You are on page 1of 1

Ruj Kami : JPS(W)/SMKSRIM(Kur)/153/(1)

Tarikh: 9 Julai 2019

Pengetua
SMK xxx

Tuan,

UNDANGAN SEBAGAI PENCERAMAH


BENGKEL KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ISLAM SPM 2019

Dengan segala hormatnya, perkara di atas adalah dirujuk.

2. Sukacitanya dimaklumkan bahawa sekolah kami akan mengadakan Program


Kecemerlangan Pendidikan Islam SPM 2019 seperti ketetapan berikut :

TARIKH : 11 JULAI 2019 ( KHAMIS)


MASA : 10.30 – 12.30 TENGAHARI
TEMPAT : DEWAN xxx

3. Sehubungan dengan itu, kami memohon pertimbangan tuan untuk memberi kebenaran dan
pelepasan kepada USTAZ ABU membantu pihak kami mengendalikan bengkel tersebut.
Sesungguhnya, pengalaman luas pegawai tuan dalam perkara ini akan membantu usaha kami
meningkatkan pencapaian dan prestasi mata pelajaran Pendidikan Islam calon – calon SPM 2019
di sekolah kami.

4. Segala kerjasama dan perhatian tuan dalam perkara ini amatlah kami hargai dan didahului
dengan ucapan ribuan terima kasih

Sekian.

“ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menjalankan amanah

Pengetua
SMK xxx