You are on page 1of 72

Nơi gởi : CÔNG TY TNHH TM DƯỢC PHẨM THIÊN CHÂU APT

Địa chỉ : 82 Bàn cờ , Phường 3 , Quận 3 , Tp Hồ Chí Minh


ĐT: 08.3835.2029 - 0838325669
Kiện số: ……… / ……….

Hàng dễ vỡ - Xin nhẹ tay


Cảm ơn

Nơi nhận : Bệnh Viện Đa Khoa Trà Vinh


Địa chỉ : 27 Điện Biên Phủ, P6 , tp Trà Vinh , Tỉnh Trà Vinh
Nơi gởi : CÔNG TY TNHH TM DƯỢC PHẨM THIÊN CHÂU APT
Địa chỉ : 82 Bàn cờ , Phường 3 , Quận 3 , Tp Hồ Chí Minh
ĐT: 08.3835.2029 - 0838325669
Kiện số: ……… / ……….

Hàng dễ vỡ - Xin nhẹ tay


Cảm ơn

Nơi nhận : Bệnh Viện Mỹ Phước Tây


Địa chỉ : ẤP 6, Xã Phú Cường, Huyện Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang
Nơi gởi : CÔNG TY TNHH TM DƯỢC PHẨM THIÊN CHÂU APT
Địa chỉ : 82 Bàn cờ , Phường 3 , Quận 3 , Tp Hồ Chí Minh
ĐT: 08.3835.2029 - 0838325669
Kiện số: ……… / ……….

Hàng dễ vỡ - Xin nhẹ tay


Cảm ơn

Nơi nhận : Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Châu Thành Trà Vinh
Địa chỉ : Khóm 2 ,TT Châu Thành ,H Châu Thành , Tỉnh Trà Vinh
Nơi gởi : CÔNG TY TNHH TM DƯỢC PHẨM THIÊN CHÂU APT
Địa chỉ : 82 Bàn cờ , Phường 3 , Quận 3 , Tp Hồ Chí Minh
ĐT: 08.3835.2029 - 0838325669
Kiện số: ……… / ……….

Hàng dễ vỡ - Xin nhẹ tay


Cảm ơn

Nơi nhận : Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Cao Lãnh


Địa chỉ : 20 , Đường 30 Tháng 4, Khóm Mỹ Tây, TT.Mỹ Thọ,
Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Nơi gởi : CÔNG TY TNHH TM DƯỢC PHẨM THIÊN CHÂU APT
Địa chỉ : 82 Bàn cờ , Phường 3 , Quận 3 , Tp Hồ Chí Minh
ĐT: 08.3835.2029 - 0838325669
Kiện số: ……… / ……….

Hàng dễ vỡ - Xin nhẹ tay


Cảm ơn

Người nhận : Bác sĩ Tôn Nữ Dịu Hiện


Số đt: 0946 552 033
NỘI DUNG : TRANG GỬI CHỊ YẾN
Nơi gởi : CÔNG TY TNHH TM DƯỢC PHẨM THIÊN CHÂU APT
Địa chỉ : 82 Bàn cờ , Phường 3 , Quận 3 , Tp Hồ Chí Minh
ĐT: 08.3835.2029 - 0838325669
Kiện số: ……… / ……….

Hàng dễ vỡ - Xin nhẹ tay


Cảm ơn

Nơi nhận : BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI TIỀN GIANG


Địa chỉ : Quốc Lộ 1A - Ấp Long Mỹ , Xã Phước Thạnh - TP Mỹ
Tho , Tỉnh Tiền Giang
ĐT: 0733855443-856851
Nơi gởi : CÔNG TY TNHH TM DƯỢC PHẨM THIÊN CHÂU APT
Địa chỉ : 82 Bàn cờ , Phường 3 , Quận 3 , Tp Hồ Chí Minh
ĐT: 08.3835.2029 - 0838325669

Kiện số: ……… / ……….

Hàng dễ vỡ - Xin nhẹ tay


Cảm ơn

Nơi nhận : BV ĐA KHOA TRUNG TÂM TIỀN GIANG

Địa chỉ :Số 2 Hùng Vương, P.1, TP. Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang
Nơi gởi : CÔNG TY TNHH TM DƯỢC PHẨM THIÊN CHÂU APT
Địa chỉ : 82 Bàn cờ , Phường 3 , Quận 3 , Tp Hồ Chí Minh
ĐT: 08.3835.2029 - 0838325669

Kiện số: ……… / ……….

Hàng dễ vỡ - Xin nhẹ tay


Cảm ơn

Nơi nhận : Trung Tâm Y Tế Huyện Bến Cầu

Địa chỉ : Ấp Thuận Tây, Xã Lợi Thuận, Huyện Bến Cầu, Tỉnh Tây Ninh
Nơi gởi : CÔNG TY TNHH TM DƯỢC PHẨM THIÊN CHÂU APT
Địa chỉ : 82 Bàn cờ , Phường 3 , Quận 3 , Tp Hồ Chí Minh
ĐT: 08.3835.2029 - 0838325669

Kiện số: ……… / ……….

Hàng dễ vỡ - Xin nhẹ tay


Cảm ơn

Nơi nhận :Trung Tâm Y Tế Huyện Trảng Bàng


Địa chỉ : QL 22, K.P Lộc An,TT Trảng Bàng, H. Trảng Bàng, T.Tây Ninh
Ninh
Nơi gởi : CÔNG TY TNHH TM DƯỢC PHẨM THIÊN CHÂU APT
Địa chỉ : 82 Bàn cờ , Phường 3 , Quận 3 , Tp Hồ Chí Minh
ĐT: 08.3835.2029 - 0838325669

Kiện số: ……… / ……….

Hàng dễ vỡ - Xin nhẹ tay


Cảm ơn

Nơi nhận :Nhà thuốc Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang
Địa chỉ : số 2 Hùng Vương, P.1, TP. Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang
Nơi gởi : CÔNG TY TNHH TM DƯỢC PHẨM THIÊN CHÂU APT
Địa chỉ : 82 Bàn cờ , Phường 3 , Quận 3 , Tp Hồ Chí Minh
ĐT: 08.3835.2029 - 0838325669

Kiện số: ……… / ……….

Hàng dễ vỡ - Xin nhẹ tay


Cảm ơn

Nơi nhận :BỆNH VIỆN ĐA KHOA TƯ NHÂN CAO VĂN CHÍ


Địa chỉ : 93 Tôn Đức Thắng, Long Thành Trung, H.
Hoà Thành, Tỉnh Tây Ninh
Nơi gởi : CÔNG TY TNHH TM DƯỢC PHẨM THIÊN CHÂU APT
Địa chỉ : 82 Bàn cờ , Phường 3 , Quận 3 , Tp Hồ Chí Minh
ĐT: 08.3835.2029 - 0838325669

Kiện số: ……… / ……….

Hàng dễ vỡ - Xin nhẹ tay


Cảm ơn

Nơi nhận :Trung Tâm Y Tế Huyện Bến Cầu


Địa chỉ :Ấp Thuận Tây, Xã Lợi Thuận, Huyện Bến Cầu,
Tỉnh Tây Ninh
Nơi gởi : CÔNG TY TNHH TM DƯỢC PHẨM THIÊN CHÂU APT
Địa chỉ : 82 Bàn cờ , Phường 3 , Quận 3 , Tp Hồ Chí Minh
ĐT: 08.3835.2029 - 0838325669

Kiện số: ……… / ……….

Hàng dễ vỡ - Xin nhẹ tay


Cảm ơn

Nơi nhận :BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC GÒ CÔNG


Địa chỉ :Tỉnh Lộ 862, Khu Phố 4, Phường 5, Thị xã Gò
Công, Tỉnh Tiền Giang
Nơi gởi : CÔNG TY TNHH TM DƯỢC PHẨM THIÊN CHÂU APT
Địa chỉ : 82 Bàn cờ , Phường 3 , Quận 3 , Tp Hồ Chí Minh
ĐT: 08.3835.2029 - 0838325669

Kiện số: ……… / ……….

Hàng dễ vỡ - Xin nhẹ tay


Cảm ơn

Nơi nhận :BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN CAO LÃNH


Địa chỉ :20 Đường 30 Tháng 4, Khóm Mỹ Tây, TT.Mỹ Thọ, H.Cao
Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Nơi gởi : CÔNG TY TNHH TM DƯỢC PHẨM THIÊN CHÂU APT
Địa chỉ : 82 Bàn cờ , Phường 3 , Quận 3 , Tp Hồ Chí Minh
ĐT: 08.3835.2029 - 0838325669

Kiện số: ……… / ……….

Hàng dễ vỡ - Xin nhẹ tay


Cảm ơn

Nơi nhận :TRUNG TÂM Y TẾ GÒ DẦU

Địa chỉ :QL 20B, Khu phố Rạch Sơn, TT Gò Dầu, Tây Ninh
Nơi gởi : CÔNG TY TNHH TM DƯỢC PHẨM THIÊN CHÂU APT
Địa chỉ : 82 Bàn cờ , Phường 3 , Quận 3 , Tp Hồ Chí Minh
ĐT: 08.3835.2029 - 0838325669

Kiện số: ……… / ……….

Hàng dễ vỡ - Xin nhẹ tay


Cảm ơn

Nơi nhận :Trung Tâm Y Tế Huyện Hoà Thành


Địa chỉ :Ấp Long Thới, Xã Long Thành Trung, Huyện Hoà Thành,
T.Tây Ninh
Nơi gởi : CÔNG TY TNHH TM DƯỢC PHẨM THIÊN CHÂU APT
Địa chỉ : 82 Bàn cờ , Phường 3 , Quận 3 , Tp Hồ Chí Minh
ĐT: 08.3835.2029 - 0838325669

Kiện số: ……… / ……….

Hàng dễ vỡ - Xin nhẹ tay


Cảm ơn

Nơi nhận :Bệnh Viện Đa Khoa Huyện Thanh Bình


Địa chỉ :Khóm Tân Đông -A, Thị trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình,
Đồng Tháp
Nơi gởi : CÔNG TY TNHH TM DƯỢC PHẨM THIÊN CHÂU APT
Địa chỉ : 82 Bàn cờ , Phường 3 , Quận 3 , Tp Hồ Chí Minh
ĐT: 08.3835.2029 - 0838325669

Kiện số: ……… / ……….

Hàng dễ vỡ - Xin nhẹ tay


Cảm ơn

Nơi nhận :Bệnh Viện Quân Dân Y Tỉnh Đồng Tháp

Địa chỉ :165 Tôn Đức Thắng, P1, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp
Nơi gởi : CÔNG TY TNHH TM DƯỢC PHẨM THIÊN CHÂU APT
Địa chỉ : 82 Bàn cờ , Phường 3 , Quận 3 , Tp Hồ Chí Minh
ĐT: 08.3835.2029 - 0838325669

Kiện số: ……… / ……….

Hàng dễ vỡ - Xin nhẹ tay


Cảm ơn

Nơi nhận : Trung tâm Y tế Huyện Tân Châu

Địa chỉ : Khu phố 4, TT. Tân Châu, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh
Nơi gởi : CÔNG TY TNHH TM DƯỢC PHẨM THIÊN CHÂU APT
Địa chỉ : 82 Bàn cờ , Phường 3 , Quận 3 , Tp Hồ Chí Minh
ĐT: 08.3835.2029 - 0838325669

Kiện số: ……… / ……….

Hàng dễ vỡ - Xin nhẹ tay


Cảm ơn

Nơi nhận : HOÀNG THỊ NGỌC DUNG - 093 821 2712

Địa chỉ : 76/C2 Đức Long, Gia Tân 2 , Thống Nhất, Đồng Nai
Nơi gởi : CÔNG TY TNHH TM DƯỢC PHẨM THIÊN CHÂU APT
Địa chỉ : 82 Bàn cờ , Phường 3 , Quận 3 , Tp Hồ Chí Minh
ĐT: 08.3835.2029 - 0838325669

Kiện số: ……… / ……….

Hàng dễ vỡ - Xin nhẹ tay


Cảm ơn

Nơi nhận :BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TIỀN GIANG

Địa chỉ : Số 4 Hùng Vường, Phường 1, TP.Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang
Nơi gởi : CÔNG TY TNHH TM DƯỢC PHẨM THIÊN CHÂU APT
Địa chỉ : 82 Bàn cờ , Phường 3 , Quận 3 , Tp Hồ Chí Minh
ĐT: 08.3835.2029 - 0838325669

Kiện số: ……… / ……….

Hàng dễ vỡ - Xin nhẹ tay


Cảm ơn

Nơi nhận : BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN CAO LÃNH

Địa chỉ :20 Đường 30 Tháng 4, Khóm Mỹ Tây, TT.Mỹ Thọ, H.Cao Lãnh,
Tỉnh Đồng Tháp
Nơi gởi : CÔNG TY TNHH TM DƯỢC PHẨM THIÊN CHÂU APT
Địa chỉ : 82 Bàn cờ , Phường 3 , Quận 3 , Tp Hồ Chí Minh
ĐT: 08.3835.2029 - 0838325669

Kiện số: ……… / ……….

Hàng dễ vỡ - Xin nhẹ tay

Nơi nhận : BỆNH ViỆN ĐA KHOA KHU VỰC CẦN GIUỘ


Địa chỉ : Số 79 Nguyễn An Ninh - TRường Bình
- Cần Giuộc - Long An
N CHÂU APT
hí Minh

CẦN GIUỘC
Nơi gởi : CÔNG TY TNHH TM DƯỢC PHẨM THIÊN CHÂU APT
Địa chỉ : 82 Bàn cờ , Phường 3 , Quận 3 , Tp Hồ Chí Minh
ĐT: 08.3835.2029 - 0838325669

Kiện số: ……… / ……….

Hàng dễ vỡ - Xin nhẹ tay

Nơi nhận :TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TÂN CHÂU

Địa chỉ : Khu Phố 4, TT. Tân Châu, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh
Nơi gởi : CÔNG TY TNHH TM DƯỢC PHẨM THIÊN CHÂU APT
Địa chỉ : 82 Bàn cờ , Phường 3 , Quận 3 , Tp Hồ Chí Minh
ĐT: 08.3835.2029 - 0838325669

Kiện số: ……… / ……….

Hàng dễ vỡ - Xin nhẹ tay

Nơi nhận :XE CẤP CỨU BỆNH ViỆN SEGAERO, ĐỨC HÒA, LONG AN

Địa chỉ : Đậu ở đường Cộng Hòa sdt: 0906807786


Nơi gởi : CÔNG TY TNHH TM DƯỢC PHẨM THIÊN CHÂU APT
Địa chỉ : 82 Bàn cờ , Phường 3 , Quận 3 , Tp Hồ Chí Minh
ĐT: 08.3835.2029 - 0838325669

Kiện số: ……… / ……….

Hàng dễ vỡ - Xin nhẹ tay

Nơi nhận :BỆNH ViỆN ĐA KHOA LONG AN


Địa chỉ : 211 Nguyễn Thông - Phường 3 - Thành Phố Tân An - Long
An
Nơi gởi : CÔNG TY TNHH TM DƯỢC PHẨM THIÊN CHÂU APT
Địa chỉ : 82 Bàn cờ , Phường 3 , Quận 3 , Tp Hồ Chí Minh
ĐT: 08.3835.2029 - 0838325669

Kiện số: ……… / ……….

Hàng dễ vỡ - Xin nhẹ tay

Nơi nhận :TRUNG TÂM Y TẾ VĨNH HƯNG


Địa chỉ : Đường 831 - Ấp Rạch Bùi - Thị Trấn Vĩnh Hưng - Huyện
Vĩnh Hưng - Long An
Nơi gởi : CÔNG TY TNHH TM DƯỢC PHẨM THIÊN CHÂU APT
Địa chỉ : 82 Bàn cờ , Phường 3 , Quận 3 , Tp Hồ Chí Minh
ĐT: 08.3835.2029 - 0838325669

Kiện số: ……… / ……….

Hàng dễ vỡ - Xin nhẹ tay

Nơi nhận :BỆNH ViỆN ĐA KHOA HUYỆN HỒNG NGỰ


Địa chỉ : Đường 841, Ấp Thượng, Xã Thường Thới Tiền, Huyện
Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp
Nơi gởi : CÔNG TY TNHH TM DƯỢC PHẨM THIÊN CHÂU APT
Địa chỉ : 82 Bàn cờ , Phường 3 , Quận 3 , Tp Hồ Chí Minh
ĐT: 08.3835.2029 - 0838325669

Kiện số: ……… / ……….

Hàng dễ vỡ - Xin nhẹ tay

Nơi nhận :BỆNH ViỆN ĐA KHOA KHU VỰC THÁP MƯỜI

Địa chỉ : Khóm 2, Thị Trấn Mỹ An, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp
Nơi gởi : CÔNG TY TNHH TM DƯỢC PHẨM THIÊN CHÂU APT
Địa chỉ : 82 Bàn cờ , Phường 3 , Quận 3 , Tp Hồ Chí Minh
ĐT: 08.3835.2029 - 0838325669

Kiện số: ……… / ……….

Hàng dễ vỡ - Xin nhẹ tay

Nơi nhận :BỆNH ViỆN QUÂN DÂN Y TỈNH ĐỒNG THÁP

Địa chỉ : 165 Tôn Đức Thắng, P 1, TP. Cao Lãnh, Đồng THáp
Nơi gởi : CÔNG TY TNHH TM DƯỢC PHẨM THIÊN CHÂU APT
Địa chỉ : 82 Bàn cờ , Phường 3 , Quận 3 , Tp Hồ Chí Minh
ĐT: 08.3835.2029 - 0838325669

Kiện số: ……… / ……….

Hàng dễ vỡ - Xin nhẹ tay

Nơi nhận :BỆNH ViỆN ĐA KHOA ĐỒNG THÁP

Địa chỉ : Số 144 Mai Văn Khải, Xã Mỹ Tân, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp
Nơi gởi : CÔNG TY TNHH TM DƯỢC PHẨM THIÊN CHÂU APT
Địa chỉ : 82 Bàn cờ , Phường 3 , Quận 3 , Tp Hồ Chí Minh
ĐT: 08.3835.2029 - 0838325669

Kiện số: ……… / ……….

Hàng dễ vỡ - Xin nhẹ tay

Nơi nhận :BỆNH ViỆN ĐA KHOA KHU VƯC ĐỒNG THÁP MƯỜI
Địa chỉ : 21 Đường Ba Mươi Tháng Tư, Phường 1, Thị Xã Kiến
Tường, Long An
Nơi gởi : CÔNG TY TNHH TM DƯỢC PHẨM THIÊN CHÂU APT
Địa chỉ : 82 Bàn cờ , Phường 3 , Quận 3 , Tp Hồ Chí Minh
ĐT: 08.3835.2029 - 0838325669

Kiện số: ……… / ……….

Hàng dễ vỡ - Xin nhẹ tay

Nơi nhận :BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN TÂN HỒNG


Địa chỉ : Số 9, Đường Trần Phú, Ấp 3, Thị Trấn Sa Rài, Huyện Tân
Hồng, Tỉnh Đồng Tháp
Nơi gởi : CÔNG TY TNHH TM DƯỢC PHẨM THIÊN CHÂU APT
Địa chỉ : 82 Bàn cờ , Phường 3 , Quận 3 , Tp Hồ Chí Minh
ĐT: 08.3835.2029 - 0838325669

Kiện số: ……… / ……….

Hàng dễ vỡ - Xin nhẹ tay

Nơi nhận : Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Cần Giuộc


Địa chỉ : Số 79 Nguyễn An Ninh - Trường Bình - Cần Giuộc - Long
An
Nơi gởi : ANH PHỤC

ĐT: 0908.383.220

Kiện số: ……… / ……….

Hàng dễ vỡ - Xin nhẹ tay

Nơi nhận :DƯỢC SĨ TRƯỜNG CÀ MAU

Điện thoại: 0905.901211


Nơi gởi : CÔNG TY TNHH TM DƯỢC PHẨM THIÊN CHÂU APT
Địa chỉ : 82 Bàn cờ , Phường 3 , Quận 3 , Tp Hồ Chí Minh
ĐT: 08.3835.2029 - 0838325669

Kiện số: ……… / ……….

Hàng dễ vỡ - Xin nhẹ tay

Nơi nhận :BỆNH ViỆN ĐA KHOA TỈNH TÂY NINH


Địa chỉ : 288 Đại Lộ 330/4 Phường 3, Thị Xã Tây Ninh,
Tỉnh Tây Ninh
Nơi gởi : CÔNG TY TNHH TM DƯỢC PHẨM THIÊN CHÂU APT
Địa chỉ : 82 Bàn cờ , Phường 3 , Quận 3 , Tp Hồ Chí Minh
ĐT: 08.3835.2029 - 0838325669

Kiện số: ……… / ……….

Hàng dễ vỡ - Xin nhẹ tay

Nơi nhận : CHỊ THÚY - CÀ MAU

Địa chỉ : 0919. 0919 72


Nơi gởi : CÔNG TY TNHH TM DƯỢC PHẨM THIÊN CHÂU APT
Địa chỉ : 82 Bàn cờ , Phường 3 , Quận 3 , Tp Hồ Chí Minh
ĐT: 08.3835.2029 - 0838325669

Kiện số: ……… / ……….

Hàng dễ vỡ - Xin nhẹ tay

Nơi nhận : CTy TNHH Bệnh Viện Đa Khoa Tư Nhân Lê Ngọc Tùng

Địa chỉ : 500 Cách Mạng Tháng 8, KP 3, P.3, TP. Tây Ninh, T. Tây Ninh
Nơi gởi : CÔNG TY TNHH TM DƯỢC PHẨM THIÊN CHÂU APT
Địa chỉ : 82 Bàn cờ , Phường 3 , Quận 3 , Tp Hồ Chí Minh
ĐT: 08.3835.2029 - 0838325669

Kiện số: ……… / ……….

Hàng dễ vỡ - Xin nhẹ tay

Nơi nhận : BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TÂY NINH

Địa chỉ : Nội Ô Tòa Thánh, Thị trấn Hòa Thành, H. Hòa Thành, T. Tây Ninh
Nơi gởi : CÔNG TY TNHH TM DƯỢC PHẨM THIÊN CHÂU APT
Địa chỉ : 82 Bàn cờ , Phường 3 , Quận 3 , Tp Hồ Chí Minh
ĐT: 08.3835.2029 - 0838325669

Kiện số: ……… / ……….

Hàng dễ vỡ - Xin nhẹ tay

Nơi nhận : BỆNH VIỆN BÀ RỊA - VŨNG TÀU


Người nhận: CAO VĂN CƯ - DĐ: 0913.429549
Nơi gởi : CÔNG TY TNHH TM DƯỢC PHẨM THIÊN CHÂU APT
Địa chỉ : 82 Bàn cờ , Phường 3 , Quận 3 , Tp Hồ Chí Minh
ĐT: 08.3835.2029 - 0838325669

Kiện số: ……… / ……….

Hàng dễ vỡ - Xin nhẹ tay

Nơi nhận : TRUNG TÂM Y TẾ TÂN THẠNH

Địa chỉ : Khu phố 1, Thị trấn Tân Thạnh, Huyện Tân Thạnh, Tỉnh Long An
Nơi gởi : CÔNG TY TNHH TM DƯỢC PHẨM THIÊN CHÂU APT
Địa chỉ : 82 Bàn cờ , Phường 3 , Quận 3 , Tp Hồ Chí Minh
ĐT: 08.3835.2029 - 0838325669

Kiện số: ……… / ……….

Hàng dễ vỡ - Xin nhẹ tay

Nơi nhận : TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHÂU THÀNH

Địa chỉ : Ấp Hội Xuân, Thị trấn Tầm Vu, Huyện Châu Thành, Tỉnh Long An
Nơi gởi : CÔNG TY TNHH TM DƯỢC PHẨM THIÊN CHÂU APT
Địa chỉ : 82 Bàn cờ , Phường 3 , Quận 3 , Tp Hồ Chí Minh
ĐT: 08.3835.2029 - 0838325669

Kiện số: ……… / ……….

Hàng dễ vỡ - Xin nhẹ tay

Nơi nhận : TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ TÂY NINH

Địa chỉ : 49A Trần Hưng Đạo, KP 4, Phường 2, TP. Tây Ninh
Nơi gởi : CÔNG TY TNHH TM DƯỢC PHẨM THIÊN CHÂU APT
Địa chỉ : 82 Bàn cờ , Phường 3 , Quận 3 , Tp Hồ Chí Minh
ĐT: 08.3835.2029 - 0838325669

Kiện số: ……… / ……….

Hàng dễ vỡ - Xin nhẹ tay

Nơi nhận : TRUNG TÂM Y TẾ VĨNH HƯNG

ĐC : Đường 831 Ấp Rạch Bùi, Thị trấn Vĩnh Hưng, H. Vĩnh Hưng, T. Long An
Nơi gởi : CÔNG TY TNHH TM DƯỢC PHẨM THIÊN CHÂU APT
Địa chỉ : 82 Bàn cờ , Phường 3 , Quận 3 , Tp Hồ Chí Minh
ĐT: 08.3835.2029 - 0838325669

Kiện số: ……… / ……….

Hàng dễ vỡ - Xin nhẹ tay

Nơi nhận :TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BẾN LỨC

Địa chỉ : 126 Nguyễn Hữu Thọ, Khu phố 3, Thị trấn Bến Lức, T. Long An
Nơi gởi : CÔNG TY TNHH TM DƯỢC PHẨM THIÊN CHÂU APT
Địa chỉ : 82 Bàn cờ , Phường 3 , Quận 3 , Tp Hồ Chí Minh
ĐT: 08.3835.2029 - 0838325669

Kiện số: ……… / ……….

Hàng dễ vỡ - Xin nhẹ tay

Nơi nhận : ANH SUA (CÀ MAU) - 0982.203.226


Nơi gởi : CÔNG TY TNHH TM DƯỢC PHẨM THIÊN CHÂU APT
Địa chỉ : 82 Bàn cờ , Phường 3 , Quận 3 , Tp Hồ Chí Minh
ĐT: 08.3835.2029 - 0838325669

Kiện số: ……… / ……….

Hàng dễ vỡ - Xin nhẹ tay


Cảm ơn

Nơi nhận : CHỊ PHƯỚC - LONG XUYÊN - 01272445252

Địa chỉ : Long Xuyên


Nơi gởi : CÔNG TY TNHH TM DƯỢC PHẨM THIÊN CHÂU APT
Địa chỉ : 82 Bàn cờ , Phường 3 , Quận 3 , Tp Hồ Chí Minh
ĐT: 08.3835.2029 - 0838325669

Kiện số: ……… / ……….

Hàng dễ vỡ - Xin nhẹ tay

Nơi nhận : BỆNH VIỆN BÀ RỊA

Địa chỉ : 686 Võ Văn Kiệt, P. Long Tâm, TP. Bà Rịa, Tỉnh BRVT
Nơi gởi : CÔNG TY TNHH TM DƯỢC PHẨM THIÊN CHÂU APT
Địa chỉ : 82 Bàn cờ , Phường 3 , Quận 3 , Tp Hồ Chí Minh
ĐT: 08.3835.2029 - 0838325669

Kiện số: ……… / ……….

Hàng dễ vỡ - Xin nhẹ tay


Cảm ơn

Nơi nhận : DS DIỄM

Điện thoại: 0918715621


Nơi gởi : CÔNG TY TNHH TM DƯỢC PHẨM THIÊN CHÂU APT
Địa chỉ : 82 Bàn cờ , Phường 3 , Quận 3 , Tp Hồ Chí Minh
ĐT: 08.3835.2029 - 0838325669

Kiện số: ……… / ……….

Hàng dễ vỡ - Xin nhẹ tay

Người nhận: BS TUẤN THANH - 0945139592


Địa chỉ: 48E Nguyễn Trường Tộ, Bình Khánh, Long Xuyên, An Giang
Nơi gởi : CÔNG TY TNHH TM DƯỢC PHẨM THIÊN CHÂU APT
Địa chỉ : 82 Bàn cờ , Phường 3 , Quận 3 , Tp Hồ Chí Minh
ĐT: 08.3835.2029 - 0838325669

Kiện số: ……… / ……….

Hàng dễ vỡ - Xin nhẹ tay


Cảm ơn

Nơi nhận : PHÒNG KHÁM ĐA KHOA DI LINH LÂM ĐỒNG


Điện thoại: 0978770551- Ds Đào
Địa chỉ: Xã Bảo Thuận, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng
Nơi gởi : CÔNG TY TNHH TM DƯỢC PHẨM THIÊN CHÂU APT
Địa chỉ : 82 Bàn cờ , Phường 3 , Quận 3 , Tp Hồ Chí Minh
ĐT: 08.3835.2029 - 0838325669

Kiện số: ……… / ……….

Hàng dễ vỡ - Xin nhẹ tay


Cảm ơn

Nơi nhận : CTY CP BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC


Điện thoại: 0907328986 (A. PHI)
Địa chỉ: Khu Bãi Dài, Xã Gành Dầu, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang
ng
Nơi gởi : CÔNG TY TNHH TM DƯỢC PHẨM THIÊN CHÂU APT
Địa chỉ : 82 Bàn cờ , Phường 3 , Quận 3 , Tp Hồ Chí Minh
ĐT: 08.3835.2029 - 0838325669

Kiện số: ……… / ……….

Hàng dễ vỡ - Xin nhẹ tay


Cảm ơn

Nơi nhận : KHOA DƯỢC - BỆNH VIỆN HUYỆN CẦN GIỜ


Điện thoại: (0982140073 DS THƯ) - 0979757308 DS DƯƠNG)
Địa chỉ: Khu Phố Miếu 3,Thị Trấn Cầu Thạnh,Huyện Cần Giơ,TP.HCM
……….

CM
Nơi gởi : CÔNG TY TNHH TM DƯỢC PHẨM THIÊN CHÂU APT
Địa chỉ : 82 Bàn cờ , Phường 3 , Quận 3 , Tp Hồ Chí Minh
ĐT: 08.3835.2029 - 0838325669

Kiện số: ……… / ……….

Hàng dễ vỡ - Xin nhẹ tay


Cảm ơn

Nơi nhận : THẨM MỸ ViỆN HA SU


Điện thoại: 01657064719 (CHỊ DUNG)
Địa chỉ: 43 TRẦN XUÂN SoẠN , HÀ NỘI
Nơi gởi : CÔNG TY TNHH TM DƯỢC PHẨM THIÊN CHÂU APT
Địa chỉ : 82 Bàn cờ , Phường 3 , Quận 3 , Tp Hồ Chí Minh
ĐT: 08.3835.2029 - 0838325669

Kiện số: ……… / ……….

Hàng dễ vỡ - Xin nhẹ tay


Người nhận: DUNG ĐỒNG NAI -0938212712
Địa chỉ: 76/C2 ĐỨC LONG,GIA TÂN 2,Đồng Nai
NHỜ DUNG GỬI CHO MINH
Nơi gởi : CÔNG TY TNHH TM DƯỢC PHẨM THIÊN CHÂU APT
Địa chỉ : 82 Bàn cờ , Phường 3 , Quận 3 , Tp Hồ Chí Minh
ĐT: 08.3835.2029 - 0838325669

Kiện số: ……… / ……….

Hàng dễ vỡ - Xin nhẹ tay

Người nhận: C.LIÊN PHỤ TRÁCH THUỐC


CÔNG TY TNHH Y KHOA VẠN PHƯỚC CỬU LONG

Địa chỉ: 19 Nguyễn Văn Linh, P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều,TP.Cần Thơ
- 0906455839
Nơi gởi : CÔNG TY TNHH TM DƯỢC PHẨM THIÊN CHÂU APT
Địa chỉ : 82 Bàn cờ , Phường 3 , Quận 3 , Tp Hồ Chí Minh
ĐT: 08.3835.2029 - 0838325669

Kiện số: ……… / ……….

Hàng dễ vỡ - Xin nhẹ tay

Người nhận: C.LOAN - 0986388786


BỆNH ViỆN HUYỆN CỦ CHI

Địa chỉ: Số 1307 Tỉnh lộ 7, Ấp Chợ Cũ, Xã An Nhơn Tây, Huyện Củ


Chi, TP.HCM
Nơi gởi : CÔNG TY TNHH TM DƯỢC PHẨM THIÊN CHÂU APT
Địa chỉ : 82 Bàn cờ , Phường 3 , Quận 3 , Tp Hồ Chí Minh
ĐT: 08.3835.2029 - 0838325669

Kiện số: ……… / ……….

Hàng dễ vỡ - Xin nhẹ tay

Người nhận: TRẦN QUỐC VIỆT-0931007368

Địa chỉ: 72 Đường 20, Khu Vực 4, P.An Khánh, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần
Thơ
Nơi gởi : CÔNG TY TNHH TM DƯỢC PHẨM THIÊN CHÂU APT
Địa chỉ : 82 Bàn cờ , Phường 3 , Quận 3 , Tp Hồ Chí Minh
ĐT: 08.3835.2029 - 0838325669

Kiện số: ……… / ……….

Hàng dễ vỡ - Xin nhẹ tay

Người nhận: TUẤN ĐỒNG NAI - 0937303292


NHÀ THUỐC QUANG ANH
Địa chỉ: 107 Ấp 3, Xã Tân Hạnh,TP.Biên Hòa, Đồng Nai
Nơi gởi : CÔNG TY TNHH TM DƯỢC PHẨM THIÊN CHÂU APT
Địa chỉ : 82 Bàn cờ , Phường 3 , Quận 3 , Tp Hồ Chí Minh
ĐT: 08.3835.2029 - 0838325669

Kiện số: ……… / ……….

Hàng dễ vỡ - Xin nhẹ tay

Người nhận: NGUYỄN THỊ THU HÀ- 0905167198


Nơi gởi : CÔNG TY TNHH TM DƯỢC PHẨM THIÊN CHÂU APT
Địa chỉ : 82 Bàn cờ , Phường 3 , Quận 3 , Tp Hồ Chí Minh
ĐT: 08.3835.2029 - 0838325669

Kiện số: ……… / ……….

Hàng dễ vỡ - Xin nhẹ tay

Người nhận: Minh 0968564819


ĐịaTên
chỉ: chủ
Tổ 22hộ : Hoàng
khu Thị Tho
phố 2 phường Trảng Dài. Biên Hoà - Đồng Nai
Nơi gởi : CÔNG TY TNHH TM DƯỢC PHẨM THIÊN CHÂU APT
Địa chỉ : 82 Bàn cờ , Phường 3 , Quận 3 , Tp Hồ Chí Minh
ĐT: 08.3835.2029 - 0838325669

Kiện số: ……… / ……….

Hàng dễ vỡ - Xin nhẹ tay

Người nhận: Văn Thị Thu Thủy- 01217537080


Khoa Dinh Dưỡng: Bệnh Viện Bà Rịa
Địa chỉ: 686 Võ Văn Kiệt P.Long Tam, TP Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa- Vũng
Tàu
Nơi gởi : CÔNG TY TNHH TM DƯỢC PHẨM THIÊN CHÂU APT
Địa chỉ : 82 Bàn cờ , Phường 3 , Quận 3 , Tp Hồ Chí Minh
ĐT: 08.3835.2029 - 0838325669

Kiện số: ……… / ……….

Hàng dễ vỡ - Xin nhẹ tay

Người nhận: Chị Hoàng - 0939882114


CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CẦN THƠ PHARMA

Địa chỉ: 51 Nguyễn Văn Cư, P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều. CẦn Thơ
Nơi gởi : CÔNG TY TNHH TM DƯỢC PHẨM THIÊN CHÂU APT
Địa chỉ : 82 Bàn cờ , Phường 3 , Quận 3 , Tp Hồ Chí Minh
ĐT: 08.3835.2029 - 0838325669

Kiện số: ……… / ……….

Hàng dễ vỡ - Xin nhẹ tay

Người nhận: Nhà thuốc Dũng Hạnh- 0913799414


Nhà thuốc Dũng Hạnh
Địa chỉ: Số 4 khu phố Khánh lợi, thị trấn Tân phước khánh, Tân
Uyên, Bình Dương
Nơi gởi : CÔNG TY TNHH TM DƯỢC PHẨM THIÊN CHÂU APT
Địa chỉ : 82 Bàn cờ , Phường 3 , Quận 3 , Tp Hồ Chí Minh
ĐT: 08.3835.2029 - 0838325669

Kiện số: ……… / ……….

Hàng dễ vỡ - Xin nhẹ tay

Người nhận: Anh Bình- 0914989130


NHÀ THUỐC BV ĐK TÂY NINH
Địa chỉ: 626 Đại lộ 30 tháng 4, phường 3, TP Tây Ninh, tỉnh Tây
Ninh