You are on page 1of 4

KITLV-inventaris 158

Or. 684

Collectie Jilis A.J. Verheijen S.V.D. (1908-1997), missionaris, taalkundige,


antropoloog; met stukken over talen op Sumbawa en Flores, waaronder Manggarai.

Schenking J.A.J. Verheijen, 1996 0,5 meter

1. Biografische gegevens over Jilis Verheijen. Verwerving archief.


N.B. Zie: Marie-Antoinette Thérèse Willemsen, Een pionier op Flores:
Jilis Verheijen 1908-1997, missionaris en onderzoeker. (Zutphen,
Walburg Pers, proefschrift Radboud Universiteit Nijmegen, 2006)

Rembong: West-Flores
2. Werkmateriaal, aantekeningen en notities voor de uitgave J.A.J. Verheijen en
I.E. Dadu, Bahasa Rembong di Flores Barat / teks-teks asli dikumpulkan oleh
Jilis A.J. Verheijen. 1 omslag. Circa 1975-1988.
N.B. Zie: J.A.J. Verheijen en I.E. Dadu, Bahasa Rembong di Flores
Barat: teks-teks asli dikumpulkan oleh Jilis A.J. Verheijen. Volume one
(1977) contains a Rembong-Indonesian dictionary. Volume two (1977)
contains a number of Rembong texts and some Indonesian translation.
Volume three (1978) is a lexicographic supplement to the first two
volumes, and also contains an Indonesian-Rembong lexicon. Volume
four (1988) contains texts in Rembong. Volume five (1990) is the
complete translation of volume two, Dialek-dialek Paeq. (Ruteng:
1977-1990)

3. Onvertaalde en vertaalde teksten in Rembong. Handschrift, typoscript. 1


bundel. 1975-1980.

4. Lijsten met verbeteringen op het woordenboek Rembong-Indonesisch. 1


omslag.

Waérana; Zuid-Centraal Flores


5. J.A.J. Verheijen, met I.E. Dadu ‘Kamus Waérana I. Waérana-Indonesia’. II +
94 pagina’s. 1994.Typoscript, doorslag.

6. J.A.J. Verheijen, met I.E. Dadu ‘Kamus Waérana II. Indonesia-Waérana-’. I +


+ 85 pagina’s. 1994. Met supplement: ‘Nama-nama Tumbuhan Ilmiah
Indonesia-Waérana’, 10 pagina’s. Typoscript, doorslag.

Rajong: Centraal-Flores
7. Teksten in Razong (Rajong), met Indonesische vertaling. Typoscript. 76 + 81
bladen.

Manggarai en dialecten: Westelijk Flores


8. ‘Personal names in Manggarai, Naamgeving’. Aantekeningen,
onderzoeksresultaten en notities over naamgeving in Manggarai. Met een
tekst ”The nameless ones” en bibliografie. 1937-1942, 1990. 1 omslag.

1
N.B. Niet gepubliceerd ontwerp-artikel

9. Systeemkaartjes met woorden in Indonesisch, en op achterzijde in Manggarai


en diverse dialecten; lijst van woorden in kindertaal. Handschrift. 1 omslag.
Zie ook inv.nr. 10.

10. Lijst met woorden bevattend é en a, lijst met woorden bevattend de d;


Manggarai – Indonesisch, en Indonesisch- Manggarai; met kaartjes.
Handschrift, Typoscript. 1 omslag. Zie ook inv.nr. 9.

11. Aantekeningen over Areolinquistics; met een verslag van J.A.J. Verheijen over
een project van het Cultureel Acoord Nederland-Indonesië KA 142 ‘An
areolinquistic study on the Manggarai Group (uitgevoerd 1989-1992); met
aantekeningen, notities en kaarten. 1989-1992. 1 omslag.

12. Aantekeningen en notities ‘Lexicostatistics in Manggarai proper’; Kenggu,


Rangat, Nggorang, Boleng en Kempo. 1omslag.

13. Stukken over linguistische bijzonderheden in het Manggarai, w.o. alliteratie en


fonotactiek. 1 omslag.

Manggarai: oostelijke dialecten


14. J.A.J. Verheijen, ‘Kamus Manggarai Timur Jauh – Indonesia’.[1990]
Typoscript, met aantekeningen. 163 bladen. Niet-gepubliceerd.

15. Aantekeningen met ontwerpteksten voor een artikel over Eastern Manggarai;
met lijsten van geïnterviewden. 1 omslag.

16. ‘Dialek-dialek Toe’, vertalingen in Indonesisch van teksten in talen en


dialecten van Manggarai Timur Jauh: Bar, Sambi, Nasi e.a. Typoscript, 175
bladen. 1 bundel.

17. ‘Lexicostatistics’ van talen en dialecten van Manggarai Timur Jauh: Bar, Toe,
Ghaté, Nggaté, Riung, Tore. Aantekeningen, lijsten en overzichten. 1 omslag.

18. Aantekeningen, notities, kaarten en teksten over het Riung (Far Eastern
Manggarai). Circa 1975. 1 omslag.

19. Aantekeningen, kaarten en notities over het Bar (Far Eastern Manggarai). 1
omslag.

20. Schrift met namen van en gegevens over informanten en geïnterviewden, in


verband met taalonderzoek naar Manggarai en dialecten. 1976. 1 deel.

21. Schrift ‘Tatabahasa, terjemahan, I Mulu Besar’. 1 deel.

22. Schrift ‘Tatabahasa, phrases, sentences’. 1 deel.

23. Schrift ‘Far Eastern Manggarai, Fonetics’. 1 deel.

2
24. Schrift ‘Bahasa Bar’. 1 deel. Algemene taalgegevens. 1980.

25. Schrift ‘Bar – Mulu, I’. Woordenlijsten. 1 deel.

26. Aantekeningen over Oostelijk Manggarais, en dialecten: Pesisr, Conmgkar,


Biting. 1 omslag.

27. Aantekeningen over Oostelijk Manggarai: Swadesh, Congkar, Manus. 1


omslag.

S-H; Westelijk Manggarai


28. J.A.J. Verheijen, Manggarai texts, XII, Manggarai Barat, dialek-dialek SH
(Ruteng 1987). Stencil. 1 deel.

29. J.A.J. Verheijen ‘Manggarai texts, XII, Manggarai Barat, dialek-dialek SH’.
Indonesisch. Typoscript.

30. Dialect SH I: voorwoord en inleiding, woordenlijsten, lexicostatistiek,


uitspraak. 1 omslag.

31.. Aantekeningen en notities SH, I. 1 omslag.

32. Aantekeningen en artikelen over de bereiding van suiker in het SH-gebied. SH


II. Circa 1975. 1 omslag.

33. Aantekeningen over plaatsnamen, kaarten. SH III. 1 omslag.

34. Aantekeningen over de buitengebieden van het SH, met taalbijzonderheden.


SH IV. 1 omslag.

35. Aantekeningen SH V-SH VII: diverse dialecten, grammatica, woordenlijsten.


1 omslag.

Manggarai; Zuid-oostelijke dialecten


36. Teksten (met vertaling in Indonesisch) in het Baig-Kepoq (Zuid-Oost
Manggarai). 1928, 1992. 1 omslag.

37. Teksten (met vertaling in Indonesisch) in het Mok-Kepoq (Zuid-Oost


Manggarai).1936, 1992. 1 omslag.

38. Teksten (met woordenlijst) in het Paeq, Ladar Kaong (Zuid-Oost Manggarai).
1 omslag.

39. Teksten (met vertaling in Indonesisch) in Kepoq (Zuid-Oost-Manggarai). 1


omslag.

Bima: Oost-Sumbawa
40. Abdul Karim Sahidu, Kamus Bima Indonesia, serie Kamus Bahasa Daerah
(Mataram, 1987). Fotokopie van typoscript, 275 pagina’s. Overgebracht naar
bibliotheek. Tekstpagina en aantekeningenblad. 2 bladen.

3
41. J.A.J. Verheijen (met Abdul Karim Sahidu en H. Yusuf M. Tahir, A
Preliminary Tentative Indonesian-Bimanese Dictionary. (Ruteng, 1993).
Engelstalige inleiding door J.A.J. Verheijen. Typoscript, doorslag en fotokopie.
191 bladen.

42. Correspondentie over: A Preliminary Tentative Indonesian-Bimanese


Dictionary. (Ruteng, 1993). 1989-1994. 1 omslag.

43. Aantekeningen over spelling in het Bimanees. Met kopie van een
vergelijkende woordenlijst Duits-Bima (J. Elbert, 1912). 1 omslag.

44. Aantekeningen over het Bimanees, uit Jonker (1893) Bimaneesch-Hollandsch


Woordenboek en Bimaneesche Spraakkunst 1 omslag.

45. Aantekeningen en notities over pre-nasalering in het Bimanees. 1 omslag.

46. Ontwerp bibliografie voor Bima en het Bimanees. Typoscript. 1993. 1 omslag.

47. Notitie ‘A few words on my 100-words Swadesh list’; met de 100-


woordenlijst in Makassaars, Mbojo, Sumbawa, Bima, Dompu e.a. 1980-1988.
Handschrift, stencil. 1 omslag.

48. Aantekeningen en concepten van artikelen over vogelnamen in de Kleine


Soenda-eilanden; met kaarten en documentatie. 1 bundel.
N.B. J.A.J. Verheijen, ‘Some data on the Avifauna of the Island of Roti,
Lesser Sunda Islands, Indonesia’, in: Zoölogische mededelingen,
uitgegeven door het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te Leiden.
Deel 50, no. 1, 13 augustus 1976. 21 bladen.

N.B. Jef Schaap, Tussen Waerana en Komodo en verder... Een


onderzoek naar het werk van Jilis A.J. Verheijen SVD als ornitholoog.
(Eigen beheer, Dinther 1998).

49. Kaarten bij de aantekeningen en concepten van artikelen over vogelnamen in


de Kleine Soenda-eilanden. 1 omslag.

50. J.A.J. Verheijen ‘Dictionary of Plant Names in the Lesser Sunda Islands’, in:
Pacific Linguistics, Series D, no. 83, 1990, p 79-89. Fotokopie.

xxx