You are on page 1of 23
Advan nodnn ypn — dN1Y»3 saIdNIDA Ay IWAN Nowa ANMOID DIY»? nbn’ prpronn yoya 11.1.2018 Dp 3419 oN AdYNNA NVbNAY 10 pyVA WANT NN PIN? 1 2 APY_NA PN 31/12/2019 BMD AMIN ND TVbAND 1 yoA WAND PInA VIIN dnd ty ODVY Nd PINA “~vaIn OYPPY 929 AMINA WW NIvNA AT WNA AwdsnAy 2 pyoI WON PINA PIN OYPP py NAY ,NHOWNN MTNA now Avnna wD WT 744 noo. yyya yp AMA May WNW yt! TYMZDI AWN? oMbYNNA IBA APINNS 9920 30 TH AYDWIV MdY2I0 31 MPM ("OMND” :y9N9) OMATANA OMY 90%-3 DY TUD 27,000-> OPTION Ja TINA ManAD DYVIMTWOD HT mynd Dry DVIVUAD VIMNL mNOTAN MAD DIM veNDA DOMTWDAN DOWN MYA YI APYNI TWD? AVON 23 vA MTD) BPD /TODID 220" >ydn20 sendin DPANWHY ANT NDI qe TawHI ANIM ANA WadwIVA No2DwAN OW THAI SNDTINA DPA ONIN OTN" NAIA ANIA ,PwDIAwWNA APPIN 9X dy MANA DAYPYM AMAA ANayA TWH dyDm MBNA TIN Neva 2017 mV TPAD 2017 73R3NI MAY AN ADOT AY >9N2 TWINS WN TDMA TWD "DN PAI IPM OY DIAN NI WwoA MAIN: DeDA NA NIAwAN AN paws ANI MDIINA YY DPN WY. DDI OY pay »va ODM OY AMA NVAIANTAY DrvrTHODI WY THD WAN APSINDA nyvnn nvdNA AyapNN ,2019 mw YPN MVNA MADINA ATMA ME TwNNA yond) bxawrAa MmN2A NdDWAN ndqwNA MOND? pra 11.01.2018 DVD 3419 7900 DIM yr97 NOW NNW »wBNA NAA MMs yd dyan Awan» yapy na CAVINAT Dy ran an Sxqw2 mNdgV20A AoovAN nawE Now MYDR2 wAAWA PYDA AINNBY TPNIMIOA ADVAN WIB PA NPBA TAA AN PINd nYPID AINA pemann oMPeM AM ATA TWO o7yn DNA MV2 NNN ANIA» Y3p2 ypay72 Dyn AdYNNA AVINNA PapNAW 92 MENSA Ay FpntaA D\NNa sTDA APIA NITY = PYRA DW AN ONIN MVD OPT M20 MD © epopVa *RIDV" TID NPS TDA MyV DIDS -VONDTIA Way MyY 300 YADA YYD MONA NevI- wy TID NOVI * D»DNdW DNIDV Nay MY 150 DeDM 25% Wap? OID MIEN Ya -- MDMA MdsIN9 THMATO MYM sonyd) Hoy ONNAI NWS IP NMdn20A MdyoN OMN OWA yma” O»prOYAA synabninn menan wspn3 OWNS « mpypnAyNID vonwV? Prynn_NdTM nynyu2VA m%2nn DpH? ny 200 NOD 1 19,500-> (nPNDIA 19990) nwvdn 2502¥ gpa MVM Id HY» Dypn nov * nowwnn man DrVITIVD 800-9 yD THY NAY MddIn dy PIDINN DypNA NAN JANayA TWA >P dy ANPIODA NaAWDI AN aN NPEW AVoNAA MINA ADSI by noqWN AMR pIPNd MY Aa YY O>DyPNA AWN ,OMMINA MPM ANNA awn (PINAY | ybAY) 2012—-wYYNA ,DYONOWA DOM DNDN prnw ANN ,NNT doin ,o»MaNA OM YY_M MMA AT|YN WM TNA Ww dv noMwD APAIANA 0189 PNA Ww 51 DMMIANA OM YYEM ANNA -AMaYA Ww dy ASAAA n_DI 2217 DN DW AMA PI AWN PIN NPN PIN -yIIN ADNAN noap OVD DD 60 T!NI EMwA MIWA HINDI OOM NDDAN Ny N20 OWA ANTS NYA MAY ,AYYIOA AVMIOND yap» OWA WAN “Poin ODI SPY? YMA DAD JOp-D MVD May WA My NANA Wd AYIA MIN, novand Man 12> AMWA Tn ,DINv DNDDAD ONTPND BND? ndoD Spann” :y9nd) AVINAN OW” DV? D’IDA DNPNA 999 NN 1) OMAN? WNDWIV pina AYPNA »>9N NNWA ANNY NYY NdNAI WoNA Ow» >> yap? MvENAD 10 pY0I pyr sawn pay DYMIANA DM PENI ANNAN ATAYA THD pI MYT IPA DAT AY 2 nopnd a9 OWA NoYNNA NvdNNa AyapI ASIAN Tina PIN PEN Yo! NP TNA o> TH*dA MW NN BWA A_*PNA 2997 NN Drdwnd WP Nd O*TWAN 2 WIa,MPNIA APM yyw nab xy ATaYA TW NVINNA AWN AD VIIAW Np 99 T9d .o"wNA AypNA »>9AN nadwM pInn arn ASN myaopA? OMMANA DAPYA AANAA Hay Tw TAA TWO wan ANAT DTW _pa_MB|.0A 7D ayYM .YOPY PIN PINI MW WA MMpY? WPI pT b9b ma199 ADN SY NB2wNI WHNd .720NN 1379 NBVI9 SIND TWOLONNA ODI Nb -PYD 19 TNAY TY DONA MNPYA NYA? OTN MID NNW MI aw) ON MPA HHNT prya_MIN—A > AD MYPYA TNT pIva_MDVAA pay? MN pNv.A MPV ToINd MYYEA AMNT JAB APA pV? I AND) YNwAA 9 YOPY PINT “PaIN THD Sey yo wIAA Ww > dy DWINDA TOYA NTN. TWNd NAP) DAyPNI NVAVAY Yow NIA INA -YIIN wr" INN 99. 7NAY 1 PIII PIO wd NaIN PINT NPD Br WAY BVT PWS N922 ARAN M>wAN ID DWN Sarpnd ONDA APPA 99 OMWN ND 999 Dy TAN YD NVID INND) IPT DY OW ANNY MBIA NI WwoI MND» pry? PINAY YT NYY MOTD AMAR ADSI .v"ND Sv IMPYPIW N>WwNI OMN DTN DYBPD DOTY NwWIAD BYINN WM AWAD Por APAwIVA M992nn ywnsn nya) pund ddan TAN 9D Oa TOY ANI oD TWA ADWNINA AVINA MPIpANY Ny» PI? DY ya Todd OMIYNNA WN D>TNII DITION IMPaY, Demand DAYPEM ANIA ATAYA Tw DY NAINA AN pO W AysAI AM? PR 792 Wny NY D>TIUOAW ANNI 72°99 — MVdNAD 1 pyO2 WAND PIN “—P2In DIDI? 1 pa aNd PIN aN Yond OTA dy AAI 7D NAP> ysYD ,AA HaPA yA AYNA W NDVI 31/12/2019 OVA IMI NY AINA ANNI >.> AbwNNA NodNna yap? ,72 -MMddo0n dy NID NYDSPN MoswN ADI Nonny 900 NITINYD JAI .DITIWD 800-9 9yn IND» jaw MId9I0 dy PIDINA PypNA NTN