You are on page 1of 2

Nama : ________________ Tingkatan: ________________

1. Anda dikehendaki melukis semula gambar dibawah pada kertas lukisan yang disediakan. Warnakan lukisan buah-
buahan dengan utamakan aspek ton dan pencahayaan.
Nama : ________________ Tingkatan: ________________

2. Lukiskan gambar sebuah kotak. Gunakan teknik garisan selari untuk


menimbulkan bentuk kotak tersebut. Gunakan pensel sebagai media
lukisan anda.

3. Dapatkan gambar sekuntum bunga. Tampalkan di sudut atas kertas


lukisan anda. Hasilkan lukisan berdasarkan contoh gambar tersebut
menggunakan warna pensel.