You are on page 1of 1

HOTEL „SALINES“ PODGORA - LJETO 2017.

EKSTRA PONUDA!!!

PONUDA CIJENA HOTELA „SALINES“ ZA 2017 godinu


NA BAZI POLUPANSIONA ( doručak-švedski stol ) i večera

Red. CIJENE POLUPANSIONA


- Djeca do 12 godina starosti, koja koriste ½ porcije ishrane plaćaju
PERIOD 80 % posto od cijene pansion dana.
Broj. BALKON BEZ BALKONA - Djeca do 12 godina starosti koja koriste ½ porcije ishrane, a nemaju
1. 01.05. - 20.06.17. 50 KM 45 KM ležaj plaćaju 40 % cijene pansion dana.
21.06. - 30.06.17. - Odrasla osoba ukoliko koristi ishranu,
2. 55 KM 48 KM
a treća je u dvokrevetnoj sobi ili četvrta u trokrevetnoj sobi plaća 80
3. 01.07. - 30.08.17. 70 KM 63 KM % cijene pansion dana.
31.08. - 09.09.17. - Neiskorišten ležaj obračunava se 20 KM.
4. 55 KM 48 KM CIJENE PARKINGA
5. 10.09. - 31.10.17. 50 KM 45 KM -Dnevna cijena parkinga ( paviljon ) – 15,00 KN
- Dnevna cijena parkinga ( hotel ) – 20,00 KN
REZERVACIJE ZA TREĆA LICA SU OGRANIČENE I POČINJU SE
IZDAVATI 24.04.2017 GODINE U DIREKCIJI „KREKA“ U TUZLI NAPOMENA:Boravišna taksa nije uračunata u cijenu i plaća se na
Ž-R,1321002013125107-SSRRF, Podružnica“Generalne direkcije“ Tuzla, recepciji Hotela“Salines“u iznosu koji propiši Republika Hrvatska.
Uplata za Hotel „Salines“rezervacije sobe br.xx,termin-od x.x.-do xx.2017g Sva plaćanja na recepciji Hotela „Salines“ obavljaju se u kunama.
-Rezervacija usluga u Hotelu „Salines“ za 2017 godinu iznosi 20 KM
- Djeca do 7 godina starosti koja ne koriste usluge ishrane i po ukupnom broju noćenja navedenim u zaključnici.
poseban ležaj ne plaćaju ništa
SMJENE 2017. godine za 10 dana SMJENE 2017. godine za 7 dana
Rb. DOLAZAK POVRATAK R.b. DOLAZAK POVRATAK
1. 01.06.2017. 11.06.2017. 1. 03.06.2017. 10.06.2017.
2. 11.06.2017. 21.06.2017. 2. 10.06.2017. 17.06.2017.
3. 21.06.2017. 01.07.2017. 3. 17.06.2017. 24.06.2017.
4. 01.07.2017. 11.07.2017. 4. 24.06.2017. 01.07.2017.
5. 11.07.2017. 21.07.2017. 5. 01.07.2017. 08.07.2017.
6. 21.07.2017. 31.07.2017. 6. 08.07.2017. 15.07.2017.
7. 31.07.2017. 10.08.2017. 7. 15.07.2017. 22.07.2017.
8. 22.07.2017. 29.07.2017.
8. 10.08.2017. 20.08.2017.
9. 29.07.2017. 05.08.2017.
9. 20.08.2017. 30.08.2017.
10. 05.08.2017. 12.08.2017.
10. 30.08.2017. 09.09.2017.
11. 12.08.2017. 19.08.2017.
11. 09.09.2017. 19.09.2017. 12. 19.08.2017. 26.08.2017.
12. 19.09.2017. 29.09.2017. 13. 26.08.2017. 02.09.2017.
14. 02.09.2017. 09.09.2017.
15. 09.09.2017. 16.09.2017.
16. 16.09.2017. 23.09.2017.
Kontakt osobeza radnike i penzionere
Rudnika „Kreka“:
Kontakt telefon za treća lica u Tuzli:
Predsjednici sindikalnih podružnica
ZD Rudnici „Kreka“ d.o.o. – Tuzla
00 387 35 210 580
00 387 35 210 580
00 387 61 824 593
00 387 35/282-111; Lokal: 70-072 J. Ahmet
Email: ahmet.junuzovic@kreka.ba