You are on page 1of 6

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

TUGASAN PROJEK KERTAS 3756/3

Saya memperakui bahawa Tugasan Projek yang dikemukakan untuk memenuhi syarat

Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia 2016 bagi mata pelajaran Prinsip Perakaunan

3756/3 adalah tulen.

TANDATANGAN CALON :

NAMA CALON : FATHUL HAZIQAH BINTI SUFFIAN

NO KAD PENGENALAN : 990131-01-6332

ANGKA GILIRAN :
Pengenalan

Saya Fathul Haziqah Binti Suffian adalah pengusaha perniagaan Fathul Enterprise yang
berlokasi di No. 7 , Jalan Permata , Taman Intan , Mersing , 86800 , Johor yang telah ditubuhkan
pada 1 April 2014. Perniagaan yang dijalankan oleh saya merupakan perniagaan milikan tunggal
yang membekalkan perabot. Baki modal perniagaan pada 1 April 2016 adalah sebanyak
RM369,719. Perniagaan saya dibantu oleh tiga orang pekerja yang dibayar gaji RM1,000
sebulan dan saya sebagai pemilik menerima gaji RM5,000 sebulan.

Saya percaya dengan menjalankan perniagaan ini, saya dapat memperolehi keuntungan
yang tinggi serta dapat memenuhi permintaan orang ramai.

Saya memilih untuk menubuhkan perniagaan ini kerana:

i. Lokasi perniagaan yang strategik.


ii. Mempunyai permintaan yang tinggi daripada orang ramai kerana perabot merupakan
keperluan setiap kediaman.
iii. Harga jualan yang berpatutan serta mampu dimiliki oleh semua orang.

Saya juga faham dengan melibatkan diri dalam perniagaan ini, saya akan berdepan dengan
pelbagai risiko seperti persaingan yang tinggi, inventori rosak, kecurian dan sebagainya.
Profil Perniagaan

i Nama perniagaan Fathul Enterprise

ii Nama Pemilik Fathul Haziqah Binti Suffian

iii Lokasi / Alamat No. 7 Jalan Permata, Taman Intan, Mersing, 86800, Johor.

iv Jenis milikan Milikan Tunggal (Perabot)

v Tempoh perakaunan 1 Tahun (1 April 2016 – 31 Mac 2017)

vi Tempoh rekod 1 Bulan (1 April 2016 – 30 April 2016)

vii Modal perniagaan RM369,719

4 orang pekerja, gaji RM1,000 seorang


viii Jumlah pekerja
Pemilik, gaji RM5,000

ix Status perniagaan Meneruskan perniagaan

Maybank
x Nama dan alamat bank
No. 3, Jalan Mawar, Taman Pelangi, Mersing, 86800, Johor.

xi Nombor akaun bank 233610131099

Penghutang P : Asmida Enterprise


Penghutang Q : Dewi Enterprise
xii 4 nama penghutang
Penghutang R : Ainul Enterprise
Penghutang S : Hafizatul Enterprise
Pemiutang A : Izdihar Sdn Bhd
xiii 2 nama pemiutang
Pemiutang B : Uzma Enterprise
Perancangan Urusniaga
Maklumat Pembekal dan Pelanggan
Rumusan

Tugasan projek ini telah disempurnakan dalam tempoh masa yang ditetapkan. Semasa
melaksanakan tugasan ini, saya telah menguasai kemahiran seperti mengorganisasi,
menganalisis, mentaksir dan mengaplikasi serta merekod urus niaga ke dalam buku catatan
pertama dan akhirnya saya dapat menyediakan Imbangan Duda dan Penyata Kewangan dengan
betul. Saya juga dapat memahami dan menghayati proses kitaran perakaunan yang lengkap untuk
satu tempoh perakaunan.

Perniagaan yang saya jalankan juga telah mengamalkan konsep, prinsip dan andaian perakaunan
yang telah saya pelajari seperti:

1. Kos sejarah

2. Wang sebagai ukuran

3. Catatan beregu

4. Tempoh perakaunan