Când Domnul vorbeşte inimii

Cheamă-Mă aşa cum chemi Lumina care-ţi poate lumina sufletul, aşa cum chemi Focul ce-ţi poate aprinde inima, aşa cum chemi Tăria ce-ţi încordează energia. Cheamă-mă mai cu seamă ca pe Prietenul care vrea să împartă cu tine întreaga-ţi viaţă, ca pe Mântuitorul care doreşte să-ţi purifice inima de egoism, ca pe Dumnezeul tău care năzuieşte să te asume chiar de pe acest pământ, aşteptând să te primească pe deplin în luna Veşniciei. Viaţa să-ţi fie nesfârşit dialog cu Mine. Se vorbeşte mult de dialog la ora actuală. De ce să nu dialoghezi cu Mine? Nu sunt oare prezent în inimă, scrutându -ţi imboldurile inimii, atent la gândurile tale, îngrijindu-mă să-ţi orientez dorinţele? Vorbeşte-mi simplu, fără să iei seama la construcţia frazelor. Sunt mai atent la ceea ce vrei să spui decât la cuvintele de care te slujeşti. Cheamă-mă în ajutor cu calm, cu blândeţe, cu iubire. Să nu crezi că sunt insensibil la afecţiunea plină de gingăşie. Da, Mă iubeşti; dar dovedeşte-mi-o mai mult. Da, vorbeşte-Mi fără preget despre tot ce te frământă. Îţi las o largă iniţiativă. Să nu crezi că ceea ce te priveşte pe tine, mă poate lăsa indiferent, de vreme ce eşti

parte din Mine. Esenţial pentru tine este să nu mă uiţi, să -mi vorbeşti cu toată dragostea şi încrederea de care eşti acum în stare. Îţi vorbesc înlăuntrul sufletului, în acel spaţiu în care mintea ta se îmbogăţeşte prin comuniune cu a mea. Nu este nevoie să înţelegi limpede şi de îndată ceea ce -ţi spun. Important este să-ţi laşi gândul să se patrundă cu al meu. Apoi vei putea tălmăci şi exprima. Cu cât vor fi mai numeroase, în pofida piedicilor, greutăţilor sau ispitelor datorate slăbiciunii, momentele când Mă vei căuta şi Mă vei găsi pentru a Mă asculta, cu atât mai mult Spiritul Meu te va însufleţi şi te va învăţa nu doar ce îţi cer să spui, dar şi ce îţi propun să faci - încredinţat că ceea ce vei spune şi vei face va fi plin de rod. Cuvântul Meu şi lumina ce purcede din el conferă adevărata dimensiune tuturor lucrurilor în sinteza iubirii mele nemărginite, în lumina veşniciei, dar fără să ştirbească valoarea fiecărei fiinţe şi a fiecărui eveniment. Rugăciune O, Isuse, îngăduie-mi să fiu în Tine şi pentru Tine ceea ce vrei să fiu; să gândesc în Tine şi prin Tine ceea ce vrei să-mi fie gândul. Ajută-mă să săvârşesc în Tine şi pentru Tine ceea ce vrei să săvârşesc. Ajută-mă să spun în Tine şi pentru Tine ceea ce-mi vei da să spun. Ajută-mă să-i iubesc în Tine şi pentru Tine pe toţi aceia pe care mi i -ai dat să-i iubesc. Dă-mi curajul de a suferi în Tine şi pentru Tine, cu iubire, tot ceea ce -mi vei da să sufăr. Ajută-mă să te caut mereu şi pretutindeni pentru ca Tu să mă călăuzeşti şi să mă curăţeşti după voinţa Ta dumnezeiască! Gaston Courtois

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful