Calculul scari

A . Calcul rampa
1. Evaluarea incarcarilor :
a ) greutate proprie placa rampa :
hr * γba * n = 0.10 * 2500 * 1.1 = 275 daN/m2
b ) greutate proprie trepte :
htr * γbs * n = 0.075 * 2400 * 12 = 216 daN/m2
c) greutate proprie finisaj :
hfe * γf * n = 0.04 * 2200 * 1.3 = 114.4 daN/m2
d ) tencuiala intrados :
δt * γt * n = 0.015 * 1900 * 1.3 = 37.05 daN/m2
e ) incarcare utila : Pu’ = 300 * 1.4 = 420 daN/m2
tip element
( valoare incarcare )
daN/m2

dimensiune
[m]

valoare
normata
daN/m2

valoare de
calcul
daN/m2

250

COEFICIENT
DE
SIGURANTA
n
1.1

greutate prop.
placa ( 2500 )
greutate proprie trepte
( 2400 )
greutate proprie
finisaj
( 2200 )
tencuiala intrados
( 1900 )
TOTAL
inc. utila ( 300 )

0.10
0.075

180

1.2

216

0.04

88

1.3

114.4

0.015

28.5

1.3

37.05

-

546.5
300

1.4

642.45
420

2. Calculul grosimii echivalente de trepte :
1

275

29 * 17.5 / 2 = ( 29 2 + 17.52 ) * hte e
253.75 = 33.87 * htr =>
htre = 0.075 m
3. Calculul grosimii echivalente definisaj

2

2 * 17.5 + 3 * 33 =( 29 2 + 17.52 ) * h f e
134 = 33.87 * hfe =>
hfe = 3.95 cm ≈ 0.04 m
4.Calculul momentelor si al ariei de armatura :

gp = qp * br = 642.45 * 1.00 m = 642.45 daN/m
Pu = Pu’ * br = 420 * 1.00 m = 420 daN/m
gp * cos α = 642.45 *cos 31.1° = 550.1 daN/m
Pu * cos2 α = 420 cos2 31. 1° = 307.90 daN/m
M = ( qnec * l2 ) / 8
M = [(550.1 + 307.90 )* 2.322 ] / 8 = 577.29 daNm
Aa = 577.29 * 102 / 9.9 * 2100 = 2.77 cm2
 aleg : 5 Ø 10

3

Calcul podest :
Evaluare incarcari :
a) greutate proprie podert :
0.13 * 2500 * 1.1 = 357.5 daN/m2 ;
b) pardoseala rece:
110.90 daN/m2 ;
c) tencuiala intrados :
δt * γt * n = 0.015 * 1900 * 1.3 = 37.05 daN/m2 ;
d) incarcare utila :
Pu’ = 300 * 1.4 = 420 daN/m2 ;
tip element
( valoare incarcare )
daN/m2

dimensiune
[m]

valoare
normata
daN/m2

valoare de
calcul
daN/m2

325

COEFICIENT
DE
SIGURANTA
n
1.1

greutate prop.
placa ( 2500 )
tencuiala intrados
( 1900 )
pardoseala rece
(1900 )
inc. utila ( 300 )
TOTAL

0.13
0.015

28.5

1.3

37.05

-

-

-

110.90

-

300
653.50

1.4
-

420
925.45

357.5

Calculul momentelor si al ariei de armatura:
1. Podestul este incarcat cu sarcini uniform distribuite provenite din

greutatea proprie si incarcare utila :
P = q * lx * ly = 925.45 * 1.30 * 2.45 = 2947.58 daN
λ = lx / ly = 1.3 / 2.45 = 0.53 =>
mXR = 9.20
mXM = 16.2
mYM=27.4
MXM = P / mXM = 2947.58 / 16.2 = 182 daN m
MYM = P / mYM = 2947.58 / 27.4 = 107.6 daN m
MXR = P / mXR = 2947.58 / 9.2 = 320.4 daN m
4

Aaxm = MXM / z * Ra = 182 * 102 / 11.1 * 2100 = 0.78 cm2
Aaxm = 0.78 / 2.45 = 0.32 cm2 / m
Aaym = MYM / z * Ra = 107.6 * 102 / 11.1 * 2100 = 0.46 cm2
Aaxm = 0.46 / 1.30 = 0.35 cm2 / m
AaxR = MXR / z * Ra = 320.4 * 102 / 11.1 * 2100 = 1.37 cm2
Aaxm = 1.37 / 0.5 = 2.75 cm2 / 0.5 m
2. Podestul este incarcat cu reactiunea din rampa :
qc = qp * lr / 2 + Pu’ / 2 = 642.45 * 2.71 / 2 + 420 * 2.32 / 2 = 1357.72 daN/m
S = qc’ * lx = 1357.72 * 2.45 = 3326.41 daN
λ = lx / ly = 1.3 / 2.45 = 0.53 =>
mXR = 4.5
mXM = 9.3
mYM=39.4
MXM = S / mXM = 3326.41 / 4.5 = 739.2 daN m
MYM = S / mYM = 3326.41 / 9.3 = 357.68 daN m
MXR = S / mXR = 3326.41 / 39.4 = 84.43 daN m

Aaxm = MXM / z * Ra =739.2 * 102 / 11.1 * 2100 = 3.17 cm2
Aaxm = 3.17 / 2.45 = 1.29 cm2 / m
Aaym = MYM / z * Ra = 357.68 * 102 / 11.1 * 2100 = 1.53 cm2
Aaym = 1.53 / 1.3 = 1.18 cm2 / m
AaxR = MXR / z * Ra = 84.43 * 102 / 11.1 * 2100 = 0.36 cm2
AaxR = 0.36 / 0.5 = 0.75 cm2 / 0.5 m

Suprapunem efectele =>
Aaxm = 0. 32 + 1.29 = 1.61
aleg : 5Ø8/m
Aaym = 0. 35 + 1.18 = 1.53
aleg : 5Ø8/m
5

Aaxr = 2.75+ 0.75 = 3.5
aleg : 5Ø10/ 0.5 m

Extras de armatura pentru scara :

MARCA
1
2
3
4
5
6
7
8
9

DIAMETRU
8
8
8
8
8
8
8
8
8

lungimi
de bare
1.75
1.60
5.25
1.90
1.80
5.20
2.15
1.45
1.65

nr. bucati
7
7
7
14
7
7
7
7
7

6

lungimi pe diametru
Ø8
Ø10
12.25
11.20
36.75
26.60
12.60
36.40
15.05
10.15
11.55
-

10
11
12

8
10
local

3.00
3.00
-

7
5
-

TOTAL LUNGIMI PE DIAMETRU
GREUTATI PE ml ( kg )
GREUTATI PE diametru ( kg )
GREUTATE ARMATURA DE REZISTENTA ( kg )
GREUTATE ARMATURA REPARTITIE ( 10% AR)

GREUTATE TOTALA :

21

15
15
0.617
10

195
0.395
80
90
9

100

7

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful