You are on page 1of 3

MEMO

Daripada : Bavani Moorthy


Kepada : Semua ahli Panitia Pendidikan Moral
Salinan kepada : GPK 1
Rujukan Kami Tarikh Rujukan Tuan Tarikh
JBA 1132/600-2/6/4 21.05.2019

Tuan/ Puan,

MESYUARAT PANITIA PENDIDIKAN MORAL BIL 2/2019


Perkara di atas dirujuk.
2. Sukacita dimaklumkan bahawa mesyuarat tersebut akan diadakan seperti
ketentuan berikut :
Tarikh : 21 Mei 2019

Masa : 12.00tengah hari

Tempat : Bilik Mesyuarat Kecil , SK Taman Bukit Dahlia

Pengerusi : Bavani Moorthy

Kehadiran dan kerjasama daripada pihak tuan/ puan didahului dengan ucapan terima
kasih.

Sekian.

Saya yang menjalankan amanah,

..............................................
BAVANI MOORTHY
Ketua Panitia Pendidikan Moral
SK Taman Bukit Dahlia
SK TAMAN BUKIT DAHLIA
MESYUARAT GURU BIL. 2/ 2019
BILIK MESYUARAT KECIL SKTBD
21 MEI 2019
12.00 TENGAH HARI – 1.00 PETANG

RUMUSAN KEPUTUSAN MESYUARAT PANITIA PENDIDIKAN MORAL BIL. 2/ 2019


SK TAMAN BUKIT DAHLIA

BIL PERKARA TINDAKAN TARIKH CATATAN


1. Perutusan Ketua Panitia Pendidikan Moral
SK Taman Bukit Dahlia
1. Pengesahan minit mesyuarat yang lalu:
Dicadang oleh : Maimunah binti Guru 21.5.2019 Ketua Panitia
Muhammad Pendidikan
Disokong oleh : Nazmawaty binti Moral
Kassim
-Tiada hal berbangkit

2. Penulisan minit mesyuarat

1. Minit mesyuarat bagi digantikan Ketua GPK 1


dengan format dialog prestasi dan Panitia SU
meliputi semua unit. Panitia
GPK 1
2. Dokumen mesyuarat masih sama (memo
panggilan mesyuarat ,senarai Ketua
kehadiran,minit mesyuarat format dialog Panitia SU
prestasi,maklum balas). Panitia
3. Penghantaran buku tulis dan pemantauan
pdpc guru

1. Penghantaran buku tulis murid kepada Semua guru GPK 1


pemeriksa perlu dilaksanakan seperti Pendidikan
yang ditetapkan mengikut takwim Moral
kurikulum.

2. Pemantauan guru Pendidikan Moral Semua GPK


perlu merujuk kepada pemantau untuk Semua guru
dipantau . Pendidikan
Moral

4. Program panitia
1. Pelaksanaan minggu panitia bersama Ketua GPK 1
panitia Sejarah pada bulan Ogos. Panitia SU
Panitia
2. Penghantaran kertas kerja dan pembelian Semua guru
ABM pada atau sebelum 25 Julai 2019 Pendidikan
Moral

SU Panitia
5. Perancangan strategik 2018-2020
1. Isu perancangan strategik :

a) Guru tidak mahir menggunakan SU Panitia GPK 1


elemen PAK 21 dalam PdPc RBT.
Penyelaras
b) Penyertaan murid dalam Perancangan
pertandingan panitia. Strategik

6. Hal-hal lain
1.Guru-guru Pendidikan Moral dapat Semua guru
menanda kertas PPT secepat yang Pendidikan
mungkin,supayatidak timbul kesulitan Moral
markah di dalam SAPS.