You are on page 1of 19

Bahan_Prasekolah

Bahan_Prasekolah
Baca dan warnakan
Nama :………………………………
Tarikh :………………………………
Baca dan salin perkataan

.
jururawat jururawat

Bahan_Prasekolah
Bahan_Prasekolah
Baca dan warnakan
Nama :………………………………
Tarikh :………………………………
Baca dan salin perkataan

.
guru guru

Bahan_Prasekolah
Bahan_Prasekolah
Baca dan warnakan
Nama :………………………………
Tarikh :………………………………
Baca dan salin perkataan

.
posmen posmen

Bahan_Prasekolah
Bahan_Prasekolah
Baca dan warnakan
Nama :………………………………
Tarikh :………………………………
Baca dan salin perkataan

.
askar askar

Bahan_Prasekolah
Bahan_Prasekolah
Baca dan warnakan
Nama :………………………………
Tarikh :………………………………
Baca dan salin perkataan

.
petani petani

Bahan_Prasekolah
Bahan_Prasekolah
Baca dan warnakan
Nama :………………………………
Tarikh :………………………………
Baca dan salin perkataan

.
tukang masak tukang masak

Bahan_Prasekolah
Bahan_Prasekolah
Baca dan warnakan
Nama :………………………………
Tarikh :………………………………
Baca dan salin perkataan

.
doktor doktor

Bahan_Prasekolah
Bahan_Prasekolah
Baca dan warnakan
Nama :………………………………
Tarikh :………………………………
Baca dan salin perkataan

.
polis polis

Bahan_Prasekolah
Bahan_Prasekolah
Baca dan warnakan Bahan_Prasekolah
Nama :………………………………
Tarikh :………………………………
Baca dan salin perkataan

.
penyanyi penyanyi

Bahan_Prasekolah