You are on page 1of 48

KEHADIRAN GURU 1 MURID 1 SUKAN

KELAB BOLA SEPAK

Bil Nama Guru Januari 2012


Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 5
1/12/2012 1/19/2012 CUTI GANTI
1 Muhamad Hafiz Bin Suhaimi
2 Mohd Fadli Husni Bin Abu Bakar
3 Shahrizal Subqie Bin Mohd Tambidzi
4 Ruzaidy Bin Ismail

JUMLAH
Tandatangan Penyelaras
Tandatangan PK. Koko / S.U. Koko

Bil Nama Guru Fabruari 2012


Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 5
2/2/2012 2/9/2012 2/16/2012 2/23/2012
1 Muhamad Hafiz Bin Suhaimi
2 Mohd Fadli Husni Bin Abu Bakar
3 Shahrizal Subqie Bin Mohd Tambidzi
4 Ruzaidy Bin Ismail

JUMLAH
Tandatangan Penyelaras
Tandatangan PK. Koko / S.U. Koko

Bil Nama Guru Mac 2012


Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 5
3/1/2012 CUTI PENGGAL 3/22/2012 3/29/2012
1 Muhamad Hafiz Bin Suhaimi
2 Mohd Fadli Husni Bin Abu Bakar
3 Shahrizal Subqie Bin Mohd Tambidzi
4 Ruzaidy Bin Ismail

JUMLAH
Tandatangan Penyelaras
Tandatangan PK. Koko / S.U. Koko

KEHADIRAN GURU 1 MURID 1 SUKAN

KELAB BOLA SEPAK

Bil Nama Guru April 2012


Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 5
4/5/2012 4/12/2012 4/19/2012 4/26/2012
1 Muhamad Hafiz Bin Suhaimi
2 Mohd Fadli Husni Bin Abu Bakar
3 Shahrizal Subqie Bin Mohd Tambidzi
4 Ruzaidy Bin Ismail

JUMLAH
Tandatangan Penyelaras
Tandatangan PK. Koko / S.U. Koko

Bil Nama Guru Mei 2012


Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 5
PERKHEMAHAN 5/10/2012 5/17/2012 PEP. P'TENGAH TAHUN
1 Muhamad Hafiz Bin Suhaimi
2 Mohd Fadli Husni Bin Abu Bakar
3 Shahrizal Subqie Bin Mohd Tambidzi
4 Ruzaidy Bin Ismail

JUMLAH
Tandatangan Penyelaras
Tandatangan PK. Koko / S.U. Koko

Bil Nama Guru Jun 2012


Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 5
C. P'TENGAH THN 6/13/2012 6/20/2012 6/27/2012
1 Muhamad Hafiz Bin Suhaimi
2 Mohd Fadli Husni Bin Abu Bakar
3 Shahrizal Subqie Bin Mohd Tambidzi
4 Ruzaidy Bin Ismail

JUMLAH
Tandatangan Penyelaras
Tandatangan PK. Koko / S.U. Koko

KEHADIRAN GURU 1 MURID 1 SUKAN

KELAB BOLA SEPAK

Bil Nama Guru Julai 2012


Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 5
7/4/2012 H. ANUGERAH 7/18/2012 E-PANTAU
1 Muhamad Hafiz Bin Suhaimi
2 Mohd Fadli Husni Bin Abu Bakar
3 Shahrizal Subqie Bin Mohd Tambidzi
4 Ruzaidy Bin Ismail

JUMLAH
Tandatangan Penyelaras
Tandatangan PK. Koko / S.U. Koko

Bil Nama Guru Ogos 2012


Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 5
RAMADHAN C. PENGGAL 8/29/2012
1 Muhamad Hafiz Bin Suhaimi
2 Mohd Fadli Husni Bin Abu Bakar
3 Shahrizal Subqie Bin Mohd Tambidzi
4 Ruzaidy Bin Ismail

JUMLAH
Tandatangan Penyelaras
Tandatangan PK. Koko / S.U. Koko

Bil Nama Guru September 2012


Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 5
9/5/2012 UPSR 2012 9/19/2012 9/26/2012
1 Muhamad Hafiz Bin Suhaimi
2 Mohd Fadli Husni Bin Abu Bakar
3 Shahrizal Subqie Bin Mohd Tambidzi
4 Ruzaidy Bin Ismail
JUMLAH
Tandatangan Penyelaras
Tandatangan PK. Koko / S.U. Koko

KEHADIRAN GURU 1 MURID 1 SUKAN

KELAB BOLA SEPAK

Bil Nama Guru Oktober 2012


Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 5
LAPORAN PEE.AKHIR L. RUMAH C. PERISTIWA B. TUTUP SEK
1 Muhamad Hafiz Bin Suhaimi
2 Mohd Fadli Husni Bin Abu Bakar
3 Shahrizal Subqie Bin Mohd Tambidzi
4 Ruzaidy Bin Ismail

JUMLAH
Tandatangan Penyelaras
Tandatangan PK. Koko / S.U. Koko

Bil Nama Guru November 2012


Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 5
B. TUTUP SEK C.AKHIR THN
1 Muhamad Hafiz Bin Suhaimi
2 Mohd Fadli Husni Bin Abu Bakar
3 Shahrizal Subqie Bin Mohd Tambidzi
4 Ruzaidy Bin Ismail

JUMLAH
Tandatangan Penyelaras
Tandatangan PK. Koko / S.U. Koko
KEHADIRAN GURU 1 MURID 1 SUKAN

KELAB BOLA BALING

Bil Nama Guru Januari 2012


Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 5
1/12/2012 1/19/2012 CUTI GANTI
1 Azizah Binti Ismail
2 Hasmah Binti Ismail
3 Salma Binti Salleh
4 Norli Binti Zulkifli

JUMLAH
Tandatangan Penyelaras
Tandatangan PK. Koko / S.U. Koko

Bil Nama Guru Fabruari 2012


Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 5
2/2/2012 2/9/2012 2/16/2012 2/23/2012
1 Azizah Binti Ismail
2 Hasmah Binti Ismail
3 Salma Binti Salleh
4 Norli Binti Zulkifli

JUMLAH
Tandatangan Penyelaras
Tandatangan PK. Koko / S.U. Koko

Bil Nama Guru Mac 2012


Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 5
3/1/2012 CUTI PENGGAL 3/22/2012 3/29/2012
1 Azizah Binti Ismail
2 Hasmah Binti Ismail
3 Salma Binti Salleh
4 Norli Binti Zulkifli

JUMLAH
Tandatangan Penyelaras
Tandatangan PK. Koko / S.U. Koko
KEHADIRAN GURU 1 MURID 1 SUKAN

KELAB BOLA BALING

Bil Nama Guru April 2012


Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 5
4/5/2012 4/12/2012 4/19/2012 4/26/2012
1 Azizah Binti Ismail
2 Hasmah Binti Ismail
3 Salma Binti Salleh
4 Norli Binti Zulkifli

JUMLAH
Tandatangan Penyelaras
Tandatangan PK. Koko / S.U. Koko

Bil Nama Guru Mei 2012


Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 5
PERKHEMAHAN 5/10/2012 5/17/2012 PEP. P'TENGAH TAHUN
1 Azizah Binti Ismail
2 Hasmah Binti Ismail
3 Salma Binti Salleh
4 Norli Binti Zulkifli

JUMLAH
Tandatangan Penyelaras
Tandatangan PK. Koko / S.U. Koko

Bil Nama Guru Jun 2012


Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 5
C. P'TENGAH THN 6/13/2012 6/20/2012 6/27/2012
1 Azizah Binti Ismail
2 Hasmah Binti Ismail
3 Salma Binti Salleh
4 Norli Binti Zulkifli

JUMLAH
Tandatangan Penyelaras
Tandatangan PK. Koko / S.U. Koko
KEHADIRAN GURU 1 MURID 1 SUKAN

KELAB BOLA BALING

Bil Nama Guru Julai 2012


Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 5
7/4/2012 H. ANUGERAH 7/18/2012 E-PANTAU
1 Azizah Binti Ismail
2 Hasmah Binti Ismail
3 Salma Binti Salleh
4 Norli Binti Zulkifli

JUMLAH
Tandatangan Penyelaras
Tandatangan PK. Koko / S.U. Koko

Bil Nama Guru Ogos 2012


Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 5
RAMADHAN C. PENGGAL 8/29/2012
1 Azizah Binti Ismail
2 Hasmah Binti Ismail
3 Salma Binti Salleh
4 Norli Binti Zulkifli

JUMLAH
Tandatangan Penyelaras
Tandatangan PK. Koko / S.U. Koko

Bil Nama Guru September 2012


Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 5
9/5/2012 UPSR 2012 9/19/2012 9/26/2012
1 Azizah Binti Ismail
2 Hasmah Binti Ismail
3 Salma Binti Salleh
4 Norli Binti Zulkifli

JUMLAH
Tandatangan Penyelaras
Tandatangan PK. Koko / S.U. Koko

KEHADIRAN GURU 1 MURID 1 SUKAN

KELAB BOLA BALING

Bil Nama Guru Oktober 2012


Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 5
LAPORAN PEE.AKHIR L. RUMAH C. PERISTIWA B. TUTUP SEK
1 Azizah Binti Ismail
2 Hasmah Binti Ismail
3 Salma Binti Salleh
4 Norli Binti Zulkifli

JUMLAH
Tandatangan Penyelaras
Tandatangan PK. Koko / S.U. Koko

Bil Nama Guru November 2012


Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 5
B. TUTUP SEK C.AKHIR THN
1 Azizah Binti Ismail
2 Hasmah Binti Ismail
3 Salma Binti Salleh
4 Norli Binti Zulkifli

JUMLAH
Tandatangan Penyelaras
Tandatangan PK. Koko / S.U. Koko
KEHADIRAN GURU 1 MURID 1 SUKAN

KELAB OLAHRAGA

Bil Nama Guru Januari 2012


Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 5
1/12/2012 1/19/2012 CUTI GANTI
1 Syakirah Binti Mahmud ( k)
2 Hamidah Binti Mehat
3 Suzana Binti Nordin
4 Mazatul Iqlima Binti Abdullah
5 Holijah Binti Hamid

JUMLAH
Tandatangan Penyelaras
Tandatangan PK. Koko / S.U. Koko

Bil Nama Guru Februari 2012


Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 5
2/2/2012 2/9/2012 2/16/2012 2/23/2012
1 Syakirah Binti Mahmud ( k)
2 Hamidah Binti Mehat
3 Suzana Binti Nordin
4 Mazatul Iqlima Binti Abdullah
5 Holijah Binti Hamid

JUMLAH
Tandatangan Penyelaras
Tandatangan PK. Koko / S.U. Koko

Bil Nama Guru Mac 2012


Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 5
3/1/2012 CUTI PENGGAL 3/22/2012 3/29/2012
1 Syakirah Binti Mahmud ( k)
2 Hamidah Binti Mehat
3 Suzana Binti Nordin
4 Mazatul Iqlima Binti Abdullah
5 Holijah Binti Hamid

JUMLAH
Tandatangan Penyelaras
Tandatangan PK. Koko / S.U. Koko
KEHADIRAN GURU 1 MURID 1 SUKAN

KELAB OLAHRAGA

Bil Nama Guru April 2012


Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 5
4/5/2012 4/12/2012 4/19/2012 4/26/2012
1 Syakirah Binti Mahmud ( k)
2 Hamidah Binti Mehat
3 Suzana Binti Nordin
4 Mazatul Iqlima Binti Abdullah
5 Holijah Binti Hamid

JUMLAH
Tandatangan Penyelaras
Tandatangan PK. Koko / S.U. Koko

Bil Nama Guru Mei 2012


Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 5
PERKHEMAHAN 5/10/2012 5/17/2012 PEP. P'TENGAH TAHUN
1 Syakirah Binti Mahmud ( k)
2 Hamidah Binti Mehat
3 Suzana Binti Nordin
4 Mazatul Iqlima Binti Abdullah
5 Holijah Binti Hamid

JUMLAH
Tandatangan Penyelaras
Tandatangan PK. Koko / S.U. Koko

Bil Nama Guru Jun 2012


Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 5
C. P'TENGAH THN 6/13/2012 6/20/2012 6/27/2012
1 Syakirah Binti Mahmud ( k)
2 Hamidah Binti Mehat
3 Suzana Binti Nordin
4 Mazatul Iqlima Binti Abdullah
5 Holijah Binti Hamid

JUMLAH
Tandatangan Penyelaras
Tandatangan PK. Koko / S.U. Koko
KEHADIRAN GURU 1 MURID 1 SUKAN

KELAB OLAHRAGA

Bil Nama Guru Julai 2012


Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 5
7/4/2012 H. ANUGERAH 7/18/2012 E-PANTAU
1 Syakirah Binti Mahmud ( k)
2 Hamidah Binti Mehat
3 Suzana Binti Nordin
4 Mazatul Iqlima Binti Abdullah
5 Holijah Binti Hamid

JUMLAH
Tandatangan Penyelaras
Tandatangan PK. Koko / S.U. Koko

Bil Nama Guru Ogos 2012


Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 5
RAMADHAN C. PENGGAL 8/29/2012
1 Syakirah Binti Mahmud ( k)
2 Hamidah Binti Mehat
3 Suzana Binti Nordin
4 Mazatul Iqlima Binti Abdullah
5 Holijah Binti Hamid

JUMLAH
Tandatangan Penyelaras
Tandatangan PK. Koko / S.U. Koko

Bil Nama Guru September 2012


Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 5
9/5/2012 UPSR 2012 9/19/2012 9/26/2012
1 Syakirah Binti Mahmud ( k)
2 Hamidah Binti Mehat
3 Suzana Binti Nordin
4 Mazatul Iqlima Binti Abdullah
5 Holijah Binti Hamid

JUMLAH
Tandatangan Penyelaras
Tandatangan PK. Koko / S.U. Koko

KEHADIRAN GURU 1 MURID 1 SUKAN

KELAB OLAHRAGA

Bil Nama Guru Oktober 2012


Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 5
LAPORAN PEE.AKHIR L. RUMAH C. PERISTIWA B. TUTUP SEK
1 Syakirah Binti Mahmud ( k)
2 Hamidah Binti Mehat
3 Suzana Binti Nordin
4 Mazatul Iqlima Binti Abdullah
5 Holijah Binti Hamid

JUMLAH
Tandatangan Penyelaras
Tandatangan PK. Koko / S.U. Koko

Bil Nama Guru November 2012


Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 5
B. TUTUP SEK C.AKHIR THN
1 Syakirah Binti Mahmud ( k)
2 Hamidah Binti Mehat
3 Suzana Binti Nordin
4 Mazatul Iqlima Binti Abdullah
5 Holijah Binti Hamid

JUMLAH
Tandatangan Penyelaras
Tandatangan PK. Koko / S.U. Koko
KELAB BOLA SEPAK

JANUARI 2012
Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 5
1/12/2012 1/19/2012 CUTI GANTI
BIL NAMA MURID THN
1 Mohamad Shafirul Aiman B Mohamad Nasir 4B
2 Muhammad Faris B Abdul Nasir 4B
3 Wicharn A/L Wicheer 4B
4 Krissada A/L Airi 4B
5 Muhammad Aimi Aiman B Ahmad 4B
6 Chakris A/L Bau 4B
7 Abdul Rahim Bin Suhaini 5B
8 Muhamad Aminuddin Bin Abud Raman 5B
9 Muhammad Adam Bin Yaacob 5B
10 Muhammad Khairizal Bin Mohd Shafie 5B
11 Muhammad Suhayl Aiman Bin Md.Rizal 5B
12 Muhammad Syauqi Bin Azizan 5B
13 Abdul Rahman Bin Abd Hamid 6B
14 Mohamad Hafiyfitri Bin Mohd Noh 6B
15 Muhammad Fikry Bin Mustafa 6B
16 Muhammad Hisyam Bin Kasmokan 6B
17 Muhammad Idris Bin Mazlan 6B
18 Muhammad Irwan Helmi Bin Romli 6B
19 Muhammad Nasri Bin Juhari 6B
20 Muhammmad Alif Fikri Bin Azmi 6B
21 Phodee A/L Amon 6B
22 Muhamad Akmal Hakimi B Harun 6B

JUMLAH KEHADIRAN

Tandatangan Guru Penasihat


Tandatangan Penyelaras
Tandatangan PK. Koko / S.U. Koko
KELAB BOLA SEPAK

FABRUARI 2012
Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 5
2/2/2012 2/9/2012 2/16/2012 2/23/2012
BIL NAMA MURID THN
1 Mohamad Shafirul Aiman B Mohamad Nasir 4B
2 Muhammad Faris B Abdul Nasir 4B
3 Wicharn A/L Wicheer 4B
4 Krissada A/L Airi 4B
5 Muhammad Aimi Aiman B Ahmad 4B
6 Chakris A/L Bau 4B
7 Abdul Rahim Bin Suhaini 5B
8 Muhamad Aminuddin Bin Abud Raman 5B
9 Muhammad Adam Bin Yaacob 5B
10 Muhammad Khairizal Bin Mohd Shafie 5B
11 Muhammad Suhayl Aiman Bin Md.Rizal 5B
12 Muhammad Syauqi Bin Azizan 5B
13 Abdul Rahman Bin Abd Hamid 6B
14 Mohamad Hafiyfitri Bin Mohd Noh 6B
15 Muhammad Fikry Bin Mustafa 6B
16 Muhammad Hisyam Bin Kasmokan 6B
17 Muhammad Idris Bin Mazlan 6B
18 Muhammad Irwan Helmi Bin Romli 6B
19 Muhammad Nasri Bin Juhari 6B
20 Muhammmad Alif Fikri Bin Azmi 6B
21 Phodee A/L Amon 6B
22 Muhamad Akmal Hakimi B Harun 6B

JUMLAH KEHADIRAN

Tandatangan Guru Penasihat


Tandatangan Penyelaras
Tandatangan PK. Koko / S.U. Koko
KELAB BOLA SEPAK

MAC 2012
Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 5
3/1/2012 CUTI PENGGAL 3/22/2012 3/29/2012
BIL NAMA MURID THN
1 Mohamad Shafirul Aiman B Mohamad Nasir 4B
2 Muhammad Faris B Abdul Nasir 4B
3 Wicharn A/L Wicheer 4B
4 Krissada A/L Airi 4B
5 Muhammad Aimi Aiman B Ahmad 4B
6 Chakris A/L Bau 4B
7 Abdul Rahim Bin Suhaini 5B
8 Muhamad Aminuddin Bin Abud Raman 5B
9 Muhammad Adam Bin Yaacob 5B
10 Muhammad Khairizal Bin Mohd Shafie 5B
11 Muhammad Suhayl Aiman Bin Md.Rizal 5B
12 Muhammad Syauqi Bin Azizan 5B
13 Abdul Rahman Bin Abd Hamid 6B
14 Mohamad Hafiyfitri Bin Mohd Noh 6B
15 Muhammad Fikry Bin Mustafa 6B
16 Muhammad Hisyam Bin Kasmokan 6B
17 Muhammad Idris Bin Mazlan 6B
18 Muhammad Irwan Helmi Bin Romli 6B
19 Muhammad Nasri Bin Juhari 6B
20 Muhammmad Alif Fikri Bin Azmi 6B
21 Phodee A/L Amon 6B
22 Muhamad Akmal Hakimi B Harun 6B

JUMLAH KEHADIRAN

Tandatangan Guru Penasihat


Tandatangan Penyelaras
Tandatangan PK. Koko / S.U. Koko
KELAB BOLA SEPAK

APRIL 2012
Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 5
4/5/2012 4/12/2012 4/19/2012 4/26/2012
BIL NAMA MURID THN
1 Mohamad Shafirul Aiman B Mohamad Nasir 4B
2 Muhammad Faris B Abdul Nasir 4B
3 Wicharn A/L Wicheer 4B
4 Krissada A/L Airi 4B
5 Muhammad Aimi Aiman B Ahmad 4B
6 Chakris A/L Bau 4B
7 Abdul Rahim Bin Suhaini 5B
8 Muhamad Aminuddin Bin Abud Raman 5B
9 Muhammad Adam Bin Yaacob 5B
10 Muhammad Khairizal Bin Mohd Shafie 5B
11 Muhammad Suhayl Aiman Bin Md.Rizal 5B
12 Muhammad Syauqi Bin Azizan 5B
13 Abdul Rahman Bin Abd Hamid 6B
14 Mohamad Hafiyfitri Bin Mohd Noh 6B
15 Muhammad Fikry Bin Mustafa 6B
16 Muhammad Hisyam Bin Kasmokan 6B
17 Muhammad Idris Bin Mazlan 6B
18 Muhammad Irwan Helmi Bin Romli 6B
19 Muhammad Nasri Bin Juhari 6B
20 Muhammmad Alif Fikri Bin Azmi 6B
21 Phodee A/L Amon 6B
22 Muhamad Akmal Hakimi B Harun 6B

JUMLAH KEHADIRAN

Tandatangan Guru Penasihat


Tandatangan Penyelaras
Tandatangan PK. Koko / S.U. Koko
KELAB BOLA SEPAK

MEI 2012
Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 5
PERKHEMAHAN 5/10/2012 5/17/2012 PEP. P'TENGAH TAHUN
BIL NAMA MURID THN
1 Mohamad Shafirul Aiman B Mohamad Nasir 4B
2 Muhammad Faris B Abdul Nasir 4B
3 Wicharn A/L Wicheer 4B
4 Krissada A/L Airi 4B
5 Muhammad Aimi Aiman B Ahmad 4B
6 Chakris A/L Bau 4B
7 Abdul Rahim Bin Suhaini 5B
8 Muhamad Aminuddin Bin Abud Raman 5B
9 Muhammad Adam Bin Yaacob 5B
10 Muhammad Khairizal Bin Mohd Shafie 5B
11 Muhammad Suhayl Aiman Bin Md.Rizal 5B
12 Muhammad Syauqi Bin Azizan 5B
13 Abdul Rahman Bin Abd Hamid 6B
14 Mohamad Hafiyfitri Bin Mohd Noh 6B
15 Muhammad Fikry Bin Mustafa 6B
16 Muhammad Hisyam Bin Kasmokan 6B
17 Muhammad Idris Bin Mazlan 6B
18 Muhammad Irwan Helmi Bin Romli 6B
19 Muhammad Nasri Bin Juhari 6B
20 Muhammmad Alif Fikri Bin Azmi 6B
21 Phodee A/L Amon 6B
22 Muhamad Akmal Hakimi B Harun 6B

JUMLAH KEHADIRAN

Tandatangan Guru Penasihat


Tandatangan Penyelaras
Tandatangan PK. Koko / S.U. Koko
KELAB BOLA SEPAK

JUN 2012
Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 5
C. P'TENGAH THN 6/13/2012 6/20/2012 6/27/2012
BIL NAMA MURID THN
1 Mohamad Shafirul Aiman B Mohamad Nasir 4B
2 Muhammad Faris B Abdul Nasir 4B
3 Wicharn A/L Wicheer 4B
4 Krissada A/L Airi 4B
5 Muhammad Aimi Aiman B Ahmad 4B
6 Chakris A/L Bau 4B
7 Abdul Rahim Bin Suhaini 5B
8 Muhamad Aminuddin Bin Abud Raman 5B
9 Muhammad Adam Bin Yaacob 5B
10 Muhammad Khairizal Bin Mohd Shafie 5B
11 Muhammad Suhayl Aiman Bin Md.Rizal 5B
12 Muhammad Syauqi Bin Azizan 5B
13 Abdul Rahman Bin Abd Hamid 6B
14 Mohamad Hafiyfitri Bin Mohd Noh 6B
15 Muhammad Fikry Bin Mustafa 6B
16 Muhammad Hisyam Bin Kasmokan 6B
17 Muhammad Idris Bin Mazlan 6B
18 Muhammad Irwan Helmi Bin Romli 6B
19 Muhammad Nasri Bin Juhari 6B
20 Muhammmad Alif Fikri Bin Azmi 6B
21 Phodee A/L Amon 6B
22 Muhamad Akmal Hakimi B Harun 6B

JUMLAH KEHADIRAN

Tandatangan Guru Penasihat


Tandatangan Penyelaras
Tandatangan PK. Koko / S.U. Koko
KELAB BOLA SEPAK

JULAI 2012
Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 5
7/4/2012 H. ANUGERAH 7/18/2012 E-PANTAU
BIL NAMA MURID THN
1 Mohamad Shafirul Aiman B Mohamad Nasir 4B
2 Muhammad Faris B Abdul Nasir 4B
3 Wicharn A/L Wicheer 4B
4 Krissada A/L Airi 4B
5 Muhammad Aimi Aiman B Ahmad 4B
6 Chakris A/L Bau 4B
7 Abdul Rahim Bin Suhaini 5B
8 Muhamad Aminuddin Bin Abud Raman 5B
9 Muhammad Adam Bin Yaacob 5B
10 Muhammad Khairizal Bin Mohd Shafie 5B
11 Muhammad Suhayl Aiman Bin Md.Rizal 5B
12 Muhammad Syauqi Bin Azizan 5B
13 Abdul Rahman Bin Abd Hamid 6B
14 Mohamad Hafiyfitri Bin Mohd Noh 6B
15 Muhammad Fikry Bin Mustafa 6B
16 Muhammad Hisyam Bin Kasmokan 6B
17 Muhammad Idris Bin Mazlan 6B
18 Muhammad Irwan Helmi Bin Romli 6B
19 Muhammad Nasri Bin Juhari 6B
20 Muhammmad Alif Fikri Bin Azmi 6B
21 Phodee A/L Amon 6B
22 Muhamad Akmal Hakimi B Harun 6B

JUMLAH KEHADIRAN

Tandatangan Guru Penasihat


Tandatangan Penyelaras
Tandatangan PK. Koko / S.U. Koko

KELAB BOLA SEPAK

OGOS 2012
Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 5
RAMADHAN C. PENGGAL 8/29/2012
BIL NAMA MURID THN
1 Mohamad Shafirul Aiman B Mohamad Nasir 4B
2 Muhammad Faris B Abdul Nasir 4B
3 Wicharn A/L Wicheer 4B
4 Krissada A/L Airi 4B
5 Muhammad Aimi Aiman B Ahmad 4B
6 Chakris A/L Bau 4B
7 Abdul Rahim Bin Suhaini 5B
8 Muhamad Aminuddin Bin Abud Raman 5B
9 Muhammad Adam Bin Yaacob 5B
10 Muhammad Khairizal Bin Mohd Shafie 5B
11 Muhammad Suhayl Aiman Bin Md.Rizal 5B
12 Muhammad Syauqi Bin Azizan 5B
13 Abdul Rahman Bin Abd Hamid 6B
14 Mohamad Hafiyfitri Bin Mohd Noh 6B
15 Muhammad Fikry Bin Mustafa 6B
16 Muhammad Hisyam Bin Kasmokan 6B
17 Muhammad Idris Bin Mazlan 6B
18 Muhammad Irwan Helmi Bin Romli 6B
19 Muhammad Nasri Bin Juhari 6B
20 Muhammmad Alif Fikri Bin Azmi 6B
21 Phodee A/L Amon 6B
22 Muhamad Akmal Hakimi B Harun 6B

JUMLAH KEHADIRAN

Tandatangan Guru Penasihat


Tandatangan Penyelaras
Tandatangan PK. Koko / S.U. Koko

KELAB BOLA SEPAK

SEPTEMBER 2012
Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 5
9/5/2012 UPSR 2012 9/19/2012 9/26/2012
BIL NAMA MURID THN
1 Mohamad Shafirul Aiman B Mohamad Nasir 4B
2 Muhammad Faris B Abdul Nasir 4B
3 Wicharn A/L Wicheer 4B
4 Krissada A/L Airi 4B
5 Muhammad Aimi Aiman B Ahmad 4B
6 Chakris A/L Bau 4B
7 Abdul Rahim Bin Suhaini 5B
8 Muhamad Aminuddin Bin Abud Raman 5B
9 Muhammad Adam Bin Yaacob 5B
10 Muhammad Khairizal Bin Mohd Shafie 5B
11 Muhammad Suhayl Aiman Bin Md.Rizal 5B
12 Muhammad Syauqi Bin Azizan 5B
13 Abdul Rahman Bin Abd Hamid 6B
14 Mohamad Hafiyfitri Bin Mohd Noh 6B
15 Muhammad Fikry Bin Mustafa 6B
16 Muhammad Hisyam Bin Kasmokan 6B
17 Muhammad Idris Bin Mazlan 6B
18 Muhammad Irwan Helmi Bin Romli 6B
19 Muhammad Nasri Bin Juhari 6B
20 Muhammmad Alif Fikri Bin Azmi 6B
21 Phodee A/L Amon 6B
22 Muhamad Akmal Hakimi B Harun 6B

JUMLAH KEHADIRAN
Tandatangan Guru Penasihat
Tandatangan Penyelaras
Tandatangan PK. Koko / S.U. Koko

KELAB BOLA SEPAK

OKTOBER 2012
Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 5
LAPORAN PEE.AKHIR L. RUMAH C. PERISTIWA B. TUTUP SEK
BIL NAMA MURID THN
1 Mohamad Shafirul Aiman B Mohamad Nasir 4B
2 Muhammad Faris B Abdul Nasir 4B
3 Wicharn A/L Wicheer 4B
4 Krissada A/L Airi 4B
5 Muhammad Aimi Aiman B Ahmad 4B
6 Chakris A/L Bau 4B
7 Abdul Rahim Bin Suhaini 5B
8 Muhamad Aminuddin Bin Abud Raman 5B
9 Muhammad Adam Bin Yaacob 5B
10 Muhammad Khairizal Bin Mohd Shafie 5B
11 Muhammad Suhayl Aiman Bin Md.Rizal 5B
12 Muhammad Syauqi Bin Azizan 5B
13 Abdul Rahman Bin Abd Hamid 6B
14 Mohamad Hafiyfitri Bin Mohd Noh 6B
15 Muhammad Fikry Bin Mustafa 6B
16 Muhammad Hisyam Bin Kasmokan 6B
17 Muhammad Idris Bin Mazlan 6B
18 Muhammad Irwan Helmi Bin Romli 6B
19 Muhammad Nasri Bin Juhari 6B
20 Muhammmad Alif Fikri Bin Azmi 6B
21 Phodee A/L Amon 6B
22 Muhamad Akmal Hakimi B Harun 6B

JUMLAH KEHADIRAN
Tandatangan Guru Penasihat
Tandatangan Penyelaras
Tandatangan PK. Koko / S.U. Koko

KELAB BOLA SEPAK

NOVEMBER 2012
Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 5
B. TUTUP SEK C.AKHIR THN
BIL NAMA MURID THN
1 Mohamad Shafirul Aiman B Mohamad Nasir 4B
2 Muhammad Faris B Abdul Nasir 4B
3 Wicharn A/L Wicheer 4B
4 Krissada A/L Airi 4B
5 Muhammad Aimi Aiman B Ahmad 4B
6 Chakris A/L Bau 4B
7 Abdul Rahim Bin Suhaini 5B
8 Muhamad Aminuddin Bin Abud Raman 5B
9 Muhammad Adam Bin Yaacob 5B
10 Muhammad Khairizal Bin Mohd Shafie 5B
11 Muhammad Suhayl Aiman Bin Md.Rizal 5B
12 Muhammad Syauqi Bin Azizan 5B
13 Abdul Rahman Bin Abd Hamid 6B
14 Mohamad Hafiyfitri Bin Mohd Noh 6B
15 Muhammad Fikry Bin Mustafa 6B
16 Muhammad Hisyam Bin Kasmokan 6B
17 Muhammad Idris Bin Mazlan 6B
18 Muhammad Irwan Helmi Bin Romli 6B
19 Muhammad Nasri Bin Juhari 6B
20 Muhammmad Alif Fikri Bin Azmi 6B
21 Phodee A/L Amon 6B
22 Muhamad Akmal Hakimi B Harun 6B
JUMLAH KEHADIRAN

Tandatangan Guru Penasihat


Tandatangan Penyelaras
Tandatangan PK. Koko / S.U. Koko
KELAB BOLA BALING

JANUARI 2012
Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 5
1/12/2012 1/19/2012 CUTI GANTI
BIL NAMA MURID THN
1.       Atikah Bt Abdul Rahim 4B
2.       Nurul Shuhada Bt Mohamad Rozaimi 4B
3.       Nurul Nur Athirah bt Abdul Rahman 4B
4.       Nurul Najihah Shuhada Bt Md Noor 4B
5.       Nur Afifah Syazwani Bt Raimi 4B
6.       Nur Syamimi Bt Mohd Shukri 4B
7.       Ainul Batrisyah Bt Mohamad Rasidi 4B
8.       Nurul Aina Fatehah Bt Kamarulzaman 4B
9.       Intan Munirah Bt Adnan 4B
10.   Siti Atikah Bt Zulkifli 4B
11.   Nur Husnina Zulaikha Bt Ahmad Zaidi 5B
12.   Siti Nurul Anisah Binti Azizan 5B
13.   Qurratu' Aini Bt Soda 5B
14.   Vinny Narida A/P Som Mad 5B
15.   Zakiahanis Bt Mohd Shukri 5B
16.   Azra Hidayah Binti Muhamad Azizi 6B
17.   Intan Syahirah Binti Adnan 6B
18.   Munirah Binti Azhar 6B
19.   Nur Ain Izzati Binti Mat Yusof 6B
20.   Nur Athirah Binti Ahmad Tajudin 6B
21.   Nur Syaizatul Ifah Binti Ahmad 6B
22.   Siti Nor Amira Ayu Binti Juhari 6B
23.   Ukraiwan A/P Sumbun 6B

JUMLAH KEHADIRAN

Tandatangan Guru Penasihat


Tandatangan Penyelaras
Tandatangan PK. Koko / S.U. Koko
KELAB BOLA BALING

FABRUARI 2012
Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 5
2/2/2012 2/9/2012 2/16/2012 2/23/2012
BIL NAMA MURID THN
1.       Atikah Bt Abdul Rahim 4B
2.       Nurul Shuhada Bt Mohamad Rozaimi 4B
3.       Nurul Nur Athirah bt Abdul Rahman 4B
4.       Nurul Najihah Shuhada Bt Md Noor 4B
5.       Nur Afifah Syazwani Bt Raimi 4B
6.       Nur Syamimi Bt Mohd Shukri 4B
7.       Ainul Batrisyah Bt Mohamad Rasidi 4B
8.       Nurul Aina Fatehah Bt Kamarulzaman 4B
9.       Intan Munirah Bt Adnan 4B
10.   Siti Atikah Bt Zulkifli 4B
11.   Nur Husnina Zulaikha Bt Ahmad Zaidi 5B
12.   Siti Nurul Anisah Binti Azizan 5B
13.   Qurratu' Aini Bt Soda 5B
14.   Vinny Narida A/P Som Mad 5B
15.   Zakiahanis Bt Mohd Shukri 5B
16.   Azra Hidayah Binti Muhamad Azizi 6B
17.   Intan Syahirah Binti Adnan 6B
18.   Munirah Binti Azhar 6B
19.   Nur Ain Izzati Binti Mat Yusof 6B
20.   Nur Athirah Binti Ahmad Tajudin 6B
21.   Nur Syaizatul Ifah Binti Ahmad 6B
22.   Siti Nor Amira Ayu Binti Juhari 6B
23.   Ukraiwan A/P Sumbun 6B

JUMLAH KEHADIRAN

Tandatangan Guru Penasihat


Tandatangan Penyelaras
Tandatangan PK. Koko / S.U. Koko
KELAB BOLA BALING

MAC 2012
Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 5
3/1/2012 CUTI PENGGAL 3/22/2012 3/29/2012
BIL NAMA MURID THN
1.       Atikah Bt Abdul Rahim 4B
2.       Nurul Shuhada Bt Mohamad Rozaimi 4B
3.       Nurul Nur Athirah bt Abdul Rahman 4B
4.       Nurul Najihah Shuhada Bt Md Noor 4B
5.       Nur Afifah Syazwani Bt Raimi 4B
6.       Nur Syamimi Bt Mohd Shukri 4B
7.       Ainul Batrisyah Bt Mohamad Rasidi 4B
8.       Nurul Aina Fatehah Bt Kamarulzaman 4B
9.       Intan Munirah Bt Adnan 4B
10.   Siti Atikah Bt Zulkifli 4B
11.   Nur Husnina Zulaikha Bt Ahmad Zaidi 5B
12.   Siti Nurul Anisah Binti Azizan 5B
13.   Qurratu' Aini Bt Soda 5B
14.   Vinny Narida A/P Som Mad 5B
15.   Zakiahanis Bt Mohd Shukri 5B
16.   Azra Hidayah Binti Muhamad Azizi 6B
17.   Intan Syahirah Binti Adnan 6B
18.   Munirah Binti Azhar 6B
19.   Nur Ain Izzati Binti Mat Yusof 6B
20.   Nur Athirah Binti Ahmad Tajudin 6B
21.   Nur Syaizatul Ifah Binti Ahmad 6B
22.   Siti Nor Amira Ayu Binti Juhari 6B
23.   Ukraiwan A/P Sumbun 6B

JUMLAH KEHADIRAN

Tandatangan Guru Penasihat


Tandatangan Penyelaras
Tandatangan PK. Koko / S.U. Koko
KELAB BOLA BALING

APRIL 2012
Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 5
4/5/2012 4/12/2012 4/19/2012 4/26/2012
BIL NAMA MURID THN
1.       Atikah Bt Abdul Rahim 4B
2.       Nurul Shuhada Bt Mohamad Rozaimi 4B
3.       Nurul Nur Athirah bt Abdul Rahman 4B
4.       Nurul Najihah Shuhada Bt Md Noor 4B
5.       Nur Afifah Syazwani Bt Raimi 4B
6.       Nur Syamimi Bt Mohd Shukri 4B
7.       Ainul Batrisyah Bt Mohamad Rasidi 4B
8.       Nurul Aina Fatehah Bt Kamarulzaman 4B
9.       Intan Munirah Bt Adnan 4B
10.   Siti Atikah Bt Zulkifli 4B
11.   Nur Husnina Zulaikha Bt Ahmad Zaidi 5B
12.   Siti Nurul Anisah Binti Azizan 5B
13.   Qurratu' Aini Bt Soda 5B
14.   Vinny Narida A/P Som Mad 5B
15.   Zakiahanis Bt Mohd Shukri 5B
16.   Azra Hidayah Binti Muhamad Azizi 6B
17.   Intan Syahirah Binti Adnan 6B
18.   Munirah Binti Azhar 6B
19.   Nur Ain Izzati Binti Mat Yusof 6B
20.   Nur Athirah Binti Ahmad Tajudin 6B
21.   Nur Syaizatul Ifah Binti Ahmad 6B
22.   Siti Nor Amira Ayu Binti Juhari 6B
23.   Ukraiwan A/P Sumbun 6B

JUMLAH KEHADIRAN

Tandatangan Guru Penasihat


Tandatangan Penyelaras
Tandatangan PK. Koko / S.U. Koko
KELAB BOLA BALING

MEI 2012
Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 5
PERKHEMAHAN 5/10/2012 5/17/2012 PEP. P'TENGAH TAHUN
BIL NAMA MURID THN
1.       Atikah Bt Abdul Rahim 4B
2.       Nurul Shuhada Bt Mohamad Rozaimi 4B
3.       Nurul Nur Athirah bt Abdul Rahman 4B
4.       Nurul Najihah Shuhada Bt Md Noor 4B
5.       Nur Afifah Syazwani Bt Raimi 4B
6.       Nur Syamimi Bt Mohd Shukri 4B
7.       Ainul Batrisyah Bt Mohamad Rasidi 4B
8.       Nurul Aina Fatehah Bt Kamarulzaman 4B
9.       Intan Munirah Bt Adnan 4B
10.   Siti Atikah Bt Zulkifli 4B
11.   Nur Husnina Zulaikha Bt Ahmad Zaidi 5B
12.   Siti Nurul Anisah Binti Azizan 5B
13.   Qurratu' Aini Bt Soda 5B
14.   Vinny Narida A/P Som Mad 5B
15.   Zakiahanis Bt Mohd Shukri 5B
16.   Azra Hidayah Binti Muhamad Azizi 6B
17.   Intan Syahirah Binti Adnan 6B
18.   Munirah Binti Azhar 6B
19.   Nur Ain Izzati Binti Mat Yusof 6B
20.   Nur Athirah Binti Ahmad Tajudin 6B
21.   Nur Syaizatul Ifah Binti Ahmad 6B
22.   Siti Nor Amira Ayu Binti Juhari 6B
23.   Ukraiwan A/P Sumbun 6B

JUMLAH KEHADIRAN

Tandatangan Guru Penasihat


Tandatangan Penyelaras
Tandatangan PK. Koko / S.U. Koko
KELAB BOLA BALING

JUN 2012
Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 5
C. P'TENGAH THN 6/13/2012 6/20/2012 6/27/2012
BIL NAMA MURID THN
1.       Atikah Bt Abdul Rahim 4B
2.       Nurul Shuhada Bt Mohamad Rozaimi 4B
3.       Nurul Nur Athirah bt Abdul Rahman 4B
4.       Nurul Najihah Shuhada Bt Md Noor 4B
5.       Nur Afifah Syazwani Bt Raimi 4B
6.       Nur Syamimi Bt Mohd Shukri 4B
7.       Ainul Batrisyah Bt Mohamad Rasidi 4B
8.       Nurul Aina Fatehah Bt Kamarulzaman 4B
9.       Intan Munirah Bt Adnan 4B
10.   Siti Atikah Bt Zulkifli 4B
11.   Nur Husnina Zulaikha Bt Ahmad Zaidi 5B
12.   Siti Nurul Anisah Binti Azizan 5B
13.   Qurratu' Aini Bt Soda 5B
14.   Vinny Narida A/P Som Mad 5B
15.   Zakiahanis Bt Mohd Shukri 5B
16.   Azra Hidayah Binti Muhamad Azizi 6B
17.   Intan Syahirah Binti Adnan 6B
18.   Munirah Binti Azhar 6B
19.   Nur Ain Izzati Binti Mat Yusof 6B
20.   Nur Athirah Binti Ahmad Tajudin 6B
21.   Nur Syaizatul Ifah Binti Ahmad 6B
22.   Siti Nor Amira Ayu Binti Juhari 6B
23.   Ukraiwan A/P Sumbun 6B

JUMLAH KEHADIRAN

Tandatangan Guru Penasihat


Tandatangan Penyelaras
Tandatangan PK. Koko / S.U. Koko
KELAB BOLA BALING

JULAI 2012
Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 5
7/4/2012 H. ANUGERAH 7/18/2012 E-PANTAU
BIL NAMA MURID THN
1.       Atikah Bt Abdul Rahim 4B
2.       Nurul Shuhada Bt Mohamad Rozaimi 4B
3.       Nurul Nur Athirah bt Abdul Rahman 4B
4.       Nurul Najihah Shuhada Bt Md Noor 4B
5.       Nur Afifah Syazwani Bt Raimi 4B
6.       Nur Syamimi Bt Mohd Shukri 4B
7.       Ainul Batrisyah Bt Mohamad Rasidi 4B
8.       Nurul Aina Fatehah Bt Kamarulzaman 4B
9.       Intan Munirah Bt Adnan 4B
10.   Siti Atikah Bt Zulkifli 4B
11.   Nur Husnina Zulaikha Bt Ahmad Zaidi 5B
12.   Siti Nurul Anisah Binti Azizan 5B
13.   Qurratu' Aini Bt Soda 5B
14.   Vinny Narida A/P Som Mad 5B
15.   Zakiahanis Bt Mohd Shukri 5B
16.   Azra Hidayah Binti Muhamad Azizi 6B
17.   Intan Syahirah Binti Adnan 6B
18.   Munirah Binti Azhar 6B
19.   Nur Ain Izzati Binti Mat Yusof 6B
20.   Nur Athirah Binti Ahmad Tajudin 6B
21.   Nur Syaizatul Ifah Binti Ahmad 6B
22.   Siti Nor Amira Ayu Binti Juhari 6B
23.   Ukraiwan A/P Sumbun 6B

JUMLAH KEHADIRAN

Tandatangan Guru Penasihat


Tandatangan Penyelaras
Tandatangan PK. Koko / S.U. Koko

KELAB BOLA BALING

OGOS 2012
Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 5
RAMADHAN C. PENGGAL 8/29/2012
BIL NAMA MURID THN
1.       Atikah Bt Abdul Rahim 4B
2.       Nurul Shuhada Bt Mohamad Rozaimi 4B
3.       Nurul Nur Athirah bt Abdul Rahman 4B
4.       Nurul Najihah Shuhada Bt Md Noor 4B
5.       Nur Afifah Syazwani Bt Raimi 4B
6.       Nur Syamimi Bt Mohd Shukri 4B
7.       Ainul Batrisyah Bt Mohamad Rasidi 4B
8.       Nurul Aina Fatehah Bt Kamarulzaman 4B
9.       Intan Munirah Bt Adnan 4B
10.   Siti Atikah Bt Zulkifli 4B
11.   Nur Husnina Zulaikha Bt Ahmad Zaidi 5B
12.   Siti Nurul Anisah Binti Azizan 5B
13.   Qurratu' Aini Bt Soda 5B
14.   Vinny Narida A/P Som Mad 5B
15.   Zakiahanis Bt Mohd Shukri 5B
16.   Azra Hidayah Binti Muhamad Azizi 6B
17.   Intan Syahirah Binti Adnan 6B
18.   Munirah Binti Azhar 6B
19.   Nur Ain Izzati Binti Mat Yusof 6B
20.   Nur Athirah Binti Ahmad Tajudin 6B
21.   Nur Syaizatul Ifah Binti Ahmad 6B
22.   Siti Nor Amira Ayu Binti Juhari 6B
23.   Ukraiwan A/P Sumbun 6B

JUMLAH KEHADIRAN

Tandatangan Guru Penasihat


Tandatangan Penyelaras
Tandatangan PK. Koko / S.U. Koko

KELAB BOLA BALING

SEPTEMBER 2012
Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 5
9/5/2012 UPSR 2012 9/19/2012 9/26/2012
BIL NAMA MURID THN
1.       Atikah Bt Abdul Rahim 4B
2.       Nurul Shuhada Bt Mohamad Rozaimi 4B
3.       Nurul Nur Athirah bt Abdul Rahman 4B
4.       Nurul Najihah Shuhada Bt Md Noor 4B
5.       Nur Afifah Syazwani Bt Raimi 4B
6.       Nur Syamimi Bt Mohd Shukri 4B
7.       Ainul Batrisyah Bt Mohamad Rasidi 4B
8.       Nurul Aina Fatehah Bt Kamarulzaman 4B
9.       Intan Munirah Bt Adnan 4B
10.   Siti Atikah Bt Zulkifli 4B
11.   Nur Husnina Zulaikha Bt Ahmad Zaidi 5B
12.   Siti Nurul Anisah Binti Azizan 5B
13.   Qurratu' Aini Bt Soda 5B
14.   Vinny Narida A/P Som Mad 5B
15.   Zakiahanis Bt Mohd Shukri 5B
16.   Azra Hidayah Binti Muhamad Azizi 6B
17.   Intan Syahirah Binti Adnan 6B
18.   Munirah Binti Azhar 6B
19.   Nur Ain Izzati Binti Mat Yusof 6B
20.   Nur Athirah Binti Ahmad Tajudin 6B
21.   Nur Syaizatul Ifah Binti Ahmad 6B
22.   Siti Nor Amira Ayu Binti Juhari 6B
23.   Ukraiwan A/P Sumbun 6B

JUMLAH KEHADIRAN
Tandatangan Guru Penasihat
Tandatangan Penyelaras
Tandatangan PK. Koko / S.U. Koko

KELAB BOLA BALING

OKTOBER 2012
Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 5
LAPORAN PEE.AKHIR L. RUMAH C. PERISTIWA B. TUTUP SEK
BIL NAMA MURID THN
1.       Atikah Bt Abdul Rahim 4B
2.       Nurul Shuhada Bt Mohamad Rozaimi 4B
3.       Nurul Nur Athirah bt Abdul Rahman 4B
4.       Nurul Najihah Shuhada Bt Md Noor 4B
5.       Nur Afifah Syazwani Bt Raimi 4B
6.       Nur Syamimi Bt Mohd Shukri 4B
7.       Ainul Batrisyah Bt Mohamad Rasidi 4B
8.       Nurul Aina Fatehah Bt Kamarulzaman 4B
9.       Intan Munirah Bt Adnan 4B
10.   Siti Atikah Bt Zulkifli 4B
11.   Nur Husnina Zulaikha Bt Ahmad Zaidi 5B
12.   Siti Nurul Anisah Binti Azizan 5B
13.   Qurratu' Aini Bt Soda 5B
14.   Vinny Narida A/P Som Mad 5B
15.   Zakiahanis Bt Mohd Shukri 5B
16.   Azra Hidayah Binti Muhamad Azizi 6B
17.   Intan Syahirah Binti Adnan 6B
18.   Munirah Binti Azhar 6B
19.   Nur Ain Izzati Binti Mat Yusof 6B
20.   Nur Athirah Binti Ahmad Tajudin 6B
21.   Nur Syaizatul Ifah Binti Ahmad 6B
22.   Siti Nor Amira Ayu Binti Juhari 6B
23.   Ukraiwan A/P Sumbun 6B

JUMLAH KEHADIRAN
Tandatangan Guru Penasihat
Tandatangan Penyelaras
Tandatangan PK. Koko / S.U. Koko

KELAB BOLA BALING

NOVEMBER 2012
Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 5
B. TUTUP SEK C.AKHIR THN
BIL NAMA MURID THN
1.       Atikah Bt Abdul Rahim 4B
2.       Nurul Shuhada Bt Mohamad Rozaimi 4B
3.       Nurul Nur Athirah bt Abdul Rahman 4B
4.       Nurul Najihah Shuhada Bt Md Noor 4B
5.       Nur Afifah Syazwani Bt Raimi 4B
6.       Nur Syamimi Bt Mohd Shukri 4B
7.       Ainul Batrisyah Bt Mohamad Rasidi 4B
8.       Nurul Aina Fatehah Bt Kamarulzaman 4B
9.       Intan Munirah Bt Adnan 4B
10.   Siti Atikah Bt Zulkifli 4B
11.   Nur Husnina Zulaikha Bt Ahmad Zaidi 5B
12.   Siti Nurul Anisah Binti Azizan 5B
13.   Qurratu' Aini Bt Soda 5B
14.   Vinny Narida A/P Som Mad 5B
15.   Zakiahanis Bt Mohd Shukri 5B
16.   Azra Hidayah Binti Muhamad Azizi 6B
17.   Intan Syahirah Binti Adnan 6B
18.   Munirah Binti Azhar 6B
19.   Nur Ain Izzati Binti Mat Yusof 6B
20.   Nur Athirah Binti Ahmad Tajudin 6B
21.   Nur Syaizatul Ifah Binti Ahmad 6B
22.   Siti Nor Amira Ayu Binti Juhari 6B
23.   Ukraiwan A/P Sumbun 6B
JUMLAH KEHADIRAN

Tandatangan Guru Penasihat


Tandatangan Penyelaras
Tandatangan PK. Koko / S.U. Koko
KELAB OLAHRAGA

JANUARI 2012
Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 5
1/12/2012 1/19/2012 CUTI GANTI
BILNAMA MURID THN
1.       
Muhammad Nur Arif B Ahmad Jamil 4B
2.       
Faramelisa Bt Fakhurozi 4B
3.       
Nur Syahirah Bt Asri 4B
4.       
Nur Najwa Nabila Bt Romli 4B
5.       
Alita A/P kon 4B
6.       
Nur Majidah Bt Bahagia 4B
7.       
Nur Fitriah Hanim Bt Ruslan 4B
8.       
Phatrawadi A/P Ai Kiam 4B
9.       
Ahmad Fahamin Bin Azizan 5B
10.   Cayracan A/L Ai Lem 5B
11.   Fazrul Akmar Hakimie 5B
12.   Muhamad Aiman B Romli 5B
13.   Muhammad Haikal Bin Halim 5B
14.   Muhammad Lukman B Rijalluddin 5B
15.   Syahrul Aiman Fitri Bin Mohd Asri 6B
16.   Mohammad Zahiruddin Bin Abdullah 6B
17.   Muhammad Amirul Azri Bin Mohd Shukri 6B
18.   Muhammad Daniel Hakimi Bin Shamsudin 6B
19.   Muhammad Farhan Bin Azizan 6B
20.   Muhammad Fauzi Bin Md Isa 6B
21.   Muhammad Fitri Bin Roslan 6B
22.   Nurul Najwa Binti Rahmat 6B
23.   Rahmah Binti Ismail 6B

JUMLAH KEHADIRAN

Tandatangan Guru Penasihat


Tandatangan Penyelaras
Tandatangan PK. Koko / S.U. Koko
KELAB OLAHRAGA

FABRUARI 2012
Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 5
2/2/2012 2/9/2012 2/16/2012 2/23/2012
BILNAMA MURID THN
1.       
Muhammad Nur Arif B Ahmad Jamil 4B
2.       
Faramelisa Bt Fakhurozi 4B
3.       
Nur Syahirah Bt Asri 4B
4.       
Nur Najwa Nabila Bt Romli 4B
5.       
Alita A/P kon 4B
6.       
Nur Majidah Bt Bahagia 4B
7.       
Nur Fitriah Hanim Bt Ruslan 4B
8.       
Phatrawadi A/P Ai Kiam 4B
9.       
Ahmad Fahamin Bin Azizan 5B
10.   Cayracan A/L Ai Lem 5B
11.   Fazrul Akmar Hakimie 5B
12.   Muhamad Aiman B Romli 5B
13.   Muhammad Haikal Bin Halim 5B
14.   Muhammad Lukman B Rijalluddin 5B
15.   Syahrul Aiman Fitri Bin Mohd Asri 6B
16.   Mohammad Zahiruddin Bin Abdullah 6B
17.   Muhammad Amirul Azri B. Mohd Shukri 6B
18.   Muhammad Daniel Hakimi B. Shamsudin 6B
19.   Muhammad Farhan Bin Azizan 6B
20.   Muhammad Fauzi Bin Md Isa 6B
21.   Muhammad Fitri Bin Roslan 6B
22.   Nurul Najwa Binti Rahmat 6B
23.   Rahmah Binti Ismail 6B

JUMLAH KEHADIRAN

Tandatangan Guru Penasihat


Tandatangan Penyelaras
Tandatangan PK. Koko / S.U. Koko
KELAB OLAHRAGA

MAC 2012
Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 5
3/1/2012 CUTI PENGGAL 3/22/2012 3/29/2012
BILNAMA MURID THN
1.       
Muhammad Nur Arif B Ahmad Jamil 4B
2.       
Faramelisa Bt Fakhurozi 4B
3.       
Nur Syahirah Bt Asri 4B
4.       
Nur Najwa Nabila Bt Romli 4B
5.       
Alita A/P kon 4B
6.       
Nur Majidah Bt Bahagia 4B
7.       
Nur Fitriah Hanim Bt Ruslan 4B
8.       
Phatrawadi A/P Ai Kiam 4B
9.       
Ahmad Fahamin Bin Azizan 5B
10.   Cayracan A/L Ai Lem 5B
11.   Fazrul Akmar Hakimie 5B
12.   Muhamad Aiman B Romli 5B
13.   Muhammad Haikal Bin Halim 5B
14.   Muhammad Lukman B Rijalluddin 5B
15.   Syahrul Aiman Fitri Bin Mohd Asri 6B
16.   Mohammad Zahiruddin Bin Abdullah 6B
17.   Muhammad Amirul Azri B. Mohd Shukri 6B
18.   Muhammad Daniel Hakimi B. Shamsudin 6B
19.   Muhammad Farhan Bin Azizan 6B
20.   Muhammad Fauzi Bin Md Isa 6B
21.   Muhammad Fitri Bin Roslan 6B
22.   Nurul Najwa Binti Rahmat 6B
23.   Rahmah Binti Ismail 6B

JUMLAH KEHADIRAN

Tandatangan Guru Penasihat


Tandatangan Penyelaras
Tandatangan PK. Koko / S.U. Koko
KELAB OLAHRAGA

APRIL 2012
Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 5
4/5/2012 4/12/2012 4/19/2012 4/26/2012
BILNAMA MURID THN
1.       
Muhammad Nur Arif B Ahmad Jamil 4B
2.       
Faramelisa Bt Fakhurozi 4B
3.       
Nur Syahirah Bt Asri 4B
4.       
Nur Najwa Nabila Bt Romli 4B
5.       
Alita A/P kon 4B
6.       
Nur Majidah Bt Bahagia 4B
7.       
Nur Fitriah Hanim Bt Ruslan 4B
8.       
Phatrawadi A/P Ai Kiam 4B
9.       
Ahmad Fahamin Bin Azizan 5B
10.   Cayracan A/L Ai Lem 5B
11.   Fazrul Akmar Hakimie 5B
12.   Muhamad Aiman B Romli 5B
13.   Muhammad Haikal Bin Halim 5B
14.   Muhammad Lukman B Rijalluddin 5B
15.   Syahrul Aiman Fitri Bin Mohd Asri 6B
16.   Mohammad Zahiruddin Bin Abdullah 6B
17.   Muhammad Amirul Azri Bin Mohd Shukri 6B
18.   Muhammad Daniel Hakimi B. Shamsudin 6B
19.   Muhammad Farhan Bin Azizan 6B
20.   Muhammad Fauzi Bin Md Isa 6B
21.   Muhammad Fitri Bin Roslan 6B
22.   Nurul Najwa Binti Rahmat 6B
23.   Rahmah Binti Ismail 6B

JUMLAH KEHADIRAN

Tandatangan Guru Penasihat


Tandatangan Penyelaras
Tandatangan PK. Koko / S.U. Koko
KELAB OLAHRAGA

MEI 2012
Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 5
PERKHEMAHAN 5/10/2012 5/17/2012 PEP. P'TENGAH TAHUN
BILNAMA MURID THN
1.       
Muhammad Nur Arif B Ahmad Jamil 4B
2.       
Faramelisa Bt Fakhurozi 4B
3.       
Nur Syahirah Bt Asri 4B
4.       
Nur Najwa Nabila Bt Romli 4B
5.       
Alita A/P kon 4B
6.       
Nur Majidah Bt Bahagia 4B
7.       
Nur Fitriah Hanim Bt Ruslan 4B
8.       
Phatrawadi A/P Ai Kiam 4B
9.       
Ahmad Fahamin Bin Azizan 5B
10.   Cayracan A/L Ai Lem 5B
11.   Fazrul Akmar Hakimie 5B
12.   Muhamad Aiman B Romli 5B
13.   Muhammad Haikal Bin Halim 5B
14.   Muhammad Lukman B Rijalluddin 5B
15.   Syahrul Aiman Fitri Bin Mohd Asri 6B
16.   Mohammad Zahiruddin Bin Abdullah 6B
17.   Muhammad Amirul Azri B. Mohd Shukri 6B
18.   Muhammad Daniel Hakimi B. Shamsudin 6B
19.   Muhammad Farhan Bin Azizan 6B
20.   Muhammad Fauzi Bin Md Isa 6B
21.   Muhammad Fitri Bin Roslan 6B
22.   Nurul Najwa Binti Rahmat 6B
23.   Rahmah Binti Ismail 6B

JUMLAH KEHADIRAN

Tandatangan Guru Penasihat


Tandatangan Penyelaras
Tandatangan PK. Koko / S.U. Koko
KELAB OLAHRAGA

JUN 2012
Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 5
C. P'TENGAH THN 6/13/2012 6/20/2012 6/27/2012
BILNAMA MURID THN
1.       
Muhammad Nur Arif B Ahmad Jamil 4B
2.       
Faramelisa Bt Fakhurozi 4B
3.       
Nur Syahirah Bt Asri 4B
4.       
Nur Najwa Nabila Bt Romli 4B
5.       
Alita A/P kon 4B
6.       
Nur Majidah Bt Bahagia 4B
7.       
Nur Fitriah Hanim Bt Ruslan 4B
8.       
Phatrawadi A/P Ai Kiam 4B
9.       
Ahmad Fahamin Bin Azizan 5B
10.   Cayracan A/L Ai Lem 5B
11.   Fazrul Akmar Hakimie 5B
12.   Muhamad Aiman B Romli 5B
13.   Muhammad Haikal Bin Halim 5B
14.   Muhammad Lukman B Rijalluddin 5B
15.   Syahrul Aiman Fitri Bin Mohd Asri 6B
16.   Mohammad Zahiruddin Bin Abdullah 6B
17.   Muhammad Amirul Azri Bin Mohd Shukri 6B
18.   Muhammad Daniel Hakimi B. Shamsudin 6B
19.   Muhammad Farhan Bin Azizan 6B
20.   Muhammad Fauzi Bin Md Isa 6B
21.   Muhammad Fitri Bin Roslan 6B
22.   Nurul Najwa Binti Rahmat 6B
23.   Rahmah Binti Ismail 6B

JUMLAH KEHADIRAN

Tandatangan Guru Penasihat


Tandatangan Penyelaras
Tandatangan PK. Koko / S.U. Koko
KELAB OLAHRAGA

JULAI 2012
Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 5
7/4/2012 H. ANUGERAH 7/18/2012 E-PANTAU
BILNAMA MURID THN
1.       
Muhammad Nur Arif B Ahmad Jamil 4B
2.       
Faramelisa Bt Fakhurozi 4B
3.       
Nur Syahirah Bt Asri 4B
4.       
Nur Najwa Nabila Bt Romli 4B
5.       
Alita A/P kon 4B
6.       
Nur Majidah Bt Bahagia 4B
7.       
Nur Fitriah Hanim Bt Ruslan 4B
8.       
Phatrawadi A/P Ai Kiam 4B
9.       
Ahmad Fahamin Bin Azizan 5B
10.   Cayracan A/L Ai Lem 5B
11.   Fazrul Akmar Hakimie 5B
12.   Muhamad Aiman B Romli 5B
13.   Muhammad Haikal Bin Halim 5B
14.   Muhammad Lukman B Rijalluddin 5B
15.   Syahrul Aiman Fitri Bin Mohd Asri 6B
16.   Mohammad Zahiruddin Bin Abdullah 6B
17.   Muhammad Amirul Azri Bin Mohd Shukri 6B
18.   Muhammad Daniel Hakimi B. Shamsudin 6B
19.   Muhammad Farhan Bin Azizan 6B
20.   Muhammad Fauzi Bin Md Isa 6B
21.   Muhammad Fitri Bin Roslan 6B
22.   Nurul Najwa Binti Rahmat 6B
23.   Rahmah Binti Ismail 6B

JUMLAH KEHADIRAN

Tandatangan Guru Penasihat


Tandatangan Penyelaras
Tandatangan PK. Koko / S.U. Koko
KELAB OLAHRAGA

OGOS 2012
Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 5
RAMADHAN C. PENGGAL 8/29/2012
BILNAMA MURID THN
1.       
Muhammad Nur Arif B Ahmad Jamil 4B
2.       
Faramelisa Bt Fakhurozi 4B
3.       
Nur Syahirah Bt Asri 4B
4.       
Nur Najwa Nabila Bt Romli 4B
5.       
Alita A/P kon 4B
6.       
Nur Majidah Bt Bahagia 4B
7.       
Nur Fitriah Hanim Bt Ruslan 4B
8.       
Phatrawadi A/P Ai Kiam 4B
9.       
Ahmad Fahamin Bin Azizan 5B
10.   Cayracan A/L Ai Lem 5B
11.   Fazrul Akmar Hakimie 5B
12.   Muhamad Aiman B Romli 5B
13.   Muhammad Haikal Bin Halim 5B
14.   Muhammad Lukman B Rijalluddin 5B
15.   Syahrul Aiman Fitri Bin Mohd Asri 6B
16.   Mohammad Zahiruddin Bin Abdullah 6B
17.   Muhammad Amirul Azri Bin Mohd Shukri 6B
18.   Muhammad Daniel Hakimi B. Shamsudin 6B
19.   Muhammad Farhan Bin Azizan 6B
20.   Muhammad Fauzi Bin Md Isa 6B
21.   Muhammad Fitri Bin Roslan 6B
22.   Nurul Najwa Binti Rahmat 6B
23.   Rahmah Binti Ismail 6B

JUMLAH KEHADIRAN

Tandatangan Guru Penasihat


Tandatangan Penyelaras
Tandatangan PK. Koko / S.U. Koko
KELAB OLAHRAGA

SEPTEMBER 2012
Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 5
9/5/2012 UPSR 2012 9/19/2012 9/26/2012
BILNAMA MURID THN
1.       
Muhammad Nur Arif B Ahmad Jamil 4B
2.       
Faramelisa Bt Fakhurozi 4B
3.       
Nur Syahirah Bt Asri 4B
4.       
Nur Najwa Nabila Bt Romli 4B
5.       
Alita A/P kon 4B
6.       
Nur Majidah Bt Bahagia 4B
7.       
Nur Fitriah Hanim Bt Ruslan 4B
8.       
Phatrawadi A/P Ai Kiam 4B
9.       
Ahmad Fahamin Bin Azizan 5B
10.   Cayracan A/L Ai Lem 5B
11.   Fazrul Akmar Hakimie 5B
12.   Muhamad Aiman B Romli 5B
13.   Muhammad Haikal Bin Halim 5B
14.   Muhammad Lukman B Rijalluddin 5B
15.   Syahrul Aiman Fitri Bin Mohd Asri 6B
16.   Mohammad Zahiruddin Bin Abdullah 6B
17.   Muhammad Amirul Azri Bin Mohd Shukri 6B
18.   Muhammad Daniel Hakimi B. Shamsudin 6B
19.   Muhammad Farhan Bin Azizan 6B
20.   Muhammad Fauzi Bin Md Isa 6B
21.   Muhammad Fitri Bin Roslan 6B
22.   Nurul Najwa Binti Rahmat 6B
23.   Rahmah Binti Ismail 6B

JUMLAH KEHADIRAN

Tandatangan Guru Penasihat


Tandatangan Penyelaras
Tandatangan PK. Koko / S.U. Koko
KELAB OLAHRAGA

OKTOBER 2012
Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 5
LAPORAN PEE.AKHIR L. RUMAH C. PERISTIWA B. TUTUP SEK
BILNAMA MURID THN
1.       
Muhammad Nur Arif B Ahmad Jamil 4B
2.       
Faramelisa Bt Fakhurozi 4B
3.       
Nur Syahirah Bt Asri 4B
4.       
Nur Najwa Nabila Bt Romli 4B
5.       
Alita A/P kon 4B
6.       
Nur Majidah Bt Bahagia 4B
7.       
Nur Fitriah Hanim Bt Ruslan 4B
8.       
Phatrawadi A/P Ai Kiam 4B
9.       
Ahmad Fahamin Bin Azizan 5B
10.   Cayracan A/L Ai Lem 5B
11.   Fazrul Akmar Hakimie 5B
12.   Muhamad Aiman B Romli 5B
13.   Muhammad Haikal Bin Halim 5B
14.   Muhammad Lukman B Rijalluddin 5B
15.   Syahrul Aiman Fitri Bin Mohd Asri 6B
16.   Mohammad Zahiruddin Bin Abdullah 6B
17.   Muhammad Amirul Azri Bin Mohd Shukri 6B
18.   Muhammad Daniel Hakimi B. Shamsudin 6B
19.   Muhammad Farhan Bin Azizan 6B
20.   Muhammad Fauzi Bin Md Isa 6B
21.   Muhammad Fitri Bin Roslan 6B
22.   Nurul Najwa Binti Rahmat 6B
23.   Rahmah Binti Ismail 6B

JUMLAH KEHADIRAN

Tandatangan Guru Penasihat


Tandatangan Penyelaras
Tandatangan PK. Koko / S.U. Koko

KELAB OLAHRAGA

NOVEMBER 2012
Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 5
B. TUTUP SEK C.AKHIR THN
BILNAMA MURID THN
1.       
Muhammad Nur Arif B Ahmad Jamil 4B
2.       
Faramelisa Bt Fakhurozi 4B
3.       
Nur Syahirah Bt Asri 4B
4.       
Nur Najwa Nabila Bt Romli 4B
5.       
Alita A/P kon 4B
6.       
Nur Majidah Bt Bahagia 4B
7.       
Nur Fitriah Hanim Bt Ruslan 4B
8.       
Phatrawadi A/P Ai Kiam 4B
9.       
Ahmad Fahamin Bin Azizan 5B
10.   Cayracan A/L Ai Lem 5B
11.   Fazrul Akmar Hakimie 5B
12.   Muhamad Aiman B Romli 5B
13.   Muhammad Haikal Bin Halim 5B
14.   Muhammad Lukman B Rijalluddin 5B
15.   Syahrul Aiman Fitri Bin Mohd Asri 6B
16.   Mohammad Zahiruddin Bin Abdullah 6B
17.   Muhammad Amirul Azri Bin Mohd Shukri 6B
18.   Muhammad Daniel Hakimi B. Shamsudin 6B
19.   Muhammad Farhan Bin Azizan 6B
20.   Muhammad Fauzi Bin Md Isa 6B
21.   Muhammad Fitri Bin Roslan 6B
22.   Nurul Najwa Binti Rahmat 6B
23.   Rahmah Binti Ismail 6B

JUMLAH KEHADIRAN

Tandatangan Guru Penasihat


Tandatangan Penyelaras
Tandatangan PK. Koko / S.U. Koko