You are on page 1of 4
BULAN SABIT MERAH MALAYSIA (MALAYSIAN RED CRESCENT) NEGERI SABAH ee (STATE OF SABAH) es an ae ae one ee eae RUSKAMI : BSMM(SB)0012/PENT/PBS/18-(27) TARIKH : 24 JANUARI 2018. Pengerusi/ Setiausaha Kehormat, Daerah-Daerah/Cabang, Bulan Sabit Merah Malaysia, Negeri Sabah. ¥Bhg Datuk/Datin/Tuan/Puan, MESYUARAT BERSAMA PENOLONG PENGARAH PASUKAN BANTUAN SUKARELA (PBS) BULAN SABIT MERAH MALAYSIA NEGERI SABAH BERSAMA PEGAWAI PBS DAERAH/CABANG, Dengan segala hormatnya merujuk perkara di atas. 02. Sukacita dimaklumkan bahawa Unit Pasukan Bantuan Sukarela BSMM Negeri Sabah akan mengadakan mesyuarat Pegawai Penjaga PBS Daerah/Cabang pada ketetapan yang berikut : Tarikh £10 Februari 2018 Masa £2.00 Petang Tempat _: Bilik Mesyuarat tbu Pejabat BSMM Negeri Sabah Pakaian —_—: Koporat/Tshirt BSMIM 03. Sehubungan dengan itu, pihak Ibu Pejabat berharap agar pihak Daerah/Cabang dapat memberikan kerjasama menghantar Pegawai/perwakilan ke mesyuarat pada waktu yang telah dinyatakan di atas. 04. Bersama-sama surat ini disertakan bersama agenda mesyuarat dan borang senarai kekuatan Pasukan Bantuan Sukarela yang perlu dilengkapkan dan dibawa pada mesyuarat berkenaan. Kerjasama dan perhatian daripada pihak Daerah/Cabang amatlah dihargai. Sekian, terima kasih. Yang menjalankan tugas, ——_ 7 AZRIMAHWATI BINTI MURAJAN Setiausaha Eksekutif, Bulan Sabit Merah Malaysia, Negeri Sabah sk Pengerusi, BSMIM Negeri Sabah Pengarah, BSMM Negeri Sabah Setiausaha Kehormat, BSMM Negeri Sabah ?Penolong Pengarah, Pasukan Bontuan Sukarela, BSMM Negeri Sobah Cc } ) BULAN SABIT MERAH MALAYSIA CAWANGAN SABAH { MALAYSIAN RED: CRESCENT SABAH BRANCH ) LAPORAN KEKUATAN PASUKAN BANTUAN SUKARELA TAHUN : CABANG : NO UNIT: NO NAMA AHL NO KEAHLIAN NO KAD PENGENALAN JANTINA JAWATAN (uy) 4 PEGAWAI PENJAGA Pi 2 2 KOMANDAN 3 eel rl PENOLONG KOMAND/ pat Seats ae ee : KUATERMASTER 2 KETUA UTAMA SEKSY! 6 PEN KETUA UTAMA SEKS a fait, ES KETUA SEKSYEN use| i PEN KETUA SEKSYEN 5 e 10 fs 11 2 13 14 a 15 ae 16 17 18 19 20