You are on page 1of 2

Stimaţi invitaţi, părinţi, dragi colegi și elevi !

Vă adresez un călduros Bine aţi venit! la festivitatea de încheiere a anului școlar 2017 – 2018. „A fi om,

nu înseamnă nimic altceva, decât a fi responsabil. A trăi și a simţi că, cu fiecare piatră ce o așterni în

faţa ta, construiești de fapt lumea” spunea Antoine de Saint – Exupery.

In acest an școlar am așternut în calea noastră foarte multe asemenea pietre și cred, că această lume

se construiește și prin noi. Să ne bucurăm și să sărbătorim împreună tot ce am realizat în cursul acestui

an școlar. Să evidenţiem firicelele noastre de nisip, pietricelele dar și pietrele noastre de temelie. În

acest context de sărbătoare și bilanţ putem afirma cu toată convingerea că avem în spate o

impresionantă muncă și efort concertat: am visat, apoi am proiectat, ne-am făcut griji, ne-am luptat

inclusiv cu inerţia, am avut incertitudini și momente de nesiguranţă dar, în majoritatea cazurilor am

izbândit.

„ Generaţii secate se sting,

Tinerii râd către stelele reci.

Cine-și va pierde credinţa-n izbândă

Pe-aceste mereu mișcătoare poteci?

Noi nu! Niciodată! Noi nu!”

- spunea extraordinar de plastic Nicolae Labiș în celebra sa „Luptă cu inerţia”.

Stimaţi părinţi,

Doresc în mod cu totul deosebit, să vă mulţumesc pentru ajutorul extrem de preţios, pe care l-aţi

acordat nouă, școlii, pentru rezolvarea tuturor problemelor ivite, și dorim ca și în continuare să ne fiţi

parteneri în scopul dezvoltării școlii noastre.

Dragii noștri elevi!


Suntem mândri cu toţii de rezultatele deosebite, obţinute la învăţătură, la concursurile și competiţiile

școlare și extrașcolare la nivel local, judeţean, naţional și internaţional. Fiecare medalie, fiecare cupă,

fiecare diplomă, ori distincţie demonstrează că sunteţi deosebiţi.

Mulţumesc întregului personal al școlii pentru eforturile depuse, precum și pentru spiritul de iniţiativă,

colegialitate și coeziune, de fapt, pentru munca într-o veritabilă și performantă echipă.

Vă doresc tuturor ca vara aceasta generoasă, să vă aducă tuturor tot ceea ce vă doriţi și visaţi. Să ne

întâlnim aici din nou cu toţii în septembrie, si nu uitaţi, fiecare să-și aducă grăuncioarele de nisip,

pietricelele, ca să le așternem în continuare în calea ce duce spre o nouă lume.

Şi pentru anul școlar următor avem planuri și proiecte semnificative, despre care însă vom vorbi doar la

începutul noului an școlar.

Vă mulţumesc!