You are on page 1of 8

गगग गगगगग गगगगग गगग गगगगग गगगगगग गगग गगग गगगग गग गगगगग गगगग गग

गगगगगगगग गगग गगगग गगगगगगग गग गगगगग गगगग गगगग गग गगग गग गगगगग गगगग
गग. गगगग गग गगगगग गगगगग गग गगगगगगग गगगग गगग गगग गगगगग गग गगगगगग
गग गगगगग गगगगग गग गगगग गगगग गगग. गगगग गग गग गग गग गगग गगगगग
गगगगग गगगग

आआआआआआ आआआआआआआ Ingredients for Garam Masala Powder

 गगगग गगगगग - 25 गगगगग (4 गगगग गगगगग)


 गगगग - 10 गगगगग (गगगग 2 गगगग गगगगग)
 गगगग गगगगगग - 25 गगगगग (4 गगगग गगगगग)
 गगगग - 20 गगगगग (3 गगगग गगगगग)
 गगग गगगग - 10 गगगगग (10- 12 गगगगगग 1- 1 गगग गग)
 गगगगगगगग - 3-4
 गगगगग - 2
 गगगगगगगग - 5 गगगगग (2 गगगग गगगगग)

आआआआ How to make Garam Masala Powder

गगगग गगगगगग गग गगगगग गगग गगग


गगगगग.

गगग गग गगगग गगग गगगग गगगगग गगगग.


गगगगग गगग गगगग गग, गगगगग गग
गगगगगगगग गग गगगगगग, गगगग गगगगग
गगगगग गगग गगग गग, गगगग गगग गग 2
गगगगग गग गगगगग, गगगगगग गग गगगगगग
गगग गगगग गग. गगगगगग गग गगगगग गगग
गगग गग, गगगग गगगग. गगग गग, गगगगगगगग
गगगगगग गगगगगग गग गगगगग गगग गगग गग
गगग गगगगगग. गगगग गगग गगगगग गगगगग
गग.

आआआआआ आआ आआआ आआआआ आआआआआआआ आआआ आआ आआ आआ आआआ, गग 6 गगगगग गग गगगगगग


गगग गगगगग.

आआआआ आआआ आआआआआ आआआआआ आआ आआआआ.


गगगग गगग गगगगग गग गगगग. गगगग गगगगग 7-8, गगगग 4-5, गगगग गगगगगग 2,
गगगग 1/4 गगगग गगगगग, गगग गगगग 1 गगग गगगगग गगगगगग, गगगगगग 2-3 गगगगग.
गगगगगग गग गगगगगग, गगग गगगगग गगग गग गगग गग 1-2 गगगगग, गगगगगग गगग गग
गगग गगग. गगगग गगगग गगगगग, गग गगगगगग गगग गग गगगगगगग. गगगगगग गग
गगगगगग गगग गगगग गगग गग, गगगगगग गगग गगगगग.
गगग गगगगग गगगगग गगगगगगगग, गगगगग ,गगगगगग, गगगग गग गगगग गगग गगगगग
(Paneer Tawa Masala) गगगगगगग गगगगगगगग गगग गगगगगग गगगग गगगग गग, गग गगग
गगगगग गगगगगगगग गग गगगगग गग गगग गगगग गगगग गग, गगग गगगगग गग गगगगग गग
गग गग गगगग गग, गगगगग गग गगग गगगग गगगगग गग गगग गगगगग गग गगगगग गगग
गगग गग गगगग, गग गगगग गगग गगगगग (Tawa Masala) गगगगग गगगग गगग.

आआआआआआ आआआआआआआ - Ingredients for Tawa Masala Powder

 गगगगग गगगगगग - 4 गगगग गगगगग गगगगग गगगगगग


 गगग - 6 गगगग गगगगग
 गगगग - 2 गगगग गगगगग
 गगगग गग गगगग - 2 गगगग गगगगग
 गगग गगगगग - 4
 गगगग - 3-4 गगगग
 गगगग गगगगग - 1 गगगग गगगगग
 गगगग -गगगगगगग गगगगग (8-10)
 गगग गगगग - 2-3 गगगगगग
 गगगग गगगगगग - 10
 गगगगग गगगगग - 1 गगगग गगगगग (गगग गग गगगगग)
 गगगगग गगगगग - 2 गगगग गगगगग

आआआआ - How to make Tawa Masala Powder

गगगगग, गगगग, गगगग, गगगग गगगग गगगगग गगग गगग गग गगग गगगगगग, गग गगगगग गग
गगगग गगग गगग गग गगग गग गगगगग गग गगग गगगगगग. गगगग गगगगगग गगग
गगगगगग.

गगगग गगगग गगगगग गगग गगग गगगगग, गगगग गगगगग, गगगग, गगग गगगग गग गगगग
गगगगगग गगगगगगग गग गगगग गगगग गग गगग गगग गगगगगग. गग गगगग गगगग
गगगगग गगग गगगगग गगगगग गग गगगगग गगगगगग गग गगगग गगगगगग.

गग गग गग गगगगगग गगगगग गगगगगग, गगगगगगगगगगग गगग, गगग गगगगग, गगगग गग


गगग गगगगगग गगगगगगग गग गग गगग गगगगग गगगगगग गगग गगगगग.

______________________________________________________________________________

गगगग गगगगग गगग गगग गगग गगगगग गगगगग गगगगगग गग गगगग गग गगगगगगगगग
गगगगगग. गगगगग गगग गगगगग गगग गगगगग गगगगग गग, गगगगग गगग गग गगग गग
गगग गगगगग गगगगग गग गगगगग गग गगग गगगगगग.

गग गगग गगग गगग गगगगग (Chhole Masala Powder) गगगगग गग गगगगगगगगग गग


गगगग. गगगग गग गग गगगगग गगग गगग गगगगग.

आआआआआआ आआआआआआआ - Ingredients for Chana Masala Powder


 गगगगगगगग - 1 गगगग गगगगग
 गगगगगग गगगगग - 3 गगगग गगगगग
 गगगग - 1 गगगग गगगगग
 गगगग गगगगगग गग गगगग - 2 गगगग गगगगग
 गगगग गगगगग - 2 गगगग गगगगग
 गगगग - 1/2 गगगग गगगगग
 गगग गगगग - 3-4 गगगगगग
 गगग गगगगग - 1 गगगग गगगगग (8 गगगगग)
 गगगग गगग - 1 गगगग गगगगग

आआआआ - How to make Chana Masala Powder

गगग गगग गग गगगग गगगग, गगगगगग गग गगगग गगगगगग गगगगग गगगगगग गगगग गग
गगग गगगगगग.
गग गगगग गगगग गगगगगग गग गगगग गगगग गगगगगग.

गगगग गगगग गगगगग गग गगग गगगग गग गगगगग गगग गगगगगग, गगग गगगगग (Chhole
Masala Powder) गगगगग गग.

गगगग गगगग गगगगग गग गगग गगगग गगगगगगग गगग गग गग गग गगगगगग, गग गग


गगगग गग गगग गगगगगग गग गगगगग गग गगगगगग गगगगगग. गगगग गगगगग गग 6
गगगगग गग गगग गगगग गग गगगग गग.
100 गगगगग गगग गग गगगग गगगगग गग गगगग, 2 गगगग गगगगग गगग गगगगग (Chole
Masala Powder) गगगगगग गगग गगगगग.

गगगगग गगगगग (Sambar Masala) गगग गगगगगग गगगग गग गगगगग गगगगग गगग गगगग
गगगगग गगगग गगग गग गगगगग गग गगगग गग गग गग गगगग गगगगगगग गगग
गगगगगगगग गग गगगग गग.

गग गगगगग गगगगग गग गगग गगगगग गग गगग गग गगगग, गगगग गग गगगग गग गगगग


गग गग गगगगग गग गगगगग गगगगग (Sambaar Powder) गग गगगगगगगग गग गगग गगगगग
गग गगगगग गगगगग गगगग गगग गगग गगगगग गग गगग गगग गग गगगगगग गग गगगग
गगग.

आआआआआआ आआआआआआआ-Ingredients for Sambar Masala

 गगग गगग - 2 गगगग गगगगग


 गगग गगग - 2 गगगग गगगगग
 गगगगग गगगगगग - 4 गगगग गगगगग
 गगगग - 1 गगगग गगगगग
 गगगग गगगग - 1 गगगग गगगगग
 गगगग गगगगग - 1 गगगग गगगगग
 गगगग - 10
 गगगग गगगगग - 1/2 गगगग गगगगग
 गगगग गगगगगग - 4 (गगग गगगगगग)
 गगग गगगग - 2 गगगगगग
 गगगगग गगगगग - 1 गगगग गगगगग
 गगगग - 3-4 गगगग
 गगग गगगगग - 5/6 गगगगग
 गगग गगगगग - 20- 25 गगगगग

आआआआ- How to make Sambar Masala

गगग गग गगग गग गगग गगगगगग, गगग गगग गग गगग गगग गगगगग, गगगगग गगगगगग
गगगग गग गगग गगगगगग, गग गगगगग गगगगगग, गगगग गगगग, गगगग गग गगगगग गगगगग ,
गग 2 गगगगग गगगगगग, गगग गगगगग गगग गगगगगग, गगगग गगगगगग गगग गग गगगग
गगगगग गग गगगगगग गग गगगग गगगग गगगगग गग गगगगग गगगगग गग 1-2 गगगगग गग
गगग गगगगगग, गगगग गग गगगगग गगगगग गग गगगगग गगगग गगगगगग (गगगगग गगगगग
गगग 8-10 गगगगग गग गगगग गगग, गगगगगग गग गग गगगग गग गग गग गगगगग
गगगगगगग) गगग गगगग गग गगगगगग. गगगगग गग गगगग गगगगगग.

गगगगग गगगग गगगग गग गगग, गगगगग गगग गगगगगग. गगगगग गगगगग गगगगग गग.

गगगगग गगगगग गग गगग गगगग गगगगगगग गगग गगगग गग गगगगगग, गग गग गगगगग


गगगगगग गग गग गगग गगगगग गगगगग (Sambaar Powder) गगगगगग गगग गगगगग. गगग
गगगगगगग गग गगगग गगगगग गगग गगग गगग गग 2-3 गगगग गगगगग गगगगग गगगगग
गगगगग गगगगग गगगगगग गगग गगगगग.

गगग गगगग गग गगग गग गगगग गगगगग गगग गग. गगगगग गग गग गगग गगग गगगगग
गग गगगग गगग, गगगग गगगग गगगग गगग गगगगग गग गगगगगगगग गगगग गग. गगगगग
गगग गगग गगगगग गगग गगगगग गग, गगगगग गग गगग गगग गगगग गगग गगगगग गग गगग
गग गगग गग. गगगग गग गग गग गगग गगग गगगगग गगगगगग. (Chat Masala recipe,
Chaat Masala Recipe

आआआआआआ आआआआआआआ Ingredients for Chat Masala powder

 जजजज - 100 जजजजज


 जजजज - 3-4 जजजज (जज जजज जज जजजज जज जजजजज)
 जजजजज जजजजजज - 100 जजजजज
 जजजज जजजजज - 50 जजजजज
 जजज जजजजज - 10 जजजजज
 जजजजज - 15 जजजजज
 जजजज जजज - 200 जजजजज
 जजजज जजज - 200 जजजजज
आआआआ How to make Chat Masala

गगगग गगग गगगगगग, गगगग गग गगगग गग गगगग गगग गग गगग गग गगगगग गगगगगग
गगगग गग गगग गगगगगग.

गगगगगग गग गगग गग गगगगगग. गगगग गगगगग गगग गगग गगगगगग गगगग गगग गगगग
गगगगगगग गग, गग गगग गग गगग गगगगगग. गगग गगगगग गग गगगग गगगग गग गगग गग
गगगगगग. गगगगग गग गगगगगग गगगग गगगगगग गगग गग गगगग गगगगगगग गगग गगगग
गगगगगग. गगग गगगगग गगग गग गगगग गगगग गग गग गगगगगग.

गगगग गगगगग गगगगगग गग गगगग गगगग गगग गग गगग गगगग गग गगगगगग


गगगगगगगगग गग गगगगग गगग गगगगगग.

गगगग गगग गगगगग (Chat Masala) गगगगग गग. गग गगग गगगगग (Chaat Masala) गग
गगग गगगग गगगगगगग गगग गगगगग गग 6 गगगगग गग गगगगगग गगग गगगगग. गगग
गगगगग गग गग गगग गग गगग गगग गगगगगग गग गगगग, गगगग गगगग गगग, गगगगग
गगगगग गगगगगगग गगगगग गगग गग गगगगगग गगगगगग.

गगगग गगग गगग गगगगग गगगगग गग गगगगग गगग गगगगग गग गगग गग गगगग गगगग
गगगग गगग. गग गग गगगग गगग गगगगगग गग गगग गगगगगगग गगगगग गगगगग गग
गगगग गगग.

गगग गगगगग गगगगग (Curry Powder) गगग गगगगग गगग गगगग गगग गगग गग गगगग
गगग गग गग गग गगगग गगगगगगगगग गगगग गगग, गग गगगग गगग गगगगग गगगगग
(Curry Powder Recipes) गगगगग गगग.

आआआआआआ आआआआआआआ - Curry Powder Ingredients

 गगग गगगगग - गग गग
 गगग - 2 गगगग गगगगग
 गगग गगग - 2 गगगग गगगगग
 गगग गगगगग - 2-3
 गगगग गगगगग - 10
 गगग गग गगगग - 1 गगगग गगगगग
 गगगग - 1 गगगग गगगगग
 गगगग गगगग - गगग गगगग गगगगग
 गगगग - 1 - 2 गगगगग (गगग गग गगगगग)
 गगगगग गगगगग - 1 गगगग गगगगग
 गगग - 2 गगगग गगगगग

आआआआ - How to Make Curry Powder


गगगग गगग गगगगग गगगगग गग गगगग गगगगगग. गगगगग गगग 1 गगगगग गगग गगग गग
गगग गगगगगग गगग गगगगग गगगगगग गग गगगगग गगगग गग गगग गग गगगगगग, गगगग
गगगगग गगगग गगगगग गगग गगगगग गग गग गगगगगग.

गगगगग गगग गगग गगग गग गगगग गगगगग गगग गगगगगग गग गगगग गगगग गगग गग
गगग गगग गग गगगगग गगगगगग गगगग गग गगग गगगगगग, गगग गग गगगग गग गगगग
गगगगगग, गगगग गगगग, गगगग गगगगग गगगगगग, गग गगगग गगगगग गग गगगगगग गगगग गग
गगगगगग. गग गगगग गग गगगगगग गगगगग गग गगगग गगगग गगगगगग.

गगगग गगगग गगगगगग गगग गगग गगगगग, गगगगग गगगगग, गगगग गगगगग गग गगग
गगगगगगग, गग गगगगगग गग गगगगग गगगगग गगग गगगगगग. गगग गगगगग गगगगग
गगगगग गग.

गगग गगगगग गगगगग (Curry Powder) गग गगग गगगग गगगगगगग गगग गग गग गगगगग.
2-3 गगगगग गग गगगगग गगग गग गगग गगगग, गगगग, गगगग, गगगगगग, गगग, गगगगग गगग
गगगगगग गग गगगगग.

गगगगग गगगग गग गग, गगगगग गग गग.गग गगगगगग गगगगग गगगगगग, गगगगग गगग गग
गगगगगग गगग गगगग गगगगगगगग गग. गगग गगगगगग गगगग गग गगग गगगग गग, गगग
गग गगग गगगग गग गग गगगगग गग गगग गगग गगगगग गगग गगगगग गगगगग गग गगगग
गगग गग गग गगगग गगग. गगग गगगगग गग गगगग गगगग गगग गगगगगग गगगग गगगग
गगगगगग गग गगग गगग गगगगगगगगगग गगगगगगगगगगगगगगगग गग गगग गग गगगगग
गगगग गग गगग गगगगग गगगग गग.

Read: Buknu Recipe - How to make Buknu Powder? in English

आआआआआआ आआआआआआआ - Ingredients for Buknu Masala

 जजजज जजज - 250 जजजजज


 जजजज जजज - 125 जजजजज
 जजजजज जजज (जजजजजज जजजजजज जजज ) - 50 जजजजज
 जजजजज - 75 जजजजज
 जजजज जजजज - 50 जजजजज
 जजजज जजजज - 50 जजजजज
 जजजजजज -50 जजजजज
 जजजज जजजजज - 50 जजजजज
 जजजज - 25 जजजजज
 जजजजजज - 25 जजजजज
 जजजज - 25 जजजजज
 जजजज जजजजजज - 25 जजजजज
 जजजज जजजजज - 25 जजजजज
 जजजज - 25 जजजजज
 जजजज - 20 जजजजज
 जजजजजजजज - 20 जजजजज
 जजजजज जजज - 20 जजजजज
 जजजज जजजजजज - 10 जजजजज
 जजजज जजजज जजजजजज - 10 जजजजज
 जजजजज जजजजजजज जज जजजज - 5 जजजजज
 जजजजज जज जजज - 100 जजजजज

आआआआ - How to make Buknu?

गगगग गगगगग गगगगग गगग गगग गग गगग गगगग गग गगगगगग.


आआआ आआआआआ आआ आआआआआआ : गगगग गगगग, गगगग, गगगगग, गगगग गगगग गग गगगगगग
गगगगग गग गगग गग गगगगग गगग गगगगग गगगगग गगग गग गगगगगग. गगगग गगगग गग
गगग गगग गगग गगगगगग गग गगगग गग गग 2-3 गगगगग गग गग गग गगगगग गग गगगग
गगगगग गगग गगगग गगगगगग.गगगग गग गगग गगग गगग गगगगगग गग गगगगग गग गग 2-
3 गगगगग गगग गगगगग गग गगग गग गगग गग गगग गगगगग गगग गगगगग
गगगगगग.गगगगग गग गगग गगग गगग गगगगगग गग गगगगगग गग 2-3 गगगगग गगगग गग
गग गगग गगगगग गग गग गग गगग गगगगग गगग गगगगग गगगगगग. गगगग गगगग गग
गगग गगग गगग गगगगगग गग 1 गगगगग गग गगगग गग गग गग गग गगग गगगगग गगग
गगगगग गगगगगग. गग गगगगगग गगग गगग गगगगगग गग 2-3 गगगगग गग गगगग गग गग
गग गग गगग गगगगग गगग गगगगग गग गग गगगगगग.

आआआ आआआआआ आआआआ आआआ आआआआआआ : गगगग गगगगग, गगगगग गगग, गगगगगगगग, गगगग
गगगगगग, गगगग, गगगग, गगगगगग, गगगग गग गगगग
गगगग गगग गग गगग गगग गग गगगगगग, गगगग गगगगग गग गगग गगग गगगगगग गग
गगगग गगग गग 2-3 गगगगग गग गगगगग गगगग गगग गगगगगग, गगगगगग गगगगग गगगगग
गगग गगगगग गगगगगग.गग गगग गगग गगगगग गगग गगगगगग गग गगगगग गगगग गगगग
गगग गग गगग गगगगगग, गग गगग गगगगग गगग गगगगग गगगगगग. गग गगग गगग
गगगगगगगग गगगगगग गग गगगग गगग गग 2 गगगगग गगग गगगगगग, गग गगग गगगगग गगग
गगगगग गगगगगग. गग गगगग गगगगगग गग गगगग गगग गगग गगगगगग गग गगगगगग
गगगगग गगगग 2 गगगगग गग गगग गग गगग गगगगग गगग गगगगग गगगगगग. गग गगग
गगग गगगग, गगगग गग गगगगगग गगगगगग गग 1 गगगगग गगगग गग गग गगग गगगगगग,
गगगग गग गगग गगग गगगगग गग 1 गगगगग गगग गगगगगग, गग गगग गगगगग गगग गगगगग
गगगगगग.

आआआ आआआआ आआआआआ आआआआ आआआआ आआ आआआआआआ आआआ: गगगग गगग, गगगग गगग, गगगगग
गगग, गगगग गगगगगग, गगगग गगगग गगगगगग गग गगगग गगगगगग.

गगगग गगगगग गगगगगग गग गगग गग गगगगग गगगग गग गगगगगग, गगगग गग गगगगगग


गग गगगगग गग गगगग गग गगग. गगगग गगगग, गगगगग गग गगगग गग गगगगगग गगग
गगगग गगगगगग. गगगगगग गग गगगगगग गगगग गगगगग गगग गगगगगग.

गगगग गगगगग गगग गगग गगगगगग गग गगग गगग गगग गगगग गगग गगगगगग गग
गगगगग गग गगगगग गगग गगगगगग. गगगग गगगगग गगगग गगगग गगगगग गगग गगगगग
गगगगगग. गग गगगगगगग गगगगग गगगगगग गग गगग गगगगगग गगगगग गगग गगगगगग गग
गगगगगग गग गगग गगगगगग गगग गगगगग गगगगगग, गगगग गगगग गगगगग गग गगग गग
गगग गगग गगगगग गगग गगगगगग गग गगग गगगगगग गगग गगगगग गगगगगग. गगगग
गगगग गगगगग गगगगग गगग गगगग गगगगगग

गगगगग गग गगगग गगगग गगग गगगगगग, गग गगगग गग गगग गगगग गगगग गगग गगगगग
गगग गग गगग गग गगगगग गगगग गगगगग गग गगगगगग. गगगगगग गगगगग गगगगग गग.
गगगगग गगगगग गग गगग गगगग गगगगगगग गगग गग गग गग गगगगगग गग 6 गगग गग
गगगग गगगगग.

गगगगग:
गगग गगग गगग गगगगग गग गगग गगग गगगगग गग गगगगगगगगगगगगगगग गग गगगगग
गगग, गगग गगग गगगग गगगगग गगगगग गगग गग गगग गगग गग गगगगग गगगगग गगगगग
गगगगग गग. गग गगगगग गगग गगग गगग गग गगग गगग गगगगगगगगगगगगगग ग गगगग
गग गगगग गगग गग गगगगग गगग गगगग गगग.