You are on page 1of 1

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Pejabat Pendidikan Daerah Johor Bahru


Telefon : 07-2200691
JKR 6365, Jalan Abdul Rahman Andak Faks : 07-2200875
80100 Johor Bahru Portal : http://www.ppdjb.edu.my
Johor Darul Ta’zim Email : admin@ppdjb.edu.my

Ruj. Kami :
Tarikh :

Pegawai Pendidikan Daerah


Johor Bahru.

(U.P : UNIT KEWANGAN)

Tuan,

SURAT PENGESAHAN KEHADIRAN KE PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH JOHOR BAHRU


BAGI :

Nama :

Jawatan :

Sekolah :
_______________________________________________________________________________

Berhubung dengan perkara di atas, adalah disahkan bahawa penama di atas telah hadir ke Pejabat
Pendidikan Daerah Johor Bahru bagi menjalankan urusan berikut :

Bil Tarikh Waktu Urusan

1.

Sekian, terima kasih

“SEHATI SEJIWA”
“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

*( Tandatangan & Cop) (Tandatangan Pengetua/Guru Besar & Cop)

Nota:
(*) Tandatangan oleh Ketua Unit PPDJB sahaja