You are on page 1of 2

AMALAN BAHASA MELAYU A5 SENI WARISAN BANGSA

LEMBARAN KERJA
Carikan perkataan yang berkaitan dengan pakaian tradisional rakyat Malaysia.

PAKAIAN TRADISIONAL

B O Q G K J G A O J X F M U G

M A S G N O E H C I R A S Y U

H N W D X U U D O T I A I A P

C B C S R F R U A B K I J L O

A R Y A M B F U P S K K O E K

U B H A J U P K K F X N A M C

Y L S J F T Z F K U Z E I U G

H B K C T M R U N F J U Z J P

E Q M C C V D O K A O A R A E

S Q B N L N N D V W I G B B D

BAJU KURUNG BAJU MELAYU CHEONGSAM

SAMFU SARI DOTI


AMALAN BAHASA MELAYU A5 SENI WARISAN BANGSA

LEMBARAN JAWAPAN

B O Q G K J G A O J X F M U G
M A S G N O E H C I R A S Y U
H N W D X U U D O T I A I A P
C B C S R F R U A B K I J L O
A R Y A M B F U P S K K O E K
U B H A J U P K K F X N A M C
Y L S J F T Z F K U Z E I U G
H B K C T M R U N F J U Z J P
E Q M C C V D O K A O A R A E
S Q B N L N N D V W I G B B D