You are on page 1of 1

PERSATUAN IBU BAPA & GURU (PIBG)

Tuan,

MAKLUMAN PERTUKARAN SETIAUSAHA PIBG

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Sukacita dimaklumkan pihak sekolah telah mengadakan pemilihan AJK PIBG SESI 2019/2021 pada 16
Mac 2019 yang lalu. Oleh itu pihak kami ingin memaklumkan Setiausaha PIBG yang baharu bagi sekolah kami
adalah seperti berikut :

Nama :
3. Sehubungan dengan itu, saya berbesar hati sekiranya pihak tuan dapat menukarkan nama pengguna dan
kata laluan yang baharu bagi memudahkan urusan mengemaskini data E- sarana di atas talian.

4. Perhatian daripada pihak tuan amatlah kami hargai dan didahului dengan ucapan jutaan terima kasih.
Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK KOMUNITI”


Saya yang menjalankan tugas,

s.k Pengetua
Fail PIBG