SOALAN Markah 1 Jelaskan EMPAT cara bagaimana Seni dalam Pendidikan dapat dikaitkan dengan Teori konstruktivisme. .

• h/kait ilmu baru kpd psa • menyusun atur maklumat & pengetahuan • xpresi ilmu baru dlm bentuk baru • memberi gambaran ilmu baru dlm berbagai bentuk • menyampaikan ilmu baru dlm bentuk reprentasi & persembahan • mengukuhkan pemahaman dgn akt lanjutan Implikasi Pembelajaran Konstrutif • mmbina pengetahuan baru drpd psa • pnp berlaku secara berpusat • guru sebagai fasilitator • guru sbg pereka bentuk bahan pengajaran • guru kenalpasti psa murid dan rancang kaedah pengajaran 2 Jelaskan EMPAT peranan yang boleh dimainkan oleh seseorang guru untuk mewujudkan kesedaran . kendiri yang positif di dalam proses pengajaran dan pembelajaran. • Mmberi dorongan ,bantuan dan sokongan kpd usaha pmbeljrn • Mberi bimbingan wajar dlm membetulkan kesilapan • Mengajar murid ikut kebolehan – nikmati pengalaman Berjaya • Menerima pelajar sbg sebahagian dirinya • Galakkan interaksi positif diklgn rakan sebya • Beri peluang main peranan penting • Memupuk nilai baik drpd rakan sebaya & guru 3 Bincangkan EMPAT kebaikan penggabungjalinan di dalam pnp Seni dalam Pendidikan. . • Sbg pengukuhan kepada kem yg diperolehi drp mp lain • Berupaya menimbulkn Susana pmbljrn menarik x mmbosankan • Pljr berpeluang menyatupadukan kem yg perlu dlm kehidupan • Glkkan proses ptmbuhan & prkmbangan pelajar secara seimbang , harmonis & bersepadu 4 Corak ialah struktur susunan ulangan berdasarkan motif yang dibuat secara terkawal atau bebas. . Huraikan EMPAT cara bagaimana sesuatu corak itu biasa boleh didapati. Corak Terancang Corak x terancang • Lukisan • pulaman • Catan • tiupan • Kolaj • tititan • Montaj • ikatan dan celupan • Cetakan • renjisan dan percikan • capan 5 Jelaskan EMPAT cara bagaimana sesuatu jalinan boleh dihasilkan. (Jalinan-kesan yg trdpt pd permukaan . objek –kasar ,halus dsb) • Cetakan, pualaman, kolaj, campuran, binaan, cantuman

1. Senaraikan implikasi proses kreativiti dan imaginasi terhadap kanak kanak.
• 2. Jelaskan konsep pembelajaran mengikut fahaman Konstruktivisme. • Murid membina sendiri pengetahuan datau konsep berdasarkan pengetahuan dan psa. Ia juga mnggalakkan pljr mencipta penyelesaian mrk sendiri

2. Penukaran pengalaman kemahiran tak varian kepada situasi dinamik dapat mengklasifikasi pelajar mengikut
ciri-ciri generik tahap kemahiran. Senaraikan EMPAT tahap kemahiran tersebut. 1. Tahap prakawalan • Belaku pengulangan dalam pergerakan dan perlakuan berubah-rubah • Pergerakan secara keterlaluan dan tidak cekap • Pergerakan janggal dan bertentangan • Kejayaan dikaitkan dgn nasib bukan usaha atau kesungguhan 2. • • • • • Tahap kawalan Pergerakan tertib, terkawal Lebih tekal Praktik kemahiran dengan betul Percubaan buat gabungan pergerakan, tidak berhasil Perlu pemunpuan pada apa yang dilakukan.

rupa . intrapersonal. • Memudahkan pelajar mengingat • Melatih minda pelajar supaya sentiasa kreatif dan aktif • Pembelajaran berkesan 9.apa yang saya belajar daripada tajuk ini. Jelaskan apakah yang dimaksudkan dengan K-W-L? 1. Bercorak formal Utamakan prinsip sound before symbol Aspek kognitif diutamakan Pelajar dpt membezakan irama meter dan ton selain menyanyi dan main alat muzik 6. naturalis) • Menyokong pembelajaran bersepadu ikut JERI selaras FPK • Terima hakikat indivudu myi kecerdasan yg berbagai • Mmbentuk kepelbagaian utk menilai • Mewujudkan suasana kolaboratif • Meninkatkan kualiti & motivasi diri • Menggalakkan profesionalisme guru • Meningkatkan kecerdasan 5.ruang 5. Learn. muzik. Berjaya buat gabungan pergerakan 4. • Garisan. Senaraikan DUA tujuan penghubungkaitan dalam pengajaran dan pembelajaran. berkait rapat satu sama lain ibarat jari2(para pelajar) dengan ibu jari (guru) • Mrpkn satu jaringan yg saling berkait antara satu sama lain. cetakan. • Keselamatan . Berikan DUA bentuk rangsangan untuk gaya pembelajaran kanak-kanak yang dapat membantu supaya kanak-kanak lebih berekspresif. Namakan EMPAT teknik menggambar. • Lukisan. jadual waktu 3. kinestetik. 2. montaj. pameran. Nyatakan peluang-peluang yang diperolehi oleh murid-murid dengan menggunakan pendekatan bertema. logic matematik. resis dll 4. • • • • Jelaskan hasil kerja Edwin Gordon dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran muzik di sekolah. • 7. (penghubungkaitan-cara menyelesaikan masalah . kelengkapan. ` 8. • • • • Tahap penggunaan Pergerakan dipraktikan Berjaya Mampu laksanakan kemahiran dgn betul Dapat prkatik dengan tekal pada situasi berbeza. (P. catan.3. ) • Berpeluang meluahkan perasaan berdasarkan pengalaman verbal dan bukan verbal . interpersonal. kem dan aktiviti • Perkara kecik terasing tp penting dapt digabungkan 10. kebersihan . Want – apa yang ingin saya tahu tentang tajuk ini 3. • Mmpunyai semangat saling bergantung • Kemahiran social penting utk berkominikasi • Kesedaran akautabiliti individu • Penilaian kumpulan dijalankan • Mewujudkan suasana dinamik dan interaktif • Menyerapkan pengetahuian. mozek.(verbal linguitik. Nyatakan DUA aspek penting pengurusan bilik darjah pendidikan seni yang boleh mempertingkatkan tahap prestasi kanak-kanak. Berikan pengertian kreativiti berdasarkan kepada teori pelbagai kecerdasan Howard Gardner (1978). jalinan . Senaraikan EMPAT unsur seni visual. bertema _merangkumi koleksi bahan akt dan teknik yg disusun di sekitar konsep atau tema. warna. 7 kriteria asas keberkesanan pelaksanaan pnp secara penghubungkaitan. susunan perabot. • • • • Tahap kecekapan Kemahiran dipraktik secara automatic Dapat praktik kemahiran pada situasi berbeza Pergerakan mudah dilakukan Pengubahsuaian pergerakan mengikut situasi. visual ruang. kolaj. Know-apa yang saya tahu tentang tajuk ini 2. Berikan EMPAT kepentingan Teori Kecerdasan Pelbagai dalam pembelajaran seni. 4.

1.Bermaksud peniruan yang berterusan oelh murid . 1. Harmoni -gambaran situasi-slesa. imbangan penyerapan -konsepnya berkaitan garisan. (a) Huraikan EMPAT prinsip rekaan.warna 2. Peniruan melalui sekatlakuan dan tak sekatlakuan 3. jalinan. 3. pengamatan. . kesamaan. Kaedah dan teknik mengajar yg meliputi pelbagai isi dan kemahiran melalui bidang yg khusus dalam pendekatan menyelesaikan masalah sebagi satu cara belajar) • Penggabungjalin : pelbagai kemahiran dlm 1 mp. • Penerapan : proses mnerapkan nilai2 murni • Pemulihan • Pengayaan (4) BAHAGIAN B ARAHAN 1(a) Senaraikan TIGA bentuk peniruan menurut teori Pembelajaran Sosial. (c) Bincangkan mengapa peniruan berlaku dalam kalangan murid-murid.Melalui idea yang terperam.Rekaan ialah salah satu kemahiran yang amat penting di dalam seni visual. ruang. Jelaskan secara ringkas DUA jenis integrasi. 1. 2. . Pengusaan ilmu pengetahuan .• • • • • Persembhan akan menjadi lebih menarik Pelajar lebih berkeyakinan Pembelajaran menyeronokkan Berpeluang menyemai idea2 baru Dapat h/kait pengetahuan dgn kemahiran 11. 1.Taksekatlakuan bermaksud peniruan yang berterusan walaupun peniruan tersebut ditegah atau dianggap tidak bermoral 3. nyaman. Peniruan secara lansung -murid meniru dan pindahkan hal subjek ke satu gambar atau model baru -guna bahan maujud -belaku diawal penghasilan karya sehingga murid boelh berdikari 2. . Peniruan melalui sekatlakuan dan taksekatlakuan .berkaitan keseragamanan.kem .Kemampuan sesuatu unsure dalam menarik perhatian pemerhati.Murid membuat persembahan idea yang sedia ada dalam minda 2. dan prinsip dalam kehidupannya. . Penegasan . dilihat dan dirasai . Gerak balas dari tindakan yang didengar. secara merentas kurikulum • Penyerapan . Peniruan elistasi . kemarhiran dr mp lain. murid cuba mengekspresi idea.Disebabkan kegagalan murid membina jati diri.murid boleh buat peniruan atau imitasi dalam berkarya tapi tidak sesuai lagi apabila murid telah bergelar artis.Murid cuba menyimpan idea tersebut pada jangka masa panjang. Cth. Memori yang berkekalan .Sekatlakuan bermaksud peniruan yang dilakukan pada situasi yang sesuai tapi tidak sesuai pada situasi yang lain.Murid mengekspresi idea melalui memori kekal yang terdapat dalam minda mereka.Memori kekal berperanan membantu murid menjana idea dalam membina subjek. proses menyatupaduakn pengetahuan/isi 1 mp ke dlm isi mp yg diajar. (Integrasi – kesepaduan. bahasa dan pemupukan nilai murni dilakukan secara integrasi dan menyeluruh.Murid akan mengekspresi idea apabila sesuatu perkara ada ganjaran . Pemerhatian iaitu gerak balas dari penglihatan. Peniruan elistasi (b) Huraikan setiap satu daripada tiga bentuk peniruan yang dinyatakan di atas.tenang . bentuk. pendengaran dan responsive deria . rupa.. Peniruan secara lansung 2. aman.

Bincangkan LIMA jenis kegiatan muzik dengan pergerakan yang selalu dilaksanakan oleh guru di sekolah rendah.BARULAH BERALIH KEPERINGKAT SETERUSNYA. kesatuan. KAEDAH PENDAKATAN BERKONSEP .BERI PELUANG PELAJAR BUAT KAJIAN MUZIK DAN BUAT LATIHAN ELEMEN2 MUZIK SECARA SENDIRI . sama berat.jalinan.Berkaitan rupa.bentuk.PERLUKAN PENERANGAN GURU .LATIHAN CUKUP. NYANYIAN SOLFA TIDAK DIGALAKKAN. BIARKAN PELAJAR CIPTA KEMAHIRAN MEREKA SENDIRI (b) Huraikan LIMA ciri penting mengikut pandangan Torrance (1969) yang perlu ada pada seseorang murid untuk membantu mereka belajar secara lebih kreatif. JARAKKAN KANAK2 UTK ELAKKAN KEMALANGAN 4. (a) Bincangkan LIMA cara bagaimana seseorang guru akan dapat menjayakan sesi pengajaran gimnastik berirama dengan lebih berkesan.HARMONI. GERAKAN MENGIKUT LIRIK LAGU 2. MEMBIMBING MURID DENGAN KAEDAH PENEMUAN KENDIRI .SISTEMATIK AGAR PELAJAR MAHIR DAN CEKAP .jarak.EKSPRESI. INTERPRETASI MUZIK DENGAN GERAKAN 4.corak 4. aliran.AJAR SATU UNSUR MUSIK SAHAJA –MELODI.IRAMA. GERAKAN BEBAS DENGAN MUZIK 5. Imbangan . masa.Kestabilan objek bwerlaku apabila ruang kiri kanannya seimbang.AGAR DAPAT DIPRAKTIK DALAM MUZIK 5. LATIH SEMUA KEMAHIRAN KEDUA-DUA BAHAGIAN TUBUH 5. 1. GUNAKAN MUZIK IRINGAN SEMASA LATIHAN 2.sifatnya harmoni. SERONOK ATAU TIDAK .warna .bentuk.MENDENGAR.PRINSIP DAN TEORI DIBERIKAN SELEPAS PARAKTIKAL DIJALANKAN . ruang.- Berkaitan keganjilan. PEMBELAJARAN MENGIKUT URUTAN .Tujuan untuk dapatkan reaksi pemehati . GUNAKAN PELBAGAI IRAMA UTK TINGKATKAN KREATIVITI DAN MINAT MURID 3. MAMPU MEMBERI PERHATIAN DALAM JANGKA MASA YG LAMA .Dalam bentuk simetri atau tidak semetri berkaitan ruang kiri. 1.atas.bawah .KESAN PEMBELAJARAN AKTIF 3.jalinan. .warna 3.kanan. 3.BERTUJUAN PELAJAR DAPAT PRAKTIKAN TEORI DENGAN USAHA SENDIRI 6.MENIRU.Berkaitan saiz.BEZAKAN BUNYIAN .BENTUK) PADA SATU KETIKA SEBELUM GABUNGAN MUZIK LAIN.MEMERHATI. kelainan dalam subjek Unsure seninya garisan ruang. 1. GERAKAN YANG MENUNJUKKAN TEMA ATAU CERITA DENGAN MUZIK 4 unsur pergerakan : Imbangn berat badan . AJAR BUNYIAN DAHULU SEBELUM TANDA2 (HAFALAN SEBELUM CATATAN) 2. PEMBELAJARAN HEURISTIK . Kontra . 1. GERAKAN MENGIKUT KONSEP LAGU 3.bentuk.Kesimbangan dari aspek agihan ruang kedudukan . NAMA2 NOT UTK NYANYIAN DAN MUZIK INSTRUMENTAL HARUS DISELARASKAN.rupa.warna.KENALPASTI BUNYIAN SAMA ATAU BERLAINAN. Nyatakan LIMA prinsip pengajaran dan pembelajaran muzik yang disarankan di dalam “Priciple of the Pestalozzian System of Music”.Percanggahan ataui berlawanan berkaitan cirri-ciri subjek . .garisan.rupa. • Pergerakan. 4.Salah satu cabang di dalam pendidikan muzik yang diminati oleh murid-murid ialah muzik dengan pergerakan.

BERMULA DAN BERHENTI 2.PERLU GALAKKAN MURID SERTAI AKTIVITI PERMAINAN . Perempuan –soprano. bes. • Arpeggio – not dlm kod dimainkan satu persatu menaik atau menurun . Huraikan bagaimana bunyi mempunyai warna ton yang berbeza. pergerakan kod • Irama. rangkai lagu • Harmoni –(TAP) – triad. 3.2. jeda.KEUPAYAAN MENGAWAL FIZIKAL DAN EMOSI .penggunaan satu alat muzik sahaja. polifoni. 4. meter. halus. • Triad – gabungan tiga not membentuk kod.detik. BANTU FAHAM DAN PATUH PERATURAN DAN ARAHAN 5. kasar. homofoni. istilah.SENTIASA BERSEDIA 4. tempo • Ekspresi (DIT) – dinamik. rentak. 1.TJUAN BINA KECEKALAN DAN PERSAINAGN DAN CABARAN 5. Jalinan Polifoni – 1 atau dua melodi dibunyikan berterusan dgn alat iringan Unsur muzik • Melodi (PKJSSR). kontur.pic. REAKSI . Jalinan Homofoni – melodi diiringi oleh alat muzik yg berharmoni dan mempunyai kod seperti gitar.MENYELINAP.ARAHAN DLM BENTUK BUKAN LISAN PERLU JELAS DAN MUDAH DIFAHAMI . (b) Harmoni adalah gabungan dua atau lebih bunyi not yang akan membentuk kod. • Jalinan – monofoni. solfa. piano .TUJUAN AGAR PENERIMA AKAN IKUT KEHENDAK ARAHAN DENGAN TEPAT. PERASAAN -LUAHAN PERASAAN -PERLU DIAJAR UNTUK MENGAWAL PERASAAN MELALUI PENERAPAN NILAI-NILAI MURNI 2. juga dinamakan kod curai (c) Bunyi mempunyai sifat dan kualiti tersendiri.BERTINDAK. Contoh : • Suara lelaki dan perempuan • Suara menjerit dan berbisik . GALAKKAN BERMAIN SECARA ADIL DAN SEMANGAT KESUKANAN 6. KEUPAYAAN UNTUK MENYUSUN MENEROKA SEBELUM PENGAJARAN FORMAL MELIHAT DENGAN LEBIH DEKAT BERCERITA DAN MENYANYI (a) Nyatakan LIMA objektif permainan yang dijadikan sebagai salah satu unsur memperoleh pengalaman yang positif dalam kalangan kanak-kanak. BINA KEBOLEHAN BERLARI. garau. arpeggio. (a) Nyatakan apakah perbezaan antara monofoni dan homofoni? Jalinan Monofoni – muzik hanya pada melodi tanpa iringan. PELAJARI CARA KENDALI DAN KAWAL ANGGOTA SEMASA TERTEKAN 3. Llaki –tenor. alto. 1. Berbeza berdasarkan bahan pembuatan alat serta cara dimainkan. LISAN -ARAHAN LISAN MESTILAH JELAS DAN MUDAH DIFAHAMI -BERTJUAN ELAKKAN PERGADUHAN DALAM PERMAINAN 3. skel. nyaring . MEMAHAMI DIRI SENDIRI DAN ORANG LAIN 7. baritone. EMOSI . 3. Nyatakan jenis-jenis not yang membentuk kod. corak irama.BIJAK DALAM MEMBUAT TINDAKAN ATAU KEPUTUSAN . 5. BUKAN LISAN . tanda isyarat • Bentuk • Warna ton – lembut . PUPUK KECERGASAN MENTAL DLM KERANGKA RANCANG STRATEGI 4. SEDIAKAN AKTIVITI LASAK TUJUAN PENGEMBNGAN DAN PENGAWALAN OTOT (b) Huraikan LIMA bentuk ekspresi yang boleh dilahirkan oleh seseorang kanak-kanak di dalam Seni dalam Pendidikan.

bebas .lingkungan pergerakan.cetakan. kunung • Warna sekunder.• • • Tepuk tangan dan petik jari Petikan gitar dan tiupan trompet Paluan gong dan gesekan biola 4.berlari. Aras –tinggi.prgrkan yg mmbolehkan bergerak dari satu tempat ke tempat lain-berjalan.campuran warna asas.kuning + biru = hijau. melentur. • Menyelidik utk mengetahui sesuatu yg belum diketahui iaitu melaksanakannya dengan cara menjelajah. • Ruang. merah +biru= ungu (b) Apabila pelukis berkarya. (a) Apakah pendidikan seni visual? (b) Bincangkan secara ringkas TIGA bidang pendidikan seni visual yang diamalkan di sekolah rendah. 5. (a) Nyatakan EMPAT bidang kandungan utama aktiviti pergerakan di peringkat sekolah. tiupan.pergerakan cepat-sedikit guna masa. meregang.pualaman. catan. 6. (a) Nyatakan maksud penerokaan dalam pendidikan. rejisan (c) Huraikan peranan hemisfera otak dalam mempertingkatkan kefahaman pembelajaran seni dalam pendidikan. menghayun (c) Bincangkan rangsangan-rangsangan yang wujud semasa penerokaan dilaksanakan. • 2. (a) Jelaskan perbezaan di antara warna asas dan warna sekunder. Arah-depan belakang atas bawah • Aliran. BAwah – kekuatan tenaga badan . • Imbangan badan – tenaga utk bergerak. Subjek seni visual telah pun dimartabatkan sepenuhnya sebagai satu subjek yang berperanan besar dalam pengajaran dan pembelajaran merentasi kurkulum. 3 (a) Nyatakan DUA objektif mengajar muzik kepada kanak-kanak. sekali gus pelukis memikirkan persoalan kreativiti dan estetika yang ingin ditampilkan. mengangkat tangan . Sertakan contoh bagi setiap pergerakan. titisan. • Melompat.kretiviti dann xpresi diri • Merasa dan mengenali muzik • Mengamalkabn smgt toleransi dan kerja sama • . ikatan dan celupan.Atas mencerminkan keringanan • Masa. • Keaslian (c) Bincangkan perbezaan di antara corak terancang dan corak tidak terancang. • Peniruan sebagai representi gambar dan imej • Ekspresi dalam perasaan dan emosi • Menggunakan kaedah formalistic. Senaraikan bagaimana estetika boleh ditampilkan dalam karya pelukis. Berikan contoh-contoh sesuai. • Menikmati pelbagai pengalaman muzik • Mmpkmbng nilai estetika. skip • Bukan lokomotor – pergerakan setempat – membongkok. terkawal. (b) Jelaskan EMPAT cara penerokaan alat dan bahan dalam aktiviti meneroka. resis • Corak x terancang. meloncat. mendarat. • Corak terncang-lukisan . • Lokomotor. mengguling. sederhana rendah. • Warna asas – warna yg x boleh dihasilkan melalui campuran warna lain tapi menghasilkan warna sekunder bila dicampurka – biru merah. berpusing (c) Bincangkan komponen-komponen asas bagi unsur pergerakan agar pelajar dapat memanfaatkan penggunaan otot kasar dan halus dalam mengadakan aktiviti pergerakan. Sertakan contoh bagi jawapan anda. • • • • Permainan berunsur pendidikan Pergerakan berunsur pendidikan Sukan dan atletik Kecergasan jasmani (b) Jelaskan perbezaan antara pergerakan lokomotor dan bukan pergerakan lokomotor.kolaj. pergerakan lambat byk guna masa. montaj.

warna ton.KEMAHIRAN BERFIKIR BOELH DIAPLIKASIKAN DALAM BENTUK PENGURUSAN GRAFIK 3. • Pelajar bpeluang meluah perasaan berdsrkan pengalaman verbal dan bukan verbal • Persembahan lebih menarik dengan pelbagai akt dan kreativiti yg tinggi • Pelajar lebih berkeyakinan • Pembelajaran lebih menyeronokkan (b) Huraikan TIGA aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan tema untuk pengajaran dan pembelajaran • Boleh merentas semua mpbersesuai dgn pengalaman dan kehidupan pelajar • Bersesesuaian situasi masa dan peristiwa • Kemudahan bahan dan sumber • Guru berminat dgn tema yg dipilih • Pemeringkatan tema darpa mudah kpd yang lebih mencabar. (c) Jelaskan bagaimana muzik.PENERAPAN NILAI SECARA MERENTASI KURIKULUM (b) Hasil pembelajaran sesuatu pengajaran merupakan penghubungkaitan antara beberapa elemen.PERGERAKAN JADI AKTIF DAN KREATIF 4. 2. harmoni. SATU JARINGAN BERKAIT ANTARA SATU SAMA LAIN . BAHAGIAN C ARAHAN 1. (b) Huraikan TIGA cara bagaimana pelajar menjalankan aktiviti penerokaan dalam pembelajaran pergerakan. tekstur. KAEDAH DAN BAHAN .STRATEGI. bentuk dan ekspresi.pencipataan dgn bhn asas • Imitasi (ajuk balik) –pkmbgan kemahran asas dgn pertuturan berirama dan irama badan.KONSEP HUBUNGKAIT MEMUDAHKAN MURID MENGINGAYT SESUATU MATA PELAJARAN . (a) Nyatakan TIGA kekuatan pendekatan bertema dalam pengajaran dan pembelajaran. (c) Muzik merangkumi konsep-konsep berikut: melodi. improvasi.(b) Pendekatan pengajaran muzik Carl terdiri daripada komponen-komponen berikut: imitasi. eksplorasi.KAEDAH DIGUNAKAN BERDASARKAN TAHAP KEMAMPUAN MURID DAN BERBEZA . penciptaan dan literasi.PENGAJARAN TERANCANG-SUSUN OBJEKTIF ISI PELAJARAN. irama. Jelaskan DUA cara bagaimana hasil pengajaran yang efektif dapat mewujudkan pembelajaran yang berkesan. MEMUDAHKAN PELAJAR UTK MENGINGAT . senaraikan EMPAT tujuan penghubungkaitan di dalam pengajaran dan pembelajaran seni di dalam pendidikan. PEMBELAJARAN BERKESAN . seni visual dan pergerakan boleh diintegrasi untuk mengajar tema ‘persekitaran’ seperti hutan.AKT DAN ISI PELAJARAN BERSIFAT KONTEKSTUAL (HUBUNGKAIT DGN KEHIDUPAN) . • Literasi. • Penerokaan – menyelidik utk mengetahui sesuatu yg belum diketahui lagi dan melaksanakannya dgn menjelajah.belajar menulis dan membaca notasi muzik • Improvisasi. 5. TIGA daripada konsep-konsep muzik berkenaan. Huraikan dengan memberi contoh. EMILI: • Eksplorasi(fasa cari sendiri) –pelajar digalakkan membuat xperimen dgn bunyian muzikal dan gerakan • Mencipta. Jelaskan secara ringkas TIGA daripada komponen-komponen tersebut. (a) Jelaskan maksud penerokaan dalam konteks seni dalam pendidikan. MELATIH MINDA AGAR SENTIASA KREATIF DAN AKTIF .AKTIVITI BERPUSATKAN PELAJAR .melakukan improvisasi secara kump atau indvidu. 1. 4. . (a) Sebagai seorang guru. (c) Bincangkan bagaimana guru dapat membantu pelajar memperolehi pengalaman melalui aktiviti permainan.JARINGAN KHUSUS DALAM MENINGKATKAN KEFAHAMAN DARI ASPEK HUBUNGKAIT DENGAN KEMAHIRAN2 LAIN PADA SUBJEK LAIN.

MEMBANTU MEMPERTINGKATKAN PENGAJARAN DAN PEMBELLAJARAN 1. SENTUHAN. BAHASA ISAYARAT.PADA AKHIR PELAJARAN MURID DAPAT MENGGUNTING DAN MELIPAT KERTAS UTK BENTUK 3 MATRA MENYUSUN BENTUK UNTUK MENCIPTA SATU BINAAN KEMAS DAN MENARIK MENIMBULKAN SIKAP KERJASAMA UTK HASILKAN CIPTAAN ANATARA RAKAN 2. KPERBEZAAN KOMUNIKASI VERBAL DAN NON VERBAL VERBAL –CARA PENYAMPAIKAN MESEJ YANG DILAKUKAN DALAM BENTUK BAHASA-PERKATAAN. seni visual dan pergerakan. MEMUPUK RASA PENGHARGAAN DAN CINTAKAN ALAM SEKITAR 4. Hasilkan suatu carta urutan fasa perancangan pengajaran dan bincangkan kepentingan penilaian pengajaran sepanjang sesi pengajaran dan pembelajaran kepada guru sehingga pengajaran berakhir. MENDIDIK PELAJAR AGAR LEBIH PEKA DAN BERTANGGUNGJAWAB DALAM MENANGANI ISU-ISU ALAM SEKITAR 3. Huraikan bentuk atau cara ekspresi yang boleh dilahirkan oleh manusia untuk meluahkan perasaan mereka. .BERTERBANGAN MUZIK : BUNYI YANG KUAT-POKOK TUMBANG : BUNYI LEMBUT – DAUN GUGUR. Bagi seorang guru perancangan pengajaran merupakan sesuatu yang paling penting untuk melaksanakan suatu proses pengajaran dan pembelajaran yang berjaya.EKSPRESI MUKA.FRASA AYAT.CARA MENYAMPIAKAN MESEJ YANG DILAKUKAN DALAM BENTUK HUNUNGAN RUANG. Potensi ekspresif diri dapat dihasilkan melalui perkataan. Bina satu aktiviti pembelajaran sains dengan mengintegrasikan aktiviti muzik.TINGGI. ORENTASI MASA. • Perasaan –hasil luahan drpd hati • Lisan • Reaksi • Emosibukan lisan • Idea • Menggambar • menghasilkan 2. IMPLISIT -MENIKMATI HASIL KARYA SEBAGAI HIASAAN DARIPADSA BENTUK 3 MATRA 2. GERAKAN MATA. bunyi pergerakan dan visual kanak-kanak. 1. NON VERBAL. MENGETAHUI DENGAN LEBIH JELAS TENTANG PERANAN DAN KEFAHAMAN TENTANG HABITAT DAN HAIWAN DI PERSEKITARAN 2. EKSPLISIT .1.ANGIN BERTIUP SENI : MEWARNA DAN MENGGAMBAR PERASAAN GEMBIRA ATAU MARAH GUNA SAPUAN BERUS DENGAN PELBAGAI WARNA Jelaskan EMPAT kepentingan pengajaran bertemakan persekitaran dengan kehidupan seharian pelajar.RENDAH. TAJUK : BAHAGIAN2 POKOK TEMA : HUTAN INTERGRASI SUBJEK PERGERAKAN : CARA DAHAN-DAHAN BERGERAKA SEMASA DITIUP ANGIN MEMUNGUT DAUN GUGUR PADA ARAS YANG BERBEZA. VARIASI KELAJUAN DAN NADA PERTUTURAN.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful