You are on page 1of 7

KABANATA I

ANG SULIRANIN AT SANLIGAN NITO

Introduksyon
Ang problema ng malnutrisyon ay patuloy pa rin na hinaharap ngayon

ng mga kabataan. Ang kakulangan ng nutrisyon sa katawan ay nagiging sanhi

ng malnutrisyon. Mahalaga kung may tama at wastong nutrisyon ang katawan,

lalong-lalo na para sa mga kabataan, upang mas may sipag itong pumasok sa

paaralan.

Ang malnutrisyong mula sa micronutrient ay tumutukoy sa kakulangan sa

magagamit na kinakailangang sustansiya tulad ng bitamina at mineral na

kailangan ng katawan sa kaunting dami. Ang kakulangn sa micronutrient ay

nagbubunga ng maraming sakit. At humahadlang sa normal na gawain ng

katawan. Ang kakulangan ng micronutrient tulad ng bitamina A ay

nagpapababa sa kapasidad ng katawang lumalaban sa sakit.

Ang mga sakit na gaya ng pagtatae, tigdas, malarya, at mga sakit sa

palahanginan ay maaaring lubhang magpahina sa katawan at maging

dahilan ng pagkawala ng mga sustansiyang sangkap. Ang mga taong may

ganitong mga sakit ay nawalan ng gana at hindi nakakakain at sa gayo`y

dumaranas ng malnutrisyon. Sa kabilang panig, ang isang batang kulang sa

nutrisyon ay higit na madaling kapitan ng mga impeksiyon. Kaya ang mga ito
ay magkaugnay na suliraning nagiging dahilan ng pag dami ng mga

nanamatay dahil sa protien-energy malnutrisyon(PEM).

Malnutrisyon ay sanhi ng kakulangan ng sustansiyang sangkap na

pumasok sa mga sesula ng katawan, at ito ay karaniwan ng bunga ng

kombinasyon ng dalawang salik: (1) hindi sapat na pagkain ng protina, kalori,

bitamina, at mineral at (2) malimit na pagkakaroon ng impeksiyon.

Ang karaniwang, mga malnoris na toa ay walang sapat na kalorya sa

kanilang pagkain o kumakain ng pagkain na kulang sa kailangang protina,

bitamina, o mineral. Ang mga problemang mediko na bunga ng malnutrsiyon

ay karaniwang tinatawag na sakit sa kakulangan. Ang iskerbi ay isang kilalang

sakit na madalas ngayon na dulot ng kakulangan sa bitamina C.

Ito ay isang kondisyon ng sanhi ng kakulangan, labis o sobra, hindi

balanseng kaloriya, at sustansya sa pagkain para magamit ng katawan. Ito ay

may dalawang mukha: ang kakulangan sa nutrisyon o undernutrition at ang

subra sa nutrisyon o mas kilala na overnutrition.Kasama sa karaniwang uri ng

undernutrition ay ang kakulangan sa timbang (underweight), pagkabansut

(stunted) at pagka payat (wasted). ang overnutrition naman ay ang sumubra

sa timbang (overweight).
Sanligan ng Pag-aaral
Ang pag-aaral na ito ay ang pagsusuri sa epekto ng malnutrisyon sa

pagdalo ng mga estuyante sa klase sa Sixto A. Abao National High School.

Upang masolusyunan at para bumaba na ang bilang ng mga estudyanten

kulang sa nutrisyon.

Balangkas Konseptuwal
Ipinakikita sa paradigma ang paglalarawan sa isinagawang pag-aaral

tungkol sa mga epekto ng malnutrisyon sa pagdalo ng mga estudyante sa klase

sa Sixto A. Abao National High School. Una, ang pinagbabatayan upang

masagutan ang aming mga layunin. Pangalawa, ang pamamaraan na

isasagawa sa pamamagitan ng pagbibigay ng katanungan o pgsasarbey.

Pangatlo, ang mga naging kinalabasan sa ginawa naming pag-aaral.


Pinagbatayan Pamamaraan Kinalabasan

Mga Layunin:

I. Malaman kung ilang I. Sa pamamagitan ng I. Masolusyunan o


porsyento ng mga pag kuha ng mga maaksyonan ang
bata na nagkakaroon bilang ng mga bata pag daranas ng
ng malnutrisyon. na nagkakaroon malnutrisyon sa
malnutrisyon. bawat kabataan.
II. Malaman kung ano
ang dapat gawin II. Sa pamamagitan ng II. Maiwasan nilang
upang hindi na lumaki pagkalap ng maigi ang ma
pa ang mga bilang impormasyon tungkol pagkain na walang
ng mga bata na sa kung ano ang naidudulot na
dumaranas ng dapat at wastong tamang sustansya sa
malnutrisyon. pagkain. kanilang katawan.

III. Layunin din ipahayag III. Sa pamamagitan ng III. Makakatulong ito


dito ang paraan kung pagkuha ng kanilang upang magamit nila
paano masolusyunan kasagutan sa aming ito nang sa ganun ay
ang malnutrisyon. isinagawang maiwasan ang
pagsasarbey o base malnutrisyon.
sa aming sariling
ideya tungkol dito.

Paglalahad ng Suliranin
Hinahangad sa pag-aaral na ito na masuri ang mga dahilan, epekto at

paano mabigyang kalutasan ang pag dalo ng mga estudyante at kataan


dahilan sa kakulangan ng nutrisyon. Nilalayon ng pananaliksik na ito na makuha

ang sumusunod:

1. Malaman ang mga dahilan kung bakit maraming estudyante o

kabataan pa rin ang dumaranas ng malnutrisyon o ang kawalan ng nutrisyon.

2. Malaman ang negatibong epekto ng pagkakaroon ng malnutrisyon.

3. Malaman ang mga paraan at kung paano ito sosolusyonan ang

pagkakaroon o ang pag dami ng mga batang kulang sa nutrisyon.

Kahalagahan ng Pag-aaral
Mahalaga ang pag-aaral na ito upang maiwasan ng mga estudyante o

kabataan ang pagkaranas ng malnutrisyon o ang kawalan ng ganang

pumasok sa klase.

Magiging makabuluhan ang pag-aaral na ito sa mga sumusunod:

Mag-aaral- Ang pag-aaral na ito ay makakatulong upang malaman ang mga

negatibong epekto ng malnutrisyon sa pagdalo sa klase.

Magulang- Mahalagang malaman ng mga magulang ang negatibong epekto

ng malnutrisyon sa pagdalo sa klase upang sa ganun ay mabigyan ng

masustansiyang pagkain ang kanilang mga anak.


Mga Guro- Mahalagang ibahagi nito ang tungkol sa negatibong epekto ng

malnutrisyon upang gagawa sila ng pagtitipon o programa para matulungan

ang mga batang nakakaroon ng malnutrisyon.

Mambabasa- Nakakatung din ito sa mga mambabasa upng magkaroon sila ng

ideya kung ano ang malnutrisyon at papaano nila ito maiiwasan upang hindi

sila makakaranas nito.

Saklaw at Delimitasyon
Ang pagtuunan ng pag-aaral na ito ay ang mga dahilan kung bakit

maraming kabataan ngayon ang dumaranas ng malnutrisyon. At mga

posibleng epekto ng malnutrisyon sa pagdalo sa klase, at kung paano ito

masolusyunan o maiwasan ng bawat kabataan.

Katuturan ng mga terminolohiya


Malnutrisyon- ang masamang kalagayan sa katawan na mga resulta mula sa

hindi kumakain ng sapat na pagkain o hindi pagkain ng pampalusog na

pagkain.

Sarbey- Isang pagtatanong o serye ng tanong sa order upang tipunin ang

impormasyon tungkol sa kung ano ang higit sa lahat o isa alang-alang na isang

bagay.
Empeksiyon- ang umepekto o paraan ng makahawa sa isang tao o isang

bagay. ang estado ng pagkatao nalalinan.

Nutrisyon- ang pagkakaroon ng sustansya ng isang tao o mga hayop na

kinakailangan upang maging malusog at lumaki nang wasto.

Undernutrition- kulang ng katawan sa pagkain na angkop para sa hindi husto

o sapat na pagkain sa paggamit o may mga kapintasan na paglagom.

Kapasidad- ang isang abilidad upang hawakan ang tao o bagay.

Layunin- ang pakay o layunin ng isang tao. ang damdamin ng isang

determenado upang gumawa o makamtan ang isang bagay.