Nama Surat dan Jumlah ayat dalam Al-qur'an

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Nama Surat Al-fatihah Al-baqarah Ali'imran An-nisa' Al-maidah Al-an'am Al-a'raf Al-anfal At-taubah Yunus Hud Yusuf Ar-ra'd Ibrahim Al-hijr An-nahl Al-isra' Al-kahf Maryam Tha ha Al-anbiya' Al-hajj Al-mu'minun An-nur Al-furqon Asy-syu'ara' An-naml Al-qashash Al-'ankabut Ar-rum Luqman As-sajdah Al-ahzab Saba' Fathir Ya Sin Ash-shaffat Shad Az-zumar Al-mu'min Fushshilat Asy-syura Az-zukhruf Ad-dukhan Al-jatsiyah Al-ahqaf Muhammad Al-fat-h Al-hujurat Qaf Adz-dzariyat Ath-thur An-najm Al-qamar Ar-rahman Al-waqi'ah Al-hadid Al-mujadilah Al-hasyr Al-mumtahanah Arti Surat Pembukaaan Sapi Betina Keluarga 'Imran Wanita Hidangan Binatang Ternak Tempat Tertinggi Rampasan Perang Pengampunan Jumlah Ayat 7 286 200 176 120 165 206 75 129 109 123 111 43 52 99 128 111 110 98 135 112 78 118 64 77 227 93 88 69 60 34 30 73 54 45 83 182 88 75 85 54 53 89 59 37 35 38 29 18 45 60 49 62 55 78 96 29 22 24 13

Guruh

Lebah Memperjalankan dimalam hari Gua

Nabi-Nabi Haji Orang-Orang yang Beriman Cahaya Pembeda Para Penyair Semut Cerita-Cerita Laba-Laba Bangsa Romawi Sujud Golongan yang Bersekutu Kaum Saba Pencipta Yang Bersaf-saf Rombongan-Rombongan Orang yang Beriman Yang dijelaskan Musyawarat Perhiasan Kabut Yang Berlutut Bukit-Bukit Pasir Nabi Muhammad SAW Kemenangan Kamar-Kamar Angin yang Menerbangkan Bukit Bintang Bulan Yang Maha Pemurah Hari Kiamat Besi Wanita yg Mengajukan Gugatan Pengusiran Perempuan yang Diuji

No 61

Nama Surat Ash-shaff

Arti Surat Barisa

Jumlah Ayat 14

62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 Al-jumu'ah Al-munafiqun At-taghabun Ath-thalaq At-tahrim Al-mulk Al-qalam Al-haqqah Al-ma'arij Nuh Al-jinn Al-muzzammil Al-muddatstsir Al-qiyamah Al-insan Al-mursalat An-naba' An-nazi'at Abasa At-takwir Al-infithar Al-muthaffifin Al-insyiqaq Al-buruj Ath-thariq Al-a'la Al-ghasyiyah Al-fajr Al-balad Asy-syams Al-lail Adl-dluha A lam nasyrah At-tin Al-'alaq Al-qadar Al-bayyinah Az-zalzalah Al-'adiyat Al-qari'ah At-takatsur Al-'ashr Al-humazah Al-fil Quraisy Al-ma'un Al-kautsar Al-kafirun An-nashr Al-lahab Al-ikhlas Al-falaq An-nash Jumlah Surat Jumlah Ayat Hari Jum'at Orang-Orang Munafik Hari Ditampakkan Kesalahan" Talak Mengharamkan Kerajaan Kalam Hari Kiamat Tempat-Tempat Naik Jin Orang yang Berselimut Orang yang Berkemul Hari Kiamat Manusia Malaikat-Malaikat yang Diutus Berita Besar Malaikat-Malaikat yang Mencabut Ia Bermuka Masam Menggulung Terbelah Orang-Orang yang Curang Terbelah Gugusan Bintang Yang Datang Dimalam Hari Yang Paling Tinggi Hari Pembalasan Fajar Negeri Matahari Malam Waktu Matahari Sepenggalan Naik Bukankah Kami telah Melapangakan Buah Tin Segumpal Darah Kemuliaan Bukti Keguncangan Kuda Perang yang Berlari Kencang Hari Kiamat Bermegah-Megahan Masa Pengumpat Gajah Suku Quraisy Barang-Barang yang Berguna Nikmat yang Banya Orang-Orang Kafir Pertolongan Gejolak Api Memurnikan Keesaan Allah Waktu Subuh Manusia = 114 surat = 6236 ayat 11 11 18 12 12 30 52 52 44 28 28 20 56 40 31 50 40 46 42 29 19 36 25 22 17 19 26 30 20 15 21 11 8 8 19 5 8 8 11 11 8 3 9 5 4 7 3 6 3 5 4 5 6 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful