You are on page 1of 3

Father Saturnino Urios University

NURSING PROGRAM
Butuan City

Harvey L. Selim July 3, 2019


Mr. Michael Joel B. Apas N21

Area of Assignment: Butuan Medical Center (OB Ward)

Resource Manual

Topic: Hygiene (Watcher’s Class)

Topic Description: Hygiene after Pregnancy

A woman's world changes entirely the moment that she becomes a mother. Gone are
the days spent fulfilling her own needs, replaced instead with meeting the demands of a human
being. These little people might be small, but their requests and requirements are of a whole
other world.

Even if you already have a baby to attend to it is still important to look out for yourself
and do proper hygiene to stay healthy, not only for you but for your baby as well.

How can I keep myself clean?


Good hygiene is important for pain and comfort reasons, but also needed for
wound healing and to prevent infection.

 It is important to keep your perineum very clean. This is the area between the
vagina and rectum. It can be swollen and painful after stretching to allow the
baby to be born.
 Each time you use the bathroom or change your pad wash your hands both
before and after. Be sure to remove the dirty pad and replace a clean pad, from
front to back
 When wiping the Vagina start from the front to back, to avoid infection.

How should I care for my...


Incision and hemorrhoid?

Incisional care
 It is important to keep the incision clean and dry. You can take sponge baths or
showers. Drip plain or soapy water over the incision and dry gently with a clean
towel.
 Your incision may itch as it heals. Be careful not to scratch it.
 Your internal stitches will dissolve on their own
 Your health care provider will give you instructions for wound care and when it is
okay to shower.
 As you heal, you will need to make sure your incision is healing normally. Contact
your health care provider if you have a fever or if the incision becomes red,
swollen, oozes pus, or separates.

Hemorrhoid care
 May have developed during pregnancy and increased in size during labor.
 Pressure associated with hemorrhoids may be very painful and uncomfortable..
 Good hygiene is important. Follow the care for keeping your perineum clean.
 Make sure you clean your rectal area as well.
 Take pain medicine as needed. After taking a bath. Apply topical pain medicine.
Follow the provided instructions carefully.
 It will be important to prevent constipation. Eating a high fiber diet, drinking
plenty of fluids, and keeping your pain at a comfortable level can help with this.
Call your health care provider if constipation becomes a problem.

Ang kalibutan sa babae tibuk-an gyud na ma bag o pag mahimo na siyag inahan, wala
natong mga adlaw nga maka atupag pa siya sa iyang kaugalingon na mga kinahanglan,
kay nabayloan na kini tungod sa iyang anak. Gagmay man kini nga mga tao busa
daghan ni silay mga gikinahanglan nga dapat nato atupagon.

Bisan naa nakay anak nga atimanonon importante lang gihapon nga imong alagaan ug
hinloan ang imong kaugalingon para mahimong baskog ug layo sa sakit, buhata kini
alang-alang sa imong kaugalingon ug sa imong anak.

Unsaon Man nako pag hinlo ang akong kaugalingon?


Importante kaayo ang paghinlo kay mao kini ang maka wala sa sakit ug
makahatag kini ug comportable nga mga epekto sama sa pag ayo sa samad ug maka
ikyas sa mga inpeksyon.
 Importante lamang nga permanente hinlo ang atong perineum. Mao kini ang
lugar tunga2 sa kinatawhan ug sa lubot. Normal lang nga muhubag kini ug
musakit tungod kay nabinat mani sa kadtong pag panganak sa imong bata.
 Sa pag gamit nimo sa kasilyas ug pag ilis nimo sa imong pad, ayaw kalimti nga
hugasan ang kamot kiniadto ug human pagbuhat. Siguradua nga tangalong ang
hugaw nga pad ug bayloann kini ug hinlo, sugod sa atubangan padung sa likod
 Kung mag trapo sa kinatawhan mag sukod dapat sa atubangan padulong sa
likod, para maka ikyas sa mga kagaw nga maka hatag ug inpeksyon

Pag-areglar sa tahi

 Importante lamang nga hinlo ug uga ang tahi, pwede ka mang himasa or maligo
para mahinloan. Tuluan ug tubig nga naay sagol nga sabon ang tahi tapos
waswasan kini utro ug tubig, tapos hinay hinayon ug pag trapo
 Mo katol gyud ang tahi kay padungay namanig ayo, ayaw kini katla
 Mo lanay rag iyaha ang imong tahi pasagdii lamang kini
 Ang imong doctor or ang health care provider kay magahatag ug signal kung
kanus a pwede na maligo huwati kini
 Kung padungay nag ayo ang tahi siguradua nga normal kini, kontaka ang doctor
or ang health care provider diretso kung gihilanat ka, kung ang tahi kay namula
ba, ninghubag , naay nana or nagisi kini.
Pagareglar sa Almuranas

 Sa pag panganak nimo naay posibilidad nga naay almuranas nga mahitabo and
pwede kani mudako
 Sakit kini ug dili comportable
 Maong importante lang gyud nga ato ning areglaron
 Siguradoa nga hinlo sab ang imong lubot
 Tumar ug tambal pampawala sa sakit kung kinahanglon, paghuman ug ligo,
pahiri kini ug oinments or kung unsa man to ang gi advise sa doctor or health
care provider
 Importante lang usab nga mukaon ta ug mga pagkaon nga taas sa fiber sama sa
orange, pinya, kapayas, avocado ug inom usab ug daghan nga tubig para
maiwasan ang constipation. Tawagi ang health care provider kung naay
problema.

Reference:

Hygiene After Pregnancy. (2019). Retrieved from:


https://www.unitypoint.org/dubuque/bathing-hygiene-incision-and-hemorrhoid-
care.aspx

AWHONN. (2006). The Compendium of Postpartum Care, 2nd Edition. Philadelphia, PA:
Medical Broadcasting Company.

Riley, L. (2006). You & Your Baby: Pregnancy. Des Moines, IA: Meredith Corporation