PRIVE TE ÎNAPOI CU MÂNIE

Adaptare de ACTUL I Ac iunea se petrece în zilele noastre, în apartamentul cu o singur camer al familiei Porter, într-un ora din Midlans(Anglia).Pe sear . Aprilie.Un pat dublu, un raft de c r i, cravate i alte m run i uri printre care un urs de plu i o veveri pufoas i moale.La ridicarea cortinei Jimmy i Cliff stau a eza i în fotolii. Le putem vedea doar picioarele ie ind de dup ziarele care îi mascheaz .Jimmy un tân r slab, de vreo 25 de ani, care poart o hain de homespun foarte uzat i pantaloni de flannel.Pipa lui a umplut odaia de fum. Jimmy este un aliaj deconcertant de sinceritate i sarcasm, de tandre e i cruzime dezl n uit , e în acela i timp sâcâitor, orgolios, neastâmp rat, o combina ie care displace atât celor sensibili cât i celorlal i. Jimmy pare susceptibil pîn la vulgaritate.Cliff este de aceia i vârst , solid, poart un pullover i pantaloni negri ifona i . St lejer i degajat , aproape în letargie, având capacitatea de în elegere natural, oarecum trist , a autodidac ilor. Dac Jimmy respinge dragostea, Cliff pare c o solicit aparen a ei, el este contrpunctul blajin al lui Jimmy. În picioare în stanga Alison st aplecat deasupra unei scânduri de c lcat. Al turi de ea un vraf de rufe. Personalitatea ei e cea mai greu sesizabil în polifonia discordant a celor trei. Ea e în alt tonalitate. Tonalitatea omului bine crescut care adesea dispare în orechestra ia robust a celor doi. Peste fusta murdar dar scump , poart o c ma vi inie a lui Jimmy, i totu i reu e te s par elegant . Amestecul de ciud enii din înfa i area lor face frumuse ea ei mai frapant decât este în realitate. E înalt , sub ire, brunet cu oasele fe ei lungi i delicate. Camera e lini tit , plin de fum. Unicul zgomot care se aude este câte o izbitur a fierului de c lcat pe scândur . E una din acele seri r coroase de prim var , plin de nori i umbre. peanu Victor dup John Osborne

ALISON: A, nu, înc nu! CLIFF: E un porc. JIMMY: Nu sînt un porc. Îmi place mâncarea asta-i tot. CLIFF: Î i place! E ti ca un maniac sexual James Porter, în vârst de 25 de ani, a avut rela ii cu o mic varz i dou cutii de fasole. JIMMY (rânje te) : Ai ceva împotriv ? Mai f -mi un ceai. CLIFF : F - i tu. (Jimmy îi mototole te ziarul) Termin , îl mototole ti. JIMMY: Sînt singurul om din casa asta care tie ce s fac cu un ziar i in general s fac ceva. CLIFF (Nu-l bag în seama, luându-i mâna): De ce nu la i toate astea? Pari obosit . ALISON (zâmbind) : Nu mai am mult. CLIFF (îi s rut mâna i îi ia degetele în gur ) : E o fat frumoas nu? JIMMY: A a-mi spun to i. (Privirea lui o întâlne te pe a ei) D -i degetul înapoi nu fi scîrbos. Ce spune episcopul din Bromley ? CLIFF (dându-I drumul lui Alison) : Scrie aici c adreseaz un apel mi c tor c tre to i cre tinii pentru a ajuta la producerea bombei cu hydrogen. JIMMY: Da, într-adev r , e mi c tor, n-am ce zice. (c tre Alison) i tu e ti mi cat , draga mea? ALISON: Fire te. JIMMY: Vezi, chiar i nevast -mea e mi cat , ce se aude cu ceaiul ? CLIFF (de sub ziar) : Care ceai?

JIMMY (arunc ziarul) : Mi s-a f cut foame.

ALISON: Mai vrei ceai? JIMMY: Nu tiu. Nu, nu cred.

nimic. Webster vine în seara asta? ALISON: S-ar putea s pice. CLIFF: S nu începi iar cu pipa aia nenorocit . scoate-ti-i. fumeaz . c tr im cu adev rat. De cînd ALISON: Da . Se scurge tinere ea noastr . prive te undeva. citirea ziarelor.ALISON: Cliff. CLIFF: N-a putea spune c Webster seam n prea mult cu Ulise. trebuie s fumez o igar . scoate chei. hai . batista . ALISON: Îi datoreaz totul lui Madeline. dar îmi transmite ceva. tii cum e el. JIMMY: Sper s nu vin . JIMMY: Optsprezece.entuziasm omenesc . De cînd tr iai cu Madeline. Cliff. Mergeai cu Madeline într-un autobuz i i se p rea c faci o c l torie cu Ulise. ( Cliff morm ie. b utul ceaiului. Naiba s te ia. JIMMY: E ulcerul t u.. CLIFF: Ce s m fac dr gu o ? ALISON: Scoate-i de pe tine. chibrituri. (c tre Cliff) el nu m are pe mine la stomac. Jimmy îi ia JIMMY: Ei! ( îl impinge pe Cliff cu piciorul) Mai f un ceai. Sînt într-un hal f r de hal. te rog. JIMMY (Alison s-a reîntors la scândura de c lcat. dus pe gânduri) : Ea avea mai multa via în degetul mic decât voi amândoi la un loc. nu vrea. nimic. ( începe s -i calce pantalonii lui Cliff) JIMMY (calm) : Numai s fii cu ea i înc era o aventur . de sub ziar ) CLIFF: Z u a a? JIMMY: Stai acolo ca un mototol. Ce spune i ? (se uit unul la cel lalt) CLIFF: Ce spune? JIMMY (indignat c nu e l sat s o enerveze pe Alison) : Ce spune cine? Ce dracu ai f cut cu pantalonii a tia ? ALISON: E ti un r u. Voi doi o s ma scoate i din min i. nu m bag. CLIFF: Cine? ALISON: Madeline. (Îi întinde pantalonii) D -mi o igar . naiba s v ia pe amândoi. tu mai vrei? JIMMY: Nu. CLIFF: M-ai z pacit cu femeile tale. ( Împ ture te o parte din rufele pe care le-a c lcat. E un diavol mic si urât. Ah. Dumnezeule ce tare tînjesc dupa ni elu entuziasm. JIMMY: Nu-i da.i dau una la fund. Î i aprinde i ea una continuând s calce. Cliff se a eaz în pullover i chilo i) . Jimmy se întoarce c tre Alison. (ofteaz ) Duminicile sînt atât de deprimante. Ce-ar fi s ne juc m pu in ? Hai s ne prefacem c suntem fiin e umane. atâta tot. c lcatul. î i dai seama de asta? CLIFF (arunc ziarul) : Care asta? JIMMY (pe un ton nep s tor) : A. i trece spre pat cu ele) CLIFF (din nou dup ziar): Cine e Madeline? ALISON: Treze te-te dr gu ule! Era amanta lui cînd avea paisprezece ani. E ti un mic Don Juan! (casc ) Vai. la naiba cu to i.) Prietenul t u . mai mult decît cei din jur. CLIFF: Nu suport mirosul sta. (Cliff începe s chibriturile ) i-i scoat . i eu o s . ( Alison îi d lui Cliff o igar . mereu acela i ritual. st cu mâinile încruci ate. tim. (Cliff scoate un geam t. JIMMY: Da. ce somn mi-e! N-am nici un chef s stau mâine la am râta noastr de tarab .

Cliff arunc ziarul. ALISON (se sprijin de scândura de c lcat i închide ochii): Dac nu înceteaz . Deschide radioul. durdulie. ( Se întoarce ) CLIFF ( f când o strâmb tur amuzant ): Ho! Gata! Facem un dans? ( Îl impinge prin camer pe Jimmy. CLIFF: i ai ie it? JIMMY: Fire te c nu. a vrea s ascult concertul.) Crede i c anul acesta se vor purta decolteuri mari? JIMMY (vis tor) : Nimic din ce fac n-ar putea s-o scoat din min i. ca i cum ar fi gata s . M-a poftit afar când i-am spus maic -si c e o cutr .) Doare. ia un dic ionar) Citez: Inanimat. neînsufle it. flegmatici i inanima i Inanimat! tii ce înseamn ? ( Cliff clatin din cap ) Sun a matroan roman . privi i-o pe doamna Inanimata ( strigând r gu it ) Ei. Jimmy. Inanimata! ( Jimmy o studiaz a teptând o izbucnire din partea ei. ia altul i îl r sfoie te.ALISON ( Jimmy se duce vis tor spre fereastr .adjectiv. o s ajung ministru într-o zi . i perii . care nu mai are chef de asemenea glume. Ispr ve te. (O ia de mijloc i o s rut . nimic m car dac a c dea mort. lipsit de via ( Închide cu zgomot cartea ) Asta-i nevast -mea. cum scap din mân lucrurile i trântesc cutiu e . ( Jimmy îl trage de urechi i Cliff url de durere. ( Se tol ne te iar în fotoliul lui i închide ochii. JIMMY: De ce nu? ALISON: Parc ai fi un copil.i lase capul pe spate i s urle.) ALISON: Hai s fum m o igar . JIMMY: Amin! Tot ar fi ceva (se duce spre scrin. Alison se întoarce la scândura de c lcat. JIMMY: Nu m lua de sus. Sînt a a cum le sun numele: Onctuo i. Cliff se a az i î i ia ziarul. v deranjeaz ? CLIFF: Pardon. CLIFF (morm ind) . Nu au ie it prea grozav. JIMMY: Prietenii t i fac ceva pe ei. Dar peste o clip totul trece i continu s calce. z u. dar nu pot s stau degeaba pentru c tu vrei s ascul i muzic . dar o s mearg .) Concertul de Vaugham William a început. E un tip grozav. Cliff se foie te pe scaun. nu-i a a? Doamna Inanimata a fost v zut cu so ul ei Sextus. i rujuri? ( Se opre te în fa a mesei ei de toalet ) Când vezi o femeie în fa a oglinzii î i dai seama c nu e decât un soi de m celar rafinat. Vrei i tu una Jimmy? JIMMY: Nu. CLIFF: Atunci cazi mort. (C tre Cliff) Ai remarcat cât de g l gioase sînt femeile? Ai remarcat? Cum boc ne în podea când calc pe ea? Sau le-ai v zut stând în fa a oglinzii. fii pe pace. în drum spre Arene. (Cu o voce reveren ioas ) Nigel i Alison. CLIFF (se ridic i îi imbrac ) Mul umesc fat frumoas i drag .) ALISON: De ce ai oprit radioul? JIMMY: Pentru c toat lumea face g l gie de aia! ALISON: Îmi pare foarte rau. îmi pierd min ile. ea zâmbe te i îl trage de nas. Alison foarte lini tit : Jimmy te rog înceteaz . i grav ) ALISON (dându-I lui Cliff pantalonii) : Ia-I dr gu ule. sadic afurisit! (c tre Alison) De ce nu-i dai cu ceva în cap? JIMMY (trecând între ei): L-ai v zut vreodat pe frati-su? L-am întâlnit o singur dat . O frântur de secund obrazul lui Alison se desfigureaz .) . Alte . se ridic repede trece prin fa a lui Alison i închide radioul. Jimmy prive te de pe fotoliul lui. ( Îi pune lui Alison o igar în gur i ia i el una i le aprinde. Jimmy o urm re te pe Alison i începe s bat nervos din picior. Fierul de c lcat bruiaz emisiunea . Jimmy rânje te la el.

Cliff îl prive te . Îi maseaz ceafa i î i las capul în piept. Cliff în acest timp caut un s pun. Nu i-ai spus nimic? ALISON: Înc nu. Î i trece mâna prin p r. Jimmy se a eaz în fotoliul din stânga. printr-un gest disperat îl împinge pe Cliff spre scândura de c lcat care se r stoarn . fericit . ALISON: Am impresia c vorbe ti serios. dar nu se tr deaz .) ALISON (privindu. Cliff cade gr mad peste Alison. capul lui Alison e lipit de obrazul lui ) E ti aici. drac împieli at. lipindu-se de ea i încercând s . ( Ea mimeaz aceste ac iuni. CLIFF: M rturisesc c sunt surprins. ( Întinde capul. dar f r surprindere. Ea î i rezeam capul pe el. minunat.. Respir adânc i î i îngroap fa a în palme... Unde ai fost? JIMMY: tii foarte bine unde am fost. ( Alison iese ) JIMMY (încet) : Curva aia! CLIFF: Cine? .) CLIFF (ridicându-se): S-a fript cu ma ina de c lcat. Trebuie s mai r suflu întrun fel. Intr Jimmy. o s vezi ( O sarut .i bra ul) : Cliff. Un suuuuuuupra-urs. (Cliff îi face un semn cu capul. ( Se s ruta .) CLIFF ( O conduce pe fotoliul din dreapta) : A az -te. Cu mare grij freac arsura cu s pun) E ti o fat curajoas . numai c tu e ti prea porc ca s-o recuno ti. JIMMY: Crezi c i-ar fi mers mai bine cu tine ? De ce nu v culca i împreun i s termina i odat . CLIFF ( pune s punul jos. CLIFF: Alison mi se pare frumoas . ALISON: Chiar a a curajoas nu sînt. De aproape 4 ani stau cu tine în aceia i camer i tot m trec sudorile când te v d. Ia un ziar i începe s -l r sfoiasc . (Face eforturi mari s se elibereze. (ezit ) sînt îns rcinat . Car -te dracului de aici. ) Nu uita! ( Se duce spre u .. CLIFF: Te iube te. uimit i gâfâind. el o s rut pe p r.) JIMMY ( se a eaz lâng ea inând-o de mân ) : Îmi pare r u. O veveri frumoas cu ochii mari. Amândoi l-au sim it . JIMMY: Sigur c da.) ALISON: i tu e ti un supra-urs frumos. CLIFF: E frumoas nu-i a a? N-am s -n eleg în ruptul capului de ce dracu s-a m ritat cu tine. Sim ind durerea în bra . Jimmy se întoarce i iese. CLIFF: În regul ( o s rut pe frunte. u urat ) O veveri care adun alune i pe urm le ron ie. Jimmy care a r mas în picioare. s nu te doresc. dar Cliff se ine scai de el. ALISON ( f r s se poat st pâni ): Piei din ochii mei. e destul de scârbos s v vad omul giugiulindu-v . Îi prive te curios. ( Ea se las pe spate în fotoliu i prive te spre tavan. se a eaz pe fotoliu i o ia pe dup umeri. JIMMY: Iart -ma doar nu crezi c . ( Cu vocea înecat în lacrimi ) Mi se face r u. nu trece o clip s nu te urm resc din ochi. JIMMY: E ti un pu ti în c lduri. o s fie bine.JIMMY: Dac nu-mi dai drumul î i decoltez eu botul. ( Ea aproba din cap radioas . apare Cliff în u ) CLIFF: Te caut Helena Charles la telefon. CLIFF: Ce dr gu ? ALISON: tii . se crispeaz i îl las s cad .i adune gândurile ) E ti foarte frumoas . se uit la ei.

turnând într-un ceainic mare ap dintr-un ibric. HELENA: A da. ascult -m . HELENA: Hugh? ALISON: Hugh Tanner . ci s -i fac i impresie bun .. cea de la care Jimmy are taraba. mai ai înc atâtea de înv at ( venind lâng ea ) Dac ai avea un copil i ar muri ( ea se d înapoi ) S te v d trecând prin a a ceva.. Trebuie s fi fost nebun s te m ri i cu el. e un om de treab . În camer de partea cealalt Jimmy cânt din când in când la trompeta de jazz. i una din du mancele mele. nu pentru ca Alison ar fi lipsit de pasiune. A urmat urletul jignit i uluit al familiei i asta a fost pic tura care a f cut s se reverse paharul.. Hugh i Jimmy împreun v îngrozeau pur si simplu. JIMMY: Vai.. HELENA: Adic ? .De ce m-am m ritat cu el? Totul la el p rea c arde . HELENA: Alison. nici m car nu geme cât de cât. (Se aude trompeta mai tare) El nu tie ce înseamn dragostea sau orice altceva..Apare Helena de aceia i vârst cu Alison îmbr cat elegant i cu grij . Dar gura îi r mâne deschis i tremur toare în timp ce Cliff o prive te. nu cred. Alison st lâng ma ina de g tit. HELENA: Cliff e îndr gostit de tine? ALISON: Nu. Totu i un sim de r spundere pu in exaltat îi d posibilitatea s se comporte cu o t rie i o demnitate impresionant . ALISON: Mama spunea întotdeauna ca Jimmy n-are pic de suflet. pân ce nu mai r mâne nimic din mine. de i începe s se cam resimt de efortul pe care-l depune.JIMMY (pentru sine) : Helena Charles. ( Iese ) (Alison las capul pe spate de parc ar fi gata s scoat un urlet. ALISON ( ar tând spre scrin ) : Vezi ursul si veveri a de acolo? Sîntem noi. Ai crede c o halc atât de indigest va stârni m car o vibra ie în ma ele astea umflate. el si eu. Vine încoace. da de unde! ( Se îndreapt spre u ) Ea doarme i m devoreaz mai departe. m devoreaz în întregime de fiecare dat dar nici un sunet. Nu! Are pasiunea pitonului. Sim ul ei de autoritate matriarhal îi face pe cei mai mul i b rba i s se str duiasc nu numai s -i plac . Dar nu mai po i tr i a a la nesfâr it. Dar Helena nu e obi nuit s se apere de huiduieli. inem unul la cel lalt atâta i nimic mai mult. (c tre Cliff) Nu am cunoscut marea pl cere de a face dragoste. Înainte era altceva erai numai tu în joc. e foarte atr g toare. ctiam c îmi iau asupra mea o povar mai grea decât a putea duce vreodat . El i Jimmy au fost prieteni din copil rie . cu Cliff ne împ c m pentru c e bun i dr gu . scumpa mea nevestic . p rul îi str lucea ca o aureol i ochii lui erau atât de alba tri i plini de soare! Ar ta atât de tîn r i de firav în ciuda cutelor triste din jurul gurii. dar m îndoiesc.. ) ACTUL II Tabloul 1 Dou s pt mâni mai tîrziu. E ti îns rcinat i ai o r spundere nou .una din vechile ei prietene. dar mi se p rea c nu am de ales.. ca i cum ar fi cea mai mare reprezentant a unei familii regale. Doamna Tanner este mama lui.. fa a . m întreb dac m car atunci vei deveni o f ptura omeneasc . Cu Hugh a fost cu totul altfel. HELENA: ci pe Jimmy nu-l deranjeaz deloc? ALISON: Nu-i u or de explicat. HELENA: Nu te în eleg. Trebuie s te hot r ti ce ai de gând s faci.Uneori atunci când permite ca expresia ei sever s se mai îmblânzeasc .E numai în combinezon cu picioarele goale.. ALISON: E la gar . nici un fior de la ea. ALISON: Mai curând speriat .

Helena pune pe mas cele 4 farfurii cu salat . JIMMY: Ce e ti tu m .. ) Dac vrei s cite ti scoate banii.. E gata ceaiul? ALISON: Da.. CLIFF: La cinema? HELENA: Nu.ALISON: Un joc de-al nostru de-a ur ii i veveri ele... ar trebui s fii prim-ministru. Trîmbi a asta de tinichea. HELENA: Slav domnului c mai e i unul ca el! JIMMY: M-am s turat de giugiuleli De certuri i de sâcâieli De patul meu nenorocit D -mi iute ceva de pilit M-am s turat s fac amor Decât a a. etc.. ctii care e cusurul t u? Prea vrei s le faci altora pe plac. Vii i tu? CLIFF: Eu. mai bine mor Curv s raia asta e Adev rata pacoste. î i las trompeta pe bibliotec i vine la mas ) Bun . ( Se a eaz la extremitatea dreapt a mesei. tiu e o nebunie. Bun . (Intr Cliff) CLIFF: Aici erai dr gu o.. JIMMY: Un nimic? Pe dracu.i dai atâta osteneal s fii dezagreabil? ( Jimmy se întoarce spre ea. ) CLIFF: Nu mai spune!. b ie a . ( Tare.. Intr Jimmy. Helena. b iatule. HELENA (c tre Jimmy) : De ce.) JIMMY: Adic cum? Crezi c sânt agresiv? M subapreciezi.. se a eaz în stânga i încep s mânânce. S lup i sau s pleci.. Cheam -l i pe Jimmy. JIMMY: Nu. CLIFF: Bravo. ascult -m pe mine. CLIFF: Pre ul e de 9 pence i se g sesc la toate chio curile. g sesc c e ti foarte obositor. i sta-s eu. Eu însumi fiind un pietroi aruncat într-o hazna. de-a veveri ele si ur ii. caz tura? CLIFF: Un nimic asta sînt. eu n-am citit înc ziarele ca lumea. ( Helena pare cam nedumerit ) Da. am voie s m uit în.Alison se fardeaz la m su a de toalet . Trebuie s lup i cu el. CLIFF: E normal s fii aruncat în hazna. HELENA: Tinere. Apropo. dr gu ule . etc. O nebunie (Ia cele dou animale) sta-i el. o s r mâi un burlac b trân i sentimental.. Hai la ceai. da? Amândou ? HELENA: Da..de ce n-o azvârli mai bine undeva? JIMMY: Cine nu se împac cu jazz-ul adev rat. Ca i mine. ( Pauz ) La biseric . Altfel o s te ucid . CLIFF (sincer surprins) : A. n-ai voie. e nesim itor.. Pre ul. ceai! Hai s ne bem ceaiul ( Se a eaz la cap tul mesei. etc. ceai .. . HELENA (luând-o de bra ) : Ascult -m . e gata. încântat c Helena a c zut în nad atât de repede acum se simte în largul s u. CLIFF (Sco ând capul pe u i strigând) : Ei. ce titlu i-ai dat? JIMMY: Haznaua . E ti un cârpanos.. Ceai . nesuferitule! Las g l gia i vino la ceai! ( Venind în mijlocul camerei ) merge i undeva? HELENA(trecând spre stânga) : Da.

) JIMMY ( o prive te cu un zâmbet care îi flutur în jurul buzelor. Se întoarce spre ea i îi vorbe te) Te duci undeva? ALISON: Da. ci nu mi-ar p sa prea tare . Eu sânt deprins cu certuri i scandaluri. dar nu. Altfel i-a fi tras o pereche de palme. CLIFF: Împingi lucrurile prea departe. dac n-ar fi devenit pe deasupra i o vac sfânt . dac m cârpe ti î i trag una de nu te vezi. ( Articulând cuvintele cu grij ) ctii care-i adev rul ? E o vac .Aici a fost întotdeauna un câmp de b t lie .. JIMMY: De ce s nu zbier? E singurul lucru la care m pricep.. Jimmy. Nu v d nici un motiv pentru un asemenea scandal. . apoi râde în hohote. ( Se privesc în ochi deasupra mesei.i gura. tu i cu mine. ai? Te-ai convertit din nou? CLIFF (lini tit) : Ce-ar fi s nu mai zbieri a a b ie a ? N-ajut la nimic. N-ai decât! HELENA: P cat c ai stat atât de departe. eu nu împ rt esc p rerea lui Jimmy în ce te prive te . Poate chiar c -mi face pl cere când se încaiera oamenii în jurul meu. HELENA(glacial ) : Vrei s fii subtil sau grosolan? JIMMY (zâmbetul i se accentueaz ) : Cred c noi doi. dar se adreseaz din nou Helenei.. doamne! Prietenele neveste-mi! ( Reîncepe s mânânce . JIMMY (surprins) : Ce faceeeee? CLIFF ( prevenind scandalul ) : Jimmy . ar fi pierdut f r ele. în timpul c reia Jimmy î i savureaz satisfac ia. el se îndreapt încet spre ea. a a era la noi acas .Uneori domnea pacea i lini tea i eram cu to ii destul de ferici i. HELENA (ferm ) : Mergem la biseric . dac n-a fi fost eu. JIMMY: Nu vezi? Atunci poate c nu e ti chiar atât de de teapt cum îmi închipuiam.. ( Jimmy simte c vocea ei a tremurat la sfâr itul replicii i îi arunc o privire absent ) Alison n-a spus decât c merge cu mine la biseric . ALISON: Ce i-ai spus? HELENA: Doar atât: C vrei s te întorci acas i s vin s te ia.Am f cut un fel de. ) JIMMY: Ce mai pui la cale? HELENA: Alison m-a rugat s r mân. Jimmy i Alison ar fi rupt-o de mult.i spun adev rul despre ea. Nu în eleg nimic.stat tampon între ei. Nu te-ai s turat de rolul personajului negativ. ( Iese ) CLIFF: Ascult . JIMMY ( c tre Alison ): Ai început iar s ba i m t nii. Lui Alison îi poate veni de hac mai târziu. in foarte mult la Alison i la Jimmy. ) : Nu am nici un fel de scrupul.. (Iese) HELENA: ci de mine? . nu? ALISON: Nu încerca s -l privezi de suferin e. dar nu sînt întru totul de acord nici cu dumneata. Helena . JIMMY (lui Cliff) : V d c treci i tu de partea lor. HELENA: Lumea a fost rea cu tine . De când ai venit toate merg mult mai r u ca înainte. ine. astâmp r -te.i mai poate st pâni curiozitatea fa de preg tirile lui Alison la oglind . HELENA: Mie grea de tare ce te dispre uiesc.) JIMMY: O doamne. Alison. M-am gândit c e mai bine a a decât s încerc s -i explic situa ia la telefon. Dar cea mai mare parte din timp a fost un adev rat in miniatur .( O mic pauz . ( O prive te cu simplitate ) ci mie mil de noi to i. JIMMY (lui Alison) : Ai de gând s te la i convertit de aceast sfânt cu rochii f cute la Paris? Am s . ne în elegem foarte bine. ( Jimmy o prive te surprins . i-am trimis o telegram tat lui t u diminea ... dar sânt convins c .

tr dare. din moment e are astfel de sentimente?         Tabloul 2 În dup -amiaza urm toare. te du i a as . Se uit în jurul s u cercetând cu aten ie fiecare lucru. (Las fraza neterminat . t ti ule.. COLONELUL: Te rog s ma ier i . la on ursul radiofoni . Poate din r zbunare. eram singurul ruia îi p sa (privind pe fereastr ) Nu sim eam la el de ât dezn dejde i am r iune i mirosul dul eag i gre os al unui muribund ( ocole te fotoliul ) As ultându-l um îmi poveste te sau um îmi ite te eva. Îi arunc o privire nervoas .   JIMMY: Cei are nu au vazut ni iodat un om murind sufer de o form destul de grav de virginitate... da?         din ce în ce mai pu in recunoscut . dar u evenimentele astea. m du ..o plant ve he i viguroas . dar el se simte tulburat i jenat. Cei patruzeci de ani de milit rie mascheaz uneori caracterul lui blajin i binevoitor. supraalimentat i privilegiat . Cr pelni pentru viermi . nu? (Simplu i f r rea inten ie ) De e a trebuit s te întâlne ti to mai u el?         ALISON: Ah. Pe Jimmy îl doare       toate       . cu o nuan de învinuire într-ânsa ca i cum s-ar a tepta ca Alison s se apere mai departe.. a a red exprimat. în stânga colonelul Redfern.. r m i dintr-o jungl de mult desfiin at i are nu e în stare s pri eap um de nu mai str lu e te soarele. toate s-au s himbat. sânt am onfuz . e adesea rezervat i stânjenit în lumea de azi.                                         ALISON: tii e a spus de mama? A spus e o urv b trân .telegrama. sosirea mea ai i. La ridicarea cortinei Alison e în dreapta scenei i circul între m su a de toalet i pat .)       ALISON ( dup o pauz ) : Da. Nu-s în stare s pri ep um de nu mai str lu e te soarele..ALISON: Aha! HELENA: i ând vine s te ia.. Pe un scaun. r m i dintr-o jungl de mult desfiin at .             s-a COLONELUL: Mda. un b rbat voinic i prezentabil de vreo 60 de ani.           COLONELUL: Poate sânt o plant ve he . trebuia s -mi înghit plânsul. din fraged opil rie am înv at e înseamn s fii furios furios i neputin ios. i moarte de ât o s tii tu toat via a . în care autoritatea lui a devenit ALISON: Asta-i elebra întrebare heie. So ia lui ar aprecia în situa ia de fa .. hiar red -i pla i. (Cu un efort) Ceva în genul.                       COLONELUL: Are un stil remar abil. ni iodat . i n-o s uit ni iodat ( se a eaz ) La vârsta de 10 ani tiam mai multe despre. i despre mine e zi e?     ALISON: Pe tine te detest mai pu in . unde î i împacheteaz lucrurile într-un geamantan.       COLONELUL: Dar de e s-o fi însurat u tine.   (Intr Jimmy tulburat) JIMMY (c tre Helena) : Ai v zut vreodat un om murind? HELENA: Nu. Ea simte aceasta i e mai tulburat ca oricând. S ra u t ti u.dragoste. Are un aer obosit. Aveam 10 ani. ( Buna dispozi ie îl p r se te pe masur ce î i aminte te ) timp de dou spreze e luni l-am v zut pe tata um moare... ( Vine în centrul scenei ) A a vezi. Obi nuit s impun respect.         ALISON: Pe tine te doare au r mas la fel. nu mai îmi fa e iar pro es! De aproape patru ani sânt jude at zi i noapte.

Cliff.Cliff i Helena r mân singuri uitându-se unul la cel lalt. ( Alison trece în centrul scenei. (C tre Alison) Nu crezi c ar trebui s -i spui chiar tu? ( Alison îi d un plic pe care l-a scos din po et . CLIFF: Drum bun. Apoi când se decide. nu g se ti? ALISON: Sunt o fat conven ional . Î i dai seama. nu? ALISON: Te rog. între cei doi. Nu-l a tep i ? ALISON: Nu. Bun seara... ) HELENA: Pe curând. CLIFF: Jimmy trebuie s se întoarc . î i sântem foarte recunosc tori c ne-ai telegrafiat. se uit în fug la cele dou fotolii i la ziarele r mase de ieri . CLIFF: O s fie pustiu aici f r tine. Cliff. Dac o s fiu aici când vine.. cu capul întors.COLONELUL: A a se pare. Cliff. Ea se îndreapt c tre el. ALISON: Da. Cliff îl ia. ( El încuviin eaz din cap. CLIFF (foarte calm) : O s fii aici.) Î i scriu eu ceva mai încolo .( Helena se duce la fereastr HELENA: Ce crezi c o s fie acum? CLIFF: De unde dracu s tiu? neauzind ) i î i aprinde o igar ) HELENA: Doar e ti prieten cu el nu? ( Cliff se îndreapt spre u N-ar fi mai bine s te g seasc acas ? . dar am o întâlnire mâine la Birmingham. Unde i-e geamantanul? S -l duc la ma in împreun cu al lui Alison. Cliff. COLONELUL: Îmi pare bine de cuno tin . i-l prezint pe Cliff.) Cam conven ional. (Colonelul iese. Ea îl s rut . draga mea. e pe punctul de a o b ga în geamantan. mul umesc. m duc cu bagajul la ma in . E ti sigur c asta dore ti? (Intr Helena) COLONELUL: Helena.i fac un ceai? CLIFF: Nu. ALISON: S ai grij de el. domnule colonel. HELENA: Eu nu plec ast sear . CLIFF: ci cine-l anun de plecarea ta? HELENA: Eu. Timp de câteva clipe d impresia c nu a luat înc o hot râre . Cliff vine în stânga scenei. CLIFF: Fii pe pace. iar Helena în centru ) CLIFF: A adar pleci ? ALISON: Plec. plângând înceti or) COLONELUL: Faci un pas mare. (Alison ia veveri a de pâsl de pe scrin. CLIFF: Drum bun dr gu o. ( Scurt pauz ) COLONELUL: Ei . CLIFF: La fel domnule. ALISON (foarte surprins ) : Nu vii cu noi? (Intr Cliff) HELENA: Mi-ar face pl cere. ALISON: Tat . se r suce te brusc în c lcâie i se lipe te de colonel. (Alison d din cap i iese repede. R mâi cu bine Cliff. în eleg. CLIFF: Bun . balamucul merge mai departe. Colonelul o prive te.) Vrei s . ov ie i o pune la loc. Alison.în leg tur cu un rol. Helena o s rut pe obraz i îi strânge mâna..

dar eu nu fac g l gie pe chestia asta (las în jos ziarul i face semn cu pipa Helenei) Te sup r ? HELENA: Nu. pe pat. Na! (Îi arunc scrisoarea lui Alison) D -i-o tu. Poart o c ma veche a lui Jimmy. c ci tr s turile fe ei îi sânt mai pu in crispate. E înc cochet . La ridicarea cortinei.. CLIFF: Ce pip împu it ! (Pauz ) JIMMY: Gura! CLIFF: De ce n-o arunci dracului ? JIMMY: De ce-mi pierd jum tate de duminic citind ziarele? CLIFF (Îi arde una cu piciorul) : Pute! JIMMY: ci tu pu i. care îns dispare. HELENA (calm ) : Nevast -ta e îns rcinat . Am atâta nevoie de lini te. dar nu atât de vestea pe care a aflat-o cât de atitudinea ei. Obiectele personale ale lui Alison. tr gându-l al turi de ea. cople it de mustr ri de con tiin ? (Vine mai aproape) Dac încetezi s mai faci pe femeia în eleapt o s . st aplecat peste scândura de c lcat. l sând în urm ei numai durerea. în stânga scenei .i p stra echilibrul.) ACTUL III Cîteva luni mai târziu.Helena . Merge apoi la m su a de toalet . L sând s scape un strig t în bu it de dezn dejde el î i duce mâna la cap. Pe fa a lui Jimmy se întip re te o expresie de oroare uluit .) (Helena se duce la mas i stinge igara. e o surpriz .Sper s .Dar ia spune . apoi trece în centru sco ându. . pân nu îmbuc ceva i nu beau un p h rel dou .CLIFF: Am o avut o zi grea i. Ce-i asta. dar te rog s încerci. CLIFF: Înc n-am terminat-o. poate am norocul s g sesc o pi ipoanc simpatic la cârcium i reu esc s-o strecor pe sub nasul naichii Drury. ca de pild fardurile de pe m su a de toalet au fost înlocuite cu ale Helenei. pe care nu mai e nimic . Cine tie.i bage scrisoarea aia pe gât! (Iese. Ridic privirea.. ( El o prive te ) Ei? Te las rece? Pân i asta te las rece? ( Jimmy e zguduit . ) JIMMY: Ei. în picioare . o smulge de acolo i o arunc într-un col .Se aude cum se trânte te u a de la intrare.i spun i eu ceva: pu in îmi pas ! (Vorbe te calm) Pu in îmi pas dac o s aib un copil. A trebuit s fac peltea sentimental ( Vede rochia în dulap . JIMMY (Arunc ziarul) : D -mi revista ailalt . uitându-se la el. dar nu .Recunosc. nu mai am chef s v d pe cineva suferind. (Ajunge la u ) Acum e-al t u. Jimmy i Cliff sânt tol ni i în fotoliile lor i cufunda i în citirea ziarelor de duminic . Helena i-o d la o parte i îl s rut cu pasiune .. E aproape baet de furie i trebuie s se sprijine de fotoliu pentru a. trebuie s plec .) ie sil de mine? Nu te sfii . Îmi place cum miroase. Acesta r mâne o clip uitându-se la ea. ie i se pare c trebuie s m închin plin de respect în fa a fetei steia proaste i crude pentru c o s aib un copil! ( Cu o voce torturat ) Nu pot face a a ceva! Nu pot! ( O ia de umeri ) Las -m în pace i terge-o de aici. dar într-un fel neglijent.) Nu-mi închipuiam c ca a ajuns în a a hal de ipocrizie.o replic dintr-o pies în care ai jucat tu? De altminteri ce cau i tu aici? Piei din calea mea c . ia ursule ul i se a eaz pe pat. în afar de o fotografie înr mat a lui Jimmy. Nu cred c vei putea în elege . nevenindu-i s cread ochilor.) Tu i-ai dictat? Atunci ascult ! Iubitul meu.. Pu in îmi pas dac o s fie un monstru cu dou capete. e gol cu excep ia unei rochii care atârn pe un umera .) JIMMY: Cliff era gata s m d râme . ie ind din cas ca din pu c ( Helena îi d scrisoarea.Se apropie de scrin . lipsit de afectare. trage-mi o palm . virgin mic i pervers ce e ti! ( Helena îl p lmuie te cu violen . Helena deschide alene u a dulapului.i cr p capul. deschide plicul i cite te câteva rânduri . cu un mic vraf de rufe al turi . Î i pune capul pe pern inând tot timpul ursule ul .i trenciul i aruncându-l pe mas . Ridic brusc privirea atunci când u a se deschide i intr Jimmy. te a teptai într-adev r s cad în genunchi . da. ( Î i d seama c pe ea o mânânc palmele. E mai frumoas ca înainte . O sear de duminic .

JIMMY: ci ce mai a tep i? CLIFF: P i dac nimeni nu-i aici! . CLIFF: Nu-l g sesc pe nimeni nic ieri i trebuie s -i dau pachetul sta. ia-o din loc. nu mai m întrerupe! Nu vezi c m str dui s distrez onoratul public? Cine e acest nimeni de care tot vorbe ti? CLIFF: Mi s-a spus c viu aici i s dau pachetul sta lui nimeni.vize i vite! JIMMY: (Jimmy se scoal în picioare i î i debiteaz replica cu o vitez atât de mare ... (C tre Cliff) Abia încep s m obi nuiesc cu el. scumpa mea? Ei. veneam ast sear la teatru i când s intru . CLIFF: Întocmai. Când ai vreo îndoial . nimeni o s . CLIFF: De cele mai multe ori. r spunde! Î i ies p catele prin urechinca ni te dopuri de cear ? Te întrebi dac glumesc sau nu? Poate c ar trebui s -mi pun un nas de carton i s port o tichie..JIMMY: Atunci gr be te-te. dar sem na mai mult cu o belea . b iatule.) Doamnelor i domnilor . (Helena râde. O s le scriu s pun linioare între silabe pentru tine. CLIFF: Nu în eleg despre ce e vorba doar se pare c un sectant a luat-o pe coaj i clubul Athenaeum e pe j ratic .. Fii bun i las -m în pace! Doamnelor i domnilor urmeaz un monolog intitulat : Zicea c c -o cheam Bela. CLIFF: E ti sigur c n-ai v zut pe nimeni? JIMMY: Tot aici e ti? CLIFF: Îl caut pe nimeni! JIMMY: Fii dr gu . nu cred. imbecilule! CLIFF: Vedea-te-a mort! JIMMY: Cine tie? CLIFF (intrând în joc cu non alan ) : Vise. Nu tiam niciodat când vorbe te serios i când nu. Dar dac vrei tu. (Helena e zguduit brusc de r ceal din privirea lui.Jimmy o prive te ironic) Ce te-a apucat? HELENA: Nimic. JIMMY: Te rog. încât abia se mai în eleg cuvintele. c devii un intelectual.. JIMMY: Am impresia . consider c e o insult . JIMMY (lui Cliff) : Ai observat în ultima vreme c în ochii ei a ap rut o lucire demonic ? Te socote ti o mare p c toas . Zicea c -o cheam Bela.. ci dup ce i-l dau. vine un tip la mine i-mi spune: CLIFF: Ei.i dea seama cât e de jignit . nimeni o s -mi dea un shilling. n-ai v zut pe nimeni? JIMMY: Pe cine s v d? CLIFF: N-ai v zut pe nimeni? JIMMY: Sigur c n-am v zut pe nimeni. A adar Zicea c -o cheam Bela. nici el nu tie. JIMMY: ci dup ce i-l dai .i dea un shilling. JIMMY: Ce facem ast seara? ( Helenei ) Te duci la biseric ? HELENA (luat cam prin surprindere) : Nu. a a c redac ia consider acum polemica închis . JIMMY: Ti s-a spus c vii aici i s dai pachetul sta lui nimeni. CLIFF: Exact. dar înainte de-a avea timp s . Jimmy îi zâmbe te i strig vesel c tre Cliff ) JIMMY: D -mi revista.

gâfâind i icnind. rostogolindu-se pe jos. Într-o zi om face nunta.. ci cine sânte i dumneavoastr m rog? HELENA: Eu? A. Cad amândoi . Auzi i? JIMMY: Dupa p rerea lui sceneta noastr e tâmpit . (în arunc o pern ) JIMMY i CLIFF : Cunosc o domni oar ci o ti i i voi cu to ii Nu are para chior Dar e dintre i cu mo .) pe Jimmy. (Dar Jimmy s-a s turat acum de tot circul acest i-l îmbrânce te pe Cliff ) JIMMY: Ai ni te picioare ca de lemn!De dou ori m-ai c lcat pân acum ! Iao din loc i f un ceai. Când ne-o merge mai lejer. CLIFF (Îl îmbrânce te cu violen cade. voi de acolo! JIMMY: Ce dori i domnule? HELENA ( ip ): Dup p rerea mea . sceneta voastr e tâmpit . Maic -sa s nu m vad De la tat -su s-o cer. JIMMY: Atunci ine pachetul. Om tr i în cuibul nostru ci chiar foame de ne-o fi.i repede gagica Team n-ai de ce s ai Mie lumea-mi zice Sidney. frate. ( cu fals modestie ) Eu sînt un nimeni.JIMMY: Stai! Stai s m l muresc: când spui c nimeni nu-i aici nu sus ii c nu-i aici nimeni? CLIFF: Nu. pe-urm vedem noi cum ne descurc m.. JIMMY: Atunci de ce nu spui a a de la început? HELENA: Ei. . Cliff reu e te s îngenunche pe pieptul lui Jimmy. ctiu i îngerii din rai Pup . ) CLIFF (r suflând din greu) : Vreau s citesc ziarele. Acesta î i pierde echilibrul i JIMMY : Tic losule! (Sare în picioare i se încaier cu Cliff.. Noi la universitate I-om trimite pe copii Pup .i repede gagica Team n-ai c ce s ai Chiar dac e de neam mare Tot b rbatu-i mai dihai Iar de treaba asta. JIMMY: Ci numai c nimeni nu-i aici. CLIFF: Exact...

de ce le l s m pe femei s ne sug tot sângele? HELENA (intr ) : Uite. Nu meri i s tr ie ti într-o cas cu oameni de treab i bine crescu i. dar are o inima de aur. (Iese. CLIFF (a ezându-se pe bra ul fotoliului i frecându.JIMMY: E ti un s lbatic . . e un p c tos trândav i sâcâitor. plin de bani i cu creier de pas re. Dar mai întâi f -mi un ceai. (Cliff ezit ) Ce-i cu tine Cliff? JIMMY: B iatule. ( Scurt pauz ) CLIFF: M dor picioarele. a a-i ? CLIFF: Pe vremuri n-o aveai nici tu. Helena are prea multe pe cap. Foarte dr gu din partea ta. D -mi drumul! JIMMY: Ce.. JIMMY: E ti o potaie flenduroas . HELENA: Îmi pare r u c pleac . bine. ( cov ie apoi spune repede ) Nu-i ca înainte. credincios i generos . (Încet) Ce curios. CLIFF: ci înc ceva. JIMMY: ci de ce anume ai de gând s te apuci? CLIFF: Habar n-am. JIMMY: D -i-o i nu te mai v ic ri atâta CLIFF: Bine. A a-i? CLIFF: A a-i. faci cum vrei. JIMMY: Mai spal . Cliff . E ti mai bun decât zece ca Helena. JIMMY: Poate c . JIMMY (iritat) : Niciodat nu e ca înainte. Helena. De asta ai tu nevoie. ( Î i scoate c ma a i i-o d Helenei ) Mul umesc. HELENA (luând-o) : N-ai de ce. Cred c a venit vremea s -mi g sesc i eu o fat care s se ocupe de mine. Cu doi b rba i în cas . blegule.i picioarele. un huligan. s fac hernie din cauza ta! (Il trage pe jos pe Cliff.) : Jimmy. cam a a ceva. Ai fost un prieten bun. JIMMY (destul de indiferent) : Z u? De ce? CLIFF (luând acela i ton) : Eu tiu? M gândeam s încerc i altceva. cred c eu nu mai r mân mult pe aici.i trebuie ie c ma ? ( Se ridic în picioare ) Acum dute i f un ceai. ( Îi d c ma a) CLIFF: Î i multumesc. i-o sp l . CLIFF: Atâta c ma curat mai aveam! Vit înc l at ! ( Se ridic de pe jos i se adreseaz Helenei) E. de ce. aiuritule. HELENA: Te iubesc.) JIMMY (amuzat) : Nu prea o ai la stomac. care se opune) CLIFF: Îmi rupi c ma a .. CLIFF: Ai de gând s taci sau r mân a a i citesc ziarul? (Jimmy face o sfor are suprem i Cliff se rostogole te pe jos) JIMMY: O . JIMMY: ci mie.i g se te Helena pe una din prietenele ei .i ciorapii din când în când.i eu te las. (sie înu i) Toat via a mi-o petrec luândumi r mas bun. murdar ! HELENA: Scoate-o s CLIFF: Nimic. CLIFF: Da . Jimmy se trânte te în fotoliul din dreapta. (se îndreapt spre u ) JIMMY: D -i vitez . Helena . Dar dac-ai fi în locul meu ai face la fel. JIMMY: De ce.

) ALISON: Dar Jimmy. între mine i Jimmy totul s-a sfâr it..dintotdeauna! (se s rut din nou) JIMMY : Las naibii c lcatul i hai în oras. Nu tiu ce m-a apucat s viu aici.. Nu inten ionez câtu i de pu in s provoc acum o ruptur între tine i Jimmy. doar n-ai de gând s -l p r se ti? HELENA: Ba da. aceasta s deschide i intr Alison. (Trompeta se aude mai tare.... HELENA (smucind violent u a) : Jimmy .nici una dintre noi nu e. JIMMY (dupa o clip . nu? A a mi-ai scris . Îmi dau seama acum.. Urmeaz o t cere încremenit . HELENA: ci era adev rat. te rog! Înceteaz ! Nu pot s -mi adun gândurile (O scurt pauz . Poart un impermeabil. Vreau s ne cherchelim i pe urm s ne întoarcem aici i s facem dragoste.. Alison se apropie de ea) Helena.. HELENA: S -mi schimb numai c ma a. Helena î i ia capul în mâini ) Jimmy. Helenei) : Te caut o prieten (Iese repede i cele dou femei r mân uitându-se una la cealalt ) HELENA (dându-i cea ca cu ceai) : Bea pu in ceai. totul arat mai nedrept i mai groaznic decât de obicei. Am descoperit care e defectul lui Jimmy. ( Buzele lui g sesc degetele Helenei i le s ruta. (Continu înainte ca Alison s-o poat întrerupe.numai eu .i fac aici un harem. HELENA: Nu-i duce grija. S-a n scut într-alt epoc decât a lui. O s ..) ALISON (calm ) : Bun seara. HELENA: Ai dreptul mai mult decât mine s fii aici. dupa care trompeta continu . ALISON: Vorbe ti ca i cum mi l-ai furat pe Jimmy. (Dar înainte de a ajunge la u .JIMMY: Cred c s-ar putea s m iube ti. g se te el pe alta. HELENA: E ti pe deplin restabilit acum? ALISON ( d din cap ) : N-a fost decât. nu începe iar. trebuie s plec..în sfâr it .. nu-l p r si! Are nevoie de tine. HELENA: Crezi? ALISON: Poate c nu e ti femeia cea mai potrivit pentru el. ALISON: Helena.. Eu sânt de vin . p rul îi e ciufulit i arat r u. HELENA (cu violen ) : ci tu vorbe ti ca i cum el ar fi o carte sau un obiect pe care-l împrumu i oricui i-l cere pentru cinci minute.... Cei cu tine? ALISON: L-ai iubit. HELENA (înceti or) : Dragostea mea...Dintotdeauna te-am dorit.. vreau s stau de vorb cu tine. ALISON: Venind aici am f cut o prostie . ALISON : Mul umesc. Î i înal fa a i se s rut pasional ) Nu l sa s se strecoare nimic între noi. a a mi-ai spus. ALISON: Helena. te implor! ( Cântecul se opre te ) Jimmy. (Jimmy se duce spre u ) JIMMY: Eu m duc s -l zoresc pe Cliff. nu-i a a? Ai toate drepturile. mie sil de mine din cauza asta. HELENA: E ti so ia lui.Jimmy o s r mân singur. HELENA: Te cred. draga mea . Iart -m Helena. . Trebuie s m crezi.. HELENA: Tocmai tu î i ceri iertare? De ce? ALISON: Pentru c e urât i crud din partea mea s viu înapoi. Alison. ALISON: Am pierdut copilul.

s rmanii ur i! (Îl îmbr i eaz !) CORTINA JIMMY (Se uit la Alison) : N-ar fi cazul s stea jos? Arat îngrozitor. e propria-mi hot râre. HELENA: ci n-are nici o importan ? JIMMY: Nu m delectez la gândul c cineva sufer sau e bolnav. Nu voi iubi niciodat pe nimeni a a cum te-am iubit pe tine.. ALISON: Vreau s fiu depravat i frivol ... ( Ea trage cu greu aerul în piept lipit de el) Eu.i mototole ti sufle elul t u bine c lcat. Dar am pierdut-o! (Lunec jos de-a lungul piciorului mesei) Nu-mi mai doream altceva decât s mor.Helena se adreseaz lui Jimmy. tii ( Ridic din umeri ) Dar nu-i primul lucru pe care-l pierd. HELENA: Iart -m Alison. Nu se poate uita la nici unul din ceilal i doi. pe vechiul ei ton autoritar.i lustruie ti cum se cuvine cu coada ta stufoas i elegant . HELENA: M duc jos s -mi fac bagajul ( Cele dou femei îl privesc. (Strânge lucrurile de pe m su a de toalet i se duce la dulap) ci dac nu te po i împ ca cu gândul ( ia o rochie de pe umera ) s . Ca ursul b trân.. Alison s-a ghemuit .) Nu-i de mirare..Nu mai... (Îi pune rochia în bra e. (vine lâng ea) mai bine renun la via i f -te o sfânt . Acum plec.. A fost foarte bolnav i. nu. la aceast suferin ! Nu pot! ( A teapt de la el o reac ie dar Jimmy se uit fix la mas i d din cap. din trupul meu. dar se opre te auzindu-l pe Jimmy ) JIMMY: Cele mai mari i mai puternice f pturi de pe lume sânt în acela i timp i cele mai singuratice.o gr mad de alune.. JIMMY: Gata! Te rog.. ( Se îndreapt spre stânga scenei.. Era a mea. Eu o s am grij s . Nu pot s .. se rezeam de ea i d cu pumnul în cercevea. dar Jimmy se sprijin de mas f r s se uite la ele. HELENA: Jimmy. În cele din urm rupe t cerea . JIMMY (calm) : Nu-i nevoie s -mi desenezi o diagram . ( Se îndreapt spre u . care r t ce te adulmecând propria lui urm prin p durea întunecoas . A a-i? (Alison d din cap) JIMMY (patetic) : S rmanele veveri e! ALISON (cu aceea i intona ie comic ) S rmanii ur i! ( Râde pu in . (Tot ce poate face el e s o priveasc neputincios. apoi se uit la el foarte tandru i adaug foarte. Te iubesc... El o prive te plin de oboseal i îi spune cu o ironie tandr . eu r spundeam de ea. ridicându-se în picioare) ALISON: Iar. neajutorat . cu pasiune i sinceritate ) Nu pot s particip la.eu.) Vai . Nu vreau scandal.. Vocea ei cre te pu in în intensitate) Nu în elegi? S-a dus! S-a dus! F ptura aceea omeneasc ..Iart -m ..JIMMY (din culise) : Prietena ta mai e acolo? HELENA: Las tâmpeniile i vino încoace! ( Se îndep rteaz de u ) în fotoliul din dreapta..) O s fim împreun în pe tera noastr de veveri e.. V d i singur ce i s-a întamplat. JIMMY: Spune ce-ai de spus. a a c trebuie s fim pruden i. Helena îl prive te o clip apoi iese repede. Jimmy. dar nici tu nu e ti deosebit de istea . ( Alison se destinde brusc.a a c te rog. Se apropie de fereastr .Jimmy e zguduit i evit privirea lui Alison. Mai vrei pu in ceai sau o aspirin ? ( Alison scutur din cap i se a eaz . O s tr im din miere i din alune. foarte încet. d s plece dar o opre te vocea lui Jimmy) JIMMY ( pe un ton coborât i resemnat ) : Toat lumea vrea s scape de chinul de a tr i.. Era i copilul meu...) Nu Alison mi-a cerut asta..

Related Interests