PRIVE TE ÎNAPOI CU MÂNIE

Adaptare de ACTUL I Ac iunea se petrece în zilele noastre, în apartamentul cu o singur camer al familiei Porter, într-un ora din Midlans(Anglia).Pe sear . Aprilie.Un pat dublu, un raft de c r i, cravate i alte m run i uri printre care un urs de plu i o veveri pufoas i moale.La ridicarea cortinei Jimmy i Cliff stau a eza i în fotolii. Le putem vedea doar picioarele ie ind de dup ziarele care îi mascheaz .Jimmy un tân r slab, de vreo 25 de ani, care poart o hain de homespun foarte uzat i pantaloni de flannel.Pipa lui a umplut odaia de fum. Jimmy este un aliaj deconcertant de sinceritate i sarcasm, de tandre e i cruzime dezl n uit , e în acela i timp sâcâitor, orgolios, neastâmp rat, o combina ie care displace atât celor sensibili cât i celorlal i. Jimmy pare susceptibil pîn la vulgaritate.Cliff este de aceia i vârst , solid, poart un pullover i pantaloni negri ifona i . St lejer i degajat , aproape în letargie, având capacitatea de în elegere natural, oarecum trist , a autodidac ilor. Dac Jimmy respinge dragostea, Cliff pare c o solicit aparen a ei, el este contrpunctul blajin al lui Jimmy. În picioare în stanga Alison st aplecat deasupra unei scânduri de c lcat. Al turi de ea un vraf de rufe. Personalitatea ei e cea mai greu sesizabil în polifonia discordant a celor trei. Ea e în alt tonalitate. Tonalitatea omului bine crescut care adesea dispare în orechestra ia robust a celor doi. Peste fusta murdar dar scump , poart o c ma vi inie a lui Jimmy, i totu i reu e te s par elegant . Amestecul de ciud enii din înfa i area lor face frumuse ea ei mai frapant decât este în realitate. E înalt , sub ire, brunet cu oasele fe ei lungi i delicate. Camera e lini tit , plin de fum. Unicul zgomot care se aude este câte o izbitur a fierului de c lcat pe scândur . E una din acele seri r coroase de prim var , plin de nori i umbre. peanu Victor dup John Osborne

ALISON: A, nu, înc nu! CLIFF: E un porc. JIMMY: Nu sînt un porc. Îmi place mâncarea asta-i tot. CLIFF: Î i place! E ti ca un maniac sexual James Porter, în vârst de 25 de ani, a avut rela ii cu o mic varz i dou cutii de fasole. JIMMY (rânje te) : Ai ceva împotriv ? Mai f -mi un ceai. CLIFF : F - i tu. (Jimmy îi mototole te ziarul) Termin , îl mototole ti. JIMMY: Sînt singurul om din casa asta care tie ce s fac cu un ziar i in general s fac ceva. CLIFF (Nu-l bag în seama, luându-i mâna): De ce nu la i toate astea? Pari obosit . ALISON (zâmbind) : Nu mai am mult. CLIFF (îi s rut mâna i îi ia degetele în gur ) : E o fat frumoas nu? JIMMY: A a-mi spun to i. (Privirea lui o întâlne te pe a ei) D -i degetul înapoi nu fi scîrbos. Ce spune episcopul din Bromley ? CLIFF (dându-I drumul lui Alison) : Scrie aici c adreseaz un apel mi c tor c tre to i cre tinii pentru a ajuta la producerea bombei cu hydrogen. JIMMY: Da, într-adev r , e mi c tor, n-am ce zice. (c tre Alison) i tu e ti mi cat , draga mea? ALISON: Fire te. JIMMY: Vezi, chiar i nevast -mea e mi cat , ce se aude cu ceaiul ? CLIFF (de sub ziar) : Care ceai?

JIMMY (arunc ziarul) : Mi s-a f cut foame.

ALISON: Mai vrei ceai? JIMMY: Nu tiu. Nu, nu cred.

( Alison îi d lui Cliff o igar . c tr im cu adev rat. E un diavol mic si urât. (ofteaz ) Duminicile sînt atât de deprimante. JIMMY: Da. Î i aprinde i ea una continuând s calce. Voi doi o s ma scoate i din min i. CLIFF: Ce s m fac dr gu o ? ALISON: Scoate-i de pe tine. nu vrea. JIMMY (Alison s-a reîntors la scândura de c lcat. scoate chei. nimic. ( Cliff morm ie. Sînt într-un hal f r de hal. scoate-ti-i. dus pe gânduri) : Ea avea mai multa via în degetul mic decât voi amândoi la un loc. JIMMY: Optsprezece. te rog.entuziasm omenesc . b utul ceaiului. mai mult decît cei din jur. fumeaz . CLIFF: Nu suport mirosul sta. Webster vine în seara asta? ALISON: S-ar putea s pice. batista . Cliff. E ti un mic Don Juan! (casc ) Vai. (Cliff scoate un geam t. c lcatul. dar îmi transmite ceva. tim. Ce-ar fi s ne juc m pu in ? Hai s ne prefacem c suntem fiin e umane. CLIFF: M-ai z pacit cu femeile tale. De cînd ALISON: Da . JIMMY: Sper s nu vin . (c tre Cliff) el nu m are pe mine la stomac. CLIFF: N-a putea spune c Webster seam n prea mult cu Ulise. chibrituri. Jimmy se întoarce c tre Alison. i eu o s . CLIFF: Cine? ALISON: Madeline. ALISON: Îi datoreaz totul lui Madeline. Ah. Cliff se a eaz în pullover i chilo i) . Ce spune i ? (se uit unul la cel lalt) CLIFF: Ce spune? JIMMY (indignat c nu e l sat s o enerveze pe Alison) : Ce spune cine? Ce dracu ai f cut cu pantalonii a tia ? ALISON: E ti un r u.. JIMMY: Nu-i da. de sub ziar ) CLIFF: Z u a a? JIMMY: Stai acolo ca un mototol. (Îi întinde pantalonii) D -mi o igar . ( Împ ture te o parte din rufele pe care le-a c lcat. nu m bag. JIMMY: E ulcerul t u. i trece spre pat cu ele) CLIFF (din nou dup ziar): Cine e Madeline? ALISON: Treze te-te dr gu ule! Era amanta lui cînd avea paisprezece ani. ce somn mi-e! N-am nici un chef s stau mâine la am râta noastr de tarab . trebuie s fumez o igar . Se scurge tinere ea noastr . Jimmy îi ia JIMMY: Ei! ( îl impinge pe Cliff cu piciorul) Mai f un ceai. Naiba s te ia. naiba s v ia pe amândoi. atâta tot. st cu mâinile încruci ate.ALISON: Cliff.) Prietenul t u . î i dai seama de asta? CLIFF (arunc ziarul) : Care asta? JIMMY (pe un ton nep s tor) : A. nimic. Mergeai cu Madeline într-un autobuz i i se p rea c faci o c l torie cu Ulise. hai . la naiba cu to i. ( începe s -i calce pantalonii lui Cliff) JIMMY (calm) : Numai s fii cu ea i înc era o aventur . tii cum e el. De cînd tr iai cu Madeline. Dumnezeule ce tare tînjesc dupa ni elu entuziasm. (Cliff începe s chibriturile ) i-i scoat . prive te undeva. CLIFF: S nu începi iar cu pipa aia nenorocit . tu mai vrei? JIMMY: Nu. mereu acela i ritual. citirea ziarelor.i dau una la fund.

CLIFF (morm ind) . Sînt a a cum le sun numele: Onctuo i. nu-i a a? Doamna Inanimata a fost v zut cu so ul ei Sextus. Alison foarte lini tit : Jimmy te rog înceteaz .) ALISON: Hai s fum m o igar . se ridic repede trece prin fa a lui Alison i închide radioul. Alison se întoarce la scândura de c lcat. ia altul i îl r sfoie te.ALISON ( Jimmy se duce vis tor spre fereastr . ALISON (se sprijin de scândura de c lcat i închide ochii): Dac nu înceteaz . JIMMY: Amin! Tot ar fi ceva (se duce spre scrin. Jimmy o urm re te pe Alison i începe s bat nervos din picior. CLIFF (se ridic i îi imbrac ) Mul umesc fat frumoas i drag . Ispr ve te. JIMMY: Nu m lua de sus. Inanimata! ( Jimmy o studiaz a teptând o izbucnire din partea ei. nimic m car dac a c dea mort. Fierul de c lcat bruiaz emisiunea . i grav ) ALISON (dându-I lui Cliff pantalonii) : Ia-I dr gu ule. lipsit de via ( Închide cu zgomot cartea ) Asta-i nevast -mea. ( Jimmy îl trage de urechi i Cliff url de durere. Jimmy. îmi pierd min ile. Dar peste o clip totul trece i continu s calce.) Concertul de Vaugham William a început. dar o s mearg .adjectiv. O frântur de secund obrazul lui Alison se desfigureaz . CLIFF: Atunci cazi mort. cum scap din mân lucrurile i trântesc cutiu e . a vrea s ascult concertul. Cliff se foie te pe scaun. ( Se întoarce ) CLIFF ( f când o strâmb tur amuzant ): Ho! Gata! Facem un dans? ( Îl impinge prin camer pe Jimmy. v deranjeaz ? CLIFF: Pardon. Deschide radioul. M-a poftit afar când i-am spus maic -si c e o cutr . ( Îi pune lui Alison o igar în gur i ia i el una i le aprinde. (C tre Cliff) Ai remarcat cât de g l gioase sînt femeile? Ai remarcat? Cum boc ne în podea când calc pe ea? Sau le-ai v zut stând în fa a oglinzii.) Doare. ia un dic ionar) Citez: Inanimat. (O ia de mijloc i o s rut . fii pe pace. dar nu pot s stau degeaba pentru c tu vrei s ascul i muzic .i lase capul pe spate i s urle. neînsufle it. sadic afurisit! (c tre Alison) De ce nu-i dai cu ceva în cap? JIMMY (trecând între ei): L-ai v zut vreodat pe frati-su? L-am întâlnit o singur dat . durdulie. Jimmy prive te de pe fotoliul lui.) ALISON: De ce ai oprit radioul? JIMMY: Pentru c toat lumea face g l gie de aia! ALISON: Îmi pare foarte rau. ( Se tol ne te iar în fotoliul lui i închide ochii. în drum spre Arene. flegmatici i inanima i Inanimat! tii ce înseamn ? ( Cliff clatin din cap ) Sun a matroan roman .) Crede i c anul acesta se vor purta decolteuri mari? JIMMY (vis tor) : Nimic din ce fac n-ar putea s-o scoat din min i. ea zâmbe te i îl trage de nas. Jimmy rânje te la el. Nu au ie it prea grozav.) . i rujuri? ( Se opre te în fa a mesei ei de toalet ) Când vezi o femeie în fa a oglinzii î i dai seama c nu e decât un soi de m celar rafinat. (Cu o voce reveren ioas ) Nigel i Alison. ca i cum ar fi gata s . Vrei i tu una Jimmy? JIMMY: Nu. o s ajung ministru într-o zi . Cliff arunc ziarul. CLIFF: i ai ie it? JIMMY: Fire te c nu. E un tip grozav. privi i-o pe doamna Inanimata ( strigând r gu it ) Ei. z u. JIMMY: De ce nu? ALISON: Parc ai fi un copil. JIMMY: Prietenii t i fac ceva pe ei. Cliff se a az i î i ia ziarul. Alte . care nu mai are chef de asemenea glume. i perii .

JIMMY: Crezi c i-ar fi mers mai bine cu tine ? De ce nu v culca i împreun i s termina i odat .i bra ul) : Cliff.JIMMY: Dac nu-mi dai drumul î i decoltez eu botul. ALISON: Chiar a a curajoas nu sînt. Unde ai fost? JIMMY: tii foarte bine unde am fost. Intr Jimmy. u urat ) O veveri care adun alune i pe urm le ron ie. ( Alison iese ) JIMMY (încet) : Curva aia! CLIFF: Cine? . se crispeaz i îl las s cad . se uit la ei.) JIMMY ( se a eaz lâng ea inând-o de mân ) : Îmi pare r u. JIMMY: Iart -ma doar nu crezi c . ALISON: Am impresia c vorbe ti serios. CLIFF: Te iube te. Cu mare grij freac arsura cu s pun) E ti o fat curajoas .) ALISON (privindu. Sim ind durerea în bra . CLIFF ( pune s punul jos. s nu te doresc.) CLIFF (ridicându-se): S-a fript cu ma ina de c lcat. numai c tu e ti prea porc ca s-o recuno ti. printr-un gest disperat îl împinge pe Cliff spre scândura de c lcat care se r stoarn .. Car -te dracului de aici. JIMMY: Sigur c da. se a eaz pe fotoliu i o ia pe dup umeri.) CLIFF ( O conduce pe fotoliul din dreapta) : A az -te. O veveri frumoas cu ochii mari. Nu i-ai spus nimic? ALISON: Înc nu.. Cliff îl prive te . ( Ea se las pe spate în fotoliu i prive te spre tavan. (Face eforturi mari s se elibereze. Îi maseaz ceafa i î i las capul în piept. dar f r surprindere.. Amândoi l-au sim it . Ia un ziar i începe s -l r sfoiasc . Cliff în acest timp caut un s pun. Î i trece mâna prin p r. minunat. CLIFF: Alison mi se pare frumoas . CLIFF: E frumoas nu-i a a? N-am s -n eleg în ruptul capului de ce dracu s-a m ritat cu tine. CLIFF: M rturisesc c sunt surprins. ( Întinde capul. Jimmy se întoarce i iese. fericit . ( Se s ruta . uimit i gâfâind. De aproape 4 ani stau cu tine în aceia i camer i tot m trec sudorile când te v d. Respir adânc i î i îngroap fa a în palme. dar Cliff se ine scai de el. CLIFF: În regul ( o s rut pe frunte. drac împieli at. ( Cu vocea înecat în lacrimi ) Mi se face r u. ( Ea aproba din cap radioas . o s fie bine. JIMMY: E ti un pu ti în c lduri. lipindu-se de ea i încercând s . Îi prive te curios.. Un suuuuuuupra-urs.i adune gândurile ) E ti foarte frumoas . nu trece o clip s nu te urm resc din ochi. capul lui Alison e lipit de obrazul lui ) E ti aici. Trebuie s mai r suflu întrun fel. o s vezi ( O sarut . e destul de scârbos s v vad omul giugiulindu-v . Ea î i rezeam capul pe el. Jimmy se a eaz în fotoliul din stânga. (ezit ) sînt îns rcinat . apare Cliff în u ) CLIFF: Te caut Helena Charles la telefon. (Cliff îi face un semn cu capul. el o s rut pe p r. dar nu se tr deaz . Jimmy care a r mas în picioare. ALISON ( f r s se poat st pâni ): Piei din ochii mei. ) Nu uita! ( Se duce spre u . Cliff cade gr mad peste Alison.) ALISON: i tu e ti un supra-urs frumos. ( Ea mimeaz aceste ac iuni. CLIFF: Ce dr gu ? ALISON: tii .

. ( Iese ) (Alison las capul pe spate de parc ar fi gata s scoat un urlet. nici m car nu geme cât de cât. ALISON: Mama spunea întotdeauna ca Jimmy n-are pic de suflet. el si eu. Ai crede c o halc atât de indigest va stârni m car o vibra ie în ma ele astea umflate. Dar gura îi r mâne deschis i tremur toare în timp ce Cliff o prive te.. ascult -m .E numai în combinezon cu picioarele goale.JIMMY (pentru sine) : Helena Charles. ALISON ( ar tând spre scrin ) : Vezi ursul si veveri a de acolo? Sîntem noi. Dar nu mai po i tr i a a la nesfâr it. Trebuie s fi fost nebun s te m ri i cu el.. m întreb dac m car atunci vei deveni o f ptura omeneasc . fa a . dar m îndoiesc. dar mi se p rea c nu am de ales.. ci s -i fac i impresie bun . ) ACTUL II Tabloul 1 Dou s pt mâni mai tîrziu. HELENA: Alison. El i Jimmy au fost prieteni din copil rie . Înainte era altceva erai numai tu în joc. Hugh i Jimmy împreun v îngrozeau pur si simplu. E ti îns rcinat i ai o r spundere nou . Nu! Are pasiunea pitonului. Vine încoace. mai ai înc atâtea de înv at ( venind lâng ea ) Dac ai avea un copil i ar muri ( ea se d înapoi ) S te v d trecând prin a a ceva. Dar Helena nu e obi nuit s se apere de huiduieli..Apare Helena de aceia i vârst cu Alison îmbr cat elegant i cu grij . ALISON: Mai curând speriat . HELENA: Cliff e îndr gostit de tine? ALISON: Nu.. HELENA: Adic ? . i una din du mancele mele. ca i cum ar fi cea mai mare reprezentant a unei familii regale. Trebuie s te hot r ti ce ai de gând s faci. nici un fior de la ea. cu Cliff ne împ c m pentru c e bun i dr gu . HELENA: Nu te în eleg. ALISON: E la gar . Totu i un sim de r spundere pu in exaltat îi d posibilitatea s se comporte cu o t rie i o demnitate impresionant .Uneori atunci când permite ca expresia ei sever s se mai îmblânzeasc . A urmat urletul jignit i uluit al familiei i asta a fost pic tura care a f cut s se reverse paharul. JIMMY: Vai. inem unul la cel lalt atâta i nimic mai mult. p rul îi str lucea ca o aureol i ochii lui erau atât de alba tri i plini de soare! Ar ta atât de tîn r i de firav în ciuda cutelor triste din jurul gurii. da de unde! ( Se îndreapt spre u ) Ea doarme i m devoreaz mai departe.. pân ce nu mai r mâne nimic din mine. HELENA: A da. nu pentru ca Alison ar fi lipsit de pasiune. e foarte atr g toare. cea de la care Jimmy are taraba. nu cred. Alison st lâng ma ina de g tit. HELENA: Hugh? ALISON: Hugh Tanner . turnând într-un ceainic mare ap dintr-un ibric. Doamna Tanner este mama lui. e un om de treab .. HELENA: ci pe Jimmy nu-l deranjeaz deloc? ALISON: Nu-i u or de explicat.De ce m-am m ritat cu el? Totul la el p rea c arde .. Cu Hugh a fost cu totul altfel. scumpa mea nevestic . (c tre Cliff) Nu am cunoscut marea pl cere de a face dragoste. ctiam c îmi iau asupra mea o povar mai grea decât a putea duce vreodat . (Se aude trompeta mai tare) El nu tie ce înseamn dragostea sau orice altceva. Sim ul ei de autoritate matriarhal îi face pe cei mai mul i b rba i s se str duiasc nu numai s -i plac . În camer de partea cealalt Jimmy cânt din când in când la trompeta de jazz. m devoreaz în întregime de fiecare dat dar nici un sunet.una din vechile ei prietene. de i începe s se cam resimt de efortul pe care-l depune.

. CLIFF: La cinema? HELENA: Nu. da? Amândou ? HELENA: Da. HELENA (luând-o de bra ) : Ascult -m . Eu însumi fiind un pietroi aruncat într-o hazna. CLIFF (sincer surprins) : A. dr gu ule . o s r mâi un burlac b trân i sentimental. S lup i sau s pleci. O nebunie (Ia cele dou animale) sta-i el.. E gata ceaiul? ALISON: Da. î i las trompeta pe bibliotec i vine la mas ) Bun . etc. ( Se a eaz la extremitatea dreapt a mesei. HELENA (c tre Jimmy) : De ce. e gata. i sta-s eu..) JIMMY: Adic cum? Crezi c sânt agresiv? M subapreciezi. (Intr Cliff) CLIFF: Aici erai dr gu o. eu n-am citit înc ziarele ca lumea. Hai la ceai.. Pre ul. ar trebui s fii prim-ministru. CLIFF (Sco ând capul pe u i strigând) : Ei.. E ti un cârpanos. Ceai .de ce n-o azvârli mai bine undeva? JIMMY: Cine nu se împac cu jazz-ul adev rat. n-ai voie. de-a veveri ele si ur ii. b ie a . CLIFF: Bravo.. g sesc c e ti foarte obositor.. HELENA: Tinere. ( Tare. JIMMY: Ce e ti tu m ..Alison se fardeaz la m su a de toalet . ( Pauz ) La biseric . b iatule. Altfel o s te ucid . am voie s m uit în. Bun . ce titlu i-ai dat? JIMMY: Haznaua . ascult -m pe mine. Intr Jimmy. . e nesim itor. JIMMY: Nu. Vii i tu? CLIFF: Eu.ALISON: Un joc de-al nostru de-a ur ii i veveri ele. ) CLIFF: Nu mai spune!. Ca i mine. nesuferitule! Las g l gia i vino la ceai! ( Venind în mijlocul camerei ) merge i undeva? HELENA(trecând spre stânga) : Da. se a eaz în stânga i încep s mânânce. caz tura? CLIFF: Un nimic asta sînt. JIMMY: Un nimic? Pe dracu. Apropo. etc... Helena pune pe mas cele 4 farfurii cu salat .. ) Dac vrei s cite ti scoate banii. Helena. mai bine mor Curv s raia asta e Adev rata pacoste. CLIFF: E normal s fii aruncat în hazna. ceai ..i dai atâta osteneal s fii dezagreabil? ( Jimmy se întoarce spre ea. HELENA: Slav domnului c mai e i unul ca el! JIMMY: M-am s turat de giugiuleli De certuri i de sâcâieli De patul meu nenorocit D -mi iute ceva de pilit M-am s turat s fac amor Decât a a. ceai! Hai s ne bem ceaiul ( Se a eaz la cap tul mesei. Cheam -l i pe Jimmy. ctii care e cusurul t u? Prea vrei s le faci altora pe plac. CLIFF: Pre ul e de 9 pence i se g sesc la toate chio curile.. ( Helena pare cam nedumerit ) Da.. etc. Trîmbi a asta de tinichea. Trebuie s lup i cu el. tiu e o nebunie.. încântat c Helena a c zut în nad atât de repede acum se simte în largul s u.

. JIMMY (lui Alison) : Ai de gând s te la i convertit de aceast sfânt cu rochii f cute la Paris? Am s . tu i cu mine. HELENA: Lumea a fost rea cu tine . in foarte mult la Alison i la Jimmy. Alison. Lui Alison îi poate veni de hac mai târziu.. ) JIMMY: Ce mai pui la cale? HELENA: Alison m-a rugat s r mân. Nu în eleg nimic. Jimmy i Alison ar fi rupt-o de mult. JIMMY (surprins) : Ce faceeeee? CLIFF ( prevenind scandalul ) : Jimmy . Eu sânt deprins cu certuri i scandaluri. el se îndreapt încet spre ea. dac n-ar fi devenit pe deasupra i o vac sfânt . i-am trimis o telegram tat lui t u diminea .. doamne! Prietenele neveste-mi! ( Reîncepe s mânânce . eu nu împ rt esc p rerea lui Jimmy în ce te prive te . ne în elegem foarte bine. ) : Nu am nici un fel de scrupul. ( Se privesc în ochi deasupra mesei. dar se adreseaz din nou Helenei. JIMMY: De ce s nu zbier? E singurul lucru la care m pricep. JIMMY: Nu vezi? Atunci poate c nu e ti chiar atât de de teapt cum îmi închipuiam.) JIMMY ( o prive te cu un zâmbet care îi flutur în jurul buzelor. Altfel i-a fi tras o pereche de palme. Jimmy. ar fi pierdut f r ele. ( O prive te cu simplitate ) ci mie mil de noi to i.i spun adev rul despre ea. Dar cea mai mare parte din timp a fost un adev rat in miniatur . JIMMY (lui Cliff) : V d c treci i tu de partea lor. dar sânt convins c . astâmp r -te. ci nu mi-ar p sa prea tare . ( Jimmy simte c vocea ei a tremurat la sfâr itul replicii i îi arunc o privire absent ) Alison n-a spus decât c merge cu mine la biseric . ine. JIMMY ( c tre Alison ): Ai început iar s ba i m t nii. nu? ALISON: Nu încerca s -l privezi de suferin e. a a era la noi acas . Poate chiar c -mi face pl cere când se încaiera oamenii în jurul meu. apoi râde în hohote. ( Jimmy o prive te surprins .( O mic pauz . dar nu. în timpul c reia Jimmy î i savureaz satisfac ia. dac n-a fi fost eu.Aici a fost întotdeauna un câmp de b t lie . HELENA: Mie grea de tare ce te dispre uiesc.i mai poate st pâni curiozitatea fa de preg tirile lui Alison la oglind .stat tampon între ei.. De când ai venit toate merg mult mai r u ca înainte. N-ai decât! HELENA: P cat c ai stat atât de departe. dac m cârpe ti î i trag una de nu te vezi. (Iese) HELENA: ci de mine? . Helena .. ( Iese ) CLIFF: Ascult . HELENA(glacial ) : Vrei s fii subtil sau grosolan? JIMMY (zâmbetul i se accentueaz ) : Cred c noi doi. ALISON: Ce i-ai spus? HELENA: Doar atât: C vrei s te întorci acas i s vin s te ia. Se întoarce spre ea i îi vorbe te) Te duci undeva? ALISON: Da. dar nu sînt întru totul de acord nici cu dumneata. HELENA (ferm ) : Mergem la biseric . Nu te-ai s turat de rolul personajului negativ. ( Articulând cuvintele cu grij ) ctii care-i adev rul ? E o vac .Am f cut un fel de.Uneori domnea pacea i lini tea i eram cu to ii destul de ferici i.) JIMMY: O doamne. Nu v d nici un motiv pentru un asemenea scandal... ai? Te-ai convertit din nou? CLIFF (lini tit) : Ce-ar fi s nu mai zbieri a a b ie a ? N-ajut la nimic.. M-am gândit c e mai bine a a decât s încerc s -i explic situa ia la telefon. CLIFF: Împingi lucrurile prea departe.i gura.

nu mai îmi fa e iar pro es! De aproape patru ani sânt jude at zi i noapte.dragoste. a a red exprimat. Are un aer obosit. dar u evenimentele astea..             s-a COLONELUL: Mda.. din fraged opil rie am înv at e înseamn s fii furios furios i neputin ios. Cei patruzeci de ani de milit rie mascheaz uneori caracterul lui blajin i binevoitor. unde î i împacheteaz lucrurile într-un geamantan. un b rbat voinic i prezentabil de vreo 60 de ani. Poate din r zbunare..   (Intr Jimmy tulburat) JIMMY (c tre Helena) : Ai v zut vreodat un om murind? HELENA: Nu.. sânt am onfuz . r m i dintr-o jungl de mult desfiin at i are nu e în stare s pri eap um de nu mai str lu e te soarele.           COLONELUL: Poate sânt o plant ve he .   JIMMY: Cei are nu au vazut ni iodat un om murind sufer de o form destul de grav de virginitate. e adesea rezervat i stânjenit în lumea de azi. dar el se simte tulburat i jenat. i n-o s uit ni iodat ( se a eaz ) La vârsta de 10 ani tiam mai multe despre.         ALISON: Pe tine te doare au r mas la fel. hiar red -i pla i. m du . ( Buna dispozi ie îl p r se te pe masur ce î i aminte te ) timp de dou spreze e luni l-am v zut pe tata um moare. i moarte de ât o s tii tu toat via a . ( Vine în centrul scenei ) A a vezi.telegrama. nu? (Simplu i f r rea inten ie ) De e a trebuit s te întâlne ti to mai u el?         ALISON: Ah.                                         ALISON: tii e a spus de mama? A spus e o urv b trân . Ea simte aceasta i e mai tulburat ca oricând. da?         din ce în ce mai pu in recunoscut . S ra u t ti u. în care autoritatea lui a devenit ALISON: Asta-i elebra întrebare heie.. supraalimentat i privilegiat . Îi arunc o privire nervoas . Pe Jimmy îl doare       toate       .o plant ve he i viguroas . So ia lui ar aprecia în situa ia de fa . toate s-au s himbat. Aveam 10 ani. cu o nuan de învinuire într-ânsa ca i cum s-ar a tepta ca Alison s se apere mai departe. Nu-s în stare s pri ep um de nu mai str lu e te soarele. i despre mine e zi e?     ALISON: Pe tine te detest mai pu in . din moment e are astfel de sentimente?         Tabloul 2 În dup -amiaza urm toare. Se uit în jurul s u cercetând cu aten ie fiecare lucru. ni iodat . (Las fraza neterminat .. r m i dintr-o jungl de mult desfiin at . Obi nuit s impun respect. eram singurul ruia îi p sa (privind pe fereastr ) Nu sim eam la el de ât dezn dejde i am r iune i mirosul dul eag i gre os al unui muribund ( ocole te fotoliul ) As ultându-l um îmi poveste te sau um îmi ite te eva. La ridicarea cortinei Alison e în dreapta scenei i circul între m su a de toalet i pat . COLONELUL: Te rog s ma ier i . în stânga colonelul Redfern. te du i a as .       COLONELUL: Dar de e s-o fi însurat u tine. trebuia s -mi înghit plânsul. (Cu un efort) Ceva în genul... sosirea mea ai i.ALISON: Aha! HELENA: i ând vine s te ia. Pe un scaun..                       COLONELUL: Are un stil remar abil...tr dare. la on ursul radiofoni . t ti ule.)       ALISON ( dup o pauz ) : Da. Cr pelni pentru viermi .

Cliff i Helena r mân singuri uitându-se unul la cel lalt. Ea se îndreapt c tre el. ( Scurt pauz ) COLONELUL: Ei . ALISON: S ai grij de el. Cliff vine în stânga scenei. plângând înceti or) COLONELUL: Faci un pas mare. î i sântem foarte recunosc tori c ne-ai telegrafiat. CLIFF (foarte calm) : O s fii aici. i-l prezint pe Cliff.( Helena se duce la fereastr HELENA: Ce crezi c o s fie acum? CLIFF: De unde dracu s tiu? neauzind ) i î i aprinde o igar ) HELENA: Doar e ti prieten cu el nu? ( Cliff se îndreapt spre u N-ar fi mai bine s te g seasc acas ? .COLONELUL: A a se pare. în eleg.. nu g se ti? ALISON: Sunt o fat conven ional . (Alison ia veveri a de pâsl de pe scrin. ALISON: Da. dar am o întâlnire mâine la Birmingham. E ti sigur c asta dore ti? (Intr Helena) COLONELUL: Helena. balamucul merge mai departe. (Alison d din cap i iese repede. CLIFF: Jimmy trebuie s se întoarc . ( Alison trece în centrul scenei.în leg tur cu un rol. Cliff. mul umesc. cu capul întors. Alison. între cei doi. draga mea. Cliff.i fac un ceai? CLIFF: Nu. se uit în fug la cele dou fotolii i la ziarele r mase de ieri . ALISON: Tat . iar Helena în centru ) CLIFF: A adar pleci ? ALISON: Plec. Cliff. ov ie i o pune la loc. R mâi cu bine Cliff. se r suce te brusc în c lcâie i se lipe te de colonel. (Colonelul iese. Î i dai seama. (C tre Alison) Nu crezi c ar trebui s -i spui chiar tu? ( Alison îi d un plic pe care l-a scos din po et . CLIFF: Bun . Timp de câteva clipe d impresia c nu a luat înc o hot râre . Colonelul o prive te. Unde i-e geamantanul? S -l duc la ma in împreun cu al lui Alison. e pe punctul de a o b ga în geamantan. HELENA: Eu nu plec ast sear .) Î i scriu eu ceva mai încolo . Nu-l a tep i ? ALISON: Nu. Dac o s fiu aici când vine. domnule colonel. m duc cu bagajul la ma in ...) Vrei s . Apoi când se decide. CLIFF: Fii pe pace. CLIFF: O s fie pustiu aici f r tine. CLIFF: Drum bun. CLIFF: Drum bun dr gu o. ) HELENA: Pe curând. Ea îl s rut . ALISON (foarte surprins ) : Nu vii cu noi? (Intr Cliff) HELENA: Mi-ar face pl cere. Bun seara. COLONELUL: Îmi pare bine de cuno tin . nu? ALISON: Te rog. Helena o s rut pe obraz i îi strânge mâna.) Cam conven ional. CLIFF: ci cine-l anun de plecarea ta? HELENA: Eu. CLIFF: La fel domnule. Cliff. ( El încuviin eaz din cap.. Cliff îl ia.

A trebuit s fac peltea sentimental ( Vede rochia în dulap . dar într-un fel neglijent. CLIFF: Înc n-am terminat-o. e gol cu excep ia unei rochii care atârn pe un umera . c ci tr s turile fe ei îi sânt mai pu in crispate. La ridicarea cortinei. da. Poart o c ma veche a lui Jimmy.) Nu-mi închipuiam c ca a ajuns în a a hal de ipocrizie. st aplecat peste scândura de c lcat. Pu in îmi pas dac o s fie un monstru cu dou capete..Se aude cum se trânte te u a de la intrare. poate am norocul s g sesc o pi ipoanc simpatic la cârcium i reu esc s-o strecor pe sub nasul naichii Drury. cople it de mustr ri de con tiin ? (Vine mai aproape) Dac încetezi s mai faci pe femeia în eleapt o s .) JIMMY: Cliff era gata s m d râme . uitându-se la el. JIMMY (Arunc ziarul) : D -mi revista ailalt . . deschide plicul i cite te câteva rânduri . Am atâta nevoie de lini te. ie i se pare c trebuie s m închin plin de respect în fa a fetei steia proaste i crude pentru c o s aib un copil! ( Cu o voce torturat ) Nu pot face a a ceva! Nu pot! ( O ia de umeri ) Las -m în pace i terge-o de aici.i p stra echilibrul. pân nu îmbuc ceva i nu beau un p h rel dou . dar nu . ca de pild fardurile de pe m su a de toalet au fost înlocuite cu ale Helenei... în afar de o fotografie înr mat a lui Jimmy. Acesta r mâne o clip uitându-se la ea.. ) JIMMY: Ei. Î i pune capul pe pern inând tot timpul ursule ul . (Ajunge la u ) Acum e-al t u. Pe fa a lui Jimmy se întip re te o expresie de oroare uluit . Merge apoi la m su a de toalet .CLIFF: Am o avut o zi grea i. Ridic brusc privirea atunci când u a se deschide i intr Jimmy. CLIFF: Ce pip împu it ! (Pauz ) JIMMY: Gura! CLIFF: De ce n-o arunci dracului ? JIMMY: De ce-mi pierd jum tate de duminic citind ziarele? CLIFF (Îi arde una cu piciorul) : Pute! JIMMY: ci tu pu i.Recunosc. o smulge de acolo i o arunc într-un col . Ridic privirea. ia ursule ul i se a eaz pe pat.Helena . trebuie s plec . nu mai am chef s v d pe cineva suferind.Se apropie de scrin . cu un mic vraf de rufe al turi . HELENA (calm ) : Nevast -ta e îns rcinat . pe care nu mai e nimic .) ACTUL III Cîteva luni mai târziu. lipsit de afectare. l sând în urm ei numai durerea. E mai frumoas ca înainte . în picioare . dar te rog s încerci.i trenciul i aruncându-l pe mas . Na! (Îi arunc scrisoarea lui Alison) D -i-o tu. dar eu nu fac g l gie pe chestia asta (las în jos ziarul i face semn cu pipa Helenei) Te sup r ? HELENA: Nu. Cine tie. Helena deschide alene u a dulapului. care îns dispare. pe pat. E aproape baet de furie i trebuie s se sprijine de fotoliu pentru a. O sear de duminic .) (Helena se duce la mas i stinge igara.i spun i eu ceva: pu in îmi pas ! (Vorbe te calm) Pu in îmi pas dac o s aib un copil. ie ind din cas ca din pu c ( Helena îi d scrisoarea. trage-mi o palm . e o surpriz . Îmi place cum miroase. tr gându-l al turi de ea. ( Î i d seama c pe ea o mânânc palmele.i cr p capul. ( El o prive te ) Ei? Te las rece? Pân i asta te las rece? ( Jimmy e zguduit .o replic dintr-o pies în care ai jucat tu? De altminteri ce cau i tu aici? Piei din calea mea c . virgin mic i pervers ce e ti! ( Helena îl p lmuie te cu violen .Sper s . Jimmy i Cliff sânt tol ni i în fotoliile lor i cufunda i în citirea ziarelor de duminic .) ie sil de mine? Nu te sfii . Nu cred c vei putea în elege .i bage scrisoarea aia pe gât! (Iese. Obiectele personale ale lui Alison. Ce-i asta.Dar ia spune . apoi trece în centru sco ându.) Tu i-ai dictat? Atunci ascult ! Iubitul meu. te a teptai într-adev r s cad în genunchi . nevenindu-i s cread ochilor. dar nu atât de vestea pe care a aflat-o cât de atitudinea ei. Helena i-o d la o parte i îl s rut cu pasiune . în stânga scenei . E înc cochet . L sând s scape un strig t în bu it de dezn dejde el î i duce mâna la cap.

n-ai v zut pe nimeni? JIMMY: Pe cine s v d? CLIFF: N-ai v zut pe nimeni? JIMMY: Sigur c n-am v zut pe nimeni. (C tre Cliff) Abia încep s m obi nuiesc cu el. JIMMY: Am impresia . JIMMY: Ce facem ast seara? ( Helenei ) Te duci la biseric ? HELENA (luat cam prin surprindere) : Nu.i dea seama cât e de jignit . dar înainte de-a avea timp s . CLIFF: Nu în eleg despre ce e vorba doar se pare c un sectant a luat-o pe coaj i clubul Athenaeum e pe j ratic .. (Helena râde.JIMMY: Atunci gr be te-te. scumpa mea? Ei. CLIFF: Exact. Nu tiam niciodat când vorbe te serios i când nu. Dar dac vrei tu. CLIFF: De cele mai multe ori. CLIFF: E ti sigur c n-ai v zut pe nimeni? JIMMY: Tot aici e ti? CLIFF: Îl caut pe nimeni! JIMMY: Fii dr gu . nu mai m întrerupe! Nu vezi c m str dui s distrez onoratul public? Cine e acest nimeni de care tot vorbe ti? CLIFF: Mi s-a spus c viu aici i s dau pachetul sta lui nimeni. imbecilule! CLIFF: Vedea-te-a mort! JIMMY: Cine tie? CLIFF (intrând în joc cu non alan ) : Vise. JIMMY: ci dup ce i-l dai . Jimmy îi zâmbe te i strig vesel c tre Cliff ) JIMMY: D -mi revista. JIMMY: Te rog. b iatule. nici el nu tie... veneam ast sear la teatru i când s intru .Jimmy o prive te ironic) Ce te-a apucat? HELENA: Nimic. O s le scriu s pun linioare între silabe pentru tine. vine un tip la mine i-mi spune: CLIFF: Ei. JIMMY: Ti s-a spus c vii aici i s dai pachetul sta lui nimeni. ia-o din loc. JIMMY: ci ce mai a tep i? CLIFF: P i dac nimeni nu-i aici! . CLIFF: Întocmai. Când ai vreo îndoial .) Doamnelor i domnilor . nu cred. dar sem na mai mult cu o belea . ci dup ce i-l dau.i dea un shilling.vize i vite! JIMMY: (Jimmy se scoal în picioare i î i debiteaz replica cu o vitez atât de mare . (Helena e zguduit brusc de r ceal din privirea lui. nimeni o s .. JIMMY (lui Cliff) : Ai observat în ultima vreme c în ochii ei a ap rut o lucire demonic ? Te socote ti o mare p c toas .. Fii bun i las -m în pace! Doamnelor i domnilor urmeaz un monolog intitulat : Zicea c c -o cheam Bela. consider c e o insult . încât abia se mai în eleg cuvintele. A adar Zicea c -o cheam Bela. r spunde! Î i ies p catele prin urechinca ni te dopuri de cear ? Te întrebi dac glumesc sau nu? Poate c ar trebui s -mi pun un nas de carton i s port o tichie. Zicea c -o cheam Bela. nimeni o s -mi dea un shilling.. CLIFF: Nu-l g sesc pe nimeni nic ieri i trebuie s -i dau pachetul sta. a a c redac ia consider acum polemica închis . c devii un intelectual.

JIMMY: Stai! Stai s m l muresc: când spui c nimeni nu-i aici nu sus ii c nu-i aici nimeni? CLIFF: Nu. Auzi i? JIMMY: Dupa p rerea lui sceneta noastr e tâmpit . Maic -sa s nu m vad De la tat -su s-o cer. Noi la universitate I-om trimite pe copii Pup . Om tr i în cuibul nostru ci chiar foame de ne-o fi. ( cu fals modestie ) Eu sînt un nimeni. ci cine sânte i dumneavoastr m rog? HELENA: Eu? A. . voi de acolo! JIMMY: Ce dori i domnule? HELENA ( ip ): Dup p rerea mea .) pe Jimmy. Cliff reu e te s îngenunche pe pieptul lui Jimmy. JIMMY: Atunci ine pachetul. (în arunc o pern ) JIMMY i CLIFF : Cunosc o domni oar ci o ti i i voi cu to ii Nu are para chior Dar e dintre i cu mo ... Cad amândoi .i repede gagica Team n-ai de ce s ai Mie lumea-mi zice Sidney. ) CLIFF (r suflând din greu) : Vreau s citesc ziarele. CLIFF (Îl îmbrânce te cu violen cade. Într-o zi om face nunta.. Acesta î i pierde echilibrul i JIMMY : Tic losule! (Sare în picioare i se încaier cu Cliff... ctiu i îngerii din rai Pup . Când ne-o merge mai lejer. gâfâind i icnind. pe-urm vedem noi cum ne descurc m.i repede gagica Team n-ai c ce s ai Chiar dac e de neam mare Tot b rbatu-i mai dihai Iar de treaba asta. JIMMY: Atunci de ce nu spui a a de la început? HELENA: Ei. JIMMY: Ci numai c nimeni nu-i aici. CLIFF: Exact. frate. (Dar Jimmy s-a s turat acum de tot circul acest i-l îmbrânce te pe Cliff ) JIMMY: Ai ni te picioare ca de lemn!De dou ori m-ai c lcat pân acum ! Iao din loc i f un ceai. sceneta voastr e tâmpit . rostogolindu-se pe jos.

aiuritule.) JIMMY (amuzat) : Nu prea o ai la stomac. Cliff . un huligan. HELENA: Te iubesc. De asta ai tu nevoie. e un p c tos trândav i sâcâitor. E ti mai bun decât zece ca Helena. Cred c a venit vremea s -mi g sesc i eu o fat care s se ocupe de mine. care se opune) CLIFF: Îmi rupi c ma a . ( Î i scoate c ma a i i-o d Helenei ) Mul umesc. (se îndreapt spre u ) JIMMY: D -i vitez .i g se te Helena pe una din prietenele ei . JIMMY: E ti o potaie flenduroas . Dar dac-ai fi în locul meu ai face la fel. CLIFF (a ezându-se pe bra ul fotoliului i frecându. JIMMY: De ce. (Încet) Ce curios. JIMMY (iritat) : Niciodat nu e ca înainte. JIMMY: ci de ce anume ai de gând s te apuci? CLIFF: Habar n-am. de ce le l s m pe femei s ne sug tot sângele? HELENA (intr ) : Uite. credincios i generos . Cu doi b rba i în cas . A a-i? CLIFF: A a-i.JIMMY: E ti un s lbatic . HELENA (luând-o) : N-ai de ce. de ce.i ciorapii din când în când. a a-i ? CLIFF: Pe vremuri n-o aveai nici tu. ( Scurt pauz ) CLIFF: M dor picioarele. Nu meri i s tr ie ti într-o cas cu oameni de treab i bine crescu i. CLIFF: Atâta c ma curat mai aveam! Vit înc l at ! ( Se ridic de pe jos i se adreseaz Helenei) E. Jimmy se trânte te în fotoliul din dreapta.i trebuie ie c ma ? ( Se ridic în picioare ) Acum dute i f un ceai. CLIFF: Da . Helena are prea multe pe cap. HELENA: Îmi pare r u c pleac . plin de bani i cu creier de pas re. JIMMY: Poate c . ( cov ie apoi spune repede ) Nu-i ca înainte. ( Îi d c ma a) CLIFF: Î i multumesc. faci cum vrei. JIMMY: ci mie. blegule. murdar ! HELENA: Scoate-o s CLIFF: Nimic. D -mi drumul! JIMMY: Ce. Foarte dr gu din partea ta.i picioarele. dar are o inima de aur. Helena.) : Jimmy. cred c eu nu mai r mân mult pe aici. Helena . ..i eu te las. i-o sp l . CLIFF: ci înc ceva. CLIFF: Ai de gând s taci sau r mân a a i citesc ziarul? (Jimmy face o sfor are suprem i Cliff se rostogole te pe jos) JIMMY: O . Dar mai întâi f -mi un ceai. Ai fost un prieten bun. (sie înu i) Toat via a mi-o petrec luândumi r mas bun. (Iese. JIMMY (destul de indiferent) : Z u? De ce? CLIFF (luând acela i ton) : Eu tiu? M gândeam s încerc i altceva. bine. s fac hernie din cauza ta! (Il trage pe jos pe Cliff.. JIMMY: D -i-o i nu te mai v ic ri atâta CLIFF: Bine. (Cliff ezit ) Ce-i cu tine Cliff? JIMMY: B iatule. cam a a ceva. JIMMY: Mai spal .

(Jimmy se duce spre u ) JIMMY: Eu m duc s -l zoresc pe Cliff. nu-l p r si! Are nevoie de tine. . trebuie s plec. dupa care trompeta continu . HELENA (smucind violent u a) : Jimmy .dintotdeauna! (se s rut din nou) JIMMY : Las naibii c lcatul i hai în oras..JIMMY: Cred c s-ar putea s m iube ti.. p rul îi e ciufulit i arat r u. draga mea ... HELENA: Tocmai tu î i ceri iertare? De ce? ALISON: Pentru c e urât i crud din partea mea s viu înapoi.numai eu .. S-a n scut într-alt epoc decât a lui. O s .i fac aici un harem. HELENA (cu violen ) : ci tu vorbe ti ca i cum el ar fi o carte sau un obiect pe care-l împrumu i oricui i-l cere pentru cinci minute. HELENA: E ti pe deplin restabilit acum? ALISON ( d din cap ) : N-a fost decât. (Trompeta se aude mai tare.. JIMMY (dupa o clip . ( Buzele lui g sesc degetele Helenei i le s ruta.. (Dar înainte de a ajunge la u ..nici una dintre noi nu e. nu-i a a? Ai toate drepturile. HELENA: Nu-i duce grija.. ALISON: Vorbe ti ca i cum mi l-ai furat pe Jimmy. ALISON: Helena.... Urmeaz o t cere încremenit . Cei cu tine? ALISON: L-ai iubit.în sfâr it . HELENA: Crezi? ALISON: Poate c nu e ti femeia cea mai potrivit pentru el. ALISON: Venind aici am f cut o prostie . ALISON: Helena. Alison. Helenei) : Te caut o prieten (Iese repede i cele dou femei r mân uitându-se una la cealalt ) HELENA (dându-i cea ca cu ceai) : Bea pu in ceai. Am descoperit care e defectul lui Jimmy. Nu inten ionez câtu i de pu in s provoc acum o ruptur între tine i Jimmy. vreau s stau de vorb cu tine.Jimmy o s r mân singur. Î i înal fa a i se s rut pasional ) Nu l sa s se strecoare nimic între noi. g se te el pe alta. te implor! ( Cântecul se opre te ) Jimmy..) ALISON (calm ) : Bun seara. nu? A a mi-ai scris . ALISON : Mul umesc... (Continu înainte ca Alison s-o poat întrerupe. a a mi-ai spus.. ALISON: Am pierdut copilul. aceasta s deschide i intr Alison... Vreau s ne cherchelim i pe urm s ne întoarcem aici i s facem dragoste.. Alison se apropie de ea) Helena.Dintotdeauna te-am dorit. Nu tiu ce m-a apucat s viu aici. HELENA (înceti or) : Dragostea mea. Helena î i ia capul în mâini ) Jimmy. doar n-ai de gând s -l p r se ti? HELENA: Ba da.) ALISON: Dar Jimmy. HELENA: Ai dreptul mai mult decât mine s fii aici. Iart -m Helena. nu începe iar. între mine i Jimmy totul s-a sfâr it. Trebuie s m crezi. totul arat mai nedrept i mai groaznic decât de obicei. te rog! Înceteaz ! Nu pot s -mi adun gândurile (O scurt pauz . Eu sânt de vin . Îmi dau seama acum. HELENA: S -mi schimb numai c ma a. HELENA: E ti so ia lui. HELENA: ci era adev rat. mie sil de mine din cauza asta. Poart un impermeabil. HELENA: Te cred.

cu pasiune i sinceritate ) Nu pot s particip la.. El o prive te plin de oboseal i îi spune cu o ironie tandr . Vocea ei cre te pu in în intensitate) Nu în elegi? S-a dus! S-a dus! F ptura aceea omeneasc . apoi se uit la el foarte tandru i adaug foarte. Dar am pierdut-o! (Lunec jos de-a lungul piciorului mesei) Nu-mi mai doream altceva decât s mor. Nu se poate uita la nici unul din ceilal i doi. Mai vrei pu in ceai sau o aspirin ? ( Alison scutur din cap i se a eaz . ( Alison se destinde brusc.) O s fim împreun în pe tera noastr de veveri e. (Strânge lucrurile de pe m su a de toalet i se duce la dulap) ci dac nu te po i împ ca cu gândul ( ia o rochie de pe umera ) s . se rezeam de ea i d cu pumnul în cercevea. Jimmy.. s rmanii ur i! (Îl îmbr i eaz !) CORTINA JIMMY (Se uit la Alison) : N-ar fi cazul s stea jos? Arat îngrozitor.. ridicându-se în picioare) ALISON: Iar.Iart -m . HELENA: Jimmy. JIMMY: Spune ce-ai de spus. foarte încet. Se apropie de fereastr .. (vine lâng ea) mai bine renun la via i f -te o sfânt . Nu pot s . ALISON: Vreau s fiu depravat i frivol . e propria-mi hot râre. Nu voi iubi niciodat pe nimeni a a cum te-am iubit pe tine.. O s tr im din miere i din alune.o gr mad de alune. Ca ursul b trân. nu..Nu mai. dar Jimmy se sprijin de mas f r s se uite la ele. JIMMY: Gata! Te rog. ( Se îndreapt spre stânga scenei.. (Îi pune rochia în bra e.. Helena îl prive te o clip apoi iese repede.i mototole ti sufle elul t u bine c lcat.eu. eu r spundeam de ea.. dar nici tu nu e ti deosebit de istea . HELENA: ci n-are nici o importan ? JIMMY: Nu m delectez la gândul c cineva sufer sau e bolnav.a a c te rog. HELENA: Iart -m Alison. neajutorat .. dar se opre te auzindu-l pe Jimmy ) JIMMY: Cele mai mari i mai puternice f pturi de pe lume sânt în acela i timp i cele mai singuratice.. Alison s-a ghemuit . ( Ea trage cu greu aerul în piept lipit de el) Eu.) Nu-i de mirare.. tii ( Ridic din umeri ) Dar nu-i primul lucru pe care-l pierd. Acum plec. a a c trebuie s fim pruden i.. V d i singur ce i s-a întamplat. (Tot ce poate face el e s o priveasc neputincios. Era i copilul meu..... În cele din urm rupe t cerea . ( Se îndreapt spre u . pe vechiul ei ton autoritar... care r t ce te adulmecând propria lui urm prin p durea întunecoas .) Nu Alison mi-a cerut asta.i lustruie ti cum se cuvine cu coada ta stufoas i elegant .. Te iubesc. Nu vreau scandal. A a-i? (Alison d din cap) JIMMY (patetic) : S rmanele veveri e! ALISON (cu aceea i intona ie comic ) S rmanii ur i! ( Râde pu in .Helena se adreseaz lui Jimmy. Era a mea..Jimmy e zguduit i evit privirea lui Alison. A fost foarte bolnav i. Eu o s am grij s . la aceast suferin ! Nu pot! ( A teapt de la el o reac ie dar Jimmy se uit fix la mas i d din cap. JIMMY (calm) : Nu-i nevoie s -mi desenezi o diagram . d s plece dar o opre te vocea lui Jimmy) JIMMY ( pe un ton coborât i resemnat ) : Toat lumea vrea s scape de chinul de a tr i.. HELENA: M duc jos s -mi fac bagajul ( Cele dou femei îl privesc.JIMMY (din culise) : Prietena ta mai e acolo? HELENA: Las tâmpeniile i vino încoace! ( Se îndep rteaz de u ) în fotoliul din dreapta..) Vai . din trupul meu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful