OŠ''Dragoljub Ilić'' Dračić

TO JE NAŠE SELO Integrativna nastava sa primenom lutkarstva

Lucija Tasić

OPŠTI PODACI O ČASU:

Naziv škole: Mesto: Predmet: Razred: Datum: Saradnici –glumci na času: Saradnici u izradi lutaka: Učitelj: OŠ''Dragoljub Ilić'' Dračić Srpski jezik. ilustrativna. metoda pisanih radova. procenjuje organizuje čas. uvodi inovacije u nastavni proces. lutkarski paravan. razreda Lucija Tasić STRUČNI PODACI O ČASU: Nastavna jedinica i tip časa: Nastavna sredstva: Osnova časa je nastavna jedinica iz srpskog jezika Sedam prutova-Narodna pripovetka. Ana Stanojević –profesor razredne nastave 4. govori. ZADACI ČASA: . februar 2009. zaključuje. instruira. sarađuje. demonstrativna. Povezivanje integrativne nastave sa lutkarstvom. ambijentalna. makaze. 1. scenario za lutkarsku predstavu autora Lucije Tasić.Obnavljanje gradiva Likovna kultura. frontalni Svi navedeni časovi su u korelaciji međusobno i u korelaciji sa muzičkom kulturom Integrativno učenje sa primenom lutkarstva u redovnoj nastavi 135 minuta – tri školska časa posmatra. svet oko nas. kooperativna. 27. radioničarska. Vesna Sirovljević –profesor razredne nastave 3. kontroliše rad učenika Tehnička pomagala: Nastavne metode: Oblici rada: Korelacija: Specijalni oblik nastave: Trajanje časa: Aktivnosti učenika: Aktivnosti učitelja: CILJ ČASA:Obrada novog gradiva iz srpskog jezika i utvrđivanje i obnavljanje savladanog gradiva iz matematike i sveta oko nas kroz integraciju srodnih sadržaja iz različitih nastavnih predmeta gde se svim predmetima posvećuje ista pažnja.Obrada (kroz primenu lutkarstva) Matematika -Množenje i deljenje brojem 7 – Utvrđivanje i vežbanje Svet oko nas. razgovor. kolaž papir. tempere . ali je neizvodljivo zbog malog broja dece u odeljenju).Naselja-selo. nastavni listići za grupe. prezentuje. Svetlana Janić –profesor razredne nastave Učenici 2. pomaže. matematika. organizuje. sluša. metoda scenske igre individualni. Mira Stijepović Mihajlović –školski pedagog/psiholog 2. audio CD. likovna kultura sve u korelaciji sa muzičom kulturom 2. u paru ( rad u paru bi u stvari trebao biti grupni rad. lutke na štapu. podstiče. glumi. upućuje. karton Računar tekstualna.Moje selo – Obrada čitanka. metoda usmenog izlaganja.

izražavanje vlastitog mišljenja . Imali smo više časova integrativnog učenja u ovoj školskoj godini.razvijanje ljubavi prema lutkarstvu i scenskom izvođenju .razvijanje estetskih stavova i kriterijuma VREMENSKA ARTIKULACIJA ČASA: Uvodni deo : 45 minuta Glavni deo: oko 45 minuta Završni deo: oko 45 min Prethodna situacija: Praksa u našoj školi postaje održavanje oglednih časova sa primenom inovativnih modela rada u nastavi. glumu.savladavanje novog gradiva i utvrđivanje i obnavljanje starog kroz dobro osmišljene i vođene aktivnosti .razvijanje kreativnosti VASPITNI: -razvijanje sposobnosti za javno nastupanje pred razredom . lutke. tako da su . likovne radove .razvijanje i jačanje samopouzdanja i zadovoljstva u nastavi .podržavanje aktivnosti i samostalnosti učenika i njihovo brižljivo usmeravanje .vaspitavanje saradničkih odnosa ESTETSKI: .vaspitavanje odgovornosti u radu .razvijanje osećaja za lepo kroz scenu.OBRAZOVNI: .korišćenje postojećih dečijih interesovanja da bi se nastava približila učenicima i učinila smislenijom i zanimljivijom .uvođenje inovacija u nastavni proces -otvaranje prostora i stvaranje mogućnosti za raznovrsne aktivnosti učenika u nastavi FUNKCIONALNI: .

Ovo je pravi izazov za učitelja.učenici rade svoje zadatke u parovima .Usmereno čitanje teksta . prvi je put. Sami učenici su učestvovali u izradi lutaka na štapu (od stiropora) na časovima slobodnih aktivnosti i likovne kulture.Isticanje cilja časa .povratna informacija o savladanosti gradiva . a biće verovatno i za decu. Tako smo radili čak i u 1. posebno na časovima srpskog jezika.Utisci dece . OBLICI .Lutkarska predstava ''Sedam prutova'' predstavu prati muzika Frulaški razgovor -Narodna pesma iz Srbije . Sadržaj rada Uvodni deo: .pevanje narodne pesme Oj Moravo . razredu. da spojim integrativno učenje sa lutkarstvom.Kratak razgovor o narodnim umotvorinama .Prvi utisci dece o tekstu .Kratak razgovor o tekstu .učitelj pomaže i nadgleda rad .učenici sarađuju i traže objašnjenje ako imaju nejasnoća -ako neki par završi pre prebacićemo ga u grupu za likovno jer taj par će imati malo više posla od ostalih . Međutim.utisci dece o času Završni deo: TOK ČASA DEO SADRŽAJ RADA NAST.Učitelj čita tekst Sedam prutova . NAST.Glasno čitanje teksta .prezentacija učeničkih radova .Podela dece u parove prema afinitetima i podela zadataka -Davanje instrukcija za rad Glavni deo: .individualan rad na nastavnom listiću -ako učenici izraze želju mogu probati da i oni izvedu predstavu čitajući scenario .davanje dodatnih instrukcija tamo gde je to potrebno . U pripremanju lutkarske predstave učestvuju učitelji i pedagog škole u dvostrukim ulogama.deca naučena na ovaj način rada. Takođe smo imali i više časova sa primenom lutkarstva u redovnoj nastavi.

RAZGOVOR.ČASA .LUTKE NA ŠTAPU.Isticanje cilja časa N I . OBLICI METODE SREDSTVA RADA . TEKSTUALNA. NAST.Lutkarska predstava ''Sedam prutova'' predstavu prati muzika Frulaški razgovor -Narodna pesma iz Srbije . LUTKARSKI SCENARIO.INDIVIDUALNI O DEO SADRŽAJ RADA ČASA NAST. TEKST-ČITANKA.AUDIO CD AMBIJENTALNA.Kratak razgovor o narodnim umotvorinama U V O -Glasno čitanje teksta -Kratak razgovor o tekstu D .Učitelj čita tekst Sedam prutova .Utisci dece D .Prvi utisci dece o tekstu Usmereno čitanje teksta METODE SREDSTVA LUTKARSKI PARAVAN.Podela dece u parove prema afinitetima i podela zadataka -davanje instrukcija za rad E . METODA SCENSKE IGRE RADA FRONTALNI.

METODA PISANIH RADOVA.učitelj pomaže i nadgleda rad G L A V N I -ako neki par završi pre prebacićemo ga u grupu za likovno jer taj par će imati malo više posla od ostalih . SREDSTV A UČENIČKI RADOVI. MAKAZE. RADIONIČARSKA .prezentacija učeničkih radova .AMBIJENTALNA. INDIVIDUALNI .TEKST-ČITANKA. KOLAŽ PAPIR. KARTON OBLICI RADA U PARU. KOOPERATIVNA.povratna informacija o savladanosti gradiva . METODA PISANIH RADOVA NAST.METODA USMENOG IZLAGANJA. TEKSTUALNA.individualan rad na nastavnom listiću -Deca mogu da pokušaju da izvedu predstavu .davanje dodatnih instrukcija tamo gde je to potrebno .učenici sarađuju i traže objašnjenje ako imaju nejasnoća D E O DEO ČASA ZAVRŠNI DEO SADRŽAJ RADA NAST.AUDIOB CD.pevanje narodne pesme Oj Moravo . FRONTALNI. METODE ILUSTRATIVNA.učenici rade svoje zadatke u parovima . TEMPERE.utisci dece o času Grupa za srpski jezik U PARU . NASTAVNI LISTIĆI NASTAVNI LISTIĆI . AUDIO CD.DEMONSTRATIVNA.

Kakve su komšije u pripovetki? _____________________________________________________ 6. Koja je poruka ove pripovetke? ____________________________________________________ 8. sedam svađalica. Koje osobine imaju sinovi? _____________________________________________________ 4. Gde se dešava radnja narodne pripovetke Sedam prutova? _____________________________________________________ 2. Pokušaj da izraziš poruku pripovetke odgovarajućom narodnom poslovicom: _______________________________________________ 9. . 12. Bilo je sebičnih i rđavih suseda koji su se radovali njihovom svađanju i njihov nazadak skretali su na svoju korist. Složna braća grade nove dvore. b) Ćutati o problemu. Ko su likovi narodne pripovetke Sedam prutova? _____________________________________________________ 3. Nastavi priču da vidimo šta je dalje bilo sa braćom: ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 11. Zaokruži ono što misliš da je potrebno da bi ljudi bili složni: a) Ne vređati druge. v) Uvek da bude kako ti kažeš.1. ž) Slušati druge a ćutati o svojim željama. d) Otvoreno reći kad ti nešto smeta. Navedi koje osobine ima otac: _____________________________________________________ 5. a plavom glagole: Imao otac sedam sinova. Podvuci narodnu poslovicu koja odgovara ovoj pripovetki: Prijatelj se u nevolji poznaje. đ)Biti oštar i drzak prema drugima. Kako je otac pokazao sinovima da ne treba da se svađaju? _____________________________________________________ 7. g) Slušati predloge drugih. Teško drugu bez druga i slavuju bez luga. Podvuci crvenom bojom imenice. 10. a nesložna i stare razore. e) Biti miroljubiv. z) Razumeti druge.

Baka je ubrala 28 jabuka za svojih 7 unučića. 7 krmača oprasilo je po 9 prasadi. Koliko je ukupno pruća potrošeno za pravljenje snopova? ____________________ ___________________________________________________________ 4.i) Pokazati drugu da ti je važan. Grupa za matematiku 1. Otac je napravio 7 snopova od pruća. Svaki od njih je imao po troje dece. Svaki snop je imao po 5 prutova. Sastavi jedan tekstualni zadatak sa množenjem ili deljenjem brojem 7 i izračunaj: ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ . Koliko je ukupno plastova? _____________________ __________________________________________________________ 6. Po koliko su dobili? _____________________ ___________________________________________________________ 5. Na livadi je bilo 49 leptira. 7 sinova kupilo je seno. Koliko je ukupno prasadi? ________________ _______________________________________________________ 9. Otac je imao 7 sinova. Na livadi pase 56 ovaca. Svaki je napravio po 2 plasta. Koliko ima ukupno ovaca i jaganjaca? _______________ _____________________ _________________________________________________________ 8. Svako unuče je dobilo isti broj jabuka. Koliko ukupno mleka daju krave? ____________________ _________________________________________________________ 7. Koliko ukupno ima meda u teglama i kanti? ________________ ________________________ _______________________________________________________ 10. Svaka krava daje u proseku 7 litara mleka. Koliko je leptira bilo na cveću? _____________________ ____________________________________________________________ 2. a na jednom bokoru cveća 7 puta manje. Jaganjaca je 7 puta manje. U kanti je 70 kilograma meda. Koliko je ukupno deda imao unučadi? ____________________ ___________________________________________________________ 3. a u teglama 7 puta manje. Baka je imala 6 krava.

tempere. karton. tutkalo Od dobijenog materijala napravite sliku brdsko-planinskog sela. makaze. četke za bojenje.mahovina.________________________________________________________________________________ ______________________________________________ Grupa za likovnu kulturu Materijal: kolaž papir. .

Sinovi su bili: a) svađalice b) rugalice v) tužibabe 4. Otac je imao: a) sedam sinova b) šest sinova v) osam sinova 3. Poruka teksta: a) Sloga kuću gradi b) Teško nogama pod ludom glavom v) Prijatelj se u nevolji poznaje .Nastavni listić Zaokruži tačan odgovor: 1.Sedam prutova je : a) narodna pesma b) narodna pripovetka v) narodna priča 2.

Sinovi su bili: a) svađalice b) rugalice v) tužibabe 4. Poruka teksta: a) Sloga kuću gradi b) Teško nogama pod ludom glavom v) Prijatelj se u nevolji poznaje .Nastavni listić Zaokruži tačan odgovor: 1.Sedam prutova je : a) narodna pesma b) narodna pripovetka v) narodna priča 2. Otac je imao: a) sedam sinova b) šest sinova v) osam sinova 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful