You are on page 1of 1

Struktur Permainan

1. Terdapat 3 soalan yang bertahap senang, sederhana dan susah telah disediakan
dalam setiap petak papan Monopoly Mesin Masa.
2. Pencabar boleh memilih salah satu soalan itu untuk menjawab.
3. Sekiranya terdapat catur pencabar (Pencabar A)yang bergerak ke petak yang
telah dikunjungi oleh pencabar lain sebelumnya, pencabar A tersebut hanya boleh
memilih dan menjawab soalan yang belum dipilih.
4. Markah bagi menjawab soalan yang bertahap senang, sederhana dan susah
adalah 1, 2 dan 3 masing-masing.
5. Jumlah bagi bilangan pencabar untuk menyertai permainan ini adalah 4 orang
bagi setiap kumpulan

Peraturan-Peraturan Monopoly Mesin Masa

1. Setiap kumpulan akan mendapat satu catur yang pelbagai warna tetapi hanya
satu dadu akan digunakan dalam permainan.
2. Untuk memulakan permainan, setiap kumpulan perlu menghantar salah satu
daripada ahli mereka untuk menjadi pencabar baris pertama.
3. Para pencabar perlu memainkan dadu untuk menentukan soalan yang perlu
mereka jawab.
4. Barisan pertama pencabar memindahkan kepingan catur mereka ke papan
mengikuti dengan jumlah dadu.
5. Setiap pencabar mempunyai 2 minit untuk berfikir dan menjawab.
6. Jika pencabar baris pertama telah menjawab soalan dengan betul, mereka boleh
memindahkan keping mereka terus ke slot permulaan barisan kedua papan.
7. Jika pencabar gagal menjawab soalan, catur pencabar itu tidak boleh bergerak ke
baris perlu menunggu pusingan pencabar-pencabar kumpulan lain tamat.
8. Pencabar lain diberi peluang untuk menjawab soalan itu, mendapat satu markah
untuk menjawab dengan betul, tanpa penalti jika membuat kesilapan.
9. Sekiranya tiada pencabar dapat menjawab soalan itu, penyelaras akan
mengumumkan jawapannya.
10. Selepas satu pusingan berakhir, sekeping catur penantang beku akan
dipindahkan ke titik permulaan barisan kedua.
11. Pencabar baris kedua memulakan pusingan kedua.
12. Apabila semua kumpulan telah mencapai titik penamat, permainan selesai dan
kumpulan yang mempunyai skor tertinggi menang.