You are on page 1of 1

PEPERIKSAAN : SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2018

MATAPELAJARAN : SAINS KOMPUTER


KOD : 3770/2

IMRAN BIN MOHD ADZMI


010624120553
HA028A063

Dianugerahkan Sijil Pentaksiran Kerja Kursus Sains Komputer kerana


telah memperolehi pencapaian seperti berikut:

FASA 1.0 – MENGANALISIS MASALAH 12


FASA 2.0 – MEREKA BENTUK PENYELESAIAN 28
FASA 3.0 – MELAKSANAKAN PENYELESAIAN 40
FASA 4.0 – MENGUJI DAN MENYAH RALAT 23
FASA 5.0 – MENDOKUMENTASI 12
FASA 6.0 – NILAI TAMBAH 8
JUMLAH
MARKAH KESELURUHAN

_________________________
AJMAL BIN HJ JUMAH
Pengetua SMK Tebobon