You are on page 1of 68

Tên thuốc Hàm lượng Đơn vị (theo hàm l

Saluta 300mg 300 mg


Colonic 1 viên
Nevakson 1g 1 g
Paroladin 1g 1 g
Taxotere 80mg 1 lọ
Proxacin 1%-200mg/20ml 200 mg
Twice - Cef 1g 1 g
Calci folinat 100mg 100 mg
Ginrokin 40 mg
Oxaliplatin 100mg 1.00 lọ
Coversyl 5mg 5.00 mg
Levifam 1g 0.5 g
Meronem 1g 1.00 g
Natri chlorid 0,9% - 500ml B1.00 chai
Ticol 500mg 500 mg
Cefobactam 1g 0.5 g
Rocephin 1g 1 g
Cadil 2mg 2 mg
Methylnol 40mg 40.00 mg
Amikacin 500mg 500 mg
Turbe 1 viên
Enfelo 5mg 5 mg
Gliatilin 1 g
Viramol 1g 1.00 g
Pantoloc 40mg 40.00 mg
Amikacin 500mg 500 mg
Taxotere 20mg 1 lọ
Albutein 25%-50ml 1 chai
Hỗn hợp RH 1 viên
Hudizim 1g 1 g
Hacip 200mg 200 mg
Fotalcix 1g 1 g
Albumin 20%-50ml (Hung) 1 chai
Hyperium 1mg 1 mg
Hemax 2000UI 2 TU
Diamicron MR 30mg 30 mg
Glucose 5% BĐ 500ml 1 chai
Savitam 1g 0.5 g
Lipitor 10mg 10 mg
Ceftriaxone 1g 1 g
Ciprinol 200mg/100ml 200 mg
jincetam 1g 0.5 g
Cefotaxone 1g 1 g
Paralys 4 mg
Pomulin 300mg 300 mg
Fortec A 200mg 200 mg
Ciprobay 200mg 200 mg
Syngly-2 2 mg
Dextrose 5% 500ml BĐ 1 chai
Fenbrat 300mg 0.3 g
Cefobis 1g 1 g
Aminosteril N-Hepa 8%-250 1 chai
Amigold 250ml 1 chai
Dotarem 1 lọ
Lovenox 40mg/0.4ml 10 TU
Alfa-Chymotrypsin 5000UI 5 mg
Doxorubicin 50mg 1 lọ
Sentram 1,5g 1 g
Cephalexin 500mg 0.5 g
Plavix 75mg 75 mg
Avandia 4mg 4 mg
Avandamet 2mg/500mg 2 mg
Lipiden 300mg 0.3 g
Tarceva 150mg 1 viên
Vitamin 3B 1.00 viên
Doxorubicin 10mg 1 lọ
Rocalcic 50UI 50 UI
Neurotin 300mg 0.3 g
Amlor 5mg 5 mg
Amoxyclin 500mg 500 mg
Billganin 1 viên
Crestor 10mg 10 mg
Nexium 40mg 40 mg
Glumeron 80 80 mg
Golsamin 250mg 0.25 g
Preterax 2mg 1.00 viên
Captohexal 25mg 25 mg
Glucose 5% 500ml Braun 1 chai
Unasyn 1,5g 1 g
Cefoperazon 1g 1 g
Cisplatin 0,5mg/ml- 100ml 1 lọ
Epocim 2000UI 2 TU
Daflon 0.45 g
Myonal 50mg 0.05 g
Dorithrixin 150 mg
Rulid 150mg 150 mg
Xatral 10mg 10 mg
Xatral 5mg 5 mg
Biseko 50ml 1 chai
Haginat 500mg 500 mg
Fentanyl 0,5mg/10ml 1 ống
Albumin 20%-50ml (Mỹ) 1 chai
Lipvar 10mg 10 mg
Casodex 50mg 50 mg
Neo - Amiyu 200ml 1 túi
Glucose 20% 250ml BĐ 1 chai
Amaryl 4mg 4 mg
Modlip 10mg 10 mg
Chymomedi 4200UI 4.2 mg
Diflazon 150mg 0.15 g
Zometa 4mg 4 mg
Zidenol 80mg 80 mg
Ventolin
Ventolin 100mcg
Ampisulcillin 1,5g 1 g
Lefidim 1g 1 g
Dobutamine 250mg/20ml ( Ph0.25 g
Tanakan 40mg 40 mg
Mekomucosol 200mg 200 mg
Tavanic 500mg/100ml 0.50 g
Xeloda 500mg 500 mg
Cefuroxime 1500mg 1500 mg
Biofora 1g 1 g
Artrodar 50mg 50 mg
Baraclude 0,5mg 0.5 mg
Salbutamol 4mg 4 mg
Epirubicin 50mg 1 lọ
Maxepim 1g 1 g
Alfa-Chymotrypsin 4200UI 1 viên
Allopurinol 300mg 300 mg
Wontiaxon 1g 1 g
Augbactam 625mg 500 mg
Salbutamol 0,5mg/1ml
Ventolin Spray
Cimetidin 300mg 300 mg
Invanz 1g 1 g
Salbutamol 2mg 2 mg
Glucon 250mg 0.25 g
Klacid 500mg 500 mg
Seduxen 5mg 5 mg
No-spa 40mg 0.4 g
Sobelin 5mg 5 mg
Nexium 40mg 40 mg
Suopinchon 20mg 20 mg
Lipanthyl 300mg 0.3 g
Fenbrat 100mg 0.1 g
Amaryl 2mg 2 mg
Reminyl 4mg 4 mg
Zinnat 500mg 500 mg
Enahexal 10mg 10 mg
Gliphalin 1g 1 g
Atovast 10mg 10 mg
Cordarone 200mg 200 mg
Telfor 60mg 0.06 g
Gentamycin 80mg (Đức) 0.08 g
Aminoplasmal 500ml 1 chai
Lodimax 5mg 5 mg
Zoloft 50mg 50 mg
Fentanyl 0,1mg/ 2ml 1 ống
Forlax 10g 10.00 g
Dopamine 200mg 0.2 g
Levonor 1mg 1.00 mg
Mekociprox 500mg 500 mg
Amapirid 4mg 4 mg
Glucose 20% 250ml BB 1 chai
Zocor 10mg 10 mg
Enahexal 5mg 5 mg
Arimidex 1mg 1 mg
Ferrovit 500mg 0.5 g
Bleocin 15mg 1 lọ
Sorbitol 5g 5 g
Tanganil 500mg 1 ống
Sorbitol 5g (HG) 5 g
Tenormin 50mg 50 mg
Tanganil 500mg 1 viên
D - Amin 80mg 80 mg
Enarenal 5mg 5 mg
Persantin 10mg/2ml 0.01 g
Mycosyst 200mg/100ml 0.2 g
Clazic SR 30mg 30 mg
Miacalcic 2800 UI 2800 UI
Aspirin 100mg 1 viên
Sibelium 5mg 5 mg
Aldacton 25mg 25 mg
Verospiron 25mg 25 mg
Verospiron 50mg 50 mg
Ethambutol 400mg 0.4 g
Augmentin 1g 875 mg
Vascam 5mg 5 mg
Dilatrend 6,25mg 6.25 mg
Cimetidin 200mg 200 mg
Darinol 100mg 100 mg
Apitim 5mg 5 mg
Sulperazon 1g 0.5 g
Celebrex 200mg 200 mg
Aminoplasmal Hepa 10% - 5 1 chai
Acid Glutamic 1%-500ml 1 chai
Minirin 0,1mg 0.1 mg
Sintrom 4mg 4 mg
Zestril 10mg 10.00 mg
Streptomycin 1g 1 g
Diazepam 10mg/2ml 10 mg
Chymase 5g 1 lọ
Kacina 500mg 500 mg
Zoamco 10mg 10 mg
Ouabain 0,25mg 0.25 mg
Adrenalin 1mg 1 mg
Diaphylline 250mg 250 mg
Amdirel 5mg 5 mg
Beartec 10mg 10 mg
Glyared 80mg 80 mg
Furosemid 40mg 40 mg
Medrol 16mg 16.00 mg
Metronidazol 250mg 0.25 g
Fosamax 70mg 70 mg
Rebetol 0,2 0.20 g
Kalecin 250mg 250 mg
Epokine 2000ui 2 TU
Diflucan 150mg 0.15 g
Cimetidin 300mg 300 mg
Fenohexal 300mg 0.3 g
Garbapia 300mg 0.3 g
Mobic 7,5mg 7.50 mg
Glucophage 850mg 0.85 g
Glizadinax 80mg 80 mg
Plendil 5mg 5 mg
Gapentin 300mg 0.3 g
TV - Perazol 1g 1 g
Sedacoron 150mg 150 mg
Zinnat 125mg siro 125 mg
Chlorpheniramin 4mg 4 mg
Erythromycin 500mg 0.5 g
Anastrol 1mg 1 mg
Morphin 10mg/1ml 10.00 mg
Durogesic 50mcg/h 1 miếng
Tamoxifen 10mg 10 mg
Aredia 30mg 30 mg
Dafrazol 20mg 20.00 mg
Efferalgan codein 0.50 g
Normodipin 5mg 5 mg
Captopril 25mg 25 mg
Seduxen 10mg/2ml 10 mg
Diclofenac 50mg 0.05 g
Micardis 40mg 40 mg
Lisopress 10mg 10.00 mg
Tenoxicam 20mg 20 mg
Telfast 180mg 0.18 g
Eganin 200mg 200 mg
Telfast 60mg 0.06 g
Tilcotil 20mg 20 mg
Paracetamol 500mg 0.50 g
Fortaacef 1g 1 g
Amigold 500ml 1 túi
Bricanyl 0,5mg 0.5 mg
Rocalcic 100UI 100 UI
Hamett 3,8g 3.8 g
Caporil 25mg 25 mg
Betaloc 50mg 0.05 g
Azicap 250mg 250 mg
Chiamin-S 500ml 1 chai
Alvesin 250ml 1 chai
Stustu 25mg 25 mg
Diovan 80mg 80.00 mg
Magnesi sulfat 15% 1.50 g
Atropin sulfat 0,25mg 0.25 mg
Motilium M 10mg 10 mg
Tensikey 5mg 10.00 mg
Microxative 6,25g 6.25 mg
Midazolam 5mg 5.00 mg
Viartril S 1500mg 1.5 g
Flutamide 250mg 0.25 g
Erixon 50mg 0.05 g
Tamik 3mg 3 mg
Clarityne 10mg 10.00 mg
Diamicron 80mg 80 mg
Avelox 500mg 0.50 mg
Thyrozol 5mg 5 mg
Forasm 10mg 10 mg
Zantac 50mg 0.03 mg
Carboplatin 10mg/ml- 5ml 1 lọ
Klamentin 250mg 250 mg
Lyrica 75mg 75 mg
Ampicillin 1g 1 g
Digoxin 0,25mg/1ml 0.25 mg
Avirtab 200mg 200 mg
Mucoserine 200mg 200 mg
Aclasta 5mg 5 mg
Fenoflex 160mg 0.16 g
Lyrica 150mg 150 mg
Noroxin 400mg 0.40 g
Dorabep 800mg 0.80 g
Stugeron 25mg 25 mg
Fenohexal 100mg 0.1 g
Sona - Tium 70mg 70 mg
Tensiomin 25mg 25 mg
Colchicine 1mg (VN) 1 mg
Cimetidin 200mg 200 mg
Acemuc 200mg 200 mg
Heberitro 2000UI 2 TU
Diclofenac 75mg 0.015 g
Ephedrin 10mg 10 mg
Vitamin K 5mg 5 mg
Concor 5mg 5 mg
Gentamycin 80mg 0.08 g
Fosamax Flus70mg 70 mg
Hepavea 8,2% 1 chai
Glucose 5% 250ml Braun 1 chai
Artrodar 30mg 30 mg
Vitamin K 10mg/ml 10 mg
Nexium 20mg 20 mg
Calci chlorid 500mg/5ml 500 mg
Huma Globin 2,5g 1 lọ
Klacid MR 500mg 500 mg
Gliatilin 400mg 400 mg
No- Spa 0.4 g
Doxycilin 100mg 0.1 g
Voltaren 75 mg 0.075 g
Digoxin 0,25mg 0.25 mg
Amlosun 5mg 5 mg
Navazepin 200mg 200 mg
Amizepin 200mg 200 mg
Ditazidim 1g 1 g
Androcur 50mg 50 mg
Augmentin 625mg 500 mg
Lexomil 6mg 6 mg
Voltaren 1% 1 tub
Dimenhydrinat 0.05 g
Acyclovir 200mg 200 mg
Ciprobay 500mg 500 mg
Pomulin 600mg 600 mg
Aleucin 500mg 500 mg
Celosti 200mg 200 mg
Phenytoin Natri 100mg 0.10 mg
Amitriptyline 25mg 25 mg
Methotrexate 2,5mg 2.50 mg
Neostigmine 0,5mg 0.50 mg
Midakacin 0,5g 500 mg
Epirubicin 10mg 1 lọ
Glucose 5% 1000ml Braun 1 chai
Protoflam 0,2 200 mg
Azukon MR 80 mg
Bitazid 1g 1 g
Acetazonamid 250mg 250 mg
Jenimax 250 250 mg
Amphotret 50mg 50 mg
Modom-S 10 mg
Triflucan 100mg 0.1 g
Hepsera 10 mg 10 mg
Renitec 10mg 10 mg
Zovirax 5g 1 tub
Stresam 50mg 50 mg
Digoxin 0,5mg/2ml 0.5 mg
Gloverin 40mg 40 mg
Smecta 3g 3 g
Nautamin 0.09 g
Magnesi sulfat 5g 5 g
Lopid 300mg 0.3 g
Lipitor 20mg 20 mg
Cophacip 500mg 500 mg
Aminoplasmal 10% 500ml 1 chai
Sedacoron 200mg 200 mg
Distocide 600 0.6 g
Zyloric 300mg 300 mg
Triflucan 50mg 0.05 g
Dextrose 5% - 500ml BB 1 chai
Dilatrend 25mg 25 mg
Zestril 20mg 10.00 mg
Aspegic 100mg 100 mg
Zentopicil 1g 1 g
Persantin 75mg 0.075 g
Peflacin 400mg 0.40 g
Tildiem 60mg 0.06 g
Migrentil 3 mg
Mucomyst 200mg 200 mg
Zyloric 200mg 200 mg
Ospamox 0,5g 500 mg
Durogesic 25Mcg/h 1 miếng
Mucitux 50mg 0.05 g
Glucophage 1000mg 1.00 g
Methylergometrine 0,2mg 0.2 mg
Feldene 20mg 20.00 mg
Triatec 5mg 5.00 mg
Nootropyl 1g 1.00 g
Augmentin 1g 875 mg
Voltaren 75mg 0.075 g
Dozeni 50mg 50 mg
Acyclovir 800mg 800 mg
Hutevir 0,2 200 mg
Amlor 10mg 10 mg
Ameflu + C 500 mg
Renitec 5mg 5 mg
Famotidin 40mg 40 mg
Luvox 100mg 0.1 g
Atovast 20mg 20 mg
Stablon 12,5mg 12.5 mg
Mycomucc 200mg 200 mg
Glucobay 50mg 50 mg
Fluoconazol 150mg 0.15 g
Philtabel 50mg 50 mg
Medphatobra 80 80 mg
Mydocalm 50mg 50 mg
Myderison 50mg 50 mg
Plendil Plus 5 mg
Tramadol 50mg 50 mg
Exomuc 200mg 200 mg
Flexsa 1500mg 1.5 g
ATP 20 mg
Motilium M 10 mg
Apo-Trihex 2mg 2 mg
Artan 2mg 2 mg
Trihex 2mg 2 mg
Vastarel MR 35mg 35 mg
Metazydyna 20mg 20 mg
Vasranta 20mg 20 mg
Mocovium M 10 mg
Vastarel 20mg 20 mg
Panadol 500mg 0.50 g
Actifed 60ml 360 mg
Dipherelin 3,75mg 3.75 mg
Mỡ Benzosali 500g 1.00 tuýp
Ac - lyte 0,2 200 mg
Carduran 2 mg
Povidone - Iod 10%-20ml 1.00 chai
Calci C 1000mg 1000 mg
Dimedrol 10mg/ml 1ml 0.01 g
Spasvina 40 mg
Vancomycin 1g 1 g
Isoptin 40mg 40 mg
Accupril 5mg 5.00 mg
Vinpocetin 5mg 5 mg
Medrol 4mg 4.00 mg
Glucose 20% 500ml BB 1 chai
Cavinton 10mg 10 mg
Cavinton 5mg 5 mg
Vitamin B1 - 100mg 100 mg
Voltaren 50mg 0.05 g
Vitamin B1 - 100mg 100 mg
Vitamin B12 1000mcg 1 mg
Artesunate 50mg 50 mg
Zentel 200mg 200 mg
Luminal 100mg 0.10 mg
Vitamin B6 - 25mg 25 mg
Alvesin 500ml 1 chai
Vitamin C - 500mg 500 mg
Vitamin C - 100mg 100 mg
Ovestin 0,5mg 0.5 mg
Ostemax 70mg 70 mg
Eganeen 200mg 200 mg
Theralen 5mg 5 mg
Ceelin siro 60ml (100mg/5ml1200 mg
Tylenol 650mg 0.65 g
Primaquin 13,2 mg 13.20 mg
Apo-Glyburid 5mg 5 mg
Enat 400UI 400 mg
Vitamin E 400UI 400 mg
Cadipherol 400UI 400 mg
Artesunate 60mg 60 mg
Servamox 0,5g 500 mg
Spasmaverin 40mg 40 mg
Theralen 2,5mg/5ml 125ml 62.5 mg
Vitamin K 0,05mg 0.05 mg
Vitamin K1 10mg/ml 10 mg
Vitamin PP 500mg 500 mg
Losartan 50mg 50.00 mg
Otrivin 1%
Stilnox 10mg 10 mg
Hoạt chất Đường dùng Mã ATC Liều DDD
Glutathione khử Tiêm V03AB32 600.00
Arginin+vit b1+vit bUống A11JC 4.00
Ceftriaxone Tiêm J01DD04 2.00
Ceftriaxone Tiêm J01DD04 2.00
Docetaxel Tiêm L01CD02 1.00
Ciprofloxacin Tiêm J01MA02 500.00
Cefotaxime Tiêm J01DD01 4.00
Calci folinat Tiêm V03AF03 60.00
Ginkgo Biloba Uống N06BX19 4.00
Oxaliplatin Tiêm L01XA03 1.00
Perindopril Uống C09AA04 4.00
Cefoperazol + SulbaTiêm J01DD62 4.00
Meropenem Tiêm J01DH02 2.00
Natri chlorid Tiêm B05XA03 1.00
Citicoline Tiêm N06BX06 1000.00
Cefoperazol + SulbaTiêm J01DD62 4.00
Ceftriaxone Tiêm J01DD04 2.00
Doxazosin Uống C02CA04 4.00
Methyl prednisolon Tiêm H02AB04 20.00
Amikacin Tiêm J01GB06 1000.00
Rifampicin +INH Tiêm J04AM02 4.00
Felodipin Uống C08CA02 5.00
Cholin alfoscerat Tiêm N07AX02 1.50
Paracetamol Tiêm N02BE01 3.00
Pantoprazole Tiêm A02BC02 40.00
Amikacin Tiêm J01GB06 1000.00
Docetaxel Tiêm L01CD02 1.00
Albumin Truyền B05AA01 1.00
Rifampicin +INH Tiêm J04AM02 4.00
Ceftazidime Tiêm J01DD02 4.00
Celecoxib Uống M01AH01 200.00
Cefotaxime Tiêm J01DD01 4.00
Albumin Truyền B05AA01 1.00
Rilmenidine Tiêm C02AC06 1.00
Erythropoietin Tiêm B03XA01 1.00
Gliclazide Uống A10BB09 60.00
Glucose Tiêm B05CX01 1.00
Cefoperazol + SulbaTiêm J01DD62 4.00
Atorvastatin Uống C10AA05 20.00
Ceftriaxone Tiêm J01DD04 2.00
Ciprofloxacin Tiêm J01MA02 500.00
Cefoperazol + SulbaTiêm J01DD62 4.00
Cefotaxime Tiêm J01DD01 4.00
Galatamin Tiêm N06DA04 16.00
Glutathione khử Tiêm V03AB33 600.00
Arginin Uống A05BA07 400.00
Ciprofloxacin Tiêm J01MA02 500.00
Glimepiride Uống A10BB12 2.00
Glucose Tiêm B05CX01 1.00
Fenofibrat Uống C10AB05 0.20
Cefoperazone Tiêm J01DD12 4.00
Dịch đạm truyền aciTiêm B05BA01 1.00
Dịch đạm truyền aciTiêm B05BA01 1.00
Gadopentetic acid Tiêm V08CA01 1.00
Enoxaparin Tiêm B01AB05 2.00
Alfa-Chymotrypsin Tiêm B06AA04 1.00
Doxorubicin Tiêm L01DB01 1.00
Ampicillin + Sulba Tiêm J01CR01 2.00
Cefalexin Uống J01DB01 2.00
Clopidogrel bisulfat Uống B01AC04 75.00
Rosiglitazol maleat uống A10BG02 6.00
Rosiglitazol maleat Tiêm A10BG02 6.00
Gemfibrozil Uống C10AB04 1.20
Erlotinib Uống L01XE03 1.00
Polyvitamin Uống A11A 2.00
Doxorubicin Tiêm L01DB01 1.00
Calcitonin Tiêm H05BA01 100.00
Gabapentin Uống N03AX12 1.80
Amlodipin Uống C08CA01 5.00
Amoxicillin Uống J01CA04 1000.00
L-Arginine HCL+Thia Uống A11JC 4.00
Rosuvastatin Tiêm C01AA07 10.00
Esomeprazon Uống A02BC05 30.00
Gliclazide Uống A10BB09 60.00
Glucosamin sulfat Uống M01AX05 1.50
Perindopril + indap Uống C09BA04 1.00
Captopril Uống C09AA01 50.00
Glucose Tiêm B05CX01 1.00
Ampicillin + Sulba Tiêm J01CR01 2.00
Cefoperazone Tiêm J01DD12 4.00
Cisplatin Tiêm L01XA01 1.00
Erythropoietin Tiêm B03XA01 1.00
Diosmin 450 mg +50 mg hesperidin C05CA53 0.90
Eperisone HCL Uống M03BX09 0.15
Roxithromycin Uống J01FA06 300.00
Roxithromycin Uống J01FA06 300.00
Alfuzosin Uống G04CA01 7.50
Alfuzosin Uống G04CA01 7.50
Albumin Truyền B05AA01 1.00
Cefuroxim Uống J01DC02 500.00
Fentanyl Tiêm N01AH01 1.00
Albumin Truyền B05AA01 1.00
Atorvastatin Uống C10AA05 20.00
Bicalutamide Uống L02BB03 50.00
Dịch đạm truyền aciTiêm B05BA01 1.00
Glucose Tiêm B05CX01 1.00
Glimepiride Uống A10BB12 2.00
Atorvastatin Uống C10AA05 20.00
Alfa-Chymotrypsin Uống B06AA04 3.50
Fluoconazol Uống J02AC01 0.20
Acid Zoledronic truyền tĩnh mạch M05BA08 4.00
Gliclazide Uống A10BB09 60.00
Salbutamol R03AC02 0.80
Salbutamol R03AC02 0.80
Ampicillin + Sulba Tiêm J01CR01 2.00
Ceftazidime Tiêm J01DD02 4.00
Dobutamin Tiêm C01CA07 0.50
Ginkgo Biloba Uống N06BX21
Acetylcysteine Uống R05CB01 500.00
Ofloxacin Tiêm J01MA01 0.40
Capecitabine Uống L01BC06 4000.00
Cefuroxim Tiêm J01DC02 3000.00
Cefoperazone Tiêm J01DD12 4.00
Diacerein Uống M01AX21 100.00
Entecavir Uống J05AF10 0.50
Salbutamol uống R03CC02 8.00
Epirubicin Tiêm L01DB03 1.00
Cefepime Tiêm J01DE01 2.00
Alfa-Chymotrypsin Uống B06AA04 3.50
Allopurinol Uống M04AA01 400.00
Ceftriaxone Tiêm J01DD04 2.00
Amoxicillin + A.ClaUống J01CR02 1000.00
Salbutamol R03AC02 0.80
Salbutamol R03AC02 0.80
Cimetidine Tiêm A02BA01 800.00
Ertapenem Tiêm J01DH03 1.00
Salbutamol uống R03CC02 8.00
Glucosamin Uống M01AX05 1.50
Clarithromycin Uống J01FA09 500.00
Diazepam Uống N05BA01 10.00
Drotaverine Uống A03AD02 0.10
Flunarizin N07CA03 10.00
Esomeprazon Tiêm A02BC05 30.00
Furosemid Uống C03CA01 40.00
Fenofibrat Uống C10AB05 0.20
Fenofibrat Uống C10AB05 0.20
Glimepiride Uống A10BB12 2.00
Galatamin Uống N06DA04 16.00
Cefuroxim Uống J01DC02 500.00
Enalapril Uống C09AA02 10.00
Cholin alfoscerat Tiêm N07AX02 1.00
Atorvastatin Uống C10AA05 20.00
Amiodaron Uống C01BD01 200.00
Fexofenadine Uống R06AX26 0.12
Gentamycin Tiêm J01GB03 0.24
Dịch đạm truyền aciTiêm B05BA01 1.00
Amlodipin Uống C08CA01 5.00
Sertraline uống N06AB06 50.00
Fentanyl Tiêm N01AH01 1.00
Macrogol Uống A06AD15 10.00
Dopamine Tiêm C01CA04 0.50
Nor-Epinephrin Tiêm C01CA03 6.00
Ciprofloxacin Uống J01MA02 1000.00
Glimepiride Uống A10BB12 2.00
Glucose Tiêm B05CX01 1.00
Simvastatin Tiêm C10AA01 30.00
Enalapril Uống C09AA02 10.00
Anastrozole Uống L02BG03 1.00
Ferrous Fumarate, acUống B03AA02 0.20
Bleomycin Tiêm L01DC01 1.00
Sorbitol uống A06AD18 10.00
Acetyl leucin Tiêm tĩnh mạch N07CA04 2.00
Sorbitol Tiêm A06AD18 10.00
Atenolol Uống C07AB03 75.00
Acetyl leucin Uống N07CA04 3.50
Gliclazide Uống A10BB09 60.00
Enalapril Uống C09AA02 10.00
Dipyridamol Tiêm B01AC07 0.20
Fluoconazol Dùng ngoài J02AC01 0.20
Gliclazide Uống A10BB09 60.00
Calcitonin Dạng xịt H05BA01 200.00
Acetylsalicylic acid Uống B01AC06 1.00
Flunarizin N07CA03 10.00
Spironolactone Uống C03DA01 75.00
Spironolactone Uống C03DA01 75.00
Spironolactone Tiêm C03DA01 75.00
Ethambutol Uống J04AK02 1.20
Amoxicillin + A.ClaUống J01CR02 1000.00
Amlodipin Uống C08CA01 5.00
Carvedilol Uống C07AG02 37.50
Cimetidine Uống A02BA01 800.00
Allopurinol Uống M04AA01 400.00
Amlodipin Uống C08CA01 5.00
Cefoperazol + SulbaTiêm J01DD62 4.00
Celecoxib Uống M01AH01 200.00
Dịch đạm truyền aciTiêm B05BA01 1.00
Dịch đạm truyền aciTiêm B05BA01 1.00
Desmopressin acetatUống H01BA02 0.40
Acenocoumarol Uống B01AA07 5.00
Lisinopril Uống C09AA03 10.00
Streptomycin uống J01GA01 1.00
Diazepam Tiêm N05BA01 10.00
Alfa-Chymotrypsin Tiêm B06AA04 1.00
Amikacin Tiêm J01GB06 1000.00
Atorvastatin Uống C10AA05 20.00
Strophantin G Tiêm C01AC01 0.25
Epinephrin Tiêm C01CA24 0.50
Aminophylline Tiêm R03DA05 600.00
Amlodipin Uống C08CA01 5.00
Enalapril Uống C09AA02 10.00
Gliclazide Uống A10BB09 60.00
Furosemid Uống C03CA01 40.00
Methyl prednisolon Uống H02AB04 7.50
Metronidazole Uống P01AB01 2.00
Alendronat Na Uống M05BA04 10.00
Ribavirin Uống J05AB04 1.00
Clarithromycin Uống J01FA09 500.00
Erythropoietin Tiêm B03XA01 1.00
Fluoconazol Uống J02AC01 0.20
Cimetidine Uống A02BA01 800.00
Fenofibrat Uống C10AB05 0.20
Gabapentin Uống N03AX12 1.80
Meloxicam Uống M01AC06 15.00
Metformine Uống A10BA02 2.00
Gliclazide Uống A10BB09 60.00
Dihydropyridin Uống C08CA02 5.00
Gabapentin Uống N03AX12 1.80
Cefoperazone Tiêm J01DD12 4.00
Amiodaron Tiêm C01BD01 200.00
Cefuroxim Uống J01DC02 500.00
Chlorpheniramin Uống R06AB02 6.00
Erythromycin Uống J01FA01 1.00
Anastrozole Uống L02BG03 1.00
Morphine hydrochlorTiêm N02AA01 30.00
Fentanyl Dùng ngoài N01AH01 1.00
Tamoxifen uống L02BA01 20.00
Dinatri pamidronat Tiêm M05BA03 60.00
Omeprazol Uống A02BC01 20.00
Paracetamol + codeiUống N02AA59 3.00
Amlodipin Uống C08CA01 5.00
Captopril Uống C09AA01 50.00
Diazepam Tiêm N05BA01 10.00
Diclofenac Uống M01AB05 0.10
Telmisartan uống C09CA07 40.00
Lisinopril Uống C09AA03 10.00
Tenoxicam uống M01AC02 20.00
Fexofenadine Uống R06AX26 0.12
Arginin Uống A05BA07 400.00
Fexofenadine Uống R06AX26 0.12
Tenoxicam uống M01AC02 20.00
Paracetamol Uống N02BE01 3.00
Cefotaxime Tiêm J01DD01 4.00
Dịch đạm truyền aciTiêm B05BA01 1.00
Terbutaline uống R03AC03 2.00
Calcitonin Tiêm H05BA01 100.00
Diosmectite Uống A07BC05 9.00
Captopril Uống C09AA01 50.00
Metoprolol Uống C07AB02 0.15
Azithromycin Uống J01FA10 300.00
Dịch đạm truyền aciTiêm B05BA01 1.00
Dịch đạm truyền aciTiêm B05BA01 1.00
Cinarizin Uống N07CA02 90.00
Losartan Uống C09CA01 50.00
Magnesi sulfat Tiêm A06AD04 7.00
Atropin sulfat Tiêm A03BA01 1.50
Domperidone Uống A03FA03 30.00
Lisinopril Uống C09AA03 10.00
Macrogol Uống A06AD15 10.00
Midazolam Tiêm N05CD08 15.00
Glucosamin sulfat Uống M01AX05 1.50
Flutamide Uống L02BB01 0.75
Eperisone HCL Uống M03BX09 0.15
Dihydroergotamine Uống N02CA01 4.00
Loratadine Uống R06AX13 10.00
Gliclazide Uống A10BB09 60.00
Moxifloxacin Tiêm J01MA14 0.40
Thiamazole Tiêm H03BB02 10.00
Ephedrin Tiêm C01CA26 50.00
Ranitidine Tiêm A02BA02 0.30
Carboplatin Tiêm L01XA02 1.00
Amoxicillin + A.ClaUống J01CR02 1000.00
Pregabalin Uống N03AX16 300.00
Ampicillin Tiêm J01CA01 2.00
Digoxin Tiêm C01AA05 0.25
Acyclovir Uống J05AB01 4000.00
Acetylcysteine Uống R05CB01 500.00
Acid Zoledronic truyền tĩnh mạch M05BA08 4.00
Fenofibrat Uống C10AB05 0.20
Pregabalin Uống N03AX16 300.00
Norfloxacin Uống J01MA06 0.80
Piracetam Uống N06BX03 2.40
Cinarizin Uống N07CA02 90.00
Fenofibrat Uống C10AB05 0.20
Alendronat Na Uống M05BA04 10.00
Captopril Uống C09AA01 50.00
Colchicine Uống M04AC01 1.00
Cimetidine Tiêm A02BA01 800.00
Acetylcysteine Uống R05CB01 500.00
Erythropoietin Tiêm B03XA01 1.00
Diclofenac Tiêm M01AB05 0.10
Ephedrin Tiêm C01CA26 50.00
Thuốc bổ, vitamin kTiêm B02BA02 2.00
Bisoprolol Uống C07AB07 10.00
Gentamycin Tiêm J01GB03 0.24
Alendronate uống M05BA 04 10.00
Dịch đạm truyền aciTiêm B05BA01 1.00
Glucose Tiêm B05CX01 1.00
Diacerein Uống M01AX21 100.00
Vitamin K Tiêm B02BA01 20.00
Esomeprazon Uống A02BC05 30.00
Calci chlorid Tiêm A12AA07 200.00
Globulin Tiêm J06B A02 0.2
Clarithromycin Uống J01FA09 500.00
Cholin alfoscerat Uống N07AX02 800.00
Drotaverine Tiêm A03AD02 0.10
Doxycycline Uống J01AA02 0.10
Diclofenac Uống M01AB05 0.10
Digoxin Uống C01AA05 0.25
Amlodipin Uống C08CA01 5.00
Carbamazepine Uống N03AF01 1000.00
Carbamazepine Uống N03AF01 1000.00
Ceftazidime Tiêm J01DD02 4.00
Cyproteron Uống G03HA01 100.00
Amoxicillin + A.ClaUống J01CR02 1000.00
Brommazepam Uống N05BA08 10.00
Diclofenac Dùng ngoài S01BC03 0.20
Dimenhydrinat Uống R06AA02 0.20
Acyclovir Uống J05AB01 4000.00
Ciprofloxacin Uống J01MA02 1000.00
Glutathione khử Tiêm V03AB34 600.00
Acetyl leucin Uống N07CA04 3.50
Celecoxib Uống M01AH01 200.00
Phenytoin Uống N03AB02 0.30
Amitriptyline Uống N06AA09 75.00
Methotrexate Uống L04AX03 2.50
Neostigmine Tiêm N07AA01 2.00
Amikacin Tiêm J01GB06 1000.00
Epirubicin Tiêm L01DB03 1.00
Glucose Tiêm B05CX01 1.00
Acyclovir Uống J05AB01 4000.00
Gliclazide Uống A10BB09 60.00
Ceftazidime Tiêm J01DD02 4.00
Acetazolamide Uống S01EC01 700.00
Amoxicillin + A.ClaUống J01CR02 1000.00
Amphotericin B Tiêm J02AA01 35.00
Domperidone Uống A03FA03 30.00
Fluoconazol Uống J02AC01 0.20
Adefovir dipivoxil Uống J05AF08 10.00
Enalapril Uống C09AA02 10.00
Acyclovir Bôi D06BB03 0.20
Etifoxin HCL Uống N05BX03 50.00
Digoxin Tiêm C01AA05 0.25
Alverine Uống A03AX08 80.00
Diosmectite Uống A07BC05 9.00
Di-acefyllin dipheh Uống R06AA02 0.30
Magnesi sulfat Tiêm A06AD04 7.00
Gemfibrozil Uống C10AB04 1.20
Atorvastatin Uống C10AA05 20.00
Ciprofloxacin Uống J01MA02 1000.00
Dịch đạm truyền aciTiêm B05BA01 1.00
Amiodaron Uống C01BD01 200.00
Praziquantel Uống P02BA01 3.00
Allopurinol Tiêm M04AA01 400.00
Fluoconazol Uống J02AC01 0.20
Glucose Tiêm B05CX01 1.00
Carvedilol Uống C07AG02 37.50
Lisinopril Uống C09AA03 10.00
Acetylsalicylic acid Uống B01AC06 1.00
Ampicillin Tiêm J01CA01 2.00
Dipyridamol Uống B01AC07 0.40
Pefloxacin Uống J01MA03 0.80
Diltiazem Uống C08DB01 0.24
Dihydroergotamine Uống N02CA52 4.00
Acetylcysteine Uống R05CB01 500.00
Allopurinol Uống M04AA01 400.00
Amoxicillin Uống J01CA04 1000.00
Fentanyl Dùng ngoài N01AH01 1.00
Eprazinon Uống R05CB04 0.20
Metformine Uống A10BA02 2.00
Methylergometrine Tiêm G02AB01 0.20
Piroxicam Uống M01AC01 20.00
Ramipril Uống C09AA05 2.50
Piracetam Tiêm N06BX03 6.00
Amoxicillin + A.ClaTiêm J01CR02 3000.00
Diclofenac Tiêm M01AB05 0.10
Diacerein Uống M01AX21 100.00
Acyclovir Uống J05AB01 4000.00
Acyclovir Uống J05AB01 4000.00
Amlodipin Uống C08CA01 5.00
Acetaminophen 500 Uống N02BE51 3.00
Enalapril Uống C09AA02 10.00
Famotidin Uống A02BA03 40.00
Fluvoxamin maleat Uống N06AB08 0.10
Atorvastatin Uống C10AA05 20.00
Tianeptine Tiêm N06AX14 37.50
Acetylcysteine Uống R05CB01 500.00
Acarbose Uống A10BF01 0.30
Fluoconazol Uống J02AC01 0.20
Tiropramide hydrochuống M01AB15 30.00
Tobramycine Tiêm J01GB01 240.00
Tolperisone Uống M03BX04 200.00
Tolperisone Uống M03BX04 200.00
Dihydropyridin Uống C07FB02 5.00
Tramadol Uống N02AX02 300.00
Acetylcysteine Uống R05CB01 500.00
Glucosamin sulfat Uống M01AX05 1.50
Adenosin triphosphaTiêm C01EB10 15.00
Domperidone Uống A03FA03 30.00
Trihexyphenidyl hyduống N04AA01 10.00
Trihexyphenidyl hydTiêm N04AA01 11.00
Trihexyphenidyl hydTiêm N04AA01 12.00
Trimetazidin Tiêm C01EB15 40.00
Trimetazidin Tiêm C01EB15 40.00
Trimetazidin Tiêm C01EB15 40.00
Domperidone Uống A03FA03 30.00
Trimetazidin uống C01EB15 40.00
Paracetamol Uống N02BE01 3.00
Triprolidine + pseu Uống R01BA52 240.00
Triptorelin Uống L02AE04 100.00
Mỡ benzosali Bôi da D02BA01 0.20
Acetylcysteine Uống R05CB01 500.00
Doxazosin Uống C02CA04 4.00
Povidone - Iod Bôi da D08AG05 0.20
Acid Ascorbic Uống A11GB01 1.00
Diphenhydramin Tiêm R06AA02 0.20
Alverine Uống A03AX08 80.00
Vancomycin Tiêm J01XA01 2.00
Verapamil Uống C08DA01 240.00
Quinapril Uống C09AA06 15.00
Vinpocetin Tiêm N06BX18 15.00
Methyl prednisolon Uống H02AB04 7.50
Glucose Tiêm B05CX01 1.00
Vinpocetin uống N06BX18 15.00
Vinpocetin uống N06BX18 15.00
Vitamin B1 uống A11DA01 50.00
Diclofenac Uống M01AB05 0.10
Vitamin B1 uống A11DA01 50.00
Vitamin B12 Tiêm B03BA01 1.00
Artesunate Uống P01BE03 280.00
Albendazole Uống P02CA03 400.00
Phenobarbital Tiêm N03AA02 0.10
Vitamin B6 Uống A11HA02 160.00
Dịch đạm truyền aciTiêm B05BA01 1.00
Vitamin C Tiêm A11GA01 200.00
Vitamin C Uống A11GA01 200.00
Estriol Uống G03CA04 2.00
Alendronic Acid Uống M05BA04 10.00
Arginin Uống A05BA07 400.00
Alimemazin Uống R06AD01 30.00
Vitamin C Uống A11GA01 200.00
Paracetamol Uống N02BE01 3.00
Primaquin Uống P01BA03 15.00
Glibenclamide Uống A10BB01 10.00
Vitamin E Uống A11HA03 200.00
Vitamin E Uống A11HA03 200.00
Vitamin E Uống A11HA03 200.00
Artesunate Uống P01BE03 280.00
Amoxicillin Uống J01CA04 1000.00
Alverine Uống A03AX08 80.00
Alimemazin Uống R06AD01 30.00
Vitamin K Tiêm B02BA02 2.00
Vitamin K1 uống B02BA01 20.00
Vitamin PP Uống A11HA01 150.00
Losartan Uống C09CA01 50.00
Xylometazolin uống R01AA07 0.80
Zolpidem Tiêm N05CF02 0.80
Đơn vị theo liều D Nhóm điều trị theo DM thuốc chủ yếu ĐV dóng gói
mg Thuốc giải độc và dùng trong các trường hợp gống
viên KHOÁNG CHẤT VÀ VITAMIN viên
g Chống nhiễm khuẩn lọ
g Chống nhiễm khuẩn lọ
lọ Thuốc điều trị ung thư ống
mg Chống nhiễm khuẩn lọ
g Chống nhiễm khuẩn lọ
mg Thuốc điều trị ung thư ống
viên Thuốc tim mạch viên
lọ Thuốc điều trị ung thư và điều hòa miễn dịch lọ
mg Thuốc tim mạch viên
g Chống nhiễm khuẩn lọ
g Thuốc điều trị ký sinh trùng, chống nhiễm khulọ
chai Dung dịch điều chỉnh nước, điện giải, cân bằnchai
mg THUỐC TIM MẠCH (Thuốc khác) ống
g Chống nhiễm khuẩn lọ
g Chống nhiễm khuẩn lọ
mg Thuốc điều trị tăng huyết áp viên
mg Hormon và các thuốc tác động vào hệ nội tiết lọ
mg Chống nhiễm khuẩn ống
viên Chống nhiễm khuẩn ống
mg Thuốc điều trị tăng huyết áp viên
g Thuốc chống đau thắt ngực ống
g Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm không stero lọ
mg Thuốc đường tiêu hóa lọ
mg Chống nhiễm khuẩn lọ
lọ Thuốc điều trị ung thư ống
chai Máu và chế phẩm máu chai
viên Chống nhiễm khuẩn ống
g Chống nhiễm khuẩn lọ
mg Thuốc giảm đau, hạ sốt; chống viêm không steviên
g Chống nhiễm khuẩn lọ
chai Máu và chế phẩm máu chai
mg Thuốc tim mạch ống
TU Thuốc tác dụng đối với máu ống
mg Insulin và nhóm thuốc hạ đường huyết viên
chai Thuốc tiêm truyền chai
g Chống nhiễm khuẩn lọ
mg Thuốc hạ lipid máu viên
g Chống nhiễm khuẩn lọ
mg Chống nhiễm khuẩn lọ
g Chống nhiễm khuẩn lọ
g Chống nhiễm khuẩn lọ
mg Thuốc giãn cơ và ức chế cholinestetra ống
mg Thuốc giải độc và dùng trong các trường hợp glọ
mg THUỐC ĐƯỜNG TIÊU HÓA viên
mg Chống nhiễm khuẩn lọ
mg Insulin và nhóm thuốc hạ đường huyết viên
chai Thuốc tiêm truyền chai
g Thuốc hạ lipid máu viên
g Chống nhiễm khuẩn lọ
chai Thuốc tiêm truyền chai
chai Thuốc tiêm truyền chai
lọ Thuốc cản quang lọ
TU Thuốc tác dụng trên quá trình đông máu ống
lọ Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm không steroiống
lọ Thuốc điều trị ung thư lọ
g Chống nhiễm khuẩn lọ
g Chống nhiễm khuẩn viên
mg Thuốc chống huyết khối viên
mg Hormon và các thuốc tác động vào hệ nội tiết viên
mg Hormon và các thuốc tác động vào hệ nội tiết chai
g Thuốc hạ lipid máu viên
viên Thuốc điều trị ung thư viên
viên Khoáng chất và vitamin viên
lọ Thuốc điều trị ung thư lọ
UI Hocmon tuyến giáp, cận giáp và thuốc kháng gống
g Thuốc chống co giật, chống động kinh viên
mg Thuốc điều trị tăng huyết áp viên
mg Chống nhiễm khuẩn viên
viên KHOÁNG CHẤT VÀ VITAMIN viên
mg Thuốc tim mạch chai
mg Thuốc kháng acid và các thuốc chống loét khácviên
mg Insulin và nhóm thuốc hạ đường huyết viên
g Thuốc chống thoái hóa khớp viên
viên Thuốc tim mạch viên
mg Thuốc điều trị tăng huyết áp viên
chai Thuốc tiêm truyền chai
g Chống nhiễm khuẩn lọ
g Chống nhiễm khuẩn lọ
lọ Thuốc điều trị ung thư lọ
TU Thuốc tác dụng đối với máu ống
g Thuốc điều trị trĩ viên
g Thuốc giãn cơ và ức chế cholinestetra viên
mg Chống nhiễm khuẩn viên
mg Chống nhiễm khuẩn gói
mg THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐƯỜNG TIẾT NIviên
mg THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐƯỜNG TIẾT NIviên
chai Máu và chế phẩm máu chai
mg Chống nhiễm khuẩn viên
ống Thuốc gây mê, tê ống
chai Máu và chế phẩm máu chai
mg Thuốc hạ lipid máu viên
mg Thuốc điều trị ung thư viên
túi Thuốc tiêm truyền túi
chai Thuốc tiêm truyền chai
mg Insulin và nhóm thuốc hạ đường huyết viên
mg Thuốc hạ lipid máu viên
viên Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm không steroiviên
g Thuốc chống nấm viên
mg THUỐC GIẢM ĐAU, HẠ SỐT; CHỐNG VIÊlọ
mg Insulin và nhóm thuốc hạ đường huyết viên
mg Thuốc tác dụng trên đường hô hấp viên
mg Thuốc tác dụng trên đường hô hấp viên
g Chống nhiễm khuẩn lọ
g Chống nhiễm khuẩn lọ
g Thuốc điều trị suy tim lọ
Thuốc tim mạch viên
mg Thuốc chữa ho gói
g Thuốc điều trị ký sinh trùng, chống nhiễm khulọ
mg Thuốc điều trị ung thư viên
mg Chống nhiễm khuẩn lọ
g Chống nhiễm khuẩn lọ
mg (2v x50mg) Thuốc chống thoái hóa khớp viên
mg Thuốc chống virut viên
mg Thuốc tác dụng trên đường hô hấp viên
lọ Thuốc điều trị ung thư lọ
g Chống nhiễm khuẩn lọ
viên Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm không steroi
viên
mg Thuốc điều trị gút viên
g Chống nhiễm khuẩn lọ
mg Chống nhiễm khuẩn viên
mg Thuốc tác dụng trên đường hô hấp viên
mg Thuốc tác dụng trên đường hô hấp viên
mg Thuốc kháng acid và các thuốc chống loét khácống
g Thuốc chống nhiễm khuẩn lọ
mg Thuốc tác dụng trên đường hô hấp viên
g Thuốc chống thoái hóa khớp viên
mg Chống nhiễm khuẩn viên
mg Thuốc an thần viên
g Thuốc chống co thắt viên
mg Thuốc điều trị đau nửa đầu viên
mg Thuốc kháng acid và các thuốc chống loét khácLọ
mg Thuốc lợi tiểu ống
g Thuốc hạ lipid máu viên
g Thuốc hạ lipid máu viên
mg Insulin và nhóm thuốc hạ đường huyết viên
mg Thuốc giãn cơ và ức chế cholinestetra viên
mg Chống nhiễm khuẩn viên
mg Thuốc điều trị tăng huyết áp viên
g Thuốc chống đau thắt ngực ống
mg Thuốc hạ lipid máu viên
mg Thuốc chống loạn nhịp viên
g Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trườngviên
g Thuốc chống nhiễm khuẩn ống
chai Thuốc tiêm truyền chai
mg Thuốc điều trị tăng huyết áp viên
mg viên
ống Thuốc gây mê, tê ống
g Thuốc đường tiêu hóa gói
g Thuốc điều trị suy tim ống
mg Thuốc tim mạch ống
mg Chống nhiễm khuẩn viên
mg Insulin và nhóm thuốc hạ đường huyết viên
chai Thuốc tiêm truyền chai
mg Thuốc tim mạch lọ
mg Thuốc điều trị tăng huyết áp viên
mg Thuốc điều trị ung thư viên
g Thuốc chống thiếu máu viên
lọ Thuốc điều trị ung thư lọ
g Thuốc đường tiêu hóa viên
ống Thuốc chống nôn ống
g Thuốc đường tiêu hóa ống
mg Thuốc chống đau thắt ngực viên
viên Thuốc chống nôn viên
mg Insulin và nhóm thuốc hạ đường huyết viên
mg Thuốc điều trị tăng huyết áp viên
g Thuốc chống huyết khối ống
g Thuốc chống nấm lọ
mg Insulin và nhóm thuốc hạ đường huyết viên
UI Hocmon tuyến giáp, cận giáp và thuốc kháng glọ
viên Thuốc chống huyết khối viên
mg Thuốc điều trị đau nửa đầu viên
mg THUỐC LỢI TIỂU viên
mg THUỐC LỢI TIỂU viên
mg Thuốc tim mạch ống
g Thuốc điều trị bệnh lao viên
mg Chống nhiễm khuẩn viên
mg Thuốc điều trị tăng huyết áp viên
mg Thuốc điều trị tăng huyết áp viên
mg Thuốc kháng acid và các thuốc chống loét khácviên
mg Thuốc điều trị gút viên
mg Thuốc điều trị tăng huyết áp viên
g Chống nhiễm khuẩn lọ
mg Thuốc giảm đau, hạ sốt; chống viêm không steviên
chai Thuốc tiêm truyền chai
chai Thuốc tiêm truyền chai
mg Thuốc điều trị bệnh đái tháo nhạt viên
mg Thuốc tác dụng lên quá trình đông máu viên
mg Thuốc tim mạch viên
g Thuốc điều trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuviên
mg Thuốc an thần, gây ngủ ống
lọ Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm không steroiống
mg Chống nhiễm khuẩn lọ
mg Thuốc hạ lipid máu viên
mg Thuốc tim mạch lọ
mg Thuốc giải độc và dùng trong các trường hợp gống
mg Thuốc chữa hen và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tống
mg Thuốc điều trị tăng huyết áp viên
mg Thuốc điều trị tăng huyết áp viên
mg Insulin và nhóm thuốc hạ đường huyết viên
mg Thuốc lợi tiểu viên
mg Hormon và các thuốc tác động vào hệ nội tiết viên
g Thuốc điều trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuviên
mg Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm không steroiviên
g Thuốc điều trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuviên
mg Chống nhiễm khuẩn viên
TU Thuốc tác dụng đối với máu ống
g Thuốc chống nấm viên
mg Thuốc kháng acid và các thuốc chống loét khácviên
g Thuốc hạ lipid máu viên
g Thuốc chống co giật, chống động kinh viên
mg Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm không stero viên
g Hormon và các thuốc tác động vào hệ nội tiết viên
mg Insulin và nhóm thuốc hạ đường huyết viên
mg Thuốc điều trị tăng huyết áp viên
g Thuốc chống co giật, chống động kinh viên
g Chống nhiễm khuẩn lọ
mg Thuốc chống loạn nhịp ống
mg Chống nhiễm khuẩn lọ
mg THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG VÀ DÙNG TRONviên
g Thuốc chống nhiễm khuẩn viên
mg Thuốc điều trị ung thư viên
mg Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm không stero ống
miếng Thuốc gây mê, tê miếng
mg Thuốc điều trị ung thư và điều hòa miễn dịch viên
mg Thuốc điều trị ung thư lọ
mg Thuốc đường tiêu hóa viên
g Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm không stero viên
mg Thuốc điều trị tăng huyết áp viên
mg Thuốc điều trị tăng huyết áp viên
mg Thuốc an thần, gây ngủ ống
g Thuốc giảm đau, hạ sốt; chống viêm NSAIDSviên
mg Thuốc tim mạch viên
mg Thuốc tim mạch viên
mg Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm không stero viên
g Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trườngviên
mg THUỐC ĐƯỜNG TIÊU HÓA viên
g Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trườngviên
mg Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm không stero viên
g Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm không stero viên
g Chống nhiễm khuẩn lọ
túi Thuốc tiêm truyền túi
mg Thuốc tác dụng trên đường hô hấp viên
UI Hocmon tuyến giáp, cận giáp và thuốc kháng gống
g Thuốc điều trị tiêu chảy gói
mg Thuốc điều trị tăng huyết áp viên
g Thuốc tim mạch viên
mg Chống nhiễm khuẩn viên
chai Thuốc tiêm truyền chai
chai Thuốc tiêm truyền chai
mg THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG VÀ DÙNG TRONviên
mg Thuốc tim mạch viên
g Dung dịch điều chỉnh nước, điện giải, cân bằnống
mg THUỐC GÂY TÊ, MÊ ống
mg Thuốc chống nôn viên
mg Thuốc tim mạch viên
g Thuốc đường tiêu hóa tuýp
mg Thuốc gây tê, mê ống
g Thuốc chống thoái hóa khớp gói
g Thuốc điều trị ung thư viên
g Thuốc giãn cơ và ức chế cholinestetra viên
mg Thuốc điều trị đau nửa đầu viên
mg Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trườngviên
mg Insulin và nhóm thuốc hạ đường huyết viên
g Thuốc điều trị ký sinh trùng, chống nhiễm khulọ
mg Hormon và các thuốc tác động vào hệ nội tiết ống
mg Thuốc giải độc và dùng trong các trường hợp gống
g Thuốc đường tiêu hóa ống
lọ Thuốc điều trị ung thư lọ
mg Chống nhiễm khuẩn gói
mg THUỐC CHỐNG CO GIẬT, CHỐNG ĐỘNGgói
g Chống nhiễm khuẩn lọ
mg Thuốc điều trị suy tim ống
mg Thuốc chống virút viên
mg Thuốc chữa ho viên
mg THUỐC GIẢM ĐAU, HẠ SỐT; CHỐNG VIÊlọ
g Thuốc hạ lipid máu viên
mg THUỐC CHỐNG CO GIẬT, CHỐNG ĐỘNGviên
g Thuốc điều trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuviên
g viên
mg THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG VÀ DÙNG TRONviên
g Thuốc hạ lipid máu viên
mg Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm không steroiviên
mg Thuốc điều trị tăng huyết áp viên
mg Thuốc điều trị gút viên
mg Thuốc kháng acid và các thuốc chống loét khácống
mg Thuốc chữa ho gói
TU Thuốc tác dụng đối với máu lọ
g Thuốc giảm đau, hạ sốt; chống viêm NSAIDSống
mg Thuốc giải độc và dùng trong các trường hợp gống
mg Khoáng chất và vitamin lọ
mg Thuốc điều trị tăng huyết áp viên
g Thuốc chống nhiễm khuẩn ống
mg viên
chai Thuốc tiêm truyền chai
chai Thuốc tiêm truyền chai
mg Thuốc chống thoái hóa khớp viên
mg Khoáng chất và vitamin ống
mg Thuốc kháng acid và các thuốc chống loét khácviên
mg Thuốc tiêm truyền ống
lọ Thuốc điều trị ung thư lọ
mg Chống nhiễm khuẩn viên
mg Thuốc chống đau thắt ngực viên
g Thuốc chống co thắt ống
g Chống nhiễm khuẩn viên
g Thuốc giảm đau, hạ sốt; chống viêm NSAIDSviên
mg Thuốc điều trị suy tim viên
mg Thuốc điều trị tăng huyết áp viên
mg THUỐC CHỐNG CO GIẬT, CHỐNG ĐỘNGviên
mg THUỐC CHỐNG CO GIẬT, CHỐNG ĐỘNGviên
g Chống nhiễm khuẩn lọ
mg Hocmon thượng thận và những chất tổng hợp tviên
mg Chống nhiễm khuẩn Viên
mg Thuốc an thần viên
tub Thuốc giảm đau, hạ sốt; chống viêm NSAIDStub
g Thuốc chống nôn viên
mg Thuốc chống virút viên
mg Chống nhiễm khuẩn viên
mg Thuốc giải độc và dùng trong các trường hợp glọ
viên Thuốc chống nôn viên
mg Thuốc giảm đau, hạ sốt; chống viêm không steviên
g Thuốc chống co giật, chống động kinh viên
mg Thuốc chống trầm cảm viên
mg Thuốc điều trị ung thư và điều hòa miễn dịch viên
mg ống
mg Chống nhiễm khuẩn lọ
lọ Thuốc điều trị ung thư lọ
chai Thuốc tiêm truyền chai
mg Thuốc chống virút viên
mg Insulin và nhóm thuốc hạ đường huyết viên
g Chống nhiễm khuẩn lọ
mg Thuốc điều trị bệnh mắt viên
mg Chống nhiễm khuẩn viên
mg Thuốc chống nấm lọ
mg Thuốc chống nôn viên
g Thuốc chống nấm viên
mg Thuốc chống virút viên
mg Thuốc điều trị tăng huyết áp viên
tub Thuốc chống virút tub
mg Thuốc an thần viên
mg Thuốc điều trị suy tim ống
mg Thuốc chống co thắt viên
g Thuốc điều trị tiêu chảy gói
g Thuốc chống di ứng và dùng trong các trườngviên
g Dung dịch điều chỉnh nước, điện giải, cân bằnlọ
g Thuốc hạ lipid máu viên
mg Thuốc hạ lipid máu viên
mg Chống nhiễm khuẩn viên
chai Thuốc tiêm truyền chai
mg Thuốc chống loạn nhịp viên
g Thuốc trị giun, sán viên
mg Thuốc điều trị gút ống
g Thuốc chống nấm viên
chai Thuốc tiêm truyền chai
mg Thuốc điều trị tăng huyết áp viên
mg Thuốc tim mạch viên
viên Thuốc chống huyết khối gói
g Chống nhiễm khuẩn lọ
g Thuốc chống huyết khối viên
g Thuốc điều trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuviên
g Thuốc chống đau thắt ngực viên
mg Thuốc điều trị đau nửa đầu viên
mg Thuốc chữa ho gói
mg Thuốc điều trị gút viên
mg Chống nhiễm khuẩn viên
miếng Thuốc gây mê, tê miếng
g Thuốc chữa ho viên
g Hormon và các thuốc tác động vào hệ nội tiết viên
mg Thuốc thúc đẻ, cầm máu sau đẻ ống
mg Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm không stero viên
mg Thuốc tim mạch viên
g ống
mg Chống nhiễm khuẩn lọ
g Thuốc giảm đau, hạ sốt; chống viêm NSAIDSống
mg Thuốc chống thoái hóa khớp viên
mg Thuốc chống virút viên
mg Thuốc chống virút viên
mg Thuốc điều trị tăng huyết áp viên
g (theo liều DDD củThuốc giảm đau, hạ sốt; chống viêm không steviên
mg Thuốc điều trị tăng huyết áp viên
mg Thuốc kháng acid và các thuốc chống loét khácviên
g Thuốc chống trầm cảm viên
mg Thuốc hạ lipid máu viên
mg lọ
mg Thuốc chữa ho gói
g Insulin và nhóm thuốc hạ đường huyết viên
g Thuốc chống nấm viên
mg viên
mg Chống nhiễm khuẩn chai
mg THUỐC GIÃN CƠ VÀ ỨC CHẾ CHOLINESviên
mg THUỐC GIÃN CƠ VÀ ỨC CHẾ CHOLINESviên
mg Thuốc điều trị tăng huyết áp viên
mg Thuốc giảm đau, hạ sốt; chống viêm không steviên
mg Thuốc chữa ho gói
g Thuốc chống thoái hóa khớp gói
mg Thuốc chống loạn nhịp viên
mg Thuốc chống nôn lọ
mg Thuốc chống Parkinson hộp
mg Thuốc chống Parkinson lọ
mg Thuốc chống Parkinson ống
mg Thuốc tim mạch lọ
mg Thuốc tim mạch lọ
mg Thuốc tim mạch lọ
mg Thuốc chống nôn viên
mg Thuốc tim mạch viên
g Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm không stero viên
g Thuốc tai- mũi- họng chai
mg Thuốc điều trị ung thư lọ
tuýp Thuốc điều trị bệnh da liễu túi
mg Thuốc chữa ho gói
mg Thuốc điều trị tăng huyết áp viên
chai Thuốc điều trị ký sinh trùng, chống nhiễm khulọ
viên KHOÁNG CHẤT VÀ VITAMIN viên
g Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trườngống
mg Thuốc chống co thắt viên
g Thuốc điều trị ký sinh trùng, chống nhiễm khulọ
mg Thuốc chống loạn nhịp viên
mg Thuốc tim mạch viên
mg lọ
mg Hormon và các thuốc tác động vào hệ nội tiết viên
chai Thuốc tiêm truyền chai
mg viên
mg viên
mg Khoáng chất và vitamin viên
g Thuốc giảm đau, hạ sốt; chống viêm NSAIDSviên
mg Khoáng chất và vitamin viên
mg Khoáng chất và vitamin lọ
mg Thuốc điều trị sốt rét viên
mg Thuốc trị giun, sán viên
g Thuốc chống co giật, chống động kinh ống
mg KHOÁNG CHẤT VÀ VITAMIN viên
chai Thuốc tiêm truyền chai
mg KHOÁNG CHẤT VÀ VITAMIN lọ
mg KHOÁNG CHẤT VÀ VITAMIN viên
mg Các chế phẩm androgen, estrogen và progeste viên
mg Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm không steroiviên
mg THUỐC ĐƯỜNG TIÊU HÓA viên
mg Thuốc chữa ho viên
mg KHOÁNG CHẤT VÀ VITAMIN lọ
g Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm không stero viên
mg Thuốc điều trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuviên
mg Insulin và nhóm thuốc hạ đường huyết viên
mg KHOÁNG CHẤT VÀ VITAMIN viên
mg KHOÁNG CHẤT VÀ VITAMIN viên
mg KHOÁNG CHẤT VÀ VITAMIN viên
mg Thuốc điều trị sốt rét lọ
mg Chống nhiễm khuẩn viên
mg Thuốc chống co thắt viên
mg Thuốc chữa ho lọ
mg Khoáng chất và vitamin lọ
mg Khoáng chất và vitamin viên
mg KHOÁNG CHẤT VÀ VITAMIN viên
mg Thuốc tim mạch viên
mg Thuốc điều trị bệnh mắt, tai mũi họng viên
mg Thuốc chống rối loạn tâm thần chai
Số lượng Thành tiền Phân loại VEN Tỷ lệ %
42,502.0 3,053,412,000 N 5.65129%
1,039,219.0 1,745,887,920 N 3.23131%
22,303.0 1,645,054,897 E 3.04469%
16,153.0 1,615,300,000 E 2.98962%
126.0 1,412,836,166 E 2.61489%
14,093.0 1,400,629,500 E 2.59230%
67,011.0 1,297,291,800 E 2.40104%
6,453.0 1,094,055,900 V 2.02489%
485,562.0 1,068,236,400 N 1.97711%
219.0 976,822,497 E 1.80792%
214,128.0 941,306,688 E 1.74218%
11,829.0 922,663,265 E 1.70768%
1,096.0 880,875,908 V 1.63034%
101,148.0 871,531,760 E 1.61304%
19,237.0 865,665,000 N 1.60218%
9,972.0 852,606,000 E 1.57801%
4,992.0 840,358,110 E 1.55535%
112,452.0 697,202,400 E 1.29039%
22,140.0 695,475,900 V 1.28720%
10,593.0 688,545,000 V 1.27437%
13,541.0 663,508,051 E 1.22803%
132,590.0 662,950,000 E 1.22700%
9,095.0 657,022,800 N 1.21603%
20,830.0 656,066,250 E 1.21426%
4,154.0 606,483,976 E 1.12249%
9,911.0 605,020,500 V 1.11978%
212.0 594,288,576 E 1.09992%
545.0 562,143,750 E 1.04042%
7,766.0 559,152,000 E 1.03489%
7,025.0 533,900,000 E 0.98815%
187,912.0 526,195,220 E 0.97389%
27,775.0 513,282,000 E 0.94999%
592.0 497,280,000 E 0.92037%
21,105.0 485,418,169 E 0.89842%
2,013.0 473,457,600 E 0.87628%
205,825.0 457,045,563 E 0.84591%
52,166.0 449,149,260 N 0.83129%
4,792.0 442,780,800 E 0.81950%
26,562.0 420,441,636 V 0.77816%
5,851.0 397,724,000 E 0.73611%
3,723.0 372,524,250 E 0.68947%
4,495.0 350,609,980 E 0.64891%
27,291.0 346,893,624 E 0.64204%
10,842.0 341,523,000 N 0.63210%
3,808.0 338,912,020 N 0.62726%
186,849.0 336,326,910 N 0.62248%
1,313.0 323,676,720 E 0.59906%
120,876.0 314,277,596 E 0.58167%
35,021.0 302,083,845 N 0.55910%
132,190.0 290,286,982 E 0.53727%
2,306.0 289,450,575 E 0.53572%
2,657.0 289,274,490 E 0.53539%
4,708.0 287,188,000 E 0.53153%
490.0 279,373,500 E 0.51707%
3,579.0 274,653,841 V 0.50833%
38,582.0 269,294,130 N 0.49841%
515.0 268,644,600 V 0.49721%
6,579.0 263,160,000 E 0.48706%
285,084.0 259,572,400 E 0.48042%
12,651.0 255,840,053 V 0.47351%
485,030.0 254,640,750 E 0.47129%
8,850.0 252,756,000 E 0.46780%
126,555.0 234,126,741 E 0.43332%
175.0 229,574,072 E 0.42490%
1,043,938.0 229,347,907 N 0.42448%
2,075.0 228,115,125 V 0.42220%
3,440.0 223,169,738 E 0.41305%
21,043.0 222,529,725 E 0.41186%
29,198.0 221,700,414 E 0.41033%
299,676.0 218,238,332 E 0.40392%
127,042.0 215,971,400 N 0.39972%
22,056.0 194,881,303 E 0.36069%
8,245.0 183,436,607 E 0.33951%
140,959.0 177,608,340 E 0.32872%
70,905.0 175,844,501 N 0.32546%
40,949.0 174,824,857 E 0.32357%
191,745.0 168,589,579 E 0.31203%
18,929.0 167,689,190 N 0.31036%
2,513.0 165,730,600 E 0.30674%
2,752.0 165,120,000 E 0.30561%
727.0 162,440,880 E 0.30065%
722.0 158,117,684 E 0.29265%
61,822.0 155,400,455 E 0.28762%
50,650.0 155,174,920 E 0.28720%
97,676.0 154,052,600 E 0.28512%
95,168.0 152,268,800 E 0.28182%
10,287.0 149,984,812 E 0.27759%
21,920.0 144,716,098 E 0.26784%
168.0 144,480,000 E 0.26741%
9,506.0 142,582,871 E 0.26389%
7,611.0 142,486,457 E 0.26372%
182.0 142,254,840 E 0.26329%
15,463.0 139,160,042 V 0.25756%
1,176.0 132,737,657 E 0.24567%
1,251.0 131,972,478 E 0.24426%
14,872.0 127,896,510 N 0.23671%
24,360.0 124,966,890 E 0.23129%
39,070.0 123,392,157 V 0.22838%
298,711.0 119,484,400 N 0.22114%
2,051.0 118,957,795 E 0.22017%
20.0 118,768,457 E 0.21982%
91,868.0 117,589,203 E 0.21764%
389,250.0 116,330,270 E 0.21531%
330,602.0 110,727,970 E 0.20494%
2,064.0 108,041,500 E 0.19996%
1,745.0 104,699,985 E 0.19378%
1,074.0 104,059,827 V 0.19260%
29,718.0 102,943,152 N 0.19053%
114,991.0 102,415,100 E 0.18955%
408.0 102,296,778 E 0.18933%
1,567.0 101,682,628 E 0.18820%
1,043.0 99,085,000 E 0.18339%
1,243.0 96,954,000 E 0.17944%
8,491.0 96,246,866 E 0.17813%
1,290.0 93,656,630 E 0.17334%
5,678.0 91,687,976 E 0.16970%
103.0 90,391,770 E 0.16730%
322.0 88,639,901 V 0.16406%
101,668.0 85,401,120 N 0.15806%
119,874.0 83,137,457 E 0.15387%
1,709.0 82,544,700 E 0.15277%
11,110.0 81,658,500 E 0.15113%
41,693.0 81,469,198 E 0.15078%
5,082.0 79,401,267 E 0.14696%
34,255.0 78,755,250 E 0.14576%
145.0 72,819,000 V 0.13477%
74.0 72,766,701 E 0.13468%
40,249.0 72,447,798 N 0.13409%
2,490.0 71,729,430 E 0.13276%
161,468.0 67,816,560 V 0.12552%
119,350.0 67,365,866 E 0.12468%
22,794.0 67,014,360 E 0.12403%
445.0 65,696,173 E 0.12159%
25,388.0 65,355,822 V 0.12096%
11,377.0 64,665,683 E 0.11968%
49,785.0 63,883,113 E 0.11824%
17,116.0 63,606,878 E 0.11772%
3,105.0 60,051,080 N 0.11114%
2,565.0 58,342,635 E 0.10798%
41,613.0 57,767,230 E 0.10692%
795.0 55,093,500 N 0.10197%
12,945.0 54,369,000 V 0.10063%
8,883.0 54,201,046 V 0.10032%
33,312.0 53,270,889 E 0.09859%
29,998.0 52,146,042 V 0.09651%
619.0 51,779,700 E 0.09583%
51,718.0 51,706,266 E 0.09570%
18,345.0 49,338,050 E 0.09132%
5,253.0 49,280,070 E 0.09121%
12,078.0 48,795,120 N 0.09031%
2,782.0 48,083,700 V 0.08899%
2,236.0 46,711,350 V 0.08645%
84,032.0 46,149,740 E 0.08541%
18,335.0 45,147,500 E 0.08356%
3,819.0 44,550,545 N 0.08245%
413.0 43,441,353 E 0.08040%
34,202.0 41,167,102 E 0.07619%
578.0 40,422,451 E 0.07481%
72,842.0 40,001,184 E 0.07403%
80.0 40,000,000 E 0.07403%
34,736.0 39,923,710 N 0.07389%
3,332.0 39,875,564 N 0.07380%
12,210.0 39,199,608 N 0.07255%
12,272.0 39,123,924 E 0.07241%
9,460.0 39,077,290 N 0.07232%
30,000.0 37,800,000 E 0.06996%
23,283.0 37,252,800 E 0.06895%
1,200.0 33,880,000 E 0.06271%
92.0 33,341,385 E 0.06171%
29,986.0 32,713,227 E 0.06055%
25.0 32,257,071 E 0.05970%
127,973.0 31,993,081 E 0.05921%
6,732.0 31,817,450 E 0.05889%
333.0 28,481,825 V 0.05271%
7,714.0 28,207,157 V 0.05221%
2,316.0 27,772,878 V 0.05140%
46,742.0 27,675,250 E 0.05122%
1,499.0 26,553,519 E 0.04915%
19,980.0 26,433,540 E 0.04892%
6,572.0 26,121,526 V 0.04835%
136,858.0 26,003,020 E 0.04813%
40,806.0 25,707,780 E 0.04758%
29,196.0 24,524,640 E 0.04539%
119.0 24,273,400 E 0.04493%
2,033.0 23,862,071 E 0.04416%
135.0 23,643,900 E 0.04376%
1,537.0 23,055,000 E 0.04267%
1,032.0 22,841,472 V 0.04228%
3,920.0 22,297,450 E 0.04127%
3,628.0 21,853,244 E 0.04045%
1,076.0 21,060,499 E 0.03898%
2,983.0 20,881,000 V 0.03865%
1,130.0 20,763,750 N 0.03843%
519.0 20,760,000 V 0.03842%
8,235.0 20,587,500 V 0.03810%
79.0 20,571,600 V 0.03807%
7,978.0 20,459,923 V 0.03787%
2,645.0 20,438,124 V 0.03783%
23,592.0 19,817,280 E 0.03668%
10,000.0 19,800,000 E 0.03665%
17,940.0 19,733,641 E 0.03652%
57,468.0 19,652,664 V 0.03637%
5,302.0 19,468,944 V 0.03603%
130,449.0 19,206,282 E 0.03555%
223.0 19,162,570 E 0.03547%
380.0 19,081,434 E 0.03532%
9,532.0 19,064,031 E 0.03528%
85.0 18,784,000 E 0.03477%
115.0 18,469,000 E 0.03418%
84,167.0 18,319,355 E 0.03391%
10,000.0 18,250,000 E 0.03378%
3,308.0 17,367,000 E 0.03214%
2,108.0 17,080,855 E 0.03161%
5,969.0 16,682,059 V 0.03088%
18,085.0 16,276,319 E 0.03012%
2,040.0 16,270,800 E 0.03011%
2,898.0 15,849,162 E 0.02933%
451.0 15,785,316 E 0.02922%
994.0 15,537,690 V 0.02876%
134.0 15,260,590 E 0.02824%
264,196.0 15,073,509 E 0.02790%
14,533.0 15,002,680 E 0.02777%
280.0 14,560,000 E 0.02695%
4,619.0 14,549,850 V 0.02693%
50.0 14,148,750 E 0.02619%
36,850.0 13,779,060 E 0.02550%
7.0 13,769,505 E 0.02548%
25,219.0 13,517,132 E 0.02502%
4,377.0 13,503,953 E 0.02499%
4,596.0 13,231,260 E 0.02449%
43,200.0 12,744,000 E 0.02359%
2,219.0 12,727,575 V 0.02356%
86,306.0 12,668,726 E 0.02345%
4,247.0 12,528,003 E 0.02319%
3,311.0 12,341,753 E 0.02284%
12,283.0 12,260,935 E 0.02269%
1,824.0 12,152,041 E 0.02249%
4,726.0 11,929,100 N 0.02208%
3,893.0 11,919,873 E 0.02206%
3,837.0 11,850,055 E 0.02193%
62,704.0 11,600,240 E 0.02147%
728.0 11,466,000 E 0.02122%
148.0 11,344,200 E 0.02100%
5,134.0 10,930,183 E 0.02023%
121.0 10,769,003 E 0.01993%
5,122.0 10,756,200 E 0.01991%
20,114.0 10,720,621 E 0.01984%
4,468.0 10,692,450 E 0.01979%
4,030.0 10,578,750 E 0.01958%
187.0 10,367,280 E 0.01919%
191.0 10,326,395 E 0.01911%
175,495.0 10,304,970 E 0.01907%
745.0 10,033,292 E 0.01857%
1,640.0 9,989,146 E 0.01849%
16,923.0 9,898,386 E 0.01832%
6,047.0 9,196,638 E 0.01702%
2,850.0 9,120,000 E 0.01688%
1,512.0 9,117,033 N 0.01687%
577.0 9,087,750 V 0.01682%
730.0 8,863,050 N 0.01640%
300.0 8,600,000 E 0.01592%
5,009.0 8,264,700 E 0.01530%
2,426.0 7,960,639 V 0.01473%
1,105.0 7,889,700 E 0.01460%
3,531.0 7,874,130 E 0.01457%
21.0 7,717,500 0.01428%
1,106.0 7,664,580 E 0.01419%
2,986.0 7,524,720 V 0.01393%
270.0 7,398,197 E 0.01369%
39.0 7,366,905 E 0.01363%
1,323.0 7,276,368 E 0.01347%
8,292.0 7,165,532 E 0.01326%
1,914.0 7,033,950 E 0.01302%
393.0 6,933,025 E 0.01283%
4,324.0 6,918,400 E 0.01280%
2,970.0 6,830,762 E 0.01264%
1.0 6,761,490 E 0.01251%
3,000.0 6,750,000 E 0.01249%
2,373.0 6,717,488 E 0.01243%
951.0 6,571,382 E 0.01216%
6,494.0 6,491,402 E 0.01201%
11,908.0 6,412,472 E 0.01187%
6,000.0 6,408,000 E 0.01186%
111.0 6,215,961 E 0.01150%
6,900.0 6,122,025 E 0.01133%
9,278.0 6,092,631 V 0.01128%
3,425.0 6,029,625 E 0.01116%
3,071.0 5,939,000 E 0.01099%
28.0 5,880,000 E 0.01088%
6,221.0 5,717,742 E 0.01058%
2,096.0 5,653,200 V 0.01046%
72.0 5,552,400 N 0.01028%
1,657.0 5,549,281 E 0.01027%
5,024.0 5,538,960 V 0.01025%
3,192.0 5,516,186 E 0.01021%
44.0 5,501,000 E 0.01018%
687.0 5,482,260 N 0.01015%
480.0 5,441,280 E 0.01007%
7,545.0 5,283,102 N 0.00978%
238.0 5,237,571 E 0.00969%
4,857.0 5,158,502 E 0.00955%
1.0 4,725,000 E 0.00875%
160.0 4,648,335 E 0.00860%
438.0 4,524,300 N 0.00837%
800.0 4,397,226 E 0.00814%
13,502.0 4,201,650 E 0.00778%
806.0 4,112,343 E 0.00761%
6,501.0 3,731,825 E 0.00691%
3,000.0 3,600,000 E 0.00666%
1,398.0 3,495,070 V 0.00647%
1,000.0 3,465,000 V 0.00641%
50.0 3,400,000 E 0.00629%
220.0 3,141,600 E 0.00581%
275.0 3,023,625 E 0.00560%
1,015.0 2,949,510 E 0.00546%
53.0 2,948,908 E 0.00546%
18,487.0 2,917,140 E 0.00540%
3,175.0 2,824,250 E 0.00523%
201.0 2,723,473 E 0.00504%
19.0 2,660,000 N 0.00492%
2,100.0 2,646,000 N 0.00490%
736.0 2,627,520 E 0.00486%
12,879.0 2,513,453 N 0.00465%
14,951.0 2,499,516 E 0.00463%
1,230.0 2,489,659 E 0.00461%
327.0 2,463,825 V 0.00456%
161.0 2,451,225 V 0.00454%
10.0 2,413,950 E 0.00447%
160.0 2,402,400 N 0.00445%
2,040.0 2,356,200 E 0.00436%
1,770.0 2,194,850 E 0.00406%
26.0 2,132,000 E 0.00395%
3,615.0 2,087,663 E 0.00386%
284.0 1,988,099 E 0.00368%
10.0 1,950,000 E 0.00361%
5,463.0 1,835,568 E 0.00340%
26.0 1,820,000 E 0.00337%
30.0 1,800,000 E 0.00333%
460.0 1,791,848 E 0.00332%
15.0 1,684,494 E 0.00312%
460.0 1,630,000 E 0.00302%
90.0 1,606,500 E 0.00297%
4,820.0 1,518,300 E 0.00281%
505.0 1,508,435 E 0.00279%
840.0 1,414,870 E 0.00262%
15.0 1,380,000 E 0.00255%
460.0 1,375,630 E 0.00255%
60.0 1,366,680 V 0.00253%
2,963.0 1,244,460 E 0.00230%
10.0 1,234,800 E 0.00229%
354.0 1,189,440 V 0.00220%
100.0 1,058,000 E 0.00196%
179.0 1,027,320 E 0.00190%
21.0 945,000 E 0.00175%
106.0 939,038 N 0.00174%
150.0 936,000 V 0.00173%
148.0 925,001 E 0.00171%
870.0 909,221 E 0.00168%
191.0 902,475 E 0.00167%
150.0 900,000 E 0.00167%
101.0 877,302 E 0.00162%
393.0 847,500 E 0.00157%
498.0 836,640 V 0.00155%
130.0 830,000 E 0.00154%
56.0 827,008 E 0.00153%
520.0 780,000 E 0.00144%
5.0 771,750 E 0.00143%
406.0 702,422 E 0.00130%
180.0 702,000 V 0.00130%
54.0 680,400 E 0.00126%
65.0 650,000 E 0.00120%
157.0 619,287 E 0.00115%
58.0 609,464 E 0.00113%
14.0 592,312 E 0.00110%
38.0 501,340 E 0.00093%
60.0 498,000 E 0.00092%
75.0 435,000 E 0.00081%
200.0 420,000 E 0.00078%
40.0 400,000 E 0.00074%
250.0 375,000 E 0.00069%
160.0 370,360 E 0.00069%
880.0 369,600 E 0.00068%
30.0 360,000 E 0.00067%
60.0 359,999 V 0.00067%
5.0 325,000 E 0.00060%
144.0 320,000 E 0.00059%
110.0 311,050 E 0.00058%
40.0 300,000 E 0.00056%
300.0 300,000 E 0.00056%
27.0 270,000 E 0.00050%
890.0 257,963 E 0.00048%
94.0 245,340 E 0.00045%
30.0 240,000 E 0.00044%
20.0 240,000 E 0.00044%
60.0 225,000 E 0.00042%
30.0 225,000 N 0.00042%
223.0 224,935 E 0.00042%
6.0 210,000 E 0.00039%
3.0 201,000 E 0.00037%
13.0 200,500 E 0.00037%
20.0 200,000 E 0.00037%
237.0 199,080 V 0.00037%
13.0 195,000 V 0.00036%
3.0 195,000 V 0.00036%
1,000.0 189,000 E 0.00035%
377.0 187,746 V 0.00035%
250.0 185,010 E 0.00034%
5.0 185,000 E 0.00034%
60.0 180,000 E 0.00033%
9.0 180,000 N 0.00033%
50.0 175,000 E 0.00032%
20.0 168,700 E 0.00031%
50.0 165,000 N 0.00031%
30.0 150,000 N 0.00028%
220.0 143,120 E 0.00026%
950.0 139,650 E 0.00026%
9.0 133,140 V 0.00025%
60.0 132,000 E 0.00024%
42.0 126,512 E 0.00023%
2.0 120,000 E 0.00022%
120.0 117,960 V 0.00022%
10.0 110,250 N 0.00020%
47.0 108,570 E 0.00020%
520.0 104,000 E 0.00019%
39.0 97,500 N 0.00018%
30.0 93,430 E 0.00017%
30.0 90,000 N 0.00017%
3.0 90,000 N 0.00017%
226.0 89,910 E 0.00017%
16.0 89,600 N 0.00017%
12.0 88,200 V 0.00016%
48.0 86,400 N 0.00016%
1.0 75,130 E 0.00014%
3.0 75,000 N 0.00014%
400.0 74,000 N 0.00014%
29.0 70,340 E 0.00013%
4.0 70,000 E 0.00013%
38.0 68,400 N 0.00013%
135.0 67,500 E 0.00012%
12.0 66,000 N 0.00012%
30.0 60,000 E 0.00011%
241.0 59,768 E 0.00011%
220.0 59,598 E 0.00011%
22.0 55,000 N 0.00010%
40.0 50,000 N 0.00009%
10.0 45,000 N 0.00008%
5.0 44,540 E 0.00008%
28.0 42,000 E 0.00008%
72.0 41,037 E 0.00008%
2.0 34,000 E 0.00006%
1.0 28,000 N 0.00005%
50.0 25,000 N 0.00005%
1,776.0 21,312 N 0.00004%
8.0 14,280 E 0.00003%
10.0 6,500 E 0.00001%
2.0 5,575 E 0.00001%
54,030,322,950
% Tích lũy Phân nhóm ABC Kết hợp ABC_VEN
5.65129% A #NAME?
8.88260% A #NAME?
11.92729% A #NAME?
14.91691% A #NAME?
17.53181% A #NAME?
20.12411% A #NAME?
22.52515% A #NAME?
24.55004% A #NAME?
26.52715% A #NAME?
28.33506% A #NAME?
30.07725% A #NAME?
31.78492% A #NAME?
33.41526% A #NAME?
35.02830% A #NAME?
36.63049% A #NAME?
38.20850% A #NAME?
39.76384% A #NAME?
41.05424% A #NAME?
42.34143% A #NAME?
43.61580% A #NAME?
44.84383% A #NAME?
46.07082% A #NAME?
47.28685% A #NAME?
48.50111% A #NAME?
49.62359% A #NAME?
50.74337% A #NAME?
51.84329% A #NAME?
52.88371% A #NAME?
53.91860% A #NAME?
54.90675% A #NAME?
55.88064% A #NAME?
56.83063% A #NAME?
57.75100% A #NAME?
58.64942% A #NAME?
59.52570% A #NAME?
60.37160% A #NAME?
61.20289% A #NAME?
62.02240% A #NAME?
62.80056% A #NAME?
63.53667% A #NAME?
64.22614% A #NAME?
64.87505% A #NAME?
65.51709% A #NAME?
66.14918% A #NAME?
66.77645% A #NAME?
67.39893% A #NAME?
67.99799% A #NAME?
68.57966% A #NAME?
69.13876% A #NAME?
69.67603% A #NAME?
70.21175% A #NAME?
70.74714% A #NAME?
71.27867% A #NAME?
71.79574% A #NAME?
72.30407% A #NAME?
72.80248% A #NAME?
73.29969% A #NAME?
73.78675% A #NAME?
74.26717% A #NAME?
74.74069% A #NAME?
75.21198% A #NAME?
75.67978% A #NAME?
76.11311% A #NAME?
76.53801% A #NAME?
76.96249% A #NAME?
77.38468% A #NAME?
77.79773% A #NAME?
78.20959% B #NAME?
78.61992% B #NAME?
79.02383% B #NAME?
79.42356% B #NAME?
79.78425% B #NAME?
80.12375% B #NAME?
80.45247% B #NAME?
80.77793% B #NAME?
81.10149% B #NAME?
81.41352% B #NAME?
81.72388% B #NAME?
82.03062% B #NAME?
82.33623% B #NAME?
82.63687% B #NAME?
82.92952% B #NAME?
83.21714% B #NAME?
83.50434% B #NAME?
83.78946% B #NAME?
84.07128% B #NAME?
84.34887% B #NAME?
84.61672% B #NAME?
84.88412% B #NAME?
85.14802% B #NAME?
85.41173% B #NAME?
85.67502% B #NAME?
85.93258% B #NAME?
86.17825% B #NAME?
86.42251% B #NAME?
86.65922% B #NAME?
86.89051% B #NAME?
87.11889% B #NAME?
87.34003% B #NAME?
87.56020% B #NAME?
87.78002% B #NAME?
87.99765% B #NAME?
88.21296% B #NAME?
88.41789% B #NAME?
88.61786% B #NAME?
88.81164% B #NAME?
89.00423% B #NAME?
89.19476% B #NAME?
89.38431% B #NAME?
89.57364% B #NAME?
89.76184% B #NAME?
89.94523% B #NAME?
90.12467% B #NAME?
90.30281% B #NAME?
90.47615% B #NAME?
90.64584% B #NAME?
90.81314% B #NAME?
90.97720% B #NAME?
91.13526% B #NAME?
91.28913% B #NAME?
91.44191% B #NAME?
91.59304% B #NAME?
91.74383% B #NAME?
91.89078% B #NAME?
92.03654% B #NAME?
92.17132% B #NAME?
92.30600% B #NAME?
92.44008% B #NAME?
92.57284% B #NAME?
92.69836% B #NAME?
92.82304% B #NAME?
92.94707% B #NAME?
93.06866% B #NAME?
93.18962% B #NAME?
93.30931% B #NAME?
93.42754% B #NAME?
93.54527% B #NAME?
93.65641% B #NAME?
93.76439% B #NAME?
93.87131% B #NAME?
93.97327% B #NAME?
94.07390% B #NAME?
94.17422% B #NAME?
94.27281% B #NAME?
94.36932% B #NAME?
94.46516% B #NAME?
94.56086% B #NAME?
94.65217% B #NAME?
94.74338% B #NAME?
94.83369% B #NAME?
94.92269% B #NAME?
95.00914% C #NAME?
95.09455% C #NAME?
95.17811% C #NAME?
95.26057% C #NAME?
95.34097% C #NAME?
95.41716% C #NAME?
95.49198% C #NAME?
95.56601% C #NAME?
95.64004% C #NAME?
95.71394% C #NAME?
95.78774% C #NAME?
95.86029% C #NAME?
95.93270% C #NAME?
96.00502% C #NAME?
96.07499% C #NAME?
96.14393% C #NAME?
96.20664% C #NAME?
96.26835% C #NAME?
96.32889% C #NAME?
96.38860% C #NAME?
96.44781% C #NAME?
96.50670% C #NAME?
96.55941% C #NAME?
96.61162% C #NAME?
96.66302% C #NAME?
96.71424% C #NAME?
96.76339% C #NAME?
96.81231% C #NAME?
96.86066% C #NAME?
96.90878% C #NAME?
96.95636% C #NAME?
97.00175% C #NAME?
97.04668% C #NAME?
97.09084% C #NAME?
97.13460% C #NAME?
97.17727% C #NAME?
97.21955% C #NAME?
97.26082% C #NAME?
97.30126% C #NAME?
97.34024% C #NAME?
97.37889% C #NAME?
97.41732% C #NAME?
97.45574% C #NAME?
97.49385% C #NAME?
97.53192% C #NAME?
97.56979% C #NAME?
97.60762% C #NAME?
97.64429% C #NAME?
97.68094% C #NAME?
97.71746% C #NAME?
97.75384% C #NAME?
97.78987% C #NAME?
97.82542% C #NAME?
97.86088% C #NAME?
97.89620% C #NAME?
97.93148% C #NAME?
97.96625% C #NAME?
98.00043% C #NAME?
98.03434% C #NAME?
98.06811% C #NAME?
98.10026% C #NAME?
98.13187% C #NAME?
98.16275% C #NAME?
98.19287% C #NAME?
98.22299% C #NAME?
98.25232% C #NAME?
98.28153% C #NAME?
98.31029% C #NAME?
98.33854% C #NAME?
98.36643% C #NAME?
98.39420% C #NAME?
98.42115% C #NAME?
98.44808% C #NAME?
98.47427% C #NAME?
98.49977% C #NAME?
98.52525% C #NAME?
98.55027% C #NAME?
98.57526% C #NAME?
98.59975% C #NAME?
98.62334% C #NAME?
98.64690% C #NAME?
98.67034% C #NAME?
98.69353% C #NAME?
98.71637% C #NAME?
98.73906% C #NAME?
98.76156% C #NAME?
98.78363% C #NAME?
98.80570% C #NAME?
98.82763% C #NAME?
98.84910% C #NAME?
98.87032% C #NAME?
98.89132% C #NAME?
98.91155% C #NAME?
98.93148% C #NAME?
98.95138% C #NAME?
98.97123% C #NAME?
98.99102% C #NAME?
99.01060% C #NAME?
99.02978% C #NAME?
99.04890% C #NAME?
99.06797% C #NAME?
99.08654% C #NAME?
99.10503% C #NAME?
99.12335% C #NAME?
99.14037% C #NAME?
99.15725% C #NAME?
99.17412% C #NAME?
99.19094% C #NAME?
99.20734% C #NAME?
99.22326% C #NAME?
99.23856% C #NAME?
99.25329% C #NAME?
99.26789% C #NAME?
99.28247% C #NAME?
99.29675% C #NAME?
99.31094% C #NAME?
99.32486% C #NAME?
99.33856% C #NAME?
99.35219% C #NAME?
99.36566% C #NAME?
99.37892% C #NAME?
99.39194% C #NAME?
99.40477% C #NAME?
99.41757% C #NAME?
99.43022% C #NAME?
99.44273% C #NAME?
99.45522% C #NAME?
99.46766% C #NAME?
99.47982% C #NAME?
99.49183% C #NAME?
99.50370% C #NAME?
99.51556% C #NAME?
99.52707% C #NAME?
99.53840% C #NAME?
99.54967% C #NAME?
99.56083% C #NAME?
99.57183% C #NAME?
99.58271% C #NAME?
99.59329% C #NAME?
99.60375% C #NAME?
99.61403% C #NAME?
99.62430% C #NAME?
99.63455% C #NAME?
99.64476% C #NAME?
99.65494% C #NAME?
99.66509% C #NAME?
99.67516% C #NAME?
99.68494% C #NAME?
99.69463% C #NAME?
99.70418% C #NAME?
99.71292% C #NAME?
99.72153% C #NAME?
99.72990% C #NAME?
99.73804% C #NAME?
99.74582% C #NAME?
99.75343% C #NAME?
99.76033% C #NAME?
99.76700% C #NAME?
99.77347% C #NAME?
99.77988% C #NAME?
99.78617% C #NAME?
99.79199% C #NAME?
99.79758% C #NAME?
99.80304% C #NAME?
99.80850% C #NAME?
99.81390% C #NAME?
99.81913% C #NAME?
99.82417% C #NAME?
99.82909% C #NAME?
99.83399% C #NAME?
99.83885% C #NAME?
99.84350% C #NAME?
99.84813% C #NAME?
99.85274% C #NAME?
99.85730% C #NAME?
99.86183% C #NAME?
99.86630% C #NAME?
99.87075% C #NAME?
99.87511% C #NAME?
99.87917% C #NAME?
99.88312% C #NAME?
99.88698% C #NAME?
99.89066% C #NAME?
99.89427% C #NAME?
99.89767% C #NAME?
99.90103% C #NAME?
99.90437% C #NAME?
99.90768% C #NAME?
99.91080% C #NAME?
99.91382% C #NAME?
99.91679% C #NAME?
99.91960% C #NAME?
99.92239% C #NAME?
99.92501% C #NAME?
99.92756% C #NAME?
99.93011% C #NAME?
99.93264% C #NAME?
99.93494% C #NAME?
99.93723% C #NAME?
99.93943% C #NAME?
99.94139% C #NAME?
99.94329% C #NAME?
99.94504% C #NAME?
99.94678% C #NAME?
99.94851% C #NAME?
99.95022% C #NAME?
99.95190% C #NAME?
99.95357% C #NAME?
99.95524% C #NAME?
99.95686% C #NAME?
99.95843% C #NAME?
99.95998% C #NAME?
99.96152% C #NAME?
99.96305% C #NAME?
99.96449% C #NAME?
99.96592% C #NAME?
99.96722% C #NAME?
99.96852% C #NAME?
99.96978% C #NAME?
99.97098% C #NAME?
99.97213% C #NAME?
99.97326% C #NAME?
99.97435% C #NAME?
99.97528% C #NAME?
99.97620% C #NAME?
99.97701% C #NAME?
99.97778% C #NAME?
99.97852% C #NAME?
99.97922% C #NAME?
99.97990% C #NAME?
99.98059% C #NAME?
99.98125% C #NAME?
99.98192% C #NAME?
99.98252% C #NAME?
99.98311% C #NAME?
99.98369% C #NAME?
99.98424% C #NAME?
99.98480% C #NAME?
99.98530% C #NAME?
99.98578% C #NAME?
99.98623% C #NAME?
99.98668% C #NAME?
99.98712% C #NAME?
99.98754% C #NAME?
99.98795% C #NAME?
99.98837% C #NAME?
99.98876% C #NAME?
99.98913% C #NAME?
99.98950% C #NAME?
99.98987% C #NAME?
99.99024% C #NAME?
99.99060% C #NAME?
99.99096% C #NAME?
99.99131% C #NAME?
99.99166% C #NAME?
99.99200% C #NAME?
99.99234% C #NAME?
99.99268% C #NAME?
99.99301% C #NAME?
99.99333% C #NAME?
99.99365% C #NAME?
99.99395% C #NAME?
99.99423% C #NAME?
99.99449% C #NAME?
99.99475% C #NAME?
99.99500% C #NAME?
99.99524% C #NAME?
99.99548% C #NAME?
99.99570% C #NAME?
99.99592% C #NAME?
99.99612% C #NAME?
99.99632% C #NAME?
99.99651% C #NAME?
99.99670% C #NAME?
99.99687% C #NAME?
99.99703% C #NAME?
99.99720% C #NAME?
99.99737% C #NAME?
99.99753% C #NAME?
99.99770% C #NAME?
99.99786% C #NAME?
99.99800% C #NAME?
99.99813% C #NAME?
99.99827% C #NAME?
99.99840% C #NAME?
99.99853% C #NAME?
99.99866% C #NAME?
99.99878% C #NAME?
99.99891% C #NAME?
99.99902% C #NAME?
99.99913% C #NAME?
99.99924% C #NAME?
99.99934% C #NAME?
99.99943% C #NAME?
99.99951% C #NAME?
99.99960% C #NAME?
99.99967% C #NAME?
99.99975% C #NAME?
99.99981% C #NAME?
99.99987% C #NAME?
99.99991% C #NAME?
99.99995% C #NAME?
99.99998% C #NAME?
99.99999% C #NAME?
100.00000% C #NAME?
Bảng 1. Kết quả phân tích ABC

Nhóm Số lượng mặt hàng Tỷ lệ % số lượng Giá trị tiêu thụ


A 67 14.69% 42,034,364,109.64
B 84 18.42% 9,252,669,406.16
C 305 66.89% 2,743,289,434.46
Tổng 456 100.00% 54,030,322,950.26
Tỉ lệ % GTTT
77.80%
17.12%
5.08%
100.00%
Bảng 2. 30 thuốc có giá trị tiêu thụ lớn nhất

STT Tên thuốc Giá trị tiêu thụ Tỷ lệ


1 Saluta 300mg 3,053,412,000 5.65129%
2 Colonic 1,745,887,920 3.23131%
3 Nevakson 1g 1,645,054,897 3.04469%
4 Paroladin 1g 1,615,300,000 2.98962%
5 Taxotere 80mg 1,412,836,166 2.61489%
6 Proxacin 1%-200mg/20ml 1,400,629,500 2.59230%
7 Twice - Cef 1g 1,297,291,800 2.40104%
8 Calci folinat 100mg 1,094,055,900 2.02489%
9 Ginrokin 1,068,236,400 1.97711%
10 Oxaliplatin 100mg 976,822,497 1.80792%
11 Coversyl 5mg 941,306,688 1.74218%
12 Levifam 1g 922,663,265 1.70768%
13 Meronem 1g 880,875,908 1.63034%
14 Natri chlorid 0,9% - 500ml BĐ 871,531,760 1.61304%
15 Ticol 500mg 865,665,000 1.60218%
16 Cefobactam 1g 852,606,000 1.57801%
17 Rocephin 1g 840,358,110 1.55535%
18 Cadil 2mg 697,202,400 1.29039%
19 Methylnol 40mg 695,475,900 1.28720%
20 Amikacin 500mg 688,545,000 1.27437%
21 Turbe 663,508,051 1.22803%
22 Enfelo 5mg 662,950,000 1.22700%
23 Gliatilin 657,022,800 1.21603%
24 Viramol 1g 656,066,250 1.21426%
25 Pantoloc 40mg 606,483,976 1.12249%
26 Amikacin 500mg 605,020,500 1.11978%
27 Taxotere 20mg 594,288,576 1.09992%
28 Albutein 25%-50ml 562,143,750 1.04042%
29 Hỗn hợp RH 559,152,000 1.03489%
30 Hudizim 1g 533,900,000 0.98815%
Bảng 3. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH VEN

Nhóm Số lượng hoạt chất Tỷ lệ % số lượng Giá trị tiêu thụ


V 63 13.82% 6,752,122,100.87
E 332 72.81% 36,102,627,822.67
N 61 13.38% 11,175,573,026.72
Tổng 456 100.00% 54,030,322,950
Tỷ lệ % giá trị tiêu thụ
12.50%
66.82%
20.68%
100.00%
Bảng 4. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH VEN CÁC THUỐC TRONG NHÓM A

Nhóm SL hoạt chất Tỷ lệ % số lượng Giá trị tiêu thụ Tỉ lệ % GTTT


V 10 14.93% 29,640,782,089 27.33%
E 45 67.16% 37,235,064,190 34.33%
N 12 17.91% 41,583,079,247 38.34%
Tổng 67 100.00% 108,458,925,525 100.00%
Bảng 5. Kết quả phân tích các thuốc trong nhóm AN

Đơn vị
STT Biệt dược Hoạt chất
đóng gói
1 Saluta 300mg Glutathione khử ống
2 Colonic Arginin+vit b1+vit b6+vit b12 viên
3 Ginrokin Ginkgo Biloba viên
4 Ticol 500mg Citicoline ống
5 Gliatilin Cholin alfoscerat ống
6 Glucose 5% BĐ 500ml Glucose chai
7 Paralys Galatamin ống
8 Pomulin 300mg Glutathione khử lọ
9 Fortec A 200mg Arginin viên
10 Dextrose 5% 500ml BĐ Glucose chai
11 Alfa-Chymotrypsin 5000UI Alfa-Chymotrypsin ống
12 Vitamin 3B Polyvitamin viên
Số lượng
Số liều DDD Tiền/DDD Thành tiền
đơn vị tiêu thụ
42,502.0 600.00 5,089,020.00 3,053,412,000.00
1,039,219.0 4.00 436,471,980.00 1,745,887,920.00
485,562.0 4.00 267,059,100.00 1,068,236,400.00
19,237.0 1000.00 865,665.00 865,665,000.00
9,095.0 1.50 438,015,200.00 657,022,800.00
52,166.0 1.00 449,149,260.00 449,149,260.00
10,842.0 16.00 21,345,187.50 341,523,000.00
3,808.0 600.00 564,853.37 338,912,020.00
186,849.0 400.00 840,817.28 336,326,910.00
35,021.0 1.00 302,083,845.00 302,083,845.00
38,582.0 1.00 269,294,130.00 269,294,130.00
1,043,938.0 2.00 114,673,953.50 229,347,907.00