You are on page 1of 4

PHOTO ESSAY (4)

Bawat tao sa mundo ay may kanya-kanyang trabaho, pero dito sa asya ang
pangunahing trabaho ay ang agrikulturang trabaho kagaya ng mga pananim,
pangingisda, at marami pa. tayong mga tao at ang mga likas na yaman ay
parehong nakabenepisyo sa isa't-isa dahil, patuloy tayong nabubuhay,
naninirahan, nakapagpasiya dahil sa kalikasan at ang kalikasan naman ay
nabubuhay dahil tayong mga tao ang nag-aalaga nito. Nakabenepisyo rin ang
kalikasan dahil napagandahan at binibigyan ng paraan na mapreserba at ma
conserba ito. Sa larawan na nasa ibaba ay nagpapakita na ginagamit ng tao ang
kalikasan sa panghanapbuhay nila ibinenta nila ang mga ito upang magkaroon ng
pera para sa pamilya at naging kontribusyon ito para sa atin. Ang kontribusyon ng
likas na kapaligiran sa gawaing pangka-buhayan ng tao ay ang kapaligiran mismo
ang nagbibigay buhay para sa tao ito ang dahilan na may trabaho ang mga tao.
Nagsisilbing pangkabuhayang trabaho ang kalikasan para sa tao o dito kinukuha
ang hanapbuhay o kaya naman ay gingawang atraksyon para sa mga turismo .
Dahil sa mga ito nagkakaroon ng pera ang mga nagtratrabaho at nakapagbigay
pagkain at sapat na mga bagay para sa pamilya. Ang likas na yaman ang
nabibigay ng sapat na produkto para sa atin para may magamit kaya ang likas na
yamn ay may ibinigay na kontribusyon tayo rin ay may binigay na kontribusyon
dahil tayo ang nag-aalaga sa kanila. Dito naranasan ng mga tao ang pagsisikap,
pagiging matatag, at marami pang iba sa trabaho para lang sa kanilang pamilya at
para sa magandang kinabukasan. Sila rin ang tumutulong sa atin dahil kung hindi
dahil sa kanilang mga hanapbuhay wla na tayong makakain at pang hanapbuhay.
kaya nakabenepisyo ang isa't-isa. sa kasalukuyan ngayon unti unti nang nasisira
ang likas na yaman natin kaya kailangan na natin mag tulungan sa pag alaga at
pag protekta nito dahil may kontribusyon maibigay ang isa't-isa at nakapagbigay
ng magandang resulta para sa kinabukasan ng lahat.