You are on page 1of 1

GRAĐEVINSKA KNJIGA Knjiga br:

INVESTITOR
IZVOĐAČ

Za objekat: I
Stranica:

Vrsta radova
Broj pozicije iz
Opis pozicije: predračuna
I/1
Utvrđivanje trase postojećih cjevovoda prema elementima iz projekta.
Obračun po m1. Pozicija norme

Broj nacrta

Broj listova iste


Po predračunu - ugovoru pozicije IZVRŠENA KOLIČINA
Jed.mjere Količina Jed. Cijena
Mjesečno Ukupno
Donos

Za prenos
IZVOĐAČ: NADZOR: