You are on page 1of 16

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Ε Ν ∆ Ο Ν
Έντυπο πνευματικής εσωτερικής καταγραφής

Περίοδος Α΄ Έτος 13ο Τεύχος 55ο Ιούλιος 2019


Ματαιότης ματαιοτήτων ματαιότης ματαιοτήτων τα πάντα ματαιό- ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΕ ΑΥΤΟ
της και ποιο κέρδος θα έχει ο άνθρωπος ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ
Του Αγίου Γρηγορίου Νύσσης που μοχθεί κάτω απ’ τον ήλιο; (Εκκλ. 1, 2
-3). Ομιλία εις τον ύπατον
Διότι κάθε επιδίωξη ανθρώπων που Ευτρόπιον
ασχολείται με τα βιοτικά είναι καθ’ Πραγματικά· κατά την άποψή μου, αυτός του Αγίου Ιωάννου του
ολοκληρίαν παιχνίδια παιδιών στην ο λόγος ταιριάζει στην κάθε ψυχή, όταν Χρυσοστόμου
άμμο, που η ικανοποίηση γι’ αυτά που απαλλαγμένη από τα επίγεια, βρεθεί στη
έγιναν τελειώνει μαζί με την σχετική ζωή που ελπίζουμε διότι, είτε πέτυχε κάτι Περί της ματαιότητος
απασχόληση μ’ αυτά. Μόλις δηλαδή από τα υψηλότερα στη ζωή αυτή, κατηγο- της δόξης των
έπαψαν να ασχολούνται τα παιδιά μ’ ρεί την κατάσταση στην οποία βρισκόταν ανθρώπων.
αυτά και η άμμος ξαναμαζεύτηκε στο και ελεεινολογεί τα περασμένα συγκρί- του Αγίου Λουκά
σημείο απ’ όπου την είχαν πάρει, δεν νοντας τα μ’ αυτό που βρήκε τώρα· είτε αρχιεπισκόπου Κριμαίας
άφησε πλέον κανένα ίχνος απ’ τα δόθηκε με όλες τις δυνάμεις της στα υλι-
Για το ότι δεν πρέπει να
έργα των παιδιών. κά και είδε όσα δεν περίμενε και εμπειρι-
μεριμνάμε για τα
κά έμαθε πόσο ανώφελα ήταν όσα κυνή-
Αυτό είναι η ανθρώπινη ζωή· άμμος βιοτικά.
γησε στη ζωή, τότε (και στις δύο περιπτώ-
είναι η φιλοδοξία· άμμος η εξουσία· Οσίου Αντιόχου
σεις) θα βγάλει κλαίγοντας θρηνητική
άμμος ο πλούτος· άμμος κάθε τι που
κραυγή, όπως κάνουμε μετανιωμένοι και Η ταραγμένη μας ζωή
απολαμβάνουμε επιμένοντας με τη
εξιστορώντας τις ανοησίες μας οι και η ευλογημένη
σάρκα· αυτά στα οποία τώρα οι ψυ-
άνθρωποι, ματαιότης ματαιοτήτων και τα ψυχική ησυχία.
χές που βρίσκονται σε νηπιακή
λοιπά. του Φώτη Κόντογλου
(πνευματικά) κατάσταση, ματαιοπο-
νώντας για ανυπόστατα πράγματα, Απόδοση στη νεοελληνική Ε. Π. Λέκκος Λόγος για τον άνθρωπο
υπομένουν γι’ αυτά πολλούς κόπους, Του Αγίου Ιγνατίου
Εκδόσεις «Λύχνος»
τότε μόνο θα καταλάβουν καλά την Μπριαντσανίνωφ
ματαιότητα της παρούσας ζωής,
όταν εγκαταλείψουν τον τόπο της Μη μεριμνάτε για τα εγκόσμια!
άμμου, εννοώ τη ζωή της σάρκας. Π ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ :
Διότι η απόλαυση έμεινε με τη ζωή Όλα αυτά είναι μόνο ένα όνειρο!
της ύλης και δεν παίρνουν μαζί τους Η επίγεια ζωή είναι μόνο ένα
τίποτα άλλο εκτός απ’ τη συνείδηση. όνειρο! Εις τον ύπατον Ευτρόπιον 2
Μου φαίνεται λοιπόν ότι και ο μεγά-
λος Εκκλησιαστής, επειδή ήδη έχει Ο καιρός πλησιάζει! Μικρές στάσεις στην Κλίμα- 5
κα του Αγίου Ιωάννου
απομακρυνθεί απ’ αυτά και περπατάει
τώρα στον άυλο κόσμο με γυμνή ψυ-
Καθαριστείτε με την μετάνοια! Περί της ματαιότητος της 6
δόξης των ανθρώπων
χή, είπε αυτά που είναι φυσικό να Ετοιμαστείτε για την αναχώρησή
πούμε κάποτε κι εμείς, όταν φύγουμε Για το ότι δεν πρέπει να 7
σας απ’ αυτή τη ζωή! μεριμνάμε για τα βιοτικά.
απ’ την παραλία αυτή, στην οποία
υπάρχει η άμμος που ξεβράζει η θά- Όσο κι αν έχετε ζήσει εδώ, μια Η ταραγμένη μας ζωή και η 8
ευλογημένη ψυχική ησυχία.
λασσα της ζωής και χωριστούμε απ’ στιγμή μονάχα είναι.
όλα τα κύματα που μας χτυπούν από Λόγος για τον άνθρωπο 10
γύρω και κάνουν τα αυτιά μας να Να προσεύχεστε αδιάλειπτα…
Λόγοι Αγίου Παϊσίου 12
βουίζουν, παίρνοντας από τη νοητική Ιερές Ακολουθίες και 15
θάλασσα μόνο την ανάμνηση των εκδηλώσεις του ναού.
όσων επιδιώξαμε εδώ και λέγοντας το Άγιος Ιγνάτιος Μπριαντσανίνωφ
Μάταιε κόσμε! Ψεύτικε 16
ντουνιά!
Σελίδα 2 Ε Ν ∆ Ο Ν

Ομιλία εις τον ύπατον Ευτρόπιον. Του εν Αγίοις πατρός ημών


Ιωάννου του Χρυσοστόμου
Τον παρακάτω συγκλονιστικό λόγο τον εκφώνησε ο
Ιερός Χρυσόστομος στα 399, ένα έτος αφού είχε ανεβεί Σε απόδοση του Βασ. Μουστάκη
στον πατριαρχικό θρόνο της Κωνσταντινουπόλεως. Ο
Ευτρόπιος που από άσημος δούλος είχε φτάσει στα Που είναι το μελισσολόι των παρασίτων και το αψύ
ύπατα αξιώματα της πολιτείας κι είχε δεινά πολεμήσει κρασί που χυνόταν ολημερίς και οι ποικίλες τέχνες των
την Εκκλησία, έπεσε τέλος σε δυσμένεια και ο στρατός μαγείρων και οι υπηρέτες της εξουσίας που μιλούσαν
απαίτησε από τον αυτοκράτορα να τον θανατώσει. Τότε και έκαναν περιποιήσεις με πρόθυμη καλοσύνη; Νύχτα
ο φοβερός αυτός διώκτης των προβάτων του Χριστού ήταν όλα εκείνα και όνειρο, και σαν χάραξε η μέρα,
κατέφυγε στην εκκλησία, για να σωθεί από το φρικτό αφανίσθηκαν. Ήταν άνθη εαρινά, και σαν πέρασε η
τέλος που τον περίμενε. Ο Χρυσόστομος τον δέχθηκε άνοιξη, όλα μαράθηκαν. Σκιά ήταν και γοργοπερπάτη-
και πρόβαλε κατηγορηματική άρνηση στους στρατιώτες σε. Καπνός ήταν και διαλύθηκε. Πομφόλυγες ήταν και
που κύκλωσαν τον ναό και ζητούσαν να τους παραδο- έσκασαν. Αράχνης ιστός ήταν και έσπασε.
θεί ο υπόδικος. Στο μεταξύ η εκκλησία είχε πλημμυρίσει Γι’ αυτό, τούτο τον πνευματικό λόγο ψάλλουμε πάνω σ’
από πιστούς που έτρεξαν για να ιδούν τον πρώην πα- αυτά, λέγοντας: «ματαιότης ματαιοτήτων, τα πάντα
ντοδύναμο και τώρα τρέμοντα μπροστά στο θυσιαστή- ματαιότης». Αυτός ο λόγος και στους τοίχους και στα
ριο όπου είχε προσπέσει διώκτη τους. Πολλοί από τους ιμάτια και στην αγορά και στο σπίτι και στους δρόμους
χριστιανούς ήθελαν να παραδοθεί στην εξουσία για να και στις πόρτες και στα κατώφλια και προ παντός στη
λάβει την τιμωρία που του άξιζε. Τότε ο άγιος πατήρ συνείδηση του καθενός διαρκώς πρέπει να είναι γραμ-
ανέβηκε στον άμβωνα και με φλογερή και συναρπαστι- μένος και νυχτοήμερα να τον μελετάμε. Επειδή η απα-
κή δύναμη, αφ’ ενός μεν έδωσε στο εκκλησίασμα ένα τηλότης των πραγμάτων και τα προσωπεία και η υπό-
μάθημα περί της ματαιότητος των ανθρωπίνων αφ’ κρισις από τους πολλούς νομίζονται σαν αλήθεια. Αυτόν
ετέρου δε κίνησε τις καρδιές σε έλεος απέναντι του ζω- τον λόγο πρέπει πάντα και όλες τις ώρες και παντού ο
ντανού αυτού διδάγματος που ήταν ο Ευτρόπιος. Μονά- ένας να λέγει στον άλλο και ν’ ακούει από τον πλησίον
χα ένας Χρυσόστομος ως ρήτωρ και ως άγιος θα ήταν του: «ματαιότης ματαιοτήτων, τα πάντα ματαιότης».
δυνατόν να έχει το θάρρος να μιλήσει τόσο ωμά για το
κατάντημα του Ευτροπίου και συγχρόνως να μη φανεί Δεν σου έλεγα ακατάπαυστα πώς ο πλούτος είναι
σκληρός αλλά τουναντίον μ’ αυτόν τον φοβερό τρόπο άστατος; Αλλά εσύ δεν μ’ ανεχόσουν. Δεν σου έλεγα ότι
να προκαλέσει στους πιστούς τη συμπάθεια, την αμνη- είναι αγνώμων δούλος; Αλλά εσύ δεν ήθελες να το πα-
σικακία και την επιθυμία ανταποδόσεως καλού αντί ραδεχτείς. Ιδού τώρα τα γεγονότα βοούν ότι όχι μόνο
κακού απέναντι του πρώην τυράννου και διώκτη των. άστατος, όχι μόνο αγνώμων, αλλά και φονιάς είναι γιατί
Σημειωτέον ότι ο Ευτρόπιος είχε εισηγηθεί και πάρει αυτός σε έκαμε να τρέμεις τώρα και να φοβάσαι.
την έγκριση του αυτοκράτορος την προηγούμενη χρονιά
Δεν σου έλεγα όταν διαρκώς με απειλούσες, επειδή σου
να ακυρωθεί ο νόμος που όριζε ότι οι ναοί ήταν άσυλα
μιλούσα τη γλώσσα της αλήθειας, ότι εγώ σε αγαπώ
απαραβίαστα.
περισσότερο από τους κόλακες; Ότι εγώ που σε ήλεγχα,
ήμουν περισσότερο με το μέρος σου από ότι εκείνοι που
σου χαρίζονταν; Δεν πρόσθετα σ’ εκείνα τα λόγια μου
Σε όλες τις περιστάσεις, αλλά προ παντός σήμερα εί- το ότι είναι καλύτερα τα τραύματα των φίλων από τα
ναι επίκαιρο να πούμε· «ματαιότης ματαιοτήτων, τὰ πρόθυμα φιλήματα των έχθρων; Αν υπέμενες τα τραύ-
πάντα ματαιότης» (Εκκλησιαστής 1, 2). Που είναι τώ- ματα μου, δεν θα σου γεννούσαν το θάνατο τα φιλήματα
ρα η λαμπρότης του υπατικού αξιώματος; Που τα χα- εκείνων· γιατί οι δικές μου πληγές ετοίμαζαν την ανάρ-
ρωπά φώτα; Που τα χειροκροτήματα και οι συνοδείες ρωσή σου, ενώ οι ασπασμοί εκείνων σου ετοίμαζαν την
και οι πολυέξοδες τελετές; Που είναι οι στέφανοι και απώλεια.
τα ακριβά διαμερίσματα; Που ο θόρυβος της πόλεως
και οι ζητωκραυγές στα ιπποδρόμια και οι κολακευτι- Πού είναι τώρα οι οινοχόοι; Πού είναι εκείνοι που ξεπη-
κές αρχές; Όλα αυτά διάβηκαν. Φύσηξε αγέρας και με δούσαν μπροστά σου στις αγορές και σε στεφάνωναν μ’
μιας όλα τα φύλλα τα έριξε κάτω, δείχνοντας μας γυ- ένα σωρό εγκώμια; Αποτραβήχτηκαν, αρνήθηκαν τη
μνό το δέντρο και σαλευόμενο από τη ρίζα του. Ήταν φιλία, στάθηκαν μακριά από την αγωνία σου, για να
τόσο δυνατό αυτό το δρολάπι, που απείλησε να ξερι- σωθούν. Αλλά εγώ δεν κάνω το ίδιο. Δεν σε προσπέρα-
ζώσει το δέντρο και να το διαλύσει ολότελα. Που εί- σα αδιάφορος. Έπεσες και σε περιμαζεύω και σε φρο-
ναι τώρα οι επίπλαστοι φίλοι; Που είναι τα συμπόσια ντίζω. Η Εκκλησία που πολέμησες άνοιξε την αγκαλιά
και τα δείπνα; της και σε δέχθηκε· τα θέατρα που ενίσχυσες και που
Έντυπο πνευματικής εσωτερικής καταγραφής Σελίδα 3

για χάρη τους συχνά αγανακτούσες εναντίον μας, σε ράγισε, παράλυσε η γλώσσα του κι όλα πάνω σ’ αυτόν
πρόδωσαν και σε άφησαν να πεθάνεις. δείχνουν μια ψυχή παγωμένη.
Αλλά εμείς δεν είχαμε πάψει να σου λέμε πάντα: Γιατί Και τα λέγω αυτά όχι ονειδίζοντας, όχι μπαίνοντας
πολιτεύεσαι έτσι; Θέλεις να διαπόμπευσης την Εκκλη- αδιάκριτα στη συμφορά του, αλλά θέλοντας να μαλα-
σία και οδηγείς τον εαυτό σου στο χείλος του κρημνού. κώσω τη δική σας καρδιά και να σας παρακαλέσω
Αλλά εσύ δεν τα λογάριαζες. Και τα μεν ιπποδρόμια, έλεος και να σας πείσω ότι αρκετή στάθηκε γι’ αυτόν
αφού σου κατέφαγαν τον πλούτο, ακόνισαν το ξίφος η τιμωρία. Υπάρχουν ανάμεσα μας άσπλαχνοι και
που θα σε θανάτωνε· η δε Εκκλησία που δέχθηκε την άδικοι, που θα κατηγορήσουν και μένα γιατί τον δέ-
παράλογη οργή σου, κάνει τώρα το παν για να σε γλυ- χθηκα πεσμένο μπροστά στο ιερό βήμα θέλοντας, λοι-
τώσει από τα βρόχια του θανάτου. πόν, με τα λόγια μου να μαλακώσω και ν’ αλλάξω την
απανθρωπιά τους, γι’ αυτό διαδηλώνω τη συμφορά
Και λέγοντας τώρα αυτά, δεν μπαίνω σε ονειδισμό, του άνθρωπου εδώ.
αλλά θέλω να κάνω πιο ασφαλείς εκείνους που σε τρι-
γυρίζουν εδώ (δηλαδή το εκκλησίασμα) δεν αναξέω τα Για τι πράγμα αγανακτείς, αγαπητέ; πες μου. Γιατί -
έλκη του τραυματισμένου, αλλά θέλω να φυλάξω σε λέγει - στην Εκκλησία κατέφυγε εκείνος που ασταμά-
υγεία εκείνους που ως τώρα δεν λαβώθηκαν· δεν κατα- τητα την πολεμούσε. Μα γι’ αυτό ακριβώς έπρεπε πε-
ποντίζω το ναυαγό, αλλά θέλω εκείνους που πλέουν με ρισσότερο να δοξάζεις το Θεό, που τον άφησε να
πρίμο αγέρα να τους διδάξω πώς να μη βουλιάξουν. έλθει σε τέτοια ανάγκη, ώστε και τη δύναμη της Εκ-
Και πώς θα γίνει αυτό; Αν νιώσουμε τις μεταβολές των κλησίας και τη φιλανθρωπία της να μάθει. Τη δύναμη,
ανθρωπίνων πραγμάτων. Γιατί κι αυτός, αν είχε φοβη- βλέποντας πώς έπεσε ενώ θαρρούσε ότι ήταν νικητής
θεί αυτές τις μεταβολές, δεν θα τον εύρισκαν. της· τη φιλανθρωπία, βλέποντας πώς η Εκκλησία που
πολεμήθηκε απ’ αυτόν τώρα βάζει ασπίδα να τον προ-
Αλλά επειδή αυτός ούτε από τον εαυτό του ούτε από στατέψει και τον δέχεται κάτω από τις πτέρυγες της
άλλους γινόταν καλύτερος, εσείς λοιπόν που είστε και τον ασφαλίζει ολότελα και χωρίς να μνησικακήσει
πνευματικά πλούσιοι, πάρτε ένα κέρδος ακόμη από τη για ότι εκείνος έπραξε εναντίον της, του άνοιξε την
συμφορά του· γιατί, δεν είναι τίποτε πιο τιποτένιο από αγκαλιά της με μητρική στοργή.
τα ανθρώπινα πράγματα. Όπως και να τα ονομάσει
κανείς, η πραγματικότης θα είναι ισχυρότερη. Αυτό είναι τρόπαιο απ’ όλα τα τρόπαια λαμπρότερο,
αυτό είναι νίκη περιφανής, αυτό ντροπιάζει και καται-
Αν καπνό, αν χόρτο, αν όνειρο, αν εαρινά άνθη, αν σχύνει ειδωλολάτρες και Ιουδαίους, αυτό είναι φως
οτιδήποτε τα ονομάσει, πολύ πιο άστατα κι εφήμερα θριάμβου στο πρόσωπο της Εκκλησίας. Γιατί, αφού
είναι και πιο τιποτένια από το τίποτε. Και ότι μαζί με πήρε αιχμάλωτο τον εχθρό, τώρα τον λυπάται, κι ενώ
την ευτέλεια έχουν και το απόκρημνο, γίνεται φανερό όλοι τον άφησαν έρημο, αυτή μόνη σαν μητέρα φιλό-
από τούτη την περίπτωση. Ποιος ήταν ψηλότερα απ’ στοργη κάτω από τα παραπετάσματα της, τον έκρυψε
αυτόν εδώ τον άνθρωπο; Δεν θάμπωσε όλη την οικου- και στάθηκε αντιμέτωπη στη βασιλική οργή, στη μα-
μένη με τα πλούτη του; Αλλά ιδού που κατάντησε πιο νία του όχλου, στο γενικό, ακράτητο μίσος. Αυτός
αξιολύπητος κι από τους δεσμώτες, πιο ταπεινωμένος είναι ο καλύτερος στολισμός του θυσιαστηρίου. Ποιος
κι από τους δούλους, πιο άνεχος κι από εκείνους που στολισμός -θα πεις- ο ακάθαρτος και ο πλεονέκτης και
πεθαίνουν της πείνας, βλέποντας κάθε μέρα γύρω του ο συλητής ν’ αγγίζει το θυσιαστήριο; Μη το λες· επει-
ξίφη γυμνωμένα και βάραθρα και δήμιους και σύρσιμο δή και η πόρνη άγγιξε τα πόδια του Χριστού, η τόσο
στο θάνατο. Και δεν ξέρει, δεν έχει την ευχαρίστηση μιασμένη και ακάθαρτη· και δεν ήταν αυτό λάθος του
να ξέρει τουλάχιστον πότε θα πεθάνει, αλλά μέσα στο Χριστού, αλλά θαύμα και ύμνος μέγας· γιατί δεν ζημί-
καταμεσήμερο βρίσκεται σε σκοτάδι πυκνό. Όσο κι αν ωσε τον καθαρό η ακάθαρτη, αλλά τη μιασμένη πόρνη
προσπαθήσω δεν θα μπορέσω να παραστήσω με τον ο καθαρός και άμωμος την καθάρισε με το άγγιγμα.
λόγο την αγωνία του, την αγωνία του να περιμένει κά- Μη, λοιπόν, μνησικακείς, άνθρωπε. Όλοι είμαστε δού-
θε ώρα και στιγμή το θάνατο. λοι Εκείνου που έλεγε ενώ τον σταύρωναν: «ἄφες
Αλλά τι χρειάζονται τα λόγια μου, όταν ο ίδιος είναι αὐτοῖς· οὐ γὰρ οἴδασι τί ποιοῦσι» (Λουκ. 23,33).
εικόνα και υπογραφή των όσων λέγω; Χθες, όταν Αλλά θα πεις, ότι αυτός ο άνθρωπος απετείχισε την
ήλθαν σ’ αυτόν από το παλάτι για να τον πιάσουν, Εκκλησία ως καταφύγιο που ήταν, με διάφορα διατάγ-
έτρεξε στον ιερόν αυτόν τόπο με παγωμένη όψη που ματα και νόμους. Αλλά να που με τα γεγονότα έμαθε
και τώρα εξακολουθεί να είναι τέτοια· τα δόντια του το κακό που έπραξε και με την είσοδό του εδώ πρώτος
χτυπούν, τρέμει και λύνεται το κορμί του, η φωνή του
Σελίδα 4 Ε Ν ∆ Ο Ν

αυτός κατάργησε το νόμο που έκαμε κι έγινε θέαμα ἀποξηρανθήσονται καὶ ὡσεὶ λάχανα χλόης ταχὺ
οικτρό της οικουμένης κι ενώ είναι βουβός όμως έτσι ἀποπεσοῦνται» (Ψαλμ. 36, 2). Επίσης «ὅτι… ὡσεὶ
σαν να μιλά και να φωνάζει: Μη κάνετε τέτοια, για να καπνὸς αἱ ἡμέραι (αυτού)» (Ψαλμ. 101, 4) κ.τ.λ.
μη πάθετε τέτοια.
Αν πάλι μπει εδώ ο φτωχός και υψώσει τα μάτια του σ’
Υψώνεται μες από τη συμφορά του σαν διδάσκαλος αυτόν τον άνθρωπο, δεν θα λυπηθεί τον εαυτό του ούτε
και τώρα είναι που ξεπηδά από το θυσιαστήριο μεγά- θα στενοχωρηθεί για τη φτώχεια του. Αλλά θα αισθαν-
λη λάμψη, φοβερότατο δίδαγμα. Ποιό είναι αυτό; Ότι θεί ευγνωμοσύνη στη φτώχεια του, γιατί του είναι
η Αγία Τράπεζα έχει δεμένο το λιοντάρι. Όταν θέλουν άσυλο και λιμάνι ακύμαντο και τείχος ασφαλές. Και
να απεικονίσουν τη δόξα ενός βασιλέως, δεν θ’ αρκε- βλέποντας ότι βλέπει, θα προτιμήσει χίλιες φορές να
σθούν να τον παραστήσουν καθήμενο πάνω στο θρόνο μείνει εκεί που βρίσκεται παρά ν’ αποκτήσει για λίγο
και να του φορέσουν την αλουργίδα και να του βά- τον κόσμο ολόκληρο κι ύστερα να κινδυνεύει να χάσει
λουν στο μέτωπο το διάδημα. Αλλά θα ζωγραφίσουν και την ίδια του τη ζωή.
επίσης, κάτω από το πόδι του, τους νικημένους βαρ-
βάρους, με δεμένα τα χέρια πίσω, και τα κεφάλια στο Βλέπεις ότι όχι μικρή η ωφέλεια είναι και στους πλου-
χώμα. σίους και στους φτωχούς και στους ταπεινούς και
στους δοξασμένους και στους δούλους και στους ελευ-
Και ότι δεν χρειάζονται λόγια για ένα τέτοιο δίδαγμα, θέρους από μια τέτοια εδώ καταφυγή. Βλέπεις πώς για-
οι ίδιοι το παραδέχεσθε με τη βία με την οποία όλοι τρεύεται ο καθένας μόνο και μόνο που είδε αυτό το
τρέξατε εδώ για να δείτε το θέαμα. Σήμερα η Εκκλη- θέαμα.
σία είναι γεμάτη και λαμπροφόρος. Όσο λαό έβλεπα
το Πάσχα συναθροισμένο εδώ, βλέπω και σήμερα. Άρα σας μαλάκωσα το πάθος, σας ξερίζωσα την οργή;
Αυτός ο άνθρωπος αν και αμίλητος, όλους σας κάλε- Άρα σας έσβησα την απανθρωπιά; Άρα σας οδήγησα
σε, σαλπίζοντας μες από το γεγονός το ίδιο προς όλες σε συμπάθεια; Νομίζω πώς το πέτυχα και μάλιστα σε
τις κατευθύνσεις. μεγάλο βαθμό. Μου το δείχνουν τα πρόσωπα σας και
οι πηγές των δακρύων σας. Αφού, λοιπόν, η πέτρα
Και κόρες τους θαλάμους, και γυναίκες τους γυναικω- έγινε χώμα παχύ και μαλακό, εμπρός ας βλάστηση το
νίτες, και άντρες την αγορά άδειασαν και τρέξατε όλοι έλεος, ας κυματίσουν τα στάχυα της συμπαθείας μας
εδώ, για να δείτε την ανθρώπινη φύση ελεγχόμενη κι κάτω από τα μάτια του Θεού κι ας πέσουμε στα γόνατα
από τα εφήμερα αγαθά απογυμνωμένη και το χθεσινό μπροστά στον βασιλέα, η μάλλον ας παρακαλέσουμε
ξετσίπωτο πρόσωπο, που άστραφτε από αναίδεια, πλυ- τον φιλάνθρωπο Θεό να μαλακώσει το θυμό του βασι-
μένο από το σφουγγάρι της ντροπής των πραγμάτων λέως, να κάνει απαλή την καρδιά του και να μας δώσει
και ξεβαμμένο από τα ψιμύθια ολότελα. Γιατί η καλο- ολόκληρη τη χάρη που θα του ζητήσουμε.
πέραση που δίνουν οι πλεονεξίες είναι πρόστυχη προ-
σωπίδα σαν γραϊδίου όψης βαμμένη. Και ήδη, από τη μέρα εκείνη που αυτός κατέφυγε εδώ,
δεν σημειώθηκε μικρή μεταβολή στις διαθέσεις του
Αυτού του καταντήματος είναι μεγάλη η ευγλωττία· βασιλέως. Γιατί, σαν έμαθε ο βασιλεύς πώς κατέφυγε
τον άνθρωπο που έλαμπε και φαινόταν από παντού, σε τούτο το ιερό άσυλο, έβγαλε λόγο μακρό μπροστά
τον έκαμε να είναι τώρα ο πιο αδύνατος από όλους. στο στρατόπεδο, που του ζητούσαν να τον αποκεφαλί-
σει εξαιτίας των εγκλημάτων του, και γαλήνευσε τον
Αν πλούσιος μπει εδώ, μεγάλο θα είναι το κέρδος που
στρατιωτικό θυμό. Και είπε ότι δεν πρέπει μόνο τα
θα πάρει. Γιατί, βλέποντας από τι ψηλή κορφή κρημνί-
φταιξίματα, αλλά και τα κατορθώματα του να λογαρια-
σθηκε εκείνος που έσειε την οικουμένη όλη, και πώς
σθούν, δείχνοντας έτσι ότι ένιωθε την αγανάκτηση
τώρα είναι ζαρωμένος και δειλότερος από λαγό και
τους, αλλά και ανθρώπινη κατανόηση. Κι όταν πάλι
βάτραχο, και χωρίς δεσμά σ’ αυτή την κολόνα κολλη-
ήλθαν έως εδώ για να εκδικηθούν τον βασιλέα τους, μ’
μένος και αντί με αλυσίδα από το φόβο σφιγμένος
άγριες φωνές και έξαλλες χειρονομίες και σείοντας τα
γύρω της και τρέμοντας, τότε ο πλούσιος θα αισθανθεί
δόρατα, αυτός εδώ αφήνοντας να ρέουν τα δάκρυα από
μέσα του να πέφτει ο πυρετός της απληστίας, να σω-
τα ημερότατα μάτια του και δείχνοντας τους την ιερά
ριάζεται ο εγωισμός του, κι αφού φιλοσοφήσει όπως
τράπεζα όπου είχε καταφύγει, κόπασε την οργή τους.
πρέπει πάνω στ’ ανθρώπινα, θα φύγει από την εκκλη-
σία έχοντας μάθει από τα πράγματα εκείνα που με λό- Αλλά ας προσθέσουμε κι εμείς τώρα τη δική μας συ-
για διδάσκουν οι άγιες Γραφές, ότι δηλαδή· «πᾶσα μπεριφορά. Ποιας συγχωρήσεως θα είσαστε άξιοι, αν ο
σάρξ χόρτος, καὶ πᾶσα δόξα ἀνθρώπου ὡς ἄνθος βασιλεύς που υβρίσθηκε δεν μνησικακεί, και σεις που
χόρτου· ἐξηράνθη ὁ χόρτος, καὶ τὸ ἄνθος ἐξέπε» (Ησ. τίποτε τέτοιο δεν πάθατε θα φανερώνατε τόση οργή;
40, 6-7). Επίσης «ὅτι ὡσεὶ χόρτος ταχὺ Και πώς, σαν διαλυθεί αυτή η σύναξη και παύση αυτό
Έντυπο πνευματικής εσωτερικής καταγραφής Σελίδα 5

το θέαμα, θα προσεγγίσετε τα άγια μυστήρια και θα Μικρές στάσεις στην Κλίμακα του αγίου Ιωάννου
φέρετε στα χείλη σας την προσευχή εκείνη που ο Κύρι- «Ο κενόδοξος δείχνει ότι είναι πιστός, ενώ είναι ειδω-
ος μάς πρόσταξε να λέμε: «ἄφες ἡμῖν… (καθώς) καὶ λολάτρης. Φαινομενικά μεν σέβεται τον Θεό, αλλά στην
ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν» (Ματ. 6, 12) αν πραγματικότητα επιζητεί να αρέσει στους ανθρώπους
απαιτείται τιμωρία; και όχι στον Θεό. Κενόδοξος είναι κάθε επιδεικτικός
άνθρωπος» (λόγ. κα΄ 6).
Έκανε μεγάλες αδικίες, προσέβαλε τόσο πολύ; Δεν θα
το αρνηθούμε ούτε εμείς. Αλλά τώρα δεν είναι καιρός Νομίζεις ότι η ειδωλολατρία είναι γεγονός ξεπερασμέ-
δικαστηρίου, αλλά ελέους· όχι ευθύνης, αλλά φιλαν- νο, γιατί ήταν σύμπτωμα της παλαιάς μη πολιτισμένης
θρωπίας· όχι ανακρίσεως, αλλά συγχωρήσεως· όχι κα- εποχής. Ή νομίζεις ότι ορισμένοι σύγχρονοι επανέρχο-
ταδικαστικής ψήφου, αλλά οίκτου και χάριτος. Ας μη νται σ’ αυτήν για λόγους εντυπωσιασμού ή ιδιορρυθμί-
φλογίζεται λοιπόν κανένας από οργή, ας μη προβάλλει ας.
εμπόδια, αλλά καλύτερα ας δεηθούμε στον φιλάνθρω- Όμως: ειδωλολάτρης είναι επίσης κάθε φιλάργυρος
πο Θεό να δώσει σε τούτο το πλάσμα του προθεσμία - η αγάπη του για τα χρήματα ή για κάθε τι επίγειο
ζωής, να εξαρπάσει από τη σφαγή που το απειλεί για φανερώνει την παθολογική προσκόλλησή του σ’ αυ-
να πληρώσει τα φταιξίματα που έκαμε, και όλοι μαζί τά σαν σε… θεότητα! Ανοίγεις την καρδιά του φιλάρ-
ας προσέλθουμε στον φιλάνθρωπο βασιλέα, παρακα- γυρου και βλέπεις… πράγματα, πολύτιμα ίσως, μα…
λώντας εξ ονόματος της Εκκλησίας, εξ ονόματος του πράγματα!
θυσιαστηρίου, να μάς χαρίσει αυτό τον άνθρωπο που Κι ακόμη πιο τραγικά: ειδωλολάτρης, λέει ο όσιος, εί-
πρόσπεσε στην άγια Τράπεζα. σαι οπωσδήποτε κι εσύ, ίσως πολλές φορές την ημέρα,
έστω κι αν βδελύσσεσαι τα είδωλα ή ακόμη και τα χρή-
Αν το πράξουμε αυτό, και ο βασιλεύς θα το δεχθεί και
ματα! Πώς; Κάθε φορά που θέλεις να επιδειχθείς, είτε
ο Θεός πριν και πάνω από τον βασιλέα θα το επαινέσει για πράγμα αυτού του κόσμου που έχεις, είτε για φυσι-
και μεγάλη αμοιβή θα μάς αποδώσει για τη φιλανθρω- κό προτέρημά σου, είτε, άκουσον άκουσον!, και για
πία που θα δείξουμε. Γιατί, καθώς αποστρέφεται και αρετή σου! Με ότι θέλεις να φανείς στον κόσμο, ακόμη
μισεί τον ωμό και απάνθρωπο, έτσι στον ελεήμονα και και θεωρούμενο θεάρεστο, με αυτό φανερώνεις την
φιλάνθρωπο είναι προσηνής και γεμάτος φίλτρο. Και ειδωλολατρία σου. Γιατί; Διότι θηρεύεις την ανθρώπι-
αν μεν αυτός είναι δίκαιος, του πλέκει λαμπρότερα νη δόξα. Δεν ζητάς τη δόξα του Θεού - με το στήριγμά
στέφανα· αν δε αμαρτωλός, παρατρέχει τα αμαρτήμα- της την ταπείνωση - αλλά το μπράβο και το εύγε των
τα, αμείβοντας τη συμπάθεια που έδειξε ο αμαρτωλός, ανθρώπων. Θεός σου λοιπόν είναι η γνώμη των
στον συναμαρτωλό του. Γιατί λέγει «ἔλεος θέλω καὶ οὐ ανθρώπων· το τι θα πουν οι άλλοι!
θυσίαν» (Πρ. Ωσηέ 6,6 και Ματ. 9,13). Και παντού της Σου θυμίζει μήπως τον Φαρισαίο της γνωστής παραβο-
Γραφής βλέπει το Θεό να ζητά ακριβώς αυτό και να το λής, ο οποίος καταδικάστηκε από τον Κύριο; Ασφα-
λέγει λύση των αμαρτημάτων. λώς, γιατί τελικώς είσαι κι εσύ ένας Φαρισαίος.
Έτσι λοιπόν, κι εμείς τώρα θα τον κάνουμε ίλεο, έτσι Βλέπω την αντίδρασή σου! Φαρισαίος εγώ; Εγώ τον
θα λύσουμε και τα δικά μας φταιξίματα, έτσι θα στολί- Φαρισαίο τον καταδικάζω. Αλλά και ο λόγος του οσίου
σουμε την Εκκλησία, έτσι και ο φιλάνθρωπος βασιλεύς είναι μάλλον πιο αξιόπιστος από την ένστασή σου:
θα μάς επαινέσει, καθώς είπα προηγουμένως, και όλος «Παντού λάμπει ο ήλιος άφθονα, και παντού σε κάθε
ο λαός θα μας χειροκροτήσει και τα πέρατα της οικου- έργο χαίρεται η κενοδοξία… Όπως και αν την ρίξεις
μένης θα μάθουν τη φιλανθρωπία και την ημερότητα αυτή την τρίβολο άκανθα, την κενοδοξία, (την επιδίωξη
της πόλεως αυτής, και θα γεμίσει η γη από το κήρυγμα δηλαδή της ανθρώπινης κούφιας δόξας), ίσταται όρθιο
του παραδείγματος μας. το κεντρί της» (5).
Λοιπόν, είμαστε χαμένοι; Όχι, εφόσον ο Κύριος ήλθε
Για να απολαύσουμε, λοιπόν, τα τόσα αυτά αγαθά, ας και είναι ο Σωτήρας μας. Μας έδειξε όμως λόγω και
προσπέσουμε, ας παρακαλέσουμε, ας δεηθούμε, ας έργω τον μονόδρομο στον οποίο πρέπει να βρισκόμα-
αρπάξουμε από τα νύχια του κινδύνου τον αιχμάλωτο, στε εσαεί: την ταπείνωση. Αν το βλέμμα μας ξεφύγει
τον φυγάδα, τον ικέτη, για να πετύχουμε κι οι ίδιοι των έστω και επ’ ελάχιστον από αυτήν τη θεοΰφαντη στο-
μελλόντων αγαθών, χάριτι και φιλανθρωπία του Κυρί- λή, μπλεχτήκαμε ήδη στα δίχτυα του Πονηρού! «Δος
ου ημών Ιησού Χριστού, ω η δόξα και το κράτος νυν δόξαν τω Θεώ» λοιπόν και όχι στον εαυτό σου!
και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Και προσοχή στα ενάρετα έργα σου! Παραμονεύει α-
Αναδημοσίευση από το περιοδικό διάκοπα το δηλητήριο της… κενοδοξίας, που σε κάνει
«ΚΙΒΩΤΟΣ» τεύχος Ιουλίου 1952 «βρωμερό» ενώπιον του Κυρίου!
π. Γεώργιος Δορμπαράκης
Σελίδα 6 Ε Ν ∆ Ο Ν

Περί της ματαιότητος της δόξης Του Αγίου Λουκά Αρχιεπισκόπου Κριμαίας
των ανθρώπων. Από το βιβλίο «Λόγοι και Ομιλίες»
των εκδόσεων «Ορθόδοξος Κυψέλη»
Το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα μας περιγράφει
τo θαύμα της αναστάσεως από τον Κύριο Ιησού μέρους των άλλων ακούγεται όλο και πιο σπάνια. Οι
Χριστὸ της θυγατέρας του Ιαείρου, του άρχοντα της άνθρωποι βλέπουν την φιλοδοξία του και γι’ αυτό χά-
συναγωγής. Είναι ένα από τα σπουδαιότερα θαύματα νουν τον σεβασμό τους προς αυτόν. Όταν όμως εξα-
του Χριστοῦ. Με τρόπο πάρα πολύ απλό ανέστησε ο ντληθούν οι τιμές εκ μέρους των άλλων αρχίζει ο
Κύριος αυτή τὴν κόρη· πλησίασε το νεκρό κορίτσι το άνθρωπος ο ίδιος να εξυμνεί τον εαυτό του και έτσι δη-
πήρε από το χέρι και είπε· «Ἡ παῖς, ἐγείρου» (Λκ. 8, μιουργεί αποστροφή στους γύρω του, διότι η αυτοεξύ-
54) και αυτή αμέσως σηκώθηκε. Μάρτυρες αυτού του μνηση προκαλεί αηδία στους άλλους.
θαύματος υπήρξαν μόνο οι εκλεκτοί απόστολοι του
Οι άγιοι του Θεού την ανθρώπινη δόξα την θεωρούσαν
Χριστοῦ Πέτρος, Ιάκωβος και Ιωάννης και οι γονείς
επικίνδυνη και βλαβερή για την καρδιά. Γι αυτό για να
του κοριτσιού. Στους γονείς ο Κύριος είπε αυστηρά·
την αποφύγουν κρύβονταν στην έρημο και τα αδιάβατα
«Μηδενὶ εἰπεῖν τὸ γεγονός» (Λκ. 8, 56).
δάση, όπου δεν θα άκουγαν τους μάταιους εγκωμια-
Για ποιό λόγο απαγόρεψε να γνωστοποιούν το θαύ- σμούς. Εμείς όμως δεν είμαστε τέτοιοι. Έχουμε ξεχα-
μα αυτό στους άλλους και να Τον εγκωμιάζουν; σμένο το λόγο του Κυρίου Ιησού Χριστού που λέει·
Επειδή δεν ζητούσε την δόξαν των ανθρώπων. «ὅταν ποιήσητε πάντα τὰ διαταχθέντα ὑμῖν, λέγετε ὅτι
Καθ’ όλη την διάρκεια της επίγειας ζωής του είχε ο- δοῦλοι ἀχρεῖοί ἐσμεν, ὅτι ὃ ὠφείλομεν ποιῆσαι πεποιήκα-
δηγό στις πράξεις του την καρδιά του, την θεία του μεν.» (Λκ. 17,10)
καρδιά. Πραγματοποιούσε αυτό που είχε αποφασιστεί
Είναι καθήκον μας να ευεργετούμε τον πλησίον μας
στην αρχή των αιώνων. Ήταν συγκεντρωμένος στον
και να ακολουθούμε στην ζωή μας την οδό της αλη-
Εαυτό του, στο μεγαλειώδες έργο που έπρεπε να κά-
θείας. Όταν το κάνουμε να λέμε πως είμαστε δούλοι
νει, γι’ αυτό και αδιαφορούσε για τον έπαινο και την
και κάναμε αυτό που οφείλαμε να κάνουμε.
ανθρώπινη δόξα. Γνώριζε ότι του προσιδιάζει θεϊκή
δόξα. Ας μην επιζητούμε την δόξα των ανθρώπων, αλλά την
δόξα του Θεού. Και θα μας την χαρίσει ο Θεός, θα μας
Με την απαγόρευση να κοινοποιούν τα θαύματά
την χαρίσει όταν θα περιφρονήσουμε την μάταιη αν-
του μας διδάσκει να μην επιζητούμε τις τιμές και
θρώπινη δόξα και θα έχουμε μέσα μας το αίσθημα που
την δόξα των ανθρώπων.
είχε ο απόστολος Παύλος όταν έλεγε: «ἀδελφοί, ἐγὼ
Και εμείς, τι κάνουμε εμείς; Ω, πόσο αγαπάμε τους ἐμαυτὸν οὔπω λογίζομαι κατειληφέναι· ἓν δέ, τὰ μὲν
επαίνους, πόσο τους ποθούμε! Πόσο οξύνουμε την ὀπίσω ἐπιλανθανόμενος τοῖς δὲ ἔμπροσθεν
ακοή μας για να μην μας ξεφύγει κανένας λόγος επαι- ἐπεκτεινόμενος κατὰ σκοπὸν διώκω ἐπὶ τὸ βραβεῖον τῆς
νετικός και καμμία έκφραση σεβασμού στο πρόσωπό ἄνω κλήσεως τοῦ Θεοῦ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.» (Φιλ. 3, 13 -
μας. Κανένα άλλο πράγμα δεν εκτιμάμε τόσο πολύ 14) (Αδελφοί μου, εγώ δεν θεωρώ τον εαυτό μου ότι
όπως τα εγκώμια και την δόξα των ανθρώπων. έφθασε στο τέρμα· σ’ ένα όμως πράγμα συγκεντρώνω
την προσοχή μου: Ξεχνώ αυτά που είναι πίσω μου και
Ο άγιος απόστολος Παύλος λέει ότι η δόξα των αν-
κάνω ότι μπορώ για να φθάσω αυτά που βρίσκονται
θρώπων είναι μάταιη και ότι δεν πρέπει να τὴν επι-
ζητούμε. Σε όλα τα έργα μας καθοδηγός μας πρέπει μπροστά μου. Αγωνίζομαι να τερματίσω και προσβλέπω
στο βραβείο της ουράνιας πρόσκλησης του Θεού δια
να είναι ο φόβος του Θεού καὶ η συνείδησή μας.
του Ιησού Χριστού.)
Αν αυτό τον λογισμό θα έχουμε στο νου μας· αν όλες
τις πράξεις μας θα τις κατευθύνει ο φόβος του Θεού Δεν σκεφτόταν τα μεγάλα του έργα και τα κατορθώμα-
και η επιθυμία να γίνουμε πιο μεγάλοι στα μάτια του τά του στην οδό της δικαιοσύνης που διέτρεξε. Πάντα
Θεού, τότε δεν θα επιζητούμε την δόξα των ανθρώ- πορευόταν σ’ αυτό τον δρόμο που δεν έχει πέρας. Η
πων, όπως δεν την επιζητούσαν οι άγιοι. Όχι μόνο δεν επιθυμία του να προχωράει όλο και πιο βαθειά στην οδό
επιζητούσαν τους επαίνους, αλλά προσπαθούσαν με του Χριστού ήταν τόσο ισχυρή που τον έκανε να περι-
κάθε τρόπο να τους αποφύγουν. Έλεγαν ότι ο εκθεια- φρονεί την ανθρώπινη δόξα. Ποτέ δεν την επιζητούσε,
σμός και η δόξα βλάπτουν την ψυχή μας. Αν ο πορευόμενος πάντα μπροστά.
άνθρωπος ακούει συχνά τους επαίνους και βλέπει Το ίδιο και εμείς δεν πρέπει να επιζητούμε τιμή και
σεβασμό στο πρόσωπό του εκ μέρους των άλλων, δόξα των ανθρώπων, αφού γνωρίζουμε πόσο μας
τότε αρχίζει να θεωρεί τον σκοπό του πετυχημένο. βλάπτουν και πόσο διαφθείρουν την καρδιά μας. Αυ-
Σαν επακόλουθο χάνει το ζήλο του για την δόξα τό που χρειάζεται να κάνουμε, είναι να θυμόμαστε και
του Θεού και την αιώνια αλήθεια. Σταδιακά υπο- να λέμε πάντοτε πως είμαστε δούλοι αχρείοι και κάνου-
δουλώνεται στην κενοδοξία και την φιλοδοξία και με αυτό που οφείλουμε να κάνουμε. Εύχομαι αυτό το
ξεχνάει την αξιοπρέπειά του. Στο τέλος ο έπαινος εκ
Έντυπο πνευματικής εσωτερικής καταγραφής Σελίδα 7

Οσίου Αντιόχου του Πανδέκτου Από το βιβλίο «Αντιόχου μοναχού άπαντα τα


Λόγος 119ος Για το ότι δεν πρέπει να μεριμνά- έργα» των εκδόσεων «Γρηγόριος ο Παλαμάς»
με για τα βιοτικά. Θεός να φάγει από αυτόν, αλλά ο ξένος θα τον φάγει.
Γιατί ο φτωχός γνωρίζει πώς να βαδίζει το δρόμο της
Η μέριμνα για τα βιοτικά πράγματα είναι δείγμα α- ζωής του» (Εκκλ. 5,12-16 6,2,8). Και άλλος· «Μη με-
πίστου και μικρόψυχου ανθρώπου. Γιατί δεν ελπίζο- ριμνήσεις για την αυριανή μέρα· γιατί δεν γνωρίζεις τι
με πια στον Θεό που μεριμνά για μας, αλλά στον εαυ- θα φέρει η αυριανή μέρα» (Παρ. 3,28). Και πάλι· «Μη
τό μας, και μεριμνάμε για μας. Εάν δηλαδή τα ορατά
καυχιέσαι λοιπόν για την αυριανή μέρα. Καθόσον δεν
αγαθά, τα οποία μας παρέχει ο αγαθός Θεός, δεν τα ε- γνωρίζεις τι θα σου φέρει» (Παρ. 27,1). «Γιατί θα περά-
μπιστευόμαστε σ’ αυτόν, για τα μη ορατά, τα οποία μας
σει η ζωή μας σαν τα ίχνη της νεφέλης· και πράγματι
υποσχέθηκε, πως θα τα εμπιστευθούμε σ’ αυτόν; Δεν σαν σκιά περνάει η ζωή μας, και δεν υπάρχει επιστροφή
πρέπει αυτά να μας κυριεύουν έτσι, αλλά μάλλον να του ανθρώπου από τον θάνατο» (Σ. Σολ. 2,4-5). Και ο
ζητούμε τη βασιλεία αυτού, και όλα αυτά θα μας δο- Δαβίδ· «Ανάθεσε στον Κύριο τη μεριμνά σου, και αυτός
θούν επιπρόσθετα, σύμφωνα με το λόγο του. Ωφελιμό-
θα σε διαθρέψει. Γιατί δεν είδα ενάρετο να έχει εγκατα-
τερο μας είναι να περιφρονούμε εκείνα που δεν είναι
λειφθεί από τον Θεό, ούτε οι απόγονοί του να ζητούν
δικά μας, και να ποθούμε τα δικά μας, εννοώ την αφ- ψωμί. Δεν θα καταντροπιαστούν σε καιρούς δύσκολους,
θαρσία και την αθανασία. Γιατί, όταν γίνομε άφθαρτοι και σε μέρες πείνας θα χορτάσουν» (Ψαλμ. 54,23). «Θα
και αθάνατοι, καταπλημμυριζόμαστε από την ορατή
υπερευλογήσω τα προς διατροφή θηράματα της, και
θεοφάνεια αυτού με τις ιερότατες θεωρίες, που μας πε- τους φτωχούς της θα τους χορτάσω ψωμί» (Ψαλμ.
ριβάλλουν με λαμπρότητα με τις φωτεινότατες ακτινο- 131,15). Και ο Πέτρος· «Όλη τη μεριμνά σας αναθέσα-
βολίες τους , όπως τους μαθητές κατ’ εκείνη τη θειότα- τε την σ’ αυτόν, γιατί αυτός φροντίζει για σας» (Α΄
τη μεταμόρφωση του Σωτήρα, και παράλληλα μετέχομε Πετρ. 5,7). Όμοια και ο Παύλος λέγει· «Ο Κύριος βρί-
με τον απαθή και άϋλο νου της νοητής αυτού φωτοδο-
σκεται κοντά· μη μεριμνάτε για τίποτε, αλλά για το κάθε
σίας και της πάνω από το νου ενώσεως, μέσα στις
τι ας γίνονται τα αιτήματά σας γνωστά στον Θεό με την
άγνωστες και μακάριες πνευματικές επιδράσεις των
προσευχή και την παράκλησή σας, συνοδευόμενα από
περίλαμπρων ακτινών κατά μία θειότερη μίμηση των ευχαριστία» (Φιλ. 4,5-6). Και πάλι· «Ο Θεός έχει τη
επουρανίων νόων (πνευμάτων)· γιατί, όπως είπε ο θείος δύναμη κάθε δώρο του να σας το δώσει με υπεραφθονί-
λόγος, «θα γίνομε ισάγγελοι και υιοί του Θεού, εφόσον α, ώστε, έχοντας πάντοτε αυτάρκεια στο κάθε τι, να
είμαστε υιοί της αναστάσεως» (Λουκά 20,36). προσφέρετε με υπεραφθονία για κάθε καλό έργο» (Β΄
Σωστά λοιπόν ο Εκκλησιαστής διακηρύττει και λέγει· Κορ. 9,8). Και ο Κύριος· «Μη μεριμνήσετε για τη ζωή
«Είναι γλυκός ο ύπνος του δούλου, είτε λίγο φάγει είτε σας, τι θα φάτε ή τι θα πιείτε, ούτε για το σώμα σας, τι
πολύ» (Εκκλ. 5,11). Και προσθέτει· «Υπάρχει μια αρρώ- θα φορέσετε· γιατί γνωρίζει ο πατέρας σας ο ουράνιος,
στια που είδα κάτω από τον ήλιο, πλούτος που φυλάσσε- ότι τα έχετε ανάγκη όλα αυτά. Ζητείτε πρώτα τη βασι-
ται και που προξενεί κακά σε εκείνον που τον φυλάσσει, λεία των ουρανών, και όλα αυτά θα σας δοθούν ως επι-
και θα χαθεί ο πλούτος εκείνος μέσα σε μια κακή ώρα, πρόσθετα» (Λουκά 12,30-31). Σ’ αυτόν πρέπει η δόξα
και όλες οι ημέρες του πλουσίου θα είναι βυθισμένες στους αιώνες. Αμήν.
μέσα στο σκοτάδι, το πένθος, τον μεγάλο θυμό και τις
αρρώστιες, και όλος ο μόχθος του διασκορπίσθηκε από
τον άνεμο. Γιατί, όπως ήρθε γυμνός στον κόσμο, έτσι και Ο Γέροντας υπέδειξε σε μια διευθύντρια εργαστήρι-
θα φύγει. Πολλές φορές όμως δεν θα του επιτρέψει ο ου ραπτικής, που τον επισκεπτόταν τακτικά, ποιο
χρώμα έπρεπε να προτιμήσει, για τη σχετική έκθεση
αίσθημα να έχουν οι καρδιές όλων μας. Ας μην επιζη- που επρόκειτο να κάνει. Εκείνη, αν και τον ρώτησε
τούμε επαίνους, δόξα και τιμή, ας ζούμε ήσυχα, χωρίς για το χρώμα, όταν έλαβε την απάντησή του, δίστα-
να φαινόμαστε, θεωρώντας τους εαυτούς μας δούλους ζε να την αποδεχθεί και έδειχνε να προτιμά άλλο
αναξίους. χρώμα. Τότε ο γέροντας της είπε: «Μα δεν το βλέ-
Όταν πέφτουμε, και βεβαίως πέφτουμε, διότι το πράγ- πεις, ευλογημένη, το χρώμα αυτό; Μόνο του φωνά-
μα αυτό είναι αναπόφευκτο - ακόμα και στους δικαίους ζει». Τελικά ακολούθησε την υπόδειξη του Γέροντα
ανθρώπους επιτρέπει ο Θεός να πέφτουν - όταν πέ- και σημείωσε επιτυχία. Απορημένη για την εξειδι-
φτουμε, λοιπόν, αλλοίμονο μας αν πέφτουμε από ψηλά. κευμένη γνώση του, πήγε, μετά την έκθεσή της, και
Τότε σαν να πέφτουμε από την κορυφή του βουνού. τον ευχαρίστησε.
Καλύτερα να πέφτουμε από χαμηλά. Τότε η πτώση δεν Ο Γέροντας χάρηκε, αλλά και πρόσθεσε: «Έχεις
θα μας βλάψει πολύ. Να είμαστε σαν το παιδί. Αυτό όμως δώσει, με την εργασία που κάνεις, και τροφή
όταν πέφτει είναι σαν τη μπάλα, πέφτει και σηκώνεται στην ματαιοδοξία των γυναικών, όχι λίγη!».
αμέσως εύχομαι να μας μάθει ο Θεός να σηκωνόμαστε
Από το βίο του Αγίου Πορφυρίου
μετά από κάθε πτώση. Αμήν.
Σελίδα 8 Ε Ν ∆ Ο Ν

Η ταραγμένη μας ζωή και η ευλογημένη Του Φώτη Κόντογλου


ψυχική ησυχία.
Από το βιβλίο «Ευλογημένο καταφύγιο»
Δεν γνωρίζω τί νοιώθουνε οι άλλοι άνθρωποι στον των εκδόσεων «Ακρίτας»
καιρό μας. Εγώ νοιώθω πολλές φορές πως βρίσκουμαι
μέσα σε μια παραζάλη και μια ταραχή, σ' αυτόν τον ρεί, μέσα στην παραζάλη του, πως είναι η ζωή η ίδια, ο
κόσμο της μηχανής και της δράσης. Σαν να στριφογυ- δυστυχής, και φοβάται μήπως αυτές οι βδέλλες πού
ρίζει το κεφάλι μου μέσα στο σβούρισμα πού έχει πιά- πίνουνε το αίμα του, ξεκολλήσουνε από πάνω του, και
σει την ανθρωπότητα, και δεν έχει μιας στιγμής ησυχί- πεθάνει.
α. Ποτέ το ανθρώπινο γένος δεν το 'πιασε τόση
Πάρτε έναν σημερινό άνθρωπο, πού να 'ναι φουσκωμέ-
δραστηριότητα —όχι πνευματική, μα υλική δρα-
νος σαν σαμπρέλα από την τρελή δραστηριότητα πού
στηριότητα. Γιατί, κι αυτά πού τα λέγει σήμερα ο
λέμε, με το κεφάλι του γεμάτο από χίλιες έγνοιες και
κόσμος πνευματικά, επιστημονικά, δεν είναι παρά
φροντίδες και σχέδια και μηχανές (όλα για τον Παρά),
υλικά, κι αποβλέπουνε στην υλική ζωή του ανθρώ-
και πιάστε και ξεκολλήστε από πάνω του μία - μία όλες
που. Κι αυτή η υλική ζωή του ανθρώπου, λέγεται
αυτές τις βδέλλες, ως πού ν' απομείνει σκέτος, δηλαδή
με μια λέξη: Παράς. Όλες οι ακαταμέτρητες μηχανές
ήσυχος, αζάλιστος, αμέριμνος. Θα νομίσει πως πέθανε,
πού αγκομαχάνε σαν τελώνια μέρα-νύχτα, σε στεριά,
πως δεν έχει τίποτα να κάνει πια στον κόσμο, γιατί μα-
σε θάλασσα και στον αγέρα, όλα αυτά τα συνέδρια,
ζί με τις βδέλλες εβγήκε κ' η ψυχή του, επειδής εκείνες
και τα επιστημονικά εργαστήρια, κ' οι εφευρέσεις, κ’
οι βδέλλες ήτανε η ζωή του. Παραμέσα από το πετσί
οι μυριάδες εφημερίδες και τα λογής - λογής βιβλία, κ'
του, πού το βυζαίνουνε αυτές οι βδέλλες, δεν υπάρχει
οι καλλιτεχνίες, τα θέατρα, οι ρεκλάμες, οι διάφορες
ψυχή, δηλαδή δεν υπάρχει, ζωή. Ο τέτοιος άνθρωπος
ρουκέτες για καινούριες θεωρίες, τα διαπλανητικά
δεν μπορεί να απομείνει μόνος με τον εαυτό του, για-
ταξίδια, όπως τα λένε, οι αστρονομίες, οι εξερευνή-
τί εαυτός του καλά - καλά δεν υπάρχει. Γι' αυτό
σεις στους πόλους, στις ζούγκλες, στα βάθη του ωκεα-
κρεμνιέται από τις φροντίδες κι από τις σκοτούρες,
νού, όλα, όλα γίνουνται γι' αυτόν τον τύραννο, πού
γιατί αλλιώς δεν υπάρχει γι' αυτόν ζωή.
καβαλίκεψε την αμαρτωλή την ανθρωπότητα και την
στριφογυρίζει σαν δαιμονισμένη: τον Παρά. Ποτές ο Ζωή είναι η από μέσα αίσθηση του κόσμου, πού έχει
Μαμωνάς δεν προσκυνήθηκε με τόση πίστη, με ο άνθρωπος. Ζει όποιος απομένει με τον εαυτό του,
τόσο άγρια πίστη, όσο σήμερα. Κ' οι πιο φανατικοί χωρίς μάταιους περισπασμούς, «Ο ολιγομέριμνος,
προσκυνητές του, αλλοίμονο, είναι οι λεγόμενοι λέγει ένας άγιος, εν αναπαύσει νοός διάγει». Και πάλι ο
χριστιανοί, αυτοί πού λένε πως πιστεύουνε σε Κεί- ίδιος λέγει: «Χωρίς αμεριμνίας, φως εν τη ψυχή σου μη
νον, πού είπε πως ο Μαμωνάς είναι ο πιο μεγάλος ζητήσης, μήτε γαλήνην και ησυχίαν». Μα, για τους ση-
εχθρός του, ο Εωσφόρος, ο Σατανάς! μερινούς ανθρώπους, γαλήνη και ησυχία είναι ο θάνα-
τος, ενώ ταραχή είναι η ζωή. Ο ίδιος άγιος λέγει;
*
«Άνθρωπος πολυμέριμνος, πράος και ησύχιος ου δύνα-
Λοιπόν, ο κόσμος στριφογυρίζει από την τρέλα του ται είναι», και «Ο αλλότριος της ειρήνης, αλλότριος εστί
Μαμωνά, κι όλοι μας, επειδή βρισκόμαστε μέσα σ' της χαράς».
αυτόν τον άγριον ανεμοστρόβιλο, είμαστε ζαλισμένοι,
Από φυσικό μου δεν αγαπώ την ταραχή, κ' είμαι αδιά-
και δεν καταλαβαίνουμε αυτό το φοβερό στριφογύρι-
φορος σε ότι γίνεται γύρω μου, δηλαδή στη λεγόμενη
σμα, πού δεν μας αφήνει να πάρουμε αναπνοή.
«εξέλιξη». Άλλα σήμερα είναι τόσο μεγάλη η βουή
Όποιος μπορέσει και τραβηχθεί για λίγο έξω από τού-
πού γίνεται στον κόσμο, πού νοιώθω ώρες - ώρες πως
τον τον ανεμοστρίφουλα (κ' είναι πολύ λιγοστοί οι
ζαλίζομαι, και πέφτω σε αθυμία, βλέποντας αυτή την
τέτοιοι άνθρωποι), με τρομάρα βλέπει που πηγαίνει η
κατάσταση, και για να βγάλω από πάνω μου τα μπερ-
τυφλή ανθρωπότητα, έχοντας χαμένα τα φρένα της
δεμένα νήματα πού μας έχουνε ζωσμένους, αποτραβιέ-
ολότελα. Τότε μοναχά καταλαβαίνει πώς όλα τούτα τα
μαι στη μοναξιά, σαν άνθρωπος πού τον κυνηγάνε, και
εκατομμύρια, στ’ αληθινά δεν νοιώθουνε σχεδόν τίπο-
τρέχει να κρυφτεί.
τα από την ουσία της ζωής, ενώ, ίσια - ίσια, θαρρούνε
πως τρέχοντας σαν δαιμονισμένοι, είναι φτερωμένοι *
με τα φτερά της ζωής, και δεν ξέρουνε πως κυνηγάνε
Κάθουμαι κάτω από το τσαρδάκι, κοντά στην ακροθα-
τον ψεύτικο ίσκιο της!
λασσιά. Τ' αεράκι φυσά, γλυκομουρμουρίζοντας στα
Ο κάθε άνθρωπος της σημερινής κοινωνίας είναι φορ- δροσερά φύλλα των δέντρων πού κρέμουνται από πά-
τωμένος με τόσες έγνοιες, πού δεν προφταίνει, να ζή- νω μου. Ανάμεσα στα δεντράκια και στα χαμόκλαρα,
σει. Κ' ενώ αυτές οι λογής - λογής έγνοιες τον μποδί- κοιτάζω το μαβύ πέλαγο. Δόξα σοι ο Θεός! Φύγανε
ζουνε να ζήσει, ίσα - ίσα αυτές οι άσπλαχνες έγνοιες από πάνω μου οι ανόητες έγνοιες, σαν τον άνθρωπο
πού του τρώνε το συκώτι, όπως το όρνιο έτρωγε το πού λούσθηκε και καθαρίστηκε, και νοιώθει τον εαυτό
συκώτι του Προμηθέα, αυτές λοιπόν οι έγνοιες θαρ-
Έντυπο πνευματικής εσωτερικής καταγραφής Σελίδα 9

του αναπαυμένον. Αληθινά, «ο αλλότριος της ειρήνης,


αλλότριος εστί της χαράς»!
Κοιτάζω αντίκρυ μου και χαίρουμαι, ενώ ακούγω τη
θάλασσα ν’ αλαφροκυματίζει και τα κυματάκια να
μουρμουρίζουνε στα φύκια της ακρογιαλιάς. Αντίκρυ
βλέπω δυο νησιά, το 'να πίσ' από τ' άλλο. Το πιο κοντι-
νό φαίνεται καθαρώτατα, μ' όλα τα καθέκαστα. Το
άλλο πού κρύβεται από πίσω του, γαλανιάζει, έχει ένα
δροσερό χρώμα, το χρώμα του νερού. Αερικά βουνά,
με έμορφα χαμηλώματα ανάμεσα τους, απλώνουνε από
την μια άκρη ως την άλλη, Βλέπω κάβους, έρημες α-
κρογιαλιές. Εδώ κ’ εκεί μίλια μακρυά τόνα από τ' άλλο,
βλέπω κανένα σπιτάκι, ξεχασμένο στην ερημιά. Ίσως
μοναχά το δικό μου μάτι να το πρόσεξε, το κακόμοιρο.
Άραγε ποια ψυχή κάθεται κει μέσα! Τούτη την ώρα δεν
φαίνεται κοντά του ανθρώπινος ίσκιος.
Δυο-τρία πανάκια, βολτατζάρουνε στο πέλαγο. Το ένα
είναι μεγάλο, ένα τρεχαντήρι μ' ένα λατίνι. Το καθένα
τραβά το μάτι μου. Το κοιτάζω ως πού κουράζομαι.
Μικραίνει, μικραίνει, ως πού σβήνει μέσα στην άχνα
του πελάγου και χάνεται μέσα στη θολούρα. Μια ψυχή
είναι αυτό το πανί πού έσβησε, ένας άνθρωπος. Άραγε
ποιος είναι; Έχε γεια, αδερφέ μου, πού δεν ξέρω ποιος
είσαι, κι ούτε κ' εσύ θα μάθεις ποτές πως σε κοίταξε
κάποιος από μακρυά, με τόση αγάπη, από μιαν έρημη
ακρογιαλιά, δίχως να φαίνεται καθόλου,
Κάθουμαι και κοιτάζω έτσι ώρες πολλές. Ησυχία είναι
μέσα μου, κι απ’ έξω η πλάση είναι ειρηνεμένη και
βλογημένη. Η βουή του κόσμου σαν να 'ναι ψέμα, ένας
βραχνάς πού έσβησε και χάθηκε. Δεν έχω έγνοιες, μηδέ
φιλοδοξίες. Ο πελαγίσιος αγέρας σκόρπισε το σμάρι τις
σφήκες πού ζαλίσανε το κεφάλι μου. Εδώ σε μια ώρα
μέσα, ζεις όσο δε ζει αληθινά ούτε μέσα σ' ένα χρόνο ο
αεικίνητος άνθρωπος της μηχανής και του παρά. Τί
λέγω; Κ' εκατό, και διακόσια χρόνια να ζήσει ένας τέ-
Από το βίο του αββά Σισώη.
τοιος σε τούτον τον κόσμο, δεν θα καταλάβει ότι νοιώ-
θει σε μια ώρα ο από μέσα άνθρωπος από το βαθύ μυ- Ούτος ο Όσιος, ελθών ποτέ εις τον τάφον του Μεγάλου
στήριο του κόσμου! Αλεξάνδρου, του πάλαι ποτέ διαλάμψαντος εν δόξη
βασιλέως των Ελλήνων, έστη προ αυτού και βλέπων
Δυστυχισμένοι! Εσείς πού έχετε την ιδέα πως είσαστε
αυτόν έφριττεν, αναλογιζόμενος το άστατον του καιρού
ζωντανοί, γιατί στριφογυρίζετε μέρα - νύχτα, σαν τις
και της δόξης το πρόσκαιρον· κλαίων δε και θρηνών
μηχανές πού προσκυνάτε! Όσο ζωντανές είναι αυτές οι
έλεγε τους εξής επιγραμματικούς λόγους, τους οποίους
μηχανές, άλλο τόσο ζωντανοί είσαστε και σεις. «Υιοί
ύστερον οι μαθηταί του, ζωγραφούντες την εικόνα του
ανθρώπων, ίνα τί αγαπάτε ματαιότητα και ζητείτε
παρά τον τάφον του Μεγάλου Αλεξάνδρου, έγραφον
ψεύδος;»
επ’ αυτής· «Ορών σε, τάφε, δειλιώ σου την θέαν και
καρδιοστάλακτον δάκρυον χέω, χρέος το κοινόφλητον
«Ότι πάροικος εγώ ειμί εν τη γη και παρεπί- εις νουν λαμβάνων· πως ουν μέλλω διελθείν πέρας τοι-
ούτον; Αί, αί, θάνατε, τις δύναται φυγείν σε;» δηλαδή
δημος, καθώς πάντες οι πατέρες μου.» «βλέπων σε, τάφε, δειλιώ και τρομάζω από την θεωρίαν
Ψαλμ. 38,13 σου και χύνω δάκρυα εκ καρδίας, φέρων εις τον νουν
μου το υπό πάντων των ανθρώπων οφειλόμενον χρέος,
«Αυτός γυμνός εξήλθον εκ κοιλίας μητρός δηλαδή τον θάνατον· πως και εγώ μέλλω να διέλθω από
μου, γυμνός και απελεύσομαι.» τοιούτον τέλος; Αί, αί, θάνατε, ποίος είναι εκείνος ο
Ιώβ 1,21 άνθρωπος, ο οποίος δύναται να διαφύγει από των χει-
ρών σου;»
Σελίδα 10 Ε Ν ∆ Ο Ν

Λόγος για τον άνθρωπο Από το βιβλίο


«Αγίου Ιγνατίου Μπριαντσανίνωφ Έργα»
Του Αγίου Ιγνατίου Μπριαντσανίνωφ των εκδόσεων της Ιεράς Μονής
Παρακλήτου Ωρωπού
Η επίγεια ζωή
Ο Κύριος, εξορίζοντας τον άνθρωπο από τον παράδει- τσικίσια δέρματα, έζησαν με στερήσεις, υπέφεραν κατα-
σο, τον τοποθέτησε απέναντι του, στη γη, προκειμέ- πιέσεις, θλίψεις και κακουχίες —ο κόσμος δεν ήταν άξιος
νου να τον βλέπει διαρκώς. Έτσι, διατηρώντας τον να έχει τέτοιους ανθρώπους—, πλανήθηκαν σε ερημιές
πόθο και την ελπίδα της επιστροφής στον παράδεισο, και σε βουνά, σε σπηλιές και σε τρύπες της γης. Όλοι αυ-
θα πενθούσε αδιάλειπτα με μετάνοια. τοί είχαν την καλή μαρτυρία της πίστεώς τους, όλοι πέθα-
Η τοποθέτηση του Αδάμ ακριβώς απέναντι από τον ναν με εμπιστοσύνη στον Θεό, χωρίς να λάβουν την εκ-
παράδεισο φανερώνει ότι του δόθηκε ζωηρή ανάμνη- πλήρωση των υποσχέσεων απλώς τις είδαν από μακριά,
ση του τόπου της τρυφής. Του τον υπενθύμιζε, τις εγκολπώθηκαν και ομολόγησαν ότι είναι ξένοι πάνω
άλλωστε, η γη με τις ομορφιές της, ομορφιές πού δια- στη γη και περαστικοί απ’ αυτήν». (Εβρ. 11, 37-39)
τηρήθηκαν ως έναν βαθμό και μετά την αλλοίωσή της Ο κόσμος
από την κατάρα του Θεού.
Σε λίγους ανθρώπους αναφέρεται ο απόστολος. Λίγοι,
Η γη ορίστηκε τόπος μετάνοιας για τούς πρωτοπλά- πράγματι, έζησαν στη γη έτσι όπως καθόρισε ο Θεός. Ο
στους και για όλο το ανθρώπινο γένος, πού θα προερ- άνθρωπος τόσο πολύ αλλοιώθηκε αφότου έπεσε, που,
χόταν απ’ αυτούς. Η επίγεια ζωή κάθε άνθρωπου απορρίπτοντας τη ζωή του πένθους πάνω στη γη,
είναι καιρός πού του δόθηκε για μετάνοια. Όλη η προτίμησε τη ζωή των απολαύσεων και της υλικής
ανθρωπότητα πάνω στη γη πρέπει να είναι βυθισμένη προόδου, θριαμβολογώντας, θαρρείς και πανηγυρίζο-
σε μετάνοια και σε απαρηγόρητο πένθος. ντας για την ίδια του την πτώση. Σ’ αυτή τη σαρκική
Κανείς μας δεν πρέπει να προσκολλάται καρδιακά ζωή, που σκοτώνει την πνευματική, στράφηκαν ήδη
στα υλικά πράγματα του πρόσκαιρου τούτου κα- μερικά από τα παιδιά του Αδάμ, δίνοντας μικρή σημα-
τοικητήριου μας πρέπει να συλλογίζεται διαρκώς σία στις διηγήσεις του πατέρα τους για τον Παράδεισο
την επουράνια πατρίδα μας, επιδιώκοντας μ’ όλες και την εκεί κατάσταση του ανθρώπου. Κι αυτό γιατί
του τις δυνάμεις την επιστροφή σ’ αυτήν. Ο κόπος στη χώρα της εξορίας, τη γη, βρήκαν άφθονη τροφή για
και η κακοπάθεια είναι οι απαραίτητοι σύντροφοι της να χορταίνουν και να ικανοποιούν τα κτηνώδη πάθη
μετάνοιας, αλλά και οι γονείς της ταπεινοφροσύνης, τους. Τα εγγόνια του προπάτορά μας στράφηκαν ακόμα
γι` αυτό πρέπει να κυριαρχούν στην επίγεια ζωή μας, περισσότερο στη σαρκική ζωή, ξεχνώντας την αιώνια.
όπως όρισε ο Θεός. Ο άνθρωπος δεν πρέπει να ξεχνά Το ίδιο έκαναν, με ελάχιστες φωτεινές εξαιρέσεις, και
ποτέ τα λόγια του Κυρίου: «Με τον Ιδρώτα του προ- όλοι οι απόγονοι του, θεωρώντας τη διήγηση για τον
σώπου σου θα τρως το ψωμί σου» (Γεν. 3,19) —όχι Παράδεισο μύθο, επινόηση δεισιδαιμονικής φαντασίας.
μόνο το υλικό αλλά και το πνευματικό ψωμί. Ο
άνθρωπος δεν πρέπει να ξεχνά ποτέ ότι στη γη είναι Ο θάνατος θέριζε συνεχώς τους ανθρώπους. Αυτοί
πρόσκαιρα εξόριστος, ότι κι αυτός είναι γη, είναι χώ- όμως, συνέχισαν να ζουν και να ενεργούν σαν να ήταν
μα, και ότι πρέπει να επιστρέψει στη γη, από την οποί- αιώνιοι πάνω στη γη. Από τη μετρημένη λήψη λιτής
α προήλθε. Του το θυμίζουν διαρκώς όλα όσα βλέπει τροφής για την ενίσχυση των σωματικών του δυνάμεων,
και βιώνει —οι αλλεπάλληλες και ποικίλες συμφορές, ο άνθρωπος κατάντησε στην πολυφαγία και την καλο-
ο πόλεμος με την προσωπική του κακία, ο πόλεμος με φαγία. Από την πόση νερού για την ικανοποίηση της
την κακία των άλλων ανθρώπων, ο πόλεμος με τα δίψας του, κατάντησε στην απόλαυση διαφόρων ποτών
στοιχεία της φύσεως ο πόλεμος με τη γη, πού, όντας και στη μέθη. Από την προστατευτική κάλυψη του γυ-
καταραμένη εξαιτίας του, μόνο με αιματηρό μόχθο μνού σώματός του με τους δερμάτινους χιτώνες, κατά-
και ιδρώτα υποτάσσεται σ’ αυτόν. Του το θυμίζουν, ντησε στον ματαιόδοξο στολισμό του με τα πολυτελή
επίσης, οι αδελφοί του, πού τούς άρπαξε ο αδυσώπη- ενδύματα και περιττά κοσμήματα. Από την κατασκευή
τος θάνατος, τον ένα πίσω από τον άλλον. Από τη γη απλών κατοικιών για την προφύλαξη του από τα στοι-
του επιτράπηκε να χρησιμοποιεί μόνο τα απαραί- χεία της φύσεως και τα θηρία, κατάντησε στην ανέγερ-
τητα για την πρόσκαιρη ζωή του, όχι τα περιττά, ση τεραστίων και μεγαλοπρεπών μεγάρων. Η χλιδή με
πού απομακρύνουν τη σκέψη από την αιωνιότητα. τις αναρίθμητες απαιτήσεις της έγινε νόμος αδυσώπη-
τος στην κοινωνία των ανθρώπων. Αλλά και η νόμιμη
Όλοι οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης, με πρώτον τον σύζευξη των δύο φύλων για την αύξηση του ανθρωπί-
Αδάμ, έζησαν στη γη έτσι πως καθόρισε ο Θεός, σαν νου γένους ξέπεσε σε άκρατη ακολασία. Και το χειρότε-
σε χώρα εξορίας, πένθους και μετάνοιας, τρέφονταν ρο. Ο εμπαθής μεταπτωτικός άνθρωπος, φλογισμένος
με την ελπίδα της λυτρώσεως κι έβλεπαν με τα μάτια από την αχαλίνωτη σαρκική επιθυμία, ξέφυγε από τον
της πίστεως την αιωνιότητα. «Περιπλανήθηκαν», λέει
γι’ αυτούς ο απόστολος, «ντυμένοι με προβιές και κα-
Έντυπο πνευματικής εσωτερικής καταγραφής Σελίδα 11

δρόμο της φύσεως κι έφτασε να ικανοποιείται με παρά γου της νέας Βαβέλ. Αυτός ο κόσμος είναι εχθρός του
φύση αμαρτήματα —τόσο πολύ αλλοιώθηκε το επιθυ- Θεού και των υπηρετών Του. «Αν σας μισεί ο κόσμος»,
μητικό της ανθρώπινης ψυχής. Αλλά και το θυμικό λέει ο Θεάνθρωπος στους μαθητές Του, «να ξέρετε ότι
αχρειώθηκε πλήρως, υπηρετώντας τα θελήματα του πριν από σας έχει μισήσει εμένα. Αν ανήκατε στον κό-
αμαρτωλού ανθρώπου. Έτσι, εμφανίστηκαν διαμάχες, σμο, τότε ο κόσμος θα σας αγαπούσε σαν κάτι δικό του.
αδικίες, ληστείες, αρπαγές, φόνοι, πόλεμοι, κατακτή- Επειδή, όμως, δεν ανήκετε στον κόσμο, αφού εγώ σας
σεις. Το λογιστικό, τέλος, της ανθρώπινης ψυχής χρη- διάλεξα και σας ξεχώρισα από τον κόσμο, γι αυτό σας
σιμοποιήθηκε εξολοκλήρου για την εξυπηρέτηση επι- μισεί ο κόσμος» (Ιω. 15, 18-19). Αυτός ο κόσμος ήταν
γείων συμφερόντων και μάταιων σκοπών με μέσα και εξακολουθεί να είναι ξένος τόσο προς τον Θεό -
εφάμαρτα —με το ψέμα, την απάτη, την πονηριά, την Δημιουργό όσο και προς τον Θεό - Λυτρωτή. Ο διωγ-
υποκρισία. Έτσι, αμέσως μετά την προπατορική παρά- μός και η θανάτωση των υπηρετών του Θεού θεωρείται
βαση, άρχισε να διαμορφώνεται στη γη ένας κόσμος από τον κόσμο διακονία της αληθείας.
εχθρικός προς τον Θεό, κόσμος που με τον καιρό γινό-
Κεφαλή και άρχοντας αυτού του κόσμου, του εχθρικού
ταν όλο και εχθρικότερος.
προς τον Θεό, είναι ο αποστάτης άγγελος, ο σατανάς.
Κόσμος είναι η ζωή των ανθρώπων στη γη μόνο για Στον άλογο και θρασύτατο πόλεμο που διεξάγει εναντί-
τη γη, δηλαδή μόνο για την ικανοποίηση των αμαρτω- ον του Κυρίου, και των πιστών, τον βοηθούν και τον
λών τους επιθυμιών και για την υλική τους ευημερία, υπηρετούν οι άγγελοι του τάγματός του, οι δαίμονες,
ενάντια στον υψηλό και άγιο σκοπό για τον οποίο και οι απατημένοι από αυτόν άνθρωποι. Όλη η γη και
τους τοποθέτησε ο Θεός εδώ. «Κόσμος», φιλοσοφεί ο τα επίγεια δημιουργήματα, που εξουσιάζονταν από τον
μεγάλος δάσκαλος των μοναχών αββάς Ισαάκ ο Σύ- Αδάμ πριν αυτός πέσει, μετά την πτώση του υποτάχθη-
ρος, «είναι όνομα περιεκτικό των παθών. Κόσμος καν στον σατανά. Το ομολόγησε ο ίδιος, όταν, τολμώ-
είναι η σαρκική διαγωγή και το σαρκικό φρόνημα. ντας να βάλει σε πειρασμό τον Υιό του Θεού, Τον ανέ-
Όπου σταματά η κίνηση των παθών, εκεί πεθαίνει ο βασε σ’ ένα ψηλό βουνό, Του έδειξε όλα τα βασίλεια
κόσμος». της οικουμένης και Του είπε: «Θα Σου δώσω όλη την
εξουσία και την λαμπρότητα αυτών των βασιλείων · σ’
Την απέχθεια γι αυτόν τον κόσμο και, κάτι περισσότε-
ρο, την απάρνηση αυτού του κόσμου ζητάει το Άγιο εμένα έχει παραδοθεί, και τη δίνω σε όποιον εγώ θέ-
Πνεύμα από τους μαθητές Του, λέγοντας: «Μην αγα- λω» (Λουκ. 4,6).
πάτε τον κόσμο μήτε όσα είναι του κόσμου. Αν κά- Όπως βλέπουμε, ο σατανάς παραδέχεται ότι η εξουσία
ποιος αγαπά τον κόσμο, δεν έχει μέσα του την αγάπη πάνω στον κόσμο δεν του ανήκε εξαρχής, αλλά του
προς τον Πατέρα. Γιατί όλα όσα είναι του κόσμου –η παραδόθηκε. Έτσι είναι. «Ο εχθρός», λέει ο όσιος
επιθυμία της σάρκας, η λαχτάρα ν’ αποκτήσουμε ότι Μακάριος ο Μέγας, «αφού εξαπάτησε τον Αδάμ κι
βλέπουν τα μάτια μας και η αλαζονεία για την κατο- έτσι έγινε κύριος του, του αφαίρεσε την εξουσία και
χή γήινων αγαθών— δεν προέρχονται από τον Πατέ- αναγορεύθηκε άρχοντας του κόσμου τούτου. Αρχικά
ρα αλλά από τον αμαρτωλό κόσμο. Ο κόσμος, όμως, ο Θεός όρισε άρχοντα του κόσμου τούτου και κύριο
παρέρχεται και μαζί του όλα όσα επιθυμούν οι των ορατών τον άνθρωπο… Όταν, όμως, αυτός ενέ-
άνθρωποι να κατέχουν μέσα σ’ αυτόν. Απεναντίας, δωσε στην απάτη (του διαβόλου) παρέδωσε την εξου-
όποιος εκτελεί το θέλημα του Θεού, θα ζήσει αιώνι- σία του σ’ εκείνον που τον έκανε ν’ αποστατήσει (από
α» (Α΄ Ιω. 2, 15-17). «Ο κόσμος όλος βρίσκεται κάτω τον Θεό). Γι’ αυτό οι μάγοι και οι γητευτές, με την
από την εξουσία του πονηρού» (Α’ Ιω. 5,19). «Η αγάπη ενέργεια του εχθρού και την παραχώρηση του Θεού,
για τον κόσμο είναι έχθρα εναντίον του Θεού. Όποιος, εμφανίζονται ως θαυματοποιοί –υποτάσσουν δηλητη-
λοιπόν, θέλει να είναι φίλος του κόσμου, γίνεται εχθρός ριώδη θηρία, μπαίνουν στη φωτιά χωρίς να καίγο-
του Θεού» (Ιακ. 4,4). Και όταν η Γραφή λέει, «Τόσο νται, και ρίχνονται στα νερά χωρίς να πνίγονται». Εύ-
πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε παρέδωσε στον λογα, λοιπόν, η Γραφή ονομάζει τον αποστάτη άγγελο
θάνατο τον μονογενή Του Υιό, για να μην χαθεί όποιος «κοσμοκράτορα» και «άρχοντα του κόσμου τούτου».
πιστεύει σ’ Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια» (Ιω. 3,16),
με την λέξη «κόσμος» εννοεί όλους τους ανθρώπους,
χωρίς να εξαιρεί τους αμαρτωλούς, όπως και ο άγιος
Ιωάννης ο Θεολόγος, όταν γράφει: «Έτσι φανερώθηκε
Όπως η κερασιά δεν φέρει καρπό πριν ρί-
η αγάπη του Θεού για μας: Απέστειλε τον Υιό Του τον ξει τα άνθη, έτσι ούτε ο άνθρωπος δεν
μονογενή στον κόσμο, για να ζήσουμε μαζί Του την αι- μπορεί να φέρει πνευματικό καρπό μέχρι
ώνια ζωή». (Α΄ Ιω. 4,9) να ρίξει από πάνω του τη σαρκική μαται-
Κόσμος, επίσης, ονομάζεται ολόκληρη η ανθρώπινη οδοξία και τον εξωτερικό στολισμό
κοινωνία με την αμαρτωλή ζωή της, με τις σαρκικές
απολαύσεις της, με την υλική πρόοδο της, με την α- Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς
διάκοπη ανέγερση του νοητού πύργου της –του πύρ-
Σελίδα 12 Ε Ν ∆ Ο Ν

Λόγοι Αγίου Παϊσίου Από το βιβλίο «Με πόνο και αγάπη για τον σύγχρο-
νο άνθρωπο» των εκδόσεων του Ιερού Ησυχαστη-
Ο διάβολος κυβερνάει την ματαιότητα. ρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο θεολόγος, Σουρωτή
– Γέροντα, γιατί τον διάβολο τον λένε Θεσσαλονίκης
«κοσμοκράτορα»; Είναι πράγματι;
ζεματιέται. Έτσι κάνει και ο διάβολος, μας ζεματίζει
– Ακόμη αυτό έλειπε, να κυβερνά ο διάβολος τον κό-
λίγο - λίγο, και τελικά, χωρίς να το καταλάβουμε, βρι-
σμο! Όταν είπε ο Χριστός για τον διάβολο «ο άρχων
σκόμαστε ζεματισμένοι!
του κόσμου τούτου» , δεν εννοούσε ότι είναι κοσμο-
κράτορας, αλλά ότι κυριαρχεί στην ματαιότητα, στην Κοσμικές επιθυμίες
ψευτιά. Αλίμονο, θα άφηνε ο Θεός τον διάβολο κο- Όσοι δεν φρενάρουν την καρδιά τους από τις υλικές
σμοκράτορα! Όσοι όμως έχουν δοσμένη την καρδιά επιθυμίες, τις μη απαραίτητες, – ούτε καν λόγος γίνεται
τους στα μάταια, στα κοσμικά, αυτοί ζουν υπό την για σαρκικές επιθυμίες – και δεν συμμαζέψουν τον νου
εξουσία «του κοσμοκράτορος του αιώνος τούτου» . Ο τους μέσα στην καρδιά, για να τα δώσουν όλα μαζί με
διάβολος δηλαδή κυβερνάει την ματαιότητα και τους την ψυχή στον Θεό, διπλή δυστυχία τους περιμένει.
ανθρώπους που είναι κυριευμένοι από την ματαιότη-
τα, από τον «κόσμο». «Κόσμος» τι θα πει; Δεν θα πει – Γέροντα, είναι πάντα κακό το να επιθυμείς κάτι;
κόσμημα, μάταιο στολίδι; Όποιος λοιπόν είναι κυριευ- – Όχι, η επιθυμία της καρδιάς δεν είναι καθ’ εαυτή κα-
μένος από την ματαιότητα είναι υπό την κατοχή του κή. Αλλά, όταν μου παίρνουν ένα κομμάτι της καρδιάς
διαβόλου. Η αιχμαλωτισμένη καρδιά από τον μάταιο μου πράγματα, έστω και μη αμαρτωλά, μου ελαττώνουν
κόσμο διατηρεί και την ψυχή ατροφική και τον νου την αγάπη μου προς τον Χριστό. Αυτή η επιθυμία πάλι
σκοτισμένο. Τότε, ενώ φαίνεται κανείς ότι είναι είναι κακή, γιατί ο εχθρός μου κόβει την αγάπη μου από
άνθρωπος, στην ουσία είναι πνευματικό έκτρωμα. τον Χριστό. Όταν επιθυμώ ένα πράγμα χρήσιμο, ένα
Μου λέει ο λογισμός ότι ο μεγαλύτερος εχθρός της βιβλίο λ.χ., και μου παίρνει ένα κομμάτι της καρδιάς,
ψυχής μας ακόμη και από τον διάβολο είναι το κοσμι- τότε αυτό είναι κακό. Γιατί να μου πάρει ένα κομμάτι
κό πνεύμα, γιατί μας παρασύρει γλυκά και μας πικραί- της καρδιάς ένα βιβλίο; Το βιβλίο θα επιθυμώ ή τον
νει τελικά αιώνια. Ενώ, αν βλέπαμε τον ίδιο τον διά- Χριστό θα λαχταρώ; Κάθε επιθυμία, όσο καλή και να
βολο, θα μας έπιανε τρόμος, θα αναγκαζόμασταν να φαίνεται, δεν είναι καλύτερη από το να επιθυμεί κανείς
καταφύγουμε στον Θεό και θα εξασφαλίζαμε τότε τον τον Χριστό ή την Παναγία. Όταν δώσω την καρδιά μου
Παράδεισο. Στην εποχή μας, πολύς «κόσμος» – στον Θεό, είναι δυνατόν ο Θεός να μη μου δώσει όλο
κοσμικό πνεύμα – μπήκε στον κόσμο και αυτός ο τον Εαυτό Του; Ο Θεός ζητάει την καρδιά του ανθρώ-
«κόσμος» θα τον καταστρέψει. Έβαλαν οι άνθρωποι που. «Δος μοί, υιέ, σήν καρδίαν» . Άμα Του δώσει ο
μέσα τους τον «κόσμο» και διώξανε από μέσα τους άνθρωπος την καρδιά του, μετά ο Θεός του δίνει και ότι
τον Χριστό. αγαπά η καρδιά του, αρκεί να μην τον βλάψει. Μόνο
στον Χριστό όταν δίνεται η καρδιά δεν χαραμίζεται, και
– Γέροντα, γιατί δεν καταλαβαίνουμε πόσο κακό κά- μόνο στον Χριστό βρίσκεις πλούσια ανταπόκριση θεϊ-
νει το κοσμικό πνεύμα και παρασυρόμαστε από αυτό; κής αγάπης σ’ αυτήν την ζωή, και στην άλλη, την αιώ-
– Γιατί το κοσμικό πνεύμα μπαίνει σιγά-σιγά, όπως ο νια, την θεία αγαλλίαση.
σκαντζόχοιρος μπήκε στην φωλιά του λαγού. Στην Πρέπει να αποφεύγουμε τα κοσμικά πράγματα, για
αρχή ο σκαντζόχοιρος παρακάλεσε τον λαγό να βάλει να μη μας παίρνουν την καρδιά, και να χρησιμοποι-
λίγο το κεφάλι του μέσα στην φωλιά του, για να μη ούμε τα απλά, μόνο για να εξυπηρετούμαστε. Να
βρέχεται. Μετά έβαλε το ένα πόδι, μετά το άλλο, και φροντίζουμε όμως να είναι στέρεα. Αν θέλω να χρησι-
τελικά μπήκε ολόκληρος, και με τα αγκάθια του μοποιώ ένα όμορφο πράγμα, δίνω όλη την καρδιά μου
έβγαλε τελείως έξω τον λαγό. Έτσι και το κοσμικό στην ομορφιά και για τον Θεό δεν μένει ούτε ένα κομ-
φρόνημα μας ξεγελάει με μικρές παραχωρήσεις και ματάκι. Περνάς από κάπου και βλέπεις ένα σπίτι με ω-
σιγά-σιγά μας κυριεύει. Το κακό λίγο-λίγο προχωράει. ραία μάρμαρα, σχέδια, σκαλίσματα… Θαυμάζεις τις
Αν ερχόταν απότομα, δεν θα ξεγελιόμασταν. Βλέπεις. πέτρες, τα τούβλα και αφήνεις την καρδιά σου εκεί. Ή
Αν θέλεις να ζεματίσεις έναν βάτραχο, πρέπει να του βλέπεις σε ένα κατάστημα έναν ωραίο σκελετό για τα
ρίξεις λίγο-λίγο το ζεματιστό νερό. Αν το ρίξεις από- γυαλιά σου και τον επιθυμείς. Αν δεν τον αγοράσεις,
τομα όλο μαζί, πετιέται και φεύγει, γλυτώνει. Ενώ, αν αφήνεις την καρδιά σου στο κατάστημα. Αν τον αγορά-
του ρίξεις λίγο καυτό νερό, στην αρχή θα το τινάξει σεις, κρεμάς την καρδιά σου από τον σκελετό που φο-
λίγο από την πλάτη του και μετά θα το δεχθεί. Αν του ράς! Ιδίως οι γυναίκες εύκολα κλέβονται. Λίγες είναι
ρίξεις ακόμη λίγο, πάλι θα το τινάξει λίγο, και σιγά- εκείνες που δεν χαραμίζουν στα μάταια την καρδιά
σιγά θα ζεματιστεί, χωρίς να το καταλάβει. «Βρε, βά- τους. Θέλω να πω, κλέβει ο διάβολος την πλούσια καρ-
τραχε, αφού σου έριξε λίγο καυτό νερό, σήκω και φύ-
γε!». Δεν φεύγει. Φουσκώνει - φουσκώνει και μετά
Έντυπο πνευματικής εσωτερικής καταγραφής Σελίδα 13

διά που έχουν με όλα τα κοσμικά, τα χρωματιστά, τα δυσαρεστηθεί κοσμικά η καρδιά, τότε θα χαρεί πνευμα-
γυαλιστερά. Χρειάζεται μία ένα πιάτο; Θα ψάξει να τικά. Όσο μπορεί κανείς, να μάθει να αποφεύγει την
βρει πιάτο με λουλούδια. Λες και θα ξινίσει το φαγη- κοσμική παρηγοριά, να κάνει εσωτερική εργασία πνευ-
τό, αν δεν έχει λουλούδια το πιάτο! Μερικές πνευματι- ματική, για να αποκτήσει την θεϊκή παρηγοριά.
κές γυναίκες θα συγκινηθούν με σοβαρά σχέδια, με
Οι κοσμικές χαρές είναι υλικές χαρές
δικέφαλο αετό κ.λπ. Μετά ρωτάνε: «Γιατί δεν συγκι-
νούμαι από τα πνευματικά;». Πώς να συγκινηθείς, α- – Γέροντα, συχνά κοσμικοί άνθρωποι λένε ότι αισθάνο-
φού η καρδιά σου είναι σκορπισμένη στα ντουλάπια, νται ένα κενό, ενώ έχουν όλα τα καλά.
στα πιάτα; Δεν έχεις καρδιά, έχεις μόνον κρέας, που – Η πραγματική, η γνήσια χαρά βρίσκεται κοντά στο
μέσα κάτι χτυπάει τικ-τακ, μηχανικά, σαν το ρολόι, Χριστό. Αν συνδεθείς μαζί Του με την προσευχή, θα
ίσα για να περπατάς! Γιατί πάει λίγη καρδιά στο ένα, δεις πληρωμένη την ψυχή σου. Οι κοσμικοί την χαρά
λίγη καρδιά στο άλλο και για τον Χριστό δεν μένει την ζητούν στις απολαύσεις. Μερικοί πάλι πνευματικοί
τίποτε. άνθρωποι την ζητούν σε θεολογικές συζητήσεις, ομιλίες
– Δηλαδή, Γέροντα, και αυτές οι απλές επιθυμίες είναι κ.λπ. Και όταν τελειώσουν αυτά, μένουν με ένα κενό
αμαρτωλές; και αναρωτιούνται τί θα κάνουν στην συνέχεια. Είτε
– Οι επιθυμίες αυτές, όσο και αμαρτωλές να μην είναι, αμαρτωλά είτε αδιάφορα είναι αυτά με τα οποία ασχο-
είναι χειρότερες από τις αμαρτωλές. λούνται, το ίδιο είναι. Δεν πηγαίνουν τουλάχιστον να
Γιατί μία αμαρτωλή επιθυμία θα τον συγκλονίσει τον κοιμηθούν, να είναι ξεζαλισμένοι το πρωί στην δουλειά
άνθρωπο κάποια φορά και θα τον πειράξει η συνείδη- τους;
ση, όποτε θα κάνει μία προσπάθεια, θα μετανοήσει, θα Εκπληρώνοντας τις κοσμικές επιθυμίες της καρδιάς,
πει «ήμαρτον, Θεέ μού». Ενώ αυτές οι επιθυμίες, οι δεν έρχεται η πνευματική χαρά, άγχος έρχεται. Η κο-
«καλές», δεν τον ανησυχούν. Νομίζει ότι πάει κα- σμική χαρά φέρνει και το άγχος στους πνευματικούς
λά. «Αγαπώ το καλό, αγαπώ το όμορφο, λέει. ανθρώπους. Η κοσμική χαρά δεν είναι μόνιμη, αληθινή
Άλλωστε και ο Θεός τα έκανε όλα όμορφα». Ναι, αλ- χαρά, είναι μία χαρά πρόσκαιρη, εκείνης της στιγμής.
λά δεν πάει στον Κτίστη η αγάπη του, πάει στο κτί- Αυτή είναι υλική χαρά, δεν είναι πνευματική, από υλι-
σμα. Γι’ αυτό καλά είναι να κόβουμε κάθε επιθυμία. κές χαρές όμως δεν «γεμίζει» η ψυχή του ανθρώπου.
Όταν κανείς κάνει μία προσπάθεια για τον Χριστό και Ίσα - ίσα γεμίζει σαβούρα μέσα. Όταν νιώσουμε
θυσιάζει αυτό που αγαπάει και κάνει κάτι που δεν το την πνευματική χαρά, δεν θα θέλουμε την υλική χαρά.
αγαπάει – όσο καλό και να είναι αυτό που αγαπάει –, «Χορτασθήσομαι εν τω οφθήναι μοί την δόξαν σου!» . Η
τότε ο Θεός του δίνει μεγαλύτερη ανάπαυση. κοσμική χαρά δεν ξεκουράζει τον πνευματικό άνθρωπο,
Η καρδιά, πριν καθαρισθεί, έχει τις κοσμικές επιθυ- τον κουράζει. Βάλε έναν πνευματικό άνθρωπο σ’ ένα
μίες και χαίρεται μ’ αυτές. Όταν όμως εξαγνισθεί, κοσμικό σπίτι. Δεν ξεκουράζεται. Και ο κοσμικός
μετά στενοχωριέται με τις κοσμικές επιθυμίες, σι- άνθρωπος νομίζει ότι ξεκουράζεται, αλλά βασανίζεται.
χαίνεται τις κοσμικές επιθυμίες και τότε οι χαρές Το χαίρεται εξωτερικά, αλλά μέσα του δεν ευχαριστιέ-
είναι πνευματικές. Έτσι εξαγνίζεται η καρδιά, όταν ται, βασανισμένος είναι.
σιχαθεί τις κοσμικές επιθυμίες. Πριν τις σιχαθεί, – Με την κοσμική τάξη, Γέροντα, σε πιάνει ασφυξία.
έλκεται από αυτές. Αλλά, βλέπεις, εμείς δεν θέλουμε
να στενοχωρήσουμε λίγο τον παλαιό άνθρωπο, θέλου- – Και ασφυξία τους πιάνει και τα θέλουν κιόλας, όπως ο
με να κάνουμε τα χατίρια του παλαιού ανθρώπου. Πώς βάτραχος τρέχει στο στόμα του φιδιού..
θα γίνουμε μετά μιμητές Χριστού; Το φίδι κάθεται απέναντι από την στέρνα και κοιτάζει
– Όταν, Γέροντα, δυσκολεύομαι να κόψω μία επιθυμία συνέχεια τον βάτραχο. Αν ξεγελασθεί ο βάτραχος και
μου, πρέπει να επιμείνω στον αγώνα; κοιτάξει το φίδι, ηλεκτρίζεται, ζαλίζεται και τρέχει φω-
νάζοντας στο στόμα του φιδιού. Μετά το φίδι τον δα-
– Ναι, ακόμη και αν στενοχωρείται η καρδιά σου, ε- γκάνει και τον δηλητηριάζει, για να μη χτυπιέται. Τότε
πειδή δεν κάνεις αυτά που την αναπαύουν, δεν πρέπει φωνάζει ο βάτραχος, αλλά, και να τον γλυτώσεις, έχει
να υπακούσεις στην καρδιά. Γιατί, αν υπακούσεις, θα δηλητηριασθεί και θα ψοφήσει.
νιώθεις μία χαρά κοσμική και μετά ένα άγχος, πάλι
κοσμικό. Ενώ, αν δεν υπακούσεις και στενοχωρηθεί η – Γέροντα, γιατί οι άνθρωποι χαίρονται με τα κοσμικά
καρδιά, επειδή δεν έκανες αυτά που την αναπαύουν, πράγματα;
και το χαίρεσαι αυτό, τότε έρχεται η θεία Χάρις. Και – Δεν σκέφτονται την αιωνιότητα οι σημερινοί
αυτός είναι ο σκοπός, να αποκτήσουμε την θεία Χάρη. άνθρωποι. Η φιλαυτία τους κάνει να ξεχνούν ότι θα χα-
Για να αποκτήσεις δηλαδή την θεία Χάρη, πρέπει θούν τα πάντα. Δεν έχουν συλλάβει το βαθύτερο νόημα
να κοπούν οι επιθυμίες, και καλές να είναι· να κοπή της ζωής. Δεν νιώσανε άλλες, ουράνιες χαρές. Δεν σκιρ-
το θέλημα. Τότε ταπεινώνεται ο άνθρωπος και,
όταν ταπεινωθεί, έρχεται μετά η θεία Χάρις. Όταν (Συνέχεια στη σελίδα 16)
Σελίδα 14 Ε Ν ∆ Ο Ν
Η δόξα δεν διατηρείται μετά θάνατον Ο Κύριος είναι παντού

Έχεις πλούτο ή από μεγάλη οικογένεια προέρχεσαι; Και Ο Κύριος είναι παντού και όλα τα αγκαλιάζει με την
δέχεσαι τιμές για την ομορφιά του σώματος σου και για αγάπη και την παντοδυναμία του. Πρέπει λοιπόν να
την προσφορά σου στην πατρίδα; Πρόσεχε τον εαυτό είμαι αμέριμνος εν Κυρίω. Αμέριμνος δεν θα πει αρ-
σου, διότι είσαι θνητός· διότι «είσαι γη και στη γη θα γός και ρίψασπις μπροστά στο καθήκον. Θα πει:
επιστρέψεις» (Γεν. γ΄19). Κοίταξε τι έγινε με άλλους, άνθρωπος που τρέφει εμπιστοσύνη στην Πρόνοια
οι οποίοι πριν από σένα είχαν δεχθεί τέτοιες τιμές. Που του Θεού, αφού κάμει το δικό του χρέος.
είναι αυτοί, που είχαν πολιτικές εξουσίες; Που είναι οι Ο Θεός μας έφερε στην ύπαρξη από την ανυπαρξία.
ακαταμάχητοι ρήτορες; Που είναι αυτοί, που παρέθεταν Μόνοι μας, δεν είμαστε τίποτε. Μόνοι μας ούτε να
τα μεγάλα πανηγύρια; Που είναι οι στρατηγοί, οι τύ- ζήσουμε απλώς δεν θα μπορούσαμε. Γιατί ο Θεός μας
ραννοι, οι λαμπροί ιππείς; Δεν είναι όλα σκόνη; Δεν τα δίνει όλα: τη ζωή μας, τη δύναμή μας, το φως μας,
είναι όλα μύθος; Δεν βρίσκονται τα μνημόσυνα της τον αέρα μας, τη βρώση και την πόση μας, όλα όσα
ζωής τους σε λίγα οστά; Σκύψε στους τάφους, εάν μπο- ανήκουν στον πνευματικό χώρο. Και όλα όσα ανή-
ρείς να διακρίνεις ποιος είναι δούλος και ποιος κύριος· κουν στον υλικό: τον ήλιο, την ατμόσφαιρα, το ψωμί,
ποιος ο φτωχός και ποιος ο πλούσιος. Διάκρινε, αν μπο- το νερό, τα ενδύματα, το κατάλυμά μας. Μακάριοι οι
ρείς, τον φυλακισμένο από τον βασιλιά, τον δυνατό από «πτωχοί τω πνεύματι», που πάντοτε αναγνωρίζουν τη
τον αδύνατο, τον ευπρεπή από τον απρεπή. Αυτός που δική τους μηδαμινότητα και την παντοδυναμία και
σκέπτεται τη φύση δεν θα φερθεί ποτέ αλαζονικά. μεγαλοσύνη του Θεού.
Μακάριοι όσοι μπορούν να μένουν ελεύθεροι από
Μέγας Βασίλειος μικρόκαρδες μέριμνες.
Μακάριοι αυτοί που έχουν απλή καρδιά.
Η ελπίς στο Θεό και όχι στον πλούτο Μακάριοι όσοι αναθέτουν στον Κύριο την κάθε
μέριμνά τους. «Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν
Διότι δεν πρέπει να σκέπτεσθε πολύ τον πλούτο, ούτε την ζωήν ημών Χριστώ τω Θεώ παραθώμεθα» (από
να είστε αλαζόνες με τη ματαιότητα αυτού του κόσμου, την Θεία λειτουργία). Αρκεί να είμαστε πάντοτε μαζί
μόνο στο Θεό να ελπίζετε και να Τον έχετε ως βοηθό με τον Θεό και τίποτε δεν θα μας στερήσει η αγάπη
σας, και να μη χάνετε αυτή την ελπίδα· αυτός, που ε- του από όσα έχουμε ανάγκη.
γκατέλειψε την καλή άγκυρα της ψυχής του, στηρίζο- «Ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν
ντας τις ελπίδες του σε μάταια πράγματα, τον εαυτό του δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται
ενέπαιξε, τίποτε άλλο εκτός από γέλιο δε θα κερδίζει ὑμῖν». (Ματθ. Στ΄33).
για τη μάταιη και άμυαλη αλαζονεία του. Αρκεί να έχεις τον Θεό στην καρδιά σου, να είσαι πά-
ντοτε αχώριστος απ’ Αυτόν, και όλα τα υλικά πράγμα-
Ευσέβιος Καισαρείας τα που χρειάζεσαι θα σου προστεθούν. Όπου ο Θεός,
εκεί και κάθε ευλογία, κάθε δωρεά.
Ο άγιος Όποιοι αγαπούν τον Θεό, ακολουθούνται από όλα τα
χαρίσματα, όπως η σκιά ακολουθεί το σώμα.
Ο άγιος είναι ο μέγιστος νικητής: μπροστά στα πόδια
του κείται ο κόσμος νεκρός. Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης
Όταν ο μεταξοσκώληκας μεταμορφωθεί σε πεταλούδα,
η πεταλούδα νικηφόρα στέκεται στο άδειο κουκούλι.
Απ’ όλα τα μαγαζιά το παιδί πιο πολύ αγαπά το μαγαζί Πολύ καιρό ξόδεψα στη ματαιότητα
με τα παιχνίδια.
Απ’ όλα τα μαγαζιά στην πόλη, για τον ενήλικα Εγώ πολύ καιρό ξόδεψα στη ματαιότητα.
άνθρωπο το πιο πληκτικό μαγαζί είναι των παιδικών Όλα μου σχεδόν τα νεανικά χρόνια τα αφάνισα μέσα
παιχνιδιών. στη ματαιοπονία που είχα μαθητεύοντας στη σοφία
Ότι είναι ο κόσμος με τις κούκλες και τις χαλκομανί- πού ο Θεός εμώρανε. Ώσπου, κάποτε, σαν να σηκώ-
ες για το παιδί, τέτοιος είναι και ο φυσικός κόσμος θηκα από βαθύν ύπνο, κοίταξα κατάματα το θαυμα-
για τον άγιο, όταν η ψυχή του ανεβεί στον ηθικό και στό φως της ευαγγελικής αλήθειας.
πνευματικό κόσμο. Κατάλαβα πολύ καλά τι άχρηστη είναι ἡ σοφία
Η αποκαλυμμένη αυταπάτη για τον πνευματικό των αρχόντων τούτου τοῦ αιώνα, που καταργού-
άνθρωπο επισημαίνει το σημείο, με το οποίο τελειώνει νται.
ο ένας κόσμος και αρχίζει ο άλλος.
Μέγας Βασίλειος
Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς
Έντυπο πνευματικής εσωτερικής καταγραφής Σελίδα 15

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

Κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο ΕΤΗΣΙΑ ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ


του Αυγούστου μετά την ακολουθία
του Εσπερινού (18:00) θα τελούνται 26 - 27 - 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
οι Παρακλήσεις εις την
Υπεραγία Θεοτόκο.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΗΣ

Παρασκευή 26 Ιουλίου 2019


Κάθε Τρίτη μετά την ακολουθία του (Παραμονή Εορτής)
Εσπερινού τελείται η Παράκληση 19:00 Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός
του Αγίου Παντελεήμονος χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μη-
τροπολίτου Πειραιώς Φαλήρου και Δραπε-
τσώνας κ.κ. Σεραφείμ
21:00 Λιτάνευση της ιεράς εικόνος του Αγί-
ου Παντελεήμονος.
Κάθε Παρασκευή μετά την ακολου-
θία του Εσπερινού τελείται η Παρά- 22:30 Ιερά Παράκλησις
κληση των Αγίων Κυπριανού
και Ιουστίνης .
Σάββατο 27 Ιουλίου 2019
07:00 Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λει-
τουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Πειραιώς Φαλήρου και Δρα-
Το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογή- πετσώνας κ.κ. Σεραφείμ
σεως τελείται από τους ιερείς του 19:00 Μεθεόρτιος Εσπερινός μετ’ Αρτοκλα-
Ιερού Ναού κατόπιν συνεννοήσεως σίας και θείου κηρύγματος.
( τηλ. 2104615704 )

Κυριακή 28 Ιουλίου 2019


07:00 Θεία Λειτουργία και Κτητορικό
Κάθε Σάββατο τελείται Μνημόσυνο
Θεία Λειτουργία.

Να έχετε τον θάνατο πάντοτε εμπρός εις τα μάτια αδελφοί μου, άμποτε να ευσπλαχνισθεί ο Κύριος να
σας. Και έτερος καλύτερος διδάσκαλος δεν είναι συγχωρήσει τα αμαρτήματα σας και να σας αξιώσει να
άλλος από τον θάνατο. Δεν είμαι άξιος αδελφοί μου, απεράσετε κι εδώ καλά, ειρηνικά, αγαπημένα, εις αυτή
να σας διδάξω και να σας συμβουλεύω, πλην αποτολμώ τη μάταιη ζωή και μετά ταύτα να πηγαίνετε εις τον πα-
και παρακαλώ τον γλυκύτατό μου Ιησού Χριστό και ράδεισο, εις την πατρίδα μας την αληθινή, να χαίρεσθε
Θεό να στείλει ουρανόθεν τη χάρη του και την ευλογία και να ευφραίνεσθε και να δοξάζετε και να προσκυνείτε
του, να ευλογήσει και αυτή τη χώρα και όλα τα χωριά Πατέρα, Υιόν και Άγιον Πνεύμα, Τριάδα ομοούσιον
των χριστιανών, να ευλογήσει τα σπίτια σας και τα και αχώριστον.
πράγματα σας και τα έργα των χεριών σας και πρώτον,
Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός
Σελίδα 16
ENDON Μάταιε κόσμε! ψεύτικε τας και υγείαν μακράν, και έξαφνα
Περιοδική ενημερωτική έκδοση του ντουνιά! κανένα καλόν δεν μας βρίσκει ο θάνατος. Και ωσεί
Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονος έχεις πάνω σου! πομφόλυγες διαρρήγνυνται· ιστός
Δραπετσώνας αράχνης που διεσπάσθη.
Επιστολή του γέροντος Ιωσήφ του
ISSN: 2653 - 9330 Αυτά είναι, αγαπητόν μου παιδί,
Ησυχαστή. Από το βιβλίο
αυτά είναι η τέρψις του κόσμου.
«Έκφρασις Μοναχικής Εμπειρί-
Διευθυντής εκδόσεως Λοιπόν δράξου παιδείας. Κλαύσον
π. Γεώργιος Θεοδωρόπουλος
ας»
Αρχισυντάκτης
και πένθησον. Πολλά καλά εγνώρι-
Τέκνον μου αγαπητόν Φωτεινή· σες τον Θεόν. Προσεύχου και φώνα-
Στέφανος Φ. Σωτηρόπουλος
σπλάγχνα μου θεία και ιερά, εύχο- ζε:
μαι να είσαι καλά.
Στοιχεία επικοινωνίας για παρατηρήσεις, «Θεέ μου, Θεέ μου, ιδέ την ποτέ
σχόλια, προτάσεις, συνεργασίες Παιδάκι μου, μικρή πεταλούδα. Φωτεινήν σου όντως φώς, και
Ι. Ν. Αγίου Παντελεήμονος Έλαβον την επιστολήν σου και εί- άνοιξον και πάλιν τους ουρανούς
Αγίου Παντελεήμονος 12
δον τα εν αυτή. Εχάρην όπου είσθε σου και στάλαξον μίαν σταγόνα της
Τ. Κ. 186 48 Δραπετσώνα
όλοι καλά. Αλλ’ εγώ δεν είμαι καλά. θείας σου χάριτος. Φώτισον τους
Τηλέφωνο: 2104615704
Τηλεομοιότυπο: 2104615759
Έξοδα πολλά και φάρμακα, αλλά οφθαλμούς της ψυχής της και ποίη-
Ηλ. διεύθυνση: periodikoendon@yahoo.gr υγεία ουδαμώς. Αργά - αργά βαδίζω σον έλεος μετ’ αυτής. Ω Θεέ μου!
Διαδικτυακό ιστολόγιο : δια την εκείθεν πατρίδα. «οὐκ Θεέ μου! όπου βλέπεις τα κρύφια
http://www.periodikoendon.blogspot.gr ἔχομεν ὧδε μένουσαν πόλιν»|. της ψυχής μας! Γλύκανε την καρδί-
αν μας όπου έχει πικράνει ο πονη-
Διαδικτυακό ιστολόγιο Ιερού Ναού : Η συνοδεία προσπαθούν με όλα τα ρός και αλησμόνησε την αγάπην
http://www.agios-panteleimon.blogspot.gr μέσα να με γυρίσουν οπίσω, αλλά Σου».
δυστυχώς βαδίζω γοργώς προς τον
∆ιανέμεται από τον τάφον. Θα πάω εκεί να σας περιμέ- Τοιαύτα να λέγης και να φωνάζεις.
Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος νω. Αυτήν την ώραν όπου σου γράφω
∆ραπετσώνας Φωτεινή μου, φως, Φωτεινή μου! ανέβη το πρήξιμο μέχρι τον ομφα-
Εισφορές προαιρετικές. Ήμεθα κάλυκες, εγίναμεν άνθος. λόν· και πήγε στην Δάφνη ο Παπάς
Έπεσαν τα φύλλα, τα σκόρπισεν ο μου - και χωρίς να ηξεύρω συνεν-
αέρας και αλησμονήθημεν. Ωσεί νοήθη εις το τηλέφωνον με έναν
χόρτος εξηράνθην και το άνθος ιατρόν και τον έφερεν λέγων εις ε-
Στείλτε μας την ηλεκτρονική σας
αυτού εξέπεσεν. Λοιπόν τι μας α- μένα ότι περιοδεύων ήλθεν ο ιατρός.
διεύθυνση, για να έχετε το
πομένει; Ει τι εκάναμεν και το Και με κύτταξε και μου είπεν ότι
περιοδικό Ε Ν ∆ Ο Ν σε .pdf
εστείλαμεν διά την άλλην ζωήν, έχω καρδιοπάθεια, προερχόμενην
αρχείο, στον υπολογιστή σας.
εκείνο και μόνον παραμένει από πυώδεις αμυγδαλές. Και έδωσε
άθικτον. Κανείς δεν το παίρνει. διά το πρήξιμον χάπια, και ενέσεις
(Συνέχεια από τη σελίδα 13) Κανείς δεν δύναται να το αφαιρέ- τονωτικές διά τις αμυγδαλές, ωσάν
ση. αυτές που έστειλαν ο Ιωάννης.
τά η καρδιά τους για κάτι ανώτερο.
Λοιπόν, Φωτεινή μου, εκείθεν ότι Λοιπόν χίλιες τριακόσιες δραχμές
Δίνεις λ.χ. σε κάποιον ένα κολοκύθι.
ημπορούμεν να ταμιεύσωμεν. Αυ- μία επίσκεψις! Ευτυχώς όπου έχω
«Τι ωραίο κολοκύθι!». λέει. Του
τήν την ώραν, αν μας εύρη ο θάνα- πνευματικοπαίδια εις την Αμερική
δίνεις ανανά, «Ο ανανάς έχει λέπι-
τος, αν αφήσωμεν τίποτα πίσω, και όλοι γράφουν: Κύτταξε την υ-
α», σού λέει και τον πετάει, γιατί δεν
άλλοι θα τα χαρούν. Εσύ θα ξεχα- γείαν σου! Μη μας αφήσης ορφα-
έφαγε ποτέ. Ή πες σε έναν τυφλοπό-
σθής ωσάν να μην υπήρξες ποτέ. νούς. Και στέλνουν. Άλλη επίσκεψις
ντικα: «Τί ωραίος είναι ο ήλιος!»,
χίλιες εξακόσιες με τα φάρμακα.
αυτός πάλι θα χωθεί μέσα στο χώμα. Μάταιε κόσμε! Ψεύτικε ντουνιά!
Όσοι αναπαύονται μέσα στον υλικό Κανένα καλόν δεν έχεις επάνω σου! Αυτά είναι. Καν θέλω, καν δεν θέλω
κόσμο, μοιάζουν με τα ανόητα που- Τελείως ψεύδος. Τελείως απάτη. δεν με αφήνουν να αποθάνω. Λοι-
λάκια που δεν θορυβούν μέσα στο Μας απατάς, μας γελάς, παίζεις μαζί πόν έχε υπομονήν.
αυγό, για να σπάσουν το τσόφλι και μας. Μας δείχνεις χρόνους και χάρι-
να βγουν έξω, να χαρούν τον ήλιο –
το ουράνιο πέταγμα στην παραδει-
σένια ζωή –, αλλά παραμένουν ακί-
νητα και πεθαίνουν μέσα στο τσόφλι
του αυγού.

You might also like