LUCRĂRI PRACTICE DE PSIHOLOGIE EXPERIMENTALĂ

LUCRAREA NR. 1 INFLUENŢA STĂRII VREMII ASUPRA DISPOZIŢIEI AFECTIVE 1. Cadrul teoretic Din ansamblul formelor vieţii emoţionale, dispoziţiile afective se disting ca stări difuze şi generalizate, mai puţin intense, relativ discrete şi durabile, care comunică o anumită tonalitate întregii noastre vieţi psihice, (Radu, 1991). Ele alcătuiesc un fond emoţional, pe care se dezvoltă alte procese de prelucrare a informaţiei. Spre deosebire de alte procese emoţionale, dispoziţiile afective nu au o orientare atât de precisă, sunt mai vagi, cauza lor fiind adesea puţin accesibilă introspecţiei. În urma unei analize atente, însă etiologia dispoziţiilor afective poate fi evidenţiată. Astfel se pot aminti ca principale surse ale dispoziţiei afective: - stările fizice sau organice - evenimentele de viaţă - natura, peisajul, (factorii ambientali) - relaţiile interpersonale - factorii de climă (starea vremii). Trebuie menţionat, însă, că aceşti factori nu determină independent o anumită dispoziţie afectivă, ei exercitând o acţiune sumată. Ponderea cauzelor este însă diferită în anumite perioade ale dezvoltării. Astfel, dacă la copil, dispoziţiile afective sunt condiţionate predominant organic, odată cu înaintarea în vârstă influenţa factorilor sociali şi profesionali creşte. Pornind de la aceste premise,o serie de autori realizează distincţia între dispoziţii afective primare (condiţionate predominant organic), şi dispoziţii afective secundare condiţionate contextual. Un fenomen special în cadrul dinamicii dispoziţiilor afective îl constituie procesul contagiunii afective, ca dezvoltare a acestora la nivel de grup. În condiţiile menţinerii o perioadă mai îndelungată dispoziţiile afective se pot transforma în trăsături de caracter, mai precis ele se înscriu în structura afectivă a caracterului. Lucrarea de faţă îşi propune evidenţierea rolului exercitat de starea vremii În inducerea dispoziţiilor afective. Dat fiind faptul că omul trăieşte într-un mediu natural, starea vremii are o pondere apreciabilă în determinarea dispoziţiilor afective chiar dacă nu întotdeauna conştientizăm acest lucru. Starea vremii poate fi operaţionalizată printr-o serie de variabile specifice cum sunt: presiunea atmosferică, temperatura aerului, strălucirea soarelui, umiditatea, nebulozitatea, şi mai ales prezenţa precipitaţiilor. În cadrul lucrării de faţă se va opera cu o dihotomizare a stării vremii : vreme (zi) senină, caracterizată prin presiune atmosferică redusă, cer senin, absenţa precipitaţiilor şi respectiv vreme (zi), mohorâtă, exprimată prin

pasiv. s-a utilizat o listă de adjective (Mood Adjective Check List. (implicare-neimplicare): tihnit. 3. trist. deprimat.. Variabila independentă este reprezentată de starea vremii. 2. apatic. tentat să lenevesc.presiune atmosferică crescută. Se vor lua în studiu 5 subiecţi. Ipoteza cercetării Starea vremii influenţează dispoziţia afectivă. 2 (mult). 4. Pentru fiecare adjectiv se va determina pe eşantionul de 5 subiecţi valoarea modală a intensităţii. Lista conţine pe linii 24 de adjective ce descriu dispoziţia afectivă. plin de energie. respectiv zi mohorâtă. care îi este caracteristic în momentul completării. cer noros.încrezător. neliniştit. dezinteresat. (plăcut-neplăcut): fericit. Desfăşurarea lucrării Fiecare subiect va completa câte două liste. Pentru evaluarea dispoziţiei afective. iar pe coloane 4 grade de intensitate: 0 (deloc). (încordat-relaxat): tensionat. viguros. Tabelul 1. 1965). Materiale necesare. Cele două liste se vor completa în două zile diferite : zi senină.1(puţin). Variabila dependentă este exprimată prin scorurile obţinute în cadrul scalei de evaluare a dispoziţiei afective. odihnit. 3 (extrem). gradul de tensiune.(mobilizator –demobilizator): vioi. plictisit. tonus general. 5.binedispus. temperatură scăzută. Prelucrarea datelor. (vezi anexa). astfel: tonul hedonic. nervos. pentru ziua senină respectiv mohorâtă. entuziast. inspirat. Design-ul studiului Cercetarea se încadrează în categoria studiului cvasiexperimental. iritat. Datele se vor nota într-un tabel (vezi tabelul 1). indicând pentru cele 24 de adjective. mulţumit. Rezultatele obţinute se vor reprezenta într-o diagramă de comparaţie. precipitaţii. 2 ZI SENINĂ SUBIECŢI 3 4 5 MOD 1 ZI MOHORÂTĂ SUBIECŢI 2 3 4 5 MOD . Adjectivele sunt grupate în 4 categorii. Valorile intensităţii fiecărui descriptor ADJECTIV 1 FERICIT VIOI ……. Nowlis & Green. tonul energetic. 6. alert. Efectul acestei variabile se poate constata pe baza unui design intrasubiect. satisfăcut. gradul de intensitate. umiditate ridicată. (zi senină/ zi mohorâtă).

Nowlis & Green (1965). Introducere în psihologia contemporană. 8. Cluj-Napoca. (1991). Mood Adjective Check List. 12. I. Radu. 345-364. Editura Sincron.7. & col. Journal of Personality and Social Psychology. Interpretarea rezultatelor Se va realiza în funcţie de rezultatele obţinute. Concluzii Se va decide asupra modificării dispoziţiei afective în funcţie de starea vremii.. . BIBLIOGRAFIE..

Instrucţiuni: În cele ce urmează. semnificând gradul de intensitate care vă caracterizează în momentul de faţă. De exemplu: “ Cât de fericit vă simţiţi astăzi?” DELOC (0) FERICIT VIOI TENSIONAT TIHNIT INSPIRAT ENTUZIAST NELINIŞTIT PASIV SATISFĂCUT ALERT IRITAT TENTAT SĂ LENEVESC MULŢUMIT PLIN DE ENERGIE DEPRIMAT PLICTISIT ÎNCREZĂTOR ODIHNIT NERVOS DEZINTERESAT BINEDISPUS VIGUROS TRIST APATIC PUŢIN(1) MULT (2) EXTREM(3) .1. pentru fiecare adjectiv. un asterisc.Anexa 1. sunteţi solicitat să notaţi pe liniile tabelului.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.