može li se historija uništiti. to se zbiva dijelom “ontološki“: povijesna zbiljnost kao zbiljnost postajanja. BYTAK 273. Povijest Dosada čovjek još nikada nije bio povijestan. Doziv nuždine. doseže li čovjek povijest i nadilazi li njezina bit biće. način kako tu sadašnjost isteže u jednu vječnost. Zato se bit povijesti ne može shvatiti ni ako se.

koja se vratila u svoj početak. A u usporedbi spram naizgled zastarjeloga. zato neka “suprotnost” između “subjektivne” i “objektivne” historije uopće nema smisla. Zašto? Kako bi bogovi u biću došli do istine. Ona još jednom pokušava s uznošenjem bića. više ne seže do u biće. “Doživljavanje” doseže krajnost svoje biti. Zapravo se sa sve većim rasponom istraživanja (historije u najširem smislu) odvija premještanje onoga divovskog od onoga podvrgnutog planiranju u sámo planiranje. Biće Pohranjivanje bytka (pohranjivanje u smislu dogođajne povijesti). I u onom trenutku kada planiranje i proračunavanje postaju divovski. bili ugođeni sobom. tj. No ipak se sve kreće u neodlučnosti ukoliko sámo biće ostaje nepitano s obzirom na bytak i usprkos svojem 403 274. ali ipak samo naizgled. To populariziranje “metafizike” vraća u život ono dosadašnje. Tada nema ni neke “subjektivne” historije. predodžbeno). BYTAK 275.) “Biće”. Odnos spram bića kao takvog u njemu i njime gubi svaki cilj. Sva historija završava u antropološko-psihološkom biografizmu.VIII. biće u cjelini počinje se smanjivati. Osjećanje osjećaja osjeća samo još osjećanje. Biće i proračunavanje Planirajuće proračunavanje čini biće sve pred-očivijim. U biti historije leži to da se ona temelji na odnosu subjekta i objekta. ne možda samo u kvantitativnom smislu nego u metafizičkom značenju. zbrkana sljednica grčke φύσις. a bytak izgarao. sam osjećaj postaje predmet uživanja. 275. i ukoliko je ovo. kao ono predmetno naposljetku se toliko rastvara u ovladivost da na njemu takoreći nestaje karakter bitka i dovršava se napuštenost bića od bitka. ali to se uznošenje kao re-akcija na posvemašnje objašnjavanje i proračunavanje samo još nastoji izgraditi na njemu ili niknuti pokraj njega. Metafizičko smanjivanje “svijeta” dovodi do išupljenja čovjeka. ontološki. tj. čini se da se podiže nešto novo. doživljaji se doživljavaju. Biće “u cjelini”? Ima li “cjelina” sada još neku nužnost? Ne raspada li se ona kao posljednji ostatak “sistematskog” mišljenja? Kako je staro u povijesti bitka ono ὄλον? Staro kao ἕν? (Prvi pojam kojim se φύσις sabire u postojanost pribivanja. Izgubljenost u biće sebe doživljava kao sposobnost da se “život” pretvori u proračunjiv vrtlog praznog kruženja oko samoga sebe te da se uvjerava kako ta sposobnost znači “blizinu životu”. odnos kao stav čovjeka odnosi se samo još na samoga sebe i planskost svoje provedbe. ne gaseći se. 402 . A što ako spas potražimo u Goetheovu viđenju prirode i tada i “zemlju” i “život” učinimo teorijom? Što ako počne rovanje po iracionalnome i sada pogotovo sve ostane na dosadašnjemu. ono što se zapustilo ponovno se uzima u obzir i štiti se i donosi radi uživanja i ushićenja. naime tako da se same te proračunjivosti među sobom sjedinjavaju i postaju uobičajenije te tako naizgled bezgranično proširuju biće. “Svijet” postaje sve manji. dostupnijim objašnjavanju u svakom mogućem pogledu. kao čiji prepravak i predodžba današnjima još jedino i važi? Kao da “priroda” kao predmet prirodne znanosti i kao izrabljivanje tehnike još igdje pogađa biće ili i samo tako da se za njezinu nadopunu može poslužiti “filozofijom”. koja se odavno udomaćila samo u predmetnosti tih predmeta (spoznajnoteorijski. ona mora biti i ono. Za to se uznošenje “poziva” historijska obnova “kulture” i provodi se njezino ukorjenjivanje u narodu te se nastoji priopćiti je svima. biće kao biće. Ali opasnost. Romantika još nije dovedena do kraja. ona je objektivna zato što je subjektivna. zašto pod time prvo uvijek razumijemo ono upravo sada i ovdje dano? (Odakle prvenstvo sadašnjosti?) Kada put k onome pred-metnom više nije put k biću? Kada “priroda”. jer bez toga novi vijek ne bi stigao do svojega dovršenja. Biće Jer što bi trebao biti predmet historije? Je li “objektivna historija” ne-dostižan cilj? Ona uopće nije mogući cilj. štoviše ono se sada potvrdi bez ikakvih ograničenja? To još mora doći.

Jer to bi već tražilo da se jezik postavi takoreći nepovezan bilo s čime drugim. Jezik i čovjek. usprkos razumljivosti historije. Po ispravno razumljenoj i do danas valjanoj odredbi čovjeka kao animal rationale. Jezik kao iskaz i kaza. idu prema biću kao takvom i prema čovjeku. naime sâm bytak i njegova istina. Bytak i jezik* 1. priroda itd. Jezik i bićevnost i biće. toliko ipak razmatranje time ne prekoračuje * usp. onu početnu odredbu jezika kojom on ostaje dovoljno neodređeno postavljen u odnos spram bića i čovjeka. s kojim ujedno pada sva filozofija jezika kao takva (tj. pri čemu se λόγος uzima kao iskaz. pitanje koje naravno u tom obliku još uopće ne pogađa ono što pita. str. budući da se danost jezika po sebi očito protivi svakom iskustvu? Sjetimo li se k tome da uopće nigdje ne postoji jezik kao takav već da jezik može biti samo kao nepovijestan (“jezik” takozvanih prirodnih naroda) i kao povijestan. Jezik odjek koji pripada dogođaju. 3. opazimo li povrh toga kako tamna za nas ostaje bit povijesti. Jezik i čovjek na405 404 . Osnovni odnosi jezika.VIII. ono ipak nikada ne može odvesti dalje od utvrđenog metafizičkog kruga povezanosti jezika s čovjekom i bićem. Kazivanje bytka. 2. Jezik i logika.).). Bytak i iskon jezika. i ma koliko sve historijsko sabiranje dosadašnjih nazora o jeziku može biti poučno. Animal rationale i pogrešno tumačenje jezika. opet kao λόγος. Bytak (dogođaj). A baš je to ipak prvo zbiljsko pitanje: nije li se tada tumačenjem jezika polazeći od pojma λόγος. onda se čini kako se svi pokušaji da se shvati “bit” jezika zapleću na početku puta. BYTAK 276. I ondje gdje se ta oznaka ne rabi izričito jezik kao predručan predmet (oruđe – tvorevina i stvoriteljev dar koji se može oblikovati) dospijeva u područje filozofskog razmatranja uz druge predmete (umjetnost. Bytak. A jedva da se iz te povezanosti s jezikom i polazeći od jezika pokušava iskonskije shvatiti bit čovjeka i njegov odnos spram bića i obratno. 4. u kojemu se dogođaj kao izvojevanje prijepora daruje u prijepor sâm (zemlja-svijet) (posljedica: trošenje i puka upotreba jezika). Istodobno se jezik. Je li jezik dan s čovjekom ili s čovjekom jezik? Ili jedno postaje i jest kroz ono drugo. iz kojih se izvode njegova “bit” i “iskon”. i tako zacrtanim uključivanjem u krug metafizičkih odnosa mogućnost odredbe biti jezika ograničila na područje metafizičkog osvještenja? No ako je sada spoznata bitna ograničenost same metafizike i njezinog piitanja na pitanje o bićevnosti te ako uspije uvid da se pri tom metafizičkom piitanju o biću u cjelini ipak još nije moglo ispitati sve i upravo ne ono najbitnije. Jezik preuzima iskazivanje bića. jezik je dan s čovjekom i to tako izvjesno da se i obratno može reći da je čovjek dan tek s jezikom. 267. 7. Već prema tumačenju onoga animal rationale i već prema načinu povezanosti ratia (riječi) s bićem i najbivstvujućijim (deus) proizlaze preinake “filozofije jezika”. onda se ovdje otvara jedan drugi pogled: bytak i ništa manje nego njegovo najvlastitije bivanje mogli bi čak tvoriti onaj temelj jezika iz kojega on crpi sposobnost da tek sâm iz sebe određuje ono u odnosu na što se metafizički objašnjava. 5. a uopće ne dva različita? I zašto? Zato što oboje jednako iskonski pripadaju bytku. povijesno na početku čak nužnim. Zašto je čovjek “bitan” za odredbu biti jezika – čovjek kao? Stražar istine bytka. Unutar povijesti metafizike (i stoga u dosadašnjoj filozofiji uopće) odredba jezika izvedena je od grčkoga λόγος. Ma koliko se izvjesno moglo priznati da ta posebna tvorevina ipak opet prati sve predočavanje i time se prostire preko cijelog područja bića kao jedan način njegova izražavanja. Prvo zbiljsko pitanje. Taj se odnos pak može pojasniti na jednom putu koji ujedno ima u vidu i ono područje koje je u dosadašnjem razmatranju o jeziku uvijek bilo vodeće. kao metafizika jezika i posljedično kao psihologija jezika itd. Bytak i jezik širenju i poživljavanju neupadljivo nestaje i za sobom ostavlja samo ono predmetno kao svoj privid. 473???f. ono je o odnosu jezika spram bytka. a iskaz kao povezivanje predodžaba. ono jest. 276. 6. Ali u čemu bi se on temeljio. dodjeljuje čovjeku (ζῷον λόγον ἕχον).

A izvirati znači: pripadati bytku u smislu posljednje postavljenog pitanja: kako u bivanju bytka biva jezik? No to da taj odnos jezika spram bytka općenito nije neka proizvoljna tvrdnja. i u kojem su to pogledu? Zbog svoje pripadnosti bytku. Kako se bytak odnosi spram jezika – time se želi pitati: kako u bivanju bytka izvire bit jezika? No ne anticipira li se time već jedan odgovor: upravo to da jezik izvire iz bytka? Ali svako pravcato pitanje o biti. ratio – nit vodilja tumačenja bića s obzirom na bićevnost. No kako da sada poimamo “jezik” uopće. Jer zapravo onaj dvostruki metafizički odnos (koji samo nije mišljen natrag u iskon) jezika spram bića kao takvog i spram čovjeka 406 (kao animal rationale. pogotovo ispravno shvaćen. to je postalo razgovijetnim u uvodnom razmatranju.). Ali to čovjeka ne odlikuje kao čovjeka nego ga samo kao biće izjednačava sa svim bićem. Kako se bytak odnosi spram jezika? Ali to pitanje još se i tako može pogrešno protumačiti. No kako se to postiže? “Jezik” uopće je “naš” jezik. Uz svoj iskazni karakter (iskaz shvaćen u najširem smislu. anticipira odgovor. Tjelesnoduševno-duhovna bit čovjeka ponovno se nalazi u jeziku: tijelo jezika (riječi). spram čega bytak stupa u odnos. pitanje o iskonu u sebi uključuje odredbu biti iskona i samoga izviranja. Naša povijest – ne kao historijski poznat tijek naših usuda i postignuća nego mi sámi u trenutku našeg odnosa spram bytka. Što znači to: pripadati bytku? Čovjek kao neko biće pripada bytku i tako je podređen najopćenitijoj odredbi da jest i da jest tako i tako. Po treći put padamo u bezdan tog odnosa. i takvo predavanje u odgovornost upućuje očuvanje i utemeljenje te čovjekove biti u ono što si čovjek tek sâm mora učiniti vlasništvom. koje bi se moglo nazvati antropološkim. odnosi spram bitka. A ovaj put ne znamo odgovor. To tumačenje jezika. ono kazano i nekazano. Ali premda želimo shvatiti naš jezik u njegovu odnosu spram bytka. to je piitanje opterećeno onim što je uobičajeno za dosadašnju metafizičku odredbu jezika. “naš” ne samo kao materinji jezik nego i kao jezik naše povijesti. Jer svako osvještenje bytka i jezika samo je probijanje granica kako bi se pogodio naš “položaj” u samom bytku te time naša povijest. predočavajući oblikuje ili prikriva itd. No kako se jezik odnosi spram bytka? Ako s jezikom ne smijemo računati kao nečim danim i time već postavljenim u biti. a da ne pretpostavljamo odredbu biti koju tek treba steći? Po svemu naznačenom očito tako da jezik postaje iskusiv u svojem odnosu spram bytka. BYTAK 276. No ta povezanost jezika s čovjekom smatra se tako prisnom da se čak i temeljne odredbe samog čovjeka (opet kao animal rationale) biraju tako da bi se karakterizirao jezik. što je sámo utemeljenje istine. Zato se ne mogu dati definicije biti jezika i ne može se proglasiti da na pitanje o njegovu iskonu nema odgovora. Ali sada to moramo misliti tako da se pritom ujedno sjećamo jezika. Tako opet sve počiva na nabačaju i mišljenju bytka. duša jezika (ugođaj i osjećajni ton i slično) i duh jezika (ono mišljeno-predočavano) uobičajene su odredbe svake filozofije jezika. Bit jezika ni ne može se odrediti drukčije nego navođenjem njegova iskona.VIII. i ako je sâm bytak “bitniji” od jezika ukoliko se prihvaća kao dan (bivstvujući). tj. kao nabačaj određeno iz onoga što je nabaciti. Kako to postaje moguće? Jesu li oni u nekom pogledu jedno te isto. Čovjek pripada bytku kao onaj koji je dogođen od samoga bytka radi utemeljenja njegove istine. onda se pitanje mora drukčije pitati. A time nam se nameće ono posljednje upitno unutar osvještenja “jezika” uopće. jer bit tek treba “naći”. ima svoj vrhunac u tome da u samom jeziku vidi simbol čovjekove 407 . da jezik. ima u vidu upravo jezik u njegovu odnosu spram bitka (spram bića kao takvog i spram čovjeka koji biće predočava. premda zakriveno. Bytak i jezik izmjence se određuju. No čovjek može pripadati bytku (ne samo među biće) ukoliko iz te pripadnosti i upravo iz nje crpi svoje najiskonskije biće: čovjek razumije bytak (usp. Jezik izvire iz bytka i zato mu pripada. ukoliko se sada pojavljuje samo kao puki preobrat prijašnjeg odnosa. jezik je ujedno poznat kao čovjekov posjed i oruđe. “Bitak i vrijeme”). pogotovo budući da ipak. a ujedno i “djelo”. predočava ga. u odnosu na što on mora biti prav i neprav: u tu-bitak. misli). stražarstvo istine bytka tvori čovjekovu bit pojmljenu iz bytka i “samo” iz njega. Tako prikladan. nikada ne može dospjeti u područje njezina piitanja. a jezik opet važi kao nešto dano. bitak) nije ništa drugo nego: jezik se posve. od bytka (dogođaja) izbačen i nošen bez-temelj. Ali budući da metafizika općenito jest ono što jest samo zbog nelagode spram bytka. on je namjesnik nabačaja bytka. upravo taj odnos. na nešto (biće) smjera. Naravno. za koju se također ne može jednostavno reći da je posve neistinita. i to upravo u onim pogledima po kojima ga određuje metafizika. on je predan u odgovornost bytku.

no pri čemu ipak opet mislimo u vidokrugu onih pogleda na ono osjetilno. neće pojmiti da jedan trenutak neke povijesti lišene umjetničkog umijeća može biti povjesniji i stvaralačkiji od vremenâ u kojima se proteže neki umjetnički pogon. Prevladavanje metafizike znači oslobađanje prvenstva pitanja o istini bitka pred svakim “idealnim”. Ako se ovdje stavi u pozadinu upitnost ideje simbola (koja je pravi izdanak nelagode spram bytka što vlada u metafizici). Što je to? Ne možemo li sada jednostavno. No posvuda se radi o tome da se povijesno misli. osvještenje prvog početka (iz prinude na pripremu drugog početka) vodi davanju odlikovanog značenja početnom (grčkom) mišljenju. ali skrivenom odnosu. odgovarajuće bitkovnopovijesno misleći. Očita je ovisnost tog objašnjavanja i raščlambe jezika o načinu kako se shvaća čovjek. to se odnosi i na osvještenje “iskona umjetničkog djela” koje priprema jednu povijesno prijelaznu odluku. Zbog toga upravo ondje gdje pripremno mišljenje najviše dolazi u okružje iskona drugog početka nastaje privid kako se samo obnavlja prvi početak i kako je onaj drugi tek njegovo historijski ispravljeno tumačenje. a da se on ne želi obnoviti. 277. Zapravo se pak “ponavljajućim”. No ako sada s prevladavanjem metafizike pada i antropologija. onda ono antropološko objašnjenje jezika više ne može ostati mjerodavno. Zvuk riječi može se svesti na anatomsko-fiziološki ustroj čovjekova tijela i iz njega objasniti (fonetika – akustika). a to ujedno znači i određenog shvaćanja bića kao predmetno predočivoga. ali ujedno valja znati da se ono bivajuće grčke umjetnosti nikada ne može i ne želi pogoditi onime što moramo razviti kao bitno znanje o umjetnosti uopće. a značenje riječi stvar je logičko-poetsko-retoričke raščlambe. Slično tome. pa i onda ako pod “riječi” ne mislimo na pojedinačne riječi nego na kazivanje i prešućivanje kazanoga i nekazanoga te na to sámo. Lišenost umjetničkog umijeća ovdje 409 . neosjetilno i nadosjetilno koji potječu iz metafizike. “Metafizika” i iskon umjetničkog djela biti. postupati tako da bit jezika tumačimo iz čovjekove bitkovnopovijesne odredbe? Ne. ono je izgubilo svoj temelj. “kauzalnim” i “transcendentalnim” i “dijalektičkim” objašnjenjem bića. njegov duh. “Metafizika” i iskon umjetničkog djela Pitanje o iskonu umjetničkog djela ne smjera nekom bezvremeno valjanom utvrđivanju biti umjetničkog djela. a uskoro i sve. Ono što općenito važi za “metafiziku”. I ovdje je radi zornog prikaza najbolje izabrati rano doba prvog početka. Ona sadrži temeljni zapadni stav spram bića te time i temelj za dosadašnju bit zapadne umjetnosti i njezinih djela. koji ujedno uključuje njihovu potpunu odvojenost u skladu s njihovim iskonskim karakterom. njegova duša. njezin ugođaj i značenje. Ali prevladavanje metafizike nije odbijanje dosadašnje filozofije nego uskok u njezin prvi početak. Pitanje “klasicizma” i prevladavanje pogrešnog “klasicističkog” tumačenja i omalovažavanje “klasičnoga”. To je pitanje najuže povezano sa zadaćom prevla408 davanja estetike. jer time još uvijek ostajemo uhvaćeni u simbol.VIII. umjesto da se historijski računa. Prevladavanje estetike proizlazi pak kao nužno iz povijesnog suočavanja s metafizikom kao takvom. ako se bit čovjeka određuje polazeći od bytka. Drugi početak spram prvoga posve stoji u doduše nužnom i unutarnjem. BYTAK 277. a prije svega se time ne bi ozbiljno shvatila zadaća da se iz bivanja samog bytka shvati iskon jezika. a to znači bude. što ostaje historijski nezbiljsko i povijesno nemoguće. No ipak – štoviše tek sada u punoj moći – ostaje ono što se na jeziku prepoznalo kao njegovo tijelo. Ostaje otvorenim koliko u bitkovnopovijesnom mišljenju to metafizički do kraja mišljeno simbolističko tumačenje jezika može nadići sámo sebe tako da pritom izraste nešto plodno. ugođaj riječi i njezina melodija te osjećajna naglašenost kazivanja predmet su psihološkog objašnjavanja. onda bi se u skladu s tim čovjek morao pojmiti kao ono biće koje ima svoju bit u svojem vlastitom simbolu odnosno u posjedu tog simbola (λόγον έχον). iskonskije određenim piitanjem otvara osamljena daljina prvog početka za sve što mu povijesno slijedi. koje bi ujedno moglo služiti kao nit vodilja za historijsko retrospektivno objašnjavanje povijesti umjetnosti. tj. a jednako tako i označavanje neke povijesti kao “klasične” nije pitanje stava spram umjetnosti nego odluka za ili protiv povijesti. Neosporno je da se onim što u jeziku daje podlogu za njegovo shvaćanje kao simbola čovjeka pogodilo nešto što je jeziku ipak nekako svojstveno: zvuk riječi. Usprkos tome. što pogoduje nesporazumu da se tim povratkom teži nekoj vrsti “klasicizma” u filozofiji. Doba koja kroz historizam poznaju mnogo toga.

nošena vladajućim svrhama. 4. Schinkel. vještine). da se neki pogon s “umjetnošću” kao pogonskim sredstvom već postavio izvan biti umjetnosti i zato ostaje upravo preslijep i preslab da bi iskusio lišenost umjetničkog umijeća u njezinoj moći da priprema povijest. za vlastiti narod. 1. ne ideal. c) poticaji i porivi (potrebe i nagoni). i odgovarajuće tome “djelo” kao zasluga. Mitgeteilt von A. tj. b) grčki. I prije svega: IV. da plansko proizvođenje onoga što odgovara dosadašnjim “umjetničkim djelima” i njihovim “svrhama” može dovesti do opsežnih rezultata. ne da upravo oni kasniji (bilo koji ili čak Zapad) historijski imaju neko pamćenje o tome. također ne “nacionalno” nego metafizički. Naposljetku umjetnost uopće kao sredstvo kulturalne politike. zaslužnost za djelo. grčki smisao slave i slavljenja: istupiti u pojavu. dolje VI. a da se nikada iz neke nužde ne nametne neka iskonska nužnost biti umjetnosti da dovodi do odluke istinu bytka. VI. BYTAK 278. Schinkelova rečenica: “Uz naum grčkog naroda da kasnijem svijetu posvuda ostavlja spomene svojega postojanja i djelovanja nastala je mnogostrana umjetnička djelatnost. različiti smjerovi i slojevi utemeljenja “nastajanja“: a) temelj biti (iskon biti iz bivanja bytka) usp. Mittenwald 1981. ili da bi joj samo i dopustio da “važi”. a da nije javno poznata i ne priznaje se njezino postojanje unutar jedne sve veće “umjetničke djelatnosti”. nego same Grke drže uz sebe kao posjed. Umjetnička djelatnost: “umjetnost” i djelovanje u njoj ili dati da kao nužna tek izvire sama bit umjetnosti? Djelovanje u njoj. a koja je dodijeljena bytku. 411 410 . ona se ovdje očituje samo kao dogođaj bytka. a to tada ne znači “vječnost”. Wolzogen. Aus Schinkels Nachlass. Visoko grčko doba (Pindar i raniji) i Platon.. Ali: III. zbivalo kao umjetnost. prilično rijetko. historijska tvorevina. ostati pribivajući u njihovu pribivanju (δόξα). Iskon umjetničkog djela ne proizlazi iz nemoći i propadanja nego iz snage znanja o bitnim odlukama kroz koje mora proći ono što se dosada. Iskon umjetničkog djela I. b) povod. Lišenost umjetničkog umijeća temelji se na znanju da upotreba savršenih sposobnosti iz najpotpunijeg ovladavanja pravilima čak ni po najvišim mjerilima i uzorima nikada ne može biti “umjetnost”.VIII. “spomen”. Novovjekovno shvaćanje isticanja djelatnosti. odzvanjanje. Reisetagebücher. “Kasniji svijet”. ne stanje i pravilo. “ovjekovječenje”. Bd. d) uvjeti (sposobnosti. jedincatost. F. 278. Uz naum: “tom prigodom” ili “iz” nauma? 2. supripadati pravom biću i suodređivati ga (κλέος) i time biti dodijeljen bogovima.”* * K. III. U vidokrugu tog znanja umjetnost je izgubila odnos spram kulture. Pitanje iskona: sâm iskon uvijek povijestan u tom smislu da je sama bit povijesno dogođajna. različiti “razlozi”. f) metafizički temelj toga ἀγών. str. Zapad. “genij”. II. ali i to ne kao rekord nego δόξα.. I u najvišem dobu samo trenuci. neodređeno: a) novovjekovno historijski mišljeno. Briefe und Aphorismen. sebe-nadmašivanje. e) ἀγών. v. V. “slava” već glasovitost. oponašanje. δόξα i ἰδέα. Ta se lišenost temelji na znanju da potvrda i odobravanje onih koji uživaju i doživljavaju “umjetnost” ne mogu baš ništa odlučiti o tome potječe li predmet užitka uopće iz okružja biti umjetnosti ili je samo prividna tvorba historijske spretnosti. sámo to znanje pripada u biti jednom iskonskom dogođenju koje zovemo tu-bitak i iz čije se ustojnosti priprema uništenje prvenstva bića i time ono ne-obično i ne-prirodno jednog drugog iskona “umjetnosti“: početak jedne zakrivene povijesti zamuknuća jednog bezdanog sučeljenja bogova i čovjeka. δόξα: sadašnjosnost u pribivanju vlastitog bića koje se razvija i pripadnost njemu. nalozi. Je li težište samo na objašnjenju nastanka mnogostranosti umjetnosti ili nje same? 3. No znanje po kojemu lišenost umjetničkog umijeća povijesno već jest. 368. 1862. pretisak izd.

Metafizički oblik pitanja: najviši uzrok. Tu-bitak kao do-gođen. Prijepor. tj. Bezdano znanje kao tu-bitak. pogotovo najviše biće. Taj je trenutak vrijeme bitka. do-gođaj dogođaj. tako zalet za skok u bytak. No bytak je nužd-ina boga u kojoj on sebe tek nalazi. tako iskonski da je sama povijest njima još ostajalo skrivena. tada je. bilo da se govori ili šuti. nije postajala temeljem biti oblikovanja njihova “tubitka”. budući da je dovedeno do krajnosti (razlika spram srednjeg vijeka i Leibniza. 279. pripada biću. bezdano. “Einführung in die Metaphysik” (Gesamtausgabe Band 40) 412 413 . Schellinga). Kamo? Zato što bitak biva. A ono ništa? Njegovo postojanje? A ono zašto? Njegov temelj? A sámo pitanje? Kao mišljenje bytka. jer najprisniji rascjep. No Grci su bili povijesni. njegova temelja. Muk je najskrivenije pridržavanje mjere. iskonsko sklanjanje krševitosti. Posljednji bog 281. riječ koja utemeljuje povijest. I tako je jezik * predavanje u ljetnom semestru 1935. postavlja u “prostor” bytka. Jezik (njegov iskon) Ono ἀεί Grka ne historijski mišljeno trajanje beskrajnog trajanja koje napreduje nego postojanost pribivanja neiscrpne biti. ἱστορεῖν se odnosilo na ono sadašnjedano. bez-temelj. nego iz bytka. Zazvuči zemlja. ne kao čovjekova pripomoć u nuždi. je ono između bytka kao beztemelj. Ali što je on sâm? Dokučivanje bytka. ens entium! Nema odgovora jer se ne pita. Jezik. Ali zašto bog? Odakle nužd-ina? Zato što je bezdan skriven? Zato što je neko nad-mašivanje. Prijelazno pitanje Prijelazno pitanje (zašto je uopće biće a ne radije ništa? usp. Svaki put idući iznad bića. BYTAK 281. zato ono nad-mašeni kao ipak viši. ubuduće u jedincatosti posljednjega. Razlog i iskon onoga zašto. Ali upravo je to najiskonskije raščovječenje čovjeka kao danog živog bića i “subjekta” i svega dosadašnjega. On se pridržava mjere time što tek postavlja mjerila. odjekuje svijet. Odakle nad-mašivanje. Bez temelja. i tako se prvo isključivo valja razviti kako bi iznenada dovelo pred jedan bitan korak – lebdenje bytka. Kako se odatle može odgovoriti na ono zašto? Zašto biće? Zašto? Zbog čega? Ukoliko? Razlozi! * usp. odguruje u bez-temeljnost. I što tada “jest”? Tek tada je ovo pitanje nemoguće. Jezik (njegov iskon) Kada bogovi zovu zemlju i u zovu odzvanja jedan svijet i zov tako nazvučuje kao čovjekov tu-bitak. proizvodi? Ali bez obzira na neprimjerenost tog proizvođenja. a čovjekova se sloboda. Kako već metafizičko piitanje ovog pitanja. 280. nego kao njegova odluka. Grci su bili nehistorijski. summum ens. Tako se čini. za jedan trenutak. bitak? U čemu se sastoji božanstvo bogova? Zašto bytak? Zato što bogovi? Zašto bogovi? Zato što bytak? Do-gođaj i mogućnost onoga zašto! Može li se ono zašto još učiniti nekim sudištem pred koje se treba dovesti bytak? No zašto istina bytka? Ona pripada njegovoj biti! Zašto biće? Zato što ga neko najviše biće uzrokuje. ne kao nešto dano. a ne na ono prošlo kao takvo. Otvoreno mjesto. prvo i najdalje počovječenje bića. Zašto se mora odvažiti na tu odluku? Zato što se time nužnost bytka podiže u najvišu upitnost. I time utemeljenje tu-bitka i mogućnosti raščovječenja bića. Jezik i dogođaj. da može ispunjenje svoje biti položiti u najveću dubinu. No što je s bogovima?* Ne iz “religije”. zato što se tako bitak dovodi u istinu najjednostavnije prisnosti svojega do-gođenja.S 1935*) pita o biću.VIII. Zašto bytak? Iz njega samoga. Ono ἀεί ne pribivanje onoga što dalje traje nego u sadašnjost sabiruće pojednostavljenje uvijek onoga bitnoga (ἕν kao ὄν). Jezik se temelji u muku. LJ. tada je jezik kao povijesna riječ. temelj.

Stoga uz “javni naslov” “Prilozi filozofiji” pripada “odgovarajući naslov” “Iz dogođaja”. te se to bivanje misli kao dogođaj. obljetnice rođenja Martina Heideggera prvi se puta. kao misleće “‘utemeljivanje’ njegove istine” i kao misleća “priprema ‘budućih’ ‘posljednjeg boga’”. te “Prilozi filozofiji” na kraju prate “nacrt” kao retrospektivni “pokušaj da se sve još jednom shvati”. “Prilozi filozofiji” su prvi obuhvatan pokušaj jednoga drugog. odjeljka Gesamtausgabe. 414 415 . Nakon prvog. više od pedeset godina poslije njihova nastanka. bytkovnopovijesnog te ujedno “iskonskijeg” postavljanja i razrade istog pitanja u kojemu se pita o smislu kao istini i biti. No u “Prilozima filozofiji” bytkovnopovijesna razrada pitanja bitka ipak prvi puta dospijeva u sklop “nacrta” raščlanjenog na šest dijelova. Tom “nacrtu” prethodi “predpogled”. koji se baca naprijed na cjelinu “nacrta”. kao misleći “‘skok’ u bytak”. I ukoliko je jezik temelj tu-bitka. u ovome se nalazi mjera i to kao temelj prijepora svijeta i zemlje. još jedno od njegovih glavnih djela. Unutar tog “nacrta” bytkovnopovijesno piitanje počinje u “‘nazvuku’ bytka u nuždi napuštenosti od bytka” i provodi se “u međusobnoj ‘doigri’ prvog i drugog početka”. ono “još ne može sklopiti slobodnu fugu istine bytka iz njega samoga”. bivanju bytka. “prijelaza iz metafizike u mišljenje povijesti bytka”. Tim izdanjem počinje objavljivanje svezaka III. objavljuju “Prilozi filozofiji (Iz dogođaja)”. tj. fundamentalnoontološkog postavljanja pitanja bitka u “Bitku i vremenu”. postavljanje mjere kao uzbivanje ustroja i njegova udesa (dogođaj). BYTAK postavljanje mjere u najdubljoj nutrini i u najdaljemu. POGOVOR UREDNIKA NJEMAČKOG IZDANJA U jubilarnoj godini 100.VIII. Za taj se “nacrt” kaže da je “uzet od samog još nesavladanog tlocrta povijesnosti prijelaza”. Mišljenje je još tek na putu prema takvom sklapanju. Iako mišljenje koje se ovdje provodi sebe razumije kao “nabačaj bivanja bytka kao dogođaj”.

dakle 1946. Na prvoj se stranici svakog stavka lijevo dolje nalazi njegov redni broj. U jednoj daljnjoj rubnoj bilješci uz “Pismo o humanizmu” stoji. Tu je odluku objasnio napomenom da je poznavanje i temeljit studij tekstova predavanjâ nužna pretpostavka za razumijevanje neobjavljenih spisa. 1939.. n. * Rukopis “Priloga filozofiji”. te odgovarajuće tome u numeriranju stavaka tih dijelova rednim brojem.: “‘Bytak’ kao stavak II [dio II] nije na pravom mjestu. odjeljak smjelo početi tek pošto budu objavljena predavanja II. kao pokušaj da se još jednom shvati cjelina.. Mišljenje bivanja bytka kao dogođaja misli “bogatstvo obostranog odnosa bytka spram njemu dogođenog tu-bitka” i time misli čovjekovu bit. U njoj piše kako ono što kazuje u ovom tekstu “nije mišljeno tek u doba pisanja”. nakon “Predpogleda” kao drugi dio slijedi “Bytak”. Usporedba s “Prilozima filozofiji”. tu-bitak. do danas objavila većina svezaka s predavanjima ili će se još objaviti tijekom jubilarne godine. na svakoj je stranici stavka sastavljenog od više stranica desno gore paginacija unutar stavka. dakle ostalo je samo nekoliko predavanja koja u ovom trenutku doduše još nisu izašla ali su već na uredničkoj obradi i u bliskoj će budućnosti biti objavljena. najvažnija – jer neposredna – priprema za razumijevanje “Priloga filozofiji”. iz obrata koji sâm pripada u bit bytka kao dogođaj. od početka razrade “Priloga filozofiji”. str. mj. 416 Među predavanjima tridesetih godiona. Oni nisu neko “‘djelo’ dosadašnjeg stila” jer je mišljenje povijesti bytka “hod misli kojim se prolazi kroz dosada općenito skriveno područje bivanja bytka i ono se tek tako krči i doseže u njegovu najvlastitijem karakteru dogođaja”. glavna riječ mojega mišljenja” (n.POGOVOR UREDNIKA NJEMAČKOG IZDANJA POGOVOR UREDNIKA NJEMAČKOG IZDANJA “Bytak”. dakle uzimajući u obzir nastavne zahtjeve. da je “‘dogođaj’ od 1936. godine. koji je otvorio nove putove. objavljenog u dodatku sveska 45. Da se dio manuskripta “Bytak” nije možda posve pogrešno uvrstio u “Priloge filozofiji”. Put koji je počeo 1936. nego počiva “na hodu putem koji je počeo 1936. Premještanjem tog dijela manuskripta. ističu se prvenstveno “Grundfragen der Philosophie. Na istaknuto mjesto “Priloga filozofiji” na Heideggerovu misaonom putu upozorava on sâm u jednoj rubnoj bilješci uz “Pismo o humanizmu”. Slijedeći tu bilješku. 316). Na samom početku “Priloga filozofiji” nalazi se objašnjenje mota cijele Gesamtausgabe “Putovi – ne djela”. onaj je put koji počinje rukopisnim zapisom “Priloga filozofiji”. čiji je studij pretpostavka za nužno razumijevanje “Priloga filozofiji”. Razlog što ovaj veliki manuskript. Gesamtausgabe Band 9. to nedvoznačno slijedi iz Heideggerove rukopisne napomene na naslovnoj stranici za taj dio manuskripta: “u ‘Priloge filozofiji (Iz dogođaja)’”. a na svakoj stranici rukopisa lijevo gore paginacija unutar cjeline rukopisa. dakle poslije posljednjeg dijela “nacrta”. on ne pripada na to mjesto”. i IV. odjeljka. Izabrani ‘problemi’ ‘logike’”) iz zimskog semestra 1937/38.. iznosi jednu bitnu misaonu crtu iz “Priloga filozofiji”. koji je sastavljen od ukupno osam dijelova i broji 933 stranice formata A5. 5. 313). str. Jer time što Heidegger u tom predavanju razvija pitanje istine kao predpitanje za temeljno pitanje o bytku on u stilu predavanja. tj. Ausgewählte ‘Probleme’ der ‘Logik’” (“Temeljna pitanja filozofije. objavljenog 1984. Zato je studij tog predavanja. Po njoj je objavljivanje spisa predviđenih za III. kao nadopuna prvoj bilješci. Toj se uputi udovoljilo tako što se u prošlih četrnaest godina od početka objavljivanja Gesamtausgabe u studenom 1975. što je bilo 1936. pokazuje kako su ti tekstovi proizašli iz upravo razrađivanih “Priloga filozofiji”. a samo u rijetkim iznimkama manjeg. posebno onih iz tridesetih godina i prve polovice četrdesetih. izdavač je stoga dio “Bytak” postavio na kraj. godine kao svezak 45. nije bio objavljen možda već na početku Gesamtausgabe nego tek četrnaest godina poslije nalazi se u Heideggerovoj uputi za izdavanje njegovih sabranih djela koja je njemu bilo osobito važna. U redoslijedu osam dijelova rukopisa. osobito teksta “Iz prvog nabačaja”. u ‘trenutku’ jednog pokušaja da jednostavno kaže istinu bitka” (Wegmarken. raščlanjen je na 281 stavak različite dužine od kojih svaki nosi vlastiti naslov. No na kraju strojnog prijepisa “Kazala sadržaja” nalazi se Heideggerova bilješka od 8. i prethodne potpune raščlambe pitanja istine koje se treba razviti. zbog čega on sada više ne predstavlja 417 .

To su uspoređivanje braća zajednički provela. U 14 slučajeva također su ispravljene i očite omaške u pisanju. Rimske brojke na početku osam dijelova ne nalaze se doduše u rukopisu. godine. 260???. a VI. dijelovi I. Mnogobrojne kratice. Prema tome. Neizmijenjen je ostao različit način pisanja ‘Sein’ (bitak) i ‘Seyn’ (bytak). označene znakom [*]. imaju svaki svoju vlastitu paginaciju. za tisak se sve što je u prijepisu bilo spacionirano ili podcrtano moralo jedinstveno označiti kurzivom. koja počinje ispočetka. 50. Potpuni prijepis rukopisa još je bez vlastite paginacije unutar cjeline. i dio VIII. stavkom počinje “Bytak”. do V. “Nazvuk”. u rukopisu nalaze uvijek na prvoj stranici svakog stavka lijevo dolje. Osebujnosti u načinu pisanja uglavnom su zadržane. Redni brojevi stavaka koji se. Izdavač je morao dopuniti i ispraviti nekoliko ispuštenih mjesta i omaški u čitanju. U prijepisu Fritza Heideggera oni se nalaze na stranici lijevo gore. Budući da jedna strojopisna stranica često sadrži više nego samo tekst jedne rukopisne stranice. Paginacija unutar cjeline rukopisa na stranicama prijepisa smještena je gore desno. završio je najkasnije u svibnju 1939. Dio manuskripta “Bytak” napisan je tek 1938. a Martin Heidegger njegove riječi uspoređivao sa svojim rukopisom. To se datiranje odnosi na “Predpogled” i na šest dijelova “nacrta”. kaže da je strojni prijepis “uspoređen s izvornim zapisom”. tako da je Fritz Heidegger čitao svoj prijepis. To posljednje vjerojatno su bile kasnije ispravke isticanja koja se pri prijepisu nisu pravodobno uočila. te koje je i Fritz Heidegger uglavnom zadržao u svojem prijepisu. Manji dodaci unijeti u prijepis Fritza Heideggera rukom Martina Heideggera preuzeti su u tiskarski predložak. zbog čega je izgubljen komad teksta prije riječi “i” na str. kako smo već opisali. mijenjaju se i redni brojevi od 50. koji Fritz Heidegger naziva “cedulja”. nego osmi dio. No budući da se mnogi naslovi više puta točno po419 . Strojni prijepis. 50. Umjesto toga. no koji put i podcrtavanjem. a po samoj se stvari misli na ‘bytak’. Budući da su u strojnom prijepisu ostali nepromijenjeni interpunkcijski znakovi. dok sada. već je u vrijeme kada je radio na strojnom prijepisu bila ukoso otrgnuta. kakve se pri prepisivanju rukopisâ ne mogu izbjeći. poslije tog premještaja. naslovu tog manuskripta ne pripada samo “javni” nego i “odgovarajući” naslov. Ta usporedba još je jednom potvrdila veliku brižnost s kojom je Fritz Heidegger uvijek prepisivao rukopise svojega brata. i Heidegger se u pisanju vjerojatno nije uvijek dosljedno držao tog razlikovanja. pa i ondje gdje stoji ‘bitak’. izdavač je za tisak morao pretvoriti u pune izraze. a samo u kazalu sadržaja ispred naslovâ stavaka. stavka. lipnja 1939. kako u rukopisu tako i u strojnom prijepisu. ali zato stoje u prijepisu Fritza Heideggera te u kazalu sadržaja koje je on sastavio. Podcrtavanja u rukopisu Fritz Heidegger je u svojem prijepisu u većini slučajeva istaknuo spacioniranjem. 418 * Za tisak je izdavač još jednom riječ po riječ usporedio strojni prijepis s 933 rukopisne stranice. dio (Posljednji bog) zajedničku paginaciju gore u sredini strojopisne stranice. Budući da je Martin Heidegger za sveske Gesamtausgabe kao jedini način isticanja utvrdio kurziviranje. Gornja polovica rukopisnog lista 656a. Heideggerova rukopisna napomena od 3. Jer “Predpogled” broji 49 stavaka.POGOVOR UREDNIKA NJEMAČKOG IZDANJA POGOVOR UREDNIKA NJEMAČKOG IZDANJA drugi. U tisku sada preuzeta podjela svakog stavka na odlomke odgovara podjeli na odlomke u rukopisu. kojima se služio pri navođenju vlastitih spisa i manuskripata. (Budući) i VII. za tisak su postavljeni ispred naslova stavaka. no koji je Heidegger kao takav stavio u okrugle zagrade. tako da kao doba nastanka cijelog manuskripta “Priloga filozofiji” proizlaze godine 1936-38. Rukopisna naslovna stranica cijelog manuskripta nosi naslov “Prilozi filozofiji (Iz dogođaja)”. s kojim je po nalogu Martina Heideggera njegov brat Fritz Heidegger počeo odmah po dovršetku rukopisa. a nije ih uočio ni Martin Heidegger kad je uspoređivao prijepis i izvorni zapis. stavkom započinje prvi dio “nacrta”. koji su u rukopisu često bili nepotpuni. na njoj se gore desno u takvim slučajevima nalaze dvije ili čak tri paginacije iz rukopisa. Redni brojevi iz rukopisa u prijepisu se nalaze na prvoj stranici svakog stavka lijevo gore. izdavač ih je za tisak u skladu s uputama dopunio i u cjelini provjerio. a osobito za temeljne riječi njegova mišljenja. Kao vrijeme nastanka manuskripta naslovna stranica navodi godine 1936/37.

i na mnogobrojne rubne bilješke u njemu koje su objavljene već u “Putokazima” (Gesamtausgabe Band 9) u bilješkama označenim malim slovima. Die Erinnerung in den 420 ersten Anfang” (“ἀλήθεια. Sve bilješke označene zvjezdicom sadrže upućivanja iz samog Heideggerova rukopisa. Od drugih manuskripata spomenutih u “Prilozima filozofiji” u III. Sjećanje u prvi početak”). Nadalje će se u IV. Urednik je za njegovu pripremu trebao u jednom semestru biti oslobođen svojih sveučilišnih nastavnih obveza. redni su se brojevi morali dodati naslovima kako bi se mogli jasno razlikovati različiti stavci koji imaju iste naslove. Iz frajburškog predavanja “Vom Ursprung des Kunstwerks” (“O iskonu umjetničkog djela”) (1935) nastala su tri frankfurtska predavanja “Der Ursprung des Kunstwerks” (“Iskon umjetničkog djela”) iz 1936. a filozofski krugovi već dugo iščekivali. rođendana Martina Heideggera dopusti objavljivanje manuskripta “Prilozi filozofiji (Iz dogođaja)” koji je filozof desetljećima čuvao. Hermannu Heideggeru. a koja su 1950. Redni broj nije se pridodao samo ako se naslov nekog stavka više puta ponavlja unutar jednog dijela manuskripta i ne može se sa sigurnošću utvrditi na koji se stavak tog naslova upućuje. Uputa na “vlastiti primjerak” spisa “O biti temelja” odnosi se na korekturni primjerak 1. odjeljka Gesamtausgabe koji će obuhvaćati sva predavanja koja su za Heideggerova života ostala neobjavljena. Oba frajburška predavanja izaći će kao dosada neobjavljene verzije u svesku “Predavanja” III. * Mnogo je zahvala koje sam čuvao za kraj pogovora. oporučno imenovanom upravitelju ostavštine. Tu pripadaju nadopuna naslovâ dijelova manuskripta članovima. “Entmachtung der φύσις” (“Razvlaštenje φύσις”) (1937). prvi put kao zaseban spis pod istim naslovom objavljenog teksta. “Anmerkungen zu ‘Vom Wesen des Grundes’” (“Bilješke uz ‘O biti temelja’”) (1936). a koji je od 1967. U IV. izdanja iz 1929. objavljena u “Holzwege” (“Šumski putovi”) (Gesamtausgabe Band 5). odjeljku bit će objavljeno: bilješke za vježbe u ljetnom semestru 1937. Ukoliko su drugi manuskripti na koje Heidegger upućuje već objavljeni u Gesamtausgabe ili su već definitivno dodijeljeni nekom od njihovih još neobjavljenih svezaka. Sein und Schein” (“Nietzscheov temeljni metafizički stav. za njegovu odluku da u povodu 100. Prvo. izdavač je to naznačio u okruglim zagradama. tako da se izbjegnu brkanja. Malobrojne numerirane bilješke dodao je izdavač. Heidegger više puta upućuje na dva frajburška predavanja kod kojih je riječ o još neobjavljenim ranijim verzijama kasnije objavljenih djela. zahvalan sam g. “Besinnung” (“Osvještavanje”) (1938/39). Frajburško predavanje “Vom Wesen der Wahrheit” (“O biti istine”) iz 1930. a sadrže bibliografske navode o citatima drugih autora koje Heidegger navodi u tekstu. Izdavač je za tisak upotpunio sve skraćene navode u tim upućivanjima koje je Fritz Heidegger u svojem prijepisu ostavio neizmijenjenima. No objavljivanje ovog sveska točno početkom jubilarne godine ne bi bilo moguće bez susretljivosti i razumijevanja nekoliko osoba i institucija. U rukopisu su ta upućivanja svrstana ili uz neki naslov ili se nalaze u tekstu. odjeljku objaviti manuskripti “Laufende Anmerkungen zu ‘Sein und Zeit’” (“Tekuće bilješke uz ‘Bitak i vrijeme’”) (1936). navodeći broj sveska. godine prva je verzija kasnije višekratno pregledanog i 1943.POGOVOR UREDNIKA NJEMAČKOG IZDANJA POGOVOR UREDNIKA NJEMAČKOG IZDANJA navljaju. Za to izražavam dužnu zahvalnost Filozofskom fakultetu i rektoratu sveučilišta Alberta Ludwiga u Freiburgu kao i Ministarstvu za znanost 421 .. čije rimske znamenke označavaju redoslijed svezaka. “Überlegungen” (“Razmišljanja”). dr. i to ili na stavke unutar “Priloga filozofiji” ili na druge vlastite spise i manuskripte. upotpunjenje naslovâ stavaka i dodavanje rednih brojeva. “Eine Auseinandersetzung mit ‘Sein und Zeit’” (“Jedno suočavanje s ‘Bitkom i vremenom’”) (1936). “Nietzsches metaphysische Grundstellung. će odjeljku biti objavljeni: “Die ἀλήθεια. bilješke za radnu grupu nastavnika prirodnoznanstveno-medicinskog fakulteta “Die neuzeitliche Wissenschaft” (“Novovjekovna znanost”) (1937). dostupan i u “Wegmarken” (“Putokazi”) (Gesamtausgabe Band 5). Bitak i privid”) kao i za vježbe u zimskom semestru 1937/38 “Die metaphysischen Grundstellungen des abendländischen Denkens (Metaphysik)” (“Temeljni metafizički stavovi zapadnog mišljenja (metafizika)”).

kao i kolegama g. Hartmut Tietjen. g. Friedrichu Wilhelmu Siburgu. rektorima frajburškog sveučilišta g. Litt. Helmutu Engleru. Dugogodišnjem ravnatelju Njemačkog literarnog arhiva u Marbachu. Winfrieda Feifela. Za velikodušno odobrenje zahtjeva i potporu izražavam iskrenu zahvalnost ministru znanosti i umjetnosti Baden-Württemberga g.POGOVOR UREDNIKA NJEMAČKOG IZDANJA i umjetnost Baden-Württemberga. v. Ovdje ću spomenuti: g. dugujem posebnu zahvalnost za omogućavanje izvrsnih uvjeta pod kojima se dosada moglo raditi na izdanju Gesamtausgabe. Hermann 422 423 . prof. Joachima W. Klausu Jacobiju. dr. koji su od početka objavljivanja Gesamtausgabe s velikom radošću i entuzijazmom na razne načine pripremali materijale za izdanje pojedinih svezaka. Gospodinu dr. Freiburg i. D. dr. kao i njegovu nasljedniku. Hans-Helmuthu Ganderu srdačno zahvaljujem za vrlo detaljan posljednji pregled tiskarskog predloška. Volkeru Schuppu i g. Christophu Rüchardtu. Geroldu Praussu i g. dr. te tako i ovoga. dr. G. g. dr. uredniku je svojim velikim iskustvom u čitanju i prijepisu rukopisâ Martina Heideggera pomogao g. Njemu i g. U slučaju nekoliko težih problema s dešifriranjem. kancelaru sveučilišta g. prof. koji su mu omogućili ranije korištenje istraživačkog semestra. sada u aktivnoj mirovini. prof. g. Silvio Vietta kao tadašnji posjednik rukopisa ljubazno mi ga je dao na raspolaganje za fotokopiranje. dr. Franz-Karlu Blustu izražavam srdačnu zahvalnost za savjesnu brižnost s kojom su proveli svoj dio korektorskog rada. ravnatelju dr. dr. dr. dr. gđu Ursulu Fahrländer. Svi urednici duguju veliku zahvalnost svim zaposlenicima Njemačkog literarnog arhiva u Marbachu. dr.. dr.. i time presudno utjecali na brzinu izdavanja. c. gđu Elfriede Ihle i gđu Beate Küsters. gđu Inge Schimmer. prof.-W. prof. h. prof. gđu Ingrid Grüninger. Br. za što mu srdačno zahvaljujem. Ulrichu Ottu. F. u veljači 1988. za što mu ne mogu dovoljno zahvaliti. Bernhardu Zelleru. prof. dr. Storcka. gđu Ute Doster.

Zagreb CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem ISBN 978-953-7036-45-4 Printed in Croatia 2008 .Martin Heidegger PRILOZI FILOZOFIJI (O DOGOĐAJU) Biblioteka Fîj knjiga 15 Nakladnik Naklada BREZA Za nakladnika/Urednik Božo Dujmović Grafička priprema Naklada BREZA Likovna oprema Željka Tihomirović Tisak KIKA GRAF.

Gesamtausgabe. Band 65. studeni 2008. III. Knjiga je objavljena uz potporu Ministarstva kulture RH .Naslov izvornika Martin Heidegger. © 1989 Vittorio Klostermann © 2008 Naklada BREZA za prijevod na hrvatski. Vittorio Klostermann. Martin Heidegger Recenzenti Vesna Batovanja Hotimir Burger P R I LOZI F I LOZOF IJI (O D O G O Đ A JU ) S njemačkoga preveo Kiril Miladinov Naklada BREZA Zagreb. Frankfurt am Main 2003. Abteilung: Unveröffentlichte Abhandlungen. unveränderte Auflage.. 3. Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful