You are on page 1of 1

Subjek: RBT Form 2

Minggu : 18
Masa: 12.25-2.25
Kelas: 2 ABADI
Tajuk: 2.0 APLIKASI TEKNOLOGI
Standard Kandungan: 2.2 Elektrikal
Standard pembelajaran: 2.3.1 Mengenal pasti dan menjelaskan elemen sistem elektrik iaitu sumber,
medium, beban dan kawalan.
2.3.2 Menunjuk cara reka bentuk litar peralatan elektrik:
(i) Keselamatan;
(ii) Kedudukan peranti dalam litar
(iii) Sambungan litar.
Standard Prestasi (TP):
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks.
Kemahiran/ Nilai /catatan:
Aktiviti:
Refleksi:

Subjek: RBT Form 2


Minggu : 18
Masa: 12.25-2.25
Kelas: 2 AZAM
Tajuk: 2.0 APLIKASI TEKNOLOGI
Standard Kandungan: 2.2 Elektrikal
Standard pembelajaran: 2.3.1 Mengenal pasti dan menjelaskan elemen sistem elektrik iaitu sumber,
medium, beban dan kawalan.
2.3.2 Menunjuk cara reka bentuk litar peralatan elektrik:
(i) Keselamatan;
(ii) Kedudukan peranti dalam litar
(iii) Sambungan litar.
Standard Prestasi (TP):
Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks.
Kemahiran/ Nilai /catatan:
Aktiviti:
Refleksi: