You are on page 1of 3

‫נציבות תלונות הציבור על שופטים‬

‫לשכת הנציב אורי שהם‬


‫שופט בית המשפט העליון (בדימוס)‬
‫י"ז סיון‪ ,‬תשע"ט‬
‫‪ 20‬יוני‪2019 ,‬‬
‫מספרנו‪/382/19 :‬שלום‬
‫תמצית החלטה‬
‫על שחרור בשגגה של טיוטת פסק דין למערכת נט‪-‬המשפט טרם שהוגשו סיכומי הצדדים‬
‫ומה בין טיוטה ובין שימור זכרונו של בית המשפט מן הדיון שבפניו‬

‫תקציר‪ :‬טרם שהוגשו סיכומי בעלי הדין בתיק‪ ,‬שוחרר למערכת נט‪-‬המשפט מסמך "פסק דין"‪ ,‬הנחזה להיות‬
‫פסק דין מנומק‪ ,‬מפורט וכולל הכרעה קונקרטית בתיק‪ ,‬לרבות קביעת שיעור ההוצאות שיושתו על הצד‬
‫המפסיד‪.‬‬
‫לדברי השופטת‪ ,‬אין מדובר אלא בטיוטת פסק דין‪ ,‬ששוחררה בטעות‪ ,‬והוכנה על מנת לשמר את זכרונו של בית‬
‫המשפט לאחר שמיעת התיק מההתרשמות מהעדים בדיון ולרישום הממצאים המסקנתיים שעלו ממנו‪.‬‬
‫הנציב עמד על אחריותו של שופט לשחרור מוטעה של טיוטה‪ ,‬חרף מנגנוני ההגנה שבמערכת נט‪-‬המשפט‬
‫ובהם הדרישה‪ ,‬כי המסמך ייחתם בחתימה אלקטרונית על ידי השופט עצמו באמצעות כרטיס חכם‪.‬‬
‫במקרה שבפנינו אף יש טעם בטענה‪ ,‬כי אין מדובר בשימור הזיכרון‪ .‬בהכנת טיוטה מלאה ומפורטת של פסק‬
‫דין‪ ,‬טרם שהושלם ההליך המשפטי‪ ,‬יש טעם רב לפגם‪.‬‬
‫התלונה נמצאה מוצדקת‪.‬‬

‫בסיומו של דיון הוכחות נקבע תיק להגשת סיכומים‪ .‬אך טרם שהיה סיפק בידי התובע‬ ‫‪.1‬‬
‫להגיש את סיכומיו‪ ,‬הועלה למערכת נט‪-‬המשפט מסמך הנושא ‪ 3‬עמודים שכותרתו "פסק דין"‪,‬‬
‫וחתום בחתימתה הגראפית של השופטת‪ .‬פסק הדין המנומק ניתח את הראיות שהוצגו בפני בית‬
‫המשפט ומצא לחייב את הנתבע בתשלום סכום של ‪ ₪ 12,287‬לתובע‪ ,‬בצירוף הוצאות בסך של‬
‫‪ .₪ 3,000‬כשעה לאחר מכן הוסר מסמך זה ממערכת נט‪-‬המשפט‪ ,‬ולאחר "בקשה בהולה למתן‬
‫הבהרה" שהגיש ב"כ המתלונן (הנתבע) ניתנה החלטת השופטת‪ ,‬בה נאמר‪ ,‬כי מדובר בטיוטה‬
‫בלבד‪ ,‬טרם קבלת הסיכומים‪ ,‬שפורסמה עקב טעות טכנית‪ ,‬וכי הסיכומים‪ ,‬לכשיוגשו‪ ,‬ייקראו‬
‫וייבחנו על ידי בית המשפט ובהתאם לכך ינתן פסק הדין‪.‬‬

‫לדברי השופטת‪ ,‬אף שב"פסק הדין" המדובר נסקרו הראיות שהוגשו ופורטה‬ ‫‪.2‬‬
‫ההתרשמות ממהימנות העדים‪ ,‬כך נוהג בית המשפט לעשות בתיקים רבים‪ ,‬למען שימור‬
‫הזיכרון הטרי מההתרשמות מהעדים בדיון ולרישום הממצאים המסקנתיים שעלו ממנו‪.‬‬

‫____________________________________________________________________‬
‫נחום חפצדי ‪ ,5‬בית עופר‪ ,‬גבעת שאול ‪ 9548401‬ירושלים‪ ,‬טל‪ 02-6595511 :‬פקס‪02-6595516 :‬‬
‫דואר אלקטרוני‪Shoftim@justice.gov.il :‬‬
‫אינטרנט‪http://Shoftim.justice.gov.il :‬‬
‫‪2‬‬

‫בתלונתו לנציב הטעים המתלונן‪ ,‬כי בסיכומים שהגיש התובע‪ ,‬בסופו של יום‪ ,‬הוא‬ ‫‪.3‬‬
‫הסתמך על "פסק הדין" ואף ציטט ממנו כמעט במדויק‪ .‬כן טען המתלונן‪ ,‬בהתייחס לדברי‬
‫השופטת לגבי "שימור הזיכרון"‪ ,‬כי השופטת הייתה יכולה לכתוב הערות שונות למען שימור‬
‫הזיכרון‪ ,‬ואולם כתיבתו של פסק דין שלם‪ ,‬סופי ומנומק‪ ,‬שברור כי אינו טיוטה חלקית‪ ,‬מעיד על‬
‫גיבוש דעתו של בית המשפט בדין‪ ,‬וגורם למתלונן עוול וחוסר צדק משווע‪ .‬המתלונן הוסיף‬
‫עוד‪ ,‬כי השופטת גם מצאה‪ ,‬במסגרת "פסק הדין"‪ ,‬לחייב אותו בתשלום סכומים כספיים בהתאם‬
‫לסעדים שנדרשו בתביעה‪ .‬לדברי המתלונן‪ ,‬גם בטענת השגגה באשר לפרסום המסמך אין ממש‪.‬‬
‫זאת‪ ,‬מאחר שמערכת נט‪-‬המשפט כוללת מנגנון דו שלבי‪ ,‬המונע פרסומן של טיוטות על ידי‬
‫התניית הפרסום באישורו המפורש של השופט היושב בדין‪ ,‬באמצעות כרטיס חכם הצמוד‬
‫למחשבו‪ .‬המתלונן הוסיף וטען‪ ,‬כי מנגנון נוסף המצוי במערכת מתריע בפני השופט ומאלץ‬
‫אותו לאשר באופן פרטני את חתימת המסמך המבוקש ופרסומו ברבים‪.‬‬

‫בתגובתה לתלונה מסרה השופטת‪ ,‬בין היתר‪ ,‬כי התברר לה שמיד עם חתימת פסק דין‬ ‫‪.4‬‬
‫או החלטה‪ ,‬מתקבלת על כך הודעת מחשב אוטומטית‪ ,‬אצל הצדדים המקושרים לתיק במערכת‬
‫נט‪-‬המשפט‪ .‬לפיכך‪ ,‬היא פנתה אל השופטת המרכזת את הטיפול בהצעות שיפור ושינוי בנט‪-‬‬
‫המשפט‪ ,‬בהצעה להשהות את ההודעה האוטומטית הנשלחת לצדדים בחצי שעה‪" ,‬כדי לאפשר‬
‫לשופט תיקון טעויות של לחיצה על מקש 'חתימה' או טעויות קולמוס אחרות"‪.‬‬

‫הנציב מצא להצדיק את התלונה‪ .‬לדבריו‪ ,‬אין צריך לומר‪ ,‬כי מתן פסק דין או החלטה‪,‬‬ ‫‪.5‬‬
‫במסגרת הליך שיפוטי זה או אחר‪ ,‬אינו דבר של מה בכך‪ .‬מטעם זה‪ ,‬נדרשת במערכת נט‪-‬‬
‫המשפט חתימה אלקטרונית של השופט על כל פסק דין או החלטה‪ ,‬על ידי שימוש בכרטיסו‬
‫החכם של השופט‪ ,‬לפני שהחלטות שיפוטיות יועלו למערכת ויובאו לידיעת בעלי הדין‪ .‬לא זו‬
‫אף זו‪ ,‬השופט אף מתבקש לאשר באופן פרטני את דבר חתימתו על המסמך הספציפי‪ ,‬על כל‬
‫המשתמע מן הדבר‪ ,‬כאשר החובה והאחריות לכך נמסרו באופן אישי ופרטני לשופט עצמו‪ .‬הוא‬
‫זה שברשותו מצוי הכרטיס החכם והוא זה בלבד אשר רשאי לפעול במערכת לשם חתימתם‬
‫האלקטרונית של פסק הדין או של ההחלטה‪ ,‬ונדרש אישורו לשחרור המסמך לבעלי הדין‪.‬‬
‫מכאן‪ ,‬שחובת זהירות מוגברת רובצת על כתפי השופט‪ ,‬ועליו לפעול תוך שימת לב מרובה‬
‫למשמעות החתימה האלקטרונית ולאישורו של המסמך‪ .‬מנגנוני הגנה אלה‪ ,‬הכלולים בתוכנת‬
‫נט‪-‬המשפט‪ ,‬נקבעו מתוך הבנה כי תקלה חמורה עשויה להיגרם עקב "שחרורה" של טיוטת‬
‫פסק דין או של החלטה לצדדים‪ ,‬והתלונה שבפנינו תוכיח‪ .‬מכאן נובעת המסקנה‪ ,‬כי טענתו של‬
‫שופט ל"שגגה" שנפלה או ל"טעות קולמוס"‪ ,‬אין בה כדי להפחית מאחריותו לכשל שנגרם על‬

‫____________________________________________________________________‬
‫נחום חפצדי ‪ ,5‬בית עופר‪ ,‬גבעת שאול ‪ 9548401‬ירושלים‪ ,‬טל‪ 02-6595511 :‬פקס‪02-6595516 :‬‬
‫דואר אלקטרוני‪Shoftim@justice.gov.il :‬‬
‫אינטרנט‪http://Shoftim.justice.gov.il :‬‬
‫‪3‬‬

‫ידו‪ .‬יובהר‪ ,‬כי אפילו תאפשר המערכת השהיה של דיוור ההודעה לצדדים בדבר חתימת‬
‫המסמך‪ ,‬עדיין רובצת האחריות לחתימת המסמך לפתחו של השופט בלבד‪.‬‬

‫עוד יש להדגיש‪ ,‬כי יש טעם בטענת המתלונן‪ ,‬כי ב"פסק הדין" ששוחרר אין מדובר‬ ‫‪.6‬‬
‫ב"שימור זיכרון" בלבד‪ ,‬כדברי השופטת‪ ,‬אלא במסמך הנחזה להיות פסק דין של ממש‪ ,‬בהיותו‬
‫מנומק‪ ,‬מפורט‪ ,‬וכולל הכרעה קונקרטית בתיק‪ ,‬לרבות קביעת שיעור ההוצאות שיושתו על הצד‬
‫המפסיד‪ .‬אין זה מיותר לציין‪ ,‬כי בהכנת טיוטה מלאה ומפורטת של פסק דין‪ ,‬טרם שהושלם‬
‫ההליך המשפטי‪ ,‬יש טעם רב לפגם‪.‬‬

‫בתמצית החלטה ‪ 604/16‬מיום ‪" 26.12.16‬על הפסול שבהכנת החלטה שלמה מן המוכן‬ ‫‪.7‬‬
‫טרם שנשמעו טענות הצדדים" קבע הנציב לשעבר‪ ,‬השופט (בדימוס) א' ריבלין‪ ,‬כי אין להשלים‬
‫עם כתיבתה של החלטה‪ ,‬טרם שנשמעו כל טענות הצדדים‪ .‬התנהלות כזאת‪ ,‬כך כתב‪ ,‬עשויה‬
‫לפגוע במערכת המשפט וליצור תחושה של מה שמכונה "משחק מכור"‪ ,‬שבמסגרתו אין עוד‬
‫טעם בהשמעת טיעונים‪ ,‬שהרי עמדת השופט כבר התגבשה מראש‪.‬‬

‫התלונה נמצאה איפוא מוצדקת‪.‬‬ ‫‪.8‬‬

‫______________________‬
‫אורי שהם‬
‫נציב תלונות הציבור על שופטים‬

‫____________________________________________________________________‬
‫נחום חפצדי ‪ ,5‬בית עופר‪ ,‬גבעת שאול ‪ 9548401‬ירושלים‪ ,‬טל‪ 02-6595511 :‬פקס‪02-6595516 :‬‬
‫דואר אלקטרוני‪Shoftim@justice.gov.il :‬‬
‫אינטרנט‪http://Shoftim.justice.gov.il :‬‬