You are on page 1of 1

Numele ……………………………………………………………. Data…………….

FIȘĂ DE LUCRU

DIALOGUL

1. Citește textul, apoi completează:

Stăpânii cotețului aduceau boabe, aduceau apă:


- Vino, băiatul mamei, vino să mănânci! Cotcodăcea găina, mama sa.
- Vino să bei puțină apă, e proaspătă și bună! Cotcodăcea cocoșul, tată -său.
- Nu pot să stau cu puii ceilalți laolaltă! răspundea cu glasul ascuțit feciorul, de pe grindă.

Titlul textului poate fi ________________________________________________________________

Textul are ______ alineate.

Textul are ______ linii de dialog.

Vorbitorii sunt: ______________________________________________________________________


___________________________________________________________________________________

Dialogul are loc între _________________________________________________________________


___________________________________________________________________________________

2. Alegeți din text două cuvinte pentru fiecare cerință:


a) cuvinte care denumesc ființe: ___________________________________________________

b) cuvinte care denumesc lucruri: _________________________________________________

c) cuvinte care arată însușiri: _____________________________________________________

d) cuvinte care exprimă acțiuni: ___________________________________________________