You are on page 1of 16

Pamantasan ng Lungsod ng Marikina

Rainbow St cor. Sierra Madre St, SSS Village, Brgy. Concepcion Dos, Marikina City

Kagawaran ng Senior High School

PANANAW NG MGA MAG-AARAL NG PAMANTASAN NG LUNGSOD

NG MARIKINA SENIOR HIGH SCHOOL PATUNGKOL

SA ALKOHOL NA INUMIN

Nina:

Christian Aldwin Amper

Ma. Theresa Barba

Stephen Asher Barredo

Brylle Edriane Bongalon

Rhon Miguel Bonifacio

John Dave Cuevas

Khaira Shane Dimaculangan

Jenny Mae Gagani

Jean Berlie Lingon

Angelo Quizon

Troy Jerome Santos

Catherine Villamina

Pebrero 2019
1

KABANATA I

Panimula

Ang pag-inom ng alak ay isang napaka karaniwang karanasan para sa mga

Pilipino. Mapababae o lalaki, bata o matanda. Halos lahat yata ng Pilipino ay umiinom ng

alkohol. Ayon sa pag susuri ng Unibersidad ng Pilipinas, tinatayang 5.3 milyon o 60

porsyento ng mga kabataan ang umiinom. 4.2 milyon sa kalalakihan at 1.1 milyon sa mga

kababaihan. Habang napagalaman naman nina Swahn, Palmier, Segarra, at Sinson (2013)

na 9% ng mga kabataan edad 15 pataas ay may alcohol use disorder, 25% ng mga

kalalakihan at 8.3% ng mga kababaihan ay itinuturing na heavy episodic drinkers.

Ayon kay Bobrova, West, Malyutina, Malyutina, at Bobak (2010), mayroong

malaking patlang sa pamamaraan ng pag-inom ng mga kalalakihan at kababaihan. Iginiit

nina Holmila at Raitasalo (2005) na ang mga kababaihan ay mas mahina pagdating sa

alak dahil sa biological na pagkakaiba ng mga kababaihan at kalalakihan. Tinalakay nina

Holmila at Raitasalo (2005), Dumbili (2015), Visser at McDonnell (2011), and Bobrova,

et al., (2010) na ang mga kababaihan ay hindi masyadong umiinom kumpara sa mga

kalalakihan dahil sa gender roles at double standards, ang mga kababaihan ay inaasahang

hindi masyado uminom at hinuhusgahan dahil dito. Subalit natuklasan nila, Visser and

McDonnell (2011) and White, Castle, Chen, Shirley, Roach & Hingson (2015) ang

pagkakaiba sa pamamaraan ng pag-inom ng mga kalalakihan at kababaihan ay lumiliit,

ibig sabihin nito ay ang mga kababaihan ay kumukonsumo ng mas maraming alcohol

ngayon kumpara sa mga nagdaang taon.


2

Kaligiran ng Pag-aaral

Ang mga Pilipino ay umiinom sa tatlong magandang rason. Una ay dahil sila ay

masaya, sila ay malungkot at dahil sa iba pang pansariling rason (Roces, 1940). Marami

sa mga kabataan ang nahuhumaling sa pag-inom ng alak. Sinasabi na ang alak daw ay

nakakabawas ng problema pero minsan ay ito ang nagiging problema. Maaaring maganda

o masama ang dulot niyo. Kaya namin ito napili para madagdagan ang kaalaman namin

tungkol sa bagay na ito, kasi kami mismo ay ginagawa ito. Isa pa para mabigyan linaw

namin ang bagay na ito sa mga taong hindi umiinon ng alkohol. Mayroon na kaming

kaunting kaalaaman tungkol dito, ngunit sa tingin namin kulang pa ito, marami pang

bagay ang gusto namin malaman tungkol sa pag inom.

Balangkas ng Teoretikal

OK CORRAL
3

Ang Concept of Life Positions ay may apat na kategorya: Una, Autonomy Position (I am

Ok, You are Ok) na ang ibig sabihin ang dahilan ng pag-iinom ay dahil parehas silang

masaya. Pangalawa, Depressive Position (I am not Ok, You are Ok), ang dahilan ng pag-

iinom ay paghahanap ng karamay ng isang tao. Pangatlo, Schizoid Position (I am not Ok,

You are not Ok), ang dahilan ng pag-iinom ay dahil parehas silang lugmok sa problema

na kung saan ginagawa nilang damayan ang isa’t-isa. At ang huli ay Paranoid Position (I

am Ok, You are not Ok), ang dahilan ng pag-iinom ay dahil sa kagustuhang tulungan at

damayan ang isa na may problema.

Balangkas ng Konseptwal

TAO

Alak

Dahilan

Problema Okasyon Peer Pressure

Labis na Paggamit

Mga Sakit
4

Paglalahad ng Suliranin

Ang layunin ng pananaliksik na ito ay malaman ang pananaw ng mag-aaral ng

Pamantasan ng Lungsod ng Marikina Senior High School sa pag-inom ng alak. Ang mga

sumusunod na tanong ay paraan ng mga mananaliksik upang mangalap ng impormasyon.

1.) Ano ang demograpikong profayl ng mga respondente batay sa mga sumusunod:

1.1 Antas ng pamumuhay

1.2 kasarian

2.) Nakatutulong ba ang alak sa problema ng mag-aaral?

3.) Ano ang nagiging epekto sa mag-aaral ng pag-inom ng alak?

4.) Paano nakabubuti/nakasasama sa pag-aaral ang pag-inom ng alak?

Haypotesis

Inaasahan ng mga mananaliksik sa interbyu at surbey na mas maraming

respondante ang sasalungat sa pagkonsumo ng alkohol na inumin at hindi ipapayo na

subukan. Kaming mga mananaliksik ay may hinuhang nakararami ang tataliwas tungo sa

paggamit alkohol na inumin.

Kahalagahan ng Pag-aaral

Umaasa ang mananaliksik na makapag-ambag ang pag-aaral na ito sa

pangangailangan ng mga sumusunod:

Mag-aaral

Ang kahalagan ng pag-aaral na ito ay para sa mga mag-aaral upang magkaroon

sila ng kaunting kaalaman patungkol sa inumin na alak at upang maiwasan narin ang pag
5

gawang bisyo nito ng mga estudyante sa paraan ng pakikinig at malaman nila ang

pananaw ng mga kapwa nilang mag-aaral.

Susunod na Mananaliksik

Makatutulong ang pag-aaral na ito sa mga susunod na mananaliksik sa

pamamagitan ng mga nakalap na impormasyon na kung saan malaking tulong ito sakanila

upang ipagpatuloy ang ginagawang pananaliksik.

Guro

Ang kahalagahan ng pag-aaral na ito sa mga guro ay upang maliwanawan sila

kung ano ang mga pananaw at opinyon ng mga kanilang estudyante, kung ano ang

maaaring sanhi at dulot ng inuming alkohol sa mga mag-aaral.

Paaralan

Makatutulong ang pag-aaral na ito sapagkat nabibigyan nito ng karunungan ang

Pamantasan ng Lungsod ng Marikina patungkol sa alkohol na inumin. At upang

mabigyan rin ng karampatang aksyon ang nakitang suliranin.

Komunidad

Sa pamamagitan ng pag-aaral na ito nagkakaroon ng ideya ang mga mamamayan

sa mga sanhi at maaaring maging bunga ng pag-inom ng alkohol sa oras na naabuso. At

mabigyang pansin ng mga opisyales ang paglalapat ng solusyon sa pag-abuso ng inuming

alkohol at mapangalagaan ang kalusugan ng mga nasasakupan.

Pamahalaan

Malaki ang maiaambag ng resulta ng pag-aaral na ito sa pamahalaan upang dahil

nalalaman nila ang ibat-ibang pananaw ng lipunan sa alkohol na inumin kung


6

nakatutulong ba ito sa mamamayan o hindi at mabigyan nila ng aksyon gaya ng pag taas

ng tax sa alhokol na inumin.

Saklaw at Limitasyon

Itong pananaliksik na ito ay tumutuon lamang sa pagkalap ng datos na

makakapagsabi kung ano ang pananaw ng paginom ng alkohol ng kabataan. Mga

tatlongpu hanggang limangpung babae at lalaki lamang ng mga mag-aaral ng Pamantasan

ng Lungsod ng Marikina Senior High School ang saklaw sa pag-aaral na ito. Gagamit ng

survey questionnaire ang mga mananaliksik sa pangangalap ng impormasyon.

Pagpapakahulugan sa mga Talasalitaan

Bilang tugon sa madaling ikauunawa sa tinatalakay ng pag-aaral na ito, ang mga

talasalitaang ginamit ay binigyang kahulugan ayon sa kaugnayan ng pag-aaral.

Alcohol Dependence. Pag depende ng tao sa alak na nagsasanhi ng mga sakit sa

oras na ito ay itinigil.

Gender Roles. Itinakdang pamantayan na basehan ng gamapanin ng babae at

lalaki batay sa tinatanggap ng lipunan.

Heavy Episodic Drinking. Ito ay tinutukoy bilang pag inom na hindi bababa sa

60 gramo o higit pa sa isang pagkakataon.

Transactional Analysis. Ito ay isang pangkaraniwang modelo tungkol sa pag-

aaral sa personalidad ng alkohol addict.


7

KABANATA II

Mga Kaugnay na Literatura

Lokal

Ang alkohol ay maaring nakabubuti o nakasasama, depende sa kung sino ang

umiinom at higit sa lahat gaano karami ang kanyang iniinom (Reyes, 1980).

Sa nakalipas na 20 taon, pinatutuhanan ng medical na pananaliksik ang sinulat ni

John Seldon higit 350 taon na ang nakalipas na, “Hindi ang pag-inom ang dapat sisihin

ngunit ang labis na pag-iinom”

Ang paggamit ng alcohol ng isang tao ay hindi nagsasaad na nalulong sa alcohol

ang isang tao. Ang dami (quantity), frequency at regular na pag-inom ng alcohol ay

kinakailangang alamin upang maihanay ang isang indibidwal sa alkoholismo. Ilan pa sa

mga salik ng kwalipikasyon ng alkoholismo ay ang sosyal na kapaligiran, stress, mental

health at genetic disposition, edad at kasarian ng gumagamit ng alcohol.

Iminungkahi sa pahayagan ni Dr. Tyrone M. Reyes na ang alkohol ay responsable

para sa libu-libong pagkamatay sa isang taon. Ang alkohol ay maaaring makapinsala sa

kahit anong bahagi ng katawan. Ang mga potensyal na kahihinatnan sa kalusugan ng pag-

abuso sa alak at maling paggamit ay ang kabiguan ng puso, mataas na presyon ng dugo,

stroke, pagkabulok ng utak, pinsala sa nerve peripheral, pagdurugo ng mga bukol sa

sikmura, sakit sa atay, iba't ibang uri ng kanser, kawalan ng kakayahan, pinsala sa

sanggol mula sa pag-inom ng ina, malnutrisyon at iba pa.

Sa bansa, ang mga kabataan ay karaniwang nagsisimulang uminom sa murang

edad na 14 o 15 o kaya’y second year high school. (Hicap, 1999)


8

Sa panayam kay Dr. Ralph W. Hingson (2006), ng pahayagang Reuters Health,

ayon sa kanyang isinasagawang pag-aaral, mayroong mataas na katibayan na ang mga

taong nagsisimulang uminom ng alak bago ang edad na 14 ay hindi lamang mas mataas

ang tyansang maging alkoholik mas mabilis rin nadedevelop ang kanilang alkohol

dependence at nahaharap sa mas mahabang pagsagupa sa alak sa kanilang buhay.

Natuklasan rin sakananilang pag-aaral na ang maagang pag-inom ng alak ay

nagdadala ng panganib. Sa kanyang rekomendasyon, ipinayo niyang ang pagtataas ng

edad ng pag-inom ng hanggang 21 taong gulang, ay maaaring makabawas sa bilang ng

mga alcohol dependence.

Ayon sa Center on Addiction and Substance Abuse (CASA), ang mga kabataan

na umiinom ng alak, ay 7.5 beses na mas malamang na gumamit ng mga ipinagbabawal

na droga, at 50 beses na mas malamang na gumamit ng cocaine kaysa mga kabataan na

hindi umiinom ng alkohol.

Banyaga

Iniulat ng World Health Organization (WHO) na mayroong mahigit sa 2 bilyon na

tao sa buong mundo ang gumagamit ng mga inuming nakalalasing at 76.3 milyon ang

nadiagnose na mayroong alcohol use disorders. Napagalaman naman nina Swahn,

Palmier, Segarra, at Sinson (2013) na 9% ng mga kabataan edad 15 pataas ay may

alcohol use disorder, 25% ng mga kalalakihan at 8.3% ng mga kababaihan ay itinuturing

na heavy episodic drinkers.

Ayon sa mga pag-aaral, ang alkohol ay isa sa pinakakilalang drogang ginagamit

ng mga high school student. Tinatayang 32% ng mga grade 7 students ang sumubok na
9

ng alkoho Gösset (1971). Ang porsyento ng paggamit ng alkohol ay patuloy na tumataas

sa bawat baitang, 77% ng mga grade 12 students ang sumubok na ng alkohol. Sa ibang

pag-aaral, Sinabi ni Porter (1973) na mayroong 42% ng mga studyante ang sumubok ng

alkohol ng sampung beses o higit pa samantalang 23% ng mga studyante ang umiinom ng

katamtaman.

Ang National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (1976) ay nagtaya na

1/3 ng mga studyante ang umiinom ang nagkaroon ng gulo sa kanilang kaibigan o sa

polisya. Ang maling paggamit ng alkohol ay nagresulta sa problema sa pag-aaral at sa

relasyon sa magulang Kane (1972). Ayon kay Weschsler (1973) nagresulta rin ito ng

gulo, bandalismo, aksidente sa mga sasakyan. Ayon sa report ng polisya, ang pinsala sa

ari-arian na isinasagawa ng mga kabataan at estudyante ay natagpuan na pinakamataas sa

lugar ng pinag-iinuman. Ang pinsala sa ari-arian ay nabawasan sa mga kalapit na lugar

dahil sa layo ng lugar na pinag-iinuman. Kaya naman, mayroong malaking relasyon ang

madalas na pag-iinom at hindi pakikisama sa mga aktibidades ang mga estudyante.

Mga Kaugnay na Pag-aaral

Lokal

Ayon sa Old Testament, isyu na talaga ang labis na pag inom ng alak. Si Moses

ay nagpapanukala ng pagpatay sa mga nagrerebeldeng manginginom na anak na lalaki.

Ang mga Islam, ayon sa kanilang tradisyon, pinagbabawal ang pag inom dahil sa

pinahayag sa The Fourth Sura of the Qur’an na ang alkohol ay galing sa mga demonyo na

kailangan iwasan.
10

“Mas maraming lalaking manginginom ang namatay kaysa sa lahat ng digmaan

sa kasaysayan.” iminungkahi ng dating American Military General na si John Joseph

Pershing. Sinabi rin ng dating pangulo ng United States na si Abrahan Lincoln na ang

pag-inom ay isang kanser sa lipunan dahil naaapektuhan nito ang ilang bahagi ng

katawan ng tao at nagbabanta ng pagkasira ng kalusugan.

Ayon sa isang web article ng www.drugfreeworld.ph, ang alkohol ay isang

droga. Inuuri ito bilang isang depressant, ibig sabihin ay pinababagal nito ang mga

gawain ng katawan na nagreresulta sa hindi malinaw na pagsasalita, hindi matatag na

paggalaw, magulong mga pakiramdam at kawalan ng kakayahang kumilos nang mabilis.

Sa kung paano nito naapektuhan ang isipan, pinakamahusay itong maintindihan bilang

isang drogang nakababawas sa kakayahan ng taong mag-isip nang makatwiran at sinisira

ang kanyang pagpapasya.

Iminungkahi sa aklat ni Dr. Mark S. Gold na Truths about Drugs and Alcohol,

“Ang alkohol ay ang pinaka-mapanganib na gamut na kilala ng lahat.”

Ang alkoholismo ay patuloy at sobrang pagkahilig o adiksyon sa alak. Ito ay

itinuturing na isang sakit na may mga sintomas tulad ng labis na pananabik o

pakiramdam ng matinding pagnanasa na uminom; kawalan ng kontrol o hindi

makapagpigil sa sandaling nagsimula ang pag-inom; pisikal na pagpapakandili tulad ng

pagduduwal, pagpapawis, pagkaligalig at pagkabalisa at pag-inom ng mas malaking

halaga ng alkohol upang malasing (National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism,

2006).
11

Isinalaysay ng Journal of the American Medical Association na ang alkoholismo

ay isang pangunahing sakit na di malulunasan ngunit maaagapan.

Ayon sa isang pag-aaral noong 2003 na inilabas sa journal ni

Neuropsychopharmacology, napag-alaman na bago mo maramdaman ang pagkahilo at

pagkalasing, ang paglagok sa beer ay naglalabas ng kilalang feel good hormone na

dopamine. Napapagaan nito sa reward centers sa utak kaya ninanais ng isang tao na

dagdagan ng isa pa ang iniinom.

Ayon sa Centers for Disease Control and Prevention, Ang pinaka katanggap-

tanggap na pag-inom para sa babae ay hanggang sa isang tagay ng alak sa isang araw at

hanggang dalawang tagay sa isang araw para sa lalaki.

Banyaga

Ang minimum na edad ng pagbili ng alak, Minimum Purchase Age (MPA) ay

inilabas mula sa impormasyon na pinagsama ng Global Information System of World

Health Organization on Alcohol and Health (GISAH) International Center for Alcohol

Policies (WHO, 2011). Kung saan ang Minimum Purchase Age ay nag-iiba sa mga

estado/rehiyon, o para sa iba't ibang uri ng alak, ang pinakamababang Minimum Purchase

Age ay kinuha para sa bawat bansa.

Ang isang sukatan ng kamag-anak na presyo ng alkohol sa mga bansang

European Union ay kinuha mula sa isang pagtatantya na inilathala ng Eurostat na

nagbibigay ng presyo sa bawat bansa bilang isang porsyento ng average ng EU

(Kurkowiak, 2010). Tatlumpu't isa sa mga bansa ng HBSC at ESPAD ang kasama sa

pag-aaral na ito. Ang panukalang UK ay ginamit (pagkatapos ng pag-check laban sa iba


12

pang mga mapagkukunan) para sa England, Wales, Scotland at ang Isle of Man at ang

France estima ay ginamit para sa Monaco. Ang mga halaga para sa presyo ng iba't ibang

inumin ay magagamit sa ng Global Information System of World Health Organization on

Alcohol and Health (GISAH) para sa apat na natitirang mga bansa, at ang mga datos na

ito ay ginagamit upang kalkulahin ang isang panukalang presyo ng kamag-anak para sa

mga bansang iyon. Ang mga presyo para sa tatlong bansa ay nanatiling hindi magagamit

sa pamamagitan ng mga pinagkukunan na ito, kaya ang mga paghahanap sa internet ay

ginanap at kamag-anak na mga presyo na kinakalkula sa pamamagitan ng direktang

paghahambing ng data na nakuha mula sa mga pinagkukunan na nabanggit mas maaga at

magagamit sa pamamagitan ng mga website ng paglalakbay at mga forum ng talakayan.

Ang mga presyo na nakuha mula sa mga mapagkukunan ng internet ay naitugma nang

maayos sa mga nabanggit na mga bansa, kaya ang mga mapagkukunang ito ay itinuturing

na makatwirang maaasahan para sa mga nawawalang bansa.

Sintesis ng mga Kaugnay na Literatura at Pag-aaral

Ang lubos na pag-konsumo ng alkohol ay hindi lamang nadagdagan ang

posibilidad ng kanser, sakit sa puso, komplikasyon sa atay at iba pang sakit kung hindi,

ito ay maaaring maglagay sa buhay ng tao sa alanganin o pisikal na kapahamakan pati na

rin ang taong nakapalibot sa kanya. Sa loob lamang ng sampung taon, iba’t ibang pag-

aaral ang isinagawa hinggil sa pag-inom ng alak, isiniwalat nito ang pag-inom ng alak ng

mga kabataan ay tumataas sa paglipas ng panahon. Mayroon din itong mahalagang

pagkakaiba sa pamamaraan ng pag-konsumo ng mga kababaihan at kalalakihan, ang mga

lalaki ay maaaring masangkot sa pag-inom kumpara sa mga kababaihan. Subalit, ang

pagkakaiba sa pag-inom ng mga babae at lalaki ay lumiliit, ito ay nangangahulugang ang


13

mga babae ay lumalakas ang pagkunsumo ng mga nakakalasing na inumin ngayon

kumapara sa mga nagdaang taon. Mahalagang pagtuunan ng pansin ang pag-inom sa mga

kabataan na tumataas at ito ay maaaring magdulot ng masamang resulta sa

hinaharap.Mahalaga ding gumawa ng mga hakbang upang maiwasan ang labis na pag

inom ng alkohol at mabigyan ng sapat na kaalaman tungkol ditto lalo na sa mga kabataan.
14

KABANATA III

Disenyo ng Pananaliksik

Ang saliksik na ito ay isinasagawa ayon sa disenyo ng pamaraang deskriptibong

pananaliksik. Isang disenyo ng pangangalap ng datos at impormasyon hingil sa mga salik

na naaayon sa paksa. Ayon kay Sanchez sa aklat ni Alipio Garcia, ang deskriptibong

pananaliksik ay kinabibilangan ng lahat ng mga pag-aaral na magpapakahulugan sa

kasalukuyang katotohanan na may kinalaman sa kaligiran at kalagayan ng anumang

paksa. Nagtatangkang itala at bigyan pahalaga ng pananaliksik na ito ang pananaw ng

mga Senior High School students ng Pamantasan ng Lungsod ng Marikina ukol sa

alkohol na inumin.

Metodo ng Pananaliksik

Base sa pinili naming paksang Pananaw Ng Mga Magaaral Ng PLMAR Shs

Patungkol Sa Alcohol Na Inumin, Ang pinagsamang Metodolihiya Qual-Quan ang

piniling metodo ng pananalaksik. Upang mas mapatibay at mapaganda ang mga

possibleng resulta na makukuha at, nararapat na bigyang diin ang mga anggulo at

perspektiba ang magiging resulta ng pag-aaral. Ayon kay Schwartz, R.& Revicki, D.

(2012) Sa mga nakaarang decada ay binigyang pansin ang pagusbong ng metodong

quantitative at qualitative. Sa pagsulong ng teknolohiya ay nakalikha ang scientist ng

makabagong paraan sa pagsasaliksik ng mga bagay bagay na hindi pa nakakasigurado.

Ito ang metodong Quali-Quan na nakakapagbigay ng mga thematicong resulta at

pagsusuri sa isang makabuluhang bagay. Maykakayahin rin itong metodong magbigay ng

malakihang at nakakaluktot na mga resulta. Na maaaring makakapabigay ng mga resulta

ng higit pa sa inaasahang ng isang mananaliksik.


15

Mga Respondente

Ang mga mananaliksik sa pag-aaral na ito ay mangangalap ng mga tao sa mag-

aaral ng Senior High School ng Pamantasan ng Lungsod ng Marikina na mag mumula sa

tatlong strand: ABM, STEM, HUMSS. Mayroong 126 na respondanteng kasangkapan sa

pananaliksik na ito, 42 bawat strand. Ito ay batay sa pananaliksik nina Camarinas (2017).

Instrumento ng Pananaliksik

Sa pag-aaral na ginagamitan ng pinagsamang metodolohiya (qual-quan) kung

saan gumagamit ang mananaliksik ng journal o mga artikulo at ilang pag aaral mula sa

internet o sa mga silid aklatan at iilang mga libro patungkol dito at kinakailangan din ang

pag kuha ng datos batay sa persepsyon o pananaw. Gagamit ng serbey kwestyuner ang

mga tagapag-suri sa pagtataya ng impormasyon.

Paraan ng Pangangalap ng mga Datos

Ang paraan ng pagpili ng respondante o kalahok ay Stratified Random Sampling,

na kung saan hinahati ang populasyon ng respondante sa maliit na grupo na kilala bilang

starta. Ang mga mananaliksik ay kukuha ng 14 respondante sa tatlong sekyon ng baitang

11 at 12 sa bawat strand na ABM, STEM at HUMSS.

Tritment ng mga Datos

Ang mga datos na nakalap ng mananaliksik sa mga mag aaral na tumugon sa

talatanungan ay ipagsasama o itatally. Ang mga datos na ito ay mag sisilbing kasagutan

sa mga katanungang inilahad ng pag aaral. Ang mga datos na nakalap ay isasalarawan

gamit ang bar graph upang maayos at organisadong mailahad ang resulta. Ang

pormyulang gagamitin sa porsyento ay:

(Porsyento= bilang ng tugon ÷ kabuoang bilang ng respondante × 100)