You are on page 1of 22

Notes de tall 1a assignació Juny 2019 (11/07/19)

Ordre alfabètic per centre d'estudi


ESTUDIS DE GRAU I TÍTOLS PROPIS

Sigles
Codi Nom del centre d'estudi i població PAU i FP
Universitat
Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació "Tecnocampus"
41036 UPF 5,000
(Docència en Anglès) (Mataró)
Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació "Tecnocampus"
41029 UPF 5,860
(Mataró)
Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació / Màrqueting i
41041 UPF 7,924
Comunitats Digitals "Tecnocampus" (Simultaneïtat) (Mataró)
Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació / Turisme i Gestió del
41035 UPF 5,000
Lleure "Tecnocampus" (Simultaneïtat) (Mataró)
11033 Administració i Direcció d'Empreses (Barcelona) UB 8,137
31002 Administració i Direcció d'Empreses "Centre Universitari EAE" (Barcelona) UPC 5,000
41008 Administració i Direcció d'Empreses (Barcelona) UPF 10,922
71063 Administració i Direcció d'Empreses "IGEMA" (Barcelona) URV 5,000
21014 Administració i Direcció d'Empreses (Cerdanyola del Vallès) UAB 9,041
Administració i Direcció d'Empreses (Docència en Anglès) (Cerdanyola
21099 UAB 9,278
del Vallès)
81003 Administració i Direcció d'Empreses (Girona) UdG 8,328
61003 Administració i Direcció d'Empreses (Lleida) UdL 5,000
91042 Administració i Direcció d'Empreses (Campus Manresa) (Manresa) UVic 5,000
71002 Administració i Direcció d'Empreses (Reus) URV 5,544
Administració i Direcció d'Empreses "EUNCET" (Semipresencial)
31072 UPC 5,000
(Terrassa)
31001 Administració i Direcció d'Empreses "EUNCET" (Terrassa) UPC 5,000
71004 Administració i Direcció d'Empreses (Tortosa) URV 5,000
91003 Administració i Direcció d'Empreses (Vic) UVic 5,000
11064 Administració i Direcció d'Empreses / Dret (Simultaneïtat) (Barcelona) UB 10,636
Administració i Direcció d'Empreses / Dret (Simultaneïtat) (Cerdanyola
21098 UAB 9,536
del Vallès)
81053 Administració i Direcció d'Empreses / Dret (Simultaneïtat) (Girona) UdG 8,754
61035 Administració i Direcció d'Empreses / Dret (Simultaneïtat) (Lleida) UdL 8,424
Administració i Direcció d'Empreses / Dret (Simultaneïtat) (Tarragona /
71055 URV 8,072
Reus)
81052 Administració i Direcció d'Empreses / Economia (Simultaneïtat) (Girona) UdG 10,014
Administració i Direcció d'Empreses / Enginyeria en Tecnologies
81046 UdG 6,789
Industrials (Simultaneïtat) (Girona)
Administració i Direcció d'Empreses / Enginyeria Informàtica
61036 UdL 10,510
(Simultaneïtat) (Lleida)
Administració i Direcció d'Empreses / Finances i Comptabilitat
71053 URV 10,104
(Simultaneïtat) (Reus)
Administració i Direcció d'Empreses "EUNCET" / Màrqueting i
31101 UPC 5,000
Comunicació Digital "EUNCET" (Simultaneïtat) (Terrassa)
Administració i Direcció d'Empreses / Matemàtiques (Simultaneïtat)
11066 UB 11,724
(Barcelona)
Administració i Direcció d'Empreses / Sociologia (Simultaneïtat)
11090 UB 8,582
(Barcelona)
Sigles
Codi Nom del centre d'estudi i població PAU i FP
Universitat

Administració i Direcció d'Empreses / Tècniques de Desenvolupament


71075 URV 5,505
d'Aplicacions Web i Mòbils (Simultaneïtat) (Tarragona / Reus)
61053 Administració i Direcció d'Empreses / Turisme (Simultaneïtat) (Lleida) UdL 7,846
71003 Anglès (Tarragona) URV 5,010
71049 Antropologia i Evolució Humana (Virtual o semipresencial) (Tarragona) URV / UOC 5,000
11001 Antropologia Social i Cultural (Barcelona) UB 5,324
21006 Antropologia Social i Cultural (Cerdanyola del Vallès) UAB 6,194
11029 Arqueologia (Barcelona) UB 5,000
21007 Arqueologia (Cerdanyola del Vallès) UAB 5,000
71035 Arquitectura (Reus) URV 5,000
31016 Arquitectura Tècnica i Edificació (Barcelona) UPC 5,000
81020 Arquitectura Tècnica i Edificació (Girona) UdG 5,000
81065 Arquitectura Tècnica i Edificació (semipresencial) (Girona) UdG 5,000
61016 Arquitectura Tècnica i Edificació (Lleida) UdL 5,000
31078 Arquitectura, Estudis d' (Barcelona) UPC 6,614
81057 Arquitectura, Estudis d' (Girona) UdG 5,994
31079 Arquitectura, Estudis d' (Sant Cugat del Vallès) UPC 9,494
81045 Arts Escèniques (Salt) UdG 5,000
21020 Arts i Disseny "Massana" (Barcelona) UAB 5,000
11053 Belles Arts (Barcelona) UB 7,738
91910 Bioinformàtica "ESCI" (Docència en Anglès) (Barcelona) UPF / UB / UPC 5,911
11002 Biologia (Barcelona) UB 10,682
21009 Biologia (Cerdanyola del Vallès) UAB 10,762
81006 Biologia (Girona) UdG 9,501
91018 Biologia (Vic) UVic 5,000
81047 Biologia / Biotecnologia (Simultaneïtat) (Girona) UdG 11,574
81048 Biologia / Ciències Ambientals (Simultaneïtat) (Girona) UdG 9,722
21008 Biologia Ambiental (Cerdanyola del Vallès) UAB 10,609
41001 Biologia Humana (Barcelona) UPF 11,898
11003 Bioquímica (Barcelona) UB 11,698
21011 Bioquímica (Cerdanyola del Vallès) UAB 11,326
71005 Bioquímica i Biologia Molecular (Tarragona) URV 11,199
71054 Bioquímica i Biologia Molecular / Biotecnologia (Simultaneïtat) (Tarragona) URV 12,768
11004 Biotecnologia (Barcelona) UB 11,432
21012 Biotecnologia (Cerdanyola del Vallès) UAB 11,132
81007 Biotecnologia (Girona) UdG 10,270
61005 Biotecnologia (Lleida) UdL 9,770
71006 Biotecnologia (Tarragona) URV 10,568
91004 Biotecnologia (Vic) UVic 5,000
71056 Biotecnologia / Enginyeria Informàtica (Simultaneïtat) (Tarragona) URV 11,082
31089 Ciència i Enginyeria de Dades (Barcelona) UPC 12,364
61040 Ciència i Producció Animal / Veterinària (Simultaneïtat) (Lleida) UdL 10,718
21021 Ciència i Tecnologia dels Aliments (Cerdanyola del Vallès) UAB 8,466
61008 Ciència i Tecnologia dels Aliments (Lleida) UdL 5,138
11054 Ciència i Tecnologia dels Aliments (Santa Coloma de Gramenet) UB 7,796
21013 Ciència Política i Gestió Pública (Cerdanyola del Vallès) UAB 9,242
Ciència Política i Gestió Pública / Dret (Simultaneïtat) (Cerdanyola del
21104 UAB 11,042
Vallès)
Ciència Política i Gestió Pública / Sociologia (Simultaneïtat) (Cerdanyola
21125 UAB 11,492
del Vallès)
11005 Ciències Ambientals (Barcelona) UB 9,353
21024 Ciències Ambientals (Cerdanyola del Vallès) UAB 9,258
81008 Ciències Ambientals (Girona) UdG 7,208
Sigles
Codi Nom del centre d'estudi i població PAU i FP
Universitat

21103 Ciències Ambientals / Geologia (Simultaneïtat) (Cerdanyola del Vallès) UAB 8,850
11006 Ciències Biomèdiques (Barcelona / L'Hospitalet de Llobregat) UB 12,142
21010 Ciències Biomèdiques (Cerdanyola del Vallès) UAB 12,392
61004 Ciències Biomèdiques (Lleida) UdL 11,869
Ciències Culinàries i Gastronòmiques (Santa Coloma de Gramenet /
91907 UB / UPC 5,000
Castelldefels / Barcelona)
71046 Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (Amposta) URV 5,000
11007 Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (Barcelona) UB 9,377
61007 Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (Lleida) UdL 8,220
41038 Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport "Tecnocampus" (Mataró) UPF 7,522
81009 Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (Salt) UdG 5,000
91001 Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (Vic) UVic 5,466
Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Educació Primària
61038 UdL 7,594
(Simultaneïtat) (Lleida)
Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Fisioteràpia (Simultaneïtat)
71059 URV 5,000
(Amposta / Tortosa)
Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Fisioteràpia (Simultaneïtat)
61039 UdL 10,289
(Lleida)
Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Fisioteràpia "Tecnocampus"
41037 UPF 6,830
(Simultaneïtat) (Mataró)
81061 Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Fisioteràpia (Simultaneïtat) (Salt) UdG 5,138
21117 Ciències de l'Antiguitat (Cerdanyola del Vallès) UAB 5,000
11077 Ciències del Mar (Barcelona) UB 9,934
41009 Ciències Empresarials - Management (Barcelona) UPF 10,838
31095 Ciències i Tecnologies Aplicades a l'Esport i al Fitnes (Barcelona) UPC 5,000
Ciències i Tecnologies del Mar (Castelldefels / Barcelona / Vilanova i la
31096 UPC 6,117
Geltrú)
11008 Ciències Polítiques i de l'Administració (Barcelona) UB 7,630
41010 Ciències Polítiques i de l'Administració (Barcelona) UPF 8,180
81010 Ciències Polítiques i de l'Administració (Girona) UdG 5,000
11065 Ciències Polítiques i de l'Administració / Dret (Simultaneïtat) (Barcelona) UB 11,056
81054 Ciències Polítiques i de l'Administració / Dret (simultaneïtat) (Girona) UdG 6,175
11009 Cinematografia "ESCAC" (Terrassa) UB 9,874
81011 Comptabilitat i Finances (Girona) UdG 5,000
21084 Comptabilitat i Finances (Sabadell) UAB 6,100
11055 Comunicació Audiovisual (Barcelona) UB 10,120
41002 Comunicació Audiovisual (Barcelona) UPF 11,292
21085 Comunicació Audiovisual (Cerdanyola del Vallès) UAB 10,410
71007 Comunicació Audiovisual (Tarragona) URV 9,148
91006 Comunicació Audiovisual (Vic) UVic 5,000
Comunicació Audiovisual / Gestió d'Informació i Documentació Digital
11092 UB 9,461
(Simultaneïtat) (Barcelona)
81005 Comunicació Audiovisual i Multimèdia "ERAM" (Salt) UdG 7,530
81012 Comunicació Cultural (Girona) UdG 5,000
21121 Comunicació de les Organitzacions (Cerdanyola del Vallès) UAB 9,420
11067 Comunicació i Indústries Culturals (Barcelona) UB 8,104
61009 Comunicació i Periodisme Audiovisuals (Lleida) UdL 7,555
21126 Comunicació Interactiva (Cerdanyola del Vallès) UAB 7,826
11056 Conservació - Restauració de Béns Culturals (Barcelona) UB 5,000
61042 Conservació de la Natura / Enginyeria Forestal (Simultaneïtat) (Lleida) UdL 5,000
11071 Continguts Digitals Interactius (Barcelona) UB 5,000
11085 Creació Artística per a Videojocs i Jocs Aplicats (Barcelona) UB 5,000
11010 Criminologia (Barcelona) UB 8,430
91050 Criminologia "ESERP" (Barcelona) UVic 5,000
Sigles
Codi Nom del centre d'estudi i població PAU i FP
Universitat
21068 Criminologia (Cerdanyola del Vallès) UAB 8,792
81013 Criminologia (Girona) UdG 7,746
11088 Criminologia / Dret (Simultaneïtat) (Barcelona) UB 10,614
21108 Criminologia / Dret (Simultaneïtat) (Cerdanyola del Vallès) UAB 10,800
81056 Criminologia / Dret (Simultaneïtat) (Girona) UdG 9,116
41011 Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció (Barcelona) UPF 8,264
Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció / Dret (Simultaneïtat)
41043 UPF 11,740
(Barcelona)
21107 Direcció Hotelera (Cerdanyola del Vallès) UAB 5,000
11057 Disseny (Barcelona) UB 9,690
11079 Disseny "UNIBA" (Modalitat a distància) (Barcelona) UB 5,000
21015 Disseny "Eina" (Barcelona) UAB 5,000
41012 Disseny "Elisava" (Barcelona) UPF 5,000
91007 Disseny "BAU" (Barcelona) UVic 8,244
61064 Disseny Digital i Tecnologies Creatives (Lleida) UdL 7,405
Disseny i Desenvolupament de Videojocs (Campus Terrassa) (Barcelona
31074 UPC 5,018
/ Terrassa)
Disseny i Desenvolupament de Videojocs (Docència en Anglès)
31083 UPC 7,647
(Campus Barcelona) (Barcelona / Terrassa)
81059 Disseny i Desenvolupament de Videojocs (Girona) UdG 8,170
41045 Disseny i Producció de Videojocs "Tecnocampus" (Mataró) UPF 5,480
Disseny i Producció de Videojocs / Enginyeria Informàtica de Gestió i
41052 UPF 5,000
Sistemes d'Informació "Tecnocampus" (Simultaneïtat) (Mataró)
31093 Disseny, Animació i Art Digital (Terrassa) UPC 9,422
11012 Dret (Barcelona) UB 8,540
41013 Dret (Barcelona) UPF 10,666
91053 Dret "ESERP" (Barcelona) UVic 5,000
21086 Dret (Cerdanyola del Vallès) UAB 8,456
81015 Dret (Girona) UdG 6,934
61010 Dret (Lleida) UdL 5,798
71008 Dret (Tarragona) URV 6,396
Dret / Administració i Direcció d'Empreses - Economia (Agrupació de
41034 UPF 12,112
simultaneïtat) (Barcelona)
11070 Dret / Gestió i Administració Pública (Simultaneïtat) (Barcelona) UB 8,706
11089 Dret / Relacions Laborals (Simultaneïtat) (Barcelona) UB 8,658
21109 Dret / Relacions Laborals (Simultaneïtat) (Cerdanyola del Vallès) UAB 8,990
71057 Dret / Relacions Laborals i Ocupació (Simultaneïtat) (Tarragona) URV 6,090
11058 Economia (Barcelona) UB 7,647
41014 Economia (Barcelona) UPF 10,560
21070 Economia (Cerdanyola del Vallès) UAB 7,530
21110 Economia (Docència en Anglès) (Cerdanyola del Vallès) UAB 8,974
81016 Economia (Girona) UdG 7,202
71009 Economia (Reus) URV 5,000
91905 Economia / Estadística (Simultaneïtat) (Barcelona) UB / UPC 11,072
81060 Economia / Filosofia (Simultaneïtat) (Girona) UdG 9,206
11013 Educació Infantil (Barcelona) UB 8,420
21016 Educació Infantil (Cerdanyola del Vallès) UAB 8,485
71034 Educació Infantil (el Vendrell) URV 6,900
81017 Educació Infantil (Girona) UdG 7,836
61011 Educació Infantil (Lleida) UdL 5,000
91038 Educació Infantil (Campus Manresa) (Manresa) UVic 5,000
71010 Educació Infantil (Tarragona) URV 7,066
71029 Educació Infantil (Tortosa) URV 5,000
91008 Educació Infantil (Vic) UVic 5,000
Sigles
Codi Nom del centre d'estudi i població PAU i FP
Universitat
Educació Infantil / Educació Primària (Pla de millora de la formació
11072 UB 10,870
inicial de Mestre - 5 anys) (Simultaneïtat) (Barcelona)
Educació Infantil / Educació Primària (Pla de millora de la formació
21111 UAB 10,630
inicial de Mestre - 5 anys) (Simultaneïtat) (Cerdanyola del Vallès)
Educació Infantil / Educació Primària (Pla de millora de la formació
81049 UdG 9,410
inicial de Mestre - 5 anys) (Simultaneïtat) (Girona)
Educació Infantil / Educació Primària (Pla de millora de la formació
61037 UdL 7,784
inicial de Mestre - 5 anys) (Simultaneïtat) (Lleida)
Educació Infantil / Educació Primària (Pla de millora de la formació
71050 URV 9,804
inicial de Mestre - 5 anys) (Simultaneïtat) (Tarragona)
Educació Infantil / Educació Primària (Pla de millora de la formació
91030 UVic 5,000
inicial de Mestre - 5 anys) (Menció en Llengua Anglesa) (Simultaneïtat)
11014 Educació Primària (Barcelona) UB 8,434
21018 Educació Primària (Cerdanyola del Vallès) UAB 9,428
21102 Educació Primària (Docència en Anglès) (Cerdanyola del Vallès) UAB 8,180
81018 Educació Primària (Girona) UdG 8,660
61012 Educació Primària (Lleida) UdL 6,824
71011 Educació Primària (Tarragona) URV 8,286
71033 Educació Primària (Tortosa) URV 5,818
91009 Educació Primària (Vic) UVic 5,000
11015 Educació Social (Barcelona) UB 9,120
21019 Educació Social (Cerdanyola del Vallès) UAB 9,602
81019 Educació Social (Girona) UdG 8,569
61013 Educació Social (Lleida) UdL 7,918
71012 Educació Social (Tarragona) URV 7,950
91010 Educació Social (Vic) UVic 5,000
21087 Empresa i Tecnologia (Sabadell) UAB 7,500
11073 Empresa Internacional (Docència en Anglès) (Barcelona) UB 11,018
61006 Enginyeria Agrària i Alimentària (Lleida) UdL 5,000
81032 Enginyeria Agroalimentària (Girona) UdG 5,000
31004 Enginyeria Alimentària (Castelldefels) UPC 5,000
11059 Enginyeria Biomèdica (Barcelona) UB 12,390
31051 Enginyeria Biomèdica (Barcelona / Sant Adrià de Besòs) UPC 11,354
41033 Enginyeria Biomèdica (Barcelona) UPF 12,085
81063 Enginyeria Biomèdica (Girona) UdG 9,212
71064 Enginyeria biomèdica (Tarragona) URV 10,039
Enginyeria Biomèdica / Enginyeria de Sistemes i Serveis de
71070 URV 9,650
Telecomunicacions (Simultaneïtat) (Tarragona)
31013 Enginyeria Civil (Àmbit de Camins, Canals i Ports) (Barcelona) UPC 5,000
Enginyeria Civil (Docència en Anglès) (Àmbit de Camins, Canals i Ports)
31092 UPC 8,626
(Barcelona)
31091 Enginyeria d'Automoció (Campus Manresa) (Manresa / Barcelona) UPC 9,708
Enginyeria de Bioprocessos Alimentaris / Tècniques de Bioprocessos
71065 URV 5,000
Alimentaris (Agrupació) (Tarragona)
31097 Enginyeria de Ciències Agronòmiques (Castelldefels) UPC 5,000
21118 Enginyeria de Dades (Cerdanyola del Vallès) UAB 8,264
41017 Enginyeria de Disseny Industrial "Elisava" (Barcelona) UPF 5,000
Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte
31022 UPC 10,094
(Terrassa)
Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte
31006 UPC 5,832
(Vilanova i la Geltrú)
91051 Enginyeria de l'Automoció (Granollers) UVic 6,354
31052 Enginyeria de l'Energia (Barcelona / Sant Adrià de Besòs) UPC 8,582
Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat / Enginyeria en Electrònica
61061 UdL 5,000
Industrial i Automàtica / Enginyeria Mecànica (Agrupació) (Lleida)
Sigles
Codi Nom del centre d'estudi i població PAU i FP
Universitat
31025 Enginyeria de Materials (Barcelona / Sant Adrià de Besòs) UPC 5,000
11060 Enginyeria de Materials (Barcelona) UB 5,000
31084 Enginyeria de Sistemes Aeroespacials (Castelldefels) UPC 9,744
Enginyeria de Sistemes Aeroespacials / Enginyeria de Sistemes de
31085 Telecomunicació - Enginyeria Telemàtica (Agrupació de simultaneïtat) UPC 10,996
(Castelldefels)
31010 Enginyeria de Sistemes Audiovisuals (Terrassa) UPC 5,000
31011 Enginyeria de Sistemes Biològics (Castelldefels) UPC 6,402
Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació / Enginyeria Electrònica de
21115 UAB 5,000
Telecomunicació (Agrupació) (Cerdanyola del Vallès)
Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació / Enginyeria Informàtica
21105 UAB 7,680
(Simultaneïtat) (Cerdanyola del Vallès)
Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació / Enginyeria Telemàtica
31076 UPC 5,000
(Inclou xarxes i Internet) (Agrupació) (Castelldefels)
Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació / Enginyeria Telemàtica
31077 UPC 5,000
(Inclou xarxes i Internet) (Febrer) (Agrupació) (Castelldefels)
71042 Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions (Tarragona) URV 5,000
Enginyeria de Sistemes TIC (Àmbit d'Informàtica i Comunicacions)
31065 UPC 5,000
(Manresa)
Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil / Enginyeria Elèctrica /
31015 Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica / Enginyeria Mecànica / UPC 6,200
Enginyeria Química (Agrupació) (Terrassa)
31086 Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació (Barcelona) UPC 6,058
41020 Enginyeria de Xarxes de Telecomunicació (Barcelona) UPF 6,851
31058 Enginyeria d'Obres Públiques (Barcelona) UPC 5,000
Enginyeria d'Organització Industrial / Enginyeria Electrònica Industrial i
41057 UPF 5,000
Automàtica / Enginyeria Mecànica "Tecnocampus" (Agrupació) (Mataró)
31053 Enginyeria Elèctrica (Barcelona / Sant Adrià de Besòs) UPC 5,756
81040 Enginyeria Elèctrica (Girona) UdG 5,000
71037 Enginyeria Elèctrica (Tarragona) URV 5,000
Enginyeria Elèctrica / Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
81050 UdG 5,000
(Simultaneïtat) (Girona)
Enginyeria Elèctrica / Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
71058 URV 5,000
(Simultaneïtat) (Tarragona)
Enginyeria Elèctrica / Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica /
31021 UPC 5,000
Enginyeria Mecànica (Agrupació) (Vilanova i la Geltrú)
11017 Enginyeria Electrònica de Telecomunicació (Barcelona) UB 7,396
31099 Enginyeria Electrònica de Telecomunicació (Barcelona) UPC 9,470
Enginyeria Electrònica de Telecomunicació / Enginyeria Informàtica
21106 UAB 7,478
(Simultaneïtat) (Cerdanyola del Vallès)
Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica "EU Salesiana de Sarrià"
21025 UAB 5,000
(Barcelona)
Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (Barcelona / Sant Adrià de
31054 UPC 7,412
Besòs)
81021 Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (Girona) UdG 5,000
71038 Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (Tarragona) URV 5,000
Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica / Enginyeria Mecànica "EU
21112 UAB 5,000
Salesiana de Sarrià" (Simultaneïtat) (Barcelona)
Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica / Enginyeria Mecànica /
31020 UPC 5,000
Enginyeria Química (Agrupació) (Manresa)
Enginyeria en Energies Renovables i Eficiència Energètica "EU
21127 UAB 5,000
Salesiana de Sarrià" (Barcelona)
31087 Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica (Barcelona) UPC 5,000
41019 Enginyeria en Informàtica (Barcelona) UPF 9,064
21022 Enginyeria en Organització Industrial "EU Salesiana de Sarrià" (Barcelona) UAB 5,000
Sigles
Codi Nom del centre d'estudi i població PAU i FP
Universitat
Enginyeria en Organització Industrial i Logística / Enginyeria Química
61060 UdL 5,000
(Agrupació) (Igualada)
41018 Enginyeria en Sistemes Audiovisuals (Barcelona) UPF 7,843
31049 Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval (Barcelona) UPC 5,142
31026 Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials (Terrassa) UPC 12,194
31029 Enginyeria en Tecnologies Industrials (Barcelona) UPC 9,698
81041 Enginyeria en Tecnologies Industrials (Girona) UdG 5,000
31030 Enginyeria en Tecnologies Industrials (Terrassa) UPC 5,172
31031 Enginyeria en Vehicles Aeroespacials (Terrassa) UPC 11,338
31067 Enginyeria Física (Barcelona) UPC 12,770
61014 Enginyeria Forestal (Lleida) UdL 5,000
11018 Enginyeria Informàtica (Barcelona) UB 8,844
31059 Enginyeria Informàtica (Barcelona) UPC 9,255
21071 Enginyeria Informàtica (Cerdanyola del Vallès) UAB 7,990
81042 Enginyeria Informàtica (Girona) UdG 6,700
61015 Enginyeria Informàtica (Lleida) UdL 6,059
71039 Enginyeria Informàtica (Tarragona) URV 6,834
31037 Enginyeria Informàtica (Vilanova i la Geltrú) UPC 7,272
11016 Enginyeria Informàtica / Matemàtiques (Simultaneïtat) (Barcelona) UB 12,538
Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació
41047 UPF 5,000
"Tecnocampus" (Mataró)
41056 Enginyeria Matemàtica en Ciència de Dades (Barcelona) UPF 11,364
21026 Enginyeria Mecànica "EU Salesiana de Sarrià" (Barcelona) UAB 5,000
31027 Enginyeria Mecànica (Barcelona / Sant Adrià de Besòs) UPC 7,766
81022 Enginyeria Mecànica (Girona) UdG 5,000
71040 Enginyeria Mecànica (Tarragona) URV 5,000
91011 Enginyeria Mecatrònica (Vic) UVic 5,000
31088 Enginyeria Minera (Manresa) UPC 5,000
11019 Enginyeria Química (Barcelona) UB 8,348
31055 Enginyeria Química (Barcelona / Sant Adrià de Besòs) UPC 5,000
21090 Enginyeria Química (Cerdanyola del Vallès) UAB 7,640
81023 Enginyeria Química (Girona) UdG 5,000
71041 Enginyeria Química (Tarragona) URV 5,722
Enginyeria Química / Tècniques de Bioprocessos Alimentaris
71071 URV 7,620
(Simultaneïtat) (Tarragona)
71013 Enologia (Tarragona / Vila-Seca) URV 5,000
91902 Estadística (Barcelona) UB / UPC 9,512
21128 Estadística Aplicada (Cerdanyola del Vallès) UAB 6,546
21129 Estadística Aplicada / Sociologia (Simultaneïtat) (Cerdanyola del Vallès) UAB 5,756
11021 Estudis Anglesos (Docència en Anglès) (Barcelona) UB 5,548
21028 Estudis Anglesos (Cerdanyola del Vallès) UAB 6,810
61054 Estudis Anglesos (Lleida) UdL 5,000
61051 Estudis Anglesos / Llengües Aplicades i Traducció (Simultaneïtat) (Lleida) UdL 8,606
11094 Estudis Àrabs i Hebreus (Barcelona) UB 5,000
21072 Estudis d'Anglès i Català (Cerdanyola del Vallès) UAB 5,000
21073 Estudis d'Anglès i de Clàssiques (Cerdanyola del Vallès) UAB 5,000
21074 Estudis d'Anglès i Espanyol (Cerdanyola del Vallès) UAB 7,040
21091 Estudis d'Anglès i Francès (Cerdanyola del Vallès) UAB 5,000
21030 Estudis d'Àsia Oriental -Japonès- (Cerdanyola del Vallès) UAB 9,506
21067 Estudis d'Àsia Oriental -Xinès- (Cerdanyola del Vallès) UAB 8,780
21077 Estudis de Català i Espanyol (Cerdanyola del Vallès) UAB 5,000
91904 Estudis Francesos (Barcelona / Cerdanyola del Vallès) UAB / UB 5,000
41051 Estudis Globals (Barcelona) UPF 12,272
Estudis Internacionals d'Economia i Empresa - International Business
41022 UPF 12,436
Economics (Docència en Anglès) (Barcelona)
Sigles
Codi Nom del centre d'estudi i població PAU i FP
Universitat
11023 Estudis Literaris (Barcelona) UB 7,844
21130 Estudis Socioculturals de Gènere (Cerdanyola del Vallès) UAB 8,722
11024 Farmàcia (Barcelona) UB 10,106
Farmàcia / Nutrició Humana i Dietètica (Simultaneïtat) (Barcelona /
11075 UB 11,826
Santa Coloma de Gramenet)
11025 Filologia Catalana (Barcelona) UB 5,000
61055 Filologia Catalana i Estudis Occitans (Lleida) UdL 5,000
Filologia Catalana i Estudis Occitans / Llengües Aplicades i Traducció
61058 UdL 5,000
(Simultaneïtat) (Lleida)
11026 Filologia Clàssica (Barcelona) UB 5,000
11027 Filologia Hispànica (Barcelona) UB 5,000
61056 Filologia Hispànica (Lleida) UdL 5,000
61059 Filologia Hispànica / Llengües Aplicades i Traducció (Simultaneïtat) (Lleida) UdL 5,000
11061 Filosofia (Barcelona) UB 5,816
21032 Filosofia (Cerdanyola del Vallès) UAB 5,000
81024 Filosofia (Girona) UdG 5,000
41042 Filosofia, Política i Economia (Cerdanyola del Vallès / Barcelona) UPF / UAB 12,888
71014 Finances i Comptabilitat (Reus) URV 5,000
11030 Física (Barcelona) UB 11,608
21001 Física (Cerdanyola del Vallès) UAB 11,972
11020 Física / Matemàtiques (Simultaneïtat) (Barcelona) UB 13,340
21005 Física / Matemàtiques (Simultaneïtat) (Cerdanyola del Vallès) UAB 13,418
21100 Física / Química (Simultaneïtat) (Cerdanyola del Vallès) UAB 12,728
21095 Fisioteràpia (Cerdanyola del Vallès) UAB 10,276
Fisioteràpia (Docència en Anglès) (Només per a estudiants espanyols o
91908 UdG / UB 5,318
estrangers amb residència) (L'Hospitalet de Llobregat)
Fisioteràpia (Docència en Anglès) (Només per a estudiants sense
91909 nacionalitat espanyola ni residència a l'Estat Espanyol) (L'Hospitalet de UdG / UB 6,254
Llobregat)
61019 Fisioteràpia (Lleida) UdL 9,721
91041 Fisioteràpia (Campus Manresa) (Manresa) UVic 5,900
41055 Fisioteràpia "Tecnocampus" (Mataró) UPF 9,358
71043 Fisioteràpia (Reus) URV 9,060
81025 Fisioteràpia (Salt) UdG 6,954
21033 Fisioteràpia "Gimbernat" (Sant Cugat del Vallès) UAB 5,000
71048 Fisioteràpia (Tortosa) URV 5,000
91012 Fisioteràpia (Vic) UVic 6,114
61044 Fisioteràpia / Infermeria (Simultaneïtat) (Lleida) UdL 11,456
61057 Fisioteràpia / Nutrició Humana i Dietètica (Simultaneïtat) (Igualada) UdL 10,154
21035 Genètica (Cerdanyola del Vallès) UAB 11,866
11031 Geografia (Barcelona) UB 5,000
61026 Geografia (Lleida) UdL 5,000
71015 Geografia, Anàlisi Territorial i Sostenibilitat (Vila-Seca) URV 5,000
21124 Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial (Cerdanyola del Vallès) UAB 5,936
81026 Geografia, Ordenació del Territori i Gestió del Medi Ambient (Girona) UdG 5,000
11032 Geologia (Barcelona) UB 5,000
21037 Geologia (Cerdanyola del Vallès) UAB 5,000
21038 Gestió Aeronàutica (Cerdanyola del Vallès) UAB 7,201
21120 Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles (Cerdanyola del Vallès) UAB 6,020
11078 Gestió d'Empreses en Comerç i Distribució "ESCODI" (Terrassa) UB 5,000
11091 Gestió d'Informació i Documentació Digital (Barcelona) UB 5,000
71068 Gestió en Turisme i Hoteleria (Vila-Seca) URV 5,000
81014 Gestió Hotelera i Turística (Sant Pol de Mar) UdG 5,000
11052 Gestió i Administració Pública (Barcelona) UB 6,486
41050 Grau Obert, Programa de (Agrupació) (Barcelona) UPF 11,543
Sigles
Codi Nom del centre d'estudi i població PAU i FP
Universitat
11035 Història (Barcelona) UB 5,000
21040 Història (Cerdanyola del Vallès) UAB 5,000
81028 Història (Girona) UdG 5,000
61028 Història (Lleida) UdL 5,898
71069 Història / Història de l'Art i Arqueologia (Agrupació) (Tarragona) URV 5,000
11034 Història de l'Art (Barcelona) UB 5,000
21039 Història de l'Art (Cerdanyola del Vallès) UAB 5,000
81027 Història de l'Art (Girona) UdG 5,000
61045 Història de l'Art i Gestió del Patrimoni Artístic (Lleida) UdL 5,000
41003 Humanitats (Barcelona) UPF 5,000
21101 Humanitats (Cerdanyola del Vallès) UAB 5,000
11081 Infermeria (Campus Clínic) (Barcelona) UB 11,490
41021 Infermeria "Escola Superior d'Infermeria del Mar" (Barcelona) UPF 8,479
21043 Infermeria "Sant Pau" (Barcelona) UAB 9,327
21044 Infermeria (Cerdanyola del Vallès) UAB 10,794
71032 Infermeria (el Vendrell) URV 9,207
11036 Infermeria "Sant Joan de Déu" (Esplugues de Llobregat) UB 8,872
81029 Infermeria (Girona) UdG 9,386
61046 Infermeria (Igualada) UdL 9,540
11037 Infermeria (Campus Bellvitge) (L'Hospitalet de Llobregat) UB 10,302
61029 Infermeria (Lleida) UdL 10,211
91043 Infermeria (Campus Manresa) (Manresa) UVic 5,000
41031 Infermeria "Tecnocampus" (Mataró) UPF 8,180
21042 Infermeria "Gimbernat" (Sant Cugat del Vallès) UAB 5,822
71016 Infermeria (Tarragona) URV 10,013
21041 Infermeria EUIT de Terrassa (Terrassa) UAB 7,310
71028 Infermeria (Tortosa) URV 9,248
91013 Infermeria (Vic) UVic 5,000
21046 Informàtica i Serveis (Sant Cugat del Vallès) UAB 5,000
81058 Innovació i Seguretat Alimentària (Girona) UdG 5,000
10120 Investigació Privada (Títol propi, no oficial) (Barcelona) UB 5,000
11039 Lingüística (Barcelona) UB 5,000
21031 Llengua i Literatura Catalanes (Cerdanyola del Vallès) UAB 5,000
81030 Llengua i Literatura Catalanes (Girona) UdG 5,000
71072 Llengua i Literatura Catalanes (Tarragona) URV 5,000
21047 Llengua i Literatura Espanyoles (Cerdanyola del Vallès) UAB 5,000
81031 Llengua i Literatura Espanyoles (Girona) UdG 5,000
71073 Llengua i Literatura Hispàniques (Tarragona) URV 5,000
41023 Llengües Aplicades (Barcelona) UPF 5,000
Llengües Aplicades / Traducció i Interpretació -Anglès- (Simultaneïtat)
41054 UPF 6,284
(Barcelona)
11040 Llengües i Literatures Modernes (Barcelona) UB 5,000
11082 Llengües Romàniques i les seves Literatures (Barcelona) UB 5,000
81064 Logística Empresarial "Mediterrani" (Barcelona) UdG 5,000
41048 Logística i Negocis Marítims "Tecnocampus" (Mataró) UPF 5,000
21048 Logopèdia (Cerdanyola del Vallès) UAB 7,714
71062 Màrqueting "ESIC" (Barcelona) URV 5,000
71074 Màrqueting "ESIC" (Docència en anglès) (Barcelona) URV 5,000
81051 Màrqueting "Mediterrani" (Barcelona) UdG 5,000
31090 Màrqueting i Comunicació Digital "EAE" (Barcelona) UPC 6,419
31081 Màrqueting i Comunicació Digital "EUNCET" (Terrassa) UPC 5,755
31082 Màrqueting i Comunicació Digital "EUNCET" (Semipresencial) (Terrassa) UPC 5,000
91032 Màrqueting i Comunicació Empresarial (Vic) UVic 5,000
41039 Màrqueting i Comunitats Digitals "Tecnocampus" (Mataró) UPF 7,100
21122 Matemàtica Computacional i Analítica de Dades (Cerdanyola del Vallès) UAB 10,920
Sigles
Codi Nom del centre d'estudi i població PAU i FP
Universitat
11041 Matemàtiques (Barcelona) UB 11,690
31040 Matemàtiques (Barcelona) UPC 12,854
21003 Matemàtiques (Cerdanyola del Vallès) UAB 11,258
11043 Medicina (Campus Clínic) (Barcelona) UB 12,744
91901 Medicina (Barcelona) UPF / UAB 12,648
21079 Medicina (Cerdanyola del Vallès) UAB 12,314
81001 Medicina (Girona) UdG 12,275
11083 Medicina (Campus Bellvitge) (L'Hospitalet de Llobregat) UB 12,546
61030 Medicina (Lleida) UdL 12,293
91054 Medicina (Manresa / Vic) UVic 11,798
71019 Medicina (Reus) URV 12,329
21050 Microbiologia (Cerdanyola del Vallès) UAB 11,184
41049 Mitjans Audiovisuals "Tecnocampus" (Mataró) UPF 5,000
31042 Multimèdia (Terrassa) UPC 5,000
91029 Multimèdia. Aplicacions i Videojocs (Vic) UVic 5,000
21051 Musicologia (Cerdanyola del Vallès) UAB 6,478
21080 Nanociència i Nanotecnologia (Cerdanyola del Vallès) UAB 10,244
31045 Nàutica i Transport Marítim (Barcelona) UPC 6,174
41024 Negocis i Màrqueting Internacionals "ESCI" (Barcelona) UPF 9,218
61031 Nutrició Humana i Dietètica (Lleida) UdL 8,066
71044 Nutrició Humana i Dietètica (Reus) URV 7,320
11062 Nutrició Humana i Dietètica (Santa Coloma de Gramenet) UB 9,930
91021 Nutrició Humana i Dietètica (Vic) UVic 5,000
11044 Odontologia (L'Hospitalet de Llobregat) UB 11,680
31043 Òptica i Optometria (Terrassa) UPC 5,634
31098 Paisatgisme (Barcelona / Castelldefels) UPC 5,000
11045 Pedagogia (Barcelona) UB 7,722
21052 Pedagogia (Cerdanyola del Vallès) UAB 8,424
81043 Pedagogia (Girona) UdG 7,714
71020 Pedagogia (Tarragona) URV 7,694
41025 Periodisme (Barcelona) UPF 11,494
21096 Periodisme (Cerdanyola del Vallès) UAB 10,110
71021 Periodisme (Tarragona) URV 9,304
91014 Periodisme (Vic) UVic 5,000
71045 Pilot d'Aviació Comercial i Operacions Aèries (Reus) URV 5,000
91045 Podologia (Campus Manresa) (Manresa) UVic 5,000
11046 Podologia (L'Hospitalet de Llobregat) UB 7,840
21054 Prevenció i Seguretat Integral (Cerdanyola del Vallès) UAB 5,000
21113 Prevenció i Seguretat Integral (En xarxa) (Cerdanyola del Vallès) UAB 5,000
11087 Producció de Música i So per a la Indústria de l'Entreteniment (Barcelona) UB 5,000
11047 Psicologia (Barcelona) UB 8,385
21081 Psicologia (Cerdanyola del Vallès) UAB 8,364
81033 Psicologia (Girona) UdG 8,306
61020 Psicologia (Lleida) UdL 8,163
71022 Psicologia (Tarragona) URV 7,808
91022 Psicologia (Vic) UVic 5,000
41004 Publicitat i Relacions Públiques (Barcelona) UPF 11,772
21097 Publicitat i Relacions Públiques (Cerdanyola del Vallès) UAB 10,972
81002 Publicitat i Relacions Públiques (Girona) UdG 8,722
71023 Publicitat i Relacions Públiques (Tarragona) URV 9,420
91015 Publicitat i Relacions Públiques (Vic) UVic 5,000
11093 Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting (Barcelona) UB 8,648
11049 Química (Barcelona) UB 8,624
21082 Química (Cerdanyola del Vallès) UAB 8,952
71066 Química (Docència en Anglès) (Tarragona) URV 5,000
Sigles
Codi Nom del centre d'estudi i població PAU i FP
Universitat
81034 Química (Girona) UdG 7,412
71024 Química (Tarragona) URV 8,386
21123 Relacions Internacionals (Cerdanyola del Vallès) UAB 11,606
11050 Relacions Laborals (Barcelona) UB 6,432
41026 Relacions Laborals (Barcelona) UPF 6,408
21055 Relacions Laborals (Cerdanyola del Vallès) UAB 6,640
71025 Relacions Laborals i Ocupació (Tarragona) URV 5,000
61033 Relacions Laborals i Recursos Humans (Lleida) UdL 5,000
11076 Seguretat (Mollet del Vallès) UB 7,480
11063 Sociologia (Barcelona) UB 6,832
21056 Sociologia (Cerdanyola del Vallès) UAB 7,080
71067 Tècniques de Desenvolupament d'Aplicacions Web i Mòbils (Tarragona) URV 5,000
61062 Tècniques d'Interacció Digital i de Computació (Igualada) UdL 5,000
Tecnologies Industrials i Anàlisi Econòmica (Docència en Anglès)
91911 UPC / UPF 12,024
(Barcelona)
31038 Tecnologies Marines (Barcelona) UPC 5,000
91016 Teràpia Ocupacional (Vic) UVic 5,000
21057 Teràpia Ocupacional EUIT de Terrassa (Terrassa) UAB 5,000
21058 Traducció i Interpretació -Alemany- (Cerdanyola del Vallès) UAB 5,000
Traducció i Interpretació -Alemany / Francès / Llengua de Signes
41040 UPF 5,000
Catalana- (Barcelona)
41006 Traducció i Interpretació -Anglès- (Barcelona) UPF 5,000
21064 Traducció i Interpretació -Anglès- (Cerdanyola del Vallès) UAB 7,802
21065 Traducció i Interpretació -Francès- (Cerdanyola del Vallès) UAB 5,000
11051 Treball Social (Barcelona) UB 7,939
81044 Treball Social (Girona) UdG 7,296
61034 Treball Social (Lleida) UdL 6,845
71026 Treball Social (Tarragona) URV 6,816
11011 Turisme "CETT" (Barcelona) UB 5,000
11086 Turisme "CETT" (Docència en Anglès) (Barcelona) UB 5,000
81036 Turisme "Euroaula" (Barcelona) UdG 5,000
81037 Turisme "Formatic Barna" (Barcelona) UdG 5,000
81038 Turisme "Mediterrani" (Barcelona) UdG 5,000
21059 Turisme (Cerdanyola del Vallès) UAB 5,000
21114 Turisme (Docència en Anglès) (Cerdanyola del Vallès) UAB 5,000
81039 Turisme (Girona) UdG 5,000
61021 Turisme (Lleida) UdL 5,000
81062 Turisme / Màrqueting "Mediterrani" (Simultaneïtat) (Barcelona) UdG 6,150
61063 Turisme i Oci "OSTELEA" (Barcelona) UdL 5,000
21083 Veterinària (Cerdanyola del Vallès) UAB 11,641
Més grans de Titulats Més grans de
25 anys universitaris 45 anys

5,000 5,000 5,000

5,000 5,000 5,000

5,000 5,000 5,000

5,000 5,000 5,000


5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,500 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
7,938 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,563 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000

5,000 5,000 5,000

5,000 5,000 5,000

5,000 5,000 5,000

5,000 5,000 5,000

5,000 5,000 5,000


Més grans de Titulats Més grans de
25 anys universitaris 45 anys

5,000 5,000 5,000

5,000 5,000 5,000


5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 7,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 7,940 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 6,140 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 7,120 5,667
5,000 5,000 5,000
5,000 7,400 5,000
5,250 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 8,460 5,000
7,750 7,300 5,000
5,000 6,300 5,000
5,000 5,000 5,000
6,625 5,000 5,000
5,000 6,200 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,625 7,903 5,000
5,813 7,841 5,000
5,000 6,530 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000

5,000 5,000 5,000


5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
Més grans de Titulats Més grans de
25 anys universitaris 45 anys

5,000 5,000 5,000


5,438 8,190 5,000
5,938 8,000 5,000
5,000 7,880 6,333
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000

5,000 7,130 5,000

5,000 5,000 5,000

5,000 5,000 5,000


5,000 5,000 5,000
5,750 5,000 5,000
5,000 7,800 6,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
6,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 6,790 5,000
5,000 6,900 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
6,500 6,800 5,000
7,563 6,510 5,000
5,563 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 7,361 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 7,167
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 8,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 8,167
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,813 5,000 5,500
5,000 5,000 5,000
Més grans de Titulats Més grans de
25 anys universitaris 45 anys
5,063 5,000 7,000
6,688 5,000 5,000
8,000 7,370 5,833
5,750 5,000 5,000
8,313 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 6,320 5,000
5,000 5,000 5,000
6,125 7,110 5,000
5,563 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000

6,563 5,000 5,000


5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
6,063 5,000 7,500
6,063 7,030 5,667
5,063 7,130 5,000
5,000 5,000 5,000
5,125 6,910 5,000
5,000 6,270 5,000
5,000 5,000 5,000
5,188 5,000 7,000
5,000 5,000 5,000
5,000 6,600 5,000
8,125 6,200 5,000
5,500 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
6,625 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 7,400 5,000
5,000 6,770 5,000
6,875 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 6,410 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
Més grans de Titulats Més grans de
25 anys universitaris 45 anys

5,000 7,080 5,000

5,000 6,770 5,000

5,000 7,000 5,000

5,000 5,000 5,000

5,000 7,280 5,000

5,000 5,000 5,000


5,000 7,430 5,000
5,000 6,930 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 7,120 5,000
5,000 6,870 5,000
5,000 6,770 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
6,313 6,850 7,167
7,125 6,740 7,000
7,532 5,000 5,000
5,625 5,000 5,000
7,313 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 6,880 5,000
5,000 5,000 5,000
5,688 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 6,190 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,188 5,000 5,000
5,000 7,010 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000

5,000 5,000 5,000


5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
Més grans de Titulats Més grans de
25 anys universitaris 45 anys
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000

5,000 5,000 5,000

5,000 5,000 5,000


5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000

5,000 5,000 5,000

5,000 5,000 5,000

5,000 5,000 5,000


5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000

5,000 5,000 5,000

5,000 5,000 5,000


5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000

5,000 5,000 5,000

5,000 5,000 5,000


5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000

5,000 5,000 5,000

5,000 5,000 5,000


5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000

5,000 5,000 5,000

5,000 5,000 5,000


5,000 5,000 5,000
5,188 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
Més grans de Titulats Més grans de
25 anys universitaris 45 anys

5,000 5,000 5,000


5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 6,920 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,875 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 7,100 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,167
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 7,800 5,000
5,000 7,810 5,000
5,000 7,350 5,000
5,250 5,000 5,000
5,000 5,000 8,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
6,000 7,880 5,000
6,438 5,000 5,000
7,875 7,950 5,000
7,250 7,700 5,000
5,000 8,980 5,000
5,000 5,000 5,000
7,250 6,867 5,000
5,000 5,000 5,000
Més grans de Titulats Més grans de
25 anys universitaris 45 anys
6,938 7,100 5,000
5,760 7,480 7,167
5,000 7,100 5,000
5,000 8,180 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 6,830 6,500
5,000 5,000 5,000
5,000 7,600 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 6,980 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 7,150 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 7,580 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 6,450 5,000
5,938 6,390 5,000
5,000 8,490 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
6,313 8,000 5,500
5,000 7,090 5,000

5,000 5,000 5,000

5,000 8,990 5,000


5,000 5,000 5,000
5,938 7,995 5,000
5,188 8,060 5,000
5,000 7,180 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 6,510 5,000
6,500 7,900 5,000
6,688 7,840 5,000
5,000 8,130 5,000
5,000 5,893 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 6,667
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,930 7,500
5,000 5,000 5,000
6,875 5,000 5,000
5,000 5,000 6,500
6,625 5,000 5,000
Més grans de Titulats Més grans de
25 anys universitaris 45 anys
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 6,000
5,000 5,000 5,000
5,000 6,930 7,167
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 6,333
5,000 5,000 6,833
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 7,000
7,750 8,565 7,333
5,813 7,180 5,000
6,500 7,300 7,000
7,063 8,182 6,167
7,000 7,350 5,500
6,125 7,210 5,500
7,250 7,320 5,000
6,188 7,310 5,000
7,000 7,910 6,333
5,438 7,940 5,000
5,000 5,000 5,000
5,438 6,830 5,833
5,188 6,280 5,000
6,813 7,720 5,000
5,750 6,920 5,000
6,063 7,410 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 6,000
5,000 5,000 7,167
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 7,130 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 6,970 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,313 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
6,813 5,000 5,000
Més grans de Titulats Més grans de
25 anys universitaris 45 anys
5,000 7,460 5,000
5,500 7,400 5,000
5,000 6,700 5,000
7,063 9,400 5,000
6,563 9,340 5,000
6,063 9,170 5,000
6,188 9,183 5,000
6,938 9,375 5,000
5,157 9,320 5,000
5,000 9,100 5,000
5,250 9,200 5,000
5,000 7,688 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 7,220 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 6,460 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 8,020 5,000
5,000 7,300 5,000
6,375 8,400 5,000
5,000 6,930 5,000
7,688 8,500 5,000
5,000 5,000 8,833
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
6,063 5,000 5,500
6,563 6,730 5,000
5,330 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,750 8,040 5,667
5,000 5,000 6,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
6,000 7,700 5,000
5,657 6,740 5,000
6,688 7,620 5,000
5,000 7,870 6,833
5,125 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
7,375 5,000 5,000
6,313 5,000 5,000
5,000 5,000 7,667
5,875 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
Més grans de Titulats Més grans de
25 anys universitaris 45 anys
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,813 6,256 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,313 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,688 5,000 5,000
5,313 5,000 5,000
5,000 5,000 7,167
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 6,311 5,000
5,000 7,200 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,688 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,625 5,000 5,000
5,250 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
7,000 8,320 6,500